Cornucopia?

2012-09-25 07:39

Moderat försvarsmatematik är inte som annan matte

Hos Schibsted/SvD skriver försvarsminister Karin "Tamgåsen" Enström nu på morgonen och sägs i rubriken ge ett svar på hur de nya JAS 39 Gripen ska finansieras. Antingen har hon svårt att uttrycka sig i skrift eller så kan hon inte räkna, alternativt så är hon inkompetent. För något svar ges inte. Bara fler frågor.

En annan förklaring är att Tamgåsen tror att svenska folket är dumma i huvudet och inte kan räkna. Bara för att eleverna i dagens moderaternas friskolor inte kan räkna i internationella jämförelser, även om de får toppbetyg för att visa bra resultat hos friskolan, så innebär det inte att de som är lite äldre helt retarderat sina mattekunskaper och de fyra räknesätten.

Ett nytt JAS-plan kostar åtminstone 400 MSEK. Optimistiskt räknat.

Försvarsmakten ska ha 40 - 60 stycken nya plan, vilket är en förmågesänkning mot dagen fyra divisioner med totalt ca 72 flygplan, speciellt som allt fler befintliga plan försvinner utomlands när de ska leasas ut för utbildning mm till andra länder. Försvarsmakten offrar alltså statligt inköpta flygplan och svensk försvarsförmåga för att Saab ska kunna utbilda utländska piloter som stöd för sina affärer. Man kommer dessutom att plocka isär befintliga JAS-plan för att få komponenter att bygga nya (Talentum/Ny Teknik), så svensk försvarsförmåga kommer under perioden fram till 2023 vara sänkt än mer när man plockar isär dagens plan.

I Tamgåsens debattartikel står det att de första nya planen ska levereras 2018 och vara operativa 2023. Vederbörande1. skriver att samtidigt ska Försvarsmakten, utan att justera för de inflationsdrivna kostnadsökningarna som t ex löneökningar i yrkesförsvaret, under 2013 - 2023 få 2 miljarder i ökade anslag för att köpa in JAS-planen. 
"I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen att Försvarsmaktens anslag ökas med 300 miljoner kronor 2013 och 2014. För åren därefter beräknas anslagen öka med 200 miljoner kronor. Det innebär en höjning av anslaget till Försvarsmakten som totalt motsvarar drygt 2 miljarder kronor de kommande 10 åren."
Problemet är att JAS-planen kostar minst 16 miljarder i inköp om man går på det lägre antalet 40 stycken flygplan. Går man på 60 stycken nya plan, vilket är ÖB:s lägsta krav för att kunna försvara Sverige, kostar de minst 24 miljarder. Enströms 2 miljarder är inte samma sak som 24 miljarder. Det är en tolftedel. (För moderata försvarspolitiker ges här en förenkling 2/24=1/12. Det betyder att man bara har skjutit till en tolftedel av nödvändiga pengar och måste skjuta till tolv gånger så mycket om (m)an nu inte förstår bråkräkning).

Senare i debattartikeln framgår det att man även ska omfördela 5 miljarder ur Försvarsmaktens befintliga materielanslagsbudget.
"Försvarsmaktens materielplanering är tioårig och anpassas efter rådande behov. I och med förmågelyftet finns ett omplaneringsbehov för Försvarsmakten på cirika (SIC!) 5 miljarder kronor av totalt cirka 160 miljarder (på materielanslagen) under den första tio-årsperioden."
Totalt kan man tolka detta som att 40 - 60 plan om 400 MSEK styck, dvs 16 - 25 miljarder SEK, ska köpas för 2 + 5 miljarder SEK. Detta är moderat försvarsmatematik av den högre skolan. Det luktar väldigt mycket Anders the Borg över detta. Men så är Enström också en lydig tamgås. Kompetens och förmågan att räkna är ju inget krav för att bli moderat minister idag.

Samtidigt kan man konstatera att i Försvarsmaktens nyss redovisade materialförsörjningsplan 2014 - 2020 finns inte JAS 39 E/F med alls. Det betyder att för att trolla fram ens ovan nämnda 5 miljarder så måste något annat i planen strykas.

I den befintliga materialförsörjningsplanen nämns över huvud taget inte hälften av svenskt luftvärn, EldE70/Robot 70. Endast EldE97 med HAWK-robotar från ursprungligen 1960 finns med som svenskt luftvärn, utan planer på nyanskaffning. Redan idag hänger alltså luftvärnet på en skör tråd. Enkelt förklarat kan man säga att Libyens luftvärn var modernare än Sveriges. Och hade även en hundrafaldig numerär. Vi vet hur det gick mot moderna flygstridskrafter. Vi kan bara gissa varifrån ytterligare 5 miljarder ska kapas.

Vilket väcker en del frågor. Som bekant kommer det framåt 2023 råda ännu större brist på olja och flytande drivmedel. JAS 39 E/F ska enligt Enström utgöra en grundbult i det svenska försvaret till åtminstone 2040. Men efter 2030 kommer det vara mycket svårt att få bränsle om man inte likt Ryssland har egen oljeutvinning. I ett sådant läge är modernt luftvärn avgörande, då det kan vara operativt och 24/7/365 till en mycket liten förbrukning av bränsle2.. Samtidigt slukar ett enda JAS-plan stora mängder bränsle på kort tid. Ska man ha ett peak oil-anpassat försvar är luftvärn och markbaserade robotar5. bränsleeffektivare. Men som bekant har Anders Borgs finansdepartement specifikt betalat pengar för att ta in konsulter som förnekar peak oil. Vilket gör att vi kanske lägger stora pengar på system vi inte kan driva i framtiden.

Oavsett så har Tamgåsen Enström visat storartad konst i att inte svara på något utan bara orsaka fler frågeställningar. Men vem vet, hon kanske inte är inkompetent? Hon kanske bara tror att svenska folket är dumma i huvudet som tror att man kan köpa något för 16 - 24 miljarder (optimistiskt räknat) för 2 - 7 miljarder? Låter lite som en bolånetorsk.

Men vi avslutar väl med Tamgåsens egna ord.
"Alliansen genomför nu en stor reform för att stärka försvaret."
Jag skulle snarare påstå att Alliansen nu genomför en stor reform inom matematiken. Aldrig mer kommer en svensk elev svara fel på enkla mattefrågor. För 2 + 5 = 16 är ett precis lika bra svar som 2 + 5 = 24! Andra källor pratar om 50 miljarder i totalkostnad för hela projektet, vilket gör att 2 + 5 = 50 också är ett korrekt svar! Länge leve moderat försvarsmatte!

1. Vederbörande är det nygamla hen. Det ni, miljöpartiet!
2. Ja, man har dieselaggregat till all utrustning för att kunna köra radar3., eldenheter och stridsledning på autonom ödrift, men så länge det finns ström går det att vara inkopplade på elnätet även om det begränsar baseringsmöjligheterna till inom några hundra meter från en byggnad med ett fett eluttag.
3. Ja, det heter underrättelseenhet4., men radar kanske är tydligare för de flesta läsare.
4. Dock kan i framtiden, om nu luftvärnet hade fått några materialanslag, andra underrättelseenheter än radar bli aktuella, bland annat passiv signalspaning och passiv IR-spaning, IRST. Även smygflygplan ger upphov till värmefriktion när de flyger...

5. Det gäller både luftvärnsrobotar, markbaserade sjömålsrobotar och markbaserade kryssningsrobotar eller semiballistiska robotar för att använda mot markmål. Något som t ex Finland satsar på.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

32 kommentarer:

 1. Vi kan hålla på och älta försvaranslagen och inriktningen på det obefintliga försvaret hur länge som helst. Det är tyvärr för det meningslösa så länge Sverige styrs av antisvenska värderingar och en statsminister som anser att det inte finns några etniska svenskar (förutom när det inte gäller att vilseleda om arbetslösheten).
  Grundproblematiken ligger i att det politiska och mediala etablissemanget genomsyras av kommunistiskt och kulturmarxistiskt tänkande. Avsaknade av patriotism patriotism gör att detta etablissemang snabbt förfaller till politisk korruption. Tycker vi inte att det finns något svenskt att försvara (ex.vis ursprungsbefolkningens kultur och västerländska värderingar) så finns det inte något incitament att betala stora summor för ett försvar. Reinfeldt lägger däremot stora summor på att försvar sig själv och sin omgivning vilket också är en logiskt konsekvens av han egen politik.
  Dagens lilla kulturhändelse är att den iranske, nytillsatte ledaren på den av oss svenskar bekostade tjänsten som utvecklare av barn och ungdomsverksamheten på kulturhuset i Stockholm, besluta att rensa ut all litteratur som har ”rasistiska eller homofobiska värderingar". Böckerna om Tintin är först ut på bokbålet.
  Vi kan oja oss hur mycket som helst över plågorna från kulturmarxismen - om vi inte konfronterar det verkliga problemet finns snart inget kvar att kämpa för.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast, eh. Kulturhuset är väl lite som ett naturreservat där vi kan hålla exotiska och utrotningshotade djur som t ex kulturtanter med Kerstin Thorwall-utseende och skäggiga 68-marxister? Och så kan vi mata dem en gång i veckan med Afzeliusböcker och Wieheskivor. Utanför reservatet pågår dock den verkliga världen.

   Radera
  2. Det nog riktigt. De som släpar sina barn till kulturhuset gör väl det för att indoktrinera dem ännu mer i multikulturens förträffliget.
   Denna lilla händelse är dock bara en i en flodvåg av små beslut som alla har som syfte att förminska den svenska kulturen till förmån för multikulti. För övrigt läser jag om kvällarna ur "tusen och en natt" . I detta verk, skapat av araber och perser vimlar det av flygande mattor, andar, våld och sex. Enligt den iranske kulturchefen så borde väl också detta verk förbjudas.

   Radera
  3. Det finns väldigt många sådana reservat i Sverige, skattefinansierade och motarbetande allt som skulle kunna hota deras intressen.

   De är dessutom ofta remissinstanser när utredningar frågar om ändringar är bra. Som man frågar får man svar och det visste Palme och gänget när man gjorde i princip allt i Sverige bidragsberoende (skattefinansierat).

   EU-hade en stor fisk på tråden när de häromåret protesterade mot att ideella föreningar var skattefria och inte behövde redovisa sina räkenskaper ordentligt. Synd att fisken tappades.

   En ombudsman blir förr eller senare korrupt.

   Radera
  4. RB ska du definiera något som "antisvenskt" måste du först definiera "svenskt". Inte helt självklart hur det ska göras. Men när du och dina partikamrater avskaffat demokratin kan ni ju självklart skapa den definition ni själva önskar och så ställa upp alla "antisvenska" mot en vägg.

   Radera
  5. Strunt i vad som är svenskt och antisvenskt, det som är intressant i den här diskussionen är att RB menar att det finns ett antal femtekolonnare som ska "konfronteras". Det luktar lite foliehatt om hela resonemanget, att invandrare och kulturtanter sitter i rökiga lokaler och håller små Wannseekonferenser om hur svenskarna enklast ska förintas.

   Jag kan ställa upp på att de kulturella sumpmarkerna bör dikas ut, men man kan inte tala om för folk vad de ska tänka. Man kan inte detaljstyra kulturverksamheter bort från entartete kunst till att bara visa Carl Larsson-målningar heller.

   Så min fråga, för att parafrasera Lenin är: Vad bör göras?

   Radera
  6. Nej, Jag struntar inte i att det luktar Breivik Fan Club lång väg om RB. Blir hyfsat äcklad faktiskt. För att ställa sig frågan "vad bör göras" bör man ha maktambitioner likt Lenin och det har inte jag. Jag säger likt den troligtvis fiktive Jesus "Var dag har nog av sin egen plåga".

   Radera
  7. RB,
   Jag instämmer i din kommentar 08:06. Patriotismen (=sund nationalism) borde lyftas upp som den goda samhällsbärande och enande kraften i det svenska samhället. Släng "multikulti" och nyliberalismens egoistiska, bonusfixerade kultur på sophögen. (Medan Cameron, Sarkozy och Merkel har på senare tid dödförklarat multikulti, grundlagsskyddade Reinfeldt multikulti 2010 via Riksdagen.)

   Mikael 10:22,
   när någon ägnar sig åt antisvensk verksamhet, ägnar sig vederbörande åt att sälja ut information till främmande makt, som är till men för Sverige och dess invånare, genomför sabotage mot viktiga samhällsinstitutioner i syfte att orsaka oreda, etc. Termen förekom inte sällan under kalla kriget.

   Svensk demokrati har successivt avskaffats i och med EU-inträdet 1995. När Fredrik Reinfeldt och Cecilia Malmström skrev under Lissabonfördraget, sänktes svensk demokrati drastiskt. I och Lissabonfördraget fattas allt fler beslut som rör Sverige av icke-svenskar utomlands med kvalificerad majoritet i EU:s Ministerråd (=EU:s högsta beslutande organ).

   Radera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 3. I grunden finns bara två alternativ...

  Grav inkompetens eller medvetet sabotage...

  Vilket är värst?

  SvaraRadera
 4. I grunden finns bara två alternativ...

  Grav inkompetens eller medvetet sabotage...

  Vilket är värst?

  SvaraRadera
 5. Man kan ju hoppas på lägre priser på flyget! Inte helt otänkbart om man ser på Dassaults erbjudande till Schweiz som får extralågt pris från Fransmännen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte ens klart att det blir någon Schweizaffär, eftersom Schweiz har ett utvecklat demokratiskt samhälle där medborgarna får bestämma hur pengarna skall spenderas och i rådande konjunktur och sentiment vet vi alla hur det kommer sluta.

   Å andra sidan har SAAB antingen fått dealen om bakfoten eller så ljuger de ansiktet av sig, för att de inte har plan B ifall Schweizaffären uteblir!

   Radera
 6. En annan möjlighet är att journalisten är inkompetent. Försvarsministern säger ABC, journalisten skriver bara C. Dvs 2/3 av storyn inte kom med.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det är en debattartikel. Helt Enströms egna ord, inget annat.

   Radera
 7. "förenkling 2/24=1/12. Det betyder att man bara har skjutit till en tolftedel av nödvändiga pengar och måste skjuta till tolv gånger så mycket om (m)an nu inte förstår bråkräkning)."

  LOL.

  SvaraRadera
 8. Har det inte alltid varit så här, på både regeringsnivå och lägre nivåer? Att man konsekvent underredovisar kostnaden för att få igenom projekten? Sen när man väl tagit fan i båten (dvs satt igång projektet) får man ro honom i land (dvs skjuta till mer pengar och avsluta projektet).

  SvaraRadera
 9. Ytterligare en möjlighet är tyvärr att du själv har missat en detalj...

  Anslagen ökas med 300+300+200+200 mkr osv tills summan är 2000. Fram till 2021 blir det en ackumulerad anslagsökning på 10700 mkr.

  Sen kan man naturligtvis diskutera om det är rätt nivå eller om det är rimligt att det inte görs justeringar för inflation, men själva matematiken är inte helt fel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, Enström är tydlig med att det totalt handlar om 2 miljarder på tio år. Totalt. Inte per år. Per tio år. Läs citat ovan, som jag återger nedan:

   "Totalt motsvarar drygt 2 miljarder kronor de kommande 10 åren."

   Radera
  2. Enström är inkompetent och kan trots sin officersbakgrund alltså inte uttrycka sig tydligt om du hade haft rätt.

   Varje officer lärde väl sig åtminstone på hennes tid att tydlighet var av högsta vikt. Allt annat är inkompetens.

   Radera
  3. Vidare 300+300+200*7=2000, dvs 2 miljarder. Att det inte handlar om ackumulerat stigande försvarsanslag bevisas av att Enström (korrekt) summerar detta till 2 miljarder.

   I ditt tankesätt skulle det vara 300+(300+300)+(600+200)+(800+200)+(1000+200)+(1200+200)+(1400+200)+(1600+200)+(1800+200)=10700, vilket är det du skriver.

   Hade det varit vad Enström avsett så skulle hon skrivit 10.7 miljarder, inte 2 miljarder. Plus 5 miljarder och man landar på mindre än de 16 miljarder som 40 JAS 39 E/F skulle kostat, optimistiskt sett. Det hela bygger alltså på max 40 plan ens enligt ditt sätt att räkna och man anger oavsett inte vilka andra saker i materialplanen som ska stryckas till en kostnad av 5 miljarder.

   Radera
  4. Du har tolkat mitt tankesätt korrekt. Den totala anslagsökningen år 2021 borde vara 1800+200=2000 mkr. Jag hoppas att det var så hon menade, även om det inte var riktigt så hon skrev.

   Väntar man två år till så blir det 11.1 miljarder (+5 så har vi skrapat ihop 16.1).

   Att det bara räcker till 40 plan (optimistiskt räknat) och att man inte har sagt vad man ska ta bort för att få fram de 5 miljarderna tror jag dock är meningen, det blir så att säga inte politikernas problem.

   Radera
  5. Då är hon alltså inkompetent och kan inte uttrycka sig ens i text? Men har lyckats finansiera JAS-projektet ändå, trots denna inkompetens?

   Ja, då känns det ju genast bättre.

   Radera
  6. Jag tror man kan ha lite överseende med folk som ämnar uttrycka sig om mängd och förändring i text och tal. Tag Obama t.ex. han sade väl bara change change change utan att behöva specificera, och det gick ju bra för honom ändå...

   2024 får jag det till att det ackumulerats 16700 miljoner i extra anslag, vilket räcker till 40st 400M NeoJAs.

   Radera
  7. Men varför skriver då Tamgåsen 2 miljarder? Då borde hon skriva "totalt 10.7 miljarder". Tänk så enkelt man kan slippa bli utskälld och kan ge ett svar på finansieringen (utom att 5 miljarder ska stryckas på annat håll).

   Antingen kan hon inte räkna eller så kan hon inte uttrycka sig. Eller både och. Vad som är värst för en minister låter jag vara osagt. Tur att hon iaf inte är officer längre. Speciellt inte inom kustartilleriet. Både felaktig ordergivning och felaktig beräkning av laddningsstyrka kan göra att man träffar något annat än avsett.

   Radera
  8. Är du så gammal att ni inte hade nån skjutelementräknare på batteriplatsen, eller?

   Radera
  9. Jag fattade som att Tamgåsen ville ge försvaret 2,2 miljarder extra i förmågelyftet. (2 x 300 + 8 x 200 = 2200)

   Radera
  10. @ Frisk 09:50

   Att inte göra justeringar för en allmän kostnadsökning är helt fel. Det är lika vansinnigt som att fokusera på att fler människor är i arbete utan beakta hur befolkningssammansättningen förändrats.

   Och varför har man bestämt sig så hårt vid just satsningar på Jas? Först bör man åtminstone _försöka_ göra en analys om hur starkt vårt försvar bör vara, och hur olika satsningar påverkar olika aspekter på försvarsförmågan.

   På radionyheterna lät det som Jas-satsningen(?) liksom inte kostade pengar, eftersom det "rymdes inom ram". De resurserna

   Det är inte nödvändigtvis fel att uppgradera Jas-planen, men vägen dit är helt fel. Driftskostnaderna för JAS är väldigt mycket

   Fundera först, _sen_ gå och shoppa försvarsmaterial för miljarder.

   Hur skall förresten Jas kunna fungera när man har lagt ner nästan alla flygbaser? Jas är konstruerad för ett system med nära till flygbaser eller vägbaser. Finns inte de förutsättningarna så accentueras nackdelarna (räckvidd, vapenlast) och det går inte att utnyttja fördelarna fullt ut.

   Vår försvarsminister ger ett slemmigt, trixande intryck.

   "Respekt för ordet är ett första krav i den disciplin genom vilken en människa kan fostras till mognad intellektuellt, emotionellt och moraliskt.
   Respekt för ordet dess bruk med strängaste omsorg och i omutlig inre sanningskärlek är också för samhället och släktet ett villkor för växt.
   Att missbruka ordet är att visa förakt för människan. Det underminerar broarna och förgiftar källorna. Så för det oss bakåt på människoblivandets långa väg." Vägmärken, Dag Hammarskjöld

   Radera
 10. "Kompetens och förmågan att räkna är ju inget krav för att bli moderat minister idag". Nej, det är väl snarare så att oförmåga (eller åtminstone ovilja att) göra iakttagelser av läget och dra logiska slutsatser är en förutsättning för att bli minister i Sverige idag.

  SvaraRadera
 11. Nu anger ju regeringen i sin egen just lagda budgetproposition att pengarna netto inte kommer att uppgå till de summor man har angett i olika debattartiklar: http://lantvarnet.wordpress.com/2012/09/23/regeringen-ljuger-om-gripenpengarna/

  SvaraRadera
 12. ELVA ÅR!???
  Hur kan det ta sån enormt lång tid att bygga om ett flygplan? Ska man börja från ingenting och som steg ett stoppa de som ska genomföra arbetet i högskola för att ta en ingenjörsexamen? Elva år var ju så länge som Hitler satt vid makten. För elva år sen hade internet just bara etablerat sig, Google var ett okänt litet företag. När man resonerar om såna väldigt långa historiska epoker så måste man ju inse att världskrig hinner både starta och sluta och starta igen. Nya Gripen ska uppenbarligen levereras direkt till Tekniska Muséet.

  Politiskt prat på såna tidsskalor är bara ett sätt att maskera att man gör ingenting alls.

  SvaraRadera
 13. Sen elva år har Kinas BNP fyradubblats och Ryssland har gått från statsbankrutt till skuldfritt. Under samma tid ska vi bygga om det ett flygplan.

  SvaraRadera