Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2012-03-31 09:44

Vad kan konsekvenserna av peak oil och fallande oljeproduktion bli?

Alliansregimen vill tydligen inte lägga ut Finansdepartementets beställda rapport som förnekar att det skulle bli några som helst problem pga peak oil. Kan man inte läsa rapporten kan man ju inte heller bemöta och kritisera den, utan får nöja sig med Norengs debattartikel hos Schibsted/SvD.

Peak oil-förnekare brukar kalla peak oil-realister för domedagsprofeter och att vi tror på jordens undergång, vilket förstås är helt fel. Det är möjligt att förnekarna ser alla förändringar från dagens status quo som jordens undergång, vilket är enda förklaringen jag kan se. Att som Noreng påstå att minskad tillgång till de 83% av mänsklighetens använda energi som de fossila bränslena utgör (peak oil, peak gas och peak coal) inte skulle orsaka några problem är inte bara naivt, det är förstås så dumt att endast en ekonom skulle kunna påstå något sådant.

Istället för att påstå att jorden går under för att priset på olja och energi går upp, samt tillgången minskar så kan vi istället seriöst diskutera vad effekterna kan bli.

Som jag påtalat tidigare så kan jag (till skillnad från Noreng som säger att det inte blir några problem) inte förutspå framtiden. Nedanstående är en diskussion om möjliga konsekvenser. Det verkliga utfallet får man läsa om i historieböckerna om 100 år, då konsekvenserna av peak oil är en process och inte en händelse. Sannolikt blir förändringarna så långsamma att de flesta inte lägger märke till dem.


Tidsaspekter och oljepriset
Oljepriset kommer generellt stiga till världsekonomin dyker och kraschar oljepriset igen. Som Noreng tydligen pratat om så är 60 USD en helt rimlig nivå som oljepriset kan krascha till, samtidigt som likt Aleklett sade att det är osannolikt att vi får ett oljepris över 160 USD innan världskonjunkturen dyker. Undantaget till detta är above ground factors, vilket vi t ex upplever nu. Oljepriset just nu är högt pga peak oil, specifikt pga den oljebrist som föreligger, men det är främst Libyens rasade oljeproduktion och oron kring hetsen mot Iran som är orsaken till det höga oljepriset. 

Så här kommer det fortgå i princip för alltid. Oljebristen gör att varenda politiska problem i oljeländerna kommer skicka iväg oljepriset. Kom ihåg att före 2005, när oljemarknaden fortfarande var elastisk, så gick oljepriset bara upp till ca 40 USD på Irakkriget 2003, och det var väldigt tillfälligt. Numera är marknaden oelastisk och priset sticker iväg på minsta politiska oro.

Vi har egentligen tre faser kring peak oil.

1. Platåfasen. Här befinner vi oss nu. Exportmarknaden krymper samtidigt sedan 2005.
2. Den akuta bristfasen. Detta kommer före 2030 och exportmarkanden kommer krympa ännu snabbare. Säg start 2015 (eller 2014, 2013, 2017, 2018 eller vad det nu blir). Denna fas pågår till 2030 (eller 2028, 2035, 2033 eller vad det nu blir). Här kommer vi få allvarliga problem då vi fram till slutet av fasen nästan helt kommer sluta använda olja. Så länge EU överlever och vi förblir medlemmar så kommer vi dock ha solidarisk (=till marknadspris) tillgång till EU:s inhemska oljeproduktion, vilket innebär att vi 2030 kanske kan importera 5% av dagens 300 000 fat per dag, dvs 15 000 fat per dag. Det är främst denna fas jag kommer beröra i det här blogginlägget.
3. Postpetroleumsamhället. Efter 2030 (eller 2028, 2035, 2033 osv) kommer vi i Sverige och i stora delar av västvärlden (ej Kanada, Norge eller USA) antagligen i princip inte använda olja alls längre. Hur detta samhälle ser ut och när det stabiliserar sig låter jag vara osagt. Det är ett föremål för ren science fiction.

Jordbruket, maten och avfolkningen av landsbygden
Tvärt emot vad många tror (eller påstår att jag tror) så tror jag att peak oil kommer innebära avfolkning av den svenska landsbygden och nedläggningar av det svenska jordbruket. Vi är redan idag beroende av ca 50% import av livsmedel, och även om peak oil kan innebära avsevärt högre matpriser så kommer  det alltid vara billigare att importera mat via båt än att producera den i Sverige. Vi importerade mat via båt, främst från Argentina, under andra världskriget, och det kommer finnas energi, i värsta fall kol, att fortsätta göra detta. 

Vad som lär stryka på foten är import av färska grönsaker och färsk frukt via flyg och lastbil och vi kommer istället få hålla oss mer till säsongens grönsaker. Men det kommer fortsatt vara billigare med importerat vete och importerat kött än svenskt, så länge vi inte radikalt ändrar vår jordbruks- och djurhållningspolitik. Vilket inte lär ske, speciellt när existensen av möjliga problem förnekas från officiellt håll i Norengs rapport.

Det svenska jordbruket är ett av landets olönsammaste näringar, med enorma krav på kapitalinsatser (om inte annat via lån) och bidrag för att som företagare få löner i klass med en undersköterska. När dieselpriserna sticker iväg kommer många jordbrukare lägga ner. För priserna i butik kommer pga transportkostnaderna höjas, men primärproducenternas (=böndernas) priser kommer inte höjas tillräckligt av de stora svenska matindustriella oligopolen som Swedish Meat och Arla. Privatpersoner får betala mer för mat, men jordbruket blir olönsammare.

Istället kommer framför allt perifer jordbruksmark utanför de stora odlingszonerna i Skåne, Halland, Väst- och Östgötaslätten och Mälardalen att läggas ner och sannolikt planteras med monokulturella plantager av granskog. Granskog drar ingen diesel varje år och kräver ingen daglig eller ens årlig skötsel.

Istället importerar vi mer mat på bekostnad av fattigare länder där folket får svälta. Men vi kommer inte svälta, bara få lägga mer pengar på maten när transporterna blir dyrare. Matvanor kommer förändras. 

Landsbygden kommer fortsätta avfolkas i takt med att arbetstillfällena försvinner och pendlingskostnaderna blir orimliga. Utanför järnvägsstråken och undantaget den tätortsnära landsbygden kommer det allt mer se ut som det redan gör (titta på Lyckliga gatan hos bloggaren Hans J). Och var inte så säker på att ens nuvarande järnvägskommunikationer kommer finnas kvar. Tids nog kanske tågen bara stoppar i Göteborg, Stockholm och Malmö. Vem trodde för några år sedan att SJ skulle lägga ner snabbtågen mellan Göteborg och Malmö, när man gjort miljardinvesteringar i tunneln genom Hallandsåsen och flyttat t ex Falkenbergs järnvägsstation ut ur stan för att stödja snabbtågen?

Reaktioner på peak oil är inte alltid rationella eller vettiga. I takt med landsbygdens avfolkning kommer fler och fler busslinjer bli olönsamma, fler och fler järnvägsstationer bli olönsamma osv, och alltså läggas ner. Vilket blir en självförstärkande spiral.

Har man inte ekonomisk uthållighet fram till 2030+, t ex genom att köpa jordbruk eller gård skuldfritt, kanske genom att casha hem storstadens bostadskarriär, så skall man idag inte köpa en gård. De är dessutom hopplöst överprissatta. Skall man köpa så skall man köpa tätortsnära - nära tätorter med hög grad av service. Orter utan hög grad av service lär inte få mer service i takt med att avfolkningen accellererar. Och kom ihåg att så sent som på 70-talet så kunde folk cykla 20-30km till jobbet om de bodde på landet. Vilket för övrigt några få gör i våra städer än idag, har iaf haft kollegor och grannar som gjort det de senaste 10 åren.

Kort sagt, svenskt jordbruk och svensk landsbygd har ingen vidare framtid framför sig. Det är dock inte jordens undergång, även om tydligen en del anser det. Den som vill ordna egen mat får odla upp villatomten och hålla lite burar med kaniner (svårt att få tillstånd för höns i tätort, vilket annars är bland det vettigaste man kan ha) för köttet.

Drivmedelspriserna
Drivmedelspriserna kommer stiga. Men sannolikt dyker som sagt ekonomin före priserna når hur högt som helst. Vi kanske aldrig får se bensinpris över 20:- SEK per liter. Istället regleras förbrukningen med t ex arbetslöshet och recessioner. 

Man kanske inte ser arbetslöshet och recession som ett problem, men för många överbelånade kommer arbetslöshet att bli ett problem.

Bilismen
Bilar som köps idag kommer vara i drift i minst 19 år, sannolikt längre när det ekonomiska utrymmet för att köpa nya bilar minskar pga recession och överbelåning. Lösningen blir att köra allt mindre bil.  För att citera Noreng så innebär förnekandet av att peak oil kan ge några som helst problem "att förleda till politiska beslut som skadar samhället".

Vi fortsätter lägga miljarder på nya motorvägar som inte kommer användas. Bilismen kommer drastiskt att minska. En optimistisk prognos är en minskning på 60% förutsatt en enorm teknikutveckling och elbilar.

I sig kommer detta innebära att 60% av de ca 200 000 svenska jobb som är bilnäringen i Sverige, inklusive produktion, service, mackar, försäljning etc kommer försvinna. Kanske kommer det bli andra jobb istället eller så hanteras det via naturliga avgångar pga ålder.

Ekonomin och energin
De stora effekterna blir på ekonomin. Vi får biflation - stigande energi- och drivmedelspriser, stigande matpriser, men recession och rent av deflation/depression. Detta kommer ske i omväxlande cykler. Varje depression följs av en återhämtning till oljebristen och medföljande oljepris återigen sätter stopp.

Samtidigt är vi så överbelånade i västvärlden att det är tveksamt i vilken grad vi kan ställa om vårt energisystem. Vi brände våra pengar på vacker yta och på att bjuda över varandra på bostadsmarknaderna eller i ofinansierade välfärdssystem. Redan idag bygger mycket av den alternativa energin, t ex vindkraften, på kraftig belåning. Även med tillgång till ny teknik så är det inte givet att vi kommer ha tillgång till kapital för att finansiera tekniken i den takt som krävs.

Slutord
Detta var som sagt bara en diskussion. Vad som egentligen kommer hända går inte att säga. Det enda vi kan vara säkra på är förändring. Noreng är en skattefinansierad diare och han lär väl knappast få problem.

Men nog blir det problem. Som vi kommer hantera via förändringar. Och inte alltid önskvärda sådana, som t ex avfolkningen av landsbygden och nedläggning av svenskt jordbruk. Fast en del ser kanske det som positivt.

Sedan kan pendeln slå tillbaka i postpetroleumsamhället, men det kanske inte stabiliserar sig förrän 2050-2100.

Så vad tror ni? I smått och stort, vad blir konsekvenserna av peak oil?

Tillägg: Kjell Aleklett har lagt ut Finansdepartementets rapport som PDF på sin blogg, något som inte Finansdepartementet själva alltså klarade av. Bra jobbat Kjell.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

130 kommentarer:

 1. Jag är antagligen lite knäpp, men det jag tänker på är hur jag ska investera så man tjänar lite på vad som komma skall. :-)
  Har någon några ideer?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Investera i säkerhetsbranschen.

   Radera
  2. Om man ska ersätta vår oljeimport med "olja" producerad av inhemsk skog så kanske skog är en bra investering. Andra länder som inte har så mycket skog kommer förmodligen att driva upp priset.

   Omställningen för världen kommer att bli gigantisk, lika gigantisk som det drygt 300 meter höga oljafat som motsvarar världens dagliga behov.

   http://www.fysast.uu.se/ges/files/Aleklett%20Flyer.pdf

   Radera
  3. Skilj på "bra att ha" och "bra investering". Skog i södra halvan av Sverige kostar idag (mer än) dubbelt så mycket som du får ut för den om du säljer den till energi (brutto, dvs utan dina kostnader).

   Skogen är en resurs för oss, men köper du skog idag så är det garanterat en dålig investering.

   Radera
  4. Jo Cornu, men om skog värderas synkront med ollja så lär väl priset följa oljepriset?

   Radera
 2. Vet inte om jag haller med om att glesbygden kommer att avbefolkas annu mer. Om det ar nagonstans man kan leva billigt sa ar det ju pa landet? Sen sa betyder ju omstallningen att man maste borja jobba MED att leva pa landet och inte aka in till stan for att sitta och skicka powerpoints till varandra hela dagen.

  SvaraRadera
 3. När man kan köpa en kWh 24 öre förefaller svensk syntetisering inte så orimligt.

  Men det kräver förstås politisk insikt.

  SvaraRadera
 4. Arbetslösheten kommer bli enorm och varför skall då alla söka sig till städerna när det ändå inte finns några jobb där och inte heller bostäder så det räcker?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Redan idag kan Arla kräva 4:50 SEK per liter för att köra ut mjölk till butiker på landsbygden. Vilket illustrerar problemet.

   Och kom ihåg att det är olagligt att köpa mjölk direkt från bonden om inte denne först gör investeringar i miljonklassen.

   Radera
  2. Det går att köpa låglaktosmjölk med lång varaktighet som inte ens behöver förvaras kallt. Då behöver man bara leverans 4-6 gånger per år.

   Självfallet kommer myndigheterna tvingas ändra en och annan regel när verkligheten förändras. Men de fattar förstås så trögt att förändringarna i många fall kommer 5-10 år för sent.

   Radera
  3. Även om det är olagligt idag är det ju inte orimligt att tänka sig lagändringar i framtiden, i takt med att förutsättningarna förändras. Lagar och regler förändras ju hela tiden i takt med att samhället förändras.

   Det du sätter fingret på är alltså hur det politiska systemet kommer att hantera förändringen och omställningen. Kommer de institutioner som finns, regering, riksdag, departement, myndigheter, landsting, kommuner, domstolar, osv kunna svara upp mot de förändrade förutsättningarna och folks nya behov? Kommer de kunna leverera? Det är en intressant fråga tycker jag som förtjänar att belysas mer i debatten. Svaret på frågan är fortfarande öppen; bara för att dagens regering inte tycks inse problematiken betyder inte detta att det alltid kommer vara så. T.ex kan ett regeringsskifte 2014 med (mp) innebära en omsvängning som får övriga partier att öppna ögonen, och sådant kan gå snabbt. Jämförelse: till och med moderaterna kallar sig för feminister idag, haha.

   Radera
  4. mp tror jag inte mycket på. De får ingen trovärdighet förrän de börjar tala om peak oil.

   Radera
  5. Man vafan cornu, olagligt att kopa mjolk fran bonden?! Tror du att bonden kommer att halla ut mjolken i diket nar grannarna svalter eller?!

   Han kommer saklart att ge den gratis i utbyte av ved, agg, klader, mobler, verktyg, etc. Ar det for att borsen gar ner nu nar du ligger "all in" som du ar lite bitter?

   Radera
  6. Vi har en diskussion igång i forumet Oljesnack med rubriken "Peakoil=massarbetslöshet?" som bör kunna vara av intresse i det här sammanhanget:

   http://anyforum.se/oljesnack#

   Radera
  7. Viktualiebrodern2012-03-31 20:18

   Folk i glesbygden kommer förstås inte att stå med kepsen i hand och se på hur elkraft, malm och (gran-)skog försvinner för spottstyvrar när samtidigt allt läggs ner.

   Det finns en anledning till att försvaret övar mot separatistiska rörelser i Norrbotten. Även om de lägger ut rökridåer och kallar det för "miliser" och "terrorrörelser".

   Radera
  8. Goran Cr, jag ar ingen MP-anhangare men nog talar dom om det...

   http://www.google.se/search?q=site%3Awww.mp.se%20peak%20oil

   Radera
  9. AnonymMar 31, 2012 02:52 AM

   Varfor skulle bonden gora det nar han behover kontanter for att fa in foder och energikostnader till sin produktion? Tror du att svenska mjolkbonder later korna kraffsa fram sitt eget gras om vintern och mjolkar dem for hand i morkret? Och att veterinarerna som servar kossorna cyklar 100-150km enkel resa ut pa landet for att se till att dom har antibiotika i ratt mangder och av ratt sort? Tror du att bonden kommer att behova agg och ved nar han latt kan elda pa energiskog fran sin egen mark och ha ett par hons pa farstukvisten?

   Utan energin stannar landsbygden, savida vi inte ar beredda att ga tillbaka till den agrarproduktion vi hade runt sekelskiftet 1800-1900-tal!

   Cornus analys ar klockren. Och da ar jag ingen Cornu-anhangare.

   Radera
 5. 12:54 Allt som kräver enorma mängder billig diesel kommer bli extremt dyrt. Kombinera detta med att några metaller och mineraler "peakat" och många fler kommer göra det inom kanske 10 år.

  Kineser åker jorden runt och köper upp gruvor, i Sverige publicerar vi förnekelserapporter istället...

  /T

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du glömmer att vi producerar genusvetare också. De kommer att bli vår räddning.

   Radera
  2. Är det bara bittra gubbar som läser Cornucopia?

   Radera
  3. Kineser köper upp gruvor och här hemma tillåter alliansen att utländska gruvbolag exploaterar vårt land och skjutsar vinsterna utomlands utan att skatta i Sverige. Allt i den fria marknadens namn - rätt eller fel säger jag inget om, men vill vi ha det så här om vi kan välja ?

   Radera
 6. Det finns ju möjlighet att befolkningen på landsbygden kan odla energigrödor samt skog som sannolikt kommer att få en ökad efterfrågan som energi.

  SvaraRadera
 7. Tack cornu för en föredömlig presentation av peak oil-scenariot. Fortsätt med detta.

  Cornu, vad tror du om denna företagsidé i spåren av peak oil: Givet att det är som du säger borde ju en modern utveckling och effektivisering av gamla beprövade metoder för självförsörjning/hemodling bli en storsäljare. Likaså växthus, enklare djurhållning, etc. Inte bara försäljning av själva produkterna, utan ett omfattande utbildningsprogram runt omkring, ett allt-i-ett-paket helt enkelt. Nu kanske jag ger bort företagsidéer gratis men vad fan... :)

  En annan del i scenariot är kanske att Statens lantbruksuniversitet och liknande organisationer får ökad betydelse i Sverige. Hela utbildningsväsendet kanske ändrar inriktning till mer fokus på hushållsekonomi, självförsörjning, odling, djurhållning, jakt, fiske. Både inom grundskola och gymnasium, men också en explosion på folkhögskolor, universitetskurser/linjer, tv-program och media.

  Media kanske också ändras: Det nya hippa coola häftiga kanske inte blir Idol utan en vidareutveckling av tv-matlagningskulturen till att omfatta hela matproduktionskedjan från frö i marken till mat på tallriken.


  Energifrågan är jag alldeles för okunnig för att uttala mig om..

  SvaraRadera
 8. Sverige skulle med lätthet kunna bli självförsörjande på motorbränsle. I Sverige finns ca 23 milj ha skogsmark, Energiskog kan bli råvarubasen, 2,5 milj ha energiskog täcker Sveriges behov av motorbränsle i form av ren metanol. Det finns 2,7 milj ha jordbruksareal i Sverige. Att odla jordbruksprodukter för etanolframställning eller importera etanol är fel. Med metanol (träsprit) kan vi hålla hjulen snurrande. Men "marknaden" tycker annat, LRF vill subvensionera etanolframställning för sina medlemmar. Oljebolagen skall vi inte tala om.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det har jag också föreläst om för LRF, samt skrivit om här

   http://cornucopia.cornubot.se/2012/02/sveriges-jord-och-skogsbruk-kan-ordna.html

   Men det tas inga steg i den riktningen. Tid och volym i tid saknas som det ser ut idag. Bara för att något är möjligt så sker det inte med automatik.

   Radera
  2. Speciellt så sker inget när man officiellt förnekar problemet

   Radera
  3. Ja, jag tänke just att vi i Sverige har ju gott om skog som bör vara en rejäl naturresurs för annat än papper och ikea-möbler. Men det kräver som sagt ett omtänk.

   Radera
  4. Vore det inte bättre om vi blev självförsörjande avseende livsmedel (istf motorbränsle)? Jag äter hellre än åker motorfordon...

   Radera
  5. Touche. Varför fokusera på att fortsätta med en idiotisk livsstil?

   Radera
 9. även om våra oljekällor håller på att ta slut så finns det mer olja men som är dyrare att få fram, djupare, trögare etc. efterfrågan ökar just nu men jag kan tänka mig att den börjar
  minska när vi kommer upp mot 150 dollar. för 150 dollar kan man utvinna från den dyrare oljan, samtidigt som det dyrare priset kommer innebära mer forskning på effektivare förbränning och alternativa energikällor! jag tror på peak oil och att det kommer som en käftsmäll men att oljan tar slut snabbt kan vi glömma!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om BP Deepwater Horizon inte hade exploderat och hade lyckats fått upp all olja i den fyndigheten så hade det räckt till världskonsumtionen i hela 12-24 timmar...

   Det bör få dig att inse att man redan utvinner den dyra och djupare oljan. Sen är det inte "pengar" som är viktigt, det är bara att trycka nya, utan hur mycket energi det går åt för att utvinna själva oljan.

   /T

   Radera
  2. Minns också Lundin Petroleums jättefynd i fjol. "AVALDSNES UTVINNINGSBARA RESURSER ÖKAR TILL MELLAN 800 MILJONER OCH 1.8 MILJARDER FAT OLJA"

   Den "stora" fyndigheten täcker alltså mellan 10 och 20 dagars världskonsumtion.

   Radera
 10. Vi har ett oljepris på 300 USD/fat i Sverige och ca 120 utanför Sverige.
  Mellanskillnaden tar staten och distribuerar till oss i form av välfärd och bistånd. Men även som stöd till mer eller mindre lönsamma energislag.
  Nu förutspås priser på olja upp mot 160 USD/fat i en post peak-era.
  Jag tror vi får ett smartare energiutnyttjande innan vi ser nån kris att tala om./Oppti

  SvaraRadera
 11. Oljan kommer ta slut snabbt för de länder som importerar sin olja.

  SvaraRadera
 12. Men hallå - Norengs slutsatser ger också en del intressanta implikationer, vilka han själv antyder:

  1) Klimathotet måste tas på allvar, det kan inte avfärdas med att "det löser sig ändå när oljan tar slut"

  2) Kärnkraft kommer inte att vara konkurrensmässigt eftersom oljan inte når de oerhörda priser som förutspåtts.

  Måhända har han fel (eller rätt) om peak oil, men oavsett det så kommer en hel del av de politiska besluten bli desamma som för att avvärja de värsta konsekvenserna av peak oil.

  SvaraRadera
 13. Det blir mycket down-sizing. Folk som drömmer om elbilar eller elhybridbilar får i många fall nöja sig med elcyklar och elhybridmopeder. Möjligen kan man elektrifiera småbilarna med hjälp av navmotorhjul. Hade vi politiker med lite initiativkraft skulle vi nog också klara av att elektrifiera våra större vägar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror också på downsizing. Inte bara inom transportsektorn (där det svåra att lösa nog knappast är persontransporterna, utan istället varutransporter) utan även exempelvis inom boende. Förvisso är det inte det lättaste att bygga om en villa till ett hus med flera separata lägenheter, även om det naturligtvis är fullt möjligt, men boytan per person kan minskas även på andra sätt, exempelvis genom att familjer flyttar ihop istället för att leva utspritt. Man kanske heller inte behöver ha 22-23 grader inne mitt i vintern; det går alldeles utmärkt att skruva ner värmen en bit och istället ta på sig en extra tröja och ett par tofflor. Att till exempel värma upp 150-200 m² friliggande villa för att ge boende åt 2-4 personer kommer att vara vansinne när energipriserna börjar sticka iväg på allvar i takt med att energin blir svårare och svårare att utvinna. I den mån det går relativt enkelt att byta ut energikällan så tror jag att priserna på olika energislag kommer att följa varandra hyfsat väl; undantagen kommer att finnas där man inte på ett enkelt sätt kan byta ut energikällan, exempelvis inom persontransportsektorn. Folk klagar på elräkningarna NU, tänk bara vad det skulle bli om baspriserna för energi i alla fall stundtals sticker iväg till det dubbla mot idag (och topparna kan säkert bli högre än så; jämför elpriserna de senaste vintrarna för ett närliggande exempel). Och vad skulle hända med elpriserna om alla skulle börja köra elbil hux flux, som vissa som anser att peak oil inte är något problem drar till med? (Förutom naturligtvis alla insatsråvaror som krävs för att bygga och underhålla en bil.)

   /MKj

   Radera
 14. Jag tror att det är farligt att gifta sig med exportlandsmodellen. Prisinstrumentet kan driva ner oljekonsumtionen ganska mycket i de länder som inte subventionerar oljeprodukter utan att det nödvändigtvis sker genom massarbetslöshet. Det finns faktiskt fortfarande stort utrymme för effektiviseringar, för substitution och så vidare. Vid vilket pris slutar folk köra bensinbil och konverterar istället bilarna till naturgasdrift? Och så vidare.

  Dessutom är det fullt möjligt att de oljeexporternade staterna för eller senare blir helt gröna i ansiktet när de ser vilka enorma exportintäkter de missar genom att subventionera inhemsk oljekonsumtion istället för att sälja till ett betydligt högre världsmarknadspris. Om oljeexportörerna skulle lätta på subventionerna skulle vi också få se enorma energieffektiviersingar i de länderna. Exempelvis slösas det oerhört med naturgas i Ryssland, och i Saudiarabien gör man el genom att elda råolja.

  Inte heller tror jag man ska hänga upp sig för mycket på skuldsättning. Skulder är trots allt inget annat än en social relation: att en grupp har en fordran på en annan. En sådan fordran kan elimineras med ett penndrag av statsmakterna, eller urholkas med inflation. Visst, det innebär ekonomisk omfördelning, men det är ju knappast något främmande för oss i det här landet.

  Själv tror jag att den största risken för Sverige egentligen inte är hur vi direkt kommer drabbas, utan den indirekta effekten när våra utländska kunder kastas in i lågkonjunktur och inte kan köpa våra produkter i lika hög grad. Då blir det dålig ekonomi här hemma med. Man får hoppas att vår industri jobbar hårt för att ta fram produkter som kan sälja bra också i framtiden, som kommer att efterfrågas som en del av omställningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Saudi borde redan med dagens prisförhållanden tjäna på att ersätta elproduktion från olja med vind- och solkraft och istället exportera den oljan. Om inte jag har räknat fel så bör det kosta runt 1 kr/kWh att producera el från olja, givet att oljan är osubventionerad.

   10 kWh/l ==> 1600 kWh/fat
   100 USD/fat ==> 0,06 US$/kWh ~40 öre/kWh ==> ~1 kr/kWh el

   Nu vet jag inte vad de har för vindförhållanden där men om de liknar de vi har i Sverige så kan de producera vindkraftsel för ca 60 öre/kWh. El från solceller vid goda solförhållanden (i USA/Europa) kostar runt 1 kr/kWh i nuläget och kostnaderna är fallande.

   Även om de vill subventionera elpriserna till löjligt låga nivåer så är det ju bättre för statens finanser att producera elen så billigt som möjligt och sälja överskottet av olja på världsmarknaden. Men hela mitt resonemang faller väl på att jag antar en annan rationalitet än vad de Saudiska ledarna gör. Samhällsekonomiskt bästa utfall verkar inte vara deras övergripande mål...

   http://solarbuzz.com/facts-and-figures/retail-price-environment/solar-electricity-prices

   Radera
  2. Hur bra tror du ekonomin kommer fungera med en krympning med X procent per år, år efter år? Pernsionssytemet? Den skulddrivna ekonomin?

   Du vet att "elimineras med ett penndrag av statsmakterna" är det samma som en väldigt omfattande förstöring av kapital och ger massiv deflation? Och den enda inflation som kan eliminera dagens lån är en lika massiv hyperinflation.

   Dagens exponentiellt växande lån förutsätter att morgondagens ekonomi hela växer ännu snabbare.

   Sen vad ska länder med "enorma exportintäkter" till när de behöver olja för mat, transporter, energi osv? Helt meningslöst med en massa dollar på kontot om man inte har mat, energi, transporter eller råvaror.

   Radera
  3. Att skriva av massa skulder ger deflationsintryck, men det kan ju kompenseras med inflationstryck medelst investeringar i omställning med lånade pengar.

   Exportintäkter är förstås bra eftersom man kan importera saker för dem. Oljeexportörerna är med undantag av Norge ofta ganska efterblivna länder utan modern industri som behöver importera det mesta.

   Radera
  4. Alla länder är inte Saudiarabien, många länder kommer göra som Kina redan gjort med sällsynta jordartsmetaller: de begränsar både produktion och export oavsett om det skulle ge enorma exportintäkter.

   Att göra samma misstag som Norge gör nu (just tack vare Noreng) eller som Kina gjorde tidigare, att ta upp så mycket resurser man kan, sälja av allt och bara sitta med "finansiella tillgångar" lär bli mindre och mindre populärt i framtiden. Fler kommer inse skillnaden med finansiella tillgångar och riktiga tillgångar.

   Radera
 15. Mikael Jordnära2012-03-31 11:39

  Jag håller med i framtidsbeskrivningen och är egentligen mest förtvivlad över hur landsbygden och kulturen i Sverige skall drabbas. Landsbygden har betytt mycket för heterogeniteten och innovationsgraden i Sverige. Människor som växt upp i mindre kommuner och i spridda miljöer runt om i landet har bistått industrin mycket med handlingskraftiga individer, många olika infallsvinklar, idéer och ingenjörsfärdigheter, något jag själv sett som anställd inom ett av våra större exportföretag inom elkraft. Landsbygden ger också värden i form av naturupplevelser och andra intryck än reklamingenjörernas triggers till vår reptilhjärnas konsumtionsimpulser och begär. Vad det verkar som kommer begränsningar i energi i framtiden tvingar oss till urbanisering och till packning som sillar likt kineser i Qingdao. Vi rör oss mer och mer mot den idealiske och syntetiske livsstilen i storstäderna.

  Jag sätter mitt hopp, men dock inte min förväntan och personliga framtidsplanering till utvecklingen av batteriteknik, utvinning av grön energi, samt 4:e generationens kärnkraft. Men om båda dessa dansar tango likt SolidState-teknikens framfart så kommer vi att ha löst energifrågan innan det är kört och 3:e världskriget är igång. Det är energiområdet som kan bli västvärldens frog leap för att stå emot den asiatiska konkurrensen, välfärdsförfallet och skuldkrisen. Dessvärre så kämpar ju 99% av det politiska etablissemanget för att behålla sina positioner och likväl ALLA som har något att vinna på oljeutvinningen emot denna möjlighetens paradigm. Ingen vågar säga emot, för då är man som Cornu säger, en "domedagsprofet". Därför vill jag återigen ge en eloge till Cornu som fortsätter kämpa för att få upp information och allvar på svenssons bord.

  Någon gång kommer förhoppningsvis romantikens epok då vi återtar möjligheten att flytta ut till landsbygden och bo nära naturen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur skulle vi stå emot den asiatiska konkurrensen? Kina köper upp gruvor världen över och jag gissar att man öpnnat mer än 100 tunnelbanestationer bara förra året. I Sverige skriver vi förnekelserapporter om peak oil, satsar på genusteori och förbifart Stockholm.

   Visst, de köper många bilar också men man hårdsatsar verkligen på kollektivtrafiken till skillnad från Sverige.

   /T

   Radera
  2. Nu investerar vi ju faktiskt sisådär 4 gånger mer på kollektivtrafik (82 miljarder bara i Stockholm) än på förbifarten, den nya tunnelbanan och eventuella spårvägar oräknade...

   Radera
  3. Fast utan olja kan inte asiaterna transportera sin export till oss, så det problemet faller väl.

   Det har redan hänt. Under 2008 började de amerikanska stålverken plötsligt gå bra. Med ett oljepris på 150$/fat spelar det ingen roll att kinesiska stålverksarbetare är mycket billigare, transportkostnaderna gjorde att kineserna blev utprisade från den amerikanska marknaden i alla fall.

   Radera
 16. Det är inte helt orimligt scenario som du målar upp.

  Men exakt hur långtgående konsekvenserna blir beror alldeles på hur starka återkopplingseffekter vi ser mellan oljepris och oljekonsumtions, oljepris och utvinning av alternativa oljekällor samt oljepris och andra energikällor.

  Den stora tragiken i samband med peak oil/coal/whatever är och förblir alla utvecklingsländer som ännu inte har hunnit bygga upp sin infrastruktur och industri med hjälp av billig energi från fossila bränslen.

  SvaraRadera
 17. Stig Wiberg2012-03-31 11:43

  På 50-talet var det glest med privatbilar och vi värmde husen med ved och koks. Jag var barn på 50-talet och har kommenterat det här tidigare så jag nöjer mej med att konstatera att vi får lära av hur vi levde då så kan nog livet gå vidare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det låter inte så illa tycker jag.

   Åka på bilutflykt på helgen, åka kollektivtrafik till jobbet. I områden med hög befolkingstäthet är det ekonomiskt försvarbart att göra kapitaltunga investeringar i oljefria transportslag (läs spårtrafik). Så icke på landsbygden. Jag oroar mig särskilt för landsbygden, eftersom jag skulle vilja flytta ut på landet. Men bor man inom 5 mil från jobbet i stan (och det gör många landsbyggdsbor i södra Sverige) kan man kanske tjata till sig en laddhybrid som tjänstebil.

   Radera
 18. Om jag inte missminner mig, hade vi under WW2 lyckats förhandla oss till 4 st lejdbåtar per månad. Det var också några båtar som gick utan lejd.
  Av dessa var några nybyggda tankfartyg ( utan rester av olja i tankarna ), som hade tankarna fyllda med vete.
  Men de var inte några supertankers. Inte heller styckegodsbåtarna var särskilt stora jämfört med dagens containerfartyg. Ett typiskt exempel är Mathilda Thorden, http://www.kommandobryggan.se/thorden/mathilda.htm
  Även om mängderna var små, var de välkomna. Jag minns mina föräldrars glädje, när det rapporterades om kaffe i lasten och att det snart skulle gå att köpa några gram på ransoneringskorten.
  Det var brist på livsmedel i Sverige under WW2 och många båtar blev sänkta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Poängen här är framför allt att världshandeln (iaf inte via shipping) inte kommer upphöra pga peak oil. Den kommer bli dyrare, men oljeproduktionen kan falla rätt rejält och det kommer fortfarande finnas bränsle för handel i de fall man har råd att betala för produkterna. Vilket vi antagligen kommer ha.

   Radera
  2. Tror du att vi får se atomdrivna transportfartyg de närmaste tjugo åren?

   Radera
  3. Nej, det tror jag inte. Av den enkla anledningen att oljan som används i shipping har väldigt högt förädlingsvärde. Det vill säga, många andra aktiviteter och aktörer kommer prisas ut innan handelsfartygen. Men jag tror nog ändå att handelsflottans oljekonsumtion kan tänkas falla. Dels för att fartygen blir större och effektivare, dels för att man kanske går över till LNG som fartygsbränsle, men mest för att Peak Oil kan leda till global recession, vilket kommer minska världshandeln och därmed efterfrågan på shipping.

   Atomfartyg? Nej. Men kanske LNG-fartyg.

   Radera
  4. Det finns ett isolerat tänkande kring oljan och mycket fantasier om hur det går att kringgå problemet. Fartygstransporterer på världshaven påverkas som allt annat av dyrare, järn, metaller, kol, olja, naturgas, uran med mera. Kostnadsökningen i utvinningen cirka 5 procent om året som ett genomsnitt över allt ändligt och viktigt kommer ingen förbi och den slår mot allt. Det går nog inte ens att återgå till gammal teknik som segelbåtar i trä, även om det rent tekniskt skulle gå att klara med rester. Den gamla tekniken är alltid mindre effektiv och kräver mer naturresurser per producerad mängd. Den var möjligt när resurserna var mer tillgängliga och kunde plockas från lägre grenar. Om man går till en lägre komplexitet så rasar därför allt till botten. Det finns ingen mekanism som stabiliserar utvecklingen. Nedgången blir inte långsam som uppgången utan mycket brant, som en kollaps. Dessutom kan det komma tankar inom självförsörjning, konflikter och annat politiskt som försvårar en global handel. Tankarna är mer svårförutsägbara än det fysiska. Det här extremt utsatta och risktagande landet borde i högsta grad ägna sig åt sådant som ger mer självförsörjning, innan det är för sent.

   Radera
 19. Intressant analys. Vilka är de viktigaste förändringarna i jordbruks- och djurhållningspolitiken som du skulle vilja se?

  SvaraRadera
 20. Stig Wiberg2012-03-31 12:05

  Jag minns att man kunde se fraktbåtar med segel i Mälaren när jag var barn. Det var väl fd. segelskutor dom satt en motor i. Var det rätt vind så sparade dom bränsle med seglen

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://en.wikipedia.org/wiki/SkySails

   :)

   Det är för övrigt den rollen vindkraft har i ett elsystem: att spara bränsle (vatten i dammar i vårt fall, kol och särskilt gas för andra) när det blåser.

   Radera
 21. Lite off topic men:
  Det är ingen som vill köpa en lägenhet i Vänersborg till vrakpriset 1kr?
  http://www.hemnet.se/bostad/bostadsratt-1rum-flanaden-vanersborgs-kommun-flanaden-18-3690858

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oh la la, Vänersborg, le petit Paris.

   Nah.

   Radera
  2. Auktion. Svårt att tänka mig att den går för 1kr. Men man vet förstås aldrig.

   Radera
  3. Avgift på 3000 kr/månad på en 40 m2 lägenhet.... =900 kr per m2/år (föreningen måste vara vansinnigt misskött, med tanke på att huset ser nergånget ut, och att det är byggt på 72-75(betydligt lägre byggkostnader jmf med idag, säg 1000-1500 kr m2 på sin höjd.) så kan man ju undra hur föreningen lyckats ha så hög avgift - nåt att rota i för den nyfikne.

   Med tanke på att den är i stort behov av renovering, området å lägenhete n i sig ser trist ut, man kan få tag på br i Vänersborg för <700 kr m2/år så bör denna lägenhet landa på ett negativt värde, rimligen skulle man vilja ha ett par hundra tusen för att ta över den.

   /Oraklet

   Radera
  4. La petit Paris,herr författare!
   Bäst jag rättar dig innan genusmaffian tar dig i upptuktelse

   Skepparn

   Radera
  5. Le petit, eller la petite om man skall vara petig...
   /Språkpolisen

   Radera
  6. Bäste språkpolis
   Peta på bara
   Eller "sondera" som jag brukar säga/göra
   "La Petit Paris"
   West Holywood
   Kolla själv på Google!

   Man har ju rest lite...

   Skepparn

   Radera
 22. Nej du Cornu
  Att Svenskt jordbruk skulle läggas ned och importen från de stora prärie-jordbruksländerna är väl inte så sannolik då dessa är mycket mindre dieseleffektiva än vårt. Jag är övertygad om att man först och främst kommer odla den marken som ger högst skörd per ytenhet då varje yta kräver lika mycket jordbearbetning. När oljepriserna tidigare rusat har det varit goda tider för Svenskt jordbruk och detta är förklaringen. Det man också kan dra som slutsats är att exv 4 liter roundup/ ha som tar död på ogräs kommer att vara att föredra före att dra över fältet med kultivatorn 2 gånger för 10-12 liter diesel.

  SvaraRadera
 23. Problemet är omställningen.

  Energi är inga problem, finns hur mkt som helst, vår sol. Bara titta på vad som hänt med solceller senaste året, priset från fabrik har halverats, kostar nu 3-4kr/kw nu och priserna fortsätter rasa och tekniken går framåt. Cornu landade väl på 60 öre för sol-elen i sin uträkning där solcellerna låg på en dollar, men dessa priser var för ett år sedan nu ligger priserna på en halv dollar, bulk, fabrik.

  Alltså ca 30öre om man gör egen el redan idag i stället för 1kr som det ofta kostar inklusive avgifter. Om man vill gå ihop och köpa containervis...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har missat problemet, el-energi är inte flytande bränsle för transporter och maskiner.

   Sen kommer det även bli "peak solceller" snart när silvret och andra metaller och mineraler tar slut/blir för dyra att gräva upp utan billig diesel.

   Radera
 24. Den viktiga poängen här är att när man skapar ett samhälle som bygger på att en sedelpress, dvs man skapar hela tiden mer pengar så försvinner all produktivt. Gårdar, fabriker och företag läggs ner.
  De enda jobb som kan finnas kvar är två: mäklar/finansjobb (inflation) samt statliga jobb.

  Det vi kan hoppas på är en ekonomisk kollaps, en reset av världen så som vi känner till den.
  Egentligen är vår tillvaro lite som i filmen The Matrix. Vi lever i en låtsas-bubbla, men det finns en verklighet därute också.

  Undra om vi inte skulle ha det bättre efter en kollaps.
  Det finns ganska många människor idag som går på anti-depressiva medel eftersom vår tillvaro är egentligen meningslös.
  I en verklig värld skulle vi kanske känna hur det är att... leva...?

  /A

  SvaraRadera
 25. I Grekland börjar de arbetslösa dra ut på landet och köra självförsörjning i farfars gamla stenhus. Meningslöst att stanna i stan när inga jobb finns att få. Kan inte en sån utveckling också komma här i stället för ihoppackning i ansjovislådorna i stan?

  SvaraRadera
 26. Om Jonas Lindblads i sin artikel i Dagens Industri återger Öystein Noreng uttalande rätt från fredagens möte på Rosendbad, så svamlar den norske ekonomen. Han skulle nämligen ha påstått att en förändrad dollarkurs gentemot andra valutor skulle göra oljan billigare. Om dollarn skulle falla kraftigt gentemot andra valutor skulle naturligtvis oljepriset mätt i dollar öka ungefär lika mycket. De är naivt att tro att oljan skulle bli billigare enbart för att det sker än ändring mellan värdet av olika valutor. Priset på olja bestäms naturligtvis av efterfrågan. Kortsiktigt kan naturligtvis ett fall i dollarna gentemot andra valutor på verkan efterfrågan på olja, men endast den vägen påverkas priset på olja. Långsiktigt spelar det naturligtvis ingen roll för oljepriset, hur olika valutor värderas mot varandra. Inte ens som ”ekonom” finns någon anledning att ta Öystein Noreng på allvar.
  Öystein Noreng hävdade tydligen också enligt referat på Cruel Crude att ”Det är bättre att låta marknaden styra samhällsplanering som stora satsningar på infrastrukturen. Förebyggande satsningar i infrastuktur och införandet av olika styrmedel för att motverka framtida hot är på förhand dömda att misslyckas enligt Noreng. Detta då ekonomiska felsatsningar inte bara är kostsamma utan även kan hindra framtida ekonomisk tillväxt då dessa satsningar begränsar våra framtida valmöjligheter. Med andra ord menar Noreng att långsiktiga satsningar idag målar in oss i ett hörn i framtiden. Problem löser man bäst när de uppstår!”
  Men innebär inte detta en förödande kritik mot dagens långsiktiga infrastruktursatsningar som i de flesta fall bygger på rik tillgång på billig energi och då framför allt på motorbränslen, det vill säga att det aldrig uppstår någon brist på olja. Det finns mängder av sådan projekt, men det mest närliggande är motorvägstunneln som är avsedd för en ökande biltrafik i Stockholm. Det projekt som döpts till ”Förbifart Stockholm” för att glädja oss lantis som helst vill åka förbi huvudkommunen.

  Foste

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, men USA är en såpass stor oljeimportör, importerar typ 20-25% av all exportolja. Om dollarn försvagas kraftigt så blir oljan dyrare för amerikanerna, som då minskar sin import. Då blir det mer olja över för omvärlden. Så viss betydelse har det.

   Radera
 27. Nu kommer Renault med ett brett elfordonsprogram och de andra bilfabrikanterna kommer snart efter.

  T.ex. Zoe en elsmåbil som kostar som en ordinär småbil med en batterihyra på ca: 700 kr/månad.

  Bara att köpa en elbil om man oroar sig för oljebrist.

  Ett annat alternativ som snart dyker upp är bränslebaserade fordon. Bränsleceller passar även till arbetsfordon.

  Substituten är på väg ut på marknaden så det är bara att välja.

  SvaraRadera
 28. I Luxemburg skriver motsvarigheten till Motormännen (ACL) om Peak oil, med grafer från Campbell.

  SvaraRadera
 29. Bara peak oil för hela slanten senaste tiden här på bloggen. Nu vill vi gärna se Cornus senaste analyser om bostadsmarknaden. Han gick ju ut och tillkännagav att bostadsmarknaden hade påbörjat kraschen för bra länge sedan nu. Vi väntar fortfarande...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, priserna i hela landet är ner några procent på helåret, vad hade du väntat dig? Har hela tiden pratat om att "kraschen" tar 4 - 8 år. Vi pratar inte om börsen här.

   Däremot ser det ut att ha blivit köpsignal i lägenheter i Stockholm. http://cornucopia.cornubot.se/2012/03/kvalitetsjusterade-bostadspriser-i.html

   Radera
 30. Jag hittade ett YouTube-klipp från kenferens anordnad av ACL 2008.

  http://www.youtube.com/watch?v=W8ZsK85IjNQ

  Kan man tyska, går det att förstå rotvälskan någorlunda.

  SvaraRadera
 31. Ett högre oljepriser leder också till akuta ekonomiska kriser – observera att PIIGS- länderna är mycket oljeberoende. Jonas Sjöstedt rapporterar från Athen vad som händer under en svår ekonomisk kris. Hur människor flyttar ut från städerna för att åtminstone kunna odla sin egen mat:
  ”En av dem arbetar som ingenjör, han designar och konstruerar ventilationssystem. Han har nyligen avslutat ett större arbete åt ett mindre företag. När det var klart kunde företaget inte betala i pengar – istället fick han ersättning i form av färsk fisk och ett kylskåp. Själv har han inte kunnat
  betala hyra på fyra månader. Han är en av många, omkring 400 000 greker som ännu inte är uppsagda (och /min redigering) arbetar utan lön eftersom företagen inte kan betala.
  Byteshandel förekommer och ersätter delar av penningekonomin. Man får hjälp av släkt och vänner. Många greker som blir utan arbete flyttar tillbaks till byn som de kom ifrån och börjar odla jorden i en form av självhushåll.”
  Foste

  SvaraRadera
 32. Här finns mycket att angripa och klargöra. Ett skiljande på oljan och världekonomin genom att säga att ekonomin tål ett visst högsta oljepris och att den omvänt inte driver oljan under ett visst pris kanske stämmer på kort sikt. På lång är det är allt för penningfixerat och makroekonomiskt och som Keynes teorier ett vansinne. Det är bättre att titta på verkligheten och priset i arbetstid per mängd olja och andra naturresurser och det kommer bara att öka. Sedan produktivitetstoppen, som var omkring år 2000, mätt i arbete, råvaror, kapital och energi per utvunnen mängd inom i stort sett all utvinning har också priserna på världsmarknaden ökat kraftigt.

  ”Sedan kan pendeln slå tillbaka i postpetroleumsamhället, men det kanske inte stabiliserar sig förrän 2050-2100.”, avslutar Cornu. Det finns ingen pendel. Han och de flesta andra verkar leva i en naiv tro att allt stabiliseras. Tror de på någon slags okänd kraft? Kostnader i utvinningen inom allt det ändliga ökar realt med minst 5 procent om året, vilket är enormt mycket och ger en sjudubbling på 40 år.

  Hur många procent av BNP kan gå till utvinning? Idag står oljans kostnader för 2-3 procent. Försäljningpriset om all olja såldes till dagens världsmarknadspris är cirka 6 procent. Hela utvinning står för kanske 7 procent av kostnaderna och det är fortfarande väldigt lite. Järnet i en bil exempelvis kostar bara en tusenlapp trots att priset har tiodubblats. Det finns ingen stastistik inom hur BNP fördelas så man får gissa. Om man tittar bara på tillväxten så kommer den nog att öka med små tal och sedan kanske sjunka. Detta är försumbart jämfört med kostnadsökningen, som kommer att köra över ekonomin som en ångvält. Resultatet blir en extrem fattigdom i primitiva agrara samhällen utan större kontakt med omvärlden och användning av rester.

  När detta tillstånd nås blir det som en fälla som slår igen i land efter land. Viktiga resurser kommer bara att användas av de som har dem och inte säljas för pengar. Sverige har stora beroenden av import av bränslen, livsmedel och handelsgödsel och export från storföretag och är kort sagt kraftig överbefolkat. Invandringen gör det bara värre. Landet bildar nog en restkultur omkring år 2040-2050 och med en mycket snabb övergång från välstånd till kaos.

  Länder med bra förutsättningar inom livsmedel och naturresurser typ USA, Kanada, Ryssland Australien, Brasilien och Argentina har när världshandeln fryser ett bättre utgångsläge. Med stor sparsamhet och en liten utvinning kanske de kan minska kostnadsökningen till några procent. Kanske de klarar att upprätthålla något som liknar dagens komplexa samhälle till århundradets slut eller längre.

  Priset per hektar svensk åkermark är cirka 0,05-0,5 bruttolöner, vilket liksom oljepriset är väldigt billigt. Den fallande produktiviteten, kostnadsökningen och världsmarknadspriserna kommer göra att landsbygdens avfolkning upphör. Sedan kommer makthavarna att vakna och förstärka denna trend. Sedan slår fällan igen enligt ovan i varje fall. Något vidare ”postpetroleumsamhälle” blir det inte.

  Det är viltigt att veta vad som har gett den skadliga befolkningsgeografiska centraliseringen, vilket är manipulerade kommunalskatter, en världsunik fastighetsskatt utan koppling till bostadens värde, låga räntor från riksbanken, ett ränteavdrag på inkomsten, statliga subventioner av järnvägar och motorvägar inom storstäder och till och från storstäder, frihandel med livsmedel som dränerar landbygden på arbetstillfällen och ekonomisk aktivitet, ett statligt maktmonopol som upprättshålls av polis och rättsväsen och betalas lika mycket av de som bor där det är mindre brott, statliga subventioner av diverse kulturpåhitt utnyttjade mest av de som bor i lågskatteområdena med mera. Att borttagande av alla snedvridningar skulle dra på pluggen Stockholm och det kommer att ske i varje fall inom några årtiden och då är det som sagt rester som gäller.

  SvaraRadera
 33. Var snäll mot Lars!
  Han har 25 ha skog+bete
  Ingen traktor
  Knappast signalementet på en bonde...

  Isola Regina

  SvaraRadera
 34. Ang att rapporten är "mörkad/mörkläggning/konspiration etc." http://www.nj.se/produkt/9789138236901

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med rapportens innehåll i åtanke är den felaktigt prissatt, skönlitteratur (i prisgrupp A-G) kostar inte 240 kr.

   Radera
 35. Hej

  Jo som vanligt sa har du ratt i stora drag Cornu men du ar lite for snav i ditt tankesatt och du ser enbart en fyrkantig framtid fast vi lever i en dynamisk vard. Vi har inget problem med for lite energi pa jorden! Vi behover bli battre pa att omvandla viss energi till transport bransle osv.

  Att tro att FN, lokala regeringar eller Green Peace skall fixa detta at oss ar ett skamt. Titta pa elbilen = huge waste of time and resources som den fungerar idag. Eller rattare sagt inte fungerar. Fiskars test bil som Consumer reports testade dog ju en snabb dod efter ett par mil som ni kanske vet och manga andra brinner helt plotsligt upp nar dom star parkerade i garaget.

  Varje Chevy Volt som saljs i USA kostar over $200,000 i statliga subventioner. Ar det ett smart satt att spendera andliga tillgangar?

  En Amerikansk el bil ar inget annat an en Kol driven bil eftersom kolen produserar mycket av den Amerikanska elen.

  Men som sagt vi lever i en dynamisk varld och det sker forandringar hela tiden. Lika lite som Svensk media skriver om Norges okade forsvars budget, lika lite skriver dom om detta intressanta projekt.

  http://www.bloomberg.com/news/2012-03-29/natural-gas-vehicles-will-run-best-without-subsidies.html

  Vi manniskor ar valdigt duktiga pa att hitta losningar och vi kommer losa detta problem oxa. OM! och detta ar ett stort OM! om inte FN, Green Peace eller andra nyttiga idioter star ivagen for kreativt tankande.

  Glom ALDRIG! Markets can stay irrational longer than you can stay solvent!
  och det galler aktier, hus priser och allt annat.

  Keep up the good work Cornu! Du ar en ljuspunkt i det kompakta Svenska morkret!!

  Nick

  SvaraRadera
 36. Johan Lundin2012-03-31 15:24

  En av mina peak-oil-förnekar vänner gav mig t.ex. denna länk http://www.rense.com/general85/peak.htm och hänvisar till den som ett argument att peak oil ännu inte inträffat.

  SvaraRadera
 37. Orsaken till att vi importerar livsmedel till Sverige idag är inte för att vi har så väldigt mycket sämre förutsättningar för jordbruk här, utan för att arbetskraften är mycket dyrare än i många andra länder. Däremot har vi sämre förutsättningar än många andra för storskaligt jordbruk. Dock blir ett storskaligt jordbruk mindre fördelaktigt i takt med stigande energikostnader, eftersom det bygger på mer transporter, konstgödsel och specialisering.

  Detta i kombination med ökad arbetslöshet i städerna bör leda till att fler försöker minska sina omkostnader genom att försöka producera en del livsmedel på egen hand. Detta behöver inte innebära att det blir en massa nya självförsörjande småbönder, bara det att folk ägnar någon månad på sommaren till att åka ut på landet och odla och skörda, eller ta sommarjobb på någon gård. Det lär väl ändå vara slut med flygresorna till Thailand så varför inte kombinera nytta med nöje? Som i Ryssland där de har datjor som sommarnöje.

  Det finns inte så mycket odlingsbar jord i världen att vi har råd att lägga något i träda, och varför skulle andra länder exportera till Sverige i stället för att se till att sin egen befolkning svälter? Jämför med export land model för oljan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De stora spannmåls- och matexportörerna som Kanada, USA, Ryssland, Australien, Argentina mfl har egen olja nog för att försörja det egna jordbruket, samt producerar ett överskott av mat, speciellt spannmål. Detta kommer de naturligtvis exportera till den som har mest pengar (=västvärlden och Kina/Indien mfl asiatiska länder).

   Radera
  2. När det inte finns olja i överflöd kommer det inte heller finnas mat i överflöd, den saken är väldigt säker.

   Radera
 38. Enligt Timbro sekten ska det poppa upp ny okänd teknik precis i rätt tidpunkt när oljan sinar.."Marknaden" ska fixa allt..

  SvaraRadera
 39. De största följderna av peak oil, och samtidigt de som är svårast att förutsäga, är de politiska konsekvenserna. Peak oil innebär slutet på den eviga tillväxten. Första steget är global nolltillväxt eller på sin höjd väldigt svag tillväxt, dvs där vi befinner oss nu. Senare följer sjunkande tillväxt i allt högre fart. De ekonomiska och politiska följderna av det kommer bli extremt stora. Det vi ser av skuldkrisen i västvärlden och det som pågår i Mellanöstern nu är bara början. Att undvika krig, svält kaos och elände blir väldigt svårt tror jag. Särskilt som politikerna kör med strutspolitik och "the show must go on" till varje pris.

  /Krille

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det har med lag tillvaxt ar intressant. Just nu sa sager ju administrationen i USA att antalet jobb okar manad efter manad men samtidigt reviderar man ner BNP prognoserna. Det ar ett helt nytt koncept som man inte ens har ett namn for!! Motsatsen har vi ju hort manga ganger. "Jobless recovery" Dvs okande BNP men fa nya jobb. Kan det vara sa enkelt att man fuskar med jobb siffrorna pga att det ar valar? Eller har vi en ny epok med lag BNP och mycket nya jobb?

   //Nick

   Radera
  2. Man fuskar med siffrorna, några nya jobb är det inte tal om.

   Har man inte fått ett jobb på tillräckligt lång tid definieras man inte längre som arbetslös(!).

   Radera
 40. Vi kanske får en liten förövning till Peal-oil Fredagen den 13:e april. Då sätter Handels alla ICA:s lager i blockad. Inga varor distrubueras till ICA-butikerna.

  Om COOP:s och Willys lager också dras med i blockaden lär det bli en påtaglig effekt.

  Intressant situation.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Samhällsfarlig blockad och militären får sättas in?

   Radera
 41. Lagra egenproducerat väte i bilen, som sedan kan även fungera som elgenerator för t.ex. elförsörjningen hemma?

  Den optimala energi-transport lösningen är nog inte given på förhand
  __________________________________________________________

  Honda Introduces Solar Hydrogen Station on Saitama Prefectural Office Grounds
  http://www.fuelcelltoday.com/news-events/news-archive/2012/march/honda-introduces-solar-hydrogen-station-on-saitama-prefectural-office-grounds

  Honda Motor Company has unveiled a solar hydrogen station . . .

  The hydrogen is produced by a high-pressure water electrolysis system developed by Honda. With no mechanical compressor, the system is nearly silent and highly energy efficient. Using solar or grid power, the system is capable of producing 1.5 kg of hydrogen within 24 hours; this is sufficient for an FCX Clarity fuel cell electric vehicle to run approximately 150 km or 90 miles, making it ideal for personal use. . . .

  ________________________________________________________

  FCX Clarity Fuel Cell Car can Power an Average Home for Six Days
  http://www.fuelcelltoday.com/news-events/news-archive/2012/march/fcx-clarity-fuel-cell-car-can-power-an-average-home-for-six-days

  Honda has installed an inverter in the boot of one of its FCX Clarity fuel cell cars so that it can output power; the automaker claims the vehicle can supply up to 9 kW electricity continuously for more than seven hours on a full tank of hydrogen – an output that could power an average Japanese home for six days. . . .

  SvaraRadera
 42. Det går att göra mycket Tyskland verkar ligga riktigt bra till inom PV-solar produktion. Man kan undra varför inte Sverige inför samma skatteväxlings system som visat sådan succsé.

  I Tyskland så har man fått ner elpriset under ljusa dagen till priserna under natten.

  http://cleantechnica.com/2012/03/23/german-solar-bringing-down-price-of-afternoon-electricity-big-time-more-charts-facts/

  SvaraRadera
 43. Hej

  Det som ni nu avhandlar på denna sida det gjorde vi en liten grupp redan för tio år sedan på en sida som kallades ASPO sidan. Kjell Aleklett var där boss och styrde så väl att sidan upphörde efter en tid. Men där framkom mängder med mycket relevanta tankegångar som ni nu 10 år senare tar upp här.

  Slutsattsen blir ändå att det går åt pipan alltihopa. Energin räcker inte och vi blir flera hundra miljoner fler människor per år osv.

  Det är energi som driver våra samhällsbyggen och utan billig energi så tar det hela slut efter en tid.

  Välkomna in i en framtid som kommer att likna vår dåtid

  SvaraRadera
 44. #09:58
  Du har en ganska rejält trist attityd tycker jag. Det hinner hända mycket på tio år, tekniskt, politiskt och intellektuellt. Man måste ofta återkomma till en fråga gång på gång på gång för att se de möjligheter som finns. Och ni som ägnade er åt det här då var säkert en mycket liten och relativt illa informerad grupp. Men eftersom du var med i den så kan det väl inte finnas något mer att tillägga förmodar jag...

  SvaraRadera
 45. Vi använder alldeles för mycket energi idag, vi äter också för mycket, 10% av dagens proteinintag skulle räcka. Det finns med andra ord ganska mycket att ta av. Och vi lever i det här överflödet för att det går, för att det finns överflöd.

  Minskning av överflödet kommer fortfarande vara en minskning i överflöd, och det kommer att ta ganska lång tid innan vi kommer ner till "det helt nödvändiga".

  "Det helt nödvändiga" är ganska litet, det räcker med ett ägg och lite dricksvatten för att överleva under en dag. Och det behövs inte en massa resor och mängder av elektroniska prylar.

  Det jag beskriver nu är skräckscenariot - i själva verket kommer vi förmodligen att behålla det mesta av överflödet, eftersom ingen vill släppa det. Och riktar man in all forskning på att t ex hitta nytt drivmedel till privatbilismen, samt uppvärmning etc - så kommer oljan att räcka i väldigt många år till jordbruksmaskiner, tunga fordon, asfalt, petrolumprodukter, plaster etc.

  Oljebristen kan med andra ord vändas till något positivt, era ylande domedagsprofeter där ;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men man riktar ju inte in någon forskning, man publicerar förnekelserapporter.

   Radera
  2. Noreng förnekar inte peak oil.
   Det ni är oense om är möjligtvis hur länge oljan räcker efter max produktion, och hur utvecklingen kommer att bli.

   Radera
 46. I motsats till Cornucopia tror jag vi kommer att få se en utflyttning till landsbygden när energin blir dyrare. Det är där den lokala energin finns. När den importerade energin sinar är det i hagar och skogar som det finns energi att ta tillvara.

  Att vi skulle kunna fortsätta importera stora mängder mat när världens matproduktion (pga minskad tillgång till fossil energi) minskar är inte troligt. Istället kommer vi att får se en uppodling och ett urnyttjande av ytorna i vårt land. Och det kommer att behövas arbetskraft på landet för att ta tillvara resurserna.

  SvaraRadera
 47. För att inte tala om allt positivt.

  Den pågående trenden där konsumenterna kräver lokalproducerad mat förstärks.

  Extersom fraktfartygen redan nu åker sakta för att spara olja, kommer man på att det är lika bra att sätta segel på fartygen, varpå det blir mindre Co2 i luften. En rik entreprenör hänger på och börjar sälja lyxkryssar turer på båt med segel. Försäljningsargument = visa grannarna att du har råd med att ha lång semester och att du inte är stressad.

  och så vidare

  SvaraRadera
 48. Jag finner det spännande att filosofera på varför människor har haft det så dåligt ställt under historiens gång. Var det måhända det politiska klimatet som satte gränserna för människorna eller har det varit tillgången till energiresurser.

  Jag har svårt att se att det har varit tillgången till energi som har varit problemet. Det finns ju gott om energi i andra former än olja och om man behöver lätt transporterad och koncentrerad energi kan man alltid framställa det genom olika processeser som tillverkar till exempel etanol och andra explosiva ämnen. Visserligen tar tid men när man väl har produkten så kan man utföra arbetet det är ägnat till.

  Jag tror mer på att det har varit det politiska klimatet som påfrestat och förbjudit människor genom sociala hierarkier och annan diskriminering så till den vida grad att de i stort har övergett lusten att leva eller förbättra sin tillvaro. Och att olja och kol har skapat ett jämnlikare samhälle.

  Det verkar icke troligt att vi samhället kommer att kollapsa ner till medeltida nivå igen. Vi har så mycket teknologi, kapacitet och kunskap nu som vi aldrig tidigare haft att vi kan utnyttja och bygga samhällssystem som är baserade på förnybara resurser och ett samhälle som tar hänsyn till människorns behov snarare än företag och maktens behov.

  Jag blev så inspirerad av oljeproblematiken att jag gick med i Miljöpartiet och även fast jag endast varit medlem i några veckor så har jag träffat många härliga människor som delar min entusiasm och positiva visioner. Så jag tror det finns hopp om ett ännu bättre samhälle än det vi har idag!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag skulle vilja säga att Miljöpartiet är en katastrof i total avsaknad av en korrekt omvärldsanalys. Jag har varit starkt ekologiskt medveten före miljöpartiet fanns men har sällan kunnat ge mig till att rösta på dem och de ger mig fortfarande kräkkänslor. En typisk miljöpartist är en sådan som Mikaela Waltersson som propagerat för att det är en mänsklig rättighet för alla som vill att bosätta sig i Sverige. Hon har helt uppenbart aldrig hört talas om ekologisk bärkraft och the tragedy of the commons eller om hög ungdomsarbetslöshet, bostadsbrist och accelererande problem på grund av oljetoppen. Och hon var partiets ekonomiska talesman. Det är på den intellektuella nivån Miljöpartiet fortfarande befinner sig. En värdelös, destruktiv soppa.

   Radera
 49. Inte logiskt att människor flyttar till städer i slutändan. Skall eliten gripa och anhålla dem som skapar mjölk och egna produkter alltså? Din tes kan bli verklighet om svenskarna är för lata och fega för att motsätta sig demokraturen i Sverige. Då lär vi få se ett övervakningssamhälle som heter duga. Men inte ens det kommer hålla i längden det har historien visat. Vi kommer få se små samhällen på bygden som samarbetar i kollektiv.

  SvaraRadera
 50. I en värld där ekonomin går kräftgång är risken påtaglig för det som brukar heta social oro i media. Det är hittills ingen som kommenterat den aspekten av en framtida bristsituation på bl a fossila bränslen.

  Som jag ser det är det överhängande risker att lokala och nationella störningar leder till oro som kommer att spridas över större delen av klotet, jag tycker mig redan se tecken på det, balter och öst-EU-medborgare under knappare omständigheter ser nya "affärsmöjligheter" i ett naivt mellanmjölksland som Sverige, inbrottsvågor på flera ställen i landet under 2011, de flesta med kopplingar till EU-medborgare österut. Paret i västsverige som fick sätta livet till var kanske en enstaka företeelse förra året, men kommer att bli vanligare. En gemensam sektor som Borg inte anser sig ha råd med kommer inte att kunna skydda sina medborgare som vi har varit vana.

  Dom här problemen kommer att bli vanligare i det postfossila samhället, och vi lär inte kunna värja oss särskilt bra mot det.

  Mellanstatliga konflikter som övergår i regelrätta krig är nästa steg, och samma här, Borg & cie anser sig inte ha råd med ett försvar värd namnet, och det kommer vi naturligtvis också att få erfara vad det lider, kanske inte dröjer alltför många år innan utländsk trupp ockuperar delar av landet.

  Klimatet är ytterligare en faktor som lär bidra med fler problem, och jag anser det rätt troligt att regelrätta folkvandringar ställer till med mera oreda på den här kontinenten. Människor lär försöka ta sig till områden där det går att odla.. osv.

  Sönderfallet kommer så småningom att leda till en misstro mot staters och regeringars legitimitet, och kommande "Reinfeldts" och "Borgs" kommer att vara mycket svagare än dagens redan bleka och urvattnade ledarskap. Anarki kan bli följden, var och en för sig, den starke tar det han behöver och den som inte har eget vatten, egen jord, egen kraftförsörjning sitter risigt till.

  En sak är säker, framtiden kommer att bli mycket annorlunda och den som tror att teknik löser några problem får nog tänka om. Vem betalar för utveckling i en värld i permanent ekonomisk kris? Ingen.

  /Tompan

  SvaraRadera
 51. Efter att ha läst Norengs rapport är det klart att den inte bara är svammel utan förtjänar att bemötas sakligt. Jag ser fram emot Alekletts och andra insattas svar, förhoppningsvis kommer det flera mer utförliga svar än de 20 min Aleklett fick på fredagens möte. Det är ju nyttigt att bli emotsagt då och då och det fins ju rätt många aspekter där Norengs analys skiljer sig från den vanliga peak oil debatten. Han kan ju inte gärna ha hittat på allt han skriver även om det säkert finns ett och annat fel. Dessutom förnekar han ju inte peak oil utan hävdar sanarare att kälkbacken på nersidan kommer att vara mindre brant vilket ger tid till omställning. Läs rapporten, de som vågar och har några timmar över, det kanske kan bidra till en lite nyanserad debatt. MVH Mats

  SvaraRadera
 52. Mycket bra att ett samtal påbörjas om den kommande omställningen. Alla inlägg för eller emot är av betydelse då de påbörjar ett uppvaknande.

  För det första - det är energi som driver dagens samhälle. Var förbrukas den största mängden energi idag - svaret är i städerna - För transporter belysning dygnet runt, och vilka är det som flyger runt i Världen, och vilka är det som lever utan att producera något annat än tjänster - jo befolkningarna i städerna. De drar resurser bara för att finnas till de skapar inga verkliga värden.

  Det finns två gamla regler, och den första är att ingen stad får bli större än att dess omgivande matproducerande samhälle kan försörja det. På den tiden innebar det 20 kilometer för det var vad man han resa på en dag. Men principen är idag densamma, om inte det finns ett överföld av billig energi för att tillföra städerna resurser.

  Den andra regeln var också mycket viktig, och den var att när ett lands krigsmakt förbrukar mer än 2 % av vad landet producerar BNP då förtär krigsmakten sitt eget land - läs USA av idag. USA förbrukar runt 20 miljoner fat olja per dygn.

  Flyget - globaliseringen - invandring - storstäder - levnadsformer - sexualitet - religion - alla dessa och många fler sanningar kommer att få stryka på foten när energin fortsätter först att bli dyrare, sedan ransonerad och därefter svåråtkommlig. Då först vaknar massorna och skriker på en stark man.

  Inget land kommer att kunna producera livsmedel för avsalu då kostnaderna blir för höga för de produkter som andra länder skulle behöva köpa. Detta innebär på personlig nivå att vi kommer att först få leva på den nivå som rådde mellan de två stora krigen. Därefter kommer levnadsförhållandena att bara försämras år för år.

  För att förstå detta måste man begripa vad det ekonomiska system är som heter FIAT valuta, och som kommer i bristernas framtid att inte värderas till annat än sitt pappersvärde. Läs Tyskland 1920 - tal.

  Räkna med att de som idag börjar sina liv kommer att få en mycket sänkt medelålder kanske ner mot 60 år. Varför - beroende på att allt blir svårt att få tag på, och en av de mest energislukande branscherna är läkemedels branschen.

  Hur tror ni man kommer att kunna kosta på vanligt folk ambulansresor på som idag på en del platser 10 - tals mil. Enkla sjukdomar som idag lätt botas kommer återigen att bli dödliga utan antibiotika osv.


  Sjukdomar som varit utrotade återkommer, och vi kommer att inom något årtionde att se en enorm befolknings minskning, och där det blir städerna och epedemierna som kommer att få slita mest illa.

  Landsbygden, och de som kan hålla sig med egen värme och egen enkel producerad mat osv, de är dessa som har en chans. Städerna är dömda till undergång då deras befolkningar är för stora och att där produceras egentligen ingenting av större betydelse för ren överlevnad.

  Nu kommer det att finnas olika grader i helvetet där de fattiga länderna med sina 20 miljoners städer blir de första att falla men trenden blir lika överallt, och de som då vill ta sig ut på landet kommer inte att välkomnas av den befolkning som redan finns där. Se filmen Vargens tid den handlar om detta.

  När oljan började flöda för 150 år sedan fanns det en miljard människor på planeten. Det är dit vi är på väg igen, och det kan kanske ta 150 år det också men personligen gissar jag på ett mycket snabbare scenario då människan i grunden är ett rovdjur.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mikael Jordnära2012-04-01 09:44

   The Road med Viggo

   Radera
  2. Kan du inte utsträcka sönerfallet till i alla fall tjugu år
   Torde dessvärre räcka för mig
   " Apres nous le deluge!"
   Vive les temps jardis....
   Mycket franska idag.

   Skepparn

   Radera
 53. Klipper det här från diskussionen om peak oil och massarbetslöshet i forumet Oljesnack:

  "Energin räcker säkert enormt bra för maskinerna om de slipper ha oss människor som påhäng. Det är vi människor och våra våldsamma behov och krav som är problemet. En robotcivilisation skulle ha lätt som en plätt att klara sig på förnyelsebar energi.

  Vidare skall konstateras att företagen kommer fortsätta välja maskiner före människor i snart sagt alla situationer där det går. Det är ingenting som peak oil kommer ändra på.

  "De här maskinerna... kommer de att finnas och utvecklas, trots den kommande energibristen? Och kommer resten av samhället att fungera och bistå en sådan utveckling?"

  Om peak oil inte innebär en snabb kollaps utan en successiv nergång så kommer rika människor sannolikt kunna fortsätta bygga robotar i skyddade enklaver."

  Peakoil=massarbetslöshet?
  http://anyforum.se/oljesnack

  SvaraRadera
 54. Jag delar inte din uppfattning angående avfolkningen av svensk landsbygd och nedläggningen av jordbruk, när jordens exploaterbara oljetillgångar har sinat. Tvärtom, anser jag att landsbygden måste befolkas samt antalet jordbruk och jordbruksarealen måste öka. Detta eftersom Sveriges självförsörjningsgrad på dagens ca 50 % måste kraftigt öka, för att kunna mätta den svenska befolkningen! Med tanke på jordens stora (i huvudsak hungrande) befolkning och post peak oil, anser jag att det är osannolikt att Argentina skulle mäkta med att exportera nämnvärda livsmedelsmängder till Sverige. Peak oil innebär ju att det fossila bränslet till jordbruksproduktionen och livsmedelstransporter blir en bristvara, vilket leder till att det krävs mer människor på landsbygden för att framställa livsmedlen.

  Det av EU motarbetade kravet på närproducerat faller sig naturligt, när transportkostnaden stiger i höjden.

  Vårt livsmedel måste vi producera själv! Det finns dock nyttiga erfarenheter från andra världskriget och Petsamotrafiken att göra. Troligen måste vi importera kaffebönor, eftersom kaffe är smörjmedlet i svenskt näringsliv och socialt liv. Utan kaffe stannar Sverige!

  Sverige är mycket väl lämpat för en ökad livsmedelsproduktion, kanske främst animalieproduktionen, med tanke på våra stora ytor. Men om vi ska kunna ha får, getter, kor, höns, grisar relativt fritt gående i naturen kommer kravet på att reducera rovdjursbeståndet att öka.

  Många av dagens hästgårdar måste åter bli riktiga jordbruksfastigheter.

  Förmodligen måste man i högre utsträckning använda oxar och arbetshästar som dragare på åkrarna. Dessa djur kräver djurskötare (=arbetstillfällen). Konstgödsel behöver troligen ersättas i större utsträckning av växeljordbruk med inslag av kvävefixerande grödor såsom klöver. Brödsädsproduktionen skulle gynnas om man kunde använda de trebladiga väderkvarnarna, som överallt förfular landskapet, till att mala säd.

  Jag ser "post peak oil"-scenariot an med tillförsikt. Äntligen kommer man få bukt med okynnesslängningen av högklassiga livsmedel och välfärdssjukdomarna samt att detta blir döden för de nyliberalistiska avarterna. Jag ser med ett romantiskt skimmer i mina ögon hur de jordenruntseglande te- och vetefartygen åter kommer till heders. Människor blir också mer harmoniska när de känner kopplingen till naturen. Fuck ”lyckopiller”!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gruelse mfl ni kanske skall vara klara med att jag ovan skrivit vad jag tror inte vad jag önskar. Att vi får en vitalisering av landsbygden kan man ju önska, men det tror jag mer händer i den post-fossila fasen efter 2030. Till en början går utvecklingen antagligen åt fel håll.

   Radera
  2. Det som är absolut livsviktigt är att dela livsmedel solidariskt. Om man inte delar livsmedel solidariskt så uppstår hungersnöder när det blir misskörd och det är nog ett av de viktigaste transporterna som vi absolut måste uppehålla.

   Historiböckerna noterar generellt endast historiska hungersnöder som drabbar stora regioner men under historiens gång har det alltid förekommit lokala missskördar titt som tätt och bybefolkning har då lidit hungriga. Att dela resurser solidariskt leder både till social stabilitet i och med jämnlikhet och ett bättre samhälle i längden för alla.

   Radera
 55. Varifrån får du siffran att 50% av Sveriges mat är importerad?
  Enligt siffrorna jag tog från FAOSTAT importerar vi bara omkring 20% av livsmedel och foder (i ton räknat).
  Siffran 50% kanske är efter värde? Vi exporterar billig spannmål, men importerar dyr frukt, grönsaker och kött.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Antagligen är det så, ja.

   Radera
  2. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/En-strategi-for-Sveriges-livsm_GX10453/

   Radera
  3. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/En-strategi-for-Sveriges-livsm_GX10453/

   Radera
  4. I en Riksdagsinterpellation 2009/10:453 "En strategi för Sveriges livsmedelsproduktion" av Staffan Danielsson (C)
   till Eskil Erlandsson (C) nämns att självförsörjningsgraden i fråga om livsmedelsproduktionen närmar sig 50 %.

   Radera
  5. Då frågar jag mig istället var Staffan Danielsson har fått siffran 50% ifrån. Är det han som har blandat ihop ton och kronor?

   Radera
  6. Nu har jag rett ut det där med livsmedelsimporten och siffran 50% gäller mycket riktigt i kronor räknat. Siffran i ton räknat är 18% importberoende. Nog så illa!
   http://flutetankar.blogspot.se/2012/04/felaktig-information-sprids-om-sveriges.html

   Radera
  7. http://www.jordbruksverket.se/download/18.e01569712f24e2ca09800015679/Sveriges+handel+med+jordbruksvaror+och+livsmedel+2010.pdf :

   ”* Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade förra året till knappt 54 miljarder kronor, en ökning med 9 procent jämfört med 2009.

   * Importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade med knappt 3 procent, till 95 miljarder kronor.

   * I och med att exporten ökat snabbare än importen har det negativa handelsnettot minskat något under 2010, och ligger på 41 miljarder kronor. Det är första gången sedan 2000 som underskottet minskar.”

   I exportsiffrorna för 2010 ingår också en vidareexport vars värde är cirka 14 miljarder kronor. Det rör sig främst om norsk lax som går till övriga Europa. Genom att bortse från vidareexporten fås en ’nettoexport’ på 40 miljarder kronor och ’nettoimport’ på 81 miljarder kronor.

   Genom att definiera Självförsörjningsgraden som förhållandet mellan ’nettoexport’ och ’nettoimport’, så blir självförsörjningsgraden 49 % (= 40/81*100) för år 2010.

   Det är kanske så Staffan Danielsson tänker?

   Radera
  8. Gruelse, Statistiska centralbyråns och Jordbruksverkets årsbok, som ligger till grund för siffrorna i din länk, nämner att livsmedelsförsäljningen i handeln kassor utan alla drycker med och utan alkohol och med moms för år 2010 var 173 miljarder kronor (sid 297). När sådana drycker dras av från dina nämnda siffror fås en nettoimport 39 miljarder kronor. Importen och exporten för dryckernas är 8,3 respektive 6,3 miljarder kronor.
   http://www.sjv.se/download/18.4b2051c513030542a92800014473/Jordbruksstatistisk+%C3%A5rsbok+2011+Hela.pdf

   Nettoimporten 39 miljarder, som är i industri- och grossistledet och före moms, kan inte direkt jämföras med försäljningen 173 miljarder i kassorna. Det är ju en enorm mängd olika kostnader på vägen dit och jag tror inte ens att det går att räkna ut. I så fall måste allt som exporteras på något sätt dras av från det importerade, som kommer till kassorna. Och hur ska det gå till? Uppenbart finns här förklaringen till att byråkratin inte har någon siffra.

   Men säg för enkelhetens skull att pengarna (inte priset per kilo eller en viss vara) dubblas när grejerna går genom kassorna. I så fall var importen det året mätt i värde 39x2/173 = 45 procent. Någon med erfarenheter från branscher kan nog göra en bättre gissning än jag kan. Men som sagt, det går inte att bestämma.

   Åkerarealen som åtgår är nog ganska linjär med värdet. Men det är ju inte alltid ett ursprung från åkrar i maten. Dagens befolkning kan nog överleva skapligt på jordbruket om det bara det kommer olja och handelsgödsel och främst då kväve. Men kommer inget så är det tvärtstopp på nolltid.

   Radera
 56. Norengs rapport är läsvärd och allmänbildande med många faktadetaljer och historiska redogörelser, oavsett vad man tror om peak oil. Den är välskriven och detta uppdrag har nog regeringen fått betala stort för. Jag har aldrig sett något liknande på svenska och rekommenderar den åt alla.

  Noreng pläderar för skifferolja, men nämner inte att ytterst få länder har så mycket skifferolja per capita som uppdragsgivarens land och att landet en gång var världsledande på området. Tekniken som det ledande skifferoljeföretaget Shell satsar mest av allt på uppfanns faktiskt under kriget av Fredrik Ljungström. Fanns ett krav på Noreng när han fick uppdraget att hålla detta utanför? Eller är han så korrupt att han fattade ändå? Aleklett, Cornu och de gröna mupparna är ungefär lika korupta på ett annat sätt.

  Skifferoljan hade nog varit en svensk storindustri minst lika mycket som i Estland om inte statsmakterna hade stängt fabriken i Kvarntorp olyckligt kort innan den första oljekrisen. Även detta saknas förstås i rapporten. Uppdragsgivarens land ska ju frälsa världen från koldioxid, fattigdom, diktatorer, kvinnoförtryck och annat och då är det egna oljebehovet inte så viktigt.

  En torped skulle riktas mot peak oil och Noreng fick uppdraget och om uppdragsgivaren skjuter sig själv i foten gör inget. Norrmännen säljer förvisso olja till svenskarna och kanske fanns ett skäl där också. Korrupt är det i varje fall.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Har skrivit om svensk skifferolja här

   http://cornucopia.cornubot.se/2011/06/sverige-har-255-ars-oljereserver-i.html

   Att de reserverna är så stora håller jag inte riktigt med om.

   Radera
  2. Avsvarig myndighet SGU är hur tydlig som helst om uppskattade utvinningsbara reserver av skifferolja och du återger detta fel (uppenbart fel). Uppgiven mängd räcker för cirka 40 års oljeförbrukning. De kan naturligtvis ha fel, men det vet ju varken du eller jag. Jag skrev bland annat så här i en kommentar:

   ”Antalet år för reserven med dagens oljeförbrukning är som uppges i kommentarer ovan felaktigt. Det finns olja för uppåt 40 år. De 452 milj ton som enligt SGU som kan utvinnas innehåller cirka 5 224 TWh (multiplicera med 12 000 kWh/ton). Det blir främst förluster till processens värme. Kanske även till avfallet (gör att högen håller sig varm). Alla brännbara gaser som bildas kanske inte kan utnyttjas. Om det är 13 000 TWh i skiffret så blir utbytet i genomsnitt 40 %, vilket är rimligt.”

   Som inom andra naturresurser varierar naturligtvis förutsättningarna och detta bestämmer när utvinningen blir oekonomisk och omöjlig. Där de är bäst, vilket verkar vara i Kumlatrakten, skulle det nog vara möjligt gå att utvinna någon milj kubikmeter skifferolja om året, vilket ger 50 st tankbilar med släp om dagen, med dagens oljepris och utan någon subvention.

   Radera
  3. Om vi bortser från tonnaget och bara tittar på TWh så är 1 TWh = 1 000 000 000 kWh.

   Ett kilo olja innehåller ca 10 kWh energi. Det är i så fall 100 miljoner liter olja. 5224*100/159=3285 miljoner fat olja, 3.2 miljarder fat olja. Vid 300 000 fat om dagen räcker det i 10700 dagar eller 29 år.

   Så din siffra är mer korrekt än min.

   Radera
 57. Bo Bredenhof2012-04-02 08:04

  Hej Cornu
  Det är en svår fråga du tar upp. Bra att du gör det. Vi måste ha god framförhållning. Politiker och näringsliv är förnekare hela vägen.
  Bekymmersamt är att så stor andel av världens oljekonsumtion går till livsmedelsproduktionen ( plus distributionen av den) och där finns inga alternativa drivmedel.
  Tyvärr håller jag också med om landsbygdsutvecklingen. Det kommer att finnas allt färre jobb där om inte staten börjar organisera kolshoser.
  Med tilltagande brist på billig mat blir det oro/upplopp i stora delar av den fattiga världen. Hos oss blir det allt större arbetslöshet med ökad kriminalitet och ökad fattigdom.
  Ytterst handlar det här om överbefolkning i världen som allt fortare leder till resursbrister inom många olika områden. Hoppas du kan ta upp den frågan parallellt senare.

  SvaraRadera
 58. Pontus Lindblom2012-04-02 10:38

  Jag håller precis på att läsa boken
  "The third industrial revolution" av Jeremy Rifkin.

  Han beskriver hur han arbetar aktivt med de högsta ledarna i EU och stora företag med att implementera en omställning av vårt energisystem genom 5 pelare.

  1) Övergång till förnybar energi (Sol, vind, vatten, sopor)
  2) Konvertera byggnader till egna minikraftverk
  3) Vätgas och andra energilagringsteknologier
  4) Ett "Smartgrid" el/informations-nät där el kan fördelas p2p
  5) En plug-in el/bränslecells-fordonsflotta

  Han har sedan början av 2000-talet varit rådgivare för både EU kommissionen och Europaparlamentet. Han var bla. rådgivare till Zapatero under Spaniens EU-ordförandeskap och är rådgivare till Angela Merkel Tyskland förbundskansler i frågor som rör ekonomi, klimatförändringar , och energisäkerhet.

  EU gjorde även en formell deklaration 2007 att anamma Jeremy Rifkins vision om en TIR. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Third_Industrial_Revolution

  Ett konkret resultat av det är EU:s 20-20-20 mål till 2020 (20% förnybar el, 20% minskade CO2 utsläpp, 20% minskad energiförbrukning) som antogs 2008.

  Kan verkligen rekommendera att ni kollar in boken!

  SvaraRadera