Cornucopia?

2010-03-31 13:46

Regeringen: 10% förnyelsebara drivmedel år 2020

Angående alliansregimens förkastande av Göran Perssons oljekommissions slutsatser, som bland annat siktade på högst 50% oljeberoende inom transporter (inklusive järnväg) till år 2020, så visar det sig nu att regimens eget mål är 10% till år 2020.

Men när regimen hävdar att förbifart Stockholm skall innebära miljövinster så baserar de detta på 20% förnyelsebara bränslen, dvs dubbelt så mycket som de själva vill ha.

De som tror att sittande regim kommer göra Sverige oljeoberoende i den takt som peak oil kräver är alltså ute och cyklar. I framtiden bokstavligen, tyvärr.

Vi har antagligen fram till ca år 2030 att i princip gå ner på 0% fossila drivmedel, då oljeexporten bedöms upphöra tills dess, även från Norge. Att bara nå till 90% olja inom transporter till år 2020 räcker helt enkelt inte.

Även år 2020 förväntar man sig att 55% av nybilarna skall köra på fossila bränslen, plus befintliga bilar.

Många miljarder satsas på kollektivtrafik och spårbunden eldriven trafik, men desto mer plöjs ner i asfalt där bilar utan bränsle skall köra i framtiden.

Pengarna kunde alltså använts betydligt bättre. Man får trösta sig med att det går bra att cykla även på motorvägar. Man kan ju konvertera ena körriktningen till cykel-, häst- och gångväg och göra tvåfilig vanlig bilväg av den andra. Eller så hade man istället investerat pengarna i en framtidsindustri, och gjort allvarliga investeringar i produktion av bl a biobränsle från den svenska skogen till den tunga trafiken. Nuvarande takt är alldeles för låg.

Men alla politiker vill ju ha monument resta över sig, helst i betong och asfalt. Sist vi hade en borgerlig regim blev det Öresundsbrons jättefallosar.

Relaterat så verkar svensk medias favvosnubbe Barack Obama vilja öppna USA:s strategiska oljereserv, dvs tillåta letandet efter olja längs öst- och västkusten i USA, som än så länge mestadels varit förbjudet. Men att vi i Sverige skall tillåta prospektering efter olja utanför Gotland kommer förstås inte på tal. Den reserven skall väl sparas för ett nödläge. Men det förutsätter att vi fortfarande äger det oförsvarade Gotland även i framtiden.

OMXS30 balanserar på kanten

Jag varnade för att OMXS30 kan utlösa en blankningssignal i dagscharten under dagen. Periodvis har det varit blankningsläge, men en signal bekräftas först med stängningen på börsen.

Runt 13:30 balanserade index på gränsen.

WMA5 ligger ovan alldeles ovan WMA14, och skulle WMA5 sluta under WMA14 blir det en blankningssignal. Ovanstående gäller vid ett index på 1023.85. Slutar index dagen under ca 1023.3 så blir det en blankningssignal antecknar intresseklubben.

Eller om man vill se det lite grövre, slutar börsen på negativt så är det blankning som gäller. Just nu är börsen +0.09%. Man får anta att USA kommer visa riktningen.

Kalifornien vill legalisera *****bis för att finansiera underskottet

En av världen största ekonomier, den amerikanska delstaten Kalifornien, blöder som bekant ekonomiskt ur alla kroppsöppningar och går rejält back, ca 25 miljarder USD på en budget om 100 miljarder USD. Värre än Grekland alltså. Till skillnad mot federala USA så har man ju ingen egen sedelpress att använda för att finansiera underskottet.

Som ett botemedel mot detta ligger det nu ett seriöst lagförslag på att legalisera *****bis för vuxna även för icke-medicinskt bruk i delstaten, och belägga detta med skatt för att råda bot på underskottet. Brittiska The Guardian har mer att berätta. Ett citat:

""It is simply nonsensical that California's largest agricultural industry is completely unregulated and untaxed," *****uana Policy Project California policy director Aaron Smith said at a news conference announcing the bill. "With our state in an ongoing fiscal crisis — and no one believes the new budget is the end of California's financial woes — it's time to bring this major piece of our economy into the light of day."

Se även t ex CBS/Associated Press eller googla runt på nätet. Bakom det hela står bland annat guvernör Schwarzenegger.

Att bruket av detta är så utbrett i Kalifornien kan ju i sig förklara hur man hamnat i det ekonomiska läge man nu gjort, när halva delstatsparlamentet röker på till vardags.

Bara i Kalifornien...

Och nej, det är i morgon som det är 1:a april. Inte idag. Dessutom lades lagförslaget förra veckan, och blir föremål för folkomröstning till hösten om jag förstått det hela rätt.

Pga de antagligen högsta skatterna i USA så flyr allt fler höginkomsttagare från delstaten, men går ovanstående förslag igenom så kan ju andra flytta in till Kalifornien och åtminstone kompensera att de som tjänar pengar flyttar. Filmstjärnor och artister skriver sig ofta i någon låginkomstdelstat när de väl slår igenom, men genom en legalisering så hoppas man väl att åtminstone underhållningsbranschens anställda skall stanna kvar och betala skatt.

Se även SVT Play / Rapport. Industrin påstås omsätta 14 miljarder USD (ca 100 miljarder SEK) om året i Kalifornien, och är alltså högintressant för att ålägga med beskattning genom en legalisering.

Om man utan att röka på räknar på Kaliforniens ekonomi så ser man dock att en legalisering inte hjälper till att få ekonomin på plus igen.

Alliansregimen avslog motion om peak oil

I en kommentar till bloggaren Ylvens besked att hon kommit in i (mp):s partistyrelse för Östergötland framgår att den alliansstyrda riksdagen avslog en motion om peak oil, Motion 2007/08:N384 Strategi för hantering av oljekulm (Peak Oil).

Detta innebär att Sverige alltså inte följer den kompromiss som Göran Perssons oljekommission kom fram till 2006. Ett citat ur motionen ovan är på sin plats:

"Kommissionen mot oljeberoende tog fram åtgärder för hur vi skulle minska Sveriges oljeförbrukning. Bland annat skulle man effektivisera energianvändningen i samhället med 20 procent till år 2020 och man skulle använda 25 till 40 procent mindre olja i industrin till samma år. Det är mycket viktigt att dessa åtgärder genomförs, men man måste komma ihåg att dessa åtgärder var kompromisser mellan olika intressegrupper och därför är dessa förslag inte så kraftfulla som de hade behövt vara. Om Peak Oil inträffar nära i tiden, kanske redan 2010 som de flesta befarar, då räcker inte dessa siffror – man måste vidta mer drastiska åtgärder. För när sedan problemet uppstår går det mycket fort, och vi har inte råd att stå där handfallna."

Avslaget hittar man också hos Riksdagen.

För de som fortfarande lever i illusionen att Göran Perssons framtagna rätt milda åtgärder följts av sittande regim så knackar verkligheten på. Ytterligare fyra år har slösats bort på handel med utsläppsrätter, utbyggt fossilgasberoende mm. Klimatfrågan är inte samma sak som frågan om peak oil.

Motionen i sig talar för att (mp) mycket väl känner till peak oil. Ett annat citat:

"99 procent av den olja som produceras idag kommer från 44 länder. Av dem har minst 24 passerat kulmen – USA 1970, Ryssland 1987, Storbritannien 1999, Norge 2005. Kanske har också Saudiarabien redan gjort det. Den globala oljeproduktionen ligger idag på samma nivå som år 2000. Upptäckten av nya oljetillgångar nådde sin peak 1962. Idag konsumerar världen sex fat olja för varje nytt fat som upptäcks.

Industricivilisationen i sitt fundament bygger på billig olja och en del andra fossila bränslen. Själva industrin drivs av olja, alla transporter drivs av olja, det industriella jordbruket är helt och hållet baserat på olja (drivmedel och bekämpningsmedel) och fossil naturgas (konstgödning), den moderna sjukvården och läkemedelsindustrin drivs med olja, vattenförsörjning är beroende av olja, alla moderna krigsmakter bygger på olja, IT-industrin är extremt oljeberoende.

Två tredjedelar av oljan används till att transportera människor (till och från arbetsplatser, skolor, semesterorter med mera) och till att transportera de oljebaserade produkter som dessa människor framställer och konsumerar (livsmedel, datorer, möbler, mobiltelefoner, böcker och tidningar med mera). Resten av oljan används till att producera varor, värme eller el.

Produktionen av en enda bil kräver omkring 20 fat olja, drygt 3 000 liter. Att tillverka 1 gram mikrochip till en dator kräver 630 gram fossila bränslen. Att tillverka en persondator kräver 10 gånger datorns vikt i fossila bränslen. All plast framställs ur olja, och plast finns idag överallt i vår vardag.

Vi som lever i industrisamhället är, vare sig vi vill det eller ej, mer eller mindre delaktiga i denna snabba förtäring av icke förnybara resurser. Dagens genomsnitts amerikan lever på en sådan energinivå att det motsvarar arbetsinsatsen från 150 slavarbetare 24 timmar om dygnet!"


Överlag är motionen en utmärkt introduktion till peak oil.

Samtidigt innehåller (mp):s valmanifest inte ett ord om peak oil. En sökning på "olja" eller "olje" i dokumentet ger endast följande träff:

"30. En aktiv global klimatpolitik
De globala utsläppen av klimatpåverkande gaser måste minska. Vi vill verka globalt för att avveckla alla subventioner till kol, olja och kärnkraft."


Så det är huvudet högt uppe i klimatfrågan som gäller. Spåren av motionen från 2007 är helt borta. Evig tillväxt och oändliga råvaror är det som gäller.

Hur nu kärnkraft kom in när det gäller klimatpåverkande gaser låter jag (mp) svara själva på. Utsläpp av CO2 från kärnkraften finns från gruvan till slutförvar, men de är betydligt mindre än t ex för den av (mp) ej nämnda fossilgasen. Antar att (mp) gillar benämningen naturgas, eftersom det låter som Astrid Lindgren, blomsterängar och barn med blomsterkransar i håret. Orden naturgas eller fossilgas förekommer inte en enda gång i (mp):s valmanifest, och är väl alltså inte att anse som något problem.

Möjligen kan man se följande citat ur valmanifestet som en direkt förnekelse av peak oil:

"De fossila bränslena behöver fasas ut av både miljö- och prisskäl. "

De fossila bränslena behöver alltså inte fasas ut för att det kommer bli brist på dem, utan det handlar bara om miljö och pris för (mp). Oljans, gasens och kolets ändlighet existerar alltså inte. Skulle de vara ändliga, så skulle ju en stor del av (mp):s existensberättigande försvinna, eftersom fossila bränslen avskaffar sig själva.

Slutsatsen måste vara att även om (mp) hade riksdagsledamöter som var aktiva om peak oil 2007-2008, så existerar inte frågan för partiledningen.

Deklaration och skryt om skatteåterbäring

Så här i dagarna får allt fler hem sina deklarationer, och med det ett första besked om hur mycket kvarskatt eller skatteåterbäring de får. Runt fikabord på arbetsplatser Sverige runt slår nu sig folk på bröstet över hur mycket pengar de får tillbaka på skatten.

Men att skryta med skatteåterbäring är bara att hänga ut sin egen normalbegåvning.

Med dagens allt mer automatiserade deklaration innebär nämligen skatteåterbäring oftast en kombination av två saker, om man nu inte är egen företagare, men det bortser vi ifrån.

1. Man har skulder och med det räntor, som man inte jämkat och som man tydligen inte heller hade en aning om skulle leda till skatteåterbäring.
2. Man har sålt fonder med förlust under året, förluster som automatiskt rapporterats till Skatteverket.


Äger man en villa så är det obelånade normalläget att man får kvarskatt i form av fastighetsskatt, förlåt fastighetsavgift. Att med villa få skatteåterbäring betyder alltså ännu större uppsida på förlustaffärerna i fonder respektive räntor på lånen.

Så den som skryter över sin feta skatteåterbäring hänger bara ut att h*n gör dåliga affärer och inte äger sin bostad, utan hyr den av banken. Att man alls blir positivt överraskad över att man pga räntebetalningar får tillbaka på skatten är bara ett bevis på normalbegåvning eller att man inte har koll på sin ekonomi.

TA: De svenska oljebolagen

Med ett negativt klimat i olja och med en signal om sälj - gå ur i OMXS30 så bör man oavsett nedanstående överväga att avsluta tradingpositioner i de svenska oljebolagen. Klimatet styr. Inte för att det nödvändigtvis är korrekt, utan för att minimera riskerna i ett osäkert läge.

Individuellt slog PA Resources (OMX:PAR SEK, OSE:PAR) om till köp igår när MACD vände upp igen.

Men pga klimatet bör man ändå hålla sig utanför.

Lundin Petroleum (OMX:LUPE) ligger väldigt nära att utlösa en säljsignal.

Faller aktien vidare idag blir det en säljsignal, och slut på uppgången sedan köpsignalen i början av mars. Oavsett bör man gå ur och säkra vinsten pga klimatet.

För Alliance Oil (OMX:AOIL SDB) och Black Pearl (TSX:PXX,OMX:PXXS SDB) ser det fortfarande positivt ut.


Återigen bör man pga klimatet fundera på att ta vinsterna, eller åtminstone följa utvecklingen i dessa två aktier väldigt noga.

Den som inte tradar utan investerar långsiktigt behöver förstås som vanligt inte bry sig om detta inlägg.

TA: Index - sälj i OMXS30, S&P-500, köp HSI

Den TA-modell jag använder, Winning Tradings All in - any out, handlar inte om att pricka varenda uppgång som existerar. Den som påstår sig ha en modell som gör detta ljuger. Vad det handlar om är att undvika att göra dåliga affärer. Att inte köpa något är aldrig fel. Det är att köpa fel man skall undvika.

Förutom de signaler jag redovisar skall man också använda stop-loss för att fånga de felaktiga signalerna, samt rullande stop-loss för att säkra vinster.

Just nu verkar börsen och aktierna jag bevakar ligga i allt mer osäkra lägen, och signaler slår hit och dit. MACD är ofta ganska plant, vilket talar för att det är svårt att göra bra affärer. Osäkerhet råder alltså rent tekniskt, och man bör därmed vara försiktig.

Detta inlägg hanterar enbart det underliggande klimantet, börsindex och även råvaror. Man skall aldrig investera mot klimatet.

Med gårdagens handel blev det en säljsignal i svenska OMXS30 när MACD bröt ner.

Det handlar om en signal att gå ur, inte en blankningssignal än så länge. Det här betyder att klimatet för i princip alla svenska aktier nu säger neutral, och att man alltså bör gå ur samtliga långa (=positiva) tradingpositioner.

Även det amerikanska indexet S&P-500 gick gav en säljsignal på fallande MACD. WMA5 ser dock inte ut att följa efter lika tydligt som för OMXS30 ovan.

Även här gå ur, inte blankning, och man bör alltså avsluta långa tradingpositioner i USA om man förlitar sig på S&P-500 som klimat.

I Kina och Hong-Kong vände Hang Seng dock upp och gav köpsignal.

Klimatet är nu alltså negativt på Torontobörsen, S&P-500, OMXS30, Nasdaq Composite, brittiska FTSE-100 och brasilianska Bovespa.

Australien, Dow Jones, japanska Nikkei, kinesiska Hang Seng och franska CAC-40 har fortfarande positivt klimat.

På råvarusidan är klimatet fortfarande negativt över hela linjen. Fossilgasen, oljan, energiindex, basmetallindex, jordbruksindex, guld och silver är alla negativa tekniskt. Basmetaller är alltså inte i positivt läge trots prisrekord för koppar.

Slutsatsen av ovanstående är att jag numera är likvid med mina tradingkassa, då det inte finns några solklara affärer. Avslutade för övrigt en position i Bear El H igår, men kommer inte hoppa in i något annat idag. Jag inbillar mig att gällande kvartalstermin för elpriset håller på att bottna, och att det roliga med fallande elpriser närmar sig sitt slut. Fortsätter OMXS30 ner kan det blir en blankningssignal under dagen, och då blir kanske XACT Bear 2 för min del strax innan stängning eller på torsdag morgon.

Jag kommer gå igenom det tekniska läget för de Sverigenoterade oljebolagen om en stund, men då klimatet hos både OMXS30 och oljan är negativt så skall man alltså inte ligga kvar eller köpa dessa för tradingbruk just nu.

2010-03-30 16:53

Svar från (fi) och (fp) om peak oil

Jag har nu fått de två första svaren på mina till de större partierna ivägskickade frågeställningar om peak oil. Tidigare omdömen när det gäller kontaktinformation på Internet, se här.

För hela frågeställningen se tidigare förslag och diskussion.

Själva frågorna återger jag nedan:

"Mina frågor till dig som representant för ett parti som ställer upp i riksdagsvalet 2010 är därför följande:

- Hur anser ert parti att vi bör bemöta peak oil, peak gas och peak coal?

- Vad vill ert parti göra för att helt avveckla eller radikalt minska olje- och fossilgaskonsumtionen till år 2030?

- Hur skall ert parti säkerställa att kritiska samhällsfunktioner får tillgång till bränsle, inklusive blåljusmyndigheterna och försvaret?

- Hur vill ert parti bevara välfärden och jobben i en värld med fallande oljeproduktion och fallande eller stagnerande ekonomisk tillväxt?

- Vilka experter i frågan har ni knutit till ert parti?

- Hur arbetar ert parti med energiförsörjningen i allmänhet och oljetoppen i synnerhet? Har ni någon arbetsgrupp som arbetar med politik för oljetoppen och dess effekter?

- Vilka är partiets egna slutsatser av oljetoppens kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för samhället?"


Feministiskt Initiativ (fi) - för litet parti
Betyg: *

(fi) svarade snabbast av alla. Frågan gick iväg den 20:e mars, och svar kom redan den 26:e mars. Jag återger svaret nedan:

"Hej
Tack för ditt mail. Intressanta frågeställningar. Men vi måste förklara att vi inte har personal, att vi arbetar alla ideellt i F! och just nu är vi mitt inne i planering av valrörelse som tar all tid och kraft vi har. Vi föreslår att du tittar in på vår hemsida http://www.feministisktinitiativ.se/ där kan du läsa vårt politiska dokument och kanske hitta svar på dina frågor.

mvh
styrelseledamot Stina Svensson"


Så var det med den saken. Ingen skugga kan falla på partiet för detta, men betyget blir ändå en etta av fem möjliga. Anser man att peak oil är allvarligare än genusfrågor så skall man inte rösta på (fi). Det snabba svaret, och att man åtminstone skrev "intressanta frågeställningar" räddar betyget till en stjärna. Man läste åtminstone frågeställningen och svarade snabbast av alla.

Folkpartiet (fp) - silverkulan kärnkraften och allt man behöver bry sig om är privatbilismen
Betyg: **

Den 29:e mars kom så det första svaret från ett riksdags- och regeringsparti, nämligen (fp).

Svaret var som följer:

"Hej!

Tack för dina synpunkter och kommentarer till Folkpartiet liberalerna!

Folkpartiet anser att alla fossilfria energislag behöver byggas ut i enlighet
med sin potential och kostnadseffektivitet. Det inkluderar såväl kärnkraft som
vindkraft. Ska vi klara av att fasa ut fossila bränslen de kommande decennierna
är det dock helt centralt att kärnkraften måste fortsätta att användas och
behöver vara en mycket viktig energikälla i Sverige även framöver.

De svenska reaktorerna väntas dock falla för åldersstrecket från slutet på 2020
och framåt. Om de inter ersätts med nya försvinner nära halva den svenska
elproduktionen, samtidigt som vi måste fasa ut fossila bränslen. Det kommer bli
en ohållbar situation, som antingen leder till att den svenska energiintensiva
basindustrin får lägga ner, eller att importen av fossil energi, i den mån det
är möjligt, ökar. Båda dessa alternativ är dåliga. Eftersom det uppskattas ta
12-15 år att bygga nya kärnkraftsreaktorer behöver planeringen för en första ny
reaktor i Sverige påbörjas under nästa mandatperiod. Oppositionens linje, att
det ska vara förbjudet att påbörja en process för att bygga nya reaktorer om de
kommer till makten, är därför en oansvarig politik som riskerar få långtgående
negativa konsekvenser för Sverige och svensk ekonomi. Ska vi kunna fasa ut
fossila bränslen och samtidigt ha en god ekonomisk utveckling krävs det
investeringar i ny kärnkraft.

Utöver användning av kärkraft och förnybara energisla blir det också väldigt
viktigt att fortsätta arbetet med energieffektivisering och minskad
energianvänding. Den europeiska elmarknaden måste också fungera bättre och
överföringskapaciteten mellan länder och regioner förbättras. För att minska
användningen av fossila bränslen blir det också mycket viktigt att fasa ut dem
från transportsektorn. Därför anser folkpartiet att staten bör stötta en
övergång till energisnåla elbilar. Produceras elen tex. i kärnkraft- och
vattenkraftverk kan det bidra till en kraftigt minskad användning av fossila
bränslen.

Med vänliga hälsningar

Carolina Schale
Politisk sekreterare
Folkpartiet liberalernas riksdagskansli"


Folkpartiet svarar alltså inte på frågorna, utan ger ett generellt svar. Vad de själva anser om peak oil, och hur de arbetar med frågorna svarar man inte på, ej heller hur blåljusmyndigheterna skall anpassas, ej heller hur man möter stagnerande ekonomisk tillväxt.

De tror att det hela handlar om att vi behöver energisnåla elbilar, som om privatbilismen är det enda problemet om tillgången på olja minskar. Annars har de förstås rätt i att vi behöver kärnkraft som en del i den framtida energimixen, men genom ytterligare avregleringar av elmarknaden mot kontinenten så vill de alltså se kraftigt höjda elpriser i Sverige, trots att detta enkelt kan undvikas genom att inte öka exportkapaciteten.

Hur de fossila bränslena skall fasas ur transportsektorn, undantaget "elbilar" ger man inget svar på. Transportsektorn är som bekant enormt mycket mer och viktigare än bara privatbilismens elbilar.

Jag sätter en tvåa i betyg. Man svarade inte på frågorna, och tror på en silverkula i form av kärnkraft + elbilar, och att det därmed tydligen inte blir några problem. Däremot har de helt rätt i att oppositionens motstånd mot kärnkraft inte kommer hjälpa Sverige när de fossila bränslena måste fasas ut.

En del läsare har skickat in svar de fått till mig, men jag publicerar bara de svar jag får på mitt eget mail för att hålla koll på hur snabbt man svarar.

E24 börjar med länkhorning!

En efterlängtad nyhet för oss finans- och ekonomibloggare är att E24/Pengar 24 har börjat med länkhorning, dvs om man länkar till deras artiklar så får man en länk tillbaka från artikeln.

Nu är ju kedjan E24 -> SvD -> Schibstedt -> Aftonbladet -> Bloggportalen, så istället för "industristandarden" Twingly, så använder E24 Aftonbladets Bloggportalen för länkhorningen, medan SvD fortfarande använder Twingly. Antar att E24 inte har varit intresserade av att betala Twingly för det hela.

Men det positiva är alltså att det är fritt fram att nu länka till Sveriges bästa finansmedia.

Fast som jag redovisade i morse, så förmedlar bloggparanteser som Knuff.se, Twingly eller Bloggportalen inte speciellt många besökare.

Pengarna i sjön, eller iaf i asfalten

Det ser ut som att trafiksatsningar i Fjollträsk, med bland annat förbifart Stockholm blir en valfläskfråga. Nu handlar det om att bjuda över varandra i vem som vill lägga mest pengar på asfalt och betong, och för hundratalet miljarder kronor skall valet köpas . Som bekant är ju (mp) ett av de största partierna i Tjockhult, men ändå så försöker alla andra än (v) och (mp) att övertrumfa hur mycket man skall lägga på vägarna.

Dyrt. Och framför allt meningslöst. Vi upplever just nu peak oil och går nu mot en allt akutare olje-, energi- och drivmedelskris. De politiska valfläskbyggena kommer gapa allt tommare när drivmedelsbristen breder ut sig de kommande decennierna.

Istället borde det satsas på elektrifierad kollektivtrafik och cykelvägar, men det vinner man tydligen inga röster på.

Mer vägar löser inte några trafikproblem, mer vägar ger bara mer trafik. Vad som kommer lösa problemen helt utan att politikerna behöver göra något är den kommande drivmedelsbristen, och även den kroniska ekonomiska nedgången i spåren av de ändliga råvarorna.

Det tål att upprepas. Förbifart Stockholm kommer om kostnaderna inte skenar iväg att kosta över 1.4 MSEK per meter. Om man täcker körbanorna på förbifarten med rent bladguld så ökar kostnaden bara med ca 210 000:- per meter motorväg, om någon vill få lite proportioner på hur dyrt det här projektet är.

De stora partierna visar här att de är helt insnöade i fantasin om oändliga råvarutillgångar och evig ekonomisk tillväxt, så till den grad att de vill satsa hundratalet miljarder för att köpa sig en valseger. Vägarna skall betalas av med trängselavgifter, men när bilismen framöver kraftigt minskar i volym, så blir det inte så mycket trängselavgifter längre. Så det blir vi provinsialmedborgare som får betala kalaset på skattesedeln.

Glöm inte att redan till år 2030 är risken stor att det inte finns någon exportolja kvar för Sverige att importera. Den som tror på några teknikfixar bör upplysas om att det är skillnad på teknik, volym och tid.

Och peak oil handlar inte bara om privatbilismen, vilket många verkar tro. Även de folkvalda.

Har fått svar från (fp) och (fi) angående mina frågor om peak oil. Redovisar dessa första svar i eftermiddag.

En parantes i sammanhanget. Om Stockholm inte vill ha biltrafik i centrum, se då till så att man inte automatiskt skickas rakt in i centrala Fjollträsk om man som bonde kör det minsta fel, vilket jag gjorde när jag skulle till Stora Bloggprisetgalan. I Göteborg har man åtminstone konstruerat trafiken så att minsta felkörning leder till att man hamnar på Hisingen istället för i centrum. Rätt tänkt, även om det leder till onödig trafikbelastning när alla bönder skall leta sig tillbaka till fastlandet igen.

Och ärligt, med 60:- i timmen i parkeringsavgift, vilken Stockholmare tar bilen? Seriöst alltså?

Förresten har jag fortfarande inte fått någon avräkning för att ha passerat tullarna X antal ggr när jag snurrade runt där i Stockholm. Trängselskatten verkar inte fungera något vidare på min bil. Å andra sidan så blir ju bilarna rätt leriga för oss bönder.

Min bloggranne Flute, som själv bor i Tjockhultsområdet har mer att säga om vägvansinnet.

Effekt påtalar i kommentaren med det passande namnet Axis of Betong att det är lika smart att bygga en ny motorväg för att minska trafiken som att operera in en större matsäck på någon som drabbats av fetma.

TA: Sälj FTSE-100, köp COS och CPG

Även om det tekniska läget för Stockholmsbörsen försvagades under gårdagen och OMXS30 ligger väldigt nära säljssignal så var det enda intressanta som hände igår att brittiska FTSE-100 gick in i sälj, eller snarare neutral, då MACD vände ner. Men som klimat betyder detta ändå att man enligt modellen skall gå ur brittiska placeringar av försiktighetsskäl.

Värt att notera att det är ett väldigt flackt MACD även här, och det innebär helt enkelt ett dåligt investeringsklimat åt bägge hållen. Osäkerhet råder, och därmed håller man sig ute. Betyder alltså inte att börsen inte kan stiga, utan bara att det inte är något självklart läge, och då är det bättre att ta en stärkande vårpromenad, åtminstone om man tradar mot Londonbörsen.

Det utlöstes individuella köpsignaler i Crescent Point (TSX:CPG) och Canadian Oil Sands (TSX:COS.UN) på gårdagens stigande oljepris. Men eftersom investeringsklimatet fortfarande är negativt med Torontobörsen alltjämt negativ och utan köpsignal i oljan bör man alltså enligt modellen ignorera dessa köpsignaler.


Jag lägger dock ut dem ovan ändå.

Rent formellt så är det alltså fortfarande sälj i COS pga klimatet, även om det nu blev en köpsignal dagen efter gårdagens säljssignal.

Inga köpsignaler än, men råvarupriserna ser dock ut att vända upp över hela linjen, vilket kan göra att Torontobörsen slår om framöver.

Oförtjänt trafikrekord

Jag har drabbats av besöks- och trafikrekord på bloggen. Därmed är tillfälligtvis uppdraget att ta sig förbi Dick Erixson, Nätverk mot politisk korrekthet och Jinge slutfört. Se skärmdump från Bloggportalens statistik för politik och samhälle.

Nu är detta en avvikande händelse, vilket jag förklarar lite längre ner. För att visa hur avvikande så kan ni få lite dagsstatistik från Google Analytics nedan:


Allt beror på mitt inlägg om ordet att bjästa i fredags.

Webbyrån Bazooka har nämligen en gammal webtjänst från 1999 som kallas buzz.bazooka.se, där mitt inlägg om att bjästa blev rekommenderat under kategorin "Klassiker" som "Månadens ord".

En enda länk på buzz.bazooka.se gav mig över 7000 besök. Twingly, Knuff.se och Bloggportalen kan slänga sig i väggen. 7000 besök på lite drygt ett dygn är fler besök än utmärkta knuff.se gett mig på över 1.5 år. Bloggtjänster är alltså rätt överskattade.

Samtidigt verkar buzzarna (ej att blanda ihop med Google Buzz) inte vara normala bloggläsare. Det blev bara 3-4 kommentarer till artikeln från dessa 7000+ besökare, och de genererade inte ett enda öre i reklamintäkter. Mitt CPM föll som en sten, även om intjäningen i övrigt var normal. Inte heller skall mer än någon promille av buzzarna klickat sig vidare till andra inlägg på bloggen.

Så vill man ha trafik, skall man få in en fot hos buzz.bazooka.se. Inte hos Twingly, Knuff, Pusha, Facebook, Twitter eller Bloggportalen. Buzz.bazooka.se sopar mattan med dessa.

Så jag kan iaf tillfälligt sola mig i glansen av att vara större än Dick Erixon kanske i en vecka. Sedan blir det antagligen en återgång till det normala.

2010-03-29 12:53

Om jag vann 215 miljoner

Först tänkte jag sätta rubriken utan "om" ovan, för att väcka lite uppmärksamhet. Men nu vann inte jag 215 miljoner kronor från Svenska Spel i helgen, så det vore lite väl förmätet att sätta en sådan rubrik.

Det är inte känt vem som vann, och förhoppningsvis blir det heller aldrig känt. Hoppas bara att han inte ligger vid telefonen avliden i en hjärtattack och det är därför han inte svarar på telefon. En rekordvinst härom året gick just till Helsingborg. Vinnaren som dock var van vid att hantera större summor pengar, dvs redan besutten, avböjde därmed all form av rådgivning från Svenska Spel.

Men om jag vann 215 miljoner så hade just jag kanske fördelat detta som följer nedan. Detta är alltså inte ett råd till den riktiga vinnaren, utan är bara ett exempel på hur jag själv hade gjort, vilket är en intressant tankeövning. Men först börjar man med att läsa artikeln hos E24 med diverse varningar till den riktiga vinnaren, bl a lyssna inte på alla som vill "hjälpa till", och det inkluderar mig. För att summera tipsen från E24: Ljug, lär dig säga nej och håll dig nykter.

Så följ inte nedanstående förslag som är anpassat efter min situation, mina intressen och min ålder. Den aktuella vinnaren är över 60 år gammal och har därmed andra behov och en annan riskprofil.

Utgångsläget är två vuxna med barn, skulderna är redan lösta. MSEK betyder miljoner svenska kronor.

Hedge 24 MSEK
Jag skulle först köpa ädelmetaller nog för att räcka till en kontant månadslön på 20 000:- SEK i 40 år framåt åt två personer, allt annat lika, plus tillräckligt för att kunna skaffa en ny bostad om den befintliga rycks ifrån en pga oförutsedda händelser, ex krig, revolution eller liknande. Även som skydd mot inflation.

Detta är alltså en extrem hedge mot samhällelig kollaps, kollaps i finanssystemet etc. 20 000:- i månaden i 40 år blir 9.6 MSEK, så för två personer blir det 19.2 MSEK. Detta skulle jag alltså köpt som fysiskt guld och fördelat ut i bankfack på flera banker. Total vikt blir ca 76 kg...

Till detta hade jag köpt fysiskt silver för 4.8 miljoner, vilket i sig skulle ta upp rejält med plats och väga ca 900kg. Blir ett intressant projekt att hitta en lagringsplats för det som dessutom är någorlunda säker från en framtida totalitär stats klåfingriga händer. Antagligen blir det fysisk förvaring i anslutning till metallbörsen i London eller kanske i Schweiz.

Garantilöneinvestering 20 MSEK
20 MSEK, 10 MSEK var, hade jag fördelat ut i ett antal kapitalförsäkringar, åtminstone hos både Nordnet och Avanza, och bara rakt av investerat i Brookfield Power Income Fund och Innergex Power Income Fund i Kanada. Med dessa trusters, snart omvandlade till bolag, stabila utdelningar på säg (lågt räknat) 6% före skatt så hade varje person fått 10*0.0*0.85 (15% utländsk källskatt i kapitalförsäkringen) = 0.51 MSEK i utdelningar efter skatt. Från detta dras ca 0.1 MSEK i schablonskatt på kapitalförsäkringen.

Kvar är 0.41 MSEK, eller en nettomånadslön på 34 000:- efter skatt, utan att behöva lyfta ett enda finger annat än flytta ut den månatliga utdelningen varje månad. 34 000:- i månaden klarar man sig mer än gott på när man är i övrigt skuldfri och trygg, och dessa pengar räcker alltså också till resor och hobbies.

Föräldraföräldrarna 16 MSEK
Jag hade fördelat ut ungefär 4 MSEK var till föräldrar och svärföräldrar enligt garantilöneinvesteringen ovan, så dessa hade fått en tilläggspension / lön på ca 16000:- extra i månaden livet ut. Hade dock behållit pengarna i egen förvaltning, de skulle bara få en utbetalning om ca 16 000:- varje månad.

Barnen 20 MSEK
Upprättat någon form av stiftelsekonstruktion a ca 20 MSEK för de egna barnen, som kan gå till studier, första bostad etc när de blivit vuxna. Till detta kommer föräldraföräldrarnas pengar ovan när dessa går bort. Plus framtida arv på resten. Tanken med stiftelsen är att kunna styra att pengarna inte går till destruktivt beteende eller slöseri.

Lokala donationer 10 MSEK
Via någon konstruktion, eventuellt en stiftelse, hade jag skickat in 10 MSEK i lokala donationer. Av ideologiska skäl hade jag bland annat finansierat cykelvägar mellan några av de lokala byarna, och resten hade antagligen gått in i diverse lokala föreningars verksamheter, ex upprustning av gemensamhetslokaler och andra projekt.

Forsknings- eller välgörenhetsstiftelse 20 MSEK
Jag hade upprättat en välgörenhetsstifelse med säg 20 MSEK i kapitalbas, där halva avkastningen hade delats ut varje år till lämpliga ändamål. Med 5% i avkastning skulle det blir 1 MSEK om året, vilket skulle åtminstone kunna försörja en utvald forskare, eventuellt fler. För den som hellre vill det så kan man välja välgörenhet istället för forskning.

Eget slöseri och befintligt företag 5 MSEK
Fem miljoner hade gått in i eget slöseri. Utbyggnad av hus, byte av bilar etc. Hade uppgraderat maskinparken och skaffat företagsfordon till befintliga verksamheten på gården.

Investeringskassa 20 MSEK
Eftersom jag är intresserad av marknaderna och investeringar hade jag droppat in 20 MSEK på marknaden i någon form. Den som inte vill hantera sådant här själv hade nog behövt hjälp, och därmed riskerat att bli pungslagen på hela beloppet.

Resten 80 MSEK - eget företag
Kvar hade så varit 80 MSEK. Detta hade jag helt enkelt skickat in i någon form av eget företag. Dels hade jag privat köpt mer skog i takt med att skog i närområdet blivit till salu, medan resten hade använts på något annat sätt. Kanske ett investmentbolag för onoterade företag, kanske bygga vind- eller vågkraftverk, kanske invänta kraschen på fastighetsmarknaden och köpa fastigheter billigt. Kanske allt samtidigt. Vad det än hade blivit så hade detta lett till heltidssysselsättning. Någon annan kanske hade köpt upp någon butikskejda, startat en ICA-butik eller vad man nu har för intresse.

Hur som helst hade man aldrig behövt oroa sig ekonomiskt, med en garanterad månadslön på 34 000:-, inga skulder, plus en ädelmetallhedge som täcker in värsta tänkbara utfall. Jag inbillar mig att man inte skall ha en skyhög månadslön eller fritt spenderkonto, då man därmed riskerar hamna i en spenderspiral och dessutom slutar vara "hungrig". Vill man spendera mer än 34 000:- i månaden, vilket i sig är ett enormt belopp för de flesta (motsvarar en bruttomånadslön på över 50 000:-), så får man helt enkelt se till att jobba in det via företaget och investeringar. Eller rent av spara. Spara 15 000:- av de där 34 000:- i månaden, så är det pengar till en ny bil vart annat år.

Ovanstående är alltså bara egna personliga funderingar och skall inte ses som något råd till någon annan.

Vad hade du gjort?

Ny kärnverksamhet för försvaret PRIOriteras

Som bekant har försvaret lagt enorma summor på att införa ett nytt och allomfattande IT-system, PRIO, baserat på den värdelösa plattformen SAP, vars enda funktion är att göda överbetalda konsulter med konsulttimmar. Som bloggrannen Morgonsur skriver om SAP, "när SAP håller internationell ‘Nöjd Kund-konferens’ ryms hela skaran på ett utedass, vilket väl dessutom är den plats de flesta kunder dessutom skulle önskat att de deponerat programvaran på efter att de insett kostnaderna för, och konsekvenserna av, införandet".

Nu finns det förstås högavlönade konsulter som skriver att de visst hört talas om en nöjd kund, och om kunden inte är nöjd så beror det på kunden. Vänta bara. Endast i IT-branschen kommer man undan med att det är kundens fel när en produkt är dålig.

Jag har tidigare skrivit att försvarets verksamhet och organisation skall anpassas till PRIO, och inte tvärt om. När verkligheten skiljer sig från kartan, så gäller kartan!

Sveriges överlägset bästa försvarsblogaren Wiseman's Wisdoms påtalar att med PRIO kommer man nu få riktig uppgiftsinflation i försvaret. För att motivera kostnaden för PRIO skall man nämligen spara in miljontals kronor i administration, genom att helt enkelt ta bort personal från administration. Istället skall varje person själv utföra sin administration, istället för att producera kärnverksamhet. Därmed så kan man visa en besparing i administrativa kostnader, eftersom administrationen döljs i den vanliga verksamheten. Den nya kärnverksamheten blir alltså att sitta med PRIO, inte att producera försvarstjänster.

Samtidigt är det 250 personer, internt och externa konsulter, som jobbar heltid med PRIO, så enbart där försvinner en rejäl del av vinsten. Statskontoret har riktat skarp kritik mot hela projektet, men kritik rinner som bekant av försvarsledningen snabbare än vatten på en gås, och inget har alltså gjorts.

PRIO skall på sikt ta hand om hela försvarets IT-stöd. Decennier av decentralisering, spridning och redundans i försvaret är ett minne blott. Varthän det var på väg insåg förstås de flesta när försvarets samlade förråd av materiel placerades i ett enormt plåtskjul ovan mark i Arboga, det sk "centrallagret". Detta för att minimera vapeninsatsen som behövs för att slå ut all uthållighet i försvaret. Idag räcker det med en enda kryssningsmissil så finns det inget förråd längre, att jämföra med de 1000-tals förråd som fanns förr.

Ovanpå detta räcker det att klippa några kablar till datorhallen där PRIO körs, så är också allt IT-stöd borta, inklusive rullorna med kontaktuppgifter till all personal som skulle behöva kallas in vid ofred. Lägger man till detta att man framöver endast skall ha en flygstridsledningscentral, Puman i Bålsta (Kobran i Hästveda överlever över valet på nåder, men skall läggas ner sen. I nuvarande system hade man som bäst sju centraler: Boden, Frösön, Bålsta, Svärtinge, Mölndal, Torskfors och Hästveda.), något som används dagligen för att avvisa kränkningar av svenskt luftrum, så inser man att centraliseringen måste vara en medveten strategi för att helt utarma svenska försvaret.

Jag hoppas fortfarande att det hela bara rör sig om en enorm maskirovka, och att försvaret bara låtsas vara extremt sårbart och centraliserat för att dölja sin äkta styrka. Men snarare handlar det nog om att man infiltrerats av agenter som medvetet vill göra Sveriges försvar så lättutslaget som möjligt, och dessa agenter hittar man i så fall i den högsta militärledningen. Trots allt skonar det den svenska befolkningen om man med så lite insats som möjligt kan slå ut försvaret av landet. Synd bara att vi betalar skattepengar för charaden, men man får väl se det som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Bloggaren Chefsingenjören har ännu mer att skriva i frågan PRIO, eller Titanic, och det är rekommenderad läsning och en studie i försvarsmaktens inkompetens.

Bloggaren Väpnaren har också mer om PRIO, och har kommit fram till följande devis: "PRIO – minsta möjliga försvar till högsta möjliga kostnad."

När Norges försvar ställde om till SAP blev resultatet att de inte kunde starta sina F16-plan... Men det är ju som sagt bara att anpassa sig till kartan om verkligheten inte stämmer.

Sälj: COS och Nasdaq Composite

Med fredagens handel utlöstes två signaler i dagscharten för min bevakningslista.

Mest intressant är att det blev en säljsignal i NASDAQ Comp.

MACD bröt ner, men nedgången har inte bekräftats av WMA5/WMA14, och det är alltså inte kortsiktigt blankningsläge än. Jag redovisar dock detta som sälj, då jag främst ser NASDAQ Compo som ett klimat, och med dagens säljsignal (gå ur), så bör man alltså avsluta alla NASDAQ-relaterade investeringar.

Nedgångarna i Kanada och i råvarorna fortsätter. Även om man alltså skulle sälja på förra veckans säljsignal i dagscharten för Torontobörsen, så ger nu också Canadian Oil Sands (TSX:COS.UN) en individuell säljsignal också.

Det finns nu väldigt få individuella papper jag följer i Kanada som inte ligger i sälj.

Och ja, skall man följa TA-modellen all in - any out, så är det veckocharten man skall använda för klimat, men jag anser att det fungerar dåligt och använder dagschart som klimat i min anpassade modell. All in - any out är i grundform avsedd för day- och swingtrading, inte längre trading som jag gör.

Stockholmsbörsen med OMXS30 ser fortfarande positiv ut, även om MACD håller på att vända ner, och det finns en risk för en säljsignal även i Stockholm de närmsta dagarna.

E24 bästa finansmedia

De kära läsarna tycker att E24 är bästa svenska mainstream finansmedia, och jag håller med.

Bara att gratulera alltså.

2010-03-28 20:21

Vad är din inställning till börsen just nu?

Veckans undersökning är en mätning av börstemperaturen hos de kära läsarna.

Vad är din inställning till börsen just nu? Svara som vanligt här ute i högermarginalen, och jag kan inte se vem du är eller var du sitter när du svarar på enkäten, så ditt svar är helt anonymt för mig.

Små beslut som förändrade historien

SvD recenserar Ian Kershaws bok ”Ödesdigra val. Tio beslut som förändrade världen 1940–1941”, som handlar om att andra världskrigets utfall var lång ifrån givet.

Nu täcker inte detta in perioden efter 1941, men i augusti 1942 gick amerikanarna in i sin första offensiv i Stilla Havet någonsin, med landstigningen vid vad som kom att bli Japans motsvarighet till Stalingrad, ön Guadalcanal. Att jag skriver om detta beror på att det har viss populärkulturell relevans pga miniserien "The Pacific" som visas på amerikanska HBO och strax kommer till en svensk betalkanal nära dig inom kort.

Bakom miniserien ligger återigen Tom Hanks och Steven Speielberg, som nu gör vad de tidigare gjorde med Band of Brothers, dvs en autentisk miniserie som skildrar verkliga personer och verkliga händelser som dokumenterats under andra världskriget. Medan BoB handlade om det fallskärmsjägarkompani som i slutändan kom att vara de första att inta Hitlers örnnäste i Brechtesgarden, och därmed fick bli en studie av historikern Stephen Ambrose i boken med samma namn, så handlar The Pacific om några marinkårssoldaters upplevelser i Stilla Havets skoningslösa krig mot de japanerna, baserat på två memoarer från två av huvudpersonerna i TV-serien ("With the old breed" av E B Sledge respektive "Helmet for my pillow" av Robert Leckie.)

Guadalcanal var extremt strategiskt viktig, eftersom japanerna började anlägga en flygbas på ön, och därmed kunde skära av Australien från USA. Därav gick de allierade till en första motoffensiv och gjorde sin första landstigning för att erövra flygbasen. Japanerna blev något förskräckta av att bli anfallna och övergav basen och retirerade in i djungeln, vilket ledde till att man i ca sex månader försökte ta tillbaka flygplatsen i skoningslösa strider.

Men historien kunde vänt redan den andra kvällen, vilket finns med i en scen i första avsnittet av The Pacific. Marinkårssoldaterna sitter och skrattar nattetid åt ett sjöslag som pågår i bukten norr om ön, det första slaget vid ön Savo. Dagen därpå fastnar skrattet i halsen, för av hela den samlade allierade flottan och alla landstignings-, transport- och underhållsfartyg syns inte längre ett spår och marinkårssoldaterna finner sig övergivna på Guadalcanal, med bl a bara fem dagars mat.

Vad som hände var att japanskt flyg störde landstigningen, vilket fick de allierade att oroa sig för sin hangarfartyg, vilka de därmed drog undan från området. Kvar fanns en eskorterande eskader med fartyg och hundratalet transportfartyg. Japanerna var i sin tur livrädda för hangarfartygen, och gick först till anfall med sin flotteskader nattetid, då flyget inte kunde verka. Och de besegrade de allierades eskort, och sänkte bland annat fyra kryssare till botten på vad som med tiden fick namnet Ironbottom Sound, pga alla de sjöslag som de följande månaderna utspelade sig norr om Guadalcanal.

Men här kommer felbeslutet.

Den japanske befälhavaren trodde att hangarfartygen fanns kvar i området, och vågade därför inte stanna kvar utan retirerade i skydd av mörkret. Hade de inte gjort detta hade de kunnat sänka i princip hela de allierades landstignings- och transportkapacitet till botten och ändrat hela utgången i striderna kring Guadalcanal, rent av kvävt dem redan andra natten, och i slutändan skurit av Australien och antagligen vunnit hela kriget i Stilla Havet.

Ett enda felbeslut, baserat på brist på information. Brist på korrekt information är iofs inte något ovanligt i krig, men detta är ett konkret exempel där ett enda lokalt beslut av en enda befälhavare förändrade världshistorien.

Istället följde sex månader av ursinniga strider på och kring ön medan japanerna och de allierade omväxlande skickade in förstärkningar.

Det finns en lärdom här, och den handlar om att ha korrekta beslutsunderlag. Detta går att tillämpa på det mesta, för utan korrekt beslutsunderlag är det stor risk att man gör fel beslut, trots att man hade chansen att vinna allt.

Guldpriset i SEK per gram vecka 12 mars 2010 - odramatiskt

Med risk för att upprepa mig så utvecklades guldpriset i svenska kronor per gram fullkomligt odramatisk under veckan som gick.


Inte så mycket mer att säga. Guldpriset har hela året varit stabilt, och det märks inga signaler om någon förändring.

Medan priset var fullkomligt odramatiskt var det desto mer dramatiskt i Washington.

Antiguldkartellorganisationen GATA framträdde i veckan för amerikanska CFTC, Commodities and Futures Trading Comission, och lade fram bevisning för att guldmarknaden, åtminstone i London, är ett pyramidspel och som sådan saknar all förankring i verkligheten.

Nu är CFTC:s ordförande Gensler ännu en i listan av Goldman Sachs fd anställda som tagit över i Washington, så man skall inte förvänta sig några som helst åtgärder utan bluffen kommer få fortsätta obehindrat. Gensler har jag nämnt tidigare, och är en av dem som stoppade en granskning av det som tids nog ledde till dagens finanskris.

GATA:s vittne, Andrew Maguire, blev för övrigt påkörd och skadad i en smitningsolycka dagen efter han kom ut som "whistleblower".

Det centrala är att Maguire vid upprepade och dokumenterade tillfällen tipsade CFTC om manipulation av guld- och silverpriset, tips som sedan visade sig vara korrekta, men CFTC agerade inte ens under tiden som manipulationen pågick trots upprepade påpekanden från Maguire.

Läs även mer på Zero Hedge.

2010-03-27 14:48

Här kör jag på vattenkraft och behåller ljuset på, medan Göteborg värmer fossilt

Idag är det tydligen Earth Hour igen, ett skämt där svenskarna skall invaggas i att tro att den svenska elförsörjningen beror på fossila bränslen. Till största delen beror elproduktionen i Sverige på vattenkraft och kärnkraft, undantaget en del fossila svarta hål som fossil-Göteborg.

Istället kommer tiotusentals uteställen och hushåll tända sk "stearinljus", som i själva verket oftast är tillverkade av paraffin, dvs fossil olja och som alltså släpper ut rejält med fossil CO2. I de fall de är tillverkade av äkta stearin så kommer stearinet från palmolja, när man skövlar skogar i Sydostasien och ökar utsläppen av växthusgaser, samt sedan fraktar palmoljan eller stearinet över halva jordklotet.

Får man tag på svenska bivaxljus så är de i princip helt miljövänliga, råvaran har skördats av miljövänliga och miljögynnande bin, och undantaget transporter har inga fossila bränslen varit inblandade. Men väldigt få har nog lust att betala priset för bivaxljus.

Nej, själva vi betalar specifikt för ren vattenkraftsel från Fortum och kommer därför ha tänt. Inte för att vi har några grannar som kan se oss, tyvärr.

Istället lovar jag dyrt och heligt att inte köra bil, motorsåg, skogsmaskin, elverk, båtmotor eller flyga under resten av lördagen. Hela lördagen. Inte bara en timme för att döva det lilla samvetet.

Ur ett survivalistperspektiv så är det förstås bra att folk testar att släcka ljuset i en timme, så att de får verifierat att de har kapacitet att klara sig. Men en timme är inte lång tid. Ser fram emot Earth Day istället för Earth Hour. Sedan Earth Week.

Läs istället lite om elavbrott hos SvD.

Extra patetiskt är det att Göteborg skall släckas ner under en timme, en stad som till största delen kör sin fjärrvärme på fossila källor och som medvetet gynnar bilismen istället för cyklister. Jag hör ljudet av sten som krossar ett glashus någonstans.

Göteborgare borde istället stänga av sin fjärrvärme.

David Jonstad som jag hyllade i torsdag pratar om att Earth Hour skulle vara ett ljus mot förnekelsen, men jag skulle snarare vilja påstå att Earth Hour är en del i förnekelsen då det spär på en tro att om vi bara släcker ljuset i en timme en lördagkväll så löser vi hela problematiken med att de ändliga fossila bränslena olja, kol och fossilgas står för ca 85% av världens globala energiförsörjning.

Sverige har inte råd med mer bidragspopulism

Socialdemokraternas ekonomiska talesman Thomas Östros går ut och säger att Sverige inte har råd med mer skattepopulism, dvs sänkta skatter.

Det är ju lustigt att höra från ett parti som tillsammans med de övriga partierna i den röd-gröna axelmakten istället vill ägna sig åt bidragspopulism, något som vi definitivt inte har råd med.

Det är möjligt att vi inte har råd med sänkta skatter, men höjda bidrag leder till dubbelt höjda utgifter. Dels ökar själva bidragskostnaden för individerna, och dels så ökar incitamentet att ligga hemma och pilla sig i naveln och samla bidrag istället för att jobba, vilket ger ännu större utgifter för staten.

Som vanligt står alltså valrörelsen mellan de som arbetar för sina pengar, och de som vill att andra skall arbeta åt dem, dvs bidragstagarna. Eftersom endast en minoritet av svenskarna faktiskt jobbar, och många av de som jobbar gör det betalade av skattepengar, så blir förstås utfallet förutsägbart. Minoriteten får solidariskt betala för majoriteten. De tre vargarna röstar tillsammans med fåret om vem som skall ätas upp.

Nej, Sverige har inte råd med mer bidragspopulism.

Veckosignaler: köp, köp, köp

Tänkte passa på att göra en sammanställning av de lite mer långsiktiga veckosignaler som utlöst enligt TA-modellen med stängningen av handeln i går fredag.

Vi fick se köpsignaler i Dow Jones, franska CAC-40, tyska DAX och amerikanska S&P-500.

Av de index jag följer så låg redan brittiska FTSE-100, kanadensiska GSPTSE, Nasdaq Composite, Nikkei-225 och OMXS30 i köp i veckocharten.

För S&P 500 är det nu MACD som slutligen gett signal, WMA5/14 gav signal för några veckor sedan.

Samma sak för DAX.

Och för CAC-40.

Även för Dow Jones var det MACD som nu bekräftade tidigare glidande medelvärdes signal.

Nu kan man se det här som en kontraindikator förstås, eftersom veckosignaler släpar efter några veckor.

De index som fortfarande inte gett köp, utan ligger kvar i neutral i veckocharten är brasilianska Bovespa, australiska All Ordinaries, och Hong Kong-indexet Hang Seng.

Bovespa och Hang Seng ligger också i sälj i dagscharten, så det ser alltså inte så positivt ut för BRIC-länder. Man kanske skall fundera på hur det kommer sig att tillväxtländer har fallande börser, medan den stagnerande västvärlden får se stigande börser?

I E24 står det att läsa att Royal Bank of Scotlands chefekonom bara tror att börsen fortsätter upp i några månader till, innan det är dags för en utförslöpa igen. Detta baserat på tidigare historiska återhämtningar vid kriser.

2010-03-26 17:00

Civilkurage i den banala vardagen

Ett litet minne från verkligheten.

Regnet slår mot rutorna på terminalbyggnadens fönster. Men så är vi förstås i London, eller närmare bestämt några mil ifrån världsmetropolen. Terminalen ligger på flygplatsen Stanstead, som är kliniskt ren och välstädad. Det har ännu inte blivit septeber 2001, så det syns inte till några beväpnade vakter.

Mot en vägg lutar sig en välklädd man. Han är kanske i 35-årsåldern och klädd i mörk kostym, blå skjorta och slips. En typisk stekare, även om man i London på den här tiden inte anlade stekarfrisyrer för att överdriva storleken på huvudet och antyda att man är intelligent. Istället blåstes huvudet på den här stekaren upp i storlek genom ett svart krulligt hår.

Mannen var lång, nästan två meter. Han tog ett bloss från sin cigarett och slog bort lite aska ner i en papperskorg bredvid honom. Över papperskorgen står det "No smoking" på en skylt med en överkryssat cigarett.

Terminalbyggnadens högtalare sprakar till och en inspelad kvinnoröst tar till orda, som hon gjort åtminstone var 15:e minut.

-"This is a non smoking terminal. Please refrain from smoking."

En annan man kommer gående, dragandes på en kabinväska. Även han är klädd i en blå skjorta, vilket antyder affärsresenär, men han har tagit av sig sin kavaj och har den över armen. Mannen är kort, säkert inte längre än 170cm, men annars välbyggd. Han ser ut att ha tagit väl hand om sin hälsa och sin kropp, trots att han ser ut att vara närmare 50 år gammal.

50-åringen stoppar upp framför den rökande stekaren, tittar på honom och tar två resoluta steg fram till rökaren. Affärsresenären tittar up mot stekarens ansikte 25 cm högre upp. Sedan tar han till orda med hög och tydlig röst.

-"I'm sorry Sir, but I was wondering if you are blind or if you are deaf?", och pekar på skylten som förbjuder rökning.

Rökaren flinar, men säger ingenting. Han tar ett djupt andetag och blåser ut ett stort moln rök, och fimpar lite mer aska i papperskorgen. Den kortare affärsresenären fortsätter.

"I apologize. I just now realized that you are both blind, dumb, deaf and stupid."

Affärsmannen vänder på klacken och går därifrån och säger högt och tydligt rätt ut i luften.

"What an ar**hole!"

Rökaren fortsätter att röka, och fimpar till slut hela cigaretten i papperskorgen. Det har slutat regna.

Val av hedgefonder

Under gårdagen uppmärksammade SvD/E24 att de börshandlade fonderna, ETF:er, dominerar allt mer i handeln på börsen. Viss kritik yttras mot att dessa skulle vara svåra att förstå eller innebära större risk.

Ingen i media lyckas dock påtala urholkningseffekten för ETF:er, som gör dessa till olämpliga långsiktiga placeringar. Däremot uppmärksammar Flute detta, och man läser förslagsvis mer om detta på hans blogg.

Däremot anser åtminstone jag att börshandlade fonder med hävstång faktiskt kan vara en möjlighet och inte bara en risk för den insatte mindre spekulanten. Med hävstången, t ex x2 i XACT Bull 2/Bear 2, så kan man även med mindre summor daytrada mot index utan att all vinst äts upp av courtaget. Exempelvis kan man komma ner i courtage hos Avanza, och med en belopp på 50 000:- blir courtaget 65:- SEK. En köp, respektive säljaffär kostar alltså 130:- SEK, och det räcker därmed med en rörelse på 0.27% för att nå en vinst. Med hävstången i Bull och Bear, är inte detta speciellt svårt.

Allt förutsätter förstås att man vet vad man gör, och kan sin trading. Men dessa relativt enkla ETF:er kan vara en låg inträdesbiljett för den som vill testa sin (o)skicklighet. Det finns alltså också fördelar för småsparare, inte bara nackdelar. Att handla mot index är mindre riskfyllt än att handla mot enskilda bolag, där plötsliga nyheter kan ge mycket stora kursrörelser.

Oavsett så måste man läsa prospektet för en ETF för att sätta sig in i vad man köper. Ett exempel på det är Bull/Bear El H, där man både måste ha koll på underliggande handelstider och terminsrullningen.

Nu tänkte jag inte skriva om ETF:er mer, utan om hedgefonder, eller specialfonder som de formellt kallas på svenska.

En hedgefond kan i princip ha vilken förvaltningsmodell som helst, och även vilken modell för avgifter som helst. Detta i skillnad mot en ren aktie- eller obligationsfond, som generellt måste vara minst 90% investerad i sin inriktning, oavsett om detta är bra eller dåligt, och som bara kan ta en fast procent på värdet i förvaltningsavgift.

En hedgefond är inte begränsad på det viset, utan det varierar från fond till fond. Man kan t ex ta ut en förvaltningsavgift på 20% av vinsten, gå helt likvid, ändra placeringsriktning etc, allt beroende på fond. Medan ETF:er är börshandlade och kurssätts likt aktier hela tiden, och aktiefonder bara kurssätts en gång om dagen, så kan hedgefonder ofta rent av bara kurssättas och handlas en gång i månaden eller rent av en gång i kvartalet. Detta beroende på att man behöver en viss långsiktighet i sina förvaltningsstrategier, och inte bara kan sätta in och ta ut pengar hur som helst i de inte sällan avancerade investeringskonstruktioner man har, inklusive belåning. En vanlig fond kan aldrig ligga belånad.

Att hedga betyder att säkra. En hedgefond skall idealt alltså inte visa högre avkastning än börsen, utan en stabil avkastning oavsett hur marknaderna utvecklar sig. Den skall agera en säkring mot allt som kan hända på marknaderna. I sig skall den alltså egentligen betyda lägre risk, och borde vara vad de flesta skall investera i.

Samtidigt har många hedgefonder höga inträdeskrav på minimibelopp, och inlåsningen av pengar gör också att småsparare får svårt att investera i dessa.

Det har förstås dött tusentals hedgefonder under finanskriser, fonder som byggt på teorier och teser om evig ekonomisk tillväxt eller andra falsarier som visat sig vara fel.

Men jag vill hävda att vi nu har ett ganska bra läge att objektivt välja hedgefonder. Men man skall inte välja någon ny, smart fond vars förvaltare kommit på något nytt sätt att investera på.

Nej, man skall titta efter hedgefonder som överlevt i kanske 15 år, och gett positiv avkastning genom en serie kriser, svarta svanar och börskrascher. Några exempel följer.

- Asienkrisen 1997.
- Den ryska finansiella krisen 1998.
- IT-kraschen 2000-2003
- 11:e september 2001
- Argentina 1999-2002
- Finanskrisen 2007-2010

Om förvaltarna och förvaltningsmodellen lyckats leverera någorlunda stabila vinster genom alla dessa kriser, så har man kanske ett vinnande koncept värt att satsa på.

Men jag skulle inte satsa mina pengar på något som saknar ett sådant trackrecord. Vem som helst kan komma på en kul ekonomisk modell eller teori, som ser bra ut på pappret. Men det är i blodet på gatan utanför börsen som teorierna bevisas. Ett klassiskt exempel är hedgefonden Long Term Capital Management (LTCM), med nobelpristagarna Scholes och Merton i styrelsen.

Trots alla fantastiska ekonomiska teorier, så klarade de inte av att Ryssland ställde in betalningarna, och fonden kraschade.

Tyvärr kan det vara svårt att veta vad för svarta svanar som kommer flygande i framtiden, men det är antagligen bättre att satsa på något som överlevt med gott resultat 1995-2010 än någonting nytt. LTCM gick bra i fyra år innan det tog stopp.

Bra nyheter för Sverige

Den ryska affären att köpa 3-4 st toppmoderna franska landstigningsfartyg verkar gå i stöpet på att fransmännen inte vill leverera dem beväpnade.

I sig vore det inte ett problem, Ryssland har alldeles utmärkta egna lämpliga vapenssystem.

Problemet är nog snarare att Ryssland vill ha landstigningsfartyg som fungerar från leverans, dvs omgående, och inte som kräver åratal av anpassande och testande för att anpassas till de egna ryska vapensystemen.

Jag har visat den förr, men med tanke på nedanstående demonstration av en fransk pvrb, pansarvärnsrobot, så förstår man ju varför ryssarna vill ha franska vapen. En pvrb styrs med fördel över en sträcka av flera kilometer för att på överlägset avstånd och med överlägsen precision slå ut fientliga stridsfordon. Se demot nedan.

Jo.

Oavsett är det bra nyheter för Sverige. Antingen blir det inga nya toppmoderna landstigningsfartyg, eller så blir de utrustade med franska vapen. Tyvärr kommer det ju fortfarande vara ryska stridsfordon och attackhelikoptrar som baseras på fartyget, men åtminstone kommer beväpningen, inklusive det aktiva skyddet av fartyget vara franskt, istället för t ex ryska Kashtan-system.

Återigen dålig TA för DNO

DNO International (OSE:DNO) är en aktie där jag totalt misslyckats med den tekniska analysen. Man kan diskutera varför. Det finns de som menar att DNO:s aktiekurs är övermanipulerad på Oslobörsen, åtminstone när aktien faller, och oavsett så är bolaget extremt nyhetsdrivet.

I slutändan spelar det mindre roll. De tekniska signalerna brukar vara felaktiga ändå när det gäller DNO.

Jag lägger dock ut dem ändå. Köpsignal igen, sent. WMA5 har vänt upp över WMA14 och MACD slagit om och gett signal.

Se det för all del som en kontraindikation, men även sådana har sin funktion...

2010-03-25 19:18

Nytt verb i svenska språket: att bjästa

Verb
bjästa - att bjästa. när ett helt samhälle aktivt och passivt vänder sig mot ett oskyldigt barn, även på Internet.
De bjästade den stackars flickan.
Prästen bjästade henne också.
Att bjästa tyckte skolan var en lämplig åtgärd.

Synonymer
Bjästa saknar synonymer, utan är ett unikt begrepp
Antonymer
ställa upp
Besläktade ord
lyncha, hata, utfrysning, mobbning
Bakgrund
Utrycket att bjästa kommer från en liten by med 1785 invånare 12km från Örnsköldsvik med namnet Bjästa, tillhörande Nätra församling med 5402 invånare. 4000 personer, motsvarande 74% av församlingens medlemmar, anmälde sig på en sida på Facebook som hetsade mot ett litet barn som blivit utsatt för övergrepp och tog förövarens parti. Även församlingens präst ställde upp och bjästade flickan, men påstod sig inte känna till att det pågick något bjästande. Polisen utreder inte dödshoten på Facebook. Ej heller ställde skolan upp, utan deltog passivt i bjästningen.

Tillägg: Efter några minuter anmäldes det här inlägget för censurering hos Twingly, men får än så länge vara kvar hos Twingly. Fler anmälningar mot detta inlägget om "abuse" har kommit in till Twingly under kvällen, men inlägget kvarstår fortfarande.

Innergex ombildas till bolag

Som jag rapporterat om tidigare så kommer vind- och vattenkrafttrusten Innergex Power Income Fund (TSX:IEF.UN) att slås samman med Innergex Renewable Energy Inc (TSX:INE). Beslutet fattades i princip enhälligt igår med 99.8% av rösterna.

Utdelningen sänks därmed från 1:00 CAD per år till 0:85 CAD, och landar därmed på 6.9%. Därmed ser man konkret vad omläggningen av skattereglerna för truster innebär. Som bolag kommer Innergex inte begränsas vad gäller expansion, vilket truster delvis har varit, och man kan förvänta sig en fortsatt aggressiv utbyggnad av framför allt vindkraft.

Att jag upprepar detta beror på att jag nämnde Innergex i ett inlägg här om dagen.

Nu är det alltså klart med hur framtiden för trusten ser ut. De flesta truster kommer omvandlas till bolag. Kärninnehavet Peyto (TSX:PEY.UN) har redan meddelat att man till årsskiftet kommer vara omvandlat till ett bolag.

Mästerligt av David Jonstad / Effekt

Med anledning av kvällens debattcirkus om peak oil på SVT så har Effekts David Jonstad skrivit en mästerlig och föredömligt kortfattad debattartikel hos SVT Debatt.

Jag applåderar.

Artikeln finns också på tidskriften Effekts blogg.

Jag kommer för min mentala hälsas skull inte att följa kvällens debatt. Varför har jag redan förklarat. Dessutom har jag ju ingen TV-mottagare.

Man kan inte debattera vetenskapliga fakta (utom uppgifter från SCB, som ju inte är "fakta" i vanlig bemärkelse).

Debatten borde handlat om hur man ställer om samhället till en post-fossil framtid, inte huruvida den fossila och ändliga oljan är ändlig eller inte. Hoppar man ut från en skyskrapa så är det meningslöst att debattera huruvida man någonsin når marken. Gravitationen är en naturlag, den går inte att debattera. Samma sak är det med oljans ändlighet.

Tack och lov deltar David Jonstad i kvällens debatt. Även Kjell Aleklett deltar, och kommenterar debattlägets historia i Sverige på sin blogg, men inget illa ment, så hoppas jag att Jonstad gör bättre TV än Aleklett.

Det intressanta är huruvida det blir något utfall av debatten, och hur många strutsar om träder fram och säger saker som att "stenåldern inte tog slut för att man fick slut på sten" eller "man trodde redan på 70-talet att oljan skulle ta slut". På 70-talet trodde man att peak oil skulle inträffa efter år 2000. Inte att oljan skulle ta slut på 70-talet.

Och sten använder vi mer idag än någonsin förr under mänsklighetens historia. Fast inte flinta, för den skulle inte räcka, utan har för praktiska volymer faktiskt tagit slut. Ett enda stenbrott någonstans i Sverige har antagligen producerat mer sten än vad hela mänskligheten använde under hela stenåldern.

Skulle jag öht deltagit i debatten, ens som publik, så hade jag sagt följande:

"Hela debatten är fel. Här sitter två ekonomer och argumenterar med floskler och plattityder mot vetenskapsmän som publicerat kritiskt granskade vetenskapliga artiklar i ämnet. Oljan är ändlig. Om man inte förstår att om produktionen börjar på noll och en dag slutar på noll, så nås där emellan en topp, en peak, så är man mer normalbegåvad än de flesta. Peak oil är lika säkert som d*den när man hoppar ut från en skyskrapa utan fallskärm. Trots alla floskler så har inte oljeproduktionen ökat väsentligt sedan slutet av 2004, och priset är idag 500-700% högre under en svår ekonomisk kris, jämfört med vad priset var under IT-boomens ekonomiska topp. Det är rent av så att det finns studier som talar för att redan om 20 år finns det inga länder kvar som exporterar olja, utan all produktion går till inhemska behov, och det inkluderar Norge och Ryssland. De enda argumenten mot peak oil i närtid baserar sig på uppgifter och data från en av världens hårdaste totalitära regimer, ett land där man fortfarande åtalar, s*mmariskt d*mer och avr*ttar folk för h*xkonst och tr*lldom. Debatten borde handla om hur vi skall ställa om vårt samhälle i framtiden, och är därför helt meningslös."

Sedan hade jag rest mig upp och gått.

Fotnot: * har ersatt en del ord som eventuellt gjorde att reklamen försvann från sidan.

Annonspriser på Internet - bloggare säljer sig billigt

Ibland får man som bloggare förfrågningar om annonsering, mer eller mindre seriöst. Det kan ju vara bra att veta vad man bör ta betalt.

Priserna på bloggreklam verkar mestadels förutsätta att bloggaren är en 16-åring som är glad för varje öre h*n kan få, och baserar sig ofta på prestation, dvs sk clicks, leads och sales. Undantaget är hos annonsagenter som t ex Tailsweep, som ger ersättning per visning, impressions.

Kärt barn har många namn, oftast pratar man om CPM, cost per mille, pris per tusen visningar.

Våra stora sajter som DI.se, DN.se osv tar uteslutande betalt för visningar och i CPM. Huruvida läsarna klickar på reklamen är inte relevant, utan pengarna rinner in ändå. Bättre reklamplacering, bättre betalt per visning.

De flesta av våra stora mediasajter lägger tacksamt ut sina annonspriser för allmän beskådan. Sök på sajternas förstasida efter ordet "annonsera", och leta dig ner där så hittar du prislistorna.

Jag har gjort en sammanställning över annonspriserna för några svenska sajter nedan, och lär väl trampa på många tår nu. Har sajterna problem med detta, lägg inte ut era prislistor. Det finns en uppsjö av olika annonsmöjligheter, och de kan variera kraftigt mellan olika sajter. Jag har plockat ut tre alternativ. Dels panoramaannonsering, motsvarande min annonsplats överst på sidan. Dels vad jag kallar innehållsspalt, dvs annonser i samma flöde som själva textmassan, och dels första annonsplatsen i högerspalten. Där skiljer sig de olika annonsformaten som mest, så den punkten kan tas med en nypa salt.

Klicka på bilden för detaljer.

Priserna beror förstås på läsarna och därmed målgruppen. Expressen och Aftonbladets läsare är inte värda mycket, ungefär lika lite som Blondinbellas läsare, dvs runt 50 i CPM. För Aftonbladet och Expressen så är det ju dock flera annonser på varje sida samtidigt, så i praktiken kan de lätt ha över 200 i CPM för varje sidvisning. Att jämföra med Blondinbella som drog in ca 50 i CPM på sin blogg, totalt.

Kraftigt underbetalt alltså. Man kan jämföra med att enskilda annonser hos Aftonbladets "Sofis mode" (ej med i grafen) eller Aftonbladet Blogg kostar 200 i CPM. Att ens annonsera på Metrobloggen kostar 85 i CPM, vilket är dyrare än Blondinbella. Fast gissningsvis finns det någon agent som tar 50% i provision inblandad där någonstans.

Ovanför bottenskrapet hos Expressen och Aftonbladet, så hittar vi breda sajter eller nischade sajter riktade mot privatpersoner i intervallet 100-199 i CPM per annons. Här hittar vi DN, SvD, PC för alla, MacWorld, Metro och Expressen Ekonomi.

Därefter går man in i attraktivare men breda läsargrupper. I intervallet 200 - 300 i CPM hittar man DN Ekonomi, Aftonbladet Blogg (exempelvis Helle Klein, med ca 85% färre läsare än jag), Aftonbladet Ekonomi, Realtid.se, Privata Affärer, Affärsvärlden och Veckans Affärer.

I den senaste gruppen ovan gissar jag att läsekretsen för mer insatta bloggare borde hamna.

Sedan har vi de som kan ta hutlöst betalt för en nischad och mycket attraktiv målgrupp. Över 300 i CPM, rent av upp till 730. Här finns t ex Ny Teknik, Miljöaktuellt, IDG.se (modersajt till ovanstående MacWorld och PC för alla), Dagens Industri, Computer Sweden. Dyrast av dem alla är branschtidningen CAP & Design.

Samtidigt skall man vara medveten om att de dyrare sajterna inte alltid har någon reklam, då de periodvis inte hittar någon som är villig att betala priset, men undantag finns. Dagens Industri hittar alltid någon som är beredd att betala 499 i CPM för den feta panorama-annonsen överst. Tillgång och efterfrågan. Dock använder de frames så annonsen laddas inte om, vilket innebär att priset kan vara missvisande eftersom varje besökare kanske tittar på i snitt 1.7 sidor per besök.

Som bloggare måste man fråga sig om en visning på din blogg är värd mindre än en visning på t ex SvD. Just till SvD länkhorar ju de flesta av oss, pga bra exponering av Twinglyinlänkningar. Ett enda besök hos SvD genererar åtminstone 36 öre till tidningen om man summerar annoneserna, medan du själv kanske ligger på Blondinbellas nivå med 5 öre per visning. Vem tror du tjänar på Twingly-horningen?

Ett enda besök på Dagens Industri kan ge tidningen över en krona i reklamintäkter med de priser de håller, och de erbjuder inte ens Twinglyinlänkningar. En länk till DI.se är alltså pengar rakt ner i deras fickor utan något tillbaka för din egen del. Kan ju tilläggas att DI.se drar in några miljoner i veckan på reklam enligt prislistan.

Man kan också dra en del slutsatser kring Tailsweeps kampanjer. Exempelvis att Tailsweep antagligen tar åtminstone 50% i provision, på priser som redan från början är lägre än att annonsera hos Expressen, åtminstone för de bredare reklamkampanjerna som inte efterfrågar specifika sajter.

Jag har lagt upp en sida med mina egna annonspriser, som ni hittar uppe till höger. Jag har lagt mig på 50 - 150 i CPM, vilket är lägre än samtliga ekonomisajter ovan, även billigare än Expressen Ekonomi. Samtidigt tror jag att jag har samma slags läsare som t ex Affärsvärlden eller Privata Affärer, men har förstås inga illusioner om att jag skall hålla samma priser som dessa. T ex innebär en liten annonsplats mer arbete för kunden jämfört med att slänga ut en annons för CPM 590 hos Dagens Industri. Och samtidigt har jag minimal overhead och behöver inte lika mycket betalt.

Men jag tror att mina läsare är precis lika värdefulla, i många fall rent av värdefullare än de flesta sajternas läsare ovan. Har offerter på reklamförfrågningar ute. Kundernas byråer verkar dock väldigt ovilliga att annonsera någon annanstans än hos sina kompisar på annonsavdelningarna hos main stream media i Fjollträsk, oavsett vad kunden själv tycker.

I slutändan så vill jag uppmana reklamfinansierade bloggare att inte sälja er för billigt, om ni nu inte är fjortisar som är glada för varje krona ni drar in. Är ni däremot vuxna människor som skriver längre och bättre än Aftonbladet så skall ni åtminstone ha lika bra betalt i CPM som Aftonbladet Blogg och den ointressanta Helle Klein. Utgå från CPM 200 och sänk nivån något. Skriver ni nischat för en branschpublik så kan ni antagligen ta betydligt mer. Men snålheten bedrar ofta visheten.

Whoops

Statistik är bedrägligt. Inte bara går det att vrida och vända på hur man presenterar den, sättet den samlas in på och hur olika saker definieras kan också ändras.

Eller så gör man bara helt enkelt fel.

Som Statistiska Centralbyrån gör i sina Excelark.

SCB råkade för 2006 och 2007 registrera både marknadsvärdet (=marknadsmässig förmögenhet) och taxeringsvärdet (taxerad förmögenhet) hos både säljare och köpare av fastigheter under dessa åren. Det här ledde till att enligt förmögenhetsstatistiken så var svenska folket 500 miljarder SEK rikare än de egentligen var. 55 000:- per person...

Kort sagt så kan ni bortse från de grafer jag gjort över svenska folkets förmögenheter här på bloggen.

För sedan 2006 respektive 2007 har inte SCB längre gjort några sammanställningar av dessa, pga borttagandet av förmögenhetsskatten. Däremot går det att titta på hushållens finansiella sparande, men det inkluderar inte fastigheter.

Numera står det "korrigerad 2010-03-22" på all data för förmögenhet.

Tack för det, SCB.

Nu har jag att göra om ett antal gamla inlägg. Återstår t ex att se om Älvkarleby fortfarande är den kommun med högst medel för riktigt rika, eller om dessa råkade sälja någon fastighet det året, och alltså både fick tillgodräkna sig pengarna för försäljningen plus värdet på fastigheten.

Men det slutar inte där. SCB har också räknat fel på kommunernas ekonomi. Rena Grekland det här alltså, förutom tidigare felräkningar av inflationen. Och man överskattade även handelns siffror så sent som i januari.

Kan man lita på SCB ställer sig journalisterna frågan, och SCB svarar "självklart".

Nja.