Aktuellt

Gästinlägg: Hej då, Vindkraftskyrkan

Nedanstående är ett gästinlägg signerat den återkommande gästskribenten Blankröstaren. Bloggen vill passa på att påminna om att man måste gå...

2012-11-22 11:36

Medborgarlön - en alternativ välfärdsmodell

Vårt välfärdssystem är idag en koloss på lerfötter, där komplexiteten och administrationen äter upp allt mer. Jag ska här presentera en alternativ välfärdsmodell, baserad på så kallad medborgarlön.


Ovanpå våra löner betalas ca 29% i välfärdsavgifter till staten. Dessa finansierar bl a pensioner, föräldraförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Kärt barn har många namn - sociala avgifter, arbetsgivaravgift, egenavgift mm. Dessa pengar ser vi som medborgare bara av när vi tar emot transfereringar som sjukpenning, a-kassa, föräldrapenning eller pension.

Finansiering
2010 var svenskarnas inkomst av tjänst 1 788 miljarder SEK, vilket innebär att ca 518 miljarder betalades i dessa sociala avgifter. Till detta kommer åtminstone 7 miljarder i kostnader för försäkringskassans 12 800 anställda med tillhörande lokaler och konferenser eller lyxmiddagar etc. Med övriga myndigheter, t ex CSN som administrativt kostade 800 MSEK 2011, som skulle kunna avskaffas om man gick över till medborgarlön kanske vi kan tillföra ytterligare 10 miljarder om året för en summa om 528 miljarder. Man kan också skrota ett antal regeringsdepartement, vilket inkluderas i dessa 10 miljarder.

CSN betalade ut studiebidrag på 16 miljarder 2011.

Ovanpå detta finns 1 372 miljarder SEK i tillgångar i AP-fonderna och PPM. Om dessa kan ge en real avkastning på 3% kan man tillföra systemet ytterligare 41 miljarder om året.

Summan intäkter till en medborgarlönepott blir 585 miljarder om året.

Tillägg: Jag missade att ta med Arbetsförmedlingen och kostnaden för alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som också helt ska strykas. Denna utgiftspost tillförs systemet, men är inte med i dessa beräkningar.

Konstruktion
Alla över 19 års ålder ska vara berättigade till medborgarlön, oavsett om dessa jobbar, är föräldralediga, pensionärer eller oförmögna att jobba, t ex för att de är sjuka eller inte har lust. Man bibehåller att arbetsgivaren likt idag betalar de första 14 dagarnas sjukdom med 80% av lönen.

Varje månad tar man intäkterna i systemet och dividerar med antalet medborgare över 19 års ålder. Genom att bara betala ut exakt det som kommer in kommer systemet aldrig gå back och vid högre arbetslöshet eller lägre inkomster blir också medborgarlönen lägre, precis som den blir högre vid goda tider.

Dessa pengar betalas ut till ett personligt medborgarkonto. Detta är ej ett lönekonto, utan ett konto man inte kan sätta in pengar på och som ger skattefri ränta. Staten erbjuder via Riksgälden konton till statslåneräntan, just nu ca 1.52%, men även banker kan erbjuda medborgarkonton. Genom att Riksgälden erbjuder statslåneräntan så sätts ett golv för avkastningen på dessa konton. Man kan även tänka sig att de även ska kunna fungera som investeringssparkonton, så man kan förvalta pengar på sitt medborgarkonto efter eget huvud. Men vid likvider på kontot så är det minst statslåneräntan som gäller. 

Det är fritt att när som helst ta ut pengar från sitt medborgarkonto.

Anledningen till att pengarna inte kommer in på lönekontot likt transfereringar idag är för att uppmuntra att pengarna sparas till man blir föräldraledig eller långtidssjuk, i den mån man har annan inkomst. Dessutom ska uttag minska avdragsrätten för ränteavdrag med lika mycket för annars får vi bara en skuldbubbla när svensken annars uppför sig som små barn och direkt använder sin medborgarlön till att låna en miljon kronor till. Medborgarlönen är trots allt skattefri och ska alltså inte kunna användas för att finansiera räntor.

I grunden är det dock fritt fram att använda medborgarlönen efter eget huvud. Är man ansvarsfull sparar man pengarna till sämre tider.

Sjukpenning, pension, studiemedel, a-kassa, Fas-3, föräldrapenning, barnbidrag etc avskaffas, inklusive all administration kring dessa. De enda transferereringarna som utgår är medborgarlönen.

Utgifter
Med 7.3 miljoner personer i Sverige i en ålder över 19 år blir det 585000000000/7300000=80136 per person och år i medborgarlön, eller 6 678:- SEK i månaden. Detta har inte tagit hänsyn till vilka som faktiskt är svenska medborgare. Ska medborgarlön bara utgå till de som faktiskt är medborgare blir den månatliga utbetalningen större.

Detta är något lägre än studiemedlen, inklusive lånedelen, och i linje med socialbidragsnormen eller garantipensionen efter skatt.

Föräldrar kan med fördel använda delar av sin medborgarlön för att komplettera upp studerande barns inkomst till studiemedelsnivå, om man nu vill att barnen ska studera vidare.

Exempel: Arbetslöshet / föräldraledighet
En person som jobbat i tre år kommer ha sparat ihop drygt 244 000:- inklusive räntan, om man inte varit sjuk i längre perioder än arbetsgivarfinansierade 14 dagar eller på annat sätt nyttjat medborgarlönen.

Vid ett års beräknad arbetslöshet eller föräldraledighet kan vederbörande nu ta ut 6678 + 244000/12=27011 SEK skattefritt i månaden. Förväntar man sig vara arbetslös i två år blir den skattefria inkomsten 16 844:- SEK per månad.

Personen kan alltså få ett nytt barn vart tredje år och ändå vara föräldraledig med 27000:- SEK i månaden i ett år. Eller nästan 17000:- och föräldraledig i två år. 

Är man arbetslös eller föräldraledig längre än så och bränner av insparade pengar på medborgarkontot enligt ovan får man sedan nöja sig med 6678:- SEK i månaden.

Exempel: Pension
En person som de femton sista åren innan pensionen sparar hela sin medborgarlön kommer vid pension ha ca 1.3 MSEK inklusive räntor. Tar man ut detta under tio år landar den skattefria pensionen på ca 17 500:- SEK. Därefter får man nöja sig med 6678:- SEK i månaden. 

Tillkommer tjänstepension och privat pensionssparande.

Summering
Att använda de sociala avgifterna till medborgarlön är en attraktiv lösning förutsatt att folk kan vara ansvarsfulla och spara sina medel till när de behövs. Man kan också i princip helt avskaffa Försäkringskassan, CSN mfl myndigheter. Fusk och bedrägerier försvinner helt, vilket också sparar kostnader i rättssystemet. Kommunerna sparar därtill ytterligare pengar då socialbidragen och större delen av socialtjänsten kan avskaffas.

Man avskaffar också all a-kassa och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsförmedling kan skötas av privata företag i den mån det behövs. Man kan vara arbetslös hur länge som helst och fortsätta få sin medborgarlön.

Systemet är också hållbart, då man bara betalar ut det som kommer in, även om det därmed kan bli månatliga variationer. 

I den mån folk vill förverkliga sig själva genom utbildning, frivilligarbete eller genom att starta nya företag, så finns det också en "socialbidragsnorm" man kommer få som inkomst.

Skillnaden mot höjt grundavdrag är att man via medborgarlön solidariskt fördelar pengarna även till de utan inkomst.

Inget hindrar privata inkomstförsäkringar eller sjukförsäkringar ovanpå medborgarlönen, för den som har lust att betala för detta. Och tycker någon att det är synd om långtidsarbetslösa, sjukpensionärer eller  liknande så finns det inget som hindrar dem från att ge bort sin medborgarlön till bättre behövande. Vilket förstås alla som är vänster genast kommer göra. Man vill ju vara solidarisk!

Medborgarlön är ett attraktivt system, som aldrig kommer införas, därför att det tar bort 1000-tals byråkrater, makthavare, makt, särintressen och möjliga karriärvägar för fd politiker på dekis. Men i sin enkelhet och självfinansiering är det en väg framåt när samhället måste förenklas i en tid utan ekonomisk tillväxt. 

Vi vet alla att de politiker som hindrar en övergång till en hållbar lösning för välfärden, likt medborgarlön, är en del av problemet och inte en del av lösningen.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

175 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, de som festar upp sin medborgarlön får ju fortfarande sin medborgarlön när de hamnar i ofärd. Då får de nöja sig med den.

   Radera
 2. Bra förslag!
  Visar på värdet av att vara medborgare i Sverige!

  SvaraRadera
 3. Verkar endast finnas fördelar med detta system eftersom det uppmuntrar till ansvarstagande hos individen. Tycker gott även läkemedel och sjukvård kan finansieras av den enskilde så att folk får en morot att ta bättre hand om sin hälsa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Idag finansieras det via landstingsskatten. Det är en svårare nöt att knäcka dock.

   Radera
 4. Bra förslag, kombinera det gärna med avskaffandet av källskatterna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ser inte varför man skulle avskaffa den? Sålänge man behåller skatt på inkomst av tjänst så är det ganska praktiskt ifall denna betalas in av arbetsgivaren.

   Källskatt är ju bara en praktisk detalj angående hur skatten inbetalas.

   Radera
  2. Dock finns en risk för den anställde när det gäller källskatt nämligen att man inte kan verifiera att avdragen skatt har nått skatteverket.

   Radera
  3. Källskatten är principiellt och praktiskt väldigt viktig, dess betydelse kan inte underdrivas!

   Om du, varje månad, behövde sätta in ungefär 10000 i kommunskatt, 4000 i sociala avgifter 2000 i landstingskatt samt några tusen i statlig skatt. Varje månad. Sedan hade du haft kvar knappt hälften att leka med enligt eget tycke:

   -Tror du att du då hade, oftare än idag, funderat på vad du får tillbaka för den skatt du betalar in?

   -Hade du sluppit snack som att vi har gratis sjukvård i Sverige men att de betalar tio procent av lönen i det omänskliga samhället USA?

   -Hade politikerna kunna bygga sporthallar i kommunerna i parti och minut?

   -Hade politikerna kunnat köpa bästa kvarterat i staden och byggt pampigt kommunhus på den?

   -Hade folket protesterat mot att de under skatter digna ned?

   Radera
  4. Kan acceptera förlaget ifall platt skatt införs, annars blir det för orättvist,

   Radera
  5. Tvärt om. De som sker i praktiken är ju att alla som jobbar och är "utanför systemen" får pengar. Alla andra får ju redan en behovs-medborgarlön i och med a-kassa, socialbidrag pension, studiebidrag, etc. Så de som tjänar mest på det är ju de som redan jobbar och har de bra.

   Radera
  6. Det finns ingen anledning att ha kvar skatt på inkomst och arbetsgivaravgift med ett system med basinkomst. En av de fina sakerna med basinkomst är att möjliggöra för människor att agera utifrån andra drivkrafter än ekonomiska, med inkomstskatten kvar skulle folk fortsätta jaga pengar (folk i aktiebolag skulle ta ut pengar på andra sätt än genom lön t ex). Det är mer realistiskt och andas mer helhetssyn att följa partiet Enhets förslag och växla inkomstskatten mot en skatt på uttag av naturresurser. Slopad arbetsgivaravgift skulle förenkla för företag att anställa och kombinerat med sextimmars arbetsdag skulle arbetsmängden fördelas jämnare över arbetskraften.

   Radera
 5. "förutsatt att folk kan vara ansvarsfulla och spara sina medel till när de behövs"

  Och där sprack det... Tre månader efter införandet av medborgarlönen publiceras en snyftartikel, komplett med blödiga exempel, signerad de tre nuvarande oppositionspartierna. SD ville också vara med men fick inte. Till höger och vänster får vi se exempel på hur individers ansvarslöshet går ut över dem själva och andra. Givetvis drabbas vi av galopperande prisinflation när alla helt plötsligt har sju papp i månaden att bränna på skit och annat.

  Arbetsförmedlingen tappar stora mängder av sina kunder på grund av att de antingen är nöjda, klarar sig på medborgarlön o svartjobb eller klarar sig lika bra på medborgarlön som på det försörjningsstöd som tvingade dem att gå till AF. En försvarlig del, särskilt yngre, får inte ens en sådan galen tanke i huvudet som att söka jobb.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fel.

   Dessa pengarna kommer ut i ekonomin idag via transfereringarna och vi drabbas alltså inte av inflation.

   Radera
  2. Inflationsargumentet har du nu bemött, Cornu, men inte argumentet kring snyfthistorier och att människor i detta land inte förväntar sig att deras ansvarslöshet skall gå ut över dem själva och andra.

   Att människor inte alls skulle söka jobb tror jag dock inte alls på, Överlevare. Människor kommer fortfarande vilja ha bilar, thailandsresor, hus i Stockholm etc. och enda chansen att få det blir genom ytterligare inkomster. Vidare: om bara hälften så många skulle jobba, så skulle ju medborgarlönen enligt denna modell automatiskt sjunka till hälften. Då blir det för den som varaktigt inte jobbar en etta i någon avfolkningsbygd och makaroner till mat. I ett sådant sammanhang blir människor mer motiverade att jobba. Jämviktsläget ligger förmodligen någonstans mellan dessa punkter.

   Radera
  3. Den springande punkten är att ca 1948 fick även de, som varaktigt erhöll fattigvårdsstöd, rösträtt.

   Radera
  4. Ni umgås på tok för mycket med den välbeställda villamedelklassen. Tro mig, en mycket stor del av storstädernas veganproletariat skulle omedelbart överge alla aspirationer på lönearbete eller åtminstone skala ner dessa rejält och ägna sig åt kultur, umgänge och klappa katten. Dessa människor lider redan idag av en skriande brist på "bilar, thailandsresor, hus i Stockholm" så det är inget de kommer att sakna.

   Särskilt offentlig sektor (omsorg, ej kvalificerade vårdyrken) skulle ta enormt mycket stryk när dessa människor helt plötsligt inte behöver den för att finansiera sitt skapande eller genusstudier. Andra branscher som kan tänkas lida är tidnings-och reklamdistrubition (ingen kommer att sakna dem men...), städn...förlåt, hygienteknikbranschen, bemanningsföretag och i stort sett alla branscher som lever på att betala lågutbildade människor lite pengar för okvalificerat arbete.

   Radera
  5. Vad skulle man få för snyfthistorier? Ser vi några snyfthistorier om folk som får leva på socialbidrag vid arbetslöshet? Trots allt så är ju a-kassesystemet frivilligt.

   Vill man undvika överraskningar om medborgarlönens storlek kan man göra någon slags medelvärdesbildning genom att fondera pengarna. Då kan man veta vad man får i medborgarlön hela året, precis som man vet vad man får i socialbidrag.

   Radera
  6. Man skulle få snyfthistorier om folk som inte " folk kan vara ansvarsfulla och spara sina medel till när de behövs". Givetvis med en socialdemokratisk godtagbar anledning till varför de inte kunde göra det.

   För övrigt tycker jag att media alltsomoftast kör ganska hårt på snyfthistorier om folk på försörjningsstöd.

   Radera
  7. Överlevare, ser inga som helst problem med att storstädernas veganproletariat förverkligar sig själva. De jobben de lämnar kan någon mer ambitiös och av riktig kost mindre hjärnskadad ta över.

   Sedan har du fel om låglöneyrken.

   För den som är nere på medborgarlön innebär varje extra intjänad krona högre lön, det finns ju inga marignaleffekter här likt för a-kassa eller andra sociala transferereringar. Jobba en dag med att diska och du har råd med en ny bongo-trumma.

   Radera
  8. Jag har dock aldrig sett några sådana snyfthistorier dock, men du kanske har något exempel på lager?

   Samma sak gäller nu, när du har arbete kan du lägga undan pengar så du är bättre rustad ifall du blir arbetslös, eller man kan planera julhandlandet så att decemberlönen räcker tills man får januarilönen. Vi hör dock inga snyfthistorier om detta...

   Radera
  9. Lyxfällan ger ju en sådan snyfthistoria i veckan.
   1/11: Familjen som värmer upp huset med SMS-lån. De tycker jättesynd om sig själva, och inte förstår varför pengarna inte räcker till det som de vill ha.

   Det programmet hjälper åtminstone en familj i veckan att förstå hur intäkter och utgifter hänger ihop, i motsats till Aftonbladets dynga:
   "Frida har inte råd med mat"
   (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14763001.ab)
   Men vederbörande har råd med egen lägenhet av hög standard, vilket varit möjligt bara för den rikaste tiondelen (västvärldens medborgare) av världens befolkning under den rikaste delen av historien (de senaste femtio åren).

   Radera
  10. Den artikeln visades vara en bluff!
   Kvinnan var sugen på jobb som journalist och hittade en ingång i AB.

   Radera
  11. Cornucopia: Det är synd att du sänker dig till så oinitierade och korkade påståenden som det du skriver om veganer, när du i övrigt resonerar så klokt.

   Radera
 6. Jag håller med om att det är ett bra förslag. Kompletterar man det hela med ett nytt hållbart skatte- och finanssystem kan man faktiskt komma till ett samhälle som är stabilt utan krav på evig tillväxt.

  SvaraRadera
 7. Liksom du tycker jag om detta förslag, liksom du ser jag också att det sannolikt inte införs.

  Anledningen till att det inte införs tror jag dock mer hänger samman med att politiker tenderar att vilja visa handlingskraft, och fatta beslut som framstår som rimliga lokalt. Att besluta att ge/höja barnbidrag ger många röster, likaså beslut att ge/höja pensioner. Detta system ger inte politiker en särskilt framträdande roll, så utrymmet att få strategiskt viktiga väljargrupper att känna sig gynnade är högst begränsat. Om dett system införs, så kan man vara ganska säker på att politiker försöker göra karriär på att införa "föräldraförsäkring" eller "stöd till svaga grupper" etc. Så det är politiskt ett instabilt system, som skulle angripas från alla sidor med mer specifika (men för folkflertalet mindre nyttiga) löften.

  Jag tror att du tänker helt rätt, när du argumenterar för balans i systemet månad från månad -- detta besegrar i ett slag de motargument som jag brukar möta ifråga om att systemet blir för dyrt -- tror dock att man kan nå bättre effekt och färre "oväntade katastrofer" som ger skäl till extrainsatser om man jämnar ut över ett år eller så.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Systemet görs politiskt stabilt genom

   1) Införande av en författningsdomstol med tillhörande personliga påföljder för politiker eller makthavare som bryter mot grundlagen

   2) Grundlagsskyddar medborgarlönesystemet, inklusive gör det till ett grundlagsbrott för stat, landsting eller kommun att betala ut pengar till medborgare på annat sätt än exakt samma summa till alla varje månad

   Dagens pensionssystem är ju inte grundlagsskyddat utan kan rivas upp i princip i morgon.

   Radera
  2. Grundlagsskydd gäller dock bara tills grundlagen ändras - vilket den gör var fjärde år...

   Radera
  3. Man borde grundlagsändra så att det behövs en valperiod mellan grundlagsändringarna, inte som nu endast ett val.

   När nuvarande paragraf skrevs var någon smart och någon annan läste inte den förres utkast tillräckligt noga.

   Radera
  4. Visst, fixar du ett så brett stöd för reformen att den kan grundlagsskyddas, så blir det stabilt. Jag skulle rösta för ett sådant förslag, men tror inte att sådan majoritet är inom räckhåll.

   Jag borde ha varit tydligare vad jag menar med politiskt stabilt: Socialförsäkringssystemet utgör en så stor del av statsbudgeten, att varje politisk majoritet försöker göra vad den kan för att förändra den i enlighet med sin dagsaktuella agenda. Alliansen använde det för att minska kostnaderna för sjukskrivning och göra politik av sina formuleringar kring utanförskap, dessförinnan rövade Persson ur den för att nå budgetbalans, etc. Det blir för lätt för politiker att bli klåfingriga, när så mycket pengar är på spel.

   Så skulle till exempel Miljöpartiet kunna argumentera för att AP-fonderna bara får hämta sin avkastning ur miljömässigt lämpliga investeringar, SD skulle kunna börja begränsa medborgarskapet till sådana vars farföräldrar föddes på svensk jord, Vänsterpartiet begränsa så att uttag från medborgarkontot bara får ske när man har under 10000 i inkomster, eller så sänker Moderaterna avgifterna till systemet som en "skattesänkning", och de övriga partierna kompletterar med specifika bidrag så att vi är tillbaka i dagens läge. Jag spånar bara på måfå, men min poäng är att politiken i alla demokratier hämtar sin livsluft i att gynna specifika grupper, vilket detta förslag gör svårt.

   Vilket också är anledningen till att jag gillar det. Du är inne på godtycket kring dagens pensionssystem, och som liberal finns det tusen exempel på politikers klåfingriga otillbörliga gynnande som jag skulle vilja åtgärda, och som detta system skulle åtgärda i ett slag.

   Radera
  5. Jag är universitetsutbildad inom statsvetenskap och nationalekonomi och utifrån det perspektivet tror jag att det är mycket svårt att bara föra in basinkomst/medborgarlön inom det befintliga ekonomiska systemet. Lyssna på alla partier: det enda de pratar om är ARBETE! I ett samhälle som haft basinkomst ett tag borde gränsen mellan vad medborgare och individer anser vara arbete respektive hobby eller välgörenhet rimligtvis bli suddigare. Andra drivkrafter än drivkraften att jobba med vad-som-helst-för-pengar-bara-det-ger-mat-på-bordet-och-utlandsresa-som-tröst torde kicka in rätt snabbt.

   De enda som verkligen ger konkreta förslag om hur basinkomst kan införas på ett realistiskt och stabilt sätt, med hänsyn tagen till den helhet som inkomst-skatter-räntor bildar är partiet Enhet. Så jag rekommenderar att kolla in deras (tyvärr ganska fula) sida http://www.enhet.se.

   Radera
 8. Aj -du menar att det finns dem som är nöjda med medborgarlönen?

  Om man tror på medborgarlön , som jag gör , så bör den vara i underkant. Så vi som klara oss på soppa och andra låga utgifter kan luta oss tillbaka och släppa fram konsumismen hos andra som då får anstränga sig lite mer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men enligt finansieringsmodellen här så sätts storleken på hur mycket skatt som dras in. Om alla väljer att jobba blir den hög, väljer alla att bara lata sig så blir det ingen. Man kan mycket väl sätta av en summa så man faktiskt klarar sig hyffsat med medborgarlön som grundtrygghet.

   Det man beslutar om är att x% av lönen skall dras in som skatt och delas ut lika till alla.

   Radera
  2. Jaha du, hört talas om Lefflerkurvan ;-)
   Höga skattesatser ger låga intäkter!

   Radera
  3. Vari ligger moralen att de som arbetar skall försörja både sig själva och de som nöjer sig med lite bara de slipper försörja sig själva?

   "Staten - drömmen om att få leva på någon annans bekostnad"

   Finns det något samband i den svenska folksjälen mellan det stora spelandet på Trisslotter m.m. och det starka stödet för staten?

   Radera
  4. Idag betalar du 29-31% ovanpå din lön helt till andra.

   I det föreslagna systemet får du åtminstone tillbaka en del och de som väljer att inte lönearbeta får leva på existensminimum.

   Radera
  5. oppti: låga skattesatser ger också låga intäkter. Men om man bara tar och helt brutalt tar och låter skatteuttaget vara som det är nu utan krusiduller och delar ut pengarna för så blir det 6200kr/mån var (7500 ifall vi bara skall räkna "vuxna"). Det förefaller inte som man behöver höja skatten sådär markant, men trots allt kommer folk med ett sådant system faktiskt ha råd att betala högre skatt eftersom man frigör 7500kr/mån.

   Radera
  6. Också värt att notera angående skattesatsens inverkan på skatteunderlaget är att det inte är för att det är skatt som de påverkas. Tar vi t.ex. som idag att när man är arbetslös så är det över 100% "marginalskatt" om man tar ett heltidsarbete med lön lägre än A-kassan - sådana effekter kan också bidra till att man får lägre underlag för att ta ut inkomstskatt. Samma sak gäller alla bidrag som försvinner när man får arbete.

   Radera
  7. Därför kan man inte basera medborgarlön på skatt av inkomst. Det enda raka är att slopa inkomstskatten och växla den mot något stabilt, som skatt på uttag av naturresurser. Det skulle ju då också medföra att företag tvingades ta större ansvar för sin påverkan på naturen.

   Radera
 9. Planerad, avsiktlig och genomtänkt förenkling/minskad komplexitet är precis det vi behöver, men också precis det som tyvärr inte kommer att hända. Det vore dock kul att se vad MPs representatnter (som ju tidigare förespråkat medborgarlön) har att säga om ditt upplägg. Jag tar min friheten att maila och fråga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Strunta i om miljöpartiet kan tänka sig det här eller ej! Miljöpartiet har en evig förmåga att tänka fel i viktiga frågor (eftersom partiet är grundat på en högst obegåvad ideologi) och bör inte anförtros en så här viktig fråga. De har ingen trovärdighet alls, utan kommer bara få reformen att framstå som något för stollar. Glöm för allt i världen miljöpartiet!!

   Radera
 10. Mycket bra förslag. Men hur fungerar detta för familjer med många barn?
  De skulle absolut inte kunna klara sig på medborgarlön utan skulle behöva extra kompensation i form av barnbidrag.
  Det finns även Ansvarslösa individer som super upp lönen och låter barnen bo i misär tex. Jag tror inte att man kan slopa socialtjänsten (fattigvården) just pga dessa fall.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man skulle kunna tänka sig att viss "lön" även utgår för omyndiga som målsman kan förvalta t.ex.

   Radera
  2. Javisst, kanske kan även minderårigas föräldrar få extra medborgarlön, dock lägre än dagens barnbidrag.

   Socialtjänsten ska inte utgå helt, bara socialbidragen. Finns andra sätt kommuner kan bidra på, t ex skolskjuts, soppluncher etc.

   Radera
 11. Japp 100ggr bättre än dagens system.. så det kommer aldrig hända.

  SvaraRadera
 12. Arbetsgivaravgiften är 31,42% inte 29%.

  Vi bor inte i något skatteparadis.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tror jag betalar 29.45% som egenföretagare. Därav 29%.

   Bra, då är det ännu mer pengar till systemet och högre medborgarlön än mina beräkningar.

   Radera
  2. Men så är du antaglige enskild näringsidkare och ånjuter inte statlig lönegaranti, frågan är ifall skillnaden är tillräcklig för att motivera skillnaden i avgift. Antagligen går endel av skillnaden till byråkratin för att administrera skillnaden...

   Radera
  3. Något att komma ihåg är dock att alla under 26 år endast betalar cirka 15% i arbetsgivaravgift eller sociala avgifter. Kanske inte gör stor skillnad i beräkningen. men dessto noggrannar man räknar dessto mer förtroende och seriositet får förslaget.

   Jag tycker det för övrigt är en spännande idé.

   Frågor.

   1. Flera hävdar att studenter skule få det sämre... detta är helt åt skogen. Studenter har idag 3000 i bidrag och det som överstiger detta är lån. Det är väl inget i detta förslag som säger att studielånen måste avskaffas?

   2. Bör det vara ett krav att man bor i Sverige? Blir det inte väldigt snedvridet om man drar till Thailand och lever som en kung på 6500kr i månaden? Iaf de i som är arbetsför ålder.

   Radera
 13. Du kanske skulle ta en funderare under vilka politiska förutsättningar en sådan "reform" skulle vara möjligt.

  formatera windowsdisken och byta till linux?

  SvaraRadera
 14. Nostalig, för pass 20 år sedan satt jag och räknade på motsvarande system när jag funderade på enklast möjliga fungerande statsapparat, då fick jag inte ihop det, summan per månad vart för liten och så finns det incitamentsproblem.

  Att du får ihop det skulle i värsta fall kunna bero på att mycket av den ekonomiska expansionen har sugits upp av transfereringssystemen för att försörja människor som inte längre hittar en produktiv plats i samhället.

  I ett sådant system vore det pedagogiskt viktigt att ta bort grundavdragen och ha samma skattesats på allt som skapar värde oavsett om det är moms, lön eller reavinstinkomst så kopplingen mellan skatt och medborgarlön blir tydlig.

  Om mer av vård och omsorg betalades via de statliga skatteinkomsterna skulle det minska skattetrycket på kommunernas löneskatter, högt löneskattetryck skulle nog ge ännu mera svartarbete om man har medborgarlön.

  Systemet löser inte problemen som socialkontoren försöker lösa med människor som klappar ihop ekonomiskt och socialt.

  Idén är nog troligast att användas för att återuppbygga efter någon form av ekonomisk och politisk kollaps med en medborgarlön som räcker för mat och lite till så folk inte dör medan resten fixas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En anledning till att man kanske inte får ihop det är att man inte gör antagandet att tillräckligt många väljer att bidra netto till systemet. Ett incitament till att göra detta fås genom att man avsätter en viss andel av folkets intäkter till medborgarlön. Blir det för få som drar in pengar så blir det mindre i medborgarlön och fler kommer att få incitament att dra in pengar.

   Angående skattesystemet så bör man ha jämn skattesats (dvs ingen landstings eller kommunalskatt som differentierar). En annan faktor är att man kan ha betydligt högre skattesats än idag då medborgarlönen skulle mildra effekten för normalinkomsttagare.

   Jag tror inte att det är troligt att det införs efter en ekonomisk och politisk kollaps heller.

   Radera
 15. Jag är för medborgarlön. Dock en svår nöt att knäcka som sagt.

  Idag beskattas ju arbete med 65 procent och skatt på konsumtion 25 procent samt skatt på kapital runt 10 procent.
  I denna värld där resurserna är ändliga kanske det är dags att vända på skattesatserna. Avskaffa skatt på arbete helt och höj skatt på konsumtion avsevärt. Hur mycket vet jag inte men skulle de gå att räkna på tro?

  Vi lever i omställningens tid och det sätt vi lever på idag kommer se helt annorlunda ut om redan 10-20 år. Såvida vi inte väljer att köra hela skiten i botten...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Just det, såg att jag lade en positiv kommentar där också, häpp!

   Men det är en intressant tanke och jag tror det är helt nödvändigt att reformera skattesystemet helt. Och med öppna ögon. Uppenbarligen är nuvarande system dysfunktionellt.

   Frågan är vilken politiker som vågar ta tag i detta eller om det krävs en social revolution?

   Radera
  2. Vi har tobaksskatt och spritskatter-för att minska på användandet.
   Varför har vi då skatt på arbete?
   Jag vill minnas nåt om proms på 70 talet!
   Här: http://www2.ne.su.se/ed/pdf/7-7-lw.pdf
   Dystopier som vi också överlevt!

   Radera
  3. Eller lägga skatt på ändliga resurser. Problemet uppstår ifall man i för stor utsträckning flyr användandet av sådant - då kommer man tillbaks till att man måste skatta förnyelsebara resurser (som arbete t.ex.) om man vill kunna finansiera gemensamma saker.

   För övrigt så för ett reformerat skattesystem så krävs det att det görs globalt om man inte skall sätta upp en järnridå för att hindra att man hoppar mellan skattesystem efter behag.

   Radera
  4. @Anonym

   Eftersom fastigheter är ändliga resurser så kommer det inte att råda brist på skatteobjekt i ett sådant system. Ett sådant system skulle förmodligen hålla längre än det vi har idag i vilket fall.

   Radera
 16. Bra Cornu! Du är underbar! Jag har inte tid att sätta mig in i detaljerna i ditt förslag just nu utan vill mest bara ge mitt stöd. Jag tror att man med fördel kan börja med en mycket lägre medborgarlön, även om den inte ger en grund för att ta bort en väldig massa byråkrati. Det är lite drastiskt att göra enorma förändringar i ett enda svep, så man bör sannolikt börja med en liten medborgarlön på ett par tusen kronor i månaden. Som kan gå till bolåneamortering för dem som har bolån.

  SvaraRadera
 17. Har själv tänkt tanken men aldrig räknat på den och tänkt på hur mycket vi skulle kunna förenkla allt med medborgarlön. Mycket bra idé! Synd att det som du säger aldrig kommer genomföras.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var god var inte så fatalistisk! Cornu avslutar inte som du med det fatalistiska yttrandet. Jag hatar fatalister. Så låt oss alla dö i ett tredje världskrig då om du tycker att det är så förbannat lyckat! Nöjd?

   Radera
 18. Då kanske det är dax för miljöpartiet att ta upp tråden igen. :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Miljöpartiet är och förblir ett förståndsrubbat parti byggt på läran om "de tre solidariteterna", vilket bara är en form av socialism, samt möjligen också en större eller mindre portion anti-human ekofascism. Man är väldigt obegåvad om man tror att socialism och/eller anti-human ekofascism är lösningen.

   Miljöpartiet kommer alltid - alltid - vilja stänga alla kärnkraftverk även om det leder till att såväl samhällsekonomin som klimatet kraschar. De tror att det räcker med lite vindkraftverk när oljan sinar. Även så att folk kan köra elbilar.

   Miljöpartiet kommer alltid - alltid - vilja släppa in väldigt mycket fler invandrare även om det vare sig finns arbeten eller bostäder och både samhällsekonomin och ekologin befinner sig i fritt fall. Och även om det blir omöjligt att införa några medborgarlöner om de skall räcka till alla som vill vara med och dela på dem.

   Här har du ett extremt mycket intelligentare
   ekosocialliberaldemokratiskt proto-parti som står berett att ta upp alla idéer om medborgarlön.

   Radera
 19. Vet inte om jag har rätt här men finns det inte en generationseffekt i det nuvarande transfereringssystemet? Alltså att en person mellan 20-30 som har småbarn och eller pluggar får en större del än den tillför i snitt. Medan en person i 40-60 års tillför mer än de förbrukar i snitt? I dit system Cornu så skulle man ju behöva jobba ett antal år och spara medborgarlön, för att sedan kunna plugga och skaffa barn. De flesta vill ju göra tvärt om, först plugga och skaffa barn sen jobba. Man kan ju se det lite som att den yngre generationen lånar av den äldre. Några tankar kring hur man löser den problematiken?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, man kan börja plugga direkt. Tillför föräldrarna 1500 av sin medborgarlön (750 per förälder) så ligger man på studiemedel, men utan skulder.

   Sedan jobbar man tre år och skaffar först sedan barn, vilket är i linje med dagens samhälle med barn först runt 29.

   Radera
 20. Är det så svårt att försöka hitta konstruktiva och frivilliga lösningar istället för att gå vägen via tvång.

  Det är väl framför allt två saker som gör att vi väljer att gå via tvång.

  * Till varje pris(tom med ett liv som statsträl och ett liv som är politiserat ända in i sängkammaren) skall ingen behöva ta konsekvenserna av sitt handlande.

  * Det är så fruktansvärt fult om någon skulle hjälpa någon frivilligt genom välgörenhet. Nä det är så mycket finare om någon konfiskerar dessa pengar under hot om fängelse och ger dem till mig istället och så kan vi göra en kollektiv överenskommelse allihop där vi låtsas att det inte är så.

  Släng hela det sönderpolitiserade tvångssamhället åt skogen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man ser historiskt beror det nog snarare på att befolkningsmajoriteten, dvs arbetarna, föredragit att bli utsugna av en demokratisk (nåja) stat än av storkapitalet.

   Välgörenhet är väl betraktat som något nobelt, vad jag vet. Var och varannan person går ju runt med rosa band eller pins för att visa hur givmilda de är.

   Det tråkiga med helt igenom frivilliga lösning är att det oftast verkar bli en form av regressiv fördelning, dvs. de fattiga tar på sig mer av ansvaret (om man räknar som andel av inkomst) för de som är i behov av hjälp. I alla fall ser siffrorna ut så i USA.

   Radera
  2. Det märkliga är att staten fortfarande springer storkapitalets ärenden fast "folket" tagit makten över den, kanske mer än någonsin. Dessutom har parasitorganisationen staten vuxit över alla breddar och mal ner vårt välstånd. Är det ingen som drar några andra slutsatser än att vi behöver mer stat och mer regleringar?

   Fråga en sosse(inte endast socialdemokrater) vad han anser om välgörenhet i sociala sammanhang så får du se.

   Du menar att det är den som behöver försäkringen som får betala för den? Ungefär som när mina barn var små och vi hade det knapert och valde ur vårt perspektiv höga livförsäkringar för att den andre skulle klara sig bra om någon föll bort. Varför skulle jag försöka vinna en majoritet och sedan använda ett gigantiskt våldsmonopol för att försöka under hot få någon annan att betala den livförsäkringen åt mig? Det är varken moraliskt försvarbart eller något samhälle jag vill ha.

   Radera
  3. Jo visst är det så att staten springer storkapitalets ärenden. Och det var väl fackföreningarna och folkrörelsernas stora misstag, att de i allt för hög grad litade på att politiska tjänstemän skulle se efter arbetarklassens intressen före sina egna.

   Vad bra att ni hade råd med livförsäkringar. Var det i Sverige eller ett laissez faire-samhälle?

   Radera
  4. Jag håller med dig, Patrick, om att en frivillig lösning är att föredra framför en som upprätthålls med våldsmonopol. I Sverige finns det dock ett robust stöd för att med hot om våld röva pengar från alla, inklusive vårdbiträden och städerskor, för att ge till förment behjärtansvärda intressen. En medborgarlön löser problemet att medborgare annars skulle svälta, men blir samtidigt mer effektivt och transparent än det nuvarande, precis lika våldsmonopolsberoende, socialförsäkringssystemet.

   Radera
  5. Vidare: Fattigdom ger negativa externaliteter, i form av ökad brottslighet som drabbar oskyldiga, minskad produktivitet, sociala problem, ökade säkerhetskostnader etc. Därför är en viss nivå av transfereringar till förmån även för en tänkt ärkeliberal, som inte känner obehag av vetskapen om att andra lider nöd. Detta förslag är ett någorlunda effektivt sätt att hantera dessa transfereringar.

   Radera
  6. Civilekonom, det du nämner är väl också anledning till att extrem-libertarianism aldrig kommer få något större stöd. Folk i allmänhet ser inte bara frihet från juridiskt tvång som det enda värdefulla, utan väger det mot andra värden, som rättvisa och trygghet.

   Radera
  7. @Kakan
   Jovisst var det i Sverige, trots att politikerna konfiskerat 75% av våra inkomster. Det var mer själva principen jag var ute efter att konkretisera.

   @Civilekonom
   I ett samhälle där politikerna inte är inne och rånar och manipulerar på olika sätt kommer det att finnas betydligt fler arbeten än idag av den enkla anledningen att de blir lönsamma. Kriminalitet kommer du alltid att ha oavsett om du har transfereringar eller ej. Tror du killen på marginalen nöjer sig med kollektivtrafik, nä han vill ha en BMW. Det är andra faktorer som håller ihop ett samhälle än transfereringar. Vanliga enkla gamla sanningar om ett bra liv.

   Märkligt att det i Sverige är en så utbredd föreställning tom bland så intellektuella som civilekonomer att bara för att man inte vill ha ett system där man under hot om fängelse rånar befolkningen på den absoluta huvuddelen av deras inkomster och mal sönder vårt välstånd i en korrupt och manipulerad planekonomi så innebär det att man inte vill hjälpa andra, bara tänker på sig själv och de närmaste. Är det månde hjärntvätt under generationer för att rättfärdiga ett orättfärdigt system som ger våra makthavare mycket stor makt över individerna.

   Radera
  8. Patrick:
   Självklart kommer inte brottslighet utrotas av transfereringar, nu argumenterar du mot en halmdocka. Sambandet mellan ekonomisk ojämlikhet och brottslighet, främst våldsbrottslighet, är dock robust. Andra google-resultatet på "Economic inequality and crime rate" ger en världsbanksrapport som visar de enkla sambanden, och exemplen kan mångfaldigas. (http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/Crime%26Inequality.pdf)

   Ledsen att du uppfattar att jag anklagat dig för att vara egoist, det var inte min avsikt. Vad jag skrev var att även vår tänkte egoistiske ärkeliberal skulle ha glädje av en viss grad av transfereringar, underförstått eftersom det är effektivare än en ren nattväktarstat. Du noterar kanske att jag själv beskriver beskattning som ett våldsmonopolsunderstött rånande? Att då anklaga mig för att vara hjärntvättad av statskramarna tycker jag är magstarkt.

   Radera
  9. Jag tror inte att vi kommer undan våldsmonopol och en viss grad av politisering. Frågan är då om Cornu's medborgarlön är bättre eller sämre än det nuvarande systemet, och där ställer jag mig tydligt på medborgarlönens sida, bland annat då det ger mindre utrymme åt politiker och byråkrater att vara klåfingriga.

   Radera
  10. @Civilekonom

   Nej jag är inte så känslig. Missar inte en chans att lyfta fram argument och åsikter i dessa frågor. Jag uppfattar dig som medveten om dessa frågor och vinklingar så du skall inte ta min argumentation personligt.

   Dessa överföringar kan ske på frivillig väg. Det som måste till är ett rättssystem som skyddar svagare grupper från övergrepp begångna av de starkare. Det har inte staten lyckats med särskilt väl. Är det något staten gör så är det att skapa regleringar som skyddar och skapar konkurrensfördelar för storkapitalet på de svagares bekostnad. Detta gäller även andra intresseorganisationer som fackföreningar, jordbrukskooperation m.m. som hela tiden lyckas åstadkomma delfinansieringar och regleringar som betalas av städerskor och undersköterskor bl.a Staten är råkapitalismens motor och förutsättning. Staten är ingenting annat än möjligheten att sko sig på någon annans bekostnad inte minst om du har stark lobbyorganisation, Dessutom är stten en förutsättning för korruption.

   Radera
  11. Det verkar tydligt som att vi delar många ståndpunkter kring statens misslyckande, Patrick.

   Radera
  12. @Kakan 15:24
   Ingenting hindrar dessa trygghetsnarkomaner att frivilligt utse någon förmyndare som tvingar dem att utbilda och uppfostra sina barn på ett visst sätt, tvinga dem att spara till sina pensioner på ett visst sätt osv.

   Problemet uppkommer när dessa trygghetsnarkomaner som inte vill ta ansvar tycker att de har rätten att med hot, tvång och våld tvinga övriga till alla dessa idiotier mot deras vilja.

   Jag är inte intresserad av att följa en sådan förmyndare som t.ex Mona Sahlin även om hon lindade in dessa övergrepp i någon sorts solidaritet. "Vi skall alla i solidarisk ordning ställa upp som statsträlar så Mona Sahlin kan sitta vid köttgrytorna och utöva sin makt"

   Radera
 21. Rätt bra förslag, men jag tycker ju förstås att en sådan här medborgarlön bara borde betalas ut till svenska medborgare. Varför ska vi betala för andra länders medborgare?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Självklart så är det bara Svenska medborgare som kan få denna form av lön.
   Men i en solidarisk värld så kunde länderna konkurrera med dessa löner, så de fick en jämn och önskvärd befolkningsprofil.

   Radera
 22. Det var tamigfan det finaste jag hört sedan jag konfirmerades!

  SvaraRadera
 23. Intressant förslag! Kommer inte införas över en natt, givetvis. Kommer inte införas överhuvudtaget så länge befolkningen domineras av defaitister som lägger all sin kraft på att antingen förverkliga sig själva genom konsumtion eller rädda sitt eget skinn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett problem är att vi inte har några gemensamma värderingar som man kan känna för. Värderingen "Frihet" är inte något som samlar folk till gemensamma ansträngningar - tvärtom får det bara folk att vilja köra sitt eget race. Miljöpartistiskt prat om "tre solidariteter" får bara flertalet individer att känna att de inte har så jävla stor lust att vara solidariska. Man behöver gemensamma värden som känns lockande. Jag talar om framlevnad för livet och människan (ekosocialliberaldemokratisk sådan), vilket nog faktiskt kan tänkas plocka fram något bra inom människan. Klarar vi inte av att plocka fram några gemensamma värderingar som känns lockande så är det med all sannolikhet kört, för oss alla.

   Radera
 24. Tjohej! Jag gjorde för ett par dagar sedan en beräkning utifrån en lite annan vinkel; jag summerade istället statens utgifter för olika bidrag och instanser likt FSK, CSN, AP-systemet etc. För att göra den här ändringen så verklighetsförankrad som möjligt ville jag peka väldigt tydligt på exakt vilka poster som kunde strykas.

  Därefter var min tanke att det skall gå att leva på medborgarlönen, alltså lägga den på existensminimum (drygt 9000SEK/mån).

  Resultatet är här:
  https://www.facebook.com/lillem4n/posts/175092975964479

  SvaraRadera
  Svar
  1. Garantipensionen ligger på drygt 8000 kr per månad!
   Eller mindre!
   "En ogift person får 7 810 kronor i månaden i full garantipension 2012. Samma siffra för en gift person är 6 967 kronor."

   Radera
  2. Jag har höftat existensminimum utifrån uppgifter jag hittat bl a här: http://www.kronofogden.se/Loneutmatning.html, där det baseras på boendekostnad + "Förbehållsbeloppet". Pensionärer som endast får grundpension får väl också bostadsbidrag t ex?

   Radera
  3. Ja, vi får bostadstilläg. Max 93% av hyran upp t.o.m 5000kr -100kr för ensamstående.

   Radera
 25. Medborgarlön är ett mycket bra sätt att minska komplexiteten och administrationskostnaderna i samhället. Det skulle ge en riktig trygghet att veta att man har en inkomst oavsett vad som händer. Bra för de som vill starta eget, till exempel. Synd bara att kraftiga förenklingar av statsapparaten verkar vara näst intill omöjliga att åstadkomma.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man måste börja i liten skala, även om det inte i sig ger några stora möjligheter att plocka bort onödig byråkrati. Har man fått på plats en liten medborgarlön på 2000 kr/månad så är det inte så svårt att öka den samtidigt som man skalar ner och avvecklar existerade byråkrati. Folk kommer stödja idén allt mer. Ingen människa kan dock genomföra en reform av den här storleken i ett enda slag.

   Radera
 26. Jag skall inte gå in på ditt förslag däremot gå in på ämnet att prata om saker man inte känner till. Medborgarlön är ett jättebra exempel på att folk diskuterar saker man inte vet något om och jag använder ofta det som exempel.
  När medborgarlön diskuteras är jag den ende som faktiskt vet att det prövats och införts, nämligen i det antika rom. Och då innebär det naturligtvis att det bara är jag som vet att det slutade med förskräckelse.
  Men tyvärr, det enda vi kan lära os av historien är att vi ingenting lär oss....men vad vet jag? "This time it's different"?
  Det verkar helt enkelt ligga i den mänskliga naturen att när man skapat rikedom (såsom västvärldens industriländer) tappar man fattningen, blir fartblind, och kommer allt längre från den politik som skapade detta välstånd. Man låter den finansiella sektor svälla över till förmån för den producerande sektorn, man driver igenom den ena huvudlösa reformen efter den andra.
  Men varför skulle vi vara annorlunda? Vi gör naturligtvis samma misstag som alla andra högkulturer.
  Som historiskt intresserad brukade gå omkring och vara avundsjuk på Farfar. Tänk vad han fick uppleva under 1900-talet. Klasssamhällets avskaffande, Bilen, flygplan, telefonen, radion,tv'n månlandningen. Det är jag inte längre. Jag säger bara släng dig i väggen!
  Tänk att få vara ögonvittne till Roms undergång...jag var där...jag såg allt....det är helt otroligt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var en riktigt tung historisk exposé du bjöd på där... En länk till något på nätet kanske? Det är faktiskt extremt många saker som har ändrat sig sedan romartiden. Du skulle lika gärna kunna säga att det är omöjligt för människan att flyga för det var ingen som klarade det på romartiden.

   Försök begripa att automatiseringen och robotiseringen framskrider på alla plan samtidigt som vi inte kan expandera ekonomin mångfaldigt för att de ekologiska gränserna redan är hårt ansträngda. Konsekvenserna är att vi kommer få en fabulös massarbetslöshet där det inte ens går att leva som extremt lågbetald skoputsare eller sopsorterare.

   Radera
  2. @kuckeliku
   Och du som sa till mig att du inte var någon luddit. Du luras :-)

   Radera
  3. Jag begriper inte den där kommentaren. Jag förespråkar inget stopp på automatiseringen och robotiseringen. Tvärtom känner jag mig starkt benägen att förespråka hårda satsningar på automatisering och robotisering. Det är mycket viktigare och bättre än att bygga snabbjärnvägar. Robotar är framtiden. De kommer både bringa vårt land stora inkomster och ge oss behagligare, roligare och bättre liv.

   Bara vi fixar en medborgarlön så är det inget problem att robotarna tar ifrån oss jobben. Det kommer de göra även om vi inte ordnar några medborgarlöner, men då blir det jäkligt mycket jobbigare. Möjligen lyckas vi ta ner också den infrastruktur som robotarna behöver för att kunna jobba åt oss och då ligger vi jäkligt illa till.

   Fan vad jag svär!

   Radera
  4. @kuckeliku
   Finns det ingenting av värde du kan göra som är till nytta för någon annan så att du kan köpa det robotarna tillverkar utan att råna deras ägare eller drabbas av social oro och pga detta våldta deras döttrar, sno deras bilar eller liknande.

   Det där med luddit var nog mer retstickan som tittade fram. :-)

   Radera
  5. Den där meningen var inte helt välformulerad... Emellertid tror jag att jag lyckades dechiffrera den.

   Robotarna behöver knappt något mer än el och det är de förmodligen redan välförsedda med. Den som äger robotarna har kanske alla sina behov väl tillfredsställda av robotarna. Om han behöver något mer utöver det som robotarna kan ge honom så är det kanske tusen andra som kommer före mig i kön. Om det bara är ett par människor av kött och blod som han behöver hjälp av så måste jag då försöka inrikta mig på att på något sätt göra något för dem som ger mig medel att köpa något från robotarna för. Det kan bli kärvt.

   Tvingas man försöka ordna någon robot-oberoende ekonomi tillsammans med andra människor så blir det sannolikt extremt magert.

   Så jag är alldeles övertygad om att det kan bli massvält och massdöd för att robotarna och deras ägare behöver alldeles för lite av andra människor. Det vore kanske bra för planeten Jorden, men jag känner inte riktigt för att dö för att robotarna och deras ägare inte behöver mig. Likadant känner säkert också många andra människor. Så vi kommer nog anstränga oss för att robotarna skall vara nyttiga för lite fler människor, vare sig vi har pengar eller ej.

   Radera
  6. Nä den meningen spårade nog ur "lite". Ironiskt laddad som inte var personligt riktad men jag tror du läste den rätt.

   Läs essän I, pencil. Ett litet mästerverk som tydliggör marknadsekonomins komplexitet och förmåga. Länk: special for you
   http://www.fee.org/library/books/i-pencil-2/

   Förmodar att du vågar lita på att allt inte hänger på robotarna även om de är en viktig del efter att du läst.

   Radera
 27. Idén är bra. Jag är för.
  Införande dock inget man gör över en natt. Måste få ta lite tid.

  Löser inte problemet med de individer som redan idag inte kan ta hand om vare sig sig själva eller sin ekonomi, men det problemet finns ju redan idag. Så vissa sociala kostnader lär bli kvar.

  Detta diskuterades redan på 70-talet, men viftades bort som ideer från "flumvänstern". Kul att det nu kan plockas fram och kalkyleras rent seriöst.

  SvaraRadera
 28. Startar man ett ensaksparti med medborgarlön som tema går man segrande genom nästa val.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Liberaldemokraterna driver medborgarlön (basinkomst)

   Liberaldemokraterna på facebook

   Radera
  2. Kul att de gör det. Ett betydligt bättre alternativ givet de ekologiska gränserna är dock Ekosocialliberaldemokraterna

   Liberaldemokraterna är i själva verket liberaler och liberalismen är en defekt ideologi. Du får nog leta väldigt länge på Liberaldemokraternas Faceboksida innan du hittar någon som uttrycker någon form av insikt om tillväxtens gränser. Det vore sannolikt alldeles riskfritt att lova en tusenlapp i hittelön för något sådant.

   Radera
  3. Haha, en halvrasistisk tomte-sida med tre gillamarkeringar.

   Varför skulle man ha "tillväxtens gränser" i en ideologi? Tillväxtens gränser sköter sig själva!

   Radera
  4. Kul att du hittade något att garva åt Jeppen. Jag har inte marknadsfört sidan mycket eftersom jag fortfarande känner att jag behöver tid att tänka. Det borde du också göra, men du rapar ju bara gamla korkade dogmer utan bäring på verkligheten.

   Dessutom kan du inte skilja på rasism och på omsorg om de olika nivåer som vi människor är beroende av. Du tror på fullt allvar att det enda du behöver är dig själv och dina pengar, förefaller det. Men det skulle inte förvåna mig om du lever på sjukpension eller något liknande.

   Din totala brist på intelligens, förnuft och omdöme avslöjas av yttranden som "Tillväxtens gränser sköter sig själva". Det är så urbota dumt att du borde rodna ända ner i skoskaften. Men jag har förstått att du är i riktig grav avsaknad av verklighetskontakt.

   Brukar inte du låtsas att du bryr dig om klimatförändringarna? Sköter de alltså inte sig själva?

   Radera
  5. Kuckel, du är en av de mycket få som regelbundet påstår att jag är korkad. De flesta brukar känna igen intelligens när de ser den, men inte du. (Jo, åsså är jag ödmjukast i världen också.) Det säger något om dig, eller hur?

   Att jag rapar "dogmer utan bäring på verkligheten" kommer från en rätt blåst pojk som bygger sin politiska agenda på sina science-fiction-drömmar om det robotiserade samhället. Hallå!? Självkritik nolla?

   Jag behöver samhället, precis som alla andra. Men jag kan tänka mig att samarbeta på frivillig basis, medan du kräver tvång. Staten och samhället är inte samma sak. Frihet är inte samma sak som avsaknad av samarbete.

   Klimatförändringarna sköter tyvärr sig själva, ja.

   Radera
  6. # Kjell Wikström

   Medborgarlönspartiet kunde nog som du påpekar ha goda chanser att ta sig in i riksdagen, så tanken är definitivt värd att tänka. Cornu kanske kan ställa en fråga om hur många som skulle kunna tänka sig att rösta på ett sådant parti i nästa val?

   Radera
 29. Håller det där tänkandet? Utbetalningarna från systemet (pensioner, sjuklön etc) beskattas ju idag med bland annat kommunalskatt. Betyder inte din idé, Cornu, att kommunerna undandras en mycket stor del av sitt skatteunderlag? Kanske bör din siffra multipliceras med 0.7?

  Sen bör väl rimligen pensionsfonder och PPM delas ut till förmånstagarna i enlighet med deras pensionsrätter, och eftersom dessa fonder isåfall därmed successivt avvecklas, så kan inte deras avkastning räknas in.

  Tänker jag rätt har vi kvar kanske 4000 kr/månad. Nu börjar det knipa i hjärtgropen på sossarna - inte kan väl svenskar klara sig på samma inkomster som man har i ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. Om det bara räcker till en trea delad på fyra vuxna, hemlagad mat, internet som enda köpenöje, begagnade kläder, lite hygienprylar, cykel och någon längre bussresa i månaden så klarar sig folk medan incitamenten att jobba består.

   Radera
  3. Visst, men säg det till sossarna. Huvudidéerna de säljer in sig på är oberoendet och ansvarslösheten. Att man inte ska behöva:

   * vara beroende av andra människor (staten är den du behöver anpassa dig till och ingen annan).
   * ta ansvar för eller hjälpa någon annan (det smutsgörat sköter staten åt dig).

   Radera
  4. Å andra sidan är ju frågan ifall kommunalskatt öht har något existensberättigande. Kommunalpolitikerna har ju egentligen knappast rätt att besluta om hur mycket kommunalskatt som skall tas ut eller vad den skall användas till. Det är bara till att ta bort och ersätta med statlig skatt.

   Radera
  5. Kommunerna är plantskolan för vår nationella demokrati, framgångarna och fiaskona där gör nytta för den nationella politiken och då det är kortare till beslut blir det extra viktigt under kriser.

   Radera
  6. Men vilka beslut får fattas i kommunerna då? Och vilka av dessa är av sånt behov av att det är kortare till beslut?

   Radera
  7. Någon behöver göra det kommunerna gör. Cornu verkar stoppa huvudet i sanden, som han brukar när han har fel, men faktum är att hans medborgarlön kräver avsevärda skattehöjningar eller avsevärd nedskalning av kommunal service.

   Radera
  8. Avsevärda skattehöjningar - behövs det om kommunerna får 30% av medborgarlönen som du påpekar jeppen? Och 4000/mån räcker till det som Magnus R föreslår, jag känner iallafall en som lever ungefär så, så även så tycker jag förslaget håller måttet. Men visst, det gör knappast sossarna, lika lite som de andra riksdagspartierna.

   Radera
  9. Nej, om man nöjer sig med 4000 så håller det nog med oförändrade skatter.

   Jag menar att Cornus siffror nästan vore möjliga att sälja in om de inte vore felaktiga. (Det är också därför så många kommentatorer är glada - det låter ju skitbra att omvandla skatterna till så mycket pengar.) Men rättar han siffrorna blir det en helt annan femma, och helt osäljbart. Jag däremot skulle gärna haka på den som ett experiment och som ett steg en enklare och friare värld.

   Radera
  10. Oavsett hur penningrörelserna ser ut så lär vi inte bli fattigare av en sådan här reform. Folk kommer inte få det sämre. Varför skulle de få det? Jag ser bara stora kostnadsbesparingar och ökad frihet.

   Med ett undantag och det är alla byråkrater som blir av med jobben och måste hitta något annat och nyttigare att försörja sig på om de vill leva på mer än medborgarlön.

   Radera
  11. Jo någon måste göra det kommunerna gör, men det är ju bara summan som avser ekonomisk trygghet som rörs. Sen att det är omöjligt att sälja in (bland politiker) framgick väl i inlägget. Han skriver ju faktiskt att det inte lär hända.

   Det är ju snarare det faktum att det är teoretiskt sett inom rimlighetens gränser som är det intressanta i sammanhanget.

   Radera
 30. Det kan alldeles snart vara för sent för att skapa något sådant här. Snart kraschar hela världsekonomin för att den är så orimlig. Snart finns det bara utrymme för socialdarwinism och allas krig mot alla. Det gäller att ta tillfället medan man fortfarande har det, för sedan är det för sent...

  SvaraRadera
 31. Det här inlägget liksom det om hur mycket en svensk kostar saknar all logik för mig. Om man anser att samhället finns till för medborgarna, för att erbjuda dem skydd och service, ser jag inte hur det kan vara relevant hur mycket någon "kostar". Det är kanske intressant att se hur mycket en samhällsfunktion kostar, men knappast en medborgare.
  Samhället finns för att serva och skydda oss, i det ingår att transferera pengar till de som behöver. Vad är syftet att transferera samma summa till alla? Jag är inte anställd av staten, alltså förväntar jag mig ingen lön därifrån.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är att staten inskränker ens levnadsmöjligheter. Jag skulle nog kunna överleva utan svenska staten om den inte inskränkte mina friheter på otroligt många sätt. När det nu är en miljon saker den förbjuder mig att göra så får den fan kompensera mig för det.

   Jag har varit negativ till ordet medborgarlön förut för att ordet lön kanske inte är enormt träffande, men nu skiter jag i vad man kallar det. Kalla det basinkomst eller negativ inkomstskatt eller vad du vill, bara vi fixar det.

   Radera
  2. Eftersom övriga EU (den gemensamma marknaden) använder grundavdraget som princip så tror jag att den enda möjliga vägen är att höja grundavdraget till den nivå som gäller inom den gemensamma marknaden.
   Medborgarlön, vilket säkert skulle fungera, är ungefär som att byta religion. Att gå från luthersk protestant till jainism....
   Hur genomförbart är det i vår kultur?
   Däremot ett Vettigt Grundavdrag, enligt den enkla principen att "den som inte har råd att spara är det inte lönt att beskatta" borde fungera bättre i vårt lutherska klimat. (så fungerade Grundavdraget före 1970...)
   Även för dem som kallar sig sekulära så spökar så kallad luthersk sparnit, ty den kulturvinkeln är i Norden mycket äldre än Luther...

   Så därför är min åsikt att ett grundavdrag på ungefär samma nivå som övriga EU (60% av medianinkomsten) vore en viktig samhällsinjektion nu när €-krisen når oss.
   Som det ser ut tycker åtminstone jag att politikens viktigaste mål idag måste vara att hålla kronans värde uppe så att importen av väsentligheter, såsom mat, inte störs.
   Problemet med det är dock att importen måste betalas på något sätt och därmed måste exporten öka.
   Men då produktionskostnaderna/förädlingskostnaderna är för höga så blir enda utvägen en råvaruexport...
   Som måste öka.

   Vad vi behöver är en hemmamarknad! Det tvingar fram ett Vettigt Grundavdrag som blir basen i en möjlig ny hemmamarknad.
   Men givetvis krävs då också förenklad, minskande och icke så trägen kontrollbyråkrati.
   Annars så fortsätter vägen mot Råvarukolonins fattiga villkor. (typ Uruguay)
   Men vi kan fortfarande välja....

   Radera
  3. # Thomas Gunnarsson

   Här har du ett par kommentarer jag skrivit här hos Cornu idag och för två dagar sedan:

   Apropå "kooperativ bykrog": "Ett alternativ till sänkta skatter kan förstås vara en medborgarlön som gör det lättare för folk att bo på landet, i synnerhet om de också odlar egen mat och eldar med ved mm.

   Sänkta skatter skulle kanske också kunna handla om höjt grundavdrag, som Thomas Gunnarsson brukar propagera för. Jag har ingen bestämd uppfattning huruvida det också kan vara en god idé."

   Apropå "pensionssystemets tillgångar": "Växande arbetslöshet blir det absolut när man inte klarar av att boosta ekonomin, än mindre på ett ekologiskt hållbart sätt. Den får tas ut som arbetstidsförkortningar och medborgarlön, kanske kombinerat med ett förhöjt grundavdrag som gör att de som bara jobbar tre dagar i veckan inte betalar mycket skatt."

   Du skall nog försöka att inte tänka blott en lösning utan flera. Om alla bara kan tänka sig en lösning så blir det nog inga lösningar.

   Radera
  4. Jo, det är klart att man funderat på olika lösningar, men att köra ett spår är nog enda möjligheten att nå ut...
   Främst så kommer Löntagaren bli mer sällsynt i framtiden. Egenföretagaren blir mallen för mänsklig aktivitet. Om vi skall ha kvar samma skattetryck på låga inkomster framöver kommer en majoritet av småföretagarna att gå i konkurs när tiderna sviktar det allra minsta, ty skatten skall fram....
   Med ett Vettigt Grundavdrag så skapas utrymme för en mänsklig kreativitet som annars inte skulle visa sig då folk snart inser att det är bättre att inte göra något alls än att ens försöka....
   till exempel....
   Att låsa grundavdraget vid den summa som var i början av 1970-talet var Gunnar Strängs strategi för att skatta bort låglönejobben ur landet...
   Det lyckades. Ett tag.
   Sedan är grundavdraget inget nytt utan det finns redan i dagens skattesystem och kan mycket lätt ändras med ett enkelt penndrag till en fördubbling redan vid nyår. Det är mycket enklare än när jobbskatteavdraget infördes vid förra krisen -08.....

   Radera
  5. @Thomas
   Skall jag försöka lägga till en mer pragmatisk sida så är jag inne på din linje. Tänk om vi fick ett grundavdrag på 150-250 000/år vilken otrolig massa företag det skulle dra igång, småproduktion och tjänster.

   Mycket av det som inte är lönsamt idag skulle få en möjlighet som alternativ till arbetslöshet. Inte minst enklare tjänster. När jag hör sossarna prata om sina universitetsutbildningar till alla brukar jag tänka på de 15% av befolkningen som ligger nära eller strax över nivån för särskolan, de med IQ 70-85. Det blir nog inga läkare, arkitekter eller programmerare av dessa men de skulle kunna göra många andra saker med den äran.

   För skoj skull gjorde jag en överslagskalkyl på småskalig livsmedelsförädling härom dagen. Jag ville att jag och min hustru skulle ha 10 000/mån i näven. För att göra en lång historia kort så slutade det med att vi skulle tillverka och inte minst sälja för mellan 1,5 till 2 miljoner om året för att få ut en nettolön på 10000/mån/pers.

   Varför i hela världens namn är det ens några som försöker med liknande saker i detta land? Oerhörd arbetsinsats och risktagande för nästan ingenting.

   Radera
  6. @Thomas
   Höga grundavdrag i kombination med en skatteväxling till ändliga resurser som icke förnybara råvaror osv. istället för medborgarlön som jag tror bara ökar improduktiviteten. Vi behöver motsatsen.

   Radera
  7. När jag för några år sedan var i Italien med en "Gårdsmejeriresa" så frågade vi en man från ett "ostmögelföretag" om skatterna...
   "Jo", sa han (på engelska), "Berlosconi har gett oss ett nytt skattesystem. Upp till 10 000 € i årsinkomst inga skatter och avgifter. Sedan stiger det med 10% per 10 000€ till 40 000€ och 40%. Det är allt..."

   Italien har ju inte samma skattetryck som Frankrike eller Sverige men det är mer än Spanien eller Grekland.

   För fem år sedan ringde en man mig och berättade att han var slöjdare, hantverkare alltså. Han hade medverkat i ett EU-projekt med engelska slöjdare.. Projektledaren var svensk.
   När projektet var över hade sanningen nått honom. För att få ut samma netto för ett jobb, ett alster, som engelsmannen så var han tvingad att begära tre gånger mer av kunden än engelsmannen.
   Jag hade just då en insändare som spreds i olika tidningar och han kände för att ringa mig...
   "Men jag har pratat med folk på finansdepartementet och när jag tar upp detta så säger de att de anser att det är ungefär samma skatt här som i England?!"
   "Ja, det kan det nog vara. För dessa skattebyråkrater, ty de kollar nog inte skattetrycket för låga inkomster..."
   "Mitt råd är att du skaffar dig ett riktigt jobb där du får en lön, så kan du slöjda på fritiden. Ty att strida mot dumheten det försökte redan Don Quijte"...

   En bekant som bor i södra Frankrike pysslar som pensionär med olivodling. Han byter tjänster och varor med andra pensionärer. Hans lilla pension räcker längre då franska staten inte misstror sina medborgare och tror att alla är skattefuskare...

   För övrigt så skulle ett Vettigt Grundavdrag automatiskt innebära en skatteväxling då folk därmed finner andra vägar utan statlig styrning.
   (De som har mest problem att hitta jobb i Spanien verkar vara t.ex. arkitekter...)

   Radera
 32. Jag räknade lite på medborgarlön härom året, med en åtminstone på ytan helt annorlunda modell. Det är lustigt att vi landar på nästan på kronan samma belopp ändå. (Min medborgarlön blev två trettondels basbelopp, i skrivande stund 6 769 kr.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Till dem som eventuellt tycker att ca 6700 kr inte är något man kan leva på vill jag bara säga att det räcker enormt långt för en levnadskonstnär. Jag skulle nog klara mig på en fjärdedel om jag bodde i en segelbåt eller något liknande. Jag siktar på ett sådant leverne så småningom. Det gäller bara att ha tänkt igenom saker noga så kan man leva på väldigt lite. Dock kan man förstås behöva ett smärre startkapital. Jag har ett ganska bra sådant, men inte krävs det någon förmögenhet.

   Personligen skulle jag känna att jag badade i pengar om jag fick 6700 kr i månaden i medborgarlön. Men det blir förstås lite svårare om man inte hittar någon bostad som kostar mindre än 5000 kr i månaden inklusive nödvändig uppvärmning och el mm. Då måste man dela bostad med någon. Det är inte det hemskaste som kan hända en människa.

   Jag tillhör dem som skulle fortsätta arbeta med saker och ting även om jag fick en medborgarlön. Möjligen skulle jag bli lite slö om jag fick 20.000 kr i månaden. Men det är ju ingen som diskuterar medborgarlöner på den nivån.

   Radera
  2. Första året jag drev bloggen hade jag inte mer på Wibblekontot än att jag fick leva på just 6700:- i månaden. Dock var det 2008 - 2009, med något lägre kostnadsläge. Inflationen har dock varit obefintlig sedan dess.

   Iaf så går det att försöka dra igång ett mikroföretag eller enskild firma på den inkomsten. Vatten och bröd...

   Radera
 33. Intressant förslag, men borde inte pengarna fördelas på ALLA medborgare, alltså även barn? För barnen betalas självklart till föräldrarna. Då skulle en familj med mamma-pappa-barn få tre medborgarlöner, osv. Det skulle göra livet lättare för barnfamiljer. När sen barnen fyller 18 får de ut sin medborgarlön själva. Bor de då inte längre hemma måste föräldrarna välja att skala ner sina utgifter eller jobba.
  Sen finns ju bostadsbidragen - ska de också bort, eller?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, bostadsbidragen bör väl också bort.

   Men visst kanske man åtminstone delvis bör ge en medborgarlön till minderårigas föräldrar, kanske som barnbidraget? Med slopade bostadsbidrag kanske man kan finansiera det.

   Radera
  2. Den ursprungliga idén var att man räknade hur många år man varit bosatt i Sverige, räknade bort 2 år och dividerade med 18. Samt att man maximerade till 1.

   Det var en återstående fråga om det även skulle gälla minderåriga.

   Då skulle man uppfylla likabehandling av alla innevånare, oavsett om de var infödda eller inflyttade.


   Radera
  3. Låter lite konstigt med negativ medborgarlön från 0-2års ålder, men det kanske finns någon tanke med det också...

   Radera
 34. Ska man få tillbringa större delen av året på någon strand i Thailand. Där lever man rätt gott på 7000 kr i månaden. Rätt säker på att ett antal 100-tusen svenskar skulle nappa på idén och överge en tuff arbetsmarknaden för la dolce vita... Tror att man alltid är ute på hal is när man är beredd att ge bort någonting utan krav på motprestation. Bandet mellan rättigheter och skyldigheter får aldrig brytas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Min beräkning handlade om folk som vistas i Sverige. Inte medborgare i sig alltså.

   Dock går det inte att hindra att folk periodvis lämnar landet och lever upp ackumulerad medborgarlön.

   Vad är problemet med det? Det sker redan, finns folk som sitter i Thailand under föräldraledigheten. Det friställer tjänster och någon annan kan jobba istället för den som tagit ledigt. Så länge vi har arbetslöshet är det inget problem om någon väljer att leva på 7000:- istället för att jobba.

   Radera
  2. Allting har ju sina gränser. Hur många miljoner svenskar i Thailand klarar ditt system av innan det bryter samman?

   Radera
  3. Lockelsen att sticka söderöver kan vara stark, så alltför många kan nog tänkas vilja sticka utomlands. Jag skulle gärna låta folk göra vad de vill men möjligen måste man göra medborgarlönen beroende av att man är kvar i Sverige eller åtminstone i Europa. Det går nog att se till att medborgarlönen måste inhämtas på plats, dvs i Sverige/Europa. Om man får 1600 kr en gång i veckan så kan man inte sticka till Thailand mellan utbetalningarna. Även om man får 6700 kr en gång i månaden så ger det inte ekonomi för att flyga till Thailand mellan utbetalningarna. Så det här är nog hanterbart. Men det är förvisso något man måste betänka.

   Radera
  4. Jag går till jobbet varje dag.

   Varför kan inte någon som inte vill jobba gå ner till en burk i samhällscentrumet och checka in, och där jobba lite med att besvara diverse frågor och enkäter etc. Vi gillar ju statistik i Sverige?

   Orkar man inte gå ner till maskinen eller om man inte har någon form av läkarintyg att man inte kan, så behöver man inte lyfta någon medborgarlön.

   Radera
  5. Låter ändå lite ohållbart för att komma från en hållbarhetsblogg.

   Är helt övertygad om att arbetslösheten, eller det vi då skulle få kalla arbetsfriheten, skulle öka rejält. Gratis pengar skulle skapa helt nya livsstilar med minskade arbetade timmar som följd. Tonårsgrabbar skulle fortsätta med sitt dataspelande några år längre, föräldrar skulle vara hemma med barnen längre, folk skulle jobba mer deltid, fler skulle försöka vara mer självförsörjande, den socialt obekväma skulle få lättare att isolera sig hemma etc etc. Vissa effekter skulle kunna uppfattas som positivt, men som sagt ohållbart för ett samhälle med stor offentlig sektor. Ohållbart för alla samhällen förresten. Om det inte finns något motkrav, några skyldigheter, förstås.

   Radera
  6. Tycker tvärt om. Tycker det är 100% hållbart att fler kan på existensminimum göra vad de vill istället för att tynga ner samhället. Dessutom kommer ersättningen att minska om skatteintäkterna minskar och varje arbetat timme ger merinkomst, vilket stimulerar folk att jobba deltid.

   Vi behöver mindre konsumtion, inte mer. Det är bara positivt att socialt obekväma kan slippa folk och att andra skulle jobba deltid eller försöka vara mer självförsörjande.

   Det är konsumtionshetsen och den eviga tillväxten som inte är hållbar.

   Att sedan medborgarlönen år efter år skulle minska om allt fler bara lade av skulle förr eller senare leda till en motreaktion där fler börjar jobba igen.

   Radera
  7. Vi har ju redan skitmycket folk som inte gör någon nytta. Saker blir inte ett dugg bättre för att man tvingar folk att söka arbeten som inte finns eller jobba med meningslösa jobb som skapats för att stackarna inte skall behöva uppleva "utanförskap". Så är det här ohållbart så är vårat nuvarande samhälle alldeles säkert ohållbart och då innebär dina ord bara att vi bör satsa på den ohållbarhet vi har istället för på ett alternativt sannolikt ganska mycket mindre ohållbart samhälle.

   En medborgarlön skulle ge dugligt folk större chans att åstadkomma nya saker av värde medan det nuvarande systemet bara tvingar folk att syssla med kompletta och destruktiva meningslösheter. Det är ett fullständigt dåraktigt och totalt utsiktslöst samhällssystem vi har, men det verkar du inte uppfatta.

   Radera
 35. Bra förslag Corny - komplettera med en punkt till, nämligen att ingen politiker får sitta mer än en mandatperiod, så är de viktigaste drivkrafterna på plats. En politiker som inte kan väljas om kommer att försöka bli ihågkommen för ett bra jobb under de fyra åren man är vald och kommer därför att lägga krutet på det och inte på lobbande för att bli omvald.....

  Starta ett sånt parti och jag kommer att stödja det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har svårt att instämma i den här sortens tankar. Det kan ta ett bra tag att arbeta upp en ordentlig kompetens. Det är verkligen inte säkert att du hinner bli en riktigt bra riksdagsman på en mandatperiod och göra allt du har förutsättningar för att göra. Än svårare är det att hinna bli en riktigt bra regeringsmedlem på den tiden. Våra statsministrar, finansministrar och utrikesministrar mm kommer förmodligen aldrig hinna växa in ordentligt i kostymen. Och när de börjar bli riktigt duktiga skall de ersättas. Det låter inte alls bra i mina öron. Verkligheten är komplex och det tar tid innan man förstår den och hanterar den. Om du tycker att det här är en huvudfråga så har du kanske inte klart för dig hur komplexa svårigheter vi har att hantera i den här världen.

   Radera
  2. Då bör de förenkla tills de kan hantera det. De flesta av riksdagsmännen är ändå rätt måttligt begåvade och bättre på att nätverka och visa upp sig än på att begripa saker. Det är det man har tjänstemännen till.

   Radera
 36. Hur ska du göra med alla andra särskilda behov som folk får bidrag för idag? Läkemedelskostnader, assistans, tandvård?

  SvaraRadera
 37. förbannat bra inlägg! det har mitt stöd till 100%

  SvaraRadera
 38. Alltid roligt att se de idéer man planterat komma fram i ljuset.

  Men det är ju ännu bättre om du kan berätta varifrån du fick idéen Corny...

  Både du och liberaldemokraterna har ännu inte tagit hela det program som jag skrev inför förra valet men snart kommer väl resten hoppas jag.

  Medborgarlön var bara en mycket liten del av hela planen.

  Du kanske kan berätta lite om skuldbeskattning också, när du ändå är i farten?

  Den hänger ju intimt ihop med medborgarlönskonceptet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Idén om medborgarlön har såvitt jag vet ett par hundra år på nacken. "Det första konkreta förslaget på medborgarlön, inklusive finansiering, stod Thomas Paine för i boken Agrarian Justice (1796)". Om du anser dig ha bidragit med en massa smarta idéer kring medborgarlön mm så är det väl lämpligt att du bifogar en länk till dem.

   Roligt i alla fall att liberaler är ganska pigga på medborgarlön. Puss på er!

   Radera
  2. Ingen såvitt jag vet har beskrivit ett system där medborgarlönen anpassas efter hur många som efterfrågar den. Dvs. att man faktiskt sätter en fast budget och sedan håller sig till den, oavsett hur dåligt läget är.

   Det är vad jag bidrog med.

   Det finns ett partiprogram från 2010 som behandlar detta ämne och alla andra ämnen. Men du kommer inte att hitta det.

   Liberaldemokraterna fick idén direkt ifrån mig personligen. Innan den var beskriven så som jag skriver ovan hade de inga planer på att införa en medborgarlön.

   Effekten att alla blev eld och lågor precis som i dessa kommentarsfält var lika stor.

   80% som läst programmet fattade pennan och stödde partiet.

   Men politik i Sverige handlar inte längre om idéer utan handlar bara om maktfullkomlighet, godtycke och självintresse.

   Därför är det omöjligt att ta det längre.

   Politik för att vara framgångsrik, måste gå mycket längre än ett partibildande.

   Man måste göra politik bättre än något annat parti gör nu.

   Och det finns idéer där. Kanske händer det något igen nästa år.

   Radera
  3. Kan inte svara på exakt varifrån idéerna kom. Har funderat och räknat på på detta länge. Utlösande faktor till att jag väl skrev ner det hela var en tweet från Anna Borgström (Polarbröd).

   Radera
  4. Som med många goda tankar så kan det nog vara många som tänkt dem, men få har ju Cornucopias? plattform. Är inte förvånad över de många positiva inläggen, känner igen dem från då jag själv lagt fram liknande förslag för min betydligt mindre och mer snäva lyssnar-/läsekrets.

   Är bollen i rullning? Ett sätt för att utnyttja nuvarande politikerklimat för att få upp frågan på agendan vore att addera en symbolfråga som får SD att ta starkt avstånd mot den? Tål att grunnas på...

   Radera
  5. Den här frågan är så viktig att man kan överväga ett enfrågeparti. Jag skulle alldeles säkert kunna tänka mig att rösta på ett Medborgarlönspartiet i nästa val.

   Radera
 39. Bra skrivet!
  Har alltid ryggat när någon säger medborgarlön, och helst hade jag ju sett mina medmänniskor fick klara sig själva utan statens inblandning. På vägen mot ett liberalare samhälle så tycker jag dock denna ide låter mycket bra!

  Problemet med solidaritet är dock att den riktiga vänstern inte bara vill skänka sin medborgarlön till mer behövande, de vill också Tvinga dig att göra det. Detta då de anser att ingen skulle skänka några pengar om det vore frivilligt (man dömer andra efter sig själv).

  SvaraRadera
 40. Jag misstänker att systemet blir instabilt med snabba svängningar upp och ner i inkomst. Det kommer inte kunna skapas arbetstillfällen lika fort som behovet uppstår när inkomsten rusar neråt efter en brant stigning i starten.

  En dämpmekanism kommer att behövas för att göra din inkomst mer förutsägbar. Kanske kan staten ackumulera en viss del och lägga ett maxtak på nivåförändring per månad?

  SvaraRadera
 41. Bra initiativ. Funderade lite själv i de banorna för ett tag sedan, men efter lite diskussioner verkade det även där att något sådant inte är realistiskt idag.
  Många kommer nog hänga upp sig på moralbiten, men även att det är självreglerande.

  SvaraRadera
 42. Jag tror inte att det är fullt så mycket guld och gröna skogar med medborgarlön. En av de värsta effekterna som skulle komma om nivåerna är för höga är att marginalskatten skjuter i höjden, vilket bland annat får som effekt att arbetskraften minskar och därmed också skatteintäkterna vilket skapar en negativ spiral. Grundtrygghet behövs, men den måste vara korrekt konstruerad och den ska inte omfatta arbetare utan endast de som saknar egen försörjning. Ett konsoliderat socialbidrag som inkluderar studiebidrag, garantipension och liknande skulle kunna vara en alternativ (och snarlik)lösning. När man ändå är inne och petar i socialförsäkringarna skulle jag vilja se typ medborgarlön att ersätta akassan, dvs att man förstatligar (och sänker nivån) och privatiserar det som går utöver denna nivå. Man klipper då bandet mellan facken och staten och tvingar facken att vara självfinansierade. Jag tror inte på radikala förändringar utan mer på ett systematiskt reformarbete i många mindre steg för att förenkla och effektivisera samtidigt som varje reform får tid att sätta sig och utvärderas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Jag tror inte att det är fullt så mycket guld och gröna skogar med medborgarlön. En av de värsta effekterna som skulle komma om nivåerna är för höga är att marginalskatten skjuter i höjden, vilket bland annat får som effekt att arbetskraften minskar och därmed också skatteintäkterna vilket skapar en negativ spiral. "

   Nej, du läste kanske inte. Man tar typ 30% i skatt på inkomst och tar en viss förutbestämd del av detta och delar ut till alla. När man satt det på pränt så kommer det inte bli några marginalskatter som skjuter i höjden och ger negativ effekt på ekonomin - det man håller variabelt är medborgarlönen. Om alla jobbar så blir den hög, om ingen jobbar blir det inget.

   "Grundtrygghet behövs, men den måste vara korrekt konstruerad och den ska inte omfatta arbetare utan endast de som saknar egen försörjning."

   Det om något ger ju faktiskt hög "marginalskatt" får du 100tkr/år av sos och hittar en inkomst på 100tkr/år kommer SKV ta 30tkr och SoS minska ditt bidrag med 70tkr - så av dina 100tkr får du behålla ungefär 0kr (även om skatteverket tar mindre pga grundavdrag så kommer SoS istället ta de pengarna).

   Radera
  2. Jag tror att man bör börja med en låg och kanske i sig inte helt och hållet meningsfull medborgarlön på bara 2000 kr bara för att få igång en process. Man kan dividera i all evighet om detaljerna men enda sättet att någonsin få igång processen är att börja med något som kan växa till på bra sätt.

   Ett enfrågeparti för medborgarlöner kan dock också vara en utmärkt idé och ett sådant Medborgarlönsparti bör säkert ha ett mer ambitiöst förslag.

   Radera
  3. Om man börjar med en medborgarlön på 2000 kr så kan man skära bort vadå? Motsvarande summa (efter skatt) från socialbidrag, a-kassa, studiebidrag, pension, ungefär. Kanske 40% av befolkningen?

   Det betyder att kanske 4 miljoner arbetande ska ha 2000 kr/månad - det blir 96 mdr/år. Då måste man höja skatterna med motsvarande. Iofs så kan man se det som ett rejält jobb-bidrag, och då kan man ta bort jobbskatteavdraget. Så ja, då kanske det funkar - hade inte tänkt på kopplingen till jobbskatteavdraget förut!

   Radera
  4. Precis sålänge medborgarlönen inte är tillräcklig för att hanka sig fram på kommer man dessutom behöva de andra trygghetssystemen parallellt. Det är inte helt trivialt att testa medborgarlön light. En variant vore kanske att se till att anpassa bidragen så att de jämkas för eventuell inkomst och att man justerar grundavdragen dvs ändra nuvarande system så att ekonomiska förutsättningarna blir mer lik de som de skulle varit vid medborgarlön.

   Radera
 43. Den här nyheten kom i slutet av samma dag som Cornu skrev det här inlägget om medborgarlön. Är det inte i praktiken detsamma som en medborgarlön som politikerna börjar prata sig samman om?

  www.dn.se/nyheter/politik/partier-narmare-a-kasselosning

  Partier närmare a-kasselösning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "nästan detsamma" borde jag skrivit. En hel del skillnader föreligger förvisso.

   Förutsättningen är förstås också att man skippar tidsbegränsningen i a-kassan och det har man kanske inga som helst planer på att göra.

   Dessutom kanske man fortfarande tänker sig en avgift, även fast det i mina öron låter lite ogörligt om man skall få "en fast ersättning från staten oavsett om man är med i en a-kassa". Är man inte medlem i någon a-kassa betalar man väl inte heller någon avgift?

   Radera
 44. Medborgarlön låter som ett vettigt system för ett moget samhälle där det finns mer tillverkningsresurser än arbetstillfällen. Då kan folk som inte har lämpliga kompetenser ägna sig åt kultur, idrott, studier eller bara pilla sig i naveln istället för att förnedra sig på arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

  SvaraRadera
 45. Vill tillägga att medborgarlönen redan utan pengar från föräldrar skulle ligga i linje med studielån, om man ser det över ett år. Studielånen betalas ju enbart ut under terminerna, och landar därför på ca 80 000 kr om året, inlusive bidrag. Fullt drägligt.

  SvaraRadera
 46. Fint inlägg. Föreslår en komplettering av konceptet med en markvärdesavgift (land value tax) att kvitta ned inkomstskatten med så långt det går. Allra minst så att vi får en rejäl sänkning, eller avskaffning, av svartarbetet i landet.

  I förlängningen måste vi dock få bort alla skatter på arbete och handel i Sverige. Dels för att kunna konkurrera med de billiga lönera i Asien. Men framförallt därför att inkomstskatter är oetiska. Markvärdesavgiften är den perfekta ersättaren.

  SvaraRadera
 47. Hej! En fråga (ingen ekonomisk bakgrund whatsoever)... Jag tolkar det som att gränserna för din kalkyl sätts utifrån vilka kostnader som finns i dag som man kan skrota. Men några år efter införandet så kommer ju den världen snabbt bli bortglömd. Den är ju också idag föränderlig. Kan man översätta den till en mer "stabil" procentsats? I kommentarerna har det nämnts 30% men jag såg inte dig nämna det någonstans(?). Eller hur ska fördelningssumman fastställas år efter år när det inte finns en "nuvarande" kostnad att utgå ifrån längre?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sorry... du inledde ju med 29%. Men den skatten måste väl gå till mer än bara "bidrag"? Staten kan väl inte lämna tillbaka alla sina skatteintäkter till medborgarna? Eller var det som jag tolkade det först att AV de 29%en så plockade du ut de kostnader som var aktuella? I så fall kvarstår min fråga ;)

   Radera
  2. PS För de som kommenterat om ett parti som ska driva frågan om medborgarlön så kan jag nämna att inom Piratpartiet så blåser ganska starka vindar för den frågan. Men det finns inget fastställt förslag ännu. Vet inte om det hinner komma ett på plats till 2014 men till 2018 är jag rätt övertygad om att det kommer vara en fråga som PP driver. Systerpartiet i tyskland har frågan som en del av sitt program.

   Radera
 48. Ett problem skulle dock vara om man exempelvis skadar sig eller på annat sätt inte kan jobba tidigt i livet eller en väldigt lång period. Att då ge dessa människor en inkomst på 6000 i månaden, kanske resen av livet, vore att permanent sätta människor i fattigdom och en mycket svår livssituation.

  Man kan då tänka sig att man kan hitta ett system där, om man med intyg kan visa att man inte kan jobba samt, aldrig tidigare har jobbat eller inte kunnat jobba i mer än tre år, då få en extra medborgarlön. Problemet blir dock att man fört tillbaka lite av den byråkrati man ville bli av med.

  SvaraRadera
 49. Försörjningstödet idag ligger på 3800kr + kostnad för hyra + kostnad för läkemedel, transporter etc. Ditt förslag här skulle ge 6800kr vilket innebär att många av de som faktiskt inte kan jobba, vilka också är de som oftast är i behov av läkemedel, inte kommer ha nog med pengar för att uppnå en skälig levnadsnivå. När dessutom alla möjligheter att söka bidrag försvinner, hur ska de klara sig då?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då har man väl förhoppningsvis föräldrar som kan skjuta till den del som behövs, finansierat via deras medborgarlön. Detta gäller även uppåt i ålder, att man kan skjuta till pengar till sina föräldrar när de blir gamla och behöver dyr medicin mm. Mer egenansvar till folket, tycker detta förslag är alldeles jättebra!!

   Radera
 50. Eller... Så kan man sänka skatten med 6678kr. Då kommer alla solidariska arbetare i vänsterfållan ge bort sitt överskott till jättesjuka.

  SvaraRadera