Aktuellt

Bostadsbankomaten och Finansinspektionen: Fyra av tio nya bolån går inte till bostadsköp - ökar

Finansinspektionens rapport Den svenska bolånemarknaden  visar att fyra av tio nya bolån inte gick till att köpa bostad eller att byta bank....

2010-11-18 09:05

Energimyndigheten/Regeringskansliet: 89% fossila bränslen i Sverige 2020

Via Effektbloggen hittade jag till Supermiljöbloggen som har tittat på en prognos från Energimyndigheten och Regeringskansliet över användandet av förnyelsebar energi i Sverige år 2020.

Baserat på den prognosen har Supermiljöbloggen tagit fram följande graf.

Japp.

Så ser den prognosen ut.

0.1% av transporterna kommer år 2020 bestå av de hypade elfordonen. 1% kommer vara biogas enligt prognosen.

Fossila bränslen, inklusive fossilgas, kommer fortfarande stå för 89% vilket förstås även inbegriper fossilhybridfordon.

Nu tar förstås inte Energimyndigheten någon hänsyn till peak oil, eftersom de följer IEA:s fantasier. Men det är inte osannolikt att Sverige inte kan importera lika mycket fossila bränslen år 2020 som idag, så andelen fossila bränslen kan mycket väl visa sig vara lägre, men då handlar det alltså om att vi måste stryka transporter, inte att de faktiska volymerna av förnyelsebara bränslen ökar. Man kan också notera att prognosen bland annat förutsätter import även av biobränslen, ex etanol och biodiesel, så inte ens dessa 11% handlar om någon form av självförsörjning för Sveriges del.

Siffrorna kommer från Sveriges Nationella Handlingsplan för Förnyelsebar Energi.

Kommer ni ihåg Göran Perssons oljekommission och utfästelserna om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2020? Den är numera år 2030 med alliansregimen, men fossilobereonde definierade Göran Persson som 49% fossila bränslen. Utfallet ser ut att bli 89%, inte 49%.

Fast upphör exporten av fossila bränslen till år 2030 så kommer vi mycket riktigt köra på 0% fossila bränslen år 2030. I den mån vi alls kör några fordon då...

Vän av ordning undrar hur vi kan ha 5% etanolförbrukning år 2020 när vi har 5% låginblandning i bensinen redan idag. Svaret är förstås att en mycket stor del av Sveriges bränsleförbrukning är diesel, framför allt inom tunga transporter, och inte bensin. Och de som kör på E85 kör på minst 15% bensin, och ännu mer än så vintertid, i den mån de faktiskt tankar etanol i bilen och inte bara köpt den för parkeringsförmånerna och statliga bidrag.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

24 kommentarer:

 1. Snart 89% gengas

  SvaraRadera
 2. Tiden rinner iväg. Och mycket lite görs åt energifrågan inom transportsektorn. Sverige kan med viss ansträngning bli nästa självförsörjande på energi för transporter. Vi måste röta (göra biogas) av allt avfall som duger till detta och inte elda upp soporna i värmekraftverk. Vi måste göra metanol av all grot och nyplantera energiskog på alla ytor som det är möjligt. Vi måste bygga ut kärnkraften att ersätta även fjärrvärmeverk. Vi måste bygga ut järnväg och elektrifiera våra större vägar. Och vi måste börja NU.
  /Cyklar Rex

  SvaraRadera
 3. cornu,, hur ser cirkeln ut i dag, och vilken mängd fosila bränslen gör vi av med i dag, kan även tänka mig att dom 89% är baserad även på en större mängd fosila bränslen mot i dag, så då måste det ju bli än värre,, typ,,

  Mvh P

  SvaraRadera
 4. Dieselmotorer är effektiva. Etanolmotorer ineffektiva. Så varför inte köra dieselbilar i framtiden.
  Det är inte bränslet som avgör utan mängden.
  Vi måste minska transportmängden i framtiden. Flytta in till städerna-eftersom landsorten är så avlägsen!/ Oppti

  SvaraRadera
 5. Det är en ökning av förnyelsebara bränslen från 528 ktoe (kiloton oljeekvivalenter) år 2010 till 1008 år 2020. En dubbling av det förnyelsebara.

  SvaraRadera
 6. "Riksdagen har på förslag från regeringen beslutat att andelen förnybar energi år 2020 ska vara
  minst 50 procent av den totala energianvändningen."
  I rapporten står detta klart och tydligt, hur kan det tolkas på annat sätt?

  /Frågande

  SvaraRadera
 7. Alla go... dålige ting är tre. Oljetoppen, bostadstoppen och fosfortoppen. Dessa är på väg att krokna av nedåt samtidigt.

  Håll i kepsen för nu bär det av..

  SvaraRadera
 8. Man borde göra lag på att alla sopstationer och reningsverk ska röta. Dessutom borde många reningsverk och sopstationer idag ge f*n i att generera egen el med sin biogas. De kan köpa svensk el (som är rätt fri från fossila medel) och skicka ut biogasen på vägarna istället.

  SvaraRadera
 9. Från vilka länder skall vi importera avfall när vi kommer att slänga allt mindre?
  I början av finanskrisen importerade vi från Norge, Holland, Storbrittanien med flera som transporterades med båt och långtradare.
  När gapet mellan tillgång / efterfrågan på olja blir ökande om några år kommer alla att slänga allt mindre.

  SvaraRadera
 10. Tips är att kolla in rapporten ”Efter Oljetoppen: Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär?” av Hillevi Helmfrid och Andrew Haden, KSLA och SLU. Kan laddas ner i PDF format online eller beställas från SLU för en billig penning. http://www.cul.slu.se/publikationer/Efter_oljetoppen.pdf

  SvaraRadera
 11. Diesel och etanol är mer skadligt för hälsan än bensin. Diesel framkallar bl.a cancer enligt forskning. Etanol irriterar slemhinnor vilket gör att de som använder respiratorer lär få det riktigt jobbigt om användandet av etanol ökar samt de som har astma besvär.

  Fast det är väl någon promille som bryr sig om det. Att förgifta sin kropp är ju en del av vår levnadsstandard och den som inte gör det anses vara konstig för gemene man. Ge mig ett tält och ett spjut any day.

  SvaraRadera
 12. Kan det vara så att vi i den relativt rika delen av världen fortfarande kan köpa fossila drivmedel när priserna fyrdubblats men att andra länder måste sluta redan vid en fördubbling av priset?

  Jag kan tänka mig att fortsätta köra bil vid dubbla dagens pris - om än mindre. Och då bör man betänka att större delen av dagens drivmedelspris faktiskt är skatt.

  Sen om det är juste att vi kan fortsätta konsumera och andra inte har råd är en annan diskussion.

  / Lowrisk

  SvaraRadera
 13. "Men det är inte osannolikt att Sverige inte kan importera lika mycket fossila bränslen år 2020 som idag,"

  Där bidde de många negationer Cornu.

  SvaraRadera
 14. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 15. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 16. När jag gjorde grafen så jämförde jag helt enkelt siffrorna i tabell 1 på sid 7 (över total energiförbrukning inom transport) med siffrorna i tabellen på sid 104 (prognoser över det förnybara).

  Så den som vill veta hur siffrorna ser ut i år kan enkelt gå in och räkna. Själv är jag lite för snurrig för att göra det just nu, vilket manifesteras av att jag var tvungen att radera de föregående två kommentarerna där jag gjorde bort mig fullständigt.

  SvaraRadera
 17. Kan ju tilläggas att det går åt stora mängder fossila bränslen för att tillverka och transportera etanol, biodiesel, biogas, elbilar och tåg.

  SvaraRadera
 18. Såg att du skriver på ett survivalistforum här i Sverige. Vad tycker dina barn om sin extremt paranoida far som bunkrar konserver och pratar om domedagen?

  SvaraRadera
 19. 17:40 Det är väl en trend bland investerare att skapa bunkers. Om man har en medel IQ och kan förstå vad som pågår i samhällsutvecklingen så lär man klart göra det man kan för att skydda sin familj. Men har man svårt att sätta ihop bitarna så skapar man en kommentar likt din. Glöm inte att FNs generösa utvärdering där Sverige är i princip U-land 2030 och längst ner bland 40 I-länder. Den enda paranoida här är den som blundar för sanningen.

  SvaraRadera
 20. Med fossiloberoende fordonsflotta så syftade man på en fordonsflotta som inte var beroende av fossila bränslen. Därmed var det inte sagt att bilarna bara skulle använda fossilfritt bränsle. Detta är en lite tokig målsättning med tanke på att alla bilar redan idag kan drivas på icke fossila bränslen till 100%, vad som saknas är egentligen bara bränslena. Men det är inte så bara.

  Att producera icke fossila bränslen i den kvantitet som behövs för att ersätta svensk drivmedelsanvändning är inte så lätt. För 2009 så handlade det om ungefär 4,86 miljoner kubikmeter bensin (46 TWh), 4,76 miljoner kubikmeter diesel (48 TWh), 1,11 miljoner kubikmeter flygbränsle (11 TWh), 0,93 miljoner kubikmeter villaolja (9 TWh) och 1,03 miljoner kubikmeter tyngre eldningsoljor (10 TWh).

  Att minska dessa volymer är därför mycket viktigt. Främst sker detta genom EU's krav på 130 g/km för 2012 och senare det krav på 95 g/km som planeras för 2020. Genom bränsle och bilskatter kan man också få fler att välja snåla dieselmodeller. Man bör också skärpa kraven på E85 drivna bilar som pga att de kan drivas på E85 tillåts ha en väldigt hög bränsleförbrukning vilket är ohållbart. Med 4,5 miljoner fordon som körs 1500 mil vid en snittförbrukning på 0,45 liter milen så skulle det totala bränslebehovet inte bli mer än 3 miljoner liter (40 TWh), nästan en halvering jämfört med idag trots fler fordon än idag och samma snittkörsträcka.

  Man behöver också få över fler lastbilstransporter på järnvägen för att minska dieselanvändningen. Byggde man höghastighetsjärnväg så skulle man både kunna öka transportkapaciteten för järnvägen och minska inrikesflyget vilket minskar användningen av diesel såväl som jetbränsle. Även bensin/diesel användningen skulle sannolikt sjunka pga detta på sikt.

  Villaoljan borde man i praktiken förbjuda, exempelvis genom att öka skatten på den, då den är ganska enkel att ersätta. I princip så handlar det om samma produkt som diesel fast med en annan skattesats.

  Att blanda in 10% etanol i all BF95 är en bra början, BF98 kan man begränsa till 5% etanol och/eller 3% metanol. För dieseln så borde man som nästa steg satsa på vätebehandlade biooljor; dvs rapsolja, tallolja mm som förestras och vätebehandlas för att producera kolväten av samma typ som finns i diesel. På så sätt slipper man de problem som feta metylestrar orsakar vid användning i dieselmotorer och man kan öka inblandningen. Därutöver så krävs en större satsning på att producera drivmedel genom exempelvis förgasning i energikombinat. Dvs man producerar biobränsle, fjärrvärme och eventuellt el i samma anläggning från all sorts biomassa. Svartlutsförgasning behöver också införas i stor skala vilket ensamt skulle kunna svara för drygt 25 TWh biobränslen. De mest intressanta bränslealternativen borde vara syntetisk diesel, metanol och dimetyleter. Metanol kan också omvandlas till bensin med Mobil-processen om det är nödvändigt.

  När det gäller biogas så borde man satsa på att omvandla denna till flytande bränsle. På så sätt får man ett bränsle som kan användas av den nuvarande fordonsflottan utan ny infrastruktur. Möjligt tillskott handlar om kanske 5-10 TWh.

  Ett problem med satsningar på biodrivmedel är att de vanligtvis inte är omtyckta av den industri med vilka de konkurrerar om råvaror. Vilket i sin tur innebär risk för lägre skatteinkomster för staten.

  Notera också att EU lagstiftningen är utformad som så att för varje elbil som en biltillverkare säljer så får samma tillverkare sälja fler bränsleslukande bilar men kan ändå klara 130 g/km kravet. Varje elbil som säljs anses nämligen ge 0 g/km och räknas som 3,5 bilar. Dvs den supermiljöbilspremie regeringen tänkt införa är faktist direkt miljöskadlig.

  SvaraRadera
 21. Jont: Peak oil har man pratat om sedan 50-talet. 70-talet skulle knarket ta kol på oss samt oljekrisen, 80-talet ett kärnvapenkrig. 90-talet en fastighetskris.

  Tror bara att det kan vara jobbigt för psyke att stenhårt tro på mänsklighetens förfall och köpa konserver och hippt inse att man måste skaffa sig ett trädgårdsland. Sen att sionisterna producerar media så som the road, 2012 och fina liknande end of the world filmer gör väl bara ännu mer nödvändigt att gräva ut källaren.

  Din HDI-undersökning som du länkar till bygger på att länderna kommer att utvecklas i samma takr som de gjort de sista 30-åren. Att Sverige kommer ha samma invandringstillskott varje år förefaller osannolikt. Sedan ni som älskar olja borde väl kunna anta att länder som Qatar, Förenade arab emiraten inte kommer kunna ha samma BNP-utveckling i framtiden? Kom igen nu..

  Om man nu tror på vad som händer så förefaller det ännu löjligare att inte köra racet fullt ut med att skaffa massor med vapen, gjuta stora källare under huset osv.

  Jag blir så trött.

  SvaraRadera
 22. @jag blir så trött:
  Vissa människor trivs med att se det mörkaste mörka i allting.
  Vissa människor trivs sen med att förbereda sig för det värsta, även om man aldrig kommer få användning för åtgärderna fullt ut.
  Å andra sidan gillar vissa människor att köpa stora bilar med 300 hk, trots att man aldrig kommer kunna använda prestandan fullt ut :)

  Peak oil är varken en dysotpi eller saga. Det är ett faktum, och alla utom ett mkt litet fåtal som tror på att olja återbildas i samma takt som vi använder den (!), inser att det finns en peak - en topp där vi efter denna kommer se minskande oljereserver och dyrare och dyrare olja eftersom den är mer svårupptagen (även OM olja skulle återbildas under jordskorpan så lär den inte kunna åka till ytan med rekordfart mao vara oåtkomlig eller iaf svåråtkomlig...)

  Människan har dock i alla tider anpassat sig till olika förutsättningar. Visserligen kan det bli vissa konsekvenser och alla kommmer inte klara sig bra - men det är mkt mkt vanskligt att förutspå hur det kommer utspela sig.

  Att ha en bunker med lite mat och vatten i kan säkert vara bra och kännas tryggt, det lär inte hjälpa långt om den totala katastrofen infinner sig :)
  Det bästa är väl att se till 30-40 talet när Sverige har stora problem pga kriget - där kan man kanske börja dra paralleler till livet utan mängder av olja...

  Folk överlevde då också, och visst kanske man inte kunde ha samma livsstil som idag -eller ens innan kriget, men å andra sidan var/är man inte behjälpt av att dra ned på bekvämligheterna i förtid heller....den dagen den sorgen - safea upp lagom och lev ett bra och tryggt liv i övrigt tycker jag... och om ngn gillar att vara förberedd på ragnarök, well - då gillar dom det - och som sagt vissa andra gillar kraftfulla bilar :)

  /K

  SvaraRadera
 23. Det är snarare ni naiva optimister som gör bort er. Rädslan för att se verkligheten skrämmer er till ett strutsperspektiv.

  Inom 10 år kommer Norge och Danmark upphöra som oljeexportörer, dvs 66% av vår import. Jag tror knappast Ryssland kan öka på sin andel för att ersätta Danmark och Norge, de har redan garanterat leveranser åt Kina i framtiden.

  Hur blir man som er? Troligen är ni en produkt av svenska skolan, en hjärntvättad pöbel som köpt allt politiker matat er med. Hur stor chans tror det är att politiker går ut med sanningen om detta? Sluta tro på sagor, Borg håller som bäst på att dölja finanskrisen via kreditsystemet.

  Det som skyndat på peaken är Indien och Kina, ingen hade räknat med deras enormt snabba tillväxt och hunger på råvaror.

  Men men, sitt där i er belånade bostadsrätt och kör eran strutsmetod mot allt som verkar jobbigt att tänka på. Frågan är dock om era barn kommer att tacka er om 10 år.

  För mig är ni bara nyttiga idioter i politikernas hov.

  SvaraRadera
 24. Kan ju passa på att påminna om följande inlägg:

  http://cornucopia.cornubot.se/2010/08/peak-oil-exports-2005.html

  Oljeexporten peakade för 5 år sedan, och har sedan dess fallit med 6%. Den marknad som Sverige köper olja på har redan blivit 6% mindre, samtidigt som fler och fler kunder vill in på den marknaden, ex Kina och Indien.

  SvaraRadera