Aktuellt

Klimatanpassning behövs nu - men vill det offentliga betala?

Eventuella effekter av en klimatförändringsdämpande politik låter vänta på sig decennier, om de alls fungerar när resten av världen ökade CO...

2012-09-04 13:48

Ekonomisk tillväxt = Befolkning + Energi

Energi är förstås inte det enda sättet att öka BNP, utan ökningen av global BNP visar sig stämma väldigt väl överens med summan av ökningen av befolkning och energiförbrukning.

Ni noterade att jag skrev global ovan, så vi slipper tramsiga motexempel på enskilda länder som är undantag.


Sveriges BNP har som bekant ökat under alliansregimen, men knappt inte i förhållande till BNP per capita. Och med en stagnerad eller rent av minskande energiförbrukning så upplever vi alltså ingen ökad ekonomisk tillväxt utöver den befolkningsdrivna. Alliansregimens mirakel är att få befolkningen att öka snabbt, så man kanske inte bara ska skylla tillväxten på den svenska skuldbubblan, utan istället titta på befolkningsökningen. Vilket ju enkelt ordnas genom import av befolkning. Pippi Långstrump-ekonomin blir passande på fler sätt än att den är stark(ast i världen) och har en kappsäck full med pengar. Vi vet ju vad Pippis pappa var kung över? Men vi skriver det inte i kommentarer, tack.
Tillväxt befolkning, energi och BNP

Nog om Sverige.

Utgår man från Gail Tverbergs siffror över global ökad energiförbrukning och globalt ökad befolkning och snitten för dessa under intervall i historien, så visar sig att förändringarna av summan befolkningstillväxt och energitillväxt visar en korrelation på 0.959 med förändringen av BNP. Då det handlar om förändringar och inte volymer så är denna korrelation i allra högsta grad relevant.

Se graf ute till höger.

Tillväxten i ekonomiskt välstånd, dvs ökning av BNP per capita, kan förklaras av tillväxten i energiförbrukning globalt.  Och energiförbrukningen satte fart på allvar med den industriella revolutionens bruk av fossila bränslen.

Frågan blir nu hur det blir med ekonomisk tillväxt när energiförbrukningen planar ut de kommande decennierna och rent av faller, samt när jordens befolkning stabiliserar sig framåt andra halvan av århundrandet? Tillväxtnaivister menar förstås att tillväxten kan frikopplas från energi och befolkning, även om det enligt ovan inte skett någonsin. De har bara svårt att förklara hur. Inte ens i dagens Internet-ålder så har kopplingen brutits.

Vi når helt enkelt tillväxtens gränser, både för total BNP och för BNP per capita. Naturligtvis med regionala och nationella variationer. Om man t ex följer Annie "Facebook" Lööfs tankar om nybyggarlandet Sverige som ska öka befolkningen till 40 miljoner, så kommer det innebära ekonomisk tillväxt, så länge befolkningen ökar. Sedan blir det förstås stopp ändå, men i jakten på evig ekonomisk tillväxt, eller åtminstone några år till av ekonomisk tillväxt, så kan man använda den metoden.

För övrigt ser vi ju att de riktigt goda åren (om man nu anser att tillväxt är något gott) såg vi under 50-talet till 80-talet, dock till kostnaden av kraftigt ökad energiförbrukning. Därefter har vi världen drabbats av minskande avkastning och mer blodfattig tillväxt, mer på nivåer kring 1900-talets början. Går säkert att göra någon koppling till Kondratiev-cykler eller andra supercykler där.

Så antingen sätter vi fart på vår energiförbrukning eller så fortsätter vi öka vår befolkning. Vilket som ska glädja de som tror på evig ekonomisk tillväxt eller ser tillväxt som ett självändamål!

Tillägg som svar på fråga: Korrelationen befolkningstillväxt och BNP är 0.933 och energitillväxt och BNP är 0.861, baserat på Tverbergs data. Korrelation är korrelation, kausation är något annat bla bla bla. Men de flesta kan inse att fler människor innebär mer produktion och konsumtion av åtminstone mat och boende och att mer förbrukning av energi bör innebära att man gör något med denna energin, t ex producerar varor eller tjänster. Det är rätt lite energi som används för att "elda för kråkorna" och t ex lysa upp ett träd i skogen (även om det förstås skulle förbruka energi = konsumtion, såväl som lampor = konsumtion).
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

45 kommentarer:

 1. Jag håller med om att det verkar osannolikt att tillväxten kan fortsätta utan tillgång på billig energi. Men samtidigt är det inte någon naturlag som säger att Ekonomisk Tillväxt = Befolkning + Energi. Snarare att tillgång till Energi samt Befolkning är två faktorer vi känner till som leder till Eknomisk Tillväxt. Men det innebär ju inte att de är de enda faktorerna.

  SvaraRadera
 2. I ett tidigare inlägg skriver Cornu:
  "t ex ställer upp en "ekvation" som är 2 km * 110 km/h = 220 km/h så finns det bara en sak att göra. Double facepalm."

  Nu tar Cornu själv och lägger ihop befolkningstillväxt och energitillväxt och tror att det blir BNP-tillväxt. Det är nog triple facepalm på det, om man har tillgång till nog med händer.

  Att Cornu inte vill ha enskilda länder som exempel är förklarligt. Mogna länder som Tyskland och USA har inte haft någon energitillväxt per capita alls sen 70-talet. Man brukar förklara det med import från Kina, dvs outsourcning av energiförbrukning, men det kan bara spela roll senaste 15 åren eller så.

  Det tycks alltså som om per-capita-förbrukningen av energi mättas. Att lägga ihop energiökningen och befolkningsökningen är alltså förvillande likt att dubbla befolkningsökningen. Vad nu det har med något att göra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. %+% =%

   Tidigare var det import från Japan, Taiwan och Sydkorea. Kina är inget nytt fenomen, bara det senaste asiatiska landet att ta klivet.

   Radera
 3. ..."större är bättre" eller hur var det nu? kvantitet över kvalite? :) men jo tillväxt om det enbart innefattar att vi ska vara fler, är en tom och meningslös tillväxt.

  Jag vill se högre kvalité och bättre levnadsstandard, saker som håller längre kanske även om det också skulle bidra till ett sjunkande BNP (på papperet) även om det skulle frigöra resurser som kunde användas till annat än att tilverka engångsplastmuggar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. BNP är som sagt inte samma sak som levnandsstandard. Följden av detta är att tillväxt inte är samma sak som att det blir bättre.

   Nedan: "Vad är det grunden i nationalekonomi lär oss? Det finns bara Arbetskraft, Energi, Råvaror, Tid och Kunskap.". Såvitt jag kan se det är alla dessa begränsade resurser (förnyelsebara resurser är begränsade i meningen att de bara finns en viss mängd per år). Frågan är vilken som kommer sätta gränsen för tillväxt - det ser ut som att bli energi...

   Radera
  2. Jag vet att det inte är samma sak, vad jag menar är att BNP är ett dåligt mått också på hur det står till i ett samhälle med just tex. "levnadskvalitén" eftersom att det kan finnas väldigt många fattiga men sedan någon som är ofantligt megarik som drar upp genomsnittet för de övriga, fast de fortfarande kan ha det väldigt dåligt i landet. Detta för att samhället som sådant inte tar in så mycket skatt på den megarika mogulen som använder caymanöarna eller ööh nått skatteparadis för att slippa skatta till de övriga i hans land.

   Därför gillar jag inte BNP därför att även en del länder som har en hög BNP på papperet så är det inte säkert att denna "rikedom" kommer invånarna i landet till gagn.

   Radera
 4. Vad är det grunden i nationalekonomi lär oss? Det finns bara Arbetskraft, Energi, Råvaror, Tid och Kunskap.

  Ah här var det: citat från: http://www.kursnavet.se/kurser/sh1201/enhet4/samhallsekonomi.htm

  "Huvuduppgiften för nationalekonomin är att besvara frågor om hur samhällets produktionsfaktorer bäst tas till vara och hur de begränsade resurserna ska fördelas. Till produktionsfaktorer räknar vi de nödvändiga förutsättningarna för att tillverkning över huvud taget ska kunna komma till stånd. Råvaror behöver bearbetas, för detta krävs både arbetskraft och produktionsmedel i form av maskiner och byggnader. För inköp av sådana medel krävs kapital och när kapitalet omsätts i verkliga, reella, produktionsmedel talar vi om realkapital.

  Så behöver vi också kunskap, know-how, om hur tillverkningen ska gå till. Utöver dessa fyra första nödvändiga förutsättningar tillkommer sådana produktionsfaktorer som energi och transporter. Det är samspelet mellan dessa produktionsfaktorer som är avgörande för ekonomisk utveckling.

  Tillgång på en del produktionsfaktorer, t.ex. arbetskraft och råvaror, men avsaknad av andra som kapital och tekniskt kunnande kan innebära att tillgångarna inte kan utnyttjas fullt ut. Det är i denna situation som många u-länder befinner sig. Avsaknaden av kapital gör att man inte kan investera i realkapital eller nödvändig utbildning vilket försvårar en utveckling av näringslivet.

  Naturtillgångar finns inte i obegränsad mängd. Många av våra naturtillgångar är "ändliga", dvs. de tar slut om vi inte använder dem på ett förnuftigt sätt. Hur stora förråd av råvaror som finns i världen är svårt att bedöma.

  Förrådens storlek beror också på vad som anses värt att utvinna. Så kan t.ex. en järnfyndighet som tidigare inte ansetts brytvärd i en situation med högre järnmalmspriser bli intressant att bryta. På detta sätt kan förråden öka. Den ständigt ökade produktionen av varor och tjänster har gjort att vi tagit natur och miljö i anspråk.

  Vad ekonomi ytterst handlar om är just "hushållning" med de begränsade resurserna. De måste användas så att alla får del av det som produceras och när vi utvinner dem måste vi ta hänsyn till miljön." (slut citat)

  Till viss del menar ju en del nationalekonomer att vissa av de här delarna skulle gå att substituera med något annat. Som att får vi brist på energi så kan detta till viss del lösas med mer arbetskraft.

  Vissa saker kan vi dock inte byta ut, som gränser i vilka råvaror vi har, eller så är det kanske just kunskapen vi saknar för tillfället. Vi vet helt enkelt inte vad vi skall göra när just den här fasen håller på att gå mot sitt slut och vi inte kan fortsätta leva som nu.

  Men om BNP sjunker är för mig inget problem, det vore trevligare om levnadsstandarden generellt kunde höjas istället. Hur är det exempelvis med ohälsan i vårt samhälle? eller den ökande fattigdomen, större klyftor, så samhället i sig har väl ändå största delen blivit "fattigare" med åren, än om man jämför med 70talet början av 80talet? (när man fortfarande tillverkade saker för att de skulle hålla) ... eller är det bara som jag inbillar mig?

  Sen kan ju BNP begreppet säga vad de vill, det man själv ser när man tittar ut genom fönstret kanske inte är det som mäts men det som vi lever med i verkliga världen och där tycker jag mig se att Sverige faktiskt är ett fattigare land.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Jag vill se högre kvalité och bättre levnadsstandard, saker som håller längre kanske även om det också skulle bidra till ett sjunkande BNP (på papperet) även om det skulle frigöra resurser som kunde användas till annat än att tilverka engångsplastmuggar."
   - Jag håller med 100%. Livet är inte att ha prylar i all oändlighet, men får inte glömma att för många människor är senaste prylen = livet. Särskilt om man kan bräcka grannen.
   Att hävda sig i kvarteret med värsta statusgrejerna är själva livet för många människor idag. Därav den monumentala skuldsättningen.

   "Hur är det exempelvis med ohälsan i vårt samhälle? eller den ökande fattigdomen, större klyftor, så samhället i sig har väl ändå största delen blivit "fattigare" med åren, än om man jämför med 70talet början av 80talet?"
   -Jag har funderat mycket på detta. Jag känner folk som jobbar skift i industrin som känner sig "fattiga". De tjänar kanske 30 i månaden med skifttillägg och har alltid slut pengar. Å andra sidan kände jag asylsökande utan jobb,som hade(2010) 61 Kr i dagersättning, men ändå hade att antal hundra Kr över varje månad att skicka till hemlandet. En av dessa jobbar idag svart åt en skojare i Uppsala för 5000:- i månaden, och, hör och häpna - känner sig rik och priviligierad.

   Jag tycker att BNP-begreppet är lika suddigt som "ökade klyftorbegreppet". Båda säger väldigt lite om hur människor har det.

   Radera
  2. Jo det handlar nog mycket också om att människor i allmänhet idag lever över sina tillgångar så att de alltid är fattiga fast de hade goda möjligheter att leva med bättre marginaler och lägga pengarna på bättre investeringar än senaste trendiga mobilen...

   Radera
 5. % som %, hmmm...det går att lägga ihop enhetslösa storheter men blir "handwaving".

  Fast tänker man på det, behövs det ju människor till att utvinna (och använda) energi och energi till att föda människor, så det är i någon mening detsamma som att dubbla befolkningsökningen eller att dubbla energianvändandet (man uttrycker allt i samma "valuta").

  SvaraRadera
 6. Lars.
  1. Hur korrelerar Energitillväxt och BNP-tillväxt ensamt?
  2. Hur korrelerar Befolkningstillväxt och BNP-tillväxt ensamt?

  Om 1 har hög korrelation men inte 2 så kanske man kan förvänta sig att det inte går att höja BNP med hjälp av befolkningsökning om man samtidigt inte har en energitillväxt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lade till det i inlägget ovan. 0.933 befolkningstillväxt-BNPtillvät och 0.861 energitillväxt-BNPtillväxt

   Radera
  2. Förvånade men...

   Då skulle jag nog välja att bortse ifrån påståendet som dyker upp överallt "när befolkningen blir rikare föds färre barn, vilket minskar befolkningsökningen".

   Jag skulle tolka korrelationen som att under goda hoppfulla perioder när folk blir rikare så skaffar de fler barn, helt enligt med vad jag själv skulle göra.

   Om nu befolkningstillväxt/BNP-tillväxt har en så stark korrelation så kanske befolkningen snarare börjar minska långt tidigare än i slutet på detta sekel. Om det är hönan eller ägget som styr får framtiden utvisa.

   Radera
  3. Okejdå det verkar väl måhända rimligt att man kan öka BNPen genom att öka befokningen. Tills man når peak energiflöde. Jag har svårt att tänka mig en ökad produktion utan ökat energiflöde. Det skulle väl i så fall kräva ständiga effektiviseringar.

   Radera
  4. Begreppet "korrelation" i detta sammanhang säger hur väl två datamängder statistisk sett matchar varandra, givet ett antaget samband, tex. linjärt. Men säger inget om proportionalitetskonstanten dem emellan. Korrelation på 0.85 och högre som Cornu referar till ovan innebär att sambandet är så gott som kassaskåpssäkert.

   Vad gäller proportionalitetskonstanten i relationen Energi-tillväxt=X*BNP-tillväxt, så är den typiskt 0.5-1- Dvs. ett positivt tal betyder att bägge ökar, men i olika takt. Om X=1 så blir vi inte effektivare i vår energianvändning, dvs en %-enhet BNP tillväxt kräver lika mycket energi-tillväxt. Om X är negativt så har vi "de-coupling" dvs vi kan öka BNP utan att öka energiförbrukningen. Detta har möjligen hänt under enstaka år i enstaka länder, men överlag så är X i stort sett alltid större än noll, och oftast ca 0.5 till 1. De senaste åren i Kina så har X varit större än 1, dvs de har ökat energiförbrukningen snabbare än vad BNP ökat. Vi är mao. väldigt långt ifrån de-coupling, globalt sett.

   Att studera endast ett land blir meningslöst, eftersom olika varor/tjänster som importeras/exporteras kostar olika mycket energi/BNP-krona att producera. Det enda meningsfulla är att studera sambandet globalt. Sverige producerar och exporterar t.ex. mjukvara, kultur, läkemedel, dyrbar mikroelektronik, verkstadsprodukter som kostar lite energi/BNP-krona men importerar andra varor som kostat mer energi/kr utomlands. Tex. Kina producerar mkt stål, betong etc. som kostar betydligt mer energi/BNP-krona. Reductio ad absurdum: en kinesisk svetsare har betydligt högre energiförbrukning/BNP-krona än en svensk advokat, men vi kan inte alla bli svenska advokater. Våra exportmarknader är i huvudsak fossildrivna ekonomier, i synnerhet Kina som importerar typ 6 miljoner fat olja per dag, och är världens största kolförbrukare. /Mats L/ASPO Sverige/

   Radera
  5. USA har fördubblat sin BNP per capita utan att öka sin energiförbrukning per capita sedan 1970.

   Radera
  6. Som sagt. Jeppen kanske inte kan läsa och förstå vad Mats skrev ovan och att jag pratar om den globala ekonomin, vilket jag skrev i blogginlägget. Alla kan inte vara advokater. Det enda vettiga är att titta globalt.

   Radera
  7. Men betyder inte Jeppens kommentar att befolkningsökningen i USA på 1,5 ggr under denna period sammanföll med en ökning av BNP med 3 ggr samt en ökning av total energianvändning med 1,5 ggr.

   Det verkar ju stämma bra med både inlägget att befolkningsexpansion i sig kanske kan driva upp bnp, samt Mats kommentar att konstanten kan vara ända ner till 0,5... 1.5=0,5*3

   Radera
  8. Även om man tittar på världen som helhet så ökar mängden BNP-dollar (inflationsjusterat) producerat per energi-enhet stadigt. Så länge den trenden håller i sig så kommer givetvis BNP öka även vid konstant energianvändning. Se exempelvis denna graf.

   Radera
  9. Det som kan göra en lite fundersam vad gäller grafen är att 'vi' världen inte förvänta återuppnå 1820-talets produktionseffektivitet förrän kanske år 2100.

   Radera
  10. BNP 1820 bör ha bestått av huvudsakligen "handarbete" då väldigt lite producerades med hjälp av ren energiinput (maskinellt). Så BNP/använd energi är inte riktigt ett mått på effektivitet, väl? Vi kan nå hög BNP/energianvändning antingen genom att kraftigt öka BNP=samhället blir väldigt rikt (utvecklingen som pågår nu men just nu bromsas, tillfälligt eller inte?) , eller genom en total kollaps=energianvändningen minskar drastiskt.

   Radera
  11. Jag antog att man räknat med all energi, även indirekt solenergi i kvoten. Annars kan den skenbara effektiviseringen som pågår nu istället innebära att man bara ökar uttaget av biosfären och att ingen effektivisering pågår.

   Radera
 7. Hej,

  Jag är ny här och undrar om du har någon referensportfölj man kan följa, har sökt lite och hittar ingen?

  Undrar även om du fortfarande äger Trustarna som är noterade i Kanada, dom skulle väl förvisso omvandlas till aktier men du kanske fortfarande äger dessa?

  Hls

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej.

   SBAB har 3% ränta på sitt sparkonto. Min modellportfölj just nu.

   Radera
  2. BlueStep Finans ger 4 % (dock begränsat till fyra uttag per år), med insättningsgaranti. Också en helt ok deal.

   Radera
 8. Jag tror man skaffar precis så många barn man har energi till. Nu är vi 7 miljarder som skaffar väldigt få barn för vi har slut på energi. Dvs. BNP = energi, punkt! Eller allt är energi. Det är gratisenergin som fått oss att tro att vi är gudar, vi har alla hybris!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Norge, Iran, Kanada, USA, Kuwait, Island är alla länder som har löjligt mycket inhemska energiresurser. De har alla en födelsetakt på ersättningsnivå (cirka 2.1-2.2 barn per kvinna) eller lägre. De riktiga helveteshålen som knappt har någon energi alls har jättehög födelsetakt, uppåt 6 barn per kvinna.)

   Det är väl etablerat att antal barn per kvinna sjunker som en sten vid emancipering och urbanisering. Det har inte ett jota med energi att göra.

   (Enter Cornucopia som skriker "globalt, globalt säger jag ju!".)

   Radera
  2. Energi kan aven vara (psykisk och fysisk) mansklig energi, som jag tror bottnar i social energi (och da menar jag INTE facebook vilket kommer att framsta som hojdpunkten av mansklig idioti).

   Vi ar bara lata individualister och vi vet att vara 2.1 barn kommer att overleva tack vare gratis energin, som aven mojliggor individualismen, demokratin, feminismen, utbildningen och den dar burgaren du precis stoppade i dig.

   I helveteshalen behover de barn for att overleva for att de saknar gratis energi. De behover inte oroa sig for att gratis energin kan ge den andra parnern en exit plan fran familjen. Barnen sover natten igenom for att de larde sig forsta natten att det ar normalt att vakna hungrig och bara somna om.

   Gratis energi ar det som definerar ALLA manniskor i vastvarlden idag, 99% av det du ar, ar gratis energi, fysiskt OCH psykiskt! Det kommer att bli intressant att folja alla gratis energi manniskor nar energin inte ar gratis langre.

   Radera
  3. Spela roll varför vi har sub-replacement-nivå på antalet barn/kvinna. Huvudsaken är att det skett, och samtidigt med att vi har enorm mycket energi per capita. (Men gratis är det INTE.)

   Radera
  4. Här demonstrerar du din anti-intellektuella läggning Jeppen. Det spelar stor roll "varför vi har sub-replacement-nivå på antalet barn/kvinna".

   Först och främst för att det ännu inte gäller överallt. Om det på ett enda ställe i världen finns ett litet folk som envisas med att skaffa massor med barn och kommer fortsätta göra det i femtio eller hundra generationer till så är problemet med befolkningsökning inte löst, utan bara dolt ett tag, i synnerhet för de som har svagt förstånd.

   För det andra spelar det roll för att människor med ett friskt intellekt är nyfikna och vill förstå saker. Det är verkligen ingen ointressant fråga vad det är som får folk att skaffa barn och att avstå från att skaffa för många barn. Det är en väldigt intressant fråga för varje människa som är intresserad av vår värld. Jag är alldeles extremt intresserad av svaret även om det faktiskt skulle vara så att vi uppnått befolkningsstabilitet. Jag skulle sätta in en månadslön på ett konto för att få ett utförligt och korrekt svar på den frågan. Det är en enormt intressant fråga. Men bara för den som har ett friskt och öppet intellekt.

   Ditt prat om att "vi har enorm mycket energi per capita" understryker vilken id.ot du är, Jeppen... Orden är inte ens okej om de kommer från en person som förespråkar en återgång till ett mycket enklare leverne och det gör ju inte du.

   Och så låtsas du bry dig om klimatet. Hur enormt mycket med energi har vi om vi skiter i att plocka upp kolen ur marken? Och om vi också avstår från att plocka upp oljan och gasen?

   Du skiter ur dig tio tusen nyckelfärdiga torium-reaktorer till i morgon, hoppas jag.

   Radera
  5. Oh, jag är SÅ anti-intellektuell. Eller också tillåter jag mig att ha en kontext.

   Samma sak med "enormt mycket energi per capita". Vi ser att länder med stor energikonsumtion har få barn per kvinna. De som klarar av att matcha utsagor mot kontexten begriper och lägger inte in en massa andra konstiga betydelser.

   Det var dessutom ett konstaterande, inte en normativ utsaga, så det där med "låtsas bry dig om klimatet" missar också målet.

   Bättre lycka nästa gång.

   Radera
 9. BTW - dispyten mellan Cornu och jeppen om globalt kontra regionalt känns onödig; ni är ju båda skarpa och fler med er, och missförstår varandra avsiktligt vad det verkar.

  Kan ni inte istället försöka fundera lite om det verkligen är så att vissa världsnödvändiga aktiviteter måste vara tungt energi-/fossilkrävande, och bara skickas som Svarte Petter till fattigare länder (Cornus hållning), eller om det är så att dessa aktiviteter kan bli mindre energi-/fossilkrävande (som jeppen menar, dvs att Kina kan minska kolberoendet med t.ex. kärnkraft).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, jag anser att jag förstår Cornu men inte tvärtom. När det gäller ditt andra stycke så har vi som sagt funderat båda två och kommit till olika slutsatser, uppenbarligen. Det visar sig med tiden vem som har rätt. (Jag kan ösa på med detaljer, men Cornu pekar bara på sin kolgraf och viftar bort övrigt som fantasier.)

   Radera
  2. Det verkar pågå en övergripande diskussion här, där en oensesituation föreligger.

   Kan inte Jeppen bara starta en blogg via sitt bloggerkonto och ösa på med detaljer med hjälp av en röd tråd? Det vore så mycket enklare att följa resonemang då än att försöka nysta via kommentarstrådar.

   Radera
  3. Ja, oensesituation föreligger men jag ser inte att oenset utreds av någondera part. Cornu säger att vi exporterar nödvändiga fossil-/energitunga näringar, jeppen säger att det inte finns sådana utan det mesta kan drivas med kärnkraft (vilket ändå lär dröja med tanke på allmän opinion i stort sett hela världen, frågan är bara hur länge vi kan vänta). Men jag har inte sett ngnstans utrett någotsånär detaljerat hur stor del av världsekonomin som faktiskt KRÄVER fossilresurser.

   Inte så konstigt ändå kanske; beroendet mellan råvaror är ju minst sagt komplext. Beräkningar om utvinnbara reserver av i stort sett alla grundämnen måste ju grunda sig på uppskattningar av produktion och kostnadsläge för olja, och detta ser olika ut idag jämfört med för bara fem år sedan. Men oljeproduktionen kan ökas om vi skalar upp kärnkraften, etc etc...

   Radera
 10. Med mer energi kan man göra mer saker, ja.
  Fler människor gör fler saker, framförallt hittar de spontant på arbetsdelning och handel som ökar varje individs produktivitet ännu mer.
  Vad skulle problemet med detta vara?

  Premissen verkar vara att energiutvinningen inte längre ökar. Den premissen är ju falsk. Energiutvinningen fortsätter att öka stadigt. Såsom den alltid har gjort under årtusenden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här var det uppenbarligen dags för sagostund igen. Tänk vad trosvissa en del nyliberala ekonomer är trots att de inte vet ett skit om framtiden. Men "Kapitalist" skall ändå komma med intelligensbefriade små predikningar med jämna mellanrum. Och ställa retoriska frågor som redan besvarats tusen gånger.

   Varför kan inte idioter som Kapitalist hålla sig på sina egna intelligensbefriade sajter när de ändå inte har något annat än trötta dogmer och retoriska frågor att komma med? Det är respektlöst att spamma intelligenta och ansvarsfulla sajter med sina egna ansvarslösa och intelligensbefriade dumheter.

   Du är en skam för mänskligheten Kapitalist.

   Radera
  2. Vad tillför du själv, Kuckel? Har du bara invektiv att komma med är det bättre att du är tyst.

   Radera
  3. Jag kanske skall söka upp era nyliberala idiotsajter och tjata om vilka idioter ni är... Cornu och vi andra klarar av att tänka själva och behöver inte era vanligen helt och hållet värdelösa input. Vi klarar av det intellektuella renhållningsarbetet själva, utan hjälp av idioter.

   Om man är ateist så skall man inte gå till kyrkan och hojta till pastorn att han är en idiot som har fått allt om bakfoten. Det är anti-demokratiskt och ett extremt obehagligt och otrevligt beteende.

   Radera
  4. Extremt obehagligt och otrevligt? Du har verkligen nerverna utanpå, Kuckel. Bra att du jämför peakoilare med kyrkan, förresten. Jag vet ingen sekt eller ens religion som klarar sitt "intellektuella renhållningsarbete" självt.

   Själv försöker jag rätta konkreta felaktigheter så mycket som möjligt och hålla igen på mer svepande påpekanden om att er religion är kass, men båda sorterna har visst fog för sig. Jag tror ni ska vara glada för motståndet - utan aktiv konkurrens får ni inte heller någon konkurrenskraft. (Man bygger inte konkurrenskraft bakom en järnridå.)

   Tyckte du var resonabel häromdagen på Birgers blogg, men nu sprutar du bara eld utan innehåll som du brukar. Borderline, månne?

   Radera
 11. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 12. Sveriges befolkningsökning består ju helt och hållet av människor som varken kan eller vill höja sveriges bnp. En stor del är analfabeter.
  Jag har tidigare blivit kritiserad när jag skrivit att de inte heller vill arbeta. Men de säger så själva om någon vågar lyssna. Enligt nysvenskarna är "en kvinnas jobb att vara hemma med barnen". Men sanningen är obehaglig...så skjut gärna budbäraren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ronny... "människor som varken kan eller vill höja sveriges bnp. En stor del är analfabeter." Källa på detta? När man gör påståenden som detta så MÅSTE man styrka sitt påstående med fakta, annars framstår man bara som en naiv "hater" som skyller alla världens problem på en liten folkgrupp (Hitler någon?). Du får mig att tänka på den underbara individ som yttrade klassikern "Helst av allt skulle jag vilja flytta till ett land där dom inte tar emot invandrare".

   Radera
 13. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 14. Det som talar för en fortsatt utveckling i linje med historisk utveckling är just att vi byggt hela våt samhällsstruktur kring tillväxt, som i stor grad bygger på ökat energiutnyttjande, varför det under press blir ökad sannolikhet för nya genombrott inom just energi framställning. Som man bäddar får man ligga, som man ligger ser man till att bädda. Problemet är såklart att utfallet på den strategin är binärt...

  SvaraRadera