Aktuellt

Klimatanpassning behövs nu - men vill det offentliga betala?

Eventuella effekter av en klimatförändringsdämpande politik låter vänta på sig decennier, om de alls fungerar när resten av världen ökade CO...

2011-06-04 21:15

Sverige har 2.55 års oljereserver i reserv enligt SGU

I Sverige finns det stora reserver av oljeskiffer, framför allt i form av sk alunskiffer, t ex i de västgötska platåbergen (Halle- och Hunneberg, Billingen, Kinnekulle mfl). Under andra världskriget fram till 1960-talet så utvann vi rent av olja ur alunskiffer här i Sverige.

Den svenska myndigheten SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar, skattar mängden oljeskiffer i Sverige till 13 miljarder ton. 13 000 000 000 ton. Eller? SGU säger också att detta innebär 13 000 TWh energi. Varje miljard ton oljeskiffer innehåller alltså 1000 TWh energi enligt SGU.

En Twh = 1 000 000 000 kWh (kilo-mega(000)-giga(000)-tera(000)-peta-exa) Det innebär att ett ton oljeskiffer kan ge 1000 * 1 000 000 000 / 1 000 000 000 = 1000 kWh energi, motsvarande ca 100 liter olja (energiinnehåll råolja, ca 10 kWh per liter), eller 100/159=0.62 fat olja. Resursen oljeskiffer i Sverige skulle i så fall vara 13*0.62=8.06 miljarder fat olja.

Men resurser är inte reserver, dvs det som går att utvinna. SGU skattar att 452 miljoner ton oljeskiffer är utvinningsbart, dvs 0.62*452=280 miljoner fat olja.

280 miljoner fat olja räcker vid en förbrukning på 300 000 fat per dag i 933 dagar, eller 2.55 år.

Kontrollera gärna ovanstående siffror. Det kan vara svårt med konverteringar och kilo-mega-giga-tera kan jag lätt erkänna.

Beskedet är iaf att om Sverige i framtiden blir desperata efter peak oil och till en väldigt hög miljökostnad tar och förvandlar bland annat västgötabergen till schweizerostar, eller rent av raderar dem från jordens yta, så får vi ändå bara ut 933 dagars oljebehov för Sveriges del. Dessutom är det inte direkt gratis energimässigt att utvinna oljeskiffer.

Vi betalar fortfarande priset för t ex Kvarntorpshögen eller Ranstadsverkens alunskifferdagbrott, även om man främst var ute efter uranet i den senare. Kvarntorpshögen är dock en rest från krigsårens utvinning av skifferolja, en slagghög som det fortfarande brinner i under marken...

Men när desperationen blir tillräckligt stor så kommer nog kraven på utvinning ur våra oljeskifferlager att höjas. Bra att tänka på om man råkar ha en bostad i närheten av t ex Västgötabergen, men även i Östergötland, Närke och Öland.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

52 kommentarer:

 1. Om alla kan sluta köra runt i BMW X6M och liknade så kan vi säkert få oljan att räcka i 10 år istället för 2½. Och börjar folk cykla kan oljan räcka i 20 år. Vi behöver inte förbruka i närheten av så mycket olja som vi gör nu. Fast det känns som att stadsjeeparna bara ökar i antal ...

  SvaraRadera
 2. Det är nog snarare att vi ska sluta transportera kött från gården till slakteriet och tillbaka till affären där gården finns.

  Det är otroligt mycket onödiga transporter egentligen. Tillåt gårdsförsäljning så minskar vi ICAs vinster och antalet transporter :)

  SvaraRadera
 3. *Host* "Den utvinningsbara skifferoljemängden i förekomsterna i Närke, Östergötland, Västergötland och Öland har beräknats till 452 miljoner ton." (Citat från din länk till SGU)

  Vad de säger är att vi har 3200milj fat utvinningsbar olja. Enligt energikris.nu så förbrukar vi 250 milj fat olja per år (energi + transporter).

  3200 fat / 250 fat = 12,8 år.

  Räknar vi bara för transporter så hamnar vi på en reservkapacitet närmare 40 år. (<~80milj fat/år)

  SvaraRadera
 4. Mest energi hittar vi dock i uranet såklart, 50 000kWh per kilo.

  SvaraRadera
 5. Victor, jag tolkade siffran som 452 miljoner ton oljeskiffer. Inte olja, dvs tonnaget avser malmen, inte oljeinnehåller i malmen. Enligt uträkningen ovan är det 0.62 fat olja per ton malm.

  Jag kan dock ha tolkat fel.

  SvaraRadera
 6. C, på samme sätt som du inte forstår skilnaden mellan KPI och KPIF/HIKP?

  SvaraRadera
 7. Va säger du, räcker den svenska skifferoljan i 2,55 år? En hel evighet, allt bortom 3 månader måste betraktas som evigheten. Ingen anledning att göra någon förändring alltså. Vafalls? Dyrt att utvinna? Det går väl att lösa med lite strategisk arbetskraftsinvandring från moldavien.
  Oljan får inte ta slut, och den får inte bli dyrare. För då kan vi inte fortsätta leva precis som nu.

  SvaraRadera
 8. Till anonym som hyllar gårdsförsäljning för att minska de "onödiga" transporterna.

  Hur tänkte du där... skall vi alltså när vi handlar åka runt flera mil i var sin bil till respektive gård för att köpa lite ost/mjölk där, lite kött här, lite sallad där osv osv.

  Snacka om onödiga transporter... man kan tycka vad man vill om vårt kapitalistiska system men nog är det fenomenalt duktigt på att minska ner på varje onödig transport. Finns faktiskt inte en enda handlare eller bonde som vill köra en meter extra med sin lastbil eller traktor för att du skall få mat på bordet.

  Eller menar du med onödigt att vi inte skall ha det utbud av mat och varor vi har idag.

  Kanske skall vi bara få köpa en sorts bröd, en sorts köttbit och har vi tur så finns det frukt och grönt till alla i befolkningen framåt slutet av sommaren när salladen och tomaterna har vuxit sig klara och äpplena börjar bli ätliga.

  Undrar när folk skall inse att även miljön är en del av ekonomin och att den därmed kan räknas i pengar.

  Se så sjukt effektivt det "onödiga" helt plötsligt är.

  SvaraRadera
 9. Det är lugnt. Vilken dag som helst har forskarna hittat ett sätt som gör att vi kan utvinna oljan 10 000 ggr effektivare till minimal miljöförstöring - vi kommer dessutom kunna göra det i stor skala mer eller mindre direkt. Länge leve tekniken, människan och den eviga tillväxten!!

  SvaraRadera
 10. Kan meddela att det idag rök ur Kvarntorpshögen på sina håll. Men vädret och utsikten var det inget fel på

  SvaraRadera
 11. OT: 600 miljarder dollar i QE2 börjar bära frukt - utan McDonalds anställningar hade det varit minussiffror. Kan det bli mer ironiskt...
  http://blog.svd.se/wallstreet/2011/06/04/utan-mcdonalds-backar-usa/

  Feds pulls the trigger...Hahahahaha!
  http://money.cnn.com/2010/11/03/news/economy/fed_decision/index.htm

  SvaraRadera
 12. Du har inte tagit med oljan utanför Gotland.

  SvaraRadera
 13. Cornucopia. Jag tror du har gjort en feltolkning. De skriver ju tydligt att "Den utvinningsbara skifferoljemängden" är 450 milj ton. Jag kan inte tolka det som något annat än att det är just oljemängden och inte skiffermängden de syftar på.

  De skriver ju även "Skiffermängden i ovanstående områden, utom Skåne, beräknades i Alunskifferutredningen 1978 till 13 miljarder ton, vilket motsvarar ungefär 13 000 TWh."

  Så vi har en bra reservkapacitet.

  SvaraRadera
 14. Antalet år för reserven med dagens oljeförbrukning är som uppges i kommentarer ovan felaktigt. Det finns olja för uppåt 40 år. De 452 milj ton som enligt SGU som kan utvinnas innehåller cirka 5 224 TWh (multiplicera med 12 000 kWh/ton). Det blir främst förluster till processens värme. Kanske även till avfallet (gör att högen håller sig varm). Alla brännbara gaser som bildas kanske inte kan utnyttjas. Om det är 13 000 TWh i skiffret så blir utbytet i genomsnitt 40 %, vilket är rimligt.

  En nyligen skriven historisk sammanfattande text på drygt 20 sidor för Tekniska museet i Stockholm tar upp den svenska oljeskifferindustrin. Även om texten saknar konstruktivitet om landets energiförsörjning och har desto mer politiskta korrekta vinklingar så är den intressant. Här finns mycket fakta och citat från gamla utredningar. Det är dags att bygga åtminstone en ny fabrik och utnyttja både oljan och uranet. Här behöves nog inte ens subventioner.

  http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:274308/FULLTEXT01

  http://www.gorek.se/skriftx/ssab.pdf

  Det påstås att under de 25 år som verksamheten fanns var den totala subventionen med investeringar och underskott i driften 250 milj kr. Produktionen under denna tid var 2-3 milj. kubikmeter, eller 20-30 TWh. En uppräkning av pengarna för inflation 20 gånger ger totala subventioner ungefär 30 % av bensinskatten. Men idag behövs nog inga subventioner. Det finns företag som vill utnyttja uranet i kvarntorpshögen. Raffinaderierna på västkusten blir snart skrot. Makthavarna har huvudet under armen.

  SvaraRadera
 15. I Norrland finns, utöver det SGU nämner, mycket stora alunskifferlager från söder om Storsjön i Jämtland upp till södra Lappland. Bitvis är lagren tjocka, 50-200 meter.
  I Västergötland är de blygsammare, 5-14 meter.

  Den norrländska alunskiffern undersöks för närvarande med inriktning på uran och legeringsmetaller (vanadin, molybden, nickel) av företag från Canada (CPM) och Australien (Aura Energy). Det kanadensiska prospekteringsbolaget anger i förbifarten skifferoljehalten till ca 18 %.
  Men ingen utvinning av skifferolja verkar vara aktuell.

  Däremot tänker man sig att nyttja alunskiffern som bränsle i industriprocessen för att rosta fram en av metallerna som är hårt bunden. Av överkottsenergin avser man att generera elström som ska säljas.
  Det bör innebära, att det finns olja även i denna skiffer.
  Pia

  SvaraRadera
 16. Många initierade kommentarer ovan!
  Tänkte bara tillägga att ,enligt ovan, SGU skriver ner resursen från 8 000 Mfat till 280 Mfat.
  I ett desperat läge så kan denna siffra nog skrivas upp rätt kraftigt!
  Ta gärna upp det tekniksprång som skett i USA där skiffergas nu utvinns i sånt överflöd att gaspriset ligger på ca 40 USD/fat Oljeekvivalent./Oppti

  SvaraRadera
 17. Enklast är nog att ställa frågan till SGU, avser man 452 miljoner ton malm eller 452 miljoner ton olja?

  Klickbara versioner av ovanstående länkar:

  http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:274308/FULLTEXT01

  http://www.gorek.se/skriftx/ssab.pdf

  SvaraRadera
 18. Cornucopia. De 933 dagars oljebehov du kommit fram till innebär alltså att vi skulle förbruka samma kvantiteter som idag, dvs ca 300.000 fat/dygn. Om tiderna förändras såpass, just på grund av Peak Oil, att vi måste falla tillbaka på dessa inhemska reserver av ren desperation, inte kommer vi ha en ekonomi som kräver 300.000 fat/dygn då inte.

  Kanske inte ens en tiondel, för vi kommer vara så fattiga då att många redan återgått till småskaliga jordbruk för att klara försörjningen, och bara "de rika" kommer ha tillgång till sådant lyx.

  SvaraRadera
 19. Återigen, om man räknar med oljan utanför Gotland, hur länge räcker oljereserven då?

  SvaraRadera
 20. Förstår inte poängen med att räkna på sveriges oljeskiffer. Det viktiga är väl vad som finns globalt och vilka länder som sitter på oljeskiffer. Sverige har ju andra naturtillgångar, ganska stora per capita, som vi kan idka byte med.

  SvaraRadera
 21. Anonym 11:23

  Sverige har mycket yta per capita. Detta utrymme byts mot naturtillgångar på andra platser.

  Delar av Sveriges befolkning får fortsatt hög levnadsstandard genom import av olika slag, andra delar av Sveriges befolkning får nya grannar.

  Denna handel pågår redan.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 22. Uranet borde vara mer värt än oljan sett till energiinnehåll? alunskiffer som man bombar med snabba neutroner i en FBR?!

  Uran är sjukt energitätt, slaget endast av Torium som vår granne i väst sitter på.

  Istället för att bygga enorma bergrum med avfallsförvaring för 100 000 år skulle vi bygga underjordiska snabba reaktorer som bränner ur avfallet vi skapat så halveringstiden max blir 500 år och vi får elkraft under tiden.

  Säg att en liten snabb reaktor kan göra bränsle av 90% av det långlivade avfallet, då krymper avfallshögen med flera tusen ton och mindre bergrum behövs sprängas ut.

  500 år till en strålning som är lägre än naturlig malm, 500 år sett ur jordens historia är ett ögonblick. Jag tror tom vi har byggnader som stått längre.

  Tar man bort uranmalmen ur naturen minskar bakgrundsstrålningen i området..

  Ryssarna har kört en FBR sedan 80-talet, deras driftssäkraste reaktor faktiskt. De är dock dyrare är vanliga och det låga bränslepriset motiverar inte bygge av sådana. MEN som sophantering anser jag att kostnaden kan vara motiverad?

  SvaraRadera
 23. Tobias Wallin, vill du förtydliga hur en ny granne leder till att någon annan i Sverige får resurser.
  Hur ser det sambandet ut menar du?

  SvaraRadera
 24. Hej Cornu
  Du har glömt att ta med lissabonfördragets följder vilket innebär att vi bör (är skyldiga att) sälja tillgångar/energi till andra nationer inom EU vid kris!? Det innebär att du bör dela tillgångarna med den del av EU vi utgör och du får därmed helt andra siffror på hur länge oljereserverna kommer att räcka. Jag kan naturligtvis ha missförstått innebörden av förändringarna fördraget innebär, men jag har för mig att du förklarat att det finns en energi"solidaritet" i o m okupationen av Sverige
  /P

  SvaraRadera
 25. Stämmer bra det.

  Finns många andra problem med siffran ovan, t ex är antagligen utvinningstakten sådan att det inte blir 300 000 fat per dag, utan 30000 fat per dag, dvs 10% av dagens behov i 25.5 år.

  SvaraRadera
 26. De baserade sina gissningar på den polska utvinnigen i södre östersjön. 50K fat per dag i 20 år, det blir ca 20% av vårat behov i 20 år.

  Men kommer vi bränna 300K fat om dagen om 10 år?

  Just in time systemet kommer knappast lönsa sig med högre priser? Lagerytan är dyr men den kostar inte oljeberoende som just in time.

  Sverige har 4 slakterier och 3 stora bagerier. De som tror att detta minskar transporterna jämfört med lokal produktion behöver gå på avgiftning från den nya ekonomin.

  Head up your arse Bernanke lärjungar!

  SvaraRadera
 27. Joakim Persson2011-06-05 12:57

  Nyckelordet är här förstås "dagens behov". Den dag vi tvingas anpassa oss till knapp tillgång på oljeprodukter kommer också vår konsumtion att rasa.

  Anledningen är att det är "inrikes transporter" som den stora majoriteten av oljeprodukterna används till. När det gäller "inrikes transporter", så är det persontransporter som står för den största delen (70% enl energimyndigheten). Men hur påverkas denna del vid tex en kraftig prishöjning?

  Anledningen att vi använder så mycket oljeprodukter är att det fortfarande är fantastiskt billigt. Det innebär att sådana som jag kör bil varje dag, bara för att det är praktiskt, trots att jag precis lika gärna kunde cyklat. Det innebär förstås att det finns en enorm besparingspotential vad gäller "persontransporter".

  Jag sticker ut hakan och säger att vi utan större problem skulle kunna halvera diesel/bensinkonsumtionen för persontransporter. Visst, det skulle inte vara "roligt" men det är en uppenbart enkel åtgärd.

  Min slutsats är att Sverige förmodligen är mycket mer motståndskraftigt än vad man kanske får intryck av på denna blogg. Jag håller givetvis med om att vi kommer få problem (peak oil, finanskris, ......), men vi har också enorma dolda reserver att ta till för att bekämpa problemen.

  SvaraRadera
 28. Anonym 11:23 och Tobias

  Avbrott i flödet av järnmalm, pappersmassa och virke får långt mindre konskvenser än inom olja, handelsgödsel och livsmedel, varor med en svensk importandel 100, 100 respektive 35 procent. Vad som kan hända för att inte säga är uppenbart att de som har överskott täcker det egna behovet först. Det finns många exempel på detta. Ryssland införde exportförbud för spannmål förra året för att hålla nere de lokala matpriserna, vilket bidrog till matkravallerna i Nordafrika. Ryssland är speciellt intressant eftersom det om cirka 10 år kommer att avbryta oljeexporten till bland annat Sverige. För det är svårt att se att de säljer denna resurs till sista droppen. Och då finns obetydligt med olja från Nordsjön. Dessutom kan hela världsmarknaden för olja upphöra och flödet styras på andra politiska sätt. Om det saknas mat i affärerna är pappersrullar inte mycket att komma med. Putin kanske är snäll och skär ner oljeexporten till noll under säg en treårsperiod. EU kommer nog att klappa ihop och i varje fall inte bidra med mycket. Alunskiffern kan ses som en livförsäkring och den bör utnyttjas försiktigt.

  SvaraRadera
 29. Joakim Persson, jag håller med dig.

  "får intryck av på denna blogg" är som sagt din egen tolkning. Sverige har utmärkta möjligheter att klara omställningen till det post-fossila samhället bättre än de flesta länder. Om vi kan ta tillvara på dessa möjligheter hänger mycket på om vi accepterar problematiken och vidtar åtgärder i idag.

  Vet inte om vi kommit till vägs ände vad gäller att sprida problembilden till omvärlden, och det nu istället är dags att diskutera lösningar, kavla upp ärmarna och sluta gnälla. Inte bara på det personliga planet, där många av oss redan kavlat upp ärmarna.

  Se ovanstående blogginlägg som en idé kring vad som kan mildra en övergång för svensk del. Världens bästa/mesta kompetens kring oljeskifferutvinning hittar vi hos vårt grannland Estland, som är störst i världen på utvinning av oljeskiffer.

  Samtidigt är oljeskiffer bara en brygga över till tiden helt utan olja.

  SvaraRadera
 30. Urban Persson, nja Ryssland avbryter exporten till oss om 15-20 år, liksom Norge. Inte om 10 år. Danmark stoppar dock exporten inom 3-5 år.

  SvaraRadera
 31. Svensk granit fraktas till Kina och slipas där, sen upp hit och säljs. De som tror att vi inte har onödiga transporter i den moderna ekonomin vet inte hur verkligheten ser ut.

  Förr hade alla större orter egna bagerier och slakterier, idag är allt centralicerat och kör fram och tillbaka på lastbil. Oljan verkar vara för billig än?!

  SvaraRadera
 32. Ryssland avbryter bensinexport till EU i sommar pga stigande inhemska bensinpriser.

  Alla optimister här, hur ska liknande händelser undvikas med råoljan? Man ser till sitt egna först innan man dlear med sig, trots missade inkomster.

  Jag tror många idag kör strutsmetoden, denial denail denail. Det som känns jobbigt förnekar man bara som orimligt.

  SvaraRadera
 33. Joakim Persson2011-06-05 13:14

  Absolut, att diskutera lösningar och tänkbara framtida scenarier vore en frisk fläkt och skulle minska intrycket av gnällighet (det finns många andra ställen, ex zerohedge, där man kan få sitt behov av negativa nyheter fullt tillfredsställt).

  Just vad gäller peak oil och effekten på Sverige så kan man då börja med att bryta ner exakt hur vår fördelning av användandet av oljeprodukter ser ut.

  Transporter är fortfarande oerhört billiga. Det är därför vi ser upplägg som verkar jättelöjliga. Det är ett typexempel på sådant som kommer att minska/försvinna inom något tiotal år.

  SvaraRadera
 34. Men vem f-n vill ha den kemikaliekavalkad som krävs på sin mark? Det är inte bara ett hål i marken. 5000liter minst med diverse ej drickbara ämnen rätt ner i marken. Förstört dricksvatten ett par hundra år framöver för några få års bränsle??? Förstörd odlingsmark???

  SvaraRadera
 35. Scan lade nyligen ner ett par lokala slakterier, allt är koncentrerat till södra Sverige. Visst man sparar pengar, kan ta ut större vinster dela ut mer till aktieägare. Men vann oljeberoendet verkligen?
  Två effekter, färre jobb och fler transport kilometer.

  Vi kommer nog få bestämma oss är det alltid pengarna som ska styra? Kortsiktigt plockar man in en vinst, men kostnaderna ökar på annat håll, större oljeimport och fler arbetslösa för staten att försörja. Scan gick plus men nationen som helhet?

  Vad gör vi mot oss själva? Tänker vi ens 10 år framåt när vi tar beslut idag? När allt är centraliserat och automatiserat kommer kunskapen försvinna. Blir det då inom 20 år brist på bränsle och produkterna inte kan fraktas från där produktionen sker är vi illa ute.

  Dagens kortsiktiga tänk kan kosta oss enorma belopp och skada framöver. Vore det inte klokt att bromsa girigheten lite? Ska pengar vara drivkraften framför allt?

  SvaraRadera
 36. Joakim Persson2011-06-05 13:51

  Nu antar du att de arbetslösa är helt hjälplösa människor som absolut inte kan jobba med något annat än på slakteriet.

  Om nu Scan effektiviserat sin matproduktion så är det egentligen bra. Om vi aldrig börjat effektivisera detta så hade vi fortfarande haft en majoritet bönder i arbetslivet -- och vi har ju inte 90% arbetslöshet i Sverige, trots att så många fått sluta jobba med lantbruk. Torka tårarna och gå vidare.

  Transporter är mycket billiga, samtidigt som det (på grund av bland annat facken) är väldigt dyrt att anställa personal. Så Scan har bara gjort en rationell uträkning. Den kommer säkert att vara ogiltig om 10-20 år, men det går att ställa om produktionen då också -- tro mig. Världen går inte under.

  SvaraRadera
 37. Cornu, du hade ett bra inlägg om den svenska oljeimporten för en månad sedan. Ett diagram visar tydligt hur snabbt produktionen i Norge faller. En enkel extrapolering med en linje i kurvans förlängning visar av den är nere i noll om cirka 12 år. Enligt BPs årliga review hade Norge för 17 månader sedan olja för 8,3 år. Idag är siffran för Norge cirka 6,8 år, vilket stämmer bra med diagrammet och verkligheten. Att Norge skulle exportera till oss i 15-20 år stämmer alltså inte. Nyheter om stängda raffinaderier dröjer nog inte så länge.

  http://2.bp.blogspot.com/-0el77RcYm8s/Tdj4UkeJ2_I/AAAAAAAAFqw/vc4Fq-0k7HM/s1600/norway_oil_prod_cons_1980-2010.png

  För Ryssland anger BP 20,3 år, vilket idag ger 18,8 år. Här är det svårare att säga något. Landet är inte så intregrerat i världsekonomin och har lättare att agera politiskt för sitt eget bästa. Produktionen faller inte (ett annat diagram). Man kan anta att siffran från BP är lika riktig här. Kanske stoppas exporten först om 15 år. Ryssarna kan göra olja av kol och naturgas, som de har mycket av. Kanske föredrar de att stoppa allt samtidigt. I så fall blir smällen ännu större för köparen.

  http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2010_downloads/oil_section_2010.pdf

  SvaraRadera
 38. Romklubbens gamla och riktiga prognos, som idag är politiskt inkorrekt, anger toppar inom oljeproduktion 2009, jordbruksproduktion 2016, industriproduktion 2020 och befolkning 2032. Topparna stämmer bra med marknadsutvecklingen och vad som empiriskt kan konstateras och det är ungefär så här det blir. Jordbruksproduktionen faller alltså 4 år innan industriproduktionen. När detta sker så flyttas fokus från ”prylar” till ”mat”. Fler blir vegetarianer. Markutnyttjandet ökas. Matpriserna går upp kraftigt. Det stora flertalet förstår då att kraschen kommer och detta kommer in i alla beslut. Om ett tiotal år kommer detta att vara självklart och varje land kommer att se över vad de har och ordna strategier för överlevnad. Att bryta alunskiffern blir då en självklarhet. Det är bara att sätta igång.

  http://www.llink.nl/uploads/tx_llprogramma/2030.gif

  SvaraRadera
 39. Kavla upp ärmarna och sluta gnälla är en god ide´
  Men hur skall man jobba förutom med lokalt samarbete?
  De befintliga riksdagspartierna jobbar ju bara kortsiktigt för sina lobbyorganisationers räkning.
  Så skall man försöka ändra ett befintligt parti? (dunka huvudet i väggen)
  Engagera sig i ett nytt parti? (Gröna Partiet? Ser fram emot ett inlägg om dem när de släppt sitt program)
  Ickepolitiska organisationer?
  Civil olydnad?
  Underjordiskt motstånd mot de som försvara B.A.U?
  Väpnad revolution?

  SvaraRadera
 40. Magnus Redin2011-06-05 17:09

  Alla etablerade partier har brist på aktiva medlemmar och några enstaka engagerade människor kan påverka en kommuns politik. Ett dussin i varje kommun som lägger halva sin fritid på politiken och det blir en enorm påverkan.

  Det som är avskräckande är att det tar några år att påverka men å andra sidan är det här stora problem som rör sig långsamt.

  Om man söker efter konstruktiva lösningar på problemen kan man göra mycket nytta, det finns redan gott om folk som ställer sig på tvären gentemot alla möjliga initiativ och investeringar, det är en del av problemet.

  Sedan må du och ni välja vilket parti ni vill, jag har mina favoriter och ett jag är medlem i, andra gör andra överväganden men alla är med på att vi skall ha en demokratisk spelplan där det går att ta initiativ.

  SvaraRadera
 41. En del våld kan krävas för att vända trenden. Strategiska överfall på statsapparaten, slå ut nyckelpersoner etc.
  Klipp av essinge leden och slå ut några transformatorstationer.

  Med rädsla vill svensken styras, då måste man skapa rädsla :)

  SvaraRadera
 42. Anonym 12:35:

  Handelsutbytet mellan Sverige och utlandet, i vilket Sverige byter yta för andra staters invånare mot andra staters naturresurser beskrivs troligen inte öppet i de termerna i de respektive verksamhetsgrenarna.

  Däremot finns ju handelsutbytet inom WTO (UD, Kommerskollegium).

  Biståndet som konserverar situationen i mottagarländerna så att inte nya industrier som konkurrerar med Svenska (Europeiska) växer fram, finns inom EU eller som nationella program (UD, SIDA).

  Biståndet är med detta synsätt att betrakta som "Kostnader för intäkternas förvärvande" som det heter skatterättsligt. Sverige vill ju köpa naturresurser och förädla dessa, inte köpa de färdigförädlade produkterna. De länder som säljer naturresurserna har ofta en mycket mindre utvecklad ekonomi och levnadsförhållandena i dessa "Kolonier" är svåra. Svält och umbäranden leder till att invånarna söker sig bort (hit).

  Sverige tar emot ett stort antal ekonomiska flyktingar för att få hålla hjulen rullande och fortsätta använda koloniernas resurser i egna industrier. Biståndet stannar i lokala gangsterbossars fickor och de har inga incitament att ändra på något bara för att lyfta sina egna fattiga ur misär.

  Är den förklaringen tillräckligt tydlig?

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 43. Annan slöseri med pengar är att en byråkrat tar in pengar via våldsmonopol och sedan fördelar det som han tycker.

  Vore det inte effektivare om vi gav själva till de vi ville hjälpa? Det spar minst en avlönad byråkrat.

  Sen borde man låta alla missbrukar, hetsätare etc ta kol på sig själva, det är inte andras fel att de började med sina missbruk, varför ska vi betala för detta?!

  SvaraRadera
 44. Joakim Persson2011-06-05 20:26

  Anonym 1627: Varför vara beroende av politiken för att komma vart du vill?

  Är det inte typiskt att den första lösningen som tränger in i folks huvud har med politik att göra? Som om Gustav Fridolin vet bättre än vad du själv vet om hur man förbereder sig för framtiden! Kom igen, sluta gnälla och skapa något nytt. Företag, ideell förening, vad som helst. Men lämna politikerna utanför, de har varken tid eller lust att jobba med praktiska problem...

  SvaraRadera
 45. Om Ryssland redan i år stoppar sommarbensin till EU, hur mycket ska optimisterna behöva för att bli oroade?

  Det löser sig..sa han som sket i poolen.

  SvaraRadera
 46. Tack för förklaringen Tobias Wallin.

  Vi ger alltså bidrag för att undvika framväxt av konkurrens för våra förädlingsindustrier. Det resonemanget förstår jag.

  Men egentligen kunde vi väl köpt deras råvaror utan att ta emot flyktingar? så där ser jag ingen direkt koppling till upplåtande av yta från Sveriges sida.

  Fler människor i Sverige leder väl hursomhelst till högre konkurrens om jobben och alltså lägre löner och det är naturligtvis bra för "fabrikörer" i detta landet. Det är den enda kopplingen jag ser mellan ny granne (yta) och någon svensks vinning ("fabrikören"). Är det det du menar med "att få hålla hjulen rullande"?

  Kanhända är jag ett hopplöst fall, nu har du försökt förklara i alla fall...tack som sagt.

  /12:35

  SvaraRadera
 47. Anonym 12:35:

  Det är ett rimligt antagande att flyktingmottagandet bidragit till att Sverige ännu inte blivit primärmål för terorism på samma sätt som andra kolonialmakter. Den situationen lär förändras efterhand, men det har exempelvis funnits ett par Newsmill-artiklar från insatta SAK-skribenter som menar att Sverige köper frånvaro av attentat med bistånd. Sådant låter rimligt , helt enkelt.

  Appropå att hålla hjulen rullande har Thage G Petterson nyss uttalat sig om det höga antalet JAS Gripen och menat att det funnits en allians mellan intressen som tvingat fram köp av produkten vilket INTE motiverats utifrån bäst försvarsförmåga för pengarna, utan av industripolitiska skäl. Det låter också helt rimligt att det är EXAKT så det går till.

  Den där insider/outsiderkonflikten finns utmärkt beskriven i en avslagen arbetsmarknadspolitisk motion från 1935. "Fackföreningarnas huvuduppgift ändras i och med att staten övertar det solidariska ansvaret för strukturellt arbetslösas försörjning, till att handla om att strejka för högre löner för de som redan har jobb."

  Eftersom ekonomin globaliserats består ju den svenska insider/outsiderkonflikten numera av Svenska inLasade insiders mot i princip resten av världen.

  Så jag hävdar därför att det finns en uppenbar och alarmerande risk för väpnad konflikt i detta och att Sveriges position inte ens är självklar att sympatisera med.

  Hur länge ska Sveriges nuvarande industrier driva ekonomin? Man brukar ju ta upp den stela strukturen och säga att 40 % av BNP kommer från 7 verkstadsindustrier. Samtidigt talas det om den dåliga återväxten, att alla industriföretagen är 100 år eller mer, och att återväkten inte finns.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 48. Magnus Redin2011-06-06 08:46

  Tobias, vi skulle köpa frånvaro av attentat från vem då? Terrorismen är knappast centralstyrd av en pålitlig förhandlingspartner eller flera. Idén att en sådan skulle finnas ser jag som önsketänkande,

  SvaraRadera
 49. Enligt aktietips från amerikanska investeringsfirmor så finns det enorma olje-/gastillgångar i centrala USA som med ny teknik kommer kunna ta upp större mängder än det gjorts i Saudiarabien sen dess start.
  Varför har inte detta tagits upp i peakoildebatten?

  SvaraRadera
 50. 09:17
  Det kallas shale gas/oil och vi vet om det och det är inte den räddningsplanka alla tror, dessa tillgångar kostar att utvinna och är instabila i produktion samt förstör enorma områden natur.

  Head up your arse Ben Bernanke wannabes!

  SvaraRadera
 51. Magnus Redin:

  I fallet Afghanistan köper man säkert rent konkret vissa krigsherrars fred med Svensk trupp, om bistånd försvinner.

  Det var SAK:s budskap i Newsmill-artiklarna. Och det är inte ens konstigt, det heter att "vinna själ och hjärta" "Hearts and Minds" CIMIC med militär terminologi, om man ser till vad truppen gör själva.

  Svenska truppare bygger en väg och rustar upp en skola, sådant som inte är direkt säkerhetsrelaterat.

  Det är klart att man köper säkerhet genom uppskattade insatser, hur skulle det kunna vara annorlunda?

  Dessutom kan en bekännande Moderat förväntas veta vad ekonomiska styrmedel är för något. Man köper i Sverige en röst genom ett höjt bidrag eller en sänkt skatt. Lojaliteten med de anonyma väljargrupperna köps. Med pengar. Alltid.

  Senast svenska kapitalägare behövde använda svensk trupp i Sverige för att skydda sina intressen begärde Länsstyrelsen i Härnösand hjälp av militär för att hantera befolkning som man inte visste var man hade lojalitetsmässigt. Truppen kom från T 3.

  Kapitalägandet går i arv i ganska hög utsträckning. Det har ju till och med varit en Socialdemokratisk grundidé att det inte ska få finnas social rörlighet, alltså inga nya kapitalister.

  Eftersom alla allmänna krav på levnadsstandard har blivit så oerhört omfattande är ju den yta som svenskar betar av väldigt mycket större än Sverige, om man ser det hela statskapitalistiskt. Och kriget förs hela tiden på gränsen.

  Även under stormaktstiden fanns centralförsvarstanken. Sverige behövde nya territorier för att förlägga gränsen, och hoten bortom gränsen, så långt från svenskt kärnland som möjligt.

  Nu gör man samma sak fast med ekonomiska zoner. Det är ingenting nytt.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 52. Anonym 12:35

  Om man utgår ifrån de mängder uran som vissa prospekteringsföretag har rapporterat om så motsvarar det mer än 1000 års förbrukning med Sveriges nuvarande konsumtion. Skulle man använda snabba reaktorer så ökar detta med en faktor 100 ungefär. Energiinnehållet i uran är mest beroende på vilken teknik man använder för att utvinna det.

  Det är dock tveksamt om det finns ekonomi i och ett behov av att använda det använda bränslet som råvara (kanske om man använder kärnavfallsfonden för att finansiera?). För att få ett ton bränsle så måste man upparbeta kanske 6 ton använt lättvattenreaktor bränsle. Då kan det vara lättare att anrika nytt uran (eller köpa gammalt kärnvapenmaterial), starta reaktorn på detta och sedan upparbeta 1-2 ton använt bränsle för 1 ton nytt bränsle och därefter sluta bränslecykeln.

  Hur stora bergrum som behövs för förvaring styrs av bränslet värmeutveckling på kort sikt, dvs de kortlivade fissionsprodukterna. Så även om volymen högaktivt avfall minskar så behövs ungefär samma storlek på förvaret. Däremot så kan förvaringstiden minska, men det beror på hur man går tillväga.

  Anonym 12:37

  Lissabonföredraget innebär att vi inte får särbehandla svenska behov, dvs ett utländskt energibolag måste ha samma möjligheter att köpa den producerade skifferoljan som svenska energibolag. Dvs resursen säljs till den inom EU som är beredd att betala mest. Men detta fungerar förstås åt bägge håll, så att vi får tillgång till ex. tyska och polska koltillgångar om vi är beredda att betala.

  Anonym 12:50

  Transporter mellan produktionsort och kund är bara en del av av livsmedelskedjans energianvändning. Vill du veta vad som händer med livsmedelskedjan med högre energipriser så måste man studera hur de högre priserna påverkar produktionskostnaderna.

  Just in time minskar lagerkostnaderna, detta ska inte förväxlas med kostnad för lageryta. Just in time innebär inte heller att transporterna måste vara omfattande, likaväl som det är en fabrik på andra sidan jordklotet som står för dina JIT leveranser så kan det också vara fabriken i lokalen brevid.

  SvaraRadera