Aktuellt

Allt är inte en politisk handling

Allting här i livet är inte en politisk handling. Proffs kan faktiskt ha en personlig åsikt, som på inget sätt påverkar deras yrkesutövnin...

2012-03-26 11:56

Rädda klimatet: Ät mer kött och drick mer mjölk!

"Vi kanske inte tänker på det med dagens välfyllda livsmedelsbutiker, men Sverige är fortfarande ett kargt land med kort odlingssäsong, med undantag av några öar av slättbygder. Men en sak växer dock riktigt bra här: gräs. Det här är ett land gjort för kor, får och andra idisslare." - Forskning & Framsteg, mars 2012

De som hatar djur och inte vill att det skall existera några tamdjur, utan vill utrota dessa (aka "veganer"), brukar numera hävda att idisslare som kor och får är skadliga för klimatet pga att det bildas koldioxid och metan när biomassa jäser i idisslarnas magar (våmen), som om det inte bildas metan och CO2 när biomassa förmultnar av sig själv i naturen när det vissnat om hösten. Ett annat argument från djurhatarna är att människor svälter om vi låter mark gå till djurfoder.
Får och lamm på trädbevuxen betesmark

Svältargumentet är förstås rent nonsens, så länge det handlar om naturbetesdjur, eftersom dessa betar marker som inte duger till att odla i princip något annat än gräs på, t ex pga för tunn jordmån, för torrt, för fuktigt, för brant, för skuggigt etc. Dessutom är betesmarkerna de artrikaste biotoperna vi har i Sverige där man kan hitta 1000-tals olika arter av växter, insekter, fåglar och annan flora och fauna. Så pratar man biologisk mångfald så är det inte varg som gäller, då är det betesmark och tamdjur man skall gynna.

Nu har det visat sig att i själva verket så binder betesmark mer kol (CO2) än vad som de betande djuren släpper ut, medräknat den skadligare växthusgasen metan. Ett europeiskt forskningsprojekt, Green Grass, har visat att gräsmarken binder mellan 400 och 1000 kilo kol (=ännu mer CO2 än så alltså) per år och hektar, netto, trots bete. En annan rapport från Jordbruksverket visar dessutom att svensk trädbevuxen betesmark (den typ av traditionell svensk betesmark som EU:s italienska inspektörer tror är skog om det finns mer än 50 träd per hektar, trots att en skog innehåller 500 - 2500 träd per hektar, och som EU därför förbjudit), binder ännu mer kol än så.

Från Forskning & Framsteg:
"I en annan rapport från 2011 konstaterade Jordbruksverket att betesmark, som det även växer träd på, binder så pass mycket kol att det helt uppväger klimatpåverkan från nöt och lamm - utsläppen blir noll eller till och med negativa."
Från Livsmedel i fokus
"Karl-Ivar Kumms studier visade att nötköttsproduktion släpper ut ca 20 kg CO2e per kg kött, om djuren betar på trädlösa marker. Betar de istället på marker med träd kan nettoutsläppet minska till noll.
I lammproduktion kan man komma under noll, om djuren betar på trädbevuxna marker. Kolinlagringen i de växande träden kompenserar då mer än väl utsläppen från foderodlingen, djurens foderomsättning och gödseln.
När träden avverkas kan veden ersätta fossila bränslen. Sedan ska nya träd planteras.Bra resultat, tyckte Karl-Ivar Kumm, men Jordbruksverket var inte lika imponerat. Det här var inte resultat som man hade räknat med och att plantera träd på hagmarkerna stämmer inte överens med EUs riktlinjer."
Kort sagt så om man vill rädda klimatet skall man äta mer naturbeteskött från ko och lamm och dricka mer naturbetesmjölk. I princip allt svenskt lammkött är naturbeteskött, oavsett om det är ekologiskt eller ej.

Säkraste sättet att göra detta är att välja ekologiska produkter, där kraven på betestid är högre än för annat jordbruk, men lamm är att föredra.

Man bör förstås välja bort det industriella icke-ekologiska gris- och kycklingköttet. Samtidigt skall man komma ihåg att även om gris och kyckling får spannmål som foder så når inte allt odlat spannmål livsmedelskvalitet, utan duger bara till djurfoder. Skall inte stora delar av skördarna, speciellt dåliga år, bara kasseras, så behövs det djur som kan äta sämre kvaliteter av spannmål.

Att trädbevuxna marker i själva verket kan låsa in mer kol (=producera mer biomassa) än trädfria marker ligger i linje med teorierna kring permakultur. Det är ju tämligen självklart att om man inte bara odlar på ytan, utan också på höjden, så höjs den totala produktionen av biomassa och med det inlagringen av kol. Odlar man dessutom t ex äppelträd på betesmark så får man alltså inte bara ut kött utan även mat även i den tredje dimensionen. Just fruktträdbevuxna betesmarker är också de absolut artrikaste markerna vi har i Sverige, där det bland annat växer ett antal orkidéarter som inte hittas någon annanstans i världen.

Så nästa gång någon djurhatare gnäller över klimatet eller världssvälten så kan du bara skratta och skaka på huvudet över personens okunskap.

Om du inte redan gjorde det.

Och den som skiter i klimatförändringar bör se till att bli vegan bara för att jävlas. Klimatfrågan har ofta kapats av olika politiska grupperingar som använder den för att driva sina egna agendor, vilket t ex djurhatarna visat på.

För övrigt vill EU att vi skall börja importera sjuka tamdjur till Sverige, då våra krav på friskhet är ett handelshinder, t ex skall man inte få kontrollera om djur bär på salmonella. Svenska djurbesättningar har låg användning av t ex antibiotika, men EU vill säkerställa att vi får in samma bakteriestammar som härjar på kontinenten. Man har ju redan ordnat dvärgbandmask och fransk hjärtmask. Bara rabies kvar framöver, men vi kan vara säkra på att det kommer. Bara en tidsfråga.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

106 kommentarer:

 1. Och jämfört med marktyper utan djurbete?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vanligt jordbruk ger nettoutsläpp av koldioxid eftersom stora mängder matgjord förstörs pga dagens jordbruksmetoder. Fram till 70-talet var det också den dominerande källan för koldioxidutsläpp.

   Radera
  2. Man kan ju fundera över hur tjocka torvmossar bildas, eller varför gamla kulturlämningar ofta hittas en bra bit ner i marken. Ganske är det John Blund som fyller på med sand och jord är vi sover.

   Radera
  3. Perenna grödor (skog, bete) höjer jordmånen kanske 1 mm om året, dvs fixerar mer och mer kol. Åker gör tvärt om, dvs tunnar ut jorden för varje år.

   Gäller för övrigt villagräsmattor också. Sakta men säkert höjer de sig sina 1mm om året, vilket kanske en och annan villaägare noterat när gräsmattorna sakta höjer sig upp över de fina stenlagda gångarna.

   Radera
  4. Stämmer bra, vi har en plattgång som efter 50 år ligger flera cm lägre än gräsmattan. Om det nu inte är plattgången som har sjunkit?

   Skogsägare

   Radera
 2. Ett stort tack för din skrift.

  Från en KRAVcertifierad bonde som fått återbetala gårdsstöd med mera eftersom jag inte velat renhugga mina betesmarker med flerhundraåriga ekar.

  Det verkar ju som att jag alla fall gjort något rätt, trots att alla sparkar på mig.

  SvaraRadera
 3. "Kort sagt så om man vill rädda klimatet skall man äta mer naturbeteskött från ko och lamm och dricka mer naturbetesmjölk."

  Jag kanske missuppfattar det hela, men om du menar att vi totalt sett skall äta mer kött och mjölk så tror jag att du är fel ute, men om du däremot menar att vi skall ersätta dagens industriprodukter med ekologiska naturbetesvarianter håller jag till fullo med.

  Rent krasst tror jag att vi behöver äta mindre mängd kött och mejerier, men då inte för miljöns skull utan för hälsans skull. När man diskuterar mat och hälsa talar man ofta om fördelningen mellan fett och kolhydrater och bortser då från proteinet. Sett över de senaste 50 åren är det dock mängden protein som vi väsentligt ökat intaget av.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rubriken är raljant för att locka läsare.

   Men du har rätt i att det är ekologiska naturbetesvarianter vi skall äta.

   Radera
 4. Hur mycket av folks köttkonsumtion kommer ifrån det industriella icke-ekologiska gris- och kycklingköttet eller importerat dyl. (inklusive nöt)

  Jag äter mestadels vegetariskt. Någon fisk ibland och kött när jag får tag i föräldrarnas grannes lamm eller vilt. Skulle man ta bort det industriella gris- och kycklingköttet skulle de flesta äta som mig.

  Den aggressiva industriella köttproduktionen är behäftad med en mängd problem (antibiotika för att nämna en sidoeffekt) och bör kritiseras starkt.

  SvaraRadera
 5. Två korrigeringar:

  1. "I princip allt svenskt lammkött är naturbeteskött, oavsett om det är ekologiskt eller ej."

  Fel. All ökning av lammproduktionen de senaste tio åren har skett genom "vinterlamm" aka industrikött. Dessa lamm föds i januari, slaktas under våren och har aldrig betat gräs. Allt är inte fint i Sverige.

  2. "Skall inte stora delar av skördarna, speciellt dåliga år, bara kasseras, så behövs det djur som kan äta sämre kvaliteter av spannmål."

  Fel. I det här sammanhanget är människan ett djur och har samma krav på kvalitet. Om du tänker på kvarnindustrins så handlar det om processtekniska krav och inte om näringsvärde.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 1. Nej. Vinterlammens mödrar betar och deras betesmarker kompenserar hela vinterfodret, läs igen.

   2. Korrekt. Men i Sverige äter vi inte hel-vete (men väl åt helvete).

   Radera
  2. 1. Helgalet. Vinterlammens diet består till mer än nittio procent av kraftfoder. Därför är utsagan "I princip allt svenskt lammkött är naturbeteskött" osann.

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 6. För övrigt är "lamm" ett produktnamn, precis som "kyckling" inte är små kycklingar. Lammkött räknas som lammkött upp till 1.5 års ålder. Först därefter kallas det fårkött (eng "mutton"), om ens då.

  SvaraRadera
 7. Först genusindustrin, sedan veganerna och klimatindustrin. Du sticker modigt ut hakan. Det är kanske därför vi återvänder, dag efter dag...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dock ej så smart på lång sikt att ständigt utmana etablisemanget.

   Det kan kosta på i uteblivna föreläsningar, färre TV-intervjuer etc.

   Radera
  2. På kort eller medellång sikt har du säkert rätt men i det långa loppet tror jag nog att eget tänkande och ärlighet är bäst och lönsammast i åsiktsbranschen.

   Radera
  3. Men hur mycket eget tänkande är det egentligen om man måste ställa sina reonemang mot mer eller mindre påhittat homogena "intressegrupper" och deras tänkta agendor? Känns ju mer som man bara hakar på olika buzzwords då ...

   Radera
  4. Kom igen, dra ner lite på martyrskapandet. Hur kontroversiellt är det att ifrågasätta veganism egentligen? Det sakliga i posten är bra i alla fall. Och viktigt faktiskt, därför är det tråkigt att den raljanta tonen troligen skrämmer bort många potentiella läsare.

   Radera
  5. Fint att du hängde upp dig på veganerna. Byt nu ut dom mot klimatrörelsen (som jag också nämnde) och se ditt resonemang falla platt.

   Radera
  6. Ok, jag byter ut veganerna mot klimatrörelsen:
   "Först genusindustrin, sedan klimatrörelsen och klimatindustrin. Du sticker modigt ut hakan. Det är kanske därför vi återvänder, dag efter dag..."

   Då är vi lite mer överens. (Även om jag också tycker det är lite konstigt att beteckna klimatskepticism som något modigt. Jämfört med vad? Åka bil på motorväg?)

   Radera
  7. Jämfört med att sälla sig till kören som hoppas på att fjällräven-gänget ska läsa, hålla med och generera annonsintänkter.

   Radera
  8. Inte heller där håller jag med, eftersom det är modigare (eller dumdristigare) att ge sig in i en överetablerad bransch :)

   Radera
 8. Bra att du tog upp det hållbara jordbruket som faktiskt behöver uppmuntras. Gödslen kommer med att behövas i framtiden när konstgödningen blir för dyr. Utan djur så kommer vi inte att ha grönsaker heller. Tillbaka till framtiden så att säga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Långsiktigt så är inte heller gödsel från djur en lösning eftersom vi brutit fosforkretsloppet genom vårt avloppssystem. SLU har dock tagit fram en metod för att återför 99% av fosforn från vår avföring.

   Radera
  2. Som intresserad av trädgårdsodling har jag funderat på det där med gödsling. Vi bär hem mängder med jordförbättring och gödsel för att grönsaker och blommor skall växa bättre. Samtidigt som vi spolar ner höggradigt gödsel i form av avföring i avloppet. Vad är det som hindrar oss från att använda vår avföring som gödsel? Och då menar jag utöver de praktiska problem det innebär att antingen behöva skita ute i landet eller kanske bara bära ut det hela och sprida det i landen?

   Radera
  3. Problemet är i första hand gifter som blandas med avföringen. Det kan vara i form av mediciner, klorin, nagelpolish, etc. Avföringen kan gärna återvinnas, men hur gör vi med resten?

   Radera
  4. Inget hindrar dig! Skaffa en mulltoa/separett och låt gödslet kompostera på lämpligt sätt. Sen har du riktigt fint gödsel att odla grönsaker med. Eventuellt ska man formellt ansöka om tillstånd hos kommunen, men det ska inte vara krångligt. Tyvärr lär du knappast få något avdrag på VA-avgiften trots att du underlättar deras jobb... (både mindre vattenåtgång och mindre avlopp).

   Håll dessutom koll på blocket. Jag hämtade precis hem två släp hönsgödsel från en gård i närheten, kostade bensinpengarna och hyrkostnad för släpet. Brunnet hästgödsel dyker upp titt som tätt också.

   Radera
  5. I Okinawa hade man forr i tiden i varje hushall ett hussvin som bodde i en stenhytta pa bakgarden. Stenhyttan hade ett trag som lag snett nedanfor dasset. Ni kan ju tanka er vart hussvinet fick den storsta delen av sin naring ifran! Detta ekologiska forfarande med mansklig avforing forbjods dock snabbt av den amerikanska armen under ockupationen 1945-1972. Men maken till kretslopp ar nog svar att tanka sig!

   For andra skitintresserade kan jag VARMT rekommendera boken Holy Shit: Managing Manure To Save Mankind av den smatt legendariske amerikanske smarjordbrukaren Gene Logsdon.

   Radera
 9. Mycket intressant! Fast jag vet inte hur relevant det är att raljera om veganer där i början. De flesta vegetarianer jag känner är vegetarianer huvudsakligen av personliga moraliska skäl -dvs att de tycker att det är fel att döda djur - inte av miljöskäl eller av omsorg om hungriga i andra länder.

  SvaraRadera
 10. Bra skrivet! Man får inte heller glömma att även växter behöver djur för att leva, dvs gödsel och likdelar. Det är ju ett kretslopp. I dagsläget är ju växtodlingen beroende av konstgödsel som framställs av olja, inte särskilt hållbart... Rekommenderar boken "Vegomyten" för alla som är intresserade av ämnet.

  SvaraRadera
 11. Hela resonemanget grundar sig på att teorierna om växthusgaser och uppvärmning stämmer, och där finns det minst sagt märkliga saker. Upplever det som att klimatfrågan är något politikerna driver på för att kunna utöva politisk makt på överstatlig nivå (handel med utsläppsrätter t.ex.). Har också funderat över att man från anti-kötthållet verkar se mellan fingrarna med hur dagens industriella jordbruk kräver fossila bränslen, släpper ut gifter och bidrar till utsläpp av gödsel som får vattendrag att växa igen. Men huvudsaken är ju att man inte äter kött.

  Men även om jag har mina tvivel gentemot antropogen uppvärmning är jag helt med på slutsatserna. Ekologiskt naturbeteskött är bra på många sätt.

  Förresten - makt, manlighet och mördade djur hänger ihop. Att äta kött "ingår i den rådande bilden av maskulinitet".

  SvaraRadera
 12. INtressant inlägg, och med hänvisningar till en av mina husgudar. Karl-Ivar Kumm, vars tankar är alltid intressanta att läsa och begrunda, inte minst som de ofta går emot EU-s något fyrkantiga tänkande och regelverk.

  Kumm har för övrigt forskat mycket på miljö- och produktionsvinsterna med att låta våra betesdjur gå ute året om på stora marker istället för idag, uppstallade eller på små marker med fossilbränsleskördat foder packat i plast..... Det dröjer dock ett tag innan vi tillåts anamma Kumms ideer i praktiken...

  SvaraRadera
 13. Synd att man inte tycker lamm är gott, verkar ju vara ett bra djur, men ko gick ju visst också bra på den trädbevuxna betesmarken. Ska det vara en klickbar länk där angående EUs italienska inspektörer? Det lät intressant(tragiskt) men jag kan inte klicka på den.
  Men man blir ju lite less alltså angående den sista notisen där, EU kunde ju faktiskt sysslat med nåt vettigt..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lamm är hur gott som helst. Bara du får rätt del och tillagar det på rätt sätt så blir det att smaka gudomligt. Köpte ett lamm-rack häromveckan i den manuella charken på ICA Maxi, där styckas djuret på plats och hela härligheten av fett och ben sitter då kvar vilket ger otrolig god smak.

   Stekte köttet på båda sidorna för lite färg och sedan in i ugnen på 180 grader Celsius under 20 minuter för att färdigställa tillagningen till Medium well. Ingen kryddning överhuvudtaget var nödvändig och köttet smakade fantastiskt trots att det var första gången jag tillagade lamm-racks.

   Radera
  2. Det låter som att du har Kelvin och/eller Fahrenheit-inställningar på ugnen också?

   Radera
  3. Kelvin, givetvis,måste man väl ha?
   Hustrun kommit på att hon är lite skotskättlad varvid skotten K. är självskriven
   Har nyss klistrat över C och ersatt med K grader!
   ( nej, det sista var faktiskt ett skämt )

   Isola Regina

   Radera
 14. Intressant inlägg, men tycker det är låg nivå att kalla veganer för djurhatare.

  Jag tycker inte att man skulle föda upp t.ex. hundar för slakt men anser mig verkligen inte vara en hundhatare för det. Tvärt om.

  Är själv köttätare, så pratar inte i egenintresse.

  SvaraRadera
 15. Så man måste alltså döda djur för att vara djurälskare?

  Hur stor del av köttet som konsumeras kommer från naturbetesdjur - skulle detta räcka till alla? Vi importerar ju en hel del soja från finfina odlingsmarker som vi matar våra djur med. Skulle verkligen inte energivinsterna totalt sett bli bättre om vi helt slutade att äta djur?

  Sedan är ju inte djurhållning det enda sättet att uppnå en varierad biotop och knappast det som har skapat den heller. Det mesta pekar ju på att denna tidigare har upprätthålls av betande flockar med vilda hovdjur, i balans med deras predatorer (typ varg) - en balans som sedan förstörts av bofasta människor. Det pågår redan försök med återinplantering i Tyskland.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Se "Anonym Mar 26, 2012 04:53 AM"...

   Radera
 16. Klart det inte räcker åt alla, men det det beror ju snarare på att det finns för många människor på jorden. Säg att man satsar på att bara odla de mest effektivaste växterna som finns, nån gång når man ändå gränsen för hur många som kan leva av detta... Varför ska vi sträva efter att vara så många som möjligt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, nu var ju inte min poäng att alla ska få äta kött, utan att om man fostrar en köttätarkultur så kanske det är rimligt att man tar med det industripreoducerade köttet i beräkningen också, om nu inte det andra verkligen räcker till alla.

   Det känns nämligen lite som ekokött från naturbete är nåt väldigt många pratar om, men väldigt få i realiteten köper (annat än vid enstaka tillfällen) och som är väldigt bekvämt att langa fram som trumfkort i debatten.

   Det jag undrar är om det ens är teoretiskt möjligt att tänka sig en demokratiskt fördelad köttkonsumtion som grundar sig enbart på "bra" kött?

   Radera
 17. Intressant-det går stick i stäv med mycket.
  EU har väl åsikter på hur marken skall se ut för att vara betesmark, som går stick i stäv med detta. Få träd gillas, vilket visar att vi inte bör hålla på med överstatliga subventioner av jordbruket.

  SvaraRadera
 18. Lite Off-Topic:
  I flera av kommentarerna ovan nämns problemet med att inte fosforn återförs till åkrarna. Dessutom behövs också kvävegödsel.
  Hur beroende är konstgödselpriserna av oljepriset?
  När börjar ( främst det industriella jordbruket ) att minska på mängderna?
  Och som en följd av detta, hur långt borta är, säg en 10% minskning av jordbruksproduktionen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kvävegödsel produceras främst från naturgas (men även kol och olja), dock är det inget problem att använda elektricitet eller förnyelsebara bränslen. Visst kommer priserna kanske gå upp men problematiken är inte lika stor som med fosforn. Dock är kvävecykeln mer rubbad än fosforcykeln vilket är problematiskt ur andra perspektiv (övergödning).

   Radera
 19. Att behandla en fråga så endimensionellt är ren och skär idioti. Veganer använder knappast enbart klimatet som argument.

  Ni skrämmer mig.

  /Utbildad miljövetare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sant, veganer använder sällan klimatet som utgångspunkt utan de är oftast biocentriker. Däremot använder veganer då och då klimatet som en anledning till att sluta äta kött och det finns väl en del belägg för att veganrörelsen påverkat debatten.

   Själv anser jag att veganism är onaturligt och att äta andra djur är något vi bör göra eftersom vi är anpassade för det. Däremot bör köttproduktionen klimatanpassas och granskar man flera studier som drar slutsatsen att köttproduktion som är negativt för klimatet så kan man se att de använder felaktiga beräkningsmetoder.

   Radera
  2. Människan är inte anpassad för att äta djur! Tittar du på dina tänder och din tarm kommer du finna att dessa inte ser ut som ett lejons. Det är högst onaturligt att äta djur, sätter du ett barn framför en talrik med kött bredvid en talrik med frukt kommer 10 barn av 10 äta frukten, inte djuret. Vad gäller klimatet finns det ingenting som säger att vi inte kan ha betande djur utan att spärra in dom 90% av deras liv och döda dom innan dom ens levt en fjärdedel av deras egentliga ålder. I Holland har visenter återinförts för beta och gå ner marken för att på så sätt skapa de öppna landskapen många i denna grupp verkar tro att vi behöver så mycket. Kom ihåg att majoriteten utav landmassan vi odlar går till att föda upp djur. Den typen av landskap är inte exempel på biologisk mångfald, snarare en biologisk öken.
   Allen Savory är ute och cyklar, det finns en mycket bättre lösning!

   https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1604035121&feature=iv&src_vid=_EDpuQMpyYw&v=Z5BqDyDrj8E

   Radera
 20. Att kalla veganer för djurhatare får dig bara att se ut som valfri chipsätande, altangrillande, dokusåpatittande svensson.

  SvaraRadera
 21. Måste påpeka att metan bryts ned på cirka 2 år i atmosfären så att det skulle vara värre än koldioxid är en sanning med modifikation.

  Men jag njuter just nu av det varma vårvädret så jag börjar känna att man snarare bör beskriva metanet som "ej lika positiv klimatpåverkan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Metan är mycket starkare växthusgas än koldioxid och när den väl bryts ner bildar den både vatten och koldioxid, som båda är växthusgaser.

   Nanotec

   Radera
 22. Förstår inte heller hur man kan hata djur bara för man inte äter dom. Så dumt...

  SvaraRadera
 23. Hur i hela friden kan man kalla veganer för "djurhatare"??? Man kan ha mycket åsikter om veganer (fördömande, präktiga etc.) men djurhatare...? Sorry, det var bottennapp Cornucopia. Du lockade kanske läsare kortsiktigt men förtroendet sjönk ifrån min sida iaf (som annars gillar bloggen och äter ofta naturbeteskött).

  /Mats Öhlén

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Bottennapp", "sjönk i förtroende" etc fungerar inte på mig. Visar snarare att en del tog åt sig.

   Får veganerna som de vill kommer det inte finnas några tamdjur alls. Får, kor, hästar, katter, hundar, getter, ja alla tama djur kommer bli utrotade. Det får nämligen inte förekomma någon djurhållning alls. Kort sagt så hatar man djur. Utan nytta med djuren kommer de inte hållas. Skall man låta får och kor gå och beta och dra resurser utan att man får äta upp dem? Snacka om slöseri med jordbruksmark.

   Man visar det konkret när man t ex släpper ut minkar för att dö en plågsam, våldsam eller utdragen död i det vilda.

   Radera
  2. Vidare så hatar man djur när man t ex angriper svensk grishållning eller svensk pälsdjursuppfödning, eftersom det leder till att uppfödningen flyttar utomlands där djuren far betydligt sämre än i Sverige, dvs man hatar minkar och grisar och vill att de skall plågas. Men plågas utomlands.

   Radera
  3. "Visar att folk tar åt sig" ... ja, och? Har man "förlorat" om man tar åt sig eller? Det är väl inte märkligt om folk reagerar på att bli kallade för något de absolut inte tycker sig stå för? Blir ju bara barnsligt att hålla på så.

   Det ju är klart att det finns andra möjligheter än ditt extremt ensidiga nyttoperspektiv. Det är som att du antränger dig för att göra debatten helt onyanserad.

   Radera
  4. "Får muslimerna som de vill kommer det inte finnas några kristna alls. Man visar det konkret när man t.ex. kör in flygplan i skyskrapor" Hoppsan så fel det kan bli när man raljerar!

   Radera
  5. Veganerna är fan aggressiva så fort man säger något om dom. Måste vara något med deras kost.

   Radera
  6. Cornu, det kan vara så att många djurrättsaktivister är veganer. Men det betyder inte att alla veganer är djurrättsaktivister. Vänligen lär dig skillnaden. Det är ju bara dumt om du klagar på människor som äter en viss typ av mat när du egentligen vill klaga på människor som gör andra saker.

   David

   Radera
 24. Cornu du bor ju på samma plats där min farmor föddes.... Världen är liten må jag säga....

  SvaraRadera
 25. Cornu har helt rätt i att veganer försöker kidnappa miljö-, klimat- och hållabarhetsfrågor för att driva sin egen agenda (som är helt baserad på en etisk ståndpunkt). Det är ohederligt och förstör en konstruktiv debatt eftersom de inte bryr sig om det är bra för miljön eller försörjningsmässigt hållbart - de tycker inte att någon skall äta djur, punkt.

  Om någon som C ovan påpekar att det för klimat och miljö (och ur peak oil-synpunkt) är lämpligare med gräsbeteskött än spannmålsodling i vårt klimat så blir problemet plötsligt att det är för dyrt och "odemokratiskt". Och så vidare. Vilka argument som helst bara folk inte äter djur.

  (Vad gäller "dyrt och odemokratiskt" så kan var och en som har en trädgård hålla sig med höns och kaniner. Man måste inte äta bara nöt- eller griskött och inte varenda dag heller.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Synd att 85 % av jordens befolkning inte äger nån mark då ...

   Radera
  2. Kan man inte lika gärna vända på resonemanget då? "Vilka argument som helst bara folk äter djur", "lantbrukarna har kidnappat klimatdebatten" osv.

   Är köttkonsumtionen som helhet hållbar eller inte? Är detta en marginalföreteelse eller är det nyckeln till att rädda klimatet? Såna här resonemang är ju jätteroliga om man vill skaka om och provocera, men de riskerar ju också att bara fungera som alibi för "business as usual".

   Finns det så mycket potentiell nytta med detta att det är värt det?

   Radera
  3. Hur vida veganer eller lantbrukare driver en agenda i klimatdebatten är givetvis viktigt på ett sätt. Dock är det ännu viktigare att ta låta forskningen ta reda på vad som är sant. Granskar man befintliga studier finns det mycket tveksamheter.

   I övrigt så är köttätande något som vi människor gjort betydligt längre än vi ätit vegetariskt. I ett långsiktigt perspektiv då vi inte längre får tillgång på syntetisk vitamin B12 riskerar en rent vegansk diet att bli skadlig för de människor som lever.

   Radera
 26. Jättelöjligt inlägg som såklart "ska provocera". Men om det är allt man vill åstadkomma kan man komma med vilka dumheter som helst. Vet inte ens var jag ska börja. Men okej.

  Så vi kan inte odla trädrika marker som binder CO2 utan dessa djur? Lever det lamm på havets botten också förresten? Eftersom algerna binder så mycket CO2, alltså?

  Vidare, jag är inte vegan, men jag äter inte kött. Den moraliska aspekten, samt att jag enligt precis all tillgänglig longitudinell medicinsk data kommer leva mycket längre än genomsnittlig köttätare, gör valet synnerligen enkelt för mig. Men att kalla veganer för "djurhatare" är super-duper-löjligt. Man hatar inte djur för att man tycker att minkfarmar är horribla. Bara för att det potentiellt kan vara ÄNNU sämre utomlands så ska man uppmuntra pälsdjursuppfödning här? Jag vet inte om minkarnas död i det vilda är värre än den de får i fabriken, men oavsett så är det bra att man uppmärksammar en sjuk industri. Och på tal om industri, precis som vissa kommentatorer varit inne på så göder mentaliteten att "man ska äta kött" till att köttindustrin blir en naturlig följd. Precis som den vi fått idag. Och som orsakar fruktansvärt lidande för djuren, utöver giftiga utsläpp och så mycket antibiotika att vi får resistenta bakteriestammar som har ihjäl spädbarn (mänskliga, kan ni tänka!).

  Men vafan. Jag kommer fortfarande läsa ekonomiinläggen med stor behållning!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att veganer lever längre än genomsnittet kan väl likaväl förklaras av att de oftare är mer intresserade av hälsa och träning? De äter kanske mindre skräpmat, röker mindre, dricker mindre alkohol, rör på sig mer osv... Vad jag förstått så är den grupp som lever längst Mormonerna, och de äter kött.

   Radera
  2. Mormonerna äter generellt sett lite kött bara, och det finns en hel del helvegetarianer bland dem med. Det är med i deras filosofi att man inte ska äta så mycket kött eller inte alls.

   Ett litet påpekande bara. :-)

   Radera
 27. Argumentet att djurhållningen flyttar utomlands om den kritiseras här hemma är lika dåligt som när direktörslöner skall överbetalas så de inte inte flyttar samma väg.

  SvaraRadera
 28. Hejsan C!
  Som småskalig bonde, 6ha åker och betesmark för får, aktiv inom permakultur och agroforestry samt på kollisionskurs med träd/ha-regeln tycker jag det här va ett mycket intressant inslag!

  Givetvis är det så att mycket mark är värdelös som ren åkermark och därför lämpar sig ypperligt för betesmark/trädproduktion. Men att utnyttja denna resurs innebär att man måste odla vinterfoder på finfin åkermark dessutom.

  Med andra ord ställs användandet av betesmark för kött inklusive vinterfoder-produkton;
  mot;
  att använda åkermarken till föda som slipper passera en annan mage före min och att då inte utnyttja betet.

  Det här har jag fortfarande inte fått kunskap nog för att kunna göra en vettig avvägning i! Men du menar att det är värt det?
  Flera faktorer står ju under avvägande här vad gäller om det är försvarbart med betesdjur, kanske främst följande;

  Tillgänglig mat i slutändan från åkerarealen?
  Gödslets nödvändighet?
  Kolbindningen?

  Det är framför allt den första som gäckar mig. Du skrev i nån kommentar att det vägde upp vinterfodret, men kan du förtydliga den här aspekten lite?

  //Joel, Rikkenstorp.se

  SvaraRadera
  Svar
  1. Betesmarken fixerar mer kol än vad fåren släpper ut växthusgaser på helåret, inklusive vinterfodret.

   Hoppas du inte odlar vall på prima åkermark utan bara på taskig vallmark. Annars kan man ha slåtterängar för vinterfodret.

   Finns även andra fördelar med bete (perenn) och vall (flerårigt). Man undviker urarmningen och erosionen av jorden som åkerjordbruk lätt innebär annars. Lägre matproduktion idag, men matproduktion för evigt istället för under en parantes. Jmf med hur fd präriens jordar har minskat upp till 2 meter i höjd sedan de började plöjas runt 1900-talets början.

   Tror det får bli separata blogginlägg om det.

   Radera
  2. Tackar för svaret, ser fram emot ett inlägg i ämnet =)

   Det som tidigare, hos oss, har varit OK åkermark är i dag utarmade ängar - massor av bilogisk mångfald men inte så hög produktion.
   Det här med slåtterängar är ju jävligt svårt att legitimera rationellt med maskinell hantering. En sak att komma åt med lie, men slåtterbalk är ju något svårare. Kan ge mig tusan på att nästan allt vinterfoder produceras på bra åker och inte på halvdana slåtterängar i vårt land.

   Näväl, en intressant fråga som tyvärr förbises allt för ofta bland permakulturister och andra som endast inriktar sig på balkongstorlek eller 20kvm trädgård som bäst. Agroekologi (numera kurs på Örebro universitet) och Agroforestry har dock börjat träda in som viktiga aktörer på den här skalan.

   Radera
 29. Cornu, du skriver "Får veganerna som de vill kommer det inte finnas några tamdjur alls. Får, kor, hästar, katter, hundar, getter, ja alla tama djur kommer bli utrotade. Det får nämligen inte förekomma någon djurhållning alls.".
  Är du medveten om att en vegan inte är mer än en person som äter en viss kost? Det är det som är definitionen. Eller menar du att man inte kan ha andra åsikter och mål än de du fantiserar ihop bara för att man inte äter animaliska produkter? Jag tror att du menar något annat än "vegan" i ditt inlägg.

  SvaraRadera
 30. Skönt att någon står upp mot de ultraextrema ideologiska avarter som lyckats bli rumsrena i sverige. Jag tänker på feminism, militant veganism och kommunism.

  Det är nog många som börjar hyperventilera när dom läser icke-politiskt korrekt klarspråk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, verkligen. Det måste ju vara uppåt en promille av svenska folket som är veganer. Och att köttkonsumtionen gått upp nästan varje år sedan industrialismens inledning är ett ytterligt tydligt tecken på att de får allt mer att säga till om. Det är dags att trycka till de jävlarna så vi får ha danska fläskfilé i fred!

   För att inte tala om hur opportunt det blivit att vara kommunist på senaste tiden. Jag menar, Ohly tillbringade ju inte månadsvis med att göra avbön från sitt uttalande till sympati för kommunismen!

   Eller vänta nu...

   Radera
 31. 09:50 Ja herregud. Jag förutspår en statskupp utförd av en militant vegan-feminist-kommunist- junta senast till midsommar!

  SvaraRadera
 32. Trenderna i samhället går mot kraftigt ökande köttätande, mer industriell framställning och mer billigt utländskt kött. I detta sammanhanget tycket jag rubriken är väldigt missvisande och legitimerar fortsatt för stort och ökande köttintag. Vi kommer aldrig stå inför valet "inget kött" eller "jättemycket kött" men kanske mellan det sista och ett mer balanserat alternativ.

  I snitt äter vi ca fem gånger så mycket kött som en stor del av forskarkåren menar är hälsosamt. Och totalt sett utgör köttindustrin en stor del även av klimatutsläppen.

  Varför inte äta måttliga mängder naturuppfödda djur? Då kan ju djuren ha det bra också och man kan äta kött med bra samvete. Men då ska väl rubriken vara: Ät måttliga mängder svenska naturbetande djur...

  Rubriker ska ju locka till läsande och debatt men när det gäller kött och transporter så söker de flesta med ljus och lykta efter rättfärdigande av sin livsstil. Transport-inläggen brukar börja från helheten och hur mycket olja vi har. Vore intressant med ett inlägg som utgår från hur mycket och typ av kött vi totalt bör äta ur hälsoskäl och klimatsynpunkt - kombinerat med hur trenderna faktiskt ser ut idag.

  Tack för en i övrigt mkt bra blogg!

  Miljö-Nisse

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Miljo-Nisse, trenderna du talar om stammer och ar hogst reella. Men stall dig fragan om vart dom kommer ifran? Sverige infor hardare och hardare regler for kottproducenter samtidigt som dom slapper in allt mer och darmed allt billigare kott fran utlandet. Resultatet har blivit att svenskt kott (som ar ett relativt bra miljoval och relativt bra djurskydd) konkurreras ut av urbilligt miljovidrigt och djurskadligt kott fran utlandet. Tacka vara vanner EU anhangarna i Stockholm for det.

   Det absolut basta for miljon, for var planet, for djuren, for var halsa och for var planbok vore om vi producerade mer av var egen mat inom vara egna granser. Men trenderna i samhallet gar i totalt motsatt riktning. Istallet for 1000 gardar som Cornus dar ekologisk och djurvanlig kottproduktion ersatter den importhysteri som rader just nu och dar vi visserligen far billigt kak, skulle Svenskarna vara betjanta av att halla produktionen (och bade de kostnader och intakter det ger) inom landets granser. Detta kan uppratthallas genom hoga tullar, stranga lagar om kontroll av importerad mat, etc.

   Darfor har jag slutat stodja MP som verkar i totalt motsatt riktning.

   Lycka till Sverige!

   Radera
 33. Så här är det. När jag förklarar för veganer att våra lamm aldrig lämnar gården, att de aldrig stressas inför slakt utan bara får en hink med godis och så tar allt plötsligt slut, inte äter kraftfoder, bara går på naturbetesmarker etc så får jag alltid höra: Men idisslare skadar klimatet med sina växthusgaser. Varenda gång. Veganerna hatar helt enkelt djuren och de skall under inga omständigheter få finnas. Nu finns det dock belägg för att djuren inte ens skadar klimatet, då betesmarkerna fixerar mer kol än det ens blir växthusgaser av vinterfodret.

  Fast då är det något annat som inte skall passa. Måste. Stoppa. All. Djurhållning. Måste. Måste. Måste.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag känner ca 5-6 st veganer. De är ganska miljömedvetna, men är veganer främst för djurens skull. De tycker inte att man ska ha djuren som människans "arbetare" eller vara i människans tjänst. Men ett par skulle kunna tänka sig att ha djur också på en framtida gård.
   Min poäng är, att jag får intrycket av att veganer främst är det för att de anser att djuren behandlas illa, de är inte veganer pga klimatet.
   Bra och intressant inlägg för övrigt!

   Radera
  2. Rådande forskning har ju länge indikerat att "idisslare skadar klimatet med sina växthusgaser", så det är väl inte så konstigt att nämna det efter att du har försökt övertyga om att det inte finns några nackdelar med din djurhållning?

   Om det nu finns belägg för att djuren inte skadar klimatet så är det väl bra att du berättar det för personen i fråga. Din rekommendation att "bara skratta och skaka på huvudet över personens okunskap" låter inte alls särskilt konstruktivt.

   David

   Radera
  3. Att "idisslare skadar klimatet med sina växthusgaser" är en väldigt utbredd uppfattning, ja. Att veganer skulle vara medvetna om att det inte är en obestridligt faktum, utan ljuga för att driva igenom sitt djurhat låter inte speciellt troligt.

   I övrigt, min erfarenhet är att köttätare är precis lika ivriga med att försvara sin kosthållning. Och ofta med ännu mindre genomtänkta argument. Om jag använder samma retorik som dig skulle det bli något i stil med "Måste. Äta. Döda. Djur. Måste. Måste. Måste"

   Radera
 34. Och varför är det så många läsare som är så upprörda över att det finns veganer? Varför inte lika upprörda över de som bara åker buss och inte vill köra bil alls? Inget kommer någonsin bli önskade alternativ för massan, men kanske mer balans? Är det kanske så att man rättfärdigar sitt eget stora köttätande och bilkörande med att det enda alternativet är noll av det man så gärna vill ha mycket och billigt av?

  Mijö-Nisse

  SvaraRadera
  Svar
  1. Folk är generellt inte upprörda över veganernas existens utan för att de driver sin agenda i klimatdebatten. I övrigt är veganernas arbetsmetoder ofta kontraproduktiva.

   Radera
  2. Fantastisk löjlig demonisering av ytterst marginell grupp som i princip inte har något inflytande alls. Det är väldigt svårt att ta den här argumentationen på allvar.
   Kan ingen bara tala om hur stor del av världens totala köttproduktion det är rimligt att tänka sig att naturbetande djur kan komma att utgöra? Först därefter kan vi ju värdera om ämnet ens är värt att lägga någon tid på eller om det bara är ett barnsligt utfall som mer eller mindre saboterar debatten.

   Radera
 35. Finns ett talesätt som lyder:
  "När man kastar en käpp in i hundhopen,
  så gnäller den det tar i"

  Har ingen förväntan om att särskilt många ska förstå den, men bland komentarerna här är det glasklart.

  SvaraRadera
 36. Jag tycker att alla som vill äta kött bör delta under jakt eller när ett djur avlivas och slaktas. Vill man äta kött efteråt så ska ingen heller kunna kritisera personen för sitt val även om det är så hippt och coolt att käka kaninmat och makrobiotisk mat samtidigt som man kastar skit på 80% av världens befolkning.

  SvaraRadera
 37. Intressant och självklart tillspetsat inlägg. Det finns väl inget som berör (och upprör) oss så mycket som att bli kritiserad för den mat man äter. Men - sen när blev veganer en helt homogen grupp? Danne, 27, trummis i heavy metal-band, och Anna, 79, välmående pensionär, är båda veganer Inte mycket gemensamt där, inte. Är ju lika fånigt som att se köttätare som en homogen grupp. Är det något jag personligen avskyr så är det när man generaliserar så grovt som i ditt inlägg.

  SvaraRadera
 38. Svar 1: Ja, ni ser. Det spelar ingen roll vad man säger, nu är det hela planetens matförsörjning som ska lösas...


  Svar 2: Det är inte "business as usual" jag eftersträvar. Däremot så tror jag att vi står inför stora utmaningar inom det här området, så propaganda, skenargument och dolda agendor är av ondo.Jag vill veta vad som gäller. Man kan inte utgå från att djurhållning är "ond" och hugga varje argument som råkar passa. Dessutom är det kontraproduktivt. Sannolikt så är inte dagens storskaliga djurhållning hållbar, men börjar man fanatiskt argumentera mot *all* djurhållning så stänger folk av öronen och slår i bromsen helt.

  Svar 3: Exakt.

  "AnonymMar 26, 2012 08:07 AM"

  SvaraRadera
 39. Och varför detta hamnade här nere och inte där jag svarade vet jag inte. Ingen textmarkör finns det när man skriver heller. Tack Blogger.
  "AnonymMar 26, 2012 08:07 AM"

  SvaraRadera
 40. Jag är vegan, men vill inte alls att alla tamdjur ska dö.

  Jag tycker inte om stereotypandet i denna artikel, det här får det ännu svårare att nå fram med mina budskap och att möta tolerans.

  För att utnyttja vår hemplanet på ett effektivt vis, så behöver vi tamdjur som betar, stampar sönder och skiter på jorden. Detta är mycket behövligt för att skapa jord av god kvalité.

  Men djuren ska hållas på ett minimum för att skapa så mycket näringsrika grönsaker som möjligt som i sin tur leder till att vi kan föda ett så stort antal människor som möjligt.
  Detta blir extra viktigt nu, då industriellt jordbruk står framför ett långt maraton med ständigt besvärligare omständigheter på grund av peak-oil.

  Jag äter gärna kött när jag måste. (Om en gammeltacka håller blivit halt, eller om en ägghöna är uttjänt.
  Om det närmar sig jul, förråden börjar bli tomma och grisen grymtar gott i stian kan man också fundera om.

  Men att som idag skyffla i sig enorma mängder industriellt framställt kött, som fullkommligt dryper av oljan som krävdes för att producera den? Nej då står jag över!

  SvaraRadera
 41. Men hur skall man räkna om något annat har en bättre effekt? Låt säg att om man planterade träd på marken och låtit en skog växa upp; hade det då bundits mer koldioxid? Kan man då säga att betande djur på en mark är klimatneutrala om ett alternativ har bättre effekt?

  SvaraRadera
 42. En hel del bra faktainnehåll i inlägget, men varför är du så besatt av att sätta dit veganer? Som sagt, väldigt marginaliserad grupp och inte i närheten av samma inflytande som industriköttlobbyn har.

  Det hade varit roligare och mer korrekt om du kallat industriköttätarna för djurhatare. Du hade förvisso missat många ryggdunkar, men jävlar vilket liv det skulle bli i kommentorfältet! :)

  SvaraRadera
 43. Viktigt att hålla isär saker. Om vi i Sverige använder mark som inte går att använda till annat för djurhållning uppnår vi flera bra saker: ökad lokal matproduktion som gör att vi inte behöver importera lika mycket mat, koldioxidförbättring,förbättrade jordar och betesdjur som får ett hyggligt liv. Vad kan man ha att invända mot det? Dessutom var det precis så vi överlevde i Sverige förr i tiden. Jag tycker att det var ett bra och angeläget inlägg.

  SvaraRadera
 44. NU BLIR JAG SÅ IN I H*LVETES FÖRBANNAD! DET ÄR INTE KLOKT HUR NI HÅLLER PÅ OCH FÅR I FOLK ATT ÄTA MER DJUR.


  BARA TANKEN ATT MAN FÖDER UPP DJUR FÖR ATT TJÄNA PENGAR ÄR HEMSK. OCH HUR HAR DJUREN? ABSOLUT INGA FRIA PÅ EN STOR ÄNG. MED OMSORG OCH KÄRLEK. MÄNNISKAN HAR INTE RÄTT ATT HÅLLA FAST DJUR PÅ DETTA SÄTT. LÄGG AV NU MED ERT JÄVLA FÖRTRYCK MOT LEVANDE VARELSER. GO VEGAN!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det verkar som du lider av en bristsjukdom. Om du äter lite kött kanske du lär dig använda CAPS LOCK lite mindre också.

   Radera
 45. Nu är jag själv vegetarian, men om man äter kött och bor i Stockholm kan man besöka Överjärva Gård mot hösten. Det är inte alls många får som har det så bra som där. Jag är fåraherde där. Du är så välkommen så! Nå föreningen kulturlandskaparna här: kulturlandskaparna.se

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, nej, läs nu CAPS LOCK ovan. Finns absolut inga fria djur på en stor äng som hanteras med omsorg och kärlek.

   Radera
 46. Frank Nilsson2012-05-23 21:59

  Utmärkt krönika Cornucopia?!

  Veganerna överger tamdjuren. De ser inte till tamdjuren som arter, utan som individer.

  I naturen håller rovdjuren hjordarna av gräsätare friska genom att äta de svagaste djuren. De behöver varandra. Veganernas åsikt att vi inte ska äta tamdjuren skulle leda till att arterna av tamdjur utrotas och merparten av oss med dem.
  När vi tämjde dessa arter och de lät sig tämjas, ingicks ett underförstått avtal. De skulle leva under vårt beskydd och vi skulle behandla dem väl. De skulle aldrig klara sig i det vilda, utan försvinna som arter. Som motprestation fick vi rätten att äta dem när deras tid är ute.

  Alla äter och alla äts, det är naturens ordning. Gräsätarna äter gräset och rovdjuren äter gräsätarna. Tamdjuren äter den föda vi tillhandahåller och vi äter tamdjuren när deras tid är ute. När vår tid är ute, äts vi av jorden med alla dess små innevånare.

  SvaraRadera
 47. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 48. Rappakalja. FAO har beräknat att medan djurindustrin står för 1,5% av världens BNP står de för 18% av jordens växthusgasutsläpp. UNEP har uppmanat Västvärlden till ökad vegansk kost. Och då hävdar folk att det (i alla fall i Sverige) är BRA för miljön att äta kött? Seriöst...

  En av artiklarna du refererar till för att styrka sitt revolutionerande påstående - http://www.livsmedelifokus.se/paperarchive.aspx?article=1439 - innehåller ganska intressant fakta som de struntar i att citera:

  "Något som brukar tas fram till de betande köttdjurens försvar, är att betesmarkerna binder kol, men ny forskning visar att inlagringen i svenska naturbetesmarker bara är några tiotals kg. Kolinlagring i betesmarken är därför inget att lyfta fram till de svenska köttdjurens fördel. Men svenskt kött ger i allmänhet mindre klimatpåverkan än importerat, eftersom ett bra djurmaterial och inomhusuppfödning med en stor andel kraftfoder ger snabb tillväxt.

  Det går inte att komma ifrån att djur som inte betar är bättre för klimatet, men det finns sätt att göra betesmarker mer klimatvänliga. Växande träd är nämligen bra på att binda kol, berättar Karl-Ivar Kumm. Han skulle därför gärna se att vi började plantera träd i betesmarkerna, efter en lång period av ganska ensidig avverkning för att uppfylla EUs regler."

  (av någon anledning försvann artikeln strax efter jag citerat den, men lyckligtvis fanns ovanstående text även här: http://www.faravelsforbundet.com/startsida/arkiv/14-lammproduktion/891-klimatsmart-koett-med-hjaelp-av-traed )

  Budskapet är alltså att svenska betesmarker inte binder tillräckligt med co2 i nuläget men att det skulle kunna bli så om man planterade mer träd. Detta blundar dock bloggförfattaren för (vars artikel jag har svårt att ta seriöst bara pga det faktum att han konsekvent kallar veganer för djurhatare) utan förutsätter att svensa betesmarker redan har de träd som krävs för att göra dem koldioxidneutrala, vilket inte är sant.

  Men det största problemet med detta resonemang är att klimatkompensation med trädplantering är ett sätt att lindra sitt samvete för den miljöförstöring man redan ställt till med. Om vi planterar de här träden Kumm vill ha utan att låta djur ägna sig åt sin växthusgasutsläppande verksamhet på området har vi ju gjort en mycket större klimatinsats! Att plantera träd är bra, att producera kött är dåligt. Att då äta kött med argumentet att bonden planterat träd fungerar inte som argument för att man är miljövänlig, för bonden kunde ha planterat träd ändå och gjort en ännu större insats för miljön.

  Som student i utvecklingsstudier har jag sett massvis med exempel på när folk säger de mest vilda saker för att slippa ställa om till en hållbar livsstil. Att koldioxid är viktigt för växterna. Att solen står för klimatförändringarna. Att våra konsumtionsvarors utsläpp är Kinas utsläpp för de producerats där. Men det som tar priset är nog detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Läsförståelsen är svår när man är djurhatare.

   Som det framgår med all tydlighet gäller det svenska traditionella naturbetesmarker, dvs marker med träd, att man får negativa nettoutsläpp av CO2 och alltså rent av binder CO2 vid t ex lammproduktion. Vad EU tvingat fram är att träden ska bort från svenska betesmarker.

   Du har läst, men inte förstått.

   Radera
  2. Humanist? http://www.unt.se/inc/print/vara-studenter-kan-inte-svenska-2027570-default.aspx

   Radera
 49. Har veganplutonen hunnit fram från Umeå ännu?

  Scrapie är väl något som gör jag inte äter så mycket lamm... rätt konstigt eftersom jag äter vildsvin.

  Skall packa ned den fobin snart och köpa lite lamm.

  SvaraRadera
 50. Läste denna roliga artikel när den var ny. Fortfarande kul med alla sena reaktioner. Undrar om lamm ökade i antal efter detta. Om vi blir fler som äter lamm får fler får lamm och fler lamm får leva en tid.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera