Aktuellt

Nya extrema Ygeman-rekord för elpriserna - 630 öre per kWh i södra Sverige på måndagen den 29:e november

"Vi har inte elbrist." - energiminister Anders Ygeman (S) till Expressen 8:e september 2021 Nordpool har nu fastställt elpriserna ...

2012-06-29 08:30

De svenska investeringsmetallhandlarna - svenskarna köpte guld och silver för 900 MSEK 2011

De svenska hushållen hade vid årsskiftet åtminstone 660 miljarder kronor som tillgångar i form av aktier eller aktiefonder enligt SCB:s sparbarometer. Tillkommer 193 miljarder kronor i utländska ospecificerade fonder. Hushållens skulder var bokförda till hela 3 401 miljarder SEK vid årsskiftet. Samtidigt var hushållens nettoförsäljning av aktier och aktiefonder under 2011 ca 26 miljarder och aktieportföljerna minskade alltså inte bara i värde utan svenskarna sålde även av aktier.


I denna miljö köpte svenskarna investeringsmetaller, främst guld och silver, för nästan 0.9 miljarder under 2011, eller mer specifikt 877 MSEK, baserat på de fyra stora ädelmetallhandlarnas årsredovisningar för 2011.

De fyra är i det här sammanhanget Guldcentralen, Norsk Svensk Guld, Tavex samt Liberty Silver. Lika bra att påtala direkt att Liberty Silver är en annonsör på bloggen, men att detta blogginlägg inte är sponsrat.
Summa omsättning och guldpris

Omsättningen för branschen nästan dubblades från 447 MSEK 2010 till 877 MSEK 2011.

Skall man vara helt strikt korrekt så var inte hela omsättningen försäljning till privatpersoner. Speciellt Guldcentralen och Norsk Svensk Guld säljer även guld till bl a smyckesbranschen, industrin och tandläkare.

Vad som däremot är intressant är att försäljningen ökade mer än guldpriset under 2011, vilket talar för ökad efterfrågan för investeringsbehov. Sannolikt var det börskraschen och oron för skuldkrisen som drog upp försäljningen under förra året och utvecklingen lär fortsätta.
Omsättningsutveckling
per bolag och guldpriset

Vart och ett av företagen i de fyras gäng ökade sin omsättning med mellan 90 och 138 MSEK under 2011, där Norsk Svensk Guld ökade mest. Samtidigt var den procentuella ökningen och expansionen störst för Liberty Silver som ökade sin omsättning med 397%. Minst ökade Tavex med 64%. Så kan det gå om man annonserar på bloggen Cornucopia?, likt Liberty Silver gjort i omgångar under 2011, men snarare visar det på att de som annonserar satsar på att expandera och ta marknadsandelar.

Ska man köpa investeringsguld eller silver på distans är det som köpare intressant att titta på hur det står till med konkursrisken för leverantören, då alla förstås kräver att man betalar i förskott.
Skulder 2011

Tavex bokför som bekant på ett annat sätt än övriga bolag, och bokför bara nettot som omsättning, så jag har multiplicerat omsättningen i deras årsredovisning med 20x och alltså antagit en bruttomarginal på 5% för bolaget. Samtidigt är Tavex det enda bolaget i de fyras gäng som visade förlust under 2011. Bolaget hade också skulder på 23.33 MSEK. Till skillnad mot kollegorna är även Tavex skulder till största delen bokförda som långsiktiga. Så länge man köper fysiskt över disk i butiken i Stockholm behöver man kanske inte oroa sig.

Som jämförelse har Guldcentralen skulder på 21.46 MSEK, Norsk Svensk Guld 15.04 MSEK och Liberty Silver 4.29 MSEK. Liberty Silver visar också upp bäst vinstmarginal med en vinst på 2.465 för 2011 även om Norsk Svensk Guld hade en större vinst på 3.726 MSEK. Men med tanke på omsättningen så kan man inte påstå att branschen täljer guld. Liberty Silvers vinstmarginal är 2.15%, samtidigt som de ändå är billigast.

Liberty Silver har alltså klarat av att expandera kraftigt, visa högst vinstmarginal och hålla lägst priser utan att behöva dra på sig skulder, vilket är ganska imponerande och tyder på en livskraftig affärsmodell och bra management.
Vinstmarginaler 2007 - 2011

Det enda bolaget som ökade sin vinstmarginal 2011 var dock Norsk Svensk Guld och marginalerna är i övrigt fallande. Frågan är om det är ökad konkurrens från prispressaren Liberty Silver eller om det är stigande priser och därmed inte procentuellt lika stor spread på sälj- och köpkurser som dragit ner vinstmarginalerna.

Branschen har inte många anställda. Hos de fyras gäng hittade man 22 st anställda 2011 - Guldcentralen hade tre anställda, Norsk Svensk Guld nio anställda och Tavex samt Liberty Silver fem anställda.

Tyvärr går det inte att reda ut om svenska privatpersoner ökat eller minskat sina innehav i guld och silver. De fyras omsättning säger ingenting om hur mycket guld eller silver de köpt in från hushållen, utan bara hur mycket de sålt. Någon statistik existerar inte heller hos SCB. Marknaden och innehaven handlar fortfarande bara om promille av t ex aktieinnehaven på den stagnerande börsen.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

2 kommentarer:

  1. Vore mycket intressant att se hur mycket guld som säljs. Varje gång jag är inne och köper investeringsguld står det alltid (ja, varje gång) någon och säljer guldsmycken. Kanske för att ha råd att renovera köket, köpa TV eller så kanske de köper investeringsguld för pengarna, vad vet jag?

    SvaraRadera
  2. Kollade just priset på Krügerrand och Tavex var billigast. Det finns förstås fler produkter och leveransvillkoren är inte jämförda

    SvaraRadera