Cornucopia?

Aktuellt

Jämför dig inte med andra - om du inte vill vara bitter - sätt upp dina egna mål och jämför med dig själva!

"If you compare yourself with others, you may become vain or bitter, for always there will be greater and lesser persons than yoursel...

2012-03-29 15:48

Peak Oil 101 för moderater

"Det enda vi kan vara säkra på är förändring" - Cornucopia?
Det finns två slags moderater. De som är ideologiskt förblindade av nyliberalismen och ekonomiska teorier, respektive de som kan ta till sig fakta och kan använda hjärnan till något annat än att repetera ekonomiska mantran de inte själva förstår.

Med anledning av Timbros förnekelserapport om peak oil, sannolikt baserad på en läckt version av den förnekelserapport som regeringen och finansdepartementet släpper den 30:e mars, så försöker det här blogginlägget i sin enkelhet berätta lite fakta om peak oil. Kanske så åtminstone hälften av moderaterna eller moderata väljare kan ta till sig fakta.

För det är vad jag kommer ägna det här inlägget åt. Fakta. Inte tyckande och politiskt trams.


Timbro-folket (dit räknar jag även Demoskop-människor som är gifta med personer på Timbro och tydligen måste försvara sin respektive på Twitter) menar att peak oil-realister påstår sig kunna förutspå framtiden. Men det är ju just det Timbrofolket själva påstår sig kunna göra. De påstår sig förutspå teknikutveckling och nya oljefält som det inte finns ens spår av idag.

Det enda vi kan vara säkra på är förändring. Och all förändring är inte den önskade. Och förändring är definitivt inte att allt fortsätter som idag.

Skit in, skit ut - IEA och Daniel Yergin
Timbro refererar till IEA respektive Daniel Yergin. Bägge dessa har dokumenterat haft fel om och om igen både vad gäller oljepris och oljeproduktion. Att Timbro då inte presterar bättre själva beror förstås på skit in, skit ut.

CERA och Daniel Yergins
track-record om oljepriset fram
till år 2008.
IEA ägnar sig inte åt att göra prognoser, forecasting, det ägnar sig åt backcasting. De tittar på hur stort behov av olja världen bör ha säg 2030 vid antaganden om fortsatt evig ekonomisk tillväxt etc. Vad efterfrågan bör vara. Sedan backcastar de, dvs lägger fram den lösning som behövs för att uppfylla deras analys av framtida efterfrågan. Kort sagt kommer de fram till att utbudet kommer vara lika stort som den framtida efterfrågan och att man kommer hitta fem nya Saudi-Arabien till år 2030. Det har inget med verkligheten att göra, vilket aldrig backcasting har. Backcasting är vanligt i politiska utredningar - hur skall världen uppnå målen? Om inte kartan stämmer med verkligheten så ändrar vi verkligheten.

För Daniel Yergin och CERA:s trovärdighet se graf ute till höger. Ren fakta. Den enda som har haft mer fel än Yergin här i världen är väl professor Marian Radetzki? CERA/Yergin sade hela tiden att oljepriset skulle ner medan det steg under förra decenniet. Sedan sade de tvärt om att oljepriset skulle stiga när det toppade på över 140 USD sommaren 2008. Istället kraschade det. Fel, fel, fel och fel. Men dessa lutar sig Timbro mot.

För att ytterligare visa att Timbro inte har någon som helst koll på någonting så trodde de i sin rapports förord att IEA är en organisation under FN, när det i verkligheten är en organisation under OECD.

Elastiska och inelastiska marknader
Under normala marknader där det finns en möjlighet att öka utbudet så fungerar de ekonomiska teorier som Timbro och nyliberaler lutar sig mot, dvs marknaden löser problemen genom att ordna fram mer av en tillgång. Marknaden är elastisk. Utbudet kan matcha ökad efterfrågan.

Men sedan 2005 har oljeproduktionen planat ut, inklusive icke-konventionell olja. För konventionell olja har den rent av fallit och riktpriser för oljan som WTI och Brent handlar om konventionell "finolja".
Fasskiftet i olja

När utbudet inte kan matcha ökad efterfrågan så blir marknaden inelastisk. Priset rusar iväg för att sänka efterfrågan, demand destruction, t ex genom arbetslöshet så folk inte behöver pendla till jobben eller får mindre pengar att konsumera varor som behöver transporteras för. 2005 inträffade ett fasskifte i oljan, vilket också skrivits om i den ansedda vetenskapliga tidsskriften Nature. Oljeproduktionen kan inte längre öka väsentligt och priset får reglera ner efterfrågan.

Det är alltså fortfarande marknaden som löser problemen, men genom förändring. Destruktiv förändring via högre pris. Svenskar kan förstås konsumera vidare, det är världens fattiga som i första hand drar ner sin oljekonsumtion. Men drar man det till sin spets så kommer tids nog även en del av oss tvingas dra ner. Priset kommer stiga till den nivå som behövs för att dra ner efterfrågan, det mest sannolika utfallet är recession och arbetslöshet vilket effektivt minskar efterfrågan.

Marknaden kommer alltså inte trolla fram mer utbud, för mer utbud är en geologisk omöjlighet. Marknaden trollar fram minskad efterfrågan. Och tids nog faller oljeproduktionen och efterfrågan måste tvingas bort ännu mer.

Icke konventionell olja
Nyliberaler älskar att blanda bort korten, t ex vill de gärna prata om oljereserver istället för produktion. Ett exempel är oljesand, vilka det finns det ekonomiska begreppet reserver på 178 miljarder fat av enbart i Kanada. Det är en enorm summa. Vid 85 miljoner fat per dag så räcker de 178 miljarder faten faktiskt nästan till sex års globalt oljebehov.

Problemet är bara att icke konventionell olja inte går att utvinna i samma takt som konventionell olja.

Företags prognoser om oljeutvinning
från kanadensisk oljesand.
Oljeindustrin i Kanadas officiella planer är att fram till år 2030 nå knappt 4 miljoner fat om dagen, eller 5% av världens dagliga behov. Detta om tidplaner håller. Men alla som har kunskaper från såväl olje- som gruvbranschen vet att tidplaner sällan håller, det är snarare en regel än ett undantag att saker tar längre tid än planerat. Planer förutsätter att allt går som önskat.

Vid 4 miljoner fat om dagen och platt produktion skulle Kanada kunna ordna 5% av dagens behov av olja i 97 år. Dock kommer även produktionen där att börja falla före 2030 av den enkla anledningen att man utvinner de enklaste fälten först. 

Reserverna är här inte relevanta för peak oil, det är den dagliga produktionen som är väsentlig.

Och under tiden som man bygger ut produktionen i Kanada, en produktion som kräver enorma mängder energi som inte konventionell produktion kräver, så faller konventionell produktion i resten av världen.

Peak oil är en realitet i land efter land
I land efter land så faller oljeproduktionen nu. I några länder stiger fortfarande produktionen, men detta kompenserar knappt fallet i andra länder. Trots alla tekniska framsteg och trots ett stigande oljepris så lyckas man alltså tvärt emot nyliberala teorier inte öka oljeproduktionen i en lång rad länder. Dit räknas länderna i Nordsjön som nog inte ens moderater kan hävda saknar tillgång till kapital, personal, teknik eller kunskap.

Nedan erbjuds ett axplock av länder vars oljeproduktion har fallit trots stigande priser de senaste tio åren. Fallet beror på geologiska realiteter som inga pengar i världen kan rå på. Värt att notera är att EIA:s siffror inkluderar etanol mfl biobränslen numer.

Jag tar inte med alla länder som redan peakat nedan, utan detta skall ses som exempel. Länder som har majoriteten av sin produktion offshore rasar oftast snabbare än länder med oljeproduktion på land. Värt att notera är att en del av länderna nedan mycket väl tillfälligt kan nå tidigare toppar, att samtliga exempel nedan skulle ha peakat permanent är inte säkert. Men majoriteten av alla länder som någonsin producerat olja har peakat och allt färre länder står för allt större andel av oljeproduktionen.
Indonesien är ett fd OPEC-land och exporterar inte ens olja längre då den egna konsumtionen är för stor
Argentina gav i princip bort sin oljeindustri i nyliberaliseringen under 90-talet, men produktionen faller ändå
Likt Kanada har Venezuela enorma tillgångar med oljesand
Danmark är ett av de i princip tre länder som Sverige importerar sin olja från
Norge är det andra av de tre länder vi importera i princip all vår olja ifrån
Irak är inget exempel på naturlig peak oil, utan produktionen är en effekt av krig, krig och krig.
Men inte ens när USA forcerade att landet öppnades för västerländska bolag och västerländskt kapital
lyckades man nå upp till tidigare produktionstopp från 1989, även om det kan lyckas framöver.  Samtidigt
är nu oljeproduktionen bara knappt över den nivå som gällde några år innan USA invaderade 2003.
Trots högre oljepris har Kuwaits oljeproduktion stagnerat sedan 2005 och inte ens 2011 års
rekordpriser kunde dra upp produktionen från den peak som inträffade 2008. Effekterna av den irakiska
ockupationen och sedan Kuwaitkriget framgår tydligt.
Ytterligare ett OPEC-land där oljeproduktionen redan peakat och sedan trots stigande oljepriser faller
Libyens oljeproduktion kraschade förstås i och med inbördeskriget, men hade
redan tidigare toppat 2008, på nivåer strax över 1980 års produktion.
OPEC-landet Nigerias oljeproduktion toppade redan 2005 och har trots stigande oljepriser
inte lyckats ta sig upp till fornstora nivåer. Nigeria är i händerna på västerländska oljebolag
med full tillgång till västerländskt kapital och västerländsk teknik.
Nya Zealand är ett intressant exempel. Med så låg produktion som landet har kan enskilda fynd
leda till kraftiga uppgångar i produktionen, men inte ens det ledde till att man kunde producera mer
än man gjorde 1997. Ett av få länder där man kan se en tydlig effekt av dyrare oljepris,
men det räckte inte och de nya oljekällorna sinar fort.
Exportlandmodellen eller peak oil exports
Peak oil exports 2005
Något som nyliberaler på Timbro har väldigt svårt att ta till sig är verkligheten, dvs att vi i väst faktiskt inte fritt kan bjuda över resten av världen på deras olja. De allra flesta länder utanför västvärlden sätter i verkligheten sin befolkning främst, vilket leder till minskad oljeexport.
Brasilien oljeproduktion, konsumtion
och export 1980 - 2010, samt prognos,
som blev fel då produktionen föll 2011.

I själva verket toppade oljeexportmarknaden just 2005, varefter priserna också stack iväg. För varje år som går får vi nöja oss med att bjuda över varandra på en allt mindre marknad för exportolja.

Inte ens mirakelländer som Brasilien, vars djuphavsolja alltid dyker upp som exempel hos nyliberalerna, är ett oljeexportland. Den inhemska konsumtionen slukar all ny oljeproduktion, oljeproduktion som dessutom föll 2011 jämfört med 2010.

Nu har jag tyvärr inte tid för mer pärlor till svin. Fortsätt förneka ni bara om det behövs för att inte rubba er felaktiga världsbild.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

56 kommentarer:

 1. http://di.se/

  Brittisk bensinpanik

  Går inte att direktlänka till, men läsvärt.

  /Bob Marley

  SvaraRadera
  Svar
  1. Går fint att direktlänka.

   http://di.se/Artiklar/2012/3/29/263120/Brittisk-bensinpanik/?sr=23&tr=301974&rlt=0

   Radera
  2. Det går ännu finare att direktlänka med klickbar länk:
   DI: Brittisk bensinpanik

   Radera
 2. "För att ytterligare visa att Timbro inte har någon som helst koll på någonting så trodde de i sin rapports förord att IEA är en organisation under FN, när det i verkligheten är en organisation under OECD."

  Nu ska du inte sno Alekletts kommentar. Om du själv hade vetat att IEA sorterar under OECD hade du tagit upp det i ditt första inlägg om Timbros rapport (dvs före Alekletts), vilket du inte gjorde.

  Vilket visar att du "inte har någon som helst koll".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Noll koll hos dig. Här är t ex ett blogginlägg från 2010 där jag tydligt skriver ut att IEA tillhör OECD.

   http://cornucopia.cornubot.se/2010/11/iea-world-energy-fantasy-2010-dubbla.html

   Radera
  2. Hade väl varit värt att kommentera då i första inlägget, men antar att du i så fall glömt bort det eller inte läste rapporten ordentligt.

   Radera
  3. Tre frågor:
   Får bara skriva det man själv kommit på?
   Blir felet felet mindre om någon annan hittad det?
   Hade du bara otur när du "tänkte" nu eller har du alltid det?

   Radera
 3. Verkligheten vinner alltid.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "For a successful technology, reality must take precedence over public relations, for nature cannot be fooled."

   - Richard Feynman.

   Radera
  2. Var det inte någon som yppade meningen
   "Allt som behöver sägas är redan sagt" -Okänd

   Radera
 4. "Det enda vi kan vara säkra på är förändring" - Cornucopia?

  Lägg ner dom där stulna citaten, eller kom på egna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enligt Google har jag använt detta uttryck 128 gånger på bloggen, första gången 2008.

   http://cornucopia.cornubot.se/2008/10/good-bad-and-ugly.html

   Radera
  2. He-he. Ja, det var änna larvigt. Du är ju uppenbarligen inte tappad bakom en vagn Cornu - tar dig tid att undersöka, skriver ihärdigt och tar upp negligerade områden och ställer frågor där politiker inte orkar tänka själva.

   Men, så denna fascinerande böjelse att förhäva sig. Att slå sig för bröstet. Du behöver inte ha dåligt självförtroende Cornu. Att använda truismer eller urgamla sanningar som egna citat - hur kan du få en sådan idé? Det är det enda jag tänker på, när jag sedan skall läsa dina artiklar.

   "Det enda vi kan vara säkra på är förändring" finns ju i dussintals varianter genom historien. Den mest kända, identiska, är Gloria Estefans "..the only one sure thing is change" i refrängen på hennes "Always Tomorrow" från tidigt 90-tal. Är det därifrån du plockat citatet? Eller från någon annan stor tänkare genom tiderna sedan innan antiken?

   Jag har några också:

   "Det blir alltid mörkare på natten" - Copycatia?
   "Bollen är rund" - Copycatia?
   "Det enda vi kan vara säkra på, är att man är gladare när man har roligt, än när man har tråkigt" - Copycatia?

   Radera
  3. Change is the only constant, är en gammal klassisk variant på temat som funnits med ett tag.

   Du måste bredda ditt läsande Cornu, du ligger lite efter när det gäller vissa områden, exempelvis management, statskunskap, politisk filosofi mm. Men det är ganska vanligt bland naturvetare.

   Och det kan ju onekligen bli lite lustigt (som nu) när personer som kommit in lite sent i allmänbildningen tror sig ha poänger som inte redan formulerats för en tio-femton år sen. Men å andra sidan har du säkert hunnit tillgodogöra dig en djup men smal kunskap i något ingenjörsämne istället.

   PS Att timbro, kreab och moderaterna sitter i samma båt vet de flesta som följer politiken utanför de reguljära nyhetssändningarna.

   Radera
 5. Hehe.. du verkar irriterad? Lägg inte mer krut på Timbro-pajasarna nu, eller är det nån av dom som förolämpat dig personligen på sistone.. ;)

  Själv blev jag förvånad över att Tolgfors klev av.. redan innan han lagt ut försvaret på ett bemanningsföretag.. :)

  /Tompan

  SvaraRadera
 6. Har hört att IKEA:s inköpare reser världen runt för att hitta lokala leverantörer då de räknar med att transportkostnaderna kommer gå upp så mycket att det inte lönar sig att skeppa möbler runt i världen. Alla världsdelar kommer alltså att få sin egen Bokyhyllan Billy fabrik. Om detta stämmer så är peak oil indirekt redan en realitet för långsiktigt satsande företag..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ikeas stora problem i framtiden är tillgång på skog enligt Johan Stenebo fd chef på Ikea. Enligt honom sitter Kamprad privat mest på guld men också på massor av skog i ryssland via "bulvanbolag", bla i sibirien.

   Radera
 7. Medling: Timbro kanske är fokuserade på SVERIGES oljekonsumtion.
  Vi lever med ett pris på oljan kring 300 USD/fat och har anpassat oss till detta.
  Med denna betalningsförmåga så ligger vi inte först i törstande kön.

  SvaraRadera
  Svar
  1. För Sverige är en ö isolerad från omvärlden och utan behov av t ex export till andra länder och import från andra länder, samt med en isolerad finansmarknad?

   Effekterna av peak oil blur into törstande köer i första hand utan ekonomisk nedgång och motsägelsefullt nog fallande oljepris när ekonomin dyker.

   Radera
 8. Bra samlat och informationsfyllt inlägg. Man kunde ju hoppas att de stora medierna hade referat hit i samband med att rapporten från regeringen och timbro kom/kommer ut men det kommer antagligen inte hända. Hoppas bara Kjell får mycket utrymme i media.

  SvaraRadera
 9. "Vi lämnade inte stenåldern för att det var slut på stenar"

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Vi slutade inte använda floskler för att vi inte fattar vad det är vi säger".

   Idag använder vi hundrafaldigt (tusenfaldigt?) mer sten per capita än under stenåldern. Så stenåldern har inte tagit slut.

   Radera
  2. Vi lämnade stenåldern därför att priset på sten sexdubblades på ett decennium. Från 20$/fat till 120$/fat.

   Radera
  3. Det används mer än tio ton grus och bergkross per svensk och år, all gruvdrift oräknad. Stenförbrukningen är nog närmare en miljon gånger större än vad den var på stenåldern.

   Radera
 10. Det ni "peak"-fantaster har fastnat i är det första benet i "treenigheten" dvs

  -Produktion
  -Teknik
  -Behov

  Analysera detta lite närmare så kommer ni att inse att att världen inte är så svert-vit som ni tror...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Berätta för oss som inte kan analysera fler än två saker åt gången (t.ex. brudar och bärs) och helst inte samtidigt.

   Radera
  2. Jag har grävt hyfsat djupt i detta och knuten är att förändringen av vilka behov som kan tillgodoses blir obehaglig om tekniken inte används i tid för att ändra användning och produktion och i viss mån kan man även räkna förändring av sociala preferenser som en form av teknik.

   Radera
 11. Bra skrivet och gediget underlag!
  Även om jag ofta tycker att du raljerar för mycket för min smak, det känns småaktigt och sänker budskapet som för det mesta är bra och påläst, så passar det bra här.

  SvaraRadera
 12. En mycket gedigen och bra genomgång av peakoil problematiken, Cornu. Men att döma av kommentarerna är det som att kasta pärlor för svin och frågan är handlar det verkligen om brist på kunskap.

  Tror mer på Flute när han skriver: "Vi tar en snabb repris av de fem stadier som psykiatern Elisabeth Kübler-Ross använde för att dela in reaktionen på chockartade besked (exempelvis dödlig sjukdom).

  Förnekelse
  Vrede
  Köpslående (förhandling)
  Depression
  Accepterande"

  En del av dina bloggläsare verkar befinna sig i de första stadierna.

  SvaraRadera
 13. En hel del rent löjliga kommentarer, möjligtvis spårbara till Timbro datorer eller rosenbad?
  Förresten varför är det alltid ekonomer som kommenterar tillgång till råvaror m.m.?

  SvaraRadera
 14. Anonym 07:54: Nja, den här bloggen brukar väl i högsta grad fokusera på att justera behovet av olja?

  Naturligtvis kan flera innovationer förändra spelplanen, men om det nu är svårt att till tillräckligt lågt pris öka produktionen; så är det väl troligast att innovationerna kommer i konsumtionsledet, där vi minskar behovet av energi; eller (vilket vore det enklaste för alla parter) hittade nya sätt att producera och tillvarata energi på?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja nu är det ju så att behovet av råolja för OECD länder inte har samma behov i framtiden...några ynka procent de närmsta 5-10 åren. Den ökade produktionen som kommer att behövas kan relateras till Asiens ökade behov...

   Därav kommer BEHOVET att minska i framtiden...inget konstigt med det

   Radera
 15. Hej Cornu,

  Haller med om din hypotes men tror det tar langre tid och att det riktigt inte ar fara pa taket annu. I dina tabeller ovan hittar jag inte Russia och Brazil som bada har okande olje produktion. Glom ej USA som ar nummer 3 i produktions listan och skulle nog kunna oka valdigt mycket om man fick tillstand att borra pa federal land/seabed.

  Jag ar overtygad om att 50% av dagens olje pris ar ren speck premium men den diskussionen sparar jag till en annan dag.

  //Nick

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag skriver på slutet så föll Brasiliens oljeproduktion 2011.

   Och ja, oljepriset kommer krascha när ekonomin gör det.

   Radera
  2. Missade att du skrev det om Brazil. Vi kommer nog fa se valdiga svangningar i olje priset framover pga speck/prop trading. Gor en sokning pa lediga trading jobbs och 90% ar energy related och 10% aktie och rantor...... Ex. Obama forlorar valet i USA och ny president sager "drill baby drill" och olje priset kan sjunka som en sten nar alla hoppar pa lemmel taget och gar kort istallet for lang i sina olje possar

   Radera
 16. Pluspoäng för produktionsdiagrammen!

  Det är med hjälp av sådana man kan förklara problemet för oinsatta och få dem att inse att det här är något värt att bry sig om utan att hålla långa föredrag. Lättfattligt och illustrativt.

  Skulle vara bra att ha för de kanske 25 största producentländerna, om ingen känner sig manad får jag väl sätta mig och gräva fram datan själv nästa regniga dag

  SvaraRadera
 17. Det ser idag ut som att USA kommer kunna öka sin oljeproduktion med flera miljoner fat och t.o.m. nå nivåer över peaken för 40 år sedan. Jag har tidigare uppmuntrat dig att skriva om det på bloggen eftersom det är ganska sensationellt.

  Dessa nya FAKTA kommer belysa de confirmation bias peak oil angängare sitter på. Jag ser också allvaret i den framtida oljebristen, men att du INTE nämner vad som håller på att ske i USA nu underminerar din trovärdighet rätt så mkt, minst sagt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är din tolkning. USA:s oljeproduktion har ökat pga investeringar gjorda för 5-7 år sedan. Vi får se om det håller i sig.

   Radera
 18. Timbrosfären meddelar på Twitter att detta blogginlägg saknar substans och inte behöver bemötas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Underbart.

   Erik Lakomaa förändrats nämnvärt från gymnasietiden. Fortfarande lika maktfullkomlig som den gamle MUF:aren jag kände.

   Sedan att han är en väldigt intelligent man gör ju saken ännu värre att han publicerar denna smörja - tråkigt att se hur "religiös övertygelse" kan inverka när den får styra över rationella tankar.

   Vet inte om jag ska skratta eller gråta när olja jämförs med guld och ädelstenar - men åtminstone så bränner jag inte upp mina smycken? Den lilla poängen att guld och ädelstenar återcirkulerar på marknaden istället för att konsumeras kanske inte fanns med i utbildningen på HHS....

   Patetiskt.

   Radera
  2. Men det var kul att snacka flyg och ultraliberala tankeexperiment med honom.

   Radera
 19. Ecuador visar inga nämnvärda tecken på minskad produktion. Irak visar inga nämnvärda tecken på minskning. Kuwait visar inga nämnvärda tecken på minskning. Algeriet visar inga nämnvärda tecken på minskning. Libyen visar inga nämnvärda tecken på minskning. Nigeria visar inga nämnvärda tecken på minskning. Och då är länderna ändå utvalda (och andra länder utelämnade) i syfte att göra en poäng. Diagrammen är inte så övertygande som man som förvissad om behovet att förbereda för framtida oljebrist hade kunnat hoppas.

  SvaraRadera
 20. Bäste Cornu,

  Vi har uppfattat din aversion mot nyliberalismen.

  Men försök inte koppla ihop två för dig oönskade företeelser, Timbro och nyliberalism.

  De två senaste energirapporterna från Timbro stinker kristen höger, långt från nyliberalism.

  Gud har gett oss planeten för att användas (förbrukas), drill baby drill.

  Kolla gärna med Timbros ordförande.

  SvaraRadera
 21. "Det är alltså fortfarande marknaden som löser problemen, men genom förändring. Destruktiv förändring via högre pris."

  Gör du dig till eller?

  Demand destruction ger konstruktiv förändring, inget annat.

  SvaraRadera
 22. Jag gillar ditt korståg mot Timbro! Tragiskt med vilseledande propaganda på lägsta intellektuella nivå som ändå får så stort genomslag.

  I en nyliberal värld där marknader fungerar optimalt och rationellt skulle det inte funnits utrymme för en organisation som Timbro..

  Tack för gediget jobb.

  SvaraRadera
 23. Kan inte Tölpfors få jobb hos timbro ? Han verkar vara som klippt och skuren för en nyliberal lobbyorganisation som gillar att skapa egna "sanningar", och nu när timbro får sina partsinlagor citerade i riksmedia som om de vore sanningar så behöver inte Tölpfors oroa sig för att stå med brallorna nere när journalisterna skall granska. Det blir sas. en inhousegrankning .

  SvaraRadera
 24. Skulle man ha valt ett gäng ekonomer att uttala sig om utvecklingen av en viss sjukdom? Skulle inte tro det. Men när det handlar om geologi och fysik då är nationalekonomer experter. Helt sjukt!

  SvaraRadera
 25. En dum fråga kanske, men hur vet man att dessa oljdeproduktionsdata från EIA är korrekta? Hur pass tillförlitliga är de och hur samlar de in sina data?

  SvaraRadera
 26. När det gäller förnekelser så kan man jämföra det med en alkoholist, talar man om för en sådan att vederbörande har alkoholproblem så kommer alkoholisten förneka det.
  Samma slags symptom verkar gälla peak oil, fastighetsbubblor eller ett osunt ekonomiskt tillstånd,det förnekas bestämt och allt är så bra, dom som talar om motsatsen ses som ett hot, dom fördummas och förlöjligas. Visst är det märkligt.
  Clever Sillies - Why the high IQ lack common sense
  http://medicalhypotheses.blogspot.se/2009/11/clever-sillies-why-high-iq-lack-common.html

  SvaraRadera
 27. Åke Ortmark gav ett bra exempel på förnekelser, det kunde lika gärna varit peak oil.
  Satt det inte någonstans i finansdepartementet, riksbanken, bankvärlden eller mediema en enda stackars liten sate som kunde ta intryck av en utlåningskurva som rusade i höjden som om den tappat vettet? Svaret är det vanliga: det är farligt att rapportera intryck från verkligheten, antingen den heter Japan eller lånemarknaden, särskilt om rapporterna inte stämmer med de visioner som har bemäktigat sig etablissemanget.

  SvaraRadera
 28. Är det sant att Timbro består av religiösa dårar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Döm själv:

   http://www.newsmill.se/node/2736

   Författaren av ovanstående kreationisttrams är chef för Timbros mediainstitut. Eventuellt har han i en bok hävdat att Gud skapade oljan.

   Radera
  2. Kanske Stockholmsinitiativet och adrenalinstint aggressiva debattörer som Lars Bern också har läst något i Bibeln som de tycker väger tyngre än vetenskapen? Den amerikanska religiösa högern har helt klart ganska långa tentakler även här i Sverige. Och de prioriterar alltid på ett förståndshandikappat sätt.

   Radera
 29. Hej

  En gedingen och mycket bra analys. Men för de som inte sysslat med Peak oil så länge så fastnar de i produktionsvolymer. Problemet finns inte där utan på en helt annan nivå.

  Vad är då denna nivå för något?

  Svaret är hur mycket olja finns det till försäljning - hur mycket olja bjuds ut på marknaden.

  Svaret på det är - allt mindre för varje dag som går - varför det då? Jo till detta finns 100 tals orsaker men den viktigaste är att de länder som producerar olja till försäljning på den internationella marknaden förbrukar allt mer inhemskt.

  Länder som Saudi har en befolkningsökning på runda tal 2 miljoner människor fler per år, och har haft så länge. Detta sandland som i bästa fall kan försörja 1 miljon människor har nu 30 miljoner. Man behöver allt mer olja och gas själva till sin befolkning, och så här är det i de flesta olje export länderna.

  Ni ska också veta något annat - när man säger att av Världens oljeproduktion så passerar 20 % Hormuzsundet. Detta är rätt men fel. Rätt att det är 20 % som går ut där men fel då det är närmare 65 % av all olja som finns att köpa från exporterande länder.

  Inga fler pärlor härifrån heller,

  SvaraRadera
 30. Du har väl sett att Aleklett nu backar från det han skrev tidigare och nu endast anser att problemet med rapporten är att den använder standardkällan för oljereserver (förutom att den innehåller "felaktiga påståenden", som han inte kan konkretisera).

  SvaraRadera