Cornucopia?

Aktuellt

Regeringen föreslår skatt på hämtkaffe och snabbmat (som pizza) - fem respektive sju kronor

Regeringen föreslår i ett nytt betänkande att man ska införa skatt på engångsförpackningar av dryck och mat, t ex hämtkaffe på mackar och ca...

2010-11-09 10:11

Remisssvar till Jordbruksverket, cc Eskil Erlandsson

Remissvar till Dnr 22-9337/10 Föreskrift om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter

Det förslag som Jordbruksverkets tjänstemän har lagt för bevarande av ovanliga köksväxter, sk bevarandesorter och amatörsorter, brister på ett stort antal punkter och kommer få helt motsatt effekt mot det EU-direktiv det baserar sig på. Mångfalden inom odlandet kommer i själva verket minska, istället för att skyddas.

Sverige är ett land där klimatet och odlingsförutsättningarna varierar radikalt från norr till söder, vilket gör att vi behöver betydligt större mångfald inom köksväxterna för att kunna bibehålla den småskaliga odling som kommer bli allt viktigare i takt med att det storskaliga jordbruket drabbas av problem i oljebristens spår efter peak oil.

Att i det här läget gå ut och i praktiken förbjuda det hundratalet sorter det rör sig om är inte bara vansinnigt, utan riskerar också orsaka oersättlig skada. De föreslagna avgifterna saknar också helt proportioner. Att registrera en GMO-gröda kostar 200 kronor, men det skall det första året kosta 5000 kronor att registrera en naturligt förädlad gammal köksväxt. Hur kan det kosta 25 gånger så mycket att hantera gamla kultursorter än genmanipulerade sorter?

Ett stort antal småföretag, de flesta i gles- eller landsbygd riskerar att få se sin verksamhet upphöra. Minst 45 företag berörs och hundratals anställda, speciellt som Jordbruksverket avsiktligt inte ger någon övergångsperiod mellan gamla och nya regelverk.

Man kan jämföra med Storbritannien, där en registrering kommer kosta ca 1/4 av vad den gör i Sverige, och där man har en övergångsperiod på tre år.

Gör om och gör rätt.

1. Förläng remisstiden ytterligare minst en månad.

2. Inför en övergångsperiod om minst fem år för att ge möjligheter till småföretagen att anpassa sig till det nya systemet och inte omintetgöra hela sommarens fröodling.

3. Det skall inte kosta mer att registrera en kultursort än en GMO-sort, dvs högst 200:- kronor, och det skall vara en engångssumma. Att stå kvar i ett register innebär inte någon merkostnad för Jordbruksverket

4. De godtyckliga begränsningarna i hur mycket fröer som får säljas av ovanliga sorter skall tas bort, eller om EU:s regelverk kräver sådana gränser, höjas till vikter som aldrig kan uppnås. Man gynnar inte biologisk mångfald genom att begränsa hur mycket som får odlas av ovanliga sorter.

5. Punkt 4. ger också att man som fröförsäljare ej heller skall behöva rapportera in varje sålt gram frö.

Jordbruksverket riskerar nu att förlora den lilla legitimitet verket fortfarande har, annat än genom stöd av statens våldsmonopol. Med tanke på de allt fler mutskandaler som förekommer i Myndighetssverige, så är det av största vikt att Jordbruksverket återupprättar legitimiteten hos myndigheten.

Därför bör samtliga i det aktuella remissförslaget inblandade tjänstemän och chefer stängas av från sina tjänster tills vidare, tills en oberoende extern utredning granskat att ingen av de inblandade eller några till dem närstående har några som helst kopplingar till industriella fröodlare eller GMO-industrin eller hos de IT-leverantörer som skall leverera IT-stöd för regelverket.

Först då kan vi respektera att även Jordbruksverkets tjänstemän faktiskt bara är inkompetenta, och inte också korrumperade.

Menar landsbygdsminister Eskil Erlandsson något som helst allvar med tal om biologisk mångfald och matlandet Sverige så förpassas förslaget där det hör hemma. I pappersåtervinningen.
Nedanstående kommentarer är inte en del av det redaktionella innehållet och användare ansvarar själva för sina kommentarer. Se även kommentarsreglerna. För att din kommentar inte automatiskt ska raderas måste du sedan 28:e juni 2019 finnas på en VITLISTA. Skriv med kvalitet och följ kommentarsreglerna, så kan du komma in på listan. Ytterligare anonyma signaturer som unknown etc kommer inte att godkännas. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Genom att kommentera samtycker du till att din kommentar, tidsstämpel, profillänk och pseudonym sparas av Googles Blogger-system så länge det är relevant, dvs så länge blogginlägget är publicerat.

9 kommentarer:

 1. Tack!
  Kan man kopiera denna?

  Tycker du man skall ha med inkompetent? Räcker det inte med att bara varna för korruption? Appropå att du tyckte man skulle vara saklig.

  Mvh
  G

  SvaraRadera
 2. Jag tyckte att det var sakligt. Och ärligt.

  Naturligtvis får du kopiera, modifiera, skicka vidare.

  SvaraRadera
 3. Ojdå! Jag läste och tyckte det var bra skrivet, men satte mitt te i halsen när jag läste stycke 2 och 3 från slutet. Dessa drastiska stycken medför en risk att Jordbruksverket inte tar ditt remissvar på allvar.

  SvaraRadera
 4. Skickat till [email protected] och spritt till Alternativ.nu, som redan visste och några vänner.

  Ändrade "är inkompetenta" till "gjort missar i hanteringen". He he.

  Tack igen.
  /G

  SvaraRadera
 5. "Remisstiden har förlängts. Synpunkter ska ha kommit till Jordbruksverket senast den 10 november 2010."

  Jag har skrivit ett brev och jag hoppas att fler kommer att ta sig tid att göra det innan den 10:e november.

  Försök att använda er av egna formuleringar när ni skriver. Individuellt utformade brev är mycket mer effektiva än kopierade massmejl.

  SvaraRadera
 6. Bra Cornu!
  Ska själv skriva ihop ett svar ikväll. Man kanske skulle ringa till Janne Josefsson när man ändå är igång? En offentlig granskning av ärendet skulle inte skada......

  SvaraRadera
 7. Till berörda handläggare på jordbruksverket.

  Ni måste antingen se till:

  A. Att sorter för icke kommersiellt bruk, alltså för odling utom jordbruksfastigheter, får säljas fritt utan fördyrande registrering.
  Näringsidkande jordbrukare måste väl ändå redovisa exakt vad de odlar så de kommer inte kunna köpa "konkurrensdumpat" oregistrerat utsäde.

  B:Om A inte är möjligt måste ni sätta registreringskostnaden för kultursorter så lågt att den blir närmast obefintlig och då i VÄRSTA fall ha kvar en övre försäljningsgräns.

  Jag antar att denna närmast hysteriska utsädeskontroll kommer ur att växtförädlar-företagen måste få intäkter för nya framtagna sorter samt att jordbrukare skulle kunna riskera att få sämre eller förfalskat utsäde om kontrollerna saknades. Inget av detta skulle i praktiken äventyras av en liberal amatörodling.

  Genetisk variation är inget statiskt, särskilt inte för kultursorter. I alla fall borde det inte vara det och kultursorterna borde därför inte underkastas utarmingen som hård klassificering och registreringskostnaden kommer orsaka. Frön är inte läkemedel och behöver inte samma sorts byråkrati.

  Kultursorter är egentligen redan var mans egendom och rättighet, de är som barnvisorna och allemansrätten, redan framtagna och en del av Sverige.
  Kommer t.ex. företag A ha rätt att sälja någon kultursort som företag B betalat registreringsavgifterna för? Sådana potentiella tvister öppnar för ett kontrollbehov bortom alla rimliga nivåer. Detta är inget som EU-medborgaren har nytta av varken på lång eller kort sikt.

  Så skrev jag efter eget huvud med risk för sakfel.

  /Tisgift

  SvaraRadera
 8. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 9. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera