Cornucopia?

2012-12-09 19:35

Externalisering: Lappland Goldminers sanering kostar skattebetalarna 200 MSEK

Det har påståtts från tokliberalerna att gruvnäringen bär sina egna kostnader och att det avsätts kapital för att ta hand om sanering när en gruva läggs ner. Vi som inte sitter fast i ideologiska dogmer och är pålästa vet förstås att detta är rent skitsnack. Vilket vi nu ser ett aktuellt exempel, som också kan intressera aktieintresserade.


Börsnoterade Lappland Goldminers (OMX:GOLD) dotterbolag hade bara avsatt tre miljoner kronor för saneringsarbetet av gruvorna. Saneringsnotan kan landa på över 200 MSEK, vilket är vi skattebetalare som får stå för. Detta kallas externalisering av kostnaderna.

Bara promille av utvinningen tillfaller normal staten, men här får man som skattebetalare alltså finna sig att betala 200 MSEK för detta gruvkalas. Aktieägarna har redan tagit sina förluster och ledning och styrelse har fått sina löner. Kvar är kostnaderna efter konkursen.

Läs mer hos Public Service/SVT
"Nu har utredningen blivit klar av vad det kommer att kosta att göra en slutlig sanering av områdena kring gruvorna. Den visar att det kommer att miljöproblemen i området kring gruvan vid Ersmarksberget är mycket stora. Enligt utredningen måste zinkhalterna kring gruvområdet minskas med 90 procent. Kostnaden för efterbehandlingen av gruvområdet beräknas till mellan 70 och 81 miljoner. I detta ingår inte kostnaden för att sanera Blaiksjön, där restprodukterna från anrikningsverket lagrats. I värsta fall krävs omfattande åtgärder som preliminärt kostnadsberäknats till 120 miljoner kronor.
Till det kommer 10 till 15 miljoner kronor för saneringen av den mindre Svärtträskgruvan och de löpande kostnaderna för den löpande miljöövervakningen. Den slutliga notan kan alltså med marginal passera 200 miljoner kronor.[...]Under tiden fortsätter de löpande kostnaderna för att förhindra en allvarlig miljökatastrof att öka med en miljon varje månad."
Men de som förnekar att gruvnäringen inte alls tar sina kostnader kommer väl fortsätta förneka det. Detta är exakt vad jag skrivit om. Inget bolag avsätter annat än symboliska belopp och när lönsamheten sviker så sätter man bolaget i konkurs, förr eller senare. Staten får ta smällen.

Vi riktar ett speciellt tack till de aktieägare som varit med och finansierat detta och låter oss andra sopa upp efter dem. Tack för att ni satte ett dotterbolag i konkurs för att slippa ta ert ansvar och betala era kostnader.

Minerallagen bör reformeras. Gruvtillstånd ska, efter godkännande av oftast förljugna miljökonsekvensutredningar, kosta rejäla summor som ska betalas i förskott. 3 MSEK räckte knappast ens till den utredning som nu kommit fram till 200 MSEK i kostnader. Kan inte gruvbolagen betala de hundratals miljoner eller miljarder som behövs i förväg så är bevisligen gruvan inte så lönsam att den kan stå för sina egna kostnader.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

31 kommentarer:

 1. Vem upprätthåller denna lagstiftning som tillåter sådant här?

  Självklart är det så att de inblandade skulle vara ansvariga fram tom sitt dödsbo. Makabert att de kan gömma sig bakom en statlig konstruktion som ett AB.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alltså...
   Sverige har under väldigt lång tid haft en egen koloni : Norrland.
   Därför har svensk lag formats efter detta fenomen....
   När EG/EU i början av 1970-talet första gången funderade på att vilja ha med Sverige, så gjorde man en analys av Sverige. Och fann att Sverige har en inomnationell kolonialistisk politik, där "kolonins resurser landade där huvudkontoret finns.
   Alltså Stockholm.(Framöver i Bryssel eller London. Vinsterna försvinner från landet och kvar blir städnotan)
   När då Sverige tappade sitt självförtroende vid krisen i början av 1990-talet så införde Sverige EU:s kapitalliberaliseringsdirektiv, ty man ansåg att naturresurserna inte hade något värde utan att det var folkets arbete som var tillgången...
   Så ingen politiker fattade att vid EU-inträdet måste man ändra på vissa lagar som bara fungerade (nästan) på nationell nivå...
   Så nu har Sverige lämnat ifrån sig inflytandet över sina naturresurser till EU..
   Plus den extrema variant av kapitalliberaliseringsdirektivet som genomfördes 1992 (tror jag det var) som innebär att vem som helst (från hela världen) kan borra och gräva efter eget huvud i detta land...
   (Jämför man med Frankrike så måste än idag utlänningar söka förvärvstillstånd för att köpa fastigheter där.
   .Sådant har vi lagt bort fr länge sedan. Här är det bara penningen som gäller)
   Och för övrigt så har Bergsstaten prospekterat med hjälp av skattemedel under alla tider och dessa undersökningar är helt öppna och gratis för alla gruvbolag över hela världen...
   Så att det är inte konstigt att det idag finns bolag från alla håll som gräver här..
   Det konstiga är att det dröjde hela tio år efter EU-inträdet innan det gick igång...
   Folk i hela landet protesterar idag mot detta fenomen, som började som det "Piperska upproret" angående skiffergas i Skåne.
   En protest skedde i Stockholm häromdagen, men jag kunde inte deltaga...
   Jaja..

   Radera
  2. Att gruvbolag har konkurs av dotterbolag som affärsidé, för att slippa kostnaden vid miljösaneringar, verkar bli legio vid exploatering av svenska naturresurser.

   Northland Resources är ett kanadensiskt gruvbolag. Men det Northland Resources, som exploaterar Pajalafältet på främst järnmalm, är registrerat i Luxemburg, vilket väcker onda föraningar hos mig.

   En annan sak som gör mig väldigt upprörd är att EU äger Sveriges uranfyndigheter enligt Euratom-avtalet. Det avtalet trädde i kraft i och med att Sverige blev EU-medlem 1995.

   * EU har optionsrätt på allt "svenskt" uran (art 57).
   * Allt "svenskt" uran är EU:s egendom (art 86).
   * Detta gäller även malmer och råmaterial (art 52).

   http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12006A/12006A.htm#Note_E0016_ref.

   Inför EU-folkomröstningen 13 nov 1994, samlade jag på mig så mycket broschyrer jag kunde, samt ringde EU-upplysningen ett flertal gånger. Inte någonstans eller någongång, vad jag kan minnas, nämndes att svenska uranfyndigheter skulle tillhöra EU om och när Sverige blev EU-medlem.

   Så i mitt beslutsunderlag ingick inte att Sverige skulle förlora sina uranfyndigheter till EU. Jag är övertygad att en överväldigande majoritet av svenska folket, som skulle rösta i EU-folkomröstningen, inte var medveten om att Sverige skulle förlora rätten till sina uranfyndigheter.

   Jag anser att den dåtida regeringen Carl Bildt och Sveriges chefsförhandlare, Ulf Dinkelspiel och Frank Belfrage, har uppfört sig klandervärt, genom att inför EU-omröstningen och det svenska folket hemlighålla Euratom-avtalet och förflyttningen av äganderätten av Sveriges uranfyndigheter till EU.

   13 nov 1994 fick svenska folket ta ställningen till frågan:
   "Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater?" JA eller NEJ

   Resultatet av EU-omröstningen bör ogiltigförklaras, ty det är stor sannolikhet att en överväldignade majoritet av svenska folket inte visste att Sverige skulle förlora rätten till och agandet över sina uranfyndigheter, genom Euratom-avtalet. Svenska politiker har således sålt ut svensk suveränitet och svenska naturresurser utan mandat från det svenska folket.

   Eftersom politikerna ska vara förtroendevalda representanter för det svenska folket, har dessa politiker i snart 17 år ägnat sig åt bedrägligt beteende, med Lissabonfördraget och det grundlagsfästa EU-medlemskapet 2010, som antidemokratiska höjdpunkter.

   En ny folkomröstning angående Sveriges EU-medlemskap bör omgående hållas.

   Radera
  3. Det där var läskig läsning gruelse, det har gått mig helt förbi att det smögs in i grundlagen(i GRUNDLAGEN!) att vi ska vara med i EU! Två snabba beslut precis före och efter valet 2010... Jag undrar vad man använde som argument när man fick samtliga partier (förutom (SD) verkar det som) att gå med på denna helt galna förändring...

   "En ny folkomröstning angående Sveriges EU-medlemskap bör omgående hållas."
   Håller fullständigt med, ju förr vi lämnar skiten desto bättre.

   Men tydligen så även om vi skulle hålla en folkomröstning som sa "gå ur" imorgon så skulle inte det spela någon roll då vi nu först måste ändra i grundlagen igen, vilket vi tidigast kan göra 2014... En mycket obehaglig känsla sprider sig i mig nu när jag inser detta...

   Radera
  4. Gruelse, fantastiskt att du hittade detta om euroatom. Jag hörde det en gång av en trovärdig källa men har sedan dess letat men inte hittat.

   Tack!

   Sverige är en råvarukoloni till EU.
   Det förklarar de många konstiga "snabba på avfolkningen"-lagar som finns i Sverige.
   Historiskt har den smarte alltid tagit allt. Eller som C säger i krig finns ingen silvermedalj.

   Radera
  5. @Mattias,
   Den senaste grundlagsändringen 2010, föregicks under största möjliga massmediala tystnad. Den analyserades inte på någon av våra stora morgon- och kvällstidningars ledarsidor. Däremot kunde man läsa om grundlagsändringen på åtminstone SvD:s debattsidor.

   Grundlagsändringen ställde dock Riksdagens blockpolitik på sin spets. Sjuklöverblocket röstade enhälligt ja till ändringen, medan SD-blocket röstade mot.

   Att skriva in EU-medlemskapet motiverades av sjuklöverpolitikerna med något i stil med att "vi är EU-medlem och då bör det framgå i Grundlagen". Jag är fullständigt övertygad om att det var inte den enda anledningen till att grundlagsskydda EU-medlemskapet. Huvudanledningen var att försvåra ett svensk EU-utträde, när Lissabonfördraget numera innehåller en utträdesparagraf.

   Svenska rikspolitiker i gemen är mer positiva till EU-medlemskapet än det svenska folket som de ska företräda. De är också mer eller mindre giriga. Anledningen till politikernas faiblesse för EU är att utlandstjänsteresor ger eurobonuspoäng och status åt i övrigt ofta medelmåttiga politiker samt att det har gått prestige i frågan i medlemskapet. Tack vare nyliberalismen har fosterlandskärleken också ersatts med en EU-vurm bland många politiker. Sedan är det rätt praktiskt att kanske ca 80 % av de beslut som fattas i Riksdagen redan är fattade på EU-nivå. På så vis blir det mindre arbetsbörda för de 349 riksdagsmännen, och mer tid för utlandsresor.

   @kgb35,
   Jag tycker också att den icke-reversibla "befolkningspolitiken" som pådyvlas Sverige, är hemsk. Jag vill att hela Sverige ska leva. Det vill säga samma ambition ska gälla, som de ledande politikerna i Norge har med sitt land.

   Finland, som uppenbarligen också har skrivit under Euratomfördraget, har satt igång med uranutvinning i nordöstra Finland. Den kom till stånd som en utvidgning av nickelutvinningen i Talvivaaragruvan. Starten på uranutvinningen sammanföll rätt väl i tiden med att en bassäng sprang läck, varvid tungmetaller, radioaktivt uran etc. har läckt ut i naturen. Finland har fått en stor miljökatastrof på halsen.

   http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/utslappen-vid-talvivaaragruvan
   http://en.wikipedia.org/wiki/Talvivaara_Mining_Company

   Radera
  6. Har nånsin en grundlagsändring föregåtts av annat än massmedial tystnad, bortsett från normal valrörelse? Kanske att för en gång skull lämna grundlagen oförändrad vid riksdagsval skulle få uppmärksamhet?

   Radera 2. Cornu : Jävligt bra att du uppmärksammar detta ! SVT hade faktiskt också ett inslag för några minuter sedan, riktigt fult att låta oss stå för kostnaden, nyliberalerna på vissa forum jublar eftersom de vet att detta bara är början på en helt ny gruvindustri där alla stora kostnader externaliseras vilket ger mycket högre lönsamhet för gruvan.

  Patrick sellman : Då fick du in lite statlig kritik också ! *gäsp*

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det fick jag och det är sorgligt med din nonchalans då du tydligen inte ser sambanden mellan detta och staten. Tyvärr kan jag inte gäspa tillbaka då det är för viktigt för det.

   Radera
 3. Cornu,
  Stort tack för att du lyfter fram detta! Vilket parti kan man rösta på som prioriterar att åtgärda detta snarast?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Paria-partiet lade tydligen fram ett förslag om skärpning.

   Radera
 4. Man borde inte få ta ut någon vinst ur ett råvaruprojekt innan saneringskostnad och avvecklingskostnaden vore säkrad med likvida medel hos riksgälden.


  Richard Bandler : Med största sannolikhet Miljöpartiet och Vänsterpartiet, annars också Centerpartiet men 80-talet är över och de borgerliga kan man nog glömma.

  SvaraRadera
 5. Nja, de sk tokliberalerna skulle (med rätta) hävda att markägaren skulle ha krävt gruvbolaget på saneringskostnaderna innan de fick starta.

  Och tokliberalerna skulle (med rätta) peka på att det är dagens socilalistlösning som ställer till detta, där socialisternas ledare vill få politisk publicitet genom att starta gruvor (och ordna arbetstillfällen), så att de tummar på saneringskostnader (som inträffar under någon framtida mandatperiod).

  Det är den socialistiska lösningen som gör markägarna rättslösa, som orsakar den här typen av skandaler. (Samma visa med mobilmaster).


  Här delar Cornu ut klander till politiska motståndare utan ha någon koll på vad dessa har för uppfattningar och lösningar.


  Disclamer: Jag är inte tokliberal, men reagerar på orättfärdigt klander.

  SvaraRadera
 6. Läs här... http://www.121.nu/onetoone/foretag/lappland-goldminers-sorsele-ab/ekonomi
  Rätt ineffektivt bolag för staten om jag förstått det rätt.

  SvaraRadera
 7. xycorr : Du låter som en äkta marknadshaverist, men du har fel eftersom det är nyliberalernas vurmande om marknaden som gjort att mobilmaster och gruvor dyker upp lite varstans där de inte är välkomna. Löjligt att beskylla allt och alla för att vara socialister när gruvbolag går i konkurs och slipper stå för saneringskostnader. Skall du inte beskylla socialisterna för något mer som vinstdrivande bolag gör ? ;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Snabi

   Du menar alltså på fullaste allvar att du inte ser sambandet mellan en stat som upprätthåller ett kränkande av äganderätten i det "allmännas bästas" namn och dessa övergrepp.

   Vägen är lång tills vi får ordning på dessa saker.

   Radera
  2. SnabiTiger:

   Du verkar oförmögen att ta in vad jag skriver. Det är staten som kör över den privata äganderätten och tillåter oseriösa/inkompetenta individer ställa till det.

   Tom i Kina har markägaren bättre rättigheter än vad dina socialistiska ledare har ordnat i Sverige.

   Just vad gäller mobilmaster så tvingar staten markägarna att hyra ut marken och markägaren att ta hand om uppstädning ifall bolaget går i kk.

   Varför är du så ovillig att förstå vad dina socialistiska kompisar orsakar.

   Radera
 8. Det är sällan som jag önskar högre skatter, det här är ett sådant tillfälle.

  SvaraRadera
 9. Cornu stoppar vi miljöfarlig guldbrytning så blir det brist på guld och priset stiger.
  Miljövän eller ser du om din egen ekonomi?
  Nu har du givetvis rätt i att företagen ska stå för eventuella kostnader när verksamheten avslutas och inte staten.

  Stoppa guldbrytningen med hjälp av kvicksilver i Amazonas (olaglig verksamhet)
  Då ökar intäkterna för din del när guldpriset stiger.
  Såg detta när jag sökte på Amazonas
  "I en debattartikel den 2 juli i Svenska Dagbladet framhåller ett 30-tal svenska forskare att det krävs krafttag av EU för att minska den globala kvicksilverspridningen. Av artikeln framgår att världens viktigaste kvicksilvergruva finns i Almadén i EU-landet Spanien. Det mesta av kvicksilvret från den statsägda spanska gruvan exporteras till u-länder med svag miljölagstiftning. I många länder, bl.a. Brasilien och Kina, används sedan kvicksilvret till guldutvinning. För att få fram det rena guldet upphettas mineralblandningen varvid kvicksilvret avdunstar till luft och vatten. Enbart i Amazonas har två tusen ton kvicksilver spridits på detta sätt de senaste 20 åren och förgiftat både människor och miljö"

  SvaraRadera
 10. Wikipediasida med rubriken "pågående gruvdrift i Sverige":

  http://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5g%C3%A5ende_gruvdrift_i_Sverige

  SvaraRadera
 11. Det blir lite fel att lägga all skuld Lappland Goldminers i detta fall.

  De köpte anläggningen i Ersmarksberget (tillsammans med en del andra tillgångar) efter Scan Minings konkurs och en misslyckad rekonstruktion.

  Allt "reades" ut för 40 MSEK 2008, med tidigare värdering på 700 MSEK.

  Mig veterligen hade Lappland Goldminers aldrig någon drift öht i Ersmarksberget.

  http://www.entreprenad.com/kategorier/alla/import-2049/

  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/lofalk-pressas-i-stokig-gruvkonkurs_7041803.svd  /KP

  SvaraRadera
 12. Scanmining fick bearbetningskoncession till Blaikengruvan i Ersmarksberget helt eller delvis enligt gamla miljöskyddslagen. Den nya kom 1 januari 1999.

  Konkursen skedde 11 december 2007 och orsakades av ett felkonstruerat anrikningsverk och låga metallhalter .

  Berget är besvärligt med hög sulfathalt, där svavel med syre och vatten bildar svavelsyra som lakar ur tungmetaller.
  Motmedlet är att höja pH-värdet med kalkning och att kontinuerligt under produktionen täcka gruvavfallet med moränlera, så att syret utestängs.

  I dag med den nya miljöbalken skulle inte detta kunna hända.

  Att så lite pengar avsatts för återställningsarbeten beror på att dessa kopplades till bruten volym. Det är en kort tid produktion skett.

  Sammanfattningsvis bör man klandra lagstiftaren och myndigheterna, inte gruvbolagen.

  Att utländska prospekterare tillåtits arbeta i Sverige i och med med minerallagen 1991 har inneburit en injektion. Staten hade inte råd att driva prospektering på den nivå som erfordrades. Därför är svensk berggrund underprospekterad, särskilt på djup under 1500 meter.

  SvaraRadera
 13. Gruelse 0058

  Sverige har skrivit under Euratomfördraget minst två gånger, 1956 och i samband med undertecknande av Lissabonfördraget.

  Artikel 70 i fördraget är intressant. Där framgår det, att Sverige årligen ska rapportera resultatet av gjorda uranprospekteringar och vilka investeringar för uranbrytning som planerats eller genomförts.

  Som du säkert känner till, pågår sedan några år en omfattande uranprospektering i Sverige.

  Om EU bedömer, att uranbrytning är ekonomiskt genomförbar med ändå inte gjorts, kan EU blockera svensk import av uranbränsle.

  Här är artikel 70 i avsnitt 5.
  http://www.eukritik.se/dokument/euratom_nice.html

  En svensk politiker som satt sig in i frågan är faktiskt Jonas Sjöstedt. Här lägger han ut texten.

  http://jonassjostedt.se/2009/10/kan-eu-tvinga-oss-att-bryta-uran/

  SvaraRadera
 14. Rimligt är väl att man måste lämna en deposition på 500miljoner för att få starta en gruva. Om det skulle visa sig att det blev billigasre att sanera så får man tillbaks överskottet.

  SvaraRadera
 15. Med patrioter vid makten skulle sådan lagstiftning omgående ändras. Nu råder motsatt förhållande varför ett folkligt tryck är det man kan hoppas på. Denna eminenta blogg är ju en del i uppbyggnaden av sådant tryck.

  SvaraRadera
 16. Staten får sannolikt står för saneringskostnaden även på fler ställen. Glasbruken i Kosta Boda, Orrefors och andra orter i Småland har förorenat marken. Nu verkar det som om skattebetalarna får stå för större delen av notan för saneringen då bolagen sätts i konkurs.

  http://www.di.se/artiklar/2012/9/7/sanering-i-glasriket-hart-slag-for-new-wave/
  http://www.ostran.se/NYHETER/Emmaboda/Dyrt-att-sanera-glasbruket
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5294941

  SvaraRadera
 17. I Sorsele kommun röstade 78% nej i folkomröstningen 1994.

  Det var väl för att de var efterblivna bondlurkar allihop. Eller också inte.

  SvaraRadera
 18. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 19. Här är ett annat exempel:
  http://www.nytimes.com/2005/12/27/international/asia/27gold.html?pagewanted=all&_r=0

  Grasberg-gruvan var från början ganska liten, men på 1980-talet gjordes en stor expansion, och idag är gruvan en av världens största. Koppar och guld utvinns, malmproduktionen är typiskt 200 000 ton per dygn, varav det mesta blir slam som dumpas i en deponi (=i floden) som sträcker stig uppemot 10 mil genom tropisk regnskog, ner mot kusten. Denna expansion skedde vid en tidpunkt då diktatorn Suharto satt vid makten, och i bolagets styrelse satt vid den tidpunkten ingen mindre än Henry Kissinger. Det är högst osannolikt att ett amerikanskt bolag fått tillstånd att bedriva denna verksamhet i Indonesien under Suharto, utan att pengar bytt ägare under bordet, på ett eller annat sätt. Den lokala Papuanska befolkningen ser f.ö. på den Indonesiska staten som lika stora kolonisatörer som Holländarna en gång i tiden. Bolaget hade tills för några år sedan i stort sett denna gruva som sin enda verksamhet. Denna var mycket lönsam. Freeport som länge hållit en mycket låg profil överraskade många och hux flux köpte de upp hela Phelps Dodge, ett annat stort amerikanskt gruvbolag. Freeport driver nu bla koppargruveprojektet Tenke i Kongo, där svenska Lundin Mining är delägare till typ 20% tror jag. Naturfolken som bor i regionen (Västra Papua) har knappast fått ut något av det hela, förutom att få miljön kraftigt påverkad. Har själv besökt anläggningen två gånger, 2006 och 2007. Vid bägge tillfällena inträffade dödliga olyckor, vid ett tillfälle stenkastning och skottlossning med en skottskadad. Jag har svårt att se att miljön skulle gå att återställa i det här fallet, ens med alla pengar i världen. /Mats L/ASPO Sverige/

  SvaraRadera
 20. Ehm, alltså, det har ju funnits en obligatorisk statlig saneringsförsäkring och miljöskadeförsäkring för just precis detta syfte. Se (det numera upphävda) miljöbalken kap 33. Har samtliga debattörer totalt missat detta, inkl Cornu?

  Där ligger säkert årtionden av inbetalningar och skvalpar, ingen aning om hur mycket pengar som ligger där, men det borde vara mycket som inbetalats av företagen under åren. Det går utmärkt att ansöka om pengar därifrån för sanering.

  SvaraRadera