Aktuellt

"Tag några öl innan du loggar in på börssidorna"

En god vän till mig tillika aktieräv berättade att vederbörande fått tipset att "ta några öl innan du loggar in på börssidorna". D...

2010-09-02 18:30

Svar från (kd) om peak oil

Kristdemokraterna har nu skickat sitt extremt burkade svar på mina frågor. Istället för att svara på mina frågor svarar de på ASPO:s tidigare frågor.

Repeterar själva frågorna.

"Mina frågor till dig som representant för ett parti som ställer upp i riksdagsvalet 2010 är därför följande:

- Hur anser ert parti att vi bör bemöta peak oil, peak gas och peak coal?
- Vad vill ert parti göra för att helt avveckla eller radikalt minska olje- och fossilgaskonsumtionen till år 2030?
- Hur skall ert parti säkerställa att kritiska samhällsfunktioner får tillgång till bränsle, inklusive blåljusmyndigheterna och försvaret?
- Hur vill ert parti bevara välfärden och jobben i en värld med fallande oljeproduktion och fallande eller stagnerande ekonomisk tillväxt?
- Vilka experter i frågan har ni knutit till ert parti?
- Hur arbetar ert parti med energiförsörjningen i allmänhet och oljetoppen i synnerhet? Har ni någon arbetsgrupp som arbetar med politik för oljetoppen och dess effekter?
- Vilka är partiets egna slutsatser av oljetoppens kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för samhället?"


Svaret var rent av så burkat att det var i form av en Word-fil. Samma fil som ASPO Sverige fick till svar. Tänk om man inte har programvara som kan läsa Word-filer?

"Frågor från ASPO Sverige

----- Originalmeddelande -----

Peak oil, är den punkt i tiden då världen uppnår maximal oljeproduktion, en produktion som sedan för alltid kommer minska då nya oljefynd inte längre kan kompensera för den fallande produktionen i gamla fält. En del seriösa bedömare menar att detta skedde år 2008. Hur ekonomin kommer att påverkas då världen går från ca 2 % ökat oljeutbud till en minskning med 6,7 % är en synnerligen relevant fråga! Flera tidigare studier av sambandet mellan oljekonsumtion och ekonomisk tillväxt visar på ett mycket intimt förhållande.
Inför det stundande valet ställer vi några frågor till Er, och skulle vilja ha era synpunkter på dessa.

1. Hur stor andel av de fossila bränslena är möjliga att ersätta efter Peak Oil? och med vad?

Svar:
Alla fossila bränslen måste på sikt ersättas med andra alternativ. I Sverige har vi bättre förutsättningar för detta än de flesta andra. På nationell nivå handlar det främst om biobränslen, vindkraft, tills vidare bibehållen kärnkraft samt nya typer av energiframställning, till exempel vågkraft. På en global nivå är problemet svårare. Troligtvis kommer kärnkraften spela en viktig roll under en övergångstid. Biobränslen, sol-, vind- och vattenkraft är också viktiga bitar. Forskning behövs för ny energiproduktion, exempelvis fusion och artificiell fotosyntes. Samtidigt är energieffektiviseringar nödvändiga.

2. Ser ni något behov av att ställa om det industriella jordbruket med tanke på Peak Oil? Hur lång tid anser ni vi har på oss innan läget blir kritiskt?

Svar:
Jordbruket kräver mycket energi. Samtidigt konkurrerar livsmedelsproduktionen delvis med energiproduktionen om tillgången till jordbruksmark. Det är därför viktigt att jordbruksmarken används effektivt. Det finns inget enkelt svar på den ekvationen. Utvecklingsinsatser, inriktade på att minska jordbrukets beroende av tillförda gödningsmedel, är angelägna. Det bör vara ett villkor för biobränsleodling att det sker en samtidig produktion av biobränslen och foder alternativt grödor för humankonsumtion. När biobränslen tas från skogen är det viktigt att detta sker på ett uthålligt sätt så att avskogning undviks och att den biologiska mångfalden bevaras. Tropikerna har generellt bättre förutsättningar att producera biomassa. Många u-länder har här en möjlighet att producera för export sedan de inhemska behoven av drivmedel tillgodosetts, givet att regelverket skyddar odlingsmark och biologiskt rika marker.

3. När kommer Peak Oil att finnas med i er planering för framtiden?

Svar:
Vi har länge vetat att oljan inte räcker för evigt. Det exakta årtalet för när peak oil inträffar är dock svårare att säga, kanske 2008, kanske någon gång de närmaste åren. Detta är en anledning till att Kristdemokraterna medverkat till att tills vidare bibehålla kärnkraften som en viktig del i den svenska energiförsörjningen.

4. Hur ska transportarbetet lösas Post Peak Oil, och hur stor tror ni den blir i förhållande till i dag.

Svar:
Det är inte troligt att svaret kommer att ges från politisk nivå. Marknaden måste finna de mest effektiva lösningarna, med stöd av offentligt finansierad forskning."


Alltså. Tjena. Vad (kd) vill är att vi skall suga ut U-länderna med nykolonialism och låta deras naturtillgångar göda en fortsatt överdådig livsstil i västvärlden. Och peak oil är oavsett inte en politisk fråga, utan lämnas till marknadskrafterna att reda ut på effektivaste sätt.

Dels svarade man alltså inte på frågorna, och svaret man gav var extremt korkat. Det enda som räddar det hela är att man kanske inser att peak oil är här och nu. Minst sagt underligt. Men det får ändå bli en tvåa eftersom de åtminstone erkänner att peak oil existerar.

Sammanfattning för de partier som svarat.

Feministiskt Initiativ (fi) - för litet parti
Betyg: *

Folkpartiet (fp) - silverkulan kärnkraften och allt man behöver bry sig om är privatbilismen
Betyg: **

Piratpartiet (pp) - utanför principdeklarationen, ignorerar frågan, kortsiktigt makttänkande
Betyg: *

Socialdemokraterna (s) - tror att peak oil handlar om klimatförändringar, att olja bara används till bensin och svarar inte på frågorna.
Betyg: **

Miljöpartiet (mp) - medger och är medvetna om och arbetar kring peak oil, men väljer att politiskt fokusera på klimatförändringarna
Betyg: ***

Kristdemokraterna (kd) - medger peak oil men anser att marknaden och utsugande av U-länder löser problemet och politiker kan ägna sig åt annat
Betyg: **
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

4 kommentarer:

 1. I en artikel i DI så talar man om anledningen till varför kopparpriset gått upp, men vad jag och väldigt många kommentatorer till denna artikel inte förstår är hur i krösamoset man kan skriva följande: "Guldpriset har däremot gått i motsatt riktning. De senaste dagarna har guldpriset rasat med drygt sex procent."

  http://di.se/Artiklar/2010/9/2/214035/Darfor-stiger-priset-pa-koppar/

  Vi är nu bara några dollar från ATH på guldet... vad håller DI på med??

  SvaraRadera
 2. Dagens Industri är finansvärldens "aftonbladet". Dynga blandat med skit i vartannat. Deras kommentarcensurering är numera ökänt där man inte kan framföra någon som helst kritik mot DI och maila hjälper inte heller.

  De s.k. journalisterna på DI har bara en uppgift, att översätta artiklar från TT, Bloomberg och andra källor. Något eget initiativ välkomnas inte och det märks.

  SvaraRadera
 3. Väldigt bra inlägg. Viktigaste partiet att få svar ifrån är dock (som opinionsläget nu ser ut) centern som ju chefar över Näringsdep med underliggande myndigheter. Försök intensifiera trycket mot dem för att få något svar på vad de tänker göra åt PO annat än förnybar energi och effektiviseringar.

  SvaraRadera
 4. Köper du tillbaka Peyto Energy Trust nu?

  / Lowrisk

  SvaraRadera