Cornucopia?

Aktuellt

Nytt teveformat - dokusåpan #skyddsrummet

"I skyddsrummet kan alla höra dig skrika" - Lars B på Twitter I MSB:s skyddsrum ska varje person få 0.75 m2 i yta. Detta är en g...

2012-12-01 14:04

Nej, det kommer inte bli något nytt klimatavtal

I Qatar försöker man återigen komma översens internationellt om att reducera CO2-utsläppen, men det är förstås inget som kommer lyckas. Man kommer på sin höjd endast om stora starka ord om att det är viktigt att klimatförändringarna hindras, men i praktiken kommer inget ske.


Tvärt om har vi bundet ris för egen rygg via tidigare Kyotoavtalet. Genom höjda skatter på svensk produktion, som till största delen baserar sig på ett fossilfritt elsystem (speciellt innan vi lade ner Barsebäck - den svenska kärnkraften är dock en annan fråga där ingen lösning finns i sikte pga hjärnsläpp hos bägge sidor - hur man än gör måste slutförvar och avveckling av befintliga reaktorer planeras, men som det är nu sker faktiskt inget annat än huvudet i sanden pga politiskt hjärnsläpp och att alla inblandade beter sig som små barn i sandlådan - ena sidan tål inte kritik och är i allvarlig förnekelsefas och andra sidan har inga konstruktiva förslag). Istället har vår produktion flyttats ut till låglöneländer som kör med fossil s k fulel, t ex Kina eller Östeuropa.
Globala CO2-utsläpp.

Effekten är att politiker kan slå sig för bröstet över att Sverige minskat sina CO2-utsläpp, men det sker bara genom att de ökas rejäl på annat håll, plus transporterna av produkterna hem till Sverige. Vi betalar med jobben och arbetslösheten.

I själva verket är vi stekta, kokta och rökta. Sedan Kyotonivåerna har CO2-utsläppen globalt (vilket är vad som spelar någon roll) ökat med ca 50% och det finns inga tendenser på att de minskar. Enda tillfälliga minskningen var vid den globala recessionen 2008 - 2009, men den var ändå knappt märkbar. En riktigt katastrofal och långvarig global recession skulle kunna få ner utsläppen, men inte mycket annat. Definitivt inte några politruker som alla kämpar om vem som personligen kan dra mest fördelar av några avtal.

U-länderna kommer inte släppa möjligheten att öka sina utsläpp och växa sina unga, vitala ekonomier på bekostnad av energieffektivare, gamla och trötta ekonomier. Samtidigt ökar världens befolkning och med det det underliggande trycket på mer fossila bränslen. För alternativen byggs inte ut ens i takt med befolkningsökningen.

Även om professor Johan Rockström har rätt i att vi kommer uppleva en hotande klimatkollaps, som kommer drabba oss som inte är 40-talister, plåga våra barn och kanske döda våra barnbarn, så är det faktiskt kört med några internationella avtal. Antagligen är det även kört med gräsrotsinitiativ, men vi kan åtminstone personligen försöka. Det behöver vi inga politiker för. T ex kan vi köpa svenskproducerade produkter istället för billig plast från Kina. Ett stopp för frihandel skulle antagligen göra mer för klimatet än några som helst samförstånd internationellt. Flytta produktionen till länder som är energieffektiva, dvs OECD-länderna.

Kom ihåg att positiva tankar inte gör dig lyckligare. Positiv pessimism är det nya svarta, vilket man kan läsa om hos Schibsted/SvD, skrivet av Anders Mathlein. Den som är realist och inser att livet är som det är blir inte missnöjd, utan blir lyckligare. Gott att se det i skrift, för er som tror att vi som är realister går omkring och är olyckliga.

Meningar jag kunde skrivit själv, eller rent av redan skrivit i någon form. Anders Mathlein:
"Just detta, att acceptera förändringen som naturlig och oundviklig, att sluta sträva efter säkerhet, fasthet och beständighet, är enligt Burkemans efterforskningar ett viktigt element för att slippa ut ur den fåfänga jakten på lyckan.
Han citerar den amerikanska buddistiska nunnan Pema Chödrön som ser osäkerheten som naturens essens. Vår oro och förtvivlan kommer av att vi söker en fast mark att stå på, men som i själva verket inte existerar: ”Saker är inte permanenta, de varar inte, det finns ingen slutgiltig säkerhet eller trygghet. Vad som gör oss förtvivlade är inte denna sanning, utan våra försök att undkomma den.”[...]Större sinnesfrid genom att minska den konsumtion som vi lärts att tro skapar trygghet, alltså. Men att vända ryggen åt konsumtionssamhället vore väl närmast en sabotagehandling i en ekonomi som baseras på idén om konstant tillväxt."
Trots klimatförändringar kan vi vara lyckliga ändå. Bara vi accepterar att saker är skit. Hur kan man t ex gnälla på att tågen inte fungerar när det är vinter? Är det fortfarande någon överraskning? Istället för att gnälla kan man förslagsvis anpassa sig till verkligheten. Det kallas neosurvivalism. Dit räknas också att sälja den översvämningsbenägna vattennära tomten och alla aktier i fastighetsbolag som har egendomar nära vatten.

Vill man få någon nytta av toppmötet i Qatar så hade det varit att ställa in det och spara de fossila CO2-utsläpp som högdjurens flygresor orsakar. Det hade varit att nettomässigt uppnå mer än alla tidigare toppmöten...

Tillägg: För sakens skull lägger jag in en graf över temperaturökningen, rensad för externa faktorer som vulkanutbrott, varierande solinstrålning/solaktivitet och väderfenomenet el Nino/la Nina. Källan är Uppsalainitativet.

Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

54 kommentarer:

 1. Orsaken till att det inte blir något klimatavtal är att man valt fel modell för avtal. Man försöker få igenom utsläppsbegränsningar, och då blir det naturligt en strid om hur mycket varje land ska få släppa ut, åsså blir det inget till slut.

  Om man istället väljer att komma överens om nationella koldioxidskatter med ett globalt golv, så skulle det inte finnas något att bråka om. Det blir bara intern skatteväxling i alla deltagande länder. Enda problemet är väl att man måste avskaffa subventioner av bränsle först - annars är det rätt meningslöst. Efterföljande klimatmöten kan helt enkelt förhandla om höjningar av golvet på koldioxidskatterna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det låter rimligt. Frågan är dock vart CO2-skattepengarna ska ta vägen. Risken finns ju att de annars bara går in i CO2-utsläppande verksamheter, t ex politikers konferens- och studieresor.

   Radera
  2. Fast man kan också se korruptionen i U-länder som ngt positivt här. Större skatteintäkter innebär mer pengar på ämbetsmännens schweiziska bankkonton, och där gör de ingen skada.

   Radera
  3. Pengarna bör förstås gå till energiomställning.

   Radera
  4. Pengarna bör gå till att sänka skatter på arbete. (Eller, i exempelvis USAs fall, till att inte ha så jämra stort budgetunderskott.)

   Kuckelikus förslag är givetvis idiotiskt, eftersom det ökar konsumtionen av energi över marknadsjämvikt.

   Radera
  5. Knäppens kommentar (21:43) är givetvis bara idiotisk pseudo-vetenskap. Det är hur knäppt som helst att inte fatta att i en värld som hotas både av energibrist och klimatförändringar så bör man prioritera omställning av energianvändningen och då handlar det inte bara om att ge skatteincentiv för energiomställning utan också om att framverka ett och annat energirelaterat med statligt bistånd eller helt och hållet i statlig regi.

   Vi skulle inte fått någon vattenkraft i större skala i det här landet om vi hade behövt vänta på att kapitalister alldeles oberoende av staten fått ihop pengar nog och fått arslet ur vagnen. Möjligen hade amerikanska kapitalister byggt vattenkraftverk i u-landet Sverige någon gång på 1980-talet.

   Du har för svagt förstånd för att ägna dig åt politik Knäppen!

   Radera
  6. Att Kuckeliku är extremt prestigebunden och inte klarar av att hantera minsta diss utan att tappa fattningen totalt går att överse med. Att han inte begriper sig på ekonomi är mer bekymrande.

   Hans förslag förblir idioti och hans puerila gissningar om vattenkraftens varande i en alternativ värld är bara att ignorera. Hursomhelst: energi som inte marknaden vill ta fram ska inte tas fram.

   Radera
  7. Om det finns flera människor på en öde ö som alla vill ha en brasa så blir det orimligt att starta en brasa förrän vi får till stånd något slags kommers kring startandet av brasan? Det går inte an att vi tillsammans bestämmer oss för att starta en brasa och fördelar arbetsuppgifter som syftar till att vi skall uppnå detta mål? Vi måste tydligen sätta siffror på vars och ens insatser och se till att det på något sätt byts en massa saker fram och tillbaka mellan de inblandade. Allt annat vore någon vederstygglig form av kommunism förmodar jag?

   Jag tycker dock att det är bra mycket viktigare att vi får en brasa att värma oss på än att den uppkommit genom schackrande.

   Radera
  8. Vad yrar du om nu? Det du vill är att samla in skattepengar från de skeppsbrutna, välja ett litet styre av karismatiker med hybris, varefter de bestämmer att de ska göra en brasa med pengarna.

   Jag föreslår att de i gruppen som vill ha en brasa gör en brasa. I större sammanhang motsvaras det av att marknadens aktörer bygger ett kärnkraftverk för att det finns efterfrågan från gräsrötterna på el.

   Radera
  9. Varför är du så anti-politisk Jeppen? Du gillar uppenbarligen inte demokratin. Om åttio procent av befolkningen går samman om att de vill bygga några vattenkraftverk så tycker du att det är åt helvete. Om däremot tio miljardärer bygger ett vattenkraftverk mot befolkningens vilja så jublar du.

   Radera
  10. För det första brukar Sverige ha regeringsunderlag omfattande cirka 45-55%. För det andra är de folkvalda i underlaget bara 0.002% av befolkningen, men de kan ändå styra för att befolkningen exempelvis för några år sen tyckte bättre om Reinfeldts hundögon än Monas toblerones.

   Så 0.002% använder övrigas pengar till att bygga vattenkraft. Eller, om vi antar att 45-55% är med på det, så är det iallafall 55-45% som inte vill men ändå får betala.

   Om tio miljardärer bygger ett vattenkraftverk så använder de sina egna pengar och ingen annan än de (och de markägare de kommer överens med) har med saken att göra. Inget tvång är inblandat - ingen ovilligs resurser tas i anspråk. Dessutom bygger miljardärerna antagligen för att det finns en efterfrågan i befolkningen och detta är effektivaste sättet att tillgodose det på. Medan politikerväldet tar helt andra hänsyn - främst vad de tror leder till omval.

   Radera
 2. Det är feltänkt att stopp för frihandel skulle minska utsläppen. Det blir givetvis tvärtom, när saker produceras ineffektivare.

  Sveriges handel med utlandet minskar de globala utsläppen, eftersom vi har väldigt CO2-snål produktion och har ett överskott i utrikeshandeln - dvs vi konsumerar mindre än vad vi producerar, och nettoproduktionen vi skickar ut ersätter alltså mer koldioxidintensiv produktion.

  SvaraRadera
 3. Det är inte tvås fel att vi träter om kärnkraft i Sverige. Det är miljömupparnas, alarmisternas och fjant-medias fel. Vi kärnkraftsbejakare som försöker tala sans med folk är knappast problemet - ej heller kärnkraftsindustrin eller kärnkraftspositiva politiker. Felet ligger helt på idioternas sida. Det vore säkert opportunt att vara mer "ödmjuk", men någon måste säga sanningen också.

  SvaraRadera
 4. Kom i morse fram till att det skulle kunna vara en god idé att bygga om de stängda Barsebäcksreaktorerna till syntetbränsleproducerande kärnkraftverk generation 4, istället för att börja riva dem 2020 som det är tänkt. Det förefaller som om man kan ta både väte och koldioxid från havet. I annat fall får man transportera dit koldioxid från någon närliggande förbränningsanläggning.

  Danskarna gnäller kanske, men det kan vi skita i. Miljöpartiet gnäller förstås, men dem skiter vi också i.

  SvaraRadera
  Svar
  1. CO2 finns i luften, men man kan väl alltid dra ett rör ifrån ett danskt kolkraftverks skorsten om man vill vara lite rolig.

   Radera
  2. Kanske går det att byta reaktortank osv till BWR med intern cirkulation eller inbyggda pumpar om höjden räcker och man ev sänker effekten? Externa cirkulationspumpar borde vara IG för nybyggnad.

   Men det skulle förvåna mig mycket om anlägningen passar för generation fyra, bygg dem i stället på tomten som är avsedd för Barsdebäck 3 och 4.

   En annan möjlig användning av Barsebäck och jag hoppas snart även Oskarshamn 1 och 2 är som lokal för nya forskningsreaktorer eller isotopproduktionsreaktorer om de inklusive experiment är små nog för att rymmas. Det kanske även går att uppgradera dem till extra tålig nödresurs för nödkylning av Barsebäck 3 och 4 och Oskarshamn 3, 4 och 5?

   Det är synd att riva så stora skyddade utrymmen som är i mycket gott skick när de slutar användas på grund av dålig politik eller sliten utrustning.

   Radera
 5. En fördubbling av CO2-halten i atmosfären sedan preindustriell tid är ingen katastrof. Just nu är vi uppe i 390 ppm, en fördubbling skulle innebära 560 ppm. Når vi dit innebär det en temperaturhöjning globalt på (högst) 1,1 grader Celsius, varav vi redan upplevt 0,7-0,8 grader. Observera att det är en lagaritmisk kurva som gäller.
  Högre CO2-halt innebär bättre skördar och mindre svält. Och att några tiondels graders uppvärmning skulle ge sämre väder och fler stormar är fel - det visar redan statistiken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att vissa växter, C3 och C4 (står för 30% av landbiomassans kolfixering) växer bättre med mera CO2 är välkänt. Det är därför många producenter med växthus fyller på med extra CO2. En annan positiv effekt är att många växter klarar sig med mindre vatten om CO2-halten ökar, öknar krymper.

   Intressant nog pågår arbete för att göra om ris från C3 till C4 för att ytterligare öka produktionen, med upp till 50%.

   Radera
 6. Man borde fokusera på en verkligt global miljöbov och möjlig klimatbov - att reducera nettoemissionen av människor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Går inte att hantera. Du kan ju börja med dig själv. Som svensk är du en av de människor i världen som släpper ut mest CO2.

   Radera
  2. Sverige står för 1,6 promille av världens CO2-utsläpp. Inte mycket vi kan göra när resten av världen ökar sina utsläpp i accelererande fart.

   Radera
  3. @Cornu: En svensk ligger väldigt nära median och medel i CO2-utsläpp. Du vet väl att Kina har högre per-capita-utsläpp än vi?

   Radera
  4. Med "nettoemissionen av människor" menade jag befolkningsökningen. Särskilt befolkningsökningen i överbefolkade och livsmedelsimporterande regioner. För i dessa regioner är risken stor att skogar huggs ned och mark skövlas för att bereda plats åt befolkningsökningen och deras eventuella jordbruksanspråk. Vid denna process blir det också ofta stora ingrepp på flora och fauna. Med befolkningsökningen kommer normalt sett också en ökad efterfrågan på petroleumprodukter.

   Den kinesiska ledningen är smart, till skillnad från BNP- och tillväxtkramande ekonomer, och införde ettbarnspolitik, som syftar till regional befolkningsminskning eller åtminstone inte befolkningsökning. Ettbarnspolitiken är ett hån mot Reinfeldts omhuldade "befolkningspolitik", som pådyvlas Sverige.

   Jag tror inte på IPCC:s klimatmodeller och deras "hockeyklubbor", som skulle uppstå på grund av ökningen av halten koldioxid i atmosfären. Koldioxid är växthusgas. Vattenånga är en betydligt kraftfullare växthusgas, och påverkar i högre utsträckning jordens övertemperatur.

   Eftersom vattenångan och molnbildningen inte ingår på ett seriöst sätt i IPCC:s klimatmodeller så är modellerna otillförlitliga i mina ögon.

   Däremot är jag en ivrig förespråkare för att kraftfullt minska oljeanvändningen globalt. Här tycker jag vi svenskar kan börja med att agera kraftfullt mot våra politiker och förhandlare, som är ansvariga för den svenska jordbrukspolitiken, som slår ut svenskt jordbruk till förmån för långväga oljebaserade livsmedelstransporter från utlandet.

   Resor mellan hem och arbetsplats bör i mycket högre utsträckningen ske med cykel, främst i våra storstäder. Spinoffeffekterna är stora med vardagsmotion, som förbättrar hälsa, välbefinnande och minskar troligen sjukvårdskostnaderna. Tillgång till dusch på arbetsplatsen måste nog ombesörjas.

   Installera också videokonferensutrustning på UD så att den "flygande halländaren som irrar runt i lufthavet" kan diskutera globala utmaningar med sina globala kollegor från sitt skrivbord och därmed slippa onödiga flygresor och transfers. Därmed gläds också svenska skattebetalare.

   Jag noterar också att Karin Enström gör JAS 39 Gripen E ”klimatsmart” genom biobränsle. Så installerad videokonferensutrustning borde också göra UD "klimatsmart".

   Radera
 7. kunde inte sagt det bättre själv :-)

  SvaraRadera
 8. Komplicerade frågor det här vilket antagligen är en av anledningarna till att det är svårt att komma någonstans.

  Vore bra om man kunde komma överens på topp-nivå vid klimatmöten och på diverse mellan-nivåer om t.ex. hållbarhet vid upphandlingar.

  Personligen tror jag mycket på att förändringen måste ske hos individen och att individen måste motiveras att förändra sig. Sedan är vissa individer topp-politiker som har andra möjligheter att påverka...

  SvaraRadera
 9. Pessimisten får alltid rätt till slut-men optimisten har en roligare resa!
  Dessa klimatalarm som duggar tätt har ett syfte, ett vällovligt sätt att få den uppmärksamhet som krävs. Fast tyvärr så överdriver de alltid så de ger en fatalism i stället. Säger som han som hoppade från skyskrapan-50 våningar kvar och ännu ingen katastrof. Det finns inget i mätningarna som skrämmer mig. Havsnivån stiger i en jämn takt. Temperaturen lika så.
  Sen har du fel i att vi har höga CO2 belastninger relativt andra. Tvärt om!
  http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&dt_code=NWS&obj_id=15150&ori=RSS

  Sverige ligger under 6
  Fast export och import gör att Kina kommer i bättre dager och kanske även Sverige i sämre.

  SvaraRadera
 10. Helt meningslöst att ha dessa konferenser. COP 18 heter Dohamötet, vad har åstadkommits på de tidigare 17?

  Vilken ledare vill gå i bräschen för att avsluta tillväxtepoken?

  Medan dom sitter och käbblar så har det där tvågradersmålet visslat iväg, nu handlar det om vi kan undvika sex grader högre medeltemp globalt sett. Men sex grader betyder kanske tio-tolv grader på våra breddgrader.

  En total ekologisk katastrof, vi är så gott som rökta för flera hundra år framåt, men vad betyder det när finanssektorn vill växa ytterligare?

  Snacka om att såga av den gren man själv sitter på.

  SvaraRadera
 11. Tyvärr måste jag göra alla klimatoroade mycket besvikna, det kommer inte att bli någon klimatkatastrof. (Detta kommer nog inte att glädja dessa personer ändå).

  Under 1900-talet steg den globala temperaturen med ca 0.8 grader, och ca 0.5 grader beror är antropogen.

  Under de senaste 12-15 åren har den globala temperaturen inte ökat alls, vilket visar att CO2-utsläppen inte styr klimatet.

  Det som Cornu och övriga klimatoroade inte förstår är att koldioxidmolekylen bara absorberar strålning i ett mycket smalt våglängdsområde. Dvs ytterligare utsläpp spelar allt mindre roll.

  Och om vi nu har peak fossil under 2000-talet så kommer det i sig omöjliggöra ppm-nivåer om 500 eller mer.

  Att samtidigt tro på klimatkatastrof och peak fossil är minst sagt märkligt och ologiskt.

  SvaraRadera
 12. Jag har inte förrän nu förstått att du är en klimatalarmist!
  Anything that motivates the buy of canned food goes, right?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skit i konserver. Köp torrvaror istället :-)

   Radera
 13. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 14. Kjell Aleklett brukar ju framhålla att 40 av 40 IPCC-scenarior är baserade på orimliga antaganden om tillgången på fossila bränslen. Din bloggranne Bodis hade nyligen ett inlägg där Mikael Höök gav en kvantitativt mått:

  "Vägs peak oil och utarmning av de övriga fossila bränslena in hamnar de flesta publicerade studier kring 1-3 grader varmare."

  "Den senaste rapporten från Världsbanken använder ju samma gamla inaktuella utsläppsscenarier (dvs SRES) som IPCC och är ju därmed inget nytt under solen eftersom peak oil och peak fossils inte är inkluderat i tankegången alls."

  Nu är ju både Bodis och Höök kapabla att tala för sig själva, men för egen del stärker det mig i uppfattningen att global uppvärmning är fel problem att fokusera på. Tre grader må vara obehagligt på vissa håll, men det är knappast något hot mot mänskligheten i stort. Vilket peak oil mycket väl kan vara.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Av någon anledning fungerar inte länkning, så här är länken i klartext:

   http://bodisforberedelser.blogspot.se/2012/11/peak-oil-ar-ej-med-i-ipccs.html

   Radera
  2. Mitt intryck av IPCC har hela tiden varit att de har bestämt sig i sakfrågan och att de nu försöker att hitta argumenten som kan "bevisa" det de vil bevisa. Just att de antar obegränsad tillgång till fossila bränslen är ju minst sagt underligt. Lägg därtill hockeyklubban och Climategate så har vi ett mönster, och kanske den största vetenskapliga skandalen genom alla tider.

   Radera
  3. Glöm Aleklett och dylika tomtar. Det finns enorma mängder fossiler, mer än nog för AGW-scenarierna att uppfyllas.

   Radera
  4. Glöm jeppen och dylika tomtar som inte förstår vad peak oil etc handlar om - inte om reserver eller resurserna som finns kvar i backen, utan i vilken takt de kan utvinnas.

   Radera
  5. Samma struntsnack som vanligt.

   "Nejdå - oljesanden kan inte skalas upp - det är för dyrt och 80 miljoner tunnor per dag är minsann jätte-jättemycket." If it boggles the mind, it can't be done. Ungefär samma idiotiska resonemang som "det behövs X kärnkraftverk per vecka för att ersätta kolet, alltså kan det inte göras". Det kan det visst!

   "Nejdå, kolet kan inte göras om till flytande bränslen tillräckligt fort - det är ju jättejobbigt och svårt och har låga estimat på detta."

   Bullshit. Oljesand och kol (exempelvis - det finns fler fossilkällor) är tillräckligt billigt, finns i stora mängder och kan skalas efter behov och kommer skalas om vi inte sätter upp CO2-skatter.

   Radera
 15. Angående tågen så tror jag att man gnäller på dem för att i nästa andetag kunna säga: nä nu sticker jag ifrån den här skiten, ingenting som funkar, nu drar jag till Thailand..ju mer vi gnäller, desto större anledning till att fly någon annanstans...

  SvaraRadera
 16. Har varit kärnkraftmotståndare sedan folkomröstningen men har omvärderat detta sedan några år. Nu när vi byggt upp detta lager med högaktit avfall runt om i världen så anser jag att det finns bara en väg kvar och det är framåt. Har vi lagt ut får vi allt köra båten i hamn. Att gräva ner avfallet med halveringstider på hundratusentals år är inget alternativ utan totalt oansvarig idioti.

  Gör detta till ett huvudområde för forskning och utbildning så vi får fram generation IV kraftverk som kan bränna upp avfallet och där avfallet endast har en halveringstid på några decennium. Ett område där vi borde ligga i topp. Ytterligare ett exportområde som vi skulle kunna ha glädje av.

  Hade vi aldrig dragit igång detta så hade jag däremot varit rabiat motståndare. Kärnkraften är ett svek mot mänskligheten men som sagt vi får ro detta i hamn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilken energikällla orsakar inte stora kvantiteter låbglivat avfall i sin livscykel? Förnybart har alla problem med rare earth brytning plus att de använder kadmiummodyl. Kol har alla tungmetaller i aska och röken. Naturgas kanske isåfall är renast. Men redan dagens kärnkraft har överlägset minst avfallsvolym och avfallet är lätthanterligt eftersom det inte är vattenlösligt och kemiskt stabilt. Men gen 4 är förstås elegantare lösning rent ingenjörsmäsigt.

   Radera
  2. Som Johan nämner - kärnavfallet är inget problem att tala om. Väldigt kompakt och behändigt, och nedgrävning är en enkel och bra lösning (som man gjort lite besvärligare än nödvändigt).

   Radera
 17. "sälja [...] alla aktier i fastighetsbolag som har egendomar nära vatten" är väl att ta i ändå? Landhöjningen håller jämna steg med en ganska bra havsnivåhöjning om du talar om havsstrandtomter, åtminstone i viktiga områden som Stockholm. Däremot kanske de allra sydligaste delarna av Sverige får problem då det inte är någon nämvärd landhöjning där.

  SvaraRadera
 18. För att kommentera diverse nämnt ovan. Peak oil är knappast något hot mot mänskligheten i sig. Allt är utbytbart och fanns det rent hypotetiskt väldigt mycket av kol och järn så skulle verkan av sinande olja vara försumbar. Nu är det ju inte så utan allt upphör ungefär samtidigt, när den samlade tätheten blir för låg, vilket inte är så långt bort. För det här överbefolkade landet är det nog kört 2050.

  Människan blir seg på slutet och utrotas inte så lätt. Även om många här stryker med tidigt. Koldioxidens effekter har varit mycket gynnsamma för det svenska jord- och skogsbruket och mer koldioxid är bara bra. Här bör koldioxiden främst ses som en gynnsam rest i restkulturen.

  Det otroligt att det finns människor som tror att koldioxidutsläppen kan minskas med politiska påhitt. De har inte fattat det mest elementära och lever i fantasiernas värld. Och att maktapparaten i det här landet fortfarande maler på. Kan ingen trycka på avstängningsknappen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Klart koldioxidutsläppen kan minskas med politiska påhitt. Det har hänt otaliga gånger förut att utsläpp minskat genom politiska beslut.

   Radera
  2. Jeppen, de saker som du förmodligen tänker på har varit lokala fenomen, inte kostat så mycket och fått en snabb verkan. Det räcker att studera verkligheten inom koldioxiden och vad Cornu tar upp. De makthavare som politiserar har inte så mycket inflytande som de tror. Och de är korrupta. När de kommer överens så ställer de mest till skada.

   På liknande sätt kan uttömningens effekter och övergången till ett fattigt liv på rester med betydligt färre inte undvikas. Men här finns nog mer politiskt möjligt. Det mest lokalt vansinniga inom invandring och livsmedelsimport kan exempelvis läggas ner.

   Detta är ett lokalt fenomen och det går att knyta an till historiska händelser. Orsak och verkan är inte så långt bort. Exempelvis dog en stor del Irlands befolkning av svält och sjukdomar på 1800-talet. Förövrigt hade det blivit värre om inte så många hade flytt till bland annat USA. När det viktigaste inte längre kan köpas på världsmarknaden så kan man inte heller räkna med att det går att fly.

   Radera
 19. Vad gäller tåg och vinterföre kan man gott ta och lära sig av utlandet.

  SvaraRadera
 20. Tack och lov för att inga knäppa klimatavtal skrivs längre!
  Många människor har synat korten och upptäckt vad som driver klimatalarmisterna - nämligen makt och pengar.
  Dessutom kommer vi inte få en "klimatkollaps" - själva ordet är befängt.
  Låt oss ägna oss åt vettiga miljöfrågor och bedriva seriös forskning om klimat i fortsättningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. # Fortuneteller

   Jehovas Vittnen i dödskrasch

   http://www.dn.se/nyheter/varlden/bussolycka-vid-miami-flygplats

   I händelse av att du tillhör någon annan vetenskapsföraktande sekt än Jehovas Vittnen så förändrar det förstås ingenting. Gud skyddar dig inte hälften så mycket som du tror.

   Radera
 21. Håller med dig helt Fortuneteller, finns andra miljöfrågor som har mer substans...
  Annars kan vi ju hoppas på en riktigt rejäl global recession för att sänka den "farliga" koldioxiden, följt av komprimerad frihet, höjda skatter (för vi har ju inte tillräckligt av det).

  SvaraRadera
 22. Om man bara med hundra procents säkerhet visste att det är avgaser från fossil bränning som orsakar klimatförändringarna skulle det åtgärdas ganska omgående genom tex bombningar av oljefält, oljetankers, kolgruvor m.m. av organiserad "civil olydnad" globalt.
  De olika konferenser vi sett för att "rädda klimatet" kommer aldrig att resultera i något som har mätbar betydelse, eftersom tillväxt och upphörande av fossilanvändning inte är möjlig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. För att inte tala om vulkanutbrott. Krakatau orsakade exempelvis missväxten och svälten i Europa under 1800-talet. Under 15-1600 talet hade vi en ovanligt kall hundraårsperiod som också sägs ha orsakats av Kratatau. Människans avtryck på klimatet är obetydligt om man sätter saker i rätt perspektiv. Klimatfrågan är bara ännu ett sätt för politiska broilers och företag att tjäna pengar.

   Radera
 23. Är det inte sverigedemokrater så är det klimatförnekare. Hur kommer det sig att ni vet så mycket bättre än 98% av de forskare som tagit sig an ämnet?

  SvaraRadera