Aktuellt

Nya extrema Ygeman-rekord för elpriserna - 630 öre per kWh i södra Sverige på måndagen den 29:e november

"Vi har inte elbrist." - energiminister Anders Ygeman (S) till Expressen 8:e september 2021 Nordpool har nu fastställt elpriserna ...

2013-01-30 09:07

Gästinlägg: Brev till riksdagens ledamöter om vårt penningsystem

Jag får hundratalet e-brev från läsare och andra dagligen, och jag har långt ifrån tid att besvara eller åtgärda alla dessa oavsett hur mycket jag skulle vilja. Frånvaron av respons eller agerande innebär ingenting annat än att jag bara har så mycket tid här i världen. Jag får även en del fysiska brev, både bokfanmail, men även fysiska brev från läsare, inklusive semestervykort från olika delar av världen. Nedanstående damp ner i min fysiska brevlåda härom veckan och har även skickats till riksdagens ledamöter och Riksbankens Stefan Ingves. Jag återger detta med författaren Frans Lundbergs medgivande. Min publikation av detta är inte ett ställningstagande eller en åsikt från min sida, utan bara en publicering, även om en del individer har svårt att förstå det. Frånvaron av mina egna kommentarer innebär som vanligt ingenting.


Stockholm, januari 2013. Brev till riksdagens ledamöter; kopia till Stefan Ingves.

OM VÅRT PENNINGSYSTEM

Bästa riksdagsledamot, för tio år sedan hade jag, liksom de flesta, liten koll på vad pengar egentligen är, hur de skapas och hur de förstörs. Efter att ha grundat ett företag inom elektroniska betalningar, har jag successivt lärt mig detta i tillräcklig utsträckning för att kunna instämma med den brittiska centralbankschefen, Mervyn King, som säger: ”of all the many ways of organising banking, the worst is the one we have today”1.. Det svenska banksystemet/penningsystemet är likt det brittiska. Vi kanske inte har det värsta möjliga systemet, men det finns bättre.

Den stora delen (96%2.) av vad vi normalt kallar pengar är “pengar på banken” eller, mer precist, en fordran på en bank som uttrycks som en balans på ett bankkonto. Låt oss kalla dessa elektroniska pengar bankpengar. Nya bankpengar skapas av privata banker i och med att ett lån skapas; lika mycket pengar skapas som lånets storlek. När lånet betalas tillbaka, förstörs dessa pengar. Hur mycket pengar en bank kan skapa på detta sätt begränsas av bankens eget kapital och hur riskfyllt lånet är3.. Att penningmängden fördubblats de senaste tio åren4., beror huvudsakligen på att vi svenskar har lånat allt mer för att köpa allt dyrare bostäder.

Vårt skuldbaserade penningsystem kan te sig märkligt. Det innebär ju att större delen av penningmängden skulle försvinna om vi svenskar betalar tillbaka våra banklån och att elektroniska pengar bara kan skapas genom ökade skulder. Med nuvarande system måste vi helt enkelt ha skulder till bankerna för att det ska finns nog med pengar. Det kan också te sig märkligt att samhället i stort ska betala ränta (räntemarginal) till bankerna på större delen av alla pengar i cirkulation. Ett annat problem med bankpengar är att de har en inbyggd motpartsrisk; går banken i konkurs, riskeras kontohavarnas pengar. För att minska denna risk har staten skapat regleringar av bankerna och en insättningsgaranti.

Enligt vår grundlag, har Riksbanken ensamrätt på att trycka sedlar och mynt5.. Allt annat känns orimligt. Men samtidigt är det privata banker som skapar elektroniska pengar. Varför ska det vara så? Låt oss istället tänka oss ett radikalt annorlunda system där Riksbanken har ensamrätt att skapa pengar, oavsett form. Vi kallar dessa pengar rikspengar. I ett sådant system skulle Riksbanken ge ut nya pengar, fysiska och elektroniska, i lagom takt för att nå ett inflationsmål. De nyskapade pengarna tillfaller staten. Riksbanken tillhandahåller ett kontosystem6. där alla som vill gratis kan lagra elektroniska pengar och betala (överföra) till andra riksbankskonton7.. Bankerna får inga speciella privilegier att skapa pengar; de måste först ha pengar (rikspengar) för att kunna låna ut dem. Å andra sidan behöver bankerna inte längre lika mycket reglering och översyn. De är inte längre essentiella för betalsystemet och kan tillåtas gå i konkurs som vilket företag som helst. Vanliga sparare kan välja att inneha riskfria rikspengar på konto hos Riksbanken, eller att låna ut dem till en bank för bättre ränta, men med risk att pengarna inte betalas tillbaka om banken går i konkurs. Räntan sätts av marknaden utan inblandning av Riksbanken. Endast rikspengar (balans på Riksbankskonto eller sedlar och mynt) anses vara giltigt betalningsmedel. Insättningsgarantin kan skrotas.

Detta brev är skrivet med förhoppning att det kan väcka intresse för en djupare förståelse för hur elektroniska pengar fungerar och för debatt om hur det bör se ut i framtiden. Idéerna ovan är inte nya eller unika. Jag rekommenderar den fyra minuter långa videon på www.positivemoney.org.uk. Och läs den revolutionerande publikationen från IMF: The Chicago Plan Revisted (googla - vilket jag gjort, C:s anm) som bland annat visar att skuldsättningen skulle minskas drastiskt med ett annorlunda penningsystem.

Stort tack för att du läst detta :-)

Frans Lundberg

1. Tal av Mervyn King, “Banking: From Bagehot to Basel, and Back Again”, 25 Oktober 2010.
2. 96% är baserat på förhållandet mellan “sedlar och mynt” och M3. Enligt SCB för 2011.
3. Kapitaltäckningsregler, SFS 2006:1371.
4. Enligt SCB, penningmängd år 2011 jämfört med 2001.
5. Regeringformen, Lag (1974:152), kap 9, 13 §.
6. Riksbanken ska enligt Riksbankslagen (1988:1385) ”främja ett säkert och effektivt betalningsväsende”.
7. Gratis elektroniska betalningar med rikspengar skulle få handeln att jubla medan bankerna skulle gråta över att förlorade miljardinkomster. Men det är en annan viktig debatt.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

214 kommentarer:

 1. Banker skapar inte pengar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En bank i sig har inte befogenhet att skapa pengar.

   Tar du ett huslån lånar banken i sin tur upp pengar på marknaden.

   Man kan alltså se banken som en mellanhand eller "mäklare" som står för kreditbedömningen av dig och som tar betalt för denna tjänst genom ett räntepåslag.

   Radera
  2. Tror du på det där ....har du inte hört talas om kapitaltäckningskrav
   Googla på "kapitaltäckningskrav svenska banker"

   Radera
  3. Tror och tror, det är ju så det ser ut.

   Jag vet mycket väl vad kapitaltäckningskrav är.

   Radera
  4. Det funkar precis som gefle skriver. Banken maste lana upp samma belopp, minst som den ska lana ut, inga pengar skapas i banken. Daremot med hjalp av banken, som skapar behovet, och gor att ett lan gar emellan Riksbanken till en bolanekund, eller mellan en bostadsobligationsinnehavare och samma bolanekund. Banken ar formedlare/moderator av lanet.

   Radera
  5. Va? kingedward24, skapar banker pengar eller inte?

   Radera
  6. Är det då Riksbanken som skapar pengarna eller finns dom redan på Riksbanken?

   Radera
  7. Jo, banken skapar kreditpengarna och det är detta som utgör problemet, det är punkten för själva skapandet i systemet som är det avgörande och styrande för ekonomin, det avgörande är inte vilken omfattning som detta sedan måste täckas upp av reserver. Det är kreditbildningspunkten som är det underliggande och bärande problemet i sak, alltså att bankerna kan påverka penningmängden.

   Bankerna vinstmaximerar vilket sedan får som konsekvens att alla tillgångar i ekonomin genom funktionen av ränta rör sig mot bankerna.

   Kreditpengarna kommer att cirkulera med en avtagande hastighet eftersom dessa till en allt större del och omfattning går åt till att betala för tidigare bildade krediter. Efter skuldmättnadspunkten så går den större delen av varje ny enhet kreditpengar till att betala för historiska krediter.

   Radera
  8. Jag kan hålla med Carl, bortsett från att jag anser att det är direkt felaktigt att kalla det pengar eller pengamängd. Det är skulder på pengar, och skuldmängd. Det är tydligt för banker vad som är pengar och skuld på pengar, så varför ska det inte vara det för oss andra?

   Radera
  9. Dels lånar bankerna internt, framförallt på den korta sidan, dvs 3-månaders. Under bankkrisen 2008 fick vi då det ovanliga fenomenet att 3-månaders bitvis låg högre än bostadslån på 10 år. Detta berodde på att det var dyrare att låna internt än att det var att ordna upplåningen via 10-årig obligation.

   Radera
  10. Interbanksystemet RIX har inte med kreditpengarna i ekonomin i exempelvis M3 måttet att göra, det är en ren avstämningsfunktion. Funktionen av ränta på en skuld - kredit förändras inte av att man byter benämning på den, den är matematiskt betingad.

   Funktionen är den som den är och systemet är därav redan från början predestinarat för haveri, precis som dess främsta syfte ovillkorligen varit och är att plundra människor och samhällen till förmån för de som kontrollerar detta skapande av "pengar" i form av krediter och utifrån detta kanaliseringen av tillgångar genom funktionen av ränta.

   Radera
  11. Vidare så ÄR pengar skulder, alltså betalningsmedel, i det rådande systemet, det är ingenting som behöver diskuteras.

   Att monetarisera skuldsedlar som vore det monetär inlåning, för att vända ut dessa som krediter i systemet är ett bedrägeri, varken mer eller mindre, alldeles oavsett i vilken omfattning som sedan denna kreativa inlåning behöver backas upp det slutna systemet med de fyra storbankernas riksbankskonton genom avstämningarna i RIX.

   Framför allt så är detta ett rent demokratiskt problem eftersom pengar styr ekonomi som styr politik, vilket kanske borde mana till eftertanke om vad som egentligen är politisk makt och inte.

   Radera
  12. I listan: "vad som är pengar och skuld på pengar" tycker jag man bör lägga till fordran på pengar.

   Alltså: Fordran på pengar (någon annans skuld), Pengar i "handen", Skulder på pengar (någon annans fordran).

   Tyvärr har svensken i gemen alldeles för lite av den mellersta och för mycket av den tredje kategorien.

   Ibland sägs det att ägandet går i en strid ström mot banker. Där skulle jag vilja säga; ägandet går i en ström från privat ägande mot institutioner. En person har kanske en driftig och aktiv tid på tjugo år, sedan skall nästa generation ta över. Går det snett i en generation är det kört för den privata ägaren. En institution däremot har en tjänstemannastab som kan bytas ut när den är gammal och trött, har den även en bra intern kontrollapparat kan institutionen leva för evigt (påvedömet är väl en av de äldre institutionerna i dag). Alltså Kapitalströmmen går mot institutionellt ägande. Svårigheten att starta en dynasti är sedan länge känd.

   Radera
  13. I RIX görs skillnad på pengar och skulder på pengar, det är ju det som stäms av, om det är så du menar med "avstämningsfunktion". I övrigt håller jag som sagt med dig, bortsett från att det är att ge legitimitet till systemet att kalla det för pengar och bidrar till vidare förvirring. (Det räcker gott med den som redan finns)

   Radera
  14. Har du #gefle och #kingedward24 någon gång funderat över varifån den enorma kreditexpansionen kommer ifrån?

   Och #nonsensikvadrat. I dag sker den mesta handeln med varor och tjänster via digitala transaktioner och då finns ingen skillnad i hur krediterna har kommit till marknaden. För de används på samma sätt.

   Det var skillnad innan spekulationen drogs igång med alla avregleringar och värdestegringar. Innan de så kunde man se lånen som de du beskriver , men idag är det en felaktig tro och modell.

   Radera
  15. @Ulf Stigson

   Självklart vet jag var kreditexpansionen kommer ifrån.

   Radera
  16. "Vidare så ÄR pengar skulder, alltså betalningsmedel, i det rådande systemet, det är ingenting som behöver diskuteras."

   Kontanter är väl knappast skulder? Inte digitala kontanter heller (det som avstäms mot skulder på pengar i RIX) Alltså är ovan påstående inte sant. Pengar är bara skulder i den mån man inte kan eller får ha kontanter, och dessutom inte får tillgång till digitala kontanter att använda som pengar.

   Radera
  17. Ulf Stigson, exakt vad menar du, jag ser inte din poäng? Varför skulle vi inte alla kunna använda digitala kontanter eller centralbankspengar eller vad man nu vill kalla dom för att betala varandra med istället för att bolla runt bankernas skulder på pengar?

   Radera
  18. Ärligt talat.

   Vart tog gamla hederliga debet, kredit vägen samt tillgång kontra skuld och eget kapital?

   Som old-school-ekonom känner man sig tidvis helt lost i diskussionerna.

   Vissa här tror uppenbarligen att dom uppfunnit hjulet igen eller i varje fall hittat "sanningen".

   Radera
  19. Nåja, jag underlät att nämna den del av penningmängden som utgörs av fysiska kontanter för att förenkla beskrivningen något. De digitala "kontanterna" skapas till sin grund på samma sätt i riksbanken som i bankerna och är därigenom inte kontanter i den bemärkelsen. Den enda gången mig veterligen som digitala kontanter, alltså pengar utan kollateral, har skapats i strid mot Baselreglerna, var av Irland för något år sedan.

   Problemet är naturligtvis mycket enkelt att hantera egentligen, genom att ge varje medborgare rätt till ett konto i Riksbanken för in och utlåning.

   Radera
  20. gefle, kan detta möjligen bero på att det är samma uppfinnare av både systemet med bokföring som med systemet med bankerna...

   Det du kallar för gammalt och hederligt skulle nog kunnas sägas vara gammalt, men inte mer.

   Radera
  21. Metoden att frånhända bankerna den reala makten kan givetvis variera beroende på vilket förlopp som anses var minst destabiliserande för samhället utifrån metodvalet.

   Radera
  22. Carl Norberg, du underlät att nämna den del som faktiskt ÄR pengar och inte någon sorts anti-pengar. En förenkling vore väl att säga att det egentligen finns en liten liten mängd pengar, resten av allt som cirkulerar är mer eller mindre komplicerade former av skuld på dessa pengar. Eller?

   "De digitala "kontanterna" skapas till sin grund på samma sätt i riksbanken som i bankerna och är därigenom inte kontanter i den bemärkelsen. Den enda gången mig veterligen som digitala kontanter, alltså pengar utan kollateral, har skapats i strid mot Baselreglerna, var av Irland för något år sedan."

   Intressant, det där får du gärna utveckla.

   "Problemet är naturligtvis mycket enkelt att hantera egentligen, genom att ge varje medborgare rätt till ett konto i Riksbanken för in och utlåning."

   Medhålles, förutsatt att varje medborgare utan hinder kan betala med pengarna på sitt riksbankskonto i all form av handel.

   Radera
  23. "Funktionen är den som den är och systemet är därav redan från början predestinarat för haveri, precis som dess främsta syfte ovillkorligen varit och är att plundra människor och samhällen till förmån för de som kontrollerar detta skapande av "pengar" i form av krediter och utifrån detta kanaliseringen av tillgångar genom funktionen av ränta." citat Carl Norberg

   Vilka är "de"?
   Är det en hemlig klubb?
   Illuminati?
   Judarna?
   Kan man ansöka om medlemskap?


   Radera
  24. Mina underlåtenheters omfattning överträffas bara av min motvilja till egen korrekturläsning ;-)Absolut så är de i runda slängar 90 miljarderna kronor i fysiska kontanter mer riktiga pengar, även om kollateralen likafullt är skuld, alltså värdebärare.

   Baselreglerna gör gällande att det inte går att skapa pengar hur som helst utan kollateral för värdet, det gjorde Irland ändå mitt under den värsta krisen. Så här skrev jag då (enligt en annan blogg ;-))

   http://larsosterman.blogspot.dk/2011/01/vad-hander-pa-irland.html

   http://www.thedailybell.com/1690/End-of-Euro-Ireland-Prints-Own-Notes.html

   http://globaleconomicanalysis.blogspot.dk/2011/01/ecb-allows-irish-central-bank-to.html

   Ja, RB kontot skall givetvis vara öppet i allt, det primära är att samhället till fullo kontrollerar all finansiell infrastrukturell verksamhet, annars blir alla lidande.

   Radera
  25. Carl Norberg, jag antar att det är du som skrivit gästinlägget.

   Inser du inte att lösningen som du föreslår innebär en revolution som riskerar att påskynda en monetär kollaps? Vilken vettig människa önskar en sån utveckling?

   Radera
  26. Buljong, Frans Lundberg har skrivit gästinlägget. Varför skulle det vara Carl? Eller missar jag nånting här?

   Kan du inte förklara vad det är du tycker är dåligt med lösningen istället?

   Radera
  27. Gefle, angående debet och kredit. Du måste komma ihåg att vi pratar Internet här.

   Penningssystemhaveristerna har sett en film på YouTube och sedan hänger de på varandras sajter och dunkar varandras ryggar. Någon utbildning, bildning eller kompetens har de inte. Jag får skylla på Göran Perssons skolreformer igen.

   Greppar man debet, kredit, dubbel italiensk bokföring och balansräkningar finns det inget alls som är konstigt i dagens system. Företagare gör det, ekonomer gör det och en del andra (t ex föreningskassörer). Ställ inga krav på att haveristerna ska skaffa sig grundläggande kunskaper, utan de lär fortsätta hitta på egna saker.

   T ex har de definierat om vad pengar är så de kan hävda att pengarna de lånade och köpte ett hus för inte alls är pengar och alltså är de inte skyldiga något...

   Radera
  28. Suck. Så var Corny tillbaka. Slut på konstruktiv debatt.

   Radera
  29. Jag undrar om din attityd beror på att du märker att du håller på att bli oväsentlig och egentligen bara tillhandahåller ett egentligen tämligen opraktiskt och lågt i tak-forum att diskutera på som någon annan bättre skulle kunna tillhandahålla utan någon tillkrånglande stolthet och ego?

   Radera
  30. Har du några kommentarer till varför du sitter på samma IP-nr som Lincoln brukade göra, nonsensikvadrat?

   Radera
  31. Och när Lincoln/Nonsensikvadrat är här dygnet runt, så vore det kul att höra dig berätta om vad du jobbar med, vad du har för utbildning etc, eller hur det kommer sig att du kan sitta och spamma Internet dygnet runt?

   Radera
  32. Har du några vidare kommentarer till varför du kallat mig vid könsord, avträdesord (kiss- och bajs) etc på din blogg och varför du startat en separat hatblogg som enbart finns till för att attackera mig?

   Radera
  33. För det första, om mitt IP-nummer har tillhört Lincoln så är detta förbannat märkligt eller en oerhörd slump. Jag har dynamiskt tilldelad IP. För det andra, JAG ÄR INTE LINCOLN. Jag har dementerat det till förbannelse så jag kan väl göra det igen, JAG ÄR INTE LINCOLN. Varför skulle jag vara Lincoln?

   För det tredje, du har flera andra "läsare" som kommenterar på din blog mångfaldigt mer än jag, exempelvis Anonym som verkar ha väldigt mycket tid till detta. Jag finner ingen som helst anledning till att behöva berätta om mitt liv för dig.

   Det fjärde har jag redan besvarat. Förresten, den där "hatbloggen", är inte min heller. Dessutom är det ingen hatblogg.

   Radera
  34. gefle, du har fel, banker skapar pengar. Tex. nationalekonomi-professor Lars Jonung skriver det i klartext i sin bok i makroekonomi. I det ögonblick en låntagare försätter sig i skuld till en bank, ökas siffran på hans/hennes konto, och nya pengar skapas. Det är först när låntagaren spenderar de nyskapade pengarna som behovet uppstår för banken att låna in dem, inte innan krediten skapas. John Kenneth Galbraith (också professor i nationalekonomi) skrev i sin bok "Pengar - varifrån de kommer, var de hamnar" att "Den process varmed banker skapar är så enkel att det är frånstötande för sinnet."

   Radera
  35. Mycket av denna diskussion om penningsystemet har uppkommit bara av en orsak:***privatpersoner skall bidra till bankens vinster******

   Om du är tillräckligt gammal, dvs levt med ett banksystem som fungerat hyfsat bra ända fram till 80-talet så måste du ställa dig frågan varför privatpersoner överhuvudtaget behöver låna pengar? Är det en rättighet? Frihet som en liberal person skulle uttrycka det. Privatpersoner kunde även förr låna pengar. Det var dock dyrare än idag. Och oftast av finansbolag som i sin tur lånade av banker(jmf artikelns exempel). Varför ville banker plötsligt låna ut pengar till privatpersoner? Förändrade värderingar förstås vilket gav upphov till kreditavregleringen. Bankernas "stora problem" var förr lönsamheten. Konkurrensen om företagsutlåningen gav för små marginaler. Alltså kunde lönsamheten höjas med privatutlåning som kunde kompensera. Men varför gav man upp kraven på rimliga belåningsgränser? I många länder som Tyskland är kraven på egenkapital mycket större. Därför växter krediterna långsammare och betydligt mer hälsosammare. Ett kredit-system som fungerar innebär att krediter betalas av. Inte bara växer snabbare än t.ex BNP. Dagens systemtillämpning är sjuklig. Perverst skulle jag påstå. Avkastningen på varje utlånad krona kommer ovill-korligen att gå mot noll och minus. Det kan gå lika fort som i USA. Det bara händer en dag. Då står vi också här med en politik som enbart utgår från skuldsättningen storlek. Om det stämmer att hälften av bolånestocken finansierats med utländska pengar innebär det att vi får samma problem som USA där 40% av statsskulden lånats av utlänningar.
   Dvs 40% av räntan går utomlands. Pengar av inkomster inom landet! Hur kommer det se ut när räntan väl stiger? Dvs när långivarna kräver det.

   Diskussionen om penningsystemet är lite av en pseudo-debatt. Börja i rätt ända. Våra stora företag tappar alltmer av nationell prägel. Iom det tappar de sakta sin känsla av nationell stolthet och ansvar gentemot sitt land, sitt samhällsansvar helt enkelt. Och detta fenomen är början på nationalstatens upplösning på sikt. För det är ekonomin som utgör fundamentet. Och ekonomin kräver allt större investeringar inom nationalstaten för att gå runt. Beroende på höga relativlöner/ kostnader. Men i USA går det mesta helt åt fel håll sedan länge. Nu ser vi samma sak hända här. Och vi löser det inte med ett nytt penningsystem. Och definitivt inte med högre bostadspriser eller för den delen krediter för konsumtion. Bara genom att företagen investerar hemma. En del av extrem-nationalismen har sin grund i dessa skevheter.
   I USA övar militären numera regelbundet inför kommande större revolutionära upplopp pga den ekonomiska utvecklingen. Människorna ser att företagens vinster alltmer frikoppas från deras nationella ekonomi alltmedan de blir skuldslavar för livet.

   Slutsats: Dags att flytta fokus till det förändrade ekonomiska kretsloppet där bankerna bara utgör en del. En för stor del.

   Radera
  36. Mats, det som uppstår på "låntagarens" konto det vill säga kontosaldot, representerar bankens skuld på det beloppet i pengar till kunden, inte pengar i sig. När kunden "spenderar" kontosaldot flyttas ju bara skulden till en annan bank (antagligen). Några pengar har vad jag kan se inte skapats? Möjligvis har det bidragits till en skuldmängd?

   Radera
  37. Jag har likt dig dynamiskt IP från Telia och har ändå haft samma IP-nr i flera år.

   Lustigt nog bor ni alltså också på samma ort, som inte är speciellt stor.

   Det är klart du måste förneka att du är Lincoln, eftersom du som pseudonymen Lincoln uppfört och uppför dig som en barnrumpa. Men både du och jag vet hur det egentligen står till. Ville bara underrätta dig om att jag alltså vet.

   Att du bytt pseudonym tyder iaf på viss själv- och sjukdomsinsikt, men det är ju intressant att "ni" inte alls är så många utan tydligen ett fåtal haverister som uppträder under olika pseudonymer för att verka många.

   Radera
  38. Cornucopia, nu råder jag dig att avbryta. Du är ute och tokcyklar, okej? Jag kan med 110% säkerhet GARANTERA dig att Lincoln inte bor på denna ort. Avbryt.

   Radera
  39. Det finns drygt 4 miljarder IP-nr.

   Att du och Lincoln skulle ha samma IP-nr är ... ett mirakel.

   Radera
  40. Cornucopia, lägg av, förstår du vad det betyder? Jag är inte Lincoln. Du har anklagat mig för det och en massa andra saker förut, Peter Madison också. Jag är INTE Lincoln, ok?

   "Att du och Lincoln skulle ha samma IP-nr är ... ett mirakel."

   Ja, då är det antingen ett mirakel eller så ljuger du för att försöka smutskasta mig, eller vad det nu ska vara att påstå att jag är Lincoln.

   Radera
  41. Förresten, om jag ville kunde jag helt hindra dig från att se något om mig överhuvudtaget, vilket jag inte gör eller någonsin gjort. Kan du bara lägga av nu är du snäll? Om jag inte är önskvärd på din blogg av någon anledning så kan du bara säga det du verkar vilja säga, det vill säga, pys härifrån?

   Radera
  42. Så här kan det se ut i loggen. Där XX.XXX.XXX.XXX råkar vara samma IP-nr som Lincoln kört med.

   XX.XXX.XXX.XXX - - [30/Jan/2013:15:19:33 +0100] "GET /l.png?ref=http://www.blogger.com/comment-iframe.do?loginRedirect=CNOKjTwBAAA.RbTBTv68yw6usU9Aoxrg7HbGNyqse9zKLNtBO7Pq_Sw.3CpZZ3WPi6F_FI3o5TK9Zw&gx.rp_st=AEp4C1t-IAEksVhshHFpwgQYUteL43N0bNW2UzmrcHQnP0XqbRcwBQf8ShMhPU5wPES7chyIzqkDW5nRMOa5RQocRVTbhcMip-obpQzJ3KINPXZ9Di2ag8l073vt3nvovKet4wNzeqb6bPNo6ZN0NwrPC3OacP8yVM4JFn7NOwcXPSEUn6fNfGANy9vDktryZLO7-NSQMZ30&openid.assoc_handle=%7BHMAC-SHA1%7D%7B51090b16%7D%7BR9dydQ%3D%3D%7D&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fnonsensikvadrat.myopenid.com%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fnonsensikvadrat.myopenid.com%2F&openid.mode=id_res&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.op_endpoint=http%3A%2F%2Fwww.myopenid.com%2Fserver&openid.response_nonce=2013-01-30T14%3A19%3A12ZXYKGqR&openid.return_to=http%3A%2F%2Fwww.blogger.com%2Fcomment-iframe.do%3FloginRedirect%3DCNOKjTwBAAA.RbTBTv68yw6usU9Aoxrg7HbGNyqse9zKLNtBO7Pq_Sw.3CpZZ3WPi6F_FI3o5TK9Zw%26gx.rp_st%3DAEp4C1t-IAEksVhshHFpwgQYUteL43N0bNW2UzmrcHQnP0XqbRcwBQf8ShMhPU5wPES7chyIzqkDW5nRMOa5RQocRVTbhcMip-obpQzJ3KINPXZ9Di2ag8l073vt3nvovKet4wNzeqb6bPNo6ZN0NwrPC3OacP8yVM4JFn7NOwcXPSEUn6fNfGANy9vDktryZLO7-NSQMZ30&openid.sig=K%2FLbYywkX2CfZ2jIlJ9c8pn5NTU%3D&openid.signed=assoc_handle%2Cclaimed_id%2Cidentity%2Cmode%2Cns%2Cop_endpoint%2Cresponse_nonce%2Creturn_to%2Csigned HTTP/1.1" 404 211 "http://cornucopia.cornubot.se/2013/01/gastinlagg-brev-till-riksdagens.html?showComment=1359555553288" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0

   Radera
  43. gefle, eftersom det bara finns människor och det bara finns beteenden så kan vi nog utgå ifrån att detta inte är en organisatoriskt betingad företeelse ur det perspektivet. Vi kan nog utgå ifrån att det är vanlig simpel enskild vinstmaximering som är grunden till det system med BIS och senare IMF som etablerades av Hjalmar Schacht, Max Warburg och Montague Norman Collet (Ring)1931.

   Eftersom det även var så att den religiösa fromheten hos Herr Warburg gjorde gällande att han var troende jude (SOU 1999:20) och rent bevisligen utifrån åtalet mot honom för anstiftan till världskrig i Nürnberg, var en mycket hängiven supporter och bidragande faktor i ariseringsprocesserna, så tror jag att det är tämligen enkelt att överskatta den religiösa komponentens reala betydelse i saken

   Radera
  44. Ok, visst. Men fortfarande, då är det antingen ett mirakel eller så ljuger du om att det är samma adress för att smutskasta mig. Tror du att du kan förstå den här gången? Jag är inte Lincoln, okej?

   Fortfarande, om jag vill kan jag helt hindra dig från att se något kring mig, vilket jag inte gör. Kan du inte bara ge dig nu, du är ute och cyklar?

   Jag kanske förresten borde börja dölja mig eftersom du verkar ha den otrevliga vanan att kontrollera dina besökare?

   Radera
  45. Hahaha, spelar det någon roll om Lincoln är här eller inte? Jag är ju här nu hur som helst så det kan ju inte göra någon mera avgörande skillnad!

   Radera
  46. Alla borde dölja sig på Internet, inte bara du. Så slipper du sådana här pinsamheter i fortsättningen.

   Övriga läsare får väl göra sin egen bedöming. En chans på ca fyra miljarder att Lincoln och nonsensikvadrat inte är samma person eller åtminstone inte tillhör samma hushåll. Sedan handlar det om vem som är trovärdigast en anonym signatur och uppenbar haverist, eller jag.

   Radera
  47. Carl, oroa dig inte, du kommer att bli persona non grata du med :) Men det stör mig lite, för JAG ÄR INTE LINCOLN.

   Radera
  48. Ok, eftersom du inte ger dig cornucopia så får du tro att jag är Lincoln. (Jag är inte Lincoln, jag har dementerat det åtminstonde 50 gånger vid spridda tillfällen och fortsätter använda min odolda adress)

   Det här känns lite som häxjakten från förr faktiskt. Eller klassikern att beskylla någon för alkoholism och samtidigt förklara att alkoholister alltid förnekar sin sjukdom.

   Radera
  49. "En chans på ca fyra miljarder att Lincoln och nonsensikvadrat inte är samma person eller åtminstone inte tillhör samma hushåll."

   haha, ja vi är homosexuella jag och bloggaren Lincoln! Förresten, jag kan ge dig en ledtråd Cornu, Lincoln bor i vår huvudstad, det vill säga, mer än 30 mil från min plats.

   Radera
  50. Är du alkoholist nu också? Du verkar känna till det.

   Eftersom du har samma IP, skriver i samma ämnen som Lincoln, uttrycker dig precis likadant men lärt dig att undvika avträdes- och könsorden, så är det inte konstigt att du vid spridda tillfällen påtalas som varandes Lincoln.

   Jag förstår att du måste förneka det hela.

   Jag skrattar så jag gråter. Bara så du vet.

   Radera
  51. Ok, jag bjuder dig på det Corny, du kan nog behöva lättas upp en smula! (Du har redan beskyllt mig för alkoholism vid ett tidigare tillfälle)

   Radera
  52. Hmm...kanske bara är jag men har inte "Sveriges mest seriösa samhällsblogg" degraderats till nåt sandlådeforum där bloggägaren leker FRA om dagarna och kartlägger varifrån obekväma kommentarer kommer?



   Radera
  53. Men Cornu, jag är ju i alla ett par resor värre än Lincoln, så vilken roll kan det spela egentligen?

   Radera
  54. Cornucopia, menar du på fullt allvar att nonsensikvadrat skriver likadant som lincoln?
   Hmm undra om du inte kastar sten i glashus när du anklagar folk för alkoholism.

   Radera
  55. @ Bullion, Jag är inte av den modellen som inväntar döden liggande på halmen och vill inte den politiska ledningen ta reson och ansvar, så faller jag gladeligen med ansiktet mot fienden och jag faller utan bitterhet, trygg i förvissningen om att jag har gjort vad som är möjligt för andras väl.

   "Corruptimus Republica plurimae leges (Ju mer korrupt en republik är, desto flera lagar har den)" Inte undra på att banklagstiftningen är omfattande, således.

   Jag skall villigt erkänna att jag inte vet riktigt vilket som jag tycker är värst av motvals vänsterradikaler som inte förstår att deras ideologi varit kidnappad ifrån början, eller liberaler som aldrig begripit att den liberala schimären alltjämt utgör kuliss för imperialismen och att dessa hangarounds aldrig någonsin varit annat än ekonomisk kanonmat för 1% i toppen.

   De västerländska demokratierna har framgångsrikt konstruerat ett politiskt system där folkviljan systematiskt förnekas i praktiken av den politiska härskande klassen samtidigt som folkviljan hedras i teori och retorik. Att denna pseudo-demokrati är en komplett bluff kan nu ses i varje bankstöd, i varje rättsligt upphävande av folkvilja, i varje expansion av icke-valda befogenheter och faktiskt även i alla demokratiska omröstningar som innebär att en politisk representant överger en ståndpunkt som vann valstöd.

   Snart går kallt stål på torra land om inte förnuftet får råda.

   Radera
  56. @Carl Norberg; Ibland uttrycker du dig riktigt bra. Som här t.ex. I vissa andra fall går du väl långt i sättet att kasta av sig vårt ok. Men en korrekt analys gäller som premiss. Helt klart!

   Radera
  57. Cornus saklighet i debatten är som alltid av särskilt anmärkningsvärt märke. I hans värld så är det helt enkelt så att nominella krediter inrymmer sin egen kostnad för räntan! Räntekostnaden ligger helt enkelt inte alls utanför de nominella beloppet på en kredit, så den ställer inte alls några krav på realekonomisk tillväxt grundat på funktionen av ränta på krediter i det finansiella systemet.

   Denne intellektuelle Titan förtjänar därför att bemötas en särskild respekt för sina insatser!

   Radera
  58. Rent faktiskt så är det väl således även på det viset att Nisse på Brunkebergsåsen alltså har missuppfattat detta med att bankerna kan påverka penningmängden, även om han råkar uttrycka detta i olika skriftliga former märkta Sveries Riksbank. Och eftersom bankerna inte heller främst bedriver vinstmaximerande verksamhet, så spelar det helt enkelt inte någon roll att de har ett räntespreadnetto som växer vid kreditexpansion.

   Cornu kan därmed sägas fylla en viktig roll i bloggosfären som både varnade och avhållande exempel från intellektuellt övermod.

   Radera
  59. @nonsensikvadrat

   Det är inte så att du köpt en dator eller router av Lincoln?

   Radera
  60. Ja, du är ju verkligen marknadsledande i detta. Men den är ju inte skriven idag i alla fall, så en viss framförhållning tycks du ju ha utvecklat med tiden.

   Radera
  61. gefle, hur var det med en där klubben som du nämnde?

   Radera
  62. Cornu är i sanning tidigt ute med sin artikel om ränta, men den är ju i alla fall inte skriven idag.

   Radera
  63. Att cornu har lärt sig någonting med tiden sedan jag var här för några år sedan eller så, ser jag som anmärkningsvärt eftersom jag inte trodde detta var möjligt.

   Radera
  64. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  65. Censurtönt kan du vara själv. En del av dina kommentarer klassas automatiskt som spam av Google/Blogger.

   Radera
  66. Det betyder att jag manuellt måste gå in och avspamma dem. Då dröjer det ett tag till de dyker upp.

   Enda spammet som jag inte återför är de som försöker snika till sig länkar. Dessutom raderar jag hets mot folkgrupp, ren reklam, mm.

   Radera
  67. gefle, nej. Jag har inte köpt någonting av Lincoln what so ever. Min router kommer från telia, min dator består av "skrot" andra kastat. Jag bedömer sannolikheten högre att Cornucopia hittade på det för att bråka. Vad jag vet har Lincoln inte kommenterat här på väldigt väldigt länge, så Cornu skulle alltså ha i huvudet memorerat hans IP, eller skrivit ner den för att kunna jämföra med min. Jag vet inte vad som är mest oroväckande.

   Radera
  68. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  69. Överlevare, du har samma stil som bloggägaren.Varför hänger du upp dig så ofantligt på vad jag äger eller inte? Varför påstår du att Lincoln är en luffare som behöver materiell hjälp?

   Varför beter du dig som ett äkta arsel, kort sagt?

   Radera
  70. För övrigt önskar jag att Cornucopia bevisar sitt påstående på lämpligt sätt. Tyvärr är det ju lönlöst eftersom han kan välja att presentera en förfalskad logg med något gammalt inlägg från Lincoln som om jag minns rätt sist kommenterade 2011 på denna blogg, där han bara klistrar in mitt ip.

   Radera
  71. @nonsensikvadrat

   Tycker du ska ringa och klaga hos Telia, du har ju fått Lincolns gamla router när han drog till Stockholm!

   Lite för ny här på forumet för att minnas Lincoln, men det vore ju hur grymt som helst om han dök upp nu i egen hög person hehehe

   Radera
  72. Förresten hur gör man när man tar bort en kommentar i open-id?
   Verkar ju praktiskt att radera sina egna kommentarer som vissa här gör så slipper man stå till svars för det man sagt.

   Radera
  73. gefle, routern var ny (fast jag misstänker att du försöker göra dig lustig bara) För övrigt, även om jag hade använt någon form av utrustning som tidigare ägts av Lincoln, varför skulle MAC-adressen i den ge mig samma IP som han fick i det nät han använde då?

   Radera
  74. Nej nej jag försöker inte gör mig lustig, tycker bara det hela är märkligt.

   MAC-adressen är din specifika dator eller rättare sagt nätverkskortet i den.

   IP-adressen hade teoretiskt kunnat vara densamma på din nuvarande router om Lincoln haft samma router innan.

   Radera
  75. Tack gefle, jag vet vad en MAC-adress är. Dessutom är det knappast min dators MAC som spelar roll, utan routerns. Min dator får en adress av routern. Om jag hade fått Lincolns router (äh alltså, varför i h-e diskuterar jag ens detta) hade den fått en ny IP-adress när den kopplades in i nätet här. Jag har dynamiskt tilldelad adress och kan inte välja. Jag kan vad jag vet inte påverka leasetime heller.

   Cornu drog ett "shot in the dark" som det heter.

   Radera
  76. Hursom, det här var det vettigaste på länge på denna blogg även om det inte var Cornu som skrev det. Synd bara att det alltid ska sluta på detta sätt.

   Radera
  77. Ja det är väl märkligt att det blir på det viset, inte sant? Det är lite som den gamla lärarinnan i tyska som på skolavslutning varje år står och gråter över att hon har fått just det sämsta och mest odugliga eleverna.

   Cornu vem som är tönten av oss två låter vi historien avgöra, tycker jag.

   Radera
  78. Jo, bankerna skapar pengar. OM vi med pengar menar det vi använder som betalningsmedel i samhället till ca 97%. Då skapar bankerna pengar. Ungefär så mkt de vill, i praktiken.
   Om du med pengar däremot menar sedlar och mynt.. och bankernas elektroniska kontanter som de betalar varandra med.. då har du rätt.. då skapar inte de privata bankerna pengar. Men det gäller ENDAST det fallet. O jag fattar inte vad det är för mening med att diskutera det fallet.. det är helt oväsentligt eftersom dessa ändå bara är runt 3% av våra betalningsmedel. Resten skapar de hur mkt de vill av. Jag vet inte om det föreligger nåt definitionsproblem här vad folk menar med ordet "pengar", eller vad det är för problem..
   Någon snackar om utbildning.. o det är förmodligen just det som är problemet gissar jag. Skolans hjärntvätt har ställt till med ganska mkt.

   Radera
 2. Tack för du puplicerade detta brev på din blogg!
  "De nyskapade rikspengarna tillfaller staten"
  Jag antar att det skulle påverka skattetrycket mycket positivt för alla vanliga medborgare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis. I Weimar-republiken måste man ju ha övergett skatter, den där barbariska reliken, helt, eller hur? Man hade ju en tryckpress...

   Radera
  2. Inte så värst mycket, penningmängden ökar ju bara några procent i förhållande till BNP. Några procentenheter sänkt skattetryck skulle det antagligen kunna innebära dock.

   Radera
  3. Haken är dock bara att undvika politrukernas frestan att använda penningtryckeriet för att finansiera statens verksamhet utan att ta ut skatt. Det kan ju vara en anledning till att centralbankerna i EMU-samarbetet inte får förse staten med pengar.

   Radera
  4. Överlevare, exakt vad är det du vill få sagt med det där tryckpresspratet?

   Radera
  5. Att politiker aldrig kan motstå att trycka pengar om dom kan.

   Jag vet, jag har läst era bloggar och hört era exempel, vi ska införa direktdemokrati och en massa andra förändringar som gör att den här gången blir det annorlunda, den här gången kommer regeringen INTE att missbruka tryckpressen. Tyvärr placerar ju det greenbackers (i brist på ett bättre ord för dom som vill ha ett system med statligt utgivna pengar) i samma kategori som så många andra utopiker.

   Och den här frågan är det implimenterbara idéer som behövs och det snabbt, då det nuvarande systemet inte har långt kvar.

   Radera
  6. Ok Överlevare, jag vet inte vilka "era bloggar" är, men du kanske borde studera Weimar lite mer? Du vet att centralbanken där var privatägd?

   För övrigt, menar du verkligen att det är regeringen som har missbrukat någon "tryckpress" den här gången? Hur skulle det ha kunnat gå till enligt dig?

   Radera
  7. I Sverige har regeringen varit försiktig med tryckpressen, vi har ju trots allt "bara" cirka 35% av BNP i statsskuld. Här har ju Svenne Banan skött jobbet åt finansministern...

   Oavsett, ger man makten över penningmängden till en en ett fåtal enskilda aktörer så kommer dessa att utnyttja den till sin fördel. Det är strunt samma om det är den egna regeringen eller familjen Rothschild som har handen på veven.

   Radera
  8. Jaha Så det är Svenne Banans fel? Men det är ändå på något sätt regeringen med "tryckpressen" ändå? Lite sådär lagom svävande som guldbaggar brukar.

   Hur funkar egentligen den här tryckpressen som regeringen visst har?

   Radera
  9. Jag vet att er sida gärna vill frånta Svensson all skuld i den här frågan. Det rimmar ju illa med att samme Svensson skulle kunna vara delaktig i ett demokratiskt penningsystem. Svensson kan ju inte ens krävas ansvar för sin privatekonomi men tydligen förväntas ta ansvar i nationalekonomin... Det klart, att erbjuda alla dessa som hopplöst skuldsatt sig frälsning för deras synder är ju ett synnerligen effektivt medel för att locka till sig nya adepter. Värre är det ju då med oss som inte gjort det, vi kan ju inte övertygas med känsloargument utan med rationalitet.


   Och du gör dig lite dummare än vad du är. Tryckpressen är idag outsourcead till bankerna och det är du väl medveten om... Staten kan monetisera i stort sett hur många obligationer som helst och tittar man på folkets skuldsättning verkar det inte vara långt ifrån där heller. Men det är ju inget problem för er, skulder ska det ju strykas ett streck över eftersom de är illegitima. Att huset, bilen, båten eller de nya jeansen som köptes med de lånade pengarna i allra högsta grad existerar bortser vi ifrån, något lockbete måste ni ju ha till rörelsen.

   Radera
  10. Er sida? Jag tror du har gjort misstaget att identifiera dig med något här.

   Ärligt talat Överlevare, du skjuter på allt som rör sig. Är det Svenne Banan som tryckt alla pengar, regeringen, banker eller vi allihop? (För övrigt är jag bortsett från en studieskuld, skuldfri men förespråkar ändå skuldavskrivning hör och häpna)

   Den tryckpress du pratar om finns inte. Skuldpress möjligtvis är vad bankerna har fått. Varför försöker du likna det med Weimar?

   "Staten kan monetisera i stort sett hur många obligationer som helst och tittar man på folkets skuldsättning verkar det inte vara långt ifrån där heller. "

   Är det staten eller folket som bär skulden? Eller bankerna? Eller någon annan? Eller alla på en och samma gång? Jag undrar lite vad du vill ha sagt eftersom du är tämligen inexakt.

   Förresten, hur tycker du att ett samhälle ska förses med pengar i tillräcklig mängd så att ekonomi och handel fungerar?

   Radera
  11. #nonsensikvadrat, kreditexpansionen kommer framförallt utav lån då bankerna per automatik tillverkar denna kreditexpansion ur tomma intet.
   Bakerna måste endast ha ca 3-10% i eget kapital för att sedan tillverka resten. Vilket innebär att har de 100:- så kan de tillverka 1000:-

   ca 97% av alla pengarna i världen är tillverkade elekroniskt

   Bara Bank of America har tillverkat mer pengar en hela världekonomins totala omsättning/år

   Radera
  12. Ulf, vad är det du vill ha sagt? 97% av alla pengar är inte pengar utan skulder på pengar. Bank of america kan inte skapa pengar, så har dom skapat något så är det skulder på pengar, vilket förvisso om ditt påstående stämmer, är skrämmande.

   Radera
 3. Cornu, kan du skriva ett nytt inlagg om bitcoin?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan och kommer är olika saker. Kan kan jag, kommer, nej. Finns inget intresse från min sida, nyhetens behag är borta. Kanske håller en ny bubbla på att byggas upp, jag följer inte utvecklingen.

   Mer intressant att se hade varit om det uppstått några kloner, för där ligger systemets största svaghet. Vem som helst kan skapa en FreeCoin, NetCoin, OpenCoin etc, bara att kopiera Bitcoin-koden och seeda om från början. Kombinerar man det med att man erbjuder ngn tjänst där man kan växla FreeCoin/NetCoin/OpenCoin lär folk hänga på det pyramidspelet rätt fort.

   Radera
  2. En intressant sak man skulle kunna använda är att använda konceptet för att hantera double-spend-problematiken och därmed ge möjlighet till decentraliserade digitala checkar, kuponger och andra dokument som bara kan nyttjas en gång.

   Radera
  3. Systemet kommer tids nog falla under sin egen vikt, åtminstone i teorin. Om "alla" skulle använda Bitcoin skulle all bandbredd på Internet gå åt till att skicka runt informationen om alla transaktioner, eftersom alla ska ha en komplett transaktionshistorik. Till det skulle tids nog allt lagringsutrymme på alla datorer ätas upp av denna transaktionshistorik. Betänk att det är trivialt få transaktioner som genomförs med Bitcoin. Skulle det få verklig spridning med transaktionsvolymer motsvarande valutor så skulle hela Internet sänkas.

   Radera
  4. Det är ju en nackdel med distribuerad clearing, men jag tycker inte att distribuerad clearing borde behöva ta så extremt mycket mer bandbredd än centraliserad clearing.

   Radera
  5. Det är förstås en sanning med modifikation att alla måste ha en komplett transaktionshistorik. De äldre, bortsett från den första kan tas bort. På så sätt fungerar Bitcoin som en av 1700-talets transportsedlar, där i teorin alla som innehavt sedeln skulle ha skrivit sin namnteckning, men där i praktiken bara den förstes namn stod med.

   Det väsentliga är förstås inte just Bitcoin, men mångfalden av betalningsmedel, fysiska och elektroniska, tredjepartberoende och tredjepartsoberoende, utpekbar eller distribuerad tredje part.

   Dagens monokultur är ett högrisksystem.

   Radera
  6. Skillnaden med 1700-talets transsportsedlar var att det inte fanns en enkelt tillgänglig metod att skapa en fullständig kopia som inte gick att särskilja från orginalet. Med bitcoin så är det just så man gör, man skapar en perfekt kopia av handlingen vid överlåtandet.

   När man kan göra en perfekt kopia av ett dokument så uppstår problemet att många kan sitta på samma dokument och om dokumentet ger innehavaren rätt till något som inte kan kopieras fritt så blir det problem.

   Radera
  7. Anonym, utveckla vad du menar här och exakt vad du påstår att bitcoin har för brist.

   Radera
  8. @nonsens: Hade du läst så hade du insett att bitcoin (och såvitt jag kan se andra distribuerade system för att undvika double-spending) kräver mer bandbredd än centrala system (såvida de inte är illa skapta).

   Radera
  9. "När man kan göra en perfekt kopia av ett dokument så uppstår problemet att många kan sitta på samma dokument och om dokumentet ger innehavaren rätt till något som inte kan kopieras fritt så blir det problem."

   betyder det:

   "Hade du läst så hade du insett att bitcoin (och såvitt jag kan se andra distribuerade system för att undvika double-spending) kräver mer bandbredd än centrala system (såvida de inte är illa skapta)."

   Kanske är det jag som har svårt med din retorik, men ditt övre stycke förefaller för mig insinuera att det i systemet bitcoin är möjligt att framkalla flera ägare av samma mynt.

   Radera
  10. Men cornu, jag kan trycka min egen valuta pa toalettpapper, vi kan alla fantisera ihop vad som helst. Det betyder inte att bitcoin inte har nagot varde. Guld t.ex. har bara varde for att vi subjektivt ger det varde, samma sak galler for bitcoin. Jag tycker att du ar trangsynt nar du inte ens forstar hur bitcoin fungerar i varje detalj. Har du t.ex. foljt blockhalveringen, FPGA utvecklingen och att priset gatt upp med 300% pa ett ar?!?!?

   Radera
  11. @nonsens: Ibland måste man läsa lite mer än att ta lösryckta citat här och där...

   Radera
  12. @Anonym: Bitcoin kommer att vara ryggraden, men sen kommer decentraliserade noder att hantera kopplingen mot consumers = blockkjedjan kommer INTE vaxa exponentiellt, den kommer bara att innehalla stora intrabank transfers.

   Sen att cornu kommer att skapa CornuCoin, som ingen nagonsin kommer att anvanda, minskar INTE vardet pa bitcoin.

   Radera
  13. Anonym, jag läste hela ditt inlägg och får fortfarande intrycket av att du försöker insinuera att flera ägare av samma resurs kan uppstå i bitcoin.

   "Skillnaden med 1700-talets transsportsedlar var att det inte fanns en enkelt tillgänglig metod att skapa en fullständig kopia som inte gick att särskilja från orginalet. Med bitcoin så är det just så man gör, man skapar en perfekt kopia av handlingen vid överlåtandet.

   När man kan göra en perfekt kopia av ett dokument så uppstår problemet att många kan sitta på samma dokument och om dokumentet ger innehavaren rätt till något som inte kan kopieras fritt så blir det problem."

   Radera
  14. *intra = inter

   Cornu du far garna saga till om jag kan hjalpa dig att forsta bitcoins battre!

   Radera
  15. Varför då? Jag förstår Bitcoins mycket detaljerat, men kommer inte lägga tid på att ange varenda lilla detalj varenda gång jag yttrar mig.

   Jag har skrivit ett antal inlägg om Bitcoins. På en allmänbildande detaljnivå. Det räcker, det är nörderi att behöva ange exakt hur algoritmen och krypteringen fungerar etc och tillför inte debatten ngt alls. Du försöker halmgubba dig genom att kräva att man skriver detaljer för att alls få yttra sig.

   Då jag inte havererar över Bitcoin så får du nöja dig med att läsa vad jag redan skrivit i ämnet. Ser ingen anledning att älta vidare det hela.

   Radera
  16. Det Bitcoin vill vara som betalningsmedel (valutabiten tycker jag är mindre intressant) är i princip en digital motsvarighet till guldets ditribuerade tredjepartberoende.

   Skillnaden är att Bitcoin by design har en max övre gräns på mängden, en asymptotisk limes, och är därför faktiskt "bättre" (trovärdigare) distribuerat tredjepartsberoende än guld som ändå i teorin har en oändligt stor möjlig mängd (om än det i praktiken kräver gruvdrift på främmande himlakroppar, utvinning ur havsvatten etc). Guldet har förstås fördelen att vara fysiskt.

   Nu kanske inte Bitcoin är den slutliga sanningen. Men att ett elektroniskt distribuerat tredjepartsberoende betalningsmedel behövs ser jag som uppenbart.

   Att två kopior av samma skulle kunna existera tror jag inte på, men däremot är förstås Bitcoin sårbart för attack direkt mot person (persons dator). Men det problemet delar den med andra betalningsmedel som existerar idag.

   Radera
  17. Jag tycker att det är precis möjligheten till bitcoin-klonar som är det mest viktig egenskap i den. Jag ser bitcoin som en sorts napster, fast som valuta istället för musikdelningstjänst.

   Men man kan fatta att några som har särinstresser i dem nuvarande valutor kan känna sig hotat av det faktum.

   Radera
  18. @nonsens

   Att du inte orkar läsa hela vägen tillbaks kan inte jag hjälpa, men en exakt kopia uppstår eftersom avsändaren skickar data till mottagaren som sparar data. Datat som mottagaren sparar har funnits en exakt kopia av hos sändaren och det finns ingen möjlighet för mottagaren att säkerställa att den exakta kopian inte finns kvar hos sändaren.

   Detta gör att ett system som skall funka måste säkerställa att sändaren inte kan använda samma data igen som om det vore orginalet - för det finns inget i datat som avslöjar det. Detta är en viktig skillnad mellan digitala dokument och old-school dokument.

   Bitcoin har ett distribuerat system för att hantera detta problem och konsekvenserna av det har jag behandlat i tidigare inlägg - det kräver att man verifierar hos tredje part att inte dokumentet överlåtits och eftersom det inte är centraliserat krävs det att man verifierar hos _flera_ tredjeparter - detta kräver oundvikligen mer bandbredd än att verifiera hos en tredjepart.

   Radera
  19. Anonym, ok, bra!

   Radera
  20. Halmgubba?

   Saklart du inte behover skriva om detaljer, jag vill att du skriver om utvecklingen, men din aversion mot nagot sa sjalvklart; for en person som gillar data och natverk, gor mig misstanksam.

   Om du forstod bitcoins skulle du atminsone vara nyfiken pa bitcoins.

   Och tvartom. Jag antar att intresset ar svalt pga att du missat 2 guldrushar (GPU och FPGA)... som du inte hade missat om du varit nyfiken eller haft forstaelse (fortroende for tekniken).

   Pa lang sikt ar bitcoins lika sjalvklart som silvret som du tjanar pengar pa har, bara att du inte kan tjana en hacka pa det via bloggen annu.

   Den som lever far se.

   Radera
  21. Förstår inte resonemanget att bara för att man "gillar data och nätverk" så måste man gilla Bitcoin.

   Jag har jobbat som IT-konsult 1996-2008, men gillar ändå inte Bitcoin. Trots att jag satte upp min första webserver vintern 1993.

   Det finns guldruschar hela tiden, någonstans. Man kan inte vara med på alla.

   Förresten, har du tagit din vinst på dessa ruschar och växlat in till reala tillgångar? Annars har du faktiskt inte varit med på någon guldrusch, du bara tror det.

   Radera
  22. Nu tror jag väl förvisso att bitcoin inte ska ses som en investering att göra profit på.

   Radera
  23. @Cornu Om man ar intresserad av finans och IT sa ar bitcoins himmelriket om man forstar varfor folk vill bort fran statlig kontroll. Vilket jag tror att du gor?

   Med reala tillgangar sa menar du val inte en statlig valuta? Jag har inte sa mycket BTC att jag kan konkurrera med banklan annu for kop av harda paket. Sa nej, jag spekulerar i att bitcoins kommer att ta en stor del av "flykten fran dollarn" som jag kallar filmen som kommer till ett liv nara dig snart.

   @nonsens jag investerade i nagra FPGA och fick ROI pa ett ar (orealiserad saklart btw!). Lycka till med att hitta en battre investering! Nu star min kretsar och ger "vinst" varje dag och jag behover inte lyfta ett finger.

   Om jag inte trodde att BTC hade en valdigt ljus framtid infor sig skulle jag sakert realisera vinsten, men jag tror att BTC ar borjan pa en revolution.

   Den som lever far se.

   Radera
  24. peakpoke, jo, det är nog fullt möjligt, däremot är det inte vad jag skulle önska framhölls med det, utan mer andra fördelar. Hursomhelst, kul att det funkar bra för dig! Själv var jag mer intresserad av den tekniska biten och huruvida bitcoin som pengar är lyckat eller inte, jag har nog fortfarande inte helt bestämt mig :)

   Radera
  25. Din fraga ar nastan retorisk: om du tycker att bitcoin ar lyckat sa blir bitcoin lyckat som en langsiktig konsekvens.

   Nar man vager for- och nackdelar ett tag sa ser man klart och tydligt att det inte spelar nagon roll om bitcoin som varumarke lyckas; oavsett vad som hander, kommer ideen om mojligheten till en digital valuta aldrig forsvinna salange internet finns.

   Manniskan bestammer, och detta ar det narmaste direktdemokrati vi kommer!

   Ja, bitcoin ar ett pyramid spel, och stoltheten gor att man ryggar tillbaka vid forsta anblick (aven 100:ade anblick for vissa) men det ar IDEEN som ar viktig.

   I praktiken ar saklart implementationen viktig som en flagga for ideen men ingen annan valuta som baseras pa SAMMA IDEE kommer nagonsin att bli mer an ett skamt (CornuCoin, LiteCoin, etc.).

   Daremot kan en ny idee (uppfinning) ge ett alt-coin vingar. Att nonchalera bitcoin ar arrogant inte for att man missar en vinst, men for att man missar det som kan ersatta vart improviserade ekonomiska arv innan eller efter slutet pa denna "super debt cycle".

   Bitcoin ar ett hopp.

   Radera
 4. Appropå detta inlägg vore det intressant med en uppföljare av Cornu ang. Bitcoins...
  http://cornucopia.cornubot.se/2011/10/vad-var-det-jag-sade-om-bitcoin-nu-igen.html
  Har du kvar din åsikt?
  Nu när t.ex. Wordpress accepterar bitcoins som betalning och kursen når nya höjder varje månad...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Klart jag har kvar min åsikt. Kanske ska seeda om BitCoin och skapa mitt eget CornuCoin?

   Radera
  2. Ja, gör det Cornucopia. Ser fram emot en redovisning kring ditt projekt här framöver.

   Radera
  3. Nej, har inte tid och lust. Det var ett retoriskt exempel på att BitCoin saknar egentligt värde och går att imitera i all oändlighet.

   Radera
  4. Nej, det var ett försök att rädda ansiktet när det visade sig att du var ute och cyklade.

   Radera
  5. Som du själv har konstaterat tidigare: Värdet ligger i förtroendet. Det tar tid att bygga upp. Så en kopia kan lanseras rent tekniskt utan problem, men att bygga upp förtroende är inte så lätt. Självklarheter som du väljer att blunda för när det passar... ;o

   Radera
  6. Så vad du säger är att Bitcoins hela värde ligger i upplevt förtroende? Precis som för vilken valuta som helst alltså?

   Radera
  7. Egentligen är Bitcoin bara en serie ettor och nollor och en algoritm, som en del nissar fått för sig att kalla pengar. Ungefär som papperspengar eller saldon på ett bankkonto. Ren fiat.

   Radera
  8. Du klarar fortfarande inte att förstå skillnaden mellan "papperspengar" och saldon på bankkonton?

   Radera
  9. "Så vad du säger är att Bitcoins hela värde ligger i upplevt förtroende? Precis som för vilken valuta som helst alltså?"

   Skulle du kunna utveckla det där med förtroende för valutor som det tuggas om hos guldbaggarna?

   Radera
  10. "Så vad du säger är att Bitcoins hela värde ligger i upplevt förtroende? Precis som för vilken valuta som helst alltså?"

   ja - absolut.
   Men med den stora skillnaden att ingen kan starta sedelpressarna med en knapptryckning och att ingen central instans måste godkänna alla transaktioner (jämför med när bankerna stoppar e-handel med "oetiska" produkter som sexleksaker eller när Visa stoppar donationer till wikileaks etc)

   Radera
  11. Vad är en guldbagge?

   Är jag en guldbagge?

   Jag förespråkar inte någon guldmyntfot, utan konstaterar bara pragmatiskt att pga rådande system så köper man rimligtvis guld som hedge. Guldmyntfot löser inga problem och är lika otillförlitlig som vilket annat penningsystem som helst - guldmyntfoten kan alltid när som helst avskaffas om det inte handlar om enbart fysiska guldmynt, vilket inte är aktuellt i en globaliserad värld.

   Radera
  12. Du har missuppfattat vad ordet fiat betyder, alternativt missbrukar det, precis som många guldbaggar gör.

   Faktum är att jag skrev ett litet inlägg där jag en gång för alla har rett ut vad FIAT betyder så vi slipper ha den här diskussionen framöver. Jag har också påtalat för dig tidigare i Liberty Silver forumet (där du väl är redaktör?) vad FIAT är, men du svarade aldrig tillbaka så jag antar att du inte hade/har svar på tal.

   När det gäller guldbaggar och deras resonemang finns det en del matnyttigt också här

   Radera
 5. Detta är ju det Lincoln skriver!! Som du kallar penningsystemhaverist. Är denna blogg ett forum för publikationer från penningsystemhaverister nu då eller? Eller kan du förmå dig att be om ursäkt till dem du kallar penningsystemhaverister, mentalsjuka, bergbestigare på Mount Stupid etc etc?

  Intressant hursom.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har inget problem att publicera saker från personer som är artiga och välformulerade och som inte skriver könsord eller avföringsord i samband med mitt namn och som utelämnar känslosamhet och andra haveriindikatorer.

   Betyder inte att dessa personer har rätt, vilket jag skrev överst. Min publicering innebär ingenting annat än en publicering.

   T ex skapar inte alls alla lån nya pengar ur ingenting. Det förutsätter nämligen att banken inte har ett överskott på in- eller upplåning, vilket man ofta har, speciellt när det gäller upplåning, då den av nödvändighet oftast sker i förväg. Svårt att problematisera för sådana som dig som sitter på Mount Stupid.

   Men allt det där är redan sagt och jag har ingen lust att repetera gammal skåpmat

   Radera
  2. Typiska haverismindikatorer, som t ex slår fullt larm på dig, Peter, är att man ständigt upprepar samma sak utan att problematisera, att man framstår som hysterisk, och att man ägnar all sin kraft åt samma sak helt utan verkan. T ex genom att starta separata haveristbloggar som tuggar om och om och om igen.

   Radera
  3. Peter, det räcker väl att bara vara glad ?

   Radera
  4. Inga lån skapar pengar ur ingenting, eftersom banker inte kan skapa pengar. Dom där indikatorerna slår allt larm på dig med Cornucopia. (Vågar inte skriva ditt namn av rädsla för att bli anklagad för att hota dig)

   Radera
  5. @Sunburn: Självklart är jag glad! Glad av att "Sveriges mest seriösa samhällsblogg" skriver om det bloggägaren själv aldrig kan skriva, ty då skulle han ge dem han inte är fullt så artiga mot rätt...

   Radera
  6. För övrigt, helt avgörande för en publikation är att Frans Lundberg skrev under med namn, e-postaddress och telefonnummer och inte gömmer sig som en feg stackare bakom en anonym pseudonym på Internet.

   Jag publicerar dock inte hans e-post eller telefonnr, vilka han dock signerade sitt pappersbrev med.

   Radera
  7. Va? Är anonyma fega stackare? Varför slår du alltid vilt omkring dig Corny? Du är som Jackie Chan eller nån fast helt utan kontroll på sparkandet. Förresten, det vore mer modigt av dig att vara offentlig om man fick skriva ditt namn utan att bli anklagad för förtäckta dödshot. (Genom att använda ditt namn insinuerar man ju att man vet vem du är och var du bor och tänker minsann göra hemska saker mot dig)

   Radera
  8. Suck, varför detta monomana hackande på person ?
   Vik ner stridspittarna och lägg kraften på sakfrågan.

   Radera
  9. Ok, det var onödigt av mig. Stridspitten nerfälld :)

   Radera
 6. Ett mycket intressant brev och bra att det publicerades. För er som vill läsa en förenklad översättning om Chicagoplanen på svenska, så finns den här:

  http://intressantanyheter.blog.se/losningen-pa-skuldkrisen/skuldfri-valuta/

  Det ska dock sägas att detta kan missbrukas om det exempelvis styrs av ett överstatligt organ som IMF, men att hålla det på nationell där utgivarna kan hållas demokratiskt ansvariga kan nog bli ett bra system.

  Positive Money har ju bra förslag på hur det kan skötas rent praktiskt. Inte som idag, då Riksbanken ex. kan låna upp 100 miljarder i utländsk valuta för att rädda banker vid en framtida kris och skicka notan till skattebetalarna. Utan att Riksdagen har något att säga till om, som Bo Lundgren sade i Svd häromdagen:

  ”Visst finns det ett demokratiskt problem. Det är rimligt att Sveriges Riksdag uttalar sig om hur stor valutareserven ska vara. Nu har två myndigheter, Riksbanken och Riksgälden, ökat statens budgetunderskott utan att Riksdagen har varit inblandad…Det blir kostnader som måste tas av skattebetalare.”

  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/bo-lundgren-tvivlar-pa-riksbankens-kompetens_7852664.svd

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett problem med skuldfri valuta är att det inte blir lika enkelt att minska penningmängden om så skulle behövas. NB att chicagoplanen som den var formulerad faktiskt inte innebar skuldfri valuta utan bara att det var ett system med distinktion mellan deposit banking och loan banking - övergången skulle ju ske genom att centralbanken _lånade_ ut motsvarande M1-M0 till bankerna (så att befintliga banktillgodohavanden kunde bli deposits).

   Problemet med demokratiskt inflytande är frestelsen att använda ökning av penningmängden för att finansiera statens verksamhet istf att använda skatter och andra intäkter. Chicagoplanen gick ju ut på att man skulle justera penningmängden för att reglera inflationstakten (ungefär vad centralbankerna försöker göra idag).

   Radera
  2. Varför skulle inte penningmängden kunna kontrolleras med hjälp av inkomstskatt exempelvis?

   Radera
  3. För att politiker är oförmögna att agera ansvarsfullt om det riskerar deras återval. Vilken sten har du befunnit dig under de senaste trettio åren? Hade politiker varit förmögna till ansvarsfullt beteende hade det väl visat sig någonstans vid det här laget?

   Radera
  4. Det finns andra ställen att kontrollera den på ja, chicagoplanen föreslog att ge ut/dra in pengar vid statens upplåning. Man kan egentligen göra det var som helst - haken är som sagt att ifall man behöver dra in pengar så blir det klagomål ifall man gör det från privata aktörer iaf (något som inte kommer höras när man ger ut dem).

   Radera
  5. Överlevare, jo politiker har med saken att göra. Bravo.

   Radera
  6. Förresten, var det inte Svenne Banan som var boven den här gången?

   Radera
 7. Swedebank med rekordvinst och höjda utdelningar och bonusar.
  Bankernas lönsamhet är i nivå med övriga näringslivet, men då är det en helt riskfri verksamhet. Låna gratis av RB och sparare och låna ut till oändliga bolån eller till företag till skyhöga räntor.
  Fullständigt orimligt. Ett svindleri utan motstycke som pågår just nu - ni kommer aldrig att bli lika blåsta som ni blir just nu.

  Detta låter vi pågå år ut och år in. Vi måste vara antingen stenkorkade, fega, passiviserade eller sönderstressade av annat eftersom vi bara låter detta pågå - en fullständig dränering och kapitalöverföring till dessa administrativa mellanhänder som bankerna utgör.



  SvaraRadera
  Svar
  1. De som tror att bankverksamhet är så fabulöst lönsamt kan ju ta och kassera in på det då. Konstigt nog väljer folk som har pengar att investera att investera i annat än bankverksamhet - kanske är det så att inte bankverksamhet är så extremt mycket mer lönsamt än annan verksamhet?

   Radera
  2. Anonym, ska du inte köra den där "men starta en bank då" också?

   Radera
  3. Fel Dunder-X, förutom på lönekonton så lånar bankerna inte gratis.

   Och varför blir vi banksparare inte bankens ägare och placerar vårt sparkapital i bankaktier i stället för ett ränteavkastande bankkonto?

   Ta Swedbank som gör en vinst på 7% per aktie och om jag placerar sparkapitalet i aktien så får jag en aktieutdelning på 4% mot bankräntans knappt 2% (vid en bindningstid på 12 månader).

   Svaret är naturligtvis kursrisken i aktien. Vilka garantier finns det att aktien står lika eller högre i kurs om ett år? Inga alls, har aktien fallit med mer än 4% när jag säljer så blir nettot noll eller värre. Och går bank- och finanssystemet riktigt dåligt så kan aktien falla med 80-90%. Vilket hände i början av 90-talet och nu senast i finanskraschen -08.

   Detta bara som exempel på hur korkat resonemang dunder-X för när han talar om "en helt riskfri verksamhet".

   Radera
  4. De som tror att det är en helt riskfri verksamhet kan ju ta och investera i den - många banker är ju börsnoterade. Man kan också om man tror det är så lukurativt starta en egen bank. Enligt vissa skall man ju bli miljardär på kuppen, frågan är varför det är så få som vill bli det?

   Sanningen är kanske den att det inte är så lönsamt som vissa tror...

   Radera
  5. Haha, jag visste det. Det där med starta bank har gåtts igenom otaliga gånger här med oktroj och tillgång till RIX. Anonym har en unik förmåga att glömma det han vill. (Eller helt sonika totalt ignorera det han inte vill minnas)

   Radera
  6. @nonsens: Nej jag har inte glömt - jag kommer t.ex. håg att vissa hade väldigt svårt att förklara var det där med oktroj och tillgång till RIX ställer till det.

   Radera
  7. Det minns inte jag. Var det förresten inte du som nämnde några "familjer" som bara gör lukrativa affärer, om så, har du kommit på vilka dessa familjer är?

   JAK har skrivit bra om det här:

   Låt inte bankerna äga infrastrukturen

   Radera
  8. @nonsens: Jag väntar ivrigt på att du förklarar var det där med oktroj och tillgång till RIX ställer till det dvs hur det föreligger ett reellt hinder för att starta bank.

   Radera
  9. Jovisst kan folk spara i bankaktier och få del av avkastningen det är inte problemet. Problemet är att när staten genom räntedumping etc "garanterar" bankerna samma avkastning som övriga näringslivet så finns det ingen anledning längre att investera i mer riskfylld industriell verksamhet som kan ge jobb, ny teknik, bättre hållbarhet etc.

   En rimlig avkastning på bankaktier är inflation så länge staten garanterar avkastningen, vilket de idag gör. Staten borde bara garantera bankväsendet säkerhet som ger en genomsnittlig avkastning i nivå med inflationen.
   Allt annat leder till en stor nedmontering av produktiv verksamhet till gagn för en svällande skuldbaserad bubbelekonomi baserad på finanssektorn. Surt kommer detta att få betalas av skattepengar och framtida generation.

   Tragiskt att en del av kommentatorerna här inte inser hur destruktivt detta för hela samhället, utan bara struntar i det med en kommentar om att "man kan väl köpa bankaktier".

   Radera
  10. Anonym, jag vill minnas att vi kom fram till att kostnaden för att på samma villkor som resten av kartellen kunna använda RIX var så hög att det är fullständigt orealistiskt för i praktiken alla. Var det inte så?

   Radera
  11. @dunder-x

   Problemet med ditt resonemang är att det inte verkar stämma bra överens med en verklighets-check. Det finns ju gott om resurser som investeras i "mer riskfylld" verksamhet, frågan är bara ifall det är för att investerarna är korkade och inte inser vad du har insett eller om det faktiskt är för att det faktiskt finns anledning till att investera i "mer riskfylld" verksamhet.

   Radera
  12. @nonsens: Nej, det har jag inget minne av - du kanske kan leta upp inlägget?

   Radera
  13. @dunder-x:

   Tillägg: om ditt syfte var att diskutera den riggade räntan RB förser bankerna med så räcker inte det för att garantera vinst eftersom det samtidigt påverkar bankernas möjlighet att ta ut ränta.

   Även om jag håller med om att riggad ränta kanske inte är så lyckat så missar ditt argument målet.

   Radera
  14. Anonym, jag ska se om det går att googla fram ikväll om jag orkar. Annars tror jag att du vet om det är sant eller inte.

   Radera
  15. @nonsens

   Jag brukar ha rätt hyffsat minne, jag tycker jag borde komma håg ifall kostnaden blir orealistisk. Därför antar jag att vi aldrig kom fram till något sådant. Jag väntar fortfarande med spänning på att du skall förklara vari det stora hindret ligger...

   Radera
 8. "De är inte längre essentiella för betalsystemet och kan tillåtas gå i konkurs som vilket företag som helst. Vanliga sparare kan välja att inneha riskfria rikspengar på konto hos Riksbanken, eller att låna ut dem till en bank för bättre ränta, men med risk att pengarna inte betalas tillbaka om banken går i konkurs"

  Diskuterades inte detta i ett tidigare inlägg?

  SvaraRadera
 9. Intressant med en person som kommit att studera penningsystemet därför att han haft ett entreprenöriellt/affärsmässigt intresse som ingång.
  Förstås viktigt att så många som möjligt får upp ögonen för att det finns vettiga alternativ till dagens vansinne, och i möjligaste mån tar sin Mats ur skolan.
  Men det är det nu rådande systemet som kommer följa oss ner i kollapsen.
  Så får vi anta att de som kommer efter oss tagit lärdom och har bevarat såna här dokument

  SvaraRadera
 10. Lysande, lysande. Jag har som bekant flera ggr försökt uttrycka saken bättre själv, men faktiskt inte lyckats bättre än Frans Lundberg. Så jag får med glädje säga:

  Jag kunde inte sagt det bättre själv.

  Precis som påpekades här ovan, problemet med Chicagoplanen är om de nya skuldfria pengarna skulle centralstyras överstatligt via IMF. Nationellt, regionalt, eller lokalt organiserade valutor är naturligtvis ett demokratiskt, resiliensmässigt, etc, imperativ när vi organiserar ett valutasystem som ersättning för den omöjliga skuldvalutan.

  Som måste bort - ingen fråga är mer avgörande i dagens värld:

  http://limes.bloggagratis.se/2012/03/18/7559758-valutan-del-4/

  Men, hsh, kudos till Frans för en välartikulerad och koncis genomgång, och kudos till Cornu för publiceringen.

  SvaraRadera
 11. Vad är pengar-tycks fängsla tänkare!
  Jag har något du vill ha.
  Jag avstår det om du ger mig något.
  En snäcka?
  En sten?
  En sedel. Ok om alla vill byta den mot något jag vill ha!
  Vips vi har uppfunnit pengar!

  Hus kan nu köpas av säljare med en elektronisk överföring av en summa på ett konto!
  Staten kan ge mig pengar som jag sen kan sätta i rörelse. Staten är garant via sina institutioner.

  SvaraRadera
 12. Alltid lika underhållande, kul att du låter olika åsikter komma fram. Och vad det rasslar till i kommentatorsfältet, även om det är ett fåtal personer som återkommer så är de desto flitigare i sin argumentation.

  SvaraRadera
 13. Sanna mina ord, det har under allt för lång tid tagits för givet hur banker fungerar - där merparten fortfarande tycks tro att banker först måst låna in för att sedan låna ut - vilket dessvärre är HELT fel!

  Visst, det man tar för givet, under väldigt lång tid tagit för givet, går inte i ett huj att ompröva, det kan vara svårt nog att äns pröva att ompröva sina synsätt/"sanningar". Det kan ju t.o.m. vara så att man först indoktrinerats och på den vägen fått sin examen, och vidare byggt sitt liv på från dessa villfarelser intjänade pengar... Dock, anser jag det vara en förmildrande omständighet om det är så att man blivit indoktrinerad på ett lands universitet...

  Se med fördel måndagens seminarium från Global Utmaning, det näst sista seminariet i serien "key issues for a sustaniable economy": Financial reform for a sustainable economy, där Michael Kumhof och Bernard Liataer reder ut villfarelserna och lyfter alternativa delar för en finansiell reform
  Det finns på http://www.globalutmaning.se/?p=7280
  samt inom kort också på deras youtube sida som nås från www.globalutmaning.se

  SvaraRadera
 14. Heder Cornucopia att du publicerar detta. Om det sen är en pudel från din sida är kanske ointressant, men kul att du uppmärksammar sånt som du tidigare ivrigt tagit avstånd ifrån!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Personer som är välformulerade, icke-hysteriska och framträder (till mig) med namn och telefonnr har jag inga problem att publicera, oavsett om jag håller med eller ej. Så länge det är relevant för debatten eller bloggen.

   Radera
  2. Kan dock bli en blodtryckshöjande dag för vissa, eller hur Nonsens2

   Radera
  3. Vad menar du? Ja, Cornucopia verkar hetlevrad idag, var det vad du menade?

   Radera
  4. Håller helt med! Det var väldigt bra att du publicerade detta välformulerade och föredömligt korta brev om problemen med vårt nuvarande penningsystem.
   Förslaget om ett clearingsystem (typ RIX) som är tillgängligt för allmänheten är bra. Varför behövs bankerna för att förmedla betalningar?

   Radera
  5. Bankerna drar in i storleksordningen 6 miljarder/år på kortbetalningar, eller ca 700 kr från varje svensk bara för att hantera ett betalsystem som skulle ha kunnat vara närapå gratis eller helt gratis. Eftersom jag jobbat i branchen vågar jag påstå att jag skulle kunna driva ett sådant system skattefinansierat för runt 0.1 miljarder (11 kr per svensk) per år utan problem. Kostnad för korttillverkning tillkommer.

   Radera
 15. Jovisst som någon skrev så kan folk spara i bankaktier och få del av avkastningen det är inte problemet.
  Problemet är att när staten genom räntedumping etc "garanterar" bankerna samma avkastning som övriga näringslivet så finns det ingen anledning längre att investera i mer riskfylld industriell verksamhet som kan ge jobb, ny teknik, bättre hållbarhet etc.

  En rimlig avkastning på bankaktier är inflation så länge staten garanterar avkastningen, vilket de idag gör.
  Staten borde bara garantera bankväsendet säkerhet som ger en genomsnittlig avkastning i nivå med inflationen.
  Allt annat leder till en stor nedmontering av produktiv verksamhet till gagn för en svällande skuldbaserad bubbelekonomi baserad på finanssektorn. Surt kommer detta att få betalas av skattepengar och framtida generation.

  Tragiskt att en del av kommentatorerna här inte inser hur destruktivt detta för hela samhället, utan bara struntar i det med en kommentar om att "man kan väl köpa bankaktier".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vem vill ta en risk att äga bankaktier om kapitalavkastningen är i nivå med inflationen? I så fall är det bättre att dela ut kapitalet till ägarna som kan växla över till andra mer lönsamma näringsgrenar.

   Övriga näringslivet är en grov generalisering men verkstadsaktier ger högre avkastning på sitt kapital än vad bankerna ger. Uppåt 20% ger Volvo mot Swedbank som levererar 11% i avkastning. Därmed värderar också marknaden volvo högre än Swedbank, sett till kursen divididerat med eget kapital.

   Radera
 16. Eftersom ingen tog upp min tråd om det ekonomiska kretsloppet istället för penningsystemet(som iofs inlägget handlade om) får jag istället ställa följande diagnos:

  Det "äldre" banksystemet(före det avreglerade) byggde på konservativa regler avsedda att allokera krediter där avkastningen är god och där återbetalning sker. Systemet byggde på solvens och därmed betryggande andel eget kapital. Insättningsgarantier i princip ej nödvändiga. Banken renodlad intermediär.
  Kapitalet har en funktion som bygger på marginalkostnad, dvs ökat kredit-behov skapar högre risk och därmed högre ränta enligt efterfrågans och utbudets lagar om begränsade resurser. Högre kapitalkostnad.

  Dagens system bygger på maximerad avkastning, dvs minimal andel eget kapital vilket skapar hög risktagning. Banken en självständig konkurrerande aktör bland sina kunder. Banken är försäljare samtidigt som man får statligt skydd i form av insättningsgaranti för att bl.a spekulera. Kapitalets funktion bygger inte på marginalkostnad utan på marginalintäkt. Ökad kreditefterfrågan kan lätt tillgodoses utan att räntan stiger men trots att risken ökar! Kapitalets reglering på marknadsvillkoren innebär att banken snabbare än förr riskerar konkurs. Banken övergår från renodlad intermediär funktion till att bli en företagsbransch bland andra. Dvs konkursriskerna ökar dramatiskt mot förr. Eftersom alla företag lånar pengar(och numera även konsumenterna) inne-bär konkurser idag oerhörda systempåfrestningar. Anledningen är förstås kreditexpansionen och bankernas dominolån mellan varandra. Staten garanterar mao att bankerna alltmer tar risker som vanliga företag men de tillåts inte att gå i konkurs. Inte ens att rekonstrueras med långivarnas pengar heller som det ser ut!

  SvaraRadera
 17. Bra inlägg.

  Skickade en gång ett mail till vår finansminister och bad honom informera Svenskarna om guld och hur de kan skydda sig mot inflation.
  Inget svar såklart. Men kineserna uppmanar i alla fall sina medborgare numera att köpa guld.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ska vi förvara dessa "tackor" fritt i vår herres hage eller tänker du på "säkra" bankfack då eller är det bara en skuld-sedel på ett innehav av guld ? Är inte i det gamet men för tio år sedan fick man inte köpa guld som privat person får man det nu?

   Radera
  2. Märker lätt du är som du säger "inte i gamet" för pappersguld är ju inte guld, det är ju papper, suck. Så otroligt onödig fråga.

   Inte fick köpa guld "LOL" ha ha ha

   Nästa jag får höra är väl "inte får köpa vitaminer, för du blir för frisk och behöver inte våra patenterade mediciner."

   Neee ja e inte petra mede, bara ämnet är så kul... ha ha ha

   Radera
 18. Skulle priset på bostäder öka i fall det fanns fler attraktiva objekt en attraktiva köpare?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. Som priset på allt. har man en fri marknad, når man en jämvikt.
   I fall man har ransonering blir det brist. Men det är svårt att förstå tydligen.

   Radera
  3. Är det inte konstigt då att det så länge jag levt alltid varit brist på bostäder ifall vi nu talar jämn vikt? I min syn så ser det ut som pengar värderas högre en typ bostäder. Beror på vem man är förstås.

   Radera
  4. Nee men herregud vi har ju pristak på bostäder(hyres) så då får vi ju ransonering och automatiskt för få som vill bygga dessa.
   Men herregud, har vi så dålig ekonomisk utbildning idag.
   Eftersom vinsten är så liten på att bygga hyresrätter, så vem fasiken plöjer ner ett par miljoner där, hur som helst.
   Såklart färre än om priset är högre. LOL

   Radera
  5. Vad gäller priset på bostadsrätter och villor så är ju priset och tillgågnger på krediter avgörande. Få köper ju för egna pengar så då blir tillgången på lån(krediter) avgörande för att kunna genomföra ett sådant köp.

   Dagens räntenivåer är extrema, liksom hushållens skulder.

   Räntenivåerna är extrema och kommer inte bestå. När säntorna höjs, oavsett vem som höjer dessa, riksbanken eller marknaden, så kommer priserna sänkas. Om det sker snabbt eller långsamt är irrelevant, men de kommer komma ner.
   När räntorna höjs kommer även banker och stater gå omkull denna gång och räkna inte med insättningsgarantier denna gång, de kan ta slut.

   Sen kan jag avsluta med dessa uppmuntrade ord: precis som på trettitalet har vi nu kollaps(kommande superkollaps), valutakrig(pågår), handelskrig och sen värlskrig, men denna gång får vi nog se alla nya lagar mot oss medborgare implementerade och en fascistisk superstat bildas, såvida inte vi medborgare säger nej.
   Bara att titta på 30-talet så ser du tidsskemat.

   Radera
 19. Cornu amorterar vi av våra lån så minskar penningmängden, betalar vi tillbaka pengarna så betalar bankerna tillbaka pengarna till utländska investerare eller till riksbanken om dom lånade där.

  Amortering är bra där har du rätt men det kan vi inte göra i dagens ekonomiska system, vår penningmängd skulle försvinna gå upp i rök.

  I stort sett alla pengar skapas i dag av en kreditaning, därför går det inte att betala av våra lån för då försvinner pengarna.
  Det är en konsekvens av dagens system.

  Vem som skapar våra pengar spelar ingen roll, utländska investerare då försvinner pengarna dit.
  Bankens balansräkning då försvinner pengarna, det går baklänges.
  Bankernas lån i riksbanken måste också betalas tillbaka.
  FRB går då baklänges och pengarna minskar.

  Nationalekonomi är inte samma sak som företagsekonomi och privat ekonomi.
  Nationalekonomi där ingår skapandet av pengar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. betalar vi av på skulderna så minskar vår GDP.
   Så inga poitiker kommer kommer uppmuntra detta.
   Istället komer de uppmuntra nya lån och garantera en världsomspännande hyperinflation.

   Detta är en pyramidskam, alltihop och redan nu köper de flesta länder guld och kommer dumpa bördan på skattebetalare och de mindre vetande.

   Radera
  2. Dagens sätt att skapa pengar har ökar penningmängden och någon hyperinflation har vi inte, Lönekraven är nu låga och då minskar inflationen, vi har nästan deflation.

   Hyperinflation förutsätter en extremt stor ökning av penningmängden och samtidigt stora löneökningar.
   Fakta är att dagens ökningstakt av penningmängden bara har givit oss knapt 2% inflation, varför skulle den ökningstakten nu helt plötslig ge oss hyperinflation?

   Om bankerna drar in på krediter så måste riksbanken föra ut lika mycket pengar i ekonomin så ökningstakten av penningmängden ger oss 2% inflation.

   Radera
  3. Vi har inga 2% inflation. lol

   Har du kollat vad du köper?

   Men låt oss gå tillbaka till ord och definitioner, det är vitalt, inte för vi ska enas om min defintion, men för vi måste ha en difinition för at kunna debatera.

   OKej, min definition....(låt oss enas bara för diskussinens skull).

   Inflation: Ökning av penningmängden.
   Prisinflation: en komsekvens av inflation, en assymtriskt(både i tid och rum) höjning av priser för livsmdel och andra livgörande medel.

   KPI, så som vissa vill mäta vår inflation är inte bara missvisande den är även diekt bedräglig.

   Där tar man hänsyn till biligare varor hela iden, så på så sätt underskatta verklig (pris)inflation.

   Anledningen till att aktiemarknaden hålls uppe är att få vill ha pengar på banken, eftersom räntan är nära noll.

   Är du matamatiker vet du att även 2% per år så småningom ger en exponentiation kurva.

   Radera
 20. Om banken bara lånade ut våra insatta pengar så skulle amortering INTE minska på penningmängden, banken skulle lämna tillbaka pengarna till insättarna eller så lånar dom ut pengarna till företagsinvesteringar.
  Penningmängden skulle vara oförändrad.

  Om man inte vet hur pengar skapas så kan man inte förstå nationalekonomi.


  Vi är på väg in i en ny 30talsdepretion, bankerna drar in företagskrediter och konsekvensen blir att en del av penningmängden försvinner, även utlåningen till privatpersoner dämpas.
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/sverige-pa-randen-till-recession_7872578.svd


  "Sverige på randen till recession

  Den svenska tillväxten är betydligt svagare än normalt, enligt barometerindikatorn för januari från Konjunkturinstitutet. Just nu är Sverige en hårsmån från recession."



  SvaraRadera
 21. Men om skulderna minskar så minskar även penningmängden. Det är därför alla länder är i skuld numera och därför nuvarande system, oavsett om man vill, inget kan rädda detta.

  Det finns bara 2 vägar ur detta.

  1. man ökar skuldmängden och trycker nya pengar(stimulanser)

  2. hit kommer man alltid oavsett. Man misnkar penningmängden, utlöser kollaps och misär.

  Nu såklart väljer man 1 kommer 2 oavsett bara senare och värre.

  Efterom väljare alltid röster in typ 1 politiker, kommer de få just vad de röstar för.

  inget att gråta över förutom de som visste bättre.

  SvaraRadera