Cornucopia?

2012-12-07 17:19

Den gyllene tidsåldern

Jag skrev en artikel utifrån tidningen Den gyllene tidsåldern, novemberutgåvan från 1937, hos Liberty Silver.

Ett intressant tidsdokument från 75 år sedan. Mycket var sig faktiskt likt även om lång tid har passerat. Frågan är bara om vi är lika rosigt naiva idag som vi var 1937 och väljer att inte se stormmolnen, alternativt ignorera dem?
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

28 kommentarer:

 1. Vem publicerade denna? Det låter som om det du läst är Jehovas vittnens gamla tidskrift, som var en föregångare till ”Vakna!”. I så fall kan man kanske inte utgå från att uppfattningarna som uttrycks är mainstream.

  http://www.seanet.com/~raines/intro.html

  SvaraRadera
 2. Lite mer metaforer: Cornucopia? = Göteborgs handels och sjöfartstidning.
  Lars Wilderäng = Torgny Segerstedt.
  Frågan är bara vem dagens Segerstedt ser som mannen från Braunau am In?

  SvaraRadera
 3. Cornu! Lever du i svår nostalgi att allt var bättre förr? Tänkte på ditt inlägg om album att alla var från förra århundradet... Det var väl länge sen aktiemarknaden ser så bra ut som den gör nu. Riskerna ligger på bordet till allmän beskådan och pessimismen är allmänt utbredd vilken denna site är ett utmärkt exempel på. Följdaktligen stiger kurserna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var bevisligen bättre på ett område....män bar byxorna vid midjan.

   Radera
 4. Tycker det är intressant med jämförelser ur historien. Bra skrivet Lars.

  För de som vill ha sig ett gott skratt finns Hertha från förra seklet. Man kan även notera reklamen som är helt enastående rolig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för länken - men nu behöver jag lite guidning: har plöjt 6 nummer och hittat mycket intressanta artiklar som belyser livet i början av seklet - men hittills inga roliga artiklar eller rolig reklam. Var hittade du den?

   Radera
  2. Om du bläddrar fram till slutet, 30-talet är det reklam efter varje artikel, och sist i varje nummer. T.ex. om " homeöpati". Det som jag tycker är roligt med reklamen är motsättningen mellan småstad och wannabe världsmetropolaspekten. Man vill så gärna vara internationell, eller kanske irrationell. Sen igenkänningsfaktorn, samma stil som nu fast då. Men smaken är ju som baken.

   I det här fallet behöver man ha åtminstone två temporalt disparata världsåskådningar samtidigt i huvudet för att brista ut i skratt. Motsättningarna är oerhört roliga tycker jag, men det krävs som sagt en viss mental bredd för att förstå det roliga. Annars kan man öva på multitasking och försöka igen. Övning ger färdighet...

   Radera
  3. Snarare krävs det en rejäl dos plump arrogans för att skratta åt dessa människor - hur många temporala åskådningar man än råkar ha i huvudet (kommet från en som å yrkets vägnar dagligen studerat olika tidsåldrars beskrivningar av samma område - från 1600-talsskildringar till 1900-talets början). Den mentala bredden hos skrattaren synes mig snarast obefintlig.

   Radera
  4. Du annan är nästan lika rolig som Hertha. Din kommentar är ju en projicering av dig själv, och säger mer om dig än du kanske inser, men inget om mig.

   Jag har t.ex. inte sagt att jag skrattar åt människor. Däremot kan man skratta gott åt deras efterlämnade avtryck, men du förstår förmodligen inte skillnaden.

   Radera
 5. Man kan lära sig mycket av gamla tidningar. Har ett antal årgångar av veckorevyn från trettiotalet. Tror i varjefall det är veckorevyns föregångare, ungefär samma öde som fib aktuellt. Fast ändå inte.

  I ett nummer skrevs om alla diktaturer som fanns i Europas sena trettiotal. Det var fler än Tyskland som räknades dit och det var inte allom givet att den tyska var värst. Grovt räknat var det Sverige, Norge och Storbritannien som inte var diktaturer.

  En gång var jag på Astrakans naturhistoriska museum (sevärt). I ett rum hade de satt upp dagstidningar från före revolutionen, alla datum var dolda. För den som kunde läsa, framgick att det förrevolutionära Ryssland var ganska likt övriga Europa av La belle époque, men att det definitivt var annorlunda än det revolutionära Sovjet.

  Hm. Nu har vi EU. Vart skall detta bära?

  SvaraRadera
 6. Sådär stavar man inte till Mussolini, Cornu.

  SvaraRadera

 7. Ett fynd i tiden, en del menar att världen är i en motsvarande läge idag som 1937, som leder in i nästa världskrig om ett par år.

  "Den nya civilisation, som Kristi rike skall införa, kommer inte att ha guldet som grundval; den skall grundas med rätt och rättfärdighet och kännetecknas av aktning för livet."


  "Rättfärdighet" är ett ord som har kommit ur bruk.

  Jag kom att tänka på 2008 års 2000:- mynt i guld har ett citat från Selma Lagerlöf, jag har ibland undrat hur detta kom att väljas, mitt under uppseglande finanskris:

  "Denna jordens grundval heter rättfärdighet"

  hämtat från novellen "De fågelfrie" ur samlingen "Osynliga länkar" från 1894,
  som kan läsas här:

  http://runeberg.org/osynliga/04.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. En femtedel av USA:s befolkning tror på allvar att den dag då alla judar återvänt till Israel så återkommer Kristus.
   Parallellen är skrämmande, inte komisk!!
   En ekonomisk kris kombinerat med en religiös upplösning kan bara sluta illa.
   Undra hur många som får uppleva att dammet lägger sig..?

   Radera
 8. "Förr i tiden gömde människor pengar i madrassen - men nu är det så dåliga tider att det räcker med att ha dem i kudden !"

  Men det finns bot för det - som jag ser det.

  SvaraRadera

 9. Oxygen och Aromasia
  Bilder från år 2378
  http://runeberg.org/oxygen/

  XII.
  Nya aktiebolag

  Direktör Giro var outtröttlig i att söka roa sina gäster. Från källarvåningen hade han låtit hissa upp dem på palatsets tak, där de i den milda augustiaftonen njöto af svalkan från hafvet och af det vackra månskenet. Värden bjöd gästerne att kasta en blick i de stora fjärrglas som funnos uppstälda på taket och gåfvo tillfälle att intränga i månens inre förhållanden.
  113

  »Jag ber er, mina damer och herrar,» sade bankdirektören, »att fästa eder uppmärksamhet på månen.»

  »Det är en värd som förstår att vara underhållande,» sade en af gästerne, och de öfriga instämde.

  »Huru stå Mån-guldgrufve-aktiebolagets aktier för närvarande?» frågade någon.

  »Mycket bra,» förklarade direktör Giro. »Man har haft några svårigheter med guldets forsling till jorden, och de äro ej ännu helt och hållet öfvervunna, men sedan luftsimningskonsten nu mer för hvarje dag gör stora framsteg och undantränger luftvelocipederne och de gamla luftskeppen, har man ock hopp om att några mycket stora simmaskiner kunna byggas för denna guldforsling. Saken kan vara i ordning hvilken dag som hälst, och den som vill draga fördel af detta storartade företag bör icke dröja att teckna aktier.»

  Det dröjde ej en fjärdedels timme förr än alla aktier i Mån-guldgrufvebolaget voro utsålda. Aktierna i det gamla silfververket i månen togo äfven en fart, till hvilken man ej sett något motsvarande under de senaste århundradena. En af Göteborgs skämttidningar, Himmelska Bålgetingen, hade kort tid förut uttryckt sin förvåning öfver den märkvärdiga händelsen, att silfververksaktierna, oaktadt månytans ringa dragningskraft, visat en förvånande stor fallhastighet; men det skämtet fans nu, liksom så många andra, vara utan all udd och kunde ej längre användas, åt minstone ej förr än det hunnit omstöpas och förses med ny brodd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Väldigt opassande :-)

   Radera
  2. fortsättning:

   »Ni har naturligtvis besökt Okeanos’ trädgårdar?» sade bankdirektören till en af öfvermaskinisterne inom det skandinaviska centralregeringsverket.

   Dessa öfvermaskinister motsvarade forntidens expeditionschefer.
   114

   »Visst har jag varit i Okeanos’ trädgårdar,» svarade den tillfrågade. »Jag har också besökt Psykäon och låtit sätta mig i känslostämning genom hjärnorgeln, en förträfflig uppfinning.»

   »Å ja, visserligen ännu i sin utveckling, men öfverträffas väl snart af någon ny uppfinning,» sade Giro. »Hvad som är mycket förträffligare, mycket mer praktiskt, det är den nya tunneln som man ämnar bygga från dessa trädgårdar.»

   »En tunnel?»

   »Ja, till att börja med en tunnel under hafvet till Skotland. Som ni vet, har tunnelbyggandet gjort ganska vackra framsteg på senare tid. Man går icke nu mer till väga på det enfaldiga sätt, som när man i forntiden bygde tunneln genom det gamla S:t-Gotthardsbärget eller då man försökte under engelska kanalen förena Storbritannien och Frankrike. Sedan man nu mer lyckats med syrets likvidifierande, kan man tränga ned i förut otillgängliga djup af jordens inre, till och med under den fasta jordskorpan i den flytande delen af planetens innandöme.»

   . . .

   »Det är som lefde vi för fem hundra år sedan. Sådant där måste ändras. Hvad säges väl om, att sätta hela regeringsmekaniken på aktier?»

   »Ett godt förslag!»
   118

   »Och att fullkomna maskinerna, men indraga en god del af maskinisterne. Har man kunnat ersätta forntidens kanslister och kanslisekreterare med bara maskiner, så går det nog för sig att taga ännu ett steg och indraga maskinisterne-kansliråden samt låta de nu varande öfvermaskinisterne sköta hvar sin maskinafdelning, möjligtvis med hjälp af smörjarne.»

   »Men ett sådant där aktiebolag kan ej komma till stånd utan riksdagens beslut.»

   »Nå ja, nog finnes det något folkombud som vill åtaga sig att kasta in det förslaget i den stora motionsmaskinen och sedan se till att berednings- och omröstningsmekaniken göra sin tjänst. Vi kunna redan nu skrida till bolagets bildande. Det skadar aldrig att bilda bolag.»

   Inom tio minuter hade man bildat ett nytt aktiebolag som hade till ändamål att söka sätta på aktier hela regeringsmekaniken samt hvad fordom kallades de förvaltande verken.

   . . .

   Radera
  3. Tror jag smäller av. Synnerligen opassande! :-)

   Radera

  4. ??

   Alles in ordnung, notera att även i denna 1800-tals framtidsprojicering till år 2378 är bankirerna i full kontroll . . .

   Radera
 10. Snart kommer Sverige vara ett u-land igen, för våra politiker är alldeles för impotenta för att förhindra detta. Men hög lön skall de värdelösa jävlarna ha.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja... - Karl - jag tror snarare att Sverige har framtiden för sig !

   Radera
  2. Nja... - Kuckeliku - skulle det ju vara.

   Radera
  3. Nej, du har förstås helt rätt. Sverige behöver en potent ledare av rent Berlusconiska mått. Kanske Till och med Reinfeldt kan fylla hans penisfodral, men jag är faktiskt rättså tveksam.

   Radera
  4. Med tanke på Reinfeldts påbrå så kan han nog ha några extra centimeter. Men dem frälser han inte Sverige med!

   Radera
  5. Kucke du går från klarhet till klarhet. Kanske du kunde utveckla det där med Reinfeldts påbrå. Är faktiskt intresserad på flera plan, utan att för den skull medge något som du nog skulle förneka.

   Radera
  6. Josef, är lite osäker på vilken kommentar av mina som du svarade på. Ett enkelt förtydligande och jag svarar gärna. Annars håller jag i princip med dig.

   Radera
  7. Det var Kuckelikus kommentar jag svarade på.

   "Annars håller jag i princip med dig."

   BRA ! - Karl - då är Wi TVÅ som ser att Sverige har "framtiden för sig" !

   Radera