Aktuellt

"Tag några öl innan du loggar in på börssidorna"

En god vän till mig tillika aktieräv berättade att vederbörande fått tipset att "ta några öl innan du loggar in på börssidorna". D...

2010-09-01 15:15

Svar från (mp) om peak oil

Fick till slut faktiskt ett svar på mina frågor om peak oil även från (mp).

Repeterar själva frågorna, och frågeställningen kan ni hitta

"Mina frågor till dig som representant för ett parti som ställer upp i riksdagsvalet 2010 är därför följande:

- Hur anser ert parti att vi bör bemöta peak oil, peak gas och peak coal?
- Vad vill ert parti göra för att helt avveckla eller radikalt minska olje- och fossilgaskonsumtionen till år 2030?
- Hur skall ert parti säkerställa att kritiska samhällsfunktioner får tillgång till bränsle, inklusive blåljusmyndigheterna och försvaret?
- Hur vill ert parti bevara välfärden och jobben i en värld med fallande oljeproduktion och fallande eller stagnerande ekonomisk tillväxt?
- Vilka experter i frågan har ni knutit till ert parti?
- Hur arbetar ert parti med energiförsörjningen i allmänhet och oljetoppen i synnerhet? Har ni någon arbetsgrupp som arbetar med politik för oljetoppen och dess effekter?
- Vilka är partiets egna slutsatser av oljetoppens kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för samhället?"


Återger svaret, som inte är något burkat standardsvar och alltså innehåller en del stavfel, men jag stvarar även fel på den här bloggen, så det låter vi bero. Jag fetstilar en del saker av intresse.

"Hej, och tack för ditt mejl.

Låt mig först nämna att det är synd att du inte uppger ditt namn. Du
har mycket kunskap och det vore bra att veta vem du är.

Självklart har MP noterat att den fossila oljan kommer att ta slut inom
en snar framtid. Vi deltar ju nationellt i EU och internationellt på
många olika nivåer i de samtal mm som förekommer i frågan.


För oss är det dock viktigare att arbeta med att vi redan har släppt ut
för mycket klimatgaser från fossila bränslen.
Vi arbetar för en
omställning av hela samhället till ett fossilbränslefritt sådant.

Detta kan du läsa mer om på www.mp.se och på www.rodgron.se där
överenskommelserna med S och V finns.
Bl.a. behöver vi ställa om hela transportsystemet och växla från
bensin och dielsel till biogas, etanol och el. Järnvägen och
kollektivtrafiken måste byggas ut kraftigt.
De rödgröna har kommit överens om att höja bensinskatten med 49 ör
nästa mandatperiod en blygsam höjning som gör miljövänligare
alternativ mer lönsamma. Med en kilometerskatt på lastbilstransporter
kan vi ställa om godstransporterna till bättre alternativ. Kilmoterskatt
finns redan i flera Europeiska läder som Tyskland, Österrike Tjckien och
Slovakien och flera andra har långt gågna planer på att införa detta
t.ex Frankrike, Nl och Polen.

När det gäller uppvärmning och el till hushåll så måste alla
byggnader ställas om till uppvärmning och el som inte produceras från
fossilbränslen. Vi förordar också att de som får överskottsel och
värme i stitt hus ska kunna föra över det på näten och få betalt
för det. SSådana system finns redan i flera EU länder. Vi anser också
att all nyproduktion av bostäder , kontor mm ska byggas så att så litet
energi som möjligt behövs - helst som 0 -energi eller +energihus. Detta
är fullt möjligt redan i dag.

Så vill vi kraftigt bygga ut vind- sol och vågenergiproduktionen och
stödja att det växer fram företag som kan satsa på detta, gröna
företag. Vi menar att detta är en framtidsbransch och kan modernisera
Sverige. Det kommer att behövas både kapiotal och yrkesarbetande i de
nya branscher som växer fram. Alltifrån prouktion inom jordbruk,
avfallshantering till ingenjörer, miljövetare och företagare.

Givetvis måste en övergång till ett samhälle utan fossilbränslen
planeras så att inte viktiga samhällsfunktioner sätts ur spel. Det
anser vi är fullt möjligt.

Det finns många inom MP som arbetar med omställningen till ett grönare
samhälle. Vi vet vad peak oil innebär och vi har deltagit i debatter
såväl som seminarier mm i frågan. Vi har ingen grupp som arbetar med
peak oil men flera personer är knutna till sådana grupper. Politiskt
arbetar vi med frågan utiofrån ettannat perspektiv, nämligen vad ökade
klimatgasutsläpp kommer att ställa till med på vår planet - som är
den enda vi har.


Vänligen,

[personnamn]
Miljöpartiet de gröna"


Ett bra svar, men det når inte hela vägen fram. Vad som är intressant är att man medger att det finns politiskt arbete i såväl Sverige som internationellt kring frågan, men att man fullt medvetet väljer att politiskt fokusera på klimatförändringarna. Det är i sig mycket intressant, då det är ett erkännande av vad många av oss skrivit sedan länge. Peak oil är fortfarande för känsligt att nämna offentligt i den politiska debatten, så man hoppas via klimathysterin få igenom delar av nödvändiga åtgärder.

Det blir då en retorisk fråga varför man kan föra offentlig debatt och politik kring (allvarligare) klimatförändringar som ligger 50-100 år framåt i tiden, men det är politiskt omöjligt att prata om peak oil som vi upplever i närtid. Svaret vet vi ju. Är något för akut allvarligt så stoppar man hellre huvudet i sanden än begår politisk harakiri.

Sedan framstår (mp) som dummare än tåget när de tror att 49 öre i höjd skatt på fossila bränslen spelar någon som helst roll. Som jag redogjort förut så innebär det 73:- i månaden för den som kör dubbelt så mycket bil som medelbilisten. Det gör nog att många ställer bilen och blir sittande i SJ:s havererade infrastruktur.

Tyvärr tror jag inte vi kan få ett bättre svar från något annat parti. Saknas nu svar från (c), (kd), (m) och (v). Kanske kan (c) klå (mp)? Men man vet aldrig. Kanske kan vi få bli överraskade (av moderaterna - det nya miljöpartiet?)? Vi får väl se.

Det är ju synd att (mp) väljer att alliera sig med socialisterna i axelmakten, trots att man egentligen är ganska ekonomiskt liberala. En röst på (mp) förblir en röst på Sahlin.

Sammanfattning för de partier som svarat.

Feministiskt Initiativ (fi) - för litet parti
Betyg: *

Folkpartiet (fp) - silverkulan kärnkraften och allt man behöver bry sig om är privatbilismen
Betyg: **

Piratpartiet (pp) - utanför principdeklarationen, ignorerar frågan, kortsiktigt makttänkande
Betyg: *

Socialdemokraterna (s) - tror att peak oil handlar om klimatförändringar, att olja bara används till bensin och svarar inte på frågorna.
Betyg: **

Miljöpartiet (mp) - medger och är medvetna om och arbetar kring peak oil, men väljer att politiskt fokusera på klimatförändringarna
Betyg: ***
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

14 kommentarer:

 1. Jag håller med, peak-oil är ett betydligt allvarligare hot mot oss som art än vad klimatförändringar är. Peak-oil kan mycket väl utmynna i peak-all som skulle innebära peak-civilisation.

  Inte heller ger jag mycket för "Är något för akut allvarligt så stoppar man hellre huvudet i sanden än begår politisk harakiri." utan anser att det är mer troligt att politikerna helt enkelt inte förstår allvaret. Som man fick lära sig i lumpen: Uraktlåtenhet att handla ligger en ledare till större last än val av medel.

  Angående MP så tycker jag det är väldigt tråkigt att de är knähundar till S. Jag skulle jätte gärna lägga min röst på MP och jag vet många i min omgivning som också vill det. Men det går ju inte att rösta på Åsa-Nisse kommunister som lever i en helt annan värld när det kommer till ekonomi. En sådan sak som att MP tycker att det är en bra idé att folk som inte klarar av sin (snart kommande?) fastighetsskatt skall 1) LÅNA FÖR ATT BETALA SIN SKATT 2) bli tvångsflyttade.

  "(Valtersson)“Har man en dyr villa, även om man köpte den för mycket lägre pris, så har man också en möjlighet att ta lån på sitt hus. Man har ju ett kapital som ligger i botten och som är en tillgång som man sedan kan sälja eller ta lån på.”"

  www.villaagarna.se/portal/page?_pageid=161,1&_dad=portal&_schema=PORTAL&element_id=1768727

  Finner det märkligt att MP som pratar så mycket om hållbart samhälle inte förespråkar arbete, sparande och investeringar som en vägen dit utan hellre förespråkar skuldsättning av folket.

  Q

  SvaraRadera
 2. Håller med dig, framför allt i sista slutsatsen. Det är smärtsamt men sant.

  Men vad det gäller dummare än tåget, så tycker jag att den titeln går till alla som menar att 49 öre mer i skatt på fossila bränslen skulle innebära undergången och tvärt om skriker om billigare bränsle, vilket är alltför vanligt...

  SvaraRadera
 3. I Tyskland ser man Peak Oil som ett säkerhetsproblem. När kommer Sverige också att göra detsamma?

  http://peak-oil.com/download/Peak%20oil.%20Sicherheitspolitsche
  %20Implikationen%20knappar%20Ressourcen%2011082010.pdf

  SvaraRadera
 4. Tycker svaret var ganska bra. Faktum är ju att både peak oil samt den globala uppvärmningen borde innebära samma typ av åtgärder, dvs minskad användning av fossila bränslen. Vilket de också är inne på i svaret.

  Sen är ju naturligtvis frågan om vad som är bästa vägen dit - en mycket delikat politisk fråga. Bensinskatter för att ändra beteende/neutralisera en negativ externalitet är ett alternativ som nyttjar marknadens anpassningsförmåga. Dock leder såklart inte 49 öres skatt till ett ändrat beteende i den grad att vi blir av med vårt oljeberoende. Tyvärr är det väl politiskt självmord att införa kraftigare åtgärder via bensinskatter. Det är nog många som klagar över bensinpriset redan som det ser ut idag.

  SvaraRadera
 5. 49 öre är en kompromiss där Miljöpartiet uppenbarligen förlorade dragkampen med övriga axelmakter. All heder åt Miljöpartiet som under lång tid arbetat för höjda energiskatter, trots att det inte är en fråga som blidkar opinionen. Det är få partier som kan visa upp sådan integritet i en av de absolut viktigaste samtidsfrågorna. Högre energiskatter är det i särklass bästa sättet att tvinga människor och företag att förbereda sig för framtiden redan nu.

  SvaraRadera
 6. Nej, en röst på Mp är tyvärr en röst på Lars Ohly. Så illa är det.

  SvaraRadera
 7. Har försökt sudda ut Lars "sänk skatten för fotbollsproffs och höj den för företagare så vi får se bra fotboll" Ohly från min hjärna, men det stämmer förstås.

  SvaraRadera
 8. Som sagt, tyvärr. Skulle rösta (mp) om det inte vore för fotbojorna Sahlin och Ohly. Nu blir det något annat.

  SvaraRadera
 9. Hade gärna sett att vi fick regering som driver "en grön arbetslinje", dvs m + mp

  SvaraRadera
 10. Om Miljöpartiet skulle varit fristående då är det möjligt dom skulle fått min röst. Men osäkert då dom verkar okonkreta och orealistiska i många frågor. Likt många håller jag mig ifrån rödgröna framförallt pågrund av vänsterpartiet.

  Alliansen kommer vinna det är inte ens spännande. Det som är intressant dock är hur eliten ska göra för att SD inte ska komma in i riksdagen. Manipulera sifforna lite kanske och 3.9% ? Eller 3.8% för att inte verka alltför galet. Oj hur vågar jag ens tänka en sån tanke.

  /Jont

  SvaraRadera
 11. 80% av Kinas elproduktion går på olja och kol.

  Hur många procent av vad du konsumeras produceras i Kina?

  Går fabrikerna i Kina på el?

  Ska vi lägga fler pålagor, avgifter och skatter i Sverige och västvärlden så att fler fabriker och mer produktion kan flytta till Kina?

  ...där fabriker går på el och man inte hinner eller orkar bygga ut en modern elproduktion utan måste förlita sig på mer kol, olja och kärnkraft?

  Miljöpartiet - de största skojjarna och miljöförstörarna i hela världen.

  SvaraRadera
 12. av regeringsalternativen är det bara de Rödgröna som i alla fall föreslår ett par skarpa åtgärder för att planera för PeakOil; liten men ändå en ökad CO2-skatt, stora järnvägsinvesteringar och nej till höjda banavgifter, km-skatt på lastbilstransporter, ökade satsningar för förnyelsebara energikällor (och nej till straffskatt på kooperativ vindkraft). En röst på Rödgrönt är därför bättre än alternativen, och MP är de minst vänsterinriktade av de rödgröna.

  SvaraRadera
 13. Jag har försökt klämma ut ett svar ur Sverigedemokraterna också, men ansvarig instans låter meddela att de nog inte hinner med något sådant innan valet.

  SvaraRadera
 14. Gillar centerns alternativ med miljöbilspremie på 45000kr då transportsektorn står för dom största utsläppen av olja i Sverige. Kärnkraften är redan byggd så vi måste agare på detta och med generation 4as kärnkraft kan vi återanvända kärnbränslet och få ner halveringstiden till 1000år istället för 100000 och då har vi löst stor del av energi och transportproblematiken. Men självklart skall man också massivt satsa på att bygga ut alla förnyelsbara energikällor.

  Mvh/Tesla testdriver

  SvaraRadera