Aktuellt

Urbaniseringen avgörande för överdödligheten 2020 - men på olika sätt i Väst- och Östeuropa

Urbaniseringsgraden i EU/EES-länderna visar sig vara avgörande för överdödligheten 2020. Men sambandet är tvärt emot varandra i den forna up...

2012-02-03 12:50

Styrkeförhållandena Ryssland - Sverige i Östersjön/Gotland

Det finns mycket man kan anklaga sittande alliansregim för, vilket näthatsajten Alliansfritt Sverige gärna ägnar sig åt. Men ofta har de ingenting på fötterna annat än hat och retorik, vilket tydligt framkommer i deras senaste hatkampanj Bestycka Gotland. Denna leds av en talesman för Neurologiskt handikappades riksförbund och det är alltså lönen från det riksförbundet som finansierar kampanjen, liksom mycket av det som sker på alliansfrittsverige.se.


Det är fullt möjligt att denna talesperson kan mycket om Parkinsons, MS, cerebral pares mfl tragiska åkommor och att de som har dessa åkommor stöder hatet mot specifikt Jan Björklunds önskemål om att återrusta Gotland. Men om styrkeförhållandena Ryssland - Sverige i Östersjön vet han bevisligen ingenting. Så här skriver man i kampanjen.
"Hotbild: Ryska militärer infiltrerar ön genom transport på Gotlandsfärjan, minst fem turer. Destination Gotland upptäcker inte hotet i tid! [...] Ryska Svarta Havs-flottan omgrupperas till Östersjön."
Efter att ha spenderat ca 2 år att med egna pengar och egen tid skriva och researcha min thriller Midvintermörker så vågar jag dock påstå att jag vet lite mer i frågan än NHR:s talesperson. Ryssland har kapacitet att ta Gotland helt med stående förband i Östersjön och stående amfibiekapacitet i Österjön. Det är förstås väldigt skojigt av Alliansfritt Sverige att påstå att de måste ta Gotlandsfärjan och omgruppera från Svarta Havet, men det visar bara att Alliansfritt Sverige inte har en susning om vad de talar om eller att de fått betalt för att förringa Rysslands militära kapcitet.

Men låt oss börja att titta på svenska styrkeförhållanden:

Svenska försvaret av Gotland och Östersjön

Kustartilleripjäser, fasta: 0 st
Kustartilleripjäser, mobila: 0 st
Kustrobotar: 0 st
Luftvärnseldenheter: 0 st
Ubåtsjaktfartyg: 0 st
Ubåtsjakthelikoptrar: 0 st
Korvett, Göteborgsklassen: 2 st - sjömålsrobot 15, 57mm allmålspjäs, 40mm allmålspjäs, ubåtsjaktrobotar, sjunkbomber
Korvett, Visbyklassen: 5 st - 57mm allmålspjäs
U-båt Gotlandsklassen: 3 st
U-båt Sörmlandsklassen: 2 st
JAS 39 Gripen: ca 72 st uppradade i oskyddade plåthangarer, en krigsflygbas i södra Sverige
Hemvärn Gotland: Högst 600 man, varav högst 200 i insatskompani - AK4 7.62mm, ksp-58, 7.62mm, granatgevär Carl-Gustav, pansarskott
2. AmfBat: 1 210 man år 2019, varav 800 fast anställda. Landbaserad mobil robot 17, fast framöver utan sjömålsstridsdel, AK-5 5.56mm, ksp-90 5.56mm, 12.7 mm ksp, granatsprutor, granatgevär Carl-Gustav, 120 mm granatkastare, stridsbåt-90 mm. Ett kustjägarkompani (124 man), 2 sjöoperativa amfibieskyttekompanier (219 man), ett markoperativt amfibieskyttekompani (219 man). Utgår från Berga söder om Stockholm efter mobiliseringstid, vilket är minst fem dagar.
Ryskbyggd ny RoRo-hamn i Slite: 1st

För detaljer kring avväpningen av marinen se bloggen Skipper. Exempelvis kommer robot 17 som är amfibiebataljons främsta beväpning mot fientliga kustnära fartyg, när man väl grupperat roboten till fots i land, framöver inte ha en sjömålsstridsdel. Visby-klassens korvetter saknar såväl luftvärn som sjömålsrobotar och är bara mellanstora plastlådor med en lätt kanon på. Man har gjort ett provskott med en sjömålsrobot från Visbyklassen, men eftersom avfyrning måste ske inifrån fartyget pga smygkonstruktionen skall raketgaserna avledas ut genom tunnlar genom fartyget vilket inte fungerat tillfredsställande. Ser inte ut som att Visbyklassen kommer ha sjömålsrobotar 2012, även om jag var optimistisk i Midvintermörker och lät dem ha det.

Dessutom handlar de sjömålsrobotar som man väl har kvar om en äldre rb 15 Mk II och inte den nyare Mk III. 

Vad som är positivt inom marinen är vårt ubåtsvapen. Inte för att vi kan jaga fientliga ubåtar längre, men de fem svenska u-båtarna kan om de väl kommer till sjöss med skarpa torpeder orsaka stor skada för en fiende.

Antagligen mer än vad flygvapnet skulle kunna göra. Flygvapnet har kvar robot 15F, men enligt uppgifter så övar man inte mot sjömål speciellt mycket längre, om alls. Någon uppgradering av robot 15F är inte aktuell heller. Oavsett slår man ut hela svenska flygvapnets samtliga krigsorganisationsplacerade JAS 39 med ett fåtal kryssningsrobotar eller Iskanderrobotar, där de står helt oskyddade i plåthangarer. Mer om det senare.

Amfibiebataljonen är mycket kompetent, men en tredjedel av amfibieskyttekompanierna har alltså inte stridsbåtar utan skall åka runt i bandvagnar på fastlandet. Den har inte heller någon hög beredskap och det tar ett antal dagar innan den kan sättas in i strid. Och den är inte på Gotland, utan i Stockholmsområdet. Läs gärna mer på amfibiebataljonens utmärkta sida på Wikipedia som öppen källa.

Kvar är hemvärnet, Gotlandsgruppen, på själva Gotland. Gotlandsgruppen är en hemvärnsbataljon och består enligt gruppens hemsida av tre kompanier och bataljonsledning. Ett kompani är ett sk insatskompani, ett mer kvalificerat kompani som skall kunna bedriva offensiv infanteristrid och inte bara bevaka i förväg säkrade objekt (bevakningskompani) eller spana mot fienden (underrättelsekompani). Detaljer om hur hemvärnet är organiserat finns att ladda ner från hemvärnets hemsida. Ett insatskompani kan innehålla upp till fem plutoner a 39 man, plus kompaniledning och stab- och tross. Att den gör det med Gotlands lilla befolkning är osannolikt. För enkelhetens skull har jag dock avrundat hemvärnets numerär till 3x200 man. Varav ca 200 faktiskt kan föra strid på 2:a världskrigets infanterinivå, men utan understöd av luftvärn eller artilleri. Den tyngsta beväpningen är 2 st granatgevär Carl-Gustav per insatspluton, dvs max 10 st. Till detta kommer sk pansarskott, engångs pansarvärnsvapen. Ingen av dessa kan slå ut en stridsvagn framifrån.

Ryska försvaret i och vid Östersjön/Kaliningrad

Luftvärn: Strategiskt luftvärn S-400 grupperat i Kaliningrad, når luften över Gotland, F 17 Ronneby och marinbasen i Karlskrona
Kortdistansrobotar: Iskander grupperat i Pskov, når med aktuell räckviddsförlängning Stockholm, Berga, Uppsala, Gotland och större delen av Finland. Pågående gruppering i Kaliningrad når hela södra Sverige. Ca 800 kg sprängladdning, precision på 7m, 2000 m/s, gör undanmanövrar och fäller skenmål.
Ubåtsjaktfartyg: 7 st 
(Observationsplatsen
Ubåtsjakthelikoptrar: 14 st (Observationsplatsen)
Jagare: 2 st, Sovremennyklassen, bl a specialiserade på att understödja landstigning med bl a 4 datoriserade och automatiserade snabbskjutande kanoner med 130 mm eldrör, som kan skjuta ett skott varannan sekund, även Moskit överljudssjömålsrobotar mm (Observationsplatsen
Fregatter: 4 st, olika klasser, inklusive toppmoderna (Observationsplatsen
Korvetter: 4 st, kraftfullare än svenska Göteborgsklassen (Observationsplatsen
Robotbåtar: 4 st, motsvarar Göteborgsklassen (Observationsplatsen
Attackkorvetter: 7 st, motsvarar Göteborgsklassen (Observationsplatsen
Kanoner på plastbåt: 0 st, motsvarar Visbyklassen
U-båtar: 3 st (Observationsplatsen
Landstigningsfartyg: 9 st, varav sex större (Observationsplatsen), mer om detta längre ned
336. marininfanteribrigaden: 2 pansarbataljoner (2x36 T-90 stridsvagnar), 4 marininfanteribataljoner, grupperat i Baltijsk, Kaliningrad.
76. luftburna divisionen: 6000 - 8000 man, inklusive Spetsnaz-enheter, grupperad i Pskov söder om St Petersburg. Luftfällda pansarbandvagnar och luftfällda lätta stridsvagnar.
79. motoriserade skyttebrigaden 4500 man, 41 stridsvagnar (Observationsplatsen), 100 stridsfordon, 36 bandhaubitsar, 18 raketartilleripjäser, 18 pansarvärnsrobotvagnar, 24 luftvärnseldenheter mm, grupperad i Kaliningrad
Flygbaser Kaliningrad: Flygbaserna i Kaliningrad moderniseras för att kunna ta ytterligare minst 50 st stridsplan (Observationsplatsen). I övrigt en kapacitet på hundratalet flygplan.
Strategiskt bombflyg att tillgå inom republiken: Tupolev Tu-22M Backfire 116 st, Tupolev Tu-95 Bear 63 st, Tupolev Tu-160 Blackjack 16 st. Främst kryssningrobotar (10+) som beväpning, roboträckvidd ca 4000 km eller mer.

Detta handlar om stående förband. Välövade med den högsta övningsaktiviteten sedan 80-talet. Dessutom pågår en kraftig modernisering och inom 10 år kommer det mesta av ovanstående krigsfartyg att vara fullt moderna, även om de redan idag enskilt sopar mattan med sina svenska motsvarigheter.

Rysk (offensiv) amfibiekapacitet i Östersjön idag
Se även tidigare blogginlägg. En aktuell sammanställning är som följer.

Idag har man fyra Ropucha-skepp. Dessa tar en kombination av 350 skyttesoldater, 10 stridsvagnar och 12 stridsfordon. Summa 1400 skytte, 40 strv, 48 strf.

Man har två Zubr-svävare (40 knop). Dessa tar en kombination av 500 skyttesoldater, 3 strv, 10 strf. Summa 1000 skytte, 6 strv, 20 strf.

Till detta kommer en del mindre skepp.

Utan att förstärka från annat håll eller hyra in ett RoRo-fartyg likt i Midvintermörker kan man idag lyfta en kombination av 2400 skyttesoldater, 46 stridsvagnar och 68 stridsfordon på en enda vända. Det behövs inga Alliansfritt Sveriges Gotlandsfärjor eller Svarta Havsflottan.

Rysk (offensiv) amfibiekapacitet i Östersjön imorgon
På ingång till Östersjöflottan är följande offensiva amfibiefartyg.

Två st Dugong (2012+), 40 knop, med en kapacitet på en kombination av 150 skyttesoldater, 2 strv eller 5 strf. Summa 300 skytte, 4 strv, 10 strf.

En styck Ivan Gren (2012), med en kapacitet på en kombination av 300 skyttesoldater, 14 strv eller 36 strf, samt 2 (attack)helikoptrar.

En styck Mistralklassen, antagligen med namnet RFS Kaliningrad (2017+). En kombination av 900 skyttesoldater, 45 stridsvagnar, 46 pansarbandvagnar plus oavsett kombination 22 helikoptrar.

Utan att förstärka från annat håll kommer man 2012 kunna lyfta en kombination av 2700 skyttesoldater, 60 stridsvagnar och 104 strf i en enda vända, plus 2 helikoptrar. 2013 kan man lyfta en kombination av 3000 skyttesoldater, 64 stridsvagnar och 114 stridsfordon. Och runt 2018, innan den svenska insatsorganisation 2014 skall vara fullt bemannad, kan man lyfta en kombination av 3900 skyttesoldater, 109 stridsvagnar och 160 stridsfordon. Och 24 helikoptrar.

Sammanfattning styrkeförhållanden Sverige - Ryssland idag

Ytstridskrafter: 7 - 21
Ubåtar och ubåtsjakt: 5 - 24
Skyttesoldater på Gotland: 200 (600) - 2400
Stridsvagnar på Gotland: 0 - 46
Stridsfordon på Gotland: 0 - 68

Sammanfattning styrkeförhållanden Sverige - Ryssland imorgon (enbart på land) om Alliansfritt Sverige får bestämma
Skyttesoldater på Gotland: 200 (600) - 3900
Stridsvagnar på Gotland: 0 - 109
Stridsfordon på Gotland: 0 - 160
(Attack)helikoptrar på Gotland: 0 - 24

Det var styrkeförhållandena. Oräknat luftlandsättning av 76. luftburna eller överskeppning av 79. motoriserade skyttebrigaden likt i Midvintermörker. Och oräknat en kraftsamling av fartyg från Murmansk eller Svarta havet, något som Alliansfritt Sverige också raljerar över och påstår behövs.

Nu över till genomförande.

Genomförande
För det första måste man skilja på avsikt och medel. Idag finns ingen avsikt att besätta Gotland, men man har medlen och garanterat även planeringen (militära staber måste ha något att göra, utom i Sverige där de går på genusutbildning istället, eller gender som det kallas hos Försvarsmakten). Amfibiekapacitet har inget defensivt bruk utan är liksom luftlandsättningsförband rent offensiva förband. Sverige räknar exempelvis med att det tar 5 - 10 år att ens utbilda de fyra förrådsställda reservbataljonerna i insatsorganisation 2014, vilket visar på hur lång tid det tar att skaffa medel. 

Medan medel tar decennier att bygga, så kan avsikter ändras på mycket kort tid.

Jag beskriver nedan inte handlingen i Midvintermörker, även om en del liknande moment förekommer i boken.

Ett realistiskt genomförande är att man helt enkelt landstiger oblodigt på Gotland, vilket tar några timmar från avsegling ifrån Kaliningrad. Man kan också enkelt boka ett reguljärt charterplan från St Petersburg och flyga till Visby Flygplats, fullastat med Spetsnaz, men på pappret turister, fullt legal krigslist. Man kan även lasta förband, förnödenheter och material på några RoRo-fartyg som man reguljärt skickar till hamnen i Slite "för arbeten och underhåll av gasledningen Nordstream". Bara att betala lämpliga hamnavgifter, tullen lär inte upptäcka något förrän man väl är i land. Och så skickar man förstås in marininfanteriet med landstigningsfartygen, främst skyttesoldater och stridsvagnar. Ryska soldater har ändå en förkärlek till att sitta ovanpå sina stridsfordon för att snabbt kunna stiga av och hemvärnet på ön saknar artilleri, så skyttesoldaterna behöver inget splitterskydd. Samtidigt kan inte hemvärnet verka mot stridsvagnar (som dessutom antagligen är bestyckade med aktiva motmedel som Arena, som skjuter ner pansarvärnsgranater innan de träffar stridsvagnen. Fungerar inte det så tar stridsvagnarnas aktiva pansar hand om pansarvärnsgranaterna eller pansarskotten).

Sedan informerar man svenska regeringen att man säkerställt den säkerhetspolitiska balansen i Östersjön genom att bistå Sverige med försvaret av ön. 

Väljer Sverige här att inte acceptera denna nya oblodiga (om nu inte någon självmordsbenägen hemvärnsman säger emot) ockupation av Gotland så skickar man fem kryssningsrobotar eller Iskander mot varje svensk flygbas (inklusive Såtenäs, Malmen/Linköping, Ärna/Uppsala, Kallinge/Ronneby, Kallax/Luleå och krigsflygbasen Hagshult i Småland) - två för att slå ut startbanan, en till varje plåthangar och en för att sprida ut minor över flygbasen. Ytterligare en bunt kryssningsrobotar/Iskander mot Berga och mot Karlskrona, vilket lamslår svenska flottan och amfibiebataljonen. 

Om Sverige fortfarande inte accepterat att Ryssland säkerställer den säkerhetspolitiska balansen i Östersjön genom att bistå Sverige med försvaret av Gotland, så kan man inte längre göra något åt saken, annat än säga stora fula ord och gnälla.

Väl på Gotland kan inget får bort ryssen.

Men idag finns ingen avsikt. Bara medel. Det är rimligt att det svenska försvaret upprustas, både vad gäller skalskydd men även med stående förband på Gotland. Det behövs knappast Björklunds brigad. Det räcker med att vi återupprättar ett kompani kustrobotförband, stationerar ut luftvärn på ön och åtminstone materiel till en hel mekaniserad bataljon, och halva personalen stående på ön. 

I brist på utlandsinsatser kan man rotera personalen som är stationerad på ön bland fastlandets förband, kanske månadsvis, så får man lite påslag på lönen för "utlandstjänst".

Därmed blir Gotland ointressant och övriga Sverige saknar i stort sett strategisk betydelse på marken idag, även om det kan vara intressant att se till att svenskt flygvapen stannar på marken och att landet inte kan användas för att basera NATO-förband.

Svårare än så är det inte.

Tillägg: Det har varit lite moralpanik i media över att det skall räcka med grundskola för att kunna bli soldat i Sverige. Det tycker jag är bra. En del tjänster kräver fysik, vilja och förmågan att köra pannan i backen upprepade gånger. Rätt man på rätt plats. I själva verket är det positivt att det kan finnas något yrke i Sverige, t ex grg-laddare, där man inte kräver en massa meningslösa utbildningar för att kvalificera sig. Sveriges bästa bloggare, Morgonsur, har dock fått ur sig 2012 års bästa citat alla kategorier:  "om du söker det här jobbet med allt det innebär för den lönen [16 300:- i månaden före skatt] uppvisar du ett bristande omdöme som gör dig direkt olämplig för anställning". Kort sagt borde man inte kunna anställa en enda GSS/K, oavsett utbildningsnivå...


Tillägg: Nio EU-länder har fått se sina gasleveranser från Ryssland utebli idag. Framför allt handlar det om forna Öststater som nu inte får gas, men Tyskland får sin gas eftersom man nu kan runda öststaterna via Nordstream. Det är kallt ute. Svikarna i östeuropa har fått ta av sina gaslager istället.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

72 kommentarer:

 1. Ryssland har massor med vapen.
  Sverige har få vapen.
  Det rimliga är att vi skaffar fler vapen!
  Har du upplevt kalla kriget och kapprustningen?

  Gazprom har en ledning i Östersjön som förbinder Ryssland med EU området.
  Det är inte bara EU som är beroende av den, även Ryssland är beroende av intäkterna.

  Hur svårt är det att tro på samförstånd?
  Hur svårt är det att kapa ledningen?/Oppti

  SvaraRadera
 2. Gazproms ledning gör nu nytta!
  I södra Europa får de 30% mindre gasleverans.
  Det är kallt i hela ledningens distributionsområde.
  Tyskland däremot får fullt och kan leverera till Polen också!
  Bättre blir det när rör två är klart i år.

  Frågor på detta Cornucopia!/Oppti

  SvaraRadera
  Svar
  1. BRYSSEL (Direkt) Åtta EU-länder har fått minskade leveranser av rysk naturgas, men ingen nödsituation har uppstått ännu.

   Det sade EU-kommissionens taleskvinna för energi, Marlene Holzner, vid en pressbriefing på fredagen.

   Igår fick Österrike 30 procent mindre gas än landet skulle ha, Italien 24 procent mindre och Polen 8 procent mindre, sade hon.

   De övriga länderna är Bulgarien, Grekland, Rumänien, Slovakien och Ungern.

   Ryssland har förklarat de minskade leveranserna med att vintern är extremt kall också i Ryssland och att man behöver naturgasen där, sade taleskvinnan.

   Ingen nödsituation har uppstått eftersom alla länder kunde täcka sina behov genom inköp på annat håll eller genom att ta från lager, sade hon.

   En samarbetsmekanism mellan EU-länder hjälpte till exempel Polen att få naturgas från Tyskland, som fick fulla leveranser från Ryssland, sade Marlene Holzner.   Bengt Ljung +32 22 30 74 56

   Nyhetsbyrån Direkt

   Radera
  2. Eftersom Nordstream är så viktigt är det viktigt att säkerheten runt ledningen kan hanteras. Det bör ske antingen via svensk eller rysk trupp på Gotland. Inte en demilitariserad zon. Vi kan bjuda in Ryssland och dra in pengar på att hyra ut en militärbas i t ex Slite på långtidskontrakt.

   Radera
  3. Det där gränsar till landsförräderi.

   Radera
 3. Skall vi tävla med Ryssland i vapen kapacitet? Varför skall vi slösa pengar på upprustning detta kan vara ett av de mest korkade påståenden på denna blogg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allt jag skrev (undantaget kustrobotar) var att man bör omfördela lite av de styrkor vi har till att vara närvarande på Gotland. Kalla det upprustning om du vill, jag kallar det omfördelning.

   Radera
 4. För oss som är tillräckligt gamla för att ha gjort värnplikt är dagens debatt rätt konstig. Jag blev krigsplacerad 1993, på just Gotland. Då fanns det en fördelning stationerad där, det var då fyra brigader och ca 15000 personer. På den tiden fanns det totalt sex fördelningar i armén, varav alltså en ansågs motiverad att stationera på Gotland.
  Anledningen var inte så jättesvår att förklara; Gotland hade och har ett strategiskt läge om man anser att Ryssland är en tänkbar kombattant.
  Pa 90-talet fick man lära sig att ryska förvaret rostade ihop, vilket ju till viss del var sant. Diskussionen i Sverige gick över till att modernisera synen på väpnade konflikter till något som inte kan hända här, och därför kan man kompromissa med försvarskapaciteten.
  Några år senare blev jag och alla andra flyttade till Stockholms försvar istället, Stockholm var tydligen fortfarande värt att försvara, och fördelningen på Gotland las helt enkelt ned.
  Vad som är viktigt att påpeka idag, för dem som kanske inte är så intresserade av försvars- och säkerhetspolitik, är att Ryssland de senaste 7-8 åren har rustat med en tidigare (i fredstid) oöverträffad hastighet och kvalitet, och idag är ryska försvaret i stort sett toppmodernt rakt igenom. Det finns fortfarande skräp kvar, men av varje vapentyp finns ocksa det mesta av det bästa. Om man anser att väpnade konflikter inte kan hända i vår del av världen, och att ett avskräckande försvar inte behövs, då borde man också kunna förklara varför Ryssland, så fort som de fick näsan över vattnet ekonomiskt i och med råvaru- och energiprisboomen, genast avsatte en avsevärd del av sin rikedom i försvarsmateriel, och detta i ett land där behoven är så mycket större än i Sverige av insatser av mer humanitär typ; varför prioriterades försvaret först?!

  SvaraRadera
 5. Fänrik Henrik2012-02-03 13:26

  En liten korrektion, när du pratar om Rb 17 Mk II och Mk III så torde det vara Rb 15 du menar. I övrigt ett bra inlägg.

  SvaraRadera
 6. Ryssland rustar inte för att gå i krig mot Sverige, det är USA som de är oroliga för att när USA blir änu desperatare i sin jakt på olja så blir Rysslands tillgångar mycket intressanta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är ingen expert, men om Ryssland bara är intresserat av att försvara sg mot USA (inte en helt orimlig tanke iofs), har de inte köpt fel grejor då? Ska de köra sina landstigningssvävare och -båtar över atlanten till New York?

   Blir inte slutsatsen ändå att *om* USA skulle vilja ta ryska naturtillgångar så kommer ryssarna likt förbenat att ta Gotland av strategiska skäl? VSB.

   Radera
  2. Ja, vill man försvara sig mot amerikansk aggression så besätter man Gotland och skjuter därmed effektivt fram sina positioner, isolerar Baltikum och flyttar eventuell SEAD:s-strid bort från eget territorium.

   Radera
 7. Den svenska staten har läge urholkat sin legimitet genom sitt bristfälliga styre av Sverige. Som jag ser det är statens främst uppgift att upprätthålla lag och ordning inom riket och sedan försvara dess gränser.

  Jag tror många håller med mig om att svenska staten oavsett regering prioriterat detta väldigt lågt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att det ska vara så väldigt svårt att lösa dessa fundamentala statliga uppgifter, inre och yttre säkerhet, innan man ger sig in på socialpolitik.

   Radera
 8. Iskander, är inte det en taktisk ballistisk missil? Den borde färdas betydligt snabbare än dubbla ljudhastigheten...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, Iskander är en kvasiballistisk missil, dvs har en låg bana och kan manövrera i flykten. Kryssningshastigheten är därmed bara strax under mach-2, men den kan göra undanmanövrar i upp till 30 G-krafter och är alltså "omöjlig" för jaktflyg att hänga på, liksom många enklare luft-luft- eller luftvärnsrobotar.

   Radera
  2. Hmm...har du någon källa till det? Sett till de små kontrollytorna tror jag det blir svårt att få den klumpen att göra något vettigt i de hastigheterna. Har bara gjort en snabb googling men man pratar konsekvent om 2000 m/s snarare än km/h.

   http://en.wikipedia.org/wiki/9K720_Iskander

   http://oplatsen.wordpress.com/2011/08/04/nya-grupperingsplatser-for-iskander-m-i-viborg/

   http://www.armyrecognition.com/derni_res_news/bienvenue_sur_joomla__3.html

   Däremot verkar ju Iskander-K vara en kryssningsmissil så den lär väl ligga betydligt lägre i hastighetsregistret.

   Radera
  3. Tack, du har rätt. Jag läste det som 2000 km/h. Nej, 2000 m/s. Ballistiskt. Inte en chans i världen att Sverige kan stoppa en sådan, utan de träffar sina mål. Punkt.

   Radera
  4. Man kan ju tillägga att enbart den kinetiska energin i fyra ton som far ner mot jordens yta i 2000 m/s (=7200 km/h) är avsevärd. Aj.

   Radera
  5. Bör nog inte vara mer än 400-800kg som dimper i backen. Mesta av vikten i raketer brukar vara bränsle men smäller nog rätt bra ändå.

   Radera
 9. Utlandssvensk2012-02-03 14:07

  Vad gäller Gotland:

  Ryssarna skulle ju kunna sätta några fabriker som sysslar med personalintensiv tillverkning på Gotland. Eftersom det numera råder fri arbetskraftsinvandring kan hela bemanningen vara ryssar. Produkterna kan exporteras till Ryssland.

  Sen kan man välja:
  1. När man har 5-10 tusen ryssar på plats kan man hitta på någon historia om övergrepp på denna minoritet och sen skicka militär för att ”skydda” sina landsmän
  2. Fortsätt tills man har 60.000 ryssar på ön och utropa sen en folkomröstning om att tillhöra Ryssland.

  Självklart ser man till att de som får anställning är utvalda ryska patrioter, gärna med gedigen militär utbildning.

  Vore inte detta en väldigt kostnadseffektiv metod för Ryssarna att flytta fram sina positioner rejält? Det bästa av allt är att de skulle mötas av glad tillrop från Svenska politiker under hela processen:

  Ryska fabriker på Gotland? JA!!! fler jobb!!! jättebra!!!
  Ryska immigranter? JA!!! det visar att det fungerar med arbetskraftsinvandring!!! jättebra!!!!
  Ryssarna invaderar för att ”skydda” sina landsmän. Säkert jättebra det också………

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilket jävla nonsens.

   Radera
  2. Hmm... Jag är nog inte ensam om att få flashbacks till Sydost-Ossetien. Men de behöver inte ha 60'000 pers där. Det räcker med att kanske ha 30'000 och organisera lite stök här och var så att folk (Svenskar) flyttar från ön. Naturligtvis ska allt stök se ut som om det är Svenskarna som går till attack mot ryssarna.

   Radera
 10. Jamen vi har ju precis skickat 200 miljarder för att rusta upp Gotland via IMF! Vit kalksten i sol - fin bild på prospektet. 1200 stridsvagnar och 300 stridsflygplan räcker väl?

  Va? GREK-land..?

  SvaraRadera
 11. 05:07 Bortsett folkomröstningen som skulle vara omöjlig, är scenariot dessvärre möjligt.
  Erfarenheten visar att den som kommer med arbetstillfällen idag, isynnerhet traditionnella, fina jobb, kan ställa vilka villkor som helst, politiker kommer att acceptera.
  Det är en lite farlig utveckling, man kan utan vidare pressa en kommun att inte framhärda i pricipiella ställningstaganden om det samtidigt finns arbetstillfällen i sikte.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utlandssvensk2012-02-03 14:46

   Varför skulle det vara omöjligt med en folkomröstning? Om vi kommer till en punkt där det finns tiotusentals ryssar på Gotland lär svensk lagstiftning vara helt irrelevant och företrädarna för den ryska gruppen kan helt enkelt utropa en folkomröstning. Att få internationellt stöd för detta lär vara mycket enkelt och det faktum att ryssarna är permanenta medlemmar i säkerhetsrådet lär säkerställa att frågan seglar genom FN.

   Radera
 12. Gotland
  Jag minns den ljuva tiden jag minns den som igår
  skrev en kollega till er, herr skriftställare
  Kom att tänka på de 22 dagar 1808 då ryssen Bodisco innehade Gotland
  sedan blev det att åka hem igen
  alla soldaters möten borde vara så
  Som en annan skribent, rentav skald,nästan fick till det
  Ja, han skrev även Spel på taggtråd,jag vet

  Nästa on topic?

  " anonym "

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fanns en bok om den ryska invasionen och ockupationen av Gotland 1808: "Bron vid Amunds".

   Ett annars rätt inavlat Gotland fick en välbehövlig injektion av friska gener, för även om man åkte hem när svenska armén infann sig efter 22 dagar, så stannade generna kvar och nio månader senare föddes det många barn med mörkt hår och mörka ögon...

   Radera
  2. Ryssland skall ju ha vikinga anor
   Nestorskrönikan,tror jag det var
   Lenin var ju kvartssvensk
   Utmärkt resultat för gamla ryssland...
   Vad gäller herr författarens kollega,biskop tegner,
   skrev han ju om ett möte mellan en rysska med just mörka ögon och
   en karolin,Axel.
   Tydligen var denne karolin allt för lik konung karl 12
   ty det bidde inget

   " anonym "

   Radera
 13. Allt det där är jätteroligt att läsa om, frågan är vem som vill ha Gotland.. eller ens Sverige? Vad ska ryssarna med Sverige till?

  Jag vet att du odlar rysskräcken, och att det rustas upp ordentligt i Ryssland, men Sverige måste ändå vara det minsta av Putins och Medvedevs bekymmer. Det finns andra hot som är betydligt mer realistiska.

  /Tompan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag skriver är Sverige helt ointresant. Gotland är däremot högintressant och ett avmilitariserat Gotland är mycket farligt. I händelse av ofred blir det en kapplöpning om vem som ockuperar ön först NATO eller Ryssland. Och vill man sätta åt Baltikum kan man göra det via Gotland. Det är en konflikt runt Baltikum som är den sannolikaste anledningen till att ockupera Gotland. Det eller den vanliga anledningen till krig - tuppjuck.

   Radera
  2. För Ryssland är Sverige ungefär lika obehagligt som en ergonomiskt hålfotsinlägg. Ryssland kan trampa på det hela tiden, det skaver lite med mänskliga rättigheter och mutfria affärer och egentligen är det bra för en att det finns. Problemet är om Ryssarna kastar det skavande hålfotsinlägget i brasan.

   Radera
  3. Utlandssvensk2012-02-03 14:53

   Givet gasledningen kan man nog jämföra Gotlands betydelse för Ryssarna med Panamakanalens betydelse för USA.

   Radera
  4. "Det eller den vanliga anledningen till krig - tuppjuck."

   Och du förordar MER vapen!/Oppti

   Radera
  5. Östersjön är jämförbar med Hormozsundet.

   Oppti, den globala politiken är en anarki. I vår vardag är vi vana vid att det finns en polis och ett rättsväsende vilket de flesta litar på, i global skala är USA med Nato det närmaste vi är att ha en världspolis. Den globala anarkin blir lugnare när aggressioner blir olönsamma. En av metoderna för att göra aggressioner olönsamma är rustningar som gör angrepp svårare och dyrare, tar man i för mycket med den metoden gör man givetvis situationen instabilare.

   http://dilbert.com/strips/comic/1989-10-20/

   Radera
 14. Har herr Cornucopa räknat ut hur mycket hela kalaset skulle kosta för att få tillbaka det försvar som vi hade innan nedläggningshetsen började på 80 & 90 talen? Vidare så vill jag ställa frågan om det ens finns pengar för att kunna återupprätta vårt försvar? Hur lång tid kommer det ta att få ett fungerande försvar igen & är det ens möjligt att utbilda folk på säg en 5-10 års period?

  I min mening så vore det bättre om vi istället la pengarna på att utveckla saltvatten- baserade Toriumreaktorer till Kärnkraftverken, än att slösa de få resurser vi har kvar I Sverige. Det vill säga innan skaldbubblan spricker om några år :)

  Mvh Herr Höger

  SvaraRadera
  Svar
  1. 2-3% av BNP i försvarskostnader liknande som vi hade tidigare klarar vi av, kostar inte mer än 70-100 miljarder kr per år. Oavsett så blir ju försvarseffekten betydligt större än med dagens 40 miljarder motsvarande runt 1,2% av BNP.

   Saltvattenreaktorer är nonsens. Toriumreaktorer ser jag inte poängen med för svensk del, det är mest intressant för länder som saknar urantillgångar. Vill vi ha uthållig kärnkraft så kan vi redan idag beställa PRISM från GE-Hitachi, blir troligtvis lite dyrare än vanliga lättvattenreaktorer men knappast någon enorm kostnad. Skulle Sverige köpa en sådan så skulle säkert GE-Hitachi vara beredda att förlägga en ny fabrik i Oskarshamn för produktion av komponenter till kärnkraftverk, de har de varit villiga att erbjuda tidigare. Enbart bränslet som ligger i CLAB skulle räcka länge.

   Mycket av den svenska forskningen kring gen-iv reaktorer är för övrigt fokuserade på blykylda snabba reaktorer. En liten forskningsreaktor har föreslagits i Oskarshamn.

   Radera
 15. En litet tillägg på styrkeförhållandena ovan, Amf1 har två hv-bataljoner att skicka till Gotland, Södertörns- och Roslagensbataljon. Större delen av dom kan mobilisera betydligt snabbare än fem dagar, dock är jag inte säker på om det finns tillräckligt med stridsbåtar för att skjutsa över alla till Gotland. Inte direkt något som jämnar ut förhållandena men det är alltid något.

  /V

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, skulle väl i så fall främst vara de två insatskompanierna från de bataljonerna. Så ytterligare högst 400 man. Men då står redan ryssen på Gotland bör man tillägga och överfarten blir oskyddad, eller iaf utan luftherravälde.

   Radera
  2. Man kan ju också mobilisera 7. lätta bataljon (efter kanske fem dagar) och flyga ut till Gotland med försvarets fina nya Blackhawks. Problemet är återigen att vi då redan passerat den fredliga fasen och att helikoptrarna på Malmen antagligen är borta vid det laget, courtesy of kryssningsrobotar...

   Radera
 16. FREDAGSMYS - BÖRSEN STIGER

  Synd bara att jag ska fixa i det toppbelånade, snart kaklade badrumshelvetet.

  SvaraRadera
 17. Saltvattenbaserade reaktorer är nonsens, det vore en rostmardröm med vad jag vet ingen nytta.

  Reaktorer som har bränslet i form av en saltsmälta är ett intressant forskningsområde som har en god chans att ge ett tekniskt genombrott i form av småskaliga, billiga och säkra reaktorer som använder bränslet effektivt vilket ger få gruvor och lite avfall. En sådan teknologi är lika önskvärd som billiga och effektiva solceller.

  Vi borde bygga ett par nya vanliga stora lättvattenreaktorer för att garantera god tillgång till el och någon riktigt liten och enkel lättvattenreaktor med passiva säkerhetsystem för att etablera småskaliga reaktorer som en möjlig ersättare för avfallseldningen. Ovanpå detta borde vi bygga forskningsreaktorer och där föredrar jag reaktorer som inte använder flytande natrium då det är svårt att hantera olyckor med det eller helium då helium är en mycket begränsad resurs.

  Att rusta upp försvaret är något som man gör för att ha vardagen och satsningar som dessa i fred från aggressiva grannar som vill utpressa oss. Försvaret är en dyr försäkringspremie och dämpare av säkerhetspolitiska risker som när det hanteras bra även ger sidonyttor som möjlighet att hantera naturkatastrofer, teknikutveckling, utbildning av både intellektuella och grovjobbare och integration.

  SvaraRadera
 18. Ja, när börsen tjurrusar och lämnar neggarna på perrongen så kör vi väl med lite vapenskrammel i stället.

  För inte kan man väl skriva om något positivt här, väl?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det positivt med en rusande börs? Vad ger det mig och alla andra utöver osäkerhet och inflation?

   Jag skulle finna det positivt om det rusades efter att investera i nyutgivna aktier som finansierar investeringar i något produktivt.

   Det skulle vara superbra om börsen steg med någon procent om året, lugnt of fint i takt med att det går att hitta nya produktiva investeringar i en mogen ekonomi.

   Radera
 19. Om Ryssarna besätter Gotland hur skulle det påverka Finland? Är Åland ointressant om Gotland besätts? Har Finland ett lika odugligt försvar som Sverige? Finns det något intresse från Finland att hjälpa Sverige? Har du funderat något på dessa frågor?

  SvaraRadera
 20. Såg att dom tagit bort kommentarsfunktionen på sin sida nu. Kanske sanningen blev för jobbig? /Ninja

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och nu verkar den vara tillbaka...verkar som Facebook strulade där...my bad!

   Radera
 21. Nu var väl det hela en parodi på Folkpartiet.

  SvaraRadera
 22. Ett bra och välskrivet inlägg. Tyvärr är det väldigt få svenskar som är medvetna om detta faktum. Merparten av de man talar med tror att Sverige har betydligt mer krigsmateriel än vad vi har, och man tror att ryssen fortfarande mest har gammalt skrot.

  En liten korrigering. Rb-15 har ännu aldrig skjutits från en Visbykorvett. Detta kommer (förhoppningsvis) ske efter successiv ombyggnad till version 5 som nu pågår. En gissning är att första provskottet från en visbykorvett kan komma att ske tidigast under 2013.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, Skipper. Damn, da Internetz. Fick tydligen felaktiga uppgifter om provskott. Kanske blandade ihop med ubåtsjaktrobotar, har de provskjutits än?

   Radera
 23. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4946619

  SvaraRadera
 24. Bra jobbat. Hoppas den debatten du understödjer hjälper folk fatta vikten av försvar, inte för att man ska invadera eller nödvändigtvis försvara sig mot anfall utan just - som du säger - motverka anfall... Rätt billigt att ställa upp luftvärn på Gotland i jämförelse med att bli av med Gotland... Även om risken är 1%...

  Ge dig aldrig!

  SvaraRadera
 25. Haha, känns som "Alliansfritt Sverige" pinkade på fel träd ;-)

  SvaraRadera
 26. Känner mig nästan nostalgisk. När jag gjorde värnplikten, i infanteriet (I13, 5:e gula kompaniet)för mycket länge sen, så var det generalstrejk i Polen. Ryska styrkor samlades vid Polens gräns för en övning som såg ut som allt annat än en övning. Vi fick sova i uniformen och ha AK-4'an i skåpet. På dagarna övade vi ständigt att lasta i och ur Herculesplan för att snabbt kunna stationera oss på södra Gotland.

  Befälen var mycket upphetsade, vid det väntade ryska anfallet mot Polen så förväntade man sig flyende polacker med efterföljande ryska styrkor och vår uppgift var att försvara dom flyende samt till varje pris mota ett ryskt intrång. Tillåtelse att ge order om eld skulle tilldelas plutonsbefäl vid gruppering efter landning, efter den eventuella eldordern så gällde framgent "eld på egen fri vilja". Det var andra tider med en annan attityd, tecken på defaitism skulle "åtgärdas" särskilt hos befäl. "Då terminerar du helt enkelt befälsgraden sjodan" sa man. "Alla objudna ska dö, målet ska nås och om några egna jävla fjolltrupper (kustjägare, fjälljägare, fallskärmsjägare) som det vimlar av i det här landet, står i vägen så går vi rakt igenom dom om det är nödvändigt".

  Stora ord var det, men ganska liten verkstad. Utrustningen vi hade var även på den tiden ganska löjeväckande. Å andra sidan var vi jävligt många...

  Inget ont som inte har något gott med sig, om scenariot som Cornucopia beskriver i sin bok skulle bli verklighet så kanske dom regerande defaitisterna skulle ändra attityd och jag kunde återigen få ha min AK4:a i mitt skåp....


  ....../sjodan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hade som bekant liknande erfarenheter fast 10 år senare. Sov på en maddrass på golvet på kompanichefens kontor under militärkuppen mot Gorbachev. Komplett med telefonlista till alla officerare på kompaniet, samt deras addresser så vi kunde skicka ordonnanser om teleförbindelserna skulle brytas.

   Radera
  2. Ja, det var tider!

   Under den polska generalstrejken fick vi avbryta vår Krigsförbandsövning när jag låg i lumpen för att ”testa” incidentberedskapen. Det var ett tacksamt avbrott för mig. Man fick ju tillfälle att duscha! Vi åkte tillbaka till regementet för att packa utrustning. Ingen visste till en början vart vi skulle åka. Sedan åkte vi till Västerås flygfält och gick ombord på en Hercules som flög oss till Visby.

   Väl på Gotland grupperade vi omedelbart för att försvara flygplatsen. Så småningom fick vi nya order att bege oss till kusten vid Slite. Där målades det upp ett scenario, som tydligen hade en verklighetsbakgrund:

   På ett ryskt örlogsfartyg hade några ur besättningen gjort myteri. Dessa personer skulle söka politisk asyl i väst. Fartyget hade därför kurs mot Gotland. Myteristerna hoppade i land och viftade med vit flagg. Andra ur besättningen försökte hindra och skjuta myteristerna. Både myterister och de ”lojala” besättningsmedlemmarna representerades av uppfällda pappmål. Det gällde för oss att skjuta på dem som sköt mot myteristerna. Övningen gick halvbra eftersom även pappmålet med vit flagg fick kulhål i sig, vill jag minnas.

   Radera
 27. Hur ser din definition på näthat ut, om nu alliansfritt är en sån ?
  Dom ägnar väl sig huvudsakligen åt att plocka fram grodor, faktafel och motsägelser från alliansen.
  Går nog åt ett par heltidstjänster hålla reda på alla.

  SvaraRadera
 28. Sitter inte AMF på 8 cm GRK. 12 cm systemet M/4140 tror jag det hette har väl utgått.

  SvaraRadera
 29. Det låter som du har läst "Det nya riket, profetior om norden" av Inge Stoltenberg. Där hittar författaren en hel del människor från förr som alla har haft syner om att Ryssland ska invadera Sverige någon gång vid den här tiden och det ska bli krig, krig, krig och elände.

  SvaraRadera
 30. Det troligaste när det gäller Sveriges försvar är att nåt bemanningsföretag eller Carema tar över det.

  Finns ju inga pengar. Till nåt.

  /Tompan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ha! Klockrent.

   TT meddelar att svenska försvaret läggs ned och skydd av landets gränser överlåts till Manpower och Proffice.

   Radera
 31. Den som tror att någon fred är bestående misstar sig å det grövsta... I ett historiskt perspektiv är det häpnadsväckande hur länge vi i Sverige haft förmånen att slippa väpnad konflikt inom landets gränser under såpass lång tid som denna. Att, som förvånande många i dagens debatter, skratta sig harmynta över ens det hypotetiska påståendet att landet någon dag kan komma att hamna i väpnad konflikt är skrämmande och säger mycket om vår historieundervisning.

  SvaraRadera
 32. Kul kampanj! Det sällan man ser såpass träffsäker argumentation, med så stor portion humor. Svårt att säga annat än att Björklund verkar ha en något skev verklighetsbild, när man sammanställer hans egna uttalanden på detta viset.

  Har svårt att få grepp om ditt inlägg dock.
  Hatkampanj?? - Ordet 'hat' betyder nog något annat du tror...
  Vad har kampanjledarens anställning med något alls att göra?? -Det är fritt för alla att engagera sig politiskt.

  Det är tragiskt att folkpartiet, tidigare socialliberalt, numera leds av denne militärpajas.

  SvaraRadera
 33. Vill påpeka att det förmodligen skulle krävas några extra robotar för att helt slå ut den, av politikerna, nedlagda flottiljen Uppsala/Ärna, då de har dubbla banor samt bergrumshangarer. Detsamma gäller för övrigt, en annan nedlagd Östersjöflottilj, nämligen Norrköping/Bråvalla. För enkelhetens skull har ju våra beslutsfattare valt att behålla flottiljer med en-bane-system och ovan-jord-hangarer.

  SvaraRadera
 34. Allt är noga uttänkt, statsmakterna skulle bara bli glada för att slippa Gotland,dyrt att ordna sjukvård, skolor med mera när allt ligger ute i havet, bättre om ryssarna tar det, därför lämnar man Gotland oförsvarat!!
  På den tiden höjdare som Palme mfl hade sommarstuga på ön så ansåg man det värt att försvara.
  Nu fattas bara en skylt på ryska: varsågod och stig på!!

  mvh
  Christian

  SvaraRadera
 35. Hej, vart tog Stockholmsklassens två korvetter vägen? Dessa kommer att fortsätta i tjänst till ca 2015.

  Även om Marinen mycket riktigt får nöja sig med Rb 15 Mk II ytterligare ett tag så kommer dessa att uppdateras och moderniseras (läs: livstidsförlängas) med komponenter från Mk III versionen. I övrigt håller jag med.

  SvaraRadera
 36. Offtopic men: När går det att köpa utgåva 2 av Midvintermörker?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utgåva 2? Midvintermörker är till salu här och nu, se länkar överst på sidan.

   Radera
  2. Den då du ändra texten

   Radera