Cornucopia?

Aktuellt

Två tredjedelar av läsarna har fått det bättre sedan 2014, var femte sämre

Sedan 2014 och regeringsskiftet har 67% av svarande läsare fått det bättre, 14% upplever sitt liv oförändrat och 19% uppger att de fått det ...

2011-12-10 08:22

Snömos från SMHI

I torsdags varnade som bekant SMHI för snöoväder. Undantaget Gävleborg, Västernorrland och Kattegatt (högt vattenstånd) så handlade det om en varning klass 1, den lägsta varningen på SMHI:s tregradiga skala.


Här fick vi inte någon snö. Bara en fruktansvärd massa regn så redan vattensjuka marker blev om möjligt ännu mer vattensjuka. Det är så vattensjukt att man nu lämnar djupa fotavtryck i sluttningar.

Nu kom det förstås snö uppe i Gävleborg och Norrland, men vad var det som SMHI egentligen varnade för här nere i Västsverige?

Jo, 5-10 cm snö.

Vinter.

Facepalm.

Svensk infrastruktur och svensk beredskap är tydligen så dålig idag att SMHI känner sig nödgade att gå ut med varningar om det skall komma snö.

5-10 cm snö är helt normalt i ett land på våra breddgrader och ingenting man behöver varna för. 

Nu blev det inte snö, det blev regn. Och sedan blev det även blåsigt. 

Men tydligen är det korrekt av SMHI att varna, eftersom folk, infrastruktur och samhälle inte klarar av detta. Själv levererade jag julgranar i gårdagens kulingväder och regn. Gick alldeles utmärkt, bara man hade till vädret anpassad klädsel, vilket det inte hade gjort om det funnits grund för någon varning. 

Det är möjligt att vi har börjat få se vad klimatförändringarna (oavsett orsak) innebär för svensk del. Vatten, vatten, ännu mer vatten. Vi lär inte törsta ihjäl iaf. Men kanske ruttna bort.

Göteborg har drabbats av vind och översvämningar. Men det var inte vad SMHI varnade för. De varnade för snö. Facepalm. Igen.

Däremot erbjuder vintern två av de sannolikaste allvarligare naturkatastroferna vi kan uppleva i gamla trygga Sverige. Nämligen isstormar eller extremt snöfall. Det har hänt förr, och det kommer hända igen. SMHI lär väl varna för klass 1 -3 och så får vi en klass 4.

Extremt snöfall
1998 föll det två meter snö över Gävle på några dygn, officiell siffra 140 cm. Detta fenomen kan tydligen bara inträffa på ostkusten, eller åtminstone Östersjön om man skall tro en artikel. Förra året inträffade det samma, fast värre, på Bornholm där det föll upp till fyra meter snö (!).

Det behövs kraftig vind som få blåsa över fortfarande varmt vatten för att orsaka sådan här snöfall. Rimligtvis kan det alltså även inträffa på Västkusten, men är osannolikt bortanför kusterna. Det ser också ut som att det extrema snöfallet blir förhållandevis lokalt och inte något som drabbar en hel landsända.

Fenomenet sammanfaller alltid med kraftig vind, då det är vinden kombinerat med varmt vatten och sedan snabb nedkylning som orsakar snöfallet.

Konsekvenserna är att samhället i princip helt stoppar upp. 1998 hade vi fortfarande ett invasionsförsvar, så det fanns bandvagnar i överflöd och "räddningstjänsten" (dvs den värnpliktiga militären) kunde få Gävleområdet att åtminstone ha ambulanstransporter. Men det går t ex inte att skotta de här mängderna snö. Man måste gräva sig ut. Det behövs alltså hjullastare för att bli av med snön. Och först måste förarna komma till hjullastarna. Står dessa parkerade inomhus måste man först gräva fram garageportarna. Efter att ha grävt fram en dörr. Och sedan får man gräva sig framåt några decimeter i taget. Står de utomhus måste man förstås först gräva fram hjullastaren.

På Bornholm förra året fanns det hushåll som blev helt isolerade i veckor innan de kunde grävas fram.

Ovanpå detta bryts sannolikt både ström och telekommunikationer.

Vi har alltså åtminstone två incidenter på 13 år. Neosurvivalisten bör alltså inte ignorera risken och fundera över vad det innebär, speciellt om man inte bor i en tätort, där man kanske grävs fram lite snabbare. Mat, vatten, värme nog för några veckor. Skidor, snöskor, skyfflar, rep (ge dig inte ut på fyra meter djup nysnö utan att kunna halas hem igen) etc. Bör förvaras i hemmet.

Har man djurhållning behöver man ju också gräva sig fram till djuren för att kunna ge dem den service de behöver dagligen. 

Som alla katastrofer är de osannolika, men de inträffar. Även här.

Men extremt snöfall är som sagt ett lokalt fenomen. Förhoppningsvis kan man, undantaget en ö som Bornholm, köra in hjullastare och hjälp utifrån och i Gävle fungerade väl infrastrukturen igen redan efter några dagar. Men det var som sagt 1998. Sedan dess har större delen av försvaret lagts ner och skrotats.

Men något som kan slå regionalt och dessutom bli avsevärt allvarligare är isstormar.

Isstorm
Den senast dokumenterade isstormen i Sverige inträffade 1921. Relativt tätbefolkade sydöstra Kanada (Montreal-Ottawa-Quebec) drabbades 1998 (Wikipedia eller svensk rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI), även Maine i USA drabbades milt där 700 000 av 1.2 miljoner invånare blev utan ström.

Från Wikipedia:
"The loss of electrical power also greatly affected pig and cattle farmers, as they could no longer provide water or adequate ventilation to their barns full of livestock, leading to the death of many animals. Many barns also collapsed under the weight of the ice, killing the animals trapped inside. [...]Critically, about 1,000 steel electrical pylons (said, in Quebec, to be the most solid in the world) and 35,000 wooden utility poles were crushed and crumpled by the weight of the ice, further damaging power supply and hampering the return of electricity. [...] Roughly 700,000 of Maine's 1.2 million residents were without electricity, the Maine National Guard was mobilized, and hundreds of utility crews from as far away as North Carolina arrived to help."
Fenomenet är ovanligt, men handlar alltså om vintertida underkylt regn som helt enkelt isar ner allt

MSB har för övrigt en rapport om isstorm och samhällets beredskap och konstaterar att samhällets beredskap är bristfällig.

Det finns många dåliga erfarenheter från Kanada och man skall komma ihåg att Sverige inte i modern tid drabbats av en isstorm. Isstormen innebär sannolikt totalt avbrott av elförsörjning, telekommunikation, radiokommunikation och transporter. All teknisk utrustning riskerar drabbas. Vill man måla fan på väggen så är det Sveriges japanska tsunami. Strömmen kommer brytas till kärnkraftverken och nödkraften kommer att ha isat igen (om inte annat luftintag och utsläpp för dieselgeneratorerna om dessa står skyddade inomhus). Det finns en risk att vi ovanpå allt annat får kärnkraftshaverier, rent av härdsmältor.

Alla transporter upphör intialt. Inte ens helikopter kommer fungera, då dessa isat igen eller sitter instängda bakom igenisade portar. Dessutom kommer inte flygledning etc fungera heller när radaranläggningar och radioantenner isats sönder, inte osannolikt knäckts av isen. Notera att över 1000 högspänningsstolpar av stål knäcktes av isstormen i Kanada, motsvarande det svensk stamnätets elnät. Det drabbar alltså inte bara lokala luftledningar på landet, utan själva stamnätets högspänningsledningar.

Enda hoppet om ett någorlunda "snabbt" återställande av samhället är att det blir plusgrader och sol så att isen snabbt kan smälta. Men fortsätter vinterkylan så måste alltså allting, inklusive varenda meter luftkabel, hackas rent från is och repareras. 

All just-in-time, inklusive drivmedelsdistribution, lär haverera, även om man förstås endast med mycket stora besvär kan göra sin bil körbar, om man nu vill köra på ren is. 
Myndigheters och länens
egna bedömning av förmåga
att hantera en isstorm. Notera
att krisledningsförmåga bara
handlar om förmågan att sitta
runt ett bord och fatta beslut, inte
att sedan tillämpa besluten
Källa: MSB

Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps scenario:
"Nästa morgon slår ovädret med full kraft. På grund av höga vindhastigheter och kraftig nedisning havererar ledningar för svåra påfrestningar och ställ- verk kortsluts efter hand. Detta orsakar omfattande strömavbrott i området.
Den kraftiga nedisningen knäcker även telefonstolpar, radiomaster och mo- biltelefonmaster vilket orsakar omfattande störningar också på elektroniska kommunikationer. Vägar blir till stora delar oframkomliga på grund av flera centimeter tjock isbeläggning, omkullblåsta träd och nedfallna ledningar. Flera personolyckor i trafiken inrapporteras. Allmänheten uppmanas att stanna hemma. Akuta transporter kan endast genomföras genom körning i kolonn, efter att Vägverket halkbekämpat. På grund av den kraftiga isbeläggningen står även hela det drabbade områdets järnvägsnät stilla. I förlängningen ger isstormen återverkningar inom flera samhällssektorer, bland annat genom störningar i betalningssystemet, livsmedel- och dricksvattenförsörjning, den kommunal vård- och omsorgen, etc.
Efter tre dygn avtar ovädret och den följande veckan blir klar och kall, vilket bland annat innebär att istäcket ligger kvar på väg- och järnvägsnät. Cirka 1 miljoner abonnenter i området är utan elförsörjning. Elnätets minskade förmåga och överansträngning föranleder också s.k. effektbrist i andra delar av landet. Röjningsarbete och reparationer kan dock påbörjas. Havererade ställverk i det drabbade området beräknas vara funktionsdugliga inom några dygn, men skadade ledningar beräknas kunna tas i full drift om tidigast en till två veckor. Manuell bortkoppling kommer att behöva tillämpas i området och även i andra delar av Sverige under den närmaste månaden. Även tele- kommunikationer förväntas fungera bristfälligt under denna tid."
Så räkna med minst 1 - 2 veckors strömlöshet för 1 miljon abbonenter, dvs avsevärt fler än en miljon människor. Milt sagt bristfälliga telekommunikationer. Inte ens betalningssystemen förblir fungerande (om inte annat pga strömavbrott och "bristfälliga" telekommunikationer). Notera att Post- och Telestyrelsen i inte svarade på MSB:s frågor så hur beredskapen är inom telekommunikationer är okänt.

Återigen måste man klara sig i några veckor, även om man efter tre dygn kan börja se varaktig halkbekämpning på åtminstone de större vägarna. Det handlar om åtminstone en månad innan elförsörjning och telekommunikationer är någorlunda fungerande igen i hela Sverige. Man bör ju också komma ihåg att om en isstorm slår över t ex Mellansverige så kan södra Sverige drabbas av elavbrott pga effektbrist när överföringen från Norrlands vattenkraft havererat. Importkapaciteten kan inte kompensera. Drabbas viktiga nätverksnoder som Stockholmsområdet av långvarigt elavbrott riskerar större delen av landets telekommunikationer slås ut då både telefoni och Internet har avgörande "växlar" i Stockholmsområdet. (Ja, Internetteknik, TCP/IP är konstruerat för att kunna byggas redundant, men så är inte fallet i praktiken - inga kommersiella företag betalar för dubbel infrastruktur - skilj på teori och verklighet). Huruvida driftscentraler har nödström för flera veckor, samtidigt som det kanske inte finns mer bränsle att få tag på pga havererad just-in-time och uteblivna kommunikationer låter jag vara osagt. Det räcker ju att titta på Tietos datacentralshaveri härom veckan för att notera att det är si och så med driftsäkerheten, oavsett vad man sålt in till kunderna.

En isstorm skulle få Gudrun att se ut som en mild västanfläkt och skicka tillbaka en stor del av Sverige till 1800-talet under veckor eller månader.

En isstorm bedöms som osannolik, men kan likväl inträffa. Lokal extremsnö är dock det sannolikare scenariot. Men om SMHI känner att det är nödvändigt med en klass 1-varning vid risk för 5 - 10 cm snö så är vi iaf illa ute...

(Neo)survivalism eller krisberedskap handlar inte om att hoppas eller tro att ovanstående kan inträffa. Det handlar om att minimera skadeverkningarna om det osannolika mot förmodan inträffar.

Tillägg: Notera att så fort det blir strömavbrott får man i svensk media läsa om bönder "som inte kan ta hand om djuren". Det är intressant att dessa alltså erkänner lagbrott, för det är alla djurhållares skyldighet i enlighet med djurskyddsförordningarna att ha säkerställt vatten, mat, mjölkning, ventilation och gödsling vid strömavbrott. Lämpligen via nödkraft, men beroende på hur man håller djuren kan det ordnas på andra sätt. En frigående köttdjursbesättning kan t ex försörjas med vatten från en handpumpad brunn, då de i övrigt inte behöver mjölkning eller ventilation. Några sådana tvingande krav finns det dock inte på exempelvis våra äldreboenden, utan våra äldre har sämre lagskydd än djur. Även i det här fallet.


Tillägg 2: För att hindra gymnasieungdomar att demonstrera mot Putinregimen i Putinistans huvudstad Moskva har skolorna i staden utlyst prov följt av några timmars obligatorisk propagandafilm för alla gymnasieelever under tiden som demonstrationerna är planerade. Elever som inte närvarar får ingen slutexamen har man meddelat föräldrarna. Demokrati, någon?
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

35 kommentarer:

 1. Du kan vara lugn, Juholt som den gamla försvarspolitikern han är, har identifierat den STORA risken i framtiden, att hackare hackar sig in i vattenverk och sprider virus i automationssystemen!

  Tugga på den nöten alla!

  Skämt åsido, visst har du helt rätt och vi har gjort gigantiska misstag med försvaret och civilförsvaret.

  SvaraRadera
 2. Viktigt är ju att påpeka att vi inte har något civilförsvar längre. Vi har en myndighet med byråkrater, MSB, som visserligen gör ett bra pappersarbete, men i övrigt är det bara räddningstjänsten och hemvärnet som är gripbara.

  SvaraRadera
 3. Tror du fortfarande på IPCC:s "så kallade klimatkatastrofer Cornu? Det finns inget extremväder som Aftonbladet säger. Jag var nere i Götet igår, samma stormar som vanligt.

  SvaraRadera
 4. Det intressanta med det här med avvecklingen av samhällsfunktioner är ju att vi fortfarande betalar världens högsta skatt (eller näst högsta, spelar ingen roll för en intelligent människa som förstår vad jag menar här). Dvs. vi betalar ju fortfarande för något vi inte längre får! VART GÅR PENGARNA? EU? Byråkrati? Socialbidrag till de invandrarghetton man byggt upp i förorterna? Jag vet inte. Men det oroar mig att ingen bryr sig, förutom en del socialister som med ryggmärgsreflex vrålar efter högre skatter som om det skulle lösa något.

  SvaraRadera
 5. Det är enorm smörbrist i Norge. Det var det även i Sverige tidigare i år, men jag tror det är ok här nu.

  I norge däremot får du inte tag i smör i en enda affär!!

  Det beror på mejeristrukturen, det är ungefär samma som i sverige med en stor aktör, fast många gånger värre med stränga reuleringar av import. Till viss del har folk ändrat kost, till viss del blir det en paniksituation där folk köper på sig, speciellt inför jul.

  Ganska kul ändå att ett av världens rikaste land nu är som gamla sovjet. I affärerna står det skyltar; "smör slut, brelett slut" osv.

  Det har uppstått en svart marknad där folk köper och säljer smör dyrt;

  http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...=sm%F8r&sort=5

  Det verkar som att svenskarna inte har nåt större intresse av att hjälpa Norge den här gången. I Danmark har man däremot startat en smörinsamlingskampanj, och igår åkte man till Oslo och delade ut 4000 kg smör.

  SvaraRadera
 6. Isstorm och fimbulvinter, svarta svanar, elaka ryssar, Juholt, EUSA-kris och OMX i dödskors osv osv.
  Och bara tre veckor kvar till 2012 ...

  På med rattmuff och foliehatt fr o m NU!!

  SvaraRadera
 7. Jag bor i lägenhet (centralvärme) och förbrukar 3500 KWh om året. Vet någon hur mycket diesel det motsvarar i en månad om man använder ett dieselaggregat. Jag är nyfiken på hur mycket bränsle som hade krävts om man bott i ett hus på landet utan ström. Vad kostar ett sådant aggregat och hur länge håller det vid konstant användning.

  SvaraRadera
 8. Enligt dig ska jag som bor i sthlm ge fan i att åka bil.
  Hur i helvete levererade du dina helt onödiga julgranar?
  Hundsläde?

  SvaraRadera
 9. Oh fin ny mobilsida. Trevligt.

  SvaraRadera
 10. @10,52
  Är dina 3500kwh verkligen uppvärmning? inte bara hushållsel?
  Hursomhelst innehåller 1 liter diesel ca 9,5 kwh och sedan får du räkna med vilken verkningsgrad kaminen har , 65% som bäst?
  En modern oljepanna har en årsmedelverkningsgrad på ca 95%, men det är något helt annat än en dieselkamin.
  Ett normalt hus (120m2)mitt i sverige gör väl av med ca 20-25000 kwh på ett år för uppvärmning och hushållsel, allt beroende av inne temperatur, ute temperatur, långa duschar, isolerings mängd mm.
  Alltså blir det 2-2500 liter olja per år.
  Vad det finns för kaminer vet jag inte men köp inget billigt elände utan skaffa nåt beprövat, den dan du behöver den så kommer du att vara glad om den fungerar och är lätt att mecka med samt inte orsaka kolmonoxidförgiftning.

  SvaraRadera
 11. En observation i den svenska rapporten från Totalförsvarets forskningsinstitut är hur BNP gick ner efter isstormarna. Men det intressanta är ju hur mycket BNP ökade under åren efter stormen, faktiskt upp till en högre nivå än om den bara hade fortsatt utvecklats i den takt den gjorde före stormen. Är det så att effekten av en sådan här händelse får folk att skärpa till sig och allmänt arbeta hårdare inte bara under uppröjningen utan även sedan flera år efteråt. Folk blir lata och bekväma när de inte behöver anstränga sig, så det behövs en istorm ibland för att folk ska få ändan ur vagnen. Självklart ska man inte önska sig en isstorm men det vore ju ändå hääärligt att se alla feta byråkrater tvingas ut med hacka och skyffel.

  SvaraRadera
 12. Den behagliga känslan av att ha ett digert lager konserver infinner sig ganska snabbt efter att ha läst något dylikt.

  SvaraRadera
 13. Patrik 11:48

  "..får folk att skärpa till sig och allmänt arbeta hårdare.."


  Vilket snömosprat ! Är det sånt här nonsens som ni sitter och diskuterar på era MUF-möten ?
  Om dom lata svenska arbetarna...

  SvaraRadera
 14. Här är artikeln från newsmill:

  http://newsmill.se/artikel/2011/01/16/den-ok-nda-attacken-mot-motala-visar-behovet-av-ett-nytt-f-rsvar

  Läs och njut!

  SvaraRadera
 15. Jag tycker en isstorm hade varit mycket spännande. Snön som kom i Gävle 98 är ett av mina bättre minnen.

  SvaraRadera
 16. Dessutom är det väldigt underhållande att Norge har brist på smör :D

  Känns väldigt norskt och fånigt.

  En sökning på "smør" på finn.no (Norges blocket) ger 256 träffar i dagsläget:
  http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/resultat?sort=5&keyword=sm%F8r

  SvaraRadera
 17. 11:22

  Tack för infon och det stämmer att 3500 bara är el utan uppvärmning. Jag är bara intresserad av kortare vistelser i sommar/vinter hus som inte har tillgång till el därav min fråga om diesel aggregat istället för oljepanna.

  SvaraRadera
 18. Analytiker: Stockholm slipper bopriskrasch

  2011-12-10 14:13
  Faran för en kollaps på Stockholms bostadsmarknad är överdriven. Det menar fastighetsexperterna.

  På torsdagen visade den senaste Mäklarbarometern att mer än hälften av landets fastighetsmäklare räknar med svagt sjunkande priser på småhus och bostadsrätter.
  Fler nyheter
  di.se


  Di.se har också rapporterat att flera experter tror att bostadspriserna i Stockholm fallit betydligt mer än vad den officiella statistiken anger.

  Carnegies fastighetsanalytiker Tobias Kaj ser dock ingen fara för ett kommande prisras i storstaden.

  ”Det vi sett i Sverige är ingen stor sättning i priserna men däremot betydligt färre affärer”, säger han och jämför med situationen i Danmark.

  I Köpenhamn har bostadspriserna närmast kollapsat. Marknaden blåstes upp under åren 2003-2006 då kombinationen av låg ränta och nya skatteregler utlöste en spekulationsvåg i danska huvudstaden. Sedan sprack bubblan och bostadspriserna i Köpenhamn har rasat mer än 30 procent.

  ”Vi har inte den typ av spekulativa bostadsmarknad i Stockholm som i till exempel Danmark, så jag tror inte vi står inför ett stort prisfall”, säger Tobias Kaj.

  SvaraRadera
 19. Bobubbletips:
  Remax säljer sitt egna kontor i Uppsala
  http://www.hemnet.se/bostad/bostadsratt-88m2-uppsala-kommun-svartbacksgatan-16-a-3123055

  SvaraRadera
 20. Det kom inte 4 meter snö på Bornholm, det var drivbildningen som gjorde att det såg ut som att det kommit 4 meter snö. För du såg in vad det var på andra sidan!

  SvaraRadera
 21. Uppsala- Gävletrakten befinner sig i en säregen geografi, där det förekommer mycket kustkonvergens. Stora cumulunibusmoln som ger ifrån sig kraftigt med snö är därför inte helt ovanliga om vintern. Detta område har därför oftast mycket mer snö än andra på samma breddgrad.

  Detta är i alla fall vad vi fick lära oss under meteorologilektionerna på flygskolan.

  SvaraRadera
 22. Lägesrapport från norrland.
  Saxat från allehanda.se

  16.05: Den klass 2-varning som finns utfärdad för Ångermanland gäller fram tills lördag morgon. Tills kan man räkna med frisk ostlig vind, 15-25 meter nysnö, och starka vindar längs kusten.
  (dålig korrekturläsning av redaktionen)


  Sen gårdagen har inlandet i ångermanland fått ca 35-50 cm nysnö, inget kaos på vägarna, men mycket strömavbrott och jävlig mycket träd nertyngda av snön, liggandes över elstolpar och luftledningar.
  strömmen blir nog garanterat borta till måndag.
  /Mats

  SvaraRadera
 23. Utlandssvensk2011-12-10 17:27

  "kraftig vind som få blåsa över fortfarande varmt vatten för att orsaka sådan här snöfall".

  Tja, det går bra även helt utan vatten, åtminstonde här i Schweiz. 140 cm snö på "några dagar" är inget ovanligt här. "att samhället i princip helt stoppar upp" pga. dessa snönmängder är ingen naturlag utan något som gäller specifikt för Sverige. I Schweiz faller det MYCKET mer snö men det är ytterst sällan som detta orsakar problem. Lösningen är enkel och uppenbar: Se till att ha stor tillång på plogbilar och personal samt skotta omedelbart.

  SvaraRadera
 24. 10:52. Verkningsgraden för ett dieselkraftverk är kanske 10%. Av 1kWh värmeenergi per liter diesel får du bara ut 0.1 kWh el.

  1 kWh el via dieselgenerator kostar alltså i runda slängar 15:- SEK, 15x så mycket som nätel.

  3500 kWh skulle via diesel kosta 52500:- SEK.

  Dessutom är dieselkraftverk inte så tillförlitliga. När de står stilla behöver de köras helst dagligen, om man inte sätter dem i malpåse - tömmer ur olja, gör rent dem etc. I proffsanläggningar sker förhoppningsvis testkörningar dagligen.

  Skall du köra "off-grid" så värmer du helst med ved, och så får du snåla rejält med elen, köra via batterier (eventuellt med solcellsladdning - du får mycket solceller för 52500:- SEK) och bara köra dieselkraftverket när det verkligen behövs, se http://cornucopia.cornubot.se/2011/05/stromforsorjning-vid-elavbrott.html för mer om batteridrift.

  SvaraRadera
 25. bra med info om verkningar av en ev isstorm
  Sverige är extremt dåligt rustat för att klara väder som man alltid klarade av förr i tiden
  Vi kommer dessvärre att få en serie vargavintrar efter 2014 då Atlanten går in i en kallare fas som varar ca 30 år (enligt meteorologer).

  SvaraRadera
 26. Till: Anonym 13.20

  Med byråkrater som jag nämnde brukar inte arbetare avses, däremot tex överbetalda länsdirektörer och liknande som suger ut folket. Att man blir bekväm av sig när man inte har så mycket krav på sig tror jag de flesta, inklusive jag själv, kan skriva under på. Om du sen kände extra utpekad i sammahanget om människans lättja är ju en sak....

  SvaraRadera
 27. Till utlandssvensk 17:27

  Att jämföra förhållandena i Schweiz med kustområden är helt irrelevant. Bergsområden i inlandet kan få mycket snö, men den är ofta rätt torr och vinden är oftast begränsad.
  Att det tex blev snökaos i Kiruna en gång förra året berodde inte på att man var ovan vid snö, utan att man fick mycket blötsnö på en gång, vilket är mycket tuffare och man var inte van vid det.
  Bloggen tar på ett bra sätt upp några tänkbara hot vi skulle kunna ha i Sverige. I Schweiz så hade man några kraftiga lerskred för några år sedan, som fick de drabbade delarna att packa ihop ordentligt, för det hade man ju inte räknat med.

  Sen behöver vi ha en bättre beredskap i Sverige, och framför allt klara de mer normala väderförhållandena bättre. Väder som i genomsnitt inträffar minst någon gång under en 10-årsperiod, kan ju inte kallas extremväder, utan bör man vara bra rustad för. Om man är det klarar man även extremväder som kanske inräffar en gång på 100år bättre.

  SvaraRadera
 28. 10:27 Håller med att ingen verkar bry sig om vad skatterna används till. Inte heller hur mycket man betalar i skatt och hur det kväver all företagsamhet i landet. Tar man upp ämnet tycker folk man är gnällig och tråkig eller nåt. Det känns nästan som en fantasybok där folk fått "någon jag bryr mig inte" förbannelse, eller som C säger zombier.

  SvaraRadera
 29. Jag måste be att få hålla med om att jag aldrig förstått gnällande bönder som inte ens kan mjölka korna om strömmen går.

  Hur svårt kan det vara att skaffa ett elverk? Ett stort som kopplas till traktorns kraftuttag går kanske på 15-20 000. Inga pengar om man funderar på vad man riskerar omströmmen går. Om man är snål kan man alltid dela på ett aggregat tillsammans med en, två eller tre grannar.

  Hur svårt kan det vara?

  SvaraRadera
 30. Von Pohlman2011-12-10 23:19

  Om man väljer att bosätta sig i Göteborg med omnejd så är det bara ställa sig på alla fyra och bli matad med regn och snålblåst så länge man bor kvar. Cornu är du inte less på skitvädret du får uppleva på din grisfarm, när du går och planterar morötter med dynggrepen i handen?

  SvaraRadera
 31. Tur att jag bor i en jordkula på Gran Canaria. Hos mig behövs ingen fossil källa till elförsörjning. Laddar datorn gör jag med solceller. Vattnet värmer sig själv i solen. Kaffet kokar jag över eldstaden. Snö, vad är det ? Alltid sol och +25.

  SvaraRadera
 32. Klimatet och vädret är den nya religionen, SMHI är kyrkan och mediameteorologerna dess överstepräster. SMHI har lyckats häva upp sig bra i mediestormarnas vågor: -Vad blir det för väder, Hélen? [Bocka, bocka]. Klass1,2,3-varningar var ett genialt grepp.

  SvaraRadera
 33. 18:33

  Tack Cornu. Dieselgenerator får väl anses som en yttersta nödlösning.
  52500 kr! Jag köper hellre night goggles.

  SvaraRadera
 34. Jag måste berätta en kul grej från den första snöstormen i Gävle som stoppade staden o snöcootern vart tillåten på gatorna.
  Det kanske var den 98.
  Vägmästarna på Vägverket hade en 'liten träff' under helgen där och då det vart lite bökigt att ta sej mellan krogen o hotellet så beordrade vägmästarna in snöröjning från sina distrikt till Gävle.
  Detta gjorde att gävle hade mångdubbelt av snöröjning.
  Idag skulle detta vara omöjligt då det inte finns den typen av Vägverk som kan omfördela sina befintliga resurser.
  Idag måste först en adress för räkningen anmälas då utförare o väghållare inte är samma personer.
  Precis som Cornu skriver, nu finns inga reserver, alla måste lita på sin egen kraft.
  Dessutom så har det Svenska försvaret, civilförsvaret, hemvärnet ,msb, ja allt vad det kan kallas, sålt ut det mesta av sina maskininnehav.

  Jag läser nu i allehanda.se att telefonerna är utslagna pga. strömavbrottet, Telia har tydligen inte reservström för längre tider utan clip{
  ”Han uppger att Telia placerat ut nätaggregat i den utsträckning man har resurser till och att personal ser till att fylla på dem regelbundet. Därutöver hänger uppstarten av telefonnätet främst på Vattenfall.”
  }
  Teli-Sverige är tydligen uppdelat i totalslutna sektioner eller då har Telia-Sverige inte mer reserver att komma med.

  SvaraRadera
 35. Det drog visst in en snöstorm över Göteborg i torsdags kväll. Var riktigt dålig sikt och trafiken kröp fram på motorvägen.

  SvaraRadera