Cornucopia?

2011-03-17 09:12

Ringhals är felplacerat

Med anledning av de japanska kärnkraftshaverierna så kan man titta lite på vilka som skulle drabbas av evakuering vid ett svenskt allvarligt haveri.

Barsebäck-reaktorerna är som bekant redan nedlagda. Att Barsebäck lades ner först har motiverats med den högst olämpliga placeringen. Inom 20km från Barsebäck, vilket är evakueringszonen runt Fukushima-verket i Japan just nu hittar man i stort sett hela Malmö stad, Landskrona och Lund, med en total befolkning på knappt 500 000 invånare, speciellt när man även räknar in landsbygdskommuner som Lomma.

Detta kan jämföras med de 77 000 invånare som bor inom 20km från det havererade verket i tätbefolkade Japan. Man kan säga vad man vill om japansk kärnkraft, men placeringen av verket verkar alltså vara sund. Särskilt när man tänker på hur tätbefolkat öriket är.

Tittar vi på de kvarvarande kärnkraftverken i glest befolkade Sverige, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals, så verkar Forsmark vara vettigt placerat.

Inom 20km från Forsmark hittar vi bara orten Östhammar, vars kommun har 20 000 invånare.

Inom 20km från Oskarshamn hittar man inga stora orter, annat än att delar av nordligaste Oskarshamns centralort precis hamnar på gränsen. I hela Oskarshamns kommun hittar vi 26 000 invånare, varav inte alla alltså hamnar inom 20 km från kraftverket. I tätorten bor det 17 000 personer, varav högst en tredjedel berörs. Medräknat landsbygden kanske 10 000 personer drabbas av en evakueringgräns på 20 km från verket.

Kvar har vi då Ringhals, beläget i Varbergs kommun söder om Kungsbacka. Inom 20 km från kraftverket hittar vi hela Varbergs centralort, småorterna Veddige, Frillesås, Väröbacka och snabbt expanderande Åsa, orter där många kraftverksarbetarfamiljer bor. Och så hittar vi den extremt tätbefolkade gräddhyllan i Kungsbacka kommun, Onsalahalvön.

Bara i Onsala och Gottskär på Onsalahalvön hittar man minst 20 000 i BLT-kollektivet. I Åsa bor det 6000 personer. Veddige tätort har 2000 personer. Frillesås och Väröbacka kommer upp till nästan 2000 personer. Och i Varberg bor det ca 26 000 personer.

Ringhals landar alltså på att vid ett större haveri behöva evakuera 56 000 personer. Fortfarande färre än runt Fukushima. Går man upp till "stanna inomhus"-zonen på 30km, så når vi över 100 000 personer när i princip hela Kungsbacka kommun innesluts i zonen. Finaste kommunen av Göteborgs kranskommuner. I övrigt handlar det om gamla obefolkade gränsbygder mellan Sverige och Danmark om man går inåt landet och inga fler större orter landar inom 30 km från verket.

Man kan kort sagt säga att av de svenska kärnkraftverken så är Ringhals helt klart mest felplacerat. Blåser det dessutom norrut vid ett större haveri så drabbas hela Göteborgsområdet och upp mot en miljon människor. Forsmark och Oskarshamn är betydligt bättre placerade.

När man nu höjer riskerna i den svenska kärnkraften genom att höja temperaturerna för att få ut mer effekt och alltså ha större risker vid havererad kylning så bör man i första hand göra detta i Oskarshamn och Forsmark. Skall vi lägga ner fler reaktorer så bör de börja plockas bort just i Ringhals pga de befolkningscentra som ligger nära reaktorerna.

Ur befolkningsperspektiv var det helt rätt att lägga ner Barsebäck. Rubriken är lite överdriven. Ringhals är mest felplacerat av de svenska kraftverken. De som bor i Östhammar eller Oskarshamn tycker nog annorlunda, om de nu inte jobbar på kraftverken eller har anhöriga som gör det.

Som jag påtalat tidigare så är kärnkraftsbolagens ansvar högst begränsat och räcker bara till kanske 2000 villor. Knappt ens orten Åsa. Om man nu inte löser in dem till "marknadsvärde", som rimligtvis är noll efter att ha blivit radioaktivt förorenade. Resten av eventuell skada får svenska staten stå för. Skulle den fulla försäkringsbördan falla på kraftbolagen skulle det inte byggts några kärnkraftverk. Och antagligen inga vattenkraftsdammar i Luleälven heller...

Nota bene: Blåser det utsläpp 37 km mot nordost från Ringhals, så drabbas undertecknad, så jag är part i målet.

Tillägg: Lite matematik. En cirkel med en radio på 20 km är 20^2*pi=1256 kvadratkilometer stor. Då kraftverken både i Sverige och i Fukushima ligger vid havet så landar landarealen av evakueringszonerna på i princip hälften, dvs 628 kvadratkilometer. Det ger en befolkningstäthet på 122 personer per kvadratkilometer runt Fukushima, 796 runt Barsebäck, 89 runt Ringhals och 15 runt Oskarshamnsverket.

Befolkningstätheten i Sverige är i snitt 21, men då drar förstås Norrland ner siffran rejält. I Japan är befolkningstätheten 342 per kvadratkilometer. Tittar man på Skåne län och Hallands län så är tätheten 110 respektive 52 personer per km2. Både Barsebäck och Ringhals är alltså placerade på platser med högre befolkningstäthet än snittet för området, medan japanska Fukushima är placerat på en för Japan glesbefolkad plats.

Detta talar vidare för att Ringhals är en olämplig placering med högre befolkningstäthet än snittet i både Sverige och länet, medan t ex Oskarshamn ligger med glesare befolkning än snittet för hela Sverige. Fukushima ser dock ut att vara placerat väl för att vara i Japan.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna, inklusive listan med kommentatorer som automatiskt kommer raderas på grund av brott mot dessa. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så lång blogginlägget är publicerat.

41 kommentarer:

 1. Mot nordost, kanske?

  SvaraRadera
 2. Barsebäck låg för nära Köpenhamn är förklaringen till att det lades ner, samtidigt som kolkraftverken i Köpenhamn spyr rök över stora arealer och något som är mycket värre vi tvingas importera el från utlandet speciellt en ständig import från Ryssland med kärkraftverk utan inneslutning som ligger i St Petersburgs närhet.
  Dubbelmoral från våra politiker som jag inte gillar men som bla Peter Ericssom MP inte vill erkänna förekommer eftersom "vi har haft nettoexport av el"
  Miljöpartister mot (egen) kärnkraft(i vår närhet)/Oppti

  SvaraRadera
 3. Du glömmer att Barsebäck ligger lika nära Köpenhamn som Malmö. Öresundsregionen har ca 3,7 miljoner invånare utspritt på ca 20.000 kvadtratkilometer.

  SvaraRadera
 4. Öh, nej. Kom inte med sådana påståenden som är så enkla att motbevisa. Det är 17km till Malmös statskärna, och i princip hela centralorten hamnar inom 20 km.

  Det är drygt 21 km till fastland i Köpenhamn. Köpenhamn skulle inte beröras alls av en evakueringszon på 20 km.

  SvaraRadera
 5. Kan lägga till att verket i Barsebäck liksom övriga verk är försedda med filteranläggningar för att ta hand om utsläpp från en härdsmälta.
  Framsynt men det räckte inte för Köpenhamnarna!

  Kan tillägga att våra reservaggregat i Karlshamn Oljeeldade? fick en omfattande rökgasrening i den vevan. Mycket bättre än Köpenhamns verks rening.
  Bara det att verken kördes i timmar jämfört med Köpenhamns som kördes halvårsvis.
  Det där med gränser och olika system blir rätt absurt!

  SvaraRadera
 6. Intressant/oppti borde förtjäna ett eget inlägg.

  SvaraRadera
 7. När väl själva verket exploderat i en knappgasexplosion kanske inte filteranläggningarna är så intakta. Man bör nog dra en lärdom av Fukushima, och det är att saker och ting kanske inte alltid förblir hela vid ett haveri...

  Samtidigt är ju utsläppen från Fukushima än så länge egentligen inte så farliga på lite avstånd. Men sista ordet är inte sagt än.

  SvaraRadera
 8. Naturligtvis sanslöst att Japan har byggt sina kraftverk på den sida av kusten som är överlägset mest utsatt både för jordskalv och tsunamis. Det borde finnas relativt glesbefolkade områden i väst/nordväst som hade varit skyddade på ett helt annat sätt. Det finns ju byar som haft minnen av tsunamis och byggt skyddsvallar etc, men här verkar man inte ha haft något direkt skydd mot det som alla vet förr eller senare kommer. Helt sanslöst.

  SvaraRadera
 9. Vet folk att kolkraft sprider radioaktivitet? I askhögarna kan man hitta mängder med uran och torium.

  http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=coal-ash-is-more-radioactive-than-nuclear-waste

  Vore nåt att gnälla på danskarna eftersom vi fick stänga ner barsebäck?

  SvaraRadera
 10. Det relevanta är väl hur många bequerel, millisievert och allt vad det heter det rör sig om. I så fall bör man väl upplysa alla som installerat granithällar i köket att de bör testa sitt kök mot radioaktivitet.

  Alla nivåer av radioaktivitet är inte relevanta. Men visst, bor du i en askhög från ett kolkraftverk så har du nog andra problem...

  I övrigt hittar man ju uran även i vårt dricksvatten.

  Tredje mest radioaktiva energikällan är solceller. Inte själva cellerna, men från gruvdriften för att utvinna råvarorna...

  SvaraRadera
 11. Enligt mina neosurvivalistiska linjer borde jag införskaffa en apollo astronaut-dräkt, för att skydda mig mot en svensk härdsmälta.
  Dräkten bör väl skydda mig mot lite cesiumstrålning och andra radioaktiva ämnen?

  Månne om jag blir en astronot om inte dräkten uppfyller min kravspecifikationer?

  /Bo

  SvaraRadera
 12. Vad skall du göra sedan? Gå runt med den? Ett enkelt andningsskydd under en evakuering duger antagligen gott. Det väsentliga är att inte inandas några långlivade alfastrålare. Ett kärnkraftshaveri leder knappast till några stora mängder gammastrålning som kräver yttre skydd, annat än i kraftverkets omedelbara närhet, vilket mest berör personalen.

  SvaraRadera
 13. Undrar hur många svenskar som faktiskt stoppat i sig jodtabletter nu, inte så hälsosamt vad jag förstår. Media kan faktiskt bidra med hälsoproblem.

  Det var ju en skola där ungarna nästan grät, strålningen skulle komma till Sverige stod det på aftonbladets löpsedel. Och svenskar hamstrar jodtabletter!

  Vilket ansvar tycker ni media ska ha? Ska det inte gå att införa sanktioner om de går över gränsen?

  SvaraRadera
 14. Just nu är importen från Ryssland ca 1500 MW-eller samma effekt som vi inte får från Barsebäck.
  Elen går till Finland vidare över Sverige upp till Norge som på så sätt spar vatten i magasinen.
  Vi tar även in kol i alla ledningar från kontinenten.
  För vi vill ju inte ha egna kolkraftverk!
  Borde vi inte köra med bortkoppling av industrin när det är dessa förhållanden?
  Kraftvärmeverk är en av lösningarna sägs det./Oppti

  SvaraRadera
 15. Nu var jag inte ute efter att bevisa eller motbevisa något. Bara lägga fram fakta. Det är ett faktum att Barsebäck är det kärnkraftverk som är placerat i det mest befolkningstäta området. Genom att dra en godtycklig radie kan man visserligen bevisa vad som helst men den övningen överlåter jag till dig. Det som däremot är säkert är att du får svårt att övertyga tex danskarna att radioaktiviteten vid en eventuell olycka skulle stanna i höjd med det danska fastlandet.

  SvaraRadera
 16. Cornu det är inte bara i askan man hittar strålning, den sprids med skorstenen över stora ytor. Våra kkverk släpper ut mindre strålning än danska och tyska kolkraftverk. Ändå hör vi inga rop på att de ska stängas.

  Sen sprider ju kolkraften en massa annat otrevligt. Men jag tror inte Tyskland har råd att stänga av både reaktorer och kolkraften. Elpriset steg ju 12 öre i Sverige efter Tysklands beslut. Inte mig emot, deras äldsta verk är riktigt antika.

  Det verk Finland bygger har en massa system som inte Japan har, men som skulle räddat denna situation. GEN3, fast enligt mig är det en sminkad gris, uppsminkad gen2.

  GEN4 är det stora steget från dagens LWR, kraven på dem är att de ska lösa avfallsproblemet och säkerhetsproblemet med tidigare generationer.

  Men hur gör vi under tiden? Ska vi stänga ner gen2 och vänta i 20 år på gen4? 20 år är en kort tid när det gäller utbyggnad av annat, det tar väl ca 5 år att bygga nya väderkvarnar..eller biokraftvärmeverk.

  GEN4 kanske vi skulle ha till att tillverka bränsle istället för el, fast hög temp medger att de kan köra gasturbiner 50 mot dagens 34% effekt. Processvärme för bränsletillverkning.

  Läste ni om Norges projekt med geotermiskt verk? 5000 meter borrhål, 25MW, 130 garders vatten temp. 120M NOK... Ett par sådana borr hål kunde faktiskt driva fjärrvärmeverk i svenska städer.

  Har dock bara sett planer på vindkraft och vågkraft i Sverige.

  Det är dyrt med borrhål, men det ger stabil leverans, livslängd 50 år. Vad tror ni om detta?

  SvaraRadera
 17. Ett fungerande kärnkraftverk sprider ingen strålning. Ett fungerande kolkraftverk sprider strålning i relativt små mängder. Ett havererat kärnkraftverk sprider stora mängder strålning.

  Hör för övrigt massvis med krav på att stänga kolkraften, men av andra anledningar än strålning.

  Geotermisk energi är suveränt. Synd bara att vi har en vulkan- och jordbävningssäker (någorlunda) tjock jordskorpa av hård sten här i Sverige... Man kan inte få allt.

  SvaraRadera
 18. Så här tycker jag
  http://antebror.blogspot.com/2011/03/nu-borjar-08orna-bli-radda-och-forslar.html

  SvaraRadera
 19. Kågesson på DN debatt. Vill lägga ner de tre äldsta svenska reaktorerna. Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1. http://www.dn.se/debatt/sverige-maste-skrota-de-aldsta-karnreaktorerna

  SvaraRadera
 20. http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/article3127313.ece

  120M nok för 5 MW, utbyggbart till 25MW, vad utbyggnaden skulle kosta vill man gärna veta.

  25MW motsvarar 38 vindkraftverk(3MW) á 35M styck. Havsbaserade verk kostar mycket mer.

  Fördelen med dessa borrhål är ju att de inte stannar när det blir vindstilla.

  Om Norge som delar berggrund med oss kan, varför kan inte vi? Är det Mauds kärleksaffär med vindkraften so spökar? Hennes son är som alla vet involverad i den branschen.

  I gulfen har man borrat 10 000 meter, så tekniken finns. För fjärrväme vill man ha 80-120graderC. Jag är rädd för att vindkraften kommer dominera energin i Sverige och att det är samma återvändsgränd som etanolen blev.

  Kan vi fixa fjärrvärme utan att elda gör vi mycket för luftkvalitén. Iofs blir vi av med sopor, men geotermik verkar så mycket renare.

  SvaraRadera
 21. http://energyfromthorium.com/

  Nu börjar även de kunniga bli oroliga, inte över reaktorerna men bränsle bassängerna. Detta är ett klockrent exempel på när allt som kan gå åt helvete gör det samtidigt, Murphys lag?

  Sverige har sitt clab i Oskarshamn, men det mest aktiva bränslet kyls på plats innan transport. Det är i dessa pooler japan har mest problem nu.

  Denna olycka kommer ställa stora krav på ombyggnad runt hela världen. LWR systemet är nog dödsdömt just pga vattenbehovet, det kräver höga tryck, rent vatten och kraftiga pumpanläggningar.

  När man på 60-talet valde bort saltsmältstekniken valde man fel väg, det visar sig gång på gång. Kravet var att man skulle få fram plutonium och MSR tekniken var dålig på det. Men för civil kärnkraft hade det varit helt rätt teknik. Man drev en test reaktor i 4 år med smält salt.

  Varför är det oftast den sämre tekniken som vinner? What if, det är lätt att vara efterklok.. Fast det man kan läsa om MSR så verkar den klockren i jämförelse, säkerhetsmässigt och i nytta.

  Kärnkraftens dödsdom utdelas just nu globalt. Tom Kina kollar sina verk, de som brukar köra på som de vill. Utvecklingen stannade av efter TMI, vi kör fortfarande samma reaktorer för ingen har velat bygga ut sedan dess med ny teknik. En händelsekedja kommer till sitt olyckliga slut.

  För svensk del får vi hoppas på mycket regn och blåst i framtiden. Vattenfall gnuggar händerna, de gjorde helt rätt val i fråga om kolkraft visar det sig.

  SvaraRadera
 22. Gå in på WSJ.com om ni vill få en bra överblick av vad som händer i japan.

  http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704261504576205710731202194.html?mod=#project%3DJAPANREACTOR1103%26articleTabs%3Dinteractive

  Ser inte riktigt logiken i att det skulle bli farligare för att man moderniserar och höjer effekten. Typiskt okunnigt Maria W argument.

  SvaraRadera
 23. Rimligen borde de äldsta reaktorerna stängas först. I så fall är ordningen Oskarshamn 1,Oskarshamn 2,Ringhals 2, Ringhals 1.

  Men det kommer inte att byggas nytt och inte heller att rivas några reaktorer än på många decennier.
  Ägarna kommer i stället att lappa och laga. Så länge det finns 10 reaktorer som fungerar någorlunda, kan inget nytt startas.

  Stannar en reaktor i något halvår, så är det bara att importera kolkraft från kontinenten, som kärnkraftsägarna också disponerar. På så sätt kan elpriset hållas uthålligt högt.

  Nuvarande energiöverenskommelse är utformad så att det inte lönar sig att bygga nytt. Mer förmånligt är att höja elpriset.

  Det måste till en ny långsiktig politisk överenskommelse, om det ska hända något.

  Men kommer en ny politisk inriktning i närtid kommer det att uppfattas som vankelmod av näringslivet.
  Kan man verkligen lita på politikerna, kommer investerarna att tänka.

  Inte heller är miljöpartiet intresserat av att ändra något i systemet som skulle kunna införa ny kärnkraft.
  Pia

  SvaraRadera
 24. 11:47
  Du måste höja T1 dvs härdtempen för att få ut mer effekt. Våra verk går runt 320graderC idag, höj detta till säg 340C så har du defakto höjt effekten. Högre temp ger högre tryck... vatten i vätskefas kräver tryck som du vet.

  LWR tål inte så höga temperaturer innan bränslet skadas. GEN4 ska tåla över 1000 grader i härden, men gen2 med bränslestavar är optimerat för lägre temperatur.

  Pebble bed kulorna ska tåla 1600 grader, det är milsvid skillnad mot dagens bränslestavar som smälter vid mycket lägre temp.
  Blandar man bränslet i salt så tål det också mycket högre temp. 750 grader i ORNL 1965. Salt kokar först vid 1400 grader mot vatten 100 grader..dvs du kan köra en saltsmälta i 800 grader i atmosfäriskt tryck.

  Hela LWR historien ser jag som ett villospår. Det fanns redan 1960 annan teknik, men man valde den sämre. Människan är korkad!

  SvaraRadera
 25. "Ett fungerande kärnkraftverk sprider ingen strålning."

  Skojar du? Eller bor du för nära Ringhals för att kolla miljötillstånden?

  I kokarreaktorerna går det mesta av utsläppen genom skorstenen.

  SvaraRadera
 26. "I kokarreaktorerna går det mesta av utsläppen genom skorstenen"

  Skorstenarna är för att vid en olycka kunna ventilera ångtryck. De är inte tänkta att användas alls helst. Hur kan du skriva så? Sprider du felaktigheter med meningen eller är det okunskap?

  Vad kokarna däremot lider av är att turbinhallen blir strålad vid drift, tryckvattenreaktorer som ringshals har en separat slinga till reaktorerna och du kan befinna dig i turbinhallen under drift.

  Väldigt små mängder radioaktivitet släpps ut årligen från svenska verk, alla som befinner sig inom verket bär dosmätare. Man får vid utpassage ställa sig i en mätare för att bli utsläppt, det är lite läskigt när man är ovan. Skulle du då ha fånga en partikel låses grinden och larmet går.. Sen blir du slutförvarad i forsmark..nejdå.

  SvaraRadera
 27. Well, svensk kärnkraft är i klass med svenska försvaret. Största delen utav den kompetenta personalen har bytt bransch, eftersom det inte funnits någon framtid i branschen med tankeförbud o dyl. Kvar finns bottenskrapet samt de som helt enkelt inte har råd att satsa på något annat pga bostadslån, familj etc. Saker och ting sköts sedan därefter.

  Och eftersom branschen varit i nedkörning har det inte heller varit någon poäng i att utbilda ny, kompetent personal ....

  Därtill, de svenska planerna på rejäla effekthöjningar är huvudlösa. Med de effekthöjningar som planeras är säkerhetsmarginalerna lindrigt sagt minimala med tanke på de föråldrade svenska kärnreaktorerna ......

  SvaraRadera
 28. "Skorstenarna är för att vid en olycka kunna ventilera ångtryck. De är inte tänkta att användas alls helst. Hur kan du skriva så? Sprider du felaktigheter med meningen eller är det okunskap?"

  Okunskap står du själv för.

  Genom skorstenen på en kokarreaktor sker kontinuerligt utsläpp av gaser som avger joniserande strålning. Uppmanar dig att titta på miljötillstånden.
  Jag hävdar inte att utsläppen är "farliga" men att påstå att driften är utsläppsfri är aningslöst.

  SvaraRadera
 29. Svensk kärnkraft är säker. Oförutsedda saker inträffar bara i andra länder, inte här.

  SvaraRadera
 30. Gunnar Lindgren hävdar i sin bok Arvet att de förutsedda och driftrelaterade radioakutsläppen från de svenska kärnkraftverken sammanlagt kommer att orsaka 6000 dödsfall (alltså över tid). Våra verk släpper allrså ut en hel del strålning som sammantaget knappast kan betraktas som ringa, men att detta har tigits ner. Skulle gärna höra någon insatt kommentera detta, tex C som hävdar att inga utsläpp sker vid normaldrift.

  SvaraRadera
 31. Har också läst detta av Lindgren. Frågan är om det sker vid helt normal drift, eller om det "bara" sker vid vissa moment, t ex start, stopp, vissa nödstopp (som faktiskt sker) osv.

  SvaraRadera
 32. Mikael
  Det var personer på Forsmark som upptäckte Tjernobylolyckan. Man trodde först man hade en läcka men märkte ganska snart att strålningsnivåerna var lägre inne i kärnkraftsbyggnaderna än utanför. Tror nog de har ganska bra koll på läget och inte undanhåller ngt.

  SvaraRadera
 33. http://en.wikipedia.org/wiki/Banana_equivalent_dose

  Det är lätt att bli uppskrämd nu med media i högform. Men försöker man ta det lite lugnare så inser man snart att strålning knappast är onaturligt på jorden.

  Inte för att förminska allvaret, men som eftertanke.

  SvaraRadera
 34. I Barsebäck installerades filter i skorstenarna, vad jag förstår en grusbädd som kunde ta upp partiklarna som skulle spridas.

  Vissa av de gaser man ventilerar har en halveringstid på timmar och dygn. Cesium är värst upp till 30 år.

  SvaraRadera
 35. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12770263

  Man får en stor klump i halsen när man ser vilken tragedi som utspelar sig. Jag är dock mycket imponerad över det japanska folket, de har fått lida många gånger genom historien.

  Om man ändå kunde hjälpa dem på något sätt, det känns som vi långt borta får mer panik än de som drabbats.

  Läste just att de fått ström i nya kabeln till verket, hoppas det vänder nu. Man vet aldrig, jag håller tummarna. De som kämpar där i helvetet ska ha all heder och tacksamhet.

  SvaraRadera
 36. "Har också läst detta av Lindgren. Frågan är om det sker vid helt normal drift, eller om det "bara" sker vid vissa moment, t ex start, stopp, vissa nödstopp (som faktiskt sker) osv."

  Angående Ringhals,

  http://www.mkg.se/sites/default/files/old/pdf/Miljodomstolens_yttrande_050428.pdf

  Titta gärna på sidan 83, femte stycket: "Utsläppen av radioaktiva ämnen är relativt höga i ett internationellt perspektiv....

  Utsläppen resulterar varje år i miljardtals sönderfall. Farligt? Vad vet jag. Kol? Nej tack!

  SvaraRadera
 37. De radioaktiva utsläppen som sker från svenska kärnkraftverk sker både till luft och till vatten, och de sker både under kontinuerlig drift och under start/stopp. Utsläppen är högre under start/stopp än kontinuerlig drift, och utsläppen monitoreras noggrannt och följs upp.

  Det finns gränsvärden för hur hög aktiviteten får vara för att utsläpp skall få ske. För att minimera utsläppen lagras gaser och för-renat vatten i särskilda tankar så länge som möjligt innan de släpps ut, så aktiviteten hinner avklinga maximalt innan utsläppen sker.

  Förutom att mäta själva utsläppen sker mätningar i kraftverkens omgivning, och utsläppens effekt på omgivningen är försumbar.

  SvaraRadera
 38. Utöver att kolkraftverk producerar el och fjärrvärme så släpper de ut kvicksilver (Hg) beroende på kolkvalitet.

  Ett exempel:
  År 2008 producerade Fynsværket, ett kolkraftverk på Fyn i Danmark, 2,0 TWh el och 7,7 PJ fjärrvärme samtidigt som det släppte ut 35,0 kg Hg. Som jämförelse var Sveriges totala elanvändning 2009 138,4 TWh.

  Hg är ett farligt ämne. Kemikalieinspektionen skrev 060320:
  ”Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och är ett hot mot både miljön och människors hälsa. Det sprids över hela jordklotet genom långväga lufttransport.” I linje med detta hade Sverige tidigare ett långtgående kvicksilverförbud med få undantag.

  Genom ett EU-beslut ska glödlamporna fasas ut och förbjudas inom EU. Det är tänkt att dessa ska ersättas med lågenergilampor. I praktiken, baserat på pris och ljuseffekt, kommer många av dessa att ersättas med kvicksilverbaserade lågenergilampor. En sådan innehåller ca 5 mg Hg. EU-beslutet innebär att vasallstaten Sverige måste tillåta användningen av kvicksilverbaserade lågenergilampor. Tack EU!

  Av detta svammel vill jag säga att ett kolkraftverk som producerar el motsvarande ca 1,5 % av Sveriges totala elbehov, släpper årligen ut ca 35 kg Hg, vilket motsvarar Hg-utsläppen från ca 7 miljoner krossade kvicksilverbaserade lågenergilampor.

  SvaraRadera
 39. Ok, Ringhals kanske inte ligger så lämpligt till nuförtiden men hur såg det egentligen ut när det började byggas 1969?
  Man kan ju resonera så att man snarare har lagt städerna och samhällena på fel plats än kärnkraftverket...

  SvaraRadera
 40. Arlanda var vid invigning också glesbefolkat. Nu klagar boende runt Arlanda på oljudet.. Varför flyttar man nära saker man inte gillar?

  De som köper dyra villor i Bromma, de vet ju om flygplatsen, men efter ett par år gnälls det.

  SvaraRadera
 41. I min ungdom så räknade vi på att i en vinstilla tunnel på 2km så nådde inte strålning ut.
  Hur ser den matematiken ut i dag?
  Det har ju skrivits om bergrum här, och det borde finnas några som kan duga.
  Partiklar går ju att filtrera om intresse finnes.

  SvaraRadera