Cornucopia?

Aktuellt

Swedbankkund - vilken bank ska du byta till?

Detta inlägg är att betrakta som reklam. Tillsammans med Compricer kan bloggen nu presentera jämförelser mellan alla bankers bolåneräntor ...

2011-04-27 10:10

Stora BIGPIS FUKGS-grafen

Det har av och till efterfrågats historisk utveckling över statsskulden som andel av BNP för diverse EU-länder. Det blir lite plottrligt, men nedan finns iaf BIGPIS-länderna, dvs Belgien, Italien, Grekland, Portugal, Irland och Spanien samt FUK, dvs Frankrike och Storbritannien. Slängde även med GS, dvs Tyskland och Sverige också.

På Y-axeln hittar man den årliga förändringen av statsskulden som procentenheter av BNP, och på X-axeln statsskulden som procent av BNP. Årtalen är 1998 - 2010. Klicka på bilden för detaljer.

Vad vi ser är att BIG, Belgien-Italien-Grekland, aldrig varit i närheten av att klara EMU-zonens konvergenskrav även om Belgien kämpade på riktigt bra fram till och med 2007. Delvis arbetade även Italien ner sin skuld någorlunda konsekvent ett tag. Grekland har det hela tiden varit sådär med. Framför allt så har Greklands ekonomi varierat rejält år från år, och det osagt om siffrorna är direkta lögner eller reviderade nu i efterhand.

Måste ändå säga att jag är imponerad av att Belgien tagit sig i kragen så väl som de gjort under 2010, trots avsaknad av regering. Men det är klart, utan regering så kan man inte heller ta några korkade beslut...

Tyskland och Frankrike har kämpat på med att försöka hålla sig ganska exakt runt konvergenskraven, eller snarare en bit utanför dem, men inte mer än att de skall komma undan med det. Med start 2008 och finanskrisen så spårade man förstås ur på allvar.

Storbritannien låg till skillnad mot Tyskland och Frankrike inom konvergenskraven under en lång period men med finanskrisen 2008 så omintetgjordes det snabbt.

Portugal låg inom konvergenskraven och fick även mycket av våra svenska skattepengar, och skattepengar från andra nettobetalare till EU östa över sig, men har i stort sett varit i en negativ trend åtminstone sedan millenieskiftet.

Spanien kämpade på riktigt bra fram till finanskrisen som snabbt återställde 10 års skuldreducering. Sedelärande för svensk del när vi framöver drabbas av en sprucken privat svensk skuldbubbla och medföljande inhemsk finanskris.

Irland minskade sin statsskuld kraftigt under den keltiska tigerekonomins år, men med finanskrisen så gick man snabbt upp till en dubbel så stor statsskuld som man startade med i grafen år 1998. Också sedelärande för svensk del.

Skall man sammanfatta BIGPIS-länderna så har alltså BIG hela tiden haft stora skulder, medan PIS snabbt har halkat nedför som resultat av finanskrisen.

Sverige har generellt jobbat på bra, men så blev det inte heller så mycket finanskris för svensk del efter att vi förhindrat baltstaterna att gå omkull.

Poängen generellt är att det tar många år att arbeta ner en skuld, men det går snabbt att bygga upp den igen. Just därför är det viktigt att vi ständigt jobbar på att minska statsskulden, för när det väl skiter sig så skiter det sig väldigt snabbt. Och även länder som haft en mycket bra utveckling, som Portugal och Irland kan snabbt drabbas av försämringar.

Vi får se hur många år det dröjer till Sverige hamnar uppe i den rödaktiga zonen. Allt som krävs är väl ett regimskifte eller en ny finanskris. Sedan skall bankerna räddas, IMF kommer in och tvingar på oss nedskärningar i välfärdssystemen för att betala bankdirektörernas räddade bonusar osv.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

18 kommentarer:

 1. Det som oroar i denna bild är att de som har hösta skulder får sämst lånevillkor.
  Något som ytterligare förvärrar situationen.

  SvaraRadera
 2. Cornu, nu har det lyckats igen. En fantastisk intressant graf. Tror nog att Carl Hamilton skulle vara intresserade av att ta del att detta, för att vässa sina argument! Han som fortfarande är stora Euroanhängare. Han lär dessutom kalla sig ekonom.
  Du skriver "Vi får se hur många år det dröjer till Sverige hamnar uppe i den rödaktiga zonen".
  Tror du att alla länder så småningom hamnar i den röda zonen och "renas" genom en kollaps och nollställning av ekonomin till 1970 års prisnivå a la Nicole Foss förutsägelse? Är det möjligt för Sverige att fortsätta segla på ett lugnt hav med någorlunda sunda statsfinanser och samtidigt ha en stor total skuldsättning, den 5;e största i världen i förhållande till BNP, medan det stormar runt om kring oss.
  Tror att denna ekonomiska härva inom Eurozonen är så komplex och mångdimensionell att ingen vet och kan förutse vart det slutar. Nicole förutser en stor flykt från Euro till dollar redan efter sommaren.

  SvaraRadera
 3. USD som backas upp av en nation med ett underskott i klass med Italiens och skuld ökande till 80% av BNP.
  Hur kan de ha denna skuld?
  Är det inte så att EUROn kan bli starkare än USD om vi solidariskt finansierar lägre räntor till de länder där skulden är hög.

  SvaraRadera
 4. yum yum, diagramporr! :)
  Det enda som saknas är USA.

  Skitsnyggt i övrigt Cornu/Lars. (Vilket vill du bli kallad?)

  SvaraRadera
 5. Snyggt diagram. Diagram är fina.
  Jag är lite tveksam till att en förhållandevis låg svensk statsskuld kan rädda sverige om inte även den privata belåningen sansar sig eller rentav börjar minska. Sen inte minst... hur skall Sverige exportera varor (och tjänster) om all vår produktion är dyr?

  SvaraRadera
 6. @Martin Saar
  En fråga bara:
  Jag har aldrig förstått de som säger att det kommer vara en flykt från Euron till Dollarn. Inte för att jag tror att euron var eller är ett vettigt projekt men att jag inte ser att den amerikanska ekonomin skulle vara särskilt mycket bättre.

  Vilka motiv lägger man för att just dollarn ska stärkas?

  SvaraRadera
 7. Håller med det är ologisiskt med tanke på USA:s minst sagt dålig ekonomi. Den är i samma dålig skick som Greklands, men trots detta sätter man inte USA under tvångsförvaltning.
  Det handlar således inte om sunt förnuft utan om förväntningar och tro. USA har ju en dollar som fortfarande dominerar världshandeln plus redskapet att "trycka nya pengar" och ge ut nya statspapper som får en köpare. Det är skillnaden mot Grekland och de stater som har Euron. Euron står och faller med Spaniens ekonomi och deras möjligheter att svälta sig till bättre statsfinanser. Dollarn är i händerna på kineserna, som enkelt skulle kunna punktera USA:s statsfinanser, men skulle då förlora lika mkt själva. Så det kommer inte att hända. Dollarn är världens referensvaluta.

  SvaraRadera
 8. Kaj Karlsson2011-04-27 15:19

  Riktigt bra graf! Skickligt, bra jobbat.

  SvaraRadera
 9. Någon av herrarna fiktivekonomer kanske kan berätta för mig hur det INTE ska kunna finnas skulder i ett skuld/kredit baserat penningsystem? Finns inga skulder finns inga krediter - it's as simple as that! Eller? Så frågan i ett skuldbaserat penningsystem är inte OM skulderna finns utan VEM som banksystemet skuldförslavar.

  I Sverige har bankparasiterna skuldförslavat allmänheten genom att framför allt göra boskuldslavar av allt och alla. Enligt Anders Borgs lördagsintervju i Ekot så är bankernas "tillgångar" i Sverige över 400 procent av BNP, en siffra bara slaget av Schweiz, Storbritannien och Nederländerna. Vad är då bankernas ”tillgångar”? Jo bankernas tillgångar på balansräkningen är medborgarnas, statens, kommunernas, företagens SKULDER! Så genom detta ”generösa kreditskapande” från ingenting har bankparasiterna lyckats sno åt sig ”tillgångar” motsvarande 400% av värdet på alla varor och tjänster som landet producerar under 1 år. Och va fan har dessa parasiter gjort för att vi alla i hela Sverige måste jobba i fyra år för att betala dessa påhittade skulder? ABSOLUT INTE ETT SKIT!

  Greklands skuld är ett fullständigt påhitt av privata parasiter. Bankparasiter hittar på krediter från luften som de skuldsätter stat och kommun med från ingenting (enligt Basel2 behöver de inte ens skaffa sig en reserv när de hittar på krediter från luften och skuldsätter stat och kommun med - detta då påhittrisken, den sk riskvikten, är satt till noll). Om Grekiska staten istället skapat pengar utan att skuldsätta någon och spenderade ut dem till allmännyttiga ändamål hade Grekerna aldrig hamnat i fiktiva fälla de sitter i nu.


  Det finns ingen som helst anledning att Grekerna ska betala ett öre för att politikerna har gjort landsförräderi och satt landet i påhittade skulder till privatbanker (se ovan). Grekiska staten skulle lika gärna kunnat ha skapat dessa pengar från ingenting och behållit sitt lands suveränitet. Japan har världens största statsskuld på runt 220% av BNP. – -USA är hästlängder efter på runt 92%. Men ändå är det ingen som helst fara för Japanerna då nästan hela statsskulden är till Japanska Postbanken som Japanska staten äger. Så nästintill hela Japanska statsskulden är helt fiktiv då staten är skyldig sig själv. Japan har m.a.o behållit sin suveränitet. Grekland är också sagd att vara en suverän stat, dvs, enligt wikipedia – ” egenskapen att inte lyda under någon främmande makt”. Att Grekerna ska stå för att gäng korrumperade politiker satt hela samhället i skuld åt ett gäng parasiterande privatbanker, när de själva kunde ha hittat på dessa pengar själva utan att Grekerna satts i skuld, är mer än befängt. Det är att kräva att Grekerna ska ta straffet för ett fåtals landsförräderi för att rädda ett perverterat privat banksystem.
  Här är en liten nice diagram:
  http://timiacono.com/wp-content/uploads/11-04-19_outlook_downgrade1.jpg

  Att tro på (ha kredit) att lands ekonomi kan leva på att parasiter kan blåsa upp fiktiva kreditbubblor genom att skuldsätta allt och alla och att allehanda sekundära parasiter ska kunna livnära sig på att skutta mellan bubblor och kalla detta "liberalt" och "marknad" etc är ju ett skämt av stora mått. Det är ett stort pissa i byxan och värmer bara för stunden.

  SvaraRadera
 10. Grundprincipen i John Maynard Keynes ekonomiska system var att man i goda tider skulle ha statsfinansiella överskott och samla pengar på hög. Vid lågkonjunkturer kunde man tillåta statsfinansiell underskott och ta av de sparade medlen för att stimulera ekonomin. Vid riktigt djupa svackor i konjunkturen kunde man tillåta att det uppstod en statsskuld. I diagrammet ovan hade detta över tid blivit en cirkelrörelse med sin mittpunkt i diagrammets origo.

  De flesta ekonomer i maktställning i västvärlden säger sig tillämpa Keynes metoder. Diagrammet visar att de bara tillämpar delen med stimulans och underskott. Inte ett ända land har lyckats ta sig in på den vänstra planhalvan!

  Keynesianismen är nästan lika dålig som kommunismen. Vackra teorier som fungerar förskräckligt dåligt i praktiken.

  SvaraRadera
 11. @Henrik E: Krugman, en Ny Keynesian, har hatt rätt med sine teorier under finanskrisen, och er inte efterhandskonstruksjoner.

  De fleste ekonomer i maktställning kan knappast sies å tillämpa Keynes metoder. Titta på GB, exempelvis, och ser hur vart det barkar efter åtstramninger midt i en finanskris....

  Kolla på Krugmans blogg.

  SvaraRadera
 12. @Martin Saar
  Saken med kina är att det är en totalitär makt och därmed inte behöver bry sig om västerlänsk logik. Dessutom behöver dom inte nämnvärt bry sig om dollarn, vist skulle det svida i plånboken om dollarn kollapsade, men det gör det för en privatperson när man går och cashar ny elektronik för 60% av lönen, men det spelar mindre roll eftersom det ändå rullar in nya pengar.

  SvaraRadera
 13. Snygg grafik. Vem skall rädda Irland om det bär sig illa ? PIGländerna förmodar jag och sâ ruschar CAC ner i sandalerna igen och Frankrikes statsskuld börjar spöka pâ tidningarnas förstasidor...fattar inte varför alla skall köpa pâ kredit den minsta lilla rej. Världen lever farligt !

  Gammelmor i Paaris

  SvaraRadera
 14. Intressant. Samma dag som Anne-Marie Pålssonskriver på SVD om statsfinanserna.

  "Det finns inga ekonomiska skäl till överskott i statsfinanserna." vidare "skulle de offentliga utgifterna kunna ökas eller skatterna minskas med 470 miljarder kronor fram till nästa val och därefter med 50–100 miljarder kronor årligen utan att statsfinansernas långsiktiga hållbarhet hotas."

  Själv skulle jag vilja klassa henne som en lånetorsk vilken gärna lånar till räntorna och skiter i amorteringarna.

  Men det skulle vara kul att höra Cornus åsikter om hennes utspel?

  SvaraRadera
 15. Fredrik, snömos förstås.

  SvaraRadera
 16. Inte skulle jag fly till någon dollar när euron faller, skulle tro att båda kommer att göra samma resa ner i avgrunden.

  SvaraRadera
 17. "Men det är klart, utan regering så kan man inte heller ta några korkade beslut..."

  Hahaha, sa samma sak till en vän igår, att Belgien verkar fungera utmärkt utan regering, förstår att alla politiker inte vill att väljarna skall få reda på saken...

  SvaraRadera