Cornucopia?

Aktuellt

Mycket stort förtroende hos läsarna för myndigheternas åtgärder mot COVID-19 - utom hos SD-väljare

Bloggläsarna har ett mycket stort förtroende för myndigheternas åtgärder mot coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19. 69% är neutral...

2010-11-08 09:33

Slutet på tillväxtparentesen

Den gôtebosska provinsialblaskan GP debattsida framstår allt mer som Sveriges mest miljövänliga, och kanske är det rent av så att allt mer av framstående miljötänkare är centrerade kring Göteborg idag. Iaf har man återigen till skillnad mot Stockholmspressen tillåtit en debattartikel som både nämner peak oil och påpekar omöjligheten i fortsatt ekonomisk tillväxt.

Bakom debattinlägget står det nybildade nätverket Steg 3, där man bland annat hittar kända miljöpersonligheter Stefan Edman eller för den delen Anders Wijkman (kd), fd europaparlamentariker och vice ordförande i Romklubben.

Steg tre handlar om att acceptera att "ingen teknikutveckling i världen kan ändra det faktum att evig materiell tillväxt är omöjlig på en planet med begränsade resurser".

Några citat från debattartikeln:

"Att utmåla Sverige som en ekologisk förebild och ett bevis på att det går att förena konventionell ekonomisk tillväxt med minskad miljöpåverkan är en populär form av kreativ bokföring – Sveriges klimatpåverkan blir minst 25 procent högre om utsläppen av koldioxid bokförs där de konsumeras, i stället för där de produceras."

Här påtalar man att vi har exporterat vårt oljeberoende, och istället importerar färdiga produkter samtidigt som vi slår oss för bröstet att vi är så himla bäst. Men det handlar bara om kreativ bokföring.

Om peak oil:

"Den amerikanska försvarsledningen säger i en färsk rapport att peak oil – den tidpunkt då upptaget av olja når sin maxnivå – antas inträffa före 2015. Redan då kan vi alltså ha ett stort gap mellan efterfrågan och utbud på olja med dramatiska konsekvenser."

Om finanskrisen och att hälla på bensin för att försöka släcka finanskrisens lågor:

"Ökad konsumtion spelade en avgörande roll för den nuvarande ekonomiska krisen genom att tillväxtfrämjande avregleringar av de finansiella systemen och snabbt ökande privat skuldsättning drev på en ohållbar konsumtion. Ändå är målet för den återhämtning som nu sker densamma, att öka den materiella konsumtionen. Men vi måste acceptera faktum. Vi lever över våra tillgångar. Den kortsiktiga notan var finanskrisen. Den långsiktiga notan kan bli katastrofala klimat- och miljökonsekvenser när planeten säger stopp."

I naturen existerar ingen tillväxt över tiden. Det föds lika mycket som det dör, växer lika mycket som äts upp eller bryts ner. Som skogsägare kan jag i snitt inte ta ut mer skog per år än det växer, och tillväxten avtar rent av om skogen blir för gammal. Mitt skogsbruk kan alltså bara växa till att omfatta den årliga tillväxten. När jag väl har nått det uttaget kan jag inte längre visa tillväxt i den delen av företaget. Tar jag ut mer begår jag likt mänskligheten gjort globalt overshoot och kommer under många decennier rent av minska tillväxten och möjligheten till uttag. I värsta fall förstör jag skogen genom t ex erosion och kan ur mänskligt perspektiv aldrig mer göra några uttag från vad som förvandlas till kalt berg.

Idag bygger vår globala ekonomi på uttag av ändliga resurser som metaller och fossila bränslen. Vi kan därför inte ens uppnå en nolltillväxt. För när de ändliga resurserna sinar måste vi minska vår konsumtion och vår ekonomi i minst samma takt. Det handlar inte om att vi har ett val, utan råvarubristen och bristen på naturresurser kommer tvinga fram en ofrivillig minskning av ekonomin.

Man kan inte längre tala om tillväxt i det läget. Det handlar inte heller om någon tillfällig recession eller depression. Jag använder ibland begreppet permarecession, men kanske borde det lanseras ett begrepp som inte ens antyder att det handlar om något tillfälligt avbräck på tillväxtkurvan. Nedbrytning? Avväxt? Sammanbrott?

En sak är säker. Sticker man huvudet i sanden och låtsas att man kan fortsätta ha evig tillväxt i en ändlig värld så kommer situationen bara bli värre. Vi ser slutet på tillväxtparantesen och kommer framöver tvingas krympa vår globala ekonomi ner till en hållbar nivå där ekonomin ligger i balans med naturliga flöden istället för fossila eller planetära lager.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

38 kommentarer:

 1. För över 100 år sedan ska visst chefen för motsvarande Patentverket i USA ha sagt att nu är allt uppfunnit....;-) Ovanstående liknar detta uttalande. Klart det blir fortsatt tillväxt men nu kommer det från annat håll Kina, Indien mfl. Ibland är det svårt för en del att se skogen för alla träd...hehe

  SvaraRadera
 2. Cornu - det heter parentes.

  SvaraRadera
 3. Om man kan effektivisera resursåtervinningen markant så kommer mycket vara vunnet. 100% återvinning skulle hålla liv i många industrier och kraftigt underlätta ett hållbart samhälle.

  SvaraRadera
 4. Att "Anonym": Aha, så Kina och Indien är alltså inte beroende av ändliga resurser som resten av planeten? De kanske har oändligt med olja, fisk, färskvatten, matjord, metaller osv?

  SvaraRadera
 5. Micke, tror på det själv?

  SvaraRadera
 6. Visst är det så Micke, men 100% återvinning är tyvärr en omöjlighet (applicera termodynamikens lagar, lite kommer alltid gå till spillo till entropin i varje cykel).

  Problemet är att vi måste effektivisera allting lika mycket som t ex tillgången på fossila bränslen minskar varje år framöver till vi når en naturligt hållbar nivå. Det är inte så enkelt.

  SvaraRadera
 7. Daniel detta är överdrivet av notoriska pessimister. Redan 1970 pratade man om peakoil och går oljepriset upp kraftigt kommer alternativen var så säker. Som Lynch säger "Det finns alltid något att oroa sig för"...
  Nej köp bra aktier långsiktigt så blir du rik svårare är det inte.

  SvaraRadera
 8. Evig tillväxt är inte möjlig och har aldrig varit det. Stenåldern upphörde inte därför att vi gjorde slut på sten, som somliga tycks tro. Mänskligheten gick helt enkelt vidare, genom ny och resurssnålare teknik.

  Jag tycker att detta liknar det misantropa gnäll som startades av Malthus i slutet på 1700-talet och som sedan har itererats genom århundradena av diverse undergångsprofeter. En sak har alla undergångsprofeter gemensamt, alla har haft fel!

  Edman & Wijkman har bara bytt till en ny eco-scare, nyss var det global warming, nu är det något annat som dom har hittat på för att kunna påtvinga oss arma medborgare sin gröna misantropi i form av sin politiska agenda.

  Gud bevare oss sådana tokskallar & konsekvenserna av deras politik!

  SvaraRadera
 9. "G20-länderna borde ta initiativ till ett nytt valutasystem som har en koppling till guldet. Det anser Robert Zoellick som är ordförande i Världsbanken."

  Di.se

  SvaraRadera
 10. Bra artikel som vanligt.

  SvaraRadera
 11. Idag läste jag att befolkningsutvecklingen avgör hur vi lyckas begränsa negativa effekterna av koldioxidökningen. -Äntligen!
  Vi kan välja mellan tillväxt i befolkningen och en drastisk krympning av levnadsvillkoren eller en avstannande befolkningsökning och någorlunda stabila levnadsvillkor.

  Sen kan man ju definiera om ekonomin-som gjorts ang koldioxiden.
  Då kan tillväxten pågå i evighet. Tänk-idag har jag andats ren luft för 1000 SEK som jag betalt med min renaluftscheck!/Oppti

  SvaraRadera
 12. Det som räknas är inte olja eller fossila bränslen, det är energi. Fossila bränslen kommer nog ur ett längre perspektiv att ses som en tillfällig energikälla. Klart man ska vara negativ till de fossila bränslena, men inte till människans utveckling i ett längre perspektiv. För utveckling krävs energi, men det vore dumt att anta att vi bara ska hålla oss till döda växter? Det finns energikällor som kan sägas vara oändliga om vi jämför dessa med den globala konsumtionen. Dina antagande bygger lite för ofta på att ingen teknisk utveckling kommer att ske.

  SvaraRadera
 13. Den här kulturen kommer inte att förändras för att dessa herrar skriver debattartiklar. Möjligtvis mår de själva bättre en liten stund, men det gagnar knappast deras barnbarn.

  Att försöka övertyga en majoritet av dem som för sin egen vinning idag suger ut planetens resurser är helt enkelt dömt att misslyckas. Miljörörelsen har försökt i ett halvt sekel och ändå har miljöförstöringen förvärrats kraftigt för varje år.

  Några enkla faktum:
  - Det är inte planeten eller "världen" som ligger pyrt till, utan de ekosystem som mänskligheten är beroende av.

  - Det är inte "mänskligheten" som förstör ekosystemen, utan det är en av alla de mänskliga kulturer som finns på jorden. Många kulturer lever i samklang med naturen.

  - Den kultur som förstör ekosystemen utgör ett hot mot andra hållbara kulturer och andra arter och måste därför stoppas med en kraft som ligger i paritet med hotet.

  Om utomjordingar hade kommit till jorden och förgiftat vattendragen, eroderat matjorden, huggit ner alla urskogar eller släppt ut dioxiner i luften - hade vi då nöjt oss med att skriva gnälliga insändare till tidningen?

  Hitler stoppades inte av ett gäng hippies som stod i en ring och sjöng "we shall overcome" eller att någon försökte övertala de tyskar som drog vinning av nazimen. Nazityskland stoppades av en god kraft som var starkare än den onda.

  Det är hög tid att börja bygga en riktigt stark motkraft.

  When hope dies - action begins.

  SvaraRadera
 14. Det hela handlar om energin.

  Kan vi inte ersätta olja och kol med någon annan energikälla står vi inför en mycket smärtsam krympning av såväl ekonomi som befolkning på jorden.

  Om vi däremot fick tillgång till mycket mer energi än idag, t.ex. genom ett stort genombrott för fusionskraftverk, så finns det nästan inga begränsningar för tillväxten ur en mänsklig synvinkel.

  Med mycket energi skulle vi kunna syntetisera kolbaserade bränslen av luftens koldioxid.

  Med mycket energi skulle vi kunna starta gruvdrift på månen, mars o.s.v. och på det sättet tillgodose vårat behov av metaller och mineraler.

  Tyvärr ser det inte så ljust ut för nya energikällor av den digniteten.

  Men teknikgenombrott kan som bekant komma plötsligt och få revolutionerande genomslag.

  Man får hoppas.

  SvaraRadera
 15. Fascinerande att det finns så mycket folk som inte kan ta till sig att våra resurser är ändliga. Paradigmskifte är inte enkelt mentalt, men det är så självklart om man bara lägger tillräckligt mycket tid på att förstå.

  SvaraRadera
 16. Henrik:
  Bara puckade människor överlämnar sin framtida välfärd åt hoppet. Det du beskriver som det teknologiska hoppet kan jämföras med att köpa sig en lott istället för att gå en högskoleutbildning. Det är betydligt smartare att dra nytta av all den kunskap vi har idag och anpassa vår system därefter. Sker sedan ett teknikgenombrott kommer vi naturligtvis dra nytta av det, precis som en högskoleutbildad kan dra nytta av pengarna från en lottovinst.

  Vi ska naturligtvis ta makten över vår framtid istället för att bara sitta och hålla tummarna för en eventuell teknologisk revolution.

  SvaraRadera
 17. #b
  "Nazityskland stoppades av en god kraft som var starkare än den onda."
  Sovjet?

  SvaraRadera
 18. Ett fusionskraftverk skulle kunna täcka det globala energibehovet i ungefär 1 miljon år, vilket också är ganska självklart om man bara lägger tillräckligt med tid på att förstå. Detta är en teknik som är 20-50 år ifrån full verklighet. Redan idag har grunderna till det första fusionskrafverket Iter lagts, det kommer stå klart ca 2019. Här är tanken att till en början få ut 10 ggr mer än energi än som stoppas in. http://www.iter.org


  Det finns dock ännu större energikällor än fusion om du blickar ut i universum, där finns det gått om exempel på "oändlig" energi.

  SvaraRadera
 19. Oj! Första gången jag sett en relativt populär gammel media blaska våga gå ut och säga något så befängt och radikalt. Vad ska folket tro? Att tillväxt inte är oändligt? Nä men... uj uj. Vi behöver väl bara snickra ihop en liten rymdraket för att sedan hacka lite på andra planeter. När ska GP lära sig... Ni får gärna följa med mig och min rymdraket när vi ska ut och hacka lite metaller och leta efter olja.

  SvaraRadera
 20. Anonym 11:50

  Om man bara drar nytta av den kunskap vi har idag och anpassar sina system därefter så bygger man in sig i energisystem som inte har någon långsiktig framtid. Det tycker jag är "puckat".

  Genom att satsa på nya energisystem så kommer man att få ny kunskap istället för bara "den kunskap vi har idag".

  Teknikprojekt som bygger på helt nya tekniker har alltid en stor risk inbyggd. Det finns ingen garanti för att de lyckas därför får man utöver hårt arbete också hoppas att de lyckas.

  SvaraRadera
 21. Att hävda att fusionskraften är fullt verklig om 20-50 år är fullständigt båg. Faktum är att ingen vet om fusionskraften någonsin kommer att bli verklighet. För att överhuvudtaget få tillgång till det kapital som krävs måste dock fusionsförespråkarna naturligtvis ge konkreta siffror - även om de är tagna ur luften! Tänk en gång till.

  SvaraRadera
 22. Henrik: Låt oss lösa denna hypotes. 1. Låt oss säga att makteliten vet att det är möjligt att omvandla energin från säg foton bältet till något mer brukbart. 2. Vad är drivkraften för dessa stora bolag och de krafter som styr världen är idag?

  Är drivkraften att göra världen till ett kärleksfullt ställe där vi alla ska leva i harmoni?

  Eller är drivkraften girighet och att ha kontroll. Kan tillägga att när man väl är i girighetens dimma och utövar kontroll är man verkligen fångad i det. Därav tog en del chefer självmord i Enron skandalen. Girigheten och makten försvann därav såg de ingen mening med livet. Alltså är avståndet och vikten mellan girighet och kontroll gentemot ett harmoniskt kärleksfullt samhälle gigantiskt om inte ljusår ifrån varandra.

  Så om vi utgår från att människor är densamma vilket de varit i tusentals år mentalt. Lär de då helt plötsligt ge upp sin girighet och kontrollbehov för att gå över till andra metoder som ger dem mindre makt om inte maktlösa. Kanske om ett mirakel sker. Det krävs mer än teknologi för att lösa detta. Tyvärr lever vi inte i en gullig sagovärld vilket många verkar göra.

  SvaraRadera
 23. Intressant att ta del av alla hoppfulla kommentarer. "Det ordnar sig säkert!"

  Klimatförändringarna är en sak, men svår att leda i bevis då klimatet är för komplext för att vi ska kunna reda ut orsakssambanden.

  Vad vi däremot kan luta oss emot och vara säkra på är en kommande brist på olja/energi. Redan idag har vi peakat när det gäller den fina och lättutvunna oljan.

  Nettoenergin för ny fossil energi är redan oroväckande låg. Ett oljepris under 60 dollar och oljeproducenternas ekonomierna börjar hacka. Ett oljepris över 100 dollar och övriga länders ekonomier inte bara hackar utan troligtvis stannar! Ett intressant dilemma för vår globala ekonomi.

  Det råder ett starkt samband mellan energi och ekonomi under rådande ekonomisk ordning. Tillväxten/mer energi behövs för att klara av skuldräntor och alla skulder som vi intecknat i framtiden. Som stater, regioner och privatpersoner.
  Hur ska vi kunna klara en evig tillväxt när tillförseln av fossil energi och andra råvaror inte räcker till?

  Det är en aktuell 10.000 kronorsfråga.

  SvaraRadera
 24. Full fräs genom rymden! Riktiga män använder inte bromsar!

  SvaraRadera
 25. @Henrik: självklart så ska vi satsa på "nya" energikällor. Men inte ens de (däribland jag) som har gott hopp om fusionskraft - det enda vi har på gång just nu som kan fixa det hela - tror att den kommer att göra någon skillnad innan 2050. Vad som däremot är helt uppenbart är att vi kommer att få uppleva en energikris i närtid - det här decenniet - när vi slår i produktionstaket för oljan. Ingen positiv attityd i världen kan ändra på det.

  Forskningsgenombrott kan visst komma plötsligt, men att sätta sitt hopp till ett helt oväntat genombrott som dessutom skulle kunna omsättas i praktiken på mindre än tio år är...fantasier.

  Den här diskussionen påminner mig ibland om Churchill vs Chamberlain. Att naivt utropa "fred i vår tid" behöver inte betyda att det blir det. Att Churchill trodde att ett krig var oundvikligt betydde inte att han var pessimist eller ville ge upp.

  SvaraRadera
 26. Man får väl utgå från att de som läser och kommenterar på denna blogg är hyfsat kloka.
  När man då ändå i detta forum läser kommentarerna så inser man hur svårt det är att inte förneka vilket unikt läge vi alla befinner oss i.
  Men det som kan rädda oss en tid torde vara den oundvikliga finansiella kollapsen.
  Eventuell ökning av oljereserverna har knappast någon avgörande betydelse de närmaste åren.
  Det är ekonomierna som hamnat i en oreparerbar sits som är både på gott och ont. För natur och miljö är det en ren vinst.

  Säger....
  Bengt org

  SvaraRadera
 27. Jont:

  Det beror på vilken uppfattning av världen man har.

  Är man konspiratoriskt lagd och tror att det finns några få starka personer (typ Rothschild) som står bakom kulisserna och styr hela världen så kan det vara så att om de har intressen i fossila bräslen så skulle de kunna blockera nya tekniker.

  Tror man istället att det är de officiella politiska ledarna som bestämmer i världen så vill de nog inte ha för mycket elända för då blir de inte omvalda. Om de ser att deras land är på väg mot en energikris så kommer de säkert att satsa på nya energikällor. Här är istället problemet kortsiktigheten. Du vinner inga väljare på att ta stora kostnader nu som ger ett kraftverk om 20 år.

  SvaraRadera
 28. Girighet och kortsiktigt tänkande är människans akilleshäl. De blir fler och fler för varje dag tyvärr.

  Jag har kommit så långt i mitt tänkande att jag tycker att det är rätt åt oss människor, vi är uppenbarligen för korkade för att rädda oss själva. Positivt tänkande kallas det, jag kallar det förnekelse.

  Tyvärr straffas inte bara de giriga egona utan alla straffas.

  SvaraRadera
 29. I Sverige har åtminstone så sent som i juni - juli 1948 förekommit kravaller mellan etnisk svensk majoritetsbefolkning och tattare, vilka invånarna i Jönköping avsåg driva ut ur staden. Den som menar att sådant som etnisk rensning inte kan förekomma i Sverige eftersom Svenskar är för civiliserade påstår alltså att människor i Sverige på något sätt utvecklats till en högre form av varande under de senaste 62 åren. I dag talar likafullt - trots den uppenbara risken för social oro som inryms i konkurrens om det allmännas resurser - flera faktorer för att statsledningen snart kan komma att tvingas ändra grunden för den svenska arbetsmarknadspolitiken.

  Som exempel kan nämnas följande.

  •I Svd den 2 november 2010 har Wanja Lundby Wedin (LO) tydligt uttryckt att den fria rörligheten för arbetskraft inom EU har företräde framför den fackliga strejkrätten. Lundby Wedin efterlyser lagstiftning som ska ändra förhållandet men beskriver dagens situation på följande sätt. "EU-domstolens beslut i fall som Laval och Viking visar med tydlighet att strejkrätten enligt rättspraxis är underordnad de ekonomiska friheterna."
  •Årets Nobelpris i ekonomi, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap, delades ut till ekonomerna Peter Diamond, Dale Mortenson och Christopher Pissaredes vilka visat att höga ersättningsnivåer leder till hög arbetslöshet.


  •En global finanskris av mycket djup omfattning är att invänta. Denna kris har samband med geopolitiska förändringar i omvärlden och Sverige är allför beroende av utrikeshandel för att inte påverkas negativt därav.


  •Mer seriösa insatser för att bryta beroendet av olja ser ut att vara nödvändiga i närtid.


  Frågan lär egentligen bara vara till vilket katastrofalt stadium befolkningens långsiktiga intressen ska behöva förfalla för att den folkvalda församlingen aktivt ska fatta beslut som strider mot samma befolknings kortsiktiga intressen.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 30. "Jag har kommit så långt i mitt tänkande att jag tycker att det är rätt åt oss människor, vi är uppenbarligen för korkade för att rädda oss själva."

  Om du öppnade ögonen och såg dig noggrant omkring i världen skulle du upptäcka att det inte bara vi industrialiserade människor som råkar eller kommer att få ta smällen. Mängder av kulturer som lever i harmoni med sin omgivning är på väg mot utrotning. Mängder av djurarter som lever i harmoni med sin omgivning är på väg mot utrotning. Dessa har inget ont gjort för att förtjäna allt det elände som den industrialiserade människan skapat.

  SvaraRadera
 31. Mycket bra inlägg. Är det någon som har några boktips i anknytning till det här inlägget? Jag tänkte mig ämnen som: förändring av vår syn på tillväxt, framtidens ekonomi och marknadsklimat, framtidens energibehov, peak oil, återvinning, resurseffektivisering och bolagsstruktureringar samt tankar kring innovation och handlingskraft?

  SvaraRadera
 32. Bengt org: Ironiskt nog så är det just nästa finansiella kris som kanske kan hjälpa att nya former av teknologi får träda fram. Men om vi ska utgå från historien och vad toppen inom eliten är villiga att göra för att bibehålla greppet lär det inte bli lätt.

  Som jag förstår det efter att ha kollat på Century of Self"industriella evolutionen", så samarbetar storföretagen med alla möjliga organ inom maktväsendet. Grund principen är att människan i sitt sanna jag är irrationell och därför absolut måste kontrolleras genom diverse stimuli för att förhindra kaos och krig. Så det finns alltså starka moraliska skäl till att kontrollera människor förutom girighet och makt utifrån det elitiska tänkandet. Därav börjar vi på allvar få se ett storebrorssamhälle manifesteras på ett mer aggressivt sätt genom lagar, desto närmare vi kommer peakoil och dess kölvatten. Stimuli metoden som fungerat i ca 60 år hotas av peakoil.

  SvaraRadera
 33. En riktigt intressant bok som behandlar vår syn på världen är "Ishmael" av Daniel Quinn. Bör läsas av alla, oavsett var man står idag.

  SvaraRadera
 34. Har inte alltid fusionskraften legat 20-50 år in i framtiden?

  SvaraRadera
 35. Håller med sistnämnde skrivare. Varför inte ta det lite lugnare i stället för att jaga nya prylar. Att ändra på hur pengar skapas skulle ändra på vår värld totalt.
  /Farfar

  SvaraRadera
 36. Det kommer att bli mycket intressant att följa hur ett demokratiskt samhälle kommer att kunna hantera en sjunkande ekonomi, och därmed en ständig nedskärning av socialstaten/välfärdssamhället. Mer än 50% av väljarna är beroende av offentliga medel för sin försörjning, antingen som offentligt anställda, pensionärer, bidragstagare m fl.

  SvaraRadera
 37. I vårt rika land är det ganska enkelt att hantera. Definiera tillväxt i form av konsumtion istället för produktion. Därigenom kommer man åt det extremt dåliga resursutnyttjande som finns i rika länder. T.e.x. Ett hemma-spa i en nybyggd villa används gissningsvis en hundradel promille av tiden. Hyr ut det istället eller bjud in dina grannar. Betrakta allt som inte används som slöseri.
  Sedan flera decennier tillbaka har det mesta av vår tillväxt använts till att "privatisera" produkter som man tidigare brukade/ägde tillsammans med andra.
  Ett annat sätt att betrakta ägande kan ge oss extremt mycket mer "konsumtion" utan materiell tillväxt.

  //Håkan

  SvaraRadera
 38. Inget kommer ske förrän människor slutar vara giriga, idag vill alla ha allt, det är problemet. I en ideal värld skulle alla vara nöjda med det lilla. Men som det utvecklas bor fler och fler ensamma på allt större yta och förbrukar allt mer resurser per kapita.

  Hur ska man vända denna trend? Jag tror det är mycket svårt om inte omöjligt. Prylar och resurser ses idag som status, ju mer desto högre status. Utgår man från Maslows behovs pyramid så skulle ju basic räcka för välbefinnande.

  Speciellt kvinnor trivs i en konsumtionsekonomi, som de samlare de är av naturen. Vi har avskaffat det tunga livet vilket passar den svagare kvinna bra också.

  Skulle civilisationen gå under är kvinnorna de största förlorarna.

  SvaraRadera