Aktuellt

"Tag några öl innan du loggar in på börssidorna"

En god vän till mig tillika aktieräv berättade att vederbörande fått tipset att "ta några öl innan du loggar in på börssidorna". D...

2010-09-10 12:42

Svar från (v) om peak oil

Nu kom det in ett svar angående mina frågor om peak oil från (v)änsterpartiet.

Partiet tog sig faktiskt tid att svara på de specifika frågorna, som återges som en del av svaret som följer:

- Hur anser ert parti att vi bör bemöta peak oil, peak gas och peak coal?
Energikrisen hänger ihop med övriga miljö- och klimatproblem och den orättvisa världsordningen. 20 procent av världens befolkning förbrukar hela 80 procent av jordens resurser. De rika länderna står också för närmare 80 procent av de klimatutsläpp som människan gett upphov till, men det är de fattiga länderna som drabbas värst. Det finns även stora skillnader inom de rika länderna. Höginkomsttagarens livsstil ger högre koldioxidutsläpp än låginkomsttagarens. Män belastar klimatet i högre grad än kvinnor. Vänsterpartiet menar att det är dags för klimaträttvisa. Den som belastar klimatet ska också betala för det. Konkret handlar det om att vi i Sverige måste sätta upp radikala mål för utsläppsminskningar inom vårt land. Vi måste också ta på oss att göra utsläppsminskningar i fattiga länder. För Vänsterpartiet är det självklart att vi i de rika länderna måste hjälpa fattiga länder så att de kan anpassa sig till klimatförändringarnas effekter, eftersom det är vi som har orsakat problemen. Därför vill vi att Sverige ska införa ett kraftfullt klimatskadestånd.

- Vad vill ert parti göra för att helt avveckla eller radikalt minska olje- och fossilgaskonsumtionen till år 2030?
Vänsterpartiet vill sätta igång något vi kallar Klimatlyftet i Sverige: kraftiga satsningar på förnybar energi, effektivare energianvändning och en avveckling den fossila energiförbrukningen och kärnkraften. En klimatomställning skulle ge många nya gröna jobb i Sverige. Några av våra förslag:
- Skapa förutsättningar för en svensk vindkraftsindustri genom att öka stödet till vindkraft och införa ett nytt stöd för havsbaserad vindkraft.
- Inför stöd för renovering och energieffektivisering av miljonprogrammets hus. Tex vill vi införa klimatbonus och klimatavdrag för de hushåll som gör klimatinvesteringar i sin bostad.
- Stoppa tågkrånglet och öka kapaciteten på järnvägen. Vi vill satsa 100 miljarder kr mer än alliansen på detta.
- Mer, bättre och billigare kollektivtrafik. Vi vill införa gratis kollektivtrafik på sikt - till en början för alla unga och studenter.
- Återinför Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som gett stora utsläppsminskningar i många kommuner. Alliansen avvecklade programmet.
- Bygg höghastighetståg. Vi vill börja bygga Sveriges första höghastighetståg - alliansen vill inte det.
- Satsa på solenergi - inför handlingsprogram och stärk stöden till solenergi.
- Vattenfall ska ställas om till att vara ledande i Europa i klimatomställningen.

Vänsterpartiet står bakom det rödgröna klimatmålet att Sverige ska minska sina utsläpp med 45 % minskning av utsläppen 1990-2020 (målet omfattar de sektorer som inte ingår i EUs utsläppshandelssystem bl.a. transporter, jordbruk och bostäder). Målet ska uppnås inom Sverige. Därutöver vill vi satsa på klimatåtgärder utomlands som minskar utsläppen med minst 13 % till 2020 (jämfört med de svenska utsläppen 1990). Sammanlagt blir det alltså 58 % som ska jämföras med alliansens klimatmål på 27 % i Sverige och 13 % utomlands. Vi vill också energieffektivisera med minst 25 % till 2020 vilket också är en ambitionshöjning jämfört med alliansen.

- Hur skall ert parti säkerställa att kritiska samhällsfunktioner får tillgång till bränsle, inklusive blåljusmyndigheterna och försvaret?
Genom att vara pådrivande för en energiomställning till hållbar energi så att Sverige har en trygg, grön energiförsörjning den dag oljan sinar och energipriserna stiger.

- Hur vill ert parti bevara välfärden och jobben i en värld med fallande oljeproduktion och fallande eller stagnerande ekonomisk tillväxt?
Genom satsningar på klimatinvesteringar - klimatlyftet som vi hänvisar till i fråga 2 - skapas många jobb. Vi vill höja skatter för de som har de bäst ställt i Sverige för att kunna göra ökade satsningar på skola, vård och omsorg vilket skapar många arbetstillfällen inom tjänstesektorn. Det är såväl nödvändigt som mer miljömässigt hållbart än att satsa på skattesänkningar till privat konsumtion.

- Vilka experter i frågan har ni knutit till ert parti?
Vi lyssnar främst till de svenska myndigheterna och utredningar som genomförs men har även en dialog med organisationer och forskare.

- Hur arbetar ert parti med energiförsörjningen i allmänhet och oljetoppen i synnerhet? Har ni någon arbetsgrupp som arbetar med politik för oljetoppen och dess effekter?
Vi har en arbetsgrupp i riksdagen som arbetar med miljö, klimat, energi och transportfrågor.

- Vilka är partiets egna slutsatser av oljetoppens kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för samhället?
Vi menar att det är nödvändigt för planeten och välfärden att fasa ut beroendet av fossil energi men även kärnkraft som är en ohållbar energikälla. Därför vill vi gå mot 100 % förnybar energi.


Jag håller inte med partiet ideologiskt, och inte heller på massor av punkterna där man ställer olika samhällsgrupper mot varandra i klassisk klasskamp, men det var faktiskt ett bra och seriöst svar. Minus för att man lyssnar på Energimyndigheten och fokuserar på klimatförändringar istället för faktiskt peak oil. Oftast är medlen de samma, men det gäller t ex inte koldioxidfällor, utsläppshandel och andra avlatsbrev. Det blir inte mer olja för att planterar träd i Afrika, även om plantering av träd och skyddande av regnskog är åtgärder mot klimatförändringar.

Motvilligt får jag ge partiets svar en trea. De vill trots allt uttryckligen gå mot 100% förnyelsebar energi, och de svarade på frågorna. Respekt. Alla i partiet är inte Lars Ohly. Att det skall vara så svårt för övriga partier att svara på direkta frågor kan jag inte förstå.

Man får hoppas att de släpper det ideologiska snömoset och tankarna om klimatböter, t ex kravet att svenska barnfamiljer skall betala 80 000:- om året i böter till Afrika.

Saknar nu fortfarande svar från (c) och (m). Passar på att påminna om att politiker skall finnas till för folket, och det är deras f-b skyldighet att svara på väljarnas frågor. (c) och (m) visar inte väljarna någon respekt när de fortfarande inte svarat.

Feministiskt Initiativ (fi) - för litet parti
Betyg: *

Folkpartiet (fp) - silverkulan kärnkraften och allt man behöver bry sig om är privatbilismen
Betyg: **

Piratpartiet (pp) - utanför principdeklarationen, ignorerar frågan, kortsiktigt makttänkande
Betyg: *

Socialdemokraterna (s) - tror att peak oil handlar om klimatförändringar, att olja bara används till bensin och svarar inte på frågorna.
Betyg: **

Miljöpartiet (mp) - medger och är medvetna om och arbetar kring peak oil, men väljer att politiskt fokusera på klimatförändringarna
Betyg: ***

Kristdemokraterna (kd) - medger peak oil men anser att marknaden och utsugande av U-länder löser problemet och politiker kan ägna sig åt annat
Betyg: **

Vänsterpartiet (v) - svarar på frågorna, vill gå mot 100% förnyelsebar energi, men snöar bort sig ideologiskt
Betyg: ***
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

21 kommentarer:

 1. Imponernande läsning faktiskt. Ja att dom faktiskt svarade på frågorna. Besviken på M och C att dom inte har svarat. Jag vet fortfarande inte vad jag ska rösta på i detta val. Svårast hittils.
  Man får tänka på att det blir en gyllene medelväg av allting. Dom som är rädda för Ohly kommer nog att slippa dom mest extrema förslagen om dom röd-gröna vinner och vice-versa med Alliansen.

  SvaraRadera
 2. Det är lite lustigt och väldigt oklokt att C in svarat. Ska dom inte vara det "nya miljöpartiet" eller nått. Om något så borde de ha klara och raka svar på dina frågor om Peak Oil. Men det visar kanske bara vilka otroliga hycklare dom är som egentligen inte ve vad dom pratar om, eller?

  SvaraRadera
 3. Poängställningen så här långt matchar mina egna erfarenheter av partiernas uttalande i energifrågan (och klimat). Tyvärr är det inget som kommer fram i det meningslösa tjafset inför valet. Det har visserligen inte kommit in något svar från C eller M, man jag har mycket svårt att tänka mig att de skulle slå V eller Mp.

  Så nu återstår bara att välja mellan Mp och V..

  SvaraRadera
 4. Tror att sluga (C)enterpartister och taktiska (M)oderater väntar och ser vad de andra parterna svarar, om de svarar alls. Sedan anpassas eventuella svar.

  SvaraRadera
 5. I senaste numret av naturskyddsföreningens tidning har de gjort en utförlig bedömning av hur miljövänliga partierna är.
  Etta kom Mp tätt följd av V, långt efter kom Fp som bäst av de blå sedan var S, Kd och C ungefär lika usla med M på en klar jumbo plats som sveriges miljö O-vänligste parti.

  SvaraRadera
 6. Centern har ju svarat :-)

  http://cornucopia.cornubot.se/2010/09/ma-helig-vrede-regna-over-centerpartiet.html

  SvaraRadera
 7. Det är ju himla enkelt att sätta en massa ord på ett problem och beskriva hur man i en utopi vill lösa det.

  Hur seriöst känns det att politikerna ska styra oss bort från ett oljeberoende när marknaden biter sig fast med all kraft.


  Istället för att idag sätta en massa straffskatter och klimatskadestånd borde man locka mer med morötter åt de som väljer andra vägar än oljan. Varför ska man idag straffa oljeförbrukare bara för att oljan i framtiden kanske blir dyr? Var finns logiken i det? Som att sätta en kapitalskatt på en aktie som i framtiden riskerar att öka i värde.

  Tycker att man borde satsa på att sprida information om det framtida problemet och locka mer morötter till dem som vågar gå före.

  SvaraRadera
 8. Nu tycker jag att du va väl generös C. Värre floskelharang har jag fn inte läst sedan eldkvarn brann. Svaren ger mig varken information, tillit eller respekt. Förstår de öht vad du söker efter? Kom ihåg att information är en skillnad som gör en skillnad och utifrån det så är deras svar likställt med noll, inget och oändligheten.

  SvaraRadera
 9. Förvisso. Men skulle jag sänka betyget skulle jag behöva sänka alla andra utom (mp) också. Kanske noll för (fi) och (pp), * för resten, ** för (v) och *** för (mp)?

  SvaraRadera
 10. Man har funnit enorma oljetillgångar utanför Brasiliens och Grönlands kuster.

  Sett ur det perspektivet så kommer oljan att räcka minst några hundratals år till.

  Det kan även finnas olja i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter.

  Energi finns överallt omkring oss, men vi människor är för okunniga (oförståndiga!?), har för lite kunskap om hur vi skall den tillvara.

  Kunde "vi" utveckla atombomben på 4 år, så kan vi lösa "energibristen" på minst samma tid, ifall vi verkligen ville det.

  SvaraRadera
 11. Du är ute och cyklar om Brasilien och Grönland.

  Brasiliens oljeresrever är 12 miljarder fat, eller ca 141 dagars världsförbrukning, och landet måste rent av importera mer olja än de själva exporterar etanol, eftersom landet inte lyckas försörja ens sin egen förbrukning ifrån de "enorma oljefälten" utanför kusten.

  Du får också gärna läsa följande artikel:

  http://cornucopia.cornubot.se/2009/09/desperation-av-media.html

  SvaraRadera
 12. Citerar mig själv ur ovanstående länk:

  "Men bland de mest fantastiska mediagrodorna hittar man i Brasilien. Alla känner förstås till den enorma potentialen i oljefältet Tupi. Den skall innehålla 5 - 8 miljarder fat utvinningsbara reserver, alltså inte 5-8 miljarder OOIP. Fyndet ligger på 2000 meters djupt havsvatten. Följt av 4000 meter sand och berg. Följt av ett 2000 meter tjockt lager av salt. Där nere, 8000 meter under havsytan, instängt under ett 2km tjockt lager av salt hittar man alltså oljan. Problemet är att salt som bekant är väldigt, väldigt skadligt för metaller, speciellt det stål man använder till rören i borrhålen. Nu kommer nog Tupi i drift tids nog ändå, men det kommer inte vara en stabil drift, och mycket dyr, då rören hela tiden kommer rosta sönder, och nya rör eller borrhål måste göras.

  Tupi är inte mediagrodan. Vad som var mediagrodan var Carioca, ett liknande fält i närheten av Tupi. När man borrade efter olja där i april 2008 gick själva högsta chefen för Brasiliens oljemyndighet, Haroldo Lima, ut och pratade om 33 miljarder fat olja (dvs lite drygt ett globalt årsbehov). Världsmedia hängde på och basunerade ut detta världen runt, peak oil-förnekarna ropade titta, titta bevis på att oljan räcker för evigt! Aktiekursen för Petrobras (SAO:PETR3, NYSE:PZE mfl) stack iväg som ett spjut.

  Fast det visade sig att detta var Haroldo Lima som hade arrangerat en presskonferens utan Petrobras medgivande och utan ens sin egen myndighets stöd. Oljemyndigheten tog strax avstånd från Limas uttalande, då det helt enkelt inte fanns stöd för några sådana fantasier. Vad som var ännu mer chockerande var att Petrobras gick ut och skarpt förnekade att de ens hade hittat någon olja i Carioca. Borrningen hade inte ens kommit igenom saltlagret och alltså inte ens nått eventuell olja.

  På börsen hade under tiden någon eller några aktörer tjänat mångmiljardbelopp på uttalandet. Om detta utretts vidare i det inte sällan korrumperade Brasilien, och hur mycket Lima tjänade på sin improviserade presskonferens, låter jag vara osagt. Men skadan var redan skedd.

  Men Limas fantastiska uttalande om Carioca togs som sanning och åkte världsmedia runt. Dementin gjorde det inte. Samtidigt bör man komma ihåg att de där 33 miljarderna Lima pratade om var OOIP, och inkluderade egentligen även Tupi. 25% av 33 miljarder är 8.25 miljarder, dvs lite mer än de 5 - 8 miljarder som Tupi redan sagts innehålla i utvinningsbara reserver. Carioca nämns fortfarande som en av världens största oljefält, fast man inte ens hittade någon olja där!"

  SvaraRadera
 13. Aha, du kör betygsättning enligt Svensk skolnorm. Va egenmäktig och hård i egenskap av Sveriges mest insatta energibloggare - ge dem noll rakt över.

  SvaraRadera
 14. Ja, jo. Men innerst inne är jag ju en kramgo mysig person, och det blöder ju igenom ibland.

  SvaraRadera
 15. Joakim Waern2010-09-10 20:14

  Cornucopia: Du skriver angående V att "Man får hoppas att de släpper det ideologiska snömoset". Vad menar du?

  SvaraRadera
 16. Tyska militära futurologer (vilket jobb!) tror peak oil är här: http://green.blogs.nytimes.com/2010/09/09/study-warns-of-perilous-oil-crisis/?partner=rss&emc=rss

  SvaraRadera
 17. Ahha, sorry, hänger inte med riktigt. :)

  SvaraRadera
 18. Snabbtåg är ju inte så miljövänliga då dom drar en jäkla massa el pga luftmotståndet.
  Men dom tror ju att spårvagnar är miljövänliga ochså!
  Jag tror dom flesta inte har en aning om var elen kommer ifrån!

  SvaraRadera
 19. Svar från (m): Peak Oil innebär att evig ekonomisk tillväxt inte är möjlig och sätter därmed hela vår världsbild i gungning. Än värre är att hela vår politik bygger på ekonomisk tillväxt och därmed blir ihålig och inaktuell. Vi vill inte hantera frågan ytterligare.

  SvaraRadera
 20. Göran Ekblad2010-09-11 18:05

  Det är inte bara Peak Oil som omöjliggör ekonomisk tillväxt. Fattigdomsbekämpning kan bara ske på ett sätt - genom rikedomsbekämpning. Vi rika gör på egen hand av med 1,1 jordklot/år och vi är 20% av jordens befolkning! Var ska vi ta vår fortsatta tillväxt?

  SvaraRadera