Aktuellt

Du följer väl Folkhälsomyndighetens rekommendationer - här är de

Så här under coronapandemin är det extra viktigt att vi alla tar gemensamt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För sak...

2010-12-28 06:54

Ryssland dubblar sina marina invasionsstyrkor


Ryskt marininfanteri inväntar landstigning. Bild från Ria Novosti.

Via bland annat bloggaren Lars Gyllenhaal får vi reda på att Ryssland nu satt pennan på ett kontrakt med Frankrike om inköp av fyra landstigningsfartyg av Mistralklassen. Dessa kommer placeras hos den ryska Norra Flottan i Murmansk och i Stilla Havsflottan i Vladivostok, och kraftigt utöka den redan imponerande ryska amfibiekapciteten.

Mistralklassen tillför dock en expeditionär förmåga man inte hade tidigare, och kan även användas på andra sidan jorden. Detta kan ses som en helvändning för Ryssland, men antagligen är de främst tänkta att sättas in som tidigare fartyg, dvs lokalt.

I Sverige har underskriften helt passerat förbi i nyhetsflödet. Det är ju fortsatt väldigt viktigt att inte få det svenska fårket att uppfatta den ryska upprustningen och ökade anslagen till försvaret (en höjning på 60%!) som ett hot. Då är det bäst att hålla tyst i frågan, så inte Sverige behöver ändra den egna försvarspolitiken. Inte ens när man arresterar högre befäl från VDV/Spetsnaz för försök till väpnat uppror eller myteri i den ryska armén får man rapportera om den ryske björnens militära utveckling här i Sverige.

Men Finland lever lite närmare björnen och håller inte tyst. Följande står att läsa hos finska Yle:

"Affären har väckt oro bland annat i Georgien och de baltiska staterna samt i USA."

Nähä? Är de baltiska staterna oroade? Undrar varför.

Men i Sverige oroas vi inte. För här låtsas vi inte om det hela, och blir då inte heller oroade.

Jag kommer nu gå igenom vad rysk amfibiekapacitet var tänkt att användas till under Sovjetunionen, och vad den kan tänkas användas till i dagens säkerhetspolitiska läge. Därefter följer en genomgång av dagens och framtidens ryska landstigningskapacitet. För inköpen av fyra Mistralskepp är inte det enda som kommer ske på den fronten de kommande åren.

Mål för amfibiekapaciteten under Sovjetunionen
Amfibiefartyg är alltid ett offensivt vapen, möjligen undantaget rent kustnära fartyg som t ex Sveriges stridsbåt 90. Men även dess bruk är främst avsett för offensivt försvar, för att återta förlorad mark eller för att snabbt positionera sig i fiendens flank eller för att skära av infartsleder. Att använda amfibiefartyg för kontrollerad flykt från fienden har i princip aldrig skett.

För att förstå vad Sovjetunionens kapacitet behövdes till under kalla kriget, så får man se framför sig ett konventionellt europeiskt storkrig. NATO:s försvar byggde på undsättning från USA, och det största hotet mot detta var den sovjetska Norra Flottan. Denna var dock instängd bakom Norge och de norska flygbaser som omöjliggjorde ett utbrott för flottan. Då det i princip bara finns en väg att ta sig fram längs i Nordnorge, om man inte tar genvägen genom Finland och Sverige, så skulle det varit väldigt svårt för sovjetiska styrkor att erövra de norska flygbaserna. Men öppnar man en motorväg via havet förändras saken. Då vänder man rent av geografin till sin fördel, och kan via amfibielandsättningar stänga in NATO:s trupper i bergspass och tunnlar. Därav amfibiekapacitet.

Går vi söderut till Östersjön, så var ju även Östersjöflottan instängd bakom Danmarks sund, och med amfibiekapacitet kunde man alltså besätta nödvändiga sjövägar genom Danmark utan att behöva slå sig upp via Tyskland först. Eller så slog man helt enkelt till mot Sverige för att erövra eller förneka fienden Hangarfartyget Sverige. Ett Norge som var oerhört enkelt att försvara via pass och tunnlar i Nordnorge skulle inte ha en chans om det angreps massivt genom Sverige.

Fortsätter vi till Svarta Havet så var även här den ryska Svarta Havsflottan instängd, men med amfibiekapacitet kunde man hoppas besätta Bosporen och få ut de ryska fartygen i Medelhavet.

Naturligtvis stod inte marininfanteriets amfibieförband för sig själva, utan man hade även VDV:s luftlandsättningsförband att tillgå för motsvarande operationer. Och det har man än idag.

Läget idag
Barents Hav och Nordkalotten kommer bli allt viktigare för Rysslands och Europas energiförsörjning framöver, och att ha kapacitet att snabbt besätta och säkra rysk energiinfrastruktur är förstås självklart, förutom att man vill kunna visa att man alltjämt är ett seriöst hot mot Nordnorge och det mot hela NATO. Landstigningskapacitet binder upp fredstida NATO-styrkor, och gör att man kanske kan få ett större spelrum runt Norra Ishavet när NATO måste hålla sig hemma.

I och kring Östersjön finns viktig energiinfrastruktur för Ryssland, inklusive exportkapacitet av både olja och gas. Övningen Zapad-09 handlade just om att göra landsättningar för att skydda sådan infrastruktur, och det enda egentliga hotet mot detta hittar man antingen på Gotland, Bornholm eller runt Finska Viken, dvs Finland eller Estland. Man har också storpolitiska ambitioner i Baltikum, där man kan vilja undsätta ryska minoriteter eller kunna utöva fredstida påtryckningar på de baltiska regimerna. Redan idag kontrollerar Ryssland i princip hela Baltikums energitillgång, även om den nya elkabeln över till Sverige kan ändra detta något. Inget som ett felsläppt "ankare" (oops) dock inte kan fixa på några minuter.

Tanken med en försvarsmakt är inte att man skall behöva skjuta ett skott. Tanken är att man utan att skjuta ett skott skall få som man vill. Under Zapad-09 visade Ryssland tydligt att deras befintliga amfibiekapacitet inte ligger och rostar, och att man närhelst man vill kan kraftsamla styrkor från de olika flottorna. Strax därefter godkände den svenska regimen Reinfeldt den ryska gasledningen. Inte ett skott behövde skjutas. Eller nja, man sköt rejält under övningen. Och fick sin gasledning. Ett starkt försvar är bra att ha om man vill få igenom den egna energipolitiken.

Signalerande övningar där man hämtar in kapacitet från Severomorsk i Murmansk för att förstärka den baltiska flottan, och sedan håller övningar utanför de baltiska staterna kan vara ett annat sätt att projicera utrikespolitik.

Georgienkriget visade vad man vill ha Svarta Havsflottan till, och man gjorde även riktiga landstigningar från äldre skepp av Alligatorklassen och mer moderna Ropuchaskepp under Georgienkriget 2008. Detta skedde också utan några speciella förberedelser vilket visar att kapacitet inte kan avgöras baserat på rostskyddsfärg.

Mistral-klassen

Den franska Mistral-klassen är ett kombinerat fartyg för expeditionära amfibieoperationer. Fransmän som skall undsätta gamla kolonier på andra sidan jordklotet.

Överst hittar man ett flygdäck som samtidigt kan hantera sex helikoptrar. Under detta finns hangardäcket med plats för sexton helikoptrar. Under detta finner man "bildäck", med plats för 13 stridsvagnar (strv) och 46 pansarbandvagnar (pbv) eller stridsfordon (strf), alternativt 41 strv. Expeditionärt finns det hytter för 450 marininfanterister, som alltså kan bo ombord i månader. Vid lokala operationer, vilket är det sannolika bruket för de ryska fartygen, kan man lasta 900 marininfanterister.

Under "bildäck" hittar man en docka för upp till fyra landstigningsfartyg som vardera kan lasta en stridsvagn eller två stridsfordon åt gången.

Vid lokala operationer kan man dock konstatera att landstigningsfartygen kan vara fullastade från början, vilket alltså höjer total kapacitet med fyra stridsvagnar eller åtta stridsfordon. På samma sätt kan man basera sex helikoptrar på däck från början, och alltså ha 22 helikoptrar ombord. Man kan notera att en enda attackhelikopter i slagstyrka motsvarar upp till en pansarbataljon, säg 20 strv och 20 strf. Nu kommer en betydande del av helikoptrarna vara avsedda för transport och landstigning, men slagstyrkan hos några attackhelikoptrar är extrem. Ett enda Mistralskepp bär tillräcklig slagstyrka för att slå hela den svenska armén om allt fungerar som det skall och man satsar på attackhelikoptrar. Helikoptrar kan dock inte stanna vid frontlinjen 24/7, så det behövs alltid fötter på marken.

Ombord på ett Mistralskepp hittar man också ett sjukhus med 69 vårdplatser. I fransk lastning kan utöka platserna med 50 sängar på hangardäck, t ex vid humanitära insatser, men man kan konstatera att vid en lyckad landsättning kan man förvandla Mistralskeppet till ett enormt sjukhus. Tar man även bildäck och större delen av hangardäcket i anspråk, samt marininfanteriets sovplatser, sticker antalet sängplatser för detta flytande sjukhus iväg till tusentals. Rimligtvis lastar man en del röd färg ombord så ordentliga röda kors kan ritas på helikopterdäck och sidorna när man konverterar till flytande sjukhus. Mistralklassen fungerar helt optimalt som flytande sjukhus med helikopterdäck och allt.

Nu vill kanske vän av ordning påtala att en Mistral sjunker lika väl av en enda sjömålsrobot 15 som vilket annat skepp som helst.

Men det tar inte hänsyn till att Ryssland är vägledande och världsledande inom aktiva motmedel, närluftvärnssystem, CIWS (eng close in weapons systems), ända sedan man introducerade AK-630 på 1950-talet. Idag använder den ryska flottan det modernare och automatiserade Kashtan-systemet, eller dess nyare version PALMA/Palash, se bild nedan.

Man skjuter helt enkelt ner alla inkommande sjömålsrobotar, och speciellt som amfibiestyrkor inte uppträder ensamt utan med skyddande jagare, fregatter och korvetter, så har alla sjömålsrobotar ett regn av datorstyrd automatkanoneld och luftvärnsmissiler att ta sig igenom.

I princip alla ryska flottans fartyg är utrustade med olika former av CIWS, och man kan förvänta sig åtminstone fyra stycken Palash ombord på varje Mistralskepp.

Värt att tillägga är att svenska flottan, inklusive de nya korvetterna av Visbyklassen i princip helt saknar automatiserad CIWS. Medan ryska flottan utgår från att de kommer bli beskjutna och har försvar för detta, så hoppas svenska flottan att ingen skall skjuta på dem.

Annars är det senaste från ryskt håll att även stridsvagnar och pansarbandvagnar utrustas med millimeterradar och aktiva motmedel mot pansarvärn, det sk Arenasystemet. Modern teknik har gjort det möjligt att automatiskt (nåja, fordonschefen behöver godkänna bekämpningen genom att banka till en knapp) skjuta ner pansarvärnsrobotar och granater, vilket i princip kan göra ryska stridsfordon osårbara för annat än kanoneld. Iaf så länge fordonets Arena har kvar ammunition...

Ivan Gren

Mistralklassens fyra skepp är inte den enda nya amfibiekapaciteten som Ryssland kommer införskaffa de närmaste åren.

Man har nämligen beställt fem skepp av den funktionella Ivan Gren-klassen, där klassens första skepp kommer vara operativt mot slutet av år 2012. Ivan Gren kommer kunna lasta 13 stridsvagnar eller 36 pansarbandvagnar, samt minst 300 skyttesoldater från marininfanteriet. Antagligen har man även kapacitet för åtminstone två helikoptrar.

Ivan Gren saknar till skillnad mot Mistralklassen expeditionär förmåga, utan är ett strikt offensivt vapen för lokalt bruk. Detaljerna är dock ganska osäkra, men skeppet finns och bloggen Oplatsen har bilder.

Nedan hittar vi en bild från varvet i Kaliningrad där Ivan Gren ligger i torrdocka under konstruktion (länk).

View Larger Map
Ivan Rogov

Under den gamla sovjettiden var Ivan Rogov Sveriges skräck. Lätt överdrivet gick hela svenska flottans (och kanske även attackflygets) doktrin ut på "sänk Ivan Rogov". När det bar sig hade Sovjetunionen tre skepp av Ivan Rogov-klassen, men idag finns bara en av dem kvar i aktiv tjänst, RFS Mitrofan Moskalenko. Fartyget är baserat hos Norra Flottan i Severomorsk i Murmansk, och kan ses på satellit nedan (länk).

View Larger Map
Fartyget klarar av fyra helikoptrar, men går antagligen att toppa med sex helikoptrar om man tar ytterligare två helikoptrar på plats på landningsplattorna. Använder man fartyget direkt till kaj är kapaciteten 53 stridsvagnar eller 80 pansarbandvagnar och 520 marininfanterister. Skall man istället ha landstigningsskepp lastade får man nöja sig med 25 stridsvagnar eller 38 pansarbandvagnar.

Det finns inga uppgifter om att Mitrofan Moskalenko skall skrotas när Mistralskeppen kommer, och Mistralklassen är alltså en helt annan sort skepp avsett att utöka förmågan. För ren bulkhantering av stridsvagnar eller stridsfordon så kommer Ivan Rogovklassen ha större kapacitet än Mistral. Medan Mistral kan användas för den första vågen, kan Mitrofan Moskalenko skickas in på andra vändan när ett brohuvud redan är etablerat, speciellt om kan lägga an direkt i hamn eller upp till strand.

Ropuchaklassen

Den breda landstigningskapaciteten får dock sägas skötas av trotjänaren Ropuchaklassens landstigningsfartyg. Dessa kan köra rätt upp på strand, och totalt har 28 st byggts. Kvar i tjänst verkar dock bara 16 finnas. Fyra i Norra Flottan, Östersjöflottan, Svarta Havsflottan, Kaspiska Flottan och Stillahavsflottan respektive.

Att det inte rör sig om några rosthögar visade sig tydligt under övningen Zapad-09, och skeppen i Östersjön har för övrigt flyttats på Googles satellitbilder och har ingalunda stått på Kaliningrads havsbotten som de som vill förringa Rysslands kapacitet vill hävda.

Varje Ropucha lastar 10 stridsvagnar och 200 marininfaterister eller 12 pansarbandvagnar och 350 marininfanterister eller någon annan kombination av fordon, t ex lufvärnsbandvagnar eller mekaniserat granatkastarartilleri och manskap. Redan i morgon kan Ryssland alltså nästan var som helst i Östersjön landsätta 1 400 marininfanterister och 48 pansarbandvagnar, då det rör sig om stående styrkor.

Zubrklassen

Lite mer udda så förfogar Ryssland också över 2 st Zubrklassens svävare. Var dessa är stationerade har jag inte lyckats få fram.

Tillägg: Läsaren "cc" hittade åtminstone en Zubr i Kaliningrad, se Google Maps nedan (länk):

Просмотреть увеличенную карту
Notera också att det finns plats för att köra upp åtminstone sju svävare av Zubr-storlek för lastning i Kaliningrad, även om man nu bara har två.

Tillägg 2: Via ryska Yandex kartor så hittade cc bägge Zubrklassens svävare stationerade i Kaliningrad.


En Zubr kan lasta tre stridsvagnar, alternativt 10 pansarbandvagnar och 140 marininfanterister, alternativt 500 marininfanterister utan fordon. Skeppsklassen kan med denna last fortfarande ta sig fram i 40 knops fart, och skulle vid en större planerad landstigning antagligen vara det första som når land för att snabbt kunna säkra ett brohuvud. Som svävare kan man vid plan terräng även fortsätta en bra bit in på land innan man lastar av om så önskas. 500 marininfanterister med bl a pansarvärnsvapen någon kilometer in i landet från en landstigningsplats kan utgöra en utmärkt skärm runt ett brohuvud.

Tillägg: Närvaron av bägge Zubr i Östersjön innebär att man på kort tid tillsammans med Ropucha-skeppen kan landsätta upp till 2 400 marininfanterister, plus 48 pansarbandvagnar i princip var som helst i Östersjön. Och Zubrsvävarna hinner nog med många vändor innan eventuella beslutsfattare ens hunnit ta på sig kläderna. Man bör fråga sig varför Rysslands snabbinsatsamfibiefartyg är baserade i Östersjön.

Alligatorklassen
Det finns kvar två äldre skepp av Alligatorklass i Svart Havet. Kapaciteten är 300 marininfanterister och 20 stridsvagnar eller 40 pansarbandvagnar. Skeppen kanske är rostiga, men användes i Georgienkriget. Man kan nog gissa att Ivan Gren-skeppen kommer pensionera Alligatorklassen en gång för alla även om flera skepp fortfarande hålls i reserv i malpåse.

Översikt amfibiekapacitet idag
1x Ivan Rogovklassen, 520 skytte, 25strv / 53 strv / 38 pbv / 80 pbv, 4 (6) hkp
16x Ropuchaklassen, 200 / 350 skytte, 10 strv / 12 pbv
2x Zubrklassen, 3 strv / 10 pbv + 140 skytte / 500 skytte
2x Alligatorklassen, 300 skytte, 20 strv / 40 pbv

Översikt kommande amfibiekapacitet
4x Mistralklassen, 450-900 skytte, 13 strv + 46 pbv / 41 strv (17 strv + 46 pbv/ 45 strv), 16 (22) hkp
5x Ivan Grenklassen, 300 skytte, 13 strv / 36 pbv, 2 hkp

Summering
I ovanstående har jag inte tagit med en lång rad mindre landstigningsfartyg avsedda för kustnära bruk, t ex mot Baltikum eller Finland, längs Nordnorges kust eller mot Rysslands omedelbara grannar i Svarta Havet, utan bara skepp som kan utföra sina sysslor på andra sidan vattnet.

Fokuserar man enbart på stridsvagnar kombinerat med marininfanterister så är befintlig kapacitet 4 320 skyttesoldater plus 259 stridsvagnar. Amfibieflottans helikopterkapacitet är idag på sin höjd sex helikoptrar.

Med de skepp som tillkommer under decenniet ökar man kapaciteten med 5 100 skyttesoldater och 229 stridsvagnar, samt ökar helikopterkapaciteten med åtminstone 74 helikoptrar, eller en ökning på drygt 1100%.

Man kan utan att överdriva säga att Ryssland dubblar sin offensiva amfibiekapacitet de kommande åren. Och via övningar som Zapad-09 har man visat sig fullt redo att tillfälligt koncentrera delar eller hela kapaciteten till områden man finner prioriterade. Man kommer kunna lyfta nästan 10 000 man och nästan 500 stridsvagnar över alla vatten i Rysslands närområde.

Det svenska försvaret vet förhoppningsvis om detta, då ovanstående baserar ren OSINT, open source intelligence, men frågan är om politiker och väljarfårket vet om detta. De som vet bland politikerna tiger, för nuvarande svensk försvarspolitik är inte byggd för offensiv rysk förmåga, utan bygger fortsatt på drömmen om ett Ryssland utan både vilja och förmåga. I media skall det även fortsättningsvis trummas in att det inte existerar någon militär förmåga hos björnen.

När man väl har förmågan så saknas bara viljan. Och om viljan saknas, varför dubblar man sin amfibiekapacitet?

Tillägg: Se Moscow Times för lite fler kommentarer till Mistralköpen. Det första Mistralskeppet tillfaller Stilla Havsflottan, som enligt generalstabens chef snabbt måste ha möjlighet att landstiga på Kuril-öarna, om vilka man träter med Japan. Litauens försvarsminister kallar den franska försäljningen för "ett stort misstag". I Sverige tiger media fortfarande. Varför? Är sanningen så hemsk?
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

82 kommentarer:

 1. Sverige har ett skyttekompani i Afghanistan alltså är Sverige tryggt. Att ha ett skyttekompani på gotland skulle bara vara rysskräck.

  SvaraRadera
 2. Suverän sammanställning!

  BA

  SvaraRadera
 3. Cornu - du behöver gåp en grundkurs i procenträkning. Under Rysslands krisår när ekonomin var dålig så sänkte man försvarsbudgeten. Nu är det ganska självklart att man ökar den igen!

  Ex. Om man först sänker med 50% så måste den sedan ökas med mer än 50% för att man ska vara tillbaka på samma nivå!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man sänker med 50% måste man sen höja med 100% för att uppnå samma nivå!

   Radera
 4. Du får ursäkta, men ibland tror jag du är fullständigt helgalen. Dessa inlägg påminner starkt om den kampanj svenska flottan bedrev på 80-talet. Även om dom inte visste om det, så ingick dom i den USA-ledda Spänningens Strategi, Strategia del Tenzione, som den kallades i det land där kampanjen startades, i slutet på 40-talet.

  SvaraRadera
 5. Galen eller inte, propaganda eller sanning - fakta kvarstår; Ryssland utökar sin militär grovt. Vare sig det är till samma nivåer som "förut" så bör man väl ändå lyfta på ögonbrynet och säga "tjosan.."

  SvaraRadera
 6. Ryssland har långa gränser att försvara ända bort till andra sidan jordklotet. Georgien visade att landet behöver det. Gränsen mot Kina lär inte var självförsvarande. Inte den mot USA heller. Med ett USA som närmat NATO och ringat in landet i robotförsvar i Europa är det naturligt att Ryssland förstår att man måste kunna hävda sig för att vara självständigt.

  Det är viktigt att vara vän med Ryssland, en stark sådan så vi inte är för lätta att påverka.

  Sverige och Tyskland planerar för ett gemensamt EU försvar läste jag i GP häromdagen. Ryssland borde var vän med detta försvar.

  SvaraRadera
 7. Jag anser att det är varje lands skyldighet att ha ett så starkt försvar som man rimligtvis kan frambringa. Försöker man inte ens kan man heller inte förvänta sig hjälp av någon annan och slutligen kommer man att få finna sig i att vara ockuperad. Sen kan det dröja 5, 50 eller 500 år men det kommer att hända.

  Å andra sidan skiter jag blankt i om Sveriges statsöverhuvud heter Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt eller Vladimir Putin. Den tid då jag såg Sveriges suveränitet som något som var värt att försvara har sen länge passerats.

  SvaraRadera
 8. Eftersom Sverige lagt ner sitt värnpliktsförsvar och under dom senaste tio åren sållt ut all militär materiel.Vore det intressant att få reda på hur många man anställt i stället? Och hur mycket ersättnings materiel som köpts in.Troligtvis klarar Sverige inte ens med att sätt upp en brigad.

  SvaraRadera
 9. Jag tycker vi ska bjuda in dem. låt dem gärna införa rysk skatt a ung 15%
  mtp hur nära vi ligger den ryska kulturen jmf med vissa andra så tycker jag vi borde knyta mkt tätare band.
  pluggade medicin i ryssland ett halvår o de flesta ryssar jag träffa var rikigt schyssta. de gillade o ta sig en sup o ragga brudar.
  ungefär som oss alltså. Sverige hade man inte så stor åsikt om. "ja ligger vid östersjön va?"
  Hellre en Putin än profeten

  SvaraRadera
 10. Ett klassiskt misstag av sverige. Och ännu ett skämmigt svek mot våra grannländer. Håller med morfar minst 5% av bnp till försvaret.

  SvaraRadera
 11. Vår Östra gräns blir bara säkrare och säkrare när Ryssen kan försvara sig!
  Troligen är inre konflikter i Ryssland större risk för oss än yttre!/Oppti

  SvaraRadera
 12. Oppti - och inre konflikter kan utvecklas till mycket mer överhängande yttre hot.

  SvaraRadera
 13. Suck - varför är alla så rädda för ryssarna. Tyskland har startat två världskrig - men inte ett ord om Tysklands upprustningar/nedrustningar.

  SvaraRadera
 14. Ryssland har sedan millennieskiftet successivt ökat försvarsanslaget. För de närmaste tre åren är anslagshöjningen 140%. För svensk del är anslagshöjningen ganska exakt 0%, med dragning åt det negativa hållet då krigsmateriel i regel inte går i takt med normal inflation.

  På 90-talet inleddes en massiv försvarsnedläggning i Sverige med Rysslands vacklande förmåga som garant. Ett antal kriterier rörande Ryssland nämndes då som skäl för ett svenskt återtagande:
  -Återtagande av förmåga till stora samordnade luftlandsättningar
  -Återtagande av landstigningsförmåga
  -Bristande/negativ demokratisk utveckling i Ryssland
  -Ökade ryska globala ambitioner

  Alla dessa fyra har vi sett under de senaste åren utan svensk reaktion.

  http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2009/12/kalla-nordliga-vindar.html

  SvaraRadera
 15. Anonym 28-08-10:
  "Under Rysslands krisår när ekonomin var dålig så sänkte man försvarsbudgeten. Nu är det ganska självklart att man ökar den igen!"
  Om svenska försvaret ansågs kunna radikalt skäras ned när Ryssland p g a krisåren måste reducera sin försvarsbudget, hur bör vi då möta det faktum att den ryska försvarsbudgeten "självklart" ökas?
  Är det självklart att vi fortfarande skall anse att Ryssland saknar förmåga att utöva hot mot Sveriges suveränitet, eller vad menar du med ditt inlägg?

  Anonym 28-09-50:
  "de flesta ryssar jag träffa var rikigt schyssta. de gillade o ta sig en sup o ragga brudar."
  På vad sätt avviker de ryssar du träffade från de tyskar som din farfar träffade 1935? Eller från de fransmän som översvämmade Europa under Napoleon Bonaparte? Vem tror f ö att ryssar i gemen hatar oss svenskar?

  SvaraRadera
 16. @Anonym 10:24
  Tyskland är en stabil demokrati och har hållit sig på mattan i 65 år. De avser att ytterligare minska sin redan nedskurna försvarsbudget.

  Menar du att det är en relevant jämförelse?

  SvaraRadera
 17. HAHA senast det begav sig så var det SVERIGE som invaderade Ryssland - inte tvärtom. Så det är väl snarare Ryssland som ska vara rädda för Sverige - baserad på historisk data! Kanske därför de rustar upp - för att försvara sig mot den svenska invasionen???

  SvaraRadera
 18. 10:46, inte för att ett 200 år gammalt krig är relevant, men du sov genom historielektionerna. 1809 invaderade Ryssland Sverige (både de östra landsdelarna = Finland, och det vi idag kallar Sverige). Man intog bland annat Umeå genom att marschera över Kvarken, och skickade även kavalleri över isen och in i Uppland.

  Så sist det begav sig så invaderade mycket riktigt Ryssland Sverige, ett Sverige som förlorade nästan halva sin yta, det som idag kallas Finland plus lite till.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske det berodde på att vi 100 år tidigare tog delar av finland och ryssland från Tsar Peter.
   Cornu du får nog också läsa lite uppdaterad 1600-1700 hundratals historia

   Radera
 19. Anfall är bästa försvar eller better safe than sorry. Det viktiga att inse är att USA rustar ned sin militär kraftigt och man håller endast sin trupp och sina baser på amerikanskt territorium, typ.

  http://vidsynt.wordpress.com/2010/11/14/5000-nya-skyddsrum-i-moskva-till-2012/

  SvaraRadera
 20. Man kan absolut tycka att Ryssland i kraft av sin storlek och Natos expansion behöver ett kraftigare försvar.

  Emellertid är vapensystem ibland defensiva - typexempel fast kustartilleri - eller offensiva - typexempel större amfibiefartyg. Och Mistral-klassen är...

  Sedan kan man ju tycka att det är inte mer än rätt eller rättvist att även Ryssland skaffar sig en verklig supermakts landstigningsförmåga. Visst, men nu råkar det vara så att Sverige ligger där det ligger, påverkat av den militära situationen i både Barents hav och Östersjön. Och blir det problem i dessa områden (läs i Baltikum) lär vi få känna av det helt oavsett vilken politisk kulör Sverige då har.

  Så låt oss utgå från kalla fakta och inte önskedrömmar/verklighetsflykt.

  Kallafaktafan

  SvaraRadera
 21. varför ska pressen rapportera om detta det finns ju så mycket annat viktigt att rappotera om
  På nyheterna hos dom statliga kanalerna berättar dom att det snöar och att det e halt 10-15 min varje dag
  och på första sidan på aftonbladet kunnde man läsa scoopet att Jay älskar sin fru
  (förövrigt samma dag grundlags ändringen om eu infördes)
  så allt som e viktigt blir serverat av gammelmedia på ett silver fat

  ps grattis jay, jag älskar min fru också kanske ska höra av mig till kvällsprssen ett mittuppslag e det nog värt

  SvaraRadera
 22. Kallafaktafan:
  Håller med dig men förstår inte vad du menar med " (läs i Baltikum)"? Barents hav ser jag som ett klart problemområde, minst lika stor risk som Baltikum. Om du syftar på den nyligen ingångna överenskommelsen mellan Ryssland och Norge så kan den ju ha samma syfte som Molotov - Ribbentroppakten hade, att vinna tid. Få politiska pakter tjänar det syfte som anförs i paktens ingress och i pressreleaser.

  SvaraRadera
 23. Vad exakt är du så rädd om? Sverige? Haha detta land är på dekis och utvecklingen blir allt mer flummig.

  Kommer inte offra en sekund för att försvara detta skitsamhälle. Detta folk är värda sitt egna öde, när dumheten får styra så får man skylla sig själv.

  Kanske hade ryssen gjort detta land bättre tom, mindre feminism och flummeri.

  SvaraRadera
 24. Buu!!

  Nu kommer ryssen och hjälp vad rädd jag blir.

  SvaraRadera
 25. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 26. Raderade en kommentar med nedsättande tilltalsord för utomeuropeiska invandrare. Skriv gärna igen, men utan att använda så kraftiga uttryck. "Utomeuropeiska invandrare" fungerar som vårdat språk.

  SvaraRadera
 27. Vi har passerat Peak Oil och det är långt ifrån säkert att utförsbacken blir fredlig.
  Som olje- och gasproducent finns det all anledning för Ryssland att ha en stark krigsmakt för att undvika utpressning från omvärlden.
  Kan detta påverka Rysslands upprustning?

  Åke M

  SvaraRadera
 28. jag tror också på att det är bättre att bli vän med ryssland än fiende.då kanske vi kan få köpa både olja gas vete etc o få andra sorters hjälp.
  de har ju en del resurser.
  och hot mässigt så jämför man med USA så har de startat avsevärt mindre krig de senaste 65 åren.
  USAs lista kan göras lång..

  att göra som bildt o jmf putin med hitler.
  ja om de inte var fientligt inställda tidigare så lär de bli det efter en del sådana kommentarer.
  Men oavsett vem man ser som fiende eller hur stor hotbilden för tillfället bedöms o vara så anser jag man bör ha ett starkt försvar.
  just in case you happen to be wrong

  SvaraRadera
 29. Nog ser det ut som att iaf en Zubr finns (fanns) i Baltijsk?
  http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=54.635331,19.912312&spn=0.003608,0.009634&t=h&z=17

  /cc

  SvaraRadera
 30. Tack, cc, snygg OSINT. Högintressant att en Zubr är stationerad till Östersjön. Lägger till i bloggposten.

  SvaraRadera
 31. Ryssland är inget hot mot Sverige. Att en främmande stat skulle invadera Sverige ter sig allt mer osannolikt. Terrorbrott och framför allt miljöskador är däremot de verkliga hoten.

  För övrigt ser gubbarna på första bilden ut som dig...

  SvaraRadera
 32. Johan, så bra att du är så säker.

  Bra att du tar upp miljöproblem. Hur tror du att Sverige skall kunna tvinga fram en svensk linje vad gäller t ex Östersjöns miljö när så fort man gör det så håller Ryssland en större militärövning, och eventuellt även råkar lägga hela Baltikum ström- och gaslöst. Sedan ändrar sig baltstaterna till rysk linje vad gäller miljön i Östersjön, och Sverige viker sig som vanligt så fort ryssen hållit storövning.

  Man behöver inte skjuta ett skott för att via militär makt få igenom sin vilja.

  SvaraRadera
 33. Rättelse: båda finns i Baltijsk. Se ryska Yandex kartor: http://maps.yandex.ru/-/CVtPqlR

  /cc

  SvaraRadera
 34. Varför ska Sverige tvinga fram en linje angående miljön runt Östersjön? Det ligger faktiskt även i Rysslands intresse med ett välmående Östersjön.

  Fäll in taggarna Cornu. Din syn på Ryssland hör hemma bland de gamla uniformerna på ett försvarsmuseum.

  Rysslands befolkning har minskat med sju miljoner sedan muren föll för ca 20 år sedan. Om fyrtio år räknar man med en befolkningsminskning med ytterligare en tredjedel. Lägg därtill hur stort ytmässigt landet är så förstår man att de inte kommer att ha några expansionstankar framöver.

  SvaraRadera
 35. Johan, um. Sverige har betydligt längre Östersjökust än något annat land, och påverkas alltså mest av alla länder av hur Östersjön mår. Ryssland är tvärt om det Östersjöland som har minst kustlinje och är därmed minst miljöberoende av Östersjön.

  Vad gäller försvarsmuseum, vi får väl se. Peace in our time och allt det där. Notera att FSB härom dagen grep en Spetsnaz-överste för att ha planerat väpnat myteri inom armén.

  SvaraRadera
 36. Om vi säger så här.

  Din granne, muskelbyggaren, steroidmissbrukaren och miljonären Björn Starke, har börjat fylla sitt garage med bensindunkar. Till saken hör att Björn Starke är dömd pyroman efter att 2008 satt eld på Georgs hus på andra sidan stan. Dessutom har Björn Starke i åratal luntat hemma hos Kjell, och är helt öppen med det.

  I det här läget när Björn öppet börjar samla på sig bensindunkar i garaget på andra sidan Östersjögatan som du bor på, så lägger kommunen ner brandkåren och polisen.

  Själv har du kastat ut husets brandvarnare och sagt upp din hemförsäkring. Verkar onödigt, det brinner ju aldrig i närheten av Björn Starke. Bara hemma hos Georg.

  SvaraRadera
 37. Ryssland kan förvisso vara ett hot mot vårt land, men knappast mot vår livsstil i stort, då vi till stor del delar kultur och värderingar. Där är nog islamismen ett större hot.
  "If you cant beat them, join them". Eftersom det känns extremt osannolikt att en svensk regering skulle upprusta det svenska försvaret, eller minska invandringen från MENA, ska vi nog satsa på ett närmande till Ryssland istället. De är förmodligen en bättre garant mot islamismen än vad NATO är.
  /Hallberg

  SvaraRadera
 38. Jag följer dagligen din blogg och jag har stor respekt för det du skriver men när det gäller ditt förhållandet till Ryssland blir jag mörkrädd.

  Tycker att det är tråkigt att du ser på Ryssland som en steroidmissbrukande pyroman. Övriga kommenterer är överflödiga.

  SvaraRadera
 39. Om din granne den dömde pyromanen börjar samla på sig bensin i stora mängder, så bryr du dig inte?

  Intressant syn på riskhantering.

  SvaraRadera
 40. Fast nu var det ju så att Georg, lite naivt, sprang in i deras gemensamma bod (som var på tomtgränsen) och började misshandla hans inneboende och familjemedlemmar och klottra ner hela boden så att Georgs egna gäster skulle få mer plats. Att Björns hyresgäster (säkert polacker eller dylikt) med våld blir utfösta m.h.a våld och riktade fyrverkeriatacker gör att Björn, sin vana trogen, stampar ner foten ordentligt.

  Därav sladdar han in på Georgs tomt, ber honom dra åt helvete och eldar upp hans hus. "Ingen gör såhär mot mina gäster och/eller min familj, du gjorde det mot båda!"- ropade Björn också medan han hällde mer bensin på huset som redan brann.

  Visst är Björn labil, men vem var det som började? Björn är lite tuff i kanten, men han agerar i moralens tecken.

  Titta t.ex. på vad som händer i Nord Korea nu, vilka säger åt Kim Jong Il att dra åt skogen resp vem är det som manar båda sidor till lugn och som säger att det är onödigt att provocera varandra när läget redan är spänt. Inte är det Beduinen i det förlovade landet, det är Björn och Dr. Who.

  //Victor

  SvaraRadera
 41. snygg stavning...


  // VIctor

  SvaraRadera
 42. Victor, mycket snygg och passande liknelse. Alla är dock överens om att hälla bensin på Georgs hus och elda ner det var en reaktion som rimmade illa med proportionalitetsprincipen och visar att Björns steroidmissbrukande har lett till överaggressivitet och dåligt omdöme.

  Det är just Björns labilitet som gör det farligt och oroande att han håller på att fyller garaget med dunkar med bensin. Speciellt som Björn kör en dieselbil och inte har någon användning av bensin...

  SvaraRadera
 43. Hur skulle Ryssland kunna klara sig utan våra ymniga naturresurser? Och vår Absolut Vodka (som inte längre är vår)? Kanske är de ute efter våra flickor? Bäst höja försvarsbudgeten till tio procent av BNP!

  SvaraRadera
 44. @ Johan:
  Nej, inte kan det väl finnas många som tror att Ryssland har expansionsplaner för att de inte har plats nog för sin befolkning. Bra att du hittat ett skäl som många kan enas om inte gäller. Fortsätt leta sådana bland de som vi andra diskuterar!

  SvaraRadera
 45. Hur är det nu egentligen, har du några kompisar utöver rollspelarna? Visst förstår man ämnet är bekant och att du är mer insatt här än i ekonomi och politik - men likt förbannat ur en riktig dysterkvists betraktelser - ännu en gång. Hur orkar du med livet? Du klarar ju inte ens av att hålla dig frisk och ge barnen en jul, värt namnet pga dina mörka sidor.

  SvaraRadera
 46. Förstår faktiskt inte vad du menar, men jag antar att du vill väl?

  SvaraRadera
 47. Det är svårt att säga om Ryssland gjorde fel som gick så hårt in i Georgien. De sänkte aldrig Georgien utan visade bara att de kunde gjort det om de ville.

  Tänk på att Ryssland avslutade konflikten och hade fredsavtalet underskrivet på mindre än 2 veckor från att Georgien anföll. Det är enligt mig ett extremt snyggt avslut och framförallt så visar det att man (ryssen) inte vill kriga i onödan.

  Det är fred nu och det finns inte många bestående men. Ryssarna i Sydost-Ossetien och Georgierna/Ossetierna har det bättre nu. Frågan är om ryssen gick in för hårt eller ej och jag tycker inte det.

  Du kan ju titta på USA:s senaste krig. Vem är det egentligen som går in med övervåld, är labil, startar krig och samtidigt tycker att han är oskyldigast i Universum? Räkna hur många krig Ryssland och/eller Kina har startat de senaste 10 åren så får du en klarare bild över var jag anser att hotet kommer från egentligen samt vem i grannskapet som är den onda. Björn är kanske den enda vi kan vända oss till när helvetet brakar lös.

  Naturligtvis kan det vara bra att ha koll på Björn så att han inte går över gränsen men hans track reckord de senaste 10 åren är i mitt tycke inte något han kan lastas för.

  //Victor

  SvaraRadera
 48. Victor, du har många poänger så jag skall inte säga emot dig.

  Björns agerande när han eldade ner Georgs hus gör nog att Ester, Leif, Linus på Baltgatan ser till att behandla sina hyresgäster rättvist. Hyresgästerna är trots allt Björns släktingar. Så Björn lärde nog fler än Georg en läxa.

  Problemet är bara om Björn super till och på fyllan får för sig att även sätta Ester, Leif eller Linus på plats. Man kan aldrig riktigt veta.

  Däremot är som bekant onkel Samuel Örn högst oberäknerlig och oansvarig, men enligt uppgift så håller Samuel Örn på att få slut på pengar, så han kommer nog hålla sig hemma.

  SvaraRadera
 49. ... och Samuel Örn är en etablerad mordbrännare, som inte bangar att bränna ner hela brandstationen om brandkåren säger ifrån.

  SvaraRadera
 50. Börjar bli tråkigt att vi alltid ska sluta diskussionerna med att hålla med varandra. Du har helt rätt gällande makten i Ryssland och hur fort det kan vända, men så länge Putin är med så tror jag att styret har bra koll. Medvedev är i de intervjuer jag sett och läst oerhört skarp så han ska inte heller underskattas.

  Men visst, lyckas en general med en kupp och landet blir övertaget av en nationalistisk galning så är jag rädd att Sverige är ett av länderna som ryker först (efter Baltikum). Även ett val kan ställa till det om en dåre vinner...

  Tack för en bra diskussion iaf.

  //Victor

  SvaraRadera
 51. Du har glömt att ta med hangarfartyget "admiral kuznetzov". Det är dock inget landstigningsfartyg utan ett klassiskt hangarfartyg. Men många plan och helikoptrar har det.

  // lemonride

  SvaraRadera
 52. Nej, jag glömde inte det.

  Jag tog bara upp landstigningsfartyg.

  Jag utelämnade avsiktligt hangarfartyget, missilkryssare, dussintals med fregatter, ett femtiotal jagare, tjogvis med ubåtar och hundratals korvetter och mindre fartyg, samt olika supportfartyg runt omkring.

  SvaraRadera
 53. Med glömt menade jag mer "valde att ej ta med".
  Jag antar att "glömt" nästan låter sig om förolämpning när jag tänker efter, då det rör sig om det militära. =)

  Däremot så har kommentar efter kommentar försvunnit spårlöst för mig innan, (trodde att den skickats) då jag skrev i firefox istället för xp. Inläggen bara "försvinner" efter att man klickar på skicka.

  SvaraRadera
 54. Cornucopia, apropå din kommentar kl. 10:46.

  Som Finlands-Svensk har jag många gånger undrat över vad det beror på att Svenskar i allmänhet har så dåliga kunskaper om Sverige-Finlands gemensamma historia.

  En förklaring kan tänkas vara att när Österland (Sveriges östra rikshalva kallades länge för Österland) år 1809 blev Ryskt storfurstendöme så betraktades det som en katastrof i Sverige. Det är väl då naturligt att tänka sig att folket i det som blev kvar av Sverige ville förtränga den förlusten ur det kollektiva medvetandet och det minnesförlusten sitter fortfarande djupt.

  En annan fråga som jag funderat kring är varför de Svensk-Finska trupperna i södra delen av Finland så snabbt fick order att retirera upp till Österbotten när Ryssarna gick till anfall. Och ett halvår senare så övergavs också det vid Helsingfors så väl befästa Sveaborg utan att det fanns några tvingande skäl till det.

  Kan det tänkas bero på att om man ska bibehålla ett lands självständigt gentemot påtryckningar från en hotfull krigsmakt så måste man ha tillräckligt med egna väpnade trupper i ryggen för att hävda sin rätt, alternativt ingår man i en militär allians som kan stå emot påtryckningarna.

  Bakgrunden till kriget var att Sverige blev indraget i ett stormaktsspel som försvagade Sveriges förmåga att hålla ihop riket. När hoten från Ryssland växte så uppstod tvekan om Sverige hade nog med resurser att försvara Finland och sen så fick den sagan ett snabbt slut.

  -"Det Svensk – Ryska kriget år 1808-1809, var egentligen i praktiken ett tvåfronts krig som startade efter att Sverige hade avvisat Rysslands och Frankrikes krav på att Sverige skulle förklara England krig. Den svenske kungen, Gustaf den IV Adolf, var känd för att föra en Napoleonfientlig utrikespolitik och trots flera varningar från Sveriges ombud i Moskva, Curt von Stedingk, om ett förestående ryskt anfall vidtogs inte några märkbara åtgärder mot hotet."

  http://wordwithworks.wordpress.com/2008/02/09/kriget-1808-1809-av-cenneth-wedin/

  -"1808–1809 års konflikt är det hittills sista stora krig Sverige har tvingats utkämpa. Det fick oerhörda territoriella konsekvenser och skapade ett av våra största nationella trauman. Den moderna svenska nationalismen, med allt från dådkraftiga vikingar till blågula flaggor och dalahästar, tar sitt avstamp i de känslor som frambesvors av nederlaget."

  http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/svenskarna-pa-andra-sidan-bottenhavet_1892511.svd

  SvaraRadera
 55. Jag fick en funderare över om folk skulle vara lika vidsynta om ohly eller någon annan blev vald till statsminister och genast satte igång genomföra reformer manus/regi kreml för att i förlängningen bli en stat i framtida förenta rysslad ;)Borde vara demokratiskt rättvist tycker jag som föredrar vara svensk fast jag uppenbarligen snart är amerikan??

  Svenskt försvar hmm vad exakt skulle de hitta på om ryssland bestämde sig för ta över??? Vill minnas Irak hade betydligt mer militära resurser än vi någonsin haft och de var en munsbit för en världsnation som USA, ryssen är inte helt tandlös och skyggar näppe för lite knallpulver från fjuniga svenskar.

  SvaraRadera
 56. anonym 18.41
  bra inlägg,Om man funderar vidare: ut av detta trauma tycks vårt finska broderfolk tagit sig mindre skadat än vi svenskar, se hur det gick 133 år senare.

  SvaraRadera
 57. 19.59: Kanske inte var det mest historiekunniga inlägget. Tsartiden, inbördeskriget och andra världskriget är ju andra "lyckor" som de lyckliga finnarna fått uppleva.

  SvaraRadera
 58. Cornucopia, antag att Ryssland skulle genomföra en snabb ockupation av Sverige och inrätta en marionettregering men i övrigt lämna folk i fred att sköta sig själva så länge man inte sätter sig på tvären utan fogar sig i den nya ordningen. Vem skulle bedriva väpnat motstånd? Vem tror du skulle vilja kämpa med livet som insats för att återinsätta Reinfeldt så att han kan fortsätta med att förkunna att "ursvenskt är bara barbariet".

  Ett nationellt försvar börjar med en försvarsvilja i befolkningen. Utan detta spelar det ingen roll vilka och hur dyra vapensystem som används. Men med en stark försvarsvilja räcker det med några AK45:or ich IED:er för att att göra landet omöjligt att ockupera för en främmande makt. I Sverige har man successivt montererat ner det psykologiska försvaret bl.a. genom att förneka det svenska folkets och nationens existens och dess genom historien vunna rätt till territoriet och till självbestämmande. Allt som ett led i den process som kallas det mångkulturella samhället och som syftar till att byta ut den svenska befolkningen och slå sönder nationsgemenskapen.

  Hade varit intressant att höra hur du ser på den uppenbart sviktande försvarsviljan och dess bakgrund och vad detta har för konsekvenser.

  /Witold

  SvaraRadera
 59. Komiskt Cornu, du är rädd för vargar, kärnkraft och några amfibieskepp. Dags för lungnande?

  SvaraRadera
 60. Om ryssen tar över Sverige får vi i alla fall lägre skatt.
  Det är bara att välja vem man vill bli rånad av. ;-)

  Hur bör man förbereda sig som överlevare inför ev. invasion?

  / Lowrisk

  SvaraRadera
 61. Självklart skulle Sverige i längden inte kunna stå emot en rysk invasion. Varken tidigare med vårt värnpliktiga invasionsförsvar eller idag med våra underdimensionerade insatsstyrkor. Skillnaden som jag ser det ligger i att kunna hålla ut så länge som möjligt så man kan få undsättning via ordentliga brohuvuden som kontrolleras av egna styrkor. Ett Sverige som ockuperas inom ett par dagar hinner inte undsättas förrän varje potentiellt brohuvud är besatt av fientliga styrkor och i en sådan situation tror jag viljan att komma till undsättning är låg.

  Dels pga att Sverige knappt försökte försvara sig själv för att sedan förvänta sig en regelrätt invasion av svensk mark av vänligt sinnade styrkor som skulle möta hårt mtstånd vid varje landstigningsförsök. Det skulle kosta för mycket trupp för andra länder att undsätta Sverige i en sådan situation för att det skulle vara tänkbart och med tanken i bakhuvudet att Sverige bara la sig på rygg så ser jag det som ett helt otänkbart scenario. Därför är det viktigt att ha ett ordentligt fördröjande försvar.

  Att bomba fientliga positioner i storstäder i Sverige är knappast heller att tänka på för att lätta på ockupationstrycket.

  SvaraRadera
 62. Flera av ovan verkar fixerade vid att Hotet skulle vara att Ryssland skulle vilja ockupera Sverige. Det är synnerligen osannolikt. Grejen är att vi kan råka i konflikt med Ryssland på en rad andra sätt, som tidigare inte fanns. Detta genom att regeringen tex helt självmant gjort baltstaternas problem till våra (en vacker tanke som dock kräver rejäl uppbackning). Solidaritetsdeklarationen går ut på det. Googla på den om du inte känner till den.
  Mvh,
  LF

  SvaraRadera
 63. Nåt nytt om "Midvintermörker"? Datum för utgivning motsv.?

  Mvh
  /A

  SvaraRadera
 64. Hotet mot Sverige har under 1900-talet aldrig varit och kommer förmodligen inte heller att vara en invasion för att ta över Sverige, så ni som fantiserar om detta kan glömma det.

  De militära hoten i närområdet som är "troligast" och därför viktigast att planera mot är oroligheter i Baltikum som får en rysk militär intervention som följd och energiproblem som föranleder någon form av militärt ingripande för att säkra energiresurser/energitransporter. I båda fallen är för svensk del Gotland det mest intressanta området. Den som besitter Gotland har militär möjlighet att dominera Östersjön. Det är bara det att vi svenskar har avsagt oss den möjligheten genom att lägga ned varenda militärt förband på ön.

  Den andra scenariot med skådeplats i Barentsområdet berör också Sverige, men då framförallt de norra delarna. Ett Ryssland i konflikt med västländer kommer alltid att behöva flytta fram sina positioner mot Atlanten för att förneka sin motståndare rörlighet över havet och för egen del säkra sitt utlopp i Atlanten och i och med exploateringen av Arktis även säkra dessa resurser. Rakaste vägen till Atlanten går inte genom Norge utan norra delarna av Finland och Sverige. Finnarna är fortfarande mycket väl medvetna om detta, medan vi svenskar i det närmaste helt avvecklat förmågan till strid i landets nordligaste delar.

  Utöver detta är också Nordostpassagen av stort ekonomiskt och därigenom även säkerhetspolitiskt intresse, om den nu kan öppnas.

  Alla scenarier mer eller mindre osannolika idag, imorgon och nästa osv. Det finns inga säkerhetspolitiska analyser som håller mer än något år. Däremot är det lika med sanningen överensstämmande nu som för hundra år sedan att det försvar vi bygger idag är det vi kan använda om 15 år. Man ska också bära i åtanke att bara för att basering på Gotland är huvudmålet behöver man inte fysiskt invadera Gotland i stor skala. Det räcker med att utföra ett antal mer kirurgiska operationer i Stockholmsområdet för att hålla landets centrala nervsystem som gisslan.


  Gissningsvis har Cornucopia liksom Wiseman's Wisdoms haft en osedvanligt hög andel besökare från Ryssland och Moskvaområdet idag. Det är alltid lika intressant att studera besöksloggen när man skrivit om Ryssland och dess militära och politiska förehavanden.

  SvaraRadera
 65. Är det bra prioritering att oro sig för eventuella sovjetiska ... förlåt, ryska ... lömska planer mot oss samtidigt som svenska myndigheter och politiker verkar konspirera mot det svenska folket på uppdrag av den där Sam Örn? Verkliga faror måste väl vara allvarligare än hypotetiska sådana, och Sams göranden och låtanden väcker verkligen inte förtroende för dennes ärlighet och goda intentioner.

  SvaraRadera
 66. 20:39. Tror du har en dålig uppfattning om vad rädsla är för något.

  Min fråga till dig är varför du tror att jag är rädd för allting jag skriver om? Är jag rädd för ryssen? Är jag rädd för bostadsbubblan? Är jag rädd för finanskrisen? Är jag rädd för skuldkrisen? Är jag rädd för aktiemarknaden? Är jag rädd för xyz?

  Måste man vara rädd för något för att skriva om det?

  Om du har lite utbildning i rädsla, så vet du att det bästa sättet att sluta vara rädd för något är att ha kunskap. Att veta vad man vet och vad man inte vet. Självkännedom. Rädsla kommer ur okunskap, oavsett om du är rädd för invandringen, Carl Bildt eller Mona Sahlin.

  20:32 Försvarsvilja. Japp. Obefintlig. Politikerna har helt spelat bort det mesta av den svenska försvarsviljan. Enklaste och billigaste sättet att erövra Sverige är nog att erbjuda (skattefritt) X hundra tusen för varje militär som lägger ner vapnen.

  Med avskaffandet av värnplikten försvann nog den mesta försvarsviljan, och när det inte ens finns någon större möjlighet att fiska upp våra piloter ur Östersjön i stor skala, så kan man ju fråga sig om ens dessa vill plocka upp handsken.

  Försvarsvilja handlar om uthållighet. Initialt kan det istället handla om att överleva, och den viljan kan vara väldigt stark när man slåss för sitt liv.

  Men som sagt, Sverige är i en så svag position att vi kan tvingas böja oss för varje krav som ställs på oss. Vi kanske vill ha det så?

  SvaraRadera
 67. Jag tror Cornucopia och de flesta andra engagerade bloggare i Sverige tyvärr är alldeles fel på det. Innebörden kan vara precis tvärt om - ökad säkerhet för vår del. Se http://russiamil.wordpress.com/2010/12/28/russia-nato-arms-deals-could-bolster-regional-security/

  SvaraRadera
 68. "Men som sagt, Sverige är i en så svag position att vi kan tvingas böja oss för varje krav som ställs på oss. Vi kanske vill ha det så?"

  Jag upplever vi blir allt böjligare för vart år men det spelar kanske ingen roll vem vi böjer oss för?

  Fördröja en invasion några dagar läste jag i tråden hmm när jag låg i lumpen har jag för mig det talades om timmar om anfallarna kom med riktig styrka?

  Mat i magen och tak över huvudet är det första som behövs i övrigt bryr sig den livegne inte om vem som håller i piskan.

  SvaraRadera
 69. Självklart skall debatten vara fri men en del av era resonemang här hamnar farligt nära att uppmana till fanflykt. Att sedan påstå att de flesta militärer i Sverige nog kan tänka sig att svika sitt kall för några hundra tusen är i vart fall för mig mycket förolämpande.

  SvaraRadera
 70. Nicke Lilltroll, FM har ju etablerat att det går bra att sparka folk via SMS. Alltså är det väl bara att skicka ett SMS från fronten och säga upp sig, lägga ner vapnen och gå hem.

  Värnplikten var viktig för försvarsviljan. Återstår att se hur det blir med yrkesförsvaret.

  SvaraRadera
 71. Hellre Putin o den ryska björnen än Reinfeldt o moderaten Abdirisak Waberi o hans förespråkande av sharialagar.

  schyssta mr Putin var lite snäll o kom o rädda oss från oss själva. men skynda dig innan vi avskaffat oss själva helt

  SvaraRadera
 72. @ C:

  Hmm, bara för att min arbetsgivare inte fattat någonting innebär ju inte att jag är fri från allt ansvar. Kalla mig gammalmodig eller Kallakrigetromantiker men om det behövs så hoppas jag verkligen att jag kommer att stå kvar till avlösning anländer.

  En liten fundering kring Ryssland: Det som enligt mig oftast blir fel när man försöker analysera det stora landets göranden och låtanden är att analysen oftast tar sin utgångspunkt i den anglo-amerikanska (van)föreställningen om Rysslands imperialistiska "expansionism".

  Lite trist bara att hålla fast vid en amerikansk ståndpunkt som amerikanerna själva övergav 1990. Om man släpper fantasierna om att Sovjetunionen gick och lurade på en plan för världsherravälde och istället inser att för ryssarna var kalla kriget en 40 år lång belägring med ett (upplevt) hot om invasion från väst så blir slutsatserna av Mistralaffären lite nyktrare.

  Då kanske vi slipper alla ansträngda hänvisningar till Gotlands strategiska betydelse till exempel. Enkelt uttryckt: Om ryska intressen vill använda sig av Gotland så är det bara att öppna ett lokalkontor i Visby eller Slite och sätta igång. Ungefär som Nordstream har gjort i Slite hamn.

  Det är inte konstigare än att Ericsson finns representerat i Moskva eller att IKEA byggt gigantiska köpcenter i flera ryska städer.

  Precis som Wiseman påpekat så har vi ingen beef med ryssarna. Kommer förmodligen inte att få det i den närmaste ramtiden heller (om det inte vore för den där rackarns solidaritetsförklaringen). Fast risken finns ju alltid att vi hamnar i kläm lite.

  Hade vi velat reta upp den ryska björnen ordentligt är det förstås möjligt. Krävs bara lite pengar och envishet. Vi skulle till exempel kunna ta lite mer plats i Östersjön och Norra Ishavet. Varför inte använda våra stora fina isbrytare till en prospekteringstur i Arktis? Eller kanske börja prospektera sydost om Gotland samtidigt som vi regelmässigt började patrullera dessa vatten med både korvetter och 39:or.

  Lite oljepengar skulle kunna göra susen för våra välfärdssystem =) Fast vi skulle förstås behöva rusta upp vårt försvar rätt rejält också.

  SvaraRadera
 73. Att man vänder på steken, Nicke Lilltroll, förändrar inte att fartygen är offensiva vapensystem. Det rimmar illa med att man bara vill skydda sig själva. Iofs var Sovjets doktrin efter WW2 att anfall är bästa försvar, efter att ha lärt sig att alternativet är väldigt kostsamt för folk och land. Det är ju synd om anfall som försvarsdoktrin ligger kvar i det ryska försvarstänket.

  Men visst kunde Ryssland öppna kontor på Gotland. Eller för den delen kanske snällt fråga om de kan få hyra flott- och militärbaser på ön... Till marknadsmässiga priser, förstås.

  SvaraRadera
 74. Ja, varför inte ;) Om nu inte vi tänker använda hamnarna på Gotland till något nyttigt får väl någon annan göra det...

  Självklart har de behållit doktrinen om anfall är bästa försvar. Lika självklart är det att Mistral är ett offensivt system. Nämn något av våra vapensystem som vi använder för att hävda vår territorriella integritet som inte först och främst är anfallsvapen med fjärrförmåga. Dessa kanske inte har riktigt samma räckvidd som Mistralen men nu har vi ju faktiskt inte riktigt lika stor intressesfär som Ryssland.

  SvaraRadera
 75. Hur slår man ut Sverige snabbt och enkelt? Jo man kapar essingelseden och övriga broar i getingmidjan. Sedan slår man ut ett antal knutpunkts transformatorer.

  Utan rörlighet och elkraft skulle fjollorna i detta land ge sig på 1 sekund. Kanske skulle Reinfeldt ställa sig upp och uppmana till mångfaldens fina tanke, bjuda in angriparna till ett mångkulturellt paradis? Han skulle dock först uttrycka oro över koldioxidutsläppen i händelse av ofred och se till att dammsuga hemma.

  Svenskens största bekymmer skulle vara hur det går med bostadspriserna i ofred, kommer bankerna låna ut?

  Gudrun skulle skrika högt om det orimliga i att angriparna till 100% var män, kanske kunde de har kvoterat in ett par kvinnor för anfallet?

  Och kvällspressen skulle berätta om vem hos anfallarna som tjänade bäst förra året.

  SvaraRadera
 76. Mycket imponerande sammanställning av bara en del av Rysslands imponerande arsenal och intressanta tankar i övrigt.

  Rysslands offensiva upprustning sätter Sveriges nedrustning de senaste åren i nytt ljus.

  När jag för fyra år sedan trodde att alliansen skulle återupprätta ett trovärdigt försvar så gick de istället åt andra hållet. Kanske var det ändå smart, eftersom vi ändå inte har någon möjlighet att själva värna våra gränser. Nu låter man svensken "själv" komma till insikt om att NATO är den enda möjligheten eftersom ett eget försvar blir för dyrt.

  Hoppas bara strategerna har räknat rätt på åren så att vi hinner bli fullvärdiga medlemmar innan vi verkligen behöver NATO i ryggen....

  SvaraRadera
 77. Vad spelar detta för roll för svensk vidkommande?
  Jag är inte det minsta rädd för den ryska björnen om våra politiker bara kan säga rätt ord vid rätt tid och sluta ha åsikter och ideologiska tankar man bara måste vädra. Men ska våra politikers breda käftar nu få kosta miljarder i outnyttjat försvar? 200 år av bortkastade pengar i stort, speciellt då vi inte vill exportera och utveckla det som efterfrågas.

  SvaraRadera
 78. Vi ser både i Kina och Ryssland tecken på en ny våg av låt oss kalla det för "ekonomisk kolonisation", Kina köper upp naturtillgångar i Afrika och även i Ryssland börjar man se tecken på att man vill utnyjja sin nyvunna rikedom till att kolonisera intressanta delar.

  En framtida kolonisation kommer enbart att handla om energi och andra naturtillgångar (kryddornas tid är förbi) och detta kommer att leda till konflikter kanske också väpnade. Ny vapenteknologi har gjort att den strategiska position som Sverige en gång hade har fadat ut och därmed är det svårt att se en förstärkt hotbild mot Sverige.

  Finns det anledning till oro? Självklart och bara en väg att gå en ökad samhandel och ett ökat utbyte med de länder som vi ser som potentiella agressionsmakter. Detta behöver ju inte innebära att vi säljer ut hela nationens arvegods till Kina vilket är min nästa oro!

  SvaraRadera
 79. >Ett enda Mistralskepp bär tillräcklig slagstyrka för att slå hela den svenska armén

  Du skriver bra mycket dynga märker jag.

  SvaraRadera