Aktuellt

En folkräkning är slöseri, kommer inte ge svar och inte göra dig nöjd

Det finns fler och fler krav på en folkräkning av de som finns i Sverige, men en sådan kommer helt enkelt vara ett slöseri med skattepengar ...

2011-12-21 07:55

Svensken några dagar från svält

Livsmedelsverket har på uppdrag av Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI släppt en föredömlig rapport vid namn Livsmedelsförsörjning i ett krisperspektiv (PDF). Den visar på hur försörjningsläget när det gäller mat i Sverige.

Riksdagen har
bestämt att vi
skall ha varg där
vi producerar mat
åt den i form av
tamdjur

Som bekant finns det inga beredskapslager i Sverige längre och det är enligt ansvarsprincipen upp till varje hushåll att själva ordna mat, oavsett vad som händer. Den som ansvarar för något normalt, ansvarar även för detta vid kris. Barn bör alltså i händelse av kris fortfarande få lunch i skolan och på de äldres slutförvaring skall förstås kommunen eller Carema (motsv) se till att man får mat även när strömmen gått eller samhället drabbats av annan mer eller mindre långvarig kris. Men i privata hem är det upp till de boende att säkerställa tillgången till mat.

Inledningsvis går rapporten igenom kraven på energi och näringsämnen och effekten av svält på kort- och lång sikt. Intressant läsning.

Rapporten belyser även effekterna av centraliseringen och storskaligheten i Sverige, samt vår sårbarhet för problem med importen. Sverige hade 2003 - 2005 god självförsörjningsgrad inom spannmål (127%) och måttlig självförsörjningsgrad inom kött och mejeriprodukter. Men exemplet med 113% i produktion av smör har vi under hösten fått se hur det förändrats sedan de senaste siffror som Livsmedelsverket kunnat ordna för ett halvt decennium sedan. Man kan fråga sig varför en myndighet med hundratals miljoner i budget inte kan prestera färskare siffror än 2005 vad gäller svensk självförsörjning av livsmedel. Siffror man för övrigt hämtat från Eurostat...

Det läggs som bekant ner minst en mjölkbonde i veckan och den självförsörjning på 90% som gällde för griskött 2005 är förstås helt inaktuell. Grisaveln i Sverige är i rask takt på väg mot 0%.

Intressant är t ex sårbarheten inom slakteribranschen. En handfull slakterier står för upp mot 99.5% av all slakt i Sverige. Hade den autonoma vänsterns vegant*rrorister varit kompetenta kunde de i en samordnad attack slå ut alla slakterier i Sverige över en helg och därmed helt stoppa köttindustrin. Detta tas inte upp som en risk ifrån Livsmedelsverket. Annat intressant är att i princip hela ICA-kedjan söder om Örebro försörjs med frysta varor från ett enda centrallager i Helsingborg. 700 butiker är beroende av detta lager. ICA har även ett lager i Västerås, därifrån hela sammanslutningens kött distribueras. Även det torde vara ett tacksamt mål för vegant*rrorister.

Det finns alltså ett rejält problem här. T-ism är kanske inte det som blir aktuellt, men drivmedelsbrist, lokala väderstörningar, lokala elavbrott etc kan få rejält stora konsekvenser. Och samhällets livsmedelsdistribution är inte det minsta förberett för den kommande drivmedelsbristen i spåren av peak oil, men det är inget nytt. (För övrigt är min föreläsning om detta hos LRF i  Marks kommun flyttad till den 30:e januari, se kalendarium) Frågan man bör ställa sig är hur många år det skulle ta att bygga om samhället till lokalare lagerhållning och lokalare förädling? Och vilka prismekanismer som skulle krävas? 

Livsmedelimport i kg per capita 2008
För att fortsätta tjata om veganer, så bor vi som bekant på ganska nordliga breddgrader. Det innebär att en livsförutsättning här är att vi har en kött- och mejeririk kosthållning. Grafen ovan över livsmedelsimporten per capita tydliggör detta - frukt och grönsaker måste importeras. Det är endast inom spannmål och djurhållning som vi har möjligheter att vara självförsörjande i Norden. Veganismen i Sverige är alltså beroende av globala transporter och med det de ändliga fossila bränslena. Naturligtvis kan vi äta mindre kött, men skall vi alls ha någon egen försörjning av livsmedel inom landet så måste vi hålla djur. Djurhållning är också en förutsättning för ekologiska brukningsformer.

Livsmedelsverket avrundar med att faktiskt undersökt hur livsmedelsberedskapen ser ut hos de som är ansvariga för detta. Nämligen hushållen.
Antal dagar med mat vid elavbrott

Det finns några tydliga trender. I storstäderna har man betydligt sämre beredskap. Mat finns på ICA tror man, även om man med just-in-time bara har enstaka dagars mat i butikerna. Yngre har sämre beredskap än äldre. Singlar har sämre beredskap än barnfamiljer.

Men ca 80% av alla hushåll skulle vara utan mat inom 2 veckor om livsmedelsförsörjningen upphörde, fast elen fortfarande fungerar.

Vid elavbrott står 80% av hushållen utan mat inom 4 dygn. Ca 15% står utan mat på mindre än ett dygn och 50-60% inom 2 dygn.
Andel med avsiktligt krisförråd

Endast 3% av singelhushållen i storstäderna har medvetet lagt upp något som helst krisförråd med livsmedel. Inte för att singlar utanför storstäderna är speciellt mycket bättre, men när det gäller barnfamiljer är kontrasten större. I storstaden har 8% av barnfamiljerna krisförråd, i mindre kommuner har hela 20% av barnfamiljerna förråd.

Men bäst i klassen är äldre, 70+, där 36% av de äldre i mindre kommuner har ett krisförråd av livsmedel.

Klara och tydliga siffror på svenskens krisberedskap när det gäller sådant man själv har ansvar för.

Livsmedelsverket listar några krisexempel, som isstormen i Kanada eller extremsnön i Gävle. I Gävle gapade det snabbt tomt på hyllorna i ICA-butikerna.

Myndigheten saknar dock ytterligare fantasi kring hur livsmedelskedjan kan rubbas, men som sagt så har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutat att saker som krig, blockad eller varaktig resursbrist (t ex peak oil) inte kan inträffa.

Men man behöver inte gå så långt. Ett omfattande t-angrepp mot elinfrastrukturen skulle få motsvarande konsekvenser. Varför ge sig på Drottninggatan i Stockholm när man kan förpassa hela Sverige in i svält via några dagars strömavbrott? Som också beskrivs i Midvintermörker går det att förpassa landet in i ett princip permanent strömavbrott med relativt enkla kreativa medel.

Trenden med att yngre har dålig beredskap lär inte förbättras av att vi avskaffat värnplikten. Allt färre unga kommer idag att få utbildning eller få uppleva hur det är att klara sig med begränsade resurser. Kris- och riskmedvetenhet förblir antagligen allt mer okänt.

Det sägs att i storstäderna är lönerna högre. Hur kommer det sig då att folk i storstäderna inte verkar ha råd eller tid att lägga upp ens de rudimentära förråd som Civilförsvarsförbundet rekommenderar?

65 kommentarer:

 1. Även om du har helt i rätt att mejeri och kött är en viktig del av kosten om vi skall ha en uthållig och hög självförsörjningsgrad på livsmedel så kan vi givetvis också ha en hög självförsörjningsgrad på alla grönsaker och frukter som går att odla i vårt klimat. Mycket av detta går att lagra nästan året om. Kanske inte färska tomater :-) men en hel del annat. Äta efter säsong för bästa kvalité kanske blir aktuellt igen.

  SvaraRadera
 2. Appropå bostadsvärdena och hushållens konsumtion skriver Hans Lind att bostadsägarna som kollektiv blivit "too big to fail". I övrigt inte speciellt negativ.

  http://www.mypaper.se/show/fastighetsnytt/show.asp?pid=345296824366315&initpage=14

  SvaraRadera
 3. Snyggt hur du fick in vargkartan (som egentligen betyder oönskad och heter ulv).

  Den stärker mig i min tro om att myndigheterna inte vill ha folk på landsbygden, kanske för att landsbygdsbefolkningen är ett hinder i EUs naturresurspolitik.

  SvaraRadera
 4. Hoppas artikeln hjälpte dig att få ut din frustration mot de stora Cournou hoten Veganer, Vargar och fettbrist.

  SvaraRadera
 5. Nu dök vargrädslan upp igen,

  SvaraRadera
 6. 'djurhallning forutsattnin for ekologiskt jordbruk' hur tanker du da? Det ar inte korrekt.

  SvaraRadera
 7. "när man kan förpassa hela Sverige in i svält via några dagars strömavbrott?"
  Nog dröjer det väl mer än några dagar innan svält inträder? För övrigt finns det mycket som ligger inbäddat och som torde räcka i veckor. 40-50 % har rejäla beredskapslager enligt Stefan Rössner.

  SvaraRadera
 8. Anonym 09:11

  Jag skulle säga att svält inträder ganska omedelbart om du inte har tillgång till den energi kroppen behöver, dvs om du har en negativ energibalans. Bantning kan ses som en form av självvald svält. Däremot har du helt rätt i att effekterna av svält i form av näringsbrist först kan ses på lite längre sikt.

  SvaraRadera
 9. "skall vi alls ha någon egen försörjning av livsmedel inom landet så måste vi hålla djur"
  Kraftfoderandelen i mjölkkornas diet kan vara 50 %. 9-10 kg energienheter /protein i kraftfodret ger 1 energienhet /protein i mjölk och kött.
  Djurhållning fungerar alltså som Ebberöds bank. Om vi äter kraftfodret (spannmål, raps, ärter, soja etc) får vi ut 9-10 gånger mer att leva av än om vi matar djuren med det. Vill vi öka självförsörjningsgraden ska vi upphöra med djurhållning.

  SvaraRadera
 10. 09:26, naiva du. Jag pratar inte om kraftfoderuppfödda djur, de kan vi klara oss utan. Läs istället på lite om kretsloppsjordbruk.

  Martin E 09:24, nja. Det finns energi i fettlagren, men inte näring. Det behövs både näring och stora mängder vatten för att tillgodogöra sig de späcklagren. Självpåtagen svält/bantning brukar innebära att man just tillför näring (=vitaminer) och vatten i stora mängder, men skippar energin.

  Vid varaktigt strömavbrott är vatten ett problem, och alla har inte vitaminer lagrade. Dessutom är väl näringsbehovet annorlunda vid fettförbränning än vid normalt kostintag?

  SvaraRadera
 11. rätt skrämmande läsning faktiskt
  Tack för sakupplysningrna

  SvaraRadera
 12. Det stämmer inte att man inte kan odla vegankost i Sverige. Spannmål nämner du ju och i kombination med baljväxter ger den fullvärdigt protein. Ärter, bönor, bondbönor och linser går alla att odla så långt norrut som Uppland. Linser odlas visserligen inte kommersiellt i Sverige, men jag har provodlat och det går utmärkt åtminstone i Stockholm. Även sojabönor av rätt sorter går att odla, men är idag inte lönsamma pga konkurrens från import.
  Vad gäller grönsaker går det utmärkt att leva på svenskodlat - kål, morötter, lök, kålrötter, palsternackor går bra att lagra och finns även under vinterhalvåret.
  Sen att de flesta veganer väljer importerade baljväxter eller quorn är en annan sak.

  SvaraRadera
 13. "Djurhållning är också en förutsättning för ekologiska brukningsformer" Djuren förser det ekologiska jordbruket med växtnäring, men djuren producerar ingen växtnäring. Det som finns i gödseln är ju bara det som blir över sen fodret passerat djurets matsmältningsapparat. Idag är det ekologiska lantbruket till stor del beroende av växtnäring från handelsgödsel via foder som passerat djur i det konventionella lantbruket. För ett långsiktigt hållbart lantbruk krävs att växtnäringen som lämnar gårdarna i form av livsmedel återförs. För det krävs inga djur. Djurhållning leder tvärtom till ett slöseri med växtnäring eftersom det läcker så mycket från djurgårdarna.

  SvaraRadera
 14. cornu 9.31
  Naiv- vad är det för fel med att vara naiv?
  Jag tycker det är värre om man är både okunnig och dryg.
  Hur mycket livsmedel menar du att vi skulle ha tillgång till om vi ska "klara oss utan " de kraftfoderuppfödda djuren?

  SvaraRadera
 15. Cornu 09:31.

  Jag håller helt och hållet med dig i det du skriver, men konsekvenserna av det du skriver blir också att dietärt fett är helt meningslöst att äta eftersom det inte ger annat än tom energi. Vill man äta en så näringstät kost som möjligt bör man nog skippa mejerierna helt och dra ner på köttet till ett minimum. Var hamnar man då? Man blir i princip vegan!

  Däremot tror jag precis som du att djurhållning har en plats i jordbruket, men då mer i form av att vi har någon som hämtar hem gödsel åt oss så att vi kan använda den för att få bättre skördar, dvs mer spannmål, potatis m.m. som vi kan äta.

  SvaraRadera
 16. cornu 9.31 forts Idag är vi helt beroende av dem. Ett kretsloppsjordbruk baserat på betesdjur innebär ju att vi kommer att äta kraftfoder istället för att mata djur med det.

  SvaraRadera
 17. Jag skulle vilja se hur många människor vi kan utfordra i Sverige utan ett oljeberoende industrialiserat jordbruk. Räcker det till 10 miljoner? Hur mycket har vi effektiviserat jordbruket sedan införandet av oljan, som inte är direkt kopplat till oljans energi? Att vi kan äta så mycket billig mat, framförallt kött, förutsätter ju att vi hela tiden kan ersätta "mellanskillnaden" med olja. Så, vad blir konsekvenserna av ett jordbruk utan olja? Jag tror starkt på lokal, egen odling framöver. Villaträdgårdar kommer att förvandlas till potatisland och taken på flerbostadshus kommer att bli utmärkta platser för växthus. Frågan är dock om detta kommer att räcka. Är jordbruket (maten) det sista som får stryka på foten när oljetillgångarna sinar? Med tanke på hur mycket kött som äts, mats som slängs och totalt onödigt skit som produceras (snabbmat, tomma kalorier i form av godis osv.) så känns det som att vi på ett naturligt sätt kommer att skära ner.

  När du pratar om nödvändigheten av att äta kött, Cornu, så pratar du utifrån den bästa av världar, där allt kött är närproducerat och av hög kvalitet. Så är definitivt inte fallet nu. Det skulle innebära ett stort lyft för både hälsa och miljö om fler åt vegetariskt. Själv äter jag kött emellanåt, men försöker begränsa detta till någon dag i veckan. Det går alldeles utmärkt att "överleva" på god vegetarisk mat. Även om mycket importeras, t.ex. sojabönor, kikärtor, tofu, osv. så känns det som att energiåtgången till detta är mindre än vad det kostar i andra ändan av att föda upp dessa sjuka mängder kött i Sverige och Danmark för att göda den egna produktionen. Nu tar vi ju inte ens tillvara på hela djuren utan skickar slaktavfallet (grisfötterna bl.a.) till Kina.

  /EDK

  SvaraRadera
 18. Vi som är för den gamla hederliga Gemensamma Jordbrukspolitiken (CAP) inom EU har varnat för det här i 20 år. Det är UK och Sverige som hårdast driver reformarbetet av CAP. CAP byggdes upp av folk som upplevt svält (som tex Sicco Mansholt - en riktig politiker tills killnad från barnen som leder nu för tiden - http://en.wikipedia.org/wiki/Sicco_Mansholt). CAP var, innan Sverige mflr lyckats gröpa ur den, garanten för europeisk självförsörjning. Istället för att nu helt reflektmässigt börja härja om hur mycket ni hatar EU - försök nu tänka till. Vilka länder i EU har en totalhavererat småskaligt jordbruk och livsmedelsindustrier dominerade av giriga oligopol? Vilka länder hatar CAP? Vilka länder har småskaligt jordbruk och var emot CAP reformen?

  La France profonde

  SvaraRadera
 19. Ang vegankost som lösningen. Läs en mycket insiktsfull artikel från Per Wikholm här:

  http://www.lchf.se/Bloggar/Blogg/tabid/83/EntryId/8052/LCHF-Paleo-och-vagen-tillbaka-till-ekologisk-hallbar-matproduktion.aspx

  Lösningen är inte mindre kött utan mer! För ska vi ha ett hållbart jordbruk framöver efter peak fosfor peak oil mm, så är det soldrivet som gäller. Men läs artikeln ovan - mycket läsvärd.

  SvaraRadera
 20. Det behövs ungefär 300 m2 odlingsmark för att en person skall klara sig utmärkt på ett år enbart på grönsaker. Tog mig en snabbtitt på den officiella jordbruksmarken i Sverige per person, och det är 3330m2. Då räknar man inte heller in privat mark som kan bli odlingsbar, så siffran borde bli mycket högre. Alltså förstår jag inte ditt resonemang.

  I längden borde det gå att leva utan kött om man har tillgång till växter med fleromättat fett som soja, majs och raps.

  Alltså, i katastroftillstånd bör man äta kött för att få fleromättat fett om inget annat finns, men i längden växter.

  SvaraRadera
 21. Anonym 08:46
  Det där var intressant från Hans Lind, bolånetorskarna har alltså låst oss i evig lågränta. Där försvann samtidigt ett instrument för att reglera konjunkturen.
  Var det inte också så att räntevapnet skulle användas för att upprätthålla jämviktsarbetslösheten, enl tidigare inlägg av Cornucopia ?
  Och vilka faktorer kan göra att lågräntan inte går att upprätthålla ?

  /Freddy

  SvaraRadera
 22. Vad bör man ha hemma enligt Civilförsvarsförbundet? Skulle vara intressant att veta vad som bör läggas i förradet.
  Ang riskminimering; vi har gasspis vilket funkar även vid elavbrott, däremot funkar inte uppvärminingen av huset, som ocksa är gas, p g a eldriven panna. Med andra ord kommer det att ga att laga mat, men huset blir iskallt. Gar det att halla en panna gaende med batteri, det är ju bara tändningen och elektroniken som behöver ström?

  SvaraRadera
 23. Är fullt medveten om allt detta. Finns inte så mycket att göra, förutom att oja sig och hålla sitt eget beredskapslager med 50-60 kg foder som pasta/ris samt ungefär 15 kg sånt som håller en frisk tex torkade baljväxter eller grönsaker. 5-6 kilo burkad tonfisk eller kyckling är inte heller fel för att hålla mineralbalans.

  Trangiakök samt tjugo liter rödsprit behövs förstås också. Väl tilltaget ifall snö behöver smältas för vattentillgång.

  Siffror per person och då bör du kunna sitta ut en säsong iallafall. Matvarornafår plats i en flyttlåda... Glöm som sagt inte att säkra vattentillgången.

  SvaraRadera
 24. Vi odlar ekologiskt på ca 5 000 kvm, klass 10-jord i Skåne. Mycket går att lagra i månader, annat kan förädlas/beredas och frysas in. Men framför allt är skillnaden i smak verkligen enorm jämfört giftgrödorna i butiken.

  SvaraRadera
 25. placeboeffekt

  SvaraRadera
 26. Det räcker INTE med 300 kvm odlingsmark för att försörja en person med livsmedel per år! Däremot ca 800 kvm om man är vegan (och om odlingen går bra) enligt en studie som finns att läsa här.

  Om du nöjer dig med den ensidiga kosten potatis, som man klarar sig på, så går det åt ca 700 kvm (genomsnittslig svensk skörd är 2 kilo per kvm, behovet ca 4 kilo per person och dag). Men det går inte att odla potatis på all mark hela tiden!

  SvaraRadera
 27. Civilförsvarsförbundet föreslår att alla ska ha minst detta hemma:

  Förslag på livsmedel i reservförrådet - räcker för en person i en vecka:

  Kött- och fiskkonserver, 1000 g
  Grönsakskonserver, 2000 g
  Ris eller pasta, 500 g
  Potatismospulver, 500 g
  Torkade bönor och linser (kan även groddas), 500 g
  Gryn, flingor, (vetemjöl), 500 g
  Hårt bröd, skorpor och kex, 1000 g
  Smör, margarin, 500 g
  Soppor (pulver / burk), 500 g
  Torrmjölk, 500 g
  Saft eller juice, ca 3 liter färdig

  SvaraRadera
 28. Lite märkliga kommentarer här! Faktum är ju att samhället ser ju ut så här just nu och sannolikt (tyvärr), en bit in i framtiden. I princip skulle en storbrand i något av de få storlagren livsmedelskedjorna förfogar över. räcka för att ställa till problem. I nuläget spelar det ju ingen roll om man är vegan eller vad som helst, beroendet av ostörd livsmedels tillgång är lika stor för de flesta av oss. Visst kan man odla men hur många kan det? jag har lärt mig, men det gick ju inte över en säsong direkt! Fixa till odlingsbar jord går ju inte heller så lätt! orkar någon gräva nu i maskinens tidevarv?

  SvaraRadera
 29. Lästips: rutten räntemarknad av Pekka på placera.nu! Håll dig undan om du redan innan lider av högt blodtryck...

  SvaraRadera
 30. 11:30

  Visst, visst... allt smakar likadant oavsett odlingsförhållanden? Terroir är allt.

  SvaraRadera
 31. Mikael Jordnära2011-12-21 12:04

  Såg filmen "The Road" häromdagen och även om den är av ren domedagskaraktär så är beteendet hos de överlevande igenkännbart. Brist på tillfredsställelse av basbehov mat och vatten skakar fram det värsta hos människor.

  SvaraRadera
 32. Brukar hålla med dig i det mesta men va faan vi bor i ett av världens bästa länder när det gäller hot från naturen och så är det några som är så in i helvete rädda för varg?!?! De finns viltstängsel det utgår väl någon ersättning från staten när varg fällt tamdjur har jag för mig? Andra länder där vargen är betydligt vanligare har vakthundar kom igen nu vi kan inte utrota ett djur bara för det fäller några tamdjur vi får lösa problemet på andra sätt helt enkelt du ser ofta lösningar kan du inte komma på något annat än utrotning av varg?

  SvaraRadera
 33. 10:15 Exakt, i sverige har 0/zero/nada inhemsk produktion av någonting överhuvudtaget utan olja! Detta är inte skrämmande, det är helt jävla obeskrivligt, jag har fan inga ord.

  Mad Max kommer att vara en vals pa rosor jamfört med Sverige när Norge slutar sälja oss sin olja.

  Det finns INGEN större prioritet för Sverige än att bilda ett skandinavien (med gemensamt allt inklusive valuta) och det galler norge, danmark, island och finland i den ordningen.

  11:09 När allt skiter sig ar batterier till att driva din gasbrännare det sista du behover oroa dig för... skaffa ved alternativ, iaf om du inte tänker fisa ut gasen.

  SvaraRadera
 34. Med en vedspis och en plätt mark kommer man långt. Mark motsvarande den vanliga villatomtens gräsmatta räcker en bra bit. Jag tror inte att man kan bli självförsörjande, men det går att med lite hårt arbete och skiftesbruk lösa en hyfsad del av försörjningen lokalt. Det här möjliggör att den rena jordbruksmarken kan användas till att producera sådant som man inte löser på hemmaplan t.ex. spannmål.

  Ett hönshus är mkt bra. Hönsen äter alla matrester m.m. och sedan behöver man bara piffa upp deras kost med en skvätt värpfoder då och då så får man en stadig ström med hemtillverkat "höganrikat" protein.

  Gödslingens grunder löser man utan större problem. Hönsskit, kompost + "pinka" i trädgården när grannen inte tittar på.

  SvaraRadera
 35. Intressant läsning. Sitter och funderar på vad som händer vid en riktig kris, när både vatten, el, tele slås ut?

  Även för den som har lagrade livsmedel blir det svårt att laga maten, då elspis är vanligast i Sverige. Hur många har förråd av ved, kol och gasol?

  Hur många har dricksvattenförråd? Dåligt vatten är ofta ett problem i krisområden.

  Och vad händer vid kraftig kyla? Uppvärmning är ett helt eget kapitel. I Norden fryser man ihjäl innan man ens hinner dividera om saken...

  Samt försvar av egendomen, då kriser ofta brukar framkalla diverse rövarband som själ Bror Duktigs undanstoppade mat.

  Som vanligt gäller det att hålla ihop, och tillsammans lösa problemen, ungefär som samhället fungerar idag, medelst specialisering, goda transporter och möjlighet att få köpa och sälja fritt. Vi är sociala djur, och lever i ett samhälle, utan samhället klarar vi oss inget vidare - oavsett hur mycket vi stoppar undan.

  SvaraRadera
 36. Förpassa hela Sverige in i svält via några dagars strömavbrott?

  Tillåt mig småle. Varför skulle det bli svält på grund av några dagars strömavbrott? De flesta människor har nog några dagars mat hemma.

  Och även om så inte är fallet så säger Wikipedia att: "En vuxen person som väger normalt kan klara sig utan mat mellan 6 och 8 veckor om han eller hon får i sig vätska."

  Sist men inte minst: vilken sorts terroristdåd skulle slå ut hela Sveriges elnät? Har du en aning om hur Sveriges elnät är uppbyggt? Nä, trodde väl inte det...

  SvaraRadera
 37. Ett enkelt sätt att utreda om/hur veganism är "rätt", "naturligt" eller "möjligt" är att studera hur vi försörjde oss innan den fossila eran. I såväl Europa som hos naturfolk i Nordamerika mm. så har kött varit ett inslag sedan tidernas begynnelse fram till den industriella revolutionen. Vore det kostnadseffektivare att producera/lagra/distribuera/konsumera endast vegankost så hade vi gett upp köttätandet för 1000 år sedan. Sen äter vi säkert onödigt mycket kött idag, men detta lär marknaden ta hand om, när den fossila energin åter blir knapp. Jag skulle påstå att "veganism", utifrån något annat än ekonomiska skäl, är en helt och hållet postmodern företeelse, 100% olje- och kärnkraftdriven. Veganer differentierar sig sociologiskt från "oss andra"; genom att hävda "djurens rättigheter" så markerar de sin moraliska förträfflighet. Jag tror olika frikyrkor på 1800-talet och kanske också andra religiösa samfund, fyllde ungefär samma funktion. Det handlar om att differentiera sig sociologiskt från övriga, som "bättre" i en eller annan bemärkelse. Fariséer...

  SvaraRadera
 38. 14:38, asgarv.

  Går inte att ta dig på allvar eftersom du inte är läskunnig. Det står svart på vitt hur lite livsmedelslager svenskarna har hemma enligt Livsmedelsverket i texten ovan, inklusive grafer.

  Vad gäller terrordåd mot elnätet. Jag har skrivit en bok som heter Midvintermörker, mer detaljer finns där på sidan sidan 250 - 252. Jag går förstås inte in på detaljer, och kommer inte lägga ut detaljerade beskrivningar här heller. Men X antal personer med utrustning du får tag i t ex Afghanistan, Gaza eller Libyen mfl motsvarande platser kan slå ut hela svenska elnätet och även förhindra dess återställande under överskådlig tid framåt.

  Hur Sveriges elnät är uppbyggt är offentligt och väldokumenterat. Det går att isolera på hur få sträckor det behöver brytas och sedan är enda kvarvarande saken att lösa hur man skall hindra återställandet. Även det är genialiskt enkelt.

  Precis som det är genialiskt enkelt att sabotera de svenska stamnäten för telekommunikationerna, hur man gör det skriver jag inte heller ut här. Speciellt som det redan tillämpats ett antal ggr de senaste åren, men inte i stor landsomfattande skala.

  SvaraRadera
 39. Bodis 12:19, eftersom du använder ordet "helvete" och "utrota" antar jag att du är känslomässigt förblindad och meningslös att diskutera med.

  Min replik är alltså inte riktat mot dig, utan mot publiken.

  Ingenstans står det något om utrotning av varg. Svårt att utrota en art som finns 200 000 individer av på jordklotet. Däremot kan man tycka att det är ologiskt att Riksdagen bestämt att varg inte får förekomma där det inte bor några människor (iaf väldigt få) och inte hålls några tamdjur, utan bara i södra Sveriges relativt tätbefolkade kulturbygder.

  Vad gäller rovdjursstängsel så kan man konstatera att du inte har en aning om vad du talar om. Övriga kan läsa här om hur inneffektiva rovdjursstängsel är:

  http://cornucopia.cornubot.se/2011/10/stor-fargard-med-egen-direktforsaljning.html

  Elstängsel ger en stöt om man har kontakt med marken, t ex betesdjur som går fram och nosar. Det går att hoppa rakt igenom eller över ett elstängsel utan att få ngn stöt, eftersom man inte har någon markkontakt. Det är också vad vargen gör när den är hungrig. Jag själv gör det av ren lathet istället för att gå runt, vad gör då inte en varg som är hungrig?

  Det finns en massa teorier som förblindade människor tror på, t ex det där med ersättning för djuren.

  OK. Varför bry sig om saker som inbrott? Ni är väl försäkrade? Bara att låsa dörren så blir det aldrig några inbrott? Eller? Bara gnälliga statsbor som gnäller över inbrott, försäkringen betalar ju.

  Jaså, försäkringen betalar inte merkostnaderna? Nej, men det gör inte viltskadeersättningen heller.

  Tidigare inlägg om varg finns här http://cornucopia.cornubot.se/search/label/varg för den som bryr sig om argumentation och fakta.

  Vilket få gör, eftersom de inte har en aning om vad de pratar om.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ur ett ekocentriskt perspektiv kan man argumentera för att vargen inte är problemet utan människorna... Rent ekologiskt är det vi som är alldeles för många oavsett plats på jorden.

   Radera
 40. Ohärdat kokosfett är den perfekta reservmaten. Lång hållbarhet, kräver ej kylskåp och dessutom nyttigt. Annan reservmat som finns att ta till: hästarna, som nu slösas bort genom att inte tas till vara som kött

  /Jonas

  SvaraRadera
  Svar
  1. Studerar man Medeltiden, Påskön och Andra världskriget så är andra människor annars något som fungerar när nöden kräver det...

   Eftersom det är alldeles för mycket biomassa upplåst i människokroppar så kan det tyvärr också bli verklighet i framtiden.

   Radera
 41. Bra att Livsmedelsverket får ur sig något av värde för en gångs skull. Jag har själv varit medveten om detta en tid och har skaffat utrustning så jag i alla fall klarar ett längre strömavbrott enligt Civilförsvarets rekommendationer. Problemet är att när jag försöker diskutera detta med personer i min omgivning framför allt män i 40-årsåldern lägger de huvudet på sned och ser lite undrande på mig och jag kan se att de tänker "Har hon fått paranoia eller är det synd om henne på annat vis?" Det skulle nästan behöva bli en mindre katastrof som skakade om dessa stöttepelare i samhället.
  För övrigt kritiserar jag Livsmedelsverkets sätt att skriva tabeller. 1) I överskriften på en tabell ska alltid anges om siffrorna avser procentandelar eller vanliga tal. 2) Det framgår inte av tabellen om den avser personer eller hushåll.

  SvaraRadera
 42. Baggen här hemma är gående kött- och fettreserv i händelse av längre strömavbrott än vi har reservkraft till för det frysta lammköttet. Baggen fyller ju annars bara någon funktion en gång om året.

  SvaraRadera
 43. Om jag inte minns fel skulle Sverige innan muren föll ha en självförsörjningsgrad för livsmedel på minst 80 %, med tanke på eventuella blockader, kriser o.d. Nu är den ca 50 %, enligt http://staffandanielsson.blogspot.com/2011/09/ta-strid-for-jordbruket-centerpartiet.html . Sverige lär ha en av de lägsta självförsörjningsgraderna inom hela jordbrukskolchosen EU.

  Är det inte så att nedläggningen av svenskt jordbruk och utarmningen av svensk landsbygd är en direkt följd, dels av att andra EU-länder ska bli av med sin jordbruksproduktion och få in extra exportinkomster, dels nyliberala strömningar inom det politiska svenska etablissemanget?

  Enligt http://www.swedishtrade.se/sv/exportfakta/statistik-och-analys/handelsstatistik/EU/ var 2010 värdet på livsmedelsimporten från EU 59200 miljoner kronor. Värdet på svensk livsmedelsexport till EU var 38865 miljoner kronor 2010. Nettobalansen för livsmedel visavi kolchosen blev således –20335 miljoner kronor.

  SvaraRadera
 44. Ännu en anonym röst här,
  men det är inte riktigt sant att vi skulle behöva importera så mycket frukt/grönt egentligen. Det kryllar av äppelträd över hela Sveriges villaområden och om fler satsade på vinteräpplen så skulle de ha det som vi. Gratis äpplen minst in i februari, då börjar de skrynkla sig något. En normal villaträdgård kan med lätthet producera egen potatis för ett par månader i alla fall. Sedan finns det kål som håller undarbart väl. Grönkål är min favorit, bara att gå ut och gräva upp en i snön. För att nämna några. Men ja, lägenhetsboende har sällan denna förmån. Och visst, förvaring kan vara ett problem för de som inte har jordkällare eller dylikt, men man får väl vara lite påhittig då! Stuka alternativt en minijordkällare intill husgrunden  Om man bara så vill, så kryllar det av vitaminer i naturen, bara att plocka in och torka/konservera så kan det inte förfaras vid strömavbrott. Ett halvårs mat försvinner för oss om vi blir av med strömmen, men det finns närmare ett halvår av annat. Torftig mat ja, men mat ...

  SvaraRadera
 45. Vi behöver ett civilförsvar och det skulle kunna byggas upp med beredskapsförråd och en del andra komponenter som inte innebär att man behöver slå sönder den hypercentraliserade och när allt går bra effektiva privata infrastrukturen.

  SvaraRadera
 46. Hur kommer det sig att Stockholmarna ej lägger upp krislager av mat? Enkelt, "Stockholmare är smartare än lantisar" :-). Klassiskt citat det där, står sig än.

  SvaraRadera
 47. Jordbrukspolitiken borde avskaffas helt och hållet. Den kostar ca 50 miljarder om året i skatter och fördyrad mat, och det första som händer vid en kris är att livsmedelsförsörjningen upphör!

  Frystorkat näringspulver kostar inte mer än fem spänn per portion. Behöver bara tillsätta vatten som vi tack och lov har gott om överallt. Kan lagras lokalt. Har inget behov av elektricitet eller transporter. Funkar även om t.ex. vulkanaska förmörkar himlen och allt vissnar. För ca 3000 kr per person har man ett års försörjning säkrad under alla tänkbara omständigheter. Att en gång bygga upp ett sånt lager kostar alltså mindre än vad jordbrukspolitiken kostar per år!

  Det är mycket viktigt att livsmedelsproduktionen sker centraliserat och globaliserat. Vårt välstånd består av arbetsdelning och rationell produktion. Om vi hade stora lager av allt överallt som på 1970-talet, så skulle vårt välstånd sjunka till 1970-talets nivå. Om vi skulle göra oss självförsörjande så skulle vi återgå till den förindustriella tidens levnadsstandard. Att rationalisera bort en vara från lager, är värt lika mycket som att producera den varan! Matlager för kris ska inte blandas samman med rationell livsmedelsproduktion.

  SvaraRadera
 48. Visst känns det skönt att det politiska etablisemanget vill att Sveriges befolkning skall öka...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det mest idiotiska ur ett hållbarhetsperspektiv - mindre åt alla!

   Radera
 49. @13.48

  Har du provat att vara en längre tid utan mat och bara dricka? Dessutom måste man ju röra på sig. Kännt på det någon gång?

  Detta provade jag i arméns överlevnadsutbildning och jag kan garantera dig att redan efter 2 dygn börjar du känna dig slö och att det är jobbigt med allt, du får huvudvärk, blir irriterad, fryser och det är svårt att tänka klart. Du får svårare och svårare att utföra de enklaste uppgifter.

  Inom en vecka slutar du känna dig hungrig, men blir sämre och sämre. Du får t o m svårt att ta in vätska. Din utandningsluft börjar lukta aceton. Efter en vecka får du kramper och alla symptom blir värre. Nu är du illa ute och din förmåga att överleva är väldigt liten.

  6-8 veckor? Då är du mer död än levande. Se till att beredskap. Svårare än så är det inte.

  Min beredskap: alltid inhandlad mat för två veckor i kyl/frys, nödförråd i skafferi för ca 6 veckor för fyra pers och frystorkad mat för frukost/lunch/middag i 2 veckor. Inte speciellt svårt att skaffa och inget som ruinerar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan bygga en enkel konstruktion för rotation av konserver sen kan man bestämma sig för att äta konserver några måltider i veckan. 4 års hållbarhet och 2 måltider i veckan ger då ett lager som räcker till 416 måltider.

   Radera
 50. Efter några dagar utan mat klättrar man på väggarna och stoppar allt i munnen som man tror kan vara halvt ätbart. Ens personlighet försvinner och basala instinkter tar över. En slags mental hard reboot. Back to BIOS, liksom. Sen blir man apatisk och dör.

  Ju mer man äter, desto yngre dör man. Matsmältningsprocessen sliter på kroppens organ och driver åldrandet. Man lever egentligen inte ett antal år, utan ett antal kilogram protein. Forskare som försökt självsvälta sig själva i studiesyfte har gett upp. Man klarar inte av att gå hungrig. Man tänker inte på annat än att äta.

  SvaraRadera
 51. Cornu! Angående vargdebatten, varför talar ingen om fåraherdar? Vi har 100 000 arbetslösa ungdomar i Sverige, en hel del skulle bli överlyckliga att få ett arbete och vad är det för fel med fåraherde?

  På Balkan, Östeuropa, Ryssland, Spanien och Baltikum där de har otroligt mycket mer varg än oss här i Sverige, där löser det med att unga pojkar och män vaktar boskapen.

  Ser liksom inte problemet? Visst det blir mindre älg till oss jägare, då vargen, lon och järven tar en del...men att påstå att boskapsdjur inte kan skyddas till en lönsam kostnad... känns väldigt märkligt.

  SvaraRadera
 52. 22:13
  "Ju mer man äter, desto yngre dör man." Det är en av näringslärans mest seglivade myter. Det handlar inte så mycket om hur mycket man äter utan snarare vad man äter.

  SvaraRadera
 53. Till Kapitalist 2011-12-21 19:14

  Menar du proteinpulver som styrketränare tar, eller sånt som folk i 3:e världen får ?

  Förklara gärna och tipsa om nåt billigt och bra.

  SvaraRadera
 54. Önskemål: Eftersom vi pratar om tillfälliga katstrofer (tänk isstorm modell värre) här så är ju inte näringsinnehållet jätteviktigt, 2-4veckor borde depåerna i kroppen räcka utan allt för stora skador. Men energi behöver man ju oavsett.

  Så en artikel om vad man behöver ha hemma för att överleva i 2-4veckor skulle uppskattas, helst i varor med LÅNG hållbarhet, det optimala vore om man kunde stuva in det längst in i ett föråd och sedan inte tänka på det på 10-15år.

  Lite spontant gissar jag på att två 5kg påsar med pasta och säg 2kg kidneybönor per person borde räcka en månad minst om man håller sig inne och inte är fysiskt aktiv.
  Kostnaden borde väll landa på under 100kr per person.

  Kan ju faktiskt tycka att totalförsvaret skulle kunna omsörja sådan nödkost, minimal kostnad för att slippa katastrof

  SvaraRadera
 55. Jag är ingen torrfoderexpert. Men i lumpen fick man ju aluminiumpåsar med aprikossoppa i pulverform (av allt här i världen!) Proteinpulver och gainers säljs ju i stor skala. Om staten upphandlade 100 000 ton så skulle de potentiellt kunna få ett mycket bättre pris än vad man idag betalar i hälsokostbutikerna och på gymmet.

  SvaraRadera
 56. Anonym 22:28
  Skämtare där:-). I vilken värld lever Du om Du tror att 100 000 arbetslösa ungdomar vill ha jobb? En stor andel av dessa tycke alternativet hänga med kompisar och låta föräldrarna försörja dom är mycket attraktivare.
  Sen finns en andel av de som är kvar (och i stora delar skär in i nyss nämnda grupp) som vill jobba, med media, "kreativt skapande" och som artist.
  Utöver det finns sen naturligtvis en förhoppningsvis ganska stor grupp som gärna vill ha jobb men av någon anledning skaffat sig en värdelös utbildning.
  Lucky

  SvaraRadera
 57. I politisk enighet M+S har samhället monterats ned och vi har som du skriver idag näst intill obefintlig krisberedskap på i stort sett alla plan.
  Det var ändå klargörande att få veta att kommunerna inte kan springa ifrån sitt ansvar för livsmedelsförsörjning till skolor och omsorg. Om äldreomsorg i privat regi undantas detta ansvar så gäller det väl även skolor i privat regi? Trots detta får man samma kommunpeng!
  Man kan fundera på om det finns någon plan B inom kommuner och landsting? Om man i politisk enighet nedmonterat vår beredskap går det då att återskapa denna i politisk enighet? Knappast med de nyliberala politiska vindar som råder där, valfrihet, mångfald och fria marknadskrafter ska råda.

  SvaraRadera
 58. Cornucopia 14:38
  Du har rätt i att det är en kännslomässig fråga för mig du har fel i attjag är förblindad men jag hade nog dragit samma slutsats då det oftast är så folk funkar, dom blir oftast låsta vid sina argument och det är viktigare att vinna än att se klart på verkligheten.

  Dina argument skiljer sig från dom jag hört och det ligger poänger där i. Jag har oftast argumenterat med jägare (har jaktlicens och vill börja jaga själv) och deras argument är att "dom är farliga för hunden" andra argument jag stött på är "jag känner mig inte trygg i skogen" osv så du hörju själv dessa argument är ihåliga. Jag har även hört att det enda rovdjur som tarsig över rovdjursstängsel är lokatten men enl din info stämmer altså inte detta.
  Har du någon statistik på hur många tamdjur vargen fäller i sverige årligen för lite svinn är ok men det finns så klart gränser där.
  Jag bor i stockholm och har aldrig beklagat mig över risken för inbrott det är en risk man får hantera med bra dörrar larm och försäkring ev kassaskåp och säkerhetsskåp jag anser inte att vi ska döda alla tjuvar dom har förmodligen inte haft samma chans som jag att få ett hederli liv (en tjuv jag kände fick följa med sin styvfarsa på inbrott vid 10 års ålder klart han blir skruvad).

  Ok du vill intee utrota dom det var en förhastad slutsats då dom flesta som argumenterar mot varg vill ha bort dom helt (från sverige iallafall)

  SvaraRadera
 59. Fortsättning på inlägg 8:40
  Om besluten från regeringen är att vi ska ha mest varg där det finns mest tamdjur så är det så klart ettkonstigt beslut. Det är bättre att ha mest varg där det inte finns så mycket tamdjur eller renar . Kan man inte ha höga staket som rovdjursstängsel i stället för elstaket?
  Som du såg hade jag frågetecken eftet pratet om ersättni g och staket detta för att jag faktiskt hade en fråga inbakad där huruvvida det låg till med stängsel och ersättning.

  Så nu vet du att jag går att argumentera med du har inte omvänt mig men du har fått mig att fundera på hur problemen skall lösas så vi både kan ha varg och tamdjur i sverige. Så nästa gång är jag tacksam om jag möts med lite mer respektfull ton så skall jag försöka ha mer respekt i mina inlägg och inte använda ord som kan uppfattas som kännslomässigt förblindande.

  SvaraRadera
 60. Men om vi struntar i vargfrågan så kan jag säga att inlägget var klockrent eftersom det kanske kan öppna ögonen på min fru lite så jag tvingar henne att läsa det :).

  SvaraRadera
 61. Jag rekommenderar Toby Hemmenways föreläsning "ARE AGRICULTURAL SYSTEMS SUSTAINABLE?" om permakultur för ett ännu bredare perspektiv på det du skriver om.

  "Hemenway suggested that 'sustainable agriculture' might very well be a misnomer. He reflected on the rise and fall of past civilizations that help answer the question... "how 'sustainable' is agriculture?"

  http://www.cjly.net/deconstructingdinner/071510.htm

  SvaraRadera