Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2011-11-09 11:44

Det stora svaret på allt

Har du någonsin undrat hur det kommer sig att vi trots exploderande penningmängd och rekordlåga räntor inte drabbas av KPI-inflation? Varför arbetslösheten inte går ner trots år av goda tider utan tvärt om över tiden blir allt högre och högre? Varför politiker fortsätter att tjata om att vi behöver (arbetskrafts)invandring trots att det finns 341 000 officiellt arbetslösa i Sverige? Och hur det kommer sig att vi fått en bostadsbubbla trots en cementerad hög arbetslöshet? Kanske rent av varför vi avskaffade allmän värnplikt? Eller varför staten säger sig vara för företagsamhet men samtidigt gör sitt bästa för att förhindra företag att lyckas? Och varför skall staten utbilda folk till arbetslöshet via högre utbildning? Varför höja pensionsåldern när det finns hög ungdomsarbetslöshet?

Nu skall jag ge svaret på dessa frågor och många till, men frågan är var man skall börja?


Låt oss börja med en bok.
Åtgärdslandet

Den boken heter Åtgärdslandet - Arbetsförmedlingens svarta bok av Jon Weman (Bokus 86:-, hemsida) och damp ner i min brevlåda i våras. Det är ett delvis briljant men bitvis misslyckat inspel från vänster angående arbetslösheten som mål och medel för samhället. Som uttalat liberal och höger så är det dock alltid uppfriskande att läsa skrifter från andra hållet. Även om boken förstås kan ses som alliansregimkritiskt i sin isärplockning av det moderna slavarbetet Fas-3, så påtalas det ju att Fas-3 förr hette Aktivitetsgarantin, AGAN, under tidigare socialistregimer så inget nytt under solen. Boken briljerar dock när det gäller arbetslöshetens ursprung och historik och förklarar varför vi har institutionaliserat arbetslöshet. Vad den brister i är att det är en gnällbok - den föreslår inga lösningar annat än arbetstidsförkortning vilket inte alltid är tillämpbart - och den saknar också ett bra slut. Man kunde önskat att den kunde slutat med en rejäl käftsmäll, men rinner istället ut i sanden.

Men man tänker nog efter att ha läst boken aldrig mer stödja apartheidföretaget Myrorna, där slavarbetskraften ifrån AGAN eller Fas-3 inte får använda samma toaletter eller fikarum som det fåtaliga antalet riktigt anställda håller låsta från slavarna. Sedan blir det förstås frestande att själv ordna en Fas 3-slav som kan gå här och kratta löv, laga stenmurar etc, samtidigt som jag som slavdrivare skulle få mer betalt av staten för besväret än slaven, samtidigt som jag slipper allt arbetsgivaransvar, t ex krav på arbetarskydd, eftersom jag inte är arbetsgivare då Fas 3-slaven inte är anställd, utan arbetslös. Finurligt. Nog om det.

Ett av begreppen boken kan agera som introduktion till är begreppet jämviktsarbetslöshet, NAIRU - non acceleration inflation rate of unemployment, en av de begrepp som pristagaren av Riksbankens pris till Alfred Nobels förfäran Milton Friedman introducerat och som sedan 90-talets förändrade valutapolitik gjorts till agenda i Sverige.

Notera här ordet agenda. Det är skillnad på konspirationsteorier och agendor. Konspirationsteorier är fantasifoster, agendor finns dokumenterade men brukar talas tyst om. En Google-sökning på jämviktsarbetslöshet ger långa rader av träffar hos våra myndigheter. 

Enkelt förklarat är jämviktsarbetslöshet den önskade lägsta arbetslöshet som staten via penningpolitik ifrån en oberoende Riksbank eller via andra lagar och förordningar, t ex skatteregler och pålagor för företag och företagande, styr mot för att förhindra att man får en KPI-inflationsspiral.

När staten pratar om att bekämpa arbetslösheten så är det bara prat och det är också därför vi aldrig bekämpat den de senaste 20 åren. Vi kan i bästa fall få ner den till NAIRU:s procentsats, där Riksbanken sätter igång en chockterapi med höjda räntor för att dra upp arbetslösheten igen.

Staten vill alltså inte att arbetslösheten skall gå under NAIRU. För då drar en lönespiral igång. NAIRU är den arbetslöshetsnivå där arbetslösheten är så hög att det inte går att få några löneökningar att tala om för de breda massorna. Det betyder också att när arbetslösheten ligger vid NAIRU kan man exempelvis inte införa några nya jobbskatteavdrag, för för mycket mer i plånboken drar igång en KPI-inflationsspiral, även om det främst sker via riktiga löneökningar och medföljande kostnadsökingar för arbetsgivarna.

Riktig inflation är ökningen av penningmängden justerat för BNP-ökningar. Jag skriver därför KPI-inflation för det allmänna kostnadsökningsläget hos varor och tjänster. Likt 70- och delar av 80-talet kan man snabbt få en skenande KPI-inflation om löneökningarna blir större än BNP-tillväxten. Högre löner ger högre kostnader, ger dyrare varor och tjänster vilket ger krav på högre löner. Och så är inflationsspiralen igång.

Men när arbetslösheten är över Friedmans NAIRU så blir det inga löneökningar att tala om. Det finns helt enkelt för många arbetslösa för att man skall kunna driva igenom breda löneökningar. Hotet om arbetslöshet blir för stort.

Och vilka är för övrigt Sveriges största arbetsgivare? Jo, det är staten, kommuner och landsting. Vilka tjänar mest på att hålla nere lönerna och kan dessutom hålla uppe arbetslösheten via lagstiftningen? Att exempelvis successivt fasa ut värnplikten blev dubbelt lönsamt. Man kunde pressa upp arbetslösheten, både genom avsked inom Försvarsmakten men också genom att tidigare 40 000 män inte var borta från arbetsmarknaden under sin militärutbildning. Arbetslösheten kunde hållas uppe. Hade vi haft kvar både officerskåren och 40 000 värnpliktiga om året hade vi legat under NAIRU. Man ser också till att skicka så många som möjligt till onödiga högre utbildningar, fler än vad som efterfrågas, så lönerna även inom kvalificerade yrken kan hållas nere.

Samtidigt måste vår penningmängd ständigt öka för att kunna betala räntan på våra krediter, dvs penningmängden själv (pengar=krediter). Eftersom man via en cementerad arbetslöshet kan hålla nere lönerna och KPI-inflationen så håller man också nere räntorna. Istället sticker penningmängden in i tillgångar och inte in i varor och tjänster. Vi får tillgångsbubblor, exempelvis bostadsbubblan.

Pga vår demografiska struktur kommer det stora pensionsavgångar det kommande decenniet. I samband med detta tjatar politiker om att vi måste ha arbetskraftsinvandring, trots 100 000-tals arbetslösa som rimligtvis kan fylla upp någonstans, även om det skulle vara längst ner i kompetenskedjan.

Problemet är nämligen att arbetslösheten riskerar att falla under NAIRU när pensionsavgångarna tar fart på allvar. Enda sättet att då undvika en KPI-inflationsspiral är att importera arbetskraft så vi kan behålla arbetslöshet högre än NAIRU inom landet. I sig kan man på detta sätt se invandringen som lönsam. (Och jag undanber mig rasistiska kommentarer, att hålla uppe NAIRU via invandring har inget med etnicitet att göra, det kvittar helt vad det är man importerar för folk, så länge arbetslösheten hålls uppe)

Svenska folket har exempelvis privata skulder på ca 2500 miljarder SEK. Skulle inflationen ta fart kommer även räntorna följa efter på samma sätt som på 70-talet. Med 10% ränta på exempelvis våra bostadslån mot säg 4.5% idag så skulle svenska hushåll få betala 0.055*2500=137.5 miljarder mer i bruttoränta om året i ett sådant läge. Ca 100 miljarder om året i ökade räntor efter avdrag. För svenska företag skulle det handla om ännu mer pengar, kanske upp till 200 miljarder om året. Även staten skulle få betala ca 55 miljarder mer om året i räntor.

Detta var den situation vi hade på 70-talet och den typ av inflation som amorterade av våra föräldrars hus. Det krävs nämligen löneökningar för att skulderna skall minska relativt och då pratar vi inte om 1-3% i löneökning om året, utan om dubblade löner på kanske 5 år. Dock biter sig floskeln "inflationen äter upp skulderna" sig kvar hos bolånetorskarna, men det bevisar bara klen förståelse för hur saker fungerar idag. Vi lever inte på 70-talet.

Summerar vi vad en KPI-inflationsspiral med räntor på 10% skulle kosta så handlar det om 355 miljarder SEK om året. Då framstår helt plötsligt invandrad arbetslöshet som väldigt ekonomiskt lönsam. För att inte tala om höjd pensionsålder, vilket också bidrar till höjd arbetslöshet.

Och med den skuldsättning vi i Sverige och västvärlden sitter med idag så har vi inget annat val än att arbeta för att behålla arbetslösheten över NAIRU. Det är förstås ett cyniskt spel med de arbetslösa. Ni som är arbetslösa skall trösta er med att ni gör ert för samhället. På så sätt kunde man lika gärna betalat slaversättningar till er utan att ni skall behöva förnedras via Fas-3 eller tidigare AGAN, utan kunde sitta hemma som goda medborgare framför TV:n. Ni är viktiga inflationsspiralsbekämpare, kalla er det istället för "arbetssökande". Tack för att ni finns hälsar alla andra, framför allt alla skuldslavar.

Innan industrisamhället existerade inte någon arbetslöshet. Det fanns en relativt liten andel anställda arbetare (t ex hos gruvor, större jordbruk, större projekt som stora byggnationer eller skeppsvarv) och soldater. I övrigt var alla självförsörjande egenföretagare, om inte bönder så var man egenföretagande hantverkare, expert eller någon annan form av entreprenör etc. Alla jobbade så mycket som de behövde.

När samhället skulle industrialiseras så gick det helt enkelt inte att få tag på arbetskraft. Folk hade ju jobb och inkomst. Saker som klockan var okänd, man gick upp när det ljusnade och lade sig när det mörknade. Hade man inte lust att jobba en viss dag så tog man "ledigt". Enda påminnelsen om tiden var förutom solens position på himlen när kyrkklockan slog timmen eller påminnde om att det snart var gudstjänst.

Problemet med ovillig och utebliven arbetskraft löste man genom skiftes- och stängslingsreformer, ursprungligen i den industriella revolutionens vagga England. Därmed tvingades ett stort antal självförsörjande bort från landsbygden och in till arbetslöshet i städerna, där de kunde rekryteras till fabrikerna. Samma strukturer såg vi i Sverige med skiftesreformer och stängslingspåbud. Man kunde inte längre släppa sin djur för fäfot och som marklös fick man helt enkelt söka sig till staden och ställa sig med mössan i hand hos brukspatron. Vi ser det idag i Kina, där man asfalterar över jordbruksmark, dränker byar i vattenkraftsdammar etc för att tvinga in arbetskraft till städerna, även om majoriteten av kineserna fortfarande är fattiga bönder (men alltså inte arbetslösa).

Arbetslösheten är iaf här för att stanna. Vi är så överbelånade i väst och KPI-inflationsspiraler är så destruktiva för makten och de flesta besuttna att vi kommer göra vårt yttersta för att undvika detta. Eftersom vi sedan 90-talet har en flytande valuta finns det inte heller någon möjlighet att hindra marknadsräntorna från att sätta fart om KPI-inflationen skjuter iväg.

Samtidigt kräver rådande paradigm som framför allt infördes under regimerna Persson (först som finansminister och sedan som statsminister) evig tillväxt i en ändlig värld. När BNP-tillväxten slår i väggen faller hela korthuset. Vill vi då bekämpa KPI-inflationsspiralen får vi också en kraftigt exploderande arbetslöshet.

Där hade ni mastodontinlägget. Det kanske är kontraintuitivt när "alla" pratar om att bekämpa arbetslösheten. Men undrar ni varför man tjatar om att bekämpa arbetslöshet men aldrig lyckas så har ni iaf det cyniska svaret ovan. Och det är inte en alliansregimfråga, det samma gäller alltså även tidigare socialdemokratiska regimer med stöd från såväl (v) som (mp). Men en del saker talar man tyst om offentligt, även om det finns mer att läsa undangömt hos våra myndigheter.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

132 kommentarer:

 1. Ett av dina bästa inlägg. Men jag hade väntat mig att mastodontinlägget skulle vara mycket längre.

  Jag har ju svårt att förlika mig med att sveriges journalistkår inte kan ställa en enda intelligent fråga till makthavarna ang. invandringen och det påstådda behovet av arbetskraftsinvandring. Det är ju fritt fram idag för arbetsgivare att imprortera även lågkvalificerad arbetskraft såsom diskare och städare. Och det görs. Helt okritsikt har man i olika nythetsreptage den senaste tiden talat om att Sverige (och också England) inte skulle klara sig utan invandrade läkare. Med detta verkar man förutsätta att dessa endast servar svenskar/engelsmän. Alla tiotusentals mäniskor som invandrar varje år då? Behöver inte de läkare? Men det här är synonymt för hela debatten FÖR ökad invandring. Att de bara *servar* svenskarna.

  När verkligheten kommit ikapp den ändliga tillväxten, så kommer det resultera i massfattigdom och etniskt våld som får Balkan-kriget att blekna i jämförelse.

  SvaraRadera
 2. Lysande inlägg!
  Dock blir min snabba reflektion: vad nästa bubbla efter bostäderna? För vi måste alltid ha en bubbla?

  SvaraRadera
 3. 12:26, eller en krasch.

  12:24 Som sagt så har vi inte idag råd att sluta med invandringen i någon form, då det skulle skicka upp KPI-inflationen och leda till ännu större arbetslöshet. Motsägelsefullt, men så kan det vara.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja eller hur jävla tomte, plagiera en bok till snåljåp.

   Radera
  2. Här har du alternativet:

   http://positivapengar.weebly.com/

   Radera
 4. Väl skrivet. Att valfri statsmakt påstår sig kämpa för att minimera arbetslösheten är bara rökridåer och kommer alltid att vara. Det är, förenklat, som alltid upp till individen att ta ansvar för sitt liv.

  SvaraRadera
 5. Lönearbete borde förbjudas!

  Jag vet, inte särskilt liberalt men bra för väldigt många människor.

  SvaraRadera
 6. Utlandssvensk2011-11-09 12:30

  Det var ju en vettig infallsvinkel.

  Vad gäller immigration av t.ex mexikaner till USA eller folk från Östeuropa till UK, dvs. immigranter som kommer direkt för att arbeta, stämmer nog resonomanget ganska bra. Båda dessa länder har som bekant haft rejäla kreditspiraler och centralbanker som inte är motvilliga att trycka pengar. Trots detta har KPI varit påfallande låg under många år, även om man nu ser försiktiga tendenser till mer inflation.

  I dessa länder råder det knappast någon tvekan om att löner för framförallt okvalificerade arbeten har pressats ner via stor immigration.

  Schweiz, å andra sidan, har valt en helt annan väg. Man har stor immigration men med väldigt hård selektion, dvs. okvalificerade människor från tredje världen släpps inte in. Här kan man istället se att detta har skapat ett tryck uppåt på lönerna för enklare jobb. Många intenationella storföertag lägger sina huvudkontor i Schweiz och man importerar sen högt kvalificerade personer från främst västländer. Detta skapar mycket goda förutsättningar för vanliga schweizare (snickare, trädgårdsmästare, osv.) Lönerna för dessa är sannolikt högst i världen och arbetslösheten är obefintlig.

  Sveriga kan dock inte jämföras med något av dessa länder. Här har man iställer valt ett system med maximal negativ selektion vad gäller immigration. De människor som kommer gör det i huvudsak pga. de inte släpps in i något annat västland. Det är i praktiken en direkt import av bidgragstagare som inte konkurrerar på den öppna arbetsmarknaden. Dessa har knappast någon påverkan på jämviktsarbetslösheten men innebär att ett högre skattetryck krävs, vilket självklart sänker ekonomins allmänna funktionsduglughet.

  SvaraRadera
 7. Mycket intressant läsning detta. Din sista kommentar där, "Men en del saker talar man tyst om offentligt, även om det finns mer att läsa undangömt hos våra myndigheter." har du nån källa?

  Kan du skriva nåt intressant om Occupy Wallstreet?
  Jag hittade denna blogg som jag tyckte hade intressanta synpunkter om Occupy Wallstreet.
  http://appeal2authority.wordpress.com/

  SvaraRadera
 8. Spännande perspektiv, ett riktigt bra inlägg! Vad vill man då dra för slutsatser av detta? Är lösningen att förbereda samhället för att övergå till ett självförsörjande jordbruk när spiralen faller under sin egen tyngd, eller någon annan form av löneåterhållande mekanism än rädsla för arbetslöshet?

  Stora och viktiga frågor!

  SvaraRadera
 9. 12:30, jodå, alla arbetslösa hamnar i statistiken och med det skräcken för arbetslösheten som institution. Det spelar ingen roll hur odugliga dessa är enligt dig, så länge man håller uppe arbetslösheten.

  Det ger också utrymme till att utbilda fler till "högre utbildning" så att man kan få fler sökande per mer kvalificerat jobb och hålla nere lönerna även där.

  SvaraRadera
 10. Apropå konspirationsteoretiker, som jag gärna vill kalla konspirationsanalytiker, så har jag just plöjt igenom Daniel Estulins bok om Bilderbergarna. Värt att läsa för att förstå vad som finn på agendan.

  SvaraRadera
 11. Såg alltid tidigare jämviktsarbetslöshet som ett hjärnspöke men var nog lite ung och blåögd. Efter den utvecklingen vi haft under de senaste 10 åren instämmer jag nästan helt i det du skriver bra inlägg.

  Hade vi inte haft en sån aggressiv invandring som de senaste 20 åren hade snarare arbetslösheten legat kring 3-4% och hade vi kanske då haft en högre ränta pga högre KPI säg 6-8% så hade kanske fastighet/bobubblan varit lägre eller i varje fall hade den kanske kraschat ordentligt och arbetslösheten då ökat till det goda. ;)

  Glömde tillägga att jag är väldigt höger, då jag avskyr svenska skatter och tycker att den offentliga sektorn är på tok för stor i proportion av vår BNP.

  Kanske dags att starta ett nytt parti som döpes till "Halvera partiet". Halvera skatter, halvera staten, halvera arbetstiden, halvera inkomsterna.

  Naivt och blåögt javisst. Men glöm för tusen inte inte varför och för vems skull du arbetar?

  SvaraRadera
 12. Varför har man aldrig läst den här teorin förut? Är politiker verkligen tillräckligt intelligenta för att jobba med sådana här pass "avancerade" metoder? :)

  SvaraRadera
 13. Bra inlägg.
  Tilsammans med http://cornucopia.cornubot.se/2008/10/staten-och-kapitalet.html
  ger den en bra grund till vår situation.
  Men hur positionerar man sig i livet bäst med denna "förbjudna" kunskap?

  SvaraRadera
 14. @Klockarn
  Det finns andra aktörer än politiker som styr vår tillvaro. Politiker är bara redskap för dom som har den verkliga makten >:(

  SvaraRadera
 15. 12:49. Bra fråga. Kan du starta ett eget företag utan skulder så kan du i princip alltid ha jobb. Du kan inte tvingas i putten av för höga räntor om KPI-inflationen exploderar. Du kan prisa in dig för att behålla kunder, vilket du inte kan om du är fackligt ansluten eller anställd eftersom facket hellre behåller hög arbetslöshet än att de går med på sänkta löner (vilket också blir logiskt då facket=Rörelsen=(s)=NAIRU)

  Fast du kan förstås som egenföretagare tvingas omkull genom statliga pålagor.

  SvaraRadera
 16. Det måste ju vara en av anledningarna till varför SD blir så pass demoniserade av etablissemanget. Ska man diskutera allas lika lider ju en Fas 3-förespråkare (M) precis lika stor brist på humanism som en invandringskritiker (SD).

  Minns valstugereportaget! Rasister var, åtminstone på den tiden, välrepresenterade i M (men höll självfallet tyst om det offentligt).

  SvaraRadera
 17. Välskrivet inlägg.
  Får mig att tänka!
  När tom du ser grunden bakom invandringen kan du då förstå kritiken av densamma! Nog om detta.
  Låginflationspolitiken accepteras av alla parter som har jobb. Den ger mer reala pengar i plånboken!
  Men varför är du så konspiratorisk? Hur kommer RUT ROT och restaurangmomsen in i bilden?
  Dessa passar bara in om man vill ha större egenförsörjning. Dvs den verklighet du vill hylla! /Oppti

  SvaraRadera
 18. Ok. Men om penningpolitiken neutraliserar arbetskraftsreserven oberoende av hur stor denna tillåts bli, så är detta även svaret på varför penningmängden måste öka okontrollerat. Och i så fall inträder förr eller senare (i vinter?) en situation med värdelösa pengar som inte duger som betalningsmedel eftersom det inte finns basvaror att köpa. Varken livsmedels-, eller drivmedelsimporten kontrolleras av den svenska Riksbanken. Frågan blir i stället hur stor industrins konkurrenskraft faktiskt är i en allmänt vikande ekonomi. Vilka svenska varor och tjänster säljer sig själva på grund av att de är oundgängliga?

  Staten kan kompensera det bortfall i exporten som uppstår genom att byta el mot livsmedel, men då kan det finnas behov av ransonering.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 19. "allas LIKA VÄRDE" ska det vara

  SvaraRadera
 20. Utmärkt inlägg, vill minnas att jag läst liknande påpekande kring NAIRU i en och annan vänstertidskrift men jag gissar att det ligger för långt från den allmänna verklighetsbeskrivningen för att kunna användas som slagträ i svensk debatt.

  Men som 12:30 påpekar konkurrerar inte en stor del av invandrarna på arbetsmarknaden och kan då inte heller pressa ner lönerna. Dessutom bör de stora pensionsavgångarna med 40talister redan vara avklarade utan att det fått någon större effekt på den allmänna arbetslösheten ( men dock på vissa områden tex. bygg).

  Detta har iofs påpekats av seriösa statistiker om och om de senaste 20 åren men har blivit en sk zombielögn som är utmärkt för media att upprepa.

  SvaraRadera
 21. Oppti, RUT, ROT och KROG är ju statliga branschsubventioner. Därmed orsakar de inte en löne-KPI-inflationssprial även om de subventionerade höjer sina löner. Aktuella FRÖ är ett exempel på hur man istället slår ut företag för att få upp arbetslösheten.

  SvaraRadera
 22. 12:57, du måste se långsiktigt på invandringen. Invandrare har med sig barn eller får barn, i snitt fler än befintliga svenskar. Dessa kommer efter några år i allra högsta grad vara fullt anställningsbara på arbetsmarknaden, då de blir svenskutbildade, talar ren svenska etc, och sätter därmed aktivt press på lönebildningen via upprätthållen NAIRU.

  Sedan kommer även första generationens invandrare förr eller senare belasta arbetslösheten och pressa lönebildningen. Om inte annat vi statistikens varnande effekt.

  Det tar ju 23 år (0-23) att utbilda en svenskfödd etnisk svensk till högutbildad lönepressande arbetslöshet. Mycket billigare att ta in barns om kanske är 7-10 år när de komemr till Sverige. De har bara 13-16 år till högutbildad lönepressande arbetslöshet och man sparar därmed rejält med pengar. Ännu bättre är att importera färdigutbildade så är de nästan gratis, bara lite SFI etc och så är de igång. Även om dessa direkt får ett jobb, så håller de ju borta andra och därmed uppe arbetslösheten.

  Mycket billigare än att i 23 år ta hand om en inlandsfödd innan denna kan agera inflationsdämpare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. fast detta har de ju löst genom att ta in så stora mängder att de inte alls lär sig ren svenska eller som integrerade invandrare. Nu senast tvingades de till och med stänga Rosengårdsskolan för att man tar inte såna mängder att man många håll i landet inte är i närheten av att kunna hantera det.

   Radera
 23. Vidare - en 23-årig invandrare kommer kosta samhället mindre än vad en 23-årig infödd kostat (förlossning, föräldrapenning, sjukvård, dagis, skola, gymnasium, högskola/universitet, studiebidrag etc etc). En "svensk" 23-åring har kostat samhället många miljoner kronor, även om man efter ca 10-15 år i arbete kan ha betalat tillbaka den skulden via skatt och moms.

  SvaraRadera
 24. Konspirationerna flödar ser jag vid genomläsning igen.
  Statare blev industriarbetare inte för att de tvingades utan för att de kunde.
  Drängar behövdes inte när traktorn kom. Nu är det 4% som gör det 90% gjorde.
  Men just arbetslöshet som en press för inflationen är intressant. Har det inget med billiga cyklar från Kina att göra?/Oppti

  SvaraRadera
 25. Oppti, skärp dig. Det fanns inga traktorer i 1700-talets England eller 1800-talets Sverige. Läs på lite. Det är inget kontroversiellt att stängslings- och skiftesreformerna gjordes för att få bort folk från landsbygden.

  SvaraRadera
 26. ROT RUT KROG är väl bra för att MINSKA arbetslösheten vilket fäller din konspirationsteori!/Oppti

  SvaraRadera
 27. Nej, Oppti. Man kan minska arbetslösheten så länge den är högre än NIARU. När vi började krypa närmare NIARU så strök man nästa jobbskatteavdrag...

  SvaraRadera
 28. För övrigt har det ju visat sig från Finland att KROG inte gav ett enda jobb i det landet. ROT och RUT har lett till högre löner i de sponsrade sektorerna utan att dra upp KPI-inflationen eftersom tjänsterna inte i slutändan ökat i pris för kunden.

  SvaraRadera
 29. Jag talar om traktorer du om stängsel ok!
  Jag om 90% på 20 talet du om 1700-1800 talet.
  Relevans för industrialiseringen på 1900 talet?/Oppti

  SvaraRadera
 30. @ C 12:52
  "Fast du kan förstås som egenföretagare tvingas omkull genom statliga pålagor."
  Man skall altså nisha in sig som "outlaw"?
  Något som i.o.f.s. Orlov rekomenderar.
  Kan bli lite problem med "våldsmonopolet" dock.
  Du vet de där som skall hjäpla oss, men har en fasces på sina kläder för att visa att de kan prygla och döda oss om de finner det önskvärt.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Fasces
  Skuldfri jordbrukare önskar jag vara, men det är inte så lätt med dagens priser på jordbruk och även igentligen för små "hästgårdar"
  Men jag sparar och hoppas att prisnedgången på fastigheter kommer innan inflationen raderar ut mina besparingar på Riksgälden.
  12:49

  SvaraRadera
 31. När man väl fått lite fart på industrialiseringen blir den självförstärkande. Utan industrialisering inga traktorer. Hönan föder ägget.

  Men vi kan titta tillbaka till 1800-talet i Sverige när vi började med textil- och skogsindustrin storskaligt.

  SvaraRadera
 32. "Eftersom man via en cementerad arbetslöshet kan hålla nere lönerna och KPI-inflationen så håller man också nere räntorna. Istället sticker penningmängden in i tillgångar och inte in i varor och tjänster. Vi får tillgångsbubblor, exempelvis bostadsbubblan."

  Nu förstår jag!

  SvaraRadera
 33. Värt att skjuta in när man diskuterar NAIRU är ju att denna tänkta jämviktsnivå för arbetslöshet är given av systemfaktorer av olika slag. Det är alltså inte en statisk arbetslöshetsnivå man eftersträvar utan en nivå av (tillfälligt?) arbetslösa som ligger kring vad systemet under rådande förhållanden klarar, innan inflationen börjar trava iväg.Man kan mycket väl sänka NAIRU-nivån genom att t ex skapa en mer välfungerande arbetsmarknad.

  Sedan går det inte heller riktigt att räkna ut vad den optimala NAIRU-nivån är, utan det är mer av en teoretisk konstruktion för att illustrera sambandet arbetslöshet-inflation. Åtminstone var det såhär man förklarade det hela när jag läste in mig på nationalekonomi för några år sedan.

  SvaraRadera
 34. Cornucopia, allvetaren!

  /Guldkalle

  SvaraRadera
 35. 13:03 Det förutsätter ekvivalenta studieframgångar med svenska barn vilket jag vill minnas inte är korrekt( kan ha fel här och man behöver nog räkna på effekten).

  Oavsett vilket så måste de fortfarande vara effektivare för våra politiker ur NAIRU-perspektiv att ha en invandringspolitik liknande tex. Kanada med stor invandring av högutbildad arbetskraft än lågutbildad.

  SvaraRadera
 36. Oppti, vidare så hade man "drängar" i de areala näringarna fram till 70-talet. Vi körde fortfarande till stor del ut skogen med häst så sent som 70-talet och stormarna 69 rensades upp manuellt (=motorsåg), inte med skogsmaskiner. Man hässjade fortfarande hö manuellt i stora delar av Sverige på 70-talet.

  Mekaniseringen har sedan dess tagit över brutalt, vilket också lett till färre arbetstillfällen och ökat antal som konkurrerar om övriga jobb, dvs håller uppe arbetslösheten.

  Det var också en anledning till att man på 70-talet höjde skatter och tvingade de sista hemmafruarna att till slut gå ut i arbetslivet och sätta barnen på anstalt (=dagis) istället. Jag minns att staten t o m hade informationsfilmer på TV om att man skulle sätt barnen på anstalt istället för att vara hemma med dem.

  Större arbetskraft var ett medel för att dämpa inflationsspiralerna under 70-talet.

  SvaraRadera
 37. 13:24, nja, du är ju rasist och därmed färgad av att allt måste vara invandringens fel och att invandrare måste vara korkade.

  Det spelar i sig ingen roll om det är så eller inte, de pressar lönerna ändå. Så länge man är kvalificerad att söka jobbet leder det till lönepress oavsett om man är duktig eller ej. Det är ju så många sökande idag till högkvalificerade jobb att privata jobb sällan utlyses för man inte orkar hantera alla ansökningar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur kan du, på fullaste allvar, påstå att vår asyl- och anhöriginvandring, från huvudsakligen Somalia och Afghanistan, riktar sig till högkvalificerade jobb? Den absoluta majoriteten av dessa människor behärskar inte ens sitt eget språk när de kommer hit och klassas allt som oftast som analfabeter. Hur vill du få det till att de kan konkurrera om högkvalificerade jobb när det tar mellan 7-10 år innan de ens kan uttrycka sig på svenska, än mindre skriva? Vad är det för skämt?

   P.S Svara ogärna med floskler och epitet, som tex rasist mm.

   //Carpe

   Radera
  2. Saknar du förmåga till läsförståelse. Jag har inte påstått något sådant någonstans. Hög arbetslöshet pressar lönerna inom alla yrken samt håller speciellt nere kraven på högre löner eftersom man skrämmer folk med arbetslöshet om de blir giriga. Läs blogginlägget igen. Det kvittar om det rör sig om analfabeter, så länge hotet om arbetslöshet hålls uppe.

   Radera
  3. Då är det med andra ord ett tomt hot, då en somalisk/afghansk analfabet knappast kan ersätta en fullt utbildad IT-tekniker?
   Vad har du för kommentarer gällande de demonstrerande sjuksköterskorna? De kräver högre lön och med tanke på arbetstagarbristen, inom nämnda yrke, är det ju svårt att ta till hotet om arbetslöshet. Skulle de arbetsvägra sitter vi i en ganska så ocharmig situation med obemannad sjukvård.

   För en oinvigd, som jag själv anser mig vara, i ämnet penningpolitik är det ganska invecklat att förstå infaltionsbegreppet. Du skriver att alla de krediter vi sitter på måste öka för att vi ska kunna klara av att betala räntan. Har jag förstått rätt att alla våra pengar (krediter) i grunden är lånade? Isf av vem? Riksbanken? Varför avskaffar vi inte isf räntan som riksbanken kräver? Är det för att den är oberoende och självständig?
   Ju mer man läser desto fler frågor dyker upp. Intressant inte minst.

   Radera
  4. Det är inget tomt hot. Det fungerar precis lika bra som hot som t ex kärnvapen. Men du har kanske mentalt begränsad kapacitet för att förstå det hela.

   Sköterskestrejkerna visar ju hur effektivt det hela är. Sist de strejkade gav de upp efter någon vecka med ett lönepåslag som var lägre än KPI-inflationen, dvs en reallönesänkning. Så effektivt är det psykologiska hotet om arbetslöshet.

   Det finns därmed också ett egenintresse ifrån maktens sida att ständigt tjata om arbetslöshet i media. Skulla man tiga om arbetslösheten skulle inte folk vara rädda för den.

   Radera
  5. Varför blir du så grymt upprörd så fort någon ifrågasätter det du skriver? Mentalt begränsad kapacitet? Det enda du bevisar med ditt upprörda svar är att du inte är gammal nog att argumentera för din sak utan att bli lika känslosam som vilken annan rödvinssosse som helst...Din översittarmentalitet visar vilken nivå du, både emotionellt och intellektuellt, håller. Istället för att analyser penningspolitik, olja, energi hade du mått bra av att analysera din egen karaktär - den verkar brista på rätt många plan. Tack och hej.

   Radera
  6. Personer som skriver om analfabeter men själva inte kan läsa brukar ha mentalt begränsad kapacitet.

   Radera
 38. Förklarar också varför man pratar om högre pensionsållder samtidigt som undomsarbetslösheten är enorm?

  SvaraRadera
 39. Det som är problemet med vänstern är just det att dom inte har några realistiska alternativ till dagens samhällsproblem. Ofta går lösningarna ut på att reglera/förstatliga och att kasta skattepengar på "missgynnade" grupper etc.

  Men som de flesta insatta vet så är de rimliga lösningarna på halvsocialistiska system som inte fungerar liberala och utgår från mer marknadsekonomi/kapitalism, tex att banker ska kunna gå i konkurs. Men ett sådant system vill naturligtvis inte dagens politiker eller vänsterfolk se.

  Med andra ord, vänstern är duktiga på att peka ut brister men har sällan några realistiska åtgärder.

  SvaraRadera
 40. Tack, precis.

  Förklarar också varför svenska företag skall ha hårdare regelverk än våra EU-grannar.

  SvaraRadera
 41. Även om RUT, ROT och KROG skapar fler jobb är det nästan uteslutande låglönejobb med otrygga förhållanden. Detta är perfekt om man vill minska arbetslösheten utan att riskera höjda löner. Detta efterssom löneutvecklingen är usel bland dessa jobb.

  SvaraRadera
 42. Mitt svar var till 13:29.

  13:30, ja vänstern har sällan några lösningar. Gnällvänstern. Eller så implementerar de inte sina egna föreslagna lösningar, som bara är retorik.

  SvaraRadera
 43. 13:31, gavs utmärkta exempel i den nämnda boken. Städbolagen sätter sig i konkurs efter 2-3 år, eftersom de anställda då fått 2-3 års löneökningar. Istället börjar man om på ny kula med "ingångslöner".

  SvaraRadera
 44. Detta gäller specifikt städbolag i offentlig upphandling. När det är dags för ny upphandling går befintliga leverantörer omkull pga löneökningarna och det nya kontraktet tas av någon som börjat med ingångslöner igen.

  SvaraRadera
 45. Vänstern har ett dilemma.
  De vill inte sänka ingångslönerna eller löner överhuvudtaget. Samtidigt som de säger sig vara emot arbetslöshet.

  SvaraRadera
 46. Tack för ett mycket bra inlägg!

  SvaraRadera
 47. I o m bankkrisen bytte penningpolitiken från arbetsmarknadsmål till inflationsmål (ohymmlat och officielt), tittar ni på en graf över arbetslöshet från 1980-2000 syns tydligt att arbetslösheten bitit sig kvar sen bankkrisen.

  //Snurresprätt

  SvaraRadera
 48. Tænkte svara, men 13:19 (nr 2) påpekade det sjælvklara på ett bra sætt.

  SvaraRadera
 49. "Eftersom man via en cementerad arbetslöshet kan hålla nere lönerna och KPI-inflationen så håller man också nere räntorna. Istället sticker penningmängden in i tillgångar och inte in i varor och tjänster. Vi får tillgångsbubblor, exempelvis bostadsbubblan."

  Innebär detta att man med oförändrad arbetslöshet, ränta och sänkta tillgångspriser pga ändrad finanspolitik (85% belåningsgrad,fastighetsskatt,sänkt ränteavdrag)kan öka KPI? Kan penningmängden öka i ett sådant scenario och var tar den i så fall vägen?

  SvaraRadera
 50. Detta kanske inte tillfaller ämnet men jag funderar mycket på att mycket arbete som skulle kunna förbättrat för samhället, folket, staten, whatever, försvinner när man inte nyttjar arbetskraft.

  Jag kanske är en latent kommunist/socialist som vill se folk arbeta även när de "står till arbetsmarknadens förfogande" och kvitterar ut skattekronor. Vore det inte mer uthålligt och intressant om man gav människorna tillfälle att... bruka jord och erbjuda ekologiska produkter till marknaden. Arbetskraftsintensivt men välgörande för arbetaren och samhället som får bra mat, de båda, och hindrar övervikt, välfärdssjukdomar etc. Latent kommunist som jag sa, jag vet bäst vad andra ska göra....

  Eller inlägget kanske ska tolkas som en inlaga till systemets inbyggda självförstörande mekanik?

  SvaraRadera
 51. Allt är väl inte bara pengar ? Det finns väl nåt som heter kvalitet.
  Ett samhälle utan kvaliteter är inte värt att leva i.

  SvaraRadera
 52. Grymt intressant inlägg, flera pusselbitar som föll på plats hos mig. U

  SvaraRadera
 53. 14:19
  Sannt-men vad är då ett kvalitetssamhälle?
  Du , familjen, grannskapet, området, kommunen, staten-var går gränsen och vilka kriterier måste vi uppfylla för att du skall vilja leva?
  Själv bygger jag innifrån och ut!

  SvaraRadera
 54. Mycket intressant. Då kan man lite bättre begripa varför vi trots hög arbetslöshet alltid tar in så väldigt mycket invandrare i det här landet. Och att det nästan aldrig ställs några krav på att man har något att tillföra landet.

  Det har säkert också en hel del att göra med alla vars arbeten och inkomster kan förefalla tryggas (kortsiktigt) av alla nya medborgare som skall ha mat, bostäder och samhällsservice av alla slag.

  SvaraRadera
 55. Uppmanar alla att lyssna på Radio 1 där Bert Karlsson var gäst hos Aschberg. Bert fullkomligt mosade allianregeringen och deras arbetskraftinvandring, alltså dom bemanningsföretag som enbart tar hit invandrare som jobbar för rena svältlöner. Inga skatter eller sociala avgifter går in i statskassan. Dessa bemanningsföretag finns numera inom alla sektorer i det svenska näringslivet.

  Fullkomligt förödande för Sverige på sikt, inte en chans att en arbetslös svensk kan konkurrera med dom.

  Finns att lyssna på webben från och med imorgon.

  Det som hänt i Grekland är bara en mild susning vad som väntar Sverige enligt Bert.

  SvaraRadera
 56. Håller med 14:51(om än det nu var Berts ord). Resultatet blir inte alltid vad man önskat sig. Kanske nästan aldrig? Fast i det här fallet vet man ju inte vad de styrande verkligen vill. Det kanske är meningen att det ska bli blodbad.

  SvaraRadera
 57. Borg håller inte med.

  http://di.se/Default.aspx?sr=23&tr=295698&rlt=0&pid=250551__ArticlePageProvider&epslanguage=sv&referrer=http%3A%2F%2Fdi.se%2Fnyheter%2F%3Frefresh%3D1

  SvaraRadera
 58. Arbetslösheten ligger över NAIRU, därmed kan den sänkas. För övrigt slår annars Riksbanken till om regeringen "gör fel".

  SvaraRadera
 59. Ett väldigt bra inlägg, förklarar det jag har funderat på men inte kunnat formulera så väl som du har gjort. Jag tillhör själv en av de högutbildade som har offrats för det här systemet. Är även utbildad i nationalekonomi och skrev en uppsats just om hur löneökningarna under 70- och 80-talen ledde till KPI-inflation, försämrad konkurrenskraft och slutligen förra finanskrisen på 90-talet.
  Det här är förstås också en anledning till att man vill öka inkomstskillnaderna så mycket som möjligt genom skatteavdrag och därmed relativt minskad a-kassa, ett sätt att skrämma den som är anställd från att vara för besvärlig och begära för hög lön. Ett annat sätt är det sätt som den arbetslösa skambeläggs och framställs som lat och en belastning för samhället.
  Det här kan också vara en förklaring till att man har infört reglerna om att man bara får arbeta som deltids- och timanställd en viss tid innan man förlorar a-kassa. Har man möjlighet att ta timjobb så har man ju också möjlighet att komma in lättare efter arbetslöshet igen, och det vore ju inte bra...

  SvaraRadera
 60. Du skrev det där så bra att du nu kvalificerat dig som "mycket farlig" för makthavarna.

  Strålande inlägg, men det är dags att undanröja allt som har med konspirationer att göra. Det finns en dold agenda och inte förrän den dolda agenda har lyfts från våra axlar kommer de fiktivt skapade problemen att var borta.

  SvaraRadera
 61. Bra inlägg några funderingar: visst har arbetslösheten en lugnande inverkan på ekonomin men jag tror inte det är enda faktorn.

  Jag tror nog RUT mfl har som uppgift att förbereda för lägre skattetryck och låglönearbete, något jag tror obevekligen kommer när vi anpassar oss till omvärlden. (Vem får anpassa sig mest 8 miljoner svenskar eller 1000 miljoner kineserna?)

  Några anledningar till att kvinnor skulle ut i arbetslivet är att staten kunde ta ut mer i skatt. Skatteuttaget har alltid intresserat makthavare. En annan är byggandet av det socialistiska samhället. Socialister har alltid velat skilja barnen från sina föräldrar för att kunna uppfostra dem ifred från gamla normer.

  Sedan får man inte glömma den gamla taktiken söndra och härska. Det får väl anses som välbelagt att Sovjet försökte underminera den svenska "moralen", och de är säkert inte ensamma. Vem det nu varit, och troligen är, så har det lyckats till den grad att Svenskar i gemen tar på sig diverse kollektiva skulder.
  Wikiläckan om USAs hjälp till sina biologiforskningsföretag, som nämndes i en kommentar igår, är en högst tänkbar förklaring till Frölagarna. Jag har ofta haft känslan att när Göran Person fick hem M Geslali var det inte gratis. Person hyllades av svensk massmedia som en hjälte.

  C nämnde för ett tag sedan EU:s propagandabudget för att få med Island i EU. Vem har undersökt motsvarande för Sverige?

  Osv.

  Som C sagt tidigare det behövs ingen konspiration om tillräckligt många vill åt samma håll.

  SvaraRadera
 62. 15:41, jag är inget hot mot någon. Det här är egentligen allmänt känt, alla vet att Riksbanken styr mot KPI-inflationen och dessutom satts bortom politisk styrning för att kunna sätta åt politikerna om de själva inte håller arbetslösheten över NAIRU.

  Alla vet att om ekonomin går bra (dvs arbetslösheten faller) så höjer Riksbanken räntan. Till slut drar arbetslösheten iväg igen.

  SvaraRadera
 63. "Kanske rent av varför vi avskaffade allmän värnplikt?"
  Som latent konspirationsteoretiker tror jag att det var för att eliten väntar sig oroligheter och inte vill att deras barn skall bli lemlästrade, utan arbetslösa skuldslavar.
  "Ta värvning så ordnar vi så du slipper betala på lånen medan du tjänsgör åt oss, när du muckar om ett år är den civila arbetsmarknaden mycket bättre!"

  SvaraRadera
 64. SVT dokumentär om steget från att penninpolitik som sysselsättningsmål till inflationsmål & NAIRU
  http://www.youtube.com/watch?v=Z95xH9Svq3k

  Lite intressant att filmen är relativt sen (2005 tror jag den sändes första gången) och att det borde gått att skönja dagens kreditexpansion.

  //Snurresprätt

  SvaraRadera
 65. Kapitalackumulering.

  Är det vad som ligger bakom allting? Eller varför annars driva samhället framåt åt det här hållet? Det känns ju inte som om det är för flertalets bästa i alla fall...

  SvaraRadera
 66. Finland har ju knappt någon invandring alls och får det ändå att fungera hyggligt. Hur skiljer sig dom från oss?

  SvaraRadera
 67. Lönearbete deformerar.

  SvaraRadera
 68. Hej Cornu!

  Jag lyckades lista ut detta efter mycket grubblande för några månader sedan (ringde till och med konjunkturinstitutets forskningschef som bekräftade i princip det du skriver i ditt mastodontinlägg).

  Det är ju dock så att jag verkligen inte vill leva i en tillvaro med påtvingat hög arbetslöshet, även om jag för tillfället har det rätt så tryggt själv. Jag är själv ideologiskt lagd åt vänster och tänker mig därför ett system med stor offentlig sektor som kan skapa kompletterande jobb i statlig regi om arbetslösheten blir för hög till fasta låga löner som komplement. Egentligen som dagens FAS-3 fast med något högre löner samt ej tvekan till att starta fabriker o dyl.

  Jag anar att du Cornu inte heller är nöjd med nuvarande samhällsystem även om du inte explicit skriver det i texten. Att tvinga många människor att leva i armod och förtvivlan och hålla resten av befolkningen i skräck känns ju ... dåligt.

  Har du något förslag till alternativt system som inte krävde att vi offrar 10% av befolkningen?

  SvaraRadera
 69. Grymt häpnadsväckande inlägg.

  SvaraRadera
 70. 18:26, finns inga enkla patentlösningar. Förtjänar nog ett separat blogginlägg. Först måste skuldberget bort. Innan dess är det kört, för full arbetslöshet innebär KPI-inflation modell större och med det skyhöga räntor om man inte går tillbaka till ett guldmyntfotbaserat penningssystem vilket inte heller går att göra med nuvarande skuldberg.

  SvaraRadera
 71. Jag är förvånad över all förvåning i kommentarerna. Jag trodde det här var allmänt känt sedan länge. The Borg t ex har ju pratat en hel del i media om att kunna sänka jämviktsarbetslösheten, och då var det ju underförstått att det var det här som åsyftades.

  Det finns dessutom många ekonomer nu för tiden som betvivlar om det där direkta sambandet mellan arbetslöshet och inflation egentligen existerar. Det finns alltså en risk att vi har fört den här människofientliga politiken helt i onödan...

  SvaraRadera
 72. Jag anser att det är helt fel att facket och arbetsgivarna ska bestämma lönenivån i landet, det borde vara riksbankens uppgift, för dom har ansvaret för penningmängden och inflationen.

  Om vi tar bort dom centrala löneökningarna så minskar inflationen, fackets uppgift är att förhandla om hur löneutrymmet ska fördelas mellan direktören och arbetaren.
  Höjda löner för arbetarna skapar bara inflation som arbetarna förlorar på.

  Höjda löner kan inte öka köpkraften det är en myt.
  mvh ekvationsteorin

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det ÄR redan Riksbanken som bestämmer löneökningarna, netto! Blir det för högt så vidtages åtgärder, förståss!

   Radera
 73. Om jag förstått saken rätt leder alltså en ökad industrialisering till minskad arbetslöshet, och att staten därför tvingas ingripa för att öka arbetslösheten. Tack, äntligen trillade polletten ner.

  SvaraRadera
 74. Börjesson, de flesta är inte riktigt medvetna om det då man trollat bort det till att handla om "räntan och inflationen", att konsekvensen är cementerad hög arbetslöshet är ju inget man slår på trumman om. Folk i allmänhet accepterar detta som normalläge så länge de får sina låga räntor.

  SvaraRadera
 75. Om jag inte missminner mig alltför mycket, så ville även den japanska industrin importera arbetskraft på 1950-talet.
  Då gav MITI ( Japanska industri- och exportministeriet ) ett klart besked: Ingen arbetskraftsimport. Produktionsökningen skulle i stället ske genom utveckling av produkterna och produktionsmetoderna.
  Det blev några tuffa år, men sedan kunde inte fan själv konkurrera mot japanerna. Tyvärr tappade dock Japan så småningom greppet.
  Som exempel tvingades den optiska industrin till ett totalt samarbete inom forskning och utveckling av optik samt fri tillgång till varandras kunskapsbaser under en period ( 5 år? ). Efter denna period, som var tänkt att ge optikindustrin ett rejält lyft och ökad konkurrenskraft, skulle samarbetet upphöra och konkurrensen ges fritt spelrum.
  ( Omnämnt i den tidens svenska fototidskrifter ).

  Men japanerna anser sig leva trångt och vill inte ha någon invandring.

  SvaraRadera
 76. Cornucopia först inlägget var mycket bra.
  "Riktig inflation är ökningen av penningmängden"
  Det kan jag inte se som en sanning, vi tänker oss att vi fryser lönerna med en lagstiftning och sen ökar vi penningmängden, då kan vi möjligen få en engångshöjning av inflationen, men någon löpande inflation får vi inte.

  Det är inte penningmängden som orsakar inflation, en penningmängdsökning gör det bara lättare att få igenom en löneökning.

  Alla använder ordet inflation för att beskriva en allmän prisökning då är din defenition faktiskt felaktig, även om du har rätt i att en penningmängdsökning kan leda till inflation.

  mvh ekvationsteorin

  SvaraRadera
 77. Jag får börja med att tacka för en fantastisk blogg. Jag hoppas du skriver mastodontinlägg del 2 om realistiska lösningar! Har du tillräckligt många läsare för att kunna bli inkryssad vid personval till riksdagen förresten?

  SvaraRadera
 78. Cornucopia
  Du har som jag ser det inte riktigt förstått sambandet mellan penningmängden och våra löner.

  Penningmängden måste öka om lönerna ökar annars så får vi en arbetslöshet som helt är orsakad av en brist på betalningsmedel altså pengar.

  vi överdriver så syns det lättare vi fryser penningmängden och ökar lönerna varge år, då krymper storleksskillnaden mellan penningmängden och lönerna så till slut så motsvarar penningmängden en timmlön, då kan ekonomin inte fungera, vilket måste ses som en absolut sanning.

  "guldmyntfotbaserat penningssystem"
  Löser inget, ökar vi lönerna så skapar vi en permanet arbetslöshet som är skapad pga. att storleksskillnaden mellan penningmängden och lönerna blir för liten.
  Ett sådant samband som jag tar upp är en absolut sanning, men jag kan inte säga vid vilken storlekssillnad som jobben minskar.

  Ditt inlägg är precis vad som berhövs för att förbättra våra nationalekonomiska teorier.
  Ekonomer diskuterar nästan aldrig ekonomi, kan det bero på att dagens teorier är felaktiga?
  mvh ekvationsteorin

  SvaraRadera
 79. Woa!
  "Som uttalat liberal och höger så är det dock alltid uppfriskande att läsa skrifter från andra hållet"

  respekt Cornu respekt, för det där är ovanligt...

  SvaraRadera
 80. Tack 19:47, tja jag gillar ju Marx teorier när de är vettiga och kommunisten Wallerstein är en bra ekonomi-filosof. Har man något vettigt att säga som man kan sätta in i en helhetsbild så skiter jag i vad man kallar sin ideologi.

  Många muppar hittar man på högerkanten, Friedman är en sådan.

  SvaraRadera
 81. Det brukar talas mycket om diverse bubblor på denna blogg. För att åstadkomma denna "önskade" arbetslöshet krävs en ständigt stigande befolkning.
  Har vi inte nu pumpat upp en befolkningsbubbla, som kräver fortsatt obegränsad tillgång till billig olja?
  Inte bara här i Sverige, utan också i världen i övrigt.
  Jag tänker bland annat på hur ökande befolkning orsakar kalhuggning av Amazonas och att diverse andra regnskogar håller på att försvinna, utfiskning av haven mm.
  Det dröjer bara några få år tills det inte längre finns någon billig olja och befolkningsbubblan briserar.
  Men fortfarande tjatas det om att vi måste bli flera, att de egna födelsetalen är för låga, att vi måste importera.
  Är hela världen galen?

  SvaraRadera
 82. Varför tror så många att lösningen på våra problem är att gå till höger eller till vänster i politiken, när alla historiska data visar att alla har misslyckas.

  Cornucopia tar upp naijro som inte har med högervänster att göra, jag tar upp storleksskilnaden mellan penningmängden och lönerna som inte på något vis kan kopplas till partipolitiken.

  kan det vara så att problemen inte beror på vänster höger i politiken?

  mvh ekvationsteorin

  SvaraRadera
 83. Underbart, vi har varken flyktinginvandring eller arbetskraftsinvandring, bara arbetslöshetsinvandring

  SvaraRadera
 84. Att inflationsmålet skulle prioriteras och att man då måste acceptera en högre arbetslöshet, har alla regeringar sedan 1990-talet haft som ledstjärna i sin ekonomiska politik, såväl de moderatstyrda som de socialdemokratiskt styrda. Det är förmodligen orsaken till att det talats så lite om följderna av ”jämviktsarbetslösheten” i mainstreammedia och att de flesta som kommenterat här inte tycks ha hört talas om begreppet tidigare.

  Begreppet jämviktsarbetslöshet och att en del av arbetskraften måste ”offras” för att inflationen ska hållas nere har dock diskuterats en del i oberoende tidskrifter. T.ex. skrev Dan Josefsson om det i tidskriften ETC 1996 och 1997:

  Därför får arbetslösheten aldrig försvinna
  http://josefsson.net/artikelarkiv/36-artiklar/61-daerfoer-far-arbetsloesheten-aldrig-foersvinna.html

  Arbetslös? Din uppgift är att må dåligt
  http://josefsson.net/artikelarkiv/36-artiklar/62-arbetsloes-din-uppgift-aer-att-ma-daligt.html

  SvaraRadera
 85. Hoppas invandrarna, flyktingarna förstås att de inte bara ska vara tacksamma för att få komma hit, utan också gör Anders Borg en stor tjänst !

  SvaraRadera
 86. Cornu, du är mig veterligt den ende i Sverige som angriper detta från höger. Vadan detta ?

  /Freddy

  SvaraRadera
 87. Hej
  Har vi inte även privata tillgångar i form av pengar på banken, om räntan stiger borde vi väl även få stigande intäkter. Om vi får hög kpi borde inte aktiekurserna och utdelningar stiga?

  SvaraRadera
 88. Bra utlägg. Hittade dock aldrig svaret till frågan,
  "Eller varför staten säger sig vara för företagsamhet men samtidigt gör sitt bästa för att förhindra företag att lyckas?"
  Detta är något jag som småföretagare aldrig begripit mej på. Att S inte gillar företag kan man ju förstå, men M lyfter heller inte många strån.

  SvaraRadera
 89. @C Lite sanning men mest felaktigt faktiskt. Den verkliga strategin (lika ohemlig den) är att sänka RESERVATIONSLÖNEN(="den lägsta inkomst för vilken en arbetslös person är villig att anta ett jobberbjudande").
  Se sid 26 på regeringskansliets promemoria: http://www.slideshare.net/guest9e18251e/090910-ekonomiska-laget-ud?from=ss_embed
  Jobbskatteavdragen samt försämringar i skyddsnäten syftar till detta.
  Detta är tänkt att sänka NAIRU som ju faktiskt inte är konstant. Detta i sin tur leder till att man kan sänka arbetslösheten.

  //Håkan

  SvaraRadera
 90. Jävligt bra inlägg Cornu!

  Vad gäller invandringen har jag på senare tid betraktat det som ett sätt att föda bankernas utlåningsbehov, 'vi' andra är ju redan fullbelånade och 'tillväxt' sker ju numera som bekant genom skuldsättning.

  Always follow the money!

  SvaraRadera
 91. Freddy, vadan detta?

  Jag tycker det är ett resursslöseri att sätta en massa människor på undantag och lidande pga några teorier som Milton Friedman hittat på för att besuttna skall kunna besätta sig ännu mer, när vi har så många allt mer akuta problem att ta hand om framöver.

  Rent slöseri både resursmässigt och rent mänskligt. Förr kunde man minsann vara höger och vilja ha låg arbetslöshet. Jag är väl en paleolitisk konserv. Paleocon, som någon titulerat mig.

  SvaraRadera
 92. Det är väl självklart att höga ingångs- och minimilöner leder till att ett ökande antal inte är lönsamma att anställa. Sänkta ingångslöner och sänkta skatter för låginkomsttagare kommer göra underverk. Dessutom ökar incitamenten att bygga på både utbildning och skicklighet för att göra den lönekarriär som nuvarande tillplattade löner inte medger.

  SvaraRadera
 93. Cornu,

  Har du läst Johan Ehrenbergs bok "Ekonomihandboken"? Jag kan inte genomskåda hans beräkningar, men han på att företagens avkastningskrav och ökade vinster har åtminstone lika stor skuld som ökande löner, vad gäller inflationen. Rent logiskt verkar ha ha en poäng där. Har du någon kommentar till det?

  SvaraRadera
 94. Har inte läst alla kommentarer men de som läst cornus text förstår ju att vi fortfarande kan förbättra samhället rejält genom avskaffande av inflationsekonomin med tillhörande penningexpansion/produktionsförfalskning och de arbetslösa som endast har som funktion att inte vara produktiva så att fack,fackanställda,politiker och bolånetorskar ska vara nöjda. Ett otroligt slöseri.

  SvaraRadera
 95. Ett långt inlägg Cornu som ger för enkla förklaringar till verkligheten, några synpunkter.
  -Varför övergavs politiken som ledde till höginflation och ändå inte nådde full sysselsättning. Orsaken var ju att den höga inflationen åt upp alla löneökningar. Även facket insåg att inflationen gynnade inte löntagarkollektivet. Det var alltså inte bättre förr som man skulle kunna tro av det mångordiga inlägget.
  -Jämviktsarbetslöshet är inget statiskt begrepp eller något som Borg sätter i någon finansplan utan resultatet av de förhandlingar som afbetgivare och fack genomför. Facket siktar säkert inte på något visst jämviktstal.
  -Arbetstidsförkortning eller pensionering av kompetenta människor leder inte till att arbetslöheten minskar. Frankrike experimenterade med att förkorta arbetstiden. Det ledde inte till minskad arbetslöshet.¨
  -Bestickande då man läser kommentarerna hur många som rycks med av sådana här konspirationstankar.
  /Ulf

  SvaraRadera
 96. Tillägg:
  Vill man uppnå full sysselsättning är naturligtvis förtidspensionering av olika slag liksom generös sjukskrivning utmärkta politiska hjälpmedel.
  /Ulf

  SvaraRadera
 97. Hur dumma är vi?
  Vi har bestämt att inflation ska vi inte ha, det är dom flesta överens om det, men sen går det snett när vi tillåter att facket och arbetsgivarna bestämmer nivån på löneökningen, om dom nu träffar ett löneavtal som leder till inflation så vidtar riksbanken åtgärder som en räntehöjning och en restriktiv penningmängd som sen ökar arbetslösheten och som sen håller löneökningarna nere.

  Vore det inte bättre att förbjuda löneökningar som leder till inflation, då bekämpar vi orsaken till inflationen, inte symtomen.

  Låt riksbanken bestämma över dom centrala löneavtalen, låt facket förhandla om lokala löneavtal.

  Facket kan centralt förhandla om hur löneutrymmet ska fördelas mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare men inte storleken på löneökningarna.


  mvh ekvationsteorin

  SvaraRadera
 98. "ArbetslöshetsInvandring" intressan perspektiv, och som vanligt värlformulerat.

  Kanske en ny exportinkomst för utsatta länder med alltför högt surplus NA/RU, en ny affärside för Manpower.

  Tack för en inspirerande afton

  siolle

  SvaraRadera
 99. - Tja, om den gamla politiken var bra eller dålig kan man tvista om, men knappast att arbetslösheten sedan länge är betydligt högre än den var under höginflationsperioden (fram till c.a. 1991). Ekonomin var alltså väsentligt närmare full sysselsättning än idag. Det omvända sambandet mellan inflation och arbetslöshet (Philipskurvan inom nationalekonomin) är belagt sedan länge.

  - NAIRU är förvisso inte helt statiskt, i vissa länder (t.ex. Tyskland) har man lyckats pressa ner det och därmed kunnat släppa upp mängden med arbete, men den styrs framförallt genom ränta och skattepolitik på kort sikt och mer långsiktiga frågor som utbildnings-, infrastruktur- och industripolitik. Perssons ambition var enligt egen utsago att pressa ner NAIRU, men att det finns en sådan begränsning är helt klart. Däremot bestäms inte NAIRU av fack/arbetsgivare eftersom det finns annat än centrala avtal som styr lönerna, t.ex. utbud/efterfrågan.

  - Vad är en konspiration? Ingen har såvitt jag vet påstått att Feldt, Åsbrink m.fl. gjorde något olagligt, det man påstått är att besluten inte föregicks av ngn mer omfattande samhällsdebatt/demokratisk förankring (tänk, politiska partier, valkampanjer, folkrörelser, ledarsidor, radio/tv-debatter), vilket såvitt jag vet är helt korrekt. ESO-rapporten som Josefsson snodde titel och innehåll till sin film är mycket läsvärd och ett bra exempel på samtidshistorisk forskning.

  SvaraRadera
 100. Undrar hur många av bloggens läsare som känner till liberala partiet? (http://www.liberalapartiet.se) Jag är ingen representat för dem, men jag funderar på att rösta på dem i nästa riksdagsval.

  SvaraRadera
 101. Mr Cornucopia har lyckats leverera ännu en innehållslös konspirationsteori och hans trogna följare äter upp det som små barn äter godis.

  SvaraRadera
 102. Till 23:39 eller så kan det vara så att många av "hans trogna följeslagare" börjar kolla upp saker själva på olika sätt.... det är just den attityd du visar som delvis avhandlats under kvällen....
  siolle

  SvaraRadera
 103. Känns som att ditt inlägg krånglar till en ganska enkel fråga som är,
  -Ska riksbankens mål ändras till att även jobba för full sysselsättning likt FED?
  Skapar man inflation högre än löneökningarna gör man ju en intern devalvering vilket minskar arbetslösheten men även reallönerna för de som idag har ett jobb.
  Själv tycker jag att man borde göra det då det är oerhört nedbrytande för de som tvingas vara arbetslösa men i dagens klimat är det näst intill förbjudet att förespråka det.
  (Enligt ngn fackförerings undersökning tror inte ens majoriteten att sänkta löner ökar sysselsättningen...)

  SvaraRadera
 104. Haha, apropå historiekunskaper och traktorer: Till den by, där jag bodde tidigare, kom den första traktorn 1958. :-)

  SvaraRadera
 105. Cornu 18:39: "full arbetslöshet innebär KPI-inflation modell större", ska vara full sysselsättning förstås ?

  SvaraRadera
 106. Fascinerande med detta predikament samhället sitter fastkört i, svensken numera en bolånetorsk som genast skulle sparka regeringen om den satsade på full sysselsättning ! Verkligen ingen konspiration, de styrande agerar förstås helt reflexmässigt för att hålla igång bubblan och klara sig ett val till.
  Men att avskaffandet av värnplikt, import av arbetslöshetskraft osv. skulle vara medvetet gjort för att parera sänkt arbetslöshet , och inte bero på andra faktorer, är lite svårare att tro på.
  Har du nån kommentar till det ?


  /Freddy

  SvaraRadera
 107. Högre löner för folket ska självfallet inte bekostas av högre penningmängd, det ska självfallet var en mer jämn fördelning mellan eliten och arbetarna som bör vara målet.

  SvaraRadera
 108. jag som hade förväntat mig någon nytt... det här var ju elementärt käre cornu! men om det nu fanns någon som inte visste detta redan var det ju ett bra inlägg i folkbildningssyfte!
  klart är även att sossarna anslöt sig (och oss) till den nyliberala/libertarianska världsorndingen också.
  allt efter finaste new labour-modell!

  /jonas, grön socialist?

  SvaraRadera
 109. Så, var går gränsen mellan agendaanalys o konspirationsteori?

  10:37 Bör penningmängd percapita vara oförändrar när befolkning o produktivitet ökar?
  Sverige leder Gini ligan så vi har världens jämnaste fördelning. Vad det nu kan vara värt?

  P.Persson

  SvaraRadera
 110. Vi är alla lånetorskar och skuldslavar, oavsett hur mycket bolån eller annat vi dragit på oss, eftersom hela existensen av det vi kallar pengar bygger på skuldsättning. En låg statsskuld "balanseras" oftast upp av en hög privat och kommersiell skuldsättning.

  Enda sättet för ett land att - på riktigt - få ner sin skuldsättning är att maximera överskott i sin bytesbalans. Detta är ju dock alltid tyvärr på bekostnad av något annat land, eftersom summan av alla handelsöverskott totalt i världen alltid är lika med summan av alla dito underskott.

  Privata aktörer (banker) står alltid som ägare av de krediter som skapas vid expansion av penningmängden. Varför är det så få som ifrågasätter detta? Och varför får de som gör det genast ordet "Konspirationsteoretiker" stämplat i pannan? Det är inte en konspiration som är grunden till det alltigenom skeva system vi har idag. Det är en galen filosofi som helt obegripligt blivit upphöjd till sanning.

  SvaraRadera
 111. Högsta betyg! Du har synat bluffen och rökridån och sett bortom.
  Detta att arbetslösheten aldrig kan sänkas till noll och samtidigt hålla inflationsmålet har till och med förra röda ansvariga ministern erkännt krystat i tv när Janne Josefsson ställde han mot väggen. Finns nog i SVTplays arkiv. Detta är dock inget man talar öppet om i politiken i Sverige.
  När man fått insikt om detta blir allt ett väldigt konstigt skådespel.

  SvaraRadera
 112. Bra beskrivning Cornu av de krafter och motkrafter som styr vår ekonomiska utveckling under pardigmet "evig tillväxt i en ändlig värld". Men som du skriver "När BNP-tillväxten slår i väggen faller hela korthuset" och det kommer att ske vare sig vill vill eller inte eller oavsett om vi importerar arbetskraft, höjer pensionsåldern sänker reallönen och manipulerar med KPI, NAIRU, räntan etc.
  Som sagt hur kan vi navigera förbereda oss, för att minska skadorna i samhället vid en kommande finansiell kollaps och en efterföljande energikollaps och nästa steg in paradigmskiftet som pågår? Finns en plan B?

  Cornu, det finns många myter att avslöja

  SvaraRadera
 113. när och i samband med vad skedde övergången till NAIRU-tänkandet i övriga europeiska länder?

  SvaraRadera
 114. 2011-11-11 14:49 och 2011-11-13 12:07

  Varför pratar ni inte om hur vi ska lösa inflationen? Det är enkelt vi tar bara bort det som orsakar inflationen, vi stoppar dom orealistiska löneökningarna. Riksbanken ska avgöra dom centrala löneavtalen.


  Anonym 2011-11-11 00:02 sa något klokt.
  Dom som har en sjuklig fobi mot penningmängden brukar inte varna för utlandslån som är en ren sedelpress, som sen ger oss en skuldekonomi.

  Vi kan tillföra ekonomin pengar på ett bättre sätt, Borg kan finansiera femte jobbskatteavdraget
  med sedelpressen eller kan han öka bidragen till dom som verkligen är fattiga.
  Sen kan han finansiera en upprustning av järnvägsnätet vilket behövs.


  Det är sinnessjukt att en del av vår penningmängd ska bestå av utlandslån, Om pengarna sen kommer från USA så inser vi att USA skulle behövt dom pengarna själva.


  Just utlandslån är sen inflationsdrivande då dom vanligtvis tas när det redan är en högkonjunktur, då råder det en brist på arbetskraft och löntagarna får igenom orimliga löneökningar.

  Nationalekonomi är enkelt det gäller att ha en matematisk balans mellan penningmängden arbetstimmarna och medeltimlönen.
  Ekonomi är en ekvation p/a=m

  Våra barn kommer att skratta åt oss som trodde på spelteorierna.

  mvh ekvationsteorin

  SvaraRadera
 115. Fick tips om att boken uppmärksammats här, kul!

  En del kommentarer här rör invandring, kan tipsa om ett blogginlägg med efterföljande debatt som jag gjorde om det: http://atgardslandet.se/2011/06/03/invandring-och-arbetsloshet/

  SvaraRadera
 116. Tack för utmärkt artikel.

  City Of London vill att UK Government ska stödja komplementära valutasystem till att nå stora handelsvolymer i landet. Detta för att stabilisera ekonomin och skapa sysselsättning.

  Kan det du beskriver påverkas i (för arbetslösheten/löner) positiv riktning om alternativ köpkraft används istället för statens pengar?

  http://alternativportalen.wordpress.com/2011/12/25/city-of-london-vill-se-fler-komplementara-valutasystem-i-uk/

  SvaraRadera
 117. Innebär inte detta att facken höjer NAIRU då fackens lönepåverkan gör att man måste hålla arbetslösheten högre för att hindra KPI-inflation? Är fackens ivriga kamp för arbetarnas löner negativt för samhället i sin helhet?


  Att arbetslöshet är nödvändigt för att systemet ska fungera visar på hur sjukt systemet är. Vad är lösningen för att ett samhälle ska gynnas av 0% arbetslöshet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stämmer bra, fackens kamp om framförallt högre minimilöner höjer NAIRU ordentligt och sänker den totala lönemassan

   Radera
 118. Bra där! Tidigare hade man ju devalveringar av kronan att ta till, och det användes flitigt. Men kan man pressa tillbaka inflationen med arbetslöshet är ju det effektivare.

  Problemet är bara att arbetslöshet kostar en massa, och att satsa på att pressa löner får direkt negativa konsekvener när det gäller teknisk utveckling - de eftertraktade flyr landet, och i förlängningen kan inte alla arbeta inom offentlig sektor eller skala bananer för export till Norge som betalar bra.

  Min slutsats är att vi måste satsa på högteknologi och innovationer. Sverige befinner sig på en internationell marknad. Vi är ett litet skitland med under tio miljoner. Det måste löna sig att arbeta vara kreativ, innovativ och att utbilda sig.

  Alternativet är att vi blir ett löglåneland (och vi är på god väg), med en gigantisk offentlig sektor, och föräggning av arbetsintensiva jobb från internationella företag. En minst sagt skrämmande utvecklig om man samtidigt ska försöka upprätthålla "välfärden". Det blir en ren omöjlighet.

  SvaraRadera
 119. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 120. http://fasan.svenskablogg.se/

  SvaraRadera