Cornucopia?

Aktuellt

Globala fossila CO2-utsläpp ökade med nio Sverige 2019 - Kina ökade med sju Sverige

De globala fossila CO2-utsläppen ökade med nästan nio Sverige 2019. Även om Sverige skulle slutat helt med fossila bränslen förra året, ha...

2012-07-09 09:17

Sveriges erfarnaste operatörer - Malmöpiketen

"Den som är stark måste också vara snäll" - Bamse 
"Damned if you do, damned if you don't" - Okänd
Piketens utbildningstecken
med röd belysning.
Oftast marknadsförs i media Nationella insatsstyrkan (NI), som Sveriges främsta insatsstyrka och operatörer i det yttersta skyddet mot tung kriminalitet eller trerosirm (avsiktligt felstavat av sökmotorskäl). Men man ska inte alltid tro på mediabilden, utan istället titta på verkligheten. Och då hittar man Sveriges erfarnaste operatörer hos insatsstyrkan i Malmö, Malmöpiketen. Som inte bara är de mest erfarna i Sverige, utan också världsledande på flera nischer.

Jag fick en unik möjlighet till en personlig guidning och detaljerad genomgång av Malmöpiketen i deras anläggning utanför Malmö. Till skillnad mot tidigare besök hos Försvarsmakten låg detta på en nivå som gjorde att det behövdes göras en säkerhets-slagning av mig först, innan jag kunde tillåtas passera det taggtrådsprydda stängslet och in hela vägen till det allra heligaste i piketens lokaler. Tyvärr kan jag av förklarliga skäl inte gå in på allt i detalj, utan en del kommer lagom omskrivet med i den kommande skönlitterära boken. Men här ska jag inte ägna mig åt skönlitteratur, utan verklighet, så hur många gram vatteninpackad riktad pentylladdning som behövs för att forcera en säkerhetsdörr får förbli en branschhemlighet, liksom vad som doldes inne i piketens vapenbunker.

Till en början kan vi reda ut det här med erfarenhet. Det är en sak att likt NI få stor budget och träna, träna, träna, samt marknadsföras i media. Ofta läser man bara polisens insatsstyrka och de flesta blandar antagligen ihop insatsstyrka med Nationella insatsstyrkan. I verkligheten är även såväl Malmöpiketen, Göteborgpiketen och Stockholmspiketen nationella resurser och insatsstyrkor. Operatörer jag pratade med hos Malmöpiketen hade varit på insatser så långt norrut som till Åre. Men enklast är att slänga sig med lite siffror för att förklara skillnaden på Malmöpiketen och NI.

Malmöpiketen har det senaste året gjort nästan en skarp insats om dagen. NI har gjort mindre än en skarp insats i månaden. Vi kan lämna exakta siffror därhän, men det handlar om att Malmöpiketen gör säg 50x så många skarpa insatser som NI, undantaget skyddseskorter och dykuppdrag som står för den absoluta majoriteten av NI:s insatser och inräknas i de officiella siffrorna. När det gäller husrannsakan och forcering av dörrar blir skillnaden i erfarenhet i själva verket enorm. Piketen övar alltså inte bara utan arbetar skarpt. Hela tiden. All taktik-, utrustnings- och metodutveckling baserar sig på konkreta erfarenheter från verkligheten. Som exempel hade en operatör hos Malmöpiketen gjort fyra skarpa dörrforceringar den senaste veckan.

Nej, alla insatser är inte lyckade. Alla insatser slutar inte lyckligt. Ibland sker också misstag, men dessa beror i princip aldrig på själva piketen utan felen ligger på högre nivå. Hade insatsledare och operatörer själva kunnat råda i alla situationer hade kanske misstagen blivit färre. Samtidigt är det ett otacksamt jobb - damned if you do, damned if you don't. Oavsett vad man gör eller inte gör får man skit, men man går hem till sitt privata liv med skyddad identitet, förvissad om att man idag plockade in ett halvt dussin kalashnikovs från Malmös gator via stormning av en misstänkts lägenhet. Något som allmänheten aldrig får reda på.

Jag tycker att ni som bor i Malmö ska sova lugnt om natten, förvissade om att om det värsta tänkbara händer, så finns Malmöpiketen till för er och jobbar redan i det tysta dygnet runt med att göra Malmö en betydligt säkrare plats än annars, med risk för sina liv.

Mitt besök inleddes med en visning av lokalerna. Inledningsvis de mjukare delarna, de kontor och arbetsplatser där man utför sitt pappers- och datorarbete, planerar icke-akuta insatser och ärenden. Fräsch och nybyggt, men samtidigt sterilt. Hela konstbudgeten för anläggningen brändes på en enorm mobil i foajen, medan de vita väggarna gapar helt tomma i byggnadens långa korridorer. Inte heller får man äta mat i piketens fika- och lunchrum, vilket ordnats genom att inte ha kyl eller frys där. Istället ska piketen äta i den allmänna lunchkafeterian för att inte bli en sluten enhet, på gott och ont.
Sandkatten är det enda icke-civila
fordon som finns i piketens armada. Av
förklarliga skäl visar jag inga andra på bild.
Det var länge sedan piketen åkte i polismålade
minibussar. Ser ni en sådan är det "vanliga"
poliser och inga operatörer det handlar om.

Anläggningen är nästan komplett. Man har sovsalar vid beredskap, vadderade fightingrum för närkampsträning, ett omfattande gym, sporthall, verkstad med allt från svarvar till symaskiner (mer om detta senare), tvättstuga, omklädningsrum, utrustningsrum, vapenvårdsrum, vapenbunker, sprängämneskasun och garage med piketens alla fordon, inklusive Sandkatten (som finns med i Midvintermörker). Men pga någons vishet så har man ingen skjutbana, utan måste ta sig till annan plats för mängdträning av vapenskickligheten. Det finns dock en skjutbana för en vapentekniker, så det var inga tekniska begränsningar som hindrade upprättandet av en skjutbana - det finns rent av ett gatt mellan två byggnadskroppar där denna skulle byggts, men drogs in.

Jag fick också ta del av piketens egna dokumentation från ett antal insatser, i form av piketens egna videoinspelningar - både från för allmänheten antagligen medialt okända insatser såväl som en del medialt uppmärksammade ärenden. Vi pratar alltså inte Hollywood här, utan verkligheten. Och som bekant överträffar ofta verkligheten dikten, även om kameravinklar och klippning förstås inte är regisserat i verkligheten. Det visades också film från utbildningen med icke dödliga-vapen, vilket inkluderade när man som ett led i utbildningen själva blev utsatta för dessa.

Malmöområdet är tungt kriminellt belastat, framför allt pga organiserad brottslighet som vandrat in bl a i form av MC-klubbar, ursprungligen från Danmark. Och sedan krigen på Balkan svämmar Sverige över av livsfarliga militära vapen, där piketen alltså gör sitt bästa för att plocka bort dessa från Malmös gator, torg, lägenheter och villor. Men man har så väl utvecklad, inövad och framför allt praktiserad taktik och metoder att det i princip inte händer att piketen behöver öppna eld mot människor med sina skjutvapen. Trots allt har man alltid kontroll på situationen och ett kraftfullt överläge, både vad gäller taktik, träning, ledning, utrustning, numerär och erfarenhet. Misstag uppkommer, varav de värsta uppmärksammats i media, men dessa beror på begränsad handlingsfrihet eller felaktiga ledningsbeslut. Inte bara från regional eller lokal ledning, men också pga polisens etiska råd, vars journalister, statsvetare,  fd generaldirektörer och jurister gör sitt bästa för att begränsa piketens möjligheter att göra sitt jobb. Och tro inte all skit ni läser som kriminella eller deras sympatisörer säger om piketen. Det finns gott om självpåtagna insatsledare och operatörer med erfarenhet av Counterstrike, Hollywood-filmer eller politiska dogmer, som ligger hemma under en filt i soffan och har åsikter via tangentbordet.

Vi pratade igenom en del medialt uppmärksammade ärenden och vad som egentligen hände. Som specialstyrka har man också utbyte med sina kollegor i andra EU-länder eller USA, inklusive en del militära operatörer, så jag fick också en viss insyn i vad som hände vid den slutliga eldstriden i Toulouse i våras, ett av ganska få tillfällen i Europa där en misstänkt faktiskt skjutit tillbaka mot en insatsstyrka. Piketen uppträder också civilt i högriskärenden främst mot organiserad brottslighet eller när vapen är inblandade och en del civilklädda ärenden som diskuterades hade man kanske dömt bort som icke-trovärdiga om det hade handlat om film eller skönlitteratur. Men verkligheten överträffar som så ofta dikten.

Men så var det detta med att motarbetas av etiska rådet och hyllandet av de torrsimmande insatspoliserna i NI. Till en början har etiska rådet förbjudit alla andra operatörer än NI att få ha och använda prickskyttevapen. Läs gärna mer om polisiärt prickskytte hos bloggrannen och fd polisen Morgonsur. Men nu ska det också förbjudas att andra än NI ska få använda explosiv forcering av dörrar. Detta trots att det är Malmöpiketen som utvecklat verktygen och metoderna, samt tillämpat detta i verkligheten långt mycket mer än NI över huvud taget gjort insatser. Trots att Malmöpiketen har utvecklat metoderna och använt dem i praktiken blev de inte ens tillfrågade om förbudet. Och NI sitter i Stockholm, många timmar bort, medan de lokala piketerna kan vara på plats vid gisslansituationer på minuter.

Malmöpiketen har haft och har ett flertal operatörer i insatsstyrkan Intervention Group i Kosovo, tidigare kallad Special Team Six (Wikipedia). Då man visade framfötterna och sin kompetens där har resultatet också blivit samövningar och workshops tillsammans med europeiska nationella insatsstyrkor. Man har också utbildat norska DELTA (Wikipedia) och den danska nationella insatsstyrkan AKS (Wikipedia) i mekanisk forcering. Men man blev alltså inte tillfrågade inför etiska rådets beslut att förbjuda andra än NI att tillämpa explosiv forcering i Sverige.

Vidare är det under utredning att de tre Sandkatterna som var och en hittas hos Malmöpiketen, Göteborgspiketen och Stockholmspiketen, ska överföras till NI, där de alltså kommer stå obrukade istället för att kanske inte dagligen men varje vecka användas skarpt av de regionala piketoperatörerna. Istället får Malmöpiketen utveckla nya egna specialiserade fordon för att täcka upp att de blivit av med den Sandkatt de varit med och utvecklat och använt i fler ärenden än går att räkna upp här. Fick iaf se Sandkatten i skarpt bruk i ett flertal filmer.

Men den som är stark måste också vara snäll. Så det är bara att bita ihop och jobba vidare för allmänhetens väl och ve.

Eftersom man hela tiden åker på insats - mitt besök kunde när som helst avbrutits pga akut ärende - så är allt optimerat efter detta. All utrustning finns på rätt plats, organiserad på rätt sätt utifrån praktisk erfarenhet av hur man så snabbt, organiserat och effektivt ska få på sig rätt utrustning och snabbast möjligt komma iväg. Här ser man en slående skillnad mot exempelvis svenska försvaret, som i princip aldrig åker iväg akut och aldrig fått testa om man förberett sig korrekt. Inte osannolikt har NI samma problem, då man inte testat sin beredskap och utrustning skarpt dagligen.

Ja, det finns fysiska krav för att vara piketpolis. Dessa utgår från verkliga behov och det handlar om tiotals kilo med utrustning. Enbart kroppskydd och vapenväst, samt hjälm och vapen väger sina kilon. Ska man sedan också stå beredd med en ballistisk sköld i en halvtimme i 30-gradig sol så ställer det sina krav - jag testade deras lätta ballistiska sköld, det finns en tyngre variant också. Och deras lättare ballistiska kroppsskydd vägde sina kilon det med. Trots allt finns pansarbrytande ammunition i omlopp i Malmö och Sverige, så det handlar inte om textilier här. Men i slutändan landar man ändå i psyket. De som klarat antagningsproven och sedan månaderna med utbildning kanske sedan inte fungerar psykiskt i skarpt läge, trots dagar av psykologiska tester vid antagningen. Det är inget konstigt med det, men det visar på vikten av att faktiskt arbeta skarpt med verkliga brottsoffer som skriker för sitt liv på andra sidan dörren. Åker man inte på insats dagligen utan bara torrsimmar större delen av året, likt NI, så kanske man aldrig får testa vilka operatörer som borde söka annan tjänst förrän det är för sent?

En egen fundering är att i en ideal värld så borde NI:s operatörer åtminstone halva tiden praktisera som piketoperatörer för att få mängderfarenhet från verkligheten. Det skulle också bli ett erkännande av att piketen har en minst lika krävande och kompetent tjänstgöring. Kanske borde NI bestå av särskilt uttagna piketpoliser på ett rullande schema, istället för att vara en separat form av tjänstgöring?

Vill återigen framföra mitt tack till Malmöpiketen och alla som var inblandade i mitt mycket lärorika och kanske unika besök. Ni vet vilka ni är! Också ett tack till alla de svenska poliser som dagligen gör mer än vad allmänheten någonsin känner till. Utan detta tysta arbete hade Sverige varit ännu otryggare.

Tillägg: För den som vill se lite uppdukad utrustning hos Stockholmspiketen (ej Malmö alltså) från en öppen källa så sände SVT ett TV-inslag i höstas, som finns på YouTube enligt nedan. Notera att smällarna vid övningen på slutet alltså inte handlar om skottlossning, utan är dämpade övningsvarianter av distraktionsgranater. I praktiken låter det alltså för ett oinsatt öra som att piketen går in och skjuter vilt, men det handlar alltså bara om distraktionsgranater. Det är mycket ovanligt att man behöver öppna eld med skjutvapen och då bara enstaka skott. Mot skarpa distraktionsgranater är det även för förberedda och tränade individer nästan omöjligt att skydda sig och insatser kan därmed genomföras med minimalt med våld.

Det finns många likheter med Malmöpiketen. Civila fordon. Fightingrum. Mycket av utrustningen. Dock får man här inte se anläggningen och all utrustning eller insidan av fordonen, utan bara en del personlig utrustning och ett urval uppdukade vapen. Denna öppna källa talar om 25 - 30 kg personlig utrustning som standard. Tillkommer uppdragsspecifik utrustning som forceringsutrustning, ballistiska sköldar etc. Det sägs inte uttryckligen att filmen är Stockholmspiketen, men det finns några detaljer som bekräftar detta. Professor Leif GW Persson, som är med i videon ovan, har kallat Nationella Insatsstyrkan för Sveriges dyraste vuxendagis (se t ex Aftonbladet). De utökade resurser och skattepengar som man vill tillföra NI skulle göra betydligt större nytta om de tillfördes piketen istället.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

65 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. Jösses vilka organisatoriska fel, ett etiskt råd som verktyg för internpolitik i stället för att det tillvaratar allmänhetens intressen och en nationell insatsstyrka som inte tar tillvara på löpande praktiska erfarenheter.

  Att ha gemensamt lunchrum var en god idé, dock hoppas jag att de har ett eget rum med soffa och kaffebryggare för att sitta och gråta i mindre grupp när det har gått på tok.

  SvaraRadera
 3. det viktigaste är att de i Stockholm känner att de är viktigast och får mest pengar som i allt annat.

  SvaraRadera
 4. Vill man göra något verksamt för att dra ner på kriminalitet så avkriminalisera droger samt legalisera de lättare varianterna. Förbuden där är samhällets kriminella motor och kanske även det som finansierar det mesta av terrorism som man från samhällets sida lägger ner så extremt mycket pengar för att bekämpa.

  Varför man inte tar detta steg kanske ligger hos alla de vars jobb eller som på annat sätt tjänar på att droger är kriminaliserade och "tar om hand" om alla de (oftast svagare grupper) som åker in och ut från fängelser.

  David Nutt reveals the truth about drugs

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den forskning som är gjord visar att "tuffheten" i lagstiftning mot droger och dess tillämpning inte har något samband med hur många som faktiskt använder narkotika.

   Däremot så bidrar en tuff lagstiftning mot narkotika till högre brottslighet, både från den enskilda missbrukaren som tvingas stjäla fler cyklar och från gängen som får sin övriga verksamhet finansierad.

   Om vi hade sålt knark på konsum är jag ganska säker på att kassörskan inte hade gått hem från jobbet och ägnat sig åt människohandel och värdetransportrån.

   Nolltoleransen har tagit bort sprututbytesprogrammen, så inte nog med att Kalle Kanyl har ångest för hur han skall fixa nästa sil - nu har han dessutom riktig dödsångest för att han kommer att dö av hepatit eller hiv. För att inte tala om hur mycket billigare det är med rena kanyler jämfört med bromsmediciner.

   Subutex och metadon som faktiskt ger en missbrukare flera års längre liv av god livskvalite har tagits bort "för att inte skicka fel signaler".

   Ledarna för narkotikakartellerna bor i slott med egna djurparker, bowlingbanor och äventyrsbad. De förfogar över både u-båtar och luftvärn. Och detta i länder som är unga och bräckliga demokratier, där kartellerna enkelt med våld och/eller mutor kan korrumpera vem de vill.

   Vinsterna från opiumfälten i Afganistan går rakt ner i fickan på krigsherrar som gillar talibaner och al-Qaeda ...

   Uppskattningsvis så dog 50 000 personer enbart i Mexico förra året i strider om kontrollen av den lönsamma narkotikahandeln.

   Vår lagstiftning är katastrofal, för den enskilde missbrukaren, för grannarna till missbrukaren, för Svenska samhället och världen i stort.

   Och vi har försökt i 40 års tid, med ständigt ökade insatser - hårdare batonger, snabbare polisbilar, längre fängelsestraff och mer telefonavlyssning.

   Jag tycker inte att det känns som vi är på väg att vinna inom den närmaste tiden ...

   Arkivera detta inlägg under fliken: kanske-dags-att-prova-något-nytt

   Radera
  2. Att legalisera är inte svaret. Att ta bort lönsamheten är lösningen. En del i det har jag föreslagit https://www.flashback.org/t967053 här.

   En annan del är att återinföra gränskontroller och skärpa dessa. Jag har inga problem med att visa pass och bli nosad på av en narkotikahund när jag passerar Sveriges gräns, eller att en narkotikahund nosar i den öppna dörren och öppna bakluckan till min bil.
   Om min demografiska profil gör att jag är intressant att specialkontrollera så är det också okej för mig, jag passerar inte gränsen oftare än att jag kan ta en stunds samtal med tullen.
   Det ska göras så dyrt och så sannolikt att en sändning tas att narkotikan i Sverige blir så dyr att inte många vill köpa den tredje hiten även om de två första är gratis.

   Radera
  3. I ett fängelse så blir man inlåst på sitt rum klockan 20 på kvällen.

   Och sist jag kollade så var det inte någon större brist på knark i finkan. Det är uppenbarligen fortfarande tillräckligt lönsamt att hantera narkotika trots alla säkerhetskontroller.

   Vi måste med andra ord ha ett samhälle som är hårdare kontrollerat än ett fängelse om det skall bli olönsamt att hantera narkotika. Arkiveras under: ha-det-så-roligt!

   Lagen om tillgång och efterfrågan gäller även här, minskar vi tillgången så stiger priset - och därmed så höjer vi motivationen att tillhandahålla knark. Ju mer pengar som ligger på bordet dessto lättare kommer det att bli att korrumpera med mutor och våld.

   Vi har försökt lösa ett socialt och medicinskt problem med hjälp av juridik de senaste 40 åren, hårdare fängelsestraff och tuffare tag varje år och vi inte lyckats hittills.

   Jag tror inte vi kommer att lyckas nästa är heller, oavsett om vi höjer insatsen lite eller mycket till.

   Radera
  4. Då blir frågan, vad vårt mål är, att minimera narkotikan och dess skadeverkningar, eller att eliminera narkotikan. Eliminera den tror jag inte att vi kan. Minimera den däremot, det kan vi och där är mina förslag en del i en väg som vore möjlig att gå.

   Radera
 5. Det låter ju enkelt i teorin, men även när de är legala orsakar droger lidande, förstörda liv, misshandel, sjukvårdsbehov och även dödsfall (bla trafikolyckor). Ja, alkohol är tyvärr lagligt, men det är ingen anledning till att göra ännu fler droger lagliga.

  Det är nämligen samhället som får stå för kostnaderna. Lätt att legalisera i länder där personer själv får betala sin sjukvård. Jag vill inte betala droganvändandets kostnader med mina skattepengar för att du ska få tända på. Det samma gäller egentligen alkohol - alkoholrelaterade och rökningsrelaterade skador ska betalas ur egen ficka, inte av samhället. Det är frivilligt att dricka och röka.

  I ett solidariskt samhälle förbjuder man droganvändandet, men betalar dess kostnader.

  Av historiska skäl är det svårt att förbjuda alkohol och tobak helt, men det går att allt mer begränsa användandet, t ex förbudet mot rökning i offentliga lokaler, som kommer spara miljardbelopp pga uteblivna hälsoproblem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den dyraste medborgaren är den medborgaren som lever till 90+ och spenderar sista åren inom sjukvården. Till och med den drog som är mest fysiskt skadlig, rökning är en vinst för samhället. Medielivslängden på en rökare är knappt 10 år kortare jämfört med en icke rökare. Antalet dagar som personen är sjuk är mellan 5-10 dagar mer per år jämfört med icke rökare. Oftast dör rökare relativt snabbt jämfört med icke rökare.

   Summa summarum, till och med den fysiskt värsta drogen av dem alla är en vinst för skattebetalare.

   Det enda argumentet som finns för förbud är när tredje person riskerar att skadas, denna risk är inte alls lika stor när det gäller förbjudna droger jämfört med de lagliga. Rökning och Alkohol spelar i en helt egen liga när det gäller risker för tredje person

   Radera
  2. Beror på volymen.

   Om det är så riskfritt med illegala droger så kan du väl ge lite sådana till dina barns dagispersonal eller barnvakter.

   Löjlig drogromantik från drogberoende.

   Radera
  3. Gör lite sökningar på google scholar och se vilken effekt man faktiskt uppnår genom att förbjuda droger.

   30-40 år av hjärntvättning av svenska folket sätter djupa spår, även hos tänkande människor. Jag var själv varm förespråkare för vår Svenska linje fram tills bara för några år sedan.

   Knark är inte bra, det är absolut inte det jag försöker säga.

   Men den lagstiftning vi har idag saknar postiva effekter och uppnår inte de målen man vill. Dessutom har den påtagliga negativa effekter på individ-, lokal- och global-nivå.

   Radera
  4. Tilläggas kan att förbud av droger ökar missbruk (ökat missbruk = ökade kostnader), vill man minska missbruk är bästa åtgärden en rörligare arbetsmarknad. Helst så "rörlig" att jämviktsarbetslösheten ligger nära 0

   Radera
  5. @Cornucopia?

   Risken för att barn får tag på droger är mycket större när marknaden är kriminaliserad. Är något förvånad över din okunnighet i ämnet och om hur marknader fungerar när du är så påläst i speciella marknader.

   Med 100% marginaleffekter för personer som lever på bidrag, mycket svårt för vissa grupper att ta sig över trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden, en ganska brutal hantering av de som hamnar hos kronofogden. Då är det lätt att söka sig till svarta inkomster. I denna grupp som är utanför samhället hittar man sjuka, invandrare, personer som på annat sätt haft problem i uppväxten och därför blir det lätt att klistra på egenskaper på knark som egentligen beror på helt andra saker.

   Radera
  6. @Cornu
   Menar du att du inte betalar effekterna av droganvändningen idag med dina skattepengar? *förvirrrad*
   Antar att du bygger ditt resonemang på att droganvändningen skulle öka kraftigt vid en legalisering? Finns dock inget som talar för detta vad jag har sett!? Däremot skulle vårdbehovet pga "smutsigt" knark och smutsiga sprutor etc minska vid en legalisering/skademinimerings-politik.

   Radera
 6. Huset dom är i i slutet av klippet är iaf på Annerstavägen i Huddinge i ett av kommunens gamla hus som dom hyrde ut innan dom revs nu förra året, jag bodde två hus bort från det huset.

  SvaraRadera
 7. Ge knarkarna gratis narkotika, tak över huvudet och vanlig husmanskost och låt dom knarka ihjäl sig utan inblandning från ”tycka synd om” folket.
  MEN med tvånget att flytta till ett separat samhälle.
  Det finns utflyttningssamhällen i Norrland, där det inte är många innevånare kvar. Ge dessa kvarvarande generös flytthjälp och låt knarkarna flytta in. Oftast är det väl inte mer än ett par vägar. som behöver kontrolleras, så att knarkarna inte avviker. Och skulle de vandra ut i vildmarken, låt dom göra det.
  Det finns också en del stater som accepterar narkotikan. Några av dessa skulle nog, för ett rimligt bidrag, vara villiga att ta emot våra knarkare.
  Samhället skall inte heller ge dyr sjukvård till narkotika eller alkoholrelaterad sjukdom.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alla knarkar, de flesta knarkar mat. Titta på folks bukmått.

   Varje dag du vaknar så anstränger du dig för att få kickar, arbete, semester, barn, sex, idrott, fest, godis o.s.v. Områden folk tar till för att stimulera sig

   Radera
  2. @ dopad

   Vad tycker du om Åkes ide, är det bättre än dagens politik?

   Radera
  3. Jag tar mig friheten att svara trots att jag inte är dopad... Det är en ganska vanlig missuppfattning att narkotikalagarna i första rummet drabbar tunga missbrukare, alltså sådana som är beredda att flytta till Norrland i utbyte mot droger och husrum. Så är inte fallet, de värsta drabbade är brukarna som får sina liv ställda på ända för att de valt ett annat rusmedel än de statligt sanktionerade. Jobb, körkort, barnen... Allt kan du mista för att dina livsval inte överensstämmer med lagen.
   Men diskussion för eller emot ett förbud är poänglös, för eller senare måste satserna inta en annan inställning, antingen genom lag eller praxis.

   För övrigt anser jag att inlägget gott kunde problematisera ämnet lite.

   Radera
  4. @trilsker

   Åke förstår inte hur missbruk fungerar och därav är det ingen lösning.

   De allra flesta personer klarar av att droga sig (spelar ingen roll vilken drog det handlar om vilket inkluderar alla de lagliga som mat, makt, pengar, vänner mm). Det är viktigt att man kan droga sig (hjärnan stimuleras) för det förhöjer livskvaliteten.

   Det finns de som använder någon drog för att dämpa ett annat problem, exempelvis skrivs det ut över en halv miljon dygnsdoser antidepressiva mediciner varje dag i Sverige. När man använder något för att medicinera bort ett problem ökar risken för missbruk. Medicinen (ibland en drog) fungerar men det finns biverkningar man kan tappa kontrollen över, speciellt när man måste köra medicin på svarta marknaden.

   Vill man få ner antalet missbrukare är ENDA lösningen ett samhälle som blir mer flexibelt där så många som möjligt kan skapa sig en trivsam tillvaro.

   Straff för moralbrottslighet (politiker försöker uppfostra) fungerar endast på personer som har en social fallhöjd, det finns väldigt mycket vetenskap kring det. De som "knarkar" lagligt, har bra jobb, fin bostad, gott nätverk mm. Där fungerar straff men de brukar skärpa sig ordentligt ändå för man vill inte förlora sitt trivsamma liv.
   Personer som inte har en social fallhöjd, där fungerar inte straff. De ligger redan på botten och har en tillvaro som inte är speciellt avundsvärd.

   Tror inte det är en vågad gissning med att säga att runt 50% av all kriminalitet försvunnit om man avkriminaliserat droger och gör det mindre riskabelt att anställa. Fler skulle använda andra droger istället för våldsdrogen alkohol (tänk på att de allra flesta droger passiviserar) och bara där får man en rejäl sänkning. Dessutom slår man sönder basen för att göra kriminella karriärer. Som bonus blir samhället mindre segregerat.

   Radera
  5. @Dopad 15:29

   Finns det något land som har en sådan inställning till droger som du har? Om det finns, så namnge landet i fråga, så att åtminstone jag kan till viss del utvärdera vilken effekt denna droginställning har på landet och dess kriminalitet.

   Radera
  6. Nej, det finns det inte. Det närmaste är portugal som har genomfört en total dekriminalisering vilket har lett till att narkotikaanvändandet har minskat med hälften. Se t ex forbes eller cato institute för lite mer information om det.

   Framförallt i sydamerika hörs just nu ganska höga röster för legaliseringar, och det är inte så konstigt eftersom den världsdelen är hårt drabbad av det våld och korruption som följer naturligt av en hård narkotikalagstiftning.

   Colombia och Uruguay är de länder som har kommit längst, Mexicos president vill debattera en total legalisering.

   Radera
  7. Nederländerna har en de-facto dekriminalisering för cannabis och samtidigt mindre än hälften av cannabisanvändningen jämfört med t ex USA och Canada.

   Substansmissbruk är ett socialt och medicinskt problem, inte ett juridiskt.

   Vi har försökt lösa det med batonger och fängelse i över 40 års tid och inte lyckats hittils, risken är ganska överhängande att vi inte kommer att lyckas nästa år heller.

   Radera
  8. @gruelse

   Om du tittar tillbaka i tiden så trots att de då inte var i närheten av så upplysta som vi är om olika skadeverkningar mm så var problemen inte i närheten trots att det i princip var fritt. Efter att USA startade "war on drugs" har problemen exploderat och sambandet är nästan linjärt, desto tuffare regler desto mer drogproblem.

   Klarar du av att läsa statistik så kan du bara dra en slutsats, vill man att problemen med droger skall öka så se till att kriminalisera. Finns självklart andra faktorer som påverkar men just kriminalisering av droger (som egentligen är att man kriminaliserar grupper i samhället) är väldigt starkt kopplat till ökade problem

   Radera
  9. @ dopad

   Vill du minska droganvändandet och i så fall hur?
   Vilka aktiva åtgärder kan få ner användandet utan att bara släppa det löst vind för våg.

   Radera
  10. @trilsker

   Jag vill minska missbruk, bruk ser jag inget problem med

   Radera
  11. @ dopad

   Jag är medveten om att dagens politik skapar ett stort lidande bland missbrukande droganvändare och deras anhöriga, ekonomiskt, socialt och även sett ur en hälsoaspekt. Gatudroger är inte rena som t.ex. heroin med medicinsk renhetsgrad och den ständiga jakten efter pengar kan ibland bli utdragen vilket leder till abstinens, varpå risken för överdosering ökar när de väl får sin fix.

   Droger är idag den organiserade brottslighetens bread and butter, en stabil och pålitlig inkomstkälla som överbrygger tillfälliga inkomstbortfall från t.ex. ekonomisk brottslighet. Legalisering tar bort deras inkomstkälla.

   Utan att vara insatt så tror jag att dagens politik har två orsaker.

   Majoriteten och jag, är övertygade om att priset och den sociala acceptansen styr efterfrågan, om det blir lagligt så kommer priset att gå ner och användandet blir accepterat i ett bredare befolkningslager.
   Om fler använder så kommer fler att missbruka, precis som spel och alkohol.

   Antalet nya missbrukare ställs mot antalet nuvarande ”brukare” - ”brukare” förlorar.

   Den andra orsaken är att vissa droger är lättare ett förbjuda än andra. Alkohol är djuupt inbäddat i västvärldens kultur, en drog som överlevt många makthavare och tom religionsskiften.
   Alkohol kan heller inte förbjudas rent praktiskt eftersom det räcker med socker, vatten och något som bryter ner sockret, för att det ska börja jäsa lite överallt i landet.

   Ni som använder är en minoritet, majoriteten vill inte riskera att er grupp växer genom att förbättra era livsvillkor, åtminstone inte med de förslag som förespråkas av dig, legalisering nu, pang boom.

   Vill du ha en minsta chans till att förändra värderingar så måste du presentera ett trovärdigt alternativ där det finns tydliga verifierbara delmål. Åkes ide kan vara ett sådant verifierbart delmål.
   Visa att droganvändare kan upprätthålla ett fungerande produktivt samhälle, med alla dess beståndsdelar, barn, arbete, skatter osv. Ni måste också visa att ni själva kan bära kostnaden för de nya missbrukarna, utan att försämra deras vård. Det är mycket annat som måste verifieras under en lång tidsperiod så att resultatet blir pålitligt.

   Drömmar om att en folkomröstning i ett slag ska ändra på dagens politik till din drogliberala utopi, är just det, drömmar.

   Jag som drogs med ett tungt tobaksberoende i 14 år innan jag lyckades sluta, är för ett totalförbud av tobak. Tobak skadar hälsan, det avslutar liv och sprider sorg bland anhöriga. Så onödigt.
   Det finns inga ”brukare” av tobak, bara missbrukare.
   Tobak är också något som går att förbjuda rent praktiskt, det är en volymdrog dvs det krävs insmuggling av stora volymer, vilket inte gäller för t.ex. heroin.
   Tobak kan heller inte odlas i tillräckliga kvantiteter på våra breddgrader, medan alkohol kan framställas i en skrivbordslåda. Måndag morgon på kontoret, öppna skrivbordslådan, släng i ett äpple i en glasburk med lite vatten i och spotta, fredag eftermiddag så har du tillräckligt med alkohol för en bra start på kvällen, ja nästan.
   Ett eventuellt framtida förbud av tobak måste ske på EU-nivå och efter en folkomröstning i varje land.
   Det är viktigt att stödet är brett för att de ska få verkan.

   Sorry, jag står inte på din sida idag, men kanske om du kan visa ett verifierbart bättre alternativ.

   Radera
  12. Du förutsätter att hård lagstiftning får effekten att drogmissbruk minskas. men det är precis tvärtom!. Jämför gärna med cannabis och titta på Nederländerna vs. USA som har helt olika lagstiftning.

   Det trovärdiga alternativet heter skadereduktion. Polisen i Sverige har inte gripit en enda människa för att de har rökt tobak, ändå har tobaksanvändningen minskat väldigt mycket. Låt oss prova samma metod med knark.

   Kontrollen över knarket måste tas bort från organiserad brottslighet, för Sveriges skull men framförallt för länder i 3'e världen som Mexiko, Colombia och Afganistan där konsekvenserna är katastrofala.

   Missbrukare måste kunna få vård och hjälp istället för fängelse.

   Vi kan inte lösa sociala och medicinska problem med juridik, det har inte fungerat hittills och kommer inte att fungera imorgon heller.

   Radera
  13. @ niklasp

   Det går inte att öppna en heroinkiosk bredvid plaskdammen i folkets park och hoppas på det bästa.
   Ta bort det vita du har kvar på näsan från frukosten. : )

   Radera
  14. @ trilsker

   Du har svalt myten om att "vem som helst kan åka dit och bli beroende"

   Det stämmer inte, vem som helst åker inte dit och blir beroende av någon drog, de allra flesta (gissningsvis över 90% om man tar ett genomsnitt) riskerar aldrig att bli beroende. Till och med heroin klarar de allra flesta av utmärkt utan att bli beroende.

   De som riskerar att fastna för någon drog är de som har läst att fastna i något oavsett vad det är, det kan vara spelmissbruk, matmissbruk, shoppoholics, sexmissbruk eller annat missbruk. Personen har en känslighet och det man fastnar i är något som tillför något i vardagen.

   Exempelvis är det extremt svårt att hitta någon heroinmissbrukare som haft en lycklig barndom. Heroin hör till det allra bästa medlet för att dämpa fysisk och psykisk smärta. De som har mycket ångest inom sig och testar heroin får äntligen känna hur det är att vara normal, inte ha massa ångest som hela tiden mal i skallen och det är därför som de kan fastna. Heroinet gör något ordentligt positivt för dem.

   En legalisering ökar inte antalet personer med känslighet för beroende, det minskar antalet för utslagningen av människor på grund av att man hela tiden är och hackar på dem med polis och annat för att de kan kopplas till någon drog ser också effektivt att underhålla antalet personer som växer upp under taskiga förhållanden.

   Radera
  15. @ trilsker

   Det är ingen som förespråkar harm reduction som säger att det skall finnas heroinkiosker vid plaskdammen. Den typen av argumentation använder de som har slut på argument (vilket man får rätt snabbt) om man förespråkar förbud.

   Dessutom, när det är förbudet så underhåller man de (svarta)heroinkiosker som finns. För du tror väl inte man kan förbjuda bort droger?

   Radera
  16. @ dopad

   Okej, okej, jag kan ha fel. Jag har inte tänkt så mycket på det här, men det har inte resten av befolkningen heller.

   Jag håller helt med att dagens system inte fungerar, men ser inga alternativ som är verifierat bättre.
   Att polisen använder utslagna missbrukare i sin jakt på protokollpinnar, är patetiskt, ett tecken på djupt liggande röta i systemet.

   Låt oss glömma dagens och morgondagens brukare och bara titta på dagens och morgondagens missbrukare.

   Om vi får ett samhälle där colombianskt kokain och afghanskt heroin trängs i Ica-hyllan med kravmärkt kaffe från Guatemala så kommer fler att testa. Testar fler så kommer fler att fastna.
   Visst kan du hävda att folk kan själva avgöra om de vill testa och det stämmer i teorin, men vi är inte alltid konsekventa och rationella, ibland gör vi överilade saker.

   Tar du 1000 personer på måfå så kommer en viss procentsatts visa upp en psykologisk profil som är okontrollerat mottaglig för stimulantia eller ångesthämmare. Dessa blir missbrukare.
   Tar du 10 000 personer på måfå så kommer antalet missbrukare att öka med en faktor 10, dvs många fler liv kommer raseras för att någon brukare ska få tända på riskfritt.

   I verkligheten är det lite annorlunda, en legalisering hade inneburit en ickelinjär ökning av antalet missbrukare. De som har psykologiska problem är i större utsträckning redan missbrukare, jämfört med befolkningen i övrigt, dvs antalet missbrukare ökar inte linjärt, men dock.

   En brukare kanske kan hantera en konsumtion som inte hämmar dennes livskvalitet, men varför ska dennes rätt gå före framtida missbrukares rätt till ett människovärdigt liv. Ett liv fritt från förödmjukelser, som att barnen blir omhändertagna av myndigheterna, för att mamman spenderar mesta delen av sin tid i ett heroinrus flygandes bland Jupiters moln. Hennes barn har större rätt till en normal uppväxt än att dagens brukare, som kan hantera holken, ska få tända på riskfritt.

   Det här handlar inte om mig och dig, det handlar om de som nu är sårbara utan att dagligen exponeras för droger. Droger de inte hade klarat av att hantera på ett kontrollerat sätt.

   Dopad, om det bara hade handlat om dagens missbrukare, dagens och morgondagens brukare så hade problemet varit enklare att lösa.

   Radera
  17. Hallå, tänder du på nu?

   Radera
  18. @ trilsker

   "tänder på" ? kaffe är det starkaste jag brukar

   Det kommer inte att komma upp kokain, heroin eller annat i ica-hyllan. Möjligen att tyngre droger kan skrivas ut av läkare eller det blir någon form av licenssystem, att personer som verkligen vill använda får göra någon form av test (som ett körkort).
   Man kommer aldrig få bort tyngre droger men man behöver inte välja lösningar som gör hela situationen värre som idag.

   Så länge det saknas offer kan man inte straffa, den typen av "kriminalitet" kommer alltid att skapa mer problem.

   Ingen som använder droger har som mål att börja missbruka. Missbruk uppstår nästan alltid av helt andra orsaker där drogen blir en slags självmedicinering för de "andra" orsakerna. De lagliga drogerna, alkohol och rökning är egentligen undantag (inte helt men nästan) där drogen självt ofta skapar missbruket.

   Förbud är ingen lösning, det skapar MER problem

   Radera
  19. @trilsker ...

   Jag är faktiskt tyngre narkoman än dopad ... Jag dricker inte bara kaffe, jag snusar också, jag undviker alkohol utom vid de tillfällen där jag är absolut tvungen att dricka för att inte bli klassad som total social paria.

   En modell som kan vara framgångsrik är att avkrimminalisera droger som är "tyngre" än alkohol/tobak och legalisera droger som är "lättare".

   Det viktiga är att kontrollen över narkotikan tas bort från kriminella gäng, att de som är beroende av knark får vård och hjälp istället för straff.

   Exakt hur det sker är en öppen fråga, men kokian på ICA nog inte förstahandsalternativet.

   Men kanske det viktigaste av allt är att får bort den maktbas som drogkartellerna i länder i 3'e världen sitter på. Vårt krig mot droger fullständigt krossar och korrumperar rättsväsendet i de här unga och sköra demokratierna. Antalet döda till följd kriget mot droger räknas i många 10-tusentals om året i de här länderna.

   Att använda hårdare batonger och längre fängelsestraff funkar inte, vi har försökt med det i 40 års tid och inte lyckats hittills, de som har provat andra vägar har varit framgångsrika, se tidigare länkar. Låt oss också prova en annan väg.

   Radera
 8. Nu är jag ingen expert på polisväsendets organisation, men jag tycker det är märkligt att all prickskytteverksamhet ska baseras i Stockholm. Malmöpolisen borde definitivt ha prickskyttar med tanke på att Malmö har blivit inkörsporten för vapen och kriminella till Sverige samt med tanke på den grova brottsligheten som finns i Malmö.

  Uppgifter från massmedia som jag har tagit del av, gör gällande att ett flertal poliser från andra delar av landet inklusive Stockholm, är verksamma i Malmö. Anledningen är att man kraftsamlar för att störa den organiserade brottsligheten där. Det nämns inget om det i ditt inlägg.

  Sedan var det en överraskning för mig att den organiserade brottsligheten i Malmö företräds främst av kriminella MC-gäng från Danmark.

  Här är mitt bidrag till minska den organiserade brottsligheten:
  Gå ur Schengensamarbetet och ge tullen ökade befogenheter att stoppa införseln av vapen, kriminella och narkotika vid gränsen. Därigenom skulle Malmöpolisen få det betydligt lättare att få bukt med de många illegala vapnen som är i omlopp i Malmös undre värld. (Bl.a. Storbritannien är inte med i Schengen.)
  Frågan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gruelse, att man säger A betyder inte att man sagt ett dugg om B.

   Det sades och visades massor med sådant som jag inte redovisar i blogginlägget.

   Vad gäller MC-klubbar så skriver jag bl a vilket betyder "bland annat" och jag skriver "ursprungligen från Danmark". Det innebär inte att det är danska MC-klubbar. Och jag skrev A. Det finns B, C och D inom den tunga organiserade brottsligheten också. Dem skrev jag inget om. Inlägget handlar om piketen, inte om Malmös organiserade brottslighet.

   Vad gäller poliser från andra delar av landet, så skrev jag inget om det heller. Precis. Jag skrev om Malmöpiketen, A. Jag nämner inte B, C eller D. Betyder inte att B, C eller D inte existerar.

   Radera
  2. ”Sedan var det en överraskning för mig att den organiserade brottsligheten i Malmö företräds främst av kriminella MC-gäng från Danmark.”

   Svenska MC-gäng som tar order från deras moderavdelning, vilket i Sverige betyder Danmark, befinner sig högst upp i hierarkin tillsammans med etablerade invandrare som sysslar med mellanhands kontrakt inom diverse lagliga sektorer i samhället så som bygg, bemanning osv. Svarta affärer inom taxi och restaurang är mellansteget och längst ner finns idioten som rycker guldhalsband av gamla kvinnor och gör inbrott i mitt källarföråd (all julpynt försvann). Allt smörjs av diverse ”hjälpsamma” växlingskontor.

   "Gå ur Schengensamarbetet och ge tullen ökade befogenheter att stoppa införseln av vapen, kriminella och narkotika vid gränsen."

   Den absoluta majoriteten av olagliga vapen i Sverige kommer från stulna licensierade vapen.
   Ofta är ägaren införstådd och kan tom köpt vapnet enkom för att någon efterfrågar just detta vapen.
   Dessa ägare kan lägga ut en annons på blocket med adress innan ”stölden”, för att på så sätt skapa sig ett alibi.

   Det jag har undrat över ända sedan Mangs åkte fast, provskjuter man inte licensierade vapen och sparar kulan så att polisen kan jämföra hittade kulor som inte fragmenterats med ett nationellt register?
   Mangs lämnade efter sig kulor och hylsor över hela stan under hela 00-talet.

   Att gå ur Schengen kommer inte medföra någon personlig olägenhet för mig, jag är redan grundligt kontrollerad.
   Varje gång de har kontroll vid bron så blir jag stoppad och får bilen genomsökt, tre tillfällen av tre möjliga. Helt random, ingen etnisk profilering, det bara blev min tur...
   Poliserna som gick igenom bilen vid ett av dessa tillfällen gav ut ett ljudligt stönande när de såg mig och sa högt: Nu får han ge sig! De syftade på sin kollega som stod vid båset och avgjorde vem som skulle kontrolleras.
   Jag utgår från att de menade att han var övernitisk när det gäller långa personer. : )

   Radera
  3. Malmöpiketen hade kanske en liten annan åsikt om vilka vapen som var vanligast. Det var insmugglade vapen från krigen i Balkan och ex-Jugoslavien, inte jaktvapen. Men vad vet de...

   Radera
  4. Jag läste om revolvrar och antog att de menade alla vapen.

   Radera
  5. Bland tyngre vapen var det definitivt Balkan-vapen som dominerade, bl a Kalashnikov-kloner och Scorpio-maskinpistoler. Man har hittat AP-ammunition också, vilket är riktigt allvarligt.

   Med tanke på den personliga utrustningsnivån är nog just piketen mindre oroad över pistoler och revolvrar än över Kalashnikovs med AP-ammunition.

   Radera
  6. Det krävs keramikplattor för att stoppa det, eller..

   Radera
  7. Cornu: är det konventionell pansarbrytande ammunition med stålkula eller rysk specialammuniton av APCR-typ med wolframkula i en aluminiumkropp?

   Radera
  8. Japp.

   Tänker inte diskutera utrustning på den detaljnivån, får hänvisa till vad som sägs i SVT:s film ovan.

   Radera
  9. Skrev iofs följande:

   "Och deras lättare ballistiska kroppsskydd vägde sina kilon det med. Trots allt finns pansarbrytande ammunition i omlopp i Malmö och Sverige, så det handlar inte om textilier här. "

   Så ja, man har keramplattor.

   Radera
  10. Baron von Keff, finns ingen anledning för mig att här kommentera typen av pansarbrytande ammunition. Hjälper inte polisens eller piketens arbete att göra det.

   Radera
 9. Malmö idag, Sverige imorgon. Morgondagen för Malmö lär vara något extra i takt med att Skåne blir en del av tredje världen.

  Hur bra skulle Malmöpiketen klara sig i en strid mot en pluton lätt infanteri utrustad med kulspruta och raketgevär? Det är vad som kommer på sikt givet nuvarande trender. Hur pass bra kan de ta förluster? Hur lång tid tar det att utbilda en ny anställd? Kan man räkna med att de pallar med ett manfall på 25% per år?


  För övrigt är fjortisspråket med "operatörer" löjligt, det heter anställd. Vi snackar inte om amerikanska legosoldater här...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Branschbenämningen internt och externt är operatör. Sedan kan du tycka att det är löjligt, det är ditt probelm.

   Radera
  2. Det är i alla fall svenska, skulle poliserna kalla sig "operator" och börja använda amerikanska svordomar skulle jag bli orolig.

   Radera
  3. Vad gäller "strid mot pluton" så är det ett högmålsbrott i Sverige att träna milisförband. Oavsett antal och utrustningsnivå är det väldigt sällan om ens alls man möter några "förband" som tränat ordentligt.

   Tio nissar med vapen är bara tio nissar med vapen om de inte övat tillsammans i månader och det är väldigt svårt att göra diskret...

   Radera
  4. Cornu: Ingen har sagt att de behöver vara tränade i Sverige eller att de ens behöver vara svenskar.

   Radera
  5. Tror du har en dålig uppfattning om vad en tränad militär/polisiär enhet innebär i kompetensnivå.

   Radera
  6. Det kan dock roa dig att jag tog upp frågan hur det skulle fungera om man gick upp mot en riktigt tränad elitenhet motsvarande dem själva, dvs inte några "jag vet fram och bak på mitt vapen" talibaner/al-Qaida.

   Vilket vi sedan diskuterade lite.

   Du överskattar nog kraftigt vad man hos dina hatnationaliteter kallar för träning.

   Radera
  7. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  8. Ja, låt oss ponera att en kriminell gruppering sätter upp en pluton lätt infanteri med åtta kulsprutor och fyra granatgevär, vad händer då?
   Två alternativ, Piketen får reda på den innan den hinner göra något och gör ett kraftfullt tillslag stödd av NI och Stockholms och Göteborgspiketen. Snabba tillslag morgonen efter en blöt fest på syndikatets "kursgård" och hårda straff rör förberedelse till rån, mord och allmänfarlig ödeläggelse.

   Alternativ två. Piketen får inte reda på dem i förväg, deltar i insats mot värdecentralsrån och första bussen blir utslagen i ett eldöverfall. Resten av styrkan backar undan och sprider ut sig och utvärderar läget. Man finner sig vara utrustningsmässigt och numerärt underlägsna och går därför igång med fördröjningsstrid samtidigt som man tillkallar förstärkning. Lokala polisen kallar in all personal den kan, från såväl annan tjänst som ledighet, det numerära underläget bryts, utrustningsunderläget kvarstår. Tårgas kastas eller skjuts in mot den kriminella plutonen varvid dessa måste bära gasmask och därmed blir avsevärt mindre effektiv. Ett antal prickskyttar tar posto kring de kriminellas ställningar, dessa skjuter ett skott och byter eldställning, de blir därmed svåra eller omöjliga att bekämpa.
   Tack vare numerärt överläge och sambandsöverläge har polisen nu den starkare handen och då civila evakuerats från närområdet kan polisen luta sig tillbaka och vänta ut de kriminella vilka efter timmar eller dagar ger upp av svält, törst eller utmattning då ett stadigt regn av chockgranater och tårgas omöjliggör vila för dem samtidigt som poliserna kan rotera till vila kontinuerligt och har bra catering.
   Slutresultat, 30 döda eller fångna kriminella vilka ger ett ymnighetshorn av information till polisen vilken därmed kan slå sönder det syndikat de kommer ifrån fullständigt, kombinerat med en stor ilska hos folk och polis över det skändliga mordet på första polisbussen och på de ganska många poliser som dör eller skadas under belägringen blir resultatet av det första (och sista) nyttjandet av den kriminella plutonsstyrkan ett oerhört håg nedslag på all kriminalitet och de miljöer den växer till i.

   De kriminella kan aldrig hoppas på mer än tillfälliga lokala styrkeövertag och de måste vara från platsen innan övertaget hinner gå dem ur händerna. En infanteriplutonsstyrka är inte förenligt med de förutsättningarna.

   Radera
 10. Angående droger. Droger är för de som vill stå på triumfvagnen utan eget arbete – fritt citerat, F Nietzsche. Jag borde ta sånglektioner men orkar inte, så istället tömmer jag pavan och skriker för full hals. Jag borde träna boxning men jag drar en pava till, sen kan jag spöa alla som säger att jag sjunger illa! Droger handlar om en otålighet, en fest tex blir ju roligare snabbare om det bjuds på välkomstdrink och naturligtvis så står jag inte vid sidan av och hötter med ett frikyrkligt finger utan jag är med precis som alla andra men det är synd – det är det.
  Angående polis. Att citera världens starkaste tecknade nalle kan ju kanske vara ok idag men vad händer den dag grabbarna inte orkar (kan) vara snälla längre, blir vi då sittande med en svensk motsvarighet till Bope? Det är märkligt att vi (jag) har varit så jvla korkade att vi har röstat på sådana frbnnade mesar till politiker, för detta skulle ju gå att lösa på politiskt väg via den normala polisen/rättsväsendet. Att istället använda sig av brandkårsutryckning för att plåstra om den sönderstuckna samhällskroppen är en återvändsgränd, det är inte mycket till samhällsbyggande, dock all respekt till det arbete piketen har utfört, så här långt.

  SvaraRadera
 11. Cornu: Frågan är egentligen inte om piketen kan vinna eller inte, det är hur stora förluster de tar och hur lång tid det tar för dem att ersätta dem.

  Framtidens Sverige kommer att vara betydligt våldsammare och kärvare än dagens och det betyder en betydligt hårdare arbetsmiljö för Malmöpiketen. Det kommer att ge avtryck i form av döda poliser och döda gangstrar. Kan gangstrarna regenerera snabbare än polisen, så kommer de att vinna, även om de förlorar varje eldstrid....

  SvaraRadera
 12. Intressant! Fast kom igen nu C. Bara för att man i Armén aldrig gör nationella insatser innebär inte att de andra delarna av FM bara sitter o rullar tummarna med materielen förrådsställd. Har själv lång erfarenhet från ett förband med mycket hög beredskap....

  SvaraRadera
 13. Dagens notis i GP om hur det går med kriget mot narkotika i Mexiko, ungefär som vanligt.

  Problemen med moppegängen i Köpenhamnsregionen började på allvar när man försökte stänga ner handeln med cannabis i Christiania. En handel som har skett halvofficiellt sedan 70-talet och varit i stort sett problemfri. Holger Holk har kunnat på dit, köpa ett par gram gräs och gå hem och röka på, käka vingummi och lyssna på gamla Bob Dylan plattor.

  SVD publicerar idag referat från en undersökning som säger att 31% av killarna i gymnasiet har använt narkotika och 94% av det är cannabis.

  Cannabis är ett ogräs som kan odlas hemma i garderoben av vilken fåntratt som helst. Tack vare förbudslagstiftningen ligger priset på gatan runt 100:-/gram ... enorma vinstmarginaler.

  Självklart ville moppegängen få kontrollen över en så stor marknad, kriget om kontrollen av cannabishandeln bröt ut och spillde över på gatorna i både Köpenhamn och Malmö. Operatörerna på piketen i Malmö behöver käka stora mängder taggtråd och skita ännu mer kätting när de ska hantera gubbarna i moppe- och balkan-gängen.

  Danska politiker har tydligen tagit sitt förnuft till fånga och insett sitt misstag, bodarna är återigen uppsatta i Christiania och problemen har minskat. Tyvärr har redan gängen flyttat fram sina positioner och kontrollerar en stor del av distributionskjedjan. Diskusioner förs om en fullskalig legalisering i köpenhamn.

  Är det någon här som ser på TV-serien Boardwalk Empire? Jag tycker att den är intressant i sammanhanget.

  SvaraRadera
 14. http://www.polisman.se/forum/viewtopic.php?t=15536

  SvaraRadera
 15. I like this concept. I visited your blog for the first time and just been your fan. Keep posting as I am gonna come to read it everyday.

  SvaraRadera
 16. Tack för två av de bästa böckerna jag någonsin läst!
  Videon ang. piketen ovan fungerar ej längre. Länkar en video där en del av utrustningen förekommer!

  http://www.youtube.com/watch?v=uEqryFU5WOM

  SvaraRadera