Cornucopia?

Aktuellt

Sämsta inköpschefssiffrorna i eurozonen sedan 2012

En lång rad industriindikatorer föll hårt när de rapporterades in idag. Bland annat visar inköpschefsindex (PMI) för tillverkningsindustri...

2012-05-29 11:40

Besök på tekniktunga P 4 Skaraborgs regemente

Jag var som bekant på studiebesök och bokresearch-trip till P 4 Skaraborgs Regemente i Skövde igår måndag.


Fick bland annat möjligheten att träffa brigadstabschefen för 2. brigaden och få en genomgång av hur brigadstaben ser ut och utvecklingsarbetet och återupptagandet av förmågan att agera på brigadnivå. Bland annat kommer MSS nästa år hålla en större övning, JC13, där man faktiskt kommer öva på brigadnivå, inklusive underliggande manöver- eller funktionsbataljoner eller -kompanier. Ett kraftfullt steg i riktningen av att återuppta möjligheten att försvara Sverige.

I Skövde och Skaraborg har man satt samman Försvarsmaktsråd Skaraborg, då man ser möjligheterna att i samarbete över gränserna mellan högskolan i Skövde, den lokala Försvarsmakten förband (F 7 Såtenäs, P 4 Skaraborgs regemente, Trängregementet och  K3 Livregementes Husarer i Karlsborg) och berörda kommuner - främst Lidköping, Skövde och Karlsborg, samt företag i regionen. Åtminstone Skövde kommun har insett att Skövde Garnison (Skaraborgs regemente + Trängregementet) kommer innebära ca 1 000 anställda soldater, soldater som i egenskap av anställda kommer vara skattebetalare i en ung och för kommunen utgiftsfri ålder då man ofta ännu inte bildat familj. En nyckel här är förstås boendet och nästan alla de soldater eller befälsaspiranter jag träffade hade lyckats ordna eget boende.

Samtidigt drivs projekt för att bygga boenden utanför grindarna, ganska i linje med det jag skrivit tidigare. Naturligtvis vill de anställda ha nära till jobbet, såväl som till centrum, vilket gör att men gärna bör bokstavligen utanför grindarna. Problemet är främst Fortifikationsverket som kanske inte vill släppa ifrån sig mark. Skövde kommun är dock samarbetsvillig och kan ordna mark på annat håll. Man säger inte nej till en etablering av ca 1000 nya arbetstagare.
Så här kan det se ut
utanför ett fd logement

Samordningen med högskolan innebär bland annat att en del soldater gått kurser på högskolan med lön från försvaret. Framöver ser man möjligheten att samordna tidvis tjänstgörande soldater, GSS/T, med högskolan, där högskolan kan anpassa schemaläggning till när GSS/T har inplanerade övningar. Samtidigt är är sådan här planering i sin linda, liksom rekryteringen av personal. Det finns också lokala arbetsgivare som gärna ser att sin personal är GSS/T, då de själva kanske inte kan erbjuda någon speciell personlig utveckling åt de anställda och ser anställdas möjlighet att utvecklas inom Försvarsmakten som ett mervärde.

Annars handlar mycket kring rekrytering om att bygga civila mervärden. Jag ser det mycket positivt att försvaret som arbetsgivare faktiskt är intresserade av personal som inte vidareutbildat sig, och rent av kan tänka sig anställa folk som inte gått ut gymnasieskolan för en del tjänster. I en värld där det är mer och mer krav på onödig utbildning är Försvarsmakten här en väldbehövlig motkraft.

Nu kan inte vem som helst bli soldat. Kraven är hårdare än gamla tiders mönstring. Inte bara skall man vara ostraffad, inte utgöra en säkerhetsrisk och klara de fysiska kraven, inklusive fullgod hälsa och kondition. Mönstringstidens 5 - 10 minuters samtal med psykolog handlar idag om timmeslång utvärdering. Därpå skall man sedan klara av att fullfölja grundläggande militär utbildning, GMU.

Kort sagt så innebär det att ha anställts som soldat är en kvalitetsstämpel och som sådan borde i sig innebära ett civilt meritvärde framöver.
Tunga transportkompaniet mesar
inte runt med lätta lastbilar.

Samtidigt erbjuder åtminstone P 4 Skaraborgs (och även Trängregementet) regemente direkta civila meriter, beroende på typ av tjänst. Exempelvis riktiga lastbilskörkort och tillhörande civila certifieringar, plus erfarenhet. Det är knappast alla arbetsgivare som vill anförtro 20-åringar att köra tung lastbil med allt vad det innebär i värden hos både last och fordon. I extremfallet kan man titta på GSS hos 1. tungtransportkompaniet, som kör Sveriges kanske största och tyngsta lastbilar när man transporterar stridsfordon och stridsvagnar. Lastad med två stridsfordon 90 eller en stridsvagn 122 så väger ekipaget ca 100 ton och utgör en ekipagekostnad i 50-miljonersklassen.

Dessutom utbildas man ju inte inom militären till att lyfta på telefonen för att få assistans vid problem, utan skall kunna meka själv vid behov.

Därtill utbildar tunga transportkompaniet egna transportledare och förare till de förbilar som behövs för dessa tunga och breda transporter, helt i enlighet med civila krav.

Ett talande exempel var när tunga transportkompaniet skulle backa in ett 100-tons ekipage med stridsvagn på Elmiamässan. Övriga civila lastbilschaufförer stod bredvid och skakade på huvudet och sade att det var omöjligt. Men det var det inte. Sedan kliver föraren ut ur lastbilen, och visar sig vara en 22-årig tjej, som konstaterar att det där var ren rutin och att hon kom direkt från övningen i Nordnorge/Norrland, där hon exempelvis själv satte på snökedjor på ekipagets 24 hjul och körde 100 ton på snöiga bergsvägar.

Att ha jobbat på tungtransportkompaniet kan som exempel minst sagt ses som meriterande och civila jobb är i princip garanterade efteråt.


Stridsfordon 9040B på Kråk.
Ja, missade att ställa in vitbalansen
korrekt på de flesta fotona.
I sommar erbjuder man också en tvåveckors teknisk sommarkurs för ungdomar 15 - 25 år tillsammans F 7 Såtenäs. Man kommer få prova på en del moment från GMU, men också meka med stridsfordon 90 och stridsvagn 122, inklusive ett helt motorbyte på stridsvagnen. Ytterligare en möjlighet för ungdomar att tidigt och utan förpliktelser bekanta sig med försvarsmakten och den tekniktyngd som försvaret av idag innebär. 

För ungdomar som inte vill läsa vidare och slippa börja livet med en hög med studieskulder och är teknikintresserade så är antagligen en alldeles utmärkt start på arbetslivet. Man skall komma ihåg att här kan man få jobb redan som 19-åring, efter avklarad GMU. Samtidigt kommer man inte vara för gammal för att läsa vidare fullgjord tjänstgöring om man kommer fram till vad man vill göra resten av livet.
42. mekbat

Större delen av mitt besök var ute på Kråks skjutfält söder om Karlsborg, där jag hälsade på Skånings kompani, det utbildningskompani som har hand om att sätta upp två av de pansarskyttekompanier med stridsfordon 90, som ingår i 41. och 42. mekaniserade bataljonerna. Medan jag fick provsitta och klämma på stridsvagn 122 på regementet (inga foton) så fick jag här möjligheten att bekanta mig närmare med stridsfordon 9040, specifik 9040B och även Galten (inga foton). Provsköt även pansarvärnsrobot 57 (med BT-systemsimulator, inte skarpt om nu någon trodde det).
Ett av fyra provskott med rb 57. Missade
mina stående skott, men det gick bättre
sittande. Utan mängdträning får
man väl vara nöjd med 50%.

Som bekant är Skånings kompani det kompani som finns med i Midvintermörker, även om de hade 9040C (som jag tog en titt på inne på regementet) i boken. Det var förstås intressant och trevligt att träffa de verkliga motsvarigheterna till exempelvis major Beijer och kapten Segerfäldt ifrån boken. Kompanichefen hade i princip inget att invända mot i boken, annat än att bokens radio hade en funktion som inte var tillämpad i den version som sitter i stridsfordon 9040 idag. Annars fick boken helt godkänt, ner till krutgasröken inne i stridsfordonet.
Undertecknad på vagnchefsplatsen,
med stf C Skånings "Segerfäldt"
uppe på fordonet.

Än så länge har kompaniet rekryterat stridsfordonspersonal - fordonsskyttar och förare - och fortsätter med detta. Systerkompaniet Wilska är i princip fullbemannat, men befinner sig i Afghanistan just nu, medan Skånings kommer fortsätta rekrytera under hösten då man även börjar anställa pansarskyttesoldater.

Över hela linjen, från officerare, specialistofficerare och ner till soldaterna märker man en klar och tydlig yrkesstolthet. Må hända att Högkvarteretunder politikers och försvarsdepartementets direktiv fortfarande lämnar en del att önska, men de anställda nere på regementena verkar faktiskt tycka att de har världens bästa jobb. Det är tydligt ett kall att söka sig till yrket.
Skyttens plats.

De unga soldaterna såg alla fram emot utlandstjänstgöring. Antagligen finns det lika många orsaker till detta som soldater, oavsett om det är äventyrslystnad, få göra något unikt, förbättra världen eller för att man vill kunna tillämpa sina kunskaper i verkligheten.
Ett önskemål som framfördes var
backkamera till stridsfordon 90,
vilket finns på stridsvagn 122.

Man kan kritisera yrkessoldatsystemet, men en sak leder det till och det är extremt kompetent personal. När det gäller vapensystem likt stridsfordonen eller stridsvagnarna så behöver man uppnå en form av nivå där man tillsammans agerar som just ett enda vapensystem. Och med exempelvis stridsvagnsbesättningar som jobbat tillsammans i säg fem år så kommer vi nå en kompetensnivå vi inte haft tidigare i Sverige.

Rekryteringssystemet är fortfarande i sin linda, men arbetsgivare som Skaraborgs regemente bör inte ha några större problem att rekrytera teknikintresserad personal framöver. Och man skall komma ihåg att de anställda inte ser sitt jobb som att man bytt ner sig. Min instruktör för robot 57 var en ung befälsaspirant som tidigare jobbat som både arbetsledare och förman inom svensk industri, men såg jobbet på P 4 som sitt drömyrke. Pengar är inte allt, yrkesstolthet och tillfredsställelse på jobbet är annat att väga in.
Meanwhile the first Jesus says 'I'd cure it soonAbolish Monday mornings and Friday afternoons' - Industrial Disease, Dire Straits
Vagnchefens plats. Här skall
man upp och ner med hjälm,
personlig utrustning och kroppsskydd.
Samtidigt är inte försvarsmaktens verklighet samma verklighet som alla andra arbetsgivares. Omständigheterna varierar, men på Skånings kompani har man avskaffat måndag förmiddag och fredag eftermiddag. Istället blir det dock kvällstjänst någon dag tisdag till torsdag. För de som veckopendlar in till Skövde, som ju ligger längs stambanan Stockholm - Göteborg, så är det utmärkt. Men grunden i det hela är rationellt. Övningsdygn kostar och det finns ju även begränsningar i hur mycket man tidvis kan jobba över eller ha jour. Att ha enskilda längre ordinarie arbetsdagar varje vecka ger förbättrad möjlighet för kompaniet att ha dagsövningar i fält, vilket ju innebär att man behöver tid för att iordningsställa utrustning och efter övningen även ägna sig åt materialvård.

Tyvärr har ju bara försvaret grundlönen att erbjuda, men i praktiken är lönen högre med övningsdygn, traktamenten, jourtillägg mm. För att inte tala om utlandstjänstgöring. Den som hyr ut sitt ordinarie boende medan man är utomlands och som inte köper på sig 38 st Fällkniven (förekommer...) på campen har möjlighet att lägga undan förhållandevis stora summor pengar under en utlandsmission.

Oavsett så möttes jag av kompetens, yrkesstolthet och laganda hos Skånings kompani, ett kompani där jag själv gjorde min militärtjänst 1991 - 92 och SÖB 1995. Man får hoppas att inga påhitt uppifrån tar bort denna laganda, kompetens och yrkesstolthet. Försvaret har fortfarande utmaningar framför sig, men nere där det räknas så har man kavlat upp ärmarna och tänker i nya banor och med ett försök till helhetsgrepp inom kommunen, åtminstone i Skövde.

Avrundar med en liten film från Wartofta stridsvagnskompani, som också finns med i Midvintermörker. Se även Stridsvagnsbloggen hos Försvarsmaktens officiella bloggportal.

Om nu någon undrar varför stridsvagnspersonal även strider avsuttet med avmonterade vagnkulsprutor, så upphör ju inte striden bara för att fordonet blivit utslaget. Så man övar förstås även avsutten strid. Stridsvagn 122 är ett monster, riktigt hur kraftfull den är får man inte grepp över förrän man sitter i den eller på nära håll kan studera hur mycket pansar den har. Och att byta en 1500 hk motor på en halvtimme är imponerande.

Har lite fler tilltänkta researchbesök för nya boken, i den mån de blir färdigplanerade innan deadline. Förhoppningsvis någonting inom flottan och flygvapnet, samt ett besök hos en lite ljusskyggare enhet. Inbjudningar existerar, men tider och former är inte färdiga.

Idag är det för övrigt Veterandagen, som uppmärksammar de svenskar som tjänstgjort utomlands. SR:s Karlavagnen har haft ett radioprogram om svenskarnas erfarenheter.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

30 kommentarer:

 1. Hur var det regementschefen började talen?
  "Ärade Skaraborgare!"

  SvaraRadera
 2. Saknar ett "Anders-björk-i-en-stridsvagns-lyckobarnflin"! Cornu släpp loss!

  Tack för en superblogg! En av de få bloggar som producerar analyser!

  SvaraRadera
  Svar
  1. För ett Anders Björk-flin krävs det att man tar på sig telehjälmen, och jag har så stort huvud att den inte passade. Dessutom är det mitt muntraste flin du ser på bilden ovan!

   Radera
 3. Intressant inlägg om statusen på en delmängd av det svenska försvaret. Kul att folk är motiverade att göra ett bra arbete. Annat var det förr.

  Cornucopia, vad kör du för postprocessing(Lightroom?) på dina bilder? Tyckte mig se att de är tagna med en D300?

  SvaraRadera
  Svar
  1. En åtta år gammal D70 tror jag nog det var. Har inget postprocessing-program. Slarvigt att missa vitbalansen, den var inställd på lysrör, kom ihåg att fixa det först när jag tog ett foto på bataljonsmärket, märks tydligt på skillnaden i färger.

   Radera
 4. Att ha ett försvar betyder också att man har något att försvara. Vi är många i vårt land idag som nog anser att det politiska system och det ekonomiska dito inte är värt att försvara.

  Annat var det fram till 1980 - talet, då fanns Sverige kvar som land som enhet som nation.

  Hur många av er är villiga att gå ut och slåss för det idag multikulti Sverige vi fått. Att verkligen offra sitt liv för det politiska Sverige vi idag har. Jag är det inte - och jag har varit en riktig soldat befäl officer med enormt stor erfarenhet av mycket som försvaret tidigare gjort och sysslat med.

  Förr hade vi en värnplikt där varje frisk yngre man måste vara med och offra en tid av sitt liv för landet. Dett medförde också rätten att yttra sig få gehör för sina tankar önskningar.

  Det samhälle vi idag ser är byggt av andra politiska önskningar än mina. Finns säkert ett par till som tycker som jag. Det samhälle som nu finns vilket glömt alla de gamla löftena om en bra pension god vård och ett samhälle för de som byggt det.

  Allt detta är borta och för min del spelar det idag ingen roll vem som styr Sverige i en framtid för landet och våra åtminstone mina ideal är döda.

  Om Norge vill får de gärna anfalla oss och ta över - jag kan till och med bli en Svensk Qusling åt dem. Lovar att äta Norsk torsk varje torsdag. Lyfter inte ett finger för att försvara det nuvarande "svenska" riket.

  Ha de med eran försvarsvilja som ni önskar - min är borta med vinden.

  Dearly I dont give a dam

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att inget finns att försvara inser även äventyrarna med soldatjobb. Om det blir krig på riktigt flyr de flesta till skogs, mamma eller utomlands före de sätter sig i plåtlådorna. Allt är en dyr lekstuga från början till slut. Men med otur kan ett fåtal psykopater i militären ge landet stora problem.

   Radera
  2. Jag är också skeptiskt. Tänkte länge jag skulle gå med i hemvärnet men tror mer och mer att Sveriges krigsmakt kommer användas till EU-imperialism, som nu. Så jag avstår från det. Söndra och härska.

   Sedan jag hörde om EU-s medelhavsunion och Israels medverkan i den tror jag även krigsmakten och hela EU kommer att användas till att försvara det landets existens.

   Radera
  3. Håller helt med anonym. Jag är helt resignerad inför ett övertagande av Sverige. Sverige är förlorat för mig.

   Mår dåligt dagligen över vad Sverige har blivit. SvD kör en artikel om Sergels torg och jag börjar gråta när jag ser bilderna och inser att det aldrig kommer tillbaka.

   Det är tragiskt.

   Radera
  4. Nästa svenska krig är ett inbördeskrig och inte ett krig mot ryssen eller dansken så som det var förr i tiden. På vilken sida kommer de här legosoldaterna att slåss? Förmodligen på den sida som betalar deras lön, dvs för internationalisterna i Stockholm.

   Sen angående det gamla Sverige, så kan det mycket väl komma tillbaka. Det är ultimat en fråga om applicerad vilja. Dagens svenskar är feta och veka på grund av lång tids väl och skörlevnad, framtidens svenskar kommer att vara magra och hungriga och de kommer att ha mycket större viljestyrka.

   Äldre svenska generationer är lika dekadenta som den franska Bourbonätten som sopades bort i revolutionen 1789. "Efter mig, syndafloden" är 40-talistens valspråk. Med lite tur kommer kollapsen innan de hinner checka ut.

   Radera
  5. Jag slåss inte för Regimen Reinfeldt eller för att jag tror på någon officiell "värdegrund". Ser turerna till Afghanistan som en praktik för att bli en bättre krigare. Förhoppningsvis kan dom kunskaperna återanvändas när samma pack som sköt på oss i Darzab börjar skjuta på oss i Rosengård, Tensta och Hammarkullen etc. Landet jag slåss för är det trygga land jag växte upp i men det landet existerar inte längre.

   Dags för en blodig version av 1809. Ryssland får gärna utöva samma utlösande påverkan som då och sen kan revolten börja.

   Radera
 5. Von Ståvärn2012-05-29 13:07

  Fin ursäkt du har med nya boken för att få leka krig. Du är en MÖP

  SvaraRadera
 6. Ett av de få posiva inlägg som jag sett på denna blogg. Haha.

  SvaraRadera
 7. Vänta nu här, vad gör Tolgfors som gästskribent på denna blogg?

  SvaraRadera
 8. "Dessutom utbildas man ju inte inom militären till att lyfta på telefonen för att få assistans vid problem, utan skall kunna meka själv vid behov"
  nu ska vi ta det lugnt här... har du läst vad reformerad förarutbildning innebär?
  ditt förarbevis som du kanske fick under vpl kommer att försvinna och ersättas av något annat, vad är lite oklart just nu, så det de anställda soldaterna ska göra är att ta C och CE kort civilt, vilket innebär att de kommer att sakna, just det teknik utbildning, vård utbildning, terrängkörning, lastväxlar utbildning, när de nu ska köra sina fordon...
  dock kommer förhoppningsvis den drifftiga plutonchefen eller kompchefen tillse att det kommer sådana utbildningar under tiden där, men har man inte den tiden så... ja då kan de ju köra runt utan den specifika kompetens som du skriver om.
  den nya GW300 som är på väg in är helbils uppköpt av FMV vilket gör att du inte ens kan byta ett luftfilter utan att du måste tillkalla mercedes personal för att utföra jobbet... vilket medför att DU MÅSTE lyfta på telefonen och ringa. krigsmaskin eller inte ingen eltejp och ståltråd för den bilen ialla fall...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant. Trodde inte att det var avgjort vad som skulle köpas in, men du kanske har förhandsinformation. Med tanke på hur minibussarna från Mercedes fungerat så är det väl logiskt att välja Mercedes igen. Luktar mutor.

   Enda jag vet är att Volvo valde att stå utanför upphandlingen och att det var ganska nyss man hade över alternativen för att klämma på dem.

   Då slutar väl tungtransport att fungera snart också.

   Radera
  2. Jag jobbar som förare inom FM och visst har vi idag ett civilt CE-körkort utöver förarbeviset. Men också en terrängkörningsutb. etc etc OCH, vi klarar oss med EN mekaniker på ca 40 bilar. Och hans uppgift är att understödja oss soldater när vi personligen fixar till våra bilar.

   Pinsamt dåligt pålästa ni är för att kommentera här...

   Radera
  3. Japp du har ditt CE kort som du tagit på civil körskola, om du följde de senaste nya riktlinjerna, började ni då vid körplan och era körgårdsövningar med att implementera tecken och signaler?? Borde ni inte gjort eftersom de civila reglerna säger inget om backvarnare/backledar redan där får man en fördröjning av eran utbildning, att ni sen fått era terrängkörnings bevis vittnar ju om att ni har en bra chef.
   Att ni sen har en teknisk person som hjälper er är ju en taktisk och i ditt fall nästan en strategisk miss då hela era operativa körningar hänger på denna man, som då hjälper er. Han är duktig det vet jag, men finns inte han i några veckor och ni behöver frakta vagnar i högervarv, så kommer ju era bilar tillslut att stå still, tekniskt pluton på logbasen får mycket att göra när inte ni kan åtgärda enklare fel själva.
   Kalla det dåligt påläst men man måste lyfta blicken och se över förarnivån, ni som förare kan framföra era fordon nu och är duktiga på det, lika så är skytte soldaten duktig på att anfalla och ta terräng, det handlar inte om er utan ett system som inte kommer att kosta mycket pengar för skatte betalarna och i slutändan ge förare till försvarsmakten som kanske inte håller måttet, vilket medför att lastbilschauffören inte kan levera sin ammunition till skytte soldaten som måste ha det för att anfalla sitt mål... Hänger du med.

   Radera
  4. "det handlar inte om er utan ett system som kommer att kosta mycket pengar för skattebetalarna" menar jag givetvis...

   Radera
 9. när i tid upphandlingen skedde av GW300 ska jag vara osagt men jag tror den har skett "by the book" då fordonet är i införande skedet. GW är annars en mycket potent bil i skog och mark, men att inte kunna trupprepa ett fordon ute i någon obyggd i exempelvis afrika eller afghanistan är helt ofattbart...

  Jag tror att sprintarna(minibussarna) från mercedes skulle fungerat bra till det de var framtagna till, men ryktet sa att de skulle ersätta tgb11-20 vilket bara var rykten på förbanden och i vissa fall försöktes det köras som de äldre fordonen med mindre lyckade resultat.

  Det händer mycket bakom dörrarna i den nya soldatens liv, ett exempel är upphandlingar mot civila trafikskolor, (som varje förband/garnison ska göra) som leverar en soldat med ett C eller CE kort, dock med ibland runt 50 % misslyckanden (kolla med trafikverket), när soldaten gått sina 3-4 veckor på trafikskolan har han förhoppningsvis sitt civila körkort, vilket har kostat endel(hur mycket vet säkert du), därefter för att kunna köra sina fordon på exempelvis tungtransport så måste de få extra utbildning (blått förarbevis) (det är denna utbildning som är på gång att ändras) så det blir ca 2-4 veckor till i skolbänken, kosnadseffektivt... ingen aning men så är det.

  du kollade inte på vilka som satt i vakten? hmmm tänkte väl det, IBSS är något en soldat kommer i kontakt med VÄLDIGT mycket, att sitta i vakten är något soldaterna gör MYCKET, vilket gör att de inte kan öva med resten av plutonen, detta är bland annat en del i en plutchefs vardag att malla ihop arbetstid med soldater som ska öva, vara på IBSS eller kanske rotera ner till någon mission, så den administrativa plutonchefen har precis blivit född...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vaktproblematiken fick jag koll på. De flesta soldaterna på just P 4 är i Afghanistan just nu. Det fåtal man än så länge har anställt i övrigt får sitta rätt mycket i vakten, både i Skövde och på Kvarn, vilket inkräktar på utbildnings- och övningstid. Problemet minskar förhoppningsvis i takt med att man lyckas (?) rekrytera mer personal.

   Radera
  2. GW kallas väl Eländewagen på en del håll?

   Blandade ihop GW med de nya tungtransportbilarna.

   Radera
  3. nja borde inte P4 soldater vara hemma nu, de hade ju lead på FS21 K3 på FS22 och de som är där nere just nu är ju I19, men för den delen så kan ju P4 ställa upp med manskap för att fylla upp platser.

   japp helt rätt med rekryteringen de behöver mer folk... oj då vilken osis, försvarsmakten lade ju ner nästan alla uppvisningsgrupper (bland några: Vingarna, Arméns Lejon, Team 60 Team Svea, bageri, team culinar mfl) att låta lägga ner dessa är ju också en helt oförklarlig sak, exempelvis Lejonen körde MC och lockade mellan 100-6000 personer beroende på vart de körde, de kostade nästan inget, hade man gett dem lite utbildning i info/rekrytering så hade man haft ett dragplåster av rang, ett färdigt koncept som lades ner och istället ska varje regemnete åka ut med någon info trailer eller monter och stå på mässor och dylika platser, vad drar mest folk???

   Tänkte nästan att det var dragbilarna, de håller ju på att fabrikstestas just nu.

   Radera
  4. I andra lander har man soldater som jobbar och tranar for det de ar bra pa, och civila vaktbolag som tar hand om det dar "att sitta i vakten". Men sa smidiga kan ju inte svenskar vara...

   Radera
  5. Vilka länder tänker du på då? Min erfarenhet är att det är ganska mycket rutinsysslor och enskild soldats navelpillande även i yrkesarmeer.

   Radera
  6. I19 må hålla i missionen, men större delen av skyttet kommer från P4, dvs personal som medverkade i NBG11.

   Vad gäller vakttjänstgöringen är det många som, inte bara nu under våren utan även innan årsskiftet, spenderat nästintill varannan vecka i kuren. Mycket av det står säkerligen som förklaring till de avhopp som kommer i och med semestern, där dessa väljer studier till hösten istället.

   Det är kul att höra att man är positiva på Skånings, men det gäller knappast hela förbandet.

   Radera
 10. Detta inlägg var både upplysande och uppmuntrande. Jag vill hälsa till alla på P 4 som läser detta med ett TUMMEN UPP!

  Jag var själv på P 5 men sommaren 1989 var jag på P 4 och trivdes mycket bra.

  Synd bara att antalet yrkessoldater aldrig kan bli så högt att det räcker för vår relativt sett enorma yta. En blandlösning av värnpliktiga och yrkessoldater som i Norge eller Danmark är vad Sverige behöver. Ett mindre antal yrkessoldatedr rekryteras bland de värnpliktiga, utan massiva PR-kampanjer.

  Mvh,

  Lars

  SvaraRadera
 11. Dem flesta som skriver här e nog inte riktigt friska i huvudet!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lär dig använda "de" och "dem" på rätt sätt, ditt troll.

   Radera