Cornucopia?

2012-01-21 09:41

Några utländska riksbunkrar

Jag är fortfarande inte klar med blogginlägget om de svenska i amatörkretsar kallade riksbunkrar, de hemliga bergrum och anläggningar där rikets civila respektive militära ledning var tänkt att sitta i krig. Det är förstås en svår balansgång att skriva om, men i avvecklingens tid har det publikt framkommit en del nytt på sistone värt att skriva kring. Om inte annat så är det inte bara Bålsta som inte längre är retuscherad hos Hitta.se eller Google Maps, samtidigt som t ex nedlagda fd RRGS Rockan som FortV har till salu fortfarande är retuscherad.

För egen del handlar det om bokresearch. Jag vill ju inte placera ut en fiktiv riksbunker i ett berg där det faktiskt finns en anläggning på riktigt, samtidigt som jag vill skriva om riktiga orter och platsnamn och ha något som ligger lagom nära verkligheten. En verklighet som flyttat den tabubelagda Zonen genom decennierna.

Vad som är enklare att skriva om är de utländska riksbunkrarna. De är långt ifrån så hemliga som de svenska, som jag nämnt om danska Finderup så syns de tydligt och är rent av utmärkta med tydliga vägskyltar. En del av dem iaf. Det blir en del Google Maps i inlägget så jag lägger in en läs mer här för att inte tynga ner bloggens framsida. Vi börjar med USA.
USA
Det stora landet i väster har förstås ett antal riksbunkrar, enorma anläggningar i sig, även om det sägs att svenska anläggningar kan ha varit i samma storleksordning periodvis. Mest känt är förstås militära NORAD i Cheyenne Mountain utanför Colorado Springs. Addressen är rent av NORAD Road.
Anläggningen skall ligga 600m in i berget och ha en bemanning på runt 200 man. Det är alltså i bemanningstorlek som någon av de svenska STRIL-centralerna, men betydligt längre in i berget. Riktigt så stora berg är svårt att hitta i södra halvan av Sverige, även om det finns utsträckta bergknallar även här. Man har två inslag (eller ett inslag med två portar om man så vill) och likt generell svensk design (jmf RRGS Rockan) så nås själva anläggningen ifrån en sidoport ifrån den stora huvudingången. Tanken är att en tryckvåg från en detonation utanför en port skall åka rakt igenom och ut i andra ändan utan att kunna ta sig in genom sidoporten. Väl där inne så finns det 18 000 kvadratmeter bergrum, i vilka det står totalt 15 st byggnader på chockvågsdämpande fjädring. Motsvarande lösningar fanns i Sverige, jmf t ex HC Elefanten [YouTube, planlösning 1:06 in i filmen], där Stockholms kommuns ledning skulle gömma sig när kriget kom. 

Cheyenne Mountain finns väl beskrivet på Wikipedia, inklusive foton från själva ledningscentralen.

Mindre känt i Sverige är kanske Raven Rock, Site R, i närheten av presidentens "sommarhus" Camp David. Här skall inte bara militär ledning husera, utan även regeringen och delar av departementen inklusive Pentagon. Raven Rock finns av förklarliga skäl inte så utförligt beskrivet. Utvändigt kan man se de fyra stora inslagen. Inga försök görs att retuschera anläggningen från satellit. 
Vicepresident Dick Cheney skall ha flytt hit i samband med den 11:e september 2001. 

Planlösning kan man hitta på Global Security. Uppgifter på nätet [länk, även utvändiga foton] talar om att anläggningen skall kunna husera 3000 man, alltså 15x så mycket som NORAD. Detta kan jämföras med att en svensk civil riksbunker för rikets ledning på 50-talet i Ulla Lindström (s) memoarer skulle husera 4000 personer. Större än Raven Rock.

Mer om Raven Rock på Wikipedia.

Slutligen kan man ställa sig frågan vart representanthuset, USA:s parlament/riksdag, med sina kongressledamöter och senatorer skulle ta vägen. Svaret kom först 1992 och det var att man skulle dragit till lyxhotellet Greenbrier [Wikipedia], under vilken man byggde en betongbunker. Inget som skulle motstå en direkt kärnvapenattack, utan ett strålningsskyddsrum (eng fallout shelter). I ett första steg skulle parlamentet flytta till lyxhotellet, och när missilerna började flyga skulle man gå ner i skyddsrummet. Greek Island som komplexet kallades skulle husera ca 1000 personer. Greenbriers bunker är numera rätt väldokumenterad [Virtuell rundtur hos PBS].
Även om anläggningarna hade sitt ursprung i 50- och 60-talet så har åtminstone både Cheyenne Mountain och Raven Rock successivt moderniserats. Stötvågsdämpade byggnader i bergrummen fanns antagligen inte redan på 50-talet och EMP-skydd infördes också först senare (även om marken agerar jord och skydd så kan ledningar in ta med sig en elektromagnetisk puls - fenomenet identifierades inte ordentligt förrän på 60-talet. Det samma gällde antagligen svenska riksbunkrar, dvs att de inte vare sig hade stötvågsdämpande byggnader eller EMP-skydd ursprungligen.

Kanada
Kanadas riksbunker hette CFS Carp [Wikipedia] och låg utanför huvudstaden Ottawa och är idag ett museum och kanadensiskt kulturarv efter att ha tagits ur drift 1994.

Visa större karta
Verkar handla om en fyravånings betongklump ingjuten i lösare mark och som sådan med betydligt sämre skyddsförmåga än vad kanadensiska berg borde kunnat erbjuda.

Danmark
Vår danska granne hade/har två civila riksbunkrar, REGAN VEST och REGAN ÖST, där den förste offentliggjorts [hemsida] och finns mycket väl beskriven. Även här har man två inslag och själva anläggningen ligger i sidoportar från denna huvudgång. Anläggningen ligger en halv kilometer in i kalkstensberget och 60m ner i marken.

Anläggningen skulle ta emot 350 man. 

Tyskland
Den tyska regeringen skulle gömma sig i en enorm anläggning vid namn Dienstelle Marienthal [hemsida, Wikipedia]. Anläggningen skulle klara av att ta emot 3000 man. Ser man på den fantastiska skissen över anläggningen så inser man hur stor en svensk motsvarande anläggning skulle vara om den i enlighet med Ulla Lindströms memoarer skulle klara av 4000 man.

Avrundning
Sveriges riksbunkrar (och vi har haft många, då bland annat Wennerströms och Berglings spioneri orsakade en del nybyggen och omflyttningar - dessutom gjorde Sveriges utsatta läge att teknikutvecklingen tvingade styrets krigsbasering allt längre väst och norrut - på 50-talet skulle atombomberna komma med flyg med begränsad räckvidd, en räckvidd som successivt förlängdes för att sedan bli irrelevant när kärnvapnen flyttade över till robotar istället för primärt flyg) är en fantastisk historisk dokumentation och vittnesmål om svensk ingenjörskonst och det kalla kriget.

I takt med totalförsvarets nedläggning har flera anläggning har flera anläggningar öppnats eller dokumenterats för allmänheten i olika omfattning - Musköbasen [YouTube], Elefanten, Landsorts kustartielleribatterier, Säves berghangarer (Aeroseum) mfl. En svensk riksbunker bör ha varit i samma storlek som Musköbasen, åtminstone på Ulla Lindströms tid. Sedan vi bytte regeringsform på 70-talet räcker det dock med riksdagens krigsdelegation och inte hela riksdagen, så nyare anläggningar behöver inte nödvändigtvis vara fullt så stora och diverse myndigheter och departement lär nog ha spridits ut på fler platser istället för att koncentreras på en enda plats.

Förhoppningsvis kan man en dag öppna upp någon av de svenska riksbunkrarna på samma sätt som man gjort i Tyskland eller Danmark.  Carl Bildt skall för ett antal år sedan uttryckt en förhoppning om detta avseende en av dessa "fantastiska anläggningar", men jag hittar tyvärr inte något direkt citat om detta. 

Idag präglas den här typen av anläggningar allt mer av öppenhet. Utländska militärer och politiker får besöka svenska Bålstaberget och Norges nya militära centralledning i Reitanberget utanför Bodö har haft åtskilliga statsbesök och rent av militära besök från Ryssland.

Än så länge finns det varierande grader av aktivitet i de svenska nuvarande och fd riksbunkrarna, exempelvis som växlar eller noder i militärens egna telenät, FTN, även om  den gamla huvudfunktionen kanske ligger i malpåse. Den militära insatsledningen INS sitter istället i en kontorsbyggnad i Stockholmsområdet och regering och riksdag är sedan den strategiska blackouten tänkt att vara kvar i huvudstaden men med förbättrad säkerhet.

Tage Erlanders önskemål som citerade ur Ulla Lindströms memoarer har till slut uppfyllts efter drygt 50 år: "Av psykologiska skäl om inte annat bör vi dö i Stockholm".
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa.

11 kommentarer:

 1. Var det inte SVT som tidigare under vintern sände en mycket intressant dokumentär om just USA:s krigstida ledningsmöjligheter, där såväl Raven Rock som Greenbrier och ett antal andra platser togs upp?

  SvaraRadera
 2. Mycket möjligt, har missat det.

  SvaraRadera
 3. Alltså, "bergrums-safari" skulle någon pigg researrangör kunna ta upp. Det borde finnas tillräckligt med MÖP:ar i olika åldrar för att kunna fylla många bussar. Fortifikationsfolket har visserligen ordnat "Bergrummets Dag" några gånger, men organiserad tredagars safari vore roligare. En hardcore-variant där man får övernatta på logementssängar och blir serverad ärtsoppa och andra klassiker skulle kunna prissättas rätt högt. Kanske uniform och skjutövningar kunde ingå? Lite re-enactment sådär. Det naturliga sättet att närma sig de större anläggningarna är givetvis med tåg, så ett diesellok och ett par gamla vagnar krävs också. Håll tillgodo!

  SvaraRadera
 4. Jämför man med det ambitiösa byggandet av skyddsrum för nästan hela allmänheten och de kända militära anläggningarna så vore det konstigt om det saknades bra bunkrar för statsledningen.

  Sådana investeringar har även fördelen att den görs under fredstid och under krigstid blir färre soldater låsta till att säkra ledningen. En utvikning är att den utskällda franska maginotlinjen hade en sådan funktion, den frigjorde personal för den rörliga armen som tyvärr förlorade kriget. Här finns det nog även lärdommar i att balansera investeringar, en dyr klok förberedande investering som frigör personal eller ordnar en bra grundfunktion blir meningslös om man inte har råd att utbilda den frigjorda personalen eller använda funktionen fullt ut.

  Skulle man planera riksbunkrar i dag borde det gå att sprida ut ledningsfunktioner i mindre grupper på fler platser förutsatt att det går att lita på kommunikationssystemens mjukvara och hårdvara. Å andra sidan vill folk likt förbaskat bygga små imperier runt sig så organisationer sväller gärna med datorernas möjligheter till att komplicera byråkratin i stället för att de ger rationaliseringar så nu kan det vara mer folk som skall skyddas. Alltså borde fysiskt skydd förberedas genom rationaliseringar av de funktioner som byråkratin driver.

  Sedan skall man nog inte leta efter ett jättegigantiskt berg, riksdagens krigsdelegation är bara 50 ledamöter plus talmannen. Det är ingen långsökt gissning att de flesta institutioner kunde skala ner och en hel del av den kvalificerade personalen och politikerna borde ha spridits ut på staber och förband.

  Sedan är det alltid kul att spekulera i hur något sådant skulle se ut om investeringen gjordes i nutid. Det var billigare att bygga förr men samhället var överlag fattigare så de få enklare anläggningar som jag har sett byggdes inte med onödiga bergvolymer för den tänkta funktionen. Skulle det byggas nu skulle jag gissa på att man skulle ta ut större bergvolymer och flytta in yttre parkeringar i berget för att göra det svårare att se vad som pågår i det, spara in på dyra fasta installationer, placera mer i containrar i bergrummen och helst bygga fler berg för att få spridning. Skulle 2020 talets försvar investera som 1950 talets skulle de civila bergtäkterna få slå igen och övergå till att distribuera statens överskottsbergkross.

  SvaraRadera
 5. Sverige hade bättre ledning på den tiden Kungen var härskare. Kungen stred vid frontlinjen och gömde sig inte i skyddsrum och lät andra göra jobbet. Ännu ett bevis på hur fjärmade från folket makthavarna blivit. Skicka Annie Lööf och Fredrik Reinfeldt i full stridsmundering till Afghanistan eller avskaffa skendemokratin och återupprätta kungadömet där Kungen har all makt och även är fullt ansvarig inför folket. Vi svenskar har all anledning att vara stolta över våra forna härskare, medan dagens makthavare är förrädare och mähän.

  SvaraRadera
 6. Anonym 02:57, Skall man ha Kungen, Statsministern eller Blondin Bella ute och leda trupperna och trösta de utsatta människorna behöver det finnas en administrativ stab som ser till att det funkar. Den staben lär delas i de som följer med runt och de som sitter på något ställe som förhoppningsvis är hemligt och skyddat.

  Att se upp till en ledare som fixar allt är en illusion som kommer sig av hur vi människor fungerar psykologiskt och den kraftfulla illusionen visade sig vara överföringsbar via radio och TV och då vart det logiskt att placera statsledningens värdefullaste tillgångar i en studiobunker. (Dvs statsministern och Lennart Hyland... )

  Många av våra forna härskare var skitstövlar, värst var nog Gustav Vasa som körde över allt och alla och Karl den tolfte som härskade över en av historiens hårdaste militärdiktaturer.

  SvaraRadera
 7. Här har du en till i USA, där FEMA har sitt kris center:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Weather_Emergency_Operations_Center

  SvaraRadera
 8. I Finland sänktes prestationsnivån angående byggande av skyddsrum för befolkningen iom. en räddningslag som trädde i kraft förra sommaren (förr krävdes byggande av skyddsrum om byggnaden var större än 600 kvm [vilket ledde till många små fastighetsbolag om 599,5 kvm etc.] , nu 1200 kvm för bostadshus och 1500 kvm för industrihallar, lagerbyggnader etc.). Men den finska riksdagen är nog minsann mån om sin säkerhet, det som skulle bli bara förnyelse av vattenrör och lite till så har också diskret kommit till att bygga ut de underjordiska delarna av det finska riksdagshuskomplexet:

  http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/riksdagen/aktuellt/ombyggnad/index.htx

  http://www.sydin.fi/Story/?linkID=141695

  Är nog inte bara bilparkering och logitistikcenter som byggs i och med att så mycket är hemligstämplat, tomtgrannar får inte se alla papper som i sig är brukligt vilket luktar (ut?)byggnad av den finska riksdagens bunker...

  SvaraRadera
 9. du skall kanske inte placera fiktiv bunker i billingen vid skövde

  SvaraRadera
 10. Det började ju i Sverige med Fästningen i Karlsborg. Finns även ett HC i Vaberget utanför Karlsborg, samt hmm, just det Billingen.. Samt ett ganska intressant ställe i Värmland.
  Enligt uppgift så finns det ingen samlad lista ej heller någon enskild som har överblick, utan vitsen var att sprida det på tre täter. Har dock aldrig kunnat vidimera det..

  SvaraRadera
 11. Vi har ju också Skottlands atombunker, som numera är ett mycket intressant museum, besökte det själv för ett par år sedan:
  http://www.secretbunker.co.uk/
  Missa inte bröllopsfotot för en av officerarna där bruden parkerats bredvid skylten med "Early Missile Warning" ! ;-)

  SvaraRadera