Aktuellt

Klimatanpassning behövs nu - men vill det offentliga betala?

Eventuella effekter av en klimatförändringsdämpande politik låter vänta på sig decennier, om de alls fungerar när resten av världen ökade CO...

2012-04-01 12:20

Ökar USA:s oljeproduktion?

"Utsikterna är [...] en betydlig tillväxt i USA:s egenproduktion av olja och en reduktion av oljeimporten." - "Peak oil - en ekonomisk analys", Finansdepartementet och Öystein Noreng 2012
“Over the past couple of years, there has been a great U-turn in US oil supply”, Daniel Yergin/CERA till Financial Times
"Lies, damned lies, and statistics" - Benjamin Disraeli
En myt som ofta framförs är att USA kraftigt ökat sin oljeproduktion de senaste åren och det pratas om att USA på sikt skall bli energiobereonde och klara sig utan oljeimport. Detta tilltalar de som vill förneka peak oils existens i närtid eller att oljebrist kan orsaka problem. Problemet är att det hela bygger på en allvarlig feltolkning av USA:s energiinformationsorgan EIA:s statistik. EIA:s siffror för USA:s oljeproduktion innefattar nämligen inte bara sk naturgasvätskor (eng natural gas liquids) och raffinaderivinster (eng refinery processing gains) utan även biobränslet etanol (eng other liquids), vilket man t ex inte redovisar för länder som Sverige. Vad man framför allt sett i USA är en revolution inom produktionen av etanol och fossilgas, medan oljeproduktionen trots stigande oljepris och enorma investeringar bara återhämtat sig måttligt. Man måste då ställa sig frågan hur mycket jordbruksmark som USA kan konvertera till etanolproduktion och vad det även fortsättningsvis gör med priserna på majs och andra spannmål. Matpriser som bland annat kan ligga till grund för den underbara arabiska våren och andra folkliga resningar. Och ökningen i naturgasvätskor är en följd av den uppstartade produktionen av skiffergas, vilken kommer plana ut framöver. Vad som däremot är korrekt är att USA:s import av råolja likt under tidigt 80-tal har fallit som en konsekvens av ökad etanol- och fossilgasproduktion.I december 2011 producerade USA 182 miljoner fat råolja (5.9 mboed) samtidigt som man importerade 270 miljoner fat (8.7 mboed). Det producerades nästan 73 miljoner fat (2.4 mboed) naturgasvätskor och nästan 32 miljoner fat etanol (1.0 mboed). Dessutom importerade USA en del färdigraffinerade petroleumprodukter, bland annat 18 miljoner fat bensin, men exporterade t ex 4 miljoner fat etanol.
Amerikansk produktion av råolja.
"A great U-turn"

I EIA:s statistik för Sverige så är för övrigt vår oljeproduktion noll, trots att t ex Agroetanol producerar ca 3600 fat etanol om dagen. Man har alltså godtyckligt valt att för vissa länder som USA inkludera etanol i "oljeproduktionen".

Man skall samtidigt vara väldigt tydlig med att USA:s råoljeproduktion alltså har vänt upp, men från väldigt låga nivåer. Grafen ute till höger visar "great U-turn" (Yergin) eller "betydlig tillväxt" (Noreng) som det kallas. Det är en ökning på 14% sedan botten, vilket alltså klassar produktionsminskningar på 14% som man sett i många länder som "a great downturn" eller "betydligt minskning".

Lägger man till etanolen och naturgasvätskorna så ser det förstås ännu bättre ut.

USA oljeproduktion, inklusive
naturgasvätskor och etanol
samt konsumtion. 1980 - 2011
Samtidigt blir det rätt tydligt att USA fortfarande importerar en stor del av sitt oljebehov, även om importen minskat.

Men tittar på importen så är man inte på väg mot någon independence. Åtminstone inte ekonomisk sådan. För kostnaden för importen är stigande när man justerar för oljepriset.

I själva verket har kostnaden för oljeimporten ökat betydligt snabbare än amerikansk stagnerad (och sannolikt grovt manipulerad) bruttonationalprodukt. USA:s oljeförbrukning föll framför allt från 2007 och framåt när ekonomin vände ner för att bottna i den akuta kraschen efter den akuta finanskrisen hösten 2008.

Amerikansk oljeimport
i dollar och fat per dag 1986 - 2011
Att oljeförbrukningen inte hämtat sig i USA kan vara en indikator på hur det egentligen står till med amerikansk ekonomi. Och om återhämtningen är äkta så är frågan hur högt USA:s importkostnader kan gå innan ekonomin knäcks igen. 2011 nådde man nästan samma kostnadsnivåer som 2007 och då var USA:s ekonomi redan stagnerande.

Vad som också är intressant är att titta på priset på den amerikanska referensoljan WTI respektive priset på majs. USA har genomgått än väsentlig etanolboom där produktionen ökat från 50 000 fat per dag under tidigt 80-tal till 1 145 000 fat per dag 2011. En mycket imponerande siffra.

Priset på majs och WTI-oljan
Det finns alltså de som hävdar att peak oil och en globalt stagnerande och framöver fallande oljeproduktion inte är relevant, inte får några ekonomiska konsekvenser och inte leder till några problem.

Över hela tidsperioden 1986 - 2011 finns ett svagt samband (korrelation) mellan majs- och oljepriset, 0.15. Tittar man dock på perioden under etanolboomen 2005 och framåt steg korrelationen mellan majs- och oljepris till hela 0.31, baserat på årliga procentuella prisförändringar, eller 0.85 om man bara tittar på det nominella priset, vilket är extremt högt.

Nu kanske majspriset och de rusande spannmålspriserna får några större konsekvenser för vanligt folk, bortsett från att över 40 miljoner amerikaner får matkuponger varje månad, men i Mexico blev det tortillaupplopp (eng tortilla riots) och många har hävdat att den tändande gnistan för den underbara arabiska våren, var just matpriserna. Ser man denna koppling mellan den amerikanska hungern efter fordonsbränsle och matpriserna så kan man direkt avfärda att peak oil inte får några konsekvenser som rent trams. Eller så saknar tydligen folks behov av mat all ekonomisk relevans.

Det återstår att se hur länge återhämtningen i amerikansk oljeproduktion håller i sig. Antagligen kan man öka produktionen ytterligare procent, men detta är inget motbevis mot peak oil. Hur man än mäter det hela så är inte produktionen i närheten av den forna toppen från 1971 och från en lägre topp 1985 är produktionen, inklusive alla vätskor, ner 10%. Och råoljeproduktionen är sedan den lägre toppen 1985 ner hela 37% vilket  med Norengs och Yergins retorik borde kallas för "en skitstor minskning".

Och under tiden bygger man ytterligare oljekraftverk i Saudi-Arabien (The Economist) för att ge el och avsaktat färskvatten till den växande befolkningen. Oljekonsumtionen i USA är enligt Deutsche Bank/The Economist ner 0.7% i USA sedan år 2000, vilket man också ser i graferna ovan. I Europa har konsumtionen minskat 0.4% sedan år 2000. Detta samtidigt som oljepriset (i USD) ökat med 212% i årsmedel (WTI) sedan millenieskiftet, vilket visar hur svårt det är att i Norengs och Timbros dynamiska ekonomi minska oljekonsumtionen via prismekanismen.

Samtidigt har konsumtionen av olja ökat med 25.7% i Sydamerika, 29% i Brasilien, 18.4% i Kanada, 35% i Afrika, 55.5% i Mellanöstern, 78.2% i Saudi-Arabien, 90% i Kina, 46.8% i Indien och 18.6% i ett Ryssland med fallande befolkning. Oljeexportmarknaden toppade 2005 och har krympt sedan dess.

Att det är världens fattiga länder som får dra ner på konsumtionen när prismekanismen får verka är kanske inte helt sant. Verkligheten är att det är i västvärlden vi får dra ner på konsumtionen av olja när resten av världen hungrar efter energi. Den trenden lär knappast brytas, då det också är utanför västvärlden som den mesta oljeproduktionen sker. Och som The Economist skriver keeping it to themselves.

Länkar
Historiska majspriser hittar man via Farmdoc hos University of Illinois.
Historiskt oljepris för West Texas Intermediate (WTI) från 1986 och framåt finns hos Energy Information Agency (EIA).
USA:s "olje"-produktion för december 2011 finns också hos EIA (pdf).
"Olje"-produktion hos USA mfl länder 1980 - 2011 hittar man hos EIA, liksom oljekonsumtionen.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

12 kommentarer:

 1. Hur många fat olja gick åt att producera etanolen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Beror förstås på om man räknar med allt eller bara själva direktinsatserna i jordbruket.

   http://netenergy.theoildrum.com/node/6760

   EROEI ligger på 1.07, så om all energi hade kommit från olja så hade det alltså nästan gått åt lika mycket olja som man producerade etanol. Men nu kommer inte all energi från oljan, så man bör se det hela som en process för att omvandla diverse energislag till flytande drivmedel till kostnaden av jordbruksmark.

   Radera
  2. Använd officiella siffror istället för att plocka från en enstaka studie. Argonne - USAs statliga forskningsinstitut för biobränslen publicerade förra året: Wang.M.,Well-to-Wheels Energy and Greenhouse Gas
   Emission Results and Issues of Fuel Ethanol, en studie där man verkligen tar med ALLT.
   EROEI ligger idag i snitt på 1,35. Beroende på insatsenergi varierar det mellan 1,25 (kol) och 3,3 (träflis).

   Jonas E

   Radera
  3. Nix - EROEI för amerikansk majsetanol ligger mellan 1,25 och 3,3 - beroende på insatsenergi. Använd officiella siffror istället för enstaka studier. Dessa kommer från Argonne.

   Radera
 2. Cornu,

  vill bara tacka för att du nämnt Wallerstein i några inlägg.

  Har kollat lite på World systems theory. Väldigt intressant!

  SvaraRadera
 3. Än så länge har vi inte sett någon fysisk brist på olja. Det innebär att marknadens prismekanism fungerar i så måtto att pris skapar jämvikt mellan utbudet och efterfrågan. Sen är frågan hur stor världens reservkapacitet i milj fat per dag är. Finns det någon siffra på det?

  SvaraRadera
 4. Hej

  En uppgift ni ska ta på allvar är att för tre år sedan fanns det ingen möjlighet för USA att importera LNG till landet då det saknades hamn anläggningar för att ta emot den frysta naturgasen från de producerande länderna. Iran är en av de stora på att leverera LNG.

  Då skulle ett intensivt utbyggnadsarbete starta i USA, och jag vet faktiskt inte hur det gått med detta.

  Något jag däremot vet är att man räknar LNG som olja i statistiken trots att det nog är lite svårt att få flygplan bl.a att flyga med hjälp av fryst gas.

  Ni som vill studera USA:s energisituation sök på nätet vad den döde Matt Simmons skrev - han är en av de främsta kunskaparna, och han kunde branschen bättre än alla andra då han var oljebankir och han såg Peak oil.

  Hans arbete gav utslag i att Peak oil inträffade i Världen maj månad 2005, och sedan får de komma med vilken manipulerad statistik de vill, för Matt hade rätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Många planerade lng-importterminaler i usa har ju lagts på is nu pga gas-överskottet där och det har istället börjat diskuterats att bygga export-terminaler även i lower 48 (vill minnas att det finns nån sån i alaska redan).

   Radera
 5. Det börjar bli pinsamt för Aleklett. I onsdags skrev han att Timbrorapporten var full med fel, även om han inte kunde konkretisera några fler än en felskrivning i förordet och att Lakomaa använde standardkällan för oljereservstatistik. Resten har han för tre dagar sedan lovat "återkomma till" . Fortfarande har inget hänt. Det borde vara lätt för en sådan gigant som Aleklett att kunna nämna åtminstone en brist utan en veckas betänketid.

  Men det kanske är så som han sade på presentationen på FiD "Jag begriper mig inte på ekonomi"

  SvaraRadera
 6. Men du vet väl VARFÖR det blev kris i Mexico när majspriset steg i USA? Därför att USAs subventionerade export slagit ut större delen av Mexicos egen majsproduktion. Majsens hemland är inte längre självförsörjande - istället ligger åkrarna öde och bönderna riskerar sina liv för att komma över gränsen till USA.

  Matpriserna måste ÖKA från dagens historiskt enormt låga nivåer - till en nivå som gör att Mexicos bönder tjänar mer på att odla majs än att plocka tomater till svältlöner i Kalifornien.

  SvaraRadera
 7. -Klart PO inte existerar. Bensinpriset har BARA stigit med 67% sen 2009, oljepriset 200%, bensinpriset 14% sen 201111. Siffrorna på de stora skyltarna vid bensinmackarna, är bara siffror. De stämmer inte.De är ju fakta!! Har min lön stigit med mer än 60% sen 2009?
  -Klart PO inte existerar. Militären i USA, Storbritannien och Tyskland har haft expertmöten om detta.
  -Klart PO inte existerar. Tidskriften Science publicerar peer-reviewed artiklar om PO's påverkan på den globala ekonomin.
  -Klart PO inte existerar. Storbritannien och Frankrike planerar att släppa lite på sina bränslereservlager på anmodan av USA för att sänka bränslepriserna. Typ, valår i USA och där bensinpriserna åter är väldigt höga.
  -Klart PO inte existerar. Det oljeberoende landet Sverige anlitar en expert från det oljeexporterande landet Norge vilket vi importerar 30% av vår olja från. Han presenterar en rapport om att PO är överdrivet. Själv har han varit med om att skapa Norges oljefond från de pengar som man tjänar av oljeexporten. Klart att han har en objektiv syn på fenomenet. Det är inte alls jäv eller som att släppa in haren i trädgården. Varför inte anlita expert från Saudi-Arabien? FOI har ju kontakter.
  -Klart PO inte existerar. Norge har ständigt fått revidera ner sina prognoser för oljeproduktion och liknar mer och mer de som Aleklett et al presenterar. Faller med 7% årligen trots Lundin fynd som motsvarar 3 dagars global konsumtion utspritt på kanske 15år.
  -Klart PO inte existerar. IEA har ständigt fått revidera ner sina prognoser för oljeproduktion och liknar mer och mer de som Aleklett et al presenterar. Utrymmet som saknas skall ersättas med olja som ännu är inte funnen.
  -Klart PO inte existerar. Sverige har presenterat flera peer-reviewed vetenskapliga artiklar samt doktorsavhandlingar från globala energisystem, som är världskända i vetenskapliga sammanhang, som påtalat problemet en längre tid, klart att vi inte frågar dem.

  SvaraRadera
 8. Olje produktionen i USA ar mer komplicerad an sa Cornu. Dom har just nu stigande olje produktion pa privat mark men sjunkande produktion pa federal mark. Om man fick tillstand att borra pa federal mark sa skulle USA's oljeproduktion kunna oka kraftigt men det ar Mr. Obama starkt emot da han hallre ger bort billioner till sina kompisar pa Solyndra etc

  //Nick

  SvaraRadera