Aktuellt

Vad är det första du kommer göra när pesten är över och alla restriktioner och rekommendationer är borta?

En dag kommer Wuhan-pesten vara officiellt över och inte längre vara en pandemi. Restriktioner kommer vara lyfta, olika stöd försvunna och r...

2012-01-02 13:59

Ett återbesök till de svenska krigsflygbaserna

kosBloggaren Hans J har skrivit ett inlägg om det kalla krigets luftförsvar, med två utmärkta filmsnuttar från det kalla kriget. Väl värt att se och läsa för den som är intresserad av ämnet.Nog om den utvikningen. Hans J återger också en fantastisk karta över det svensk Mellersta Flygkommandot, FKM, runt 1998 innan den stora strategiska blackouten tog vid.

Kartan läggs med ute till höger och visar huvud-, sido- och reservkrigsflygbaser i Mellansverige och Gotland. (Den som är uttråkad kan Google Maps/Streetview-besöka en del av dessa nedlagda baser, om man nu inte bor i närheten.)

Idag finns inte en enda av dessa baser kvar i Insatsorganisation 2014.

Mellersta Flygkommandot 1998
En del av baserna är visserligen civila flygplatser, och F 17 Kallinge har ett detachement på Visby flygplats, F 17G, med ca 10 anställda, för att kunna bl a hantera landningar vid dålig väderlek. Malmslätt utanför Linköping är ett likartat detachement, F 17M och som Helikopterflottiljen (samt viss annan militär verksamhet utanför flygvapnet). I övrigt är hela fd FKM ett vacuum för det svenska flygvapnet idag.

Sverige har idag kvar två krigsflygflottiljer, F 17 Kallinge utanför Ronneby och F 21 Luleå. Man har även  den rena utbildnings- och transportflottiljen F 7 Såtenäs mellan Vänersborg och Lidköping, som är de sista resterna av Hangarfartyget Västergötland.

Till F 17 och F 21 finns det var sin krigsflygbas i insatsorgansiationen, Jokkmokk och Hagshult i Småland, som enda kvarvarande krigsflygbaser baserade på det moderna fd Bas 90-systemet. På 90-talet hade man vid full utbyggnad hela 22 krigsflygbaser enligt Bas 90, flygbaser med en huvudbana och flera kortbanor i nära anslutning, samt sidobaser och reservbanor i enlighet med kartan. Sidobaser och reservbanor finns dock inte kvar, utan det är bara huvudbanorna och kortbanorna som fortfarande kan användas.

Kvar finns också Vidsel, som i Bas 90 hade tre kortbanor och enligt Google Maps fortfarande ser ut att ha kvar dessa. Vidsel är dock ingen krigsflygbas längre, utan heter Robotförsöksplats Norrland och är i praktiken ett internationellt övningsskjutfält som hyr ut sig till den som vill betala. Även huvudbanan vid Råda utanför Lidköping finns kvar, även om kortbanorna längs riksväg 44 har förstörts. Delar av klargöringsområdet för huvudbanan går faktiskt att se via Google Streetview, men man kan konstatera även här har det rivits upp en del. Råda används i princip bara för att öva start och landning med Tp 84 Hercules idag.

Sverige må på pappret ha över 100 JAS 39-plan, vilket glädjer försvarsnaivisterna som älskar siffror, t ex att vi på pappret har 120 stridsvagnar men endast 45 stycken placerade i insatsorganisationen, resten står i malpåse. I verkligheten har vi fyra divisioner, 121., 122., 171. och 172. Dessa har ca 18 JAS-plan var, dvs en total på 72 flygplan och inget annat. Men samtidigt har vi bara två basbataljoner och två krigsflygbaser, vilket innebär att vi i praktiken kanske har 36 JAS som kan sättas in samtidigt. På sätt och vis passande eftersom planen idag står uppradade i oskyddade plåthangarer och det är därmed högst tveksamt om så många någonsin skulle komma upp i luften i skarpt läge.

Dessutom saknas det luftvärn. Som jag redovisade om det svenska luftvärnet så räcker det inte till att skydda ens väsentliga militära mål. Under gamla Bas 90-organisationen fanns både robotluftvärn och eldrörsluftvärn runt varje krigsflygbas, även om det var armén och inte flygvapnet som hanterade detta. Det saknas alltså idag.

För den som vill läsa på ytterligare om precis hur många flygbaser, reservbaser och vägbaser som har funnits i Sverige och medvetet avvecklats så har Fortifikationsverket två rapporter, FORTV 2007:01 Svenska militära flygbaser och FORTV 2006:01 Svenska reservvägbaser. Man kan via FORTV 2007:01 läsa att från 1990 och framåt byggdes det ett antal kortbanor etc för att färdigställa Bas 90, närmare bestämt 19 st, och ytterligare en bunt på 80-talet. Rådas kortbanor byggdes ut så sent som 1992, men har de senaste åren förstörts när man byggt om riksväg 44.

Tittar man igenom Fortifikationsverkets rapporter så framgår det att antalet flygbaser har varit så många att FORTV inte ens själv har full koll på vilka som byggts ut eller ej. I vissa fall lämnar man frågetecken, inte lätt med hemlighetsstämplar.

Antalet krigsflygbaser i Sverige skulle behöva dubblas mot idag för att svara upp mot antalet divisioner med JAS 39 och basbataljonerna skulle behöva dubblas. Trots allt är det främst ett skalskydd Sverige behöver idag och som det påpekas i informationsfilmerna hos Hans J så är det väldigt kostnadseffektivt att mota Olle i grind och hålla en motståndare utanför Sveriges gränser. Lämpligen skulle Råda upprustas och sättas in i insatsorganisationen igen, samt att Försvarsmakten återupprättar F 16 Ärna utanför Uppsala med sina kärnvapensäkra berghangarer, samt återrustar omkringliggande kortbanor igen. Antagligen vore det på sin plats att även se till att Vidsel fungerar i insatsorganisationen och inte enbart som övningsbas, då  basen verkar i gott skick baserat på satellitbilder.

Men det är förstås bara en dröm. Det viktiga är att kunna visa upp 100+ JAS 39 på pappret, inte en organisation som matchar numerären.

Vad man istället kunde hoppas på hade varit att någon enda av de gamla krigsflygbaserna i Bas 90 hade bibehållits som ett museum över en epok i vår kulturhistoria. Så länge får man nöja sig med att det standardiserade fortifierade Op-rummet i Bas 90 finns skissat i FORTV:s rapport. Övriga är väl rivna och sanerade vid det här laget, undantaget Hagshult, Jokkmokk och kanske Vidsel. Råda är iaf en bare base idag, utan byggnader.

Bland de större Bas 90-baser som lagts ner hittar man bland annat Byholma, Kjula, Fällfors, Rommehed, Färila, Åmsele och Kallax.

Något ansvar för de miljarder i kapitalförstörning man ägnat sig åt genom att riva ca 20 st Bas 90-baser kommer förstås aldrig utkrävas. I rättvisans namn hade det väl kostat en liten slant att laga tjälskador då och då, respektive hålla fasta anläggningar som operationscentraler torra. Men man kan misstänka att det mest handlade om bokföringsmässiga kostnader som avskrivningar.

Skrev ett relaterat inlägg i våras, där man också får svaret på varför jag inte reagerade eller kommenterade de Patriotrobotar som dök upp hos ett handelsfartyg i nöd i Finland. Citerar mig själv:
"Tydligen försöker Tyskland bli av med en del av sina Patriot-system, i värsta fall gratis, som ett led i sina försvarsbesparingar. Ett utmärkt tillfälle för Sverige att mycket billig eller för den delen gratis uppgradera vårt luftvärn till någorlunda modern inte-skämmas-nivå."
Så det var inte så överraskande som media framställde det. Nu kanske inte Patriot skulle vara speciellt billigt för Sverige, ens om vi hade fått det gratis, då man nog får betala för gungorna även om karusellerna är gratis. USA är inte direkt kända för att tillverka system som är billiga i drift, både materiellt och personellt. Med tanke på statusen för det svenska luftvärnet så skulle antagligen inte personalen räcka långt till krävande Patriotsystem.

Tillägg: I FORTV 2007:01 finns också en lista över utländska svenska flygbaser, inklusive F 19 (finska Vinterkriget) och F 22 (Kongokrisen) samt "F 23" (inom citationstecken) för insatsen i Kongo 2003 och FU 01 i Afghanistan och Uzbekistan. Rapporten är förstås från 2007 så FL 01 från i år finns förstås inte med.

56 kommentarer:

 1. "Idag finns inte en enda av dessa baser kvar i Insatsorganisation 2014."

  Nja, Uppsala och Malmslätt är faktiskt fortfarande kvar. Men visst blir man bedrövad när man tänker tillbaka till hur det var.

  SvaraRadera
 2. Malmslätt nämner jag som flygplats åt Saab, men i insatsorganisationen ingår den väl inte längre som flygbas (åt JAS 39)?

  SvaraRadera
 3. Bra Cornu. Flygvapnet är idag endast dimensionerat för att kunna uppträda från sina ordinarie fredsflygbaser samt någon mer plats. Hur det ska lösas praktiskt är svårt att säga då bemanningen är ytterst begränsad på bassidan. Resultatet blir att man inte längre klarar att sprida resurserna för skydd utan de måste hållas samlade. Pengar finns heller inte för att skydda flygbaserna från lufthot med hjälp av luftvärn eller fortifikatoriska skydd. Avvecklade är också flygfältsingenjörerna som på kort tid skulle kunna reparera banor efter anfall.

  Det är ju populärt att citera sig själv på internet så:

  http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/11/odesbeslutet.html Om bl a Flygvapeninspektörens (nyss tillträdd som insatschef) syn på begränsningarna

  http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2010/01/alla-agg-i-samma-korg.html En jämförelse mellan svenska flygbaser och de i våra grannländer. Som Brasse brukade säga: vilken ska bort?


  Hade man bemödat sig om att göra en övergripande utredning av luftstridskrafterna hade vi förhoppningsvis kunnat undvika den kortsiktighet som vi idag ser resultatet av. Situationen blir heller inte bättre framöver då den politiska oviljan att genomföra en utredning över framtiden är mycket stark. En utredning lär nämligen komma till ett antal mindre välkomna slutsatser.

  SvaraRadera
 4. "Malmen utanför Linköping finns kvar som Saabs flygplats, men i övrigt är hela fd FKM ett vacuum för det svenska flygvapnet idag."

  En liten rättelse Malmslätt är fortfarande miltär och Saab har ytterst lite verksamhet här, Saabs flygplats som även är civil ligger på andra sidan Linköping och båda är fortfarande igång som flygplatser. Detta anges även anges på din bild, notera MAL(Malmslätt) röd trekant väster om Linköping och SAB(Saab) gul trekant öster om Linköping.

  SvaraRadera
 5. Tack för korrigeringen. Malmslätts verksamhet? Helikopter? ASC?

  SvaraRadera
 6. Det bör även påpekas att militärens verksamhet på Malmslätt är något liknande: "Sedan försvarsbeslutet 2004 finns på Malmen Helikopterflottiljen, Livgrenadjärgruppen, Försvarsmaktens logistik, Blekinge flygflottilj (F 17 M), Flygskolan, del av Flygmedicincentrum, delar ur Försvarets materielverk och Saab Aerotech."

  Notera att före detta Saab Aerotech numera Support & Services jobbar med flygunderhåll, JAS-planen i sig byggs på Saabs flygplats.

  SvaraRadera
 7. Det är väl nån sorts testverksamhet på Malmen? Synnerligen icke nerlagd är den iaf, som militär flygplats räknat. Flygs lite diverse där (inkl Gripen) kan jag säga som närboende. Men Saabs egna flygverksamhet bedrivs som sagt från Linköpings Flygplats tvärs över stan.

  SvaraRadera
 8. Johan, som sagt, jag har korrigerat. Se Villes citat från Wikipedia ovan.

  SvaraRadera
 9. Det är en viss skillnad på att vara en militär flygplats och en flygbas användbar för skarp verksamhet. Alla flottiljflygplatser och framförallt Malmen och Ronneby dras med stränga miljökoncessioner, vilket på ett alltför tydligt sätt påverkar och har påverkat användbarheten vid höjd beredskap.

  Den stora skillnaden ligger i platsens förmåga att kunna verka i en skarp situation och att motstå fientlig bekämpning. Huruvida det då bedrivs fredstida testverksamhet, helikopterflygning eller pappersflygplan är då helt oväsentligt.

  SvaraRadera
 10. Jag hänger inte med i svängarna... :)

  Med MÖPeri och Linköping på tapeten får jag lov att rekommendera ett besök på flygvapenmuseet, Kalla Kriget-utställningen och DC3:an är väl värda att se enligt min ringa mening.

  SvaraRadera
 11. Wiseman, "pappersflygplan", ouch... Julledigheten (?) verkar ha fallit väl ut.

  SvaraRadera
 12. Eftersom de svenska planerarna redan har gjort det mesta av jobbet åt en eventuell angripare, så kan man tämligen säkert våga sig på en gissning om hur ett framtida angrepp kommer att ske.

  Lätt som en plätt slår man ut hela det svenska flygvapnet i ett överraskande massivt anfall och upprättar luftherravälde över Sverige. Vilken general skulle sedan föreslå statsministern att motståndet ska fortsätta?

  Det fina i kråksången, ur en angripares perspektiv, är att det med relativt enkla medel går att betvinga Sverige. Jämför en kostsam invasion mot en beredd försvarare som har flygvapnet kvar. Det är alltså upplagt för strategisk utpressning. Hur länge dröjer det innan vi får se ett exempel på det? Den andra frågan är, hur kan svenska politiker vara så naiva?

  SvaraRadera
 13. Kjulabasen, nostalgi... Medan basen och krigsplaceringen existerade brukade jag åka dit en dag på semestern och cirkulera några varv för att påminna mig om hur vägarna gick. Dock lärde jag mig aldrig namnen på kompaniets personal, bara lite översiktligt hur det mesta funkade.

  SvaraRadera
 14. "Alla flottiljflygplatser och framförallt Malmen och Ronneby dras med stränga miljökoncessioner, vilket på ett alltför tydligt sätt påverkar och har påverkat användbarheten vid höjd beredskap."

  Milöhänsynstagandena är ju inte skrivna i sten, i eventuellt mer hotfull framtid kan det helt klart tänkas att man tummar på miljöhänsynen för rikets bästa. Någon form av plan för Malmen finns ju uppenbarligen då man i princip inte får bygga ett enda vindkraftverk i stort sätt hela Östergötland på grund av Malmslätt. Att man skulle hålla på i åratal att bråka om vindkraftverk i 5mils radie runt en flygplats som inte kan användas till skarp verksamhet låter minst sagt underligt.

  Källa en av åtaliga artiklar i ämnet de senaste åren:
  http://www.affarsliv.com/?articleid=5429516

  SvaraRadera
 15. Fler och fler börjar prata om att helt lägga ner malmen och alla flygverksamhet runt Malmslätt eftersom flygbullret sänker villapriserna. Förut var det många som fick sin inkomst från flygverksamhet på något sätt och därför var flygbullret mer accepterat - nu är det endast ett hot mot villapriserna.

  Konstigare saker har hänt och kommer att hända.

  SvaraRadera
 16. Malmens kortbana har ganska nyligen uppgraderats till 2+2 väg med vajerräcke. Iofs innebär det att asfalten bevaras och "vändplanerna" är riktigt bra parkeringsfickor för lastbilar, lastbilssläp osv.

  SvaraRadera
 17. Som USA mycket tydligt har visat så vinns visserligen första delen av kriget med ett massivt anfall, sen får man ett gerillakrig mot civilklädda soldater i trånga städer i några år efter det...

  SvaraRadera
 18. "Fler och fler börjar prata om att helt lägga ner malmen och alla flygverksamhet runt Malmslätt eftersom flygbullret sänker villapriserna. Förut var det många som fick sin inkomst från flygverksamhet på något sätt och därför var flygbullret mer accepterat - nu är det endast ett hot mot villapriserna."

  Eftersom ca 20 000 personer jobbar med flygrelaterad industrikunskap i Linköping så har jag svårt att se detta, känner själv även absolut inte igen mig i din beskrivning. Möjligtvis betyder inte Malmslätt så mycket längre men att helt lägga ner flygverksamheten här? Nej skulle inte tro att man vill det...

  SvaraRadera
 19. Man skall aldrig underskatta hur mycket ett flygplan kan låta när bostadsmarknaden faller...

  SvaraRadera
 20. Och hur mycket raserar inte 20000 färre jobb bostadspriserna i en kommun om 145000 invånare :)

  SvaraRadera
 21. Tystnaden av en stillastående ekonomi borde göra underverk för villapriserna...

  SvaraRadera
 22. För att inte tala om en 100m högt vindkraftverk 10m från tomtgränsen som försvarsmaken nu motar bort :)

  SvaraRadera
 23. Det har blivit färre och färre människor som uppbär sin inkomst från något som har med flygplan att göra i Linköping, och det har definitivt blivit färre som själva gör kopplingen att det är flyget som är handen som föder dem.

  80-talet är över, saker har förändrats.

  Det är kanske inte gubbarna som går och skrotar ute på SAAB som bor i många av kommunens villor numera ?

  Betänk att Sveriges kanske mest välfungerande anstalt, Roxtunaanstalten, som låg en bit utanför en av stadens villagräddhyllor Ekängen, stängdes 2007 trots att den legat där i många år sedan långt innan mångmiljonprogrammen startade. Det finns de som säger att starka politiska intressen var delaktiga i stängningen av anstalten. Så konstiga saker har hänt och konstiga saker kommer att hända igen.

  SvaraRadera
 24. För mer information och även en del spännande bilder på ruinerna av det svenska flygbassystemet kan jag å det starkaste rekommendera denna tråd: http://forum.soldf.com/index.php?/topic/20636-flygbaser-och-basbataljoner/

  F.ö. håller jag med Cornu om att åtminstone en enda bas borde ha sparats som museum, det är ju en tragedi att allt har försvunnit. I de yngre generationerna är det säkert inte ens många som vet att vi för inte alls så lång tid sen hade mängder med stora flygplatser som låg och väntade på kriget mitt ute i mörka skogar...

  SvaraRadera
 25. Eller, allt har kanske inte försvunnit iofs - gissar att åtminstone många av huvudbanorna finns kvar i varierande skick, eller? Den i Sörmland (Björkvik?) kan man fortfarande råka få se genom fönstret när man tar billighetsflyget till Skavsta.

  SvaraRadera
 26. Iofs så komemr Sverige inom närtid lämna över större delen av inflytandet över sin egen ekonomiska politik till EU så vad i hela friden ska vi ha ett försvar till? Det löser Bryssel så bra åt oss.

  SvaraRadera
 27. Hur 17 sparar men en flygbas som museum?
  Det är mera landskapsvård än hembygdsgård.

  Skall man förstå hur det funkade är det bättre att besöka en F1 tävling och förställa sig att depån flyttar sig mellan 20 slumpmässiga parkeringsplatser i en liten bilkaravan.

  Marcus, spännande, själv hörde jag en del illavarslande rykten innan A1 och I4 slog igen. Det var f.ö. innan jag vart ordentligt politiskt aktiv. Jag kan därmed inte avfärda dina konspirationsteorier men jag skulle vilja ha mer att gå på innan jag tror på dem. Själv är jag en av dem som försvarar nybyggen av boenden för människor som har speciella behov då även de måste finnas någon stans och jag gillar dessutom flygplan, jordbruk och industrier så folk kanske undviker mig när de vill ha stöd för att bli av med jobbiga grannar? Om du är politiskt aktiv kanske vi ses på något KF, du får gärna berätta mera.

  SvaraRadera
 28. @Magnus Redin: Jag kan t.ex. tänka mig att man bevarar den fysiska anläggningen och öppnar hela eller delar av den för allmänheten. Vill man vara mer fancy kan man förstås ställa upp ett par Viggar eller åtminstone skalmodeller i olika realistiska tablåer. Guidade turer som beskriver hur basen var tänkt att fungera är ett självklart inslag, och kanske en fast utställning i anslutning till BasC eller i en nybyggd paviljong som sätter in det hela i sitt större sammanhang (svenskt luftförsvar, Kalla kriget).

  Ja, det är bara några spontana idéer. Möjligheterna är såklart oändliga och jag tror nog det skulle dra folk också.

  SvaraRadera
 29. En flygbas kräver för att fungera så mycket mer än det som syns direkt - banan. Det är inga större problem att landa stridsflygplan på vilket flygfält som helst och sådana finns det ju gott om i varierande skick, t ex gamla krigsbaser.

  Det folk inte tänker på är allt som måste finnas runt omkring i form av infrastruktur, framförallt logistik och kommunikation. Varifrån ska verksamheten på basen ledas och hur? Var finns vapen och drivmedelsförråd? Hur ska dessa fyllas upp? Hur flytta dessa resurser från en plats till en annan.

  Det är alltså inte mycket lönt att romantisera över vägsträckor kors och tvärs i landet. Erforderlig infrastruktur för att få funktion är omsorgsfullt avvecklad sedan flera år. Tyvärr var det många försvarspolitiker som förstod detta först härom året.

  SvaraRadera
 30. Wiseman, Råda torde väl vara ett typexempel på hur huvudbanan finns kvar men allt annat är avvecklat och meningslöst ur ett beredskapsperspektiv. Kortbanorna är inte kvar alls, utan har trefilats bort och sedan har även klargöringsfickorna demolerats.

  SvaraRadera
 31. Wiseman, samma avveckling förefaller gälla i stort sett hela logitsikkedjan bakom alla gamla försvarsfunktioner.

  Jag hoppas innerligt att en del var så hemligt att jag inte ens har hört talas om att det finns kvar. Tyvärr verkar det som om nedläggningen har skett med en bedövande lojal tystnad och så har lite bunkerfreaks osv sprugit runt och rört upp damm så jag med flera har fått reda på att vi har haft ett komplett och omfattande försvar. Jag är ungefär lika dum som en genomsnittlig försvarspolitker då jag inte fattade vidden av det som försvann fören jag läste "Kalla krigets kronoberg". Lite vaknare människor hade nog mera koll än vad jag hade.

  Mycket av det som en krigsflygbas behöver borde vara detsamma som en pansarbataljon osv behöver så fixar man det ena borde man kunna fixa det andra. Bränsle, smörjmedel, pallvis med ammunition, exakt rätt reservdelar, mat, rent vatten, nytvättade underkläder och uniformer. På lite högre nivå av stödfunktioner sjukvård, reparation av icke specialiserade fordon, fältarbeten, kommunikation, luftvärn, övergripande ledning och svaga yttäckande förband runt omkrig dem.

  Om det är så illa att allt måste byggas upp från grunden och man fixar stödfunktiner så bataljoner och brigader kan röra sig över hela landet borde man få till mycket av det som även flygbaser behöver.

  Om man ovanpå detta ger civila flygbaser lite mer pengar och krav för snöröjningskapacitet, lätt skyddade reservelverk och beredskapsförråd för bränslen borde ett flygbaskompani börja bli hanterligt stort om man kan rekvirera den civila personalen med pliktlagar.

  Om, om, om, och, och, och, så du har överlag givetvis rätt i att det är ett jättejobb som dessutom inte märks fören det behöver användas. :-(

  SvaraRadera
 32. Hmm, regeringarna i Helsingfors och Oslo är säkert mycket tacksamma för hur Sverige agerar i försvarsfrågor .....

  SvaraRadera
 33. Anonym 17:57, För några år sedan brukade jag hoppas på att Finland skulle invadera så riket kunde återförenas under det mest kompetenta styret, nu tror jag att det kan gå hyfsat utan att hoppas på ett absurt skämt.

  SvaraRadera
 34. Cornu, Cornu, ser du inte vad vi har att göra med? Har du sett Färila? Borlänge? Har du åkt bil i skogslänen? Då borde du ha sett vägbaserna - de är precis ÖVERALLT - tusentals raksträckor med djupa parkeringsfickor.

  Nå, ta och tänk efter lite till nu - zooma ut - kolla på kartorna igen - tillämpa Occam's Razor: Är den här mängden flygbaser och vägbaser rimlig med tanke på svenska försvarsbehov? Skulle knappast tro det.

  Den enda rimliga slutsatsen är att Sverige var en enda stor NATO-bas. Alla andra antaganden är orimliga med tanke på installationernas omfattning.

  Nå, i händelse av väpnad konflikt, vad blir då det logiska agerandet för den supermakt som INTE har alla de där svenska baserna? Rätt enkelt skulle jag säga! Traditionella fissionsgrejor på 500 meters höjd ovanför bankorsen, kärnreaktorerna och Suorva-dammen. Max 15 laddningar allt som allt. Sen är Sverige svart och svenskarna döda. Åtminstone hälften av oss.

  Jag finner det alltså varken säkert eller attraktivt att bo i en Amerikansk flygbas, och jag känner mig MYCKET lugnare när alla de där tokerierna är avvecklade.

  SvaraRadera
 35. Anonym 18:02, dessa dusssintals med vägflygbanor och hundratals klargörningsfickor var och är oanvändbara för Natos flygplan utöver Harrierplan och framtida F-35B eller F-18 om det går att få fram mobila bromsvajrar då Natos flygplan behöver längre landningssträckor och klargör enligt andra rutiner.

  Om vi skulle ha varit strikt oberoende av Nato hade vi behövt ännu mer försvar och framförallt en så stor mängd egna kärnvapen att vi hade kunnat upprätthålla en egen liten terrorbalans gentemot Sovjet. Det hade varit skitdyrt och de politiska problemen med det är uppenbara.

  Nu är vi ännu mera beroende av Nato än vi var under kalla kriget. Det enda vi kan göra snabbt om världsläget försämras är att be på våra bara knän om natoförband.

  SvaraRadera
 36. Magnus:

  Pansarbataljonen kan förlita sig på rörlighet för skydd och att hämta sitt behov "någonstans i trakten". Flygbasen är mer statisk och beroende av att resurserna finns i närheten. Pansarbataljonen är till fullo rörlig, medan basbataljonen kräver externa resurser, transportflyg eller tåg för att kunna transportera all sin materiel till en annan bas. Det går naturligtvis med landsvägstransport också.

  Tyvärr finns det inga djupare hemligheter bevarade eller någon djupare eftertanke bakom det hela. Du vill definitivt inte veta hur det ser ut i övrigt avseende logistikförmåga jämfört med för 15 år sedan.

  SvaraRadera
 37. Von Zon 3 Tänd2012-01-02 18:52

  Uppsala är den av de återstående huvudbaserna som har berghangarer, här har politiker och militären äntligen förstått dess värde vilket skall tas till vara för framtiden. Sverige torde vara ett av få länder i världen som idag inte har ett luftförsvar/flygflottilj kring sin egen huvudstad. Dessutom finns inget som heter "krigsflygflottilj" .Slut

  SvaraRadera
 38. Wiseman, finns det någon grupp som någonstans funderar på hur man skulle kunna få ihop ett nytt fungerande försvar som det dessutom går att kommunicera med online? Jag har hittat lite bloggar där ett antal har centrerat sig runt bloggsocialt hyperaktiva Cornucopia vilket sammanfaller väl med mitt intresse för peak oil

  Själv har jag mest funderat på hur man skulle kunna öka chansen att ha kvar ett fungerande samhälle när oljan sinar och andra fysiska resurser blir knappa. Fungerande försvar är ett mindre(!) problem inom detta stora problem och det är egentligen dumt att fördjupa sig i det då jag redan gör för lite och fel saker med de stora problemen.

  Jag är även intresserad av försvaret under kalla kriget som ett gott exempel på hur ett samhälle kan hantera en enorm utmaning och hot mot sin existens och agera sunt på både kort och låg sikt utan att allt deppar ihop. De här gör iofs den totala kollapsen av försvaret ännu mera skrämmande och det vart inte bättre av att jag över julhelgen äntligen läste Wilhelm Agrells Fredens Illusioner.

  Att gå från idé till att åstadkomma en grupp av människor som får något gjort är ett svårt steg, jag kan möjligtvis prata med många olika människor men det är svårt att skapa nätverk.


  Vidare om 18:24, Att en pansarbataljon skulle kunna transportera sig själv till förnödenheterna låter lite väl hoppfullt. Kanske fukade det bättre förr när varenda villa hade några kubikmeter diesel i källaren och det nog fanns militära förråd överallt.

  Själv såg jag bara den levererande logistiken nära klargöringsplatserna och visste var en flygbas bränseldepåer och amförråd fanns. Jag visste inget om logistiken som fyllde på dem utöver att F-13 föreföll ha mer tankbilar än bara de som skulle cirkulera fram till klargöringsplatserna. Lite naivt tänker jag att det bara behövs fler bilar utspridda över en längre sträcka, men då blir frågan hur säker sträckan är och om den kan skyddas och desto svårare det är desto viktigare blir det med lokala förråd. Sedan borde flygvapnet vara speciellt i det att man har en del högt avancerat och dyrbara vapen i mycket litet antal, en förlorad eller till fel plats levererad RBS-15 borde vara mycket värre än några förkomna pallar artillerigranater. Men det här är logistik på Starcraft 2 nivå så jag förväntar mig något helt annat från proffs så jag har lite svårt att acceptera konceptet ledning utan tänkande och plan.

  SvaraRadera
 39. Magnus:

  Ingen aning om det finns någon sådan grupp.

  Pansarbataljonen har förhoppningsvis ett UH-komp som följer bataljonen dit där den har uppgifter att lösa. Visst kräver det bränsledepåer, men det är fortfarande vanlig diesel. Det är något svårare för flygbasbataljonens avsevärt mindre resurser att snabbare ta sig till den plats där flygplanen landar och dessutom få fram erforderliga mängder flygfotogen.

  Fram till för 10 år sedan hade vi några månaders försörjningsberedskap i landet – tills den såldes ut "för att den inte behövdes" och för att minska budgetunderskottet. Idag är den helt avvecklat vilket tidigare har avhandlats här på Cornucopia.

  SvaraRadera
 40. Det är deprimerande att tänka på de sorgliga resterna av vårt försvar och personligen tycker jag det varit ärligare att lägga ner och avveckla allt. Varför ska vi lägga ner miljarder på något som inte fungerar, de pengarna kunde användas till något annat. Höja ränteavdragen exempelvis...

  Antagligen är jag enfaldig som envisas med att fortsatt vara aktiv i Hemvärnet. Vi är illa utrustade och dåligt samövade men jag hoppas ändå att vi kan göra någon form av nytta när det uppstår en kris, oavsett typ.

  SvaraRadera
 41. Wiseman 19:30.

  Äsch, var finns de hemliga konspirationerna när man behöver dem? :-)

  Det jag far efter är vad som kan vara gemensamt för UH kedjan bakom pansarbataljoner, hemvärnsbataljoner, övriga arméförband inklusive brigadstaber och annat som flygbaser. Bakom detta behöver det finnas förråd, industritvättmaskiner, verkstäder osv i bergrum och en lista på civila anläggningar som kan rekvireras.

  Jag vet om nedläggngen och vi lyckades pricka historiskt låga oljepriser när beredskapsförråden tömdes. Staten hade nog tjänat mer på att spekulera i att längre lagring hade gett höjt värde men då var konsensus att vi var i en ny tid där råvaror skulle fortsätta falla i pris.

  Det finns senast jag kollade ett stort och gissningsvis tomt civilförsvarsoljeberg bevarat i närheten av Stenungsund vilket är rätt förråd att spara då det är hyfsat nära Preemraff och förråd och hamn för det gamla reservkraftverket och Borealis. När jag räknade på de civila förråden under sanerig fick jag det till minst ett halvårs behov och då var vare sig hemliga militära förråd eller då omfattande råoljelagren med. Å andra sidan kan det ha varit så att militära förråd ingick i den civila avvecklingen.

  SvaraRadera
 42. Magnus:

  Hört talas om FMLOG och civil upphandling? Där har du svaret.

  SvaraRadera
 43. Jag har ingen aning om hur FMLOG och de civila företagen fungerar men jag har hört FMLOG användas som skällsord.

  Hur hanterar man övningar under obekväm arbetstid? Vad har civilisterna för avtal om tjänst vid beredskapshöjning och krig?

  SvaraRadera
 44. Nu när i stort sett hela försvaret är nedlagt så finns det endast en sak som är intakt: Försvarskostnaderna. Det vore hederligare att lägga ner hela rasket och sänka skatten nu när vi ändå inte kan försvara vårt land.

  SvaraRadera
 45. Ställer frågan till er som har bättre koll.

  Vart går alla dom miljarder kronor som skulle behövts för att återställa flyget till någorlunda fornstora dagar!?

  SvaraRadera
 46. Magnus:

  FMLOG har ungefär samma avtal som övrig anställd personal i Försvarsmakten beroende på om man är officer eller civilanställd.

  SvaraRadera
 47. 23.32 och 23.33

  Sett i miljarder kr har försvarsbudgeten de senaste 20 åren legat runt 40 mdr kr (spannet 38-45 mdr kr beroende på regering). Dock har köpkraften mer än halverats pga allmän inflation, men också den s k tekniska faktorn som innebär att krigsmateriel stiger avsevärt snabbare i pris än civila produkter. Fram till 70-talet kompenserades försvarsbudgeten för detta med 2,5 % årligen, men det utgick sedan.

  Att återta de förmågor och den infrastrukturen som lagts ned är inte görligt. Det handlar om kumulativa investeringar av miljardbelopp under decennier. Dyrt och tidsödande att bygga, men snabbt att förstöra.

  SvaraRadera
 48. Med anledning av ovanstående diskussion så kolla gärna in: Fortforum Ett forum för "fortifikation och angränsande ämnen".

  Där finns det - för registrearde användare - ett mycket rikt bildmaterial att ta del av. Kunskapen inom vissa områden är imponerande.

  SvaraRadera
 49. Skäms nästan, men jag lyckades inte registrera mig. Gnälligt formulär. Eller buggigt.

  SvaraRadera
 50. Lars,

  om du orkar så kontakta forumägaren: [email protected] så kan han förhoppningsvis hjälpa dig.

  SvaraRadera
 51. @cornucopia

  I IO14 så ingår samtliga flottiljflygplatser (Såtenäs, Kallinge, Kallad, Malmslätt och Uppsala) som flygbaser för alla flygslag. De kommer att ha varsitt fast flygbaskompani grupperade för att sköta driften i såväl krig som fred.

  Därutöver ska det finnas tre rörliga flygbaskompanier som ska kunna bemanna t ex Hagshult eller en civil flygplats.

  Det är en anemisk organisation, men visst kan den hålla samtliga fyra spetsiga insatsdivisioner i gång. Problemet blir när man vill kraftsamla divisionerna i en viss riktning, då finns det inte tillräckligt med baser. Redundansen är också obefintlig.

  SvaraRadera
 52. Uppgiven kanske skulle byta signatur till Optimistisk?

  SvaraRadera
 53. @Wiseman

  Nej, någon större optimism känner jag inte. Däremot anser jag att kritik bör baseras på fakta. Verkligheten är illa nog utan att vi behöver överdriva. Överdrifter/felaktigheter öppnar dessutom upp för att annars berättigad kritik misstänkliggörs eller förringas.

  SvaraRadera
 54. Då ska vi nog inte föra dialogen vidare via det här mediet.

  SvaraRadera
 55. Vad ni däremot kan göra är att ta en titt på bilder från FMÖ 03 då Färila flygbas/Fält 46 stod i sin prakt. Basen invigdes 1991 och, om jag minns rätt, avyttrades 2005-2006 någonting. I dag äger komunen området.

  SvaraRadera