Aktuellt

Klimatanpassning behövs nu - men vill det offentliga betala?

Eventuella effekter av en klimatförändringsdämpande politik låter vänta på sig decennier, om de alls fungerar när resten av världen ökade CO...

2011-06-08 09:28

Dags att sluta informera och börja lösa problemen

Som bekant är en av de kärnämnen jag driver och informerar om här på bloggen kanske vår tids största problem, peak oil. Det är lätt att det blir lite gnälligt, speciellt i kommentarerna, när allt fler människor verkar hamna i den icke produktiva depressionsfasen och tror på eller förespråkar samhällets undergång i spåren av peak oil.

Även om informationsarbetet, debatterandet och opinionsbildningen om peak oil bara startat, och kommer fortsätta även här på bloggen Cornucopia?, så känner jag som bloggägare att det är dags att (försöka) byta inriktning. Det är dags att sluta enbart informera om problemet och istället börja förespråka lösningar i det stora såväl som det lilla.

Men problemmedvetenhet är förstås ett krav. Man kan inte lösa ett problem om man inte vet om att det existerar och erkänner dess existens.

På ett strikt personligt och individuellt plan har jag skrivit minst ett inlägg om personliga förberedelser och ett inlägg om investeringsklimatet under och åren efter peak oil.

Men det är inte bara på individnivå vi skall lösa problemet, även om det är med oss själva vi lämpligen börjar. Ett kändisexempel är artisten Stefan Sundström som valt att slå sig in på vägen mot självhushållning, men också sprider sina erfarenheter med sin nyutkomna bok Stefans lilla gröna : en handbok i utanförskap. Stefans personliga val har antagligen inte har med peak oil att göra, men är ett exempel på att någon kan använda ett kändisskap till något positivt, nämligen visa på att det finns alternativ som går att kombinera med engagerat heltidsarbete. Kunskapsöverföring och goda mediala exempel är en väg mot lösningar.

Andra kämpar i det lilla är t ex Johan Ehrenberg med ETC Egen El, där man jobbar för att gräsrötter skall ordna åtminstone delar av sin egen elkonsumtion via egna investeringar i egen energiproduktion. För övrigt kom ETC Egen El just ut med sina nya katalog och priserna på solceller ser ut att ha sänkts med 40% eller mer sedan i höstas, vilket tillsammans med de få miljoner som staten anslagit i installationssubvention rent av kan göra det ekonomiskt lönsamt redan med dagens elpriser. Om man nu kan få del av den minimala skatteåterbäringskakan/subventionen...

Men sådant är detaljer. Vi behöver även förändra samhället i stort.

Staten har anslagit 50 MSEK per år för solcellsbyggande. Det kan jämföras med de med framtidens energi- och bränslebrist ganska tomma 20 km som Förbifart Stockholm skall utgöra. Dessa 20 km skall kosta 29 miljarder kronor enbart att bygga. Till det kommer underhållskostnaden. Solcellsbidraget är alltså i samma storleksordning som 34 meter motorväg, och är sannolikt mindre än Förbifart Stockholm kommer kosta i underhåll per år. Staten är beredd att bygga miltals med motorvägar, men bara se till att det byggs småskaligt distribuerad förnyelsebar energi motsvarande knappt ett stenkast motorväg.

Och vad gäller statens insatser för vår framtid så hyser inte jag några större förhoppningar. Staten tänker stort, och staten tänker oftast fel. Det betyder stora satsningar i fel riktning.

Och pga populismen som styr riksdagen så kan vi nog inte vänta oss så mycket från det hållet.

Istället är det på lägre nivå vi kan arbeta för en omställning till framtidens samhälle. Som politiskt oberoende bloggare och debattör kan jag själv förstås inte engagera mig i ett politiskt parti, men det kan ni själva göra. Gå med lämpligt parti lokalt och engagera dig. Sträva efter att hamna på valbar plats och sedan infiltrera dig in i lämpliga nämnder på kommunal nivå. Tekniska nämnden, bygg- och plannämnden etc. Här finns det mycket man kan göra. Se till att inte produktiv jordbruksmark och skog bebyggs med köplador eller hus. Se till att det byggs lågenergihus. Inte hindra vindkraftsutbyggnad eller andra etableringar av förnyelsebar energi. Arbeta för cykelvägar. Även om vägarna kommer bli allt mer tomma framöver så behövs cykelvägar för att stimulera en omställning. Hjältarna i Knivsta är lysande exempel på vad man kan åstakomma på tjänstemannanivå. Tillägg: Det finns även i det anonyma tysta hjältar på svenska myndigheter och även regeringsdepartement som kan få igenom fantastiska framsteg i det stora och lilla genom ihärdigt internt fotarbete. Ett stort tack till er, ni vet vilka ni är.

Är man kapitalstark och inte som många har bränt sina pengar och kreditutrymme på bostadsbubblan och de där teppenyakihällarna, så finns det utmärkta möjligheter att investera i förnyelsebar energi. Då tänker jag främst inte på börsen, utan i verkligheten. Det finns gott om vindkraftsprojekt och andra projekt som söker delägare. I det lilla kan man alltid installera egen elproduktion i bostaden. Kostnaden av en trendriktig köks- eller badrumsrenovering kan köpa dig 10 000W solceller. Detta är också en bidragande anledning till att jag tjatar om bostadsbubblan. Vi har försuttit en chans till investeringar vi kunde gjort med de senaste årens låga räntor och bränt det på statusjakt och uppblåsta bostadspriser. Förhoppningsvis kan man åtminstone begränsa skadan genom att de som ännu inte köpt en bostad inte bränner sitt ekonomiska utrymme på en bubbla. Enorma mängder kapital har förstörts i t ex dubbla köksrenoveringar där det nya köket slängts ut för att det inte var planerat som de nya ägarna ville. Kapital som kunde byggt en hållbar framtid.

Framtiden bygger man. Och det är hög tid att börja bygga den. En spik, solcell, tomatplanta, isoleringsskiva, krona, dollar, euro eller meter grusad cykelväg i taget. Tillsammans kan vi genomföra mirakel.

Så mer lösningsfokus framöver.

Samtidigt vill jag påminna om att det är skillnad på att konstatera att det finns teoretiska lösningar och att få tillstånd eller finansiering för att genomföra dem. Det finns NIMBY:s (Not In My Backyard) och BANANA:s (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone) överallt, t ex den patologiskt vindkraftshatande Föreningen Svenskt Landskapsskydd. Så arbetet med att förändra attityder och problemmedvetenhet fortsätter av nödvändighet också.

Existensen av lösningar innebär inte att de sannolikt kommer tillämpas. Vi kan dock göra vårt bästa för att höja den sannolikheten.

För den som vill se möjligheter och få bra insikter i att det är tillsammans vi kan lösa problemen så rekommenderar jag för bloggläsarna inte helt okända Magnus Redins skrift/bok När resurser sinar. Återkommer med en recension. Se skriften som ett väldigt omfattande, välformulerat, genomtänkt, klarsynt och långt blogginlägg av en kvalitet värd att betala för. Återkommer med en recension. Från beskrivningen, min fetstil.

"Utgående från Sveriges goda förutsättningar ger jag exempel på praktiska åtgärder som förbättrar samhällets förmåga att anpassa sig till de nya förutsättningarna. De bärande principerna är att utnyttja alla initiativ, respektera individer och förändra i takt med att behoven blir uppenbara. Detta kräver förberedelser som är nyttiga oavsett om förändringarna sker snabbt eller långsamt.

Till sist varnar jag för den mest destruktiva politiska risken som är att desperata människor och länder försöker lösa resursproblem genom att plundra och utplåna konkurrenter. När resurser sinar kommer den farligaste konflikten att vara mellan konstruktiva och destruktiva lösningar, mellan humanism och förtryck."


Tänk positivt. Vi lever tillsammans och det är tillsammans vi står eller faller.

Fotnot: 29 miljarder SEK till Förbifart Stockholm hade räckt till en 1.3 GW nominell effekt solcellspark. Hade 29 miljarder getts i subvention och svenska folket hade hostat upp resten (osannolikt) hade det räckt till 2.2 GW nominell effekt. Solceller är bara ett räkneexempel jag valde idag. Framtiden byggs av myriader av lösningar, iaf så länge det är upp till dig och mig att bygga den.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

86 kommentarer:

 1. Äh, vi skall inte tro så mycket. Sverige är en utpost för att det finns (har funnits) en massa bra råvaror här. Farmförallt koppar och järn, men på senare tid även skog. Nu är råvararona i princip slut, skogarna är sterila och älvarna dödade. Det kommer att ta ett par hundra år innan djurlivet hämtat sig någotsånär, och fram till dess kommer Sverige att vara ungefär lika intressant som Litauen. Det är bara det att vi ligger mer avsides än Litauen.

  SvaraRadera
 2. Ok jag lägger in samma kommentar här som i förra inlägget:

  Rätta mig om jag har fel i detta: Tyskland har ju som bekant lagstadgat om en avveckling av kärnkraften. Bra tycker jag. Vindkraften i Tyskland står för 17 procent av all framställning av el och är den största vindkraftsnationen i världen räknat i installerad effekt. I Sverige är motsvarande siffra 1,7 procent. 90 procent av den svenska elproduktionen framställs genom vattenkraft och kärnkraft.

  Om nu tyskarna som har nästan 10 gånger större befolkning än Sverige och där vindkraften står för hela 17 procent av elproduktionen, skulle då inte Sverige som är ett otroligt glesbefolkat och vindpinat land kunna bygga ut vindkraften och tillsammans med den kvarvarande vattenkraften i princip vara självförsörjande på el genom det? Om vi bygger ut vindkraften till tysk nivå torde det räcka. (rätta mig om jag har fel)

  I Danmark står vindkraften för 20 procent av elproduktionen och är en av Danmarks största exportvara.

  Jag kan bara dra slutsatsen att kärnkraftslobbyn är större än stor i Sverige då vindkraften trots allt bara står för 1,7 procent av all elproduktion.

  Tillägg från förra kommentaren: Lägg därtill solpaneler på den egna villan, brf, företag etc så borde vi rimligtvis inte behöva kärnkraft.

  SvaraRadera
 3. RE: Peter M
  Du får tänka på att det inte bara är kärnkraften vi måste ersätta utan även all fossil energi och det inom en allt för snar framtid.

  Det är inte riskfritt att lägga ner kärnkraften då det inte är säkert att vi klarar fallet. Omställning tar tid, oavsett om det sker genom energibesparingar eller utbyggnad av vind-,sol- och vattenkraftverk.

  Re: Cornucopia
  Från förra inlägget: "Men nu när ledarsidorna har förvandlats till tekniknegativa så kan jag ge beskedet att det är visst möjligt att ställa om. Sannolikt? Det är en annan fråga."

  Du diskuterar en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle. Alla andra diskuterar hur man skall behålla dagens samhälle fast utan fossil energi. Det är ju två helt skilda saker där den första är vad som kommer att ske med eller utan vår medverkan och det sista är en ren utopi.

  Q

  SvaraRadera
 4. Bra anslag, att titta framåt och söka lösningar. Även vi som redan försöker göra det privat är beroende av att det skalas upp till samhällsnivå.

  Klart att befintliga strukturer och teknologier kommer kämpa emot. Det är ju deras egen överlevnad det handlar om. Här krävs politiker med mod för att bryta mönster och det är på den punkten jag är mest pessimistisk just nu.

  Så länge Stockholm fortsätter växa med 35000 nya per år så behövs det mycket infrastrukturinvesteringar där. Främst spår och kollektivtrafik men faktiskt även en förbifart. Låt inte det förta diskussionen om teknologier och problemlösning.

  Historiskt är det utvecklingen av transporter och kommunikationer som drivit all mänsklig utveckling såväl positiv som negativ. Den drivkraften kommer säkert vara grunden även för nya lösningar och teknikskiften. Därför tror jag att transporter kommer finnas kvar även framgent och då behöver vi infrastruktur för det.

  Personligen är jag förtjust i maglev och vill se det byggas i stället för upphottad 1800-talsteknik som kallas snabbtåg och fortfarande går på järnvägsräls. På den kan godstrafik och lokaltrafik köras. Detta sagt som ett exempel på samhällsstruktur. Men även den går på el som behöver produceras.
  /Grönvita

  SvaraRadera
 5. Jag slipper gärna ha E4an genom stan. Luften skulle bli bättre för oss som bor här. Ofta är det köer och tomgång.

  Men visst alla andra städer ska slippa ha motorväg genom city utom Stockholm.

  Har bra lust att spränga bort dessa avgasbroar där jag bor. Vem fan kom på den briljanta idén att leda en europaväg genom innerstan?!

  SvaraRadera
 6. Jag tycker att den här bloggen oftast innehåller sunda tankar, men det här tror jag helt enkelt inte på. Peak oil är förstås en realitet i den meningen att oljan (troligen) inte nybildas och därför självklart är en ändlig resurs. Men att man säkert skulle kunna veta när den "tar slut", det köper jag inte. För det första tror jag inte att den bara tar slut, utan att det, i så fall, blir en lång process där prishöjningar och teknikutveckling avlöser varandra. Visst kan det ge ekonomiska återverkningar, men något domedagsscenario ser jag inte. Att man skulle behöva börja ställa om samhället för att möta detta "hot" liknar alltför mycket klimatreligionen.

  För det andra bygger prediktionerna om peak oil givetvis på gissningar och uppskattningar. Ingen kan se genom jordskorpan och kolla hur mycket olja som finns. Gissningarna måste vara behäftade med stora felmarginaler. Uppgifter om produktion måste vara kontaminerade med andra faktorer som styr oljeproduktionen.

  Jag anser att det är en totalitär utopi att man skulle kunna omvandla samhället ovanifrån så att det blir hållbart. Visst, du förspråkar en gräsrotsrörelse här. Det är gott och väl, men kommer i bästa fall att ske mycket långsamt. Och hur vet vi att dessa mått och steg är rätt, bara för att du tycker så? Om stater investerar fel kan väl privatpersoner göra samma?

  Det enda sättet omvandlingen kan ske på, om den måste ske, är genom omvandlingstryck från marknadspriser och en felbar marknad. Människans natur är att omvända sig först under galgen. Det är en natur på gott och ont, för även om den hindrar nödvändiga åtgärder så hindrar den också panikåtgärder.

  Men jag behöver inte övertygas. Det är ju bara att vänta och se. Skulle världekonomin om några år plötsligt kollapsa just p.g.a. peak oil så ska jag gärna göra avbön och erkänna att du hade rätt. Tyvärr tror jag det blir svårt att säga, om världen kraschar, exakt vad det berodde på. Precis som i alla andra fall kommer de lärde att tvista om orsaken. Precis som etablissemanget idag anser att politikerna räddat världsekonomin, medan kritikerna (även jag) anser att de åtgärder det vidtar bara gör läget värre. Om världen kraschar kommer förstås du (tillsammans med Aleklett och andra) säga att det var peak oil, medan andra kommer att säga att det berodde på för mycket, eller för lite, stimulanser etc.

  Jag tror i så fall att skuldkrisen - att vi lever för mycket på kredit - samt girighet och brist på konsekvenser för de giriga, är ett större hot mot ekonomin i form av nya finanskriser.

  Bostadsbubblan: Ja, jag känner också i magen att det borde vara en bubbla. Men ännu har vi inte sett den spricka. Det är också bara förutsägelser, och förutsägelser har en tendens att slå fel. Själv är jag positionerad så att jag troligen tjänar på om den brister, men samtidigt har jag väldigt svårt att se hur den skulle göra det. Vi bor i våra bostäder. Bara omfattande arbetslöshet kan tvinga folk från sina hem, och då skulle säkert riksbanken kontra med nollränta, och då sitter folk still i sina hem. Eller? Vi får se även här. Men i detta fall är jag mer benägen att tro att den faktiskt skulle kunna brista.

  Men jag tycker det är lite för mycket förutsägelser av saker som faktiskt ännu inte har hänt. Lite domedagsprofetior. Bostadsbubblan kanske mer sannolik än peak oil, tror jag. Men håll i minnet att inget av detta inträffat ännu. Ingen har ännu lyckats förutsäga framtiden särskilt väl.

  SvaraRadera
 7. Solkraft? I Sverige? Tja, men det är tre månader då det är rätt mörkt här. Sex månader om man skall vara noga.

  Vindkraft? Ja, jo, men om man skall ha något slags "elnät" ni vet, och dessutom hålla det stabilt, då behöver man minst lika mycket vattenkraft eller gasturbin som man har vindkraft.

  Om det slutar blåsa har man 10-15 sekunder på sig att få igång vatten- eller gasturbiner, annars tappar elnätet stabiliteten.

  Kol- och kärnkraft funkar inte speciellt bra som backup för vind eftersom det tar så lång tid att ändra effekten på de kärrorna.

  SvaraRadera
 8. Peter Madison: Det känns som om du missar poängen i dina egna siffror. Danmark har storsatsat på vindkraft i 30 år nu, i ett land som är idealiskt lämpat för ändamålet, och har ändå bara kommit upp i 20 procent av sin elförsörjning. För de resterande 80 procenten är de beroende av fossila bränslen. Det är ett exempel som förskräcker snarare än inspirerar. Vind kan uppenbarligen aldrig bli mer än ett komplement till den riktiga energiproduktionen.

  Min känsla är att vind (och sol) lämpar sig bäst för småskalig självproduktion, för att göra var och en av oss mindre sårbar för störningar i samhällsfunktionerna. Men de stora energibehoven till industri, transporter etc får vi lösa på annat sätt.

  SvaraRadera
 9. 11:19, och som bekant har vi gott om vattenkraft...

  SvaraRadera
 10. Svensk vattenkraft är EUs vattenkraft, vi säljer nu under sommaren billig reglerkraft till Tysklands och Danmarks vindkraft.

  Den räcker inte eftersom vi inte får ha den för oss själva.

  SvaraRadera
 11. Så hur gör vi det? Förändrar Sverige alltså.
  Nätverk? Politik?

  Jag håller helt och hållet med om Cornus grundtes. Utan en ansvarig, verklighetsförankrad och långsiktig energipolitik så kommer det att bli ordentligt tufft att leva i Sverige för nästa generation (om 10-20 år).

  Att satsa enorma resurser på en infrastruktur vars nyttjande på sikt är dömd att minska betydligt är bara bisarrt och visar på den profithunger, populism och kortsiktighet som styr politiken idag.

  SvaraRadera
 12. Tidningen Åter som är snorbillig (självkostnadspris 30kr, frakt och moms ingår) är en guldgruva om självhhushållning. Så även deras hemsida
  http://www.alternativ.nu
  som har ett forum och en handbok. Rekommenderas!

  SvaraRadera
 13. En sak till att tänka på, EU kräver att alla delar med sig, så om vi satte igång och byggde bort all effektbrist så gör det ingen skillnad, då får vi bara sälja mer till andra länder.

  EU utgör ett stort fett hinder för era planer tyvärr. Istället för att bygga egna kraftverk kan vissa länder snylta på andra. Sjuk socialism och solidaritet i dess värsta form, parasitism.

  SvaraRadera
 14. Innan vi satsar pengar på ny energi bör vi satsa på ett starkt försvar. Det lär behövas när världen skall ställa om.

  SvaraRadera
 15. Det var det mest positiva inslag jag läst på länge...på någon blogg. Att tjata om de negativa följderna är knappast produktivt men...se där, genast en mycket mer positiv anda och utstrålning genom att vara lite konstruktiv och ge FÖRSLAG på hur man kan gå till väga! Bra!

  Även om jag inte tror på en kollaps när man nått "Peak-oil" eller någon annan "peak" så tycker jag att det är viktigt att ha ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Tänk om man kunde ha ekologiska städer där man kan köpa närodlade grönsaker och ibland lite kött som inte har transporterats till Belgien fram å tibax. En lokal bagare, en lokal ostaffär och en lokal slaktare ... En stad driven av hållbar energi med magnetdrivna lokala spårtåg. Kanske kan man oxå ha byggnader där man har kontorsbyggnader blandat med växthus med grönsaker med bikupor på taken.

  Lösningar finns i förslag på vad som kan åstadkommas ... inte klagan!

  Bra, Cornu.!

  mvh

  6a 68

  SvaraRadera
 16. Kolla in Markbygden http://en.wikipedia.org/wiki/Markbygden_Wind_Farm, 12 TWh kan ersätta flera reaktorer.

  Vi förbrukar dubbelt så mycket el som de flesta länder så det finns gott om utrymme att spara (andra länder behöver också värma sina hus och industrin slösar något enormt).

  Grid parity för solel på global nivå om några få år, räkna med en boom. Här finns börsvinnare på sikt ifall man satsar på rätt häst.

  SvaraRadera
 17. Jag avskyr verkligen vindkraft, inte som koncept men vad den gör med vårt landskap.

  Alla skönhetsvärden i vårt underbara natur- och kulturlandskap förstörs fullkomligt där vindkraftverken står. Man kan inte längre se landskapet, eftersom blicken av naturen alltid dras till det som rör sig. Jag blir direkt deprimerad när jag reser genom ett f.d. vackert landskap som nu istället är en ful industrimark.

  De människor som måste bo i närheten störs dessutom, ja får i många fall sin hälsa påverkad, av ljudet och vibrationerna.

  Den storskaliga vindkraftverken med sina gigantiska torn och vingar är en vederstyggelse!

  SvaraRadera
 18. @Mikael 2011-06-08 11:17

  Jag tror att din bedömning av peak oil är felaktig.

  Att peak oil är en teori, men den bygger på antaganden som man ändå får anse vara i grund och botten solida. Till skillnad från hypoteserna som underbygger klimathysterin så är det grunläggande antagandet för peak oil, att de fossila bränslena är ändliga resurser, egentligen inte så mycket att debattera.

  Frågan är inte om, utan när, detta tror jag vi kan anse vara borom allt rimligt tvivel.

  Sedan om vi redan passerat toppen eller om den ligger 5, 10 eller 30 år fram i tiden spelar inte så stor roll för teorin som sådan.

  Varje samhälle vars försörjning, välfärd och ekonomi som beror på ändliga resurser bör naturligvis planera och förbereda sig för den dag då tillgången minskar och/eller upphör.

  Här har vi en situation där vi inte bara är moraliskt skyldiga att iakttaga försiktighetspricipen, vår självbevarelsedrift borde postulera att vi följer den!

  I detta fallet VET vi att investeringar i hållbara energisystem inte är bortkastade - de är nödvändiga, på kortare eller längre sikt, om vi vill minska konsekvenserna av fossildöden.

  Att jag är tveksam till att låta marknad och energipriserna styra utvecklingen beror helt enkelt på att infrastruktur och energisystem inte förändras och byggs i en handvändning.
  Marknaden är notoriskt kortsiktig, så när priset per fat olja hoppar upp till $300 så är det redan sent att agera. Dessutom kan vi lika gärna hamna i en deflatorisk spiral där energipriserna går ned på grund av en kollapsande ekonomi, och då fungerar inte heller energipriserna som en marknadsstimulans.

  Vi har kollektivt allt att vinna på att vara proaktiva - individuellt kan det löna sig att köra huvudet i sanden ett tag till.

  SvaraRadera
 19. Ok el ska ni producera med vindkraft och solkraft, transporter, hur löser vi dem? Med batterier? Peak rare earth minerals är inget man tänker på?

  Att byta all transportinfrastruktur till eldriven skulle kosta enorma belopp och kräva enorma mängder exotiska mineraler.

  MP vill öppna gränserna och öka på befolkningen, det måste vi också räkna med, varje individ behöver energi för att kunna överleva.

  SvaraRadera
 20. Cornu, du är inte ensam. Jag är med!

  SvaraRadera
 21. Anonym 12:21

  Det är knappast "vi" eller enbart "vårt" problem. Det inkluderar även dig.

  Att vi måste minska på transporter framöver är knappast otroligt, och det är nog ytterst få av de som är någorlunda insatta i energi- och resursfrågeställningen som inbillar sig att vi kommer kunna upprätthålla nuvarande livsstil.

  Men bekvämast är ju att fortsätta som vanligt - till den dag då systemet inte längre kan upprätthållas.

  SvaraRadera
 22. Magnus Redin2011-06-08 12:34

  Börjesson, vind lämpar sig bäst för storskalig produktion, det beror främst på två praktiska orsaker.
  1. Marken bromsar vinden och träd osv ger turbulens och desto högre upp man kommer med tornhöjd och rotordiameter desto starkare och jämnare blåser det.
  2. Antal kWh producerade per investerad krona, kilo maskin och arbetad timme ökar med storleken, givetvis upp till en övre gräns.

  Lite elakt är en liten visp på taket en vuxenleksak som man kan använda för att ladda ett batteri till en läslampa i sommarstugan odyl men den är ingen energilösning för samhället utan troligtvis en nettokostnad i utbyte per investerad krona. Men givetvis skall folk ha rätt att sätta upp sådana vispar om det roar dem och vem vet, någon kommer kanske på en energimässigt och kostandsmässigt billig konstruktion, något av det bästa jag har sett är ett exjobb på Lith som utgick från en tvättmaskinsmotor. En sådan lösning kan vara ok i Afrika där man har världens dyraste el i form av diesel som bärs till generatorer som laddar bilbatterier som sedan bärs iväg för att sälja laddning av mobiltelefoner, det blir dyra wattimmar.

  Solvärme och solceller har däremot samma verkningsgrad i vid mening oavset om man har 10 m2 eller 10 000 m2, de kan bidra till att göra samhället tåligare mot störningar men framförallt solcellspanelerna behöve bli billigare så de kan ersätta "tegel" som normal taktäckning.

  En infrastruktur som det är bra att investera i under nästan all scenarier är för övrigt elnätet. Det gäller oavsett om det blir teknikgenombrott i någon energikälla, panikutbyggand av de sista älvarna, nya större generation 3+ kärnkraftverk, många nya generation 4 kärnkraftverk, massor med vindkraft, mer spåskalig elproduktion, mer elförbrukande industri i Sverige, elexport eller i bästa fall en kombination av allt detta. Dessutom ökar det redundansen så oväder och olyckor stör mindre och sabotage försvåras.

  Corny, tack för puffen, måste skärpa mig med marknadsföringen, börjar få lite energi av sommarljuset.

  SvaraRadera
 23. Det är inte solceller eller alternativ energi vi behöver. Vi behöver satsa mer pengar på genusforskning, då kommer resten att lösa sig av sig själv. Det finns så mycket potentiell innovationskraft som kommer att frigöras med hjälp av mer genusforskning!

  http://www.genus.se/meromgenus/teman/innovation/genusperspektiv-ger-okad-innovationskraft/

  SvaraRadera
 24. Cornu, du nämnde någon gång nåt projekt för framställning av biobränsle som någon kändis - kan det ha varit Björn Gillberg? - drev i Värmland. Kan du säga något mer om det? Har den typen av satsningar potential att bli en väsentlig del av omställningen, hur långt räcker energin från skogen? Och är det möjligt (och lönsamt) att investera i projektet?

  SvaraRadera
 25. Ett av dina bästa inlägg någonsin. Och det vill inte säga lite. =)
  /J

  SvaraRadera
 26. Magnus Redin2011-06-08 12:45

  Jag har en enkel tes som är att det mesta av vår livsstil inte är beroende av frekventa biltransporter. Mycket av problemet är att bilen helt enkelt har gjort oss mentalt lata på ungefär samma sätt som att mobiltelefonerna har gjort att många struntar i att planera sin resor och möten.

  Vi är mera beroende av lastbilstransporterna, medan umgänge, dagis, arbetsplatser, hem, favoritbutik, föreningsengagemnag osv kan pusslas om med cykel, flyttar och att man helt enklet gör andra val för jobb, dagis, umgänge, osv. Vi kommer fortfarande att leva på samma sätt men med andra människor i samma samhälle och med andra närmare mål för de flesta resorna.

  Om man till detta lägger kollektivtrafik, scootrar och minibilar och i bästa fall fullt utvecklade elbilar blir förändringen liten och sker den över 20 år är det inte ens säkert att folk i allmänhet ens märker det. När literpriset för flytande bränslen passerar 50:- litern på kommunens enda publika mack blir kanske någon inspirerad att skriva en bok om den smygande samhällsförändringen. :-)

  Iofs trodde jag mer på en sådan mjuk utveckling före finanskrisen, det finns andra svagheter i samhället som ställer till det så förändringen blir ryckigare. I vilket fall är jag säker på att den svenska kulturen finns kvar efter oljeepoken inklusive raggarna och gråhåriga gubbar som på somrarna plockar fram den gamla ömt putsade Volvo V70 dieseln för onsdagarnas nostalgiafton i Vadstena eller motsvarande.

  SvaraRadera
 27. Mikael 11:17:
  Du får nog läsa på lite grann. Ingen vill överhuvudtaget kommentera din kommentar pga ditt totala förakt för kunskap och sammanblandning mellan kunskap och allmänna politiska floskler.

  Tror du på kall fusion också?

  /Lars

  SvaraRadera
 28. Holländarna håller på med drakvind som är mycket enklare att bygga än och då de kommer upp högre än konventionella vindkraftverk kan komma åt de högre vindhastigheterna. Det kan bli riktigt intressant:
  http://youtu.be/GractDA9IBU

  SvaraRadera
 29. Cornu, Goldtrader m fl,

  Jag välkomnar initiativet att gå vidare från depression, förnekelse, ilska, ifrågasättande mm som många av kommentarerna tyvärr fastnar i och istället bli mer lösningsfokuserad. För det är ju nu, när vi fortfarande har lite handlingsfrihet som omställningsjobbet måste börja. Och att det måste till gräsrotsinitiativ är också helt klart, MEN frågan är om inte den politiska vägen också måste bearbetas. Jag tror helt enkelt att det finns tillräckligt många idag som kommit igenom alla faserna ang."peak everything" och insett att det enda som långsiktigt kan gälla är ETT SAMHÄLLE I BALANS med Jordens förmåga. Och att det NU är hög tid att börja agera. Dvs samla ihop ett antal kreativa tänkare, Cornu m fl - skriv ihop ett partiprogram som UTGÅR från tesen ovan och bryter ner detta till handlingsplaner. Registrera partiet och gör några dramatiska politiska markeringar så kommer "gammelmedia" att älska en ny "politisk konflikt" och skriva mycket kring detta. MEN det intressanta är inte partiet eller debatten utan bara att FÅ UPP frågan på dagordningen gör att många fler människor engagerar sig och kan börja ifrågasätta dagens system och kortsiktiga mål. En stor folkbildningsinsats helt enkelt. För när det blir uppenbart att det finns en folkopinion så är ALLA nuvarande politiker snabba att rätta åsikterna efter den nya opinionen. För att trigga lite ideér om partiprogram kan ni ta det här:

  1) Alla aktiviteter och beslut ska förankras i grundtesen - långsiktigt hållbart. Väldigt enkelt!
  2) För att komma dit kan ett antal steg vara nödvändiga - kanske följande:

  a) Sverige ut ur EU men närmare de Nordiska länderna
  b) Kraftig skatteväxling - lägre skatt på arbete och högre skatt på ändliga resurser, skattefrihet på produktion av det som är basic dvs mat och energi
  c) Ingen politiker kan sitta mer än en mandatperiod
  d) Förstatliga naturliga monopol - elnät, jvg-nät och liknande.
  e) Sänk hastigheten på alla vägar till max 70 km/tim (=stimulans att ta tåget, cykla och få fordonsindutrin att satsa på enkla lätta snåla fordon med mindre krockkuddar och krimskrams)
  f) Dra ner offentliga sektorn rejält. Bättre att stimulera genom att lägga sig i mindre än att reglera allt och försöka styra via subventioner. Undantag - rättsväsende och försvar. Behöver effektiviseras.
  g) Samordna sjukvård över landet, inte suboptimera i Landsting.

  Vad sägs - en start på något kreativt?

  SvaraRadera
 30. Problemet med att informera är att ordet konspirationsteoretiker hamnar någonstans i meningen när folk replikerar...

  Fast det intressanta är att folk börjar komma och fråga och då svarar man ju. Finns ju ingen mening att "tjura" för att folk en gång i tiden inte ville lyssna. Snarare tvärtom!

  SvaraRadera
 31. Börjesson, om jag får inflika så läste jag en gång en utredning som sade att för att ersätta dagens fossildriva transporter med skogsproducerat bräsle skulle vi behöva ta >90% (98%?) av den tillgängliga skogsarealen i anspråk för denna produktion.

  Det är alltså kanppast en lösning som tillåter oss att fortsätta bränna runt i våra stadsjeepar.

  Vi har dessutom MYCKET mer skogsareal tillgänglig per invånare än typ 95% av jordens befolkning.

  SvaraRadera
 32. LeifT:

  Nu när Miljöpartiet har blivit någon sorts urvattnad variant på sig självt så är det inte alls en orimlig tanke du lägger fram.

  Jag registrerade själv energipartiet.se när jag först fick upp ögonen på allvar för vår kommande energikris. :)

  SvaraRadera
 33. Magnus Redin2011-06-08 13:15

  LeifT, Jag säger: Åh nej, inte starta ett parti till, få människor känner till hur otroligt svårt det är att få en sådan organisation att fungera.
  Miljöpartiet hade ungefär de där principerna och de har myligen ynglat av sig med en ny partibildning.

  Det är enklare och troligvis effektivara att bidra till att sätta fart på någon befintlig intresseorganisation eller starta en ny som jobbar utan låsning av partigränser eller politiska block utan hålls ihop genom en gemensam människosyn och principer för att lösa eller lindra problemen.

  Oavsett vilken cocktail av lösningar man samlas runt ökar chansen att det gör nytta, i praktiken finns det plats för många grupper. Dessutom går det att engagera sig i befintliga partier och påverka deras politik i en resurseffektiv riktning.

  SvaraRadera
 34. Det är ytterst liten risk att kall fusion är något annat än en bluff, helt kan vi inte avskriva den innan vi ser bevis.

  Dagens kärnkraft är 60-tals teknik, den har inte utvecklats alls, Fukuhima om inte ett Tjernobyl med härdexplosion är mycket illa ändå.

  Gen3, samma som gen2 men med några saker uppgraderade plus passiv kyla i 72 timmar. Inte mycket bättre.

  Gen4, fastnat på forskningsstadiet sedan 1980-talet, saknar brett stöd politiskt och ekonomiskt.

  Fusion, önskedrömmar.

  Solkraft, löften om genombrott i 30 år. Vindkraft samma löften.

  Vi har inget som kan revolutionera framtiden, inga större genombrott har skett på 50 år.

  Kanske hade varit bättre om vi aldrig haft oljan att börja med. Vi är till 100% beroende av den. Innan oljan var det kolet och ångmaskinen, var hemskt att bo i städerna då.

  Utan oljan hade vi inte varit 6 miljarder på klotet idag. Jag har svårt att se hur vi utan att offra de flesta ska kunna ta bort den fossila energin. Men det lär vi lösa med krig, människan är en destruktiv varelse, det är vår natur.

  60 år sedan slaktade vi varandra inom EU, vi hatade varandra innerligt, jag tror inte vi är så långt ifrån det stadiet mentalt om vi tar bort all komfort över natten. Detta kommer inte bli en trevlig period på Tellus, jag tycker mest synd om de som växer upp i framtidens plundrade värld utan samma möjligheter som vi fick ta del av.

  Redan nu ser vi hur de unga offras, 40% av de unga i Spanien får inget jobb, 25% i Sverige. Men de flesta verkar bara ignorera detta för man vill inte känna skuld. Utan jobb, bostad, pengar framtid, än finns det olja, men hur blir det om 20 år för de då unga?

  23 miljoner arbetslösa i Usa, Paulsson drog in 5 miljarder dollar förra året..

  Vi har så många problem utöver energin, de 3 senaste åren har vi bara låtit tiden gå, nya lån för att lösa gamla lån..

  Hur ska samhället ha råd att bygga all denna fossilfria energin? Pengarna är slut redan nu..

  SvaraRadera
 35. Magnus,

  Kan hålla med dig delvis, men det jag vill uppnå är ett snabbt och rejält uppvaknande av alla inkl politiker och då tar gnetandet på låg nivå för lång tid! Så nånting som väcker medias intresse och uppmärksamhet och fångar människors intresse? Frågan är vad och hur?

  SvaraRadera
 36. Ett riktigt bra inlägg. Det är trevligt att läsa något positivt och utvecklande.

  SvaraRadera
 37. Cornu : Skulle vara intressant att höra din syn på huruvida vi bör förbereda oss för välfärdsstatens kollaps. Lägger vi ihop västvärldens skuldbubbla + peak oil så får vi ganska snabbt välfärdsstatens undergång. Problemet är att staten lär inte acceptera denna matematik, utan successivt öka skatte-uttaget och be Riksbanken inflatera tills privat sektor stryps totalt, och ekonomin havererar fullständigt.

  Naturligtvis kommer det vända någonstans - men jag skulle gissa att den initiala effekten av peak oil inte kommer kännas lika mycket i form av energi-brist som den kommer i form av statsförtryck och relaterad ekonomisk kollaps.

  För att summera : Problemet med vad staten kommer göra när verkligheten gör sig synlig är långt mycket större än verkligheten så som den ser ut, staten borträknat.

  SvaraRadera
 38. Magnus Redin2011-06-08 13:33

  Leif T, om man jämför etablerade organisationer som Greenpeace och WWF får Greenpeace mer media för sina spektakuära aktioner och WWF får mer inflytande på den politik som genomförs eftersom de söker efter och förespråkar lösningar.

  Om man söker efter att blockera något är Greenpeace en bra mall, det är enkelt att vara i vägen eller ännu värre vara destruktiv. De här problemen får bara bra lönsingar om man är konstruktiv och det är mycket svårare, det går inte att få ett vindkraftverk eller kärnkraftverk byggt genom att blockera en väg.

  Jag skulle ge dig rådet att tänka ut något personligt som syns och passar just dig och sedan använda internet för att föra ut budskapet. Om du t.ex. ser kollektivtrafik som en lösning skulle du kunna klä ut dig med en gatupratardräkt som berömer miljöinsatsen att åka tunnelbana i hur mycket olja det sparar och åka omkring i T-banan och videoblogga edyl. Om sedan väktarna slänger ut dig är det jackpot! Ett problem med sådnat är att det är en knivseeggs skillnad mellan om sådnat uppfattas som galenskap och genialitet.

  Intressant att det är mycket enklare att ge råd än göra något själv... Månne jag borde krama en kraftledningsstolpe?

  SvaraRadera
 39. 13:30

  Vad kan staten göra? Den saknar maktmedel då man lågprioriterat tex polisen och försvarsmakt. Ett folkligt uppror skulle lätt ta över samhället. Man tror inte att Sverige är ett av de mesta vapentäta länderna, men det är sant.

  Sen har vi utbildat folk i hur man strider, spränger och saboterar. Kan iofs vara en nyttig kunskap att ha med sig när det blir kaos. Tron på överheten försvinner lika snabbt som samhället kollapsar. Svältande svenskar är inga fogliga fredliga svenskar.

  SvaraRadera
 40. @Anonym : Statens oförmåga att lösa problemen ligger snarast i dess konstruktion. Anledningen till att välfärdsstaten överhuvudtaget kunnat överleva så här länge går att finna i

  1 ) En massiv ökning i arbetsför befolkning efter kriget
  2 ) Teknologiska framsteg
  3 ) Globalisering av varu-, tjänste- och kapitalmarknader

  Dessa faktorer har dock spelat ut till största del (möjligen finns en del teknologiska framsteg kvar), men det nuvarande välfärdsbygget är baserat på att de trender vi haft i 50 år skall fortsätta, och det kan inte ske.

  Följaktligen så kommer välfärdsstaten att kollapsa, frågan är bara hur länge det dröjer innan folk förstår problemet och börjar kräva att staten drar sig tillbaka, istället för att slänga marxistiska floskler om hur vi skall straffbeskatta de "rika". Det kommer inte finnas många rika kvar ju längre saker fortgår.

  I slutändan så måste saker decentraliseras totalt, något som "peak oil" sån tur är kommer medföra per automatik. Men jag vidhåller att det största hotet de närmsta 50 åren inte är energibrist, utan att staten kommer ha ihjäl folk, direkt och indirekt, för att skydda sin egen existens.

  SvaraRadera
 41. Magnus Redin2011-06-08 13:54

  @13:39, en av våra bästa tillgångar under ofärdstider är att folk i allmänhet har stort förtroende för politiker och institutioner som polisen. Blir det enorm kris är det mycket troligare att ledarskapet kommer därifrån och följer förväntad moral och befintlig lag än att det blir någon slumpmässig knäppgök som i värsta fall har blodtörstiga idéer.

  SvaraRadera
 42. "Förstatliga naturliga monopol - elnät, jvg-nät och liknande."

  Naturliga monopol? Finns det onaturliga?
  Släpp stollarna loss - det är vår!

  SvaraRadera
 43. 13:58

  Terminologin ingår i grundkurs 1A.

  SvaraRadera
 44. @Magnus Redin : "en av våra bästa tillgångar under ofärdstider är att folk i allmänhet har stort förtroende för politiker och institutioner som polisen."

  Jag skulle säga tvärtom. Att folk har förtroende för våra statliga institutioner kommer göra saker värre. Förtroende för polisen är bra, så länge som polisen lyckas sköta sitt jobb och inte är upptagna med pappers-exercis och genuskurser.

  Men att ha förtroende för de institutioner som kommer misslyckas med att leverera vad de har lovat är ytterst farligt. Mycket bättre att ha förtroende för lokala föreningar, och lokala kommunstyret än staten och dess byråkratiska misslyckanden.

  SvaraRadera
 45. Magnus Redin2011-06-08 14:07

  Japp, 13:51, välfärdsstaten måste mjuklandas för att det inte skall riskera att bli riktigt otrevligt. Ett okänt antal nationer med välfärdssstat kommer att misslyckas med detta och ett okänt antal kommer att hantera peak oil (osv) omställningarna på ett misslyckat sätt.

  Dock tror jag inte att extrem decentralisering är nyckeln utan det viktiga är att bedriva varje form av verksamhet på ett effektivt sätt och en del av dessa system kommer att vara stora, t.ex. järnvägarna och mobiltelefonnäten.

  En kategori av vinnare kommer f.ö. att vara de regioner som behåller en förmåga att producera och vidareutveckla avancerad elektronik då det innebär kommunikation, nöjen, effektivitet i mängder med andra verksamheter, dominerande militär förmåga och attraktiva handelsvaror. Detta är en extremt stark motivering att få stora regioner att fortsätta fungera, kosta vad det kosta vill.

  SvaraRadera
 46. Magnus Redin2011-06-08 14:10

  Hmmm, bra påpekande, vi har t.o.m. redundans i förtroendet för det politiska styret.

  Det ingår i spelet att staten under en kris måste agera för att behålla förtroendet och jag tror vår politik är välfungerande nog för att staten skall skydda sig och kärnfunktionerna genom hård prioritering och nedläggningar av delar av sig själv.

  SvaraRadera
 47. Ser man på göteborgskravallerna och alla upplopp i förorterna så undrar man om din tro på det lydiga folket gäller längre.

  Det Sverige du växte upp i existerar inte längre. Man ser ju oftare polisen bötfälla folk på motorvägen än haffa bus på stan.

  Jag tror du har en övertro på folkets respekt för lag och ordning. Ställ dig i centrala Stockholm och beskåda hur folk följer trafikreglerna..

  60-talet var länge sedan, du verkar ha bott i en grotta?

  SvaraRadera
 48. Magnus Redin2011-06-08 14:36

  Att vi har huliganturister är ett nytt fenomen som polisen inte klarade av att göra något bra åt i Göteborg. Upploppen var inte direkt populära hos allmänheten.

  Upploppen i förorterna har jag inte upplevt själv men jag bor i Skäggetorp ett "utanförskapsområde" i Linköping och upploppen i Malmö, Göteborg och Södertälje och lokala slumpmässiga våldsdåd knutna till brottslighet gör mig orolig och osäker så jag förstår en av anledningarna till att SD har sitt starkaste stöd i stadsdelen där jag bor. Vi i de äldre partierna, jag är ändå aktiv lokalpolitiker i moderaterna, har skapat förutsättningarna för problem genom en under flera decennier illa fungerande politik, jag skyller mest på S, vänsterintelligentia i bland annat media och tidsandan men mina föregångare och föregående alliansvänner borde ha kunnat göra mer. Jag förmår inte göra så mycket åt detta men när jag kan knuffar jag för att vi måste bearbeta de här svåra problemen och inte gömma dem för annars växer de till ett enormt elände och får dåliga lösningar. Sådana problem får till sist sin lösning och jag vill inte att det skall bli SD lösningar eller värre.

  Jag vet inte hur det var på 60 talet, jag hann ha blöja i två månader innan det var över, var det så att blinkersen fungerade på den tiden? :-)

  Det finns ändock mycket som fungerar i samhället, låt oss glädjas åt det och bygga vidare på de delar av samhället som fungerar bra.

  SvaraRadera
 49. Hur ska länder som Irland och Grekland ha råd att bygga förnyelsebar energi?

  Måste vi inte först lösa de ekonomiska problemen innan vi ger oss ut på nästa spenderexpedition?

  Ibland är det kolsvart och ibland finns det hur mycket pengar och resurser som helst för de gröna.

  Gräsrötterna ska ändra samhället, ja det lyckades ju på 70-talet med gröna vågen och alla kollektiv..

  Man kan inte vara annat än negativ, för förstår man hur fuckat samhället är så blir man negativ. Ska folk ta ännu större huslån och köpa vindkraftverk och solceller?

  SvaraRadera
 50. 14:46

  Nja - man kan ha två inställningar till situationen. 1) Allt kommer att gå åt fanders oavsett vad vi gör och då kan vi lika gärna köra på som vanligt - rakt över stupet. Det blir en kraftig engångsanering och de som mot förmodan överlever kan bygga upp nåt nytt.
  Inställningen har många tilltalande aspekter men har ett aber och det är när man tittar på barnen och framförallt barnbarnen och ser deras oskyldiga glädje och spirande livsglädje och samtidigt veta vad det är för framtid som möter dom. Då hugger det till i hjärtat och man försöker istället ta sig i kragen och tänka kreativt på alternativ 2 dvs vi måste helt enkelt göra vad vi kan nu för att skapa en mjuklandning. Har vi varit del av det misslyckade samhällsbyggandet ska vi åtminstone stå upp för det och göra vad vi kan för att rätta till det! Efter bästa förmåga och med minsta mänskliga lidande.

  SvaraRadera
 51. Vad tror du om shale gas (skiffergas), kanske kan skjuta upp "peak oil" 50 år.

  SvaraRadera
 52. Usas strategiska oljereserv får vi inte glömma. Men denna sparar de till det bittra slutet, man måste kunna föra krig även när andra saknar olja.

  Shale gas/oil verkar överoptimistiskt, de peakar mycket snabbare än vanliga källor. Och troligen är reserverna väldigt optimistiska.

  Det kräver rätt mycket kemikalier som man sprutar ner i backen också.

  SvaraRadera
 53. Magnus Redin2011-06-08 15:43

  Att få ut några års gasproduktion ur en markplätt och som bieffekt fördärva grundvattnet för århundrade är ingen bra idé. Om någon föreslår sådna gasproduktion i Sverige skall de vara djäkligt nog med kollen på miljöriskerna.

  SvaraRadera
 54. Shell gav upp i Skåne, jag hoppades att min mark där nere skulle bli dyrbar :) Har aldrig sån tur..

  Girigheten bor i oss alla.

  SvaraRadera
 55. Leif T,
  Väl skrivet 15:04!
  Tack.
  /Grönvita

  SvaraRadera
 56. 13:17
  Inget går att lösa med krig. Människan är ingen destruktiv varelse, det är inte vår natur.
  Vi lever i en destruktiv kultur vilken formar oss till sådana varelser.
  Vi måste skapa en annan kultur för att lösa problemen. En del i att förändra kulturen är på vilket sätt vi samtalar. Att säga att människan är och alltid kommer att vara på ett visst vis, destruktiv, är inte konstruktivt. Att säga att människan och dess kultur kan utvecklas till att bli konstruktiv, resursbaserad, ej konkurrens och statusinriktad är konstruktivt.
  Jag får ofta höra när jag samtalar om hur vi ska lösa problemen vi står inför att människan är si och så, så det kommer inte att fungera. Det jag föreslår kallas ofta för utopi, men denna utopi måste vi uppnå för alla andra framtidsscenarier är för farliga.

  /Jonken Finkelman

  SvaraRadera
 57. Äntligen Cornu tar du fram lite lösningar. Inte bara belyser problemet.
  Finns många Elbesparings produkter på Kjell&co kan vara värt att titta och se vad man kan förbättra

  SvaraRadera
 58. Varför ska staten satsa på solceller när vi ännu inte har byggt ut vår biogas produktion till 100%?

  Enda chansen att vi ska få elbrist är om vi stänger ner våra kärnkraftsverk.

  SvaraRadera
 59. "Har vi varit del av det misslyckade samhällsbyggandet ska vi åtminstone stå upp för det och göra vad vi kan för att rätta till det! Efter bästa förmåga och med minsta mänskliga lidande."

  Mha monopol? Naturliga? Onaturliga?

  SvaraRadera
 60. "29 miljarder SEK till Förbifart Stockholm hade räckt till en 1.3 GW nominell effekt solcellspark."

  En 29 miljarders satsning som skulle producera mindre el än effektökningen av Oskarshamn 3. Jag är dessutom tveksam till att dessa 29 miljarder kr räcker till 1,3 GW solel (130 MW snittproduktion). Med 29 miljarder kan man också köpa 1000 MW vattenkraft (snittproduktion 500 MW), 900 MW kärnkraft (snittproduktion 800 MW) eller 1900 MW vindkraft (snittproduktion 400 MW).

  I Sverige så har vi ju dock ganska gott om icke fossil elproduktion. Det är främst andra sektorer där man är oljeberoende.

  "Vindkraften i Tyskland står för 17 procent av all framställning av el och är den största vindkraftsnationen i världen räknat i installerad effekt"

  Vindkraften står inte för några 17% av elframställningen i Tyskland utan denna siffra är sammanlagd förnybar elproduktion + avfall. Vind står för 6% och solceller 2%. Kol och naturgas står för närmare 60% av elproduktionen.

  "I Danmark står vindkraften för 20 procent av elproduktionen och är en av Danmarks största exportvara."

  Danmark där 20% av elen kommer från vindkraft så kan man själva använda ungefär hälften. Resten exporteras till underpris då man inte klarar att effektreglera vindkraften. Danmark har för övrigt också bland europas högsta elpriser och likaså bland de högsta koldioxidutsläppen per producerad kWh el.

  "Vi förbrukar dubbelt så mycket el som de flesta länder så det finns gott om utrymme att spara"

  Att använda andra länders elförbrukning som måttstock för elbesparing är bara att lura sig själv. El är bara en av flera möjliga energibärare. Länder som använder lite el tenderar att använda mer av andra energibärare istället och/eller så har de en liten elintensiv industri. I Sverige så förbrukar exempelvis enbart massaindustrin hälften av elen inom industrin.

  "Cornu, du nämnde någon gång nåt projekt för framställning av biobränsle som någon kändis - kan det ha varit Björn Gillberg?"

  Värmlandsmetanol avser producera metanol med termisk förgasning för låginblandning samt fjärrvärme till Hagfors.

  SvaraRadera
 61. haha edis, där satte du de gröna på plats. De har mycket visioner men när det kommer till verkligheten faller det ofta på orimliga kalkyler.

  Okunskap eller medveten falskhet? De verkar speciellt ha problem med installerad effekt vs levererad effekt.

  Jaja, i Sverige är alla experter :)

  SvaraRadera
 62. Henrik Johansson2011-06-08 18:05

  Två kommentarer:

  1) Högre elpris kommer leda till mindre elförbrukning. Jag kommer fortfarande ihåg vad en LTH professor sa på en föreläsning (för 20 år sedan...): "om industrin skaffar sig varvtalsreglerade pumpar och fläktar så sparar vi in ett kärnkraftverk"

  2) Kan någon förklara varför inte staten subventionerar dieselbilar (jag gissar att de flesta som har skrivit kommentarer äger en bil...)? Om så skulle ske så kunde Sverige på en 10 års period enkelt minska oljeberoendet med 10%?. Som jag förstår saken så är fördelarna med diesel:

  * Högre verkningsgrad leder till 20-30% mindre förbrukning
  * Mindre slitage på motorn pga lägre varvtal vilket leder till att man kan ha bilen en längre tid
  * Bättre för miljön med partikelfilter

  Till-och-med Vägverket skriver att dieselmotorn är mer energieffektiv än bensinmotorn och släpper ut ca 30 % lägre koldioxid

  /Henrik

  SvaraRadera
 63. Ett stort problem vi har i Sverige är den accelerande överbefolkningen med importerade "kulturberikare" som parasiterar på oss vanliga svenskar.

  De etablerade partierna gör ingenting åt problemet, och svenskarna är fördummade genom propagandaapparaten.

  Kan vi inte stoppa den ohejdade invandringen, så går det åt helvete oavsett Peak Oil.

  För mig känns det som om den enda räddningen på kort sikt är en snar statsbankrutt, så att invandringen inte längre kan finansieras.

  Vi kommer inte att kunna föda en befolkning på 9 miljoner efter Peak Oil. Det bästa vore att omedelbart stoppa all invandring, samt repatriera vår nuvarande invandrarbefolkning tillbaka till sina hemländer, då kanske vi kommer ner till en mer hållbar befolkning i det här landet.

  /K

  SvaraRadera
 64. Cornucopia,

  Skulle uppskatta ett uppföljande inlägg om BitCoin.

  Du kallade det en bubbla vid 8.5 dolllar.

  2 veckor senare kostar en bitcoin 31 dollar och trenden pekar rakt upp.

  Tycker synd om dina läsare som gått miste om en av de största uppgångarna någonsin på IT-marknaden.

  Riktigt dåliga artiklar om bitcoin från din sida. Uppföljningen "bitcoinbubblan pumpas upp" vid 10.5 dollar var ett rent skämt.

  Jag har sagt det förrut, BitCoin skall upp till 100 dollar innan månaden är slut.

  SvaraRadera
 65. Bitcoin ÄR en bubbla. Hastigheten i uppgången visar det. Min definition av bubbla är något som utan substans fortsätter uppåt. När det går ner är det en sprucken bubbla. Du tror kanske att när jag säger "bubbla!" så skall den gå ner i pris. Det har jag inte skrivit någonstans. Bara att det kommer ta slut i förskräckelse för Svarte Petter. När en bubbla spricker är dock svårt att förutse.

  SvaraRadera
 66. Bitcoin är även ett pyramidspel som bygger på Greater Fool Theory. Betyder inte att den inte kan gå upp.

  Har du sålt och fått någon vinst eller drömmer du bara? Innan du sålt får du väl slå dig för bröstet. Jag blir iaf inte imponerad av orealiserade vinster i bubblor.

  SvaraRadera
 67. Cornucopia,

  BitCoin värderas under samma förutsättningar som guld. Dvs kostnaden att utvinna dem.

  Tror du på fullt allvar att BitCoins är gratis att producera? Kostnaden att producera 1 BitCoin ligger idag kring 15 dollar per BitCoin och stiger snabbt. Elkostnad samt kostnad för inköp av ultramodernt grafikkort x flera.

  Alla BitCoin i världen värderas idag till 1.25 miljarder kronor. Kostnaden för att producera 1 BitCoin kan de kommande veckorna stiga till över 100 dollar. Vad tror du då kommer hända med priset på befintliga bitcoins? Sannolikt stiger de till 200-300 dollar per BitCoin.

  BitCoin artiklarna visar en djup oförståelse hos dig för hur en marknadsekonomi fungerar. Det vi ser nu är en förväntad uppbyggnad av priserna. Bubbla kan du börja tala om när vi ser priser kring 300 dollar per bitcoin.

  Du har kostat dina läsare enorma uteblivna vinster. Tycker synd om alla som följer denna blogg utan att tänka själva.

  SvaraRadera
 68. Kommer aldrig sluta varna för bubblor och pyramidspel. Till skillnad mot dig är jag seriös.

  Hitta gärna var jag skriver att man inte skulle köpa Bitcoin. Här är ett citat:

  "Iaf, den som vill testa hur tekniken fungerar kan efter att ha laddat ner programvaran ange en av sina godtyckligt många bitcoinaddreser hos Bitcoin Faucet och få 0.02 Bitcoins till sin wallet.dat. När man väl laddat ikapp alla bitcoinblock."

  Ett annat citat:

  "Poängen med bubblor är att de spricker förr eller senare. Bitcoin kan bli värdelöst över en natt. Samtidigt kan förstås bubblor alltid blåsas upp lite till och till ännu orimligare nivåer."

  Hur du tolkar det är ditt problem. Återkom när du växlat in dina bitcoins till riktiga pengar och köpt något verkligt för dem. På Bitcoinmarket.com har redan möjligheten att handla via PayPal avbrutits.

  SvaraRadera
 69. Magnus Redin2011-06-08 19:17

  Bitcoin en del av IT-marknaden? Det är ett cyberkedjebrev.

  SvaraRadera
 70. Annan kul grej är att när nördarna skall sälja och växla över till riktiga pengar så finns en seriös risk att de säljer till någon som ägnar sig åt pengatvätt, droghandel eller rent av finansierar t-ordet. Och spåret i det godkända banksystemet kommer då synas och nörden kommer bli taggad av amerikanska myndigheter som ju har koll på alla godkända banktransaktioner, inklusive PayPal. Så om man inte säljer sina Bitcoin kontant på Plattan så kan det nog komma lite surt efteråt om vi säger så.

  Skall nog skriva ett inlägg till tror jag.

  SvaraRadera
 71. Faktum är att jag har lite "vita" Bitcoins i egenskap av en person med helt rent förflutet. Så att köpa Bitcoins av mig innebär att man inte vare sig bidrar till pengatvätt eller associeras med droghandel eller t-ordet. Jag kommer även ta upp vinsten i min deklaration.

  Frågan är vad någon är beredd att för Bitcoins från mig? Om nörden ovan tror så stenhårt på Bitcoins så nappar han väl direkt. Ge mig ett bud.

  SvaraRadera
 72. Anonym 17:23,

  Du verkar ha snöat in på tankarna kring monopol så här kommer lite förtydligande:

  Exempel 1: Fjärrvärmenät. Sälj ut ett fjärrvärmenät till en privat aktör och du kan vara trygg över att priset går upp! Mycket! Och alldeles givet eftersom en privat aktörs uppgift är vinstmaximering och inte omsorg om en kommuns innevånare på lång sikt. Dvs alla aktörer på en marknad driver mot monopolisering om dom kan om inte samhället säkerställer konkurrens på något sätt. Se Konkurrensverket mm. Så vad är alternativet? Bygga parallella fjärrvärmenät? Nja - det inser nog dom flesta skulle vara resursslöseri. Alltså - vissa saker kanske är smartare att vi äger via samhället. I England körde man liknande ideér med flera bussbolag på samma linjer - totalkaos! I dessa fall med bussar och fjärrvärmenät vet jag åtskilligt mer. Var nämligen inblandad i processerna. Men jag tror exemplet räcker. Däremot kan det vara en alldeles utmärkt idé att det finns ett antal privata leverantörer av energi in på fjärrvärmenätet. Så fjärrvärmenät kan vara ett exempel på naturligt monopol. Sen finns det andra bekymmer med naturliga monopol som t ex att dom över tiden tappar stinget och låter kostnaderna dra iväg. Men det tarvar andra lösningar som benchmarking, nyckeltal och annat som sätter fokus på effektiviteten.
  Sen undrar du om det finns onaturliga monopol? Tja det är väl isåfall mera det vi kallar oönskade monopol eller oftast oligopol, dvs för få aktörer på en fri marknad som tenderar att samarbeta och trycka upp priserna för eget ökat välbefinnande. Såna finns det tyvärr gott om också. Se elmarknaden som ett bra exempel. Banker kan nog också vara ett exempel. Bensinbolag. Asfaltbolag (närliggande exempel här i Östergötland mm).

  Elmarknad - tänk följande tanke - kanske klokt att samhället äger nån/några av de stora vattenkraftverken som fungerar som balanskraftleverantör med samhällsansvar primärt och vinst sekundärt, så alla andra privata och kommunala kraftleverantörer (vind/sol/vatten) kan producera för fullt och få fullt pris hela tiden = lättare att räkna på nyinvesteringar då.

  SvaraRadera
 73. Att läsa CornuCopia är som att läsa 1984. Det är nyspråk igen.

  CornuCopias investeringsråd har de senaste åren varit så dåliga att Cornu varit tvungen att skapa ett nyspråk där förlust är vinst och vinst är förlust. Endast Cornu kan få rubriken "Bitcoinbubblan pumpas upp" till att i efterhand vara ett neutralt råd. BitCoin har sedan dess stigt från 10.5 dollar till 31 dollar - på 2 veckor.

  Samma nyspråk när det gäller husköp 2005-2011 och aktier 2009-2011.

  Gällande risk att bli flaggad av CIA så är detta också fabler och fria fantasier. Via mtgox gärs 1000-tals bitcoin transaktion dagligen för miljontals dollar. Köpar och säljare är anonyma för varandra, precis som på vilken annan handelsplats. Som svensk medborgare kan du aldrig dömas för att sälja BitCoin - ens om du så råkar sälja till svarta pengar.

  SvaraRadera
 74. Du kan få köpa 2.29 bitcoins av mig. Vad vill du betala? Enkelt rakt via Payson, Paypal eller bankgiro, inga konstiga utlandsväxlingar. Det är ju en fantastisk affär enligt dig så kom och köp.

  SvaraRadera
 75. Lägger det i en separat tråd.

  SvaraRadera
 76. Bra Cornu, det vore enkelt av dig att luta dig tillbaks och säga "vad var det jag sa?", men det är styrka att se längre än så.

  Låt oss titta framöver och se vad som kan göras. Positiv inställning. Det gör underverk, tro mig. Alltför ofta hör man "jag klarar mig inte utan bilen", "vindkraft och solkraft ger ju inte energi hela tiden, så därför funkar det inte" och annat som anses vara sanningar.

  Våga ifrågasätta. Själv trodde jag fram till aug -10 att jag inte skulle kunna klara mig utan bilen. Men så missade en av pojkarna sitt studielån, och jag ställde ut pengar (i utbyte mot skärpning och resultat). En följd var att jag fick ställa bilen. Och det gick alldeles utmärkt. (pojken kom ifatt i sina studier och jag lärde mig en sak).

  När det gäller energin så förkastas gärna sol,vind och annat för att det inte producerar året runt, dygnet runt. Och? Vem i Sverige tror att det finns kläder som klarar klimatet dygnet runt, året runt? Ändå fixar vi att vara utomhus året om. Oj, vinterkläder, sommarkläder, regnkläder!

  Det avsomnade experimentet med tariffer för elförbrukningen borde väckas till liv. Då det testades var inte tekniken mogen, endast ett tidur satte priset. Nu borde det vara möjligt att (själv) sätta en prisnivå då kyl, frys och elpatroner ska gå in. Och få det styrt i realtid. Om så kunde ske tror jag att effektbehovet skulle kunna anpassas till produktionsförmågan. Helt tvärtom mot vad som nu sker.

  Den enskilda medborgarens anpasslighet slår med hästlängder all överstatlig planering. Så någon stor kollaps i spåren av peak .. anything.. tror jag inte på.

  SvaraRadera
 77. The Automatic Earth har kommit till samma punkt i sina två senaste poster "Where from here"- Nu har vi talat om problemen, vad gör vi nu? och "Generation junk" att det är ungdomarnas revolt vi skall hoppas på och stödja.
  Det senare är ganska radikalt för en ändå så känd blog. Det finns inget hopp för befintliga korupta system - gör revolution och kasta ut månglarna, politikerna och bankirerna ur maktens boningar.

  Helt riktig slutsats, prat om solceller mm hjälper oss inte då politiker och banker stjäl alla våra resurser för att bygga ett hållbart samhälle och motarbetar alla initiativ att ändra samhället till det bättre d.v.s. minska deras makt. Inget hållbart kan växa i skuggan av detta system! Inse detta och gå vidare! Vi kan inte jobba inom det system som är problemet för att lösa problemet!
  Stöd en grekisk revoltör istället för att stödja dina parasiter till banker och politiker.

  SvaraRadera
 78. Teknologin löser problemen.

  Javisst, jag är tekniknaiv.

  Haliburton förädlade fracking-tekniken och helt plötsligt sitter USA på ett Saudi Arabien av gas som räcker till billig energi inom överskådlig framtid, nåja åtminstone 50-100 år.
  Dessutom visar det sig att fracking är utmärkt för att utvinna shale oil, en resurs som tidigare inte var utvinningsbar i ekonomiska termer.

  Det kommer inte att bli någon energibrist 2015 sikt, lite dyrare bensin kanske men so what?

  Som sagt, det löser sig och om det inte gör det så spelar det ingen roll.

  SvaraRadera
 79. Höj rösträttsåldern till åtminstone 20 år (helst 23 år), innan allt går åt pipan via Miljöpartiets politik. (Se Tyskland som ett varnande exempel).  Sokrates

  SvaraRadera
 80. Jag tror inte Dick dricker vatten.

  SvaraRadera
 81. "Elmarknad - tänk följande tanke - kanske klokt att samhället äger nån/några av de stora vattenkraftverken som fungerar som balanskraftleverantör med samhällsansvar primärt och vinst sekundärt, så alla andra privata och kommunala kraftleverantörer (vind/sol/vatten) kan producera för fullt och få fullt pris hela tiden = lättare att räkna på nyinvesteringar då."

  Grundkurs 1A verkar inte ha gett dig rätt uppgifter om termen "marknad".

  SvaraRadera
 82. Mycket bra inlägg av C!

  Låt mig belysa två trender under de senaste decennierna som har med välfärd och begränsade resurser att göra.

  1. Privatiserande av konsumtionen.
  En tämligen stor del av vår materiella välståndsökning har gått till att enskilt konsumera det vi tidigare konsumerade tillsammmans med andra.
  Tidigare gick man till ett badhus för att basta och bada i bassäng. Nu har många egen bastu som används kanske en promille av tiden.
  Egen hemmabio istället för att gå på bio. Exemplen kan göras många.

  2. Detta leder naturligt till den andra iakttagelsen: Medan produktiviteten (effektiviteten i produktionsledet) ökat kraftigt så har "konsumtiviteten" minskat nästan lika mycket (Med "konsumtiviteten" menar jag hur effektiv konsumtionen är. Intressant att det inte finns en vedertagen term för det utan att jag måste hitta på ett ord).
  Vi producerar alltså mycket effektivare men konsumerar alltmer korkat.
  Ett exempel: Det finns INGET företag vars affärsidé är att transportera materia från A till B som skulle överleva om det fungerade som privatbilismen gör idag.
  1,2 pers per bil i morgontrafiken. Vad är det om inte ren vaskning? Skillnaden är bara att man här häller ut 3 flaskor för varje man dricker ur.

  Om vi istället intresserar oss för nyttan av konsumtionen istället för konsumtion i sig så är resursproblemen (åtminstone i västvärlden) till stor del lösta.

  //Håkan

  SvaraRadera
 83. Skulle vara kul med ett experiment, om man bara fick äta 1000 kalorier på ett dygn, inte använda fossil transport på ett dygn, inga flyg, inga polisbilar eller ambulanser, elnätet skulle leverera 22% av dygnet för att simulera vindkraften.

  Tror ni folk skulle vakna?

  SvaraRadera
 84. "Kan någon förklara varför inte staten subventionerar dieselbilar"

  Idag är dieselbilar det som säljer bäst, det är väl mest privatpersoner som inte kör så mycket som köper bensinbilar i dagsläget.

  Men diesel och bensinbilar går på olika fraktioner av råoljan vilket innebär att om vi enbart använder diesel så står raffinaderierna med bensin över som måste säljas eller omvandlas till något annat man kan sälja.

  Ett problem är också att dieselmotorer får allt svårare att klara de allt hårdare avgaskraven. Framförallt så blir kraven för utsläpp av kväveoxider tuffare något som kan innebära att framtida dieselbilar behöver selektiv reduktionskatalysator med urea tillsats vilket gör bilarna dyrare. Samtidigt så blir bensinmotorerna allt snålare genom bland annat downsizing och direktinsprutning. Framtidens förbränningsmotorer kanske inte heller är varken bensin eller dieselmotor utan någonting mitt emellan. Kompressionständ homogenförbränning eller delvis förblandad förbränning är två områden det forskas på för att sänka utsläpp såväl som förbrukning.

  Leif T:

  Fjärrvärmenätet bör man hantera på samma sätt som man hanterar elnätet, där det också finns privata aktörer. När det gäller el så får inte produktion och distribution ligga i samma bolag och den som sköter distribution får inte diskriminera någon leverantör eller kund samtidigt som myndigheterna övervakar att prissättningen är skälig. Med samma princip för fjärrvärmenätet (det är på väg ditåt) så kan alla vara producenter eller konsumenter. Exempelvis så kan ett kommunalt energibolag då inte hindra andra företag från att sälja sin spillvärme på nätet vilket bidrar till ökad energieffektivitet och lägre kostnad.

  SvaraRadera
 85. Magnus Redin2011-06-09 22:41

  Håkan, bristen på "konsumtivitet" var en briljant iaktagelse, med det ordet går det troligtvis att gräva fram mycket av värde.

  Anonym 10:59, det där kördes när jag gick i mellanstadiet på 70:talet, tema u-land, några i klassen fick fin mat och resten illa kokt ris till lunch. Jag tror inte att det gjorde någon större nytta...

  SvaraRadera