Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2012-02-16 10:31

Sovjetunionen planerade aldrig för annat än kärnvapenkrig

I gamla Warzawapakten föll försvarsplaneringen för respektive område på den lokala regimens militär, dvs Tjeckoslovakien ansvarade för planeringen vid Västtysklands södra gräns, DDR och Polen svarade för planeringen av mellersta och norra delen av Västtyskland och hela Danmark, samt Skåne. Sovjetunionen svarade själv för planeringen av försvaret mot Sverige, Finland och Norge.

Och anfall är bästa försvar var den sovjetiska lärdomen efter 2:a världskriget.

När Muren föll och sedermera även Sovjetunionen och Warzawapakten upplöstes så kom krigsplaneringen i forna DDR, Polen och Tjeckoslovakien fram ur handlingarna. Det visade sig då att man aldrig planerade för ett konventionellt krig. Man skulle från första timmen använda kärnvapen massivt. Även mot Sverige.


Naturligtvis planerade inte man inte ett oprovocerat anfall mot väst. Man skulle slå först, men som reaktion på bedömt förestående anfall från NATO.

I Sydtyskland skulle man förfoga över 131 taktiska kärnvapenladdningar (The Telegraph, Military Photos). Av dessa skulle 41 användas direkt. 
Operativ karta för det planerade
anfallet mot Danmark och Skåne
Landstigningar Ystad och Österlen
Källa: bergrum.se

Mot hela Västeuropa planerades det att sätta in 5000 strategiska kärnvapen i två anfallsvågor. Till detta skulle de taktiska kärnvapenladdningarna på slagfältet tillkomma. Bara mot Nordtyskland och Danmark (och Skåne, som räknades till Danmark i planeringen) skulle mellan 820 och 1 000 taktiska kärnvapenladdningar också sättas in på slagfältet (bergrum.se).

Bergrum.se presenterar lite olika scenarion för hur Sverige skulle dragits in i detta totala krig där kärnvapnen skulle sopa bort allt motstånd inför markanfallen. Sverige kunde bara dragits in "begränsat", där bara Norrland och Skåne anfallits som en del av att ta Nordnorge och passagerna ut för Norra flottan respektive passagerna ut ur Östersjön. Sverige kunde också dragits via ett massivt anfall för att antingen förhindra basering av NATO-flyg i landet eller för att snabbt kunna ta hela Norge. Vi kunde också lämnats utanför med baktanken att vi skulle bli en sovjetisk lydstat när resten av världen låg i kärnvapenruiner runt oss.

Nu förblir planeringen mot Sverige, undantaget Skåne, alltså fortsatt hemlig i de numera ryska arkiven. 

Men siffror som spekulerats kring är att man i de första två strategiska anfallsvågorna skulle satt in ca 50 st  strategiska kärnvapen mot Sverige, 1% av det som avsågs mot Västeuropa. Därtill antagligen hundratals taktiska kärnvapen när man väl börjat invadera. Dessa planer gällde iaf långt in på 80-talet.

Men något konventionellt krig var det alltså aldrig tänkt att bli.

Man kan spekulera i hur fördelningen av dessa 50 st strategiska kärnvapen mot Sverige skulle blivit. Främst är de avsedda för militära mål, speciellt för att slå ut möjligheten till basering av strategiskt bombflyg, så större flygplatser, civila som militära, skulle vara direkta mål. Jag har valt markbrisader mot flygplatserna för att garanterat göra landingsbanor omöjliga att reparera. Kringliggande infrastruktur skulle också slås ut på köpet.

Till detta kommer krigsindustrier och flottbaser. Sedan även utvalda regementsorter, vilket skulle störa mobiliseringen då stora delar av befälskadrerna bor nära regementet. Till detta lämpliga ledningscentraler.
Vad kände Sovjetunionen till
av våra hemliga anläggningar?
På ovanstående sovjetiska
karta finns hemliga klargöringsområden
i anslutning till Kristianstad (Everöd)
flygplats utritade på kartan. Fanns inte
på svenska kartor. Foto taget på
Aeroseum där man kan
se kartan i original.

Men man hade inte kunnat slå ut hela det svenska försvaret. 50 st kärnvapen hade inte räckt till alla krigsflygbaser under kalla kriget. En brigad som PB 9 Skaraborgsbrigaden, som jag tillhörde, mobiliserade över ett så stort område att en enskild kärnvapenladdning på sin höjd hade slagit ut mobförråden för 2 - 3 kompanier, baserat på vad man nu i efterhand kan se på satellitfoton. Tämligen lönlöst att slå mot mobiliseringsområdena. Har gjort ett undantag för Hangarfartyget Västergötland i listningen nedan och sätter en 10 Mt laddning över Lidköping för att slå ut de västgötska baseringsplatserna och mobiliseringsområdet för Attackeskadern E1 med tillhörande markförband. Även Skövde får av den anledningen en 10 Mt laddning för att inte bara slå mot regementsstaden utan även E1:s gamla ledningscentral vid Billingehus och kringliggande sändarannex.

I övrigt har listan nedan främst koncentrerats till Skåne, Stockholmsområdet och Göteborg. För att faktiskt verka effektivt mot de militära målen krävdes kanske 5 st kärnvapenladdningar mot Göteborg och 14 st mot Stockholmsområdet. En enda enskild kraftig laddning skulle inte slå ut alla mål, utan i listan så sätter jag en "mindre" laddning, kanske bara en halv megaton, per mål istället. Hårdgjorda mål som ledningscentraler och bergrum får markbrisader. Även om bergrummen kanske skulle klara en markbrisad så skulle även en markbrisad slå ut alla sändarannex runt bergrummen. Men utan markbrisad hade det varit osannolikt att alls slå ut ett kärnvapensäkrat bergrum.

Listan är helt ovetenskaplig och är bara ett exempel. Man kan tänka sig en jämnare fördelning, t ex inte sätta en halvmegaton laddning på gamla LFC Svalan i Mölndal, utan nöja sig med övriga laddningar över Göteborgsområdet, och istället lägga en sådan laddning mot någon annan ledningscentral på annan ort. Kanske skulle det räcka med 1-2 st 10-mt över Stockholm respektive Göteborg, vilket öppnar för fler militära mål i resten av landet.

Men här följer åtminstone ett exempel. Kom ihåg att detta gäller någon gång på 80-talet och med de regementen och flygflottiljer som gällde då.

SKÅNE Summa: 10 st

 • Kristianstad (P 6), luftbrisad
 • Revinge (P 7), luftbrisad
 • Ängelholm (F 10), markbrisad
 • Ljungbyhed (F 5), markbrisad
 • Bulltofta flygfält, markbrisad
 • Sturup flygplats, markbrisad
 • Malmö (Kockums), luftbrisad
 • Ystad-Österlen x2 (landstigning), luftbrisad
 • Ledningscentral, markbrisad
 • Hästveda LFC Kobran, markbrisad

GÖTEBORG Summa: 5 st

 • Säve flygplats + Volvo, luftbrisad
 • Landvetter flygplats, markbrisad
 • KA 4 + Nya Varvet örlogsbas + Raffinaderier, luftbrisad megaton
 • LFC Svalan Mölndal, markbrisad
 • Kustartilleri skärgården, markbrisad

STOCKHOLM Summa: 14 st

 • Kungsängen (I 1), luftbrisad
 • Barkaby flygplats, markbrisad
 • Bromma flygplats, markbrisad
 • Tullinge (F 18), markbrisad
 • Centrala Stockholm - rikets ledning, Högkvarteret, K1, luftbrisad
 • Arlanda flygplats, markbrisad
 • Berga örlogsbas, luftbrisad
 • Muskö örlogsbas, markbrisad x2
 • Övrigt kustartilleri, t ex Landsort, markbrisad x2
 • Ledningsplats, markbrisad
 • LFC Puman Bålsta, markbrisad

ÖVRIGT, Civilt Summa: 4 st

 • Trollhättan Volvo flygmotor, bergfabrik, markbrisad
 • Linköping SAAB flygplansfabrik, bergfabrik + flygfält, markbrisad
 • "Civila riksbunkern" i Zonen (låt oss säga Nora-området), markbrisad
 • Karlskoga (också i Zonen), bergfabrik, markbrisad
ÖVRIGT, Militärt Summa: 18 st
 • "Militära riksbunkern" i Zonen (låt oss säga Nora-området), markbrisad
 • Boden, I 19 / P 5 / A 8 / Lv 7 mfl, Bodens fästning, luftbrisad 10-megaton
 • Luleå, F 21 Kallax, markbrisad
 • Ronneby, F 17, markbrisad
 • Skövde P 4/T 2/ledningscentral 1:a attackeskadern, luftbrisad megaton
 • Karlsborg K 3, S 2, F 6 luftbrisad
 • Linköping, flygplats Malmen, markbrisad
 • Såtenäs, F 7, markbrisad
 • Lidköping/Råda, hangarfartyget Västergötland, luftbrisad 10-megaton
 • Östersund/Frösön, F 4, luftbrisad
 • Uppsala, F 16 Ärna, berghangarer, markbrisad
 • Karlskrona flottbas och kustartilleri, markbrisad, luftbrisad
 • Ytterligare fem LFC, RRGC, eller ledningscentraler t ex Vesslan och Rockan, eller ledningscentralen i Follingboberget på Gotland, markbrisad
Därefter kan man ju fundera på hur svensk mobilisering skulle se ut. I den mån den redan påbörjats eller fortsätter så kan man också fundera på den svenska försvarsviljan. Skulle vi slagits till sista man som hämnd för att våra vänner och familjer skulle utplånats i den strategiska anfallsvågen, eller skulle vi ge oss när det visar sig att framför de invaderande trupperna så rensar man upp med taktiska kärnvapen mot allt motstånd?

Så varför ta upp detta nu för er som inte kände till detta? Den ryska generalstabschefen har nu uttalat sig om att Ryssland tänker använda kärnvapen om de känner sig hotade. Så planeringen för kärnvapenkriget finns kvar än idag. Man visade visserligen att man i Georgien att man mycket väl kan hantera ett konventionellt anfall mot en liten motståndare likt Georgien, men handlar det om en större konflikt så är det kärnvapen som gäller.

Detta samtidigt som hotet om kärnvapenkriget har sopats under mattan. För yngre generationer, t ex 90-talisterna, så är antagligen begreppet extremt abstrakt. Vet man idag ens hur man öht skyddar sig? Mer om detta i senare inlägg. Från officiellt håll planerar man inte ens för krig i Sverige längre, än mindre kärnvapenkrig.

Personligen är jag sjuk idag och därför lite oinspirerad. Återkommer förhoppningsvis med något lite mer intressant inlägg.

Kom dock gärna med egna förslag på (om)fördelning av 50 st strategiska kärnvapenladdningar mot Sverige, baserat på läget under 80-talet.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

55 kommentarer:

 1. Malmbanan till Norge? Om ett huvudscenario vore Norrland skulle väl lite bomber hamnat där?

  /Minns militärkolonnerna på motorvägarna i Tyskland när jag var liten.

  SvaraRadera
 2. Sjuk och oinspirerad? Hög lägstanivå säger jag. :-)

  SvaraRadera
 3. OT. Kommentar från DI (nr 24 under artikeln "Riksbanken sänker till 1,5 procent":

  "Jag var på visning i helgen i Stocholms innerstad då jag fick höra av mäklaren att dom snart skulle introducera ett nytt ränte- och amorteingsfritt bolån. Han berättade att räntan, som tydligen var en genomsnittsränta, förfaller till betalning först efter fem år. I en uppåtgående marknad skulle då ett högre belåningsvärde täcka räntekostnaden.
  Om så icke blev fallet skulle datum för räntebetalningen skjutas ytterligare fem år framåt i tiden. På det viset behöver man inte oroas över Ingves ständiga justeringar av reporäntan.
  Med tanke på Mäklarsamfundets prognoser om en 250% uppgång de närmaste 15 åren så verkar detta vara ett bra erbjudande. Nu undrar jag om flera har hört talas om detta nya grepp på bostadsfinansiering.
  Skulle vara intressant att veta.
  Malcom"

  WTF. Kan detta stämma eller är det ironi? Svårt att veta nuförtiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tillägg:

   Jag frågade skribenten om han var ironisk. Fick följande svar:

   "Det hände faktiskt i söndags.
   Malcom"

   Cornu, hoppas att du kommer att ha något att säga om detta när du mår bättre. Krya på dig!

   Radera
 4. Boden, I21? Vad är det? Här fanns I19/P5, Fo63, A8, Ing3, S3, AF1 samt LV7.

  /norrbottningen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Feber. Korrigerat, tack.

   Radera
  2. LV7 låg i Luleå utom de sista åren.

   Radera
 5. En styck markbrisad för kustartelleriet runt Göteborg tror jag knappast skulle räcka. Det fanns ju flera anläggningar spridda över ett långsträckt område och vad jag minns räknade man med att iallafall de senare anläggningarna skulle klara en direktträff. Antenner och eldrör och annat fanns i reserv nere i berget, redo att bytas ut.

  Frågan är om de öht skulle bry sig om att försöka slå ut KA-anläggningar på väskusten?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, kan antagligen strykas. Hade oavsett på sin höjd bara slagit ut ett enskilt batteri. Kan läggas på något annat. F 13 Norrköping föreslås nedan.

   Kustartilleriet skulle nog i praktiken indirekt slagits ut av bomberna över Göteborg som hade gjort personalförsörjningen tveksam...

   Radera
  2. Var nere i Landsorts tredje batteri -12/70- (det enda bevarade) nu i somras. Kändes rätt atombombssäkert, så länge man inte får en direktträff på anläggningen med en atombomb, eller på pansarkupolen med en vanlig bomb. Hängde en charmig lapp på en av toalettdörrarna där nere, "toaletten trasig, lagas till nästa kalla krig".

   Radera
 6. Läser och känner illamåendet tillta...
  Ingen hade vunnit och mänskligheten hade gått under i den kommande årtionden långa atomvintern.

  SvaraRadera
 7. F13 i Norrköping?

  SvaraRadera
 8. Klarar man sig om man käkar bly?

  Skämt åsido. Detta gör mig fantastiskt glad över att vara EU-medborgare. Jag har verkligen längtat efter Svenska skattebetalare ska få (eventuell) böter för att vi har mycket vattenkraft.

  SvaraRadera
 9. Säger också F13 i Norrköping ev också RRGC Vesslan och RRGC Rockan. Jaktflyget hade ju direktkontakt med RRGC, beslut om eget jaktplan togs från LFC men kunde vad jag vet i händelse av utslagen LFC fatta eget beslut?

  Du får många kommentarer om uppslag till nya artiklar, jättekul att du har en sån aktiv läsarkrets. Vad sägs om att ha en gästbok eller liknande där man kan komma med förslag så behöver man inte skriva under "fel" inlägg, eller det kanske är ett medvetet val?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett tillägg vet inte hur ERSTA-batterierna i ex Landskrona klarar dirketträff men det kanske hade varit lämpligare att satsa att komma igenom det fortifikatoriska skyddet där och använda konventionella bomber på exvis RRGC som då behöver rätt lång tid på sig att få igång antenner och liknande.

   ERSTA hade ju en hel fungerande organisation i berget med verkstad, reservdelar, sjukhus och skulle klara sig i veckor. Eldrör och liknande känns enklare att byta än antenner. Dessutom kunde dessa sänkas ner i skydd om man fick förvarning.

   Radera
  2. Menar Landsort...

   Radera
  3. Såg inget sjukhus nere i Landsort när jag var där och kollade. Men det låg kanske i den nedlagda ledningsbunkern? Har för mig att det var så ERSTA var organiserad, en ledningsbunker och tre (oberoende) batterier.

   Radera
  4. Stämmer, har för mig att det ska finnas förbindelse mellan dom och en tunnel gick under benämningen sjukvårdstuneln.

   Här är en skiss från de vi exporterade till Norge. Tror dom är byggda nästan likadant.

   http://spangsberg.net/sms/fort/ersta.html

   Radera
 10. har du någon facebook sida Cornu?

  SvaraRadera
 11. Inte bara F13 i Norrköping, utan även den civila flygplatsen.
  Gäller även flygplatsen i Nyköping (numera Skavsta/Ryanair).
  Ska man ändå slå ut flygplatser gäller det väl att slå ut alla landningsbanor som är tillräckligt långa för stridsflyg.

  SvaraRadera
 12. I ett globalt kärnvapenkrig tror jag enbart att de militära delar som kunnat leda till kriktion för Sovjetunionen skulle ha varit relevanta mål:
  - Flygvapnet
  - Flottan
  - Luftvärn
  - KA i Skåne

  Sverige skulle varit ett område att flyga över eller segla runt och inte att invadera.
  /Jakob

  SvaraRadera
 13. Hade räckt med en rejäl laddning över Stockholm och försvarsviljan hade varit bruten. Politikerna hade sedan kapitulerat för att spara liv enligt devisen "hellre röd än död".

  Frågan om massivt anfall måste dock ändå ta hänsyn till vad Väst hade gjort som svar. Även om Sovjet hade lyckats med ett första slag och slagit ut NATO:s samtliga landbaserade kärnvapen (vilket är osannolikt), så hade NATO:s andraslagsförmåga med flyg och ubåtar lagt större delen av motståndarens kapacitet i ruiner. Ett massivt anfall mot Väst hade inneburit självmord.

  Hur som helst, atomvintern efter ett sådant kärnvapenslag hade medfört att de överlevande hade avundats de döda.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sovjetunionen planerade med 50%-iga egna förluster...

   Återkommer om den av Sovjetunionen finansierade atomvintermyten i ett senare inlägg.

   Radera
 14. "Kom dock gärna med egna förslag på (om)fördelning av 50 st strategiska kärnvapenladdningar mot Sverige";

  Inga problem mannen, här har vi friska förslag:

  1. Tranås centrum
  2. Fagersta centrum
  3. Sjöbo, hela
  4. Café Norrköping
  5. Clownen Manne

  SvaraRadera
  Svar
  1. Clownen Manne är ju snudd på en orsak för Sverige att skaffa egna kärnvapen och göra en provsprängning på svensk mark.

   Han har förstört min barndom - banan någon? :-)

   Radera
  2. Bra idé, men ändå ganska svårt att få igenom politiskt. En jädra massa forskning och arbete bara för att bli av med en enda clown.

   Radera
  3. Per Sandström2012-02-17 20:10

   Det finns till och med en termus technicus för det ökande clownhotet: coulrofobi.

   Någorlunda tyskspråkiga coulrofobiker rekommenderas att omedelbart avnjuta senaste avsnittet av den österrikiska kultkrimin Schnell ermittelt ("Snabbt uppklarat", ordlek baserad på den kvinnliga huvudrollens efternamn). Det ligger ute på ORF:s hemsida till och med måndag 20 februari. Man kan slå på tyska undertexter för hörselskadade (hjälper även mot Wiendialekt).

   Elegantare sätt att bli av med en clown har jag inte sett.

   Radera
 15. Skåne kommer alltid i kläm :-/

  SvaraRadera
  Svar
  1. En gång i tiden tyckte vi att Skåne var värt att försvara. För 30 år sedan fanns P2, P6, P7, A3, LV4, T4, F5 och F10. 6 regementen och två flottiljer för Skånes försvar alltså. Nu är det de sorgliga resterna av P7 och ett tusental hemvärnssoldater som ska stå för försvaret.

   Det blir rätt glest.

   Radera
  2. Hemvärnet blir faktiskt bättre och bättre. Dock fortfarande underprioriterade med tanke på uppgiften

   Radera
  3. Framförallt saknar HV såväl utrustning som övning. Om lede fi lämnar sitt pansar och flyg hemma så kommer försvaret att funka utmärkt, om inte så är jag helt säker på att försvaret bryter samman inom några timmar (eller minuter)

   Radera
 16. I Skåne verkar det smartare att slå ut P2/T4 i Hässleholm än att slösa bort en laddning på Bulltofta där de fd landningsbanorna redan på 80-talet var bebyggda med bla ett IKEA varuhus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som sagt, inte helt skarp idag. Tänkte på Byholma, men Byholma ligger ju inte i Skåne, så det går bort. Men visst, Hässleholm och P 2 duger väl gott.

   Radera
 17. Cornu,

  Det må vara som det vill med det du nämner "om den av Sovjetunionen finansierade atomvintermyten".

  Men oavsett - en kärnvapeninsats på den nivån du beskriver, med 1% av de totala laddningarna mot Sverige (50 st) och alltså 5000 st mot hela Västeuropa - vad tror du att det skulle leda till för motreaktion av NATO? Även om man lyckades övertyga USA om att inte använda sina arsenaler i utbyte mot att inget skjuts mot USAs fastland från Sovjet, vad tror du att Storbritannien och Frankrike hade gjort?

  De hade skjutit av precis varenda laddning de hade mot Sovjetunionen ner till minsta femörespuff. Och de hade ett antal hundre. Atomvintern kanske eller kanske inte är en realitet, men varenda sovjetisk stad från Moskva ner till mellanstora städer skulle bli till askhögar. Alla hamnar, alla större knutpunkter, hela oljeindustrin i Kaukasus, kanske några fina träffar rakt i de högproducerande jordbruksdistrikten som gör att ingen kan äta maten i åratal framöver som odlas i Sovjet. Alla stora baser för såväl ordinarie krigsmakt som inrikestrupper. Alla kommunikationer slås ut av direktträffar eller EMP.

  Även om man bortser från de miljontals döda, vad skulle bli konsekvensen även utan atomvinter? Du skulle få "Mad Max"-scenariot i Sovjet. Ingen kraft på jorden skulle kunna få ett land som utsatts för detta att hålla ihop som en fungerande nation. Det skulle bryta ihop fullständigt.

  Man kan ju räkna på 50% förluster i trupperna som ändå sitter i fordon och NBC-skyddsdräkter om man vill, och att Sverige och västeuropa tappar konceptet och visar vit flagg. Men vad tjänar det till om hemlandet Sovjet i samma ögonblick upphör att existera som en fungerande nation och alla kommunikationer hemåt bryts permanent? Det finns bara radioskugga och Mad Max därhemma?

  Nej, det där scenariot är helt enkelt inget realistiskt - som ett förstaslagsscenario. Det är ju för att låna från den klassiska filmen "War Games" - a game where there is no winner.

  Det finns ett mycket mer realistiskt alternativ som också kommunicerats.

  En begränsad insats av *taktiska* kärnvapen, enbart, från Warsawapaktssidan som riktas mot större truppkoncentrationer (som utgångsgrupperingarna för tyngre mekaniserade förband), och kanske några större flyg- och marinbaser. Kanske 50-100 laddningar totalt, över hela järnridån. Därefter en omedelbar invasion av pansarstötarméerna in på väst- och nordeuropeiskt territorium. En omedelbar kommunikation om att Warsawapakten medvetet *undvikit* att kärnvapenbomba civila befolkningsscentra och *undvikit* att använda alltför stora laddningar (10 Mt!!) för att minimera collateral damage. Och ett löfte om att så länge NATO inte beskjuter sådana mål, gör WP inte det heller. Trist nog för NATO står WP:s främsta förband redan flera mil inne på västeuropeisk mark och skjuter NATO taktiska kärnvapen tillbaka på dem, så stryker nog en del egna medborgare med...

  NU sitter NATO i en rävsax.

  Inte när NATOs egna länder är fullständigt pepprade med tusentals 10 Mt-laddningar och bokstavligt gått upp i atomer. Då är det bara att trycka på knappen så händer detsamma med Sovjet.

  Det behövs ingen atomvinter för att det ska bli "Game over".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast nu blev verkligheten istället den rationella - inget krig alls.

   Men jag redovisade ovan för hur planeringen såg ut. Även om det var korkat så tänkte man släppa loss hela skiten. Och ja, man skulle även bombat USA direkt från början. Och ja, man räknade garanterat med vedergällning. Samtidigt hade man redan på den tiden ett missilförsvar och slår man först hinner ju Politbyrån och försvarsledningen sätta sig i säkerhet.

   Jag försvarar inte den sovjetiska planeringen. Jag har inte sagt att det inte skulle bli motangrepp med kärnvapen. Jag redovisar för vad som kommit fram.

   Visar kanske hur galen världen var. Och tydligen är, eftersom Ryssland nu säger sig svara på angrepp och hot genom att använda kärnvapen.

   Radera
  2. Och man kan vara väldigt, väldigt glad över att det inte blev läge att testa planerna skarpt.

   Cornu, jag ifrågasätter inte att det här är äkta planering. Jag har också sett vad som kommit fram när arkiven öppnades.

   Men jag ifrågasätter ditt påstående att detta var *huvudalternativet* - scenario 1A.

   Detta var snarare scenariot om Sovjet räknade med att inget kunde hindra ett eskalerat förlopp ända upp till "Game over" - av olika anledningar. Då hade det varit rationellt att trycka av allt man har, sätta fart på pansararmeérna med stängda luckor och skyddsmask på och utrymma den politiska ledningen ur Moskva. Sedan hoppas på att det blir något färre träffar på den egna sidan än i Väst och att något slags lugn under röda fanan utbryter tidigare än under stjärnbanéret på andra sidan. Men Politbyrån fattade nog att risken för Mad max även på hemmaplan var rätt hög. Och vad har man vunnit då? Så det här var inte scenario 1A utan snarare scenario 3 ("Worst case") - som man ju också måste ha en äkta och skarp plan för.

   Nej, om man kunde ha lite kontroll på den politiska utvecklingen och ligga lite i förhand när det gällde eskaleringen, så lite politisk split i NATO och EU och faktiskt satsa på ett förlopp där det finns en chans att komma ut som en någorlunda intakt statsbildning och ha något att bestämma över, så skulle man säkerligen ha valt en annan väg. Mitt alternativ som jag redovisar ovan.

   Radera
  3. Var inte NATO-doktrinen att stoppa stridsvagnshorderna som man visste skulle välla in över framför allt Västtyskland, med just kärnvapen. Man visste att det inte gick att stoppa denna invasion så kärnvapen var första alternativet oavsett om Sovjet anföll konventionellt eller inte. Vissa delar av västeuropa var man tvungen att offra för att rädda helheten.

   Nuförtiden är nog vårt höga skattetryck det bästa försvaret...
   Vem vill till Sverige?

   Radera
  4. "Nej, det där scenariot är helt enkelt inget realistiskt - som ett förstaslagsscenario. Det är ju för att låna från den klassiska filmen "War Games" - a game where there is no winner."

   Du utgår här från ett scenario där de styrande är rationellt tänkande, empatiska varelser och inte den paranoida och maktgalna eliten i ett sjukt system som hellre är kungar i en bunker med miljoner döda utanför än förlorar sitt grepp om makten.

   Radera
  5. Jag har en del privata insikter i "de styrande" i Warsawapakten före murens fall.

   Och de var stenhårda, samvetslösa diktatorer som tog sig rätten att hålla hundratals miljoner människor i ett förtryckarsystem och straffa de som knystade med allt från degradering och vaära till nackskott utan rättegång.

   Men de var inte "den paranoida och maktgalna eliten i ett sjukt system som hellre är kungar i en bunker med miljoner döda utanför än förlorar sitt grepp om makten".

   Då tänker du på Hitler - *efter* att han drivits ner i Berlinbunkern 1945 och varit i världskrig i sex år. Eller salig Idi Amin vilken dag som helst i veckan när han var på höjden av sin makt. Eller Muammar Khadaffi. Elle Bashar Assad.

   Så var inte de teknokratiska bödel-byråkraterna i gamla Öst. De hade inget samvete och inget till övers för den stackars medborgaren i sitt land, men de var dels rationella och dels rädda om sitt eget skinn.

   Det bästa beviset för det var just det relativt oblodiga sättet som muren ändå föll på 1989. Hade de varit som du beskriver, så hade de beordrat ut stridsvagnarna på gatorna och ställt till ett blodbad tills att det oundvikliga slutet kom och de hängts i lyktstolparna till priset att hundratusentals döda. Men på det stora hela lyfte de på hatten och gick. De fattade när det var kört.

   (För ett mer historiskt exempel: se på Japan 1945. Hela ryktet var ju just att de var samurajsvärdsvingande fanatiska tokdårar som hellre också skulle vara kungar i en bunker. Två a-bomber senare så kom den vita flaggan där också.).


   Tyc

   Radera
  6. Tyc, tack för insikten.

   Om enda planen var totalt kärnvapenkrig så gjorde det kanske att kriget uteblev?

   Radera
  7. Ja, i så fall var ju idén om "MAD" (Mutually Assured Destruction") som en garant för fred inte så tokig...

   Men nej, jag tror inte att det var den enda planen som Sovjet hade. Bara amatörer har en enda plan, och de var inte amatörer.

   De satt inte heller och trodde att NATO skulle slå till först, och väntade på något som aldrig kom (den som tror att NATO funderade på att frivilligt anfalla WP först istället för tvärtom kan inte ha alla patroner i magasinet).

   Sovjets ledare däremot, hade mycket konkreta planer på världsherravälde, det ingick i ideologin. Hitler anföll inte sina grannländer "preventivt" för att de strax skulle ge sig på honom, han gjorde det för att han ville annektera / dominera dem. Och samma ideologi hade Sovjetledarna.

   Regelbundet gjordes schackplansmatematiken. Hur ser styrkeförhållandena ut nu? Om ett år? Om fem år? Går trenden åt vårt håll eller åt motsatt? Hur ser det politiska läget ut? Hur ser försvarsviljan ut? Om vi slår till nu, vad är oddsen att NATO rasar ihop UTAN att vi skjuter tusentals megaton på varandra och lämnar kvar råttor och kackerlackor att vara kungar på jorden? Hur ser oddsen ut om vi sätter in en stöt här? En stöt där? Hur ser oddsen ut om tre år?

   Matematiken rullade hela tiden. Under tiden genomfördes ett destabiliseringskrig i det fördolda. Sponsring av Rote Armée Fraktion i Västtyskland. Sponsring av antikärnvapenrörelser som protesterar mot Pershing II-robotar i Västeuropa. Så split mellan Turkiet och Grekland. Muta sig till nya bundsförvanter i Afrika och Asien.

   Och hela tiden ha ett öga på hemmaplan. Hur stabilt är det under ytan i Sovjetsamhället? I satellitstaterna?

   Det finns nämligen inte bara en läxa som Sovjetledarna lärt sig väl, den om att ha buffertstater att ta smällen i storkrig.

   Det finns också läxan från första världskriget. När Ryssland deltog i kriget och slogs mot tyskarna (War. War Never Changes!) och till slut fick ge upp inte i första hand för att de fick stryk på slagfältet utan för att statsbildningen därhemma rasade ihop av spänningarna vilket ledde till kaos och revolution.

   Så den matematiken gjorde Sovjetledarna också. Vad händer när vi rullar in i Västeuropa? När alla resurser koncentreras ditåt? Vad rasar ihop först? NATO eller klacken i nacken på de egna medborgarna? Hur stabilt kan vi göra det om vi startar kriget i år? Om fem år? Demokratiska länder behöver bara en armé - den som skyddar mot yttre hot. Sovjet behövde två - den yttre samt de enorma inrikestrupperna. Det fanns en anledning.

   Och analytikerna rullade på med sitt jobb. Sannolikhetskalkylen hann väl aldrig bli tillräckligt bra. Verkligheten kom ikapp och Sovjetbygget rasade ihop först, innan det hann utsättas för det ultimata stresstestet - 3:e världskriget.

   Och det ska vi alla vara otroligt glada för.

   /Tyc

   Radera
 18. Jag är uppvuxen i närheten av en av FRA:s anläggningar för signalsspaning mot Östersjön och Baltikum. Den bestod av tolv master och en mindre byggnad mitt ute på en mosse i Småland. Den var ständigt bemannad av 2-3 personer men jag tror att det "infångade" materialet bearbetades i FRA:s lokal på I12 i Eksjö. Då jag gjorde värnplikten i Eksjö 95-96 var anläggningen nerlagd sedan ett par år och officerarna på I12 visste inte mer än jag om anläggningen i fråga. De kände inte till anläggningen på mossen alls men berättade om FRA:s lokaler på regementet som tydligen var väl övervakade. De sa att inte ens regemantschefen fick gå in i FRA:s lokaler trots att de var inhysta på "hans" regemente. Jag vet att hemvärnet på orten hade försvaret av anläggningen som enda uppgift i händese av ofred. Som barn brukade vi spekulera i om vi skulle stryka med redan
  Innan eventuellt krig bröt ut pga någon rysk blindgångare som råkat förinta både FRA:s anläggning och oss som bodde i närheten.

  SvaraRadera
 19. Behövdes inga Sovjetiska bomber för att förstöra det mesta på de där listorna, inklusive försvarsviljan. Räckte med några klåfingriga och villrådiga politiker. Så här är vi nu.
  /Grönvita

  SvaraRadera
 20. Mig veterligen så övergav Sovjet alltmer de massiva initiala kärnanfallen och fokuserade på ett konvetionellt anfall baserat på sitt stora övertag av konvetionella stridskrafter.
  Så jag instämmer inte i bloggens tämligen ensidiga beskrivning.

  SvaraRadera
 21. Via Gyllenhaals lästips hittar man detta om delvis öppet spioneri under kalla kriget och kärnvapenmål i Norden:

  www.economist.com/blogs/easternapproaches/2011/12/finland-and-american-intelligence

  SvaraRadera
 22. Hemsön utanför Härnösand kanske?

  Hela ön var en hyfsat stor befästning byggd för att klara rejält mycket stryk. Det var olagligt för utlänningar att överhuvudtaget besöka ön när det begav sig. Fortet försvarade kusten runt Sveriges medelpunkt som bl.a. hade vatten/baser där den dåvarande flottan kunde bunkra osv.

  SvaraRadera
 23. Cornucopia väljer att fokusera på detta hot (?) eftersom det skrämmer honom, han har alltså lyft blicken från många människors oro gällande privatekonomin och lånen.
  han tror sig sitta relativt säkert i båten om samhället kollapsar, fast på något sätt kommer också han att få vara med och betala. I dag är INGEN säger, alla som på något sätt ingår i samhället eller har sin mark placerad i närheten något som liknar ett samhälle kommer att få betala.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Självklart kommer alla få betala.
   Fast bättre då stå på en egen plattform än vara helt beroende av samhället i första läget.
   Då kan man dessutom bidra bättre till det gemensamma.
   Som i flygplan vid nödläge, du vet, "tag på din egen syrgasmask först innan du hjälper andra".
   Gäller inte bara Cornu. Och oavsett perspektiv.
   /Grönvita

   Radera
 24. Det är överdrivet trams alltihop. När jag var 14 på 80-talet så tog jag del av rysskräcken jag också. Man kollade på Rocky IV och Rambo II på Moviebox och man lyssnade på Reagan på TV. Det var spännande och man kände att man var på den goda sidan.

  Nog planerades det allt, åt väst och mot öst, åt bägge håll alltså. Vad skulle generalerna annars hitta på att göra om dagarna? Men inte en chans att Brezjnev, Andropov, Tjernenko och de övriga dessförinnan, inte ens Stalin, seriöst någonsin övervägde att göra slag i saken. Sovjet på plats i centrala Europa, förr kallat öst-europa, var endast resultatet av rädslan och misstänksamheten mot väst. Mer dramatiskt än så var det aldrig.

  Att handla med väst var inkomstbringande och även militären hade nog ekologi i bakhuvudet. Miljökonsekvensbeskrivningar av 5000 kärnladdningar över BRD och Frankrike och Benelux med flera länder bör iallafall ha övervägts. Inte en enda rysk militär eller politiker kunde se någon poäng med att förstöra världen på detta sättet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, Cornu är nog inte bara sjuk för tillfället,det ligger djupare än så,stackars honom

   Radera
 25. Kustartilleriet var det inte meningsfullt att slå ut utan att man verkligen ville invadera genom området. Det krävs en kärnladdning per pjäs och i Göteborg fanns det 10 pjäser fast KA, med möjlighet att ta in 20 pjäser rörligt.

  Däremot bör järnvägsknutar som Hässleholm, Hallsberg och Ånge ha varit högprioriterade mål. Hela Sveriges mobilisering byggde på fungerande järnvägsnät. Både för att få civila till mobiliseringsplatserna och för uppmarschen av förband till övre Norrland.

  SvaraRadera
 26. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 27. Hej, väcker liv i denna intressanta tråd. Är det någon som har koll på ifall vanliga svenska skyddsrum i exempelvis Sthlm eller Gbg skulle klarat en luftbrisad? Jag är framförallt nyfiken på om man skulle klarat värmen?

  SvaraRadera