Aktuellt

Havsbaserad vindkraft olönsam - får 236 öre per kWh i subvention i blåsiga Storbritannien - dubbelt mot kärnkraftens garantier i landet

Ny havsbaserad vindkraft, av den typ som antikärnkraftslobbyn nu vill använda som halmstrå för att slippa rädda Sveriges energiförsörjning g...

2011-08-31 07:23

Grönast i regeringen: (kd) inte (c)

Centerpartiet ligger i de senaste opinionsundersökningarna liksom (kd) nedanför 4%-spärren, trots att partiet försöker omforma sig genom att välja ny partiledare, kanske Stureplanscenterns Annie Lööf Johansson. Men de Fair Trade-drickande ekologiska tygblöjmorsorna röstar likväl inte på (c). De röstar på (mp). Att försöka profilera sig som de borgerligas gröna alternativ lockar helt enkelt inte till sig väljare.


Och (c) är inte alliansregimens gröna alternativ. De vågar inte ta tag i framtidsfrågorna och tar inte någon kamp utan fogar sig snällt i vad miljöminister Anders Borg (m) dikterar. Det har rent av gått så långt att de skickar ut sin tankesmedja Fores till att förneka att peak oil skulle medföra några problem, rent av ens existera i sinnevärlden. Detta som replik på Anders Wijkman (kd):s tidigare debattinlägg.

(kd) vågar via utomparlamentariske Anders Wijkman åtminstone ta upp väsentliga miljö- och framtidsfrågor. Och det råkar ju vara så att allt fler intresserade av ämnet ser peak oil framför sig, och med Fores och därmed (c):s förnekelse lägger undan det alternativet. (kd) har rent av identifierat att vi tyvärr behöver kärnkraft som en del av energimixen i framtiden och skrev rent av i början av augusti en debattartikel i ämnet i Uppsala Nya Tidning, skriven av bl a Mats Odell. Vilket är extremt modigt under rådande skugga från Fukushima. Det handlar om att satsa på ny modern kärnkraftsteknik, generation fyra, inte om att hålla i liv i gammal 60-talsteknik och pressa befintliga verk till vi får ett svenskt Fukushima. Vi kan utveckla fjärde generationens kärnkraft parallellt med utbyggnaden av förnyelsebar energi.

(kd) har även bjudit in vår svenske peak oil-professor Kjell Aleklett till sina kommundagar i februari. (Ja, jag får ibland mail ifrån trevliga informatörer hos (kd), liksom från andra partier (dock aldrig (c) av någon anledning), men jag är politiskt obunden.) Vad (c) sysslar med ifrågan om peak oil får de väl själva skicka någon information om, även om det mest ser ut som att de skickar Fores att förneka problemet.

(c) håller alltså på att förlora kampen om framtidsfrågorna mot (kd). Tittar man på övrig politik som kan intressera läsarna så är exempelvis (kd):s försvarspolitik helt överlägsen (c), även om man inte kommer kunna påverka mycket då det är försvarsminister Anders Borg (m) som bestämmer. (fp) har också bra försvarspolitik, men går oavsett vad för politik de säger sig vilja föra helt bort då de envisas med att Sverige skall införa euron.

Nåja, bara lite politiska reflektioner.

Nu över till det viktiga, nämligen Fores förvirrade utspel.

Låt oss titta på felet att oljan skulle vara mindre viktig för vår ekonomi och tillväxt, BNP, än på 70-talet. Fores gör misstaget att tro att olja till uppvärmning har någon som helst betydelse för ekonomin, och jämför nuvarande oljekonsumtion och BNP med oljekonsumtionen före vi någorlunda fasade ut oljeuppvärmningen.

Att värma upp en byggnad med olja bidrar inte väsentligt till BNP. Det sker ingen vidare förädling i ekonomin av att det är 22 grader i ett rum istället för 18. Uppvärmningens effekt blir entropi. Tidigare har industrin i Sverige använt olja för uppvärmning i processer, men det är i princip borta idag, undantaget den petrokemiska industrin. Olja för uppvärmning har ersatts av elvärme från kärnkraft eller värme från någorlunda hållbar fjärrvärme (utom i fossil-Göteborg).

Nej, betydelsen av oljan är till transporter. Det är mer och mer transporter som är nödvändiga för att kunna expandera ekonomin, även i dagens informationstäta samhälle. För att BNP skall kunna stiga måste vi transportera mer. Även i iPadens och iPhonens nya ekonomi, där vi kan tala om iBNP.

Korrelationen mellan transportbränsle och BNP är stenhård. 0.94. Se nedan för uppdaterad graf och åren 1950-2010.
Sverige: BNP och bränslekonsumtion till transporter

Fores kan bäst de vill vara ute och direkt ljuga och säga att det inte finns något beroende av olja för vår iBNP och att ekonomin frikopplat sig från oljekonsumtionen. Antingen är de klent begåvade eller så ljuger de medvetet. Eller är bara dåliga analytiker. Tankesmedja innebär inte att man tänker rätt, bara att man får betalt för att tänka. Man kan ha otur när man tänker.

Vårt bränsle till transporter har sedan 1970 ökat med 60%. BNP har ökat med 127%. Takten har avtagit kan man medge, men iBNP är fortfarande helt beroende av olja till transporter. 1970-2010 gav alltså oljan en BNP-avkastning på 1:2.11.

Hur beräknas BNP?

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

Låt mig ta ett exempel. Ett kilo ris skickas mha olja från Kina till Sverige till priset av 2:- per kilo. Det belastar BNP negativt med 2:- SEK pga importen. Sedan smäller vi på 8:- på priset i grossistled och hos ICA-handlaren. När riset säljs bidrar det alltså till 10:- SEK i konsumtion. BNP ökar med 8:-. Sedan äts riset upp. Om det åts upp på en restaurang, så smälldes det på ytterligare 10:- SEK på priset och BNP ökade alltså 18:- SEK pga det där riset. Men där är det slut. Högre förädling än så får vi inte av att importera ris. Finns det inte olja att transportera hit riset med får vi inte heller de där 18:- SEK i BNP.

En iPad skickas mha olja från Kina till Irland till Sverige, där den börjar användas och generear iBNP. Importen kostade 2500:- SEK. Apple eller återförsäljare slänger på ytterligare 2000:- SEK på priset. iBNP ökar med 2000:- SEK. Men sedan fortsätter iPaden att generera iBNP. Det skall köpas appar, det skall ses och klickas på reklam på websidor, det skall skickas mail i en kreativ skapandeprocess som någon i slutändan betalar för. iPaden fortsätter att generera iBNP.

Men tar vi bort oljan, eller snarare minskar tillgången till olja, så blir det mindre transporter. Färre iPads kommer kunna transporteras till Sverige. Hela iBNP är alltså fortfarande beroende av transporter.

Det är bara det att ett fat olja idag kan generera mer iBNP än förr. Hävstången på ett fat olja är större. Men hävstång i ekonomin fungerar åt bägge håll. När transporterna minskar så minskar alltså BNP desto mer idag.

Det räcker att titta på charten ovan och 2008 - 2009. Hade oljan inte spelat någon roll för den ekonomiska aktiviteten så hade inte konsumtionen fallit 2008 och 2009. Oljekonsumtionen till transporter föll 3.3% 2007-2009. BNP föll 6%. Istället för 1:2.11 har vi här ett förhållande på 1:1.81. I stort sett samma. Hävstången slår åt bägge håll, även om det på nedsidan finns en bas i ekonomin som inte påverkas av konjunkturer och vi därmed får se en lägre hävstång nedåt.

Nu kommer förstås vän av ordning säga att korrelation inte innebär orsakssamband, men det finns faktiskt orsakssamband mellan olja och BNP, oavsett vad Fores har låst sina tankar vid. Utan transporter ingen ekonomisk aktivitet, mer än några dagar fram till nästa sak går sönder någonstans och måste ha reservdelar. Fores fel är och förblir att det tror att någon menar att uppvärmning med specifikt olja är väsentligt för BNP. Det är det alltså inte.

I den uppvärmning behövs för BNP så slutar förädlingen när man värmer upp. Eftersom Sverige är ett oljeimportland så höjdes också vår BNP av att vi byggde kärnkraft och fasade ut oljan. Istället för att importera energi för uppvärmning, med väldigt lågt konsumtionspåslag inom landet (några procent), så gick vi över till att konsumera energi som utvanns inom landet. Uranpriset för kärnkraften är som bekant väldigt marginellt. Sedan dess har vi också chockhöjt elpriserna i landet utan att kärnkraftselen blivit väsentligt dyrare att producera.

Utan skatter kostar oljeuppvärmning idag ca 40 öre per kWh. Av det är 3-4 öre påslag inom landet, bruttomarginal, och bidrar alltså positivt till Sveriges BNP. Men elpriset är desto högre. Skall man låsa på 3 år idag får man betala 75 öre utan skatter, även för kärnkraftsel eller vattenkraftsel som kostar 10 öre att producera. Att värma upp ett hus med 1 kWh via kärnkraftsel bidrar till säg 65 öre till BNP mot oljeuppvärmningens 3-4 öre. Skillnaden ligger i den låga bruttomarginalen för oljan och att oljan importeras.

Denna omställning av värmeproduktion från olja till kärnkraft och även fjärrvärme kan man titta närmare på och rensa BNP-utvecklingen från. Jag är då helt övertygad om att korrelationen mellan BNP och olja till transporter då ökar, men det lämnas som en övning åt läsaren.

Fores brister också i sin analys av det ekonomiska systemet, men det räcker att gå på grundstommen i deras argumentation - att oljan inte har någon väsentlig betydelse för ekonomin. Hade iPads gått från Kina med kamelkaravan längs Sidenvägen så hade de kunnat generera iBNP utan lika tungt beroende av oljebaserade transporter. Dock hade leveranstiden ökat något och hämmat iBNP. Och alla kameler i världen hade inte räckt till den volym som idag skeppas med flyg eller båt. Men de flygs istället till Irland med fossil flygfotogen, varifrån de antingen flygs till Sverige, eller åker med fossildrivna lastbilar och fossildrivna färjor.

Sedan 2005 befinner sig oljeproduktionen i en platåfas inför utförsbacken efter peak oil. Oljeproduktionen ökar inte väsentligt, och med det kan inte transporterna på sikt öka och världsekonomin går i lås. Det sker dock med viss fördröjning för när oljebristen slår till börjar man effektivisera. Det går till en gräns, men sedan kraschar ekonomin. Indikatorn är ett högt oljepris, och varje gång vi fått ett högt oljepris har sedan ekonomin gått i lås. Under recessionen som följer hinner man effektivisera lite till och tillsammans med lägre oljepris kan man återigen försöka starta igång ekonomin. Men det fungerar inte så länge inte oljetillgången kan öka väsentligt, och nu är vi på väg ner igen efter bara två år av återhämtning.

Oljan är och förblir fundamentet och motorn i världsekonomin så länge vi driver en majoritet av våra transporter på olja. Och det kommer vi göra till oljeproduktionen globalt fallit med de 80-90% som behövs för att alternativa fordonsbränslen skall kunna stå för en större andel av den då drastiskt krympta världsekonomins transporter.

Men det är roande att se hur (c) och (kd) går i lugg med varandra. Även om Wijkman numer är utomparlamentarisk så har han fortfarande betydelse för (kd) och partiets politik. Nu ser vi fram emot en replik. Skall ordna mer ekologisk popcorn till dess. Ännu mer spännande hade det varit om (mp) hade kastat sig in i matchen, men de vill antagligen hellre diskutera tygblöjor än framtidsfrågor.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

20 kommentarer:

 1. Koko!! Vilken jök denna Martin Ådahl. Herregud vilken inkompetens både han och de forskare han hänvisar till besitter när man har mage att säga rent ut att oljan nästan skulle vara obetydlig i dagens världsekonomi.

  Om vi ryckte bort all den fossila energi som i vår industriella värld får allt ifrån våra hjärtan att pumpa runt blodet i våra kroppar till våra tandborstar och bilar att existera, skulle vi då knappt märka någon skillnad?

  Skrattretande, men uppenbarligen är detta ett medvetet drag och beställt från högre ort. Man får inte tala om detta.

  SvaraRadera
 2. Man undrar ju genast hur det ser ut globalt - finns det även där en stor potential att föra över förbrukningen av olja till transporter? Utöver uppvärmning borde det finnas mer som kan köras på andra grön kraft, t ex avsaltning borde gå att köra på solkraft.

  /Bedove

  SvaraRadera
 3. Nu är ju Anders Wijkman knappast representativ för (kd). Kort sagt: Anders Wijkman har vettiga åsikter, kd har det inte.

  SvaraRadera
 4. Thomas Larsson2011-08-31 09:37

  Jeff Rubin gav ett tidigt exempel på avglobalisering i peak oils kölvatten. Som bekant har den amerikanska stålindustrin inte klarat konkurrensen från Asien under de senaste trettio åren, men under våren-sommaren 2008 började de plötsligt gå bra. Med oljepriser nära 150$/fat blev transportkostnaderna från Kina för höga, och då spelade det inte så stor roll att amerikanska arbetare har mycket högre löner.

  Sedan kraschade ju konjunkturen och amerikanarna kunde inte sälja av det skälet, men det är en annan historia.

  SvaraRadera
 5. Who's the intolerant?2011-08-31 09:44

  Kd skulle ha mkt fler väljare om folk vågade sätta sig in i deras politik och rösta därefter. Istället avskräcks stora massan av att många religösa röstar på dem och i dagens samhälle är det för många då helt otänkbart att lägga sin röst där!

  SvaraRadera
 6. Anonym 08.32; Anders Wijkman har varit EU parlamentariker och Miljöpolitiskt ansvarig i Kristdemokraterna i många år. Hans åsikter har givetvis präglat Kristdemokraternas energi och miljöpolitik, att tro något annat är ju bara naivt.

  SvaraRadera
 7. Propaganda om Riksbankens penningpolitik just nu på SVT Forum.

  SvaraRadera
 8. Jag har länge velat rösta på ett miljöparti som vågar ta i de stora långsiktiga frågorna som hållbar tillväxt, oljeberoedet, infrastruktursatsningar osv. men känner att jag ligger väldigt långt ifrån miljöpartiets tygblöje-vänster i många frågor. Det borde finnas utrymme för ett miljöparti utan tydliga vänstersympatier. Ett sådant parti skulle få min röst direkt.

  SvaraRadera
 9. Anonym 08.32: Kan du exemplifiera på vilket sätt Wijkman har vettiga åsikter som skiljer sig från Kd's?

  SvaraRadera
 10. Kanske på sin plats att påminna om att Cornu och Wijkman är medlemmar i samma nätverk, Steg 3, varför Cornus neutralitet kan ifrågasättas. Å andra sidan är det ett nätverk baserat på en samsyn i frågan om tillväxt och miljö, så att de båda har samma uppfattning i de frågorna är ju knappast anmärkningsvärt.

  SvaraRadera
 11. De borgerliga partierna känns så omoderna. Ungefär som att de alltid sätter ideologi utan verklighetsförankring framför sunt förnuft. Varje gång och alltid.

  Fast det är häftigt att så många av väljarna inte genomskådar fasaden. Är folk så hjärntvättade ?

  SvaraRadera
 12. Jag vet inte om ni minns KD-ledaren Hägglunds populistiska förslag i valrörelsen 2008. Han satt i morronsoffan på bästa sändningstid och lovade att bensinpriset minsann inte skulle få överstiga 11 kronor/litern. Annars hotades svenska folket av ekonomisk ruin. Det var tider det.

  SvaraRadera
 13. Även Lena Sommestad (S) har nu
  kommenterat Wijkman/Ådahl-debatten.

  "Anders Wijkman lägger stor vikt vid energin och naturresurserna som själva kärnan i den ekonomiska tillväxten. ”Det var först när människan började utnyttja fossila bränslen som tillväxten sköt fart och den industriella revolutionen blev möjlig”. Ådahl har rätt i att sätta frågetecken här.

  Forskning om långsiktig ekonomisk utveckling ger en annan bild."

  SvaraRadera
 14. Mycket bra inlägg! Politiker skulle tvingas gå i Cornu-skolan innan de blir politiker :)

  SvaraRadera
 15. "Vi kan utveckla fjärde generationens kärnkraft parallellt med utbyggnaden av förnyelsebar energi."

  Vilka "vi" och vadå fjärde generationen? Kärnkraft kan heller inte integreras i ett produktionssystem som är avreglerat och innehåller sol/vind. Tyskar är inga miljömuppar, de är ingenjörer.  "Skall man låsa på 3 år idag får man betala 75 öre utan skatter, även för kärnkraftsel eller vattenkraftsel som kostar 10 öre att producera."

  Här blev det lite fel va, dagspriset hos elverket är 56,3 öre inkl certifikat.

  "Kostar att producera" betyder kanske marginalkostnad?

  Vattenkraft 1 till 2 öre.
  Oförsäkrad kärnkraft 15 till 20 öre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kärnkraft kan mycket sannolikt göras betydligt billigare än idag men det kräver forskning, något som motverkats länge.

   Både Three Mile Island, Tjernobyl orsakades av allvarliga ingenjörsmissar.

   Fukushima orsakades av liknande saker.

   Radera
 16. Frågan om kärnkraft kommer också att påverkas av vad som sker i Japan, och det finns en överhängande risk/chans att resultaten där gör kärnkraft omöjlig i västvärlden. Det nyhetsflödet man kan se sippra igenom ENENEWS.com tyder på mycket allvarliga effekter som inte kommer gå att åtgärda eller dölja mer än på kort sikt.

  SvaraRadera
 17. Vad Lena Sommestad säger om artiklarna:
  https://lenasommestad.wordpress.com/2011/08/31/effektiva-klimatskatter-kraver-jamlikhet/

  SvaraRadera
 18. Man undrar ju var du har fått diagrammet ifrån, och hur du räknar korrelationer -- tidsserier som dessa ger alltid väldigt stark korrelation, vilket dock inte säger någonting om deras inbördes beroendeförhållande. Du kan ju ta vilka kurvor som helst under 1900-talet och få fram samband mellan dem på detta sätt. Fenomenet kallas "falskt korrelation". Försök att göra om korrelationen med tidsdifferenserna istället.

  SvaraRadera