Cornucopia?

Aktuellt

Istället för bankfack?

När allt fler banker stänger ner sina bankfack och alternativen kräver att man rycker upp hela sin ekonomi, alla kort, konton, appar, sparan...

2011-04-20 09:29

Undantagslagar på gång i Sverige?

Den svenska krishanteringen lämnar som bekant en del att önska. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap är återigen kritisk mot svenska kommuner och länsstyrelsers krishanteringsförmåga i en ny rapport vid namn Uppföljning av samhällets krisberedskapsförmåga 2010.

Rapporten fokuserar för övrigt på tre scenarion; pandemi, angrepp mot transporter av farligt gods och isstorm. Det har skett en viss förbättring sedan senaste uppföljningen, men alla tidigare problem kvarstår. Dit räknas brist på uthållighet i ledningsfunktioner, sårbarhet inom dricksvatten- och elförsörjning mm.

Bloggrannen och författaren Kaj Karlsson, som i dagarna kommer ut med sin roman Operation Nordvind, har tidigare skrivit om ett behov av förändrad krisledningsförmåga i Sverige då det saknas samordnad krisledning inom landet. Istället skall hundratals myndigheter samordna med hundratals myndigheter.

I en blänkare i sitt Twitterflöde skrev Kaj Karlsson igår följande:

"Finns indikationer att regeringskansliet arb. med frågor kring undantagslag och grundlagsändringar vad gäller krisberedskap och -hantering."

Det låter alltså som regeringen har insett problemet och svarar med att fundera på den mest extrema åtgärden. Nämligen att förändra grundlagen så att vi tillåter undantagstillstånd i Sverige. Kort sagt att vid vad som beslutande organ anser vara en kris så åsidosätter man normal lagstiftning och någon tillåts ta över och peka med hela handen.

Från Wikipedia om undantagstillstånd:

"Undantagstillstånd är ett rättsligt tillstånd där vissa normala lagar och rättigheter sätts ur spel och vissa myndigheter får utökade befogenheter. Undantagstillstånd kan antingen ske inom ramen för ett statsskick och dess konstitution, eller i samband med att just statsskicket upphävs (statsvälvning, revolution, etc.). Ett undantagstillstånd förklaras av regeringen och oftast till följd av naturkatastrofer, civila oroligheter, krig eller liknande omständigheter som hotar samhällets struktur eller existens. En vanlig åtgärd vid undantagstillstånd är införande av utegångsförbud. Det är vanligtvis olagligt att ändra undantagslagarna eller konstitutionen så länge undantagstillstånd råder, vid inomkonstitutionella undantagstillstånd. I Sverige finns inte möjligheten att förklara undantagstillstånd generellt, då man ändå kan ändra på lagar och regler som myndighet utan att bli straffad. Däremot kan särskilda förfaranden för lagstiftningsåtgärder användas vid krig eller krigsfara."

Frågan är om vi vill se att våra högst normalbegåvade politiker skall ges möjligheten att i framtid vid godtycklig bedömning utlysa undantagstillstånd i Sverige, vilket t ex kan göra att vi kan få direkt ministerstyre, godtycklig expropriering av privat egendom, indragna fri- och rättigheter etc. Fetstilen ovan är dock intressant, dvs att myndigheter redan idag kan ändra på lagar och regler utan att bli straffade. Ansvar (=straff) är ju okänt i Sverige när det gäller myndigheter. Men vid undantagstillstånd så är det dessutom officiellt sanktionerat och makthavare kan köra över myndighetsgränser.

Nu finns det ingen annan information än Kaj Karlssons blänkare ovan, så exakt utformning och omfattning av svenska undantagslagar återstår att se. Skall man dock ha någon samordnad krisledning så är det antagligen nödvändigt, då det annars inte är möjligt att tvinga myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner att samarbeta och samordna med varandra.

Existensen av grundlagsskyddade undantagslagar betyder förstås inte att man kommer tillämpa dem. Och de kan förhoppningsvis vara begränsade i omfattning. Väsentligt är att det finns någon form av balansering som åtminstone retroaktivt gör att man kan utkräva ansvar av beslutsfattare för övertramp.

Men vad är en kris? Kommer den permanenta energikrisen vi kommer uppleva när konsekvenserna av peak oil blir kännbara räknas som en kris, och skulle Sverige i så fall sättas i permanent undantagstillstånd där normala lagar och regler inte gäller, utan bara centralmaktens knutna näve godtyckligt bestämmer tills vidare?

Låter som en tanke. Men knappast en önskvärd sådan.

Med tanke på alla de skärpta integritets- och frihetsbegränsande lagar som införts de senaste åren genom att skylla på [t-ordet], penningtvätt eller EU, så är undantagslagar bara en logisk fortsättning på rådande utveckling.

I slutändan är det en demokratifråga. Grundlagsändringar kräver förstås att det av folkfårket valda politikerfårket nickar med partipiskorna och godkänner en grundlagsändring. Naturligtvis förutsätter man att undantagslagar kommer styras av en till folket välvillig statsmakt. Men vad händer om t ex populisthögern (sd) eller populistvänstern (v) har avsevärt större inflytande i en framtid där undantagstillstånd införs på förekommen krisanledning?

Man kan tänka sig att ett undantagstillstånd för att undvika förvirring och ryktesspridning begränsar yttrandefriheten, där endast myndighet eller av myndighet godkänd media får sprida information om pågående kris. Samtidigt kan svenska undantagslagar införas med tydliga avgränsningar, t ex att andra grundlagsskyddade rättigheter som yttrandefrihet inte får begränsas ens vid undantagstillstånd, så jag målar fan på väggen ovan.

Men än så länge finns det bara en blänkare på en Twitterrad. Ovanstående är bara undertecknad som sticker iväg i tangentens riktning. Återstår att se om det blir något konkret och hur den grundlagsändringen skall smygas igenom utan mediauppmärksamhet. Grundlagsförändringar brukar smygas igenom utan offentlig debatt.

Ordet är någorlunda fritt nedan. Vi har ju inte ännu ett undantagstillstånd där myndigheterna kanske begränsar fritt informationsflöde.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

17 kommentarer:

 1. Mm...sett över tiden så går vi långsamt mot det du skriver. Vi som påstår att Orwells mardröms-samhälle redan är här får allt som ofta ta på oss foliehattarna och skämmas. Men jag tror vi blir många fler med foliehattar snart. Och då kanske de används för att regimen inte ska kunna avlyssna våra tankar... (obs, ett skämt...men ändå inte)

  Erich Honecker hade verkligen älskat Sverige då han helt lagligt fått verktygen att övervaka och kontrollera ett helt folk utan att riskera bli störtad. Vi är så lurade att tro att genom att ge upp vår frihet så vinner vi frihet. De som lurat oss att tro det är verkligen skickliga...

  De som beter sig som Bagdad Bob och hävdar att allt är underbart därute är de riktiga dårarna. Aldrig har vi blivit mer kontrollerade och övervakade och man kan fråga sig varför våra demokratiskt folkvalda politiker är så rädda för oss? Vi folket, som röstat på dom.

  Läskigt. På riktigt.

  SvaraRadera
 2. Att diskutera lagstiftningen är en naturlig del av att analysera behov och möjligheter för en central ledning i kris, men statsmakten har hittills dragit sig för att genomföra stora förändringar av liknande skäl som du beskriver ovan (har jag förstått).

  "Konstitutionell nödvärnsrätt" var tydligen en populär lösning under arbetet med den senaste grundlagsutredningen. Men det fungerar inte i praktiken och räcker inte ända fram. Var är då fullblodsproffsen?

  Det är viktigt att som lagstiftare och ansvarig för samhället våga vrida och vända på alternativen. Om en förändring genomförs så inkluderar det nog balanserande mekanismer, som du är inne på.

  SvaraRadera
 3. Var det inte du Cornu som skrev en kommentar i ett blogginlägg för inte så länge sen som all central styrning är av ondo? Borde inte krisberedskap vara av ond med samma resonemang?

  SvaraRadera
 4. Och maskivorkan fortsätter med Cryptosporidium i Skellefteå kommuns kranvatten....

  SvaraRadera
 5. Det är något bekymmersamt att just grundlagsändringar är något som inte tas upp för offentligdebatt, är det måhända så att de kommer att leda till förändringar som inte är så värst positiva för medborgarna.

  Undantags tillstång eller någon "kris" myndighet som tar över käns lite tveksamt då vi inte har någon igentlig ansvars utkrävnings mekanism förutom valdagen då, fast då är saken oftast glömd och förlåten. Dessutom berörs vanligtvis inte enskilda generaldirektörer av riksdagsvalet då regeringar har en vana att behålla de mesta GD:s från den tidigare.

  SvaraRadera
 6. Magnus Redin2011-04-20 14:37

  Det vore riktigt bra med nationella räddningsledare som har som uppgift att se till att det som måste göras för att hantera en katastrof blir gjort. Till vardags de 364,75 av 365 dagar som det inte sker sker någon stor katastrof borde de ordna övningar för att hitta möjligheter att hantera olika problem och svagheter som behöver fixas.

  En lagstiftning för undantagstillstånd förefaller onödig, det är bättre att fixa det vanliga civila samhället så det blir robustare och se till att institutionerna fungerar väl.

  SvaraRadera
 7. Här i Finland finns redan undantagslagstiftning. Som kan ge regeringen möjlighet att göra nästan vad som helst. Ungefär det som du beskrivit i inlägget.


  "då man ändå kan ändra på lagar och regler som myndighet utan att bli straffad"

  ha-ha. Wikipedia är inte precis världens mest pålitliga källa...

  Om du är intresserad av finska lagstiftningen, kan du läsa (på svenska) lagen om försvarstillstånd och Beredskapslagen.

  http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1991/19911083
  http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1991/19911080

  SvaraRadera
 8. Undantagslagar har ju diskuterats bland bloggar i några år.

  Giorgio Agambens bok "Undantagstillståndet" är ett "household name" i vissa kretsar, bland annat i piratsfären.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Agamben

  Däremot är du den ende(!) bloggare av de som ligger på Politometern som kommenterat MSB:s rapport...

  SvaraRadera
 9. Läs till exempel Copyriot

  http://copyriot.se/2008/11/01/undantagstillstandet/

  SvaraRadera
 10. Jag forsätter med lite fler länkar för den som är intresserad.

  http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Pages/default.aspx

  http://www.sakerhetspolitik.se/Forsvar/Om-forsvaret/Forsvarsmyndigheter/

  http://dinsäkerhet.se/

  SvaraRadera
 11. Alla vi som bor i Sverige har också ett ansvar att vara förberedda och kunna ta hand om oss själva och våra närmaste vid en kris. Är du förberedd?

  SvaraRadera
 12. Ni resonerar lite motsägelsefullt. Ofta framförs kritik mot att staten inte agerar alls för att hantera situationen post Peak Oil och så vidare. Här finns i stället ett tecken på faktiskt agerande. Då är inte det heller bra.

  Om man tittar exempelvis på Europakonventionen så framgår det faktiskt att endast tankefriheten är absolut. Vid krig eller annat nödläge som hotar statens existens, har staten derogationsrätt, det vill säga rätt att med vissa förbehåll avvika från konventionens skyldigheter. Det är ju ganska klart att Peak Oil kan hota statens existens i och med att befolkningen kan försöka genomföra statskupp.

  Det är heller knappast den nu sittande regeringen i Sverige som ska lastas för att skolundervisning i Sverige varit så tendentiös att det är svårt att ens närma sig ämnen som att individens totala frihet inte fungerar i ett civiliserat samhälle, och definitivt inte i ett samhälle under en kris.

  Dessutom används förhpooningsvis fortfarande Norrmalmstorgsdramat som skolboksexempel på vad Konstitutionsutskottet egentligen är till för, och vad ministerstyre är. Det hade kanske till och med varit bra bra just nu om Svenska politiker blivit valda på meriter som liknar Israeliska politikers, där de ju måste ha gjort militär karriär för att anses pålitiliga.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 13. Magnus Redin2011-04-21 08:18

  "Peak oil" eller mera exakt perioden när oljeproduktionen sjunker är inget kristillstånd som kan hanteras med undantagslagar tills problemet är över. Det är ett nytt normaltillstånd som pågår i mer än en generation som måste hanteras med rationaliseringar, investeringar och beteendeförändringar.

  Under den perioden kan det uppkomma akuta kriser med t.ex. konflikter som stoppar delar av världshandeln i några månader eller värre när Saudiarabiens nuvarande diktatur faller. För sådana kriser behöver det finnas beredskapslager och planering att göra det bästa möjliga av en dålig situation.

  Jag tror att risken för en statskupp är mycket liten för vilket problem skulle en statskupp fixa? Svensson är tillräckligt rationell för att inse att bensinen inte produceras på Rosenbad.

  SvaraRadera
 14. Secessionsrörelser som syftar till att bryta loss råvaru- (och energi-) producerande delar av Sverige är förstås helt möjliga i ett tillstånd av energisqueeze.

  Försvaret övar faktiskt mot just sådana separatiströrelser. Om Norrlands inland förklarar sig självständigt kommer Restsverige med största säkerhet svara med militärt våld.

  SvaraRadera
 15. Det kanske är en EUlagstiftningsharmonisering, undantagstillståndsregler, om något, måste väl vara lika om de skall fungera i en pseudodemokrati som EU. Någon med intresse, tid och ekonomiskt oberoende borde titta på det här. (ett patetiskt uttalande i ingen-skall-ha-det-bättre-än-jag (S)verige.)

  Normaltillståndet i Europa, undantaget Sverige och eventuellt Ryssland innan mongolerna, är faktiskt slaveri. Birger Jarl?, Bo Jonsson Grip, Engelbrekt, Gustav Vasa räddade oss från denna europasjuk, när det då begav sig. Inte allt blev bra men hur det kommer gå denna gången när riskdagen (medveten felskrivning) faktiskt själv beslutat om att sluta vara ett självständigt land.

  Det var inte för inte det krävdes en viss representation svenskar i beslutande organ i medeltidslagarna.

  Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring!

  SvaraRadera