Cornucopia?

Aktuellt

Vad är en expert i media?

I media figurerar det experter . De tas in i radio- eller tevestudion och de får uttala sig i skrivna artiklar. Men vad är egentligen  en ex...

2011-02-03 09:45

Fossila Göteborg Energi anmäld för lögnaktig reklam

Reklam är förstås ofta lögn, men en del lögner är värre än andra.

Det fossila fjärrvärmebolaget Göteborg Energi, i stora delar av Sverige mest känt för den (s)ombiekorruption som kännetecknar socialdemokratiska Göteborg, kör just nu en reklamkampanj. En reklamkampanj som utmålar monopolbolagets fjärrvärme som miljövänlig och kostar Göteborg Energis kunder och Göteborgs skattebetalare, som finansierar det hela, 48 miljoner kronor.

Som läsare av den här bloggen vet så är det en ren lögn. Göteborg Energis fjärrvärmenät försörjs i majoritet (54%) av ren fossil energi, som enligt rådande politiska definition på miljövänlighet (=CO2-utsläpp) alltså släpper ut fossil CO2. Endast 18% av fjärrvärmen i Göteborg är från förnyelsebara källor. Mellanskillnaden utgörs av förbränning av sopor, till stor del plast, som görs av fossila bränslen som olja och fossilgas.

Rökplymen från fossilgasdrivna Rya Fossilgaskraftvärmeverk syns på mils avstånd vintertid. Och då är ändå koldioxid osynlig. Det man ser är den allvarligare växthusgasen vattenånga, diväteoxid H2O, där H:et kommer från fossila källor, och alltså delvis fossil i sig.

När de fossila bränslena blir bristvaror de kommande 0-20 åren så kommer det bli miljövänligare i Göteborg. Men över hälften av fjärrvärmeabbonenterna får frysa framåt 2030.

Nu har iaf Göteborg Energis reklamkampanj anmälts till Reklamombudsmannen av Johan Erlandsson som driver miljösiten Ecoprofile.

Citerar:

"Göteborg Energi (fortsatt kallat GE) genomför just nu en reklamkampanj för sina fjärrvärmetjänster. Ett exempel på detta är bifogat i foto taget på Kungsladugårdsgatan i Göteborg den 31 januari 2011.

I annonsen finns meningen "Därför värmer vi stan med miljövänlig fjärrvärme". Jag anser att användandet av ordet "miljövänlig" är vilseledande för konsumenterna av följande fem skäl:

1. GE:s fjärrvärme kommer till ca. 30% från naturgas eldad i det egna Rya kraftvärmeverk, uppfört 2006 för att producera el och fjärrvärme med naturgas. Naturgas är ett fossilt bränsle som bidrar till klimatpåverkan när den eldas och kan inte anses vara ett miljövänligt energislag. Att som GE ibland gör, jämföra med ännu sämre alternativ gör inte naturgasen miljövänlig.
Källa till faktauppgift om naturgasförbrukning

2. Även spillvärme från oljeraffinaderier (knappt 30% av fjärrvärmemixen) och sopförbränning (knappt 30%) kan ifrågasättas ur ett hållbarhetsperspektiv. Att använda spillvärmen kan anses vara klokt kortsiktigt, men kan samtidigt ses som ett stöd till den ohållbara oljeindustrin, som skyndsamt bör avvecklas om klimatmålen ska nås. När det gäller sopförbränning så kan tunga investeringar i sopförbränningsanläggningar minska incitamenten till ökad återvinning, som ofta är att föredra ur ett livscykelperspektiv.
Samma källa till siffrorna som ovan.

3. Flera andra fjärrvärmeleverantörer har betydligt bättre miljöprestanda än GE, till exempel närbelägna Mölndal energi som baserar sin fjärrvärme på rester från skogsindustrin:
http://www.molndalenergi.se/LinkClick.aspx?fileticket=RJ0odmGrHmA%3d&tabid=429

4. GE erbjuder sedan hösten 2009 ett mindre miljöpåverkande alternativ, Bra miljöval-fjärrvärme. Det går inte att utläsa ur reklamen att det skulle vara sådan fjärrvärme som avses.

5. Det finns ingen tydlig redovisning på GE:s hemsida hur energimixen i fjärrvärmen ser ut. Den referens som jag hittade under punkt 1 är inte lätt för den vanlige konsumenten att hitta. Det går alltså inte för konsumenten att själv kontrollera om fjärrvärmen verkligen kan anses "miljövänlig".

Jag önskar därför att Reklamombudsmannen prövar om GE:s påstående är förenligt med god marknadsföringssed, och om så ej finnes, vidtar åtgärder för att förhindra fortsatt vilseledning.

Med vänliga hälsningar,
Johan Erlandsson"


Blir intressant om Göteborg Energi med sitt nyspråk får kalla fossilgasen i Rya och Rosenlund samt värme från raffinaderier och oljekraftverk för miljövänligt. Men vem vet, fossildrivna bilar får ju kallas för miljöbilar, så det är väl inte omöjligt att Göteborg Energi får rätt ändå.

För övrigt så kör Fortum fortfarande Stockholms fjärrvärme på fossilt stenkol, men skall åtminstone fasa ut detta till år 2015.

Oavsett vad man kallar Göteborg Energis fjärrvärme, så är den inte hållbar. Exportoljemarknaden som är en förutsättning för att Sverige skall kunna importera olja och värma Göteborg med via raffinaderierna har helt upphört till år 2030 och halverats till år 2020 i spåren av peak oil. Redan till år 2020 riskerar 15% av fjärrvärmen försvinna den vägen för Göteborgarna och ca 30% till år 2030. Peak oil kommer också innebära recession och rent av permadepression, och med det mindre sopor, som ytterligare kommer minska fjärrvärmen. Ovanpå det har vi peak gas och att gasen, även från Ryssland och Norge, inte kommer räcka för EU:s behov långt innan 2030.

På de korthusen har Göteborg Energi byggt 82% av göteborgarnas fjärrvärme och låst in kunderna i ett ohållbart monopol.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

24 kommentarer:

 1. Sopor räknas som CO2 neutralt, det är riktigt sjukt. Stockholm importerar tom sopor.

  SvaraRadera
 2. Och i dagens GP kan vi läsa att denna lilla kampanj kostat 48 miljoner kronor.

  SvaraRadera
 3. Det är bättre att bränna soporna och ta tillvara på värmen än att deponera soporna. Sedan kan man diskutera om det ska kallas miljövänligt, det är iaf miljövänligare än att deponera som sagt. Men det är på inget sätt ett "förnybart" bränsle. Men om detta må de lärda tvista.

  I slutänden är det konsumenten, d.v.s. vi alla som har ansvaret för uppkommen mängd sopor. 511 kg/person 2009 eller 2010. Så på så vis kan jag tycka att det är positivt att vi ändå gör något av soporna. Det ska sägas att energiinnehållet i påsarna rent genrellt i Sverige har blivit sämre, detta p.g.a. utsorteringen av hård- och mjukplast.

  Samtidigt måste jag poängtera att det är bättre ur miljösynpunkt att förbränna sopor i Sverige än i många andra länder som inte tar tillvara på värmen (för el-produktion bl.a. om man inte behöver värmen, eller göra fjärrkyla av det vilket kan vara aktuellt på sydligare breddgrader).

  Men vi måste bli bättre på att återvinna, återanvända och framförallt MINIMERA vår "onödiga" konsumtion.

  Är det någon som vet om det finns någon sida på nätet över produkter/företag som använder kemikalier som är cancerframkallande m.m. Jag har ju sett att en del tandkrämer innehåller ämnen som är cancerframkallade, även nappflaskor till barn, kläder m.m. Jag skulle vilja se en sida som ENBART fokuserar på detta och upplyser oss konsumenter.

  I övrigt tack för en bra blogg! Keep up the good work!

  SvaraRadera
 4. Eilertrules2011-02-03 10:36

  Du förenklar verkligheten en aning.Var sätter du systemgränsen?Om vi antar europeiskt perspektiv så är naturgas i kraftvärmeverk bra (på grund av att en högre andel el kan produceras i naturgaseldat kraftvärmeverk jämfört med ett dito biobränsle), denna elen är tänkt att ersätta kolkondensbaserad el som vi ju vet produceras på marginalen.I det perspektivet är elen huvudprodukt och värmen en biprodukt (gäller att elda så myclet som möjligt).Vad är alternativet till att inte bränna sopor¨om soporna faktiskt existerar? I övrigt instämmer jag med att det är en intressant blogg du har.Jobbar inom oljebranschen i Norge,doktorerat inom Energisystem tidigare med stort finansiellt intresse så följer din blogg kontinuerligt.

  SvaraRadera
 5. 2011-02-03 10:24
  Ang tandkräm, efter att min, nu pensionerade, tandläkare inte kunde motivera varför man skulle använda tandkräm och min nyutexade hänvisar till fluoren i den slutade jag med tandkräm. Fungerar väldigt bra. Ingen tandsten längre, vitare tänder och bättre smak i munnen och färre hål än innan (ett på ca fyra år). Istället borstar jag och använder tandtråd.

  Den nya tandläkaren skrev ut fluorskölj till mig men efter att ha läst in mig på fluorsköljning på internet slutade jag med det.

  SvaraRadera
 6. Bra, skickar denna artikel till Kungälvsposten då vi fått ansluta oss till Göteborgs fjärrvärmeverk och får i denna tidning läsa om att vi får överskottsvärme.

  SvaraRadera
 7. Även vattenånga liksom koldioxid är osynligt, så röken man ser från skorstenen är egentligen vattenkondens. Att släppa ut vattenånga har ingen global klimatpåverkan, vattenånga är förvisso en växthusgas, men vi människor kan inte påverka mängden vattenånga i atmosfären genom att släppa ut vattenånga från kraftverk. Utan vad som händer då är vad man ser på bilderna - dvs ångan kondenserar och inom ett par dygn så är den nere på backen igen. Genom rökgaskondensering kan man annars öka verkningsgraden ytterligare från ett eldat kraftverk.

  Eftersom det i Sverige finns ett deponiförbud så har sopförbränning blivit relativt vanligt. Då man inte får deponera soporna så måste man ta hand om dem på något sätt, och att elda dem är bland det billigaste man kan göra.

  Raffinaderiet i Göteborg använder sedan inte bara råolja för drivmedelproduktion, utan även tallolja. Visserligen så är volymerna idag ganska blygsamma, men i framtiden så kommer det behövas bioraffinaderier.

  Förövrigt så tycker jag att den självklara fjärrvärmeproducenten för Göteborg ligger drygt 6 mil till söder i form av Ringhals kärnkraftverk. Man får ungefär 7-10 kWh värme för varje kWh el man offrar vilket påverkar totalverkningsgraden positivt samtidigt som det ger extra inkomstkälla för bolagen (den extra investeringskostnaden är ganska blygsam, handlar bara om ett hundratal miljoner kr).

  SvaraRadera
 8. Sverige borde ha högtemperaturs reaktorer, dagens lättvattenreaktorer lämnar 320C, ska man då få ut max elprod kan inte kylvattentempen var mer än 20-30C, knappast en vettig källa annat än för kollektorslingor till värmepumpar.

  SvaraRadera
 9. Cornu, du borde skriva om matpriserna, nu börjar tom gammelmedia vakna, men de skriver såklart inte orsaken. Inflationsdriven finansekonomi parat med peak oil. Det man undrar över hur spekulation påverkar, certifikathandlarna har ju kört kakaopriserna förr tex.

  Är det ok att spekulera med livsmedel? Riksbanken trycker luftpengar som giriga traders spekulerar i livsmedel med.

  Politikerna skapar sina egna problem!

  SvaraRadera
 10. Sopor kan aldrig vara miljövänliga. Och om "fossilgas är bättre än kol och alltså miljövänligt" är ett argument så gäller även följande:

  "Gatsten är humanare än automatvapen, alltså är Mubaraks anhängare demokrater och humanister när de kastar gatsten i Cairo, istället för att skjuta ner motståndarna med skjutvapen."

  Nej, fel är fel, miljöovänligt är miljöovänligt.

  För övrigt leder GEs reklamkampanj till fler som ansluter sig till fjärrvärmen, och att GE behöver elda ännu mer fossilgas...

  SvaraRadera
 11. Vad gäller sopor skall man också skilja på "bra samhällsekonomiskt" och "bra för miljön".

  Hur man än vrider på det har iaf Göteborg Energi byggt in 100 000-tals göteborgare i ett ohållbart värmesystem.

  SvaraRadera
 12. "Jag våldtog henne bara, och slog henne lite. Men jag mördade henne inte. Jag är snäll."

  SvaraRadera
 13. Eilertrules2011-02-03 12:49

  @ 12:18
  Jahapp, så då är det bättre att stanna med direktverkande el alternativt vattenburen el än att ansluta till fjärrvärme?Elda med dansk/tysk/polsk kondensel bättre än fjärrvärme?Jag kan inte tolka ditt svar så.Har vi ett hållbart energisystem idag där vi använder el för uppvärmning?Ungefär som att mecka bilen med en Hugo Boss kostym.

  SvaraRadera
 14. @Anonym 11:44

  När man producerar fjärrvärme med lättvattreaktorer så sker detta på två sätt. Man använder värmen från värmeväxlarna innan jonbytarna, och man använder ångavtappningar från lågtrycksturbinen. Kyler gör man fortfarande med havsvatten.

  Med en modern reaktor på 1700 MWe så kan man då ta ut 1000-1500 MW fjärrvärme. Med 1500 MW värme så sjunker elproduktionen till ca 1500 MW. En sådan reaktor skulle ensam kunna förse hela storstockholm med fjärrvärme under sommarhalvåret. Två stycken och man klarar hela försörjningen året runt.

  För tillfället så ser det dock ut som Oskarshamn 3 blir den första kommerciella kärnkraftsreaktorn i Sverige att producera både fjärrvärme och el. Andelen värme är dock låg, bara 80 MW.

  SvaraRadera
 15. Tänk att jag skulle försvara fjärrvärme!
  Kraft(el) värme(varmvatten) verk har en 100% utnyttjande av bränslet.(jag har sett 110% oxå)
  Alternativet att göra el och värme separat kan ge 30-70% effektivitet.
  Så kraftvärmeverk är bra ibland.
  Sen kan man ju använda ren el i stället-men det är brist på den!/Oppti

  SvaraRadera
 16. Ellertrules, svensk el är normalt >95% vattenkraft och kärnkraft, även när det är som kallast så ligger detta på >80%. Periodvis är vi uppe i 100% el, kärnkraft, biobränslekraft och vattenkraft.

  Göteborg Energis fjärrvärme snittar på 18% förnybar energi, sämre än så blir det när alla reservvärmeverk kopplas in, dessa kör enbart på olja eller fossilgas.

  Att värma med el är alltså betydligt miljövänligare i Sverige än Göteborgs fjärrvärme.

  SvaraRadera
 17. Det blev ett himla ramaskri när man försökte införa begreppet "clean coal" men ingen lyfter ens ett ögonbryn över begreppet "naturgas"... suck...

  SvaraRadera
 18. Sett ur Sveriges perspektiv så är koldioxidbaserad el förkastligt. Men vi har ju kopplat upp oss mot kolen-Polen, Tyskland, Danmark och framförallt Ryssland och Estland.
  Så kan vi få 100% verkningsgrad på el som kan tränga ut kraft från dessa länder så vinner miljön på det. Om vi skall vara fjärrvärmevänliga ännu en gång!
  Sen är förgasning på gång i Göteborg-vi får se strax!/Oppti

  SvaraRadera
 19. Eilertrules2011-02-03 15:33

  @ 13:29
  Så ser dagens svenska energisystem ut ja men fjärrvärme kan du komma upp på en verkningsgrad på 80-90%. El SKA INTE användas till uppvärmning - det är bara vi i Sverige och Norge som har vattenkraft som använder el för uppvärmning.El har såpass hög exergi att använda det för uppvärmning är som att meka bilen med en Hugo Boss, se tex http://sv.wikipedia.org/wiki/Exergi

  Ur ett klimatperspektiv (om man nu tror på väthuseffekten,något som kan diskuteras) vore det mest fenomenala att konvertera all el-uppvärmning, exportera elen till Ty/Polen/DK m.fl. Win situation då kolkondens ersätts samt att det skulle ge export intäkter på elen (om man nu beskattar el produktionen enligt en liknande modell som i Norge på petroleum på "övervinster" alternativt för tillbaka ägandet till staten/kommuner).

  SvaraRadera
 20. 2011-02-03 15:33
  Släpp det där med exergi! Säg istället att du inte skall, i onödan, omvandla energin till olika varianter på många olika ställen.

  Sätt inte en dieselmotor i garaget som ger el till element i huset.
  Men har du ett kraftverk i Norrland och vill sälja din energi är el ett bra sätt att transportera den.

  SvaraRadera
 21. "Att värma med el är alltså betydligt miljövänligare i Sverige än Göteborgs fjärrvärme."

  Nja, inte riktigt. Till att börja med så står under ett normalår vattenkraften respektive kärnkraften för ungefär 65 TWh var av Sveriges elbehov på ca 145 TWh; dvs drygt 90%. Räkna dock med svängningar på +-15 TWh för varje kraftslag. Den samlade effekten hos vattenkraft + kärnkraft ligger runt 25 GW under förutsättning att den kan drivas för fullt vilket snarare bör vara undantag än regel. Så när då elbehovet på vintern ligger mot 26-27 GW så är vi tvungna att dra igång oljekraftverk, gasturbiner och köra på importerad el för att få elen att räcka till. Utöver att detta är väldigt oljeberoende och negativt för miljön så får det också elpriserna att stiga mycket kraftigt vilket förstås inte är bra för Sveriges ekonomi (såvida man inte heter Vattenfall).

  Man får inte heller se Sveriges elnät som isolerat från resten av Europa. Det finns överföringskapacitet till och från kontinenten och ser man Europa som helhet så ligger snittutsläppet för en kWh el på ungefär 400 g CO2.

  SvaraRadera
 22. Magnus Redin2011-02-04 20:40

  Edis, tåget har gått ingen för kärnkraftsvärme till Göteborg, första tåget gick när Ringhals 1-4 byggdes och det andra går nu när turbinerna förnyas.

  Nästa tåg går när Ringhals 5 och 6 byggs eller när det är dags att byta turbiner igen.

  Själv skulle jag helst ha små generation 4 reaktorer närmare stora och mellanstora städer. De behövs även för att ersätta avfallsvärmen när alla sopor återvinns.

  SvaraRadera
 23. Jo, skriva önskelistor gör man ju till tomten, men det är långt till jul. Är det magsurhet som gör att man är ute så tidigt?

  SvaraRadera
 24. http://www.ecoprofile.se/thread-2200-Konsumentverket-Goteborg-Energi-far-inte-kalla-sin-fjarrvarme-miljovanlig.html

  SvaraRadera