Cornucopia?

Aktuellt

Bostadsinbrotten föll till nya rekordlåga nivåer - men en polisregion går åt andra hållet

Enligt BRÅ:s preliminära statistik över polisanmälda inbrott i bostäder, så föll dessa till nya rekordlåga nivåer per capita. Det finns do...

2011-08-24 09:02

Vettig kollektivtrafik ur peak oil-perspektiv på förslag i Stockholm

Det föreligger förslag om att byta ut (eller komplettera?) Stockholms busstrafik med ett fullskaligt utbyggt spårvagnsnät i en artikel hos Bonnier/DN. En förutsättning är att spårvägstrafiken skall få prioritet över alla annan trafik, precis som i Göteborg. Utrymme för bilar och cyklar, liksom parkeringar, kommer även att minskas.

Utan att bo i Stockholm så framstår detta som ett mycket bra förslag på flera plan. Främst tänker jag ur peak oil-perspektiv. Trådbunden direkteldriven trafik som tunnelbana eller spårvagnar är mycket energieffektivt och går att köra helt på förnyelsebar energi utan att man behöver uppleva råvaruflaskhalsar i form av råvarubrist för batterier till elfordon. I den mån gatuutrymme och parkeringsutrymme för bilar försvinner så är det inte ett problem enligt den tidplan som diskuteras, nämligen år 2030.

Min egen uppskattning av biltrafiken i Sverige till år 2030 är att den pga bränslebrist kommer att ha minskat med 60%, inkluderat att man kraftigt förbättrar bränsleförbrukningen och inför elbilar på enligt branschorganisationer optimistiska volymer. Det kommer finnas gott om plats för kvarvarande bilar även om man inför spårvagnstrafik storskaligt i Stockholm. Problemen för cyklisterna kommer också vara borta när biltrafiken minskar kraftigt.

En intressant reflektion är att vi realt blivit så fattiga i Sverige att vi inte längre har råd med dyra storstilade projekt som en utbyggnad av tunnelbanan.

Bussar kommer förstås finnas kvar och passera genom centrala Stockholm, precis som de finns i Göteborg idag, dvs för att nå ut till områden dit spårtrafik saknas. Men kombinationen av pendeltåg, tunnelbana och spårvagnar borde ge Stockholm en mycket bra kollektivtrafik år 2030.

Nu tänker förstås inte planerarna på peak oil här, men det ändrar inte att förslaget är bra även ur det perspektivet. Däremot kan man skrota Förbifart Stockholm, som kommer gapa i princip tom år 2030. Det är pengar i sjön, liksom alla motorvägssatsningar idag. Varför slänga mer pengar på ett transportsystem som snart börjar sin dödskamp? Å andra sidan så kommer man ju fram snabbare med cykel eller häst och vagn på en rak motorväg än på en slingrig landsväg, så helt bortkastade är inte pengarna.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

90 kommentarer:

 1. Kanske kortsiktigt men jag undrar om det finns några uppskattningar kring förlusten (produktionsbortfall, livskvalité osv) som det fiasko trafiken kring och i stockholm skapar de närmsta 20 åren.

  SvaraRadera
 2. Du menar hur mycket det kostar samhället att folk sitter i bilen istället för att sitta framför TV:n på kvällen? Man lyssnar väl på reklamradio i bilen, så konsumtionsbudskapen når väl fram oavsett om de sitter i bilen eller framför TV:n.

  Eller menar du att folk skulle producera något vettigt om de inte satt i bilkö, t ex odla sin egen trädgård, driva ett företag som bissysla etc?

  SvaraRadera
 3. Japp. Driva sföretag, stanna längre på jobbet eller umgås med sin familj, idrotta, umgås med vänner, laga vettig mat osv. Svårt att kvantifiera vad det är värt dock. Svårt att tro att det skulle vara helt värdelöst för oss.

  SvaraRadera
 4. 09:27, idealt, ja. Men de flesta skulel spendera den tiden framför TV:n.

  SvaraRadera
 5. Peak oil eller inte - bil är kasst i tätbefolkade storstäder. På landsbygden eller i småstäder, där utrymme inte är en bristvara, så är det snabbt och smidigt att åka bil. Men i storstäder så fastnar man i trängseln och vinner ingen tid dörr till dörr jämfört med kollektivtrafiken, även om det är skönt att sitta själv i en luftkonditionerad bil jämfört med att trängas på varma bussor och tunnelbanor.

  Det intressantaste alternativet jag sett för storstaden är spårtaxi, som kombinerar bilens fördelar (nästan dörr-till-dörr, eget fordon) med kollektivtrafikens fördelar (man slipper ha egen bil, eldrift, man kan åka full). Ett spårtaxisystem borde även kunna nyttjas för automatiska godstransporter.

  Visserligen är spårtaxi i stadsskala helt oprövat men om beräkningarna stämmer borde det vara betydligt billigare att bygga än t.ex. tunnelbana.

  SvaraRadera
 6. Spårvägen dom byggde från sergelstorg till djurgården (spårväg city) blev dubbelt så dyrt som dom räknat med och det visade sig senare att den inte kunde hantera att man sandade gatorna på vintern, då blev slitaget på hjulen så stort att man var tvugna att ta tåg ur trafik.

  Det finns nog pengar att bygga ut tunnelbanan som skulle bli pålitligare, billigare i drift och transporterar mer människor men det är inte lika flådigt att sitta på ett tunnelbanetåg som på en spårvagn.

  Utbyggnaden till ropsten är redan försenat med flera år så tidsplanen att få ihop det där på 20 år är nog önskedrömmar. Man hinner nog bara sy ihop östra och norra stan med lidingö innan tid och pengar är slut.

  SvaraRadera
 7. Det är mycket bra om Stockholm äntligen satsar på mer spårtrafik, både T-bana och spårvägar. Behövs verkligen.

  Sedan kan man ju fortfarande undra vad idioterna hette som ansvarade för avskaffandet av ett väl utbyggt spårvägsnät 1967. Det är det som nu måste återställas till dyra kostnader. En högertrafikanpassning då vore småpengar jämfört med nu planerad nybyggnation.

  Känns som samma typ av kapitalförstöring som försvaret ägnat sig åt de senaste åren. Även där kommer man tvingas till åtetagande för dyra pengar.

  Det där med att tänka efter före är tydligen inte så lätt. Särskilt inte bland kortsynta och korttänkta politiker.
  /Grönvita

  SvaraRadera
 8. "En intressant reflektion är att vi realt blivit så fattiga i Sverige att vi inte längre har råd med dyra storstilade projekt som en utbyggnad av tunnelbanan."

  Jag har nog snarare fått intrycket att en tunnelbaneutbyggnad inte är ideologiskt gångbart. För proletärt, helt enkelt.

  SvaraRadera
 9. Peak oil- men inte Peak energi. Vi kommer nog att vid 2030 ha cold fusion, solenergi, jordenergi etc, som via vätgas eller ngt annat lagringssätt kommer att se till att bilar kommer att rulla på våra vägar. Peak energitäthet, jo det må vara hänt att det är passerat (såvida inte cold fusion Italienarna förändrar spelplan).

  SvaraRadera
 10. Är det inte bra mycket mer kostnadseffektivt och flexibelt att satsa på eldrivna trådbussar, åtminstone i områdena utanför de allra största trafikstråken?

  Tiden och kostnaden för att ta ett sådant system i drift måste ju vida understiga ett spårbaserat alternativ, och det blir mycket enklare och billigare om/när man vill förändra systemet i framtiden.

  SvaraRadera
 11. Trådbussar är mycket billigare, men då skriker många att spårvagnar har större kapacitet.

  Att det ska byggas spårvägar i city är pga den där transbeundraren i stockholms landsting. Han är helt galen den människan och kör över alla.

  Trådbuss/biogas hybrider, kräver inga dyra spår, störs ej av sandning, kan åka utanför utbyggt elnät. Tar de färre personer kan man ha fler enheter! Det går nog att konvertera gamla bussar till trådbussar dessutom.

  Trådbussar funkar fint i Tallinn och andra städer i eu. Om jag inte minns fel så har Melbourne även de trådbussar.

  Och elen för eltrafiken kommer från, sopstation, kol och gas kraftverk i Stockholm.

  Ringleden är positiv som minskar sot och partiklar i stadsluften, den borde byggts på 80-talet redan. Det är gott om trafik som bara ska norrut, speciellt tunga tradare som står och puttrar sot i köerna nu. Jag borde veta för jag bor ovanför leden.. Gamla leden ska kosta skjortan att välja.

  SvaraRadera
 12. Jag skulle föredra att allt inte var spårdrivet. Spåren är ett gissel för cyklister och ruttomläggningar p.g.a. avloppsarbeten m.m. är mycket svårare. En blandning av trådbussar, elbussar eller bussar med förbränningsmotor tror jag mer på.
  För hårt trafikerade linjer kan spårdrivet vara motiverat.
  För många är nog cykel det snabbaste alternativet iallafall när man slipper snömodden. Jag har bott på två ställen i Stockholm och cykel har varit det överlägset snabbaste fortskaffningsmedlet mellan hem och jobb på båda ställen. Billigt och bra för hälsa är det också

  SvaraRadera
 13. Intressant och kul att du belyser transportproblematiken i Stockholm, för här finns mycket att göra. Detta blev ett långt inlägg så jag får splitta det i två:

  1) Angående satsningar på kollektivtrafik i allmänhet och spårtrafik i synnerhet så finns en mängd intressanta satsningar som inte belyses tillräckligt ingående när man läser nyheter om "kommande satsningar" i media. Jag delar helt klart uppfattningen om att dagens transportsystem behöver kompletteras, bl.a. genom satsningar på spårväg, framförallt i innerstaden. Vad som är viktigt att komma ihåg är att man alltid måste se till ett områdes specifika förutsättningar (både inom området, men även hur detta hänger ihop med omkringliggande områden) innan man förhastar sig och väljer ett transportslag som kommer att prägla stadsbilden och hur människor rör sig i och mellan områden under lång tid framöver. Det står dock bortom allt rimligt tvivel att Stockholm (men även många andra städer och tätorter) har stort behov av att göra en omställning till ett mer klimatvänligt och energieffektivt transportsystem där det finns attraktiva alternativ till bilen.

  Eftersom vi så tydligt kopplat ihop befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt med en ökning av antalet fordon (läs: bilar) så blir det pinsamt tydligt att framförallt Stockholmsregionen inte hunnit med någon nämnvärd omställning de senaste 20 åren. Detta lyfts tydligt fram i RUFS 2010 (Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen) där man också menar att Stockholm riskerar att tudelas (dvs. människor kan inte jobba och bo på olika sidor av stan) helt enkelt som en följd av att infrastrukturen är för belastad. Transportsystemen i form av vägar och spår har nått sin fulla kapacitet. Som en följd av detta står vi inför ett antal val. Antingen vänjer sig folk vid att köa och får helt enkelt förbereda sig på att det bara blir värre (Stockholm växer) eller så satsar vi på att bygga ut infrastrukturen och bygga ihop Stockholm genom ett fungerande transportsystem. Detta kan göras genom att antingen kasta pengar i sjön på det mest ohållbara och slösaktiga sätt man kan tänka sig, t.ex. genom att bygga förbifarter och fler filar för bilar (a la Los Angeles), eller genom att satsa på en fungerande kollektivtrafik vars effektivitetspotential ökar i samband med utbyggnaden av systemen. Fortsättning följer i nästa inlägg.

  /Tannhäuser

  SvaraRadera
 14. 2) Fortsättning från föregående inlägg: En av lösningarna, är som ovan nämnt, spårvägar. En annan är bussar och tunnelbana. Bättre transportleder för cyklar är ett måste om man vill uppmuntra människor att trampa till istället för att gasa till jobbet. Ett transportsystem som det dock inte talas mycket om, åtminstone inte i mainstream-media (några artiklar per år förekommer), är spårbilar. Jag överlåter till läsare och till dig, Cornu, att själv googla information om detta eftersom det tar för lång tid att redogöra för hur systemen fungerar och vilka för- och nackdelar det har. Kort sammanfattat är spårbilar små fordon, likt spårvagnar, som färdas på balkbanor (oftast några meter uppe i luften, vilket innebär att barriäreffekten som konventionella markförlagda spår medför, försvinner). Spårbilen rymmer 4-5 personer och systemen är automatiska, dvs. förarlösa. Försörjningen, dvs. trafikintensiteten, styrs av hur många resenärer som väljer att åka eftersom det inte finns någon given tidtabell utan resorna beställs genom en knapptryckning vid stationen. Spårbilarna stannar inte heller vid andra stationer än vid den där en beställning görs samt vid slutstationen, ungefär som en hiss. Detta innebär betydligt högre medelhastigheter än för t.ex. buss eller spårvagn. Tätheten mellan vagnar kan vara så låg som 2-4 sekunder vilket innebär ett system som uppnår hög kapacitet vid stor belastning, t.ex. vid rusningstid. Systemen är också oerhört mycket energieffektivare än större transportslag, bl.a. eftersom vagnarna är lättare. Enligt beräkningar kan ett system, som uppförs med solpaneler på vagnar, balkbanor och stationer, vara självförsörjande och t.o.m. generera en nettopluseffekt av energi.

  Spårbilar har en mängd fördelar som vi, framförallt utifrån ett flexibilitets- och effektivitetsperspektiv inte bör bortse från. Anledningen att människor väljer bil istället för kollektiva transportsätt handlar oftast om upplevda eller faktiska tidsvinster samt möjligheten till flexibel transport (du åker när du själv vill). Jag är övertygad att om vi menar allvar med att erbjuda folk ett alternativt färdsätt så behöver vi dels satsa på befintliga, fungerande transportsystem (t.ex. buss, tunnelbana och spårvägar) och samtidigt satsa på alternativa färdsätt, t.ex. spårbilar. Vi måste se till varje områdes specifika förutsättningar och utveckla ett transportsystem där de enskilda komponenterna kompletterar varandra. Bilen kommer förmodligen att finnas länge till, men det är en chimär att vi i framtiden, i lika stor utsträckning som nu, ska kunna upprätthålla en fordonspool där alla har egna fordon som vi tankar med hittepå-bränsle (olja, etanol, gas).

  /Tannhäuser

  SvaraRadera
 15. Det låter bra. Talk the Talk låter alltid bra. Walk the Walk brukar innebära något helt annat. Jag kan inte ens föreställa mig det kaos som det innebär att Stockholm skall vara en byggnadsplats under 15 års tid.

  Här kommer att annat förslag: Anlägg åttafiliga cykelbanor i ett nät runt hela området istället. Köp en halv miljon elcyklar och placera ut för gratis användande. Subventionera regn- och vinterkläder. Inför 6-timmars arbetsdag. Det nya hälso- och lyckoindex(HLX) kommer att stiga med flera tusen procent och miljardkostnaderna för välfärdsrelaterade sjukdomar kommer bli obefintliga.

  SvaraRadera
 16. Cykel, känner två personer som inom loppet av 3 månader varit i allvarliga olyckor i innerstan, kotor som är av titan och fiskar av plast..

  Det är rent av livsfarligt att cykla i Stockholm! Sen hjälper det ju inte att många cyklister verkar helt okunniga om trafikregler som rödljus och trottoar etc.

  SvaraRadera
 17. Trådbussar tycker jag helt klart framstår som ett vettigare alternativ. Vinsten med tåg/spårvagn etc är till största delen eldriften, inte att de går på räls. En dieseldriven rälsbuss är ett miljö- och energimässigt sämre alternativ än en landsvägsbuss. För övrigt anser jag att också de stora nationela transportstråken bör förses med elledningar och ett system med trådlastbilar byggas ut för att minska beroendet av fossila drivmedel i transportsektorn. Kostnaden för utbyggnad av ett nät för trådlastbilar är mycket liten jämfört med vad utbyggnad av järnvägen kostar, enligt vägverkets förstudie. /H

  SvaraRadera
 18. Hur är din tilltro till tekniken? Utveckling/forskning/framsteg.
  Ganska dyster(?) som jag förstår.
  Att Förbifarten skulle vara onödig - för att den skulle gapa tom - för att det inte skulle finnas ngn olja till bilarna kvar (eller för dyr för svensson) kanske blir en realitet men jag måste ändå hoppas och tro på att alternativ tas fram. Att bilarna fortfarande kommer köra på våra vägar men med annat drivmedel/kraftkälla.

  SvaraRadera
 19. Med förbifarten så kan essingeleden bli en bred cykelbana :) Eller kanske spårväg, man får se det positiva.

  Förbifarten kommer minska avgaserna i city, det är väldigt positivt anser jag. Hur många större stöder har E4an genom city idag? Det är orättvist att tvinga oss att leva med detta anser jag, speciellt Lars på landet.

  Men när ringleden är byggd ska gamla essingeleden bli dyr och bara ett nödvändigt ont för lata förortsbor. Smala av denna och bygg tex spår på halva bron elle rnåt.

  SvaraRadera
 20. Cornu: det är Sverige och Albanien i Europa som inte har kringleder runt sina huvudstäder, vilket självklart är helt absurt. Det går alldeles för mycket (tung) trafik genom Stockholm. Dessa kringleder kommer definitivt vara välanvända och lastbilstrafiken kommer inte skrotas på många år (tyvärr).

  SvaraRadera
 21. Spårvagnar råkar vara "inne" just nu, men hur länge håller det? 10 år max. När detta står klart kommer ingen vilja ha det längre.

  SvaraRadera
 22. Problemet med skattesänkningarna är att kapital att investera i infrastruktur försvinner. Se bara SJ... Visst man får något lägre arbetslöshet men viktiga investeringar uteblir. För vad har alliansen lagt pengarna på annars? Högre social trygghet eller?

  /Hofer

  SvaraRadera
 23. Spårvagn i stadsmiljö fungerar inte. Som ex-göteborgare så HATAR jag spårvagn och går hellre långa sträckor än att vänta 20 minuter på något som är marginellt sbannare än mina ben. Ska man tänka i energisynpunkt så testa trådbussar istället. Men helst hade jag sett en utbyggnad av den redan utomordentliga tunnelbanan. men det är förstås inte alls neoliberalt chickt.

  Cornu har du räknat på energiåtgången för att bygga spårvägen?? Jag tror inte man kan räkna hem denna satsning på 100 år, kanske aldrig. Och vi skulle få ett transportmedel som är extremt undermåligt, behöver mycker service och redan är föråldrat.

  Det finns spårvagn i Stockholm, ut t Lidingö tex. Den vill de ju lägga ner? Hur fan får man ihop det?

  Nää gör som Chalmeristerna gjorde på 80-talet, svetsa fast femmans spårvagn i rälsen på Korsvägen... Där kan den sitta

  SvaraRadera
 24. 10:24 Det är farligt att cykla, det är farligt att leva. Risken att dö i förtid av hjärtinfarkt och annat elände ÖKAR med 70% om du kör bil till jobbet! Vilket är farligast, cykel eller bilpendla!? Du lever längre, mindre sjuk, du bidrar till ett ökat värde i samhället pga du cyklar! Läs exempelvis följande länk.
  http://corporate.sky.com/documents/pdf/publications/the_british_cycling_economy  10:33 09:56 Tekniknaivism. Det vore rätt bra att läsa exempelvis gratis bok på nätet, Mackay withouthotair.com. Då ställer man säg snabbt frågan, skall man gå eller cykla på Essingeleden och hoppas att det löser sig till 2030!? Eller skall man försöka hitta lösningar idag med teknik som finns och ställa om till fossilfritt?

  SvaraRadera
 25. Finns inga enkla svar. Jag gillar spårbilar. De stjäl inte gatuutrymme och är ett modernt och individualiserat transportsätt. Men ovanstående är ett förslag ur verkligheten.

  Man skall komma ihåg att innan oljeeran så var det kullersten som gällde. Asfalt görs som bekant av fossil olja. Spår kan faktiskt vara mer framtidssäkert, om vi nu inte går tillbaka och byter asfalten mot kullersten framöver. Det kommer bli brist på asfalt tids nog. Tänker man långsiktigt är kanske inte spårbuss optimalt av den anledningen, men det är annars rimligtvis en billigare investering idag än spårtrafik.

  Hade jag fått drömma fritt hade spårbilar skilt från gatuplan (antagligen uppåt) varit optimalt. Men det är skillnad på dröm och verklighet.

  SvaraRadera
 26. Dn har en läsvärd debattartikel idag också, nu om energikrisen.

  /Johanneberg

  SvaraRadera
 27. Jag ÄLSKAR spårvagn. Får företräde framför annan trafik och man ser himla bra. Ingen som åkt spårvagn i Lissabon? Fantastiskt fin och MYCKET gammal (10:50 Har du koll på verkligheten)! Mycket billig rundtur får man. Åkte minst två varv själv.

  Givetvis kan man diskutera kostnaden men dem blå bussarna kör alltså 2000 pers/h. Många väljer säkert bort dem för att de är alldeles för fulla. Sträckorna körs i stort sett dygnet runt. Vägarna och hållplatserna måste renoveras pga belastningen.

  Cyklister kan dock fortfarande rasta dem. 20km/h går att uppnå utan större problem. Lite problem dock i innerstan med alla rödljus men vi får hoppas på att nån fil på de stora infartslederna ställs av för cyklister. Alternativ ligga i bakvattnet på spårvagnarna när de kör "gröna vågen".

  SvaraRadera
 28. Kan rekommendera de som tycker idén om spårbilar verkar intressant att besöka www.sparbilar.se

  Finns även nyhetsbrevet "Destination" att prenumerera på. Ges ut av nätverket Kompass, som verkar för att främja satsningar på spårbilar och som bevakar omvärlden.

  http://www.xn--sprbilar-b0a.se/category/newsletter/pilot-sp%C3%A5rbilar-nyhetsbrev

  /EDK

  SvaraRadera
 29. Kollektivtrafik e för losers.
  Det kommer tas fram alternativa drivmedel som går att använda i dagens dieselbilar. Problem solved.

  SvaraRadera
 30. Den här länken skulle förstås också vara med:

  http://www.unt.se/startsidan/fran-resecentrum-till-bmc-for-650-miljoner-1347461.aspx

  Om Uppsalas planer på ett spårbilssystem i staden.

  /EDK

  SvaraRadera
 31. I GP idag är Opel Ampera beskriven. Teknikutvecklingen har lyckligtvis inte upphört. Självklart kommer vi att köra bilar i framtiden. Olyckskorparna skall alltid överdriva.

  SvaraRadera
 32. Elbilar enligt de mest optimistiska prognoserna ingår i min grova bedömning om 60% mindre biltrafik år 2030. Att Opel Ampera och andra elbilar är något nytt för dig ändrar inte det, utan sådan utveckling är alltså med i prognosen. Men titta gärna på tillgången till för batterier nödvändiga insatsråvaror.

  SvaraRadera
 33. Vätgasdrivna bränsleceller. Vätgas kan framställas på annat sätt än med naturgas.

  Miljömuppars framtidsvisioner har alltid samma bild, inga privata fordon. Kollektiv älskare, alla ska ha samma färdmedel, samma frisyr, samma åsikt samma samma.

  Utan transport dör en stad, gillar man inte trafik, flytta till Sätila!

  SvaraRadera
 34. Spårbilar är kul, synd bara att de kombinerar vägnätets kapacitetsproblem vid populära resmål under rusningstrafik med järnvägens kapitalbehov för byggnationen.

  Ett av de bättre förslagen på sista tiden i Stockholm var det att bygga österleden i samma sänktunnel som en förälängd blå tunnelbanelinje. Vägtrafiken behöver avlastas någonstans för att ge med utrymme får spårväg och trådbussar och underlätta underhålla av essingebroarna. Det kommer att ta tid innan bränslet blir för dyrt för storstadens biltrafik och under tiden ersätts många fordon med mindre bränslesnålare eller eldrivna. Att tro att peak oil kommer att lösa trafikkaoset lite snabbt kan vara önsketänkande.

  SvaraRadera
 35. @11:50 Om en stad skall vara njutbar skall den vara lätt att promenera i och ha bra kollektivtrafik, lätt att cykla i är ett plus. Bilen är bra för att ta sig till eller från en stad när kollektivtrafiken inte fungerar med tiden, platsen eller bagaget. Dvs det skall finnas många transportalternativ och vägar mellan A och B och inte bra bil och en motorväg.

  SvaraRadera
 36. År 2030 är det inte bara oljan som minskar i tillförsel. Då liksom nu kommer inte Stockholm vara en isolerad ö i världen. Inom nästan allt viktigt för människan faller då produktionen. Än så länge har det bakomliggande fallet i produktivitet inom arbete, investeringar och energiåtgång per uttagen mängd i jordskorpan bara pågått ett tiotal år, vilket har gett prishöjningar 5-10 gånger mätt i en viss valuta som exempelvis USD före inflation.

  Än så länge är prisökningarna små. Trots att exempelvis järnpriset har ökat 10 gånger så är det bara några tusenlappar på en bil. Nästa tiodubbling av priset kommer att slå mycket hårdare. Industriproduktionen minskar, ekonomin kraschar, världen avglobaliseras, de stora exportföretagen minskar kraftigt i betydelse, de överutbildade arbetslösa ökar med mera. Bilar och prylar av alla de slag, soppa, hus, mat, pengar med mera blir svindyrt. Spårtrafiken i allmänhet, som är kraftigt olönsam, blir än mer olönsam.

  När det blir till att slimma med powerdown, som kallas i Amerika, kommer det att slå hårt och drabba nästan alla. Även befolkningen kommer att minska. De mesta som storstilat investeras i Stockholm blir misslyckanden, både privat och offentligt. Då är befolkningen där kanske mindre än idag. Bättre investeringar görs i en exploatering av landets alunskiffer för bland annat bilbränsle och inom en utbyggnad av norrlandsälvarna. Det är bara att tillåta detta och sälja rätten att exploatera till högstbjudande.

  Keynes tokiga teorier bidrar till stora offentliga skulder och felallokeringar med offentliga investeringar istället för privata. Cornu verkar ha flippat ur med spårbilar. Mupparna med sina älsklingstekniker vill att det satsas. Jag är mest intresserad av fysiken och utslaget på marknaderna.

  SvaraRadera
 37. Lars,
  Kul att Stockholm får lite uppmärksamhet från framsidan. Ur peak-oil perspektiv tror jag det kommer att vara perfekt att bo och arbeta i stockholm, just pga utbyggd kollektivtrafik samt omsorg om huvudstaden.

  Just nu pågår utbyggnad av spårvägar men det är mest drivet av att det inte finns någon reservkapacitet kvar. I rusningstid går maximalt långa tåg så ofta de kan och det är ändå mycket folk på perrongen. Detta blir värre för varje år. Inget sväljer lika mycket som pendeltåg och tunnelbanan.

  Att köra bil är för många inget alternativ då man istället skall ta sig fram i tröttande trafik.
  /CK

  SvaraRadera
 38. Urban, kollektiva resurser, oavsett om det är spårbilar eller bilpooler tär mindre på allt mer begränsade naturtillgångar än att alla skall äga en egen bil som står stilla 95% av tiden. Det frigör också därmed kapital till att göra vettig investeringar för en hållbarare framtid.

  Därmed är inte sagt att ekonomi och levnadsstandard kan bibehållas, bara att det är en rationellare väg framåt. Får jag välja mellan inga transporter alls eller kollektiva lösningar så väljer jag kollektiva lösningar.

  SvaraRadera
 39. Måste återigen vända mig mot argument som att "spårvagnen i Lissabon är såå gammal och mysig.." Ja, kul att titta på, fint för stadsbilden(kanske?) men fan inte ett effektivt sätt att förflytta människor. Att vara bunden till spår gör att minsta avvikande aktivitet i staden stannar upp all trafik, en buss kan ta en annan väg om det är göteborgsvarvet men spårvagnarna stannar om så bara EN gångtrafikant råkar stå i vägen, EN bil som stannat och så vidare.

  Gulligt, ja, effektivt, NEJ! På allvar, vem vill förflytta sig med 20km/h år 2030?? Inte ens idag vill någon göra det så länge man inte är turist. Skärpning tack.

  SvaraRadera
 40. Stockholm växer dessutom, så även med 60% minskad biltrafik så kommer det inte minska lika mycket i Stockholm. Prognoserna säger sisådär 20% ökning av befolkningen, vilket även med Lars prognos för vägtrafikutvecklingen bara innebär en minskning med ca 30%...

  SvaraRadera
 41. "minskad biltrafik till 60%" skulle det vara

  SvaraRadera
 42. Var en massa snack om spårvagnen tvärbanan i sthlm när den var ny. Då åkte en hel del folk med den. Nu... jag gör allt för att slippa hamna på tvärbanan för den är evinnerligt långsam. Speciellt charmig är den ej, steril och seg. En buss kräver bara en person, föraren, tvärbanan har alltid en förare + en biljettkontrollant. Bara moderater kan vara så galna att de på allvar vill kasta pengar ner i det svarta hålet spårvagn.

  SvaraRadera
 43. Alltid kul att följa med i undergangsdebatterna här pa forumet. Alla tar för givet att den populära modellen att dra ut alla utvecklingslinjer i framtiden är korrekt. Enligt mig är det ett misstag, precis samma misstag som Cornu gör när han ser att alla husägare och lägenhetsägare kommer att bli utmätta och alla banker och större länder ga i konkurs. Tror man pa en helt statisk, förutbestämd utveckling maste man bli väldigt förvanad i stort sett varje dag. Samma slags personer trodde stenhart pa att jobben skulle försvinna och jorden ga under av datorisering och automatiserad tillverkning för 30 ar sedan, men dynamiken glöms bort.
  Om, för att kunna fortsätta köra bil, det behövs >10% elbilar 2030 kommer det ocksa att finnas >10% elbilar. Vägarna kommer inte att gapa tomma. USA gar inte i konkurs och stängs.

  Hämtade ut den nya Chevan i fredags. Förjävla gôtt att till god musik transportera sig och sin familj till badet med detta underskattade :-) färdmedel. Tror inte att jag kommer att byta till sparbil, sparvagn eller annat socialisttransportmedel.

  SvaraRadera
 44. Min bedömning om 60% minskad biltrafik bygger inte på några nuvarande utvecklingslinjer. Rådande utvecklingslinjer pekar på ökande biltrafik.

  Tvärt om bygger bedömningen på en massiv utbyggnad av biobränslen, som vi inte ser idag och på en kraftig ökning av elbilar, som vi inte heller ser idag.

  Så mina utvecklingslinjer är i allra högsta grad inte de vi ser idag. Misstaget du gör är att tro att jag ägnar mig åt någon linjärekonomi här.

  Av bilarna kommer 25% vara elbilar år 2030, men i antal (mil körda) kommer det bara motsvara 10% av dagens bilpark.

  SvaraRadera
 45. 13:01
  Cyklar i Stockholm, snittar 20km/h, på sträckor mellan 8-15km. Ingen slår mig i rusningstrafik. Gammal teknik, jäkligt effektiv, 2011 som 2030.

  Bilar i storstäder är inte effektiva idag eller imorgon. Cykel, kollektivtrafik är effektivt idag och imorgon. Givetvis kan man diskutera val av kollektivtrafik men att HATA spårvagn är väl lite begränsande debattklimat. Bättre att ÄLSKA!?

  SvaraRadera
 46. 20 km/h effektiv resehastighet i kollektivt transportmedel är mycket bättre än att gå, sitta still i bilkö eller cykla i snöglopp. Även de som föraktar "socialisttransportmedel" borde uppskatta att de lättar på bilköerna så de kommer fram med sin Cheva.

  För egen del tror jag att peak oil kommer att accelerera Stockholms befolkningstillväxt samtidigt som det blir svårare att bygga stora mängder med nya hus vilket ger risk för gettobildning med tätare boende än vad husen klarar av. Detta då städer är effektiva resursförbrukare med mindre förluster per serverat mål mat, uppvärmd m2, osv och maximal förmåga att få olika tjänster genomförbara. Folk dras till städer för att det är lättare att leva i dem.

  Det gäller att få denna förmodade förändringar som följer dagens trender på ett mera deprimerande sätt att bli så behagliga som möjligt. Att bygga mer tunnelbana, spårväg och trådbus gör en tätare stad behagligare och speciellt tunnelbanan kan göra stadscentrum större medan trådbussen kan rädda beboligheten i glesare områden, eller om man så vill rädda attraktiviteten och fastighetspriserna. Cykelbanor och gåbarhet gör nytta överallt och det är även klokt att försöka bygga vackert.

  Om samhället dessutom har råd att bygga stora motorvägar runt befintliga trafikstockningar blir det kapacitet över för andra trafikslag under den pågående förändringen och om samhället har råd att bygga järnvägar ut från och mellan de stora städerna kan de välmående regionerna spridas ut över en störere yta och det räcker även kapitakvärden i mindre orter. Ekonomiskt borde godskapaciteten vara mycket viktigare än höghastighetsbanor men har vi råd med sådan lyx är det en av de klokare prestigeinvesteringarna.

  SvaraRadera
 47. Släpp mina skattepengar! Staten ska inte bygga infrastruktur. Låt företag ta hand om det istället. Kolla på tunnelbanesystemet i NYC.
  /J

  SvaraRadera
 48. Ja, och da undrar man ju varför det bara blir 10%...? För att en tysk har sagt det?

  Tänk följande tanke: Människor i dagens samhälle VILL köra bil. Det är ett faktum. Tänk vidare att de skarpaste hjärnorna, i tusental, samt kapital fran världens största företag, som vill fortsätta existera, koncentreras pa fragan om hur det framtida transportbehovet ska kunna uppfyllas.
  Da blir det för mig ett osannolikt scenario att inga framsteg kommer att göras, i stort sett, fran dagens teknikniva.
  Faran är däremot helt klar, och vi vet ju att oljan är väldigt begränsad. Sannolikt kommer det att bli stora problem eftersom det finns en tendens att nödvändiga steg tas i sista sekunden. Se pa kärnkraften, vi beslutade för 30 ar sedan att den skulle avskaffas i makligt tempo och ersättas med sol och vind och annat; när omröstningen var klar sa man "tja... det funkar väl sahär" och sa gjorde man ingenting pa 30 ar. Helt enkelt för att man inte var tvungen, det fungerade ju som det var.
  Transporterna kommer inte att fungera, folk kommer inte att acceptera att överge inviduella transporter, alltsa kommer det att ske en dramatisk utveckling.

  Jag vet att du inte är linjärekonom av den typen, ursäkta förolämpningen. Men du har en tendens att titta mycket i kurvor.

  SvaraRadera
 49. En rättelse: Lidingöbanan skall inte läggas ned, tvärtom rustas upp med nya vagnar till 2014.

  Annars är väl det stora problemet i Stockholm att (s) och (m) dragit igång något slags skyttegravskrig i den här frågan, med tunnelbana som socialdemokraternas svar på alla trafikproblem, och spårväg som moderaternas.

  Senast 2007, när Cederschiöld höll på med sin samordning, fanns faktiskt någorlunda enighet om vad som skulle prioriteras, nämligen Citybanan och tvärbaneutbyggnaden. Utöver det tycker jag att tunnelbana till Orminge C och dubbelspår på Roslagsbanan är rimliga investeringar, samt spårväg på busslinje 4. Även om socialdemokraterna är ganska populistiska när de lovar mer t-bana åt alla, så kommer man inte ifrån att Wennerholm, genom sitt ensidiga genomdrivande av Spårväg City, har en stor del av skulden till detta skyttegravskrig.

  SvaraRadera
 50. 13:45, så du kan inte tänka dig ett misslyckande? 85% av all energi människan nyttjar idag är fossil. Det är rätt rejäla mängder som skall ersättas. Teknik finns det dussintals av lösningar vi kan kombinera. Problemet är volym och tid. Och begränsningar i energitillgång och råvaror för att genomföra i det stora lösningar som fungerar i det lilla.

  Enklaste sättet som alla får tillfredställa sina behov av transporter framöver är att vi förändrar våra vanor. Det är tyvärr naivt att tro att tekniska lösningar kommer göra att vi inte ändrar vanorna.

  Jag tror på en kombination av tekniska lösningar och ändrade vanor. Det känns sannolikare än att vi skall kunna utan att det märks fortsätta enligt BAU.

  SvaraRadera
 51. 13:45, det plöjdes ner många miljarder i forskning på alternativ energi efter kärnkraftsomröstningen, tyvärr garanterar inte en stor budget teknisk och ekonomisk framgång.

  Biltrafiken kan utan någon som helst ny teknik fortgå med rejält mindre bränsleförbrukning. Först kan kunderna välja mindre bilar, sedan går det att offra topphastighet och sist går det att offra säkerhet och då får vi en bilpark med små äggskal till bilar med knattrande tvåcylindriga motorer som toppar på 110 och är bekvämast i 70 km/h. Finns det råd med hybridisering och avancerade material blir prestandana bättre så man får ut mer bekvämlighet ur 100:-/litern dieseln.

  Folk VILL köra bil men tåg blir bekvämare på långa sträckor och plånboken bestämmer över viljan så det blir en hel del cyklande och buss. Spårvagn är vardagslyx i större städer.

  SvaraRadera
 52. 13:45

  "Tänk följande tanke: Människor i dagens samhälle VILL köra bil. Det är ett faktum." Tänk vidare: ingen bilist vill sitta i bilkö alla VILL ha en egen fil!? Människor tänker mycket på sitt eget. Tyvärr funkar det inte riktigt i en storstad. Trafikkaos uppstår och det är faktiskt helt orimligt att alla pendlar med bil till jobbet och alla vill ha en egen fil. För att inse det behövs ingen skarp hjärna. Min är inte!

  Vad blir kostnaden för vägar och p-platser? Sjukvård pga hjärtinfarkter, blodproppar m.m. Inget jag ställer upp på som skattebetalare.

  Snälla läs exempelvis Mackay gratis på nätet. "Sustainable energy without the hot air".

  SvaraRadera
 53. Hastighetssänkningar är också naturliga. Vi har de facto sänkt hastigheten i Sverige med möjligheten till 80 km/h, som en majoritet av landets fd 90-vägar nu har. Går att sänka ännu mer. Nyttan kvarstår även om det är i 70 km/h man kör istället för 90.

  SvaraRadera
 54. Landskrona har haft Trådbussar i flera år. Verkar fungera bra. Vet ej om det är så fortfarande men planerna var att de lokala vindkraftverken skulle driva dem.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Landskronas_tr%C3%A5dbuss_och_stadsbussar

  SvaraRadera
 55. Hur stor blir stålåtgången för spårbilar högt uppe i luften? Ett spår räcker inte långt med någon kapacitet att tala om. Det måste bli ett myller av växlar och om hastigheterna ska hållas höga så blir det inte lätt. Nätet måste också vara glest om de små enheterna ska kunna utnyttjas och det glesaste nät räcker inte långt. Jag kan tänka mig att det är enklare att sätta autopilot på alla bilar. I trafikljusen är det då hög fart från alla håll som gäller och timing med decimeterprecision.

  Om rent hypotetiskt produktiviten i naturresursernas uttag inte hade toppat omkring år 2000, materialpriserna inte var på väg upp kraftigt och solen sken som aldrig förr hade kanske spårbilar kunnat fungera. Och varför då inte även en kolonisering av rymden? Sådana tankar fanns ju. Idag saknar det här verklighetsförankring.

  Det genomsnittliga avståndet som en människa rör sig under sitt liv liksom hastigheten i rörelsen kommer att minska. Men alla toppar kommer inte samtidigt. Cyklarna kommer nog aldrig att bli så dåliga som för 100 år sedan. Kunskaperna förloras inte i första taget.

  Välståndet 100 år före och efter topparna blir ungefär lika. Om man ser på när naturresurserna av produktiviten i uttaget var som billigast eller när uttagen mängd var som störst har mindre betydelse. De viktiga topparna kommer inte så långt från varandra. Vissa toppar kan vara svåra att definiera. Men det ingen tvekan att det kommer att bli väldigt illa för en plats en som Stockholm och det är inte långt bort.

  SvaraRadera
 56. Om bilarna krymper med bibehållen förväntan på säkerhet blir det fler hastighetssänkningar och därefter krav på obligatorisk hastighetsbegränsande elektronik så man inte blir påkörd av en fartdåre med tung bil. Å andra sidan blir trafiken behaglig när alla inklusive lastbilar kör i 69 +/- 1 km/h och det enda som körs om är traktorer.

  SvaraRadera
 57. 14:01 Manga miljarder är i detta fall en droppe i havet. Det behövs forskning i storleken hundratals miljarder och investeringar i ett antal 1000 miljarder.
  Räkneexempel: 0,3% av Saharaöknen täcks av solceller och producerar allt (nuvarande) elbehov i Europa. Orealistiskt? Ja, med tanke pa att det motsvarar 100 ggr alla solceller som nagonsin byggts. Men är det möjligt?
  Vi pratar 30 000 kvadratkilometer här, det är enormt.
  Om man far lite mängdrabatt, och det far man nog, kan man räkna med ca 1000 SEK/kvm, da har jag redan halverat dagens ca-pris ocksa, men det sjunker snabbt nu. Det blir 30 000 * 1 000 000 * 1000 = 30 000 miljarder SEK. Det är 10 svenska BNP, eller ca 60 000 SEK/europé.
  Det innebär givetvis enorma uppoffringar, men det ser inte omöjligt ut. Detta för att ersätta all el, alltsa även vattenkraft och grön el, vilket knappast blir aktuellt.
  Just det här exemplet kommer kanske inte att bli aktuellt, men man kan förutsätta att nagot projekt av en sadan storlek kan bli nödvändigt om vi ska kunna fortsätta den livsstil vi har.

  SvaraRadera
 58. Är det inte bättre att Fjollträsk krymper och andra svenska städer växer?

  Vore inte det den billigaste lösningen?

  Det är bögarnas fel!

  SvaraRadera
 59. Anonym 14:23, hundratals miljarder garanterar inte framgång men visst skall vi forska och teknikutveckla även om det inte ger lösningar på våra problem som är så bekväma och billiga att allt fortsätter som vanligt i vardagslivet.

  Det är helt riktigt att det är en jätteutmaning att styra om konsumtion till investeringar så efterkommande generationer får något att leva av.

  SvaraRadera
 60. Anonym 14:23, antalet miljarder till solenergi saknar betydelse för det är fysiken som styr. För hundra år sedan var solenergi och solkraft nog inte mindre olönsamt än idag. Det fanns närmast kommersiella anläggningar och utan subventioner. Inom vindkraften fanns det ju en hel del. Förnybar energi av typ sol, vind och våg blir knappast mer ekonomiskt av brist på fossila bränslen eftersom materialen ökar i pris minst lika mycket. Därför finns inte skäl att subventionera tekniken med forskning eller marknadstöd.
  http://coronatech.net/History%20of%20Solar%20Power.htm

  Att överföra solcellskraft från Sahara, som du propagerar för, fungerar nog inte även om kraftverket är gratis. Det kostar så mycket att överföra kraften och i någon betydnade mängd blir kraften en skräpkraft med dålig betalning på marknaden. Att bygga ut alla norrlandsälvar och gräva upp den svenska alunskiffern är mycket bättre.

  Som det ser ut blir alla naturresurser olönsamma att bryta ungefär samtidigt och det är kanske detta som människan bör sträva efter och använda marknaden till, så att inget lämnas kvar. Det finns alltid mindre områden med bättre förutsättningsar, typ som i sydvästra USA för solkraft. För där sammanfaller topplasten skapligt med solinstrålningen, som är hög och ligger nära stora befolkningscentra. Men det räcker ändå inte. På sådana ställen kommer tekniken på egna meriter, om den lönar sig. Förnybar energi har blivit en modern religion. Och klimatet ska fixas, vilken är ännu dummare.

  SvaraRadera
 61. Tåg är svindyrt i Sverige, sth-hbg ToR normal pris 1400sek

  Med dagens dieselpris och 0.6 i snitt förbrukning
  ca 900 sek, man kan åka NÄR man vill, man kan ha många väskor, man kan vara flera i bilen....

  Varför är tåg så förbannat dyrt?! Det är ju bara skitservice!

  SvaraRadera
 62. Tack för en bra blogg

  Personligen tycker jag trådbussar hade varit bättre. Bor i Göteborg och varje gång en vagn går sönder eller något sker på spåret så drabbas alla linjerna med stora förseningar som följd. Om trådbussarna har nödbatterier som laddas under ordinarie drift så kan de under en kortare sträcka lämna "el-spåret" och köra runt hindret.

  SvaraRadera
 63. Urban,
  jag propagerar alltsa inte för ett enormt solcellsfält, det är ett räkneexempel pa vad som idag anses omöjligt, men som imorgon kan anses tvunget att genomföra. Det kan bli ett helt annat projekt, vad vet jag.
  Solcellerna för 100 ar sedan vet jag inte vad du refererar till, de var knappast av dagens modell i alla fall.
  Dagens vindkraft är inte snäll mot elnäten, detsamma gäller dock inte solenergi, tror att du har förväxlat nagot där.
  Materialatgangen för exv ett vindkraftverk är heller inte enorm, största bestandsdelen är betong, sedan stal. Inget av detta är pa väg att ta slut. Största bromsen hittills för dessa tva energityper har varit billig olja och kärnkraft, inget annat.

  Som jag ser det är det inte i första hand oljepriset som kommer att tvinga fram denna utveckling, utan mer det faktum att den utvinningsbara oljan tar slut. Subventioner eller inte är helt ointressant i detta läge, det handlar om investeringar vi maste göra för att överleva med stil.

  Magnus: Jo, det gör det faktiskt. Väldigt fa 100 mdrs projekt misslyckas.

  SvaraRadera
 64. 15:22, lite fooled by randomness där av dig. Projekt som misslyckas läggs ner innan de hinner göra av med 100 mdr.

  SvaraRadera
 65. Anonym 15:03, klaga inte på det, SJs biljettpriser är bara hälften av den statliga subventionen. SJs banavgifter är en tiodel av kostnaderna för banornas drift och underhåll. Med dagens 20 miljarder kr i statliga anslag och plus lite EU-pengar är det faktiskt billigare att skicka resenärerna gratis med taxi (viss samåkning). Och många tror att farterna kan höjas. Rena vansinnet. Det enda är att stoppa subventionerna och sälja ut rubbet till högstbjudande transportföretag, användande industri eller skrotfirma.

  Problemet kan ses makroekonomisk. När produktiviten mätt i arbetad timme, investering och energiåtgång per utvunnen mängd i det samlade uttaget i jordskorpan har nått en tillräckligt låg nivå och samtidigt komplexiteten i samhället har nått en tillräckligt hög nivå med stora fasta kostnader så kollapsar ekonomin. Det blir en tipping point. I det läget går det inte att återgå till gammal teknik och det som återstår är att leva på rester. Det går inte att återgå till ett lokalsamhälle och så vidare eftersom tillförseln av de grundläggande naturresurserna bryts.

  Men det blir möjligt att exempelvis bryta bort järnvägsräls, knacka bort armeringsjärn i betong, gräva upp fjärrvärmerör (det som inte har rostat bort) och liknande och använda detta till något. Sedan kommer sakta något som liknar stenåldern. Om man instället skulle planera för en kollaps så blir den inte så plötslig. Men det är förmodligen inte heller möjligt. Makthavarna och populistiska systemet kommer bara att satsa, satsa, satsa och köra rakt in i väggen.

  SvaraRadera
 66. 15:03

  Tåg i Sverige är dyrt och jag önskar att det vore billigare, men att jmfr bara bränsle kostnaden gentemot biljettpriset lurar man nog sig själv.

  900SEK/94mil ger 9,57 kr/mil. Kolla på konsumentverkets sida om milkostnaden.
  Exempel VW Passat Diesel 2008 ligger på 40kr/mil. Med vilket bil kommer man ned på 9,57kr/mil? Bilen måste vara gratis (ingen värdeminskning) utan skatt och försäkring .

  Om man väljer en 10 år gammal bil kan man komma ned på 20kr/mil.

  SJ's pris på 1400SEK/94mil => 14,90kr/mil känns rätt OK. Dessutom kan dricka vin i bistron alternativt läsa tidningen på dass samtidigt som man åker fram i 180 knyck.

  SvaraRadera
 67. Anonym 15:22, ett vindkraftverk använder cirka 1000 kg stål per kontinuerligt uttagen kW. En bilmotor väger cirka 100 kg och ger cirka 100 kW, vilket ger en faktor 1000 mindre materialåtgång. Det finns ungefär 15 ton stål per invånare i jordskorpan som kan utvinnas. Dessutom finns något ton aluminium. Hur mycket kritiskt material det finns vet naturligtvis ingen och det beror mycket på energipriset och hur mycket energi det finns. Ju mer som används till subventionerade vindkraftverk desto mindre kan användas till annat och så är det i princip inom allt. Min erfarenhet av politiska satsningar och speciellt inom något som ska rädda världen är att de misslyckas. Det är bättre att låta järnet till vindkraftverken vara kvar i jordskorpan.

  SvaraRadera
 68. Anonym 15:22, satsas det 100 miljarder på forskning får man fram någonting men det är inte säkert att det vinner "war on cancer", ger fungerande fusionskraftverk eller laservapen som kan skjuta ner interkontinentala missiler.

  Jag kan räkna upp mängder med rimliga forskningsprojket med en chans att förbättra förståelsen för hur naturen fungerar och ge kunskaper som är användbara efter peak oil men det är bara möjligheter, inte garantier. Det finns sedan inget som garanterar att rimliga möjligheter används i praktiken även om det går att öka chanserna genom funberande marknadr och politik.

  Både forskning, marknader och politik tenderar att i debatten användas som magisk trollspön som matade med nog många miljarder löser alla problem med en liten viftning.

  En rimlig förväntan på forskning är att den bedrivs så forskarna får metoderfarenheter om hur man forskar, att det finns en god chans till ett tydligt resultat som går att jämföra med andra resultat och en gång på tusen ger det någon form av genombrott där de flesta är så tråkiga att allmänheten inte bryr sig. En massa forskning är försök att upprepa det andra redan gjort för att se om det går att upprepa eller om det finns någon annan liten variant på det.

  En del av det som kalla forskning uppnår inte ens fungerande metodik, jag brukar få mest irritation över politiserad beteendeforskning som raporteras i media, det är f.ö. olyckligt då sådan forskning är relevant för att försöka förstå förändringar av samhällen.

  SvaraRadera
 69. Kollektiva transportlösningar ökar sårbarheten också.

  Åk kollektivt eller gå, vi såg ju i vintras hur bra det fungerar med kollektiva lösningar. Lite snö och systemet brakar, de enda som kom i tid körde egen bil till jobbet :)

  Lars du blir mer och mer kollektiv socialist i dina visioner, men det är ju så med gröna, röda i kärnan och gröna på ytan, meloner. Hur länge har du röstat på MP?

  SvaraRadera
 70. 15:41

  De flesta som räknar på vad det kostar att åka bil tänker så här:

  1/ "bilen har jag ju redan betalt, jag betalade ju till bilhandlaren förra året kontant, alltså kostar den inget nu när jag kör"

  2/ "det jag betalar i service hade jag betalat iallafall, servar bilen gör jag en gång om året oberoende om jag kört den eller inte, så att jag kör sto-malmö kostar alltså inget extra

  Det är därför så många bara tittar på bensinpriset när de jämför.

  SvaraRadera
 71. Cornu 15:27
  Haha, jo det stämmer förstas.
  Det jag tänkte pa var manlandningen; där fanns nog väldigt manga bra invändningar varför det inte kunde göras, men man bestämde att det skulle göras. Det problem som dök upp pa vägen fick man lösa.
  Driver man ett projekt pa det sättet, och det kanske man maste i vissa fall, kommer det att kosta en ansenlig summa.

  SvaraRadera
 72. Har märkt att det finns tre saker som inte fungerar om man vill ha svar från Cornu. 1. Kalla honom Lars. 2. Skriv vad han bor. 3. Påstå att han röstar på miljöpartiet. Han är nog inte dummare än att han vet att det bara är psykfall som skriver så.

  SvaraRadera
 73. 15:51
  "Åk kollektivt eller gå, vi såg ju i vintras hur bra det fungerar med kollektiva lösningar. Lite snö och systemet brakar, de enda som kom i tid körde egen bil till jobbet :)"

  Det är inte min erfarenhet av de två sista vintrarna i STHLM, dem som cyklade kom i mycket god tid. Gick lika fort att gå som att åka kollektivt. Bil kanske gick lite fortare men när kollektivtrafiken tvärstannar i Stockholm tvärstannar biltrafiken också. Cykel däremot gick utmärkt på i princip tomma cykelbanor. På med dubbdäck och du snittar 20km/h även på vintern i -25.

  15:52
  Jag vet att "folk" tänker så men det är inte riktigt fördelaktigt för privatekonomin. Det är därför jag hänvisade till konsumentverkets bilkalkyl.

  SvaraRadera
 74. 16:11

  konsumentverkets bilkalkyl är som rena grekiskan för vanligt folk, dvs helt obegriplig

  SvaraRadera
 75. Den som bott i både Stockholm och Gbg vet att spårvagnar är mysiga och lite romantiska sådär, men helt värdelösa på att transportera mycket människor snabbt. Där vinner tunnelbanan, alltid. Spårvagnar orsakar dessutom enormt mycket olyckor (speciellt vid överfarter och korsningar, men även där spårvagn och övrig trafik delar väg).

  Det effektivaste sättet att flytta mycket folk i en stad är så rakt som möjligt dit dem ska. Det är i Stockholm i princip alltid mer tidseffektivt att ta bilen, så länge du inte ska röra dig endast innanför tullarna. I göteborg går det uteslutande alltid snabbare med bil pga bristen på tunnelbana. Det bästa torde alltså vara att försöka fixa fram mindre fordon som kan transportera 1-2 personer över eller under marknivå.

  På marken är det nämligen helt fullt. Det är redan nu hopplöst att ta sig fram, och spårvagnsnätet som byggs nu sväler mindre folk och tar upp mer plats.

  Förbifarten behövs också, oavsett om det blir mindre trafik. Testa ta dig fram i västerort får du se. 275:an tar ca 20 min från hässelby till alvik (tull). Och det är enda vägen för att komma söder ut på större vägar.

  Just i den här frågan tror jag du är ute och cyklar totalt, spårvagn är sämsta möjliga transportsätt i stan. (typ, ibland kan det vinna över egen bil) Elnätsanslutna bussar är i så fall ett klart bättre alternativ.

  SvaraRadera
 76. Tar man ur en stor tung dieselmotor ur en buss och stoppar in en elmotor så har man kapacitet för en batteribank också.

  Vi skulle kunna elektrifiera våra bussar för en bråkdel av vad det kostar att uppfylla HBT älskaren i landstingets visioner om spårvagn.

  Trådbussar bullar inte som spårvagnar och man kunde ha en minimotor som tar dem ur bruk när det krävs. Spårvagn är statiskt, bullrigt tar mycket plats och är dyrt.

  Vad kostade hans sträcka på några 100 meter senast 250M? Vi har en idiot vid styret!

  SvaraRadera
 77. Undrar om man satt för ett par hundra år sedan och oroade sig för hur många hästdrosker som trängdes efter vägarna? Jag tror att i detta fallet kommer historien upprepa sig. Om 20-30år sitter vi och skrattar år dommedagsprofeterna som trodde vi skulle gå tillbaka till kullersten. Nä snarare nästan friktionsfria fordon drivna 99% miljövänligt. Elbilar har i huvudsak ett problem i dag och det är räckvidd. De flesta som bor i städerna vill inte känna sig begränsade så de köper sina fosilbränslebilar. Men bara lite mer kapacitet i elbilarna och lite "bättre" argument så som högre bränslepriser så tar nog den försäljningen fart. Sedan ska man inte glömma att bilarna som är på gång nu de närmaste åren har förbrukningssiffror på så lågt som 2 deciliter per mil. Och det är knappast så att den utvecklingen inte kommer behövas på alla kategorier och märken av bilar.
  Se Volvo V60 laddhybrid.
  Nästan 300hk, 120mils räckvidd, 0.19l/mil blandad körning. Laddtid 4h. Denna bil är snart här!

  SvaraRadera
 78. Lillem4n: Tala för dig själv! Jag har också bott i båda städerna, och har generellt erfarenheten att Göteborgs spårvagnar, naturligtvis, inte håller samma hastighet som tunnelbanan, men däremot slår de Stockholms i allmänhet knökfulla och försenade innerstadsbussar med hästlängder.

  SvaraRadera
 79. Det är meningslöst att jämföra Göteborgs spårvagnar med tunnelbana. I den göteborgska leran går det inte att gräva ner någon tunnelbana, i alla fall inte till rimlig kostnad. (Och inte heller går det att gräva ner en Västlänk till rimlig kostnad, men det tycks inte hindra de som bestämmer...) För Göteborg är frågan bara om spårvagn är bättre än buss. Det tror jag att det är, varför slutsatsen är att det är riktigt och rationellt att det finns spårväg i Göteborg.

  Sedan finns det säkert ett och annat man kunde göra för att förbättra denna spårväg. Vagnar som klarar lite löv i spåren och inte dör för lite snö eller kyla, och som inte gnisslar så förbannat, till exempel? Den som i upphandlingen valde denna italienska skitvagn istället för någon mer kvalitativ produkt borde ställas i skampåle på Gustav Adolfs torg. Men förmodligen fick vederbörande istället en fet bonus för att ha sparat några kronor i själva inköpet...

  Sedan skall vi inte ens prata om biljettsystemet. Herre min skapare...

  Men som sagt, spårvagnen som sådan är rätt för Göteborg!

  SvaraRadera
 80. Jag har läst hela inlägget och alla kommentarer och blir förvånad och lite bedrövad över oförmågan att tänka utanför ramarna när lösningen ligger mitt framför näsan på er.
  Resursutnyttjande någon?

  I snitt sitter det 1,2 pers/bil i rusningstrafik. Resursutnyttjandet är mindre än 25%.

  Öka detta till 2,4 pers/bil personer så kan man glömma allt vad vägutbyggnader och Spårtaxi heter för lång tid framåt.

  Tekniken finns (se tex citihaiq.se eller avego.com).

  //Håkan

  SvaraRadera
 81. Ja, Håkan. Men problemet är att folk tar bilen för att de vill ha sin egen frihet. Därav lyckas aldrig organiserad samåkning aldrig ta fart. Åker man två i en bil så blir det billigare än kollektivt etc redan idag, men det hjälper inte. Folk vill ta bil för att få vara fria. Utan frihet så skippar man bilen.

  SvaraRadera
 82. Min idé med att företag flyttar till mindre städer som fortfarande kan växa och således krymper fjollträsk. Vad tror ni om detta? Ca 300 000 av oss fjollor kan lätt absorberas av 4 mindre städer i Sverige.

  SvaraRadera
 83. "Människor i dagens samhälle VILL köra bil. Det är ett faktum."

  Knappast i Stockholm där bara 1 av 5 har bil och flertalet saknar körkort. Bil är för bonnläppar!

  SvaraRadera
 84. Utan frihet, är du för tvång din lille stalinist? Hur ska du komma från gården utan bil, med havremoppe?

  Man får unkna vibbar från dig..

  Antar att du 1936 hade gått i främsta ledet, du verkar vara sån.

  SvaraRadera
 85. För att få en utflyttning att lyckas behöver nya industrier etablera sig på mindre orter.

  SvaraRadera
 86. @C
  Jag talar inte om vanlig samåkning vilket definitivt ger en minskad frihet utan om spontan samåkning mha smartphones.
  Där behöver du inte binda upp dig vare sig som passagerare eller som förare. Du väljer bland ett stort antal bilar som är med. I mer organiserad form skulle man kunna utfärda en resegaranti (dvs man får en taxi om man inte hittar en ledig bil).

  Dock är milkostnaden för bil fortfarande så låg att folk inte är intresserade (18kr/mil privat, ca 10kr/mil för tjänstebil).

  En möjliggörare är att en av filerna i tex essingeleden reserveras för samåkare (dvs mer än en pers i bilen).

  Dagens privatbilism är idiotisk. Tänk själva om en åkare skulle utnyttja sina lastbilar lika dåligt. Konkurs direkt.

  //Håkan

  SvaraRadera
 87. Lillem4n

  Jag cyklar i Västerort mot stan. Min erfarnhet stämmer inte alls med att det alltid går fortare med bil. Räknar du med tiden att leta p-plats? Har du testat att cykla? Tyvärr är det nog få som inser hur snabbt det går med cykel i Sthlm jmfrt med bil och SL. Visst, sent på kvällen och jättetidigt på morgonen går det fort, men i rusningstrafik? Vi har ganska olika erfarenheter av samma trafik.

  SvaraRadera
 88. "Spårbilar är kul, synd bara att de kombinerar vägnätets kapacitetsproblem vid populära resmål under rusningstrafik med järnvägens kapitalbehov för byggnationen. "

  Stämmer troligen inte. Den teoretiska kapaciteten ligger ca 20% högre än körfältsseparerad spårvagn (tvärbanan i stockholm).
  http://www.spårbilar.se/sites/default/files/material/Om%20Sp%C3%A5rbilar.pdf

  Spårbilsinfrastruktor är billigare än järnväg pga mindre markanvändning och lägre viktklassning.

  SvaraRadera
 89. Den enklaste åtgärden för att öka kollektivtrafikens effektivitet i staden vore att göra fler filer till bussfält. De som absolut behöver köra bil i stan får acceptera att det tar längre tid.

  SvaraRadera
 90. Det vore inte så trångt i stan om alla förtorts sluskar tog bussen istället för sossecontainern.

  Ta 60 kr i tull och 100kr i timmen för icke boende på gatan.

  Förortsfolk vill ingen ha i stan ändå, ni är lägre smuts i stadsbornas ögon :)

  SvaraRadera