Aktuellt

Allt är inte en politisk handling

Allting här i livet är inte en politisk handling. Proffs kan faktiskt ha en personlig åsikt, som på inget sätt påverkar deras yrkesutövnin...

2010-11-06 10:10

Jordbruksverket vill utrota hundratals ovanliga köksväxter

Som alla redan känner till hatar EU, Jordbruksverket och landsbygdsminister Eskil Erlandsson allting som är småskaligt och oberoende och som klarar sig utan statlig översyn och utan statliga avgifter. Därför har man med stöd av ett EU-direktiv nu lagt ut ett förslag på remiss om att i praktiken helt stoppa alla de hundratals ovanliga köksväxter som används inom småskalig- och fritidsodling.

Sorter som bevarats i upp till över 100 år, och som har unika egenskaper vad gäller härdighet, utseende och smak som man inte hittar hos de stora producenterna eller i våra livsmedelsdiskar. Decennier av bevarande riskerar att slås ut och med det en värdefull naturlig genbank av växter härdiga i svenska förhållanden.

Varje enskild sort skall registereras hos Jordbruksverket till en kostnad av 3000:- SEK, och sedan en årlig avgift om 2000:-. De flesta av dessa sorter säljer inte ens tillräckligt för att betala avgiften om 2000:- om året, brutto. Att registerera en bekämpningsmedelresistent GMO-gröda hos Jordbruksverket kostar 200:- kronor. En tiondel av vad en naturlig men ovanlig sort skall kosta.

70% av idag registrerade frösorter ser ut att beröras och riskerar att försvinna. 45 svenska företag drabbas, uteslutande småföretagare i enskilda firmor och som nu får se sitt uppehälle bli olönsamt. Staten och EU är som vanligt det största hotet mot småföretagande, som skall ses som att det sker på nåder i väntan på avgifter och regleringar som gör verksamheten omöjlig.

Varje enskilt gram av sålda ovanliga fröer skall också registreras hos Jordbruksverket.

Läs mer om detta hos Runåbergs fröer, som med hundratals ovanliga fröer riskerar att få betala miljontals kronor i avgifter till Jordbruksverket. Den fröodling man byggt upp blir nu ohållbar och får helt enkelt läggas ner, och med det dör hundratals sorter formellt ut även om de fortfarande kan leva kvar bland frösamlande privatodlare. Man kommer inte riktigt än förbjuda sparandet av eget frö, men det kommer antagligen tids nog. Vad viktigare är att du inte får ge bort fröer du sparat till någon annan.

Ett citat från Runåbergs:

"De nya kraven, som förmildrande nog kallas regleringar av gällande direktiv, kommer att innebära en drastisk åderlåtning av utbudet av köksväxtsorter för framför allt fritidsodlare. Både nu och för all framtid. Vid en snabb genomgång rör det sig om mellan 300-400 sorter som går förlorade. Det kommer också att drabba fröhandeln hårt. Speciellt de företag som vill kunna erbjuda ett lite annorlunda sortiment och inte enbart det standardiserade EU-sortimentet. Kostnaderna kommer att öka och det drabbar främst kunder och anställda i fröhandeln.
Det är svårt att förstå hur Jordbruksverket, som blivit ålagt att arbeta för att bevara mångfalden av vårt växtgenetiska arv, med andra handen kan göra allt för att strypa variationen som finns tillgänglig inom köksväxterna. Vilka starka krafter styr detta verk eller misslyckas kapitalt med att styra det? Varför måste utbudet av köksväxter minskas? Vem tjänar på detta utplånande? Inte den miljonen fritidsodlare i Sverige och Norden som vill ha lite mer att välja på, i alla fall."


EU-direktivet heter

"KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/145/EG
av den 26 november 2009
om vissa undantag för godkännande av lantsorter och andra sorter av köksväxter som traditionellt har odlats på vissa platser och i vissa regioner och som hotas av genetisk utarmning och av köksväxtsorter som saknar reellt värde för kommersiell odling men som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter och om saluföring av utsäde av dessa lantsorter och andra sorter"


Visst låter det fint. Vad det i praktiken innebär är en utrotning av dessa sorter. EU är själva hotet.

Jordbruksverket och Eskil Erlandsson klappar dock händerna av förtjusning och spelar till punkt och pricka med. Byråkraten hos Jordbruksverket som ligger bakom den svenska tillämpningen heter Dr Linda Qvarnemark. Naturligtvis använder man som vanligt EU som alibi och skyller ifrån sig, men den svenska tolkningen och tillämpningen är godtycklig och skadlig. EU-direktiv är generellt fullkomligt vansinniga, men är skrivna för att tillämpas av fransmän eller italienare, dvs väldigt annorlunda än det skrivna ordet. Inte av svenska regelbögbyråkrater.

Hela remissen av den svenska ordagranna tillämpningen finns hos Jordbruksverket och för att se till att få så få protester som möjligt gavs endast tre veckors remisstid och sista dagen var igår. Det är nämligen viktigt att stoppa försäljningen av dessa fröer innan det är dags för vårsådden. Ihopsamlade fröer från årets säsong får inte säljas om man alltså inte hostar upp 5000:- per sort.

Någonstans hör jag hur agroindustrin och LRF skrattar så tårarna rinner. Det skall bara finnas en sorts squash. En sorts pumpa. Två sorters morötter osv. Helst skall de vara genmanipulerade och patenterade och endast kunna odlas om man häller bekämpningsmedel på dem, samt sakna smak och näringsämnen utan i princip bara vara snyggt paketerat vatten.

Här ser vi alltså ett utmärkt exempel på lagen om minskande avkastning på investerad tid och kapital, och visar alltså att vårt samhälle kommer kollapsa under sin byråkratiska tyngd. EU-direktivet tillför ingen som helst förbättring på någon punkt, bara kostnader, tid och byråkrati samt slår ut bevarandet av det som sägs vilja bevaras samt krossar småföretagare och leder till arbetslöshet för annat än byråkrater på Jordbruksverket.

Tillägg: Remisstiden är tydligen förlängd till den 10:e november, och även privatpersoner kan svara på remissen. Förslagsvis gör man detta via e-post till [email protected] , gärna med kännedomskopia till [email protected] också. I övrigt se remissbrevet Dnr 22-9337/10 Föreskrift om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter.

Tillägg 2: Skall ni söka jobb på Jordbruksverket måste ni ha ett ståndsmässigt eller passande efternamn. Qvarnemark. Knorrp. Sperlingson, Gråberg. Dumstrut. Sjödahl. Durling. Mollusk. Boiardt. Wejdemar.

Svensson, Johansson eller Andersson göre sig icke besvär.

Tillägg 3: Det finns liknande eller värre lagförslag i USA, där man rent av vill förbjuda all privat odling av grönsaker för eget bruk...

Tillägg 4: Har tydligen tagits upp i åtminstone Rapport i fredags i hela 21 sekunder, men det viktiga är förstås Idol.


Tillägg 4: Dessa ovanliga frösorter får inte heller säljas i obegränsad omfattning. T ex får man i Sverige högst sälja 120kg utsäde för lök, 15 kg för purjolök och 0.5 kg för rotselleri osv. Man förbjuder alltså uttryckligen att dessa ovanliga sorter skall få för stor spridning. Förpackningarna får inte heller vara för stora, t ex får en enskild förpackning med gräslök högst innehålla 5g fröer.

Notera att dessa siffror har hittats på av Jordbruksverket, och kan alltså inte skyllas på EU. Det är svenska byråkrater som med svenska skattepengar suttit och fastställt dessa begränsningar i svenskars frihet.

Tillägg 5: Det har satts upp ett forum, bytafroer.se för att underlätta civil olydnad och byten av ovanliga fröer.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

75 kommentarer:

 1. Irritationen växer.

  Alltså de har inget vettigt att göra så då måste de hitta på arbetsuppgifter det är detta det handlar om. För att värna sina egna jobb som är helt onödiga så måste de hitta på olika göromål som "måste göras" för tänk de hade ju varit för lätt, snabb och för bra annars.

  Administration är ett reellt hot mot välfärden och vårat samhälle. Istället för att anställa en till sjuksköterska idag så anställer man en administratör som har som uppgift att rapportera huruvida kvaliteten i vården uppehålls. Till det så måste existerande sjuksköterskor rapportera till administratören. Kontentan blir att det blir mindre reell vårdtid istället för mer.

  SvaraRadera
 2. De (jordbruksverket) har förlängt remisstiden till 10 november, så det finns fortfarande möjlighet att yttra sig.

  SvaraRadera
 3. Det här var faktiskt bland det mest upprörande du skrivit! Jag är ganska luttrad när det gäller folks allmänna idioti och så länge konsekvenserna av den är överblickbar engagerar jag mig inte längre. Jag har ju för övrigt emigrerat ut ur EU för att ha det på armslängds avstånd.


  Jag har skrivit till ett flertal instanser, bland dem Erlandsson, och kan bara hoppas att det tar skruv någonstans. Det här är samhällsfarligt!
  Den dag en farsot utrotar de få "godkända" växtarterna och inga alternativ finns kvar kan mänskligheten hälsa hem! Det här är "genocide" i växtvärlden och kan inte tillåtas!

  SvaraRadera
 4. Allt detta kommer försvinna när systemet rämnar, det känns i lilltån att det är nära nu. Endast Tyskland av EUs stora stater är i någorlunda ekonimskt skick att klara nästa krasch. UK och Frankrike är körda för gott.

  Vi västerlänningar lever långt över hållbar nivå, allt byggt på krediter. Vi kallar oss rika, men tar vi bort alla lån lever vi på en nivå liknande 1970-talet ekonomiskt men har miljontals bidragsberoende som vi inte hade då.

  Få vill ta till sig att livet snart kommer vara mycket tuffare och annorlunda, tillbaka till rovor och potatis!

  SvaraRadera
 5. Jag hatar bara EU och allt vad stat och regering heter mer och ner..

  SvaraRadera
 6. Vad mer kan man begära av denna cirkus? Det är väl helt i linje med komiken och dess makaberhet. Ni som blir irriterade bör använda er energi till något konstruktivt istället för att gå runt i er egen dimma och vara sura på cirkusen.

  Vill ni påverka politiker idag så får ni häva fram stålar och erbjuda politikerna "lyxiga förmåner" så att de kan propagera för er sak. Eller samla lite slanter med ett gäng och hyr in lobbyister, som förespråkar er sak i Bryssel. Men då får ni konkurrera med hundratals om inte tusentals andra lobbyister.

  Demonstrera och gnälla leder ingenstans idag. Cash is the king more than ever.

  SvaraRadera
 7. Åkej, jag är beredd att peta in tusenlappar i motstånd. Jag tror att utomparlamentariskt är mer kostnadseffektivt än att betala för mat, sprit och prostituerade till riksdagsmän.

  SvaraRadera
 8. 11:02: Problemet är att svenska byråkrater är regelbögar och tillämpar allting enligt ordagrannt mest skadliga tolkning. Man kan likt andra länder istället strunta i att tillämpa direktivet alls och skjuta upp det hela i 5-6 år och sedan slänga ur sig någon meningslös tillämpning som man sedan inte heller följer upp. EU:s direktiv är avsedda för franska eller italienska icke-tillämpningar, inte svenska ordagranna dito.

  Men det finns också en medveten illvilja hos Jordbruksverket, riktad mot småskalighet och hotade arter och raser. T ex när det gäller djurtransporter, där ett EU-direktiv ger undantag för hotade lantraser, som skall få transporteras utan de utbildnings- och byråkratikrav som övriga raser drabbas av eftersom det annars hindrar bevarandearbetet. Här har Sverige avsiktligt inte tillämpat den delen, utan fullt medvetet låtit de hotade lantraserna drabbas hårdare (eftersom lantrasbesättningarna är små blir det olönsamt att gå en kurs för 10 000:- för att få köpa in ett nytt avelsdjur).

  SvaraRadera
 9. Detta kommer att generera ett mail till jordbruksverkets inbox med kopia till lämpliga lokalpolitiker för allmän kännedom.

  Detta är nog ett av de mest hänsynslösa angrepp jag sett sedan lissabonfördraget såg dagens ljus...

  Mycket bra att du uppmärksammar detta!

  SvaraRadera
 10. Som forskare inom bevarande biologi och biologisk mångfald och dessutom en stor förespråkare för småskalighet och användande av lokalt och regionalt anpassade arter och raser gör saker som detta riktigt ont i hjärtat. Men eftersom byråkraterna inte verkar tro på de resultat vi forskare visar på, gör de ofta så som de tycker verkar bäst, eller snarare det som gör att de får så lite som möjligt att göra. Ett annat exempel på denna totala avsaknad av lyhördhet är ju den väldigt debaterade vargjakten.

  SvaraRadera
 11. Biologisk mångfald VS. Byråkratisk enfald.

  SvaraRadera
 12. Sådana här fascist metoder lär för övrigt fortgå så länge majoriteten av folket inte bryr sig, och att dem tror blint på de politiker gör och säger. Personligen tror jag detta förslaget är light gentemot vad som komma skall tyvärr. Frågan är vad som krävs för att folket ska orka bry sig om sin omvärld och inte enbart sitt ego onanerande.

  SvaraRadera
 13. Problemet med utrotning av sorter är att när de är borta så är de borta. Punkt.

  SvaraRadera
 14. Vart fan är de militanta naturfrämjarna nu då?

  Det är klart fröer ser ju inte lika gulliga ut som små harmlösa minkar.

  SvaraRadera
 15. Publisera hela innehållet i media inkl. kommentare,samt en förfrågan till Erlandsson på jordbruksverket, Att förklara hur växterna skall leva vidare när han vill utrota mångfalden.Ytterligare en politiker vilken ej behöver ta konsekvensen av sina tokiga beslut.

  SvaraRadera
 16. Det lilla jag sett tidigare i frågan är att det är kostnaden som är problemet. Är det verkligen EU som bestämt priset?

  SvaraRadera
 17. En gång i tiden höll sig EU till den s.k subsidiarieprincipen, dvs små beslut tas lokalt och stora beslut som berör alla tas högre upp.

  När man frångår denna princip, och lägger näsan i blöt överallt tycker åtminstone jag att EU-projektet spårat ur.

  Kanske ska vi också fundera på begreppen federation och konfederation, där det senare exemplet bygger på frivilligt samarbete mellan stater, där länderna behåller sin suveränitet.

  Med andra ord, en union behöver inte se ut som dagens EU. Och projektet har allt mindre folkligt stöd. Undrar vilket land som blir först att tacka för sig?

  SvaraRadera
 18. Your Victory garden counts more than ever...

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Victory-garden.jpg

  SvaraRadera
 19. GMO-maffian ligger bakom. När människor inte vill äta genmodifierade växter, gäller det för maffian att få bort allt som inte behöver besprutningsmedel. Inte nu på en gång, men steg för steg så att det inte finns något alternativ till GMO och därmed inte någon mångfald.

  Östsovjet har ersatts av västsovjet.

  SvaraRadera
 20. Senatsförslaget S. 510 gör det illegalt att odla, dela, byta och sälja hemodlad mat.
  http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=868
  Är vi påväg dit också?

  SvaraRadera
 21. 14:21. Huvudet på spiken. Nej, det är Jordbruksverket som fastställt priset. 3000:- för att föra in uppgifter i en lista. 500:- i timmen innebär att det tar SJV hela sex timmar att föra in vad som tar en rad i ett Excelark.

  2000:- för att sedan inte radera uppgifterna varje år. Att inte radera uppgifterna tar alltså fyra timmar.

  Naturligtvis beror detta på att man skall ta fram ett avancerat IT-stöd för 10 MSEK för att hantera detta, och inte kan hantera det i någon enklare form.

  Finns väl inget i EU-direktivet som säger att det skall behöva kosta 2000:- att inte radera en uppgift i ett register, när det bara kostar 200:- att inte radera en uppgift om det är en GMO-gröda.

  Så naturligtvis är det helt medvetet gjort från SJV, Eskil och Dr Qvarnemark, med syfte att slå ut de flesta frösorter.

  SvaraRadera
 22. Attilla, tyvärr inget land. För även om EU förlorar allt mer legitimitet hos folket så är det inte folket som bestämmer. Det visade Lissabonfördraget med all tydlighet.

  För politiker är EU ännu en födkrok med ännu högre löner (skattefria dessutom) och ännu mer makt och ännu mer dubbelarbete.

  Egentligen borde varje ny lag som minskar folks frihet eller självbestämmande vara förbjuden, men i praktiken så ökar varje ny lag pålagorna och minskar friheten samtidigt som den ökar politiker och myndigheters makt.

  Och så kommer det fortsätta till revolutionen kommer. Tyvärr.

  SvaraRadera
 23. Det är klart vi är på väg dit också. Alla odlingar mindre än en viss storlek skall naturligtvis på sikt förbjudas, även för privat bruk. Politiker har alltid råd att köpa mat, den finns ju i EU-parlamentarikernas speciella skattefria affärer.

  SvaraRadera
 24. Cornu,
  Säg aldrig aldrig. Sådär resonerade min morbor i Ungern också, "ryssarna skulle aldrig ge sig av", några år innan sovjetkommunismen rasade samman.

  Jag tror att EU-projektet kommer att gå graven förr elelr senare, eller möjligen uppgå i en ännu större federation.

  SvaraRadera
 25. Det här gör mig faktiskt riktigt arg. Jag ska göra något åt saken.

  SvaraRadera
 26. Jag har alltid skrattat åt "civil olydnad" men i detta fall passar det faktiskt alldeles utmärkt. Föreslår att den företagsamme tittar på hur designerdroghandeln hanteras via nätet, skapar ett nätverk med mindre "leverantörer" och skrattar högt när tjänstemännen söker igenom samtliga trädgårdar och sommarhus i landet på jakt efter odlingarna. Dessutom har jag svårt att tänka mig att olaglig fröhandel via postorder skulle prioriteras särskilt högt hos polismyndigheten.

  SvaraRadera
 27. Jag förstår inte syftet med en registrering oavsett om det är EU eller jordbruksverket som står bakom.

  Vad har jordbruksverket med att göra vad jag sår på min mark och hur mycket?

  Q

  SvaraRadera
 28. Jag blir mer och mer rädd för att västsamhället kommer att kollapsa inte bara under bördan av alla välfärd som inte kommer kunna finansieras, utan också under det mer fascistiska väldet som breder ut sig. Staten har snart tagit ifrån oss alla våra friheter under förespeglingen av frihet och bekvämlighet. Snart kommer graviditeter kontrolleras också. Det är inte konstigt att partier som SD går framåt. Den etablerade politiska makten är korrupt, självgod och allmänt vedervärdig. Det värsta är dock att den kriminella världen, vilket är en protest samt alternativ till vårt samhället, bara växer. Det är precis i sådana tider av förtryck som folk vänder sig till alternativa makthavare, någon annan som kan skydda dom och ge dom rättvisa. Ungar krossar gatlyktor och klottrar. Vuxna barn går med i Hells Angels och rånar banker.

  Men allt eftersom skuldkrisen i Europa blir värre kanske Tyskland tröttnar och återtar sin D-Mark. Då är nog inte ett totalt sammanbrott av EU långt borta.

  SvaraRadera
 29. Av många kommentarer att döma så verkar det som om vissa tror att motsvarande remisser sker av misstag på EU-nivå?! att vissa remisser sker slumpmässigt och att den egentliga orsaken är att få några EU-anställda sysselsatta? Om det ändå vore så väl.

  Är det inte snarare en global insats i syfte att kontrollera matproducenterna till ett fåtal aktörer.

  Så länge vi befinner oss i ett tillstånd av rädsla (se nyheterna vilken dag ni vill i veckan 24/7) så driver t ex EU igenom fler och fler lagar som inte är till vår fördel.

  Det finns för mycket tillgänglig information på internet som får den nyfikna att förstå att dessa små fröer du skriver om inte är den egentliga orsaken till lagförslaget.

  SvaraRadera
 30. Snart lika många kommentarer som när du skriver opassande om dom hyvens vargarna! Ett gott tecken men ännu långt till vägs ände.
  Jag tror att fröprasslarna gör följande fel,
  1. Dom behöver inte skuldsätta sej för denna saken vare sej initialt eller kontinuerligt. Inga räntor till eliten och inga nya pengar skapas =tummen ner.
  2. Småskalighet och egenodling ger små eller inga skatteintäkter till makten = tummen ner.
  Sen får vi aldrig underskatta maktens klåfingrighet; medborgaren ska känna av i sin vardag att makten finns!

  S. Hund

  SvaraRadera
 31. Nu är det läge att agera!
  Skriv till Erlandsson!
  VÄNTA INTE!

  SvaraRadera
 32. Visst, men skriv framför allt ett sakligt remissvar till Jordbruksverket.

  Eskil Erlandsson vill ha det så här, småskalighet skall motarbetas och han kommer bara slå ifrån sig med att han inte kan ägna sig åt ministerstyre och att det är EU som bestämt det här bla bla bla.

  SvaraRadera
 33. Hur köpt är Eskil?
  Tror han snart måste börja ducka!

  SvaraRadera
 34. Det där med civil olydnad blir mer och mer tillämpbart. Och motiverat.
  Klat GMO-maffian ligger bakom.
  De och EU ska bekämpas!

  SvaraRadera
 35. Monsantos och bioteknikindustrins bedrägerier
  http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=899

  SvaraRadera
 36. Man kan anordna fler träffar för trädgårdsamatörer. Istället för att sälja för pengar så kan man idka byteshandel eller kan storebror stoppa det också?

  SvaraRadera
 37. Det handlar om Makten över Maten. Just detta med fröerna kan tyckas obegripligt och kan lika väl vara ett uttryck över byråkratisk klåfingerhet och inkompetens, men det är ett faktum att EU i stort sett handlar om jordbrukspolitik och Makten över Maten.

  Idag är det EU som bestämmer vilka grödor och produkter som är lönsamma att producera genom sitt omfattande stödsystem. De bestämmer även i detalj hur produktionen ska gå till på gårdarna. Konsumenterna tror att de köper billig mat utan att inse att de redan betalat en del av den via skatten, samt även finansierar en byråkrati som är löjligt innefektiv och kontraproduktiv.

  Vidare är både konsumenter och producenter helt i händerna hos handeln som genom sitt oligopol på distribution av livsmedel avgör exakt vad som ska hitta till våra stekpannor. På vägen dit har de ofta förvandlat livsmedlen till en obehaglig och smaklös sörja full med märkliga tillsatser.

  Konsumenter och producenter behöver egentligen bara varandra. Det behövs byggas upp alternativa marknadsplatser där dessa två grupper återtar makten över maten.

  Jag är själv stolt producent av livsmedel. Jag kan sälja mat av en kvalitet som är skyhögt över den som finns i de fina affärerna till ett lägre pris, men jag saknar själva möjligheten att marknadsföra det jag vill sälja.

  SvaraRadera
 38. Det finns väl inga privatodlare som bryr sig om det här direktivet om fröerna? hoppas jag iaf...
  Jag kommer hursomhelst att fortsätta att odla alla mina ovanliga sorter och byta med andra av hjärtans lust. Det blir ännu roligare nu.Och mycket mer meningsfullt.

  /GeCe

  SvaraRadera
 39. Håller med dig GeCe!

  Vilket vansinne!

  I värsta fall får man väll sponsra sitt favoritgrönsaksutsäde med 5000kr

  SvaraRadera
 40. Ang. tillägg 3, så är det en logisk konsekvens av tillväxtsamhället. Det enda sättet som är kvar för att få BNP att öka "stadigt" i mättade ekonomier är att formalisera den informella ekonomin. Exempelvis genom att förbjuda privat odling av grönsaker, så mer grönsaker behöver konsumeras och därmed kan inkluderas i BNP-kalkylen.

  Avskyvärt och sjukt dumt. Men likväl sant.

  SvaraRadera
 41. Civil olydnad är det enda rätta! Skit i byråkraterna och hamstra upp alla tänkbara fröer. Håll grönsakssorterna igång i informella odlarnätverk.

  Och de stackars byråkraterna och EU då? Give'em shit! :-)

  SvaraRadera
 42. Jag är medlem av en fröbytarring och försöker nu odla upp gammelsorts utsäde.
  Men tyvärr lär odlarringar/fröbytesringar bara hjälpa en begränsad tid. Om makten vill att endast kontrollerad odling ska ske så kommer det också bli så till slut.

  DE kan slå mot själva odlingen igenom motiveringen att oregisterade arter skulle kunna vara värdar och reservoar för sjukdomar och att dessa potentiella sjukdomar skulle kunna slå mot den allmänna matförsörjningen.

  När sedan oregistrerade sorter blivit olagliga så kommer naturligtvis inte en normalsvensk autoritetstroende befatta sig med dem och absolut inte på organiserad basis.

  /Tisgift

  SvaraRadera
 43. http://www.youtube.com/watch?v=TEr9EeXe4I0&feature=fvsr

  Det är inte bara inom EU dessa reformer äger rum.

  SvaraRadera
 44. Vad är detta för jävla jordbruksverk?

  SvaraRadera
 45. Tisgift 07:00:
  Måste ju vara svårt för övermakten att argumentera att det är en reservoar för sjukdomar och smittor, när det i själva verket är precis tvärtom, en reservoar för motståndskraft mot dessa saker.
  Övergår mitt förstånd hur man kan komma med ett sånt idiotiskt förslag som minskar den genetiska mångfalden.
  Civil olydnad är i detta fall helt nödvändigt( och i alltfler fall verkar det, som saker och ting utvecklar sig), frön är alldeles för viktiga för att anförtros åt klåfingriga byråkrater!

  /GeCe

  SvaraRadera
 46. Det gläder mig att Runåberg har klarat sig så långt som dom har, jag hörde redan för tio år sen hur de trakasserades.

  Borde vi inte dra igång en kampanj där vi säljer dessa uppenbarligen helt livsfarliga fröerna på torgen som ett medvetet EU-motstånd, och samlar in protestlistor därtill? Vi kanske inte självklart vinner första gången, men varje motstånd måste börja byggas upp på något vis, och det här är inte ett sämre sätt än något annat.

  SvaraRadera
 47. Varken Jordbruksverket, EU eller någon annan instans har rätt att förbjuda någon växt, djur, människoras eller sort. Om de försöker har de förverkat sin legitimitet att inneha makt och inflytande. Folket har rätt och skyldighet att i sådana fall utöva civil olydnad och göra revolt för att störta byråkraterna och makthavarna.

  SvaraRadera
 48. Kan det vara Regeringskansliet snarare än Jordbruksverket som bör utsättas för delar av irritationen? Vet inte hur det är i just detta fall men man har på andra områden tryckt hårt på att myndigheter i allt högre grad ska finansiera sig genom att ta ut olika former av avgifter.

  SvaraRadera
 49. Agera för helvete! Jag skall ta en vända på stan imorgon med min karl och uppmärksamma folk om det här, några andra förslag på vart jag kan vända mig för att hjälpa till? Det här är helt djävla sinnessjukt.

  SvaraRadera
 50. Äntligen kommer den rättmätiga ilskan upp till ytan. Många kommentarer som tyder på att människor börjar vakna till på allvar nu när förtrycket mer och mer visar sig synligt i form av t ex detta vansinniga byråkratdirektiv.
  Vi har som människor en enorm kapacitet att ta hand om oss själva och varandra utan att byråkrateliter mikrodikterar våra liv. Vi är klokare, kreativare och mycket MER, än vad deras indoktrinations- och propagandasystem lurat oss att tro sen barnsben.
  Dags att vakna upp som den MÄNNISKA du, vi, alla är.

  SvaraRadera
 51. Detta ämne diskuteras på flashbacks forum också; https://www.flashback.org/t1350852

  SvaraRadera
 52. Det sjukaste är att 2010 är året för biologisk mångfald - det har EU och FN bestämt:

  http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign/index_sv.htm

  Förlusten av biologisk mångfald skulle ha STOPPATS till år 2010 enligt FN-deklarationen om biologisk mångfald som antogs 2001 och en kommunikation från EU-kommissionen som undertecknades 2006:

  http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm

  Och de talar gärna högljutt om sina ambitioner att öka det ekologiska jordbruket/minska jordbrukets negativa effekter:

  http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sv

  Så ring, skriv och skrik på politikerna. Backa upp med DERAS EGNA beslut. Ställ dem till svars.

  SvaraRadera
 53. Sv /GeCe 2010-11-07 12:11

  Det är inte alls svårt att få oss att tro att de är farliga. Jämför med hur vilda fåglar sköts i samband med fågelinfluensehysterin. I tidningarna stod om en anddam i småland? som en stor potentiell risk och att fåglarna där sköts.

  /G

  SvaraRadera
 54. Jojo de gör som i USA /eu...i allt...montsana har i princip ensamrätt over there, GMO grödor och myndigheterna trakasserar de små odlarna.
  Att kunna odla sina egen mat vill nu STATEN reglera och utan att konspirera av vilken orsak?
  Pangar och kontroll, världen har blivit galen och de får vara nog!

  SvaraRadera
 55. http://www.activistpost.com/2010/11/monsanto-candidates-win-election.html JUST och här kan ni läsa om hur de lobbar i USA och vinner val,.

  SvaraRadera
 56. Hejdågmo.se gå med!

  SvaraRadera
 57. rimmar illa med målen som FN har kommit fram till

  http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/10/29/un.biodiversity.summit.conclusion/index.html?hpt=Sbin

  SvaraRadera
 58. Det här handlar inte alls om byråkratisk klåfingrighet utan om makten över vår mat, det här är genomlobbat av industrin. Den som kontrollerar världens mat har den ultimata makten. I USA riskerar en lag som kan förbjuda all hemodling att passera: S 510

  SvaraRadera
 59. Det går inte att driva igenom en sådan lag (Bill S510) Syftet är alldeles för uppenbart.

  /GeCe

  SvaraRadera
 60. http://www.raravaxter.com/newsdesk_info.php?newsdesk_id=10&osCsid=5tfsk2i74mqt2029ai87gonqj1

  SvaraRadera
 61. Kan man starta ett krig på falska grunder, även där var syftet uppenbart, så kan man säkert lätt som en plätt även få igenom denna lagstiftning.

  http://www.youtube.com/watch?v=gOups0dfdwM

  http://www.youtube.com/watch?v=nazjCkGCgyc&feature=related

  SvaraRadera
 62. Läste i tillägg 2 att namnen på byråkrater spelar roll. Är inte nivån på debatten väldigt låg. För övrigt så har remissen gått ut för länge sedan. Då var det ingen eller få som opponerade sig när det fanns chans att påverka det det

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du låter ju faktiskt som tagen ur Liftarens guide till galaxen...

   Radera
 63. Remisstiden var tre veckor, och på nätet och via remissprenumerationer kom den inte ut förrän 2-3 dagar innan tiden gick ut.

  Remisstiden är för övrigt förlängd till i morgon.

  SvaraRadera
 64. Förtydligande från Jordbruksverket:
  Vi har den senaste veckan få ta emot många upprörda och engagerade synpunkter på förslaget om hur EU-direktivet för bevarande- och amatörsorter för köksväxter ska införlivas i Sverige.
  Vi förstår att de nya reglerna väcker oro för att mindre vanliga frösorter ska försvinna. Läs gärna vårt förtydligande på www.jordbruksverket.se

  SvaraRadera
 65. Jaså. Så här skriver ni

  "Men för amatörsorter kommer den nya föreskriften innebära en ökning av kostnaden för att vara med på sortlistan med 3000 SEK per sort."

  Detta för att komma med på listan. Sedan tillkommer årlig avgift.

  Allt enligt er själva på http://www.jordbruksverket.se/download/18.32b12c7f12940112a7c800035905/Konsekvensutredning+för+direktiv+2009-145.pdf

  SvaraRadera
 66. Hur många sorter är det som idag är registrerade efter den lagstiftning som nu ska bort? Jag vet inte om det är 300 som någon skrivit men det är enligt Jordbruksverket 70 av dessa som är svenska sorter. Och dessa är till större delen sådana som tidigare har varit registrerade på sortlistan men som de större utsädesföretagen inte velat ha kvar där utan utnyttjat denna lagstiftning för att ändå ha kvar dem i handeln. Det är väl av denna anledning att det är oklart hur man gör med dessa som hela bråket börjat. Och detta är egenligen inte det som föreskriften som är ute på remiss handlar om, även om det klart påverkar om syftet med direktivet blir som man tänkt. Avgiftsfrågan är klart viktig men lägg kritiken på rätt nivå.

  I huvudsak är faktiskt direktivet och föreskriften något positivt. Det ger en möjlighet inom hela EU få med även sorter som inte kan komma in på sortlistan på grund av att det normalt kostar för mycket i odlingsvärdesprovning.

  Allt detta skrikande om att Jordbruksverket inte jobbar för den biologiska mångfalden är så jobbigt. Hade ni läst direktiv och föreskrift istället från början hade väl synpunkterna kunna hamna på en mer saklig nivå. Kritik behövs men den ska var genomtänkt och inte bygga på förutfattade meningar.

  SvaraRadera
 67. http://www.youtube.com/watch?v=5YlkSXRER_8

  s510 har gått igenom, tyvärr.

  SvaraRadera
 68. http://www.impecta.se/erbjudande/erbjudande45/eu-direktiven/direktiv.html

  SvaraRadera
 69. كشف تسربات
  كشف تسربات
  تحميل لعبة كراش للكمبيوتر
  سوق السعودية


  http://www.ebq.co/2015/05/blog-post_4.html
  http://www.ebq.co/2015/05/2015_9.html
  http://www.ebq.co/2015/05/2015-whatsapp-for-all-nokia.html
  http://www.ebq.co/2015/05/2015_4.html
  http://www.ebq.co/2015/04/2015_95.html
  http://www.ebq.co/2015/05/blog-post_44.html
  http://www.ebq.co/2015/05/dumpper-jumpstart.html
  http://www.ebq.co/2015/05/2015_17.html
  http://www.ebq.co/2015/05/wpawep.html
  http://www.ebq.co/2015/05/blog-post_62.html
  http://www.ebq.co/2015/05/9688.html

  SvaraRadera