Cornucopia?

2012-03-15 13:47

MSB:s fem scenarier för år 2032

Myndigheten för samhällskydd och beredskap har fått i uppdrag av regeringen att titta på vad som kan påverka samhällets framtida behov av skydd och beredskap. Man har lyckats ta fram fem scenarier. Naturligtvis kan det fortfarande inte ens till år 2032 inträffa att det blir krig ("peace in our time"), blockad eller resursbrist, men man får väl vara nöjd med det lilla i scenariona nedan.


Jag citerar nu brutalt nedan, från sidan 65 och framåt i MSB:s PDF, där det också finns mer detaljer kring utöver sammanfattningarna nedan.
Scenario 1 – En ökande befolkning med försämrad folkhälsa Den globala befolkningstillväxten har varit snabbare än FN:s prognoser. År 2032 är jordens befolkning 8,5 miljarder och Sveriges befolkning 11 miljoner. Sverige har en relativt sett hög sysselsättningsgrad och svenska företag hävdar sig bra inom nya teknikområden som t.ex. nanoteknologi. Världen kan sägas ha genomgått en energi- revolution och andelen förnybara energikällor har ökat mycket snabbt tack vare tekniska och vetenskapliga genombrott. Människor bor trångt i storstäder medan glesbygden avfolkats. Folksjukdomar som grav övervikt, högt blodtryck och diabetes innebär stora utmaningar för samhället.
Scenario 1 är alltså tekniknaivisternas dröm med en enorm teknisk utveckling. Fast det blev visst en del baksidor av det. Till skillnad mot idag är alltså folk överviktiga, har högt blodtryck och diabetes. Hm. MSB kanske skall prata med sjukhusen i Sverige i verkligheten idag...
Scenario 2 – Svag ekonomi, hög arbetslöshet och social oro Den revolutionerande utvecklingen inom informations- och kommunikationsområdet präglar världen, men i Europa kämpar de flesta länder för att hänga med i utvecklingen som leds av de starka ekonomierna i Asien. Sverige har under de senaste åren kämpat med en ansträngd ekonomi och stor arbetslöshet, och år 2032 minskar Sveriges befolkning för första gången i modern tid. Både välfärdssystem och infrastruktur lider av stora brister. Förtroende för politik och samhällsliv är minskande och social oro präglar samhällslivet.
Skillnaden mot idag är i scenario 2 arbetslösheten. Sverige har idag en ansträngd ekonomi, vilket syns på nedskärningarna i det offentliga och den massiva ökade skuldsättningen i det privata. Både välfärdsystem och infrastruktur lider av stora brister. Förtroende för politik och samhällsliv är minskande redan idag. Lokalt har vi social oro redan idag. MSB går förstås politiska ärenden här och skönmålar nuvarande situation.
Scenario 3 – Accelererande klimatförändringar och stigande oljepris Sveriges ekonomi har de senaste åren varit stabil med ökande tillväxt, men år 2032 präglas världen av accelererande klimatförändringar och stigande oljepriser hotar fortsatt positiv ekonomisk utveckling. Anpassningen av infrastruktur och bebyggelse till det förändrade klimatet har gått relativt trögt, och ökade nederbördsmängder, höga flöden och högre temperaturer har på senare tid orsakat många störningar.
Värt några kommentarer. Scenario 3 förutsätter här fortsatt ökning av konsumtionen av fossila bränslen och ser alltså dessa som oändliga. Detta är inte ett peak oil- eller resursbristscenario. Något sådant som brist på naturtillgångar kan ju inte existera enligt tidigare yttranden från MSB.
Scenario 4 – Hot om t****rdåd i en värld av konflikter År 2032 präglas världen av oro och svag ekonomisk utveckling. Det senaste decenniet har väpnade konflikter förekommit i många delar av omvärlden och även om Europa och dess närområde har varit förskonat från krig har det säkerhetspolitiska läget ofta varit ansträngt. T*******tdåd utgör en växande hotbild, även inom Europa. Som en reaktion på denna utveckling har nationalstater i många delar av världen stärkt sin ställning. I Sverige har flera verksamheter som tidigare privatiserats återförts till den offentliga sektorn.
Notera här alltså att Europa och närområdet har varit förskonat från krig. Peace in our time, peace in 2032. Tydligen är inte t*******dåd en växande hotbild idag. MSB bör berätta det för FRA mfl. I övrigt nyliberalens mardröm, tänk er ett förstatligande av t ex järnvägen och energiförsörjningen som omnämns i MSB:s detaljer. Snacka om krisscenario, en järnväg som fungerar och forna tiders låga hårt reglerade elpriser.
Scenario 5 – Antibiotikaresistenta bakterier sprids över världen År 2032 utgör antibiotikaresistenta bakterier ett gigantiskt globalt problem och avsaknaden av fungerande antibiotika har fått långt gående konsekvenser för samhällen världen över. Framförallt är det sjukvårdens oförmåga att använda etablerade behandlingsmetoder som upplevs problematiskt, men antibiotikaresistensen orsakar även stora problem för livsmedelsproducenter genom sjukdomar hos djur och växter.
Så värre än så kan det inte bli officiellt. Om 20 år ser det ut ungefär som nu.

Måste säga att jag fortfarande är föga imponerad av MSB:s insikt. Scenario 2 är förvisso väldigt sannolikt, men skiljer sig bara på en punkt mot idag.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

46 kommentarer:

 1. Såvitt jag förstår är samtliga scenarier redan i princip verklighet. Det måste vara lätt att jobba med framtidsanalyser på MSB..

  Men varför nämns inte den kommande oljebristen? Får de inte diskutera saken, eller tror de inte på den?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Därför att peak oil inte existerar officiellt enligt regeringen, som förlitar sig helt på Energimyndigheten som dricker det Kool-Aid som IEA ger dem.

   Radera
  2. De får inte nämna det, således. Då blir ju följdfrågan om man på MSB och andra myndigheter ändå arbetar med dessa frågor i det tysta? Det är ju rimligt att regeringen av politiska skäl inte kan gå ut och tala om dieselransonering och annat - men mindre rimligt att man på myndighetsnivå inte alls arbetar med en av vår tids största politiska utmaningar. Eller?

   Radera
  3. Nej, man jobbar inte alls med det. Enskilda politiker och enskilda partier kan ägna tankearbete åt det hela, men regeringen gör inte ett dugg. Man kör helt på IEA:s linje.

   Radera
  4. Finns för övrigt inte en enda person på Energimyndigheten som anser att peak oil kan inträffa (i närtid om alls). Man har rent av gjort skrifter specifikt för att förneka att några problem kan existera och skrivit saker som "marknaden löser alla problem".

   Radera
  5. Gustav Krantz jobbar på Energimyndigheten såvitt jag vet. Han är med i Aspo Sverige och Oljegruppen.

   Radera
 2. Scenario 2 – Svag ekonomi, hög arbetslöshet och social oro.

  Låter som en beskrivning av dagens situation. Läste att nordvästra Skåne hade 27000 arbetslösa och 743 lediga jobb. Det är uppenbarligen fler jobb som behövs och inte fler arbetslösa, men det är inget som får regeringen att begränsa den höga invandringen, de som inte vill eller kan jobba till 75 år är rasister.

  SvaraRadera
 3. Mikael Jordnära2012-03-15 14:13

  Det känns fenomenalt att ha varit med och betalat skatt till denna "raketforskning".

  SvaraRadera
 4. Läs gärna rapporten här, och vad det handlar om: https://www.msb.se/sv/Start1/Nyheter-fran-MSB/Nyheter/Fem-framtidsscenarier-for-samhallsskydd-och-beredskap/

  ER, MSB

  SvaraRadera
  Svar
  1. Klickbar länk till hela PDF:en finns i blogginlägget.

   Radera
 5. Bilförsäljningen i Portuga ner 48% i februari
  Portugal beskattar ej svensk privat tjänstepension
  Glädjen eder åt rätt saker!

  " anonym "

  SvaraRadera
 6. Synd att vi har så korkade myndigheter. Är det inte symptomatiskt att positiva scenarier inkluderar befolkningstillväxt medan negativa scenarier kopplas ihop med befolkningsminskning? För mig är befolkningstillväxt något ont och befolkningsminskning något positivt. Mindre konkurrens om naturresurser, bostäder och utrymme låter prima i mina öron. Snarare än att vi som våra dårar till politiker tycker skall överkonsumera Jorden våldsamt för att alla skall ha något sketet, meningslöst och naturresursförstörande arbete att förstöra sin tid på.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Korkade? de kör en pensions-ponzi.. så länge antalet deltagare ökar finns en möjlighet att inte ponzin avslöjas..

   Radera
 7. Jag får en känsla av att ingen här har läst rapporten och syftet med arbetet. Kommentarerna verkar än så länge grundas på allmänt tyckande och nöjet med att plocka lätta poäng

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anders Limes2012-03-15 15:54

   Eftersom MSB inte nämner Peak Oil har de förbrukat 100% av sin trovärdighet. Det är väl inte så svårt att förstå?

   Som sagt,

   http://limes.bloggagratis.se/2008/11/14/1108845-world-energy-outlook/

   Radera
 8. Jag har inte läst rapporten, men bara upplysningen om att Peak Oil inte behandlas räcker för att jag inte skall ägna tid åt en uppenbart meningslös rapport.

  SvaraRadera
 9. "...forna tiders låga hårt reglerade elpriser."

  Historierevisionism.

  Vi som var med minns sextiotalets elransoneringar. I skrivande stund är elpriset i område tre 26,7 öre/kWh. Om du bemödar dig att titta efter kommer du att finna att elpriset var betydligt högre i "forna" tider.

  Men det är klart, i statskramandet är ingen lögn för stor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var kanske högre då, men likväl hårt reglerat.

   Radera
 10. Det är dags för en pandemi, vi har fått förvarningar ett par gånger nu. Ju mer vi leker gud ju större chans för att naturen slår tillbaka brutalt. Kanske är det inte WW3 som reducerar klotets invånare utan en svår pandemi som vi inte kan mota. Tror det sker inom 10 år.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bring it on. Människan har ändå passerat någon sorts gräns enligt mig. Är det ingen som kan se att vi är misstänkt lika ett virus själva? Planetens cancersvulst som sprider sig ohejdat och sakta men säkert tar kål på jorden?

   Radera
 11. Resursbrist (ur ett kort tidsperspektiv) är möjligt, resursbrist (ur ett längre tidsperspektiv) är inte möjligt eftersom jordskorpan innehåller ca 40 gånger mer vatten bundet i mineraler och metaller än vad som finns ovan jordskorpan. Människan använder dessutom endast resurser ur en bråkdel av jordskorpan.

  Det främsta problemet är överbefolkning, stigande oljepriser medför högre matpriser och högre matpriser medför svält i fattiga länder. Svält medför att fattiga länder har större incitament att erhålla mat från mer bemedlade länder genom krig eller dyl.

  En kinesisk mur runt norden till anno 2032 kanske inte är en dålig investering...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi har ju en ring av gula meditationsstjärnor runt EU, du har väl sett reklamfilmen?

   Radera
  2. Ligger det inte resursbrist i själva begreppet överbefolkning? När är det överbefolkat? Jo, när resurserna inte räcker till. Högre matpriser, varför? Jo därför att det inte går att produceras nog mycket, så många ska slåss om det som blev.

   Att det finns mineral och andra resurser att plocka ut ur skorpan är en sak, men hur mycket det kostar med dagens teknik - eller hur mycket det kostar att ta fram ny teknik för att utvinna mineral på större djup eller i lägre koncentrationer - att faktiskt få tillgång till dessa sovande resurser, det är ju frågan.

   Radera
 12. corru scenario 2 kommer att inträffa om vi inte inser vad som är fel i dagens ekonomimodeller, det har redan börjat, kvoten p/m krymper.

  Har vi inte en fungerande ekonomi så får vi sannolikt dom andra scenariorna också.

  Pengar är betalningsmedel i en betalningsmedelsbaserad ekonomi.
  Finns det inte tillräckligt med pengar så kan vi inte byta varor och tjänster med varandra.

  Hypotetisk vi tar 10000kr från varje medborgare och förstör pengarna, det skulle göra att konsumtionen sjönk drastiskt ekonomin går direkt in i en djup ressession.

  Alternativt vi delar ut 10000kr till alla då ökar konsumtionen och företagen anställer fler.

  Penningmängdens storlek är direkt avgörande för hur det går med ekonom.

  mvh ekvationsteorin p/a=m

  SvaraRadera
  Svar
  1. Din teori är underhållande, din argumentationsteknik är bristfällig och din förmåga att hoppa till slutsatser är förödande (för din teori).

   Radera
  2. Inte mycket till saklig kritik.
   Fram med en enda saklig invändning.
   mvh ekvationsteorin p/a=m

   Radera
  3. Det finns inget att kritisera? Du påstår att om penningmängden sjunker med ca 9 mdr SEK (Svea Skogs utdelning för anno 2012 ggr 2) så kommer Sveriges ekonomi gå in i en djup recession. Detta är förstås felaktigt, dels som andel av Sveriges BNP och dels som rådande definitionen av recession.

   Dessutom, om du delar ut 9 mdr SEK så kommer (i liten grad) penningmängden öka, inflationen öka och företagens kostnader öka. Företagen kommer således inte att nyanställa utan snarare varsla.

   Kostnadsbesparingar, nedskärningr och varsla är det nya rosa 2012.

   Radera
  4. Om du flyttar pengar från sveaskogs konto till staten eller till oss så förändras inte penningmängden.

   exempel penningmängden är 1000kr och du har 500kr jag har 500kr ger jag dig 100kr så har du 600kr jag har 400kr.
   penningmängden är fortfarande 1000kr.
   mvh ekvationsteorin p/a=m

   Radera
  5. I Zimbabwe ökar man penningmängden x 100 varje år.

   Radera
  6. Jag har inte sagt att du ska öka "penningmängden x 100 varje år"
   JAG SÄGER ATT KVOTEN MÅSTE VARA STOR.

   Teoretisk så kan du frysa penningänden och sänka lönerna så ökar kvoten.
   Om du fryser penningmängden och ökar lönerna så minskar kvoten och på sikt så blir kvoten 1 men långt innan dess så dör ekonomin.
   Dagens kris beror till stor del på att kvoten är för liten.
   mvh ekvationsteorin p/a=m

   Radera
  7. Hur stor måste kvoten vara? Rita upp detta i en graf för Sverige med 2011 års BNP, medellön och penningmängd.

   Radera
 13. Ett av dom största felen i dagens ekonomiteorier är att dom mäter storleken på penningmängden på fel sätt, nu anger dom bara storleken i kr,
  100 miljarder i sedlar och mynt är mycket men om timlönen var 1 miljard så räcker pengarna bara till lön för en person som har jobbat i 100 timmar.

  Dagens sätt att mäta penningmängden i kr säger inget om penningmängdens egentliga storlek.
  storleken på penningmängden är lika med kvoten av penningmängden / medeltimlönen, större kvot innebär större penningmängd.

  Ökar vi lönerna med 4% per år och penningmängden med 3% per år så krymper kvoten och vi minskar på penningmängdens värde.

  Felet i dagens ekonomier är ett matematiskt fel.
  Det hjälper inte att privatisera eller socialisera ekonomin om penningmängden är för liten.

  mvh ekvationsteorin p/a=m

  SvaraRadera
  Svar
  1. "storleken på penningmängden är lika med kvoten av penningmängden / medeltimlönen"

   Så din hypotes är att medeltimlönen är 1?

   Radera
  2. Förstår du inte eller vill du inte förstå?
   Jag säger att kvoten måste vara stor, större kvot är lika med större värde på penningmängden. (penningmängd / medeltimlön)
   100 miljarder / 150kr = 666 miljoner

   Öka timlönen till 1 miljon så minskar kvoten
   100 miljarder / 1 miljon = 100000

   Öka timlönen till 1 miljard
   100miljarder / 1 miljard = 100
   sista exemplet den som har fått lön för 100 timmar har alla pengar som finns i sin hand, ekonomin fungerar inte med en liten kvot.

   Kvoten måste vara stor för att alla ska kunna få ett jobb.
   Det har dagen ekonomiteorier missat.
   mvh ekvationsteorin p/a=m

   Radera
  3. Intressant!
   Du borde göra dig mer känd, t.ex. genom att skriva debattartiklar i DN,SvD,DI osv.

   Radera
  4. Det är inte så lätt att få saker publicerade som strider mot det som journalister nu tror på. sen krävs det att jag blir en offentligt känd person, det är ekvationen som är viktig inte budbäraren.
   Min tanke var att corru skulle göra ekvationen känd och samtidigt få många läsare till sin blogg.

   mvh ekvationsteorin p/a=m

   Radera
  5. Du håller på att bli en offentligt känd person

   Radera
  6. Ekvationen håller på att bli känd inte jag som person.
   Så länge jag är anonym så kan ingen stoppa ekvationsteorin, någon kan förlora kortsiktigt på att ekvationen blir känd och därför försöka stoppa mitt arbete med ekvationsteorin.
   Alla är inte så förtjusta i ekvationen, men på sikt så får ALLA det bättre.

   Om jag har fel så krävs det bara en ekonom för att visa ett fel i ekvationen, men inte en ekonom säger ett ord.

   paradigmskiften
   A collection of various criticisms can be found in the book "Hundert Autoren gegen Einstein" (Hundred authors against Einstein), published in 1931.
   "If I were wrong, it would only have taken one." --Albert Einstein, commenting on the book 100 Authors Against Einstein

   mvh ekvationsteorin p/a=m

   Radera
  7. Du är en frisk fläkt, ekvationsteorin!

   Radera
  8. Vem har presenterat en lösning på dagens ekonomiska problem?
   Var finns politikernas och ekonomernas lösning på ekonomikrisen?

   Ingen vet hur ekonomin fungerar därför har dom ingen lösning.
   Det enda dom gör är att träta om det ska vara mer socialism eller kapitalism, hur stor penningmängden ska vara har dom inte tänkt på. (kvoten måste öka inte penningmängden i kr)

   Det som har producerats kan konsumeras om penningmängden är lagom stor, pengar alltså betalningsmedel används för att byta varor och tjänster i ekonomin, försök att byta alt med för lite pengar det går inte.

   Är penningmängden för liten så kan vi inte köpa det som har producerats.

   En arbetstimme skapar en lönetimme.

   100 arbetstimmar skapar 100 timlöner, det går bra att byta med 100 snäckskal men det går inte med 90 snäckskal om vi ska ha ett snäckskal i timlön.
   90 snäckskal gör att vi bara kan köpa 90 arbetstimmar.

   Våra ekonomiska problem skapas av ett matematiskt fel i ekonomin, det gör att vi kan lösa problemen bara vi förstår hur ekonomin fungerar.

   penningmängden / arbetstimmar = medeltimlönen,
   p/a=m.

   Ekonomi är en ekvation, arbetstimme = lönetimme, pengar eller snäckskal används för att vi ska kunna byta det som har producerats, förutsättningen för bytet är att penningmängden är tillräckligt stor.

   mvh ekvationsteorin p/a=m

   Radera
 14. Jag mailade nyss MSB kopierar in mitt mail nedan

  Jag skriver detta mail då jag under läng tid följt erat arbete och nu senast läst om dom fem framtidsscenariona ni tagit fram åt regeringen. Jag har några funderingar som jag hoppas att jag kan få svar på.

  Hur kommer det sig att en myndighet som MSB inte ser oljebrist/energibrist som ett framtida potentiellt hot när forskare som tex Kjell Aleklett och hans forskarteam kommit med massor av rapporter om att det är ett högst troligt scenario?
  Enligt IEA så nådde världen sitt produktionsmaximum i oljeproduktion redan 2006 och ligger nu på en platå vad som hänt sen dess med världens ekonomier vet vi, vad tror ni kommer ske när produktionen börjar sjunka?
  Jordbruket i världen är massivt beroende av olja och när det blir brist på olja blir det brist på mat så detta är allvarligt. I scenario 3 tar ni upp ökade oljepriser men inte oljebrist det är två olika saker.

  Så snälla ta kontakt med kjell Aleklett på Uppsala universitet och be han informera er. Hämta inte bara information från media för dom skriver om det som säljer och dom bedriver inte sin verksamhet på faktisk forskning. Det finns för mycket att skriva om peak oil för att jag skall ta upp det i detta mail men snälla skaffa information det finns ett helt forskarlag som bara väntar på att få informera er. Om ni redan tagit del av informationen men ändå valt att inte tro på det så kan jag endast beklaga för det finns gott om forskning där ute om detta. Sätt inte Sveriges hopp till ännu icke uppfunnen teknik, oljan går inte att ersätta med dagens teknik vare sig vi använder kärnkraft eller elbilar för resurserna räcker helt enkelt inte till. MSB är Sveriges försäkring mot extrema händelser så snälla förbättra vårt försäkringsskydd nu! Jag väntar på svar och hoppas på att ni tar många medborgares oro på allvar.

  SvaraRadera
 15. Hej C,
  Är det den kollektiva föreställningsförmågan (KFF) det brister på eller mörkning?
  Vår KFF är verkligen begränsad, hade ett tillbud på arbetet som kunde fått väldiga konsekvenser, men i riskanalyserna ansågs det omöjligt.
  Hade någon nämnt det på analysen hade vederbörande förmodligen ansetts lida av fobi.
  Men men vi ha alla Murphy's bakom ryggen.
  //P

  SvaraRadera
 16. En ekonomi kan fungera i oändligheten p/a=m.
  Nu går ekonomin mot en säker död, penningmängden vill ingen öka men lönerna vill alla öka, det ger en mindre kvot och en säker död för en betalningsmedelsbaserad ekonomi.

  Kvoten penningmängden / medeltimlönen, p/m
  Frys penningmängden för alltid eller öka den med 2% per år och öka sen lönerna med 4% per år så minskar kvoten till 1 efter många många år men redan nu så skapar kvoten arbetslöshet så det blir bara värre och värre för varje år som går.

  Kvoten p/m är förenklat antalet jobb som kan finnas i ekonomin.
  Liten kvot få jobb, stor kvot många jobb.

  Läs i nationalekonomböckerna kvoten har ekonomerna missat den är inte känd.
  Diverse konspirationsteorier på nätet nämner aldrig kvoten (vad jag har sett, även linkon har missat kvoten)
  Varför vågar ingen ekonom diskutera kvoten? Kan det bero på att dom då måste erkänna att dagens ekonomiteorier är felaktiga.

  Den enklaste och mest praktiska lösningen på nuvarande kris är, frys lönerna och öka lite på penningmängden.
  Då ökar kvoten och ekonomin tar fart.

  Alt beror på ett matematisk fel i hur vi mäter storleken på penningmängden.
  Nu mäter vi penningmängden i kr utan hänsyn till medeltimlönen, det går inte att mäta så.

  Penningmängdens storlek kan bara mätas med kvoten av penningmängden och medeltimlönen (p/m)

  mvh ekvationsteorin p/a=m

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men gå och hoppa utför ett stup ditt jävla troll!

   Radera
 17. Gick det inte banna det här jäva psykfallet?

  SvaraRadera
 18. Saknar man argument så tar man till annat, varför saknar vissa människor alt intresse i att försöka förbättra dagens ekonomiteorier?

  Visa vad som är fel i det jag säger, kan ingen det så kan det vara så att jag har rätt, och då kan vi göra det bättre för alla, företagen, bankerna, kapitalägare, aktiesparare, privatpersoner.
  Alla får det bättre om vi kan öka sysselsättningen.

  mvh ekvationsteorin p/a=m

  SvaraRadera