Cornucopia?

2012-03-22 10:01

92 öre per kWh inklusive allt för solel redan idag

Den svenska sajten 24Volt.eu kanske ser lite 90-tal ut i designen, men innehåller en enorm fakta och kunskapsbank om småskalig elproduktion, inklusive nanovattenkraftverk. Man har också sedan länge en webbutik med riktigt aggressiva priser.

Faktum är att man ifrån den butiken redan idag kan köpa solceller för gårdagens omnämnda 15:- SEK per W, redan fraktat och tullat till Sverige och inklusive moms. Som vanligt är nedanstående grova exempel och är inte underlag för investeringsbeslut.


Det rör sig om 2995:- SEK för en 195 W-panel (notera 24 volt, inte 12 volt), vilket ger 2995/195=15.35 SEK per W. Tiopack med 190 W-paneler kostar 29 950:- SEK. 

En 2000 W nätväxelriktare kostar 16 990:- hos 24 Volt. För gårdagens ungefär 2000 W system får man alltså betala 29950 + 16 990 = 46 940:- SEK. Tillkommer småkostnader som kablar och även installation och montering.
Årsproduktion av el från 1000 W
solceller i södra Sverige

Därmed landar man på en kWh-kostnad på 46940/(25 år * 1068 kWh * 1.9) = 92.5 öre. Har man extrem tur och lyckas få solcellsbidraget om 60% så landar kWh-priset på ganska exakt 37 öre, inklusive moms, elskatter och elcertifikat. Med rörlig nättaxa betalar åtminstone jag ca 1:20 SEK per kWh idag.

Kort sagt går det att över disk i Sverige redan idag att osubventionerat köpa solceller som blir billigare än att köpa el från nätet. Dessutom fortsätter solcellerna att producera el även efter de första 25 åren vilket gör kalkylen ännu bättre.

Via ett läsartips kan man läsa en omfattande interaktiv artikel om solcellsel hos Bloomberg. I allt fler länder är nu elpriserna så höga att de allt billigare solcellerna är direkt ekonomiskt lönsamma. Det finns rent av en interaktiv graf där man kan ange sin önskade avkastning på kapital per år. Vid 6% avkastningskrav är solceller redan idag lönsamma i t ex Danmark, Tyskland, Spanien, Australien och Portugal. De är rent av lönsamma med 7.7% avkastningskrav i samtliga dessa länder. Priserna på solcellspaneler kommer dessutom fortsätta att falla. För varje år som går kommer det bli lönsamt med solel i fler och fler länder.

Det är det redan idag i Sverige, utan subventioner, men Sverige är inte med i grafen och jag är inte säker på om rörlig elnätkostnad är med i kalkylen.

Detta är viktigt. Solceller visar sig allt mer faktiskt kunna bli en seriös dellösning på vår energiproblematik. 2000 W-anläggningen ovan kan i teorin stå för ungefär hälften av hushållselen för ett fyrapersoners hushåll (4000 - 5000W). Värme och varmvatten tillkommer. Detta till priset av en Hästens-säng. Till priset av två Hästens-sängar kan man, visserligen snett fördelat över året, ordna hela hushållsbehovet av el. Har man ovanpå det ett passivhus med solvärme eller ett vanligt hus som värms med egen ved så är man därmed (i teorin) självförsörjande på hushållets behov av el och värme.

Och har man en gård (eller en industrilokal etc) kan man slänga upp rätt stora mängder solceller. Nu blir dock kalkylen en helt annan om man skall sälja överskottet, men till 37 öre per kWh (inklusive moms, 29.6 öre per kWh ex moms) om man får subventionen så blir det lönsamt med solceller även om den procentuella avkastningen kanske inte når 6% riktigt än. Antingen monterar man dem billigt på ställningar på markplan nära gårdscentrum eller på ett södertak på en ekonomibyggnad. Får man subventionen kan man alltså slänga upp 100 000 W solceller och faktiskt tjäna rena pengar på det (även om subventionen nog bara är 55% om man skall sälja el). Trots allt kan elen säljas för ca 50 öre per kWh, plus nätnytta (3-5 öre per kWh som ersättning nätbolagen betalar för de fördelar lokal elproduktion innebär) och plus elcertifikat (ca 20 öre per kWh) som solcellsel är berättigad till. Taket för subventionen är 1.5 MSEK per sökande, vilket kan ge upp till 114 000 W solceller, men justerat för installation etc så angav jag 100 000 W ovan. Eller ngt. Produktionskostnad 37 öre, försäljningskostnad ca 50+20+4=73 öre. Nästan 100% vinst. Grovt förenklat. Större anläggningar än 2000 W ger också lägre kostnader för nätväxelriktare även om kostnaden för solcellspanelerna är linjär.

Solcellerna kommer bli billigare, så man måste inte heller springa fötterna av sig redan. Det kan förstås vara lämpligt att ha dem installerade innan just-in-time-samhället börjar krackelera på allvar, men förändringen/kollapsen pga peak oil är en process och inte en enskild tidpunkt.

I Sverige fungerar det utmärkt med intermittent och säsongsbaserad elproduktion likt solceller. Vi har som bekant vattenkraft. Varje minut solen lyser på solcellssystemen kommer innebära att vatten stannar kvar i vattenreservoarerna, vilka sedan kan nyttjas vintertid när solen inte lyser. Våra vattenkraftsdammar agerar indirekt batterier utan att man behöver förlita sig på pumped storage. I den mån småskalig förnyelsebar energi mot förmodan skulle bli så kraftigt utbyggd att det blir ett problem med överfulla vattenkraftsdammar så exporterar vi ju el till kontinenten. 

Men vi lär knappast komma så långt. Det finns resursbegränsningar för solceller, även om vi har gott om just kisel. Men kisel är inte det enda materialet. Solel är en lösning för enskilda individer, inte en totallösning för hela samhället, men kan bli en allt viktigare dellösning. Som exempel kan antagligen inte 24 Volt leverera 100 000 W solcellspaneler, men väl 1900 W. Något för individen.

Vi kommer fortfarande behöva ställa om samhället till ett lågenergisamhälle utan annat än tillfällig ekonomisk tillväxt när de fossila bränslena fasas ut för att återigen ha ett samhälle baserat på flöden istället för lager. Men vi kommer aldrig gå tillbaka till 1800-talet eller stenåldern, vilket en del personer påstår att vi som är upplysta om peak oil tror. Omställningen och förloppet kommer bara framstå som dramatiskt i historieböckerna om 100 år. För oss som lever mitt i omställningens tid så fungerar livet som vanligt. En dag i taget.

Solceller är mycket komplicerade att tillverka, men det är en oerhört okomplicerad teknologi när de väl är på plats då drift och underhåll är minimalt och det saknas rörliga delar. Solceller förutsätter från gruvan till södertaket fortfarande ett oljesamhälle.


Sannolikt är det inte solcellsproducenterna man skall investera i, utan det är solkraftbolag likt Etrion (OMX:ETX) eller för den delen för kraftingenjören eller elektrikern starta eget med inriktning på försäljning, installation och underhåll av solcellsanläggningar som är lönsammast. Mer om det i ett senare blogginlägg.

Nu är det bara att börja titta på var på marknivå som det är bäst sol runt gårdscentrum och kanske ta bort träd som står olämpligt (inklusive inom stormfällningsavstånd från en anläggning...).

Ingen form av ersättning har utgått till mig eller till någon till mig närstående för att skriva detta inlägg.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

41 kommentarer:

 1. Har funderat på om man inte borde bygga ett elproducentnät bredvid det vanliga elnätet. Vore bekvämt med två hål i väggen hemma som man pluggar in solceller eller andra elgenererande apparater i. Kan bli många bäckar små sedan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det låter som motsatsen till bekvämt.

   Radera
  2. Bra ide. Datacenter har allt oftare matning på en 300V nånting som sedan switchas ner till det grunkomojjen vill ha.

   Radera
 2. Dags att sälja Fortum-innehavet då priserna för solel kommer att sätta prisnivån för el och den är som du visar sjunkande framåt i tiden.

  För villaägare kommer det här att bli den nästa stora sak att investera i, nu när bergvärmen och pelletspannorna är installerade och klara sedan några år tillbaka. Och så alla BRF för sin gemensamma el; belysning och tvättstugor

  En annan reflektion är att priserna för att producera solel för energibolag överstiger deras kostnad för annan produktion och det fastän inköp av solceller i bulk säkert är 20% av det Cornu skissar på här.

  "Alla" säger hela tiden att el kommer att bli dyrare, jag är inte så säker på det...

  SvaraRadera
 3. I vissa medier USA bla Business Insider hävdas att USA har mycket stora i reserver av olja (shale) som i princip skulle kunna göra USA självförsörjande åtminstone detta århundrade. Om detta stämmer så vore det nog naivt att tro att USA inte skulle utvinna denna olja om/när det blir energikris (trots ev. stor miljpåverkan)Vad har du för syn på detta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Många missuppfattningar kring icke-konventionell olja likt tjärsand eller skifferolja.

   Det spelar ingen roll hur stor flaskan är när det som dimensionerar hur fort du kan dricka upp den är sugröret.

   Det är oljeproduktion per tidsenhet som är problemet och inte ens industrin själva tror på mer än några miljoner fat per dag, vare sig från oljesand eller oljeskiffer. Till produktionen ens når dit har övrig produktion minskat desto mer.

   Radera
  2. Cornu har fel. I USA kan åtskilliga miljoner fat skifferolja utvinnas om dagen. Även i det här landet går det att få igång en betydande produktion. Under kriget var en produktion i Kvarntorp igång drygt ett år efter riksdagens beslut våren 1941. Detta kan man upptäcka om man går bakom det politiskt korrekta och tittar i en uppslagsbok från år 1955.

   Kvarntorp, skifferoljeverk i Ekeby socken, s.ö. Närke. Strax efter andra världskrigets utbrott 1939 påbörjades i Närke en geologisk undersökning, varvid konstaterades, att en ganska oljerik alunskiffer låg i två 8-10m tjocka, nära varandra liggande skikt, som gingo i dagen öster om Kumla. Den brytningsvärda skiffern, som måste innehålla över 5 procent olja, beräknades här uppgå till 275 milj. ton, varav 100 milj. ansågs kunna utvinnas i dagbrott. Idag (april 1950) inmatas i oljeverket c:a 4,000 ton alunskiffer per dygn. Kvarntorpsverket drives av det av staten ägda Svenska Skifferolje Aktiebolaget. Efter beslut av statsmakterna påbörjades redan i april 1941 byggnaden av verket och 1 år senare hade man producerat den första oljan. Principen vid oljeutvinningen är att man upphettar alunskiffern utan lufttillträde till 325-500 grade C, varvid den organiska substansen övergår till oljeångor och kolvätegaser. Återstoden är en skifferkoks med cirka 80 procent askhalt. I de så kallade Bergh-ugnarna kan denna koks förbrännas och sålunda utnyttjas, medan de övriga ugnarna måste tillföras värme utifrån. Nu är i bruk Berghugnar 2 kanal- och 1 Rockesholm-ugn. Genom kylning av gaserna kondenseras de till olja. Härvid har det visat sig att stora mängder gas icke kunna kondenseras utan är permanenta. Ur dessa utvinnes senare bl.a. svavel av utmärkt kvalitet. Oljan raffineras och toppas (d.v.s. uppdelas i råbensin, fotogen och eldningsolja) i egen anläggning. I den så kallade Ljungströmanläggningen, för närvarade ej i drift, uppvärmes skiffern på elektrisk väg i sitt läge i marken, varefter de bildade gaserna genom ett rörsystem sugas ur bcrglagren till kondcnsationsanläggningen. Från att från början ha varit avsedd för endast bensin- och brännoljeframställning har Kvarntorpsverken under ständigt fortgående forsknings- och planeringsarbete alltmer övergått till att bli en anläggning med mycket mångskiftande produktion.

   http://svenskuppslagsbok.se/57708/kvarntorp-skifferoljeverk/

   Men det här är naturligtvus bara en detalj i det hela och av vad som händer i världen. En sådan oljeutvinning förhindrar inte samhällets kollaps, ett liv på rester och återgången till stenåldern i det här landet. Det kommer att gå väldigt snabbt på slutet om några tiotals år och då kanske det är för sent att bygga den här typen av oljeanläggningar. Solceller är ingen lösning varken för individen eller det allmänna, utan det är leksaker. När ström inte längre kommer i två hål i väggen så kan allt packas ihop. Det finns nog inte heller utrustning att köpa att ansluta till solcellerna. För att inte nämna allt annat köpbart som tas för självklart och försvinner från hyllorna.

   Radera
  3. Jag skriver "några miljoner fat per dag". Du skriver "flera miljoner". Ser det som samma sak. När USA konsumerar 20 miljoner fat så gör det inte mycket oavsett.

   Fortsätt du dock tro på undergången om det gör dig lycklig. Samhällen förändras, det har de alltid gjort. Det är inte något konstigt med det. Det sker oftast så långsamt att man inte märker av det speciellt.

   Radera
  4. Jag skrev ”åtskilliga”, inte ”flera”. Läsa noga!

   Sedan är världen är större än USA. Det finns oljeskiffer och oljesand på många andra håll och detta bör naturligtvis utnyttjas. Det är för mycket grönt gullande.

   Radera
  5. Det skulle inte vara några större problem att få ingång en svensk oljeproduktion från skiffer på några milj. kubikmeter. Uran och och rad metaller kan också utvinnas. Det finns redan företag som vill sätta igång med sådant. Det som hindrar detta är främst farliga och orealistiska gröna tankar om hållbarhet och att man kan få något från ingenting. Forskare på Örebro universitet har analyserat saken.
   http://www.sgu.se/dokument/fou_extern/allard.pdf

   Svenska skifferoljeaktiebolaget, grundat 1941, närmast som en beredskapsåtgärd, för exploatering av oljeskiffertillgångarna i östra Närke. 1946 beslöt riksdagen att rörelsen skulle fortsättas som ett normalt långtidsföretag. Kvarntorpverken, som ursprungligen planerats endast för oljeutvinning (årskapacitet 100 000 kubikmeter), har i ökad utsträckning upptagit tillverkning av andra produkter ur oljeskiffer, såsom bränslegas (“Gasol”; årskapacitet 14 000 ton), svavel (27 000 ton), jordbrukskalk (50 000 ton) och andra specialprodukter; härutöver produceras betydande mängder elkraft. Antalet anställda uppgick 1951-52 till 1 220, varav 980 arbetare. Svenska skifferoljeaktiebolaget, som är helt statsägt, har fram till 1953 investerats betydligt (över 100 milj. kronor, som dock delvis använts för täckande av förluster på rörelsen. Anläggningarna har för närvarande sin främsta betydelse ur beredskapssynpunkt men också för de värdefulla produkter, som utvinnas vid sidan av oljan.
   http://svenskuppslagsbok.se/76369/svenska-55/

   En allmän sammafattning
   http://www.gorek.se/skriftx/ssab.pdf

   Radera
  6. "...Uran och och rad metaller kan också utvinnas. Det finns redan företag som vill sätta igång med sådant. Det som hindrar detta är främst farliga och orealistiska gröna tankar om hållbarhet..."

   jag spyr.

   Radera
  7. Om man är snurrig i huvudet så kan man spy men det blir inte bättre för det. Jag har forskat mycket inom solenergi och sett flummet och bluffen inifrån.

   När det svenska samhället kollapsar, vilket sker före de flesta andra av någon vikt beroende av import- och exportberoenden och kort sagt överbefolkning, kan livsfaran med det förbrukade kärnbränslet användas som utpressning för viss hjälp utifrån. Det kommer inte att finnas mycket anledning för utlänningar att bry sig om det här landet.

   Som Cornu säger ovan är det som ett sugrör. Det är inte bara mängden i sig som räknas. Om naturresurserna inte utnyttjas i tid så hinner de kanske inte utnyttjas.

   Radera
 4. Har tittat en del på att installera en större anläggning (100kW) i södra Skåne. Lunds energi tillåter tyvärr inte att man säljer el om man har en anläggning större än 10kW.
  http://www.lundsenergi.se/Privat/El/Valj-ratt-elhandelsavtal/Salj-din-el-till-oss/

  Hur som helst, även med solcellsbidrag på 45% så behöver man fortfarande 1,5 miljoner ur egen ficka (och ränta på det). Inte så lockande att investera med så lång återbetalningstid men snart kan nog solceller bli riktigt intressant.

  SvaraRadera
 5. Kolla även dessa:
  http://nordicsunpower.se

  SvaraRadera
 6. Om man vill köpa aktier i ett stort företag i framkant inom solceller, vilket företag bör man titta närmare på då? Jag tror personligen att det här med solceller kan bli stort i framtiden.

  /Kenneth

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kostnadspressen och överetableringen har inte direkt gjort bolagen till vinnare. Norska REC har t ex fallit från över 200:- NOK till 3:- NOK.

   Radera
  2. Jag förstår. Jag har för övrigt läst en del intressant tidigare om solceller och en ny teknik som ska sänka produktionskostnaden med ca 90%. Som jag förstod det var det någon form av appliceringsmetod genom sprayingen av kisel istället för manuell montering. Jag kanske är helt fel ute med detta.

   Hur som helst borde man kunna börja skönja vilka/vilket bolag som kommer att dominera inom solceller nu/snart.

   Om du skulle investera i solceller Cornu, vilket bolag skulle du då välja? Eller finns det andra bättre sätt att investera i solceller?

   /Kenneth

   Radera
  3. Öhm... ja, köp solceller?

   Radera
 7. Men håller de i 25 år?....

  SvaraRadera
  Svar
  1. 25-30 bast sägs vara en rätt trolig livslängd på dagens celler.

   Däremot kan man ha en del dubier om hurpass väl inkapslingarna (ramar/glas) och överkopplingsdioderna klarar väder/vind och fr.a UV-strålningen.

   Radera
 8. 60% stöd var möjligt 2011. Iår är det 45% som gäller. Sedan får vi förstås se hur länge det räcker.

  I helgen satte jag och min far upp 10 kW paneler på en ekonomibyggnad på en gård i södra sverige. Det känns tryggt.

  SvaraRadera
 9. Go hard core, go hydrogenhouseproject.org

  SvaraRadera
 10. Hej!

  Mitt 3-åriga elavtal ( 98.5 kWh inkl allt ) löper ut i december i år. NÄR under året brukar elpriset vara som lägst? Är det augusti/september?

  /F

  SvaraRadera
  Svar
  1. April-Maj, dvs för avtalsskrivning är Mar-Apr bra

   Radera
  2. "... försäljningskostnad ca 50+20+4=73 öre. Nästan 100% vinst. Grovt förenklat."

   Småskolan?

   Tycker försäljningskostnaderna verkar lite i överkant, kanske för stort reklamkonto?

   Varuvärdet i Sätila just nu är 24+15+4=43 öre. Verkar bli 100% förlust med dina försäljningskostnader. Grovt förenklat.

   Radera
 11. Jag har köpt två paneler på 90 watt av Göran(24volt.eu). Ska ha dem som ett experiment för att bygga en liten off-grid anläggning. Tänker gå på 24 volt direkt. I skrivande stund har jag således 2 paneler och en regulator för 24v. Batteri, sladdar, säkringar och kopplingsdon ska inhandlas.

  En kul grej, finansierad av utdelningar från Kanada. Har inga som helst ambitioner att spara några pengar utan det går på hobby kontot.

  När jag lägger nytt tak på "torpet" kan jag tänka mig att lägga några 100K på att täcka taket med solceller. Finns ett stort egenvärde att göra sin egen el. Om det blir av eller inte får framtiden utvisa.

  SvaraRadera
 12. Eftersom kvittning inte är tillåten (av skatteskäl som det anges som motivering) och mätning sker per varje timme innebär det att produktionen av elström är högre än förbrukningen vid olika tillfällen, tex mitt på dagen på sommaren när du är bortrest på semester.
  Eftersom elen då köps av elbolaget måste det innebära att du då får en intäkt (dvs du tjänar pengar) men frågan är hur det beskattas?
  Anses du som en vanlig löntagare nu bedriva verksamhet och - även om du inte behöver ha/skaffa F-skatt - nu betala inkomstskatt och även arbetsgivaravgift? För det klassificeras väl inte som inkomst av kapital?

  Med en kalkyl som redan nu balanserar på plus minus noll kommer detta inte att bidra till att kalkylen blir mer positiv.
  Reflektioner kring detta?

  SvaraRadera
 13. Synd att de billiga solcellerna bara kommer upp i ca 10%, det krävs många många paneler för att komma upp i vettiga effekter. Solfångare kan jag dock se en användning för, att värma vatten som annars hade gått via elpatron eller VP.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Även ny generation solceller på gång, som tunn film. Snart kan man få fönster med solceller etc.

   Intressant om någon större importör kan dela med sig av fabrikspriserna, noterar att traders kan ligga på 0,6 usd. Kan vara så lågt som 0,3 usd om Ikea eller någon annan gigant gör en förfrågan.

   Radera
 14. Neoliberal Agenda2012-03-22 20:21

  Ray Kurzweil: Solar Will Power the World in 16 Years
  "Solar panels are coming down dramatically in cost per watt. And as a result of that, the total amount of solar energy is growing, not linearly, but exponentially. It’s doubling every 2 years and has been for 20 years. And again, it’s a very smooth curve. There’s all these arguments, subsidies and political battles and companies going bankrupt, they’re raising billions of dollars, but behind all that chaos is this very smooth progression."

  SvaraRadera
 15. Lite intressant det här.
  Om man köper säg 3 190W paneler och den mindre växelriktaren som man tydligen kopplar in i ett vägguttag, då hamnar väl den producerade solelen på den fasen. Och då lär man väl i bland hamna på ett överskott på den fasen och underskott på de andra två.

  Hur fungerar elbolagets debitering om man producerar på en fas och konsumerar på de två andra? Är det nettot de tar betalt för eller lyckas dom hålla isär flödena och prissätta de korrekt?

  SvaraRadera
 16. Kina har avsikt att dominera solcellsmarknaden.
  Är detta fascism?
  nja, Sinclairs "Authoritarian Free Enterprise" låter trevligare.


  ABBs (fd Asea) HVDC division (började med Gotlandskabeln en gång i tiden) har förresten flyttat till Kina helt och hållet - där finns både marknaden och kompetensen(!) säger cheferna. Kina håller på att koppla ihop sina elkraftproducerande områden med städerna via likströmsöverföring.


  China Encourages Solar Companies to Expand Amid Supply Glut
  http://www.bloomberg.com/news/2012-02-24/china-encourages-solar-product-makers-to-expand-amid-supply-glut.html

  China set targets for increasing production capacity at key polysilicon and solar cell makers, part of the government’s plan to ensure its companies survive a slump in prices.

  China wants each “leading” company to have 50,000 tons a year of polysilicon capacity by 2015 and targets 5 gigawatts for each of its top solar-cell makers, according to a five-year plan posted on the Ministry of Industry and Information Technology website today.

  The goal would boost supplies as prices slump, supporting Chinese manufacturers led by Suntech Power Holdings (STP) Co. and GCL- Poly Energy Holdings Ltd. (3800) Western manufactures such as First Solar Inc. (FSLR) and Hemlock Semiconductor Corp. already are reporting narrower margins and lower prices linked to rivals in China

  . . .

  China installed about 2.7 gigawatts of solar farms last year, Gao said. “As planned by the country, the installation will have a steady growth year on year, which will create demand for solar-power products.”

  SvaraRadera
 17. http://www.ecokraft.se/complete-system-professional-poly/200-0
  23,50kr/kwh inkl monteringsystem om jag fattar rätt.

  någon som har erfarenhet av firman?

  Obs bidraget är på 45% 2012, och det finns inga pengar kvar

  SvaraRadera
 18. Min erfarenhet är att verkningsgraden på panelerna sjunker snabbt. Kalkylen blir därmed inte så bra som man först kan tro.

  Det tillkommer även i de flesta fall kostnader för batterier. Om man inte exporterar allt till elnätet direkt förstås.

  Än så länge är Vattenfall, Fortum etc. bästa alternativet.

  SvaraRadera
 19. Hur ser det ut om man skaffar solpaneler i norrland, i höjd med Piteå? Var kan man se uträkningar på kwh per månad över hela Sverige?

  SvaraRadera
 20. Solugnar med enkla speglar är nog mer hållbart än solceller, man kan koncentrera solen upp till 3000C, utöver att driva en ångturbin eller faktiskt gasturbin så kan man spjälka vatten till syre och väte med ytterst liten kostnad över 2000C. Syntetiska kolväten baserad på solkraftverk kommer med tiden bli ekonomiskt försvarbart. Dock är ju geografin begränsningen, sådana anläggningar är mest lönsamma där vi har starkast sol, men kolväten har en utbyggd infrastruktur och relativt enkla att transportera.

  Kol har vi massor av, det är vätet vi måste fixa på ett billigt sätt, lämpligen vore CO2 från någon slags förbränning en bra kolkälla. FT processen utan behov av bränsle annat än solvärme..

  SvaraRadera
 21. det finns viss info på solarlab 0m man vill se hur mycket sol man får och hur mycketsolceller man behöver väldigt bra affär och kunnig personal .
  http://www.solarlab.se/solpanel/solcell-behov

  SvaraRadera
 22. Vilken enorm mängd besökare Cornucopia måste ha!
  Stort tack för den fina reklam jag fått och alla besök det resulterat i, men det där med 90-tal i designen, skulle jag vilja ändra till sent 90-tal. ;)

  SvaraRadera
 23. Till anonym. Solarlab ljuger på sin hemsida där de skriver att de har marknadens lägsta priser. Inget företag jag skulle kontakta eller ha ett förtroende för!

  Erik

  SvaraRadera
 24. Hej!

  Jag är intresserad att köpa vindandelar enligt nedan erbjudande. Vad tror du om upplägget?
  https://www.dalakraft.se/vindandelar

  //Martin

  SvaraRadera
 25. http://www.landskapsskydd.se/artikel/agavindel

  SvaraRadera