Cornucopia?

2012-11-30 13:59

Fredagsmys: Film är bäst på Centrumbiografen i Ronneby

Film är bäst på bio heter det och Sveriges bästa biograf ligger i Ronneby. Det handlar alltså om Centrumbiografen, vars ägare är en flitig läsare av den här bloggen, vilket i sig är en kvalitetsstämpel. Genom att arrangerat en föreläsning med mig har han också dragit sitt strå till stacken vad gäller upplysningsarbete.
Biosalongen

Många okunniga tror att de små oberoende biograferna i våra små och stora städer inte kan matcha SF:s biograffabriker, men det är en förutfattad mening. Snarare har digitaliseringsvågen gjort att en aktiv biografägare kan bredda kvalitet och utbud på ett sätt som förr var svårare när det var filmrullar som skulle fraktas världen runt, istället för hårddiskar.

Samtidigt kostar det inte nämnvärt mer att modernisera en biografsalong eller modernisera tio biografsalonger. Snarare finns möjligheten att tänka annorlunda.
Sverige Största Benutrymme

På Centrumbiografen hittar man exempelvis Sverige Största Benutrymme. Här kan man sträcka helt på benen och ha en väska framför fötterna och ändå inte behöva resa sig upp för andra biobesökare.

Biografen är idag helt digitaliserad, även om en av de två gamla projektorerna står kvar i maskinrummet, medan den andra förgyller foajén. I skrivande stund uppgraderas dessutom tekniken för att kunna visa kommande Bilbo: En oväntad resa som filmad. Inte bara i 3D, det hade man stöd för redan tidigare. Utan också i de 48 bilder per sekund som filmen är inspelad i, vilket kommer ge en nästan overklig skärpa i bilden i jämförelse med normala 24 bilder i sekunden. Precis som på andra biografer är det den 12:e december som gäller som premiärdatum.
Peter med en gammal projektor

Sedan Peter tog över Centrumbiografen har man slagit publikrekord efter publikrekord. Besökarna åker rent av till Ronneby från Karlskrona, istället för att gå till biokomplexet utanför grannstaden. Peter driver i övrigt också biografen i Karlshamn efter samma koncept och ambitionsnivå. 
Den moderna biografens hjärta i botten
av den nya projektorn.

Nu kommer bara runt 1% av mina besökare från Blekinge, men det är oavsett värt att prova någon av de oboerende biograferna runt om i vårt land. Det finns faktiskt annat än SF Bio och det handlar inte bara om omoderna biografer, utan tvärt om krävs det mer av en liten biograf än av biokomplexen.

Den gamla teknikens rumshöga proppskåp.
Förr slukade biografen så mycket energi
att det finns ett samband med Barsebäcks
nedläggning och moderniseringen av bion.
Den gamla utrustningen värmeutveckling var sådan att det fanns rejäla ventilationsgångar kopplade till projektorerna för att leda bort värmen, något som inte behövs till dagens projektor. I den gamla heta miljön arbetade maskinisten tidigare och bytte filmrulle och projektor ungefär var 15:e minut, vilket var ett hantverk som kräver sin yrkesskicklighet för att det ska ske utan att publiken märker något. Peter själv har bytt 1000-tals filmrullar innan moderniseringen. Men nu är allt digitalt. Och med det behöver man åtminstone inte jobba hela tiden i den varma miljön som projektorn skapar.

Dagens digitala filmer distribueras fysiskt på speciella krypterade hårddiskar. Själva koden för att låsa upp filmen distribueras separat. Detta innebär att det i princip inte finns någon begränsning i det utbud en liten biograf kan erbjuda och man kan också ha premiärer samtidigt som de stora biokomplexen. Kostnaden för en hårddisk sparas med lätthet in i jämförelse med det tiotal filmrullar som en enskild film kunde innebära med det gamla analoga systemet, både vad gäller transport och lagringsutrymme. Centrumbiografen använder inte heller det 3D-system som SF använder, där man slänger 3D-glasögonen, utan ett bättre och miljövänligare system där glasögonen tvättas mellan visningarna. Vilket förstås är dyrare.

I framtiden, när konsekvenserna av peak oil ger sig till känna på allvar, kommer våra centrala småstadsbiografer antagligen gå en lysande framtid till mötes, när vi drar ner på bilresandet. En lokal och central biograf kommer vara en tillgång på mindre orter, där man annars ofta är bilberoende för att kunna gå på bio.

Centrumbiografen fyller 75 år och firar med Filmfestival nästa helg. Entré 100:- SEK, plus 10:- SEK per film.

Gästinlägg: Sköna vinterhälsningar från Thailand!

Nedanstående är en julhälsning signerad läsaren KP.

Varsel i IT-branschen

Ofta märker man inte av uppsägningarna inom de högutbildade branscherna, t ex IT-branschen, då det inte handlar om regelrätta varsel. Istället får t ex konsulter gå individuellt i brist på nya uppdrag. Men nu har neddragningarna av inhyrd personal hos t ex bankerna nått konsultbranschen även officiellt. Cybercom varslar 70 anställda (IDG).

2012-11-29 16:18

Artikel om de globala guldreserverna

Jag har skrivit en ny artikel hos Liberty Silver, den här gången om de globala centralbanksreserverna med guld.

Deflation nation

Lönedeflationen över Sverige fortsätter. Även om KPI-deflationen september - oktober bara var 0.1% så slår lönesäkningarna desto hårdare.

Peak etanol passerat i Brasilien?

I en nyhetsartikel (ej vetenskaplig artikel) från ansedda Nature, återpublicerad även hos Scientific American, skrivs det om hur etanolboomen och produktionen av etanol hos världens näst största producent av etanol har kommit av sig.

Varför diskriminerar Försäkringskassan enskilda firmor?

Det finns skattningsvis mer än 300 000 enskilda firmor i Sverige, men när det gäller rapporterande av sjukpenninggrundande inkomst (SGI), så särbehandlas dessa och diskrimineras grovt av försäkringskassan.

2012-11-28 20:10

Swedbank: "Norska bostadspriser kommer falla 40%"

Den svenska tidningen Fastighetsaktien rapporterar att chefsekonomen på Swebank First Securities i Norge säger att de norska bostadspriserna kommer falla 40%.

Skogsbubblan: Kraschen har börjat, priserna -10%

Talentum/Affärsvärlden uppmärksammar att enligt jordbruksmäklaren Areal har priskraschen för skogsfastigheter börjat. Priserna har bara under hösten backat med 10% enligt Areal.

Riksbanken: 400 miljarder i möjliga kreditförluster för svenska banker 2013 - 2015

Riksbanken har släppt ett pressmeddelande om att de svenska bankernas motståndskraft är god, men varnar för att konjunkturen kan dra ner bostadspriserna (Talentum/Affärsvärlden).

Demokratisera invandringen!

Många fantiserar ihop vad jag tycker om invandringen. Det är ett problem med att vara politiskt oberoende och inte basera åsikter på ideologiskt trams. Nu ska jag skriva ett förslag om hur man kan lösa problemen med finansieringen, göra invandringen hållbar och anpassad till framtidens uteblivna ekonomiska tillväxt. Som alltid kommer det jag skriver att aldrig att genomföras. Det finns en röd tråd och en anledning till tidigare inlägg, bl a medborgarlön, vad kostar en svensk och siffror för invandringen.

Ett meddelande från Barncancerfonden

Nedanstående film är ett meddelande från Barncancerfonden.

PA Resources mot konkurs?

PA Resources verkar vara på väg mot konkurs. Om inte 90% av konvertibelinnehavarna konverterar sina räntebärande konvertibler till aktier bedömer bolaget att det är rekonstruktion eller konkurs som gäller.

Lånta fjädrar: 277% i skuldkvot hos höginkomsttagarna

Även SEB bekräftar nu de lånta fjädrarna. I Sverige är man "rik" om man har en inkomst som tillåter dig att låna mycket pengar och visa upp fina fjädrar. 57% av bolånen ligger hos de 20% högst avlönade och dessa har inte snittet om 170% i skuldkvot. De har 277% i skuldkvot.

2012-11-27 17:55

Ett meddelande från polisen

Vår svenska polis vill att du tittar på nedanstående film, som uppmärksammar ett samhällsproblem.

Konjunkturbarometern under 90 - köpläge i februari-mars?

Skattepengdiarna på Konjunkturinstitutet släppte idag den sk konjunkturbarometern, eller barometerindikatorn (länk). För första gången sedan 2009 har den fallit under den kritiska nivån 90 och landade på 86.0.

Den nya svenska nationalfundamentalismen

Fundamentalism innebär ett motstånd mot det moderna och en dröm om att gå tillbaka till kärnan, det fundamentala, i något. Medan man i en del muslimska länder sett stigande fundamentalism, och avveckling av modernismen, så ser vi idag i Sverige hur kränkta vita män ansluter sig till svensk nationalfundamentalism. Samma kränkta män som blir islamistiska fundamentalister i muslimska länder.

Den korrekta bruttoinvandringen 1980 - 2011

Jag har fått bemötanden från vissa invandringskritiker som slänger upp andra siffror än de jag presenterat om faktiskt flyktinginvandring till Sverige. Denna kritik och kritikernas siffror är fel, då den baserar sig på felaktigt läsande av tabeller.

Strukturell obemanning och kinderegg

Riksrevisionen har släppt en rapport (PDF) om bemanningen av svenska flottan och flygvapnet, som kan sammanfattas med strukturell obemanning. Man klarar helt enkelt inte av att bemanna den svenska incidentberedskapen fullt ut, ens med dagens yrkesförsvar.

Ingen white flight i Malmö

En vanlig missuppfattning är att det skulle pågå någon sk white flight i Malmö och att det är vad som får bostadspriserna i regionen och kommunen att falla. I själva verket minskar inte antalet infödda vuxna svenskar i kommunen väsentligt. I den mån det existerar individuella hushåll som "flyr" Malmö så tas deras bostäder upp av andra svenskfödda vuxna.

2012-11-26 15:12

Bruttoinvandringen till Sverige 1980 - 2011

Tillägg: Som väntat har antalet kommentarer passerat 200, vilket betyder att ni måste klicka på "läs in mer" efter sista kommentaren för att läsa resterande kommentarer. Det förekommer ingen censur här, annat än radering av uppenbara fall av hets mot folkgrupp och andra övertramp.

Nedan redovisar jag bruttoinvandringen till Sverige 1980 - 2011. Källa till detta är Migrationsverket (PDF). Jag har inte med adoptioner.

Fastighetsvärlden: "Det finns ingen bostadsbrist"

"Man ser framför sig hur folk bygger tältläger ute i skogarna, driver runt på gatorna och kurar ihop i sovsäckar under städernas broar." - Dag Klerfelt, Fastighetsvärlden
I en omfattande och omfångsrik krönika i Fastighetsvärlden sågar Dag Klerfelt, tidigare från bl a ledningen i Skandia eller Carnegie och fd börs-VD för Evidentia-Philipsson, och som även suttit i Bankstödsnämnden, helt den felaktiga uppfattningen att det skulle råda bostadsbrist vare sig i Stockholm eller i Sverige.

Argumenten har ni läst om här på bloggen tidigare. Bland annat så är det bara 10 000 av Stockholms bostadskös 390 000 köande som är i akut behov av en bostad och 70 000 kan faktiskt tänka sig flytta om de blir erbjudna en bostad, rätt bostad. Antagligen en perfekt placerad, helt nyrenoverad och nästan gratis liten lägenhet i Gamla Stan. Faktum är att Dag Klerfelt konstaterar att inte ens mer än en bråkdel av de som anmäler sig till olika nya lägenheter har lust att betala vad det kostar och alltså egentligen inte tänker flytta in. Storleken på landets bostadsköer är rent nonsens som mätare på bostadsbrist. Man står i kö utifall att, inte för att man är i behov av bostad. Faktum är att samma personer kan stå i ett tiotal kommuners bostadsköer, helt beroende på vart de skulle kunna tänka sig att flytta.

Utanför Stockholm, och även inom delar av Stockholm säljs bostäder till under produktionskostnaden, vilket naturligtvis aldrig skulle ske om det förelåg någon verklig bostadsbrist. I själva verket kanske bara 10 000 av Stockholmsregionens 2.2 miljoner invånare är i akut behov av en bostad, även om de redan har tak över huvudet.

Klerfelt konstaterar också att ingen trångboddhet föreligger, samma siffror som jag redovisade härom veckan. Han konstaterar också, likt undertecknad, att skuldkvoten i Stockholm ligger på 400 - 800% för köpare idag, alltså långt över de 170 - 200% som varnas för numera. Han konstaterar också att svenskarna är de minst skuldfria bostadsägarna i EU, vilket jag skrivit om tidigare.
"Det generösa ”lånetaket” på 85 procent i kombination med amorteringsfrihet är en riktig bov i sammanhanget. Lockar in framför allt medelålders familjer i en skuldfälla. I avsaknad av inflation och reallöne-ökningar ”devalveras” låneloppet mycket långsamt. Den amortering som självklart borde införas, skulle direkt påverka räntebetalningsförmågan dvs minska låneutrymmet dvs sänka prisbilden.
Skulle inte förvåna mig om det snart finns ett stort utbud av bostadsrätter."
En läsvärd sammanfattning som korrekt krossar bilden av att det råder någon bostadsbrist. Man kan ju tillägga att på många orter river man bostäder idag, men ändå har bostadspriserna stigit.

Ännu ett nytt besöksrekord

För tredje veckan på raken blev det nytt besöksrekord på bloggen.

Ingen köpfest i USA

I helgen var det lönehelg här i Sverige och julhandeln drog igång. I fredags drog också julhandeln igång i USA, med den vansinniga rean på Black Friday. Som inte slog rekord. Köpfesten uteblev.

2012-11-25 14:35

Morgan Stanley: Global recession -2% år 2013

Schibsted/SvD uppmärksammar nu Morgan Stanleys fem dagar gamla gissning (t ex Yahoo News) om en global recession under 2013.

Årets julklapp till vedälskaren

Inom de areala näringarna finns det diverse biblar. T ex boken Får som är standardverket om ... får. Boken Höns som är standardverket om ... höns. Nu äntligen finns det ett standardverk om ved som heter ... Ved. Även om den är en poetisk bok som mer handlar om den anrika konst som vedhantering och vedeldning innebär än Får eller Höns knastertorra faktasidor, utan fångar som underrubriken anger också vedeldningens själ.

Bopriserna fallit 15% - Mäklare: "Statistiken säger inte så mycket om verkligheten"

Dagens Industri fyller ut helginnehållet med en artikel om att marknaden för lyxobjekt har torkat ihop.

2012-11-24 16:21

Gårdsnära

Det visar sig att tjänsten Gårdsnära, som hjälper dig att hitta närproducerat nära dig, tänker precis som jag angående årets julklapp. Se nedan.

Lägsta småhusbyggandet sedan 1993

SCB släppte i torsdags ny statistik över bostadsbyggandet i Sverige. För småhusen innebar det det lägsta byggandet för tredje kvartalet sedan 1993. På rullande helår såg det bättre ut och var inte sämre än sedan 1997. Senast 1996 var byggandet årets tre första kvartal på så här låga nivåer.

2012-11-23 13:56

Fredagsmys: För mina kvinnliga läsare #NSFW #svfm

Dags för lite fredagsmys igen. Denna gång kan det vara av speciellt intresse för de kvinnligare i läsekretsen.

Ännu mer konsumtionslador

I Göteborg, och antagligen även i resten av Sverige, ska det byggas ännu mer konsumtionslador. Den svenska konsumismen ska tydligen växa till oanade höjder.

Årets julklapp?

I dag är det den 23:e november och de flesta anställda i den privata sektorn får därmed sin lön, då den 25:e inträffar på söndag. Och därmed börjar julhandeln på allvar.

"Vi vill ju inte förlora inflytande"

Tidigare i höst har statsminister Fredrik Reinfeldt (m) sagt att "vi" inte accepterar något annat än en sänkning av EU:s budget och minskade medlemsavgifter för Sveriges del. Dessutom vill regeringen se minskade jordbruksstöd.

2012-11-22 19:26

Sällström: Dags för amorteringskrav

Riksdagspartiet (sd) har en ny ekonomisk-politisk talesman, Sven-Olof Sällström, som enligt Aftonbladet har två kursade matbutiker som historik. Han inleder sin karriär med att skriva en debattartikel hos Schibsted/SvD där han för fram att man bör lagstifta om amorteringskrav.

Lånta fjädrar bekräftas av Swedbank

Swedbanks Institutet för privatekonomi har släppt en rapport som bekräftar att ju "rikare" man verkar, desto mer lånade fjädrar har man på den fina, putsade fjäderdräkten.

Medborgarlön - en alternativ välfärdsmodell

Vårt välfärdssystem är idag en koloss på lerfötter, där komplexiteten och administrationen äter upp allt mer. Jag ska här presentera en alternativ välfärdsmodell, baserad på så kallad medborgarlön.

Vad kostar en svensk?

Framför allt kränkta vita män gnäller över invandringens kostnader, men ignorerar helt och hållet att de själva som svenskar har kostat samhället miljonbelopp innan de tillför något produktivt i vuxen ålder.

Men vad kostar en svensk egentligen?

Det svenska pensionssystemets "tillgångar"

När ekonomer som Riksbankens Lars E O Svensson förnekar den svenska överskuldsättningen sker det med hänvisning till svenska folkets tillgångar, vilket inkluderar det privata och det offentliga pensionskapitalet. Dessa icke likvida fordringar är dock större än vad det existerar tillgångar i verkligheten.

2012-11-21 12:28

En lösning på den svenska skuldbubblan och kommande bostadskraschen

De svenska hushållens skulder är som vi tidigt etablerat här på bloggen, och som nu är allmängods i media via Riksbanken och regeringen mfl, alldeles för höga. Men finns det något sätt att faktiskt åtgärda detta, som bara drabbar de som lånat för mycket och begränsar skadorna för samhället, samtidigt som folk inte behöver gå från hus och hem eller bli skuldslavar resten av livet?

Här följer ett högst hypotetiskt och ogenomtänkt förslag, som naturligtvis inte kommer genomföras.

Kyle Bass: Nära förestående krasch i Japan

Texasbaserade hedgefondförvaltaren Kyle Bass från Hayman Capital har nu identifierat att den slutliga kraschen för den japanska ekonomin och yenen kommer ske inom det närmsta året.

Ännu en bankdirektör dumpar lyxvillan - nu hos SEB

Igår läste vi att Swedbanks VD Michael Wolf säljer sin lyxvilla på Solsidan. Nu visar det sig att även vice VD hos SEB säljer sin lyxvilla, i det här fallet på Lidingö.

2012-11-20 16:43

Anders Borg: "Vi ska inte ha stigande huspriser!"

Dagens Industri har slängt fram en del av dagens citat från Anders the Borg. Enligt honom är det nu stopp för stigande huspriser och stopp för stigande skuldsättning hos hushållen. Regimen kommer agera för att stoppa fortsatt stigande priser.

S&P sänker svenska banker - Soros köper guld

Amerikanska Standard & Poor sänker kreditbetygutsikterna för samtliga svenska storbanker rapporterar Affärsvärlden och Bloomberg.

Så bor man som Swedbank-VD

Via Realtid.se (förstås, samt en läsare på Twitter) tipsas vi om att en av Banksveriges mäktigaste personer, Swedbanks VD Michael Wolf, säljer sin och hustruns villa på Solsidan.

Ett meddelande från EU-kommissionen

Vi avbryter ordinarie sändningar för ett viktigt meddelande från EU-kommissionen, betalt av dig och mig som skattebetalare.

Kooperativ bykrog

Hos Kinnevik/Metro finns en artikel om hur ca 400 bybor i byn Röstånga i Svalövs kommun gått samman för att rädda bykrogen.

SAS flygkostnader fortfarande högst

SAS rusade på börsen under gårdagen på beskedet att man bluffade om att sätta sig i konkurs om man inte kom överens med facken vid midnatt söndag kväll.

2012-11-19 15:15

SAS fick någon månad till

Så fick SAS leva några dagar, veckor eller månader till.

Lita inte på anonymiseringstjänsterna

Förra veckan slog bloggen nytt besöksrekord, för andra veckan på raken. Enligt Google Analytics 25 807 helt unika besökare, 90 870 besök och 181 277 sidnedladdningar under vecka 46 år 2012. Detta baserat på de användare som inte blockerar Google Analytics skript. Bloggers loggning på serversidan visar på 196 787 sidvisningar, dvs ca 15 500 sidvisningar från användare som blockerar Google Analytics eller stoppat sidnedladdning före skriptet laddats färdigt.

Vilket för mig över till själva kärnan i det här inlägget.

Lita inte på de banala webbaserade anonymiseringstjänster som finns på Internet. Exempelvis specialproxy.com.

BLT lämnade landet och skulderna

I HD kan vi läsa om en barnfamilj som kommit i kläm och blivit bostadslösa, sedan säljarna av deras nya villa helt enkelt dragit ur landet utan att affären slutförts.

Dagens bostadsbubblecitat

Dags för en rad citat om bostadsbubblan och bostadsmarknaden, speciellt i Stockholm.
"Ständigt nya rekord för bostadsrättspriserna." 
"Mäklaren Ingemar Bjerkborn menar att dessa köpare främst köper rena trivselvärdet." 
"Vi har jobbat från stadens sida för att få bostäder för ungdomar och att tillföra den allmänna bostadsmarknaden nya lägenheter genom att lösa tekniska problem och skapa rutiner för en snabb vindsvåningsexpansion i Stockholm. Sedan upptäcker vi att det som är är att det spekulativa tar totalt överhanden. [...] När vi började arbeta med vindsvåningarna beräknade vi att vi på Östermalm och i Vasastaden skulle kunna få fram mellan 3 000 och 4 000 nya lägenheter. Vi fick en bråkdel. [...] Det handlar om vilken sorts stad vi ska ha. Stockholm har hittills på ett unikt sätt skilt sig från övriga världsstäder. [...] Vi måste bygga i fatt i Stockholm. I Stor-Stockholm fattas i dag nära 15 000 lägenheter. [...] Vi hoppas på ett par tusen nya per år under de närmaste fem-sex åren. Detta liksom att näringslivsboomen rimligtvis nått sin kulmen, bör ha en inverkan även på bostadsrättsprisnivån." - Mats Hulth (s). 
"Idag byggs det knappast något av betydelse innanför tullarna. Själv menar Bjerkborn att den som är ute efter värdestegring ska satsa på Söder. Stadsdelen ökar alltmer sin status och där bör man ha de största chanserna att snabbt öka den procentuella värdestegringen. Där går det nämligen fortfarande att köpa till vettiga priser." 
"Ingemar Bjerkborn ser knappast några faror för bostadsrätterna i framtiden." 
"Prisökningarna på villor, bostadsrätter och fritidshus fortsätter, men takten blir lugnare. Exklusiva fritidshus går dock mot ett rekordår." 
"Priserna på sjöställena har ökat 20-25 procent under året. Det ser nu ut som marknaden har hunnit ikapp sig själv. De prisförväntningar folk hade förra året har de fått ut nu i år." 
"Det blir ett rekordår, både när det gäller priser och prisökning." 
"För bostadsrätternas del tror flera av mäklarna att de senaste årens våldsamma prisutveckling nu är över. Men det är fortfarande riskfritt." 
"Många har tagit ut pengar från börsen och satt in på en bostadsrätt. Hushållen blir också allt mindre vilket ger en stadig efterfrågan på mindre lägenheter. Priserna ligger nog på rätt sida om inflationen några år framöver, men med lägre ökningstakt." 
"Undantaget är Malmö igen. Där finns fler bostadsrätter och svagare marknad till följd av den svaga tillväxten i regionen." 
"Om man tittar inom Stockholms centrala delar så ser jag inga tecken på att det inte ska fortsätta med kraftiga prisökningar. Det är stor efterfrågan nu på att bo i innerstad." 
"Lägenheterna i Stockholm vid en internationell jämförelse är ganska billiga." 
"Om någon ska köpa ur kapitalplaceringssynpunkt så rekommenderar vi idag Söder. Prisnivån är lägre än på Östermalm och i Vasastan, men efterfrågan ökar konstant."
"Ja, ett slott är betydligt billigare om man ser till kvadratmeterpris."
"Från ett höginflationssamhälle med ett högt pris på pengar, alltså en hög räntenivå, har vi nu gått över i ett normalinflationssamhälle och desto lägre räntor och räntenivåer."

Året var 1987. Allt detta är citat ur Privat ekonomisk årsbok 1987. Man kunde låna med amorteringskrav på blott 69 års takt och till endast 12.9% i ränta. Allt pekade uppåt. Lågräntesamhället var här och inflationen var under kontroll.

1989 stagnerade bostadsbubblan för att börja falla tillbaka kraftigt. De riskfria bostadsrätterna förlorade upp till 90-95% i värde i enskilda fall fram till botten i mitten på 90-talet, även om medelpriserna föll mindre än så, eller så gick föreningarna rent av i konkurs. Många BLT som torskade dit betalar fortfarande på sina skulder i all tysthet, 20 år efter kraschen i början av 90-talet.

Det var inte annorlunda då, det är inte annorlunda nu.

Idag sitter en majoritet av bostadsköparna med amorteringsfria lån och räntor ner mot 3%. Framtiden är så ljus att man måste ha solglasögon.

"Sverige ligger i världstoppen"

"Sverige har en bostadsbubbla och svensk ekonomi bygger allt mer på ohållbar skuldsättning" - Dr Dirk Bezemer, Rijksuniversiteit Groningen

SVT uppmärksammar den svenska bostads- och skuldbubblan idag, inklusive den internationella skuld- och finanskrisen i kvällens Vetenskapens värld. Man värmer upp med ovanstående inslag och en artikel med Dr Dirk Bezemer från Universitetet i Groningen, som forskar just kring skuldsättningen i ekonomier och hur det påverkar ekonomin.

Som utlänning är det hårda ord och raka rör, medan man för den älskade objektivitetens skull tar in Nordeas privatekonom Winsth, som förstås förnekar skuldbubblan och bostadsbubblan. Bezemer påtalar helt korrekt att skulderna går till finanssektorns vinster (via att vi tävlar om vem som kan skuldsätta sig mest för att köpa en bostad eller för att skuldsätta oss för konsumtion) istället för att skuldsättningen går till investeringar som bygger en framtid. Ökad privat skuldsättning på 2 000 miljarder kunde använts till att förändra Sverige från grunden, men har nu bara gått till lånta fjädrar.

Den svenska skuldbubblan och bostadsbubblans existens börjar bli allt mer accepterad, även inom landets gränser. Det är kanske dags att börja skriva om något annat nu när gammelmedia börjar hänga på efter några års tröstlöst tjat.

Sverige har gått från att vara i världstoppen vad gäller utveckling och social välfärd till att vara i världstoppen när det gäller privat skuldsättning. Det är väl något att vara stolta över! Kramizar på er!1.

1. Får kritik för att jag är för negativ och känslokall, så nu tycker jag vi alla dunkar varandra i ryggen, tar varandra i hand och sedan förenas i en enda stor enorm gosig kram! För alla känsloyttringar i digital text på Internet är ju äkta och därmed meningsfulla!

2012-11-18 18:03

SAS konkurs: Öppen tråd

För lite så där extra mysigt nu på söndagskvällen så lämnar jag härmed en öppen tråd för den som sitter med popcornen varma och följer utvecklingen.

1987 - 2012: Fortfarande bara Aktiestinsen

Redan 1987 var Aktiestinsen ett exempel på någon vanlig knegare som blivit miljonär på aktier, åtminstone var han det enda exemplet i Privat Ekonomisk Årsbok 1987 - alla andra exempel handlar om företagare som blivit miljonärer. Om inte annat på att notera sitt aktiebolag på börsen och tagit ut vinsterna.

25 år: 1987 - 2012

Jag fick en fantastisk gåva från Centrumbiografens Peter efter gårdagens föreläsning i Ronneby.

2012-11-17 22:27

Syriens kemiska vapen

Som förutspått blev jag beskylld för att gå USA:s ledband och ljuga om att Syrien har kemiska vapen, trots att jag föreslog att Syriens allierade Ryssland under fredliga former skulle avlägsna vapnen ur landet för att säkerställa att inte konflikten eskaleras eller sprider sig. Mitt förslag om Ryssland var en idé och en åsikt och inget jag kan bevisa. Men jag anklagades för att fantisera ihop att Syrien har kemiska vapen.

USA förbereder intervention i Syrien

New York Times bekräftar nu att USA förbereder en intervention i Syrien, utifall att Syriens omfattande lager av kemiska och biologiska vapen börjar komma på avvägar. Hezbollah har redan satt upp träningsläger i anslutning till flera av de kemiska vapendepåerna.

2012-11-16 16:32

Fredagsmys: Mount Stupid

Mount Stupid är ett begrepp myntat av Zack Weiner på smbc-comics.com och en väl cirkulerad Internet-meme.

"Regeringen bryter mot budgetreglerna"

Svensk ekonomi torkar ihop och befinner sig antagligen i recession. Alliansregimen och Anders Borg fortsätter bestämt envisas med att svensk BNP ska växa med 1.6% i år och återvända till högkonjunktur nästa år med en BNP-tillväxt 2.7%, vilket ligger till grund för allt väljarfjäsk i statsbudgeten.

Externalisering av kostnader

En av kapitalismens och liberalismens grundpelare är att privatisera vinsterna, och socialisera förlusterna. Varför ska en kapitalägare ta en förlust i onödan, när samhället istället kan ta smällen? Det finns ett begrepp för detta, nämligen att externalisera kostnaderna. Speciellt vanligt är detta inom bankväsendet och gruvnäringen.

TA: Gothia Towers-analys

Vid slutet av en konjunkturcykel ser man alltid en överetablering av lokaler, då projekt som påbörjas när allt pekar uppåt inte blir klara förrän allt pekar nedåt. Vi har redan tittat på köpcenter och gallerior. En annan indikator på att konjunkturen dyker är att Swedavia (tidigare Luftfartsverket) börjar tala om att bygga ut Landvetter flygplats. Och att Hotel Gothia Towers i Göteborg bygger ut. Vi tittar här på vad som hänt med börsen när det skjutit upp nya torn vid Svenska Mässan.

2012-11-15 15:12

Påminnelse: Föreläsning i Ronneby på lördag

Ska bara påminna om att jag föreläser i Ronneby på lördag.

Platsen är Centrumbiografen, tiden är 12:00 - 13:30. Fokus är på peak oil och företagande, men kan intressera även de som inte är företagare. Entréavgift 100:- SEK. Boka online hos Centrumbiografen.

SEB tar SAS-smällen

Den svenska storbanken SEB ser ut att åka på en mångmiljardsmäll på grund av SAS förestående konkurs (Schibsted/SvD).

Skamligt drev mot Kent Ekeroth

Nu på morgonen skäms jag över svenska journalister, med Expressen i spetsen. Man har lagt ut en felaktig film där riksdagsmännen Kent Ekeroth (sd) och Erik Almqvist (sd) påstås beväpnat sig med järnrör på Stockholms gator. Detta är en väldigt missvisande bild.

Sveriges farligaste man eller en obegåvad lögnare?

En del kallar honom Sveriges farligaste man. Andra kallar honom obegåvad, lögnare eller normalbegåvning. Det är några av de omdömen som trillat ner i min mailbox under gårdagen och natten. Vem handlar nu detta om?

2012-11-14 15:55

Trångboddheten i bostadsbristens Sverige

Vi har ju idag fått höra från Mäklarkåren om vilken enorm bostadsbrist vi har i Sverige och att det är därför inte bostadspriserna faller. Vi har ju alla sett hur barnfamiljer trängs ihop i pappkartonger under våra motorvägsbroar eller tältar i våra parker, desperata efter en bostad.

Fler högutbildade ger inte färre arbetslösa

Tvärt emot vad diverse förvirrade politiker eller PR-konsulter som Göran Persson säger, så leder inte fler högutbildade till lägre arbetslöshet. Tvärt om finns det en stark korrelation mellan fler högutbildade och fler arbetslösa.

20 000 liter giftiga kemikalier ska hällas ut i det östgötska grundvattnet

Sverige slapp inte undan. Även om Shell lade ner sin prospektering och utbyggnadsplaner av sk skiffergas (eng shale gas) i Skåne, så fortsätter planerna på att använda fracking för att utvinna fossilgas i Östergötland, gas som ska exporteras (Public Service/SR) då det inte finns någon efterfrågan på den i Sverige.

Valueguard: Villor ner i hela landet

Valueguards kvalitetsjusterade statistik pekar på relativt kraftiga nedgångar i villapriserna i hela landet.

Mäklarstatistik: Villor +1%, bostadsrätter +8% på 12 månader

Mäklartstatistik släppte just sin data för oktober månad och i landet som helhet, vilket är ointressant för de flesta, steg villor med 1% och bostadsrätter med 8%.

Climeon och C3 - ett avgörande genombrott inom energi

I grova drag går hälften av den energi människan använder förlorad till entropin i form av låggradig värme, som inte går att förädla vidare till högvärdiga energiformer som rörelse eller elektricitet. I senaste numret av magasinet Filter, som i dagarna når prenumeranterna eller landar i butikerna, finns en djupgående artikel om entreprenörerna och uppfinnarna bakom tekniken C31. på bolaget Climeon, som säger sig ha knäckt problemet och uppnår en nästan fulländad Carnotcykel vid låga temperaturer under vattens kokpunkt.

2012-11-13 17:18

Göran Persson och studieskulderna

PR-konsulten och fd statsministern Göran Persson var som jag skrev om i morse ute i media (Stampen/GP) och åt sina uppdragsgivare försöker få mer skattepengar att sänkas ner i onödiga utbildningar, under förespegling att han oroar sig över de svenska hushållens skuldbubbla. Men samtidigt har en betydande del av de svenska hushållens skulder just skapats under Göran Perssons försök att dölja den svenska arbeteslösheten genom att tvinga på folk onödiga utbildningar.

Gästblogg: Dags att förbjuda färg, foto och illustrationer på matförpackningar?

Nedanstående är ett gästblogginlägg av Thomas Högman.

Nytt trafikrekord på bloggen

Vecka 45 innebar nytt trafikrekord här på bloggen, speciellt besöksrekord.

Admiral Markets har etablerat sig i Sverige

Admiral Markets, som slog upp verksamheten och sitt kontor på Östermalmstorg i Stockholm under sommaren 2012 erbjuder handel i forex, CFD:er, index, energi och metaller. Man har funnits som mäklare sedan 2001 och har det senaste året satsat på expansion i Sverige, Frankrike, Saudi-Arabien och Portugal med inriktning på traders.

Man erbjuder sina traders en professionell plattform, MetaTrader4, och kommer i mitten av november, som första mäklaren i Sverige att även erbjuda MetaTrader5. De stoltserar även med att ha lägsta spreaden på Forex i MetaTrader4. De erbjuder även CFD-handel på svenska aktier, något de är ensamma om i Sverige som MetaTrader leverantör. Admiral Markets erbjuder idag MetaTrader4 till en lång rad plattformar, inklusive Windows, Mac OSX, iOS för iPhone och iPad, samt till Android.

Just nu har man ett kampanjerbjudande som innebär att om man registerar sig som kund hos Admiral Markets får man 50 EUR att handla för, utan insättningskrav.

Med tillgänglig hävstång på upp till 1:500 krävs det inte heller några större summor för att handla, då lägsta insättning för att handla är 10 USD eller motsvarande i SEK eller EUR. Admiral Markets erbjuder även möjligheten att ha sitt konto i guld som valuta, ett Guldkonto, där balansen alltså mäts i guld istället för i USD eller EUR, den möjligheten är de först att erbjuda sina handlare.

Admiral Markets, till skillnad från andra, erbjuder även sina kunder möjligheten att själva bestämma storleken på sina positioner ner till micro lots, något som borde vara en självklarhet hos alla mäklare. Detta tillsammans med deras cash-back bonus som ger pengar tillbaka till kunden vid långa trades samt konton direkt kopplade till Interbankmarknaden gör Admiral Markets till en stark aktör på svenska marknaden.

Med start i mitten av november kommer Admiral Markets att anordna en europeisk tävling i valutahandel, Forex Fight. Vinnaren vinner ett managed account med 50 000 EUR och det finns även andra fina priser som iPads, Iphones och mycket mer. Registreringen är öppen och första kvalificeringsrundan startar den 19 November, så skynda er att ansluta om ni vill deltaga.

Även om aktiemarknaden blivit allt mindre intressant för långsiktiga investeringar, så finns det alltid tradingmöjligheter för den aktive daytradern, både inom råvaror och valutor. Där kommer Admiral Markets in i bilden som en stabil och pålitlig mäklare.

Man omfattas också av en insättningsgaranti på 20 000 EUR genom MiFID, vilket innebär att man inte behöver oroa sig för att ta ut sina vinster förrän man passerat 20 000 EUR. Det går också att öppna ett demokonto om man vill prova och inte vill få 50 EUR i gåva att handla för.

Detta inlägg är sponsrat av Admiral Markets.

Villapriserna fortsatt nedåt

"Säljarna är marknadens sista optimister" - Anders Kyhlstedt, VD Booli i tidningen BLT 
Enligt SCB:s småhusbarometer förra veckan fortsatte villapriserna nedåt i landet, sett till 12 månaders utveckling, som alltså justerar för säsongsvariationen. Nedgången mattas dock av, då priserna nu bara är ner 1%, men man ska komma ihåg att vi nu är inne på den period där priserna föll hårt förra hösten.

Nu hänger PR-byråer på skuldbubblan

Dammportarna verkar ha öppnats. Nu hänger alla på skuldbubblan. Hos Stampen/GP headlinear man nu att PR-konsulten Göran Persson upptäckt att Sveriges skulder är större än BIGPIS-landet Italien, när man inte bara tittar på de statliga skulderna utan också tittar på hushållens belåning.

2012-11-12 17:02

Utrensning i högsta ryska militärledningen

President Vladimir Putin har sedan några veckor tillbaka bedrivit omfattande utrensningar i den högsta militära ledningen, inklusive att han bytt ut generalstabschefen Makarov, som hade tjänsten som motsvarade svenska ÖB.

Riksbankens guldreserv

Med anledning av uppmärksamheten kring Tysklands guldreserv och amerikanska Federal Reserves ovilja att låta Tyskland kontrollera existensen av det guld som Tyskland förvarar hos New York Fed på Manhattan, så har jag skrivit en artikel om den svenska guldreserven åt Liberty Silver.

Varför ska SAS räddas?

Uppgifterna går isär i media, men sammantaget är DDR Airlines, aka SAS, på fallrepet och behöver snabbt ny finansiering. Igen.

2012-11-11 15:32

Är du en arg vit man?

Ibland kan man misstänka att bloggens alla läsare är arga vita män, så det kan vara på sin plats att kolla läsarnas ursprung.

58% har mer än 300% skuldkvot på bolånen

Av nya bostadslån ligger ca 58% på en skuldkvot över 300% av hushållets disponibla inkomst. Detta via bloggrannen Bolånetorsk, som läst en rapport från Finansinspektionen.

2012-11-10 12:30

The Borg erkänner: Hushållens skulder för höga

Vår väldelige finansminister Anders the Borg erkänner nu till TT (via Bonnier/DN) att de svenska hushållens skulder är för höga.

2012-11-09 16:51

Fredagsmys: TEDxHornstull - video (uppdaterad)

Så har slutligen videoinspelningarna från presentationerna på TEDxHornstull dykt upp på Dutuben, för er som inte själva kunde närvara.

Helt utan vidare dröjsmål så lägger jag ut samtliga videos nedan. Min egen dragning var nummer två, efter Grön Ungdoms språkrör. De bör förstås ses i ordning för rätt känsla.

Det civila samhället gör det igen

Som bekant är det upp till oss, dig och mig, att när samhälls- och välfärdstjänsterna monteras ner, själva ta tag i det som samhället förr levererade. T ex att söka efter försvunna personer eller gripa kidnappare.

Svensk industriproduktion kraschar

Så kom kvittot på att alla (nåja...) varit för optimistiska om den svenska ekonomin och konjunkturen. Svensk industriproduktion kraschade kalenderkorrigerat 5% i september, där "analytikerna" väntade sig en ökning med 0.4% (SCB).

Centralbankernas guldlocksvisioner

Schibsted/Aftonbladet uppmärksammar gårdagens uttalande av Riksbankens Per Jansson, dvs att enda sättet att få ner de svenska hushållens skulder är att krascha. Naturligtvis hamnar alla tillfrågade i skadebekämpningsläge.

2012-11-08 18:12

Vart tog guldet och silvret vägen?

En del av er kanske undrat vart mina artiklar om guld och silver tagit vägen. Jag kan passa på att påminna om att jag numera skriver åt Liberty Silver på deras nyhetssida Kunskapscentralen, som jag även redigerar.

Riksbanken: Bolånen ohållbara - krasch enda lösningen

Vice riksbankschef Per Jansson, ett namn att lägga på minnet i all sin alldaglighet, sparade inte på krutet om den svenska privata skuldbubblan och med det även den svenska bostadsbubblan. Hushållens privata skuldsättning är helt ohållbar och ekonomisk tillväxt kan inte hantera de här skuldnivåerna. Enda sättet är en krasch.

Aleklett chockade Morgonpasset

Professor Kjell Aleklett från Globala energisystem i Uppsala var gäst hos Morgonpasset idag.

Något vi tydligen ska tacka bloggrannen Bodis för

Obama en röd president - största börsfallet på ett år

De amerikanska börserna upplevde det största börsfallet på ett år, med en nedgång på -2.37%, dagen efter att det blivit klart att Obama fortsätter som amerikansk president. Marknaderna föll överlag, inklusive råvaror, även om guld och silver stod emot rätt väl.

2012-11-07 16:40

EU: BNP -0.4% 2012, nolltillväxt 2013

EU:s junta, EU-kommissionen, sänkte på eftermiddag kraftigt sina prognoser över euroländernas ekonomi under 2013, från +1.0% i BNP till obefintliga +0.1% och tillväxten för 2012 blir -0.4% med knappt två månader kvar att gissa fel på (Bloomberg, se även Schibsteds vinkling).

NATO: Vi undsätter inte Sverige

NATO:s generalsekreterare generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen har nu lagt korten på bordet och klart och tydligt sagt att militäralliansen inte kommer undsätta Sverige om vi blir anfallna av främmande makt (Public Service/SVT).

Varselvågen fortsätter

Varslen fortsätter dugga tätt på den svenska arbetsmarknaden. Vad som speciellt väcker uppmärksamhet idag är att Ericsson varslar 1 550 om uppsägning, varav 1 000 blir bland de snyggaste och mest intelligenta personerna i världen, nämligen Stockholmarna (Public Service/SR, Schibsted/SvD, Talentum/Ny Teknik).

"Det förbränns i genomsnitt en kaffekopp olja för varje dollar vi spenderar"

Professor Charles A S Hall är tydligen i Sverige och har fått publicerat en debattartikel om peak oil hos Schibsted/SvD. Han har även författat den billiga boken Energy and the Wealth of Nations (Adlibris 793:-, Bokus 844:-, Bokia 936:- - som om någon av er skulle betala detta för en bok om den inte vore kurslitteratur). Hall är för övrigt en systemekolog, som fått sin doktorstitel med ingen mindre än Howard T Odum själv som handledare.

Nu fortsätter USA i full fart mot stupet

Inget väsentligt har förändrats mot igår. Barack Hussein Obama fortsätter vara amerikansk president med en splittrad kongress, oförmögen att genomföra någon som helst långsiktig eller samordnad politik. Det ser dock ut som Romney fick the popular vote, dvs flest röster, men med en förlorande elektorsfördelning, vilket också leder till en svag president utan folkets egentliga stöd.

2012-11-06 17:15

AktieExperterna fortsätter sin satsning

AktieExperterna.se fortsätter sin satsning. Det har börjat bra för sajten, där två av experterna, Daniel Ågren och Bengt-Erik Freiholtz, visat riktigt bra resultat än så länge. Man kan se hur det gått för experterna här: http://www.aktieexperterna.se/experterna/experterna

För ni som inte känner till det så levererar AktieExperterna en SMS-tjänst som innebär att man enkelt kan följa/synkronisera vanliga profilers och experters portföljförändringar. Väljer man att ta rygg på någon av experterna får man prova första månaden gratis. Man får också tillgång till experternas privata forum. Experterna ger pengarna tillbaka på sina tjänster om respektive expertprofil inte slagit börsindex under kvartalet. Man kan alltså se avgiften som en förvaltningskostnad och respektive expert som en förvaltare, även om man själv får genomföra affärerna. Till skillnad mot fondförvaltning så slipper man alltså förvaltningsavgifterna om experterna inte slår börsindex.

Läs mer om tjänsten på: http://www.aktieexperterna.se/aktiesms/aktiesms

Detta inlägg är sponsrat av AktieExperterna.se.

Uppesittarkväll och nattsudd: Obama vs Romney (uppdaterad)

Så var det äntligen dags. Uppesittarkväll och för den som orkar: Nattsudd!

Obama ökar USA:s CO2-utsläpp

"På bara fyra år har Obama stängt Guantanamo, skapat fred i världen, räddat klimatet, sett till att världsekonomin är på topp och gjort så att det finns enhörningar på våra gator. Vilken kille!" - Hannes Hervieu enligt Den sjätte mannen
Obamarama är i full fart (t ex Bonnier/DN, Stampen/GP, Schibsted/SvD) och når orgastiska höjder när svensk media och svenska proffstyckare inte sparar på orden över Obamas storhet. Obamas sak är Sveriges!

Tradingkurs och reportageserie från London

Denna artikel är sponsrad av tradingportalen.com.

Herrarna bakom Tradingportalen, C-G Gyllenram, Tony Ugrina och Erik Hansén arrangerar återigen en tradingkurs, Lär dig försörja dig på din trading, den 16 - 18 november i Stockholm. Kursen är heltid i tre dagar. Dessa erfarna traders, som skrivit ett flertal böcker och marknadsbrev internationellt, delar med sig av sina egna tradingmodeller som de använder i praktiken till att lyckas tjäna pengar på riktigt.

Man har också avtal med partnern Avanza, vilket gör att kursdeltagare får sänkt courtage och gratis tillgång till annars kostnadsbelagda plattformar för mer avancerad trading under en provperiod om tre månader. Kursen blev i våras snabbt fullsatt och man fick ha en kölista till de begränsade platserna. Se en intervju med Erik Hansén på Tradingportalen.

För er som är nyfikna på hur vardagen ser ut hos en trader i London rekommenderas Tradingportalens reportageserie från "City" där utsände Tony Ugrina träffat individer som försörjer sig på sin egen värdepappershandel.

"Ingen president har blivit omvald med..."

Det sägs att ingen amerikansk president blivit omvald med arbetslöshetssiffror högre än 8% och med nuvarande 7.9% så har ingen president blivit omvald sedan FDR. Så där kan man hålla på och mönstermatcha i all evighet. Det finns tusentals, rent av miljontals faktorer man kan titta på och säga något om vad som sägs avgöra presidentvalet i USA. Vilken delstat, vilket valdistrikt, vilken längd på presidenten etc. Men detta visar förstås bara på att man är en fool of randomness och söker mönster där mönster inte finns.

Lugn börs inför presidentvalet

Idag drar presidentvalet i USA igång, även om det slutliga resultatet inte kommer förrän först i morgon svensk tid. Dock kan vi redan efter midnatt få beskedet att Barack Hussein Obama blivit omvald som amerikansk president, vilket är vad marknaderna sägs förvänta sig. Annars blir det någon form av marknadsreaktion.

2012-11-05 17:27

Föreläsning på Strömma

Har under dagen traskat över till grannarna på Strömmaskolan och naturbruksgymnasiet och föreläst lite om ekonomi, peak oil, bubblor och penningsystemet för de två klasserna med tredjeårselever.

Internet ger lägre tillväxt?

Det finns många som hävdar att vi på grund av att allt mer av vår ekonomi flyttar över till Internet, så kan man få evig tillväxt i en ändlig värld, men som vanligt är det floskler utan någons substans bakom. Tvärt om verkar färre Internetanvändare i ett land resultera i högre tillväxt.

2012-11-04 15:31

Gästinlägg: Bostadsaffären som förändrade vårt liv

Efterlyste igår någon från de tysta vittnenas kyrkogård, någon som torskat dit och blivit bolånetorsk på riktigt på den fantastiska bostadsmarknaden, som bara ska gå upp, UPP, UPP! Detta är ett gästinlägg av bloggaren ägamintid, som just är ett sådant vittne. I botten är budskapet positivt, då paret lyckades ta tag i sin situation och idag har ordning på sin ekonomi igen och verkar lyckligare än någonsin, då man insett att det finns annat här i livet än jakt på materiell status. Det enda vi kan vara säkra på är förändring, och ibland tar livet oväntade riktningar i krisen.

En blues för civilisationen

Ibland snubblar jag över en riktigt, riktigt bra blogg, som någon läsare driver. Den här gången handlar det om en unikt välskriven blogg som direkt är relevant för en stor del av mina läsare. Det handlar om bloggen Blues för civilisationen, som drivs av frilansjournalisten Maria Korpskog.

2012-11-03 12:21

Dieselpriset hotar elförsörjningen

Inget i dagens samhälle är oberoende av tillgången till olja och drivmedel, vilket inkluderar vårt elnät. För drift, underhåll, utbyggnad och reparationer krävs bränsle till fordon och en hel del portabla maskiner. Men de höga dieselpriserna hotar allt mer akut vår elförsörjning på ett annat sätt.

Bostadsbankomater till salu via Kronofogden

Allt fler bostäder verkar komma ut till salu via vår tjänstvilliga myndighet Kronofogden. I dagarna har åtminstone två sk bostadsbankomater dykt upp.

2012-11-02 11:56

Fräcka fredag: Kopulärt med centrumlägenhet?

Veckans familjevänliga fredagsmys utgår. Istället kör vi Fräcka Fredag här på bloggen.

Nominerad till Miljömäktigast 2013

Jag har tydligen blivit nominerad till Miljömäktigast 2013, vilket förstås är rent nonsens.

Bensinbrist efter Sandy

Efter stormen Sandy har det nu uppstått bensinbrist i delstaterna New York och New Jersey. Enligt naturligtvis obekräftade uppgifter ska slagsmål utbrutit och vapen dragits, även om någon skottlossning inte rapporterats.

2012-11-01 18:17

Till mina läsare med iPad

En allt större andel av mina läsare kör på mobila plattformar, främst iPhone, men på andra plats hittar man iPad. Det finns en del inrapporterade problem med Googles Blogger-plattform, som denna blogg köra på, som jag inte kan styra över, men som går att komma runt.

Svensk incidentberedskap öppnad

Svenska Försvarsmakten har nu öppnat valda delar av incidentberedskapen och har släppt foton tagna av vår incidentberedskap.

Familjen Bernadotte hedgar för börskrasch

En av Sveriges mest kända familjer, familjen Bernadotte, har väckt lite rubriker då det visar sig att man hedgar familjens tillgångar för börskrasch. Något konventionellt i kretsarna så sker det som sig bör ståndsmässigt sängvägen, då familjehuvudet Hans1. dotter Madeleine gifts in med en hedgefondförvaltare.

Svensken betalar redan näst mest till EU

Jag hade fel. Svenskarna betalar inte tredje mest till EU av alla EU-medborgare. Svenskarna betalar näst mest till EU och det före den nya EU-budget som just presenterats, som höjer svenskarnas nettobetalningar ännu mer.

E-post drar mer energi än papperspost?

Jag har på föreläsningar hävdat att e-post drar mer energi än papperspost, men tyvärr har jag tappat bort den tyska studie som visade detta. Här är ett försök att återskapa denna slutsats från andra källor, där det visar sig att hela livscykeln för ett läst e-brev genererar CO2-utsläpp på 19 gram, medan ett pappersbrev genererar 17.9g CO2-utsläpp i postsystemet. Till skillnad mot vad jag sagt på föreläsningar så gäller detta helt generellt, och inte bara lokalt sorterad och skickad papperspost. Däremot drar ett fysiskt pappersbrev även energi i sin produktion, vilket drar upp utsläppen till 19.2 gram CO2 per pappersbrev.

Gäspande börs - ingen påverkan av Sandy

Stormen Sandy möttes med en stor gäspning av de amerikanska börserna när handeln återupptogs under onsdagen, efter att ha varit nedstängd måndag - tisdag. Det breda börsindexet S&P-500 steg 0.02% och visade för fjärde dagen på raken upp mycket små rörelser.