Aktuellt

Slovakien: Sputnik V-vaccinet som levererades var inte det som använts i de påstådda studierna

AFP rapporterar att EU-landet Slovakien laboratorietestat de doser av det ryska påstådda vaccinet Sputnik V man köpt in i två miljoner doser...

2012-07-13 16:34

Fredagsmys: Ett hållbart skattesystem?

Dags för lite fredagsmys! Om vi tänker helt annorlunda och försöker utforma ett skattesystem utifrån hållbara kriterier som att man ska begränsa konsumtionen av ändliga resurser, istället för att begränsa viljan till arbete eller produktion av resurssnåla tjänster (till skillnad mot resurskrävande tjänster), så kan man i teorin skapa ett radikalt annorlunda skattesystem, som samtidigt kanske inte kräver evig tillväxt i en ändlig värld? Detta är bara en lös idé som jag nämnde på vårens paneldiskussion med Mats Lindqvist från ASPO och Birger Schlaug i Malmö. Det tål dock att utvecklas.


Detta är helt lösa funderingar och jag ser fram emot att detta punkteras. En förutsättning är t ex att vi inte är med i EU, då ett radikalt annorlunda skattesystem skulle haverera pga frihandel.

Idag beskattar vi inkomster och till viss del konsumtion via moms och extra skatter på t ex energi, men också delvis egendom via fastighetsavgiften, som är en skatt oavsett vad den kallas. Tänker vi oss att den ekonomiska tillväxten stagnerar så kan dessutom individer bara bli rikare genom omfördelning av resurser, dvs på bekostnad av någon annan. Vid ekonomisk tillväxt kan rika förstås bli ännu rikare, men det behöver inte ske genom att någon annan blir fattigare, det räcker att de rika tar en större del av frukterna av tillväxten. Men vid utebliven tillväxt riskerar klyftorna i samhället öka, och det har vi också sett minst det senaste decenniet (även före alliansregimen - jämför också i andra länder). Då t ex USA via statistikmanipulation fejkar tillväxt är det inte konstigt om fåtalet blir rikare, medan resten blir fattigare - en logisk konsekvens av utebliven tillväxt.

Ett helt reformerat skattesystem bör alltså också ha fördelningspolitiska delar.

Grundtanken är att det ska vara noll skatt på inkomster, men skatt på konsumtion och ägande, speciellt på konsumtion av ändliga resurser.

Så hur mycket skatt behöver hela Sverige ta in idag? 2011 gick 51.3% av svensk BNP till skatter i alla dess former (CIA World Factbook), dvs inte bara statlig inkomstskatt, moms etc, utan även kommunalskatten, som inkluderar sjukvårdsförsäkringen i form av landstingsskatten. Svensk BNP var 2011 3 492 miljarder SEK enligt SCB, så det handlar om totala skatter på 1791 miljarder, att jämföra med de (ur huvudet) ca 800 miljarder som staten tar in. Resten handlar alltså om kommuner och landsting. En rätt ansenlig summa.

Så hur ska skattesystemet då se ut? (Nu är detta helt teoretiskt och kommer aldrig bli aktuellt då vi är med i EU och ett sådant här system skulle kräva tullar för att undvika att folk bara går över gränsen för att handla)

Det ska vara enkelt. Samma regler för företag som för privatpersoner, vilket innebär att alla betalar moms. Företag säljer och köper med moms, precis som idag, företagens nettomoms åker in till staten.

I teorin skulle en moms på 102.6% (dubbla skattetrycket - staten skulle därmed få in 51.3% av BNP i form av moms) som enda skatt räcka. Det som idag kostar 100:- SEK skulle behöva kosta drygt 160:- SEK, men istället skulle du få ca 30% högre bruttolön som nettolön då din arbetsgivare inte längre betalar några sociala avgifter eller för egenföretagaren egenavgifter. Inte ens någon pension skulle betalas av arbetsgivaren då allt skulle finansieras via momsen. Den som idag har en bruttolön på 30 000 skulle få en nettolön på 39 000:-.

Men istället för drygt 100% i moms på allt så vill man styra konsumtionen till hållbara produkter som inte bygger på ändliga resurser, samt beskatta ägande. Så momssatsen blir lägre. Istället höjer man skatten på ändliga resurser som fossila bränslen kraftigt. Notera att förnyelsebar elproduktion ska vara skattefri. Det blir alltså en diffrentierad elmarknad - alla kommer vilja köpa skattefri vatten- och vindkraft, dessas brist på fossilberoende landar i konstruktion, drift och underhåll och bränslekostnaderna den vägen, vilket hamnar på elpriset indirekt. Köper man fossilgasel eller (importerad) kolkraftsel så blir det dock skatt på den elen. Lite komplicerat, men med en fri marknad kommer elen för kunden i teorin kosta lika mycket oavsett om den är fossil eller ej. Säg att man tar 4:- SEK per kWh skatt på icke förnyelsebar el och 0% i skatt på förnyelsebar el. Bägge kommer därmed att kosta 2:- SEK + priset på fossil el, då skattearbitraget jämnas ut av marknadskrafterna.

Motsvarande mekanismer lägger man på övrig energi i form av t ex fordonsbränslen.

Sverige konsumerade 2010 ca 616 TWh energi. Av detta var ca 166 TWh kärnkraft, ca 187 TWh olja, ca 17 TWh fossilgas och ca 26 TWh kol eller koks. Resterande 220 TWH var förnyelsebart. Kort sagt ska 396 TWh beskattas.

Om dessa 396 TWh helt själva skulle dra in behovet 1 791 miljarder SEK så landar man på 4.52 miljarder SEK per TWH, eller 4.52:- SEK per kWh i skatt. Skatten på en liter bensin eller diesel skulle alltså bli runt 45:- SEK då dessa ungefär innehåller 10 kWh i energi, medan förnyelsebar E85 skulle få 0.15*45=6.75 SEK i skatt och vindkraftselen 0:- SEK i skatt.

Detta var alltså ett alternativ.

Delar vi upp skatteintäkterna på 50% moms och 50% energiskatter så landar vi på ca 50% moms och ca 2:20 SEK i skatt på energi per kWh, samtidigt som vi alltså får en nettolön på dagens bruttolön +30%.

Nu är inte energi den enda ändliga resursen här i landet. Man kan på motsvarande sätt lägga in skatt på förbrukning av metaller, och även mark. Här lägger man skatten på metaller på import eller primärproduktion - återvinning av metaller blir alltså skattefritt, undantaget skatterna på energiförbrukningen som återvinningen innebär.

Mark är inte förnyelsebart. Att ta bort mark från produktion ska beskattas. Varje år. Detta sker lämpligen med fastighetsskatt. Den ska basera sig på antalet kvadratmeter som inte bidrar med produktion av förnyelsebara resurser. Bygger man en parkeringsplats blir det lika mycket fastighetsskatt per m2 som om man bygger en villa. Byggnader kan förstås få lägre skatt om de t ex täcks med solceller och på så sätt inte minskar produktionen av förnyelsebara resurser. På samma sätt kommer inte vattenkraft, vindkraft eller solkraftparker att drabbas av fastighetsskatt. Skog, jordbruksmark etc förblir alltså skattefri.

Vidare vill man lägga skatt på tillgångar. Man stryker helt skatten på inkomst, utan har alltså bara en förmögenhetsskatt, på alla tillgångar, oavsett storlek. Det blir förstås inga större pengar, men är viktigt fördelningspolitiskt. 1% i förmögenhetsskatt på svenska hushållens finansiella tillgångar (undantaget villor) är bara drygt 30 miljarder per år. Men på samma sätt tar man 1% av företagens finansiella tillgångar årligen. Å andra sidan är ju bolagsskatten noll, liksom skatten på arbete, utdelning och lön.

Momsen och energiskatterna sänks med inkomsterna på tillgångar och markanvändande. Tänker inte räkna efter med hur mycket, men ni förstår principen.

Naturligtvis måste man ha tullar på import som lägger samma skatter på importerade produkter, annars fungerar inte systemet. Därför kan det aldrig ske så länge vi är med i EU. Dessutom skulle ett sådant här system kraftigt förändra spelreglerna och idag rik skulle riskera bli fattig och ibland tvärt om - en del skulle kraftigt missgynnas och andra gynnas kraftigt, så systemet skulle mötas av enorma protester från de som missgynnas och aldrig införas.

Som ni inser skulle ett sådant här system göra att tjänster eller produkter som inte förbrukat el eller fossila bränslen någonstans i förädlingskedjan kraftigt gynnas. Akustisk livemusik på handgjorda träinstrument. Lärande. Kultur. Har man en akustisk livekonsert i skogen så blir det i princip helt skattefritt, undantaget momsen. Samtidigt är alla beroende av energi så energikonsumtionen skulle inte försvinna helt, men skulle i princip stå för 50% av skatteinbetalningarna.

Man kan misstänka att Sverige successivt skulle förvandlas till en stor bunt lyckliga (?) hippies som skrattar när någon nämner ekonomisk tillväxt. Eller folk som sparar och investerar istället för att låna och konsumera?

Detta är inte särskilt genomtänkt, så varsågoda att plocka isär det hela. Kom ihåg att detta förutsätter tullar och ingen frihandel. Skattesatser kan justeras över tiden för att bibehålla inkomsterna, i takt med att ändliga energikällor fasas ut går momsen mot 100%, alternativt så höjer man hela tiden skatten på ändliga resurser i takt med att användningen av dessa minskar, minus skatten på markanvändning och tillgångar.

52 kommentarer:

 1. Sånt här är intressant Lars! Tror det väcker många funderingar. Nödvändiga funderingar om vi ska ha lite alternativ klara när det börjar gnissla ordentligt. Ska bli kul att läsa hur det här ska plockas ner!

  Klar med stängslen än?

  SvaraRadera
 2. Bortsett från att jag inte tror det är praktiskt att göra något sådant isolerat i ett litet land som sverige och nog inte realistiskt globalt så har jag lite andra synpunkter.

  När det gäller fastighetsskatten så ser jag inte någon anledning till att man skall beskatta fastigheter olika beroende på ifall de nyttjas för framställning av förnyelsebara produkter eller inte i det fall där man skattebefriat t.ex. förnyelsebar energi. Med 2kr/kWh i skatt så kan ju den som anlägger solceller redan göra en vinst på kanske just 2kr/kWh eftersom han konkurrerar med beskattade energislag.

  När det gäller skatt på material så antar jag att du tänker dig att materialet bara skall beskattas en gång, dvs göra återvunnet material skattefritt.

  Sen ser jag inte riktigt resonemanget med förmögenhetsskatt. NB att bara för att man inte har tillväxt kan fortfarande rikedomen öka totalt sett eftersom man faktiskt kan ackumulera upp det värde man producerar. De resurser som har gått åt för att bygga upp förmögenheten är ju redan beskattade.

  SvaraRadera
 3. Jag håller verkligen med om att beskattningen skall minskas på arbete och höjas på konsumtion, men.
  Jag skulle vilja se en differentierad moms, kanske i nödvändigheter (bas mat), lyx (vin, blommor), och skadliga varor (tobak, alkohol, godis)
  I den senaste kanske alla varor av olja skulle ingå.
  Sen behöver det lösas hur vi skall få folk att undvika att ta hela sin fina lön och fara utomlands och leva som kungar och komma hem panka.
  Det behövs nog helt enkelt en skall motsvarande momsen på utförsel av pengar ur landet? Borde gälla lika för personer som företag.
  Sen borde skatte uttaget minskas, men det är en annan diskussion...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag påtalar så fungerar detta inte utan handelshinder, antagligen måste gamla tiders kapitalkontroll återinföras så att man som du säger inte bara festar loss utomlands.

   Volymen är dimensionerad utifrån dagens behov av skatteuttag. Vilket förstås är sjukt högt, även om vi numer inte är världssämst, Danmark har väl högre skattetryck?

   Radera
  2. Diffrentierad moms ger stora tillämpningsproblem redan med de tre skattesatser vi har idag så drivs det årligen hundratals om inte tusentals processer om tillämplig skattesats. Sverige och Danmark har de senaste tio åren slagits om att ha högst skattetryck, danskarna gjorde nyligen en större skattereform som gjorde att de la sig under oss. Danskarna har ju betydligt mer konsumtionsskatter än vad vi har se bara på deras priser på bilar eller för den delen läsk där sockerskatten gör sitt till.

   Radera
 4. OT!
  lite OT, men jag läste precis detta på min bank Swedbank:
  "Amorterar du på dina Bolån? Vi rekommenderar alla kunder att så snabbt som möjligt amortera ner till 75% av bostadens värde och att därefter fortsätta amortera."

  Har det alltid varit Swedbanks tips?

  SvaraRadera
 5. ”En förutsättning är t ex att vi inte är med i EU, då ett radikalt annorlunda skattesystem skulle haverera pga frihandel.”
  ”Naturligtvis måste man ha tullar på import som lägger samma skatter på importerade produkter, annars fungerar inte systemet. Därför kan det aldrig ske så länge vi är med i EU.”


  Det här går hand i hand med din verklighetsfrånvända syn på det neutrala försvarets teoretiska potens.
  Gå ur EU så kommer allt bli SÅ mycket bättre. Okej, vi går ur och genomför din plan, vad händer sen?

  Jo, vi får en andra statsmakt i form av en skuggregering beståendes av organiserad brottslighet som tjänar multum på smuggling.

  Eller, likt Israel, bygger vi en betongmur runt HELA landet och säkrar närområdet med taggtråd och landminor. Om Pol Pot varit en tysk miljöpartist så hade murbygget förmodligen testats.

  Jag vill ändå ge dig beröm för att du försöker att tänka i nya banor.
  Hade det fungerat på EU-nivå? Kanske. Jag vet inte.
  Människor är väldigt flexibla och hade ändrat sitt beteende fort och radikalt. Siffrorna hade behövt justeras ofta och mycket.

  + 1 för nytänkande - 1 för ”gå ur EU” rundgången = 0 i praktiskt värde.

  SvaraRadera
  Svar
  1. trilsker:
   "Jo, vi får en andra statsmakt i form av en skuggregering beståendes av organiserad brottslighet som tjänar multum på smuggling."
   Jo, det är ungefär det vi har nu. Människosmugglign, vapensmuggling, smuggling av allt möjligt. Inklusive narkotika.

   "Eller, likt Israel, bygger vi en betongmur runt HELA landet och säkrar närområdet med taggtråd och landminor. Om Pol Pot varit en tysk miljöpartist så hade murbygget förmodligen testats."
   Fåntratterier. Israel har inte alls byggt nån betongmur runt landet. Israel vill däremot inte att folk bosatta i vissa delar ger fan i att skjuta Katsjusa- (sk Stalinorgel) raketer på Israeliska medborgare. OBS: Medborgare, oavsett religion.
   Pol Pot är/var en diktator vars beteende går utom tävlan i de flesta diskussioner. <jag har mina bestämda uppfattningar om våra politiker men inte ens jag vill jämställa nåm svensk politiker med Pol Pot. Eller tysk politiker för den delen. "Avrätta folk som har glasögon", jodå....

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  3. ”Jo, det är ungefär det vi har nu. Människosmuggling, vapensmuggling, smuggling av allt möjligt. Inklusive narkotika.”

   Visst är det så, men det finns gradskillnader.

   ”Pol Pot är/var en diktator vars beteende går utom tävlan i de flesta diskussioner. <jag har mina bestämda uppfattningar om våra politiker men inte ens jag vill jämställa nåm svensk politiker med Pol Pot. Eller tysk politiker för den delen. "Avrätta folk som har glasögon", jodå....”

   Jag har inte skrivit att någon svensk eller tysk politiker kan liknas vid Pol Pot. Jag menar att tanken på en mur som ringar in Sverige har polpotiska kvaliteter. Att jag slängde till med tysk beror på Berlinmuren.

   Här i Sverige hade vi varit tvungna att ringa in hela landet med en mur för att slippa att maffian växer sig till en jättebläckfisk pga smuggelinkomster. Den organiserade brottsligheten vi har nu är på lekskolenivå jämfört med hur stor den hade blivit om Cornus ide genomförts utan en betongmur som man har i Israel.

   ”Fåntratterier. Israel har inte alls byggt nån betongmur runt landet. Israel vill däremot inte att folk bosatta i vissa delar ger fan i att skjuta Katsjusa- (sk Stalinorgel) raketer på Israeliska medborgare. OBS: Medborgare, oavsett religion.”

   Barriären i Israel är inte till för att stoppa beskjutningar med raketer, det går bra att skjuta över muren.
   Det är ett instrument för att underlätta den etniska rensningen som judar ägnat sig åt sedan 1948.
   Man föser de olyckliga som inte har ett israeliskt medborgarskap in i mindre och mindre getton vars ekonomi styrs helt av judar i Israel. Dessa getton får bara tillräckligt med syre för att överleva, men aldrig så mycket att de kan växa sig starka. En genomsnittlig kristen arab boendes och arbetandes i olika städer på den ockuperade västbanken tillbringar c:a 6 timmar per dag i diverse kontrollpunkter, alltså på västbanken, inte in till Israel.

   På Wikipedia kan du själv se murens sträckning.

   http://sv.wikipedia.org/wiki/Israels_barriär_på_Västbanken

   Se också denna Wikipedia länk som beskriver i korta drag palestiniernas livssituation.

   http://sv.wikipedia.org/wiki/Israel–Palestina-konflikten#Sv.C3.A5r_situation_f.C3.B6r_palestinierna

   ”På Västbanken finns drygt 600 israeliska vägspärrar och avspärrningar som hindrar palestiniernas rörelsefrihet. Israeliska soldater och bosättare begår allvarliga övergrepp mot palestinier, inklusive rättsstridigt dödande, misshandel och angrepp på egendom, [40]. De har i de flesta fall åtnjutit straffrihet.”

   Här kan du läsa om den snedvridna vattenfördelningen som finns på västbanken.

   http://sv.wikipedia.org/wiki/Israel%E2%80%93Palestina-konflikten#Vattenresurserna


   ”Medelförbrukningen för palestinier är 70 liter per person och dag, för israeler är den 300 liter per person och dag.”

   Nu driver vi ifrån ämnet. Cornus ide kan kanske genomföras om det sker på en kontinental skala, men det vill han inte. Han vill att vi går ur EU och genomför det själva och jag hävdar att det inte går.
   Jag kanske har fel, vi kanske ska testa. : D

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  5. Länktest 2

   Wikipedia kan du själv se murens sträckning.

   Se också denna Wikipedia länk som beskriver i korta drag palestiniernas livssituation.

   Här kan du läsa om den snedvridna vattenfördelningen som finns på västbanken.

   Radera
  6. Trilsker, ja, jag vill ut ur EU. Har inget med detta förslag till skattesystem att göra.

   Detta är inte ens ett seriöst förslag, utan bara ett tankeexperiment som jag från början sagt är ogenomförbart.

   Radera
  7. Varför får jag ibland felmeddelanden när jag ska lägga ut en kommentar som har en länk. Det står något om att det fattas ett A i länken?

   Radera
 6. Mmmm, "utforma ett skattesystem utifrån hållbara kriterier", ligger väl i gommen. Känns helt rätt, som en tugga överstekt oxfilé!

  Är helt övertygad om att våra kompetenta politiker kan se till att sätta upp vetenskapliga kriterier utan att suboptimera för personlig vinning och maximerad rösttrålning. Och förmodligen kommer den alerta vetenskapen att ställa upp med detaljerade modellprognoser, och en utförlig religion som beskriver framtiden i detalj utan några baktankar för att äska forskningsbidrag.

  Jag ser verkligen fram emot dagen då denna framtid inträffar. För vem vill inte bli lycklig? Endast lallande idioter skulle jag vilja påstå.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ”suboptimera för personlig vinning och maximerad rösttrålning”

   Får jag låna detta till en framtida kommentar?

   Radera
  2. Varsågod :-)

   Radera
 7. Cornu, följt din blogg i snart tre år men nu får det räcka med stolligheter.Lite panik när trafiken går ner ?? Jag bidrar nu till
  den nedgången.På lite sikt kommer börsen att repa sig..avslutar med
  Upp,upp,upp !!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilken trafik går ner? Helt normalt för säsongen.

   Du klarar inte av att ens när jag säger att något inte är speciellt genomtänkt och erbjuder er möjligheter att plocka isär skriva något konstruktivt. För svår diskussion för dig antar jag.

   Radera
 8. Att prata om hållbart skattesystem utan ta ta med aspekten att det ska gå att tillämpa blir lite platt. Den gamla förmögenhetsskatten fungerade inte utan var en i princip frivillig skatt vilket inte är bra. Det finns också en stor risk med en skatt på tillgångar istället för på inkomster. Om det blir dåliga tider och många människor inte längre får någon avkastning på sina tillgångar så måste de sälja för att betala skatt, vem vill då köpa? kanske ingen och det blir garanterat inte bra. Visst det kan ge väldigt radikala omfördelningseffekter men av någon anledning brukar det gynna de allra rikaste. Fastighetsskatt är däremot en mycket bättre idé eftersom den ger små uppbördsförluster även om det säkert finns bättre system än dagens fastighetstaxering. Det viktigaste för ett hållbart skattesystem som jag ser det är breda skattebaser med låg skatt och så få undantag som möjligt, vissa orättvisor får man ta. Vill man ha ökad omfördelning bör man istället för förmögenhetsskatt införa progressiv beskattning av kapitalinkomster, alla inkomster i samma skatteslag och inga avdrag för räntekostnader hade varit ett steg mot en robustare ekonomi. Även uppskovsavdraget vid avyttring av privatbostäder borde tas bort det finns ingen som helst anledning att den som tjänat massor av pengar på en husförsäljning ska få en stor skattekredit sponsrad av låginkomsttagare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är att om man tror att vi nått tillväxtens gränser så blir det ju inga kapitalinkomster framöver, som staten kan få skatt på. Man kan om man vill vara konspiratoriskt lagd och anse att ISK är ett sätt att fortsätta beskatta folks aktieinnehav fast aktiemarknaden inte stiger längre.

   Jag har i detta som du påtalar helt teoretiska exempel fokuserat enbart på skatt på konsumtion. Väldigt enkelt. Vill man inte betala skatt får man sluta konsumera (även mat).

   Radera
  2. Det finns inget som säger att man inte kan få kapitalinkomster bara för att man nått tillväxtens gräser. Man får rimligen fortfarande betala ränta för att låna pengar och det är också möjligt att företag kan gå med vinst och betala lite av denna till sina ägare.

   När det gäller markåtgång så är det en ändlig resurs, men det är inget som förbrukas i situationen. Jag tycker det inte finns något motiv till att man skall motverka att all mark tas i anspråk - därför bör fastighetsskatten vara så utformad (differentierad) att det inte uppstår mark som får negativt värde pga detta.

   Radera
 9. Du som är så klok så att alla integrerade kretsar glöder på dig, kan du säga mig en sak? Vad kommer vi att göra med alla överblivna industrirobotar? Dessa kan hålla i 20 år men vi kommer inte att ha resurser för att hålla alla robotar sysselsatta. En mängd varor kommer inte att tillverkas - bensindrivna gräsklippare, lövblåsare, utombordsmotorer. Vi kommer att ha verkstäder som tillverkar verkligen hållbara varor men produktionsvolymer blir nog inte så stora så att de motiverar behov av så många industrirobotar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. När jag började jobba hade vi support på 40 år gamla grejor, sen blev det 20 år, sen ... Och nu är det mer att ni får en gratis ny om ni byter till en sprillans ny, och köper support och de tilläggsfunktioner som era kunder vill ha. Finns ingen anledning att hålla 20 år gamla grejor vid liv när ingen använder dem längre. Obsolet teknik är olönsam ur ALLA perspektiv, även miljömässiga sådana. Bara MP som vill reparera gammalt som cyklar och utslitna joggingskor.

   Radera
  2. Du säger det kalle, men jag skulle inte vara helt säker på att du frågat kunderna om vad dom vill när du beslutade om att försämra supporten.
   Men det kommer nog att bl annat ljud i källan när kineserna slutar tillverka billiga konsumtionsvaror åt dig, eller när inte din personliga arbetsprestation längre räcker till ett liv i "lyx" i den globala konkurensen. särskilt som ditt arbete med fördel kan utföras via fiberkabel från mongoliet eller indien av personal som jobbar dygnet runt utan semester.

   hållbar pålitlig teknik är aldrig obsolet eller olönsam för konsumenterna, Den är bara olönsam för sådana som du, och möjligtvis aktieägarna som till varje pris vill hålla i gång fabrikerna, numera brukar ni låsas som om det är av miljöhänsyn ni vill att konsumenterna ska köpa allt från bilar och gräsklippare till telefoner.

   Radera
  3. Xtra-allt, låt mig nämna bara några av en uppsjö av obsoleta pålitliga och olönsamma tekniker: Morsetelegraf, fast telefoni, telex, ISDN. Men du kanske tycker att man ska fortsätta att sälja 50 baud telex med tillhörande 20 kilos skrivmaskiner till t.ex. banker fast de inte vill ha det. Men som EU nu utvecklas mot EUSSR kanske det blir som du vill. Funderar faktiskt på att gå till skomakaren och låta halvsula om min joggingskor med högprestandapligg. Borde inte kosta mer än ett par nya, eller...

   Radera
  4. Tja det verkar som om värden står och faller med snabbare telefoner,datorer och internet för dig, där kanske ditt resonemang stämmer.

   fast frågan är vad det är som egentligen blir bättre av en massa nya smartphones och snabbare internet hela tiden, och när det är tillräckligt snabbt för alla tänkbara behov vad händer då?

   Mycket av "utvecklingen" beror på att tillverkarna snarare vill kunna presentera nyheter hela tiden så att försäljningen och tillverkningen i fabrikerna ska kunna hållas igång.

   vi behöver komma tillbaka till 50 och 60 talets kvalitetstänkande på allt från dina joggingskor till bostäder, där har miljöpartiet en poäng.

   Radera
 10. En gammal idé att spara bränsle vore att göra så många av bilens kostnader som möjligt till rörliga kostnader. Bilskatten, sjukvård p.g.a. olyckor mm skulle läggas på bensinpriset. Det skulle då underlätta att vara försiktig med gasen. Då kommer alla bilister att ömma för dem som bor på landet. Jag hörde just på kunskapskanalen att 2% är bönder. Synd om dom men resten kan skylla sig själva. Och före privatbilismens tid bodde mycket mer folk på landet och dom klarade sig då också.

  SvaraRadera
 11. Corru det är inget fel att komma med förslag som du gjorde, det kan vara en ide att försöka minska på många skatter men behålla momsen eller öka momsen lite.

  Vi kan slopa ränteavdraget för bolån då slipper vi lite av bobublorna.
  Den som lånar till en bostad ska själv betala alla kostnader för lånet, staten ska inte subventionera bostadslån.
  (Företag ska ha rätten att dra av alla lånekostnader)

  SvaraRadera
 12. Att denna vision ter sig omöjlig är lätt att förstå i den internationella skattekonkurrensen. Det tråkiga är att endast en mindre omsvängning med ökad skatt på konsumtion och minskad på arbete ter sig omöjligt. Vår nationella skattefrihet är minst sagt beskuren. Vi ser bara på hur det är för Norge som har ett annat prisläge, gränsstäderna är fullkomligt invaderade av shoppande norrmän. Sannolikt vad som skulle ske med kraftigt ökade konsumtionsskatter om vi inte genomreglerar. Kommer förövrigt att tänka på Sällskapsresan I, så kort är det sedan, när fastighetssnubben smugglade svenska hundralappar i knäckebrödspaketet!! Däremot håller jag helt med om att en omsvängning med riktningen Cornu skriver är nödvändig, men hur fasen ska det gå till??

  SvaraRadera
 13. Ingen verkar reagera på den uppenbara tokidén att avskaffa momsavdraget för företag?
  Momsen läggs nu på i slutledet/konsumentledet vilket är ekonomiskt självklart. Alternativet kan ju vem som helst räkna ut... (hoppas jag)

  //Håkan

  SvaraRadera
 14. Det har tidigare i detta forum sagts att det är fel att man får göra avdrag för låneräntor.
  Jag anser att man skall gå ett steg längre, låt låntagaren betala skatt på lånade pengar. Skatten kan lätt tas ut genom banken som lägger på låneskatten på utlåningsräntan. Borde ge staten minst lika mycket som en kapitalskatt även vid lägre procentsats än vid kapitalskatt.
  För övrigt, om jag sätter in mina pengar på banken och banken sedan lånar ut pengarna, får ju staten in kapitalskatt på dessa pengar, även om det inte är jag som betalar skatten utan den som sedan lånar dessa pengar från banken.
  Det är ju också den som lånar pengar, som nyttjar dessa pengar på något sätt. Att som nu få betalt för att nyttja andras pengar anser jag vara helt fel.

  SvaraRadera
 15. Jag passar på att göra lite propaganda för vad jag vill kalla ”Frisörskatten”.
  Ge frisörer, frissor, hantverkare, cykelreparatörer etc, möjligheten att välja bort deklaration, momsredovisning mm och i stället betala en fast skatt oberoende av inkomst.
  Denna fasta skatt skall betala sociala avgifter, som sjukvård, sjukkassa och pension. Om högre sjukkasseersättning och/eller högre pension än minibeloppen önskas, skall detta vara möjligt genom en högre avgift.
  Frisören, torghandlaren eller cykelreparatören, skall inte lägga på någon moms, men får ej heller göra några avdrag för moms på sina inköp.
  Då skulle det ej längre behövas några kassaapparater och allt fusk med inkomster/utgifter vara irrelevant.
  Då de flesta går till frisören/frissan, skulle frånvaron av moms också gynna de flesta genom lägre priser. För övrigt har jag ännu inte hört några protester att den sänkta KROG-momsen är orättvis därför att den bara gynnar de som äter ute.

  SvaraRadera
 16. Färre bidrag, skatter och avdrag vore fint. Om största argumentet mot att reformera vårt land är gränskontroll, så är det kanske dags att återupprätta den. Det är väl mest Norge, så vi får bilda union med dem igen. Bron är kanske mindre viktig i framtiden iom stigande bränslekostnader. Skatt på ägande tycker jag är obehagligt... ( känsla, kanske inte förnuft?)

  SvaraRadera
 17. Tänk dig att du äger en fastighet där du vill leva ekologiskt, off grid och inte ha med övriga samhället att göra. Fastighetsskatt kommer då tvinga dig att använda ändliga resurser för att kunna betala skatten.
  Om du har hög med sten på din fastighet som du lägger i ording så att det blir ett hus, har du inte tärt på ändliga resurser. Om du bygger ett slott (det gjordes förr, nu har vi inte råd, eller de som har råd vill inte bygga det här för det finns ingen framtidstro och slottet kan man inte fly med) investerar du i något som många framtida generationer kommer att ha glädje av. Nej beskatta enbart med omsättningsskatt och möjligtvis med ett "tionde" för de som lever "off grid".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nästan alla resurser är ändliga så du har rätt att man måste i vilket fall nyttja ändliga resurser för att kunna betala skatt. Men det skulle inte vara nyttjande av alla resurser som skulle beskattas - arbetskraft skulle t.ex. inte beskattas.

   När det gäller ickeförnyade fyndigheter så skulle man kunna resonera så att sålänge de inte avlägsnas från fastigheten så skulle de kunna vara skattefria. Då skulle man kunna bygga ett slott skattefritt, men ifall man skulle öppna ett stenbrott och sälja till andra skulle det isf bli skatt.

   Å andra sidan så var väl tanken ändå att skatt bara skulle utgå en gång för nyttjande av skattepliktiga råvaror en gång? Då skulle du få betala en engångsskatt för materialet i ditt slott, men likväl årlig skatt för marken det står på.

   Radera
 18. När vi ändå pratar om orealistiska utopier; är det någon som har läst "Pengar utan ränta och inflation" (Margrit Kennedy, 1995, PDF)?

  Hon presenterar tre omvälvande reformer, där skattereformen till viss del liknar det som Cornu pratar om här. En av stöttepelarna är att avskaffa inkomstskatten, en annan är att införa produktionsskatt. Hon menar att produktionsskatt skulle gynna kvalitativ produktion före kvantitativ, men hon går inte in på detaljer och jag kan inte riktigt koppla varför detta skulle hända.

  Så: har någon ett rimligt resonemang runt varför produktionsskatt skulle vara miljömässigt fördelaktigt (genom mer kvalitativ produktion)?

  SvaraRadera
 19. Intressanta tankar.

  Något liknande föreslås i den här filmen http://www.fourhorsemenfilm.com, fast med fokus på hållbarhet för det ekonomiska systemet i sig själv. Såg filmen på Gbgs filmfestival i vintras och skaparen själv var där för att svara på frågor. Hans devis var(typ) "tax assets and resources, not labour".

  Även om man inte går hela vägen så kanske en gradvis förskjutning är möjlig. Att i större grad beskatta ändliga resurser och därmed ökad automatisering så kanske det kan göra något för att minska arbetslösheten också, och det är ju ngt som även EU bör vara intresserat av :-)

  Hållbarhetsperspektivet nämns inte, men i övrigt så är tanken åt samma håll i det som presenteras här:

  http://www.dn.se/debatt/hojd-moms-och-sankt-skatt-kan-mildra-arbetslosheten

  SvaraRadera
 20. Kudos till dig för att du luftar intressanta tankar som dessa. Det bor en naiv utopist i dig med ser jag ;)

  SvaraRadera
 21. En tanke som många inom miljörörelsen fört fram är att beskatta "pengar" över tid, istället för när de byter ägare. Detta har framgångsrikt använts vid lite olika tillfällen i historien, (forna Egypten, Wörgl på 1930-talet, medeltidens "brakteaten"-pengar) Detta brukar kallas "demurrage". Detta sägs forma de ekonomiska drivkrafterna mot långsiktighet och det ökar pengars omsättningshastighet, "money velocity", en av variablerna i kvantitetsteorin). Teorin beskriver korrelationen (men inte kausalitet) mellan penningmängd, prisnivå, omsättningshastighet och omsatt volym. Detta förordades av ekonomen Silvio Gesell. John Maynard Keynes skrev om Gesell i sin klassiska bok från 1936, "General Theory of Employment, Interest and Money" att "framtiden har mer att lära av Gesell än av Marx." Vidare skrev han att "De reformister som söker en lösning genom att skapa en artificiell lagrings-kostnad för pengar genom att kräva att lagligt betalningsmedel skall periodiskt stämplas till en given kostnad för att bibehålla sin egenskap som pengar, har varit på rätt spår och det praktiska värdet av deras förslag förtjänar övervägande."
  /Mats L/ASPO Sverige/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Reformera skattesystemet är s.a.s. bara "ena sidan av myntet". Reform av penningsystemet är den andra. I en ekonomi utan tillväxt, så kommer penningutlåning mot ränta, av allt att döma, att vara en ointressant affärsverksamhet. Men idag är det just denna affärsverksmhet som skapar alla pengar som cirkulerar i ekonomin, och som håller ekonomin igång. Om vi låter penningmängden öka genom låg styrränta och en ökning av skulderna så hålls ekonomin igång, kortsiktigt. Men på lång sikt är detta ohållbart. Keynes formulerade sina idéer på 1920-1930 talet när det var krediter för produktiva investeringar inom jordbruk och industri som var motorn i penningtryckandet. Hans idéer fromade då hur vårt penningväsende ser ut idag. Vid den tiden fanns inga hinder för tillväxten. Tillgången på energi och andra råvaror var ingen begränsning, inte heller miljöpåverkan.

   /Mats L/ASPO Sverige/

   Radera
  2. Exakt vad är det som säger att utlåning av pengar mot ränta skulle vara utdömd som affärsverksamhet? Skulle även andra investeringar vara utdömda affärsideer rent generellt?

   Radera
 22. Det räcker inte att kalla detta orealistiskt och teorier. Kopplingen mellan naturresursförbrukning och välstånd ignoreras. Skattetrycket är redan för högt och läcker som ett såll, bland annat genom komplicerade regelverk, snedvridningar och hål i systemet, svartarbete, bidragfusk, fel inom EU-moms (värst där den är högst) med mera. Om hela världen införde detta så skulle skattebasen minska rejält och det skulle inte gå att höja skatterna motsvarande. Mer logiskt om man vill sänka välståndet är att beskatta uttaget ur jordskorpan och göra detta globalt och då är inte bara de fossila bränslena viktiga. En effektiv lokal start vore att stänga alla svenska gruvor. Som vanligt är det mer tacksamt att moralisera om svenssons privatliv och få alla att tro att de kan få något för ingenting, äta kakan och ha den kvar. Systemet kommer snart att kollapsa och det kan man inte undvika. Min prognos är fortfarande att det här landet består av isolerade celler levande på rester och mycket fattigt redan 2050. Nedgången blir exponentiell, komplexitetens baksida kommer som ett mörkt moln en vacker sommardag och plötsligt är det kört. Utvecklingen kan enkelt förutsägas matematiskt genom att utvinnigen tar en kraftigt ökande del av BNP. Den stora massan kommer att ägna sig åt önsketänkande tills det är kört.

  SvaraRadera
 23. För det mesta så gnäller corny om nästan det mesta, blandat med lite peak oil idéer. När det sedan kommer till skott och han får visa lite kreativitet och föreslå någonting nytt så visar det sig att han inte har något intellektuellt att erbjuda.

  Till sakfrågan.

  Behövs det ett nytt skattesystem: Absolut.

  Men ställ frågan vad syftet med skattesystemet ska vara?

  Det ska vara 50%? Varför då? När dina föräldrar lyckades skrapa ihop till en villa etc då var ju skattenivån samma som i Storbritannien. Sedan flög den upp till 50%, där den sedan stannat.

  Vad är syftet med skatter?

  Är det att vara något man använder för att finansiera publik verksamhet, eller är det för att öka kostnaden för konsumption av vissa tjänster och varor? Båda verkar vara ett vanligt försvar från vår politiska adel.

  Varför har vi då så höga skatter på arbete? Vi vill hindra att folk arbetar? Det är ju den logiska slutsatsen när man ser på hur dagens system är konstruerat. Och det fungerar ju väl. Allt fler arbetar inte. Iallafall inte inom privat sektor och ej heller med någonting som är hållbart.

  Och fråga då varför har vi hamnat i den situationen? Gör det! Det finns ett väldigt enkelt svar.

  Därför att det fungerar.

  Och det fungerar därför att arbete beskattas utifrån inkomstprincipen. Alla andra skattemodeller (det finns 3) fungerar inte. Det går inte att få något högre uttag ifrån vinst/förlust beskattning och importskatter har vi ju lämnat till EU.

  Slutligen...det verkar som om du tror att 25% moms betyder att 25% av konsumptionen hamnar hos staten. Det är inte fallet. Utifrån den skattesatsen får staten bara in 15%. Resten är svinn, förmodligen pågrund av alla företagare som köper soffan på firman.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utgick bara ifrån vad skatteuttaget är idag, därav 50%. Jag ser gärna 30% (10%?) skattetryck istället för 50%, men det innebär rejäla ingrepp i samhället och i princip helt borttagen social välfärd. Det är en annan diskussion.

   Om du vill lista hur vi ska bli av med 50% skattetryck så varsågod. Speciellt när vi samtidigt når tillväxtens gränser och alltså inte bara kan säga att sänkt skatt ökar tillväxten och därmed kompenserar sänkta skatteuttaget.

   Risken blir ju att med fortsatt politik så kommer skattetrycket fortsätta upp mot 100% i takt med att tillväxten uteblir.

   Radera
  2. Vad gäller våra föräldrar så levde svenska staten som bekant på lånade pengar och devalveringar under 70- och 80-talet, ungefär som Grekland, fast utan euron. Det gick som det gick. Så vi kan inte riktigt jämföra med vad man fick för samhällsservice på den tiden då det inte finansierades fullt ut.

   Välfärd och samhällsservice nedmonteras och försämras för varje dag som går, utan att vi betalar väsentligt mindre skatt. Man kan ju fråga sig vart pengarna tar vägen...

   Radera
  3. För övrigt var inte skatteförslaget genomförbart. Har funderat vidare, speciellt kring kritiken mot smuggling etc.

   Kan vi ha ett skattesystem som enbart beskattar sådant vi inte kan vara utan och som administreras regionalt eller centralt - vatten, avlopp, el, boende etc, så kan vi sätta alla andra skatter till 0%, inklusive momsen. Privata företag skulle inte ens behöva ha bokföring och vi kunde dumpa revisorer och nästan hela Skatteverket.

   Lär förstås aldrig ske. Men enda sättet att i det läget ducka skatterna är att flytta ur landet, sluta dricka vatten eller koppla bort elen är knappast alternativ för de flesta.

   Radera
  4. Samtidigt skulle man få in resurssnåla tjänsteföretag till landet, som skulle nyttja 0% i utdelningsskatt, 0% i bolagsskatt och 0% i löneskatter. Men förvisso få betala skatt för elen och lokalerna.

   Radera
  5. fri2012:
   Skatten var låg då, för att Staten o samhället utförde inge service till sin befolkning.
   Jag är född 44 o mina föräldrars föräldrar om det vore idag skulle svultit ihjäl.
   Då deras barn idag bor för långt bort för att gå hem till dom varannan dag o fixa mat.
   Dagis o fritis sköttes av familjen själv tidigare, idag sköter vi varandras barn o antingen slantar vi upp 3-4-5-7-1o tusen varje månad för detta, eller då tar vi det på avbetalning under vår livstid, då staten tar betalt kallas det skatt o är tärande, om en privat skulle utföra exakt samma sak, blir det avgift o närande!!
   Skithuset, ja det fick du fixa bort själv.
   Min farfar hade ingen ATP, ATP idag kallas skatt o är 10% på lönen.
   A-kassan var 2006 4,5% sjukpengen 6%
   det är bara att välja själv vilket system du vill leva i.
   Naturligtvis så den som är högavlönad o då nettobetalare vill ju ta hand om detta själv, varför öka livslängden på någon annan.
   Livet, utöver vad vi gör av med på enbart oss själva, kostade för 9-miljoner 2006 1200-mijarder.
   Lägg märke till att inbetalningarna som löntagarna gör till att betala ut pension kallas skatt.
   Så skatt är ju endast vad man vill kalla skatt, vill du kalla dina inbetalningar till ATP:n för skatt så , ja gör du det då du gillar det.

   Radera
 24. Corru "Har funderat vidare, speciellt kring kritiken mot smuggling etc."
  om alla länder ökar momsen samtidigt så går det inte att smuggla.

  Men det går nog inte att ha en för stor moms för då försöker en del att kringgå momsen.

  SvaraRadera
 25. Beskatta tillgångar låter som socialism. Ingen ska äga, alla arbeta, det mesta konfiskeras i skatt.

  Produktionsskatt låter bättre, men det viktiga är att skatteteycket går ner till ungefär tio procent, som för hundra år sedan.

  De höga skatterna som varit efter kriget har endast lett till att Sverige utarmats. En femtedel av varje transaktion går till stockholm och därtill övriga skatter. Socialism fungerar utmärkt tills de andras pengar är slut. Nu är svenskens pengar slut!

  SvaraRadera
  Svar
  1. kgb:
   10% är precis vad ATP:n är.
   Vill du ha kvar ATP:n eller gatorna i din stad?
   Jo jag vet att ATP:n har bytt namn.
   Eller vill du 'slanta upp' runt 250-spänn varje gång du hämtar på dagis.
   Eller vill du skicka med ditt barn en 500-hundring varje dag då ungen går till gymnasiet?
   Eller vill du ta allt på avbetalning under 40-45 år?
   Då blir det bara runt 1/3 varje dag, MEN resten av livet.
   MEN då kallas det skatt.

   Radera