Aktuellt

Finanskursen Årskull IV börjar söndagen 3:e oktober - 5% rabatt med Cornucopia

Nedanstående inlägg presenteras i samarbete med den populära aktiehandelkursen Finanskursen. Bloggen kan erbjuda 5% rabatt på kursavgiften v...

2011-02-18 11:50

Det svenska stamnätet är förberett för solstorm

I samband med mitt tidigare inlägg om solens ökande aktivitet tog jag kontakt med några berörda myndigheter för att reda ut hur den svenska beredskapen ser ut. Det har inte blivit något inlägg om detta, men med ökad aktivitet i dagarna kanske det kan vara lite aktuellt.

Berörd infrastruktur är främst el- och telenäten. Som jag uppfattat det kan speciellt långa elledningar ta upp elektromagnetismen från solstormen och därmed få strömmar som kan slå ut kritiska delar av infrastrukturen via överbelastning.

När det gäller telenätet så är idag det mesta av stamnäten fiberkablar, som alltså inte tar upp elektromagnetism. Däremot kan trådlös teknik som våra mobiltelefoner och basstationer vara väldigt känsliga. Men när det gäller det fasta telenätet så har vi främst koppar mellan telestationen och din telefon, och det är inte säkert att de ledningarna är tillräckligt långa för att kunna ta upp tillräckligt med energi för att orsaka skada. Jag har inte undersökt den frågan, utan det lämnas som en övning till läsaren.

Däremot kontaktade jag Elsäkerhetsverket. Från en Henrik Olsson på myndigheten fick jag följande lite mer generella svar:

"När det gäller solstormar finns en stor medvetenhet om detta. Det är en fråga du bör
ställa till Svenska Kraftnät som har de ledningar som främst kan drabbas av verkningar
från solstormar. Solens aktivitet övervakas kontinuerligt för att få förvarning om
något är på gång. Anläggningar kan skyddas med olika typer av transientskydd, lämplig
konstruktion av krafttransformatorer eller genom att helt enkelt koppla bort delar
av nät när de riskerar att utsättas för störningen."


Skall man gå på detta svaret så är det det svenska stamelnätet som är känsligt för solstormar. Jag kan ha missuppfattat, men lokala eller regionala elnät kanske alltså inte är tillräckligt omfattande för att ta upp tillräckligt med energi.

Så vad säger Svenska Kraftnät? Stefan Arnborg på Svenska Kraftnät, min fetstil:

"Svenska Kraftnät har studerat detta fenomen i åtminstone 15 års tid. Det finns tekniska skillnader i uppbyggnaden av olika länders elsystem som gör att brittiska och amerikanska slutsatser inte direkt kan appliceras på svenska förhållanden. Det svenska stamnätet är så pass gammalt att det har upplevt många cykler av solfläcksaktivitet. Vid det här laget har SvK riklig erfarenhet av hur det svenska elsystemet påverkas av solens aktivitet. Någon elförbrukare har inte påverkats av störningar i stamnätet orsakat av solens aktivitet. Störningen i Malmö som omnämns på Elsäkerhetsverkets hemsida var ett lokalt problem i dåvarande Sydkrafts elnät, åtgärdat på cirka en timme."

Vidare, min fetstil.

"För att Sverige skall påverkas måste många faktorer samverka t.ex. om Sverige har natt eller dag (huruvida vi är vända mot solen eller ej), fältets polaritet, tid på året om det är norrskensperiod eller inte. Det finns ingen rak koppling som säger att fler solfläckar innebär fler problem i elsystemet.
I det svenska stamnätet finns unika oriktade jordfelsskydd som skyddar systemet mot likströmmar och därmed skyddar elsystemet mot skador. I det svenska systemet finns också seriekondensatorstationer som innebär att likströmmar ej kan cirkulera där dessa stationer finns. [...] Vi i Sverige har alltså unika tekniska lösningar som möjliggör att vi kommer att klara oss bättre än omvärlden."


Den som önskar kan också läsa ett tekniskt dokument om skydden. Jag är ingen elingenjör så jag kan inte avgöra om detta är tillräckligt.

Svaret från Svenska Kraftnät kan iaf sammanfattas med att Sverige skall klara sig bättre än omvärlden. Om detta är korrekt eller om strutsen stoppat ner huvudet i sanden låter jag vara osagt. Historiska erfarenheter av mildare solstormar säger inte allt om hur vi klarar en superstorm.

Stämmer beskedet så finns det iaf en del av svensk infrastruktur som vi inte skall klaga över, nämligen stamnätet. Exemplet med Sydkraft (idag E.On) i Malmö visar dock att det kan finnas lokala nät som är känsliga och de tjogvis med lokalnätägare vi har i Sverige har jag inte bemödat mig att fråga, då förutsättningarna antagligen skiljer sig lokalt även inom en viss nätägares nät.

Den som är osäker kopplar ur känslig utrustning från el- och telenätet när stormen når jorden, samt slår av huvudströmbrytaren. Den som är riktigt rädd stoppar in all elektronik i någon jordad Faraday-bur.

Tillägg: Nu har även Schibsted intervjuat Stefan Arnborg. Publicerat 18:48. Sorry, jag var först. Schibsted var dock inne och läste på bloggen innan de själva sedermera intervjuade och publicerade.

Det bjuder jag på.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

19 kommentarer:

 1. Trevligt, jag älskar systematisk teknisk beredskap som gör risker oskadliga.

  Det jag skulle leta efter när det gäller känslighet för solstormar är robustheten i regionnäten (ca 130 - 70 kV) då dessa håller på att byggas ut och ihop i och med satsningarna på vindkraft. Det är mycket möjligt att riskerna kan hanteras med något så enkelt som att bryta upp redundansen genom att öppna brytare så regionnäten drivs som helt separata öar med begränsad geografisk utbredning.

  Glöm inte att linda in fjärrkontrollen i aluminiumfolie! (Obs, skämt)

  SvaraRadera
 2. Nu har NASA bekräftat att det inte blir så kraftig solstorm som man först befarade. Liten påverkan på den elektroniska infrastrukturen förväntas.
  Vi får "tyvärr" vänta ett tag till på kollapsen ;)

  SvaraRadera
 3. National Geographic har visat en serie program om "svarta svanar" bl.a. solstorm. Enligt detta program skulle transformatorer och kraftverk vara illa ute. Dessa måste kopplas bort från elnätet innan solstormarna når Jorden.

  SvaraRadera
 4. Ytterligare en infrastruktur som kan drabbas av solstormar är pipelines. I Sverige är därmed bland annat Sydgas gaspipeline Malmö-Göteborg (med avstickare inåt landet typ Lund och Gnosjö) ett potentiellt mål.

  Den som kan sådana här saker i Sverige är Henrik Lundstedt och hans forskargrupp vid IRF:s lundaavdelning. De sysslar bland annat med att leverera förutsägelser av rymdväder som bygger på ett flöde av mätningar från rymdsonder, satelliter och jordbaserade observatorier: in situ-mätningar av plasma ute i rymden, mätningar av solaktiviteten i optiskt och radio osv. Den här sidan innehåller länkar till exempel på realtidsdata och prognoser. De levererar även prognoser till elkraftsindustrin.

  SvaraRadera
 5. Det verkar vara "up for endgame" i helgen?
  Summera förstasidan på zero hedge.
  Jösses Amalia!

  SvaraRadera
 6. 2013 är kulminationen på denna solcykel, solen har varit mycket inaktiv i 2 år nu, detta är den första sol stromen.

  Solstormar kan potentiellt slå ut allt liv på jorden, allt hänger på våran sköld. Är skölden intakt är det bara elektronik som skadas, utan sköld strålas vi ihjäl snabbt.

  SvaraRadera
 7. Hemska Kraftnät har rätt så bra koll på sina grejer. Vårat stamnät är precis som de säger riktigt stabilt. Om nu nätet skulle slås ut skulle det vara intressant att se om en sk. dödnätstart kommer att fungera som de tänkt.

  SvaraRadera
 8. Elnätet är uppfriskande. En av dom få instutioner där redundans och driftkrav byggs in från början utan att förespråkarna döms ut som olyckskorpar.

  I de flesta andra verksamheter är man en idiot som vill "fördyra" verksamheten med redundans.

  SvaraRadera
 9. Jag tror nog inte att man behöver vara orolig för att "solstormen" kommer att orsaka skador på stamnätet. Fenomenet är som sagt känt och nätet anpassat därefter.

  Däremot skulle jag bli orolig om staten i en nyliberal anda släppte kontrollen över stamnätet i ett avreglerings- och privatiseringsskov, med följden att vinst prioriteras högre än samhällsnytta. Svenska beslutsfattare har ju tidigare släppt kontrollen över viktiga samhällsfunktioner.

  Sedan vill jag ta tillfället i akt, å levande organismers vägnar, att rikta ett stort tack till jordens magnetfält, eftersom det är ett effektivt skydd mot solvinden. Men vad händer med livet på jorden då de magnetiska polerna skiftar plats? Magnetiska polskiften har hänt förr på jorden.

  SvaraRadera
 10. Polerna har skiftat många gånger och livet på jorden har klarat sig bra.

  SvaraRadera
 11. Vad är det som säger att livet klarar sig bra vid nästa magnetiska polskifte? Vetenskapen har ännu ingen modell som förklarar varför polskiftena uppstår.

  Kan man inte tänka sig att jordens magnetiska fältstyrka kraftigt reduceras under själva polskiftet? Då kommer jordytan och biosfären i högre utsträckning att exponeras för solvinden.

  Men om man representerar jordens magnetfält med en "stavmagnet" som "vänds upp och ned" varvid polerna byter plats, ändras inte nämnvärt storleken på den magnetiska fältstyrkan. Skyddet mot solvinden upprätthålls, varvid livet borde klara sig bra.

  Enligt Wikipedia skiftar polerna plats i genomsnitt efter 300000 år. Senast det begav sig var för ca 780000 år sedan. Det är hög tid ...

  SvaraRadera
 12. Solens magnetfält påverkar jordens. Men det vill inte Magnus höra. Det är människan som rubbar allt på jorden, vi är mäktigare än solen ser ni.

  2008 slutade solens gamla cykel, man varnade för kalla vintrar, nu 2011 startar den nya cykeln, vi kan se fram emot milda vintrar igen :)

  2012 kan bli en mild vinter igen och kulmen på solcykeln kommer 2013, kan vi hoppas på en riktigt mild vinter :)

  Medelhavsklimat i Sverige! Yeehaa!

  SvaraRadera
 13. Imponerad över att du är så uppdaterad och alert. Heders.

  SvaraRadera
 14. Anonym 00:04, du missförstår mig, jag vill väldigt gärna bli överbevisad, det vore fantastiskt intressant om det var solens magnetfält som flyttade runt de magnetiska polerna på jorden.

  Ur min synvinkel är det ungefär som om den jättestarka magneten i din subwoofer vid TV:n börjar flytta runt magneterna på din kylskåpsdörr. Går det att hitta något sådant samband har vi hittat en intressant ny kunskap och sådant gillar jag.

  Å andra sidan skall man nog inte ta midnattsinlägg på nätet på för stort allvar, godnatt!

  SvaraRadera
 15. Var och en är salig sin tro. Solen är dock en otroligt stark enerikälla och att den inte skulle påverka planeterna i dess närhet är modigt att tro.

  Tom månen utgör en viss påverkan på jordens magnetfält.

  Nej det finns inga belägg för att solen påverkar tellus magnetfält, dock finns det starka misstankar om detta samspel. Detta är mycket komplicerat, liksom att bensäkert modellera jordens klimat, men vissa utger sig veta exakt hur klimatet fungerar.

  Tron på IPCC skrämmer mig, det är lite likt nazismen, majoriteten tror att det är sant alltså är det sant. De som inte håller med smutskastas och utesluts. IPCC kommer ses med skepsis i framtiden och en orsak till varför människan hamnade på villovägar framåt i utvecklingen.

  En begränsad mängd pengar ska staka ut vägen framåt, väljer vi fel spår kan skadan bli slutet på civilsationen!

  SvaraRadera
 16. Även rysligt starka magnetfält avtar snabbt med avstånden så jag antar helt enkelt att det är mindre troligt att solens magnetfält flyttar runt på nord och sydpolen. Att blanda sådana långsökta idéer med klimatdebatten blir bara fel.

  All politisk fanatism är skrämmande eftersom den innebär att folk slutar tänka och är beredda att köra över varandra. En av skadorna med fanatismen för "klimatfrågan" är att den riskerar att försämra kvaliteten på forskningen.

  Sedan ser jag koldioxidfrågan som viktig oavsett hur det går med klimatforskningen eftersom den håller på att ändra den kemiska balansen i haven och gör dem surare.

  Debatten om att klimatåtgärderna skulle ge ekonomisk ruin blir för övrigt störtlöjlig när man jämför med vad som behövs för att hantera att lättillgängliga fossila bränslen sinar och utmaningen att få människor att nå en dräglig standard.

  Två spår som kan leda till "slutet" för civilisationen, typ att 2/3 delar av mänskligheten dör och att det tar århundraden att komma igen kulturellt är massiv miljöpåverkan typ klimatförändring och misslyckande med att investera sig ur resursutmaningar följt av världskrig om fysiska resurser. Marknadsekonomin är ett fantastiskt verktyg för de myriader av optimeringar som behöver göras, ingen centralplanering kan bli bättre än den. Men om mycket av "marknaden" är upptagen med att pilla sig i naveln och att övertyga alla andra om att pilla sig i naveln för att inte få kortsiktig oordning får vi problem.

  SvaraRadera
 17. Jag bryr mig såklart föga vad du tycker. Alla har sin uppfattning, och att försöka övertyga varandra på en blogg är som att pissa i motvind.

  Jag är nog alltför egen för att passa i konsensus Sverige, är allt för många på samma linje brukar jag byta linje. Avskyr allt som heter mainstream och konsensus, avskyr egentligen Sverige och dess kultur.

  Att man föddes här var ett stort misstag av naturen :)

  SvaraRadera
 18. Under de sista dagarna av katastrofer; http://koti.phnet.fi/petripaavola/occurrencesoftheendtime.html

  SvaraRadera
 19. Under de sista dagarna av katastrofer; http://koti.phnet.fi/petripaavola/occurrencesoftheendtime.html

  SvaraRadera