Aktuellt

Klimatanpassning behövs nu - men vill det offentliga betala?

Eventuella effekter av en klimatförändringsdämpande politik låter vänta på sig decennier, om de alls fungerar när resten av världen ökade CO...

2010-11-15 07:09

Bubblor

Det finns några utmärkande drag för när något befinner sig i en bubbla. Det är lätt att förledas att tro att allting som har stigit mycket i pris befinner sig i en bubbla.

För aktiemarknaden är det relativt enkelt att räkna ut att den är övervärderad. Det finns en lång rad nyckeltal, t ex p/e-tal, ps-tal, peg-tal, procentuella utdelningar etc som man kan titta på. När dessa avviker allt för mycket från någon form av historiskt medel så kan man dra slutsatsen att marknaden är övervärderad.

Men för att utgöra en bubbla krävs också ett brett deltagande i bubblan. Massive market participation. Annars handlar det på sin höjd om övervärdering. För man kan inte dra upp börsen eller andra priser till bubbelnivåer utan att dra in en bredare spekulantbas än vad som är normalt. Enklast är det ju titta på t ex IT-bubblan.

Ovanstående graf resultatet av förra veckans undersökning bland läsarna om huruvida de deltog i IT-bubblan. Av 507 svarande gå 182 bort, eftersom de antingen var för unga eller inte hade några pengar att investera eller spekulera med. Av övriga 325 ägde 220 stycken någon form av IT- eller telekomplacering. Det handlar alltså om ca 68% som köpt in sig i en specifik sektor.

Tittar vi vidare på SCB:s Sparbarometer så hade svenskarna mitt under IT-bubblans topp första kvartalet år 2000 aktier och aktiefonder för 1 225 miljarder SEK av totala finansiella tillgångar på 3 748 miljarder, dvs ca 33%. Det andra kvartalet 2010 var de totala tillgångarna värda 5 886 miljarder SEK varav 781 miljarder handlar om aktier eller aktiefonder, dvs ca 13%.

För övrigt var bostadsrättsandelarna värda 282 miljarder första kvartalet år 2000, eller 7.5%. Bostadsrättsandelarna andra kvartalet 2010 var värda 1 091 miljarder eller 18% av de finansiella tillgångarna.

Eftersom diverse löst folks husgud Warren Buffet uttalat sig negativt om guld, så cirkulerar det bland svenska hobbyinvesterare på Internet nu en massa snack om en kub av guld och att guldet är i en bubbla. Därför kan det ju vara intressant att titta på hur stort marknadsdeltagandet bland svenska folket är när det gäller guld. Är vi i en bubbla så har vi ett massivt marknadsdeltagande som trycker upp priset till bubbelnivåer.

Så här såg en enkät ut för två veckor sedan, angående hur mina läsare är investerade.

71% säger sig äga aktier. 23% säger sig äga fysiskt guld, och 5% pappersguld, dvs någon form av ETF eller derivat. Nu är detta en guldpositiv blogg, och vi kan garanterat räkna med att investerandet i guld bland bloggens läsare är avsevärt större än för svensken i allmänhet. Men vi bortser från det och säger att ingen som äger pappersguld också äger fysiskt guld (fast t ex jag äger bägge). Deltagandet ser då ut som följer.

Inte ens på den här bloggen är läsarna så haussade guld som de var haussade IT under IT-bubblan.

Sedan kan man fundera på marknadsdeltagandets storlek bland svenska folket. Tittar vi på tidigare uträkning utifrån de stora svenska guldhandlarnas försäljning de senaste åren så verkar svenska folket köpt guld för 250 miljoner år 2009, att jämföra med ett aktieinnehav på 771 miljarder SEK per fjärde kvartalet 2009.

Det där tar inte hänsyn till att en del svenska även säljer av guld till guldhandlarna. Iaf är 0.25 miljarder ca 0.3 promille av aktieinnehavet hos svenskarna, vilket säger något om hur få som köpte guld 2009. Försäljningen har säkert stigit för 2010, men mäts fortfarande i miljoner kronor.

Marknadsdeltagandet verkar helt enkelt försumbart.

Tyvärr finns inte guld med i SCB:s Sparbarometer. Det finns en post "övriga finansiella tillgångar", på drygt 9 miljarder per Q2 2010 och som var drygt 7 miljarder första kvartalet år 2000. Idag är 9 miljarder alltså ca 1.5 promille av svenskarnas finansiella tillgångar. Möjligt att guld ingår i den posten. Men det är långt ifrån aktieandelen som gällde första kvartalet år 2000.

Samtidigt har svenskarna privata skulder på över 2 600 miljarder kronor.

Över till tjafset om guldkuben. Allt guld som någonsin utvunnits i världen ryms i en rätt ordinär lagerlokal, iaf om man smälter ner det och gjuter en enorm guldtacka av guldet. Större delen av guldet i världen är uppbundet i form av smycken samt historiska och religösa konstföremål eller innehas av centralbanker världen över, som alltså anser att det finns ett värde och anledning till att äga guld.

I stora drag är allt guld i världen värt ca 50 000 miljarder kronor, att t ex jämföras med USA:s statsskuld på ca 90 000 miljarder kronor, eller amerikanska statens ofinansierade löften om utbetalningar på mer än 750 000 miljarder SEK. Även om USA skulle segla runt sina kärnvapenbestyckade hangarfartyg världen runt och samla in allt guld som finns så skulle man inte kunna betala mycket mer än hälften av sin statsskuld.

Det totala värdet av världens publika aktiemarknader ligger runt 350 000 miljarder SEK.

Ungefär 50% av allt nyutvunnet guld går till smycken, 10% till industriellt bruk och 40% går till investeringar enligt Wikipedia. Av allt befintligt guld i världen var år 2008 52% uppbundet i smycken och konstföremål, 18% fanns hos centralbankerna, 16% gick till investeringssektorn, 12% fanns hos industrin och 2% saknas.

För den publika allmänheten, dvs de som kan köpa in sig i en aktiemarknad på 350 000 miljarder SEK, så är alltså investeringsguldmarknaden värd 16% av 50 000 miljarder, eller 8 000 miljarder SEK. Ca 2.2% av världens aktiemarknader.

Det är den siffran som är relevant. Centralbankerna och IMF byter bara guld med varandra, och dumpar inte ut sina reserver på marknaden. Jag har under åren rapporterat om en del större centralbanksköp, t ex har Mauritius, Kina, Ryssland och Indien köpt guld till sina centralbanksreserver de senaste åren, medan t ex Sverige sålt lite.

Men alla vi andra har bara en möjlighet att köpa in oss i en marknad värd 8 000 miljarder. Den är inte alls så stor som Warren Buffet och hans nickedockor påstår, vilket alltså visar oss att de inte vet vad de talar om.

Men visst ger inte guld någon avkastning, utan har bara ett pris som varierar. Det samma gäller väldigt många aktier som inte heller lämnar någon utdelning. Det enda man kan vara säker på växer varje år är skog i en viss ålder, som växer oavsett vad konjunkturen säger. Sämre är det med jordbruksmark, där insatsråvarornas pris och produktpriset kan göra det olönsamt att odla vissa år och alltså mer följer det beteende som aktiebolag har. Men skogen växer oavsett, även om det också varierar i omfattning med olika väderlek olika år. Den som ratar guld och menar att aktier är bättre låtsas att det alltid är positiv konjunktur och att vi kan ha evig tillväxt i en ändlig värld.

Det finns en annan väldigt tydlig skillnad mellan guld och aktier. Det går inte att trycka upp nytt guld, men när IT-bubblan var igång, så tryckte aktiebolagen upp enorma mängder nya aktier och bolag som ingen borde ta i med tång börsintroducerades. Detta är inte inte möjligt för guld, vars mängd i princip är konstant. Det innebär att när väl massorna vill kasta sig in i guld så kommer priset utvecklas på ett sätt som får IT-bubblan att rodna.

Jag hävdar bestämt att pga brist på brett marknadsdeltagande så är guldet ännu inte i bubbelfasen. Dit är det långt kvar. De som påstår att guldet är i en bubbla visar bara att de saknar förmåga att tänka själva eller kontrollera siffrorna, medan de själva tror att de nu när vi nått tillväxtens gränser skall kunna upprepa Warren Buffets investeringsbedrifter.

Vad som dock är oroande är att Mad Money's programledare Jim Cramer köprekade guld förra veckan. Han är en värre kontraindikator än undertecknad, vilket inte säger lite. Dagen efter Cramers rek dök förstås guldpriset i sin största nedgång i år.
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

35 kommentarer:

 1. Har du sett vad man skriver om sparande på DN Debatt? http://www.dn.se/debatt/den-som-sparar-pengar-bor-fa-ratt-till-skatteavdrag-1.1207701

  SvaraRadera
 2. Känns som det är enklare att apssa på att vara med i ett guld-race än i ett bostads-race?

  Dvs. massive market participation är ju självklart lättare att det inträffar på bostadsmarknaden.

  //Johan

  SvaraRadera
 3. Återigen för alla svagsinta: Den största bubblan ngnsin stavas FIAT valutor.
  Guld är en valuta.

  SvaraRadera
 4. Du Kornet, ringar och halsband m.m. av guld är inte främst prydnadsföremål eller smycken, utan just guld, som ett alternativ till guldmynt. För svenskar kanske det inte är så, men väl i Indien. Folk väljer att bära sitt guld, sina pengar, istället för att ha dem inlåsta. Nästan alla indier, utom de allra fattigaste, går omkring och bär något guldföremål om halsen.

  En stor del av de där 52 procenten som är bundet i smycken får du alltså räkna som pengar (investeringar) oavsett om du vill det eller ej.

  /Guldkalle

  SvaraRadera
 5. Kom igen nu!
  Du jämför IT placering i fond-vilket alla som hade fond har med Guld, dvs en specifik vara.
  Handlar du i ICA?
  Har du köpt kolja?
  Jämför du detta och drar slutsatser av detta har du missat mängdläran i skolan!

  SvaraRadera
 6. Nej, jag jämför specifikt med de som köpte IT-aktier eller IT-fonder under IT-bubblan. Det finns rent av ett förkryssat alternativ för de som hade aktier och fonder, men inte specifika IT-aktier eller IT-foner. Svårt med läsförståelsen?

  Sedan jämför jag med storleken på aktiemarknaden i stort.

  SvaraRadera
 7. Fantastiskt inlägg Cornu! Siffrorna talar sitt tydliga språk.

  SvaraRadera
 8. Guld är en valuta och kommer att användas som sådan när andra valutor inte längre fungerar. Formen är inte det viktiga, därför är även smycken att hänföra dit.

  I vilket fall så är guld bara en bubbla om vårt samhälle upphör att fungera med handel och konsumtion samtidigt som alla realvärden upphör.

  Eftersom nuvarande valutor och elektroniska värden blir mer och mer osäkra över tid så kommer fasta värden att öka. Guld har en tämligen gedigen historia som accepterat fast värde om man säger så och kommer givetvis, tillsammans med silver, att komma än mer i fokus när fiat-systemet rämnar.

  Siffrorna är otvetydiga.
  /Morfar

  SvaraRadera
 9. Vi i västvärlden har inte som tradition att använda någon större del av våra besparingar för att köpa smycken eller investeringsguld.

  Det mesta smyckeguldet i världen ägs av privatpersoner i mellanöstern, Pakistan och Indien. Där har som Guldkalle mycket riktigt påpekar en stor del av befolkningen sina besparingar/pension i form av guldsmycken.

  När de traditionella valutorna går ner och ersätts av guld så kommer det också innebära en drastisk omfördelning av förmögenheter.

  I västvärlden kommer de flesta att i ett ganska sent stadie föröka växla in sina papperspengar till guld.
  De kommer då att få betala väldigt dyrt för sitt guld jämfört med de i andra delar av världen som haft sitt guld i många år.

  SvaraRadera
 10. Jag har svårt att förstå att fonder i allmänhet inte inbegriper IT aktier i din fråga ovan!
  Nej bara andra fonder skulle i mitt svar innehålla fonder som inte innehåller IT aktier-och vilka gjorde det?
  Mängdlära igen!

  SvaraRadera
 11. Naturligtvis fanns det IT-aktier i generella fonder också. Det stärker bara tesen att vi inte ser massive market participation i guldet just nu.

  SvaraRadera
 12. Definitionen på en prisbubbla IMHO är följande:

  1. Prisutvecklingen ligger långt ovanför fundamentavärderingen
  2. Priset har stigit paraboliskt
  3. Andra aktörer än de som normalt sett är inne på marknaden flockas där
  4. Hög aktivitet, dvs stor avslutsfrekvens

  När det gäller guldpriset så existerar inte (1), prisutvecklingen är INTE parabolisk (2) men däremot stämmer (3), vilket den här bloggen är ett exempel på. Punkt (4) har vi inte nått än, de flesta vanliga svenskar äger inte guld.

  Guldet är alltså långt ifrån en bubbla om du frågar mig.

  SvaraRadera
 13. Varför fattar ingen att vi har en guldstandard även idag? Idag är länders valutor kopplade till mängden guld i dess centralbank samt landets konkurrenskraft samt trygghetsgrad i äganderätten.

  Den gamla guldstandarden fungerade såklart inte. Det går att inte att pegga ett pris på guldet, då det är en råvara. Av samma anledning faller till slut också alla valutapeggar, såsom Euron och Kinas valuta kommer göra.

  Lösningen idag tror jag vore mycket enkel. Om Riksbanken hade skyldighet att växla in sedlar mot fysiskt guld, till rådande marknadspris, så skulle ordningen vara återställd. Hur detta skulle lösas med tanke på prisnivån vet jag fan inte. Allt skulle väl behöva justeras..


  Men är man rädd för hyperinflation kan ju köpa lite guld, eller antika Gustavianska möbler. Dom är inte i en bubbla, utan mycket undervärderade, och dessutom användbara.

  Henke

  SvaraRadera
 14. Rätta mig om jag har fel, men guld i "pappersform", dvs i form av olika derivat, ETF'er och liknande är väl inte inräknat någonstans i blogginlägget? Kan det inte råda en bubbla pg.a. dessa guldvarianter? Eller följer de bara helt slaviskt prisutvecklingen på fysiskt guld? Om alla rusar och köper guldderivat, påverkas inte priserna alls då? Red gärna ut detta för en som inte är så kunnig inom området!

  SvaraRadera
 15. Det är lite roligt att du först försöker skjuta alla argument mot en bostadsbubbla i sank, men sedan ivrigt försvarar guldpriset !? :)

  Jag tror varken guld eller bostäder är en bubbla !

  I definitionen av en bubbla ingår just ett stort mått av spekulation - och även om det finns tendenser till det inom bostäder så tror jag inte vi är där än - folk bor i bostäderna.

  Guld - well - där är det ju iof nästan per definition spekulation, men där är det en rad andra faktorer som saknas.

  Däremot tror jag att både bostäder och guld är övervärderat f.n.

  När det gäller Warren Buffet så måste jag säga tat jag tillhör dom som gillar hans sätt.
  Han spekulerar inte lika mkt som andra finanshajar utan investerar på längre sikt.

  Huruvida det kommer vara möjligt framöver kan man visst diskutera - jag tror dock att det är en betydligt hälsosammare attityd än skyfflandet av fiktiva värden och pengar på wall-street dagligdags...

  Fundamentalt sett: Om man investerar i ett företag pga en bra affärside så är det det som aktier är till för !
  Att spekulera i priset bara för att VD får en förkylning eller ngn sa till ngn att "dom är slut" och framförallt att betala miljarders miljarder till s.k. "finansmäklare" för att dom skall analysera trender och värde och skyffla runt aktierna till varandra är INTE produktivt och gynnar i de allra flesta fall inte företagen !

  Istället för att de få entrepenörer vi får fram skall ha som exit-strategi att börsintroducera bolaget och tjäna miljoner så vore det betydligt bättre om man tog fram ett hållbart bolag och antingen själv gjorde det stort och framgångsrikt, eller för den delen sålde det till ngn som hade det som mål - och inte bara ville göra ett "snabbt klipp"

  /K

  SvaraRadera
 16. # Mats:

  Jag ser inget märkligt i att man säger att det ena är en bubbla medan det andra inte är det. Det är helt enkelt vad Cornu och en hel del andra kloka personer anser.

  Bubblor måste absolut inte handla om spekulation. Det räcker att folk har övervärderat en vara kraftigt och/eller överskattat sin egen betalningsförmåga kraftigt.

  Guld handlar normalt inte om spekulation utan om värdesäkring. Främsta skälet för att tro att guldet kommer gå bra är att man tror att många kommer känna behov av värdesäkring.

  SvaraRadera
 17. Hobbyinvesterare som säger att guld är en bubbla och pratar om en kub 20x20x20m...

  Nja vi som säger det är ofta heltidsinvesterare. Vad är du själv? Vi som är heltidsinveterare behöver inte prostituera oss med en blogg för 7000 i månaden i inkomster eller vad det var...

  Du kan knappast jämföra guld med något så produktivt som aktier som är en del av företag som ger arbetstillfällen. Om nu 23 % köpt in sig i en kub metall på 20x20x20 m så är det en väldigt hög siffra av klar bubbelkaraktär... Bara för att guld en gång i tiden var knutet till valuta är det inget som säger att det ska anses som en valuta fortsättningsvis.

  Jag håller med om makroproblemen i väst även om du tittar för mkt på just västvärlden och missar vad som händer i övrigt. De problemen betyder knappast att det enbart är guld som gäller speciellt inte när de redan är på historiskt höga nivåer....

  Lycka till med annonsintäkterna...

  Heltidsinvesterare

  SvaraRadera
 18. # Heltidsinvesterare

  Till skillnad från Cornucopia gör du inte en extrem nytta genom att informera folk om den svåra verkligheten som vi har att hantera. Hur mycket bra har du gjort för mänskligheten? Ingenting, förmodligen.

  SvaraRadera
 19. Om du är heltidsinvesterare borde du begripa att en grund för guldets höga värdering är att guldet är sällsynt. Om kuben vore 20 kubikmil stor så skulle du kunna bygga ett stort hus i ren guld utan att riskera att ruinera dig. Om kuben bara vore två kubikmeter stor skulle guldpriset vara uppe på en miljard kronor per kilo.

  Varför då detta okunniga tjat om hur liten guldkuben är?

  SvaraRadera
 20. @ Heltidsinvesterare

  Alldeles bortsett från din föraktfulla ton så kan man ifrågasätta varenda mening i ditt slappa snömos till retorik. Men vem har tid med det?

  SvaraRadera
 21. 12,51
  nja snarare att du saknar argument...

  12,35
  23 % har investerat i guldkuben när vi är på historskt höga nivåer det är givetvis en klassisk bubbla som byggs upp. Warren Buffets är en man att lyssna på och han avråder starkt att satsa på guld... lycka till...

  12.27
  Jag håller med om att C. blogg är roande underhållning men knappast mer. Lite för mycket insnöat på guldköp och peakoil helt enkelt.

  Själv satsar jag inte i det för mänskligheten ointressanta guldet utan i aktier i företag som ger arbetstillfällen och välstånd och dessutom mig ett rikt liv....

  Heltidsinvesteraren

  SvaraRadera
 22. 23% av läsarna på en blogg insnöad på guld och peak oil bör tilläggas. Av hela svenska folket så rör det sig om mindre än en promilles investering i guld, inte 23%. Men det kräver förstås läsförståelse.

  SvaraRadera
 23. C. ja att alla bidragstagare och socialfall inte investerat i guld det är väl ganska givet men visst man kan alltid leka med statistik så att det gynnar ens egna syften..
  När guld är på historiskt höga nivåer och skallet går gäller det att se upp. Guld är helt enkelt en klassisk bubbla därmed inte sagt att det inte kommer att blåsas upp en bit till det finns så mkt naivt kapital speciellt med dessa låga räntenivåer.

  Heltidsinvesterare

  SvaraRadera
 24. Men du anser alltså att 23% deltagande i en blogg som enligt dig snöat in på guld är en bubbla, trots att IT-bubblan visade på nästan 3x så högt deltagande av samma läsare?

  Guld är förstås inte på historiskt höga nivåer. Justerar man för KPI sedan toppen 1980 så skall guldet upp 50% till. Justerar man för M3 så skall guldet upp 500% till, eller något sådant.

  Så för tidigare bubbelnivåer har vi lite till att gå.

  Sedan tror jag inte att alla de personer som inte investerat i guld är bidragstagare och socialfall. Det skulle t ex innebära att du är en bidragstagare och socialfall.

  SvaraRadera
 25. Läsförståelse skrev du C, hehe man kan manipulera siffrorna om man TAR MED bidragstagare och socialfall.

  Sedan är frågan om äga aktier under it-bubblan också vinklad. Själv hade jag en del i början av it-bubblan men sålde när värderingarna lämnade verkligheten...

  Buffet avrådde från it-aktier precis som för guldet nu och han kommer att få rätt ännu en gång. Men för guldnördar som du C, verkar inte finnas något hopp det naiva kapitalet går alltid på nya bubblor hela tiden verkar det som.

  Heltidsinvesterare

  SvaraRadera
 26. När skall man enligt dig köpt guld för att ha gått på "den nya bubblan"? Var gick gränsen? Vilket år? Vill bara stämma av om jag tillhör det naiva kapitalet.

  SvaraRadera
 27. C. vilken dag eller år är omöjligt att säga det vet du mycket väl med peakoilskallet de senaste 40 åren... Men att det är en bubbla nu är helt klart så visst tillhör du det naiva kapitalet om du köper nu...
  Nej C. ta av dig skygglapparna och lyssna på Warren Buffett du och lär dig av hur världens bästa investerare resonerar angående guldbubblan. Verkligen en man att lyssna på...

  Heltidsinvesterare

  SvaraRadera
 28. Jag ger ingenting för din idol Warren Buffet. Han var en man för den galna eran som vi strax lämnar bakom oss. Du sitter uppenbarligen också fast i den. Så dyrka du din Gud men han har inget grepp om den framtid som väntar runt hörnet. Du såg förstås inte på Vetenskapens Värld igår. Ta och orientera dig om verkligheten någon gång. Fast du är nog den sorten som inte vill veta av den.

  SvaraRadera
 29. 16,12
  Så sa man om Buffett när han inte köpte in sig i IT-bubblan heller. Vad något tomte skriver i en blaska ska man ta med en nypa salt. Men vad Warren Buffet säger är alltid värt att lyssna på...

  Köp du i en metallklump eller tulpanlökar eller vad du vill över tid är stockpicking överlägset.

  Heltidsinvesterare

  SvaraRadera
 30. Tja, historisk avkastning säger ingenting om hur den kommer vara i framtiden. Vi har de senaste 2-3 decennierna varit bortskämda med en lysande utveckling på aktiemarknaden. Det finns inget som säger att den kommer att bestå (inflationsjusterat).

  Man bör nog vara lite flexiblare i sin investeringsstrategi än "stockpicking", även om stockpicking är en av många bättre metoder om man är kompetent och har tur.

  Att köpa guld eller någon annan råvara handlar lika mycket om "picking" som stockpicking.

  SvaraRadera
 31. C, då kan man ju likadant säga att för att guldet var knutet till valuta historiskt så är det inget som säger att det ska ses som en valuta framåt... Nej guld är en metallklump vars industriella värde snarare sjunker och som nu övervärderas i en klassisk bubbla för att stora delar av västvärlden har problem och skallet går.

  Heltidsinvesterare

  SvaraRadera
 32. Vi kan väl vara överens om att man kan ha olika syn på olika investeringar, samt att det finns massvis att sätt man kan tro sig tjäna pengar. Du har din tro, jag har min. Förhoppningsvis tjänar vi bägge pengar. Guld är förstås bara en liten del av mina investeringar. Det mesta ligger i onoterade bolag.

  SvaraRadera
 33. Ok visst är det så och alla blir saliga på sin tro... min är stockpicking. Lycka till...

  Heltidsinvesterare

  SvaraRadera
 34. I stort ägnar jag ju själv mig åt stockpicking, mina längsta nuvarande innehav har jag orubbat haft sedan 2005, och stockpicking gjorde mig "rik" 2001-2006, varefter jag säkrade ut det mesta och köpte jord och skog för pengarna (vilket jag iofs började med tidigare).

  Jag tror dock att man bör ha en riskspridning och titta på en del okonventionella alternativ inför åren framöver. Som bekant ägnar jag mig uteslutande åt stockpicking inom energi och råvarubolag, främst olja.

  Däremot ser jag inte att guld skulle vara i en bubbla just nu, samtidigt som jag inte har någon övertro på guld. SHB och andra portföljrådgivare brukar rekommendera 10-20% guld i en portfölj, men om man som jag t ex sitter på en massa skog är det egentligen onödigt med guld, då man säkrat via realkapital istället.

  Lycka till iaf.

  SvaraRadera
 35. "för att guldet var knutet till valuta historiskt så är det inget som säger att det ska ses som en valuta framåt"

  Har du missat att Världsbankens ordförande nyligen menade att G20-länderna borde ta initiativ till ett nytt valutasystem som har en koppling till guldet?
  http://di.se/Artiklar/2010/11/8/219586/Sa-ska-guld-stoppa-valutakriget/

  Lite oförskämt att jämställa Världsbankens ordförande med "inget".

  SvaraRadera