Aktuellt

Reklam: Finanskursen årskull 3 - fem procents rabatt med Cornucopia

Nedanstående är en annons publicerad av Finanskursen, som erbjuder 5% rabatt och förtur tillsammans med bloggen Cornucopia? vid tidig ansöka...

2010-11-25

1000-årsvinter

I Sverige gillar man inte att tala om vad jag i lekmannatermer kallar makroväder. Sådant förvisas normalt till kvälltidningarna där någon lämplig person uttalar sig om hur vädret skall bli om sex månader. I Sverige är vädret något man inte kan förutse.

Men så är det inte nödvändigtvis utomlands. Exempelvis är man runt Mexikanska Gulfen väldigt bra på att prognosticera hur orkaner kommer röra sig under ibland flera veckor framåt, och även på att förutspå hur kraftig en orkansäsong blir. För det finns vissa makrofaktorer som starkt påverkar vädret.

Dammar vi av vad man åtminstone på min tid lärde sig i grundskolan (vilket ej är nedvärderande, utan ett mått på att något är extremt grundläggande) så var det att vi åtnjuter ett relativt milt klimat i norra Europa, trots att vi bor på en breddgrad där vädret lika gärna kunde vara som i Alaska eller Sibirien. Och det som gett oss detta milda klimat för breddgraden är Golfströmmen. Golfströmmen är den enskilt viktigaste faktorn för att avgöra hur vädret är hos oss.

Själv har jag bara ryckt på axlarna åt den förra vintern, som var den kallaste jag upplevt som vuxen, kanske även den kallaste jag upplevt alls. Väder. Blir som det blir. I Sverige är vi ändå trots allt medvetna om att det kan vara snö på vintern. Men i England är man inte det. Så där tittade man redan förra vintern på vad som orsakade den kallaste vintern i mannaminne.

Och vad har hänt med Golfströmmen? Bild från förra vintern.

Den övergav oss förra vintern, och drog till Grönland. Och så ser det även ut att vara i år. Men förra vintern var våra hav och vår mark uppvärmd efter många milda vintrar och varma somrar. I år är det inte så. I år går vi in kallare än förra vintern. Prognosen där jag bor är på ner mot -20 grader inom en vecka, och här har man vant sig att se högst enstaka dagar med under -10. Förra året gick tjälen ner i början av december, nu har vi redan -20 att se fram emot.

Det här motsäger inte global uppvärmning, men det krävs rejält med global uppvärmning för att kompensera för en Golfström som övergett norra Europa. DEt kan rent av vara så att det är den globala uppvärmningen som fått Golfströmmen att bege sig till Grönland istället.

I ett inslag på Sveriges Radio P1 för några dagar sedan talades det om hur fisket exploderat runt Grönland, tack vare det allt varmare vattnet. Och denna uppvärmning beror inte på ökad global temperatur pga eventuell CO2-påverkan. En dansk oceanograf påtalade att vad som var helt avgörande för uppvärmningen på Grönland var Golfströmmen som nu vänt och med det varmare vattnet kommer fisken. För övrigt såg det ut så här för 1000 år sedan på Grönland, vars sydspets faktiskt var grön och skogbevuxen på den tiden. De nordiska kolonierna på södra Grönland överlevde dock inte när klimatet vände, och det inte längre gick att odla vete och hålla mjölkkor på bete...

Fenomenet, som jag först hörde talas om runt sekelskiftet, kallas North Atlantic Osciallation Index och har eventuellt med salthalten i vattnet att göra. Lägre salthalt, och Golfströmmen vänder tidigare. Nu har vi de senaste 40 åren varit bortskämda med ett positivt index, men så måste det inte förbli. Vi kan ha nuvarande situation i åratal, decennium, rent av århundranden om man vill måla fan på väggen.

Dessutom ser vi ut att gå mot en perfekt vinter, där NAO kombineras med fenomenet La Nina/El Nino på södra halvklotet, och dessutom på marginalen påverkas av vårens isländska vulkanutbrott, som visserligen inte skulle ge någon större global påverkan, men kan ge påverkan på norra halvklotet. Kallt ser det ut att bli i år igen iaf. Kallare än förra året.

Och det här får konsekvenser både privat, för samhället och som investerare.

Till en början får vi räkna med att årets vinter blir en 1000-årsvinter. Antagligen kallare än de se beryktade krigsvintrarna. Kanske rent av kallare än vintrarna under "den lilla istiden" under medeltiden. Vore intressant om Trafikverket och våra europeiska grannar anlade vintervägar så man kan köra över till Finland, Baltikum och Polen utan färja... Fast de få isbrytare vi har kvar lär väl sätta stopp för det.

Konsekvenser privat
Den villaägare som trots mina uppmaningar inte band sitt elpris och värmer med el (eller värmepump) lär slita sitt hår i vinter. I den mån vårt elnät och elproduktion orkar med. Mer om det senare. Har man annan uppvärmning, t ex ved eller pellets bör man redan nu se till att ha mer än man behöver för att klara vintern. Veden är det redan brist på, det var i höstas högre efterfrågan än jag någonsin varit med om, så på någon nivå var folk medvetna om vad som komma skulle.

Det finns en teoretisk risk att det blir huggsexa om pellets. Kraftvärme- och fjärrvärmeverken kan mycket väl bjuda över privatpersoner. Kanske inte i pris, men i volym. Så det kan vara läge att säkerställa två årsbehov redan nu. Två årsbehov för att vara säker att man klarar en 1000-årsvinter. Det samma gäller de som mot förmodan fortfarande värmer med olja.

Ved är redan kört. Ett alternativ för folk med pannrum är att köpa färsk ved och lägga in den i pannrummet så den får torka på pannvärmen, vilket man normalt gör med redan torr ved som får torka till sig det där lilla extra i några dagar innan eldning. Kan du bara få tag på färsk ved så kan det ändå vara läge att fylla pannrummet.

Har man värmepump kan man vara beredd på att den skär sig, då de flesta system installerade de senaste 10 åren kanske är dimensionerade för 10-årsvintrar, i bästa fall 100-årsvinter. Men definitivt inte för en 1000-årsvinter. Det kan bli en dubbelt obehaglig överraskning, bland annat om värmebrunnen nu går in i uppvärmningssäsongen kallare än normalt. Bergvärme har de senaste åren förutsatt att vi har varmt nog för att kunna återuppvärma brunnen någorlunda. Varje rekordvinter kommer alltså ge successivt sämre värme från pumpen, om den alls håller. Vi någon nivå kommer det bli elpatron och värmepumpägaren kanske kan få se 1) pajad pump 2) rekordelpriser 3) köra direkt 1:1 på elvärme.

Passivhus är allt mer populära, men är något vi fått se först de senaste 10 åren. De har klarat enstaka dagar med svinkallt, men det återstår att se hur de tekniska systemen klarar en 1000-årsvinter. Alternativ uppvärmning saknas. Kan vara läge att köpa in portabla elradiatorer att koppla in i vägguttaget, i den mån ett passivhus elsystem har säkringar nog för att klara direktverkande el...

Räkna med strömavbrott. Skaffa batteribackup till cirkulation och panna om du har centralvärme i huset.

Räkna med snöskottning. Fossildrivna snöslungor är redan slutsålda. Räkna med kylarvätska som fryser, spruckna ledningar, motorproblem. Skaffa motorvärmare om du gjort dig beroende av bilen.

Det moderna samhället har aldrig testat en 1000-årsvinter. Det har inte ens egentligen testat en 100-årsvinter.

Samhället
Vi såg redan förra året allvarliga problem. Vi är som bekant under anfall. Under anfall av nyliberalismen, och har alltså avreglerat allt mer av samhällskritisk infrastruktur med allt vad det innebär av besparingar. Det kanske gick an så länge vi levde med en 10-årsvinter. Men redan förra året hade t ex SJ problem, liksom snösvängen i många städer. Byggnader med konstruktions- eller byggfel rasade. Förhoppningvis får vi se färre ras i år, och att de flesta kom förra året.

Men får vi en 1000-årsvinter så kan nya problem dyka upp. Vattenledningar lagda för grunt i marken och otillräckligt isolerade. Vattenledningar lagda för långt ut i husen, som fryser sönder med vattenläckor och vattenskador som följd. I värsta fall är det rent av varmvattenrören som fryser sönder vid ett strömavbrott och kör hela husets uppvärmning.

Är vårt elnät dimensionerat för sådan kyla? Kan vi importera tillräckligt med el? Även om vi har reserver i form av att stänga ner tung industri, så är den tunga industrin uteslutande förlagd till norra Sverige. Klarar överföringen till södra Sverige av de volymer som behövs om vi varaktigt har -30 grader? Det blir inte heller enklare med underhåll vid driftstörningar i de temperaturerna. Som tur är innebär oftast en kall vinter relativt vindstilla. Men slår en storm mot ett Sverige i -30 har vi en katastrof utan dess like. Kom ihåg att Gudrun skedde i plusgrader...

Utan att uttala mig om hur det ser ut i vattenkraftsreservoarerna just nu, så kommer en kall vinter göra att smältvattnet dröjer och vattenkraften i princip kan ta slut framåt vårkanten.

Hur står det till på isbrytarfronten? Vi har åtminstone Öresundsbron, men för vår oljeförsörjning är vi helt beroende av våra farleder. Kommer våra raffinaderier få olja nog till fordonsbränsle?

Är offentliga anläggningar dimensionerade för en 1000-årsvinter? Klarar skolor, sjukhus etc uppvärmningen?

Jag sitter inte på svaren, men det här är relevanta frågor. Vårt samhälle är idag sårbarare än någonsin. Under krigsvintrarna på 40-talet hade vartenda svenskt hushåll en helt annan resiliens än idag. Det normala 40-talshushållet skulle idag klassas som survivalister och avfärdas som nötter. Men neosurvivalism (mer om det i ett annat inlägg) handlar om en medvetenhet om hur sårbart dagens moderna samhälle är, och att försöka återskapa lite av den resiliens vi hade förr.

Med allt snack om global uppvärmning har hela samhället vant sig vid tanke på successivt vid att det skall bli varmare. Jordbrukets djur på lösdrift eller i öppna ligghallar. Det har planterats vingårdar. Det har slarvats med frostfria djup för automatisk utgödsling etc. Vi odlar en stor del av Sveriges potatis norr om polcirkeln etc.

Ett annat problem är att vårt allt mer sårbara moderna samhälle av avrustat det mesta av sin resiliens. Försvaret existerar inte längre i tillräcklig omfattning för att kunna hjälpa till. Vi har helt vant oss vid fri tillgång på fossila bränslen. Viker Golfströmmen varaktigt kommer vi alltså både få dras med en ny liten istid, ovanpå det blir det dessutom bränslebrist. Vi har i Europa under de varma åren förbrukat det mesta av fossilgasen i och kring Nordsjön. Brittiska öarna hade redan börjat med nettoimport innan vi fick se rekordvintrar.

Folk har även glömt bort hur man kör i vinterväglag. Med all respekt för vintertrafikens alla offer, men det är faktiskt inte vädret eller snön som orsakar olyckorna. Det är och förblir alltid föraren eller omkringliggande förare. Hastighet, avstånd etc skall anpassas till väglag och väder. Åker man av i en kurva är det inte för att det var halt, utan för att man höll för hög hastighet. Sorry, men så är det. Har själv snurrat runt med bil då jag kört för fort, men inte så fort att det också blev diket eller in i en medtrafikant. Så snälla, respektera vinterväglaget. Sänk hastigheten. Håll avstånden. Det är fel hastighet och fel avstånd som leder till olyckor. Inte snön. Tyvärr lär man sig inte att köra i vinterväglag hur lätt som helst, men viss tillvänjning brukar det åtminstone bli varje vinter. Men med många varma vintrar har vi successivt blivit allt sämre som samhälle. Ovanpå det har vi en massa utländska lastbilar utan dubbdäck och utan vintervana. Ser ni en utländsk lastbil, dubbla avståndet oavsett om du är framför, bakom eller vid sidan om dem.

Vissa branscher och företag kommer drabbas hårdare än andra. Det svenska fisket är ett sådant. Inte bara blir det problem med isbelagda hav och hamnar, utan om Golfströmmen överger oss så kommer även fisken försvinna. Vet inte om fiskbåtsägare fortfarande kan få betalt för att skrota båten? Kan vara läge att ta pengarna, skrota båten och satsa på att sälja pellets eller isolering eller liknande istället...

Andra kommer tjäna pengar. Resebyråer, energibolag, skidsemesterorter i den mån det inte blir för kallt.

Investeringsuppslag
Elpriset är givet. Handelsbankens Bull El H har går spikrakt nu, och är det enklaste sättet att ta position i elpriset.

Elbolagen är en annan. De kommer tälja guld. Hafslund (OSE:HNB) och Fortum (OMHEX:FUM1V) är bägge någorlunda renodlade nordiska elbolag, även om Hafslund delvis kan anses som ett konglomerat.

En annan möjlig vinnare är Skistar (OMX:SKIS B), som definitivt gynnas av en lång snösäsong. Frågan är bara vad som händer om det blir en riktig 1000-årsvinter, med temperaturer ner mot -40 i fjällen?

Därmed är vinterkläder ett annat uppslag. Vi talar om rejäla kläder. T ex det Fjällräven kan erbjuda i sitt polarsortiment. Fjällräven tar man position i via Fenix Outdoor (OMX:FIX B).

Utan att vara allt för insatt i rederibranschen så kan man titta på rederier med isbrytare, t ex Transatlantic (OMX:RABT B). Har rent av för mig att det finns ett ganska renodlat isbrytarbolag på börsen någonstans, men minnet sviker mig här.

Resebyråer inriktade på varmare länder är ett annat uppslag.

Nu uttalar jag mig generellt och säger inget om dessa bolags värdering. Verksamheten kan gynnas, men värdering och lönsamhet är inte nödvändigtvis samma sak. Man bör alltså göra en korrekt fundamental analys, och givetvis även titta på det tekniska läget innan man tar positioner. Det är annars lätt att blanda ihop makrofaktorer med själva aktien.

Hafslund, Skistar och Fortum har från hyfsade till riktigt bra utdelningar, så helt fel kan bolagen inte vara.

Andra uppslag kan vara europeiska fossilgasbolag eller direkt i europeisk fossilgas. Med ett fossilgasberoende Storbritannien som numera behöver importera gas så kan priset ... reagera.

Kallt blir det i vinter. Vi får hålla tummarna att det bara blir en 100-årsvinter. Det är illa nog. Blir nog en del byggarbete i vinter, t ex kan godkända vindskydd för utegångsdjur stärkas genom att förvandla dem från tre väggar och tak till fyra väggar med tak. Kan betala sig enbart på foderåtgången. Skall också ta in färsk ved i uppvärmda utrymmen för torkning. Sedan blir det nya rejäla underställ och andra vinterkläder. Vis av förra vintern kan man inte ha för varmt på sig när man jobbar i skogen vid -20. En enorm skillnad mot tidigare normala +2.

Jag har nu bara skrapat på ytan av de problem en 1000-årsvinter kan ge, för att inte tala om problemen samhället får om vi har en varaktig ändring av Golfströmmen. Global uppvärmning betyder inte nödvändigtvis att vi får det varmare här i norra Europa. Golfströmmen avgör helt.

64 kommentarer:

 1. Attans, där snodde du hela (och mer) inlägget som har legat och grott i mitt bakhuvud under dagen i väntan på bussresan hem... Men som vanligt gör du ett strålande och grundligt jobb och jag läser med nöje!

  Vi har vedbodar fyllda för två års förbrukning. Det känns bra!

  SvaraRadera
 2. Ingenjören2010-11-25 11:28

  Om man vill bilda sig en uppfattning om hur stor roll Golfströmmen spelar kan man titta på vilka orter i Kanada och Alaska som ligger på samma breddgrad som t ex Stockholm. Alla större städer i Kanada ligger t ex lägre söder ut än Skånes sydspets... Sviker Golfströmmen oss så blir det svårt.

  SvaraRadera
 3. Publicera ändå. Blev själv lite irriterad när svensk media börjat plocka upp Golfströmmens påverkan, men skrev klart ändå.

  SvaraRadera
 4. Vet inte om Wärtsilä bygger isbrytare fortfarande men de har verksamhet i den branschen.

  SvaraRadera
 5. Det är en fantastisk, mycket kompetent och kunnig kommentar!

  Jag har läst den med stort nöje, vi slängde förra hösten ut kombipannan (har kört huvudsakligen på dubbla elpatroner och lite olja i 25 år) och tog in fjärrvärme istället från kommunalt fliseldat fjärrvärmeverk några hundra meter bort.

  Värmepump har vi funderat på men aldrig installerat och väl är det nu när dessa värmepumpar tydligen riskerar att kollapsa när det blir för kallt.

  Elen är paketerad och klar med ett bra fastprisavtal i förra veckan för de närmaste tre åren.

  Utrustning för arktiskt klimat inhandlades för tre år sedan inför en fyradagars skidmarsch i nordöstra Finland uppe vid polcirkeln (Svenska Frivilligkårens Minnesskidmarsch 2005) och i höstas anskaffades rejäla outdoor kängor för marscher i svår terräng (egentligen för svampplockning i vida skogar).

  Även vedlager, genomtorkat under mer än två år finns upplagt - och ovanpå alltihopa är två månader i Thailand inbokat i vinter - jag kan köra huset på lågeffekt under den tiden!

  Men inte visste jag att det skulle kunna vara en 1000-års vinter som kommer nu när jag gjorde allt detta förarbete. Och mer än så är gjort, tilläggsisolerat, treglas isolerfönster överallt häromåret. Vi står rustade inför övergången till subarktiskt klimat hur länge det nu kommer att vara.

  Intressant det där med informationen om NAO-företeelsen, som jag inte känt till tidigare, men visst vet jag att klimatet går i cykler.

  En utmärkt och mycket informativ artikel, något av det bästa jag någonsin läst!

  SvaraRadera
 6. Otroligt intressant, tack!
  Väderlänken ovanför bilden innehåller även en graf som ofta publiceras på climateprogress om arktisk isförtunning. Stadig nedåttrend sedan decennier vilket är förklaringen till varför salthalten blir lägre i haven. Global warming -> mindre is -> lägre salthalt -> ändrad golfström -> kallare vintrar och regnigare somrar i Sverige.

  Kanske borde sälja sommarstället medan tid är?

  SvaraRadera
 7. Al Gore hade med detta scenario som en effekt av klimatförändringarna i gamla sin rulle.

  Peak Oil, Peak Topsoil.. ja snart sagt Peak Everything. I kombination med klimatförändringar och den pågående massiva utarmningen av den biologiska mångfalden runt hela klotet. Kreditkollaps. Skenande population.

  Blåser det upp till den perfekta stormen? The mother of all?

  Civilisationen har behandlat Moder Jord jäkligt illa under lång tid. Nu är det payback time.

  SvaraRadera
 8. Till kaminer och liknande användes med fördel färsk huggen björkved om den är genomfrusen. På en hygglig glödbädd; lägg lite glest och inte för mycket i taget. Men den måste tas direkt utifrån kylan, får inte ligga i inomhusvärmen ens en kort stund.

  S. Hund

  SvaraRadera
 9. Bra,

  då kör vi uppföljning i Maj månad på de positioner du tagit nu i slutet på november.

  Återkommer då.

  SvaraRadera
 10. Golfströmmen sviker pga av BPs oljeutsläpp i Mexikanska gulfen, Olja plus Corexit, se linkar här:
  http://europebusines.blogspot.com/

  SvaraRadera
 11. Petter, jag har inte tagit några positioner. Jag gav uppslag på positioner och uppmanade till närmare fundamental och teknisk analys av dessa.

  SvaraRadera
 12. En liten petitess kanske ...

  Därför är upproret mot FRÖ-avgifterna viktigt. vi kan inte bara förlita oss på sorter som odlats fram för att klara enbart varmare klimat. Fröer som kan klara svenskt klimat dvs frostnätter, köldknäppar och regniga perioder omvartannat kan bli livsavgörande.

  SvaraRadera
 13. Mycket intressant inlägg! Hyresvärden har just bytt från panna till fjärrvärme, vwet inte riktigt hur det kommer slå.

  En anna sak, OT och kanske lite personligt, men jag är nyfiken: kommer du från en familj av skogbrukare, eller har du fått lära dig allt själv?

  /Johan

  SvaraRadera
 14. Vidare, sviker Gulfströmmen Sverige en längre tid, säg några år på raken. Då är jag tveksam till att det finns underlag för en tillvaro här överhuvudtaget.
  Blir nog folkvandring söderut, vem vill ständigt fajtas mot kyla och missväxt, höga skatter samt allt kreativt tänkande förbjudet i plaskdammnen Sverige

  SvaraRadera
 15. S. Hund. Har inlett ett truppförsök med torkning av färsk ved. Konstaterar att jag mätte upp 24% fukthalt i ändträt på tall fälld i oktober, och 28% på kärnan efter att ha kluvit ett normalt vedträ i mitten.

  Misstänker dock att det faktum att veden är frusen spelar in på mätningen, och att faktiskt fukthalt är högre, de kändes väl tunga. Skall tina dem och mäta en gång till. Intuitivt borde fukthalten varit över 40%, om nu inte det kalla vädret lyckats torka veden så fort vilket jag tvivlar på.

  SvaraRadera
 16. 12:27, då kanske det blir slut på gnället om invandring. På köpet knäcks bostadsbubblan...

  SvaraRadera
 17. En annan aspekt är ju satsningen på "grön" el, idag bestående av främst vindkraft. Det blåser ju som bekant ganska dåligt när det är riktigt kallt. Är nog inte så kul om vi står där med ett stort beroende av blåsigt väder under en liten istid om några år. Investeringarna är redan gjorda, ofta med vinddata som sträcker sig några år tillbaka i tiden. Om vi istället satsat alla pengar som kastas i sjön på vindkraften på några till kärnkraftverk så vore vi mycket bättre rustade för framtiden.

  SvaraRadera
 18. Re 12.28
  Invandring kommer att per automatik upphöra, bostadsbubbla blir bara ett tomt meningslöst ord ifall det nu visar sig vara korrekt att Gulfströmmen har upphört, vilket den verkar ha gjort enligt termobilder. Svensken får se sig om efter annan plats att bo. Det här handlar föga om att ha mycket ved i vedboden, det blir existentsiella problem. Finsk press skriver en del om detta på senare tid men i Sverige tyst vad jag vet. Du Corni tycks vara först med att lyfta på locket.
  Här finns lite mer att läsa: http://www.project.nsearch.com/forum/topics/gulf-of-mexico-oil-gusher

  SvaraRadera
 19. Detta blir ju lite of topic men visst är han bara bäst, Nigel Farage. Önskar vi hade en sådan politiker i Sverige.
  http://www.youtube.com/watch?v=-KAWXC5Z0wU&feature=player_embedded#!

  SvaraRadera
 20. Cornucopia! Jag säger inte emot dig vad angår Golfströmmens eventuellt nya bana. Det har jag för lite kunskap om, men det finns en annan aspekt som du missat eller inte velat ta upp då den inte passar in i ditt resonemang om 1000-årsvintern. Du nämner inte att de senaste årens somrar varit rekordvarma vilket borde kunna uppväga en eventuellt kallare vinter. Min egen värmebrunn för värmepumpen t.ex. har minskat mindre i temperatur än jag hade kalkylerat med. Vi går in i vintern med ett större värmeöverskott i marken än normalt.

  SvaraRadera
 21. 13.26.
  Med en avstängd Gulfström, hur länge tror du ditt värmeöverskott hjälper dig?
  1 år, 2 år???
  Sen då?

  SvaraRadera
 22. Jorden går i en sinusbana relativt vintergatans centralplan. Vi kommer passera centralplanet om två år. Energinivåerna i denna del av galaxen är högre och därför strålar himlakroppar i vårt solsystem mer sedan ett antal decennier tillbaka. Detta är huvudorsaken till klimatförändringarna; dvs solen strålar mer pga att vi passerar vintergatans centralplan. Passagen av galaxens centralplan sker med ett antal tusentals års intervall vid vilken stora geologiska förändringar sker, t.ex. flyttar sig jordskorpan. Det vi upplever nu är alltså bara början på något episkt.

  Detta är också anledningen till varför man lät bygga fröförrådet på svalbard.

  "Man made global warming" är något man försöker sälja på jorden trälar, medan man själv planerar för ovanstående.

  SvaraRadera
 23. Något håller onekligen på att ske. Flera sannolika observationer av varg har gjorts så långt söderut som i Skåne, där varg inte observerats på mycket länge, se http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1303025/Varg-i-Skaringne-igen.html.

  Det avfärdas som tveksamt, men möjligheten finns, och just vargen anses av gammalt förebåda svåra, oblida tider.

  Det är fullt tänkbart att vargens utbredning har samband med den här klimatologiska NAO-oscillationen likaväl som att omväxlande varma och kalla periioder påverkar tillgången på bytesdjur liksom de stora rovdjurens lokalisering.

  Det är inget att bli förvånad över om dessa processförlopp går hand i hand. Förekomsten av fisk i världshaven och lokaliseringen kan också tänkas styras av samma bakomliggande klimatologiska funktioner.

  SvaraRadera
 24. Nu blir jag riktigt orolig faktiskt. Jag hatar vintern (som den brukar vara) och blir det enligt ditt scenario så går jag under.

  SvaraRadera
 25. Återigen ett mycket bra inlägg.

  Det vore väldigt intressant om du över vintern följer upp med en artikelserie om de ämnen som ingår i detta övergripande fenomen, om resiliens samt neosurvivalism och en rad intressanta boktips som berör detta.

  SvaraRadera
 26. Sverige är fucked av så många andra anledningar oavsett så detta är som icing on the cake. Fucked oavsett.
  Sverige ligger inom närtid under Libyen och Kuba i välfärd. Tacka etablissemanget för det.
  Jag drar, intefaan sitter man o kollar i vedboden hur länge det räcker.
  Tro inte att Sverige är un touchable o att allt är frid och fröjd ända in i evigheten bara för du bor i Sverige, glöm det

  SvaraRadera
 27. RE: Rillo
  "Energinivåerna i denna del av galaxen är högre och därför strålar himlakroppar i vårt solsystem mer sedan ett antal decennier tillbaka. Detta är huvudorsaken till klimatförändringarna; dvs solen strålar mer pga att vi passerar vintergatans centralplan. Passagen av galaxens centralplan sker med ett antal tusentals års intervall vid vilken stora geologiska förändringar sker, t.ex. flyttar sig jordskorpan. Det vi upplever nu är alltså bara början på något episkt."

  Dagens skitsnack, du har ingen aning om vad du pratar om. E är relaterat till E0/r^2, vet du vad detta betyder? Sluta läs astrologiböcker och börja läs astronomiböcker istället!

  Angående golfströmmen: Nej den har inte avstannat och nej det är inget unikt. Skulle golfströmmen helt avstanna idag så tar det flera generation innan vi får det lika bistert klimat som Sibirien. Så någon "Day after tomorrow" händelse kommer inte att ske.

  Senast golfströmmen avstannade var för ca 11 k år sedan när en (antagligen) komet slog ner i Nordamerika. Detta resulterade i att istiden kom tillbaka i norra Europa och Nordamerika (pga avstannad golfström + massivt nerskitning av atmosfären). Detta gjorde slut på Clevisfolket samt de stora däggdjuren.

  Q

  SvaraRadera
 28. Todays Mugshots:
  http://interactive.sun-sentinel.com/news/local/broward/mugshots/

  SvaraRadera
 29. Värmepumpar kommer att skära pga av överbelastning.
  Där har jag kunskaper som inte ger dig stöd!
  Golfströmmen känner jag ej till så noga!/Oppti

  SvaraRadera
 30. Jag håller med kommentaren ovanför min, skulle vara intressant att lära sig mer om det. Hur ska man klä sig för att hålla sig varm?

  SvaraRadera
 31. Att golfströmmens avstannande är orsaken till vintern var inte SMHI´s analys av väderläget.. Snarare att kall luft kom ned från nordpoolen. Tidigare har det varit varmluft söderifrån.
  Blogginlägget känns mest som larvig alarmistiskt trams, inte ett dugg imponerad, kalla vintrar flera år i sträck har vi haft förr.

  SvaraRadera
 32. Vad tror du Cornu, är det för sent att gå in i Bull El? Jag kollade nyss och den har redan gått upp som en raket. Men naturgas (RBS-cetifikat) verkar ligga relativt lågt och möjligen vara på väg uppåt.

  SvaraRadera
 33. Renaissance för pälsen! Hurra! Varmare kan man inte klä sig än i päls. Så minkmarodörerna kommer att bli betraktade som samhällsfientliga. Tänk så det kan bli...

  Mer päls på cat-walken!/G

  SvaraRadera
 34. Ingenjören2010-11-25 16:15

  "Blogginlägget känns mest som larvig alarmistiskt trams, inte ett dugg imponerad, kalla vintrar flera år i sträck har vi haft förr."

  Mmm, hmmm, och vi har även haft istider förut, men att vi har haft istider förut innebär inte att det är önskvärt med en istid.

  SvaraRadera
 35. Kul och nyttig läsning! Men angående lastbilar, så kan jag informera om att även svensk reggade lastbilar i regel kör utan dubbdäck, det ända kravet är 5mm i mönster djup och vid dubbel monterade däck så räcker det med att det inre däcket har 5mm....

  SvaraRadera
 36. Notera att jag inte påstår att Golfströmmen stupat, bara att den vikt undan till Grönland istället för Norden, vilket hänt förr och kan fortsätta eller inte.

  SvaraRadera
 37. Av det jag hört från "experter" så är risken mycket hög för att Europa eller om det var norra Europa, skall råka ut för en mini istid, nu de närmaste åren. Bor själv i lägenhet med halvdana element vilket klart är en utmaning. Man får väl göra som fåglarna och reglera kroppstemperaturen med tankekraften, ifall man nu lyckas.

  Hepp, mini istid på väg och en politisk våg som avreglerar infrastrukturen. Bådar gott för den som söker äventyr.

  SvaraRadera
 38. På ekot talade SMHI om att förra vinterns kyla var en funktion av luftflöden inget om vattenströmmar.
  Men du har valt ett aktuellt ämne-kallt idag.
  /Oppti

  SvaraRadera
 39. Det är -3 ute och 1 dm snö, att börja prata om golfströmmar och ny istid känns lite förhastat.

  SvaraRadera
 40. Det är bara i Sverige man börjar kommentera invandringen och invandringen till ett inlägg som handlar om klimat. Vad fan har invandringen med detta inlägg att göra? Allt jävla sjukt snack om invandrare gör mig fan galen snart. Är denna teori om gulfströmmen även invandrarnas fel????

  //Invandrare

  SvaraRadera
 41. Tur man är rörmokare kommer finnas många som slänger ut värmepumpar till förmån för vedpannor! :)

  SvaraRadera
 42. Ett tips på energibolag: National Grid, äger och distribuerar gas och el, till hushåll och industri, i Storbritannien och USA. Utdelning ca 5,6%, handlas i USA (Avanza).

  SvaraRadera
 43. Värmepumparna kommer inte att skära om det blir kallare, däremot blir verkningsgraden något lägre. Dock rekommenderar jag att alltid ha backup iform av ved, pellets eller olja om värmepumpen går sönder. Trots allt har kompressorn begränsad livslängd, kanske 10-20 år.
  Luftvärmepumpar förstås betydligt kortare tid.

  Sedan har jag från tillförlitlig källa hört att det blir en mild vinter. Denna prognos grundar sig på¨att kräftorna i höstas hade ovanligt lite kräftsmör. Om vintern blir kall har de mycket kräftsmör. Vi får hoppas att kräftorna har rätt!

  Också skogsägare

  SvaraRadera
 44. Hej alla.
  Jag kan tillägga att priset på vedspisar har rakat i höjden. (ska ha en själv så jag kollar priserna) Blir en 1000-års vinter kollapsar samhället. Blir en 100-års har vi svåra störningar framför oss. Allt bygge, såväl enskilda hus som större infrastrukturer, har de senaste 15 åren varit dimensionerade för en 10-års vinter. I fallet med kollapsade tak förra vintern verkar det vara en 3-års vinter som fick konstruktionerna att rasa. så låga är kraven nu för tiden.

  SvaraRadera
 45. Tack Q! för klargörandena.

  SvaraRadera
 46. Mycket intressant skrivet.
  Läser din blog med stort intresse varje vecka.
  Hitills har jag bara lagt in kommentarer när jag tyckt något varit dåligt, så jag tänkte balansera med detta lilla beröm.

  SvaraRadera
 47. Varför skulle global uppvärmning flytta på golfströmmen, hittills har det ju spekulerats i att den skulle upphöra? Det är väl ändå oscillationerna i havsströmmarna som bestämmer?

  SvaraRadera
 48. Finns många hypoteser eller teorier om det där. T ex kan ökad avsmältning i Sibirien göra att mer färskvatten rinner ut i norra Atlanten, vilket sänker salthalten och får Golfströmmen att vika av mot Grönland istället. Det är i sig en del i själva oscillationen. Mycket Golfström upp i Barents Hav -> mycket avsmältning i Sibirien->lägre salthalt->mindre Golfström->mindre avsmältning i Sibirien->högre salthalt->mer Golfström. Och så oscillerar det. En annan faktor är ökad avsmältning på Grönland.

  SvaraRadera
 49. Det här med global uppvärmning - på grund av CO2 - var blev det av ?

  DEN SLUTLIGA LÖSNINGEN AV PYRAMIDMAKTHAVERI-ELÄNDET ?

  SvaraRadera
 50. Kanske kommer kärnkraftsmotståndet att upphöra efter ännu en kall vinter med skarpt stigande energipriser.
  Nästan hälften av folket vill skrota 46% av våran energiförsörjning. När fler skaffar värmepumpar belstas elnätet mer. Ju kallare ju mer belastning.

  När dumheten härskar i ett land verkar det endast vara verkligheten som kan få folket att nyktra till. Akademikerkvinnor på södermalm ska inte bestämma hur landet ska försörjas med energi.

  Jag hoppas på en svinkall och vindfattig vinter, så ska vi se om stödet för vindkraften är lika stor och miljöpartiets popularitet lika stark sen.

  Man får le lite i mjugg, reality is a bitch! :)

  SvaraRadera
 51. OM BRIST PÅ ENERGI-BLUFFEN HÄR.

  SvaraRadera
 52. Kan vara värt att påtala att en 1000-årsvinter inte är 10x så illa som en 100-årsvinter. En 1000-årsvinter kanske bara är 1-10% kallare än 100-årsvintern.

  SvaraRadera
 53. Sakta i backarna. Enligt den källa du refererar till vände Västra grönlandsströmmen inte av mer än temporärt under några veckor i januari. Den bild du har med är också svår att spåra, det framkommer inte varifrån den kommer, vilket ju alltid känns en smula suspekt. Vidare, om man läser i de källor som DailyKos refererar till (dvs National Snow and Data Centre) finns inga liknande slutsatser, utan mest ett konstaterande att strömmarna varierar och att luftmassorna byter plats. Kall luft över nordvästra Europa och nordöstra Amerika - varm luft över Arktis, istället för det motsatta som varit rådande ett längre tag.

  SvaraRadera
 54. Det var faktiskt en meterolog som nämnde den nordatlantiska oscillationen på mittnytt! så där fick du stöd!

  När det gäller kyla och vindkraft så är det ett vanligt missförstånd att det inte blåser när det är stark kyla. Det blåser inte nere på marknivå, men det blåser på den höjd som snurran sitter på. Detta har jag hört av folk i branschen. Däremot kan det förstås bli problem med isbildning.

  SvaraRadera
 55. Christoffer, Flute kommentererar som vanligt utmärkt med en graf över NAO, se

  http://flutetankar.blogspot.com/2010/11/vargavinter-ar-inte-fimbulvinter.html

  Där ser du tydligt NAO för 2010 (dvs hur negativ/positiv Golfströmmen är för oss). Alla "kalla vintrar" jag kan minnas, t ex 2006, 2010,1987,2001 mfl har negativ NAO. Golfströmmens oscillation är helt klart avgörande för om vi får en kall eller varm vinter. 2010 var NAO näst mest negativ sedan 1870, rekordet var 1969.

  "Krigsvintrarna" 1940-1943 framgår också med negativ NAO.

  SvaraRadera
 56. 22:11

  Det låter bra att fråga vindkraftskollektivet om deras åsikt, här är en annan:

  http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/6957501/Wind-farms-produced-practically-no-electricity-during-Britains-cold-snap.html

  SvaraRadera
 57. Det där med att det inte blåser när det är riktigt kallt.... Ja det är ju så, men då är man nere på absoluta nollpunkten och då finns ingen värmealstrande rörelseenergi kvar.

  Men det var väl inte riktigt den nivån vi tänkte på när vi pratar om Golfströmmens avstannande.

  Kul debatt förresten!

  SvaraRadera
 58. Från en tillförlitlig källa (skogsvårdare) så har jag förstått att kaninerna drar sig österut sedan ett par år. Detta beror på att morötterna växer bättre där. Morötterna har inte vuxit så bra österut sedan isarna frös i öresund. Jag uppmanar till mer snack om global uppvärmning för på så vis tillför/genererar vi alla mer co2 så att vi dels får varmare dels växer skogen bättre med mer vedtillgång. Om vi har fler som är ute och hugger ved så kanske vi skrämmer upp vargen till norr igen och då vågar invandrarna komma tillbaka. Det gäller att agera nu för jag har noterat att vintergatan smalnar och drar ihop sig.... Jisses!!!
  Matz

  SvaraRadera
 59. Absolut. Flute säger ju också det att det är en ganska normal variation och drar inte dierkt på med storsläggan.

  Jag har inte heller sagt något om NAO, den oscillerar uppenbarligen och det har man vetat länge, liksom de effekter detta ger på det regionala vädersystemen på norra halvklotet. Vad man däremot inte vet är varför detta uppstår eller vad som egentligen styr. 90- och 00-talets milda vintrar har ju också bland annat förklarats vara ovanligt milda just på grund av positiva NAO och inte proportionerliga mot eventuella klimatförändringar.

  Det jag vände mig mot var påståendet att Golfströmmen skulle vänt och sammanstrålat med Västra grönlandsströmmen samt de skräckscenarier som målades upp om kommande katastrofvintrar och framför allt alla ivrigt nickande kommentarer (så mitt "sakta i backarna" var inte enkom riktat åt Cornu). Denna avvikelse har alltså inte hänt, mer än temporärt (vilket iofs är högst anmärkningsvärt bara det). Tyvärr är det dessutom svårt att kontrollera riktigheten ens i detta, eftersom den enda uppgiften jag hittat är just från DailyKos, som visserligen verkar vara ganska påläst men i sin tur inte visar varifrån dessa uppgifter kommer. Vilket alltså gör uppgiften om inte osann så i alla fall tvivelaktig.

  SvaraRadera
 60. Nu har jag inga referenser och måste grotta mer i det - men innan detta inlägg så har jag, förutom Aftonhoran och Häxpressen som man förstås ignorerar, hört två påsstående om kommande vinter:
  1. En polsk källa som tror på en 1000-års vinter, framförallt pga avtaganade golfström.
  2. Amerikanska meterlogiska och hydrologiska institutet som pekar på en ökande golfström längs våra kuster.

  Dvs två motsatta källor :)
  Well - vi får väl se - än så länge är det en rätt normal November- och "snökanonen" har ju inte blivit lika allvarlig som en del tidigare år, tex i Gävle 1998...

  /K

  SvaraRadera
 61. http://www.regeringen.se/sb/d/12759/a/141911

  SvaraRadera
 62. Läste precis denna: http://www.ldeo.columbia.edu/res/div/ocp/gs/

  Där de menar att just Brittiska journalister gillar att slänga ut storys om golfströmmens brister osv lite nu och då. Vidare menar de att golfströmmen inte alls har lika stor betydelse för klimatet som många tror. Det är snarare en myt än någonting annat...

  SvaraRadera
 63. Blev ju en lång vinter, men 100-års ?

  /Freddy

  SvaraRadera
 64. Avsåg hur kall den skulle bli. 1000-årsvinter är inte 10x kallar än 100-års, bara 10x ovanligare.

  SvaraRadera