Aktuellt

Finanskursen Årskull IV börjar söndagen 3:e oktober - 5% rabatt med Cornucopia

Nedanstående inlägg presenteras i samarbete med den populära aktiehandelkursen Finanskursen. Bloggen kan erbjuda 5% rabatt på kursavgiften v...

2012-07-01 09:37

Replik från Försvarsmaktens informationsdirektör Lagersten

Angående gårdagens frågeställning om myndigheter ska föra samhällsdebatt, så skrev Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten en replik i en kommentar till gårdagens inlägg. Jag återger min vana troken denna officiella replik i sin helhet i detta separata blogginlägg för att lyfta det hela. Jag hade även rätt och fel om HMS Carlskrona - ja, kostnaden för HMS Carlskrona handlar om internfakturering inom Försvarsmakten, där alltså informationsstabens budget belastas istället för 3:e sjöstridsflottiljens budget. För Försvarsmakten som helhet är dessa 500 000:- alltså inte en merkostnad. Nej, jag hade fel om att HMS Carlskrona kostar 500 000:- om dagen. Hon kostar 500 000:- för fem dagar under Almedalsveckan, eller 100 000:- om dagen, men är då också förläggning för försvarets personal under veckan, som alltså inte hyr in sig på externt boende. Repliken börjar nu och är inte i kursiv text:Varje år vid den här tiden så finns det ett antal säkra sommartecken - diskussioner om vädret, för och emot rosévinet i Almedalen och för andra året i rad debatt kring hur myndigheter deltar i samhällsdebatten.

För mig är valet självklart och grundar sig riksdagens styrning men först ett beriktigande på ditt inlägg: HMS Carlskrona belastar informationsstabens budget med drygt 500 000 för att hon ligger i Visby 1 juli till den 5 juli. Varje dag from måndag tom torsdag har allmänheten möjlighet att besöka fartyget och möta besättningen. Dessutom använder vi henne för mottagningar och förläggning. Hade hon inte legat i Visby så hade delar av denna kostnad belastat något annat konto i Försvarsmakten. Till detta kommer vårt deltagande i Säkerhetspolitiskt sommartorg med drygt 100 000 och för direkta kostnader relaterade till vår närvaro i Almedalen knappt 145 000.

Med detta sagt så är ekonomin viktig men borde enligt min mening vara en bifråga kopplat mot den principiella frågeställningen om myndigheter ska delta i det allmänna samtalet generellt och i Almedalen i synnerhet. Detta då det är själva seminariearbetet som är huvudsyftet. Jag kan bara svara för Försvarsmakten och svaret är givet, ja - utan tvekan.

Av regeringens proposition 2009/10:160 om Försvarsmaktens personalförsörjning så framgår det tydligt (4.9 Framtida krav på rekryteringsverksamheten samt 4.10 Information om försvar och krisberedskap) hur angeläget regeringen ser på att myndigheten är synlig i samhället, informerar om Försvarsmaktens uppdrag och bedriver kommunikation i syfte att stödja rekryteringen. Detta avser Försvarsmakten göra på de sätt som ger mest effekt och Almedalen är ett sådant sätt. Jag har därför bjudit ombord civilminister Stefan Attefall för att höra hans syn och hur han tycker att vi ska tolka riksdagens beslut. Detta då andra företrädare för regering och riksdag ger uttryck för en helt annan uppfattning.

Förutom HMS Carlskrona så deltar vi i Säkerhetspolitiskt Sommartorg. Där är ett antal myndigheter med men framförallt ett antal ideella organisationer. ”Vanliga människor” som utan större eller någon ersättning är med för att föra dagliga samtal i säkerhetspolitiska frågor i ett stort antal seminarier. Det finns därför förutsättningar även för dig att få vara med även om du inte har en arbetsgivare som tycker detta är viktigt eller skattepengar att använda. Ideellt arbete är också stort och jag är stolt över att vi kan bidra till detta.

Erik Lagersten
Försvarsmaktens informationsdirektör
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

6 kommentarer:

 1. Jag har nu lyssnat färdigt på Midvintermörker. En klart läsvärd bok som är både intressant och spännande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. +1. Hade inte förväntat mig en rörande och skrämmande historia, men det var det.

   Radera
 2. Fråga till Erik
  Erik
  Hur anser du att ni lyckas med att informera om Försvarsmaktens uppdrag och bedriva kommunikation?
  Vore intressant att få en (eller ett par) kommentarer av dig avseende innehållet i Karl Ydéns och Joakim Berndtssons artikel "När kriget kommit. Svenskarna och den nya försvarspolitiken"
  I denna refereras t ex till:
  "I den begränsade försvarsdebatt som förs framhåller flera debattörer att den svenska säkerhetspolitiken inte öppet eller tydligt redovisas för Sveriges folk (Moore, 2009; Holmström 2011)"
  "Från en tydligt positiv förtroendebalans före Berlinmurens fall har försvaret under 2000-talet etablerat en negativ förtroendebalans. Förtroendet för försvaret ligger stabilt lägre än för andra myndigheter som lyder direkt under regeringen. Förtroendemåttet påverkas av hur viktig eller oviktig de svarande uppfattar att en viss institution är, men även av hur väl institutionen uppfattas fungera. Av Figur 1 framgår att långtidstrenden fortsätter 2011, där försvarets förtroendebalans ligger strax under nollstrecket."
  "Moore menar att allmänhetens sviktande förtroende för försvaret delvis beror på inaktuella utgångspunkter och felaktiga förväntningar."

  Artikeln finns här: http://www.gu.se/digitalAssets/1373/1373004_n--r-kriget-kommit--svenskarna-och-den-nya-f--rsvarspolitiken.pdf

  Tackar på förhand

  SvaraRadera
 3. Åsiktsbildning (Propaganda) från myndigheter är nästan lika illa som åsiktsbildning från förment ideella organisationer som är skattefinansierade.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ungefär som politiska partier. De lever på stor del på skattepengar. Finns visserligen lite lotteri, gåvor och extraavgifter från medlemmarna som hamnar i riksdag/EU och får skattepengar därifrån. Ska man starta parti kan man alltid låna pengar och sedan betala tillbaka det med skattepengar.

   Radera
  2. Skillnaden är syftet med organisationen. En organisation (med eller utan vinstintresse) vars syfte är att bedriva politik skall givetvis göra just detta. En organisation vars syfte är att försvara landet skall göra just detta (som påpekat här innefattar det att värva folk vilket motiverar viss marknadsföring). Förra artikeln ifrågasatte i vilken omfattning det (direkt eller indirekt) ligger i myndighetens syfte att bedriva åsiktsbildning.

   Sen när det gäller partibidragen så är det en annan fråga. Andra problem med partibidragen är att man knappast får speciellt mycket bidrag såvida man inte är väl etablerat - då blir ju bidraget något som motverkar nybildande av partier. Är det det som är syftet med partibidraget?

   Radera