Aktuellt

Huawei hade full åtkomst till nederländska teleoperatörerna KPN - kunde avlyssna premiärministern

Nederlänsk press meddelar att den stora nederländska mobilteleoperatören KPN upptäckte att kinesiska Huawei hade full åtkost till operatören...

2012-11-01 08:59

E-post drar mer energi än papperspost?

Jag har på föreläsningar hävdat att e-post drar mer energi än papperspost, men tyvärr har jag tappat bort den tyska studie som visade detta. Här är ett försök att återskapa denna slutsats från andra källor, där det visar sig att hela livscykeln för ett läst e-brev genererar CO2-utsläpp på 19 gram, medan ett pappersbrev genererar 17.9g CO2-utsläpp i postsystemet. Till skillnad mot vad jag sagt på föreläsningar så gäller detta helt generellt, och inte bara lokalt sorterad och skickad papperspost. Däremot drar ett fysiskt pappersbrev även energi i sin produktion, vilket drar upp utsläppen till 19.2 gram CO2 per pappersbrev.Koldioxidutsläpp får här agera ekvivalent mot energiförbrukning. Anledningen till detta är att om man vill få forskningsanslag till något idag, så är det mycket enklare att få finansiering om man pratar klimatförändringar. Det samma gäller för företag som vill redovisa sin klimatpåverkan, medan det är svårare att få fram internationella siffror för ren energiförbrukning i t ex kWh eller Wh.

Till en början lite lärdomar om att tro sig hitta något igen via sökningar på Google (som i sig släpper ut 0.2 gram CO2 per sökning): Om något innehåller begreppet e-post eller e-mail, förvänta er inte att någonsin hitta det hela igen på Google. Ordet e-mail förekommer på nästan 100% av alla sökträffar. Lägg alltså alltid bokmärken till fakta kring e-post. Mitt svarta bälte i Google-Fu räcker helt enkelt inte.

Den tyska studien ska ha handlat om lokal post, dvs post skickad inom samma ort med sortering lokalt. Jag hittade inte den tyska studien igen, men jag hittade referenser till en fransk studie, utförd av den franska myndigheten ADEME. Studien är refererad i den franska tidningen le Parisien (länk, Google translate).

Ett e-brev på 1 Mb, dvs ett tämligen normalt e-brev med ett dokument eller en mindre bild1. i sig, drar alltså 19 gram CO2. Detta inkluderar energiförbrukningen i tillverkningen av all utrustning, att brevet läses på skärmen i fem minuter och att brevet lagras på en server i ett år, samt att en del brev också skrivs ut. Det hela baserar sig på en studie av faktiska beteendemönster bland anställda på företag med ca 100 anställda.
"Enligt beräkningar från ADEME, så orsakar en medarbetare på ett franskt företag på 100 personer, som skickar ett en Mb stort e-brev till någon, som tillbringar fem minuter att läsa på skärmen och där meddelandet kommer att förbli lagrat i ett år, utsläpp av 19 gram CO2-ekvivalenter. Vad värre är, att den enkla handlingen att ange tio andra mottagare som kopiemottagare av meddelandet fyrdubblar effekten i form av CO2-utsläpp. [...] "effekterna av material som används i tillverkningen, metall och plast, och källan till den energi som förbrukas vid tillverkningen, som till exempel kan komma från en kolkraftverk i Kina, ingår också i våra beräkningar", säger Alain Anglade. "Vi har även beaktat, att man har som vana att skriva ut vissa dokument som skickas som en bilaga."
Andra effekter är att det faktiskt drar mindre energi att läsa ett e-brev om man skriver ut det om du kommer spendera mer än 15 minuter att läsa mailet, sett till hela livscykeln på allt inblandat, enligt studien (Earthtimes). Ett e-brev som du alltså kommer läsa igen och igen, t ex en lista med uppgifter, en rapport etc, bör alltså skrivas ut...
"If it takes more than 15 minutes to read a document you are better off printing it out and don't be fooled by those who convice you that paperless files are better than the environment as large printing presses have less of an impact than office size ones"
Tyvärr är min franska inte sådan att jag kan läsa, eller ens hitta ADEME:s rapport.

Så vad drar då skickandet av ett fysiskt pappersbrev?

Här kan man luta sig mot en rapport av amerikanska Pitney Bowes. Själva distributionen av papperspost drar i snitt 17.9 gram CO2, eller för den delen mellan 10 och 30 gram CO2, beroende på studie.
"Data collected by an internal working group suggests that the indicative range of CO2 emissions per letter handled within the Posts appears to be 10 to 30 grams. The median of the 14 sources listed in Table 5. is 17.9 grams per letter."
Detta inkluderar inte produktionen av brevet, utan bara distributionen. Pitney Bowes anger upp till 1.3 gram för produktionen av brevet, vilket leder till en summa på 19.2 gram per pappersbrev. Samtidigt anger man 25 gram CO2 som överslag i rapporten för att ha marginaler.

E-post och papperspost drar alltså ungefär lika mycket energi, eller CO2-utsläpp.

Men när jag refererat till den tyska studien har jag alltid sagt att papperspost skickat inom en och samma stad drar mindre än e-post. Med tanke på att ovanstående siffror gäller generellt, så är den slutsatsen fortfarande helt rimlig. Jag har även påtalat att pappersbrevet ska skrivas för hand och inte med dator, vilket inte sker i Pitney Bowes studie, där man använder datorer och skriver ut brevet.

Samtidigt ska man komma ihåg att den franska studien förutsatte att man satt vid en dator på arbetet och läste, där just läsandet av e-post drog så pass mycket energi att det är bättre att skriva ut det man läser i 15 minuter eller längre. Man kan läsa e-post på energisnålare läsare än datorer, t ex telefoner eller surfplattor. Men man kommer inte undan energin som går åt speciellt för att lagra e-post, där lagringsutrymmet slukar energi för både drift och tillverkning.

Man ska inte glömma att när du raderar ett mail lokalt på din dator och ur dina brevlådor, så kan det fortfarande finnas kvar på servern och äta utrymme och energi för lagring. Detta gäller t ex Google Mail, där alla raderade mail finns kvar om du inte går in i webgränssnittet och aktivt raderar dem från "deleted messages".

Ett pappersbrev kan man energiåtervinna eller återvinna till tidnings- eller toalettpapper. Energiåtgången för att skicka eller lagra ett e-brev är för alltid förlorad, då spillvärmen är för liten för att återanvända. Våra arbetsplatser behöver generellt sätt kylning och har inget behov av spillvärmen från datorer och tillhörande utrustning.

Vi kan kontrollera med lite svenska siffror för fysisk post, som inte medräknar produktionen av själva brevet.

Svenska posten har också en livscykelanalys, eller åtminstone resultaten av en sådan analys, t ex för distribution av det man kallar Posttidning A. 1g Posttidning A genererar 0.36g CO2-utsläpp. Gäller det samma för brev, så drar ett 20g brev 7.2g CO2. Man ska dock komma ihåg att svensk el mestadels kommer från icke fossila källor, även om både vattenkraft och kärnkraft i livscykelanalyser ändå släpper ut fossil CO2. Ändå motsäger inte 7.2g CO2 för ett 20g brev (eller 20g posttidning) Pitney Bowes siffror, utan är som för Sverige väntat lägre. Posten anger också 0.15 Wh i energiåtgång per gram posttidning. En dator som drar 40 W gör av med 40 Wh på en timme. Tar det alltså mer än 0.15*20/40*60=4.5 minuter att läsa ett e-brev så drog det alltså mer energi att enbart läsa e-brevet än att skicka det som pappersbrev, ett pappersbrev som inte drar energi att läsa. Vilket inte motsäger ADEME:s uppgifter om att man tjänar på att skriva ut brev om man läser dem längre än 15 minuter.

E-post är också så mycket enklare att skicka och de allra flesta privatpersoner skickar idag mer e-post på en vecka än de någonsin skickat fysiska brev. Det är också mycket enkelt att skicka kopior till flera mottagare, vilket också kraftigt drar upp resursförbrukningen.

Jag står fast vid det jag sagt på mina föreläsningar. Internet sparar inte energi och resurser. Däremot agerar Internet en dörröppnare och förlänger alla människors sociala räckvidd, kontaktytor och tillgång till konsumtionsval, vilket i sig ökar energiförbrukningen ytterligare i relation till lokalsamhället. Ja, det gäller även den här bloggen.

Vad är relevansen av detta inlägg? Detta är en replik till de som hävdar att Internet löser problem med energikris på grund av peak oil, peak gas och peak coal, samt leder till evig tillväxt i en ändlig värld. Verkligheten är tvärt om att OECD-länderna och västvärlden trots Internet upplever allt sämre ekonomisk tillväxt, stigande arbetslöshet och skenande skuldsättning. Om Internet är en lösning så har den inte fungerat än så länge. Dock kanske situationen hade varit ännu sämre utan Internet, men det kan vi aldrig få svar på.

1. Man kan nörda ur hur långt som helst här, men kom ihåg att bilder kodas om i e-brev och tar större plats i e-post än ursprungligen. Kontrollerade just ett brev med filinnehåll på 6.3 Mb. Det tar upp 8.7 Mb på disk på grund av MIME-kodningen.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

46 kommentarer:

 1. Enligt din bussteori som du tillämpade på ditt föreläsningsresande så finns redan internet där så alltså är ett mejl inte resurskrävande över huvud taget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, och postterminaler, postbilar, brevbärare, brevlådor etc finns också redan, så de är inte heller resurskrävande.

   Radera
  2. Min "bussteori" var att jag bara skulle öka resursförbrukningen väldigt marginellt om jag åkte en icke fullsatt buss.

   Men Internet byggs hela tiden ut, inklusive lagringskapaciteten för all vår e-post, så nog ökar resursförbruknignen i takt med vårt användande.

   Radera
  3. Visst ökar resursförbrukningen pga utbyggnad, det är nog alla ense om men eposten har marginell inverkan på det hela. Lagring av film, lifelogging plus all övrig datalagring är betydligt större i både datamängd och tillväxttakt.

   Radera
  4. Ja, och det dödas fler i Syrien än det mördas i Sverige, så vi bör lägga ner alla svenska mordutredningar?

   Radera
  5. Poängen med hela jämförelsen e-post vs papperspost är att visa att Internet inte sparar energi, vilket en del tror och viftar med armarna om att Internet löser problem med energibrist och tillväxt - verkligheten är att trots Internet har tillväxten i väst stagnerat.

   Däremot har du rätt i att e-post inte står för majoriteten av Internettrafiken. Fanns en rätt ny uträkning som visade att enbart porr stod för över 50% av Internettrafiken och med det också energiförbrukningen.

   Radera
  6. Det görs ju tyvärr redan i de flesta fall.

   Radera
  7. Jag håller med dig om att internet förbrukar väldigt med energi bara för att hålla det hela igång. De sekundära effekterna i form av ökad energiåtgång pga transporter av gods är troligen väldigt stor. Tex så beställer jag prylar från andra sidan planeten pga att det är mycket billigare, saker som jag antingen hade fått köpa i hemstaden till högre pris vilket i sin tur hade medfört att jag kunnat konsumera mindre. Många saker hade jag troligen inte köpt alls pga att de är mer eller minder onödiga.

   Radera
  8. Videomöten istället för jetflyg och dubbla boenden under vistelsen spar energi. Dessutom så är ju inte utbyte av idéer en totalt improduktiv övning. Ibland leder det till förbättrad produktivitet genom nya uppfinningar och logistiklösningar. Fattiga begåvade studenter i u-länder har nu tillgång till nästan samma kunskap som studenter i rika länder. Dessa människor hade förr kanske tvingats till att bli fåraherdar, istället för ingenjörer som konkurrerar ut våra och tvingar dessa till att bli t.ex. bloggande fårägare i skogen. Baääh!

   ”Fanns en rätt ny uträkning som visade att enbart porr stod för över 50% av Internettrafiken och med det också energiförbrukningen.”

   Om det leder till en lägre nativitet så är det bra för miljön. Jag tror att det mesta av den trafiken har en ”preventiv” verkan.

   09:38
   Jag också.

   Radera
  9. En ganska bra grundregel är att inte köpa nåt utan att först kassera nåt. Har man kastat en trasig tröja (eller reducerat den till arbetströja) så får man köpa en ny.

   Undantaget förstås kläder och lite leksaker till ungarna, de växer ju ifrån saker och sådär. Men även där sysslar vi med lite återbruk, släkt och vänner med större barn sitter på en massa kläder och sånt.

   Radera
  10. Så vad är bäst för planetens livsuppehållande system, fåraherdar eller ingenjörer?

   Radera
  11. Fåraherdeingenjörer som Cornu såklart!
   ;-)

   Radera
  12. När dyker BQ upp?

   Världen är inte svart-vit. Det är aldrig en frågan om antingen eller. Den som tror något sådant försöker förenkla en komplicerad verklighet.

   Radera
 2. Om Internet sparar energi eller ej beror på kontexten.

  - Hade inte Internet funnits hade den totala energiåtgången i samhället varit mindre. Svar ja.
  - Jag kan åka bil 8 mil ToR till jobbet och sitta framför datorn hela dagen med samma energiåtgång som att jobba på hemifrån. Svar nej.

  SvaraRadera
 3. Det här inlägget är fantastiskt, jag har varit full i skratt hela morgonen. Jag skrattade extra mkt åt parentesen att varje sökning på Google bidrar till 0.2 gram koldioxidutsläpp.

  Var tvungen att smsa min väninna och upplysa henne om att vi måste sluta googla på alla män som vi finner intressanta, för nu är vi inte bara stalkers utan miljöbovar också!

  Tack för en mycket intressant blogg!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Charlie, kommer du ihåg sagan om gumman som plockade ved?

   Radera
  2. Liiiite för mycket detaljer om vad kvinnor (?) använder Google till.

   Men när ämnet ändå är uppe - gör är en central lägenhet i Stockholm mannen attraktivare eller ej, Charlie?

   Radera
  3. Cornucopia, det är mannen som gör lägenheten, inte tvärtom. Hade jag dock varit en kvinna som velat gifta mig med en välpolerad yta, hade min kontaktannons förmodligen sett ut såhär:

   ”Pälstörstande kvinna med önskan om juvelprydd hand, söker karl med ytlig blick klädd i kostym med snitsig rand. Jag bakar endast bullar i lägenhet belägen mitt i smeten och åker bara på semester där graderna visar över 37 på termometern. Rött är favoritfärgen på både kött och vin och jag diskuterar gärna djupa saker på språket lat(r)in. Är kappsäcken din större än Pippi Strumpa, då är du den jag söker, låt oss skåla i skumpa!”

   Till kgb35: Nej, den minns jag inte, friska gärna upp mitt minne!

   Radera
  4. Kort sagt så är de män som tror sig få ligga för att de lånat pengar till en central lägenhet fel ute enligt dig?

   Radera
  5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  6. Ja, enligt mig så är de helt fel ute, men de får säkert ligga med de som tycker att lägenheten gör mannen. Kanske skulle du skriva ett inlägg om just dessa män och kvinnor som belånar sig för att finna sig en partner. Det hade varit mycket intressant!

   Radera
 4. Mail på 1meg är väll knappast normalt? tittade igenom dom senaste dagarnas mailskörd och 50-80k verkar vara snittet även om jag har enstaka mail på flera meg som drar upp det hela.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förhandling, anyone?

   Hur många pappersbrev har du fått de senaste dagarna?

   Radera
  2. Precis det jag tänkte; mina mail utan tillägg är oftast mellan 12 och 17 kB, 60 gånger mindre än 1 MB.
   Ändå intressant att läsa om att internet kostar mer resurser än man tror

   Radera
  3. Ja frågan är hur mycket papper och kostnaden för den är om man skall skicka en 1MB 'brev' på papper verkligen är. Säg att det är 20 sidor text i denna bilaga.

   Det betyder då att man bör jämföra den med ett brev på 20 ark som skickas via posten. Jag tror inte man gjort det i detta fallet.

   Så jämförelsen haltar.

   Radera
  4. Man bör ju även jämföra med ca 1miljon tecken i så fall för att få en korrekt jämförelse, en 500grams bok eller liknande kanske är jämförbart då.

   Radera
  5. En bild på ett papper räcker för att nå 1 Mb.

   Radera
  6. En bild brukar man normal ha på högglansig fotopapper - och det kostar mer energi och ta fram och skicka än ett normalt brev. Så även då har du högre kostnader via vanlig post än du för fram. Dessutom så vill man ha bilden på elektronisk form för bearbetning vidare så måste man via posten skicka det med typ usb-minne.

   Så ditt exempel jämför idag äpplen med päron.

   Även om då vanliga världen ibland är bättre än Internet så finns det idag få saker som är mera energieffektivt och praktiskt att använda för att överföra information.

   Radera
 5. Mycket intressant inlägg! Med tanke på vilken enorm negativ påverkan högteknologin har på biosfären så är det rätt fantastiskt hur den ändå utpekas som en del av ett hållbart samhälle. Människan har en enorm kapacitet och allra störst är nog vår förmåga till förnekelse.

  SvaraRadera
 6. Sen så har vi ju den här teorin om att alla effektiviseringar leder till större energianvändande. Även om e-post skulle vara energisnålare så har vi ju redan skickat ett par miljoner gånger fler mejl än vad vi någonsin kommer att skicka brev. Hur många mejl går det om dagen? Ett par hundra miljoner?

  SvaraRadera
 7. Det vore intressant att veta mer om vilka förändringar i internetanvändande och -arkitektur på både individ och systemnivå som kan minska energiförbrukningen. Det känns som om vi slösar nåt enormt på datorkapacitet när vi utför ofta banala aktiviteter på nätet. Skulle uppskatta ett inlägg på det temat.

  SvaraRadera
 8. Kommentarer / (filosofiska) frågor:

  - Hur mycket är nyttotrafik versus rent "spam". Det är ju svårt att begränsa vad som är nytta versus spam. Men jag antar att eftersom internet är "gratis" så är det ingen som bryr sig om vilka effekter överutnyttjande medför, så länge det fungerar. Det har ju funnits funderingar på att ta betalt för varje email, tex 0.000000000000000000001 cent (eller bitcoins) som kanske skulle minska spammängden...

  - Synonymt med ovanstående, hur mycket av vårt "utnyttjande" av energi går till nytta versus , nöje. (Sen genererar ju nöje en stor del av BNP), men det är kanske denna del som är mest priskänslig?

  - Netflix står i USA för 32% av utnyttjandet, av "internet"
  ref http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2395372,00.asp
  Vem är det som betalar för det? Varför får de ta upp så stor del av bandvidden utan att operatörerna stänger av dem? Varför denna socialistiska service :)


  SvaraRadera
 9. "Den tyska studien ska ha handlat om lokal post, dvs post skickad inom samma ort med sortering lokalt."

  HAHAHAHA den var bra, lokalt sorterad vad är det! Dagens postgång är ett skämt i Östergötland bor uppåt 400 000 invånare runt de två stora centra Norrköping och Linköping ligger som ca 4,5 mil mellan centrumen. Man har en mycket integrerad arbetsmarknad och arbetspendling mellan orderna samt att även kommunerna har ett stort samarbete. Ex man delar på funktioner administrationen av kommunernas ligger ofta tillsammans i en av orterna.

  För att skickat ett brev eller packet i denna integrerade och geografiskt lilla region så slutar det med följande. Jag postar brevet i Linköping det ska lokalt till någon kommunfunktion som då kan ligga i Norrköping 4,5 mil bort.

  Brevet postas i brevlådan i Linköping hämtas och skickas till Jönköping för sortering där de märker att denna ska till Norrköping och skickas därmed GIVETVIS till Örebro! där det sorteras och skickas till Norrköping. Så vårat brev/paket far nu runt halva sydsverige på massa småvägar med en total sträcka på ca 30mil för att inom samma lokala marknad färdas 4,5mil.

  Så det är bara att glömma det där med sortering lokalt... Nej jag håller mig nog till e-post.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har också påtalat på föreläsningar att det inte gäller på de svenska orter som inte har egen postsortering. Så HAHAHAHA på dig själv du.

   Radera
 10. Okej. Detta inlägg bevisar slutgiltligen att du ska sluta blogga om energi för att istället fokusera på bostadsmarknaden och militären m.m. som du verkar ha någon kännedom om.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det enda din kommentar visar att du är i psykologisk förnekelse, vilket bara är naturligt.

   Radera
 11. Nej, e-post kostar mindre energi att läsa och lagra än fysisk post. Du har alltså fel här.

  Varför? Jo:

  Studien finns här: http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=9D1661B094CEA1596E380F680BB8DE2F_tomcatlocal1309967088162.pdf

  Siffror om antalet mail som studien utgår från (33/dag) är:

  http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2011/05/Email-Statistics-Report-2011-2015-Executive-Summary.pdf

  ... men siffran 1MB verkar tagen ur luften, då snittet är 75kB och inte nämns i rapporten ovan. Det stämmer också bra med min egen erfarenhet och spridda källor på nätet.

  http://email.about.com/od/emailstatistics/f/What_is_the_Average_Size_of_an_Email_Message.htm

  En äldre studie säger 59kB/mail:

  http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/execsum.htm#summary

  Studiens 1MB/mail är väldigt väl tilltaget. Man kan nog säga att 50-100kB/mail är ett betydligt bättre estimat.

  Vad blir då konsekvensen av mer realistiska antaganden? Tyvärr hittar jag inte (kanske går det att finna om man gräver djupare) hur dessa 19g fördelar sig i form av strömförbrukning för läsandet vs strömförbrukning för lagrandet osv.

  Men, det går att hitta alternativscenarier i rapporten: Om man lagrar i 3 mån istf 12 mån så sjunker kostnaden till 14g. Att lagra 1MB i 9 månader kostar alltså 5g, och för 12 mån blir det 7g, friskt avrundat uppåt.

  Men snittmailet är tio ggr mindre. Alltså kostar lagringen i 9 månader endast ~0.5g = mindre än 1g att lagra 100kB i ett år, att jämföras med 7g.

  Totalkostnad alltså 6g lägre med mer realistiska antaganden, och då faller man under pappersbrevets kostnad. Studien är alltså inte verklighetsanknuten och säger faktiskt det själv: "Behavior is chosen such that an employee of a company that sends an email to an average size of 1 MB".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Joakim. Då återstår den retoriska frågan vad man skickar mest av - e-post eller pappersbrev?

   Jag gissar att jag t ex skickar fler e-brev per vecka än jag skickat pappersbrev i hela mitt liv.

   Radera
  2. Däremot är jag skeptisk till att man bara lagrar i 3 månader. I min erfarenhet så lagras e-post (minst) till personen ifråga slutar på arbetsplatsen.

   Och som jag skrev så lagrar t ex Google Mail även den e-post man tror man raderat.

   Radera
 12. Ja, _total_ energiförbrukning är självklart en annan historia. Men det var inte poängen med ditt inlägg.

  Det verkar ganska rimligt att energiförbrukningen totalt är större för {alla e-post} än för {alla pappersbrev}. Men per informationsenhet (oavsett om den är nyttig eller onyttig) vinner e-post.

  Det är dock intressant att mängden energi som krävs för att lagra en bit information ständigt minskar (se tex på SSD-hårddiskar, som drar hälften så mycket ström som vanliga hårddiskar, eller på flashminne som används i bärbara enheter som surfplattor och mobiltelefoner), och att skärmar osv blir mer strömsnåla allt eftersom tiden går, vilket talar till e-postens favör.

  Till exempel läser jag de flesta av mina privata e-post på min mobiltelefon, som drar betydligt mindre ström än en laptop eller en datorskärm. Skillnaden i energiförbrukning är en faktor 100 (mest på grund av skärmen), studien har tex inte tagit hänsyn till läsplattor eller mobiltelefoner utan utgått från arbetsplatsen desktops/laptops.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skrev jag också, jag problematiserade med "Man kan läsa e-post på energisnålare läsare än datorer, t ex telefoner eller surfplattor. Men man kommer inte undan energin som går åt speciellt för att lagra e-post, där lagringsutrymmet slukar energi för både drift och tillverkning."

   Radera
  2. Korrekt! Men just denna del av ekvationen är alltså betydligt mindre signifikant än vad den publicerade studien antar, och samtidigt är det energiförbrukning som minskar relativt snabbt.

   Lite intressant forskning på området: http://www.dssc.ece.cmu.edu/research/pdfs/After_Hard_Drives.pdf

   ... dvs just i detta fält finns det utrymme tillväxt i form av tekniska innovationer, och i takt med att energikostnaden stiger kommer alternativ att dyka upp just för datalagring.

   Optimisten kan alltså hävda att vi just för e-post kommer vi att läsa på strömsnålare skärmar, och lagra på strömsnålare lagringsmedia. Något motsvarande verkar inte möjligt på papperspostens område.

   Radera
  3. En annan sak som komplicerar det hela är att de flesta företag har en quota som baseras på lagringsutrymme snarare än tid. Därmed blir marginalkostnaden för lagring av ytterligare mail mycket liten (äldre mail rensas eller raderas), enligt min erfarenhet -- istället blir tiden man lagrar mailen mindre om man skickar stora mail. Dvs, IT-kostnaden per anställd (inklusive indirekt energikostnad) är konstant.

   Radera
 13. Facebook släpper ut 269 gram CO2 per aktiv användare och år (artikel: http://on.mash.to/12xebwU). Med tanke på hur många hundratals eller tusentals meddelanden och statusuppdateringar en aktiv användare gör per år skulle jag nog vilja påstå att det är ett hyffsat miljövänligt sätt att kommunicera. Även om du räknar in den del hushållsel som går åt att driva användarnas telefoner och datorer och ISPns routrar så tror jag nog inte du kommer upp i ens ett gram CO2 per meddelande, ens för den sparsmakade användaren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Just skrivandet och läsandet är bland det som drar mest energi, åtminstone när det gäller e-post.

   Radera
  2. Tror du får begränsa dig till läsande. Eller ska du skriva dina fysiska brev för hand/på mekanisk skrivmaskin?

   Radera