Cornucopia?

Aktuellt

Två tredjedelar av läsarna har fått det bättre sedan 2014, var femte sämre

Sedan 2014 och regeringsskiftet har 67% av svarande läsare fått det bättre, 14% upplever sitt liv oförändrat och 19% uppger att de fått det ...

2011-05-23 10:59

Om den omöjliga tillväxten och peak oil

Provinsialblaskan GP fortsätter att vara kanske Sveriges främsta publika forum för en tillväxtkritisk debatt. Nu har man publicerat en debattartikel av Per Gahrton och Mikael Malmaeus om att hållbar ekonomi är möjlig utan tillväxt. Malmaeus har också skrivit rapporten Ekonomi utan tillväxt - ett svenskt perspektiv.

Duon tar också upp peak oil och sambandet mellan energi och ekonomisk tillväxt, även om man kallar det hela för P4-inspirerade oljetoppen.

"Vi vet dock att tillväxten har gränser. Världens energireserver krymper samtidigt som konkurrensen om resurserna hårdnar. Enligt många bedömare kan oljetoppen redan vara nådd, vilket i praktiken innebär att det är tveksamt hur länge den globala energianvändningen kan fortsätta att expandera. Det finns ett tydligt samband mellan energianvändning och ekonomisk tillväxt som är lätt att förstå. Genom att öka tillförseln av energi till produktionsprocesserna kan produktionen per arbetad timme ökas, vilket leder till ekonomisk tillväxt."

Det är förstås bra och viktigt att frågan om tillväxtens omöjlighet i en ändlig värld tas upp om och om igen. Men samtidigt är det inte möjligt att ens stanna upp vid nolltillväxt. För det finns vare sig hållbar tillväxt eller en hållbar ekonomi byggd på nolltillväxt från nuvarande nivå.

Nolltillväxt är kanske lättare att idag sälja in, men i verkligheten kommer vi behöva skala ner vårt materiella och ekonomiska välstånd med kanske 60% under loppet av några decennier när naturtillgångar och bristande resurser tvingar oss till det.

Om någon tycker det låter fruktansvärt så innebär ett ras på 60% av BNP att vi landar på en ekonomi av 1989 års storlek.

Detta förutsätter alltså att vi går över till ett hållbart samhälle. Samtidigt bör man komma ihåg att 1989 levde svenska staten och den svenska välfärden på kredit och inte på en ekonomi i balans. Men tänk kanske dagens välfärd med med 1989 års materiella levnadsstandard och vanor. Det inkluderar antalet TV-kanaler, radiokanaler, antalet mobiltelefoner och privat ägda datorer, antalet bilar och transporter etc. På den tiden minns jag det som att en bilresa på en timme ansågs vara lång och inget man gjorde regelbundet eller i en handvändning. Idag är en timmes bilresa ingenting. Att flyga var exklusivt och ovanligt, idag flyger många flera gånger om året.

En del saker tillför stor nytta till samhället, t ex datorer, Internet och mobiltelefoner och de kommer rimligtivs i den mån det finns naturtillgångar för att producera dessa finnas kvar. Samhället år 2050 kommer inte vara samhället 1989, men det kommer heller inte vara dagens enorma materialism och resursslöseri. En realistisk vision är att med energisnål teknik, förnyelsebar energi och andra förändringar nå en ekonomi av 1989 års storlek med en välfärd på ungefär 2010 års nivå. Det kallar mina kritiker för en domedag. De levde väl inte 1989 antar jag?

Problemet är bara att vi också behöver få ner skuldsättningen hos svenska folket till 1989 års nivå. Dagens skulder med 1989 års BNP skulle förstås vara katastrofala.

Utmaningen ligger i att ställa om det ekonomiska systemet så att det inte kräver evig tillväxt i en ändlig värld för att betala räntor. Istället behöver vi ha en kraftig avbelåning för att få ner skuldsättningen till en hållbar nivå samtidigt som det ekonomiska systemet förändras successivt.

Genom att GP åtminstone låter tillväxtkritiker komma till tals till skillnad mot storstadspressen så tigs åtminstone inte frågan ihjäl.

Steg 3 handlar om att få ut budskapet att tillväxt inte är nödvändig för välstånd och välbefinnande. Steg 4 blir att inse att det krävs en ekonomisk kontraktion för att uppnå hållbarhet. Man kan redan idag dra sitt strå till stacken genom att amortera istället för att konsumera.

Tillägg: Ja, det går att effektivisera processer och så kommer också att ske, men det går inte att göra det i all oändlighet. Det finns faktiskt gränser även där. Att flytta en massa på X kg Y meter kommer alltid dra en viss mängd energi, hur man än effektiviserar.

Angående nolltillväxt, från sammanfattningen av Malmaeus rapport:

"Denna rapport undersöker de ekonomiska förutsättningar- na för en ekonomi utan tillväxt i Sverige, med utgångspunkt i den nationalekonomiska verkligheten. Simuleringar med en makroekonomisk modell tyder på att viktiga mål som låg arbetslöshet och sunda statsfinanser i Sverige är möjli- ga att uppnå med låg eller ingen ekonomisk tillväxt under en simuleringsperiod på 0 år. Viktiga förutsättningar för att detta ska vara möjligt är en övergripande arbetstidsför- kortning och minskade privata investeringar. Generellt kan konstateras att ingen dramatisk omställning av ekonomin tycks vara nödvändig för att uppnå hållbarhet enligt denna modell. Scenarier med låg eller ingen tillväxt anger en lik- nande andel konsumtion jämfört med dagens nivå och en fortsatt stor andel av den svenska produktionen avsatt för export. Inom ramen för de volymer som är hållbara är det sannolikt möjligt att öka andelen miljövänliga investeringar och hållbar konsumtion."

Det är som sagt en modell, verkligheten kräver ett steg längre. Men en acceptans för ovanstående är iaf ett steg i rätt riktning.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

34 kommentarer:

 1. Fint med en rapport som åtminstone gör det lite svårare att slentrianmässigt slänga ur sig "hållbart samhälle kräver tillväxt", "utan tillväxt ingen välfärd", "vi behöver tillväxt för jobben", etc, etc.

  Om trenden håller sig (peak oil och tillväxtkritik blir alltmer main stream) så kanske (kanske, kanske) det kan bli en seriös debatt om viktiga frågor till nästa val..

  SvaraRadera
 2. Allt för många som tjötar i teori. Action, not words. Den som tycker att pennan är kraftfull har uppenbarligen aldrig varit i kontakt med ett automatkarbin.

  Den som tror man kan effektivisera till den grad att vi inte behöver tumma på våran levnadsstandard bör studera lite termodynamik, finns ju vissa lagar som är ganska svåra att gå runt om man lever i verkligheten.

  "The idea of economic growth overcoming physical limits by angelizing GDP is equivalent to overcoming physical limits to population growth by reducing the throughtput intensity or metabolism of human beings."

  SvaraRadera
 3. Tror att det var Terry Pratchett som (i en humor-fantasybok) skrev något i stil med

  "The pen is mightier than the sword, but only if it is about eight foot long and and very, very sharp."

  SvaraRadera
 4. "Att flytta en massa på X kg Y meter kommer alltid dra en viss mängd energi, hur man än effektiviserar."

  Om du nöjer dig med horisontell förflyttning så går energin mot noll om underlaget är friktionsfritt. (Under föremålet i fråga, inte under den som puttar.)

  SvaraRadera
 5. ... i vacuum. Annars har du luftmotstånd.

  SvaraRadera
 6. Jadu fanat1c 11:36,

  Minska människans metabolism lär gå alldeles utmärkt här i väst. Om vi kör ner oss på asiatisk standarddiet lär vi kunna klippa minst 75% av metabolismen. Dock lite tightare för asiaterna att gå över till asiatisk diet för att spara energi....

  SvaraRadera
 7. Därav går mot noll. Jag tänker mig att det som ska transporteras läggs i en aerodynamisk behållare.

  För att få det att fungera krävs det nog någon form av antivindtunnel för att bli oberoende av ev. variationer i vind.


  De kan väl inte vara mycket dyrare att bygga "plasttunnlar" med väldigt glatt yta än motorvägar. Någon form av gummiband med jämna mellanrum för att få ny rörelseenergi då det lär bli för dyrt att bygga och underhålla någonting som är helt friktionsfritt.

  Idén behöver slipas men det kan vara intressant att räkna på.

  Voila! - transport för människor och varor utan motorer.

  SvaraRadera
 8. Magnus Redin2011-05-23 12:10

  Minskade privata investeringar?

  Investeringarna behöver öka i form av tätortsbebyggelse, cyklar, energimässigt kloka husrenoveringar, nya bilar vartefter tekniken utvecklas, andelar/aktier i företag som bygger energiproduktion och andra nya produkter, trädgårdsodling, osv. Det som behöver minska är konsumtionen av framförallt energiintensiva tjänster och statussymboler.

  SvaraRadera
 9. Jag har några tankar angående skillnaden mellan det politiska/individuella och lokala/globala i den här frågan.

  Ska man från politiskt håll tvinga fram förändring som bygger på att man beskattar och tvingar människor att ändra sitt beteende, eller ska man med hjälp av avregleringar göra det enklare för individer att ställa om för att det gynnar deras egna ekonomiska frihet på ett mer hållbart sätt? Ska inte omställningen först och främst premiera samförstånd och spontan omställning för människor baserat på deras egna val?

  Taget från Knivsta kommuns Miljöprogram:
  http://www.knivsta.se/~/media/Files/Kommun-politik/Planer-styrdokument/Planer/miljo-teknik-avfall/Miljoprogram.ashx

  "5.3 Genomförande
  Miljöprogrammet i sig kan inte ensamt bidra till att miljömålen uppfylls. Miljöfrågorna är komplexa och spänner över en rad olika sektorer. Förverkligandet av Miljöprogrammet handlar förutom om att ta fram handlingsplaner och genomföra åtgärder även om en ständig kunskapsutveckling, politiskt engagemang och arbete, lagstiftning, internationella överenskommelser, informations och kunskapsspridning i syfte att förändra människors beteenden."

  Den tillväxtkritiska debatten kommer alltid att vurma för beskattning då den diskuterar "lösningar" och "styrning". Gör en sökning i "Ekonomi utan tillväxt - ett svenskt perspektiv" och se själva. Det är ju just skatter och subventioneringar som håller tillbaka sektorn som tillväxtkritikerna tror på. Är det inte lite konstigt att tala om värnet ekosystemen och konsumtionens miljöpåverkan när man samtidigt vill ha statliga "investeringar" i "miljövänlig" energi och sektorer som även dom kräver råvaror och material som inte alls är miljövänliga?

  Man blandar ihop vissa ekonomiska- och ekosystemsrelaterade förutsättningar med ideologiska värderingar.

  Det jag försöker beskriva är att jag tror omställningen sker frivilligt successivt över tiden på gräsrotsnivå, dels genom att man t.ex. börjar intressera sig för odling och att man söker grundläggande kunskap om vårt finansiella system och hur man kan spara och investera mer för sin egna situation samt lokal hållbarhet och energieffektivisering. Man börjar sin individuella omställning någonstans utan att tvinga andra att ändra beteende.

  Jag finner det mycket intressant att de som får mest applåder på Miljöpartiets kongress är demagogerna, förlåt politikerna, som lutar sig på t.ex. Tim Jacksons Prosperity Without Growth och inte de från Knivsta som faktiskt skridit till verket och gjort en massa framgångsrika saker på lokal nivå.

  Jag kommer inte ihåg vad han hette, men när han på Miljöpartiets kongress talade om att införa Naturbruksgymnasium i Sverige (vi bortser nu från om det finns en genuin efterfrågan och hur de ska finansieras), så fick han knappt några applåder. Vad jag uppfattar vara de som är i praktisk framkant av denna debatt får knappt applåder på en kongress för ett parti som sägs värna om Miljön. Väldigt intressant.

  Revolutionen börjar lokalt i rabatterna och inte inom trögkörda och sömniga institutioner bekostade av skattebetalarna på global nivå.

  Ett till par anmärkningar:

  Varför finns det ett utbrett förakt mot befolkningsmängd bland en del tillväxtkritiker?

  Och, när tillväxtkritiker talar om "evig tillväxt i en ändlig värld", vad menas med den definitionen mer exakt? Syftar man på de saker som t.ex. "finansiell stabilitet" med pengar som skapas ur tomma intet och monetariseringen av skuld, eller menar man även all form av tillväxt från t.ex. sparande och investeringar?

  Jag skrev ned mina tankar i all välmening för jag får inte de olika teoretiska, praktiska och ideologiska alternativen att gå ihop just nu. Rent kunskapsmässigt är det väldigt svårnavigerat på grund av media, demagoger, politiker etc. och jag försöker enbart förstå världen runt omkring mig.

  SvaraRadera
 10. Nyligen gick en av de absolut bästa science fiction-serierna i SVT. Den gav en närmast klockren bild av hur det framtida samhället kan komma att se ut om cirka 50 år. Jag skrev om denna fantastiska TV-serie för en dryg månad sen. Vill du veta vilken TV-serie syftar på får du kolla denna länk:
  http://blogg.passagen.se/millimetervagor/date/20110416
  Mvh
  Bosse

  SvaraRadera
 11. Indien strävar efter en tillväxt på 8% för att lyfta ytterligare en andel av befolkningen över fattigdomsnivån.
  Kina har regelmässigt en tillväxt över 8% för att nu inte tala om Afrika.
  Vad vi gör har nog endast marginell betydelse.
  Men gör vi rätt saker så kanske det får större effekt. Satsa på upplysning och barnbegränsning-via mobilen.
  En begränsningsapp?

  SvaraRadera
 12. Cornucopia:
  Är det inte bättre att jämföra total energianvändning samt energianvändning för uppvärmning, transport och tillverkning mellan tex. 1950 och 2010 (samt fraktionen vind, vatten, kärnkraft, fossilt)? Det är ju här skon klämmer. Tex så använde vi för några årtionden sedan mycket olja till uppvärming, idag så tankar vi bilen i stället.
  Så hur långt är fallet från dagens energimix till en uthållig?

  Q

  SvaraRadera
 13. Ingen kommentar till inlägget men om bostadsmarknaden och sänkningar av objekt som inte redovisas. Första gången jag såg den här lägenheten, nu för 1,295 milj. var för cirka ett år sedan. Då kostade den 1,65 milj. vilket kan ses här, längst ned till höger. Under ett år har jag sett den komma ut, med noll antal dagar som annonstid, till ett par olika utgångspriser.

  Statistiken blir ju lätt missvisande med s.k. nypubliceringar hela tiden. Undrar hur lång tid det tar till nästa gång den publiceras på hemnet eller i lokalblaskan.

  SvaraRadera
 14. 12:29, vet inte vad (mp):s interna motion om naturbruksgymnasium handlar om, men sådana har vi väl redan i Sverige. I princip varje län/landsting driver ett antal sådana. Här i Västra Götaland drivs det minst fyra naturbruksgymnasium: Dingle, Skara, Sätila och Svenljunga, där den senare är fokuserad på skogsbruk. Japp, jag bor "granne" med ett naturbruksgymnasium, närmsta bebyggelse i en riktning 2.5 km bort.

  SvaraRadera
 15. När tror ni att man omvärderar beslutet om att inte tillåta oljeborrning utanför Gotland? Mängderna var väl rätt små, men jag vill minnas att jag läst att det skulle täcka en fjärdedel av Sveriges oljeförbrukning under ett par årtionden?

  SvaraRadera
 16. @42 http://www.et3.com/ där har du folk som "slipat" en hel del på idéen.

  SvaraRadera
 17. Anonym 12:29:

  Du skriver följande.

  "Ska inte omställningen först och främst premiera samförstånd och spontan omställning för människor baserat på deras egna val?"

  Miljörörelsen har funnits ganska länge. De som går att påverka att göra frivilliga val har nog föstått att det är något i görningen vid det här laget. Det är den andra gruppen som OCKSÅ ska ha klart för sig att den som sätter sig till motvärn blir krossad om samhällsförändringen är oundviklig...

  "Man börjar sin individuella omställning någonstans utan att tvinga andra att ändra beteende."

  Ett problem därvidlag är att när för många påbörjat sin individuella omställning så kommer det att påverka tillväxten negativt och medföra att personer som får sin näring som funktionärer i dag inte längre kan leva på andras arbete. En liknande process har nyligen synts efter valet inom den socialdemokratiska partiorganisationen och inom försvarsmakten som bantat. Ingetdera blev alvarligt dock. En helt nödvändig omställning kan motarbetas på många sätt av organiserade intressen. Det kan säkert bli fråga om beskyddarverksamhet och liknande, vilket den som vill ta sig loss från ett löntagarjobb och konsumtionskrav för att hålla hjulen rullande bör ha klart för sig.

  "Revolutionen börjar lokalt i rabatterna och inte inom trögkörda och sömniga institutioner bekostade av skattebetalarna på global nivå."

  Trots allt finns centralt på hög nivå en god överblick över hur dåligt det finansiella systemet under lång tid har fungerat och hur urgröpt samhällsekonomin faktiskt är, det är ju bara något man inte kunnat nämna offentligt. Det är svårt att sia om hur man kommer att agera inom statsledningen på till exempel att lokala marknader uppstår men förhoppningsvis så sker en urdragning så omärkligt som möjligt. Om en bygemenskap börjar byta tjänster eller använda egna betalningsmedel så minskar ju helt klart beskattningbasen i det området. Och frågan är väl till att börja med hur stat & samhälle varit representerad där under senare år. Post, bank, bibliotek? Skola? Har sådant funntits under det senaste decenniet?


  "Varför finns det ett utbrett förakt mot befolkningsmängd bland en del tillväxtkritiker? "

  Handlar inte detta bara om att invandringen krånglar till det? Nativiteten är ju för låg bland svensk ursprungsbefolkning vilket gör invandring till ett nödvändigt ont ÄVEN för den som vill behålla nationell särart. Alternativet är rejält sänkt standard ganska omgående och det är inte så lätt att acceptera för någon.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 18. Anonym 12:29:

  "Och, när tillväxtkritiker talar om "evig tillväxt i en ändlig värld", vad menas med den definitionen mer exakt?

  Det där kan inte vara annat än en slogan.
  Om tillväxten faller nu och landar på en mycket lägre nivå för att vikande oljetillgång får genomslag kan det bli kräftgång ett bra tag, räknat på global, eller nationell BNP exempelvis. Men det hindrar inte att den som kan omsätta idéer i praktiken kan börja tillverka prylar som behövs och sälja dessa, först hemma i garaget och efter något år i en nybygd fabrik. Hur skulle någon kunna stoppa sådant? Och varför ens försöka?

  Givetvis med reservation för de redan etablerade enligt resonemanget ovan.

  Det går väl att tänka sig till exempel att gamla vattenvägar kommer i bruk igen om transporter blir dyra, och då kanske samhällen i dag ligger på fel platser. Eller att produktiv jordbruksmark som nu ligger för fäfot tas i bruk igen. Men det är ju ofta de marginella nyodlingarna som har övergivits, och de lär väl bli övergivna igen om de inte kan ge god avkastning.

  Eftersom Sverige ÄR ett kallt blåshål med en hyfsat välutbildad befolkning har landet goda förutsättningar att ligga i framkant under en ny industrialisering. Men den komm ju senare.

  Först ska det väl bli en jädra kalabalik ett tag när poletten fallit ned hos tillräckligt många, sedan ett ställningskrig mellan Socialister, Nationalsocialister, lokalbefolkning och staten, rojalister mot regeringstrogna och kanske andra fraktioner. Därefter blir det väl en nyorientering.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 19. Tack för kommentarerna Wallin.

  SvaraRadera
 20. "Genom att GP åtminstone låter tillväxtkritiker komma till tals till skillnad mot storstadspressen..."

  Om Göteborgsposten inte tillhör storstadspress så måste du väl ändå skriva "Stockholmspressen" istället? :-)

  SvaraRadera
 21. Måtte de som urholkat samhället för egen vinning få betala dyrt!
  Politiker, journalister, lobbyister och myndighetspersoner.

  Samla ihop och gör en stor brasa av allt.

  SvaraRadera
 22. Ja för det är ju politiker och journalisternas fel allt eller? Vi alla är ju med i samma skithög, mer eller mindre. Även att inte göra något, att inte göra ett val är ju minst lika illa.

  "You're not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. You're the all-singing, all-dancing crap of the world."

  SvaraRadera
 23. Såg nyss på Vetenskapens värld på SVT2 om tillväxt.
  Frågeställningen i programmet är:
  "Många hävdar att världens resurser inte räcker för konstant tillväxt, och andra hävdar att utan tillväxt bryter samhällen och välstånd samman. Men stämmer det?"

  SvaraRadera
 24. Tror ni att oljepriset kommer stiga?

  Eller kan det falla om räntor och sånt höjs och alla pengar går till att släcka skulder?

  SvaraRadera
 25. Magnus Redin2011-05-23 23:08

  Oljepriset kommer att variera och då och då gå över förmågan för kunderna att betala vilket ger tillfälliga prisfall.

  Då det inte går att få fram billig olja eftersom de lättutvunna oljefälten är slut och de återstående bästa oljefälten vartefter sinar måste konsumtionen minska. Marknadsmässigt måste då priset bli så högt att folk byter till andra bränslen, effektiviserar eller upphör med verksamheter vilket kan bli tragiskt i ekonomiskt svaga länder där det mesta av oljan går åt för att laga mat, jordbruk och överlevandsviktiga transporter.

  Om det blir deflation så folk inte har råd med bensin för 5:- litern eller inflation så de inte har råd med bensin för 50:- litern eller hyperinfaltion så de inte har råd med bensin för 50 000:- litern har jag ingen aning om. Det enda jag är säker på att det blir så dyrt att tillgång och efterfrågan alltid är i balans.

  SvaraRadera
 26. Hela statsapparaten måste krympa. Inklusive universiteten där manniskor kan leva hela livet i sin egen dimma. Rättsapparaten med de enorma överutredningarna måste skrotas. Hela socialapparaten med den enormt frikostiga invandringen måste antagligen kraftigt minska eller helt upphöra. Mycket lägre skatter och småskalig nära tillverkning måste till.

  SvaraRadera
 27. 00:22

  Vet inte om du hängt med de senaste men för Sverige är det ekonomiskt positivt att ta in invandrare.

  SvaraRadera
 28. Lite off-topic men koppling till PeakOil. Maria Larsson vill förbjudna rökning i parker m.m. enligt senaste modet från New York. Det förpestar luften för grannen. Men hallå! Hur många sekunders bilkörning med förpestad luft motsvarar en cigg? Bara från en bil. Ta en titt på Essingeleden en tisdagseftermiddag!? Tänkt dig en grill i en park med en saftig flintastek. Vad motsvarar grillkolen? 5 limpor cigaretter i vikt och utsläpp? Är det inte lite som att snubbla över nyckelpigor??? Hur många dör årligen av dålig stadsluft, hur många dör av cigarettrök? Jag påstår utan att riktigt kunna bekräfta det, avgaser från fossilt bränsle dödar avsevärt fler än vad tobaksrökning gör och att det är mångdubbelt större problem för vår hälsa o ekonomi än tobaksrökning. Obs, röker ej själv. Sist jag gjorde det var jag femton och körde moppe på mittan av åttiotalet. Röd Marlboro, tror jag.

  SvaraRadera
 29. 08:34

  Ibland lyckas jag inspirera Cornu till nya inlägg. Får se om det funkade denna gången.

  SvaraRadera
 30. Om man tänker sig en återgång till 1989 års nivå krävs det en hel del förändringar av Sveriges samhällsstruktur. Sedan 1989 har det skett en kraftig specialisering över jorden och i Sverige importerar vi allt mer. Jag ser att vi skulle behöva bygga upp mer lokal prouktion igen. Och vi lär knappast kunna vara lika exortberoende som nu eftersom de globala transporterna kommer att drabbas kraftigt ner oljeproduktionen/eporten går ned.

  SvaraRadera
 31. Anonym 2011-05-23 12:45:

  vem är det egentligen som behöver upplysas? Kina har redan ettbarnpolitik och vi i Väst använder 20ggr mer energi, minst, den ökande energianvändningen i öst har ju i många avseenden utgjorts av vår konsumption.

  /Björne

  SvaraRadera
 32. http://svtplay.se/t/102814/vetenskapens_varld

  Lustigt att du inte kommenterat detta program.

  SvaraRadera
 33. Med TV är problemet att man måste se på programmet, t ex på SVT Play för min del som saknar TV-antenn. Jag kan naturligtvis skriva om programmets existens, men jag har inte haft tid att titta på det själv.

  SvaraRadera
 34. 1989 was the shit. Goda nyheter att vi skall tillbaka dit alltså. Det finns till 2050 jättemycket som kan göras inom recykling, förnuftigare konsumtionsmönster, kollektivtrafik osv osv.

  Allt det där hade vi behövt göra i alla fall. Oljetoppen ger bara turbo åt den processen.

  / villafarsan

  SvaraRadera