Cornucopia?

Aktuellt

Jämför dig inte med andra - om du inte vill vara bitter - sätt upp dina egna mål och jämför med dig själva!

"If you compare yourself with others, you may become vain or bitter, for always there will be greater and lesser persons than yoursel...

2013-01-19 16:20

Flash: Riksbanken har tappat bort guldreserven enligt SvD

Schibsted/SvD Näringsliv avslöjar i en artikel idag att Sveriges Riksbank de facto har tappat bort större delen av Sveriges guldreserv.


Undantaget en liten del av guldreserven så medges nu officiellt att guldreserven har skickats till utländska centralbanker (gissningsvis åtminstone England och USA), men att man aldrig kontrollerat att guldet faktiskt finns kvar, lovar jätte-tummis på det. Sedan guldet åkt utomlands har man nöjt sig med att få ett papper där det står att guldet finns kvar. Några försök till revision och kontroll har inte gjorts. I praktiken har man alltså tappat bort den svenska guldreserven och sitter nu bara med skuldebrev på guld och ingen guldreserv.

Lämpligt är att påminna om att det ska ta sju år för Tyskland att flytta hem delar av sin guldreserv, eftersom utlånat guld tar tid att köpa tillbaka utan att det ska skapa kaos på marknaderna. Speciellt Federal Reserve har antagligen lånat ut Tysklands (och sannolikt även Sveriges) guldreserv och plockat ränta på utlåningen och det är också därför det tar sju år för Tyskland att ens få tillbaka en bråkdel av reserven från USA och Paris.

If you don't hold it, you don't own it!

Sveriges guldreserv är pappersguld, löften om guld, och inte fysiskt guld.

Och ja, vet man inte var ungarna är när man slänger in dem på Disney on Ice, så har man tappat bort dem i havet av andras ungar.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

124 kommentarer:

 1. Om nästan alla länders guld är "borttappat" så måste ju någon ligga på en helvetes massa guld...

  Och har tex Sverige lagt delar av vårt guld hos Tyskland eller Frankrike? Och har några länder placerat sitt guld hos oss? Eller har det mesta av guldet hamnat hos USA. Eller...?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, undra om Estland skickat 3 ton guld till Sverige igen som säkerhet ifall de blir attackerade av främmande makt? Gick ju bra sist.... Tog inga år eller ens månader att skicka 3 ton till "Estlands riksbank"

   Radera
  2. För den som missar referensen, så gav Sverige Estlands guldreserv till Sovjetunionen när dessa snällt frågade om den.

   Radera
  3. Vi kan ju alla fortsätta och spekulera men innan FED Reserv tillåter revison är allt bara spekulationer. Och skulle det visa sig att:

   a) guldet finns på plats i USA men är sålt av de som lånat det(rullade positioner t.ex)
   b) det finns inte kvar

   så kommer guldpriset att stiga explosionsartat. I takt med "skuld-implosionen" kommer mer QE etc. Minsta bevis för att leveranspliktigt guld av storlek inte kan levereras blir fortsatt tändbränsle. Den fysiska marknaden köper som aldrig förr. Särskilt vid varje prisnedgång.

   Radera
  4. De flesta central banker har de senaste 10 åren sålt guld eller lånat ut guld till diverse banker som sedan sålt detta guld i markanden för att pressa ner priset på guld. Är man i ofoget att trycka pengar tills pepparn tar slut så vill man inte guld och silver går upp relativt i värde.

   På redovisningssidan har de redovisat både guldinnehav och "claims to gold" dvs, kvitton på guld på en och samma rad. Skulle man som företagare syssla med detta vore det bokföringsbrott.

   Tja vilka köper guld, pribvata investerare, men framförallt de som ser vart allt är på väg, indien och kina, så kanske hamnar allt i kina och kanske ser de att de kan backa upp sin valuta med guld så de får den nya världsvalutan när, inte om, dollarn kraschar.

   Men detta är inga nyheter direkt.

   Med tanke på att bankerna sålt guldet blir det nog många sura miner när de som köpt pappersguld inser det bara var papper de köpte och inte guld.

   Vi får se mer av detta snart, många riksbanker som inser allt som inte finns i valvet, hemma, är förlorat.

   Radera
  5. Finansindustrins allt större tillväxt sedan 90-talet har skapat en transaktionsekonomi baserad på motpartsrisker. Och det är det denna finanskris handlar om. Realekonomin har hållits under armarna genom detta "leverage"-spel. Och som alla nyklassissister uttrycker det, den enes tillgång är den andres skuld. Frågan blev till slut. Kan skulden betalas. Kejsaren är naken liksom centralbanker och mest av allt alla dåliga ekonomer(bankekonomerna tänker jag inte främst på då de varit partiska/lojala med sin arbetsgivare under resan mot slutet). Media inkluderat. Personligen slutade jag följa Davos-mötena efter 2009 då det stod klart att de flesta närvarande vägrade erkänna sin skuld.


   Radera
  6. @xxdher: Angående redovisningen så redovisar riksbanken guldinnehav som en separat post - det innebär att man anser sig äga guldet (dvs att de lagringsplatser man har för guld är faktiskt just det). Menar du att det i guldinnehavet omfattar även fordringar på guld? Isf antar jag att du har belägg för det påståendet. NB att det finns en separat post i redovisningen som heter derivatinstrument (både på tillgång och skuldsidan) och där bör ju derivat mot guld inräknas.

   Det är för övrigt inget bokföringsbrott att klumpa ihop vissa tillgångsslag i årsredovisningen.

   Radera
  7. Redovisningsreglerna anger att även utlånade poster i balansräkningen skall redovisas inom linjen eller i vart fall i not. Och det är uppen-bart att centralbankerna inkl FED inte gör detta. Centralbanken redovisar bara värdepappersförluster vid realisation. Inget annat.

   Radera
  8. @rttck: Har du belägg för att guldet skall anses vara utlånat? Det är ju det som är frågan, skall t.ex. ett taxibolag redovisa fordringar på taxibilar ifall man råkar ha parkerat några i ett parkeringshus?

   Frågan är alltså ifall guldet skall anses vara utlånat eller vara kvar i riksbankens ägo - dvs om det skall redovisas som en fordring eller en "vanlig" tillgång.

   Radera
  9. @Anonym; Inte mer än uttalanden från folk som jobbat inom central-banksfären eller nära den. Liksom folk i branschen i övrigt. Det är välkänt och bekräftat att centralbanker lånar ut guld, inte minst eftersom det saknar avkastning. BIS som offentlig källa torde räcka. Centralbankerna själv ogillar alltid att kommentera det som minskar förtroendet för deras egen existens eller i vart fall kompetens.

   All diskussion om guldets existens handlar om vägran att svara på alla frågor rörande transaktioner, revision etc. Så ingen vet med säkerhet utanför de ansvariga. Däremot går det att bakvägen analysera guldets fysiska väg från gruva till marknad och leverans. Fattas det guld så kan underskottet bara komma från lager!

   Riksbankens guld har jag ingen uppfattning alls om. Att man inte vill kommentera guldets förvaring, storlek etc upplever jag som ett policybeslut grundat på allmän stöldrisk etc samt förstås att alla cb är lika tysta om detaljer.

   I redovisningen skall guldet redovisas som tillgång. Utlåningen är inte heller att betrakta som ett derivat. Om vi drar parallellen med utlåning/blankning av aktier har utvecklingen sett lite olika ut över tiden. Man skall förstås inte kunna sälja utlånade aktier. Den som blankar har på sitt konto en minusposition i värdepappret men även en post som heter aktielån men som saknar värde. Minusvärdet korrespon-derar mot det positiva försäljningsbeloppet För den som lånade ut aktierna sker motsvarande komplettering med posten aktielån. Till-gången värderas till marknadsvärde hos utlånaren. Hos låntagaren finns netto inget mervärde mer än skillnaden mellan försäljningsbeloppet och marknadsvärdet av aktierna vi varje tidpunkt dvs aktieskulden till ägaren. I clearingsammanhang har ägaren en fordran medan blankaren en skuld. I Årsredovisning är tilläggsinformation nödvändig för ägaren av aktierna. För blankaren finns ett kontosaldo på tillgångssidan som på bokslutsdagen antingen värderas ned(nettas)med återköpsvärdet eller så redovisas skuldposten brutto på skuldsidan, båda med tillhörande not.
   Vad gäller guldet är centralbanken inte deltagare inom t.ex LBM och dess clearingsystem. Därför finns bara ett leasingavtal upprättat. Men av praktiska skäl bör det innebära att centralbanken flyttat en del av guldet till dessa marknadsplatser(där de förvarar guld). Men inte nödvändigtvis. Om låntagaren, t.ex Bullionbank bara är ute efter att pappershandla sitt lånade guld torde det räcka med andra säkerheter för handeln. Eller leasingkontraktet förstås.

   Radera
  10. @rttck: Sammanfattningsvis så tolkar jag att det du skriver innebär att om riksbanken lånar ut guld så skall tilläggsinformation finnas om detta i årsredovisningen. Om detta stämmer så finns det bara två möjligheter, antingen så lånar riksbanken inte ut guldet eller så är årsredovisningen inte korrket upprättad.

   Att påstå att årsredovisningen är ett falsarium är en ganska allvarlig anklagelse och då anser jag att den som hävdar något sådant måste framlägga belägg för sitt påstående.

   Radera
  11. @Anonym; Tolka det inte så hårt. Falsarium får stå för dig. Fråga revisorerna. Jag skriver inte om guldredovisning per se. Däremot om tillgångsredovisning i allmänhet och aktieinnehav i synnerhet. Du tycks även tolka in att jag skulle vara en av dem som styvt hävdar att det föreligger en guldbluff, dvs att nämnda guld inte finns. Finns inget i mina inlägg som stöder en sådan tolkning. Men jag anser att en central-bank bör lämna tilläggsupplysningar om man lånat ut en större del av sitt guld. Inom redovisningen är allt inte svart och vitt. Även inom detta område föreligger särintressen. Men jag skall på din anmodan ta upp tråden!

   Radera
  12. @Anonym; Har ögnat igenom Rb ÅR för 2011. Inget redovisas om guldleasing och inget antyder heller att det funnits intäkter av sådan leasing.
   Rb tillämpar marknadsvärdering av tillgångar innebärande att guldet värderats till balansdagen kurs och pris.

   Ang; Taxibilar. Självklart har inte depositionsstället någon betydelse för hur tillgången redovisas. En tillgång är en tillgång oavsett var den parkerats. Huvudsaken är att man äger tillgången i fråga. Dvs den är inte såld men kan vara belånad eller uthyrd.

   Radera
  13. Det finns regler för hur ett förvaringsinstitut kan utnyttja en deponerad tillgång. Alla ni som skrivit under ett kreditavtal med er värdepappersbank har säkert även skrivit under ett rebelåningsavtal. Det är detta dokument som ger banken rätt att belåna/hyra ut dina aktier t.ex. Utan detta dokument begår banken ett brott vid rebelåning. På engelska heter det REHYPOTHECATION och var den havererade process som startade kreditkrisen 2008. De värdepapper som var föremål för rebelåning i REPO-marknaden i USA var s.k subprime CDO´s vid namn RMBS.

   Radera
  14. @rttck: För att återknyta till ursprungskommentaren. Det som är oemotsagt faktum är att i RB's årsredovisning inte anges att man lånat ut något guld. Nu är det så att antingen måste man ange ifall det finns utlånat guld eller inte och dessutom är det antingen så att man har utlånat guld eller inte, det blir fyra möjliga alternativ angående riksbankens förehavande här:

   1a) RB har inte lånat ut något guld och man behöver inte redovisa utlånat guld.
   1b) RB har inte lånat ut något guld och man måste redovisa ifall man har utlånat guld.
   2) RB har lånat ut guld och man behöver inte redovisa utlånat guld.
   3) RB har lånat ut guld och man måste redovisa ifall man har utlånat guld.

   Alla dessa fall är NB förenligt med observationerna, i fallen 1a och 1b så är det inga konstigheter med riksbankens redovisning. Även alternativ 2 är egentligen inget konstigt. Start kommentaren gjorde gällande att fall 3 är det som gäller och fall 3 innebär ju att man inte redovisat som man skall. Om man skall göra gällande att fall 3 föreligger tycker jag att man skall ha belägg för att det är så.

   NB att alla alternativ kan resultera i att någon blir skyldig RB massa guld (eller pengar) beroende på externa aktörers agerande utom riksbankens kontroll. Sådana omständigheter är man inte skyldig att redovisa eftersom det kan ligga utom den redovisningsskyldiges kännedom.

   Radera
  15. @Anonym; Lite grann gör många detta om deponering till en höna av en fjäder. Men alla som har sina tillgångar förvarade i förvararens namn istället för i eget namn riskerar att vid dennes konkurs, eller dennes finansiärers/kunders, bli av med sina tillgångar. Detta beror på att förvararen använder förvarade tillgångar som pantsäkerhet i sin egen finansiering liksom vid utlåning för vidare försäljning. Alltså tar den ursprungliga ägaren en risk i dessa fall. Till detta skall läggas ev. brottslighet. Angående startkommentaren liksom hela inläggets ursprung andas att man saknar kontroll över sina tillgångar. Ifrågasätter du ditt depåkonto-utdrag? Kollar du upp var dina värdepapperstillgångar just nu befinner sig? Nej det gör du inte eftersom du litar på förvararen och systemet. Men har du koll på dina avtal? Och är du medveten om riskerna? Samma sak gäller för centralbanken förstås. Förr var värdepapper innehavarbrev ungefär som guld. Idag är det mesta digitaliserat. Oavsett form kan man som ägare riskera att bli av med sina tillgångar som redovisats ovan. Och det gäller t.o.m tillgångar som särskiljs vid förvaringen dvs då de hålls under eget namn och inte under förvararens namn. Flera problem kan nämligen dyka upp just i samband med likvidationer. Fel i redovisningen kan uppmärksammas. Ansvariga kan medvetet begå brott genom att låna ur annans särskilda egendom t.ex för att täcka leveransbrist. Inga system är vattentäta. För att minimera riskerna så bör givetvis en ägare då och då kontrollera att avskilda tillgångar hålls avskilda och att de representerar rätt antal och värde. Men tyvärr nöjer sig de flesta revisorer med ett signerat besked från en förvarare. Då återstår det för ägaren att själv ombesörja en fysisk kontroll. Särskild om ägaren representerar folkets ägande.

   MF-Global-konkursen visar med önskvärd tydlighet en brottslig konkurs
   som ännu inte klarlagts.   Radera
  16. @Anonym; Vem äger formellt USA´s dryga 8 ton guld? Ingen är nog riktigt säker. Fram till The Great Depression ägde US Federal Reserve Bank USA´s guld. 1934 byttes/flyttades guldets ägartitel till finansdepartementet mot icke överlåtelsebara guld-certifikat noterade till dryga 33$/oz. Senare revalverat till dryga 42$/oz motsvarande ca 11 Mdr USD. Detta belopp har stått oförändrat i centralbankens balansräkning sedan dess(anskaffningsvärdet). Och det är reglerat i lag, Gold Reserve Act från denna tid, att centralbanken inte kan göra anspråk på mer guld än detta bokförda värde, dvs ca 42$/oz. Detta medan verkligt värde utgör ca 450 Mdr USD. Centralbanken kan m.a.o inte sälja guldet till annan än finansdepartementet och till fastställt pris. Centralbanken ägs formellt av privata banker(dealers) medan utdelning till finansdepartementet är reglerat i särskild lag.

   Nämnda guld förvaras enligt offentliga uppgifter i Fort Knox och hos NY Federal Reserve Bank(Manhattan). Dessa är förstås inte ägare utan förvaringsinstitut. Då uppstår följdfrågan. Är det centralbanken eller finansdepartementet som t.ex bestämmer om guldet skall kunna lånas ut? Och vem sköter transaktionerna? Läser man centralbankens årsredovisning för 2011 finner man inga uppgifter rörande guldutlåning. Om sådan verksamhet skett har den då verkställts av finansdepartementet istället? Kanske av samma avdelning som hanterar ESF, Exchange Stabilization Fund? Denna fond hanterar dollarn, utländska valutor och SDR´s. En ren interventionsfond. Här ett utdrag från finansdepartementets hemsida som kan ge er lite kunskap:(notera fondens diskretionära karaktär)

   "The Secretary is responsible for the formulation and implementation of U.S. international monetary and financial policy, including exchange market intervention policy. The ESF helps the Secretary to carry out these responsibilities. By law, the Secretary has considerable discretion in the use of ESF resources.

   The legal basis of the ESF is the Gold Reserve Act of 1934. As amended in the late 1970s, the Act provides in part that "the Department of the Treasury has a stabilization fund …Consistent with the obligations of the Government in the International Monetary Fund (IMF) on orderly exchange arrangements and an orderly system of exchange rates, the Secretary …, with the approval of the President, may deal in gold, foreign exchange, and other instruments of credit and securities."

   Kanske detta kan ge lite antydan om varför vi inte får besked. Samma
   fond var ansvarig för 1987´års börskrasch efter att fonden efter (Plaza Accord 1985) drivit ner dollarn under lång tid(utländskt kapital fruktade fortsatt dollarfall). Detta vet vi bara tack vare
   insiderkunskaper.


   Radera
  17. @rttck: Det som började denna diskussion var just ifall riksbankens redovisning är sådan att den skulle vara ett bokföringsbrott om den gjordes av någon annan (mig veterligen spelar inte riksbanken efter några andra regler än oss andra i bokföringssammanhang) och min reaktion att om man anklagar en myndighet att syssla med bokföringsbrott bör man givetvis ha belägg för sitt påstående.

   Att sitta och beskylla folk för brott utan belägg för sitt påstående är ganska ohyfsat IMHO.

   Radera
  18. @Anonym; Var har det påståtts, eller bara antytts att Rb bryter mot redovisningsreglerna? Eller syftar du på bokföringsbrott i dess egentliga mening, dvs att man i kriminellt syfte önskar fördelar genom att manipulera bokföringen?

   Kan det ha med följande kommentar att göra måhända? Här min kommentar från kl. 16.33 20/1:

   "Redovisningsreglerna anger att även utlånade poster i balansräkningen skall redovisas inom linjen eller i vart fall i not. Och det är uppen-bart att centralbankerna inkl FED inte gör detta."

   Här skriver jag att centralbankerna INTE REDOVISAR att de lånar ut guld. Jag skriver INTE att de lånar ut guld och underlåter att redovisa det. Mitt därpå följande påstående/svar på din fråga om jag har belägg för att centralbankerna lånar ut guld tolkar du felaktigt ihop med ovannämnda kommentar om redovisning av guldutlåning. Däremot förstår jag nu att du måste ha kopplat ihop "påstådd utlåning" direkt mot Riksbanken. Så var inte min tanke och så står det inte heller. Min utgångspunkt har hela tiden varit USA´s centralbank eller cb i allmänhet vilket framgår att mitt första inlägg i tråden. Så det kan bli!

   Hur kan du skriva att jag påstår följande?
   "Att påstå att årsredovisningen är ett falsarium är en ganska allvarlig anklagelse och då anser jag att den som hävdar något sådant måste framlägga belägg för sitt påstående."

   Ja, du måste ha tänkt att mitt påstående om guldutlåning gällde Riksbanken explicit. Men det har jag aldrig skrivit som sagt.

   En ursäkt borde nog vara på sin plats!

   Jag lovade även dig att följa upp din anmodan. Jag skrev därför ytterligare 4 st inlägg för att försöka förklara problematiken beträffande guldets hantering. Hoppas du kan dra en del slutsatser.   Radera
  19. @Anonym; Kanske på sin plats att nämna guldets värde även kan begagnas på andra sätt än via direkt utlåning. Guld-swapar kan innebära ett likvid-flöde utan rörelse av underliggande tillgång. Den välbekanta "Gold-Carry-Traden" handlar förstås om att låna guldet, sälja det i marknaden och placera likviden i statspapper. Om man inte önskar att redovisa några utestående fordringar/skulder vid periodbokslut regleras lånen därefter. Man kan också tänka sig att sälja guldet på forward-marknaden där guldet inte flyttas vid lånet.

   Radera
  20. @rttck:

   "Var har det påståtts, eller bara antytts att Rb bryter mot redovisningsreglerna?"

   xxdhers kommentar var det som skrev det...

   Radera
  21. @Anonym; Ok, men jag ser nog mera din kommentar som ett uttryck för att jag skulle ha påstått detta. Det var trots allt du och jag som hade en dialog? xxdhers kommentar som du syftar på måste isf vara;
   "På redovisningssidan har de redovisat både guldinnehav och "claims to gold" dvs, kvitton på guld på en och samma rad. Skulle man som företagare syssla med detta vore det bokföringsbrott."

   Men du adresserar mig och skriver;

   "Att sitta och beskylla folk för brott utan belägg för sitt påstående är ganska ohyfsat IMHO."

   Tror du inte jag bör reagera på detta? Du följer upp med ytterligare påstående mot mig som redovisats ovan!

   Jag tror nog att vi kan droppa xxdhers påstående nu när du läst mitt inlägg kl 12:48 från idag. Han blandar ihop saker om han syftar på US FED Reserve. Hur som helst saknar han underlag för sitt påstående. Jag gör det inte. När det gäller utlåning av guld från centralbanker så står jag för det jag påstått nämligen att det finns trovärdiga företrädare för etablissemanget som styrker denna tes. Men tydliga bevis? Sorry!


   Radera
 2. "– Det finns inget skäl att tro att det inte finns där. Det är ungefär som att fråga om man har pengar på banken, säger Degenne till DI."

  Hahaha! Tur att RB lyckats sälja 60ton av detta fiktiva guldinnehav. -Grattis!!!

  Men tro nu inte att riksbanken erkänner att de handlat fel.

  Riksbankens försäljning berodde främst på att man ville minska risken eftersom guldpriset kan variera kraftigt.

  "– Det var främst för att få bättre riskspridning, mindre risk. Guldet är mer riskfyllt än statsobligationer."
  Säger en anställd i riksbanken med namn Moeschlin i intervjun med DN.

  /RH

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Hahaha! Tur att RB lyckats sälja 60ton av detta fiktiva guldinnehav. -Grattis!!!"

   Det är bara att hoppas att köparen har accepterat leveransen - om de inte gör det gäller det ju för riksbanken att skaka fram guldet...

   Radera
 3. The POTUS today announced: all your Au are belong to us. He also stated all our nukes are belong to us .

  SvaraRadera
 4. Någon revision har inte gjorts, men RRV anmärkte 2006 faktiskt på att Riksbanken aldrig hade formulerat någon kravspec på "upphandlingen" av förvaring, och att de villkor som gällde enbart var standardvillkor.

  Vid nästa revision 2007 följdes saken inte upp, inte senare hheler, utan föredragande revisor 2006 hade bytts ut till en annan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har inte Riksbanken följt Lagen om offentlig upphandling, LOU?

   Radera
 5. så är detta början på en "gold run" motsvarande "bank run" som det pratas om då och då??

  Dessutom, det är väl inte otroligt att alla dessa papperskrediter på guld till syvende och sist faktiskt är större än tillgången på guld.. intressant..

  SvaraRadera
 6. Precis som på banken alltså. Banken har en massa skulder, men vill fok ha ut dom i cash så visar det sig att det är tomt därinne. *Ja men banken har tummat på att de har pengarna". Sorry folket, det var visst ett pyramidspel för att blåsa er.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skillnaden är dock två:

   1) Förvararing förväntas vara just det. Det förväntas att guldet faktiskt ligger lagrat hos FED t.ex. Banken sysslar inte med förrådsverksamhet och därför förväntas inte alla pengarna ligga i ett stort valv på bankkontoret.

   2) Sedlar är ganska enkelt att producera i ganska godtycklig kvantitet till skillnad från guld.

   Radera
  2. Anonym är igång igen med att försöka sudda ihop begreppen och få folk att tro att skulder på pengar är pengar.

   Radera
  3. @nonsensikvadrat: Förlåt jag var inkonsekvent med mitt språkbruk där: det skulle givetvis stå "Banken sysslar inte med förrådsverksamhet och därför förväntas inte alla sedlar och mynt ligga i ett stort valv på bankkontoret"

   Med den korrigeringen står det varken något om pengar eller skulder och därmed kan du lägga ner ditt spammande.

   Radera
  4. Du skriver mångfaldigt fler kommentarer här än jag, det bör alltså inte vara jag som spammar. Förresten, vad är det egentligen banker sysslar med?

   Radera
  5. Dessutom vet du mycket väl vad det är jag påpekar. Du verkar verkligen ha tagit det på ditt ansvar att sudda ihop begreppen här. Tur att fler verkar vakna, som Mikael ovan.

   Radera
  6. @nonsens: Har dina inlägg något med saken att göra? Eller har du tagit på ditt ansvar att se till att öka brusnivån genom massa ovidkommande kommentarer?

   Radera
  7. Vad säger anonym egentligen?
   "1) Förvararing förväntas vara just det. Det förväntas att guldet faktiskt ligger lagrat hos FED t.ex. Banken sysslar inte med förrådsverksamhet och därför förväntas inte alla pengarna ligga i ett stort valv på bankkontoret."

   Banker ska låna ut våra insatta pengar banken ska inte förvara våra pengar i ett valv.
   Vill man förvara pengarna och guldföremål så får man lägga dom i ett bankfack, det har banken inte rätt att låna ut till andra.

   När det gäller guldreserven så får den inte lånas ut till andra.
   Guldet ska förvaras precis som om det låg i ett bankfack.

   Lånas guldet ut till andra eller belånas då är vi grundlurade och då finns inte guldet kvar.
   Det måste vara så att guldet bara förvaras i valv, det utgår jag från.

   Radera
  8. Anonym, varför vill du inte kalla det "nomenklaturtjafs" när Cornu försöker tydliggöra skillnaden mellan skulder på guld och faktiskt guld? Har du tagit på ditt ansvar att vara falsk?

   Radera
  9. @ekvationsteorin: Bra, du lyckades läsa innantill för en gångs skull;)

   @nonsens: Tråden handlade om skillnaden mellan "pengar på banken" och "riksbankens guld hos FED", har du något sakligt angående det?

   NB om man lagrar sina möbler hos Shurgard och de gör inbrott i ditt förråd och snor möblerna så äger du inte möblerna längre trots att du aldrig lånat ut dem. Läser man RB's årsredovisning så framgår det att riksbanken anser sig äga guldet och att förvaringen av guldet just är bara det - ungeför som när man förvarar sina möbler hos shurgard.

   Radera
  10. Bra om Shurgard. En ännu bättre liknelse är att Riksbanken stoppat in sitt guld i ett bankfack hos Federal Reserve och förväntar sig att det finns kvar i Riksbankens bankfack. Fast Fed har visst en huvudnyckel, då de regelbundet rapporterar om vad som finns i bankfacket.

   Vad gäller kontanter (ej pengar, alla kontanter är pengar, men alla pengar är inte kontanter, vilket haveristerna inte förstår, då de har en helt egen definition av pengar) på banken så är rätt liknelse att man stoppar in kontanter i sitt bankfack, men upptäcker att banken tagit dessa kontanter och lånat ut. Att sätta guld hos Fed är inte som att sätta in kontanter på bankkonto, utan som att stoppa kontanter i bankfack.

   Radera
  11. cornu
   "Vad gäller kontanter (ej pengar, alla kontanter är pengar, men alla pengar är inte kontanter, vilket haveristerna inte förstår, då de har en helt egen definition av pengar)"
   vilka haverister pratar du om?
   Vilka haverist vet inte skillnaden på kontanter och digitala pengar?

   Börja med att själv förklara vad pengar är och hur pengar skapas.

   Radera
  12. cornu
   Jag förutsätter att vårt guld bara förvaras i utlandet, liknande ett bankfack, om det inte är så så har du upptäckt tidernas största svindel eller rån.

   Ena stunden så säger du
   "Lämpligt är att påminna om att det ska ta sju år för Tyskland att flytta hem delar av sin guldreserv, eftersom utlånat guld tar tid att köpa tillbaka utan att det ska skapa kaos på marknaderna. Speciellt Federal Reserve har antagligen lånat ut Tysklands (och sannolikt även Sveriges) guldreserv och plockat ränta på utlåningen och det är också därför det tar sju år för Tyskland att ens få tillbaka en bråkdel av reserven från USA och Paris."

   Sen sa du
   "Att sätta guld hos Fed är inte som att sätta in kontanter på bankkonto, utan som att stoppa kontanter i bankfack."

   Vilken version ska gälla?

   Radera
  13. ekvationsteorin, på A svarar jag B och B svarar jag A.

   Bägge uttalanden är korrekta.

   Problemet är att Fed (eventuellt, kanske, sannolikt) de facto stulit det som stoppats in i "bankfacket" och lånat ut det utan tillstånd. Vilket är varför det tar sju år för Tyskland att få tillbaka det.

   Radera
  14. Jag har redan förklarat många gånger vad pengar är och hur de skapas. Att du inte accepterar min förklaring och den allmänna definitionen av pengar, som godtas av alla utom penningsystemhaverister, är faktiskt inte mitt problem.

   Radera
  15. Cornu har även sagt:

   "Så är det något man inte ska kalla pengar, så är det kontanter", men säger nu

   "alla kontanter är pengar, men alla pengar är inte kontanter"

   Radera
  16. Dessutom skulle ingen godta att skulder på pengar och pengar är samma sak, om någon bara förklarade vad som finns på deras bankkonton. Det kan kanske ha med saken att göra också att det finns gott om personer som ivrigt försöker övertala folk att bankernas skulder ÄR pengar.

   Ja, jag vet, jag skulle dra mig tillbaka för idag :)

   Radera
  17. Cornu sammanfatta din beskrivning av vad pengar är och hur pengar skapas i ett inlägg.
   Jag kan inte hitta en förklaring av dig, om du påstår att du har skrivit en förklaring så borde du kunna länka till information.

   Har du rätt så är det tidernas största svindel.
   "Problemet är att Fed (eventuellt, kanske, sannolikt) de facto stulit det som stoppats in i "bankfacket" och lånat ut det utan tillstånd. Vilket är varför det tar sju år för Tyskland att få tillbaka det."
   Jag tvivlar på att du har rätt, har du något mer som tyder på att din version är riktig?

   Radera
  18. Cornu var finns den definitionen från officiellt håll?
   "och den allmänna definitionen av pengar, som godtas av alla utom penningsystemhaverister, är faktiskt inte mitt problem."
   Kan du länka till en fullständig officiell förklaring som beskriver vad pengar är och hur dom skapas.

   Radera
  19. @ekvationsteorin: Det som tyder på att guldet inte är där det borde vara är det faktum att tysklands revision av guldinnehavet inte fick tillgång till lokalerna för att inspektera att guldet fanns på plats. Man har alltså försökt verifiera att guldet är där det borde vara, men misslyckats.

   Det allmänna språkbruket finns som sagt inte definierat från "officiellt" håll.

   Radera
  20. Tillägg: normalt sett ger inte språkbruket upphov till missförstånd och oftast förstår läsaren/åhöraren vad skribenten/talaren avser med vissa ord och det finns ingen vettig anledning till att låta diskussionen dra iväg till att handla om vad olika ord "egentligen" betyder. Ibland så sker missförstånd och då kan man normalt sett räta ut dessa.

   Radera
  21. Det skulle vara den största svindlen i historien.
   Vår riksbank kan knappas tillåtit att dom lånar ut vårt guld.
   Jag kan ha fel men då sitter folk på riskbanken och FED löst.
   Jag tänker för en gång skull inte tvärsäker påstå att du har fel.
   Jag har som sagt inte så stort förtroende till den som betalar din lön.

   Radera
  22. Anonym vad pengar är och hur dom skapas måste en riksbank veta.
   "Det allmänna språkbruket finns som sagt inte definierat från "officiellt" håll."
   Det är konstigt att dom inte kan förklara och definiera det i ord.
   Den enklaste förklaringen är att ingen ska få veta vad som händer bakom stängda dörrar.

   Radera
  23. Jag noterar att Corny helt gled undan att bemöta:

   Cornu har även sagt:

   "Så är det något man inte ska kalla pengar, så är det kontanter", men säger nu

   "alla kontanter är pengar, men alla pengar är inte kontanter"

   Du ger ett oerhört opålitligt intryck när du till och med säger emot dig själv.

   Radera
  24. nonsensikvadrat
   Coru vet inte vad pengar är och hur dom skapas, Varför skulle som stora pojkarna bakom dom låsta dörrarna berätta hur det går till för en bloggare?
   Dom har betalat folk för att vilseleda cornu och andra personer.
   Ingen vill berätta något för då får dom inte åka i en limousin mer.

   Radera
  25. @nonsens (18:07)
   Det har redan inträffat så det är ganska ogrundat påstående att det inte skulle inträffa. Sen att det fallit ur mannaminne ändrar inte det faktumet.
   Radera
 7. Vem vet konspirationsteorierna om 11/9 attentaten kanske stämmer. Det kanske var en skenmanöver för att ingen skulle reagera när gulddepåerna plundrades. Susanna Svensson

  SvaraRadera
  Svar
  1. I nyheterna i början av dåden så sades det att det fanns guld i hus 7 och finanshusens servrar vart utplånade. Om dem lyckades plocka upp/ut guldet från hus 7 sades det inget mer om efter upprensningen.

   snabb googling, visade detta men min källa var en svensk tidning med påståendet att dem inte hittade/lyckades hitta nåt guld.
   http://www.youtube.com/watch?v=BkPRskciqVM&feature=player_detailpage#t=121s

   Radera
 8. Funkar inte guldet som en valuta i dessa sammanhang. Guldinnehavaren som gör en insättning får ett tillgodohavande, en fordran eller är denna typ av depåer full reserve.

  Låter som om det kan bli en "gold run" när det börjar dra ihop sig ytterligare. Låter kaosartat och bara ytterligare värden som försvinner upp i rök.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Full reserve var nog tanken...

   Radera
 9. Strax innan den globala finanskrisen hade riksbankschefen nog en dålig dag på jobbet när han tillkännagav att Riksbanken skulle sälja 15 ton av sitt innehav på 142 ton guld, och lägga pengarna i valutareserven som bestod av värdepapper i utländsk valuta.

  http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Press-och-debatt/Pressmeddelanden/2008/Riksbanken-omfordelar-guld--och-valutareserven/

  "Riksbanken omfördelar guld- och valutareserven

  Datum 2008-08-26

  Riksbanken avser att sälja upp till 15 ton av guldreserven under perioden 27 september 2008 till 26 september 2009. Försäljningen sker inom ramen för det guldavtal – Central Bank Gold Agreement (CBGA) – som tecknats mellan 15 europeiska centralbanker och som trädde i kraft den 27 september 2004. Avtalet löper på fem år och ger Riksbanken möjlighet att sälja upp till 60 ton guld fördelat över avtalsperioden. Riksbanken har hittills sålt totalt 45 ton guld, 15 ton under avtalets första år och 10 ton under det andra, tredje och fjärde året. Riksbankens guldreserv uppgår för närvarande till 142 ton guld.

  Intäkterna från försäljningen kommer att återinvesteras i valutareserven; det vill säga, i värdepapper i utländsk valuta."

  142 - 15 = 127 ton guld.

  I tidningsartikeln enligt Dagens Industri talas det om 126 ton guld som Riksbanken har.

  Har vi tappat bort ett ton guld?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här är vad jag kunnat luska fram.

   http://www.libertysilver.se/kc/article?id=134

   Man sålde lite till Q3 2009.

   Radera
  2. Alltså att Ingves skulle slarva bort guld låter helt osannolikt, men då är det förmodligen sant. Ju mer osannolikt desto mer sant.

   Radera
  3. Tidigare fanns det överenskommelser via BIS hur mycket guld som skulle säljas av centralbankerna och under vilka tidsperioder. Inget konstigt med det. Rutin eftersom det även finns cb som vill köpa t.ex. Från 1971 när guldfönstret upphörde bestämdes att delar av guldportföljerna sakta skulle avvecklas.


   Radera
 10. Bra! Guld ska användas för produktionsändamål. Inte ligga i bankvalv och samla damm!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilka produktionsändamål skulle detta vara? Stereokontakter och indiska bröllopsgåvor?

   Radera
  2. Vad f-n ska vi med det till överhuvudtaget då?

   Radera
  3. Vem av oss frågar du?

   Radera
  4. Den som vill bry sig, antagligen Överlevare som survivalist och guldbagge.

   Radera
  5. Du behöver inte befatta dig med ditt guld alls. Tror säkert Lars mot en avgift kan vidareförmedla allt ditt guld till mig. Du slipper guld överhuvudtaget. Allt guld mottages tacksamt, även tandguld eller vigselringar.

   Resten av världen kan och bör diversifiera en del av sina tillgångar mot guld. Anledningen är att guld "alltid" har varit värdefullt för människan och kommer förmodligen fortsätta att vara det. Valutor och obligationer är inte lika säkra på långa vägar. Det kan upplevas som konstigt att äga något bara för att det är värdefullt men så är det ju.

   Sen kan man ju tycka olika saker i penningfrågan och hur valutan ska ges ut eller utformas men en centralbank ,och privatperson för den delen, som inte håller en del av sina reserver/kapital i guld är rent ut sagt ansvarslös.

   Radera
  6. Om jag var religiös skulle jag kanske skriva "Herre gud" som reaktion kring ditt guldbaggesvammel 1a.

   "Resten av världen kan och bör diversifiera en del av sina tillgångar mot guld. Anledningen är att guld "alltid" har varit värdefullt för människan och kommer förmodligen fortsätta att vara det."

   Ja, hur många tusen år är det nu som guld varit pengar? Det diffar alltid några tiotusentals år hit eller dit.

   "Valutor och obligationer är inte lika säkra på långa vägar. Det kan upplevas som konstigt att äga något bara för att det är värdefullt men så är det ju."

   Om du besatt förmågan att tänka kritiskt och neutralt och blev botad från din guldfeber, så skulle du kunna sätta dig ner och betrakta guld och silver och se om det ser "säkert" eller "stabilt" ut. Guldbaggarna hänvisar alltid till hur många år guld stigit i rad nu och tar alltid för givet att det kommer att fortsätta så.

   "Sen kan man ju tycka olika saker i penningfrågan och hur valutan ska ges ut eller utformas men en centralbank ,och privatperson för den delen, som inte håller en del av sina reserver/kapital i guld är rent ut sagt ansvarslös."

   Jag tar ansvar och har inget guld alls. Jag sparar i värde som ger mig något, värde som faktiskt gynnar liv. Mark, kläder, en bra bil, vänner etc.

   Egentligen brukar jag bemöta det här guldbagge 1a lite bättre men jag orkar inte längre. Religion är svårt att bemöta, de troende tror oavsett vad man säger.

   Radera
  7. "Jag sparar i värde som ger mig något, värde som faktiskt gynnar liv. Mark, kläder, en bra bil, vänner"

   Köper du dina vänner? Fastigheter är väl inte dumt men att "spara" i en bil är ju som att "spara" i kontanter, det går inte. Din "besparing" tappar ju i värde med tiden.

   Vi kan ju inte gärna dra några större ekonomiska lärdomar av stenåldern, kan vi? Vad som hände under samlar-jägar-tiden är inte riktigt intressant och det borde ju du förstå som sparar i bil.

   Och jag är väl medveten om att inget vara för evigt. Men ädelmetallernas prisökning beror på externa faktorer i valutasystemet, så som inflation och skuldsättning och som ett skydd mot dess skadliga effekter har guld fungerat och fungerar bra.

   Men ingen tvingar dig. Jag är fortfarande rätt tacksam att Riksbanken inte håller reserver i bilar eller vänner utan faktiskt äger lite guld. Jag hade kanske utvecklat men som du säger, religion är svårt att bemöta.

   Radera
  8. "en bra bil" som sparalternativ måste ändå vara bland det mest korkade jag läst på länge

   Radera
  9. En bra bil representerar mer värde för mig än allt guld i världen. Jag föredrar som jag skrev, att spara på saker med reellt verklighetsbaserat värde. Kalla det dumt om ni vill, jag kallar det hellre att frigöra sig från mammondyrkan som många guldbaggar verkar vara ganska bra på. Det sjuka i samhället demonstreras väl av Överlevare och fler som han som drabbats av pengadyrkan. Pengar och "värdelöst värde" sätts över värde för liv och människor. Bilen tappar inte sitt värde för mig sålänge den fungerar väl som bil, och den är vald med omsorg därefter, men tack för er oro!

   Det är en smula nedslående att ni guldbaggar inte ser att ni ägnar er åt exakt det som skapat problemen, mammondyrkan. Ni har en tolkning av begreppet "värde" som är en smula konstig och ärligt talat, oroväckande. Om ni ägnade er åt en stunds eftertanke skulle ni se att guldbaggeriet bara är en annan variant av samma skräp vi har nu.

   Radera
  10. J demonstrerade med all önskvärd tydlighet att begreppet "värde" har blivit snedvridet och sjukt.

   Radera
  11. "Anledningen är att guld "alltid" har varit värdefullt för människan och kommer förmodligen fortsätta att vara det. Valutor och obligationer är inte lika säkra på långa vägar. Det kan upplevas som konstigt att äga något bara för att det är värdefullt men så är det ju. "

   Guld är inte speciellt värdefullt för större delen av mänskligheten, och jag vågar påstå att det inte är det för dig heller. Enbart om du möter en fellow guldbagge kan ni dela er syn på guld som gudaämne, eller om du säljer det mot "värdelösa fiatpengar". Eld är betydligt mer värdefullt, likaså mediciner, traktorer, odlingsbar mark, andningsbar luft, solsken, och varför inte, min bil för att den underlättar och faktiskt på många sätt gör mitt liv möjligt.

   Ni tillskriver gudaliknande egenskaper till ett i praktiken värdelöst ämne som egentligen mest duger som måttstock på de andra sorters värde av mer livsviktig kvalitet. Där är ett av felen i vår värld, dyrkan av måttstocken istället för värde i sig. Ni vet, det som får människor att acceptera att bostäder står tomma samtidigt som dom är hemlösa, allt på grund av måttstocken. Antagligen är detta helt fel blogg att försöka nå någon med sådant, men strunt samma.

   Radera
  12. Du har fått så mycket om bakfoten att man inte vet var man ska börja...

   Vad är sparande? Det är när man tar värde som man har idag och stoppar undan för att kunna byta det mot en vara eller tjänst man vill ha vid något tillfälle i framtiden. Det absolut viktigaste vid sparande är att bytesvärdet för det sparade värdet inte minskar. Eftersom inte alla har det sparande de behöver kan man låna ut sitt sparande i utbyte mot ersättning, ränta. Banker har inga egna pengar utan behöver dina för att låna ut dem eller företag behöver göra investeringar emitterar obligationer. Då kan man spara sina pengar med (i tanken) bibehållet värde även i en inflationär miljö.

   Jag ser neutralt på mitt sparande, jag dyrkar varken det ena eller det andra. Jag vill kunna ta kapital som jag har idag och använda det någon gång i framtiden. Därför köper jag guld, bland annat. Ditt köp av bil har inte med sparande att göra överhuvudtaget, det är konsumtion. Efter x antal år är din bil helt värdelös. Eller ja, visst metallvärde finns kanske kvar. Mitt guld kommer GARANTERAT att kunna bytas i ett eller två led mot varor av ungefär samma värde som jag bytte till mig guldet mot.

   Du tog upp mark. Nu betvivlar jag att du äger en kvadratmeter mark men ändå... Mark är ett bra investeringsobjekt men en något klumpig sparform. Man kan inte på ett smidigt sätt avyttra delar av den och även om man säljer allt tar det sin tid. Samma sak med sparandet, svårt att månadsspara i åker.

   Det är vad sparande handlar om. Du kan svammla på hur mycket du vill men de flesta av oss gillar att ha en buffert alternativt är vi inte så konsumtionskåta att vi faktiskt spenderar allt kapital vi genererar. Sparsamhet är en dygd och det är sannerligen en bristvara i vårt samhälle. Inte konstigt kanske när folk går omkring och tror att inköp av en bil är att spara.

   Radera
  13. Till nonsensikvadrat:
   Mark, hus, bra bil, verktyg, reservdelar etc är bra att ha, även som sparform. Men kan du flytta dessa vid en katastrof ?

   Guldet är en sparform och kan flyttas samt bytas/växlas i Sverige eller ute i världen (svårare nu när flygen pga sk. säkerhetsrisken scannar allt).

   Är från ett land där guld alltid varit en försäkran och sparform, där landets valuta kunde punkas (Soros) och inflation var vanligt dag till dag.
   Numer är landet en av världens snabbast växande länder ekonomiskt (nu har folk skuldsatt sig genom kreditkort och handlar som galningar). Landet har mindre guld än länder i sin storlek/ekonomi men guldet fanns hos folket (alla brudpar skaffar/får guld och sparar dessa till hus samt barnen).
   I Sverige har vi inte samma tradition att folket har guld därför är det bra att landet/Riksbanken mm. har guld.

   Vid krigstid så säljer/gömmer staten sitt guld hos folket så att invasions länderna inte kan sno nåt eller göra anspråk på krigsskadestånd. Därför uppkommer det familjer/personer i dessa länder som blir multirika (antingen med statens godkännande eller genom stöld) , tänk närmast oligarkerna i Ryssland, på så sätt stoppar man utländska kapitalister/hajar/Soros typer då dessa inte kan bringa fram mer pengar.

   Ber om ursäkt för den luddiga förklaringen, har inte bemästrat skrivandet såsom Lars och flera av Er kommentatorer.

   Radera
  14. Mycket tramsande här. Vi bestämmer kollektivt vad vi vill värdesätta, dvs vad vi vill ge ett värde skapas av oss själva. Må det vara vackra saker, ädla saker(guld), ovanliga saker, trendiga saker etc...sedan är det en annan sak att skapa ett allokeringssystem som över tiden påverkar prissättningen av sakerna liksom ett instrument för att underlätta byten (t.ex pengar) av sakerna. Guld har i alla tider varit ett uttryck för att bevara värdet på själva bytesinstrumentet, inte sakerna i sig, men indirekt det reala värdet av sakerna. Det senare mest för att hindra makten från att missbruka sin ställning. Tyvärr tar alltid markspekulationen(med början från banksidan) fart när makten misslyckats. Hellre guldinflation än markinflation. Jag tror ni kan förstå varför!(ett högt guldpris förstör inte realekonomin vilket markinflation gör).

   Radera
  15. Överlevare, du har nog lyckats få några saker bakvänt du med, dessutom är det tydligt att du inte klarar att se min poäng. Dock har du korrekt förstått att banker inte har några pengar, det tråkiga är att du sannolikt inte har det heller. Banker lånar inte ut insättares pengar, det är inte pengar som finns på ditt bankkonto utan bankens skuld på pengar. Intressant att du inte klarar att förstå det, med tanke på att du som guldbagge gör skillnad på skulder på guld, och guld i sig.

   Jag vet inte riktigt när survivalism transformerades till att handla om investering också, men det är tydligt att så är fallet. Det är synd, eftersom jag i övrigt finner survivalismen sund på en del sätt. Jag anser dock att det gör survivalismen motsägelsefull när den börjar blanda in samma saker som den försöker förbereda människor för, det vill säga effekterna av en värld helt besatt av mammondyrkan. Jag ska vara snäll och säga att det bara är korkat.

   "Efter x antal år är din bil helt värdelös. Eller ja, visst metallvärde finns kanske kvar."

   Högst troligt fungerar den bilen med lite underhåll, längre än vad jag kommer att göra. Dess värde som fordon lär alltså överleva mig. Nu är det kanske itne en vanlig bil, och jag har spenderat mycket tid på den, dock inte speciellt mycket av din värdeform, kapital. Den har däremot redan besparat mig stora mängder utgifter av kapital.

   "Mitt guld kommer GARANTERAT att kunna bytas i ett eller två led mot varor av ungefär samma värde som jag bytte till mig guldet mot. "

   Nu tar du nog i lite va? Ungefär samma värde? Så det måste garderas lite? Förresten, visst har guld allt beslagtagits tidigare i historien?

   "Du tog upp mark. Nu betvivlar jag att du äger en kvadratmeter mark men ändå... Mark är ett bra investeringsobjekt men en något klumpig sparform. Man kan inte på ett smidigt sätt avyttra delar av den och även om man säljer allt tar det sin tid. Samma sak med sparandet, svårt att månadsspara i åker. "

   Du har absolut noll aning om vad jag äger. Varför skulle jag avyttra mark? Det är tydligt att du har fastnat i ditt tänkande och du ser nog inte riktigt på samma sätt på värde heller.

   "Det är vad sparande handlar om. Du kan svammla på hur mycket du vill men de flesta av oss gillar att ha en buffert alternativt är vi inte så konsumtionskåta att vi faktiskt spenderar allt kapital vi genererar. Sparsamhet är en dygd och det är sannerligen en bristvara i vårt samhälle. Inte konstigt kanske när folk går omkring och tror att inköp av en bil är att spara. "

   Kapital hit och dit. Vad är kapital för dig? Sparsamhet hurdå? Mätt i pengar eller guld, eller i livsstil? Problemet i vår värld är knappast spenderandet av pengar, utan att pengar har för stor roll, att värde finns i pengar istället för i människor, mat, medicin, ja allt det där tramset du vet. Allt det andra "värdet" du hela tiden pratar om att investera hit och dit, i sanningens namn är det värdelöst, eller i bästa fall överflödigt. Det kanske är där problemet ligger, för mycket värde hos en del, för lite hos andra?

   Nåja, att kalla det "ansvarslöst" att inte ha en del av "reserver/kapital" i guld är ganska ansvarslöst faktiskt. Ska du inte ge ut din kod till liberty silver, så du kan känna lite fiatpengar på alla som tar sitt ansvar och köper en värdelös metall?

   Radera
  16. Unknown, vid en katastrof lär jag vara bekymrad över saker som är direkt relaterade till min och andra människors överlevnad. Huruvida mina investeringar eller kapital kan flyttas eller ej är nog av mindre vikt. Kanske återigen ett fall av lika värderingar eller tolkning av begreppet värde.

   Jag är ledsen, men jag delar inte din tro på att guld är värdefullt. Det är med undantag för några få saker, värdelöst. Varför en livlös värdelös gul metall skulle avgöra något för mänskligheten eller dess "ekonomi" är bortom mig.

   Guld är som nån sorts mytologisk varelse. Det är allt på en och samma gång, bara man tror. Bra investering som ökar i värde, trots det föränderliga värdet en stabil "försäkring" och det är trots detta ändå på något märkligt sätt pengar. Att guld som pengar kräver något som till mångt och mycket liknar dagens system för att fungera vill man helst inte prata om.

   Radera
  17. Rttck

   Jag tror du behöver läsa på lite. Guld har inte alls "i alla tider varit ett uttryck för att bevara värdet på själva bytesinstrumentet, inte sakerna i sig, men indirekt det reala värdet av sakerna." Det finns oräkneliga andra saker som kan passa in på det, exempelvis jade. Stephen Zarlengas "the lost science of money" rekommenderas för en mer sann historiebeskrivning. Guld kan dessutom omöjligt innehålla "det reala värdet av sakerna". Det reala värdet för alla som sätter liv och mänsklighet i första rummet är ju det saken gör för människor, mediciner gör oss friska, traktorn plogar och en massa andra saker, kläder värmer, ja du förstår poängen.

   Förresten, guld förhindrar inte någon makt att "missbruka sin ställning" på något sätt. Om det gjorde det skulle vi fortfarande ha guldmyntfot. Dessutom, om guld verkligen skulle vara av något kritiskt värde skulle du som medborgare inte tillåtas att äga det.

   Radera
  18. Guld som måttstock på värde är alltså otympligt, onödigt krångligt och ganska pundigt, dessutom förefaller det en smula parasitärt att någon part ska profitera på att förse oss med något som bara ska vara en måttstock. Bra ide förvisso, någon borde se till att börja ta betalt för alla millimetrar, så att när man ska köpa sig en planka får man betala för längden och bredden i millimetrar, och för millimetrarna i sig, annars blir det ingen planka.

   Skulle nu katastrofen vara framme och samhällen hamnar i situationen där samhället måste klara sig självt, förefaller det inte smartare att skapa sin egna lokala valuta av något lämpligt för cirkulation i stället? Eller ska det fortsättas att sätta värde i muppiga livlösa saker som guld, så att bara ett fåtal har "pengar"? Ett samhälle med brist på måttstocken lär det bli, där handel och ekonomi inte fungerar. Strunt samma. Jag ska inte bråka mer med guldbaggar, det leder ingenvart. Egentligen har jag inget emot det som "investering", men få guldbaggar låter det stanna där.

   Radera
  19. Som sagt... Jag ska låta bli att tillskriva dig åsikter men dock har du en grumlig uppfattning om ekonomi. Inlägget handlar om guld, något som de flesta som köper det i annan form än smycken och stereokontakter ser som en sparform. Du pratar om att du sparar i mark men inte skulle avyttra den. Då är det ju ett sparande, då är det en investering eller förmodligen, i det fallet du faktiskt äger en fastighet (Högst otroligt då hatar banker och inte har en aning om hur man sparar ihop pengar. Det klart, du kan ha ärvt...) är det väl förmodligen konsumtion. Konsumtion av livskvalité eller vad du kan vilja kalla det...

   Sen ditt ifrågasättande av vad sparsamhet och kapital är. Gör dig inte dummare än vad du är och anpassa ditt samtal efter omgivningen en smula. Vi brakar ju inte på Licoln Fan Club-bloggarna och spelar Allan. Det är ganska enkla koncept: jag har mer pengar (skulder på pengar ert behändiga uttryck lyder) och jag vill spara dom till ett senare tillfälle. Hur gör jag? Inte fan köper jag en bil i alla fall...

   Vissa av oss tycker om att inte leva från lön till lön utan att ha ett eget kapital om t ex vår konsumtionsvara bilen skulle behöva en kostsam reparation. Det klart, har man sparat i vänner, ett annat av dina lysande ekonomi-tips, så kanske dom kan betala reparationen?

   Så, schas iväg till parasitstopp med dig nu!

   Radera
  20. Tack för att du låter bli att tillskriva mig saker. Kan du också i fortsättningen låta bli att pusha på ett sekteristiskt sätt för det magiska guldet eller kalla mig eller någon annan som inte tror för oansvarig?

   I övrigt påpekar jag något som du tydligt inte klarar att förstå. Nu börjar du bli dryg också, på det äkta sviniga cornucopiasättet. Det visar nog bara att du är rakt igenom oärlig och inte intresserar dig för värst mycket mer än värde på det sätt du klarar att se det, i måttstocken pengar. Så, ska du inte uppge din kod till Liberty silver, så du kan tjäna lite pengar på alla som ska försöka spara/överleva/investera/skaffa pengar, eller vad det nu är man gör när man är ansvarig och skaffar guld?

   Nej jag skulle aldrig avyttra mark, eftersom jag bor på den och den ger avkastning på andra sätt än det du klarar att se, det vill säga inte i pengar. Återigen har du inte en aning om av jag äger. Det spelar egentligen ingen roll, men avhåll dig från vidare spekulationer. Dessutom hatar jag inte banker, men jag anser att dom borde vara till folkets nytta istället för att utnyttja dom. Jag vet att jag är ensam om det på den här mammonbloggen.

   Att leva är konsumtion. Det går inte att leva utan att konsumera, det är tyvärr vad det innebär att vara levande varelse. Jag noterar att du är stolt över att ha lärt dig ord av olika slag för att dela in saker med. Det är duktigt av dig Överlevare. Har du skrivit dom på din blogg också så att alla blir imponerade och köper på Liberty silver med din kod så du får fiatpengar?

   Vad har Lincoln med detta att göra? Skjuter du bara på allt som rör sig nu? Gör vad du vill med ditt överskjutande värde, köp guld du. (Jag brukar faktiskt inte ha något emot det, iallafall sålänge extremisterna som tvunget ska pracka på andra skiten kommer. Som du med ditt uttalande om oansvarighet.)

   Så, pys iväg med dig till din lilla survivalistblogg där du kan spela allan och leka med moraknivar och försöka lura på folk guld och silver så du kan tjäna pengar på dina läsare. Survivalister borde prioritera en smula annorlunda om dom verkligen fattade vad problemet med samhället är, men tyvärr verkar det inte gå. Ta nu din zombieväska och åk iväg och ät kex ur din hink som du gömt på hemlig plats i skogen.

   (Jag brukar inte vara dryg men jag kan om jag vill)

   Radera
  21. @Nonsensikvadrat; Du läser inte vad jag skriver. Guldet har MEST använts för att undvika inflation. Att makthavare, sedan valt att släppa en guld-koppling är kapitulation men likafullt missbruk av makten, dvs överenskommelsen. Guld i alla tider? Ja sedan det hittades i stort sett.
   Varför förnekar du saker utan förklaring men med hänvisning till en bok?
   Blanda inte ihop nytta med värde!! Läs om och gör om!

   Radera
  22. Eh? Nytta är värde. Det är därför saker är värdefulla för människor, för att dom på olika sätt ger oss nytta, måhända av mer eller mindre livsviktig karaktär men ändock, nytta vi behöver. När livsnödvändigt värde förskjuts och hamnar i måttstocken istället, uppstår vansinniga saker. Den som klarar att öppna sina ögon och titta kan enkelt se vad jag menar.

   (Och ja, om man är nyfiken på guld och dess historia är The lost science of money en mycket bra bok)

   Radera
  23. Du tycks ha svårt med att möta argument på samma planhalva. Ditt eget exempel då; Värdet för bonden att skaffa en ny plog är mycket stort, dvs nyttan(en definition). Men om plogens värde(realpris) faller kraftigt pga prisstegringar då stiger värdet(nyttan) på bondens föråldrade plog. Hur mycket bonden än värdesätter den nya plogen
   kanske han aldrig kommer att äga den!

   Förstår inte hur du kastar dig av och an i diskussionen. Håll dig till guldets användning och syfte i penningsammanhang(mitt inlägg). När du kritiserar mitt inlägg så ifrågasätter du verklighetens historia. Dvs att guldet använts som värdebevarare genom tiderna. Och då främst med sikte på betalningsvalutans värde. Förstår inte att du förnekar detta! Jag diskuterar INTE vad som för övrigt är bättre eller sämre. Bara historia. Och fortfarande hänvisar du till en bok utan koppling till dina argument. Att hänvisa till jade innebär väl inte att guldets betydelse minskar? Vad är vitsen? Vad är det vi diskuterar? Mycket ord men inget koncentrat tycker jag.

   Radera
  24. "Mycket ord men inget koncentrat tycker jag."

   Jag håller med dig rttck.

   "Värdet för bonden att skaffa en ny plog är mycket stort, dvs nyttan(en definition). Men om plogens värde(realpris) faller kraftigt pga prisstegringar då stiger värdet(nyttan) på bondens föråldrade plog. Hur mycket bonden än värdesätter den nya plogen
   kanske han aldrig kommer att äga den! "

   Hur kan plogens nytta (att ploga) förändras med plogens pris i någon måttstock? Den plogar helt enkelt. Men ja, det är beklagligt att måttstocken pengar ska blandas in och ta över vad som är viktigt.

   "Håll dig till guldets användning och syfte i penningsammanhang(mitt inlägg)."

   Guldets användning är tämligen begränsad som redan har gåtts igenom här några gånger. Dess roll i penningsammanhang, om du menar som direkt betalmedel så har historien visat att det inte fungerade bra, därför lämnades mynten in och förvarades i valv, och papperslappar började användas istället som guldbaggar brukar berätta. Relativt snart fanns det mer skulder på guld än guld och så var det med den saken. Varför skulle det fungera bättre nästa vända? Du har kanske rätt i att man inte behöver någon litteratur, guldbaggarna förklarar kanske bäst själva.

   Förresten, vem har ni tänkt sälja ert guld till när luften går ur guldbubblan? Eller ska ni sälja det innan, till någon stackare som inte fattar bättre? Kanske till någon som lyssnat på Överlevare och vill vara ansvarig? Eller tror ni på allvar att ni en dag kommer att kunna betala något med ert guld?

   Har du förresten fått ihop din teori kring vad som är fel på penningsystemet? Du vet, där du inte hade tagit hänsyn till att nästan allt är skuld? Jag minns inte hur det var, skuld för konsumtion och skuld för avkastning, eller hur var det?

   Radera
  25. Frågan är om något fungerar eller inte. När Argentina kursade var det just guld som blev "guld" värt.
   Nu var ju det i verkligheten...och att studera verkligheten genom fältstudier, vittnesmål, historieskrivning och liknande är helt enkelt inte hur INTJ (introverta) förstår omvärlden.
   Introverta människor (som tydligen är en stor del av läsekretsen här) förstår omvärlden genom kartor, system, manifest osv.
   Det är omöjligt att vinna en diskussion mot en introvert människa - det är inte så de förstår omvärlden. Du måste ge den introverte nya kartor, system eller manifest för att få denna att byta åsikt.

   Radera
  26. Nej, en INTJ ser bara världen som den är, verkligheten, inget flum, inget trams. Sedan bygger INTJ:n interna kartor för eget bruk.

   Nonsensikvadrat etc är inte INTJ:s.

   Radera
  27. @Nonsens2; Du vägrar konsekvent att inse det mest uppenbara. T.ex beträffande plogen så handlade ex. förstås om att priset blev så högt att nyttan med att köpa den, för just denna bonde, skulle bli för låg.
   Det var bara ett exempel på inflationens effekter. Inget annat. Du tycks aldrig ha jobbat inkomster, utgifter, priser och avkastning.

   Att guldets effekter är begränsad! Javisst. Hindrar det att nyttan ökar under tider då det monetära systemet riskerar kollaps? Vad är det du vill bevisa i dina inlägg? Tycks bara vara och klanka ner på andra utan att redovisa någon annat. Jag menade förstås inte guld som betalningmedel. Läs om! Du tycks tro att folk i gemen bara köper guld för sina sparmedel! Det är klart att guld kommer bli en prisbubbla som mycket annat. Jaha! Säger du så även till de som köper Apple?

   Beträffande penningsystemet delar vi kritiken som sådan men du har fortfarande inte kommit med några sakargument mer än att pengar är skuld på pengar. En mycket fattig argumentation. Ingen tar dig på allvar till slut.

   Radera
  28. Ah, ja Cornucopia, det är dags att du gör en psykoanalys på mig igen, det var så längesedan. Det är intressant att det är lite av ett återkommande tema här på bloggen, att uttala sig om andra människor man inte känner. Till och med att ställa diagnos på dom. Jag tror att det säger mer om bloggen än om mig ärligt talat. Ungefär här brukar det följa attacker av mycket mer otrevlig karaktär, så för att undvika det rundar jag av min medverkan för denna gång.

   Radera
  29. Termerna bruksvärde och bytesvärde kanske skulle underlätta er diskussion?

   Radera
  30. nonsensikvadrat, nej, jag har inte gjort någon annan analys än att påtalat att du inte är en INTJ. Jag har inte sagt vad du är, bara vad du inte är.

   Lycka till.

   Radera
  31. T ex bryr sig inte en INTJ om vad någon annan tycker om vederbörande, medan du blir smått hysterisk och agerar ut.

   Radera
  32. "@Nonsens2; Du vägrar konsekvent att inse det mest uppenbara. T.ex beträffande plogen så handlade ex. förstås om att priset blev så högt att nyttan med att köpa den, för just denna bonde, skulle bli för låg.
   Det var bara ett exempel på inflationens effekter. Inget annat. Du tycks aldrig ha jobbat inkomster, utgifter, priser och avkastning."

   Du vägrar att inse vad jag säger även om du på sätt och vis visar det själv. När värdet på måttstocken sätts över verkliga värden. Det är problemet.

   "Att guldets effekter är begränsad! Javisst. Hindrar det att nyttan ökar under tider då det monetära systemet riskerar kollaps? Vad är det du vill bevisa i dina inlägg? Tycks bara vara och klanka ner på andra utan att redovisa någon annat. Jag menade förstås inte guld som betalningmedel. Läs om! Du tycks tro att folk i gemen bara köper guld för sina sparmedel! Det är klart att guld kommer bli en prisbubbla som mycket annat. Jaha! Säger du så även till de som köper Apple? "

   Det är svårt att diskutera med guldbaggar, eftersom guld alltid byter skepnad lite efter behag. Ena sekunden är det pengar i sig och har varit i tusentals år, andra sekunden är det en bra investering, sen blir det inte en investering för profit utan en försäkring, etc. Det är alltså svårt att bemöta, kanske medvetet så?

   "Beträffande penningsystemet delar vi kritiken som sådan men du har fortfarande inte kommit med några sakargument mer än att pengar är skuld på pengar. En mycket fattig argumentation. Ingen tar dig på allvar till slut."

   Här vet jag inte riktigt om jag ska ta dig på allvar. Att göra skillnad på skulder på pengar och pengar bör för varje tänkande människa vara en grundbult i ekonomi. Alla teorier av diverse komplicerade sorter som inte inkluderar detta faktum är ursäkta svenskan, idiotiska, och ska inte tas på allvar.

   Varför kritiserar du inte Cornucopia för att han argumenterar kring skillnaden mellan skulder på guld och guld?

   Nu ger jag mig innan jag blir attackerad med förolämpningar. Tack för idag!

   Radera
  33. Bra att du lärt dig dina begränsningar och inser när din argumentation passerat gränsen för haverism och idioti och själv slutar.

   Bra så.

   Radera
  34. Det är du som blir hysterisk och agerar ut, oftast genom att insinuera sinnessjukdomar hos dina medmänniskor, eller alkoholism, eller något annat du för tillfället kan hitta på. Jag drar mig därför undan nu innan du börjar med det igen.

   Radera
  35. Tack för att du ALLTID visar din sämsta sida mer eller mindre på kommando. Du kan verkligen inte låta bli.

   Radera
  36. Du har skrivit att du drar dig undan flera gånger nu på några minuter, men gör det tydligen inte. Verkar smått hysteriskt. Säger bara som det är.

   Radera
  37. Att säga som det är eller som man uppfattar saker tycker jag är en positiv sida. Det är vad hela bloggen bygger på. Jag drar mig inte för att kalla ett pucko för ett pucko.

   Radera
  38. Hur kan man t ex ta "du är ingen INTJ" som ett personagrepp? Jösses, vad hysterisk du är.

   Radera
  39. Insinuerar du nu att jag är ett pucko eller fanns det ett annat skäl till att pucko tydligen var ett lämpligt exempel? Ja, det var på grund av detta jag försökte göra en snygg sorti fri från förolämpningar.

   Jag borde inte, och jag brukar inte... Men okej. Jag drar mig inte för att kalla en skitstövel för en skitstövel. Vet inte varför jag kastade ur mig det, men du verkar vilja att jag sänker mig till din nivå så jag kan väl göra dig till lags för en gångs skull. Så, nu lägger jag ner innan det blir superotrevligt, jag vet ju att du inte drar dig för det Cornu.

   Radera
  40. Hej C. Efter ditt MBTI test har jag intresserat mig för ämnet. Också varför jag fick fel svar på detta test? Och faktiskt läst på en del.
   Och nej, att INTJ skulle se världen som den är är ett önsketänkande. Det är lätt att göra ett sådant misstag. "Vi" har rätt.
   "I" som introvert har ingenting med hur social man är eller hurvida man trivs bland andra människor utan handlar om just hur man fungerar på insidan och hur man förstår omvärlden. Det heter introvert just för att det är inre kartor, teorier och manifest som formar världsbilden.
   Extrovert heter det för att de just tittar på "utsidan". Det förstår man ju av själva beteckningarna att om det är några som kan se världen så är det de extroverta, De är pragmatiska och kan ändra sig om verkligheten inte stämmer med kartan.
   Problemet här är att 75-80% av alla högintelligenta människor är I människor. Så få extroverta förstår vad de ser. Så ens inre system kan mycket väl ha gett fler rätt än genomsnittet i alla fall.
   Det är just "I" människor som gång på gång gör sig skyldiga till misstag när verkligheten (läs utsidan) inte stämmer med deras inre kartor. Också detta är enkelt att utläsa av benämningarna.
   Ju mer jag lär mig om ämnet desto mer förskräckt blir jag. "I" människor lägger t.ex. beslag på 75-80% av platserna till läkarhögskolan. Inte undra på att kommunikationen med läkare inte fungerar.....det är helt enkelt inte så dessa läkare är funtade.
   De lyssnar inte på patienterna....utan letar istället efter symptom och indikationer som överrens-stämmer med de kartor och system de fått på läkarhögskolan eller av socialstyrelsen.
   Att vara det ena eller andra kan inte vara kränkande. Själv är jag typisk "E" människa.

   Radera
  41. Nej, precis ingen personlighetstyp är kränkande. Det är väldigt tydligt när det gäller MBTI att det inte finns något rätt eller fel.

   Sedan, nja, en I ser världen och skapar en egen karta utifrån det upplevda, åtminstone en INTJ, det kallas iNtuition. Problemet är väl snarare att en E inte kan skapa den där kartan.

   Sedan är ju I-människor kraftigt överrepresenterade på Internet. Och som läkare...

   Radera
  42. Men ingen tar skit i de lättkränktas land, som sagt.

   Radera
  43. Ni får ursäkta mina herrar, men jag har svårt att se hur era personlighetstyper kom att ha något med guld, eller något annat som diskuterades här att göra.

   Radera
  44. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  45. Vad har du emot att tjäna pengar, Nonsens? Konsumtion var ju liv och för konsumtion behöver man ju pengar?

   Jag konstaterar att du står för en ganska hysterisk argumentation. Lustigt att du säger att JAG är dryg. Inlägget och den efterföljande diskussionen handlar om ekonomi och guldets roll i ekonomin. In kommer du som ett jehu och ska vara motvalls. Något jag för övrigt observerat är det enda du är här på bloggen...

   Du kan tycka vad du vill om sparande och sparandeformer men faktum kvarstår, ur ett rent ekonomiskt perspektiv är sparande bra för individen och samhället och guld som del i ett diversifierat sparande är inte dumt alls. Vidare finns det andra aspekter av ädelmetaller som försäkring mot valutakollapser och som portabel katastrofkassa men det lämnar vi där hän.

   Du har lyckats särdeles dåligt med att framföra vad det nu är du försöker få sagt, något som uppenbarligen inte bara jag tycker.

   Radera
 11. Bara det faktum att länder nu tar hem "sitt" guld tyder på att något är i görningen, eller att man förväntar sig att något ska hända. Kremlologi på högsta nivå dock att tolka tecknen...

  SvaraRadera
 12. Lysande. Sälj guldet som ligger hos de långsamma leverantörerna centralbanker och köp det på den öppna marknaden med leverans. Det handlar ju inte om många ton (126) och operationen är ju s a s steriliserad.
  Får man tag på en skicklig trader kanske man t o m får mer fysiskt guld än vad man har guldkvitton idag.

  SvaraRadera
 13. Hela detta inlägg känns lite lagom Liberty silver sponsrat. "If you don't hold it, you don't own it!

  Sveriges guldreserv är pappersguld, löften om guld, och inte fysiskt guld."

  Det är tydligt att det visst är enorm skillnad på skulder på guld och guld i sig. Det märkliga är att det visst inte är så mycket att bråka om när det gäller att göra skillnad på skulder på pengar och pengar.

  Cornu är mycket märklig.

  SvaraRadera
 14. Jag föreslår att Ingves byter resterande guld som ligger sååÅÅ säkert i fort knox emot råolja. Någon som känner en rik, sugen, oljemiljadär?

  SvaraRadera
 15. Troligt att det kommer en ny världsvaluta eller grupp valutor uppbackade av guld.

  SvaraRadera
 16. Jag tycker inte att det är det minsta konstigt att RB inte har koll på var guldet finns.
  Vilken svensk medborgare eller för den delen någon världsmedborgare har koll på var ens sparade bankpengar faktiskt befinner sig.
  Allt är ett enda jävla luftslott och den dagen då människan inser att allt bara handlar om att få folk att tro på systemet och beröva dem så mycket som möjligt av eget tänkande kommer det här att få fortsätta.
  Jag har ca 150000 kr på mitt bankkonto. Men inte är jag så himla att jag tror att dessa ligger paketerade i en bunt på något bankkontor. I verkligheten är endast 5% av mina 150000 kr faktiska pengar (som troligen cirkulerar i den kommersiella sektorn)i form av sedlar resten är spridda i luftslott världen över precis som dina pengar.

  Att det finns professorer, ekonomer och högutbildade ekonomer som fortfarande inte fattar detta är otroligt. men samtidigt det är ju inte den här informationen som ges till våra ekonomistuderande. Det skulle liksom själpa hela systemet och då måste ju alla parasiter bort och det vill du ju inte!
  Tack.

  SvaraRadera
  Svar
  1. RB lär ha mycket god koll på vem de har fordringar på guld på. Och exakt hur mycket. Vad finns för skäl att tro något annat?

   Om du är orolig över dina fordringar på en bank så har du möjlighet att titta i deras balansräkning. Där kommer du att se att dom har tillgångar motsvarande skulderna. Dvs de skulder som de har till dig finns det motsvarande tillgångar för.
   Och skulle du fortfarande vara bekymrad av någon anledning, så har du möjlighet att byta till en annan bank.

   Vad är ditt problem?

   Radera
  2. Xycorr, ser du inte vad Arga bloggarn skriver? Vet du, jag tror att det inte fungerar speciellt bra med det där "pep-talk" grejen du och Anonym kör längre. Det funkar helt enkelt inte. Ingen går på det.

   Vad är ditt problem?

   Radera
  3. Förresten, xycorr, ska det uttalande ses som en garanti för att det svenska banksystemet inte kommer att behöva bailouts av oroliga skattebetalare/medborgare som Arga bloggarn? Det måste det väl rimligtvis betyda eftersom du påstår att allt är sommaräng och liljekonvalj?

   Radera
  4. nonsens skriver "Vad är ditt problem?"


   Jag har tack och lov inte så mycket problem. Men ett "problem" jag kom på just nu är förvirrade bloggkommentarer.

   Vi gör bäst i att låta Arga Bloggaren själv tala om vad problemet är. (Jag tror hin blandar ihop kontanter och fordringar. Men det är bara vad jag tror).


   BANKERNAS PROBLEM är följande:
   RB styr räntan och kan sänka den vilket skapar tillgångsbubblor. När dessa sedan pyser ur åker bankerna på kreditförluster. Eftersom bankerna inte kan skapa pengar ur tomma intet måste dom kompensera för kreditförlusterna. Det kan dom göra på två sätt:
   a) ha ett högre räntenetto under bubbel-uppbyggnaden. Då har dom ett eget kapital som kan förbrukas när kreditförlusterna kommer.
   b) höja räntenettot när kreditförlusterna kommer.

   a) går inte pöbeln med på. Då skriker dom om övervinster.
   b) går inte pöbeln heller med på för då havererar hela samhället när utlåningsräntorna åker upp.

   Det är pga detta som staten kan tillfälligt låna ut till en bank som hamnat i kris för att RB drivit ned räntan för lågt.


   DETTA är det viktiga PROBLEMET. Och det diskuterar ingen. För då skulle den skrikande pöbeln helt plötsligt bli tvungen att ta ansvar.

   Då är det bekvämare att bara gnälla. Något vi ser mycket bland kommentarerna både här och på andra ställen.

   Radera
 17. Kan det vara en fördel att ha sitt guld hemma om man ska byta valuta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det beror ju på omständigheterna kring valutaändringen. Ibland förekommer endel feltänk bland guldbaggar när det gäller fördelen med guld i vissa scenarion.

   Risken med att ha guldet på banken är banken och statens syn på vad som är rätt och fel och statens förmåga att skipa "rättvisa". Om statens syn på vad som är rätt och fel havererar så måste man rimligen förhålla sig till det, det finns en hel del staten kan få för sig som gör att du är mer betjänt av att befinna dig någon annanstans (med eller utan guld).

   En annat feltänk är tron att guldet skulle bli en ny valuta som man springer iväg och handlar saker för. Det är inte troligt att du vid en ekonomiskt haveri hittar någon du kan göra vettiga affärer med med ditt guld, då är det bättre att se till att man klarar sig en tid utan att behöva göra affärer.

   Radera
 18. Om någon ställer fråga om vad pengar är eller hur dom skapas så utmålas personen genast som en konspirationsteoretiker.

  Varför kan dom med "rätt åsikt" inte berätta vad pengar är och hur dom skapas, då skulle vi slippa alla diskussioner.
  Läs mellan raderna så ser ni att det ska hållas hemligt och att cornu inte ens vet.

  SvaraRadera