Aktuellt

"Tag några öl innan du loggar in på börssidorna"

En god vän till mig tillika aktieräv berättade att vederbörande fått tipset att "ta några öl innan du loggar in på börssidorna". D...

2010-08-30 12:30

Svar från (s) om peak oil

Fick med nästan vändande e-post äntligen svar från (s)ocialdemokraterna angående mina frågor om peak oil. Naturligtvis svarade man inte på de konkreta frågor jag ställde, som var:

Mina frågor till dig som representant för ett parti som ställer upp i riksdagsvalet 2010 är därför följande:

- Hur anser ert parti att vi bör bemöta peak oil, peak gas och peak coal?
- Vad vill ert parti göra för att helt avveckla eller radikalt minska olje- och fossilgaskonsumtionen till år 2030?
- Hur skall ert parti säkerställa att kritiska samhällsfunktioner får tillgång till bränsle, inklusive blåljusmyndigheterna och försvaret?
- Hur vill ert parti bevara välfärden och jobben i en värld med fallande oljeproduktion och fallande eller stagnerande ekonomisk tillväxt?
- Vilka experter i frågan har ni knutit till ert parti?
- Hur arbetar ert parti med energiförsörjningen i allmänhet och oljetoppen i synnerhet? Har ni någon arbetsgrupp som arbetar med politik för oljetoppen och dess effekter?
- Vilka är partiets egna slutsatser av oljetoppens kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för samhället?"


I övrigt mumlar man mest om klimatförändringar, och verkar alltså öht inte förstått ämnet även om de medger att fossila bränslen är ändliga. Här följer svaret, som egentligen inte säger ett dugg. Kan tillägga att jag inte fått svar tidigare.

"Hej och tack ditt brev. Du har frågat om en viktig och angelägen fråga för
oss socialdemokrater. Texten i brevet är en kopia av ett som vi tidigare
fått. Därför får Du samma svar på frågorna.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter att stiga i
samma takt som nu kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för
livet på jorden. Det är länder som Sverige – som både har resurser att
ställa om och dessutom släpper ut mer än många andra länder – som främst
behöver vidta åtgärder för att minska sina utsläpp. Genom att vara ledande
i arbetet med att bryta oljeberoendet kan Sverige fungera som ett föredöme
för andra.

Sverige har goda förutsättningar för att visa vägen i klimatpolitiken. Vi
är ett rikt land, som redan har visat att det går att kombinera ett högt
ekonomisk välstånd med minskade koldioxidutsläpp. Men om Sverige ska vara
ett föredöme krävs det politisk handlingskraft. Sveriges beroende av olja
ska brytas till 2020.

Olja, gas och kol är ändliga resurser som kommer att ta slut. Vi pekar på
vikten att de fossila bränslena ersätts av klimatvänliga drivmedel.
Eftersom bensinen inte kommer att kunna ersättas med ett drivmedel är det
viktigt att man satsar på flera olika alternativ. Vi vill sjösätta ett
brett investeringsprogram som syftar till att bryta oljeberoendet, höja
energieffektiviteten och öka produktionen av förnybar energi. Vi vill på
sikt införa ett system med drivmedelscertifikat för att stimulera
produktionen av andra generationens förnybara drivmedel. Vi vill att
investeringarna i det svenska energisystemet skall bidra till att
underlätta miljö- och klimatomställningen. En satsning på den förnybara
elproduktionen i form av vind, bioenergi och solkraft är en viktig del av
omställningen till ett hållbart samhälle."


Dels pratar man bara om bensin, som att bensin (dvs mest personbilar, likt (fp):s svar) är det enda som är beroende av olja i vårt samhälle. Och så allt tjat om klimatförändringar. Och det hela verkar väldigt förvirrat när man dels pratar om åtgärder "på sikt" efter att ha sagt att man skall bryta oljeberoendet redan till år 2020...

Ger svaret en tvåa.

Tidigare svar och (s)varet sammanfattas nedan:

Feministiskt Initiativ (fi) - för litet parti
Betyg: *

Folkpartiet (fp) - silverkulan kärnkraften och allt man behöver bry sig om är privatbilismen
Betyg: **

Piratpartiet (pp) - utanför principdeklarationen, ignorerar frågan, kortsiktigt makttänkande
Betyg: *

Socialdemokraterna (s) - tror att peak oil handlar om klimatförändringar, att olja bara används till bensin och svarar inte på frågorna.
Betyg: **
Nedan följer läsarkommentarer. Dessa är inte en del av det redaktionella innehållet och är respektive kommentators ansvar. Kommentatorer som följer kommentarsreglerna kan bli vitlistade, annars raderas kommentarerna automatiskt. Vitlistning sker ungefär en gång i veckan och raderade kommentarer kan då återpubliceras.

14 kommentarer:

 1. cornu,
  Och vad får dig att förvänta raka svar från politiker och inte att de skall utnyttja dina frågor för att basunera ut sina egna färdigformulerade fraser i det ämne de uppfattar att du frågar om?

  Att tro att de aktivt skulle lyssna på vad du menar och vill för att sedan svara rakt på det är inget annat än naivt. De vill bara ha envägskommunikation.
  /Morfar

  SvaraRadera
 2. Naturligtvis. Jag är inte naiv och tror att jag får några vettiga svar, eller ens svar på frågorna. Får jag det blir jag imponerad.

  Se även icke-svaren och flosklerna som intressanta svar på sitt eget sätt, nämligen en studie i hur man stoppar huvudet i sanden och duckar de stora frågeställningarna och istället vill införa butlers i tunnelbanan...

  SvaraRadera
 3. Tja du, Cornucopia? Har man över huvud något huvud att stoppa i sanden !?

  Alf Johansson

  SvaraRadera
 4. haha

  FAIL på (S)

  SvaraRadera
 5. Nä, tror verkligen inte du är naiv. Tvärtom. Är bara så innerligt trött på dessa politikerbroilers som ständigt behandlar oss som naiva, illitterata drönare genom att låtsas vara våra vänner och så duktiga på allt att vi bara måste lita på dem i deras oändliga visdom.

  Jag tror inte längre på politiken och partierna utan på människorna och individerna. Det är därför som t ex du skulle platsa som jordbruksminister eller energiminister i en regering. Inte för att jag håller med dig om allt du skrivit, för det gör jag verkligen inte, utan för att du tänker, har integritet och är ärlig med det.
  /Morfar

  SvaraRadera
 6. Nej du morfar. För att komma så långt inom politiken att man kan bli minister måste man sakna integritet och inte kunna stå för några egna åsikter.

  Så fort jag får förtroendeuppdrag så slutar det med att jag gör en Michael Odenberg, och avsäger mig min post eftersom jag inte kan ställa upp på den "politik" som förs. Därmed blir alla församlingar alltid till slut bara ja-sägare och nickedockor. Finns ett finare ord för det där, men jag kommer inte ihåg vad just nu.

  SvaraRadera
 7. Vad har du haft för förtroendeuppdrag, Cornu?

  SvaraRadera
 8. Det vanliga, något ledamotskap i någon förening någonstans, fullkomligt ointressant för omvärlden. 99.9% av alla förtroendeuppdrag i Sverige är väl i diverse vanliga klubbar och föreningar.

  SvaraRadera
 9. Cornu,
  Jag har motsvarande personliga erfarenheter som du med förtroendeuppdrag. Det är därför jag inte tror på politiken utan på enskilda individer. Så vi blir nog inte ministrar vare sig du eller jag.

  Marionett är nog ordet du söker.

  Däremot skulle en regering med fler fackkompetenta experter vara intressant. Förutsatt att det balanseras av en stark chef med sinne för humor, helhet och visionen samt typ en IngaBritt Ahlénius som riksrevisor.
  /Morfar

  SvaraRadera
 10. Det finns några få av de som fyllt i enkäten på valpejl.se som nämnt något om oljetopp i sin presentation eller kommentarer på frågorna. Fem till sju stycken, beroende på hur snällt man räknar, av 2442 kandidater som svarat på enkäten. Fyra av dem miljöpartister.

  Och så finns det några kända peakniks som kandiderar i landstings- och kommunval också, med Ylva Engström (mp) och Maja Stopek (s) i spetsen. Men de har aldrig tillfrågats om att fylla i någon enkät.

  That's about it. Hela listan:

  http://viktualiebrodern.wordpress.com/2010/07/22/medvetenhet-om-oljetoppen-pa-valpejl/

  SvaraRadera
 11. @Cornucopia:
  Svaret från socialdemokraterna förvånar inte alls, det är ungefär på samma nivå som det svar jag fick från Beatrice Asks departementssekreterare Jan Persson.

  I mitt e-mail återgav jag hur jag som man fått utstå att bli orättvist behandlad av rättssystemet, bevisligen p.g.a. mitt kön. Därefter tog jag upp frågan kring varför Ask vill hänga ut misstänkta köpare av sexuella tjänster, och varför hon per automatik utgår ifrån att de är män.

  Som svar fick jag detta:
  "På uppdrag av justitieminister Beatrice Ask tackar jag för ditt e-brev. Jag ber om ursäkt för att svaret har dröjt.

  Justitieministern beklagar att du känner att du inte har fått det bemötande från rättsväsendet som du velat. Eftersom hon inte får uttala sig om enskilda fall kan hon emellertid inte kommentera din beskrivning av de olika situationer du nämner. Som du säkert känner till har den som vill klaga på en myndighet eller tjänsteman möjlighet att vända sig till Riksdagens ombudsmän - JO.

  Jag vill också nämna att under mandatperioden har regeringen i handlingsplaner vidtagit ett flertal åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. För närvarande pågår dessutom en översyn av sexköpslagstiftningen.

  Regeringen har parallellt med detta tillsatt en utredning om förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningförfarandet som ska analysera en mängd frågor, bland annat beträffande tillämpningen av objektivitetskravet i förundersökningar och de brottsutredande myndigheternas metoder för kvalitetssäkring.

  Även om justitieministern inte har möjlighet att närmare kommentera enskilda fall är det värdefullt för henne att få ta del av medborgarnas erfarenheter och tankar i frågor som rättsväsendet. Hon uppskattar att du tog dig tid att skriva till henne. "

  M.a.o. valde de att svara att de fokuserat på att bekämpa mäns våld mot kvinnor, trots att jag i mitt exempel berättade om att jag blivit utsatt för hot och att en kvinna hjälpt mannen att genomföra brottet samt i förhör ljugit för polisen. Kvinnan hade därefter polisanmält mig för hot och då minsann så kontaktade polisen mig och började trakassera mig (när jag polisanmälde mannen hände givetvis ingenting). Jag försökte påtala det märkliga i händelseförloppet och då fick jag som svar det tydligen är mäns våld mot kvinnor som räknas, inte våld mot en medborgare oavsett kön. Detsamma verkar gälla människohandel. Om det är för sexuella ändamål är det alltså betydligt värre än om någon exempelvis låser in ett barn i ett rum och tvingar det arbeta som en slav.
  Beatrice Ask har uppenbarligen ägnat sin arbetstid, som hon får betalt av oss skattebetalare, åt att bekämpa prostitution, någon som enligt lag inte ens är förbjudet. Detta är mycket märkligt, anser jag.

  Det som kanske är mest lustigt är att herr Persson bemödar sig med att berätta att Beatrice Ask uppskattar att jag tog mig tid att skriva till henne. För min första tanke är då givetvis: om det nu uppskattas, varför i helvete läste de inte vad jag skrev?

  Detsamma kan man ju undra om ditt brev ang. peak oil. Varför skriver de om det s k klimathotet när det faktiskt inte var det du frågade om? Inte en enda gång nämnde du klimatet men ändå så fokuserar svaret på detta.
  Min slutsats är att den som skickat dig svaret har en hjärna som inte fungerar speciellt bra, precis som departementssekreterarens hjärna måste vara lätt ur funktion med tanke på att de inte svarar på frågorna som ställts. Istället drar dessa människor till med ett standardsvar i hopp om att det ska räcka. Det de inte förstår är att de utmålar sig själva som kompletta idioter.

  Du skulle av en händelse inte vilja publicera namnet på den som gav dig svaret? Lite offentlig skam förtjänar personen ifråga, inte sant?

  SvaraRadera
 12. Nej, jag vill inte hänga ut några valdroider. De vet inte vad de gör.

  SvaraRadera
 13. 12 år kvar av oljeberoende?

  Jag skulle vilja se Vänsterkartellens konkreta handlingsplan för HUR Sverige ska avveckla sin kärnkraft och bli oberoende av olja på 12 år. Ska vi återgår till medeltiden, odla kålrötter och byta hampa med varandra?

  SvaraRadera
 14. Det kan också vara så att de vet mer än vi befarar. Är de insatta i ämnet så vet de också att det finns två val - att vänta tills det är kö till macken och ransonering.
  Eller att gå ut i klartext nu och se när folk tar hem sina pengar - börjar hamstra - slutar med överkonsumtionen. Resultatet blir ungefär det samma, det ena scenariot omgående och det andra några år senare.

  Men vem vill sitta en mandatperiod när folk slutar handla och sparar allt de kan, och samtidigt få skit för eländet som då blir?!

  SvaraRadera